TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 1-7 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Aslıhan DEMİRDÖVEN*, Ali BATU**, Ali ECE*** *Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 35100, İzmir **Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar ***Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 60240, Tokat ÖZET Bu araştırmada demre biber çeşidi kullanılmıştır. Modifiye atmosferde paketleme (MAP) için 30 ve 60 µm kalınlıkta alçak yoğunluklu polietilen (30 AYPE ve 60 AYPE) filmler ile 40 µm kalınlıkta polipropilen (40 CPP) kullanılarak 7 C de 45 gün depolama işlemi gerçekleşmiştir. Depolama süresince paket içi O 2 ve CO 2 konsantrasyonları ile renk, ağırlık kaybında, ph ve titrasyon asitliği değerlerinde oluşan değişmeler incelenmiştir. MAP uygulanan biber örneklerinde ağırlık kaybı % 4 ün altında, kontrol olarak açıkta depolanan biberlerde ağırlık kaybı otuz beşinci gün sonunda % 30 olarak gerçekleşmiştir. Ağırlık kaybı, ph ve titrasyon asitliği değerlerinde depolama süresince muameleler arasında farklılık belirlenmiştir. Minolta L*a*b* değerlerinde özellikle on beş gün depolamadan sonra önemli değişmelerin oluşmaya başladığı ve depolama süresince rengin açıldığı gözlemlenmiştir. O 2 ve CO 2 içeriği açısından 60 AYPE ve 30 AYPE filmlerin kullanımı ile demre biber çeşidinin sorunsuz olarak 30 gün depolanabileceği belirlenmiştir Anahtar kelimeler: Modifiye atmosferde paketleme, biber, plastik film. 1. GİRİŞ Meyve ve sebzelerin solunum hızını kısıtlamada en etkin yol, depo sıcaklığının düşürülmesidir. Ancak bazı ürünler düşük sıcaklık derecesinde soğuk zararlanmasına uğramaları nedeniyle, bu ürünlerde istenen soğutma uygulanamamaktadır. Bu durumda depolanan ürünün, depolanma süresi kısalmaktadır. Bu nedenle, solunumun başka yollarla sınırlandırılması olanaklarından yararlanılması bir çözüm olarak görülmektedir ve Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP) bu ihtiyacı karşılayan bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. MAP koşullarında meyvelerde fiziksel ve biokimyasal değişimlere rastlanmaktadır. Bu değişimler daha çok renk, tat ve biyokimyasal içerikte gerçekleşmekte ve son ürün kalitesi değişmektedir (1). Klimakterik olmayan meyve ve sebzelerde düşük O 2 / yüksek CO 2 ye bağlı olarak yumuşama, ağırlık kaybı ve renk kaybı belirlenirken titrasyon asitliği, ph ve çözünür kuru madde değerlerinde değişim görülmemektedir (2;3;4). Yapılan bir araştırmaya göre modifiye atmosfer koşullarında biberin 7-10 C de gün depolanabildiği belirlenmiştir. Ağırlık kayıplarının biberde kontrol örneklerinde % 3, MAP koşullarında % 2 olarak gerçekleştiği belirlenmiştir (5). 5 C de ve MAP koşullarında biberin ağırlık kaybı, üşüme zararı ve renk değişimi olmadan depolanabildiği belirlenmiştir (6). Bir başka araştırmacıya göre polietilen ile ambalajlanan sivribiberler dolma biberlere göre daha uzun süre depolanmıştır (7). Ayrıca Polietilen torbalarda depolanan biberlerin ambalajsız depolanan örneklere kıyasla daha az ağırlık kaybı, renk değişimi ve yumuşamaya uğradıkları belirlenmiştir (8).

2 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (1) 1-7 Halloran ve ark., (2000), yaptıkları araştırmada polietilen ve polipropilen filmle paketlenerek 8 C de depolanan kandil dolma biber çeşidinin kontrol örneklerinde ağırlık kaybını %15,14 paketlenmiş örneklerde ise maksimum %0,51 olarak belirlenmiştir. Polipropilen ile ambalajlanan örneklerin polietilen ile ambalajlanan örneklerden daha az ağırlık kaybına uğradıklarını bulgulamışlardır. Titrasyon asitlikleri arasında ise belirgin bir farka rastlanmamıştır. Buna bağlı olarak kontrol örneklerindeki yumuşamanın 28 gün depolama sonunda ambalajlı örneklere kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Polietilen ile ambalajlı biberlerde görülen yumuşamanın polipropilen ile ambalajlananlara kıyasla daha fazla olduğu belirtilmektedir(9). Meir et al., (1995), polietilen paket içinde 3 C de iki hafta depolanan ve takiben 20 C de 3 gün bekletilen biberlerin renklerinde herhangi bir değişme ve çürüme belirlenmemiştir. Depolanan biberlerde titrasyon asitliği açısından değişim belirlenmemiştir (10). Ambalajlı depolanan biberlerle, ambalajsız depolananlar arasında biyokimyasal açıdan farkın olmadığı belirtilmiştir (11). Ancak depolanan biberlere ağırlık kaybına bağlı olarak sertlik kaybı görülmektedir (8). Yapılan diğer bir araştırmada ise % 5-20 CO 2 içeren ortamda tutulan biberlerde üşüme zararı belirtilerinin arttığı ve ayrıca yüksek CO 2 içeriği özellikle uzun süre depolanan ürünlerde istenmeyen tat ve koku oluşumuna neden olduğu belirtilmiştir (12). Aynı zamanda yüksek CO 2 in ürün sertliğini önemli oranda azalttığı belirlenmiştir (13). Pala ve ark., (1994), 20, 30, 50, 70 ve 100 µm AYPE filmler kullanarak 8 C de 29 gün süreyle biber depolamışlardır. Sonuçlara göre ambalajsız biberler sadece 10 gün depolanırken, 70 µm AYPE filmle ambalajlı biberler 29 gün süreyle depolanabilmiştir. Paketlenmemiş örneklerde 15 gün sonundaki ağırlık kaybı % 17,5 olurken paketlenmiş örneklerde % 0,3 olarak gerçekleşmiştir. Tekstür açısından 20 ve 100 AYPE ile paketlenen biberler 25. gün sonunda ağırlıklarının % 12 sini, 30 ve 50 AYPE ile paketlenen biberlerde 20 gün sonunda ağırlık kaybının % 7 olduğu belirlenmiştir. Renk değişimi açısından L*, a*, b* değerlerinde belirgin bir değişime rastlanmazken, ph ve titrasyon asitliklerinde de belirgin bir farka rastlamamışlardır (14). Bu araştırmada ambalaj materyali olarak polietilen ve polipropilen filmler kullanılarak, bu filmlerin biberin depolanması üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 2-MATERYAL VE YÖNTEM Araştırmada demre biber çeşidi kullanılmıştır. Biberler Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü seralarından temin edilmiş, yaklaşık 500 er gram ağırlıkta tartılarak 30 ve 60 µm alçak yoğunluklu polietilen (AYPE) ve 40 µm kalınlıkta polipropilen (CPP) ile ambalajlanmıştır. Ayrıca kontrol amacıyla aynı depolama koşullarında ambalajsız örneklerde denemeye tabi tutularak 7 C de depolanmıştır. Deneme süresince her 5 günde bir örnekler alınarak paket içinde oluşan O 2 ve CO 2 konsantrasyonlarında, meyvenin ağırlık kaybı, renk, ph ve titrasyon asitliğindeki (TA) değişimler ile küf ve leke oluşum miktarları incelenmiştir. Deneme 2 tekerrürlü olarak yürütülmüş olup depolama süresi 45 gün olarak belirlenmiştir. Ağırlık kaybı (( M/Mo)x 100) formülünden % olarak hesaplanmıştır. Burada M depolama süresince ağırlıktaki değişim (g), Mo ise biberin başlangıçtaki ağırlığıdır (g) (8). O 2 ve CO 2 konsantrasyonları Gaz Headspace Analizörü ile % olarak ölçülmüştür (15). Renk ölçümü ise Minolta CR-300 tipi renk ölçer ile L*a*b* değerleri üzerinden yapılmıştır (10). Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS 11.5 paket programı kullanılarak tesadüf parselleri deneme desenine göre varyans analizi ile ortalamaların karşılaştırılması sonucunda LSD (% 95 güven aralığı) 2

