T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü"

Transkript

1 T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ ( YILLARI) İSTANBUL,

2 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Yıldız Kampüsü Beşiktaş/İSTANBUL Tel: Santral: / Dahili Numaralar : Fax: Web sitesi:http://www.apk.yildiz.edu.tr 3

3 ÖNSÖZ Bilimin mutfağı olarak değerlendirilen üniversiteler akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüşmesini sağlayan ve böylece üretimi tetikleyen ortamlardır. Teknolojinin bu kadar hızla değiştiği ve geliştiği bir ortamda Üniversitelerin mevcut teorik ve pratik bilgi ihtiyaçlarının değişmesi, çeşitlenmesi ve sürdürülebilir ar-ge faaliyetleri çok önemli rol oynamaktadır. İktisadi gelişmenin en önemli unsurlarından biri sanayileşmek ise sanayileşmenin devamlı ve yayılan bir yapı kazanması içinde teknolojik ilerleme ve ar-ge üretiminin yapılması diğer önemli bir unsurdur. Türkiye de bilim politikası alanındaki çalışmaların bir değerlendirilmesi yapıldığında ar-ge çalışmaları için yeterli kaynağın ayrılması, ayrılan kaynakların da harcanmasında etkili koordinasyon denetimi ve sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için bilim ve teknoloji politikaları geliştirmede, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamada, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleme ve yürütmede, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Bu hedefe ulaşmada, Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilimsel araştırmaların yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını, disiplinler arası ve ulusaluluslararası işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Üniversitemiz bünyesinde kurulan Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü nün sorumluluğu büyüktür. Koordinatörlüğümüz genç ve girişimci araştırmacılara maddi ve manevi destek vererek ar-ge ve yenilikçilik odaklı çalışmalara teşvik etmektedir. Ayrıca, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmaların kalitesini yükseltmede ve araştırmacıları doğru alanlara yöneltmede Koordinatörlüğümüz önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu değerli çalışmada yılları içerisinde BAP Koordinatörlüğümüz tarafından desteklenen araştırma projelerinin özetlerine yer verilmektedir. Üniversitemizde yürütülen araştırma faaliyetleri ve projeler konusunda kurum içi ve kurum dışı paydaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu değerli çalışmada emeği geçen proje ekipleri ve BAP Koordinatörlüğü çalışanlarına teşekkür eder, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dilerim. Prof. Dr. İsmail YÜKSEK Rektör 4

4 SUNUŞ Üniversitelerin yarınlarda var olabilmeleri, dünya üniversiteleri ile yarışı devam ettirebilmeleri için eğitim-öğretim faaliyetlerine ek olarak, ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, disiplinler arası ve ulusal-uluslararası işbirliğinin ve inovasyon sisteminin belkemiğini oluşturan üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi artık bir zorunluluktur. Bu anlamda Yıldız Teknik Üniversitesi nin prestijli bir dünya üniversitesi olması yolunda Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ne (BAPK) önemli görevler düşmektedir. Bu amaçla BAPK, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime, evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üye ve/veya elemanlarının, uluslararası kurum/kuruluşların katılımıyla da yapılabilecek bilimsel araştırma projelerine destek sağlamaktadır. BAP koordinatörlüğümüzce, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin öğretim programları gereğince tez danışmanı yöneticiliğinde yürüttükleri Yüksek Lisans Tez Projesi (YÜLAP), Doktora Tez Projesi (DOP), doktoralı genç bilim insanlarının araştırmalarını sürdürebilmeleri için desteklenen Genç Araştırmacı Destek Projesi (GEP), ve proje yürütücüsünün sadece YTÜ öğretim üyelerinden oluştuğu ve proje ekibinin, üniversite içinden/dışından, ulusal/uluslararası üniversite/araştırma kurumlarında görevli, en az üç araştırmacıdan oluştuğu Kapsamlı Araştırma Projesi (KAP) olmak üzere dört çeşit proje desteği verilmektedir. Kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve bu desteklerin fakültelerimize mümkün mertebe dengeli dağılımı için özen gösterilmektedir den itibaren desteklenen KAP ve GEP projelerinin başarı ile sonuçlanabilmesi için SCI veya SCI-E kapsamındaki dergilerde en az bir yayın yapılmış veya yayının kabul edilmiş olması şartı getirilerek, araştırma projelerinden çıkan yayın ve bildiri sayısının arttırılması ile üniversitemizin uluslararası düzeyde adının duyurulmasına katkıda bulunulması sağlanmıştır. Son 3 yıl ( ) içinde BAP koordinatörlüğünce desteklenen araştırma projelerinin özetlerinin yer aldığı bu iki derleme kitap ile projelerin sanayi ve öğretim elemanları ile paylaşılması ve ortak çalışmalar yapan araştırmacılarımızın birbirleriyle ve sanayi ile bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Böylece proje sonuçlarının daha yaygın bir etki oluşturmasına katkı sağlanacaktır. Proje 5

