Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz!"

Transkript

1

2 Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız... Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir... Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz...

3 REKTÖRÜN SUNUŞU Gebze Teknik Üniversitesi, 1992'de kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine ve 22 yıllık mirasına sahip çıkarak 4 Kasım 2014 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile kurulmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi, altyapısıyla, donanımıyla, akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli bilim üssü olmaya aday, en genç ancak deneyimli üniversitesidir. Gebze Teknik Üniversitesi, henüz çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olmasına rağmen evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesi eğitim alanında dünyada otorite olarak kabul edilen Times Higher Education ın yayınladığı Dünya Üniversite Sıralamasında yer almaktadır. Eğitim, araştırma, atıf sayısı, sanayi geliri ve üniversitelerin uluslararası görünümlerinin temel alınıp değerlendirildiği ve dünya genelinde bin 102 üniversitenin sıralandığı araştırmada bandında yer alan GTÜ, sıralamaya Türkiye den katılan devlet üniversiteleri içinde ise ikinci durumdadır. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Araştırma üniversitelerinden biri olarak belirlenen Gebze Teknik Üniversitesi yeniden yapılanmasının 3. yılında bir statüye daha kavuşmuştur. GTÜ, birbirinden bağımsız yurt içi ve yurt dışı üniversiteler sıralamasında ilk on içindeki yerini sürekli koruyarak başarı grafiğini yükseltirken bir başarı da Türkiye nin ilk 10 araştırma üniversitesi arasında yer alarak elde etmiştir. Böylece Gebze Teknik Üniversitesi ve diğer araştırma üniversiteleri araştırma bütçelerinin desteklenmesinde, yurt içi ve yurt dışı araştırmacı- akademisyen istihdamında, yurtdışındaki üniversiteler ile rekabet gücünün artırılması için destek alımında, yükseköğretim elemanı yetiştirmek için destek verilmesinde önceliklere sahip olacaktır. Mevcut araştırmacı ve araştırma altyapı olanakları ile bilimsel çalışmaların merkezi olan GTÜ, kazandığı yeni statü ile daha güçlü bir üniversite olarak Türkiye nin hedeflerine önemli katkılar sağlayacaktır.

4 Uluslararası alanda bilime katkı sağlayan üniversitemiz, ülkemizin teknoloji üreten ülkeler arasına girmesini sağlayacak Bilişim Vadisi nin de güçlü ortaklarındandır. Ayrıca Dünyanın bilim üssü olarak kabul edilen Silikon Vadisi nde yeni teknolojik keşifler yapmak ve Türk markalarını dünyaya tanıtmak için Gebze Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bilişim Vadisi Teknoparkı güçlerini birleştirerek mart ayında bir protokol imzalamışlar ve imzalanan protokolle Amerika nın San Francisco eyaletindeki Silikon Vadisi'nde StarTURK isimli kuluçka merkezinin kurulması kararı alınmıştır. Oluşturulan merkezde yeni projeler hayata geçirilerek, Türkiye nin marka değeri yükseltilecek, Türk girişimcileri için devrim niteliğinde olan bu gelişme ile dünya bilişim sektöründe bizde varız denilecektir. Teknolojik gelişmelere öncülük eden üniversitemiz, üniversitemizle aynı bölgeye konumlanmış olan TÜBİTAK, TSE ve pek çok kurum ile yakın ilişkilere sahip olup, imzaladığı protokollerle Ar-Ge altyapısını geliştirmiş, sahip olduğu imkânları artırmıştır. Bu sayede Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK vb. kaynaklardan finanse edilen projelerle insansız hava aracı, elektrikli otomobil, biyolojik saat, kanser araştırmaları, savunma teknolojileri, nanoteknoloji gibi çağın gerekliliğini yansıtan önemli konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz üzerine düşen görevleri yerine getirirken tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ile mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine de büyük önem vermektedir. Bu amaca yönelik olarak mali yönetim sistemine dâhil edilen performans esaslı bütçelemenin temel unsurları stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. Stratejik plan ve performans programı vasıtasıyla Üniversitemizin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde hazırlanan ve Üniversitemizin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren Üniversitemizin 2018 Yılı Performans Programı ekte sunulmuştur. Saygılarımla, Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN Rektör