3 Demirdöven, A., Batu, A., Ece, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (1) 1-7 testi ile belirlenmiştir. Ambalaj materyalleri ile kontrol örnekleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 3-BULGULAR VE TARTIŞMA Bulgulara göre biberin MAP koşullarında depolanması sırasında belirlenen ağırlık kayıplarına göre kontrol amacıyla tutulan biber örneklerinde 10. gün itibariyle % 6,63 lük bir ağırlık kaybı belirlenirken AYPE ve CPP ile ambalajlanan örneklerde bu oran % 1 in altında seyretmiştir. 40 gün depolama sonunda ise kontrol örneklerindeki ağırlık kaybı % 30 a ulaşırken, 30 AYPE ile ambalajlanan örneklerde % 1.54, 60 AYPE ile ambalajlanan örneklerde % 3.0, 40 CPP ile ambalajlanan örneklerde ise % 0.82 olarak belirlenmiştir. İstatistiksel olarak depolama süresince oluşan ağırlık kayıplarının önemli olduğu belirlenmiştir. Kontrol ve ambalaj materyalleri arasındaki farkın önemli olduğu ancak ağırlık kaybı açısından 3 ambalaj materyali arasında istatistiksel olarak fark bulunmadığı bulgulanmıştır (LSD. 05 =0.3288). Taze ürünlerin bir çoğunda oluşan ağırlık kaybının % 5 in üzerinde olması durumunda ürünün pazarlanamayacak düzeyde yumuşamasına ve önemli derecede sertlik kaybına ve hatta meyve ve sebzelerin kurumasına neden olabilecekleri belirtilmiştir (16). Depolama süresinde oluşan ağırlık kaybı genellikle ürünlerde oluşan su kayıplarından kaynaklanmaktadır (17). Bu nedenle üründe oluşabilecek su kaybı açık ortamda ve yüksek sıcaklıklarda daha fazla olmaktadır. Ayrıca yüksek sıcaklıkta plastiklerin su geçirgenlik oranları da artmaktadır (18) Tablo 1. Depolama süresince biberde oluşan ağırlık kaybı (%) Plastik film Analiz Periyodu (gün) çeşidi LSD µm AYPE 0 0,39 0,79 0,39 1,91 1,48 1,51 1,54 60 µm AYPE 0 0,64 0,79 0 1,60 3,08 3,11 3,15 40 µm CPP 0 0,80 0,40 0,80 0,80 3,18 0,81 0, Kontrol 0 6,63 7,50 15,4 21,3 25,0 27,50 30, % O (LSD. 05 =0.40) 30 aype 60 aype 40 cpp gün Şekil1. Depolama süresince paket içi oksijen içeriğinin değişimi (%) 40 gün depolama sonucunda demre biber çeşidi için araştırma sonuçları literatürde verilen minimum O 2 ve maksimum CO 2 oranlarının dışında belirlenmiştir. Özellikle CO 2 içeriği açısından depolamanın 5. günü itibariyle bütün ambalajlı örneklerde maksimum CO 2 içeriğinin en az 2,5 katı fazla CO 2 konsantrasyonda olduğu belirlenmiştir. O 2 içeriği açısından ise 30 AYPE ile denemeye alınan örneklerin 40 gün, 60 AYPE ile denemeye alınan örneklerin 30 gün, 40 CPP ile denemeye alınan örneklerin ise 10 gün süreyle minimum O 2 değerlerinin üzerinde O 2 içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Bulgulara göre 3