5 sayısının fazla olması nedeniyle son 3 yılda desteklenen projeler 2 kitap halinde hazırlanmıştır yılları arasında BAPK tarafından desteklenen proje sayılarının ve toplam destek miktarının yıllara göre dağılımı Şekil 1 ve 2 de verilmiştir yılı itibariyle proje sayımız 464 ve son 3 yılda toplam destek miktarı yaklaşık TL olarak gerçekleşmiştir yılında 66 proje desteklenirken, 2012 yılında desteklenen proje sayısı 239 dur. Özellikler döner sermaye gelirlerimizin artması destek miktarının artmasına neden olmuştur. Proje sayılarının fakülteler bazında dağılım Tablo 1 de verilmiştir. BAPK tarafından desteklenen 464 adet projenin 132 si (%28) Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 120 si (%25) ise Kimya- Metalurji fakültesi tarafından sunulmuştur. BAP koordinatörlüğümüzün önümüzdeki yıllarda da amacı desteklenen proje sayılarını artırırken aynı zamanda sonuçları ulusal ve uluslararası yayına ve ürüne dönüşecek nitelikli projelerin desteklenmesini sağlamak olacaktır. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü İstanbul,

6 PROJE SAYISI YILLAR Şekil 1. Proje sayılarının yıllara göre dağılımı TL , , , , , , , , ,00 0, YILLAR Şekil 2. Proje destek miktarının yıllara göre dağılımı 7

7 Tablo 1. Proje sayılarının fakültelere göre dağılımı FAKÜLTE TOPLAM Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Fakültesi İnşaat Fakültesi Makine Fakültesi Kimya-Metalurji Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Eğitim Fakültesi Gemi İnş. ve Deniz. Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Ens Enformatik Bölümü GENEL TOPLAM

8 İÇİNDEKİLER 2010 YILINA AİT PROJELER Sayfa No Fen Edebiyat Fakültesi 11 Mimarlık Fakültesi 41 Elektrik Elektronik Fakültesi 44 İnşaat Fakültesi 62 Makine Fakültesi 78 Kimya Metalurji Fakültesi 83 Eğitim Fakültesi 111 Gemi İnşaatı ve Denizcilik 116 Sosyal Bilimler Enstitüsü 120 Meslek Yüksek Okulu 122 Enformatik Bölümü YILINA AİT PROJELER Fen Edebiyat Fakültesi 126 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 231 Mimarlık Fakültesi 235 Elektrik Elektronik Fakültesi 258 İnşaat Fakültesi 289 Makine Fakültesi 321 Kimya Metalurji Fakültesi 344 Sanat ve Tasarım Fakültesi 435 Eğitim Fakültesi 437 Gemi İnşaatı ve Denizcilik 440 9

9 2010 YILINA AİT ARAŞTIRMA PROJELERİ 10

10 Proje No: DOP01 GERİNİM ALTINDAKİ TEK DUVARLI KARBON NANOTÜPLERİN ELEKTRONİK YAPILARINDAKİ DEĞİŞİM: PARALEL O(N) SIKI-BAĞ MOLEKÜLER DİNAMİK SİMÜLASYONU Prof. Dr. Gülay DERELİ Doktora Öğrencisi Necati VARDAR Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: ÖZET Tek Duvarlı Karbon Nanotüp (TDKNT) ler, sağlamlıkları, önemli mekanik ve elektronik özellikleri nedeniyle nanoteknoloji araştırmalarında ön sıralarda yer almaktadır. Katkılamaya gerek olmadan sadece geometrik parametrelerinin değiştirilmesi ile elektronik özelliklerinin değiştirilebilir olması, TDKNT lere elektronik uygulamalarda önemli bir yer verir. Geometrik yapılarına bağlı olarak metal veya farklı enerji bant aralıklarına sahip yarıiletken özelliği gösterirler. Germe ve sıkıştırma (gerinim) etkisi yarıiletken zig-zag TDKNT lerin enerji bant aralıklarını değiştirebilmekte yarıiletken-metal geçişlerine neden olmaktadır. TDKNT ler kullanıldıkları elektronik devrelerde ani olarak yerel sıcaklık artışlarına uğramaktadır. Sıcaklık, TDKNT lerin yapısal kararlılığını, mekanik ve elektronik özelliklerini etkilediğinden nanotüplere dayalı aygıtların performansları açısından kritik bir parametredir. Bu yüzden TDKNT lerin düşük / yüksek sıcaklıklarda mekanik ve elektronik özelliklerinin incelenmesi önem kazanmaktadır. Önerilen proje ile; TDKNT simülasyonları için kendi geliştirdiğimiz N-mertebe Sıkı-Bağ Moleküler Dinamik (O(N) SBMD) simülasyon yöntemi kullanılarak gerçek uzayda; düşük / yüksek sıcaklıklarda germe ve sıkıştırma etkisi altında TDKNT lerin elektronik yapıları incelenecektir. Sıcaklık arttıkça yarıiletken TDKNT lerin enerji bant aralığı azalır. Proje ile düşük sıcaklıklarda (0.1K 300 K) gözlenen farklı davranışa açıklık getirilecektir. Literatürde az sayıda çalışılan germe/ sıkıştırma gerinimleri altında elektronik yapının, enerji bant aralıklarının değişimi için seçilmiş TDKNT ler simule edilerek sistematik bir araştırma ile bir kurala bağlanmaya çalışılacaktır. Düşük / Yüksek sıcaklıklarda germe / sıkıştırma etkisi altındaki TDKNT lerin elektronik yapılarının, enerji bant aralıklarının değişiminin incelenmesi bu konuda yapılacak olan ilk çalışma olarak TDKNT lerin nano aygıtlardaki kullanımları açısından önemli bir çalışma olacaktır. Düşük / yüksek sıcaklıklarda germe / sıkıştırma etkisi altındaki TDKNT lerin elektronik yapılarını incelemek için gerinim değerleri z-doğrultusunda % boy artışı olarak uygulanarak her bir gerinim değerinde TDKNT lerin ortalama toplam enerjileri, fermi enerji seviyeleri tespit edilecektir. Gerçek uzay elektronik durum yoğunluğu grafikleri çizilecektir. Gerinim nedeni ile enerji bant aralıklarında oluşacak değişiklikler tespit edilecektir. Yarıiletken-metal-yarıiletken geçişleri incelenerek bir kurala bağlanmaya çalışılacaktır. TDKNT lerin düşük / yüksek sıcaklıklarda, germe / sıkıştırma etkisi altında kiralitelerine ve çaplarına bağlı olarak, yapısal kararlılıkları ve fiziksel özelliklerindeki değişim 11