5 İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- Teşkilat Yapısı C- Fiziksel Kaynaklar D- İnsan Kaynakları E- Diğer Hususlar II PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler.. 20 B- Amaç ve Hedefler C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı E- Diğer Hususlar III EKLER A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

6 I GENEL BİLGİLER

7 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim kurumlarının yetki, görev ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir. Anayasada yer aldığı üzere; Yükseköğretim kurumları, Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak tanımlanmıştır sayılı Yükseköğretim Kanununda ise, Üniversite; Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmış ve yükseköğretim kurumlarının görevleri aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir. a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına 2

8 önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12 nci maddesinde hükme bağlanmıştır sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz üst yönetim görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; ÜNİVERSİTE ORGANLARI Rektör Madde 13 a) Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. 3

9 Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak atanmış olanlara görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitesinin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından atanır. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır. b) Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, (3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, (4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, (5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (6)Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 4

10 Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Senato Madde 14 a) Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. toplanır. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır b) Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, (2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, bağlamak, (4) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar (5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 5

11 (6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, (7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, (8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversite Yönetim Kurulu Madde 15 a) Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. b) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. 1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak, 3) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, 4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 6

12 FAKÜLTE ORGANLARI Dekan Madde 16 a) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. b) Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 7

13 Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu Madde 17 a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. b-görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. (1) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 8

14 Fakülte Yönetim Kurulu Madde 18 a-kuruluş ve İşleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b-görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. yardım etmek, sağlamak, (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana (2) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. ENSTİTÜLER Organlar Madde 19 a-enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. b-enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. 9

15 Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. yerine getirir. Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından c-enstitü kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. d-enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. e-enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. B- Teşkilat Yapısı Üniversitemiz 4 Fakülte, 9 Enstitü ve ikisi aktif olmak üzere toplam 6 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile hizmet vermektedir. 10

16 11

17 C- Fiziksel Kaynaklar Gebze Teknik Üniversitesi Kapalı Alan İcmali BİNA ADI m² C BLOK - LABORATUAR BİNASI (FİZİK) 318 D BLOK - FİZİK BÖLÜM BİNASI 550 E BLOK - FİZİK BÖLÜMÜ (DERSLİK 1 + LAB.) + İŞLETME LAB F BLOK - HARİTA MÜH.BİNASI 535 G BLOK - ATÖLYE CADCAM LABORATUVARI 245 H BLOK - DERSLİK ( 2 ) (MATEMATİK) 391 I BLOK - MATEMATİK BÖLÜM BİNASI 657 L BLOK - FİZİK LABORATUVARI 350 M BLOK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ BİNASI 828 R BLOK MALZEME LABORATUVARI 781 ÇAYIROVA YERLEŞKESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİNALARI R BLOK YANI FİZİK BÖLÜMÜ TEMİZ ODA 100 R BLOK YANI FİZİK BÖLÜM LABARATUVARI 408 U BLOK - DERSLİK ( 3 ) (MİMARLIK FAKÜLTESİ ) 585 V BLOK -YABANCI DİLLER BÖLÜM BİNASI PREFABRİK BİNALAR (MÜH.LAB.) 244 MÜH. FAK.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BİNASI MÜH.FAK.BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BİNASI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GEN TEKNOLOJİLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA BİNASI AÇIK SAHA ELEKTROMANYETİK LABORATUVARI (ASEMLAB)(2) 213 MALZEME BİLİMİ ve MÜH / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / MÜH.FAK.DEKANLIĞI KİMYA BÖLÜMÜ /ÇEVRE MÜH