4 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (1) 1-7 CO 2 içeriklerinin maksimum değerlerin üzerinde olmasına rağmen herhangi bir CO 2 zararlanması belirtisine rastlanmamıştır. İstatistiksel olarak O 2 (LSD. 05 =0.40) ve CO 2 (LSD. 05 =0.37) konsantrasyonu değişimlerindeki farklılıkların kontrol ve ambalajlı örneklerinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ancak CO 2 içerikleri açısından 30 ve 60 AYPE arasında fark bulunmadığı belirlenmiştir. Doğru bir ambalajlamanın gerçekleştirilebilmesi için taze ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan filmlerin geçirgenlik oranları oldukça önemlidir. Filmin O 2 ve CO 2 geçirgenlik oranı, ürünün O 2 tüketim ve CO 2 üretim oranına denk olmasıyla, ambalaj içinde olması istenen dengelenmiş modifiye ortam kendiliğinden sağlanabilmektedir (18). Bu ise ürünün sağlıklı bir şekilde depolanmasını sağlayabilmektedir. Pratikte O 2 konsantrasyonu MAP ile genel olarak %21 den %2-5 e kadar ve CO 2 konsantrasyonu ise % 0,03 den % düzeylerine varabilen oranlarda artabilmektedir (19). Birçok meyve ve sebzenin tolere edebileceği en düşük O 2 miktarı % 2-5 arasında değişirken en fazla tolere edebilecekleri CO 2 miktarı ise %3-5 civarında değişmektedir (20) % CO (LSD.05 =0.37) 30 aype 60 aype 40 cpp gün Şekil 2. Depolama süresince paket içi karbondioksit içeriklerinin değişimi (%) Biberde hasat sonrası renk değerleri ile depolama sırasındaki değişimleri kıyaslandığında 30 ve 60 AYPE ile ambalajlanan örneklerde depolama periyodu boyunca Minolta L* değerlerinin arttığı, 40 CPP ile ambalajlanan örneklerde ise Minolta L* değerinin azaldığı yani rengin koyulaştığı belirlenmiştir. Kontrol örneklerinde de Minolta L* değerlerinde artma belirlenmiştir. Yani renk açılmıştır. 40 CPP ile ambalajlanan örneklerin Minolta L* değerlerinde belirlenen artış muhtemelen düşük O 2 yüksek CO 2 zararlanmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan diğer araştırmalarda da bulguları destekleyici verilere rastlanmıştır. İstatistiksel olarak 3 ambalaj materyali ve kontrol örnekleri arasında Minolta L* (LSD. 05 =0.91) değerleri arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Minolta a* (LSD. 05 =0.40) değerleri bakımından AYPE örnekleri ile kontrol ve 30 AYPE arasındaki farkın önemli olduğu ancak 60 AYPE ve 40 CPP arasındaki farkın önemsiz olduğu belirlenmiştir. Minolta b* (LSD. 05 =1.29) değerleri açısından kontrol ve 3 ambalaj materyali arasındaki farkın önemli olduğu ancak ambalajlı örnekler arasındaki farkın önemsiz olduğu belirlenmiştir. ph değeri bütün örneklerde 15 gün süreyle bir artış göstermemektedir. 40. gün itibariyle ise ph nın başlangıç değerlerine yaklaştığı belirlenmiştir. Yapılan varyans analizine (LSD. 05 =0,05) göre kontrol ve ambalaj materyalleri arasındaki farkın önemli olduğu, AYPE ambalajlar arasında fark olmadığı CPP ve AYPE ler arasındaki farkın ise TA açısından önem taşıdığı belirlenmiştir. 4

5 Demirdöven, A., Batu, A., Ece, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (1) 1-7 Tablo.2. Depolama süresince Minolta (L*a*b) renk değerlerinde oluşan değişmeler Plastik film Depolama Süresi (gün) çeşidi LSD. 05 L* 49,45 50,61 59,73 60,18 57,23 47,72 50,70 55, µm AYPE a* -18,02-14,41-16,32-18,02-18,02-17,81-15,15-15, b* 43,27 37,26 46,34 46,12 42,5 38,02 42,30 40, L* 46,22 50,70 58,35 60,14 54,62 54,16 52,40 54, µm AYPE a* -19,03-15,80-19,54-19,06-18,50-17,55-17,30-16, b* 45,46 36,21 48,00 50,46 43,60 43,22 40,37 38, L* 52,60 48,03 57,35 58,32 56,70 55,14 48,60 42, µm CPP a* -16,99-16,71-19,24-19,42-19,85-17,00-16,70-15, b* 45,46 37,25 45,17 48,14 45,62 42,40 41,80 36, L* 53,80 52,18 65,34 55,58 54,75 52,75 58,30 29, Kontrol a* -16,80-16,38 14,27 17,48-17,53-16,28-15,10-14, b* 40,74 36,14 41,00 39,85 40,72 38,12 37,60 39, Başlangıç renk değerleri; L*: 52,46; a*: -16,78; b*:40,63 Titrasyon asitliğinde ise en büyük artış kontrol örneklerinde belirlenmiştir. İstatistiksel olarak bu farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (LSD. 05 =0.01). Kontrol örneklerinde 40 gün sonunda belirlenen TA değişimi başlangıç değerinin 2 katına yaklaştığı; 30 AYPE ile ambalajlanan örneklerin TA ile kontrol örneklerinin TA depolama sonunda eşit olduğu; ayrıca 60 AYPE ve 40 CPP örneklerin TA eşitlik gösterdiği ve başlangıç değerlerinin 0,75 katı bir artış gösterdikleri belirlenmiştir (9,14). Mikrobiyolojik olarak kontrol örnekleri dahil muamelelerin hiç birinde küf ve leke oluşumuna rastlanmamıştır. Denemenin 10. gününden itibaren ambalajlı örneklerde az miktarda yoğuşma belirtileri görülmeye başlanmıştır. Kontrol örneklerinde ise yumuşama belirtileri ortaya çıkmıştır. 20. günden itibaren kontrol örneklerinin saplarında kuruma belirtileri ortaya çıkmıştır. 35. günden itibaren 60 AYPE ve 40 CPP ile ambalajlanan biberlerin sap kısımlarında kuruma ve kahverengileşme belirtileri görülmeye başlanmıştır. 30 AYPE ile ambalajlanan örneklerde ise 40. gün itibariyle saplarda kuruma ve kahverengileşme ortaya çıkmıştır. Plastik film çeşidi Tablo 3a. ph değişimi Analiz Periyodu (gün) Başlangıç LSD µm AYPE 5,95 5,86 6,32 6,45 6,0 6,15 6,24 6,0 5,90 60 µm AYPE 5,95 5,82 6,31 6,46 5,74 6,27 6,17 5,92 5,84 40 µm CPP 5,95 6,1 6,50 6,46 6,01 6,44 6,30 6,2 6,02 Kontrol 5,95 5,84 6,16 6,46 5,92 6,12 6,05 6,0 6,0 0,05 Plastik film çeşidi Tablo 3b. Titrastyon asitliği değişimi (ssa cinsinden-g/kg) Analiz Periyodu (gün) Başlangıç LSD µm AYPE 0,762 0,672 0,81 0,67 0,81 0,94 1,01 1,20 1,344 60µm AYPE 0,762 0,672 0,87 0,81 0,81 1,01 1,21 1,10 1, µm CPP 0,762 0,672 0,94 0,94 1,14 0,87 1,68 1,25 1,008 Kontrol 0,762 1,008 0,94 1,21 1,14 1,48 1,81 1,55 1,