11 incelenecektir. Bu değişimlerin TDKNT lerin simetrik yapılarını etkileyerek yarıiletkenmetal-yarıiletken geçişlerine neden olduğu konularında varsayımlar yapılacaktır. Ayrıca gerinim altındaki TDKNT lerin elastik / plastik geçişleri tespit edilerek, sanal ortamda dayanıklılık testleri yapılacaktır. Proje ile önerilen çalışmalar, ileride elektronik aygıtlarda kullanılacak TDKNT lerin elektronik yapılarının kontrolü hakkında kıymetli bilgiler verecektir. Düşük / yüksek sıcaklıkların gerinim altındaki TDKNT lerin yarıiletken-metal-yarıiletken geçişlerini nasıl etkilediği ilk defa incelenecektir. Örneğin bir nano aygıtta yarıiletken olarak kullanılmak üzere seçilen bir TDKNT nin sıcaklık etkisi altında germe/sıkıştırma deformasyonları ile nasıl bir metal e dönüşebileceğini göstermeyi planlamaktayız. SUMMARY Single Wall Carbon Nanotubes (SWCNTs) have attracted wide attention for application in nano-devices due to their high flexibility and strength depending on their chirality and diameter. What is so special about SWCNTs is that their electronic and structural properties can change with diameter and chirality. The conductivity of SWCNT is mostly determined by the chirality of the tubes. Depending on their chirality, they could be a metal or wide/narrow gap semiconductor. Conductivity of the nanotubes may also change due to uniaxial compressive or tensile deformations. Such deformations at elevated temperatures can modify the band gap of the nanotubes, causing metalsemiconductor-metal transitions of the nanotubes. Motivated with the scarse studies in literature, we started an MD simulation project to examine the band gap changes of SWCNTs under various uniaxial compressive and tensile loads at elevated temperatures. During our simulations we will use the Order N Tight-Binding Molecular Dynamics technique in parallel environment which is improved and successfully applied to SWCNT simulations by G.Dereli. The order N technique solves the band energy in real space and makes the approximation that only local environment contributes to the bonding and hence the band energy of each atom. The temperature dependence of the band gaps of semiconducting SWCNT is important for the variety of its potential applications. For semiconducting SWCNTs, energy band gaps decrease with increasing temperature. In the proposed project, we shall study the unexpected behavior observed between (0.1K- 300K) and also the high temperature energy band gap behavior of the semiconducting SWCNTs. The band gaps of SWCNTs are modified by both compressive and tensile strains and the zig-zag semiconducting SWCNTs show a semiconductor-metal transition with strain. In the project, a systematic simulation study will be performed using the SWCNTs of different we have chosen to address the chirality effect on the energy band gap modulation of SWCNTs through tensile or compressive strains that cause the semiconductor-metallic transitions in zig-zag semiconducting SWCNTs. We will be showing temperature effects over a broad range for the first time in the literature. We also plan to examine the physical properties of strained SWCNTs at high and low temperatures. We will show how the application of strain modifies the symmetries of the SWCNTs cause changes in the electronic structure. In the proposed project, we will also determine the elastic/plastic regions and the durability of the strained nanotubes. 12

12 Proje No: YL01 KİMYASAL SPREY PÜSKÜRTME TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN FEPC / Sİ HETEROEKLEMLERİN ELEKTRİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Kubilay KUTLU Yüksek Lisans Öğrencisi Pelin AYDOĞAN Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: ÖZET Organik yarıiletken malzemelere geleceğin malzemesi gözüyle bakılmaktadır. Bilgi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişen elektroniğin temel malzeme taşı olan silisyuma uyumlu yeni malzeme arayışları, dikkatleri organik yarı iletken malzemeler üzerinde toplamış durumdadır [1]. Özellikle ftalosiyaninler, optik algılayıcılar ve gaz sensörleri gibi bazı alanlarda olmazsa olmaz malzemelerdendir. Dolayısıyla, bu malzemelerin ince filmlerinin elektriksel ve optik özelliklerinin sıcaklık,ışık,nem ve hazırlanma şekli gibi parametrelere bağlılığının belirlenmesi hem yeni uygulama alanlarının araştırılması hem de mevcut uygulamalarda üretilen aygıtın geliştirilebilmesi konusunda bir ön bilgi sağlayacaktır. Ftalosiyaninler, ısıl ve kimyasal kararlılıkları [2], yakın infrared (IR) bölgede yüksek soğurma bandına sahip olmaları [3] ve elektriksel özelliklerinin katkılıma ile büyük oranda değiştirilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı çok çalışılan organik yarıiletken malzemelerden biridir[1 10].Ftalosiyaninler üzerindeki çalışmaların bir kısmı farklı moleküler yapılara sahip yeni malzemelerin sentezlenmesi üzerine, diğer bir kısmı da bu malzemelerin elektriksel, optik ve manyetik özelliklerinin belirlenerek yeni uygulama alanlarının araştırılması üzerinde odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı; ilk defa kimyasal sprey püskürtme tekniği ile FePc ince filmlerin n ve p- tipi silisyum altlıklar üzerine üretilmesi ve bunlardan p-n ve p-p heteroeklemler hazırlanarak elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesidir. 13

13 SUMMARY Organic semiconductors have attracted worldwide interest since the discovery of electroluminescence of polymers [1], which opened many opportunities for industrial applications. Since then, a considerable amount of works have been devoted to organic materials, allowing a better understanding of their properties as well as the physical processes, which take place in materials and devices. In the recent years, interest in organic semiconductor thin films has been increased dramatically. Devices like organic light-emitting device (OLED) [1-5], organic field effect transistors [6,7] and organic solar cells have already been realized. Thin solid films of phthalocyanines (Pc) and related metal complexes are of considerable interest in a number of studies about semiconductivity of molecular materials. This interest is mainly based on their high thermal and chemical stability as well as high optical absorption in the visible range and photoconductivity [3-9]. In this study, ıron phthalocyanine thin films will be growned on n-type and p-type Silicium by spray pyrolysis technique and the electrical and optical properties of p-p and p-n heterojunctions will be observed. 14

14 Proje No: DOP01 FARKLI ORTAMLARDA ÇOK BİLEŞENLİ TEK KAP YÖNTEMİ İLE MANNİCH REAKSİYONU Prof. Dr. Zuhal TURGUT Arş. Gör. Dr. Kadir TURHAN, Doktora Öğrencisi S. Arda ÖZTÜRKCAN Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: ÖZET β-amino ketonların ve aldehitlerin hazırlanmasında klasik bir metod olan Mannich reaksiyonu organik kimyada farmasötik ve doğal bileşiklerin sentezinde kullanılan en önemli temel reaksiyonlardan biridir. Son yıllarda direkt katalitik Mannich reaksiyonundaki gelişmeler çok dikkat çekmektedir[1,2]. Su gibi toksik olmayan çözücü ortamı, enerji tasarrufu sağlayan ultrasound, mikrodalga ısıtması ve triflat gibi katalizörler ile çoklu bileşenli tek kap gibi, çevre dostu metodlar kullanılarak reaksiyonların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır[3-5]. Son zamanlarda Lewis asidinin yeni bir tipi olarak nadir toprak metal triflat RE(OTf)3, katalizli organik sentezler geliştirilmiş ve birçok reaksiyonlara uygulanmıştır[6-9]. Triflatların birçok karakteristik özelliği vardır ki bunlar sulu çözücülerde kimyasal yapısı değişmeksizin diğer bir madde veya maddelerle karışabilen kuvvetli Lewis asidleri gibi davranır. Projemizin ilk aşamasında; Mannich metoduna göre substitue aril- ya da hetaril aldehidler, α-hidrojen içeren karbonil bileşikleri, aril aminler oda sıcaklığında yüksek hızlı karıştırma, ultrasonik banyo ve mikrodalga yardımı ile triflat katalizörlüğünde yeni heterohalka substituentli β-aminoketonlar sentezlenecektir. Projenin ikinci ve son aşamasında ise elde edilen yeni bileşiklerin kromatografik yöntemler ile saflaştırma işlemleri gerçekleştirilerek FTIR, 1H NMR, 13C NMR, ve GC-MS ile yapıları aydınlatılacaktır. Ayrıca sentezlenen katılma ürünlerinin biyolojik aktivite ölçümleri için çalışmalar yapılacaktır. 15