6 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2006 (1) SONUÇ MAP muameleleri arasında özellikle 35 gün depolama sırasında her hangi bir küf oluşumu görülmemiştir. Paket içi denge gaz konsantrasyonları bakımından 30 AYPE ile paketlenen biberlerin paket içi O 2 içeriğinin diğerlerinden % 4.37 değeri ile daha yüksek CO 2 değerinin ise % 5.80 değeri ile diğerlerinden daha düşük olduğu ve bu film ile paketlenen biberlerin daha sert oldukları saptanmıştır. Dolayısıyla bu araştırma ile biber 30 AYPE ile paketlenmesi durumunda 7 C de depolanarak en az 40 gün, 60 AYPE ile paketlenenlerin 35 gün, 40 CPP ile paketlenenlerin 10 gün fiziksel ve kimyasal kalitesini koruyarak ve küf oluşmadan depolanabileceği saptanmıştır. 5- KATKI BELİRTME Bu araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığınca desteklenmiştir. 6-KAYNAKLAR 1. Batu, A., Properties of Modified Atmosphere Packaging Films and Application on Fruits and Vegetables. Gıda. 19 (5): Kader, A. A., a. d. Zagory, and E. L. Kerbel, MAP of Fruit and Vegetables. In Postharvest Physiology of Vegetables. Marcet Dekker. Inc. New York. USA Goldstein KC. D., L. O. Mahony, A. A. Kader, J. Food Science.56: Batu, A., Kısmen İşlenmiş Meyve ve Sebzelerin Modifiye Atmosferde Paketlenerek Depolanması. Gıda Teknolojisi. Sayı: 9, 34-38s. 5. Anonim, Stepac Modifiye Atmosfer Torbaları Tanıtım Broşürü. 6. Risse, L. A., İndividual Film Wrapping Of Florida Fresh Fruit And Vegetables. Acto Horticulturae. 258: Mohammed, M., Effects Of Polyethylene Bags, Temperature And Time On Storage Of Two Hot Pepper Cultuvars. Tropical Agriculture, 67 (3): Lownds, N. K., M. Bonaras, P. W. Bosland, Postharvest Water Loss And Storage Quality Of Pepper Cultivars. Hortscience, 29 (3): Halloran, N., R.Yanmaz, U. Kasım, R. Kasım, Modified Atmospheric Storage Of Kandil Bell- Pepper Cultivar. Gıda. 25 (2): Meir, S., L. Rosenberg, Z. Aharon, S. Grinberg, E. Fallik, Improvment Of The Postharvest Keping Quality And Colour Development Of Bell Pepper By Packaging With Polyethylene Bags At Reduced Temperature. Postharvest Biology And Technology. 5: Alieva, Z.A., E. E. Shakhbazova, Biochemical Composition Of Capsicums During Storage. Hotr. Abst., 64 (11): Rıquelme, F., M. T. Pretel, G. Martınez, M. Serrano, A. Amoros, and F. A. Romojore, Packaging of Fruit and Vegetables. Recent Results. In Food Packaging and Preservation pp: Blachie Academic and Professional. London. 6

7 Demirdöven, A., Batu, A., Ece, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2006 (1) Herner, R. C., High CO2 Effects On Plant Organs. In Postharvest Physiology Of Vegetables. (J. Weichman (Ed)). Markel Dekker Inc., New York Pala, M., E. Damarlı, K. Alikaşifoğlu, A Study Of Quality Parameters In Green Pepper Packaged With Polimeric Films. New Aplications Of Refrigeration To Fruit And Vegetables Processing. İstanbul Anonymous, Gaspace 2, Gaz Headspace Analyser Operator s Instruction Manual. U.K. 16. Wills, r. B. H., W. B. McGlasson, d. Graham, t. H. Lee, e. G. Hall, Postharvest And Introductıon To The Physiology And Handling Of Fruit And Vegetables. In Physiolojy And Biochemistry Of Fruit And Vegetable. Chapter 3. Pp: Blackweel Scientific Publication Ltd. 17. Floros, J. D., M. S. Chinnan and H. Y. Wetztein, Extending The Shelf Life Of Tomotoes By Individually Seal Packaging. For Presentatıon At The Internatıonal Winter Meeting Of American Socıety Of Agricultural Enginerr. Hyatt Regency, Chicaco, ıl. usa. 18. Day, B. P. F., Fruit and Vegetables. In Principles and Application of Modified Atmosphere Packaing of Food. Blackie Academic and Professional. U.K s. 19. Kader, A. A., Respiration and Gas Exchange of Vegetables. In Postharvest Physiology of Vegetables. Marcet Dekker, Inc. New York. USA Zagory, D., A. A. Kader, Modified Atmosphere Packaging Of Fresh Produce Food Technology. 42:

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 136-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 27 (1) 7-15 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Patatesin Modifiye Atmosferde Paketlenerek Depolanması 1 Levent ŞEN*, Ali

Detaylı

Bu çalışmada, Tokat ta yetiştirilme yoğunluğu fazla olan 7 ayrı meyve türü kullanılmıştır.

Bu çalışmada, Tokat ta yetiştirilme yoğunluğu fazla olan 7 ayrı meyve türü kullanılmıştır. TOKAT TA YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ MEYVELERİN SOLUNUM HIZLARI Bu çalışmada, Tokat ta yetiştirilme yoğunluğu fazla olan 7 ayrı meyve türü kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan meyveleri elma, armut, kiraz,

Detaylı

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD12

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD12 Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, -8 Eylül 6, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ÇD OKSİJEN EMİCİ VE FARKLI AMBALAJ MALZEMELERİ KULLANIMININ TOST EKMEĞİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ SELDA

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI

BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 15-23 BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI Mehmet Ali KOYUNCU 1 Esin SAVRAN 1 Tuba DİLMAÇÜNAL 1 Kahraman KEPENEK 1 Rüstem CANGİ

Detaylı

Solunum (respirasyon)

Solunum (respirasyon) Soğukta Depolama Soğukta Depolama Meyve ve sebzelerin soğukta depolanmaları sınırlı bir muhafaza tekniğidir. Her meyve sebzenin en iyi şekilde depolanabildiği (5 gün 6 ay) belli bir sıcaklık derecesi (DN

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Kayısının Modifiye Atmosferde Paketlenerek Depolanması Önerisi

Kayısının Modifiye Atmosferde Paketlenerek Depolanması Önerisi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2009 (9-19) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 1, 2009 (9-19) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) 1-6 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Değişik Depolama Koşullarının Güneş-Kurusu Domateslerin Bazı Kalite Özellikleri

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) 19-25 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Araştırma Aktif ve Pasif Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamalarının Tüketime

Detaylı

Effects of Modified Atmosphere Packaging and Cold Storage on Sensory Qualities of Apples

Effects of Modified Atmosphere Packaging and Cold Storage on Sensory Qualities of Apples YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(2): 58-67 Geliş Tarihi(Received) : 07.07.2009 Kabul Tarihi(Accepted) : 08.01.2010 Araştırma Makalesi/Article Modifiye Atmosferde Paketleme ve Soğukta Depolamanın

Detaylı

Farklı Ambalaj ve Raf Koşullarının Kestane Muhafazası Üzerine Etkileri

Farklı Ambalaj ve Raf Koşullarının Kestane Muhafazası Üzerine Etkileri VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2016 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 19-25 Araştırma Makalesi Farklı Ambalaj ve Raf Koşullarının

Detaylı

DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi

DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi 43 milyon ton üretim değeri ile dünyanın önemli yaş meyve ve sebze üreticilerinden biri olan Türkiye nin; Meyve üretimi 12 milyon ton, Sebze

Detaylı

SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN NORMAL VE KONTROLLÜ ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANMASI

SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN NORMAL VE KONTROLLÜ ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANMASI Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2013,28(2):71-76 Anadolu J Agr Sci, 2013,28(2):71-76 doi: 10.7161/anajas.2013.282.71 URL: http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2013.282.71 Araştırma Research SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürelerinin Belirlenmesi

Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürelerinin Belirlenmesi Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürelerinin Belirlenmesi Berna Özdoğru 1 Fatih Şen 1* Nihal Acarsoy Bilgin 1 Adalet Mısırlı 1 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 35100,

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Kayısılarda Depolama Süresince Meydana Gelen Değişimlerin Duyusal Analizi ve Renk Ölçümleri

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Kayısılarda Depolama Süresince Meydana Gelen Değişimlerin Duyusal Analizi ve Renk Ölçümleri Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Kayısılarda Depolama Süresince Meydana Gelen Değişimlerin Duyusal Analizi ve Renk Ölçümleri 1. Besim Maden a, 2.Hasan Toğrul b, 3. Abdullah Çağlar a a Afyon

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Türk Lokumuna Uygulanan Farklı Ambalajlama Tekniklerinin Mikrobiyolojik

Detaylı

Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası

Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası A. E. Özdemir 1, E. Ertürk 1, M. Çelik 1, R. Dilbaz 2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 31034, Antakya/Hatay. 2 Uni Tarım

Detaylı

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Fatih Öz, Güzin Kaban, Mükerrem Kaya Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI Soğukta muhafazanın dayandığı genel ilke, düşük sıcaklıklarda mikroorganizma faaliyetinin, kimyasal ve biyokimyasal reaksiyon hızlarının yavaşlamasıdır. Soğuk uygulaması

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

Elmada Acı Benek (bitter pit)

Elmada Acı Benek (bitter pit) Elmada Acı Benek (bitter pit) Bu hastalık meyve daha bahçede iken başlamakta olup kalsiyum eksikliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Kalsiyum hücre duvarının gelişiminde önemli bir role sahip olup eksikliğinde

Detaylı

Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi

Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 179-183, 2015 Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde

Detaylı

Bazı Çilek Çeşitlerinin Meyvesindeki Anatomik Yapılaşmanın Muhafaza Süresi Üzerine Etkisi *

Bazı Çilek Çeşitlerinin Meyvesindeki Anatomik Yapılaşmanın Muhafaza Süresi Üzerine Etkisi * Bazı Çilek lerinin Meyvesindeki Anatomik Yapılaşmanın Muhafaza Süresi Üzerine * E.Bal S.Çelik T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ Bu araştırmada bazı çilek çeşitlerinin meyvesindeki

Detaylı

Mantarda Farklı Ön Soğutma Yöntemlerinin İşletim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Mantarda Farklı Ön Soğutma Yöntemlerinin İşletim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 21, Cilt 24, Sayı 2, 49-58 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Mantarda Farklı Ön Soğutma Yöntemlerinin İşletim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Eşref