15 SUMMARY Mannich reaction that is a classical method in the preparation of β-amino ketones and aldehydes is one of the most basic reactions used in organic chemistry for the synthesis of pharmaceuticals and natural compounds. The progress in the direct catalytic Mannich reaction is attracting great attention in recent years[1,2]. Reactions are planned to be realized by environmental friendly methods like nontoxic solvent medium that is water, ultrasound, microwave heating that reduces the energy consumption and multicomponent one-pot for the catalyzers like triflate[3-5]. Recently, rare-earth metal triflate, especially RE(OTf)3, catalyst organic synthesis were developed as a new type of Lewis acid and were applied in many reactions[6-9]. Triflates have many characteristic features such as they act as Lewis acids that can be mixed with other substance or substances without changing their chemical structure in water solvents. New heterocyclic substitute β-aminoketones will be synthesized by the high speed stirring, ultrasound cleaner and microwave assisted at room temperature according to Mannich method from substituted aryl or hetarylaldehydes, α-hydrogen containing carbonyl compounds, aryl amines under triflate catalyst in the first stage of our study. The second and the final step of the study will be the purification of the newly obtained compounds by chromatographic processes and clarifying their structures by FTIR, 1H NMR, 13C NMR and GC/MS. The corporation with various institutions will be made for the biological activity measurements of the synthesized adaptive products. 16

16 Proje No: GEP01 YENİ HETARİL SUBSTİTUE TİYAZOLİDİNON TÜREVLERİNİN TEK-KAP MULTİKOMPONENT YÖNTEMİYLE SENTEZİ Arş. Gör. Dr. Fatma Tülay TUĞCU Prof. Dr. Şeniz KABAN, Arş. Gör. H. Kerim BEKER Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: ÖZET Tiyazolidinonlar ve türevleri, makro halkalı kompleks ilâçların yapılarında yer alıyor olmaları, endüstrideki uygulamaları ve biyolojik özelliklerinden dolayı farmasötik amaçlı araştırmalarda kullanılmaları nedeniyle heterohalkalı bileşikler içinde önemli bir yer tutmaktadırlar. Ayrıca, tiyazolidinon halkasının 2-, 3-, 4- ve 5-pozisyonlarında değişik fonksiyonel grupların yer almış olması geniş bir farmakolojik aktiviteye sahip sentetik ürünlerin elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Yapılan literatür araştırmalarının ışığında, bu çalışmada biyolojik aktiviteye sahip olabilecek bazı yeni tiyazolidinon türevlerinin sentezlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma başlıca iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamakta, hedeflenen sentez işlemlerinde substrat olarak kullanılacak olan substitue tiyoüreler, aril izotiyosiyanatlar ve substitue aminler ile reaksiyonundan hazırlanması planlanmaktadır. Tiyoüreler ileri reaksiyonlar verebilme yetenekleri nedeniyle kükürt ve azot içeren heterohalkalı yapıdaki bileşiklerin sentezlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, tiyoüre türevleri son yıllarda gösterdikleri antitüberküler, antibakteriyel, antifungal, anti-hiv, antihipertansif ve özellikle antikonvülzan gibi önemli biyolojik aktiviteleri nedeniyle dikkat çekmektedirler. Çalışmanın esasını oluşturan ikinci basamakta ise daha önce hazırlanmış olan substitue tiyoürelerin herbirinin, kloroasetik asid ve hetaril aldehidler ile çiklokondenzasyonu tek-kap multikomponent reaksiyon tekniğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirilerek ve yeni 5-substitue-2-hetaril(aril)imino-4-tiyazolidinon bileşiklerinin elde edilmesi hedeflenmektedir. 17

17 SUMMARY Thiazolidinones and derivatives have an important place in the area of heterocyclic compounds because of their presence in the structures of macrocyclic complex drugs, their applications in industry and usage in pharmaceutical researches due to their biological properties. Besides, modification of the 2-, 3-, 4- or 5-positions of thiazolidinone ring is successful to achieve synthetic products with a wide spectum pharmacological activity. In the light of literature researches made, synthesis of some new thiazolidinone derivatives that may have biological activity is aimed in this study. The study consists of two steps. In the first step, substituted thioureas which were planned to use as substrates in the principal reactions, will prepare by the reaction of aryl isothiocyanates with substituted amines. Thioureas have an important role in the synthesis of sulfur- and nitrogen-containing heterocyclic compounds due to their ability to make advanced reactions. Addition to this, thiourea derivatives have attracted attention during the last decades due to their significant biological activities as antitubercular, antibacterial, antifungal, anti-hiv, antihypertensive as well as good anticonvulsant properties. In the second step which is the main part of the study, cyclocondensation of each of the previously prepared substitued thioureas with chloroacetic acid and hetaryl carboxaldehydes is achiev by the technique of one-pot multicomponent reaction; and new 5-substitued-2-imino-4-thiazolidinone compounds will obtain. 18