Detaylı

Silaj Yemin Paketlenmesi Mekanizasyonunda Kullanılan Farklı PE (Polietilen) Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Silaj Yemin Paketlenmesi Mekanizasyonunda Kullanılan Farklı PE (Polietilen) Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat. Fak. Derg., 2005, 42(3):67-76 ISSN 1018-885 Silaj Yemin Paketlenmesi Mekanizasyonunda Kullanılan Farklı PE (Polietilen) Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Bülent ÇAKMAK

Detaylı

SOĞUK DEPO UYGULAMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA IŞIK TUTMAK

SOĞUK DEPO UYGULAMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA IŞIK TUTMAK _ 1103 SOĞUK DEPO UYGULAMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA IŞIK TUTMAK Turan ERKAN ÖZET Bu bildiri, soğuk depolama prosesi parametrelerine ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Soğuk depolamada sıcaklık,

Detaylı

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ HASAT & DERİM Olgunlaşmış olan meyvenin ana bitkiden ayrılması, Nasıl yapılmalı???? Ürünün hassaslığı Hasadın hızı Hasat yönteminin maliyeti Hasat

Detaylı

FARUK DAYI & SELİM BAŞÇAM

FARUK DAYI & SELİM BAŞÇAM C.B.Ü. GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2009 MANİSA YÖRESİ PEKMEZLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ FARUK DAYI & SELİM BAŞÇAM Dr. Hasan YILDIZ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1 Materyal 2.2 Yöntem 2.2.1. Çözünür

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Işıl Barutçu, Serpil Şahin *, Gülüm Şumnu ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara * serp@metu.edu.tr Ö zet Yüzeyden

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) 7-16 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Dut Ve Harnup Pekmezlerinin Depolanması Süresince Bazı Kalite Değerlerinde

Detaylı

SOĞUKTA DEPOLAMANIN ŞEKER MISIRIN ŞEKER VE KURU MADDE DEĞİŞİMİNE ETKİSİ. Burhan KARA * Mehmet ŞAHİN

SOĞUKTA DEPOLAMANIN ŞEKER MISIRIN ŞEKER VE KURU MADDE DEĞİŞİMİNE ETKİSİ. Burhan KARA * Mehmet ŞAHİN SOĞUKTA DEPOLAMANIN ŞEKER MISIRIN ŞEKER VE KURU MADDE DEĞİŞİMİNE ETKİSİ Burhan KARA * Mehmet ŞAHİN Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Isparta Alınış Tarihi: 24.04.2012

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 KAŞAR PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÜRETİM YÖNTEMİNİN, YAĞ ORANININ VE OLGUNLUĞUNUN ETKİLERİ The Effects Of Cheese Productıon Method, Fat Rate And Rıpenıng On The Propertıes Of Kashar Cheese Sultan GÜLTER

Detaylı

Güneşte Kurutulmuş Domateslerin Kalitesi Üzerine Farklı Depolama Koşulları ve Oksijen Absorbantının Etkisi

Güneşte Kurutulmuş Domateslerin Kalitesi Üzerine Farklı Depolama Koşulları ve Oksijen Absorbantının Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(1):1-12 ISSN 18-8851 Güneşte Kurutulmuş Domateslerin Kalitesi Üzerine Farklı lama Koşulları ve Oksijen Absorbantının Etkisi Neslihan UZUN 1 Fatih ŞEN 2 İsmail KARAÇALI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif BAYRAM DEĞİŞİK AMBALAJ TİPLERİNİN HİCAZNAR ÇEŞİDİNİN SOĞUKTA MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

KÜTAHYA VİŞNE ÇEŞİDİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI. M. Ali KOYUNCU, Tuba DİLMAÇÜNAL, H. Esin SAVRAN, Özgür ÇAĞATAY

KÜTAHYA VİŞNE ÇEŞİDİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI. M. Ali KOYUNCU, Tuba DİLMAÇÜNAL, H. Esin SAVRAN, Özgür ÇAĞATAY ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 05; 2(1) : 53-57 KÜTAHYA VİŞNE ÇEŞİDİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI 1 1 1 1 M. Ali KOYUNCU, Tuba DİLMAÇÜNAL, H. Esin SAVRAN, Özgür ÇAĞATAY ÖZET Bu çalışma, Isparta (İlavus Yaylası)'da

Detaylı

Kontrollü Atmosferde Depolama Teknolojisi ve Uygulamaları

Kontrollü Atmosferde Depolama Teknolojisi ve Uygulamaları Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2014 (118-138) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 3, 2014 (118-138) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Monroe ve Blake Geççi Şeftali Çeşitlerinde Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamasının Muhafaza Süresince Meyve Kalitesine Etkileri

Monroe ve Blake Geççi Şeftali Çeşitlerinde Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamasının Muhafaza Süresince Meyve Kalitesine Etkileri Monroe ve Blake Geççi Şeftali Çeşitlerinde Modifiye Atmosfer Paketleme sının Muhafaza Süresince Meyve Kalitesine Etkileri Mustafa Sakaldaş 1* Ali Kaçan 2 Murat Şeker 1 Kenan Kaynaş 1 1 Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin Belirlenmesi

Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin Belirlenmesi U. Ü. ZĐRAAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ, 2009, Cilt 23, Sayı 1, 43-53 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin

Detaylı

ÖZET MODFYE ATMOSFERDE ELMA DEPOLANMASINDA DEK AMBALAJ FLMLERNN UYGUNLUUNUN BELRLENMES. Onur SARAÇOLU

ÖZET MODFYE ATMOSFERDE ELMA DEPOLANMASINDA DEK AMBALAJ FLMLERNN UYGUNLUUNUN BELRLENMES. Onur SARAÇOLU I ÖZET MODFYE ATMOSFERDE ELMA DEPOLANMASINDA DEK AMBALAJ FLMLERNN UYGUNLUUNUN BELRLENMES Onur SARAÇOLU Gaziosmanpaa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Hasat Sonrası Isıl İşlem ve Depolama Uygulamalarının Patatesin Fiziko- Mekanik Özellikleri ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Hasat Sonrası Isıl İşlem ve Depolama Uygulamalarının Patatesin Fiziko- Mekanik Özellikleri ve Kalitesi Üzerine Etkileri GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 53-63 Hasat Sonrası Isıl İşlem ve Depolama Uygulamalarının Patatesin Fiziko- Mekanik Özellikleri ve Kalitesi Üzerine Etkileri Semih KESİM 1 Ebubekir ALTUNTAŞ

Detaylı

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler 1. Cemal Kasnak a, 2.Hasan Toğrul b, 3. Abdullah Çağlar a a Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

Bazı Kiraz Çeşitlerinin Taze Kesme Đşlemine Uygunluğu

Bazı Kiraz Çeşitlerinin Taze Kesme Đşlemine Uygunluğu KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), 28 92 KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 28 Bazı Kiraz Çeşitlerinin Taze Kesme Đşlemine Uygunluğu Muharrem ERGUN 1, Nazan ERGUN 2, Mehmet SÜTYEMEZ 1 1

Detaylı

Güneşte Kurutulan Domatesin Değişik Koşullarda Saklanmasının Kalite Üzerine Etkileri

Güneşte Kurutulan Domatesin Değişik Koşullarda Saklanmasının Kalite Üzerine Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (3):67-75 ISSN 1018-8851 Güneşte Kurutulan Domatesin Değişik Koşullarda Saklanmasının Kalite Üzerine Etkileri Neslihan UZUN 1 Fatih ŞEN 2 İsmail KARAÇALI 3 Summary

Detaylı

Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU 1, Yılmaz ÖZCAN 1, Salih KARASU 2, Gamze SIĞAK 1, Ayça ASRAV 1

Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU 1, Yılmaz ÖZCAN 1, Salih KARASU 2, Gamze SIĞAK 1, Ayça ASRAV 1 Hatice ŞNLIDERE LOĞLU 1, Yılmaz ÖZCN 1, Salih KRSU 2, Gamze SIĞK 1, yça SRV 1 1 Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2 Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Detaylı

DR. SELEN AKAN. Eğitim ve Akademik Deneyim

DR. SELEN AKAN. Eğitim ve Akademik Deneyim DR. SELEN AKAN Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara 09/04/1984 Yabancı Dil : İngilizce Tel : 0 312 596 10 73 Fax : 0 312 317 91 19 E-posta : sakan@agri.ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları : Sebze Yetiştirme ve Islahı,

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

Modifiye Atmosferde Paketlenerek Depolanan Afyon Kaymağında Oluşan Kimyasal Değişimler

Modifiye Atmosferde Paketlenerek Depolanan Afyon Kaymağında Oluşan Kimyasal Değişimler Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2011 (1-8) Electronic Journal of Food Technologies Vol:6, No: 2, 2011 (1-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HASAT SONRASI YÜZEY KAPLAMA VE AMBALAJLAMANIN BROKOLİDE YAŞLANMA ÜZERİNE ETKİLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HASAT SONRASI YÜZEY KAPLAMA VE AMBALAJLAMANIN BROKOLİDE YAŞLANMA ÜZERİNE ETKİLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HASAT SONRASI YÜZEY KAPLAMA VE AMBALAJLAMANIN BROKOLİDE YAŞLANMA ÜZERİNE ETKİLERİ Şule ATALAY Danışman: Prof. Dr. Nilgün HALLORAN BAHÇE BİTKİLERİ

Detaylı

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri*

Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):29-36 ISSN 1018-8851 Bazı Şeftali Çeşitlerinde Çift Meyve Oluşumuna Su Eksikliğinin Etkileri* Hakan ENGİN 1 Ali ÜNAL 1 Summary The Effects of Water Deficits on

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

Perakende Modifiye Atmosfer Ambalajlarının Kiraz Meyvelerinin Depo ve Raf Ömrüne Etkilerinin Araştırılması

Perakende Modifiye Atmosfer Ambalajlarının Kiraz Meyvelerinin Depo ve Raf Ömrüne Etkilerinin Araştırılması VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 Perakende Modifiye Atmosfer Ambalajlarının Kiraz Meyvelerinin Depo ve Raf Ömrüne Etkilerinin Araştırılması ISSN: 2148-36 Yıl /Year:

Detaylı

Kestane Meyvelerinin Taze Olarak Saklanmasında Ambalaj Tipleri ve Depo Koşullarının Kalite Üzerine Etkileri

Kestane Meyvelerinin Taze Olarak Saklanmasında Ambalaj Tipleri ve Depo Koşullarının Kalite Üzerine Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(1):25-32 ISSN 1018-8851 Kestane Meyvelerinin Taze Olarak Saklanmasında Ambalaj Tipleri ve Depo Koşullarının Kalite Üzerine Etkileri Ahmet KINAY 1 İsmail KARAÇALI 2

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Kan Portakalı Suyunun Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Işık, ph, Depolama Sıcaklık ve Süresinin Etkisi

Kan Portakalı Suyunun Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Işık, ph, Depolama Sıcaklık ve Süresinin Etkisi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (1-9) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşe Tülin ÖZ Doğum Tarihi: 18.11.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bahçe Bitkileri Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans Horticultura

Detaylı

XTEND. Ürün Kataloğu 2012. modified atmosphere/modified humidity packaging. updated: December 2011

XTEND. Ürün Kataloğu 2012. modified atmosphere/modified humidity packaging. updated: December 2011 XTEND modified atmosphere/modified humidity packaging Ürün Kataloğu 2012 updated: December 2011 StePac ın üretilen paketlenen ve sevkedilen tarım ürünlerinin üretim alanları hasat ve hasat sonrası uygulama

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Tolga KANKAYA, Atıf Can SEYDĠM. Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Tolga KANKAYA, Atıf Can SEYDĠM. Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tolga KANKAYA, Atıf Can SEYDĠM Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1 2 GİRİŞ Gıdaların raf ömrü; ürünün özellikleri, üretim koşulları ve ambalaja bağlı olarak değişmektedir. Oksijen,