18 HENRY REAKSİYONUNUN UYGULAMALARI Proje No: GEP02 Arş. Gör. Dr. Kadir TURHAN Prof. Dr. Zuhal TURGUT, Doktora Öğrencisi S. Arda ÖZTÜRKCAN Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: ÖZET Henry reaksiyonu ya da nitroaldol katılması, organik sentezlerde C-C bağı oluşturan klasik reaksiyonlardan biri olarak çok yaygın bir şekilde tanınır1,2. Nitroaldol reaksiyonları doğal bileşiklerin sentezinde, poliaminoalkoller, polihidroksillenmiş amidler ve farmasötik endüstrisindeki artan uygulamasının bulunması ve gelişmesi sebebi ile önem taşımaktadır3-8. Artan kompleksite ile tüm bu sentetik hedeflerin ardından kemo-, regro-, disastereo- ve enantiyo seçicilik üzerinde durulması reaksiyonların gelişiminde rol üstlenmiştir. Kompleks moleküllerin yorumlanmasında reaksiyonların ve stratejisinin belirlenmesinde kemoselektivite gereklidir9. Buna rağmen baz varlığında organik çözücü içersinde gerçekleştirilen klasik nitroaldol reaksiyonu farklı karbonil bileşikleri arasında düşük kemoselektiviteye sahiptir10. Uçucu ve toksik organik çözücüler de çevre üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu etki nedeniyle verimi etkilemeyecek şekilde çevreye dost reaksiyon koşullarını sağlamak uygun olacaktır. Son yıllarda katalizör kullanarak gerçekleştirilen Henry reaksiyonundaki gelişmeler çok dikkat çekmektedir. Su gibi toksik olmayan çözücü ortamı, enerji tasarrufu sağlayan mikrodalga ısıtması, ultrasound sistem kullanımı, kiral schiff bazı ligand ve triflat bileşikleri gibi katalizörler ile çoklu bileşenli tek kap gibi, çevre dostu metodlar kullanılarak reaksiyonların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Projemizin ilk bölümünde; Henry reaksiyonuna göre substitue aril- ya da hetaril aldehidler, çeşitli nitroalkanlar ile bazik şartlar altında reaksiyona sokularak yeni nitroaldol ürünleri (β-nitroalkol) sentezlenecektir. Klasik nitroaldol reaksiyonu olarak bilinen bu yöntem farklı sıcaklıklarda, ultrasonik banyo ve mikrodalga yardımı ile de denenerek ürünün daha yüksek verim ve daha kısa sürede sentezlenmesi hedeflenmektedir. Projemizin ikinci bölümünde Henry (nitroaldol) reaksiyonunun triflat bileşikleri, kiral schiff bazı ligandları katalizörlüğünde, ayrıca çeşitli ketonlar kullanarak elde edilecek ürünlerin oluşumdaki reaksiyon verimi, reaksiyon süresi, kemoselektivite ve enantiyoselektivite gibi etkileri incelenecektir. Projenin üçüncü ve son bölümünde ise elde edilen yeni bileşiklerin kromatografik yöntemler ile saflaştırma işlemleri gerçekleştirilerek FTIR, 1H NMR, 13C NMR, ve GC-MS gibi spektroskopik yöntemler ile yapıları aydınlatılacaktır. Ayrıca sentezlenen katılma ürünlerinin biyolojik aktivite ölçümleri için çeşitli kuruluşlar ile işbirliği yapılacaktır. 19

19 SUMMARY The Henry or nitroaldol reaction is commonly recognized as one of the C-C bond formily classical reaction in organic synthesis1,2. The nitroaldol reactions thus developed have found increasing applications in pharmaceutical industries3,4, synthesis of natural products5,6 polyaminoalcohols and polyhydroxylated amides7,8. The pursuit of all these synthetic targets with increasing complexity has resulted in the development of reactions that emphasize chemo-, regio-, disastereo-, and enantioselectivity. In defining the strategies and reactions to construct complex molecules, chemoselectivity is required9. However, the classical nitroaldol reaction performed in organic solvent in the presence of base has low chemoselectivity among different carbonyl compounds10. The volatile and toxic organic solvents also have an important impact on the environment. Thus it is necessary to adopt environmental friendly conditions to impress these competitive reactions without compromising the yield. The developments in Henry reactions that are realized using catalyzers have received great attraction in recent years. Environmental friendly methods such as solvent medium that is not toxic like water, energy saving microwave heating, ultrasound system usage, multi-component one pot usage with catalyzers like chiral Schiff base and triflate compounds have been privileged. In the first part of our study; According to Henry reaction, new β-nitroalkanols will be synthesized from substituted aryl or hetarylaldehydes, by reacting with various nitroalkans in basic medium. This method that is known as conventional nitroaldol reaction will be tested at different temperatures, using ultrasound cleaner and microwave assistance in order to have higher yields and shorter synthesis time for the resulted product. The reaction yields, reaction times, kemoselectivity and enantioselectivity of the Henry reaction fort he resulted products will be investigated using triflate compunds and chiral Schiff base ligand catalyzers in addition to different ketons in the second part of our study. The third and the final step of the study will be the purification of the newly obtained compounds by chromatographic processes and clarifying their structures by FTIR, 1H NMR, 13C NMR and GC/MS. There to the corporation with various institutions will be made for the biological activity measurements of the synthesized adaptive products. 20