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hayrettin

Detaylı

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa GIDA (2009) 34 (2): 83-89 Araştırma / Research KONTROLLÜ ATMOSFER (KA) VE NORMAL ATMOSFER (NA) KOŞULLARINDA DEPOLAMANIN FARKLI ZAMANLARDA DERİLEN HAYWARD (Actinidia deliciosa) KİVİ ÇEŞİDİNİN KALİTE DEĞİŞİMİNE

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):9-17 ISSN 1018-8851 Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi Fatih ŞEN 1 Atnan UĞUR 1 M. Kadri BOZOKALFA 1 Dursun EŞİYOK

Detaylı

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Araştırma Makalesi Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Otlar İngilizce Başlık: Weed Species

Detaylı

Granny Smith Elma Çeşidin Dinamik Kontrollü Atmosferde (DKA) Depolanması

Granny Smith Elma Çeşidin Dinamik Kontrollü Atmosferde (DKA) Depolanması 145 Granny Smith Elma Çeşidin Dinamik Kontrollü Atmosferde (DKA) Depolanması Özgür Çalhan a, İsa Eren a, Cemile Ebru Onursal a, Atakan Güneyli a a Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, 32500 Eğirdir/

Detaylı

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV 1. TÜRKİYE DE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ TÜKETİMİNDE KULLANILAN PLASTİK HAMMADDELER Türkiye de 2012 2016 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 2 milyon

Detaylı

KIŞLIK SEBZELERDE STANDARDİZASYON VE MUHAFAZA

KIŞLIK SEBZELERDE STANDARDİZASYON VE MUHAFAZA 44 KIŞLIK SEBZELERDE STANDARDİZASYON VE MUHAFAZA Prof. Dr. Muharrem Özcan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun muozcan@omu.edu.tr Giriş Sebzeler, sahip oldukları çeşitlilikle

Detaylı

Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri

Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 22 (2), 7-11 Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri Çetin Çekiç 1 Yemliha

Detaylı

BİBERDE (Capsicum annuum L.) TOHUM AYIRMA VE KURUTMA YÖNTEMLERİNİN TOHUM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

BİBERDE (Capsicum annuum L.) TOHUM AYIRMA VE KURUTMA YÖNTEMLERİNİN TOHUM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ ANADOLU, J. of AARI 17 (2) 2007, 1 13 MARA BİBERDE (Capsicum annuum L.) TOHUM AYIRMA VE KURUTMA Özlem ALAN Benian ESER Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri

Detaylı

ENDÜSTRİYEL PATATES ÜRETİMİ

ENDÜSTRİYEL PATATES ÜRETİMİ Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY ENDÜSTRİYEL PATATES ÜRETİMİ Patates, yüksek nişasta içeriğinden dolayı insan beslenmesinde rolü olan karbonhidratların

Detaylı

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİ KORUMA 1.SINIF DERS PROGRAMI Bahçe Bitkileri D:202 Bitki Fizyolojisi Bahçe Bitkileri D:202 Yabancı Dil İngilizce II Bitki Fizyolojisi Matematik Bahçe Bitkileri D:202 Yabancı

Detaylı

Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(1):25-33 ISSN 1018-8851 Bazı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M. Kadri BOZOKALFA 2 Kaya BOZTOK 1 Summary

Detaylı

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21 (3):152-157 Geliş Tarihi (Received): 22.02.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 25.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Anacı Üzerine Aşılı 5

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU 2015 1 2 TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU Polietilen (PE) tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. Polietilen ithalatı; dünya toplam plastik

Detaylı

Patates Ürününün Depolanması

Patates Ürününün Depolanması Patates Ürününün Depolanması Prof. Dr. Necmi İŞLER Mustafa Kemal üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Artık patateste üretilen ürünlerin miktarından çok kaliteleri önem kazanmaktadır. Bu

Detaylı

Biber Tohumlarında Canlılık Tespitine Yönelik Kullanılan Tetrazolium Test Metodunun Modifikasyonu

Biber Tohumlarında Canlılık Tespitine Yönelik Kullanılan Tetrazolium Test Metodunun Modifikasyonu U. Ü. ZĐRAAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ, 2009, Cilt 23, Sayı 1, 21-25 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Biber Tohumlarında Canlılık Tespitine Yönelik Kullanılan Tetrazolium Test Metodunun Modifikasyonu

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI Tür ve çeşitlerin devamını sağlamak Ticari üretimin ve bahçelerin devamını sağlamak 1. Generatif (Eşeyli=tohum ile) çoğaltma 2. Vejetatif (Eşeysiz) çoğaltma GENERATİF ÇOĞALTMA

Detaylı

Adı Soyadı: Doç. Dr. Nuray Akbudak

Adı Soyadı: Doç. Dr. Nuray Akbudak Adı Soyadı: Doç. Dr. Nuray Akbudak Telefon: 0 224 2941486 Faks: 0 224 4429098 E-posta: nakbudak@uludag.edu.tr Adres: Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Kampusu, 16059

Detaylı

Şeftalinin Mekanik Özellikleri Üzerine Çeşit ve Depolama Süresinin Etkisi

Şeftalinin Mekanik Özellikleri Üzerine Çeşit ve Depolama Süresinin Etkisi Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 26, Çanakkale 199 Şeftalinin Mekanik Özellikleri Üzerine Çeşit ve Depolama Süresinin Etkisi Fatih Mehmet Eraltan (1)* Faruk Özgüven (1)* Kubilay K.

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi İbrahim DUMAN 1 Öz: Pala-Yağlık salçalık biber çeşidinin kullanıldığı çalışma E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen

Detaylı

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com GIDA AMBALAJLAMA Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com Aseptik ambalajlama tekniği; Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu, Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril

Detaylı

Raf ömrü çalışmaları

Raf ömrü çalışmaları Raf ömrü çalışmaları Prof. Dr. İsmail Sait DOĞAN Gıda grupları Bozulurluğu yüksek olan gıdalar (raf ömrü günlerle ölçülür). Süt, et, yeşil sebze Orta derecede bozulabilir gıdalar (raf ömrü haftalar ile

Detaylı