20 Proje No: GEP03 FOTODİNAMİK TERAPİ AMAÇLI YENİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ Prof. Dr. Ulvi AVCIATA, Dr. Ahmet Lütfi UĞUR Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: ÖZET Metal ftalosiyaninler, yüksek sıcaklık, ışık ve kuvvetli kimyasal çevrelere gösterdikleri dirençle tanınan çok ilginç ve önemli bileşiklerdir. Ftalosiyaninlerin optic ve elektronik özellikleri, boya, infraret güvenlik araçları (sensörler), bilgi depolama ve disk yazma, ve de kanserin foto dinamik terapisi (PDT) gibi geniş uygulama alanlarında geniş şeklide araştırılmaktadır. Ftalosiyaninlerin, elektronik olarak görünür bölgede (UV) sahip oldukları yüksek absopsiyon katsayısı (ε > 105M 1 cm 1) kanser araştırmalarında çok önemlidir. Görünür UV bölgedeki ( nm), uyarılmış triplet ömrünün uzunluğu, yüksek verimle etkili singlet oksijen üretimini O2(1 g) sağlar. Singlet oksijen kanserli hücreleri parçalarken, sağlam hücrelere zarar vermemektedir. Bu yönü ile foto dinamik terapi (PDT), bilinen kanser tedavilerinden daha etkili ve zararsız bir yöntem olarak hızla gelişmektedir. Ftalosiyaninlerin suda ve organik çözücülerdeki çözünürlüklerinin azlığı, onların uygulama alanlarında sınırlamalara sebeb olmaktadır. Ftalosiyaninlerin çözünürlüğü, taç eter, alkil, alkoksi, alkiltiyo, N ve O içeren gruplar gibi farklı türlerde hacimli ve uzun zincirli fonsiyonel grupların ilavesi ile arttırılabilir. Foto dinamik uygulamada, ilaç hasta kanına direk enjekte edileceği için suda çözünür ftalosiyanin bileşikleri ayrıca çok büyük öneme sahiptir. Suda çözünebilir ftalosiyaninler organik çözücüde çözünenlere kıyasla fotodinamik terapide ışığa duyarlı maddeler olarak daha etkin ve zararsız bileşikler olarak kullanılabilirler. Etkili fotosensitiv (ışığa duyarlı madde) ftalosiyaninler Zn, Al ve Si gibi dolu orbitallere sahip geçiş metallerleri ile elde edilebilirler. Bu metallere sahip ftalosiyaninler yüksek triplet verimine ve ömrüne sahiptirler ve yüksek verimle singlet oluşumunu sağlarlar. Yüksek singlet oksijen değerlerine sahip foto sensetizerler PDT uygulamalarında etkin olarak kullanılabilirler. Bu çalışmada, özellikle Zn ve Al gibi diamanyetik özelliklere sahip metallerle yeni çözünür ( organik çözücülerde ve suda) ftalosiyanin bileşikleri sentezlenip, bu bileşiklerin fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerini çalışılacak, sentezlenen bileşiklerin kanserin fotodinamik tedavisinde kullanılabilme potansiyelleri tartışılacaktır. 21

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Dumlupınar Üniversitesi 2003 Lisans İşletme

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Dumlupınar Üniversitesi 2003 Lisans İşletme

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

KARBON NANOTÜP SİMÜLASYON LABORATUVARI

KARBON NANOTÜP SİMÜLASYON LABORATUVARI GRUP ÜYELERİ Prof. Dr. Gülay DERELİ (Kurucu & Koordinatör) (YTÜ Emekli, Koç Üniv. Adjunct Profesör) Dr. Banu SÜNGÜ MISIRLIOĞLU (Lab. Sorumlusu) (Yıldız Teknik Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Birimi Bilge EREN Yrd. Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi E-Posta bilge.eren @bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 2002-2003 Tezsiz Yüksek Lisans, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: İpek Güler EMAIL: ipekkocerguler@gmail.com ipekguler@cankaya.edu.tr EĞİTİM: 2004-2011 Bütünleşik Doktora Eğitimi, Fizik Bölümü, ODTÜ Şubat-Mayıs 2008 Araştırmacı, Fizik Bölümü, Bari

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Doçent doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE Doç. Dr. Muharrem KAYA Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE muharrem.kaya@dpu.edu.tr EĞİTİM 2004-2007 Gazi Üniversitesi, Doktora,

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL ÖZGEÇMİŞ Dr. Murat BİNGÜL Kisisel Bilgiler: Doğum Yeri ve Tarihi: Kocaeli 25 Ocak 1983. Medeni Hali: Evli Adres: Yeniköy Merkez Mah. Komutan Sok. No: 19 Güvenliköy Konutları C-1 Başiskele Kocaeli E-mail:

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nadir DEMİREL İletişim Bilgileri Adres :Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Telefon : +903862804596 Mail : demireln@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 1970

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Aytek GÜCÜYENER 1 Engin YİĞİT 2 Vedat ESEN 3 1 Elektronik Teknolojisi Programı, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004922012 Dersin Seviyesi Lisans ÖZEL İMALAT YÖNTEMLERİ Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Ders sonunda öğrencilerin; 1. Özel (alışılmadık)

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ALİ BOZTUĞ TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1969 Yazışma Adresi : Telefon : 346-2191010/1380 Faks : - e-posta : Fen Fakültesi Kimya Bölümü - 58140 Sivas/Türkiye aboztug@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi. 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü:

Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi. 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü: 1.1. Projenin Adı: Yaşayan Değerler Programının 4-6 Yaş Çocuklarda Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü: İdil

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H

30.3.2015 + + + + + H H O. Cl H H O. Cl H 1 Cl O O Cl Cl O O Cl 2 3 4 5 6 7 Moleküler Orbital Kuramı ile Asit ve Bazlık Kuvveti NO 3 2 O NO 3 3 O asit baz = tuz su Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları zayıftır. Zayıf asitlerin eşlenik bazları kuvvetlidir.

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Koca a, *, A. Binnaz Hazar b, Deniz Uzunsoy b, Sinem Benlioğlu b Özet a Marmara

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDA KAPALI YÖRÜNGE EĞRİSİNİN KUTUPSAL ATALET MOMENTİ İÇİN HOLDITCH-TİPİ TEOREMLER MUTLU AKAR DOKTORA TEZİ MATEMATİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Analitik kimya, elektrokimya, voltammetrik teknikler, yakıt pilleri, nano parçacık modifiye yüzeyler, iş sağlığı ve güvenliği

ÖZGEÇMİŞ. Analitik kimya, elektrokimya, voltammetrik teknikler, yakıt pilleri, nano parçacık modifiye yüzeyler, iş sağlığı ve güvenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çağrı Ceylan Koçak Doğum Tarihi: 30.09.1986 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Ege üniversitesi 2004-2008 Y.Lisans Analitik Kimya ABD. Ege üniversitesi

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Mustafa NALÇACIOĞLU Eylül 2012 KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ I. ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI II. ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

3682715757-4377 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI ZARİFE SİBEL ŞAHİN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi zarifesibel@sinop.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715757-4377 5464077397 Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Enerji

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

Kafes Sistemler Turesses

Kafes Sistemler Turesses Kafes Sistemler Turesses Birbirlerine uç noktalarından bağlanmış çubuk elemanların oluşturduğu sistemlerdir. Turesses are a carrier system formed by the bar elements. Each bar element connects to others

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ I. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çağlar ÇELİK BAYAR Doğum Tarihi ve Yeri: 1 Ocak 1978, Ankara İletişim: +90 372 257 4010-1198, caglarbayar@beun.edu.tr, caglarbayar@gmail.com Bülent Ecevit

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Mayıs-2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Mayıs-2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Mayıs-2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör. Zeynep Köksal (35.

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş yöntemidir. Reverse Osmosis is a today s most advanced method for un wanted minerals treatment. Reverse

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Giriş...1 1.2. Geçmişte Yapılan Çalışmalar...2 1.3. Bu Çalışmanın

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/05 Projenin Başlığı BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA VE ÖĞRENCİ LABORATUVARLARININ ALT YAPILARININ OLUŞTURULMASI

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BURSA / TÜRKİYE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü malzeme tasarım, sentez, üretim ve karakterizasyonu alanlarında yetkin birer

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE 10.01.2013 24.01.2013. 25.01.2013 (at: 14.

REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE 10.01.2013 24.01.2013. 25.01.2013 (at: 14. REPUBLIC OF TURKEY ATATÜRK UNIVERSITY INSTITUTE OF APPLIED SCIENCES ANNOUNCEMENT ADMISSION DATE İlk Başvuru: First application: Son Başvuru: 0.0.03.0.03 Deadline of the Application: Türkçe Dil Sınavı (Yabancı

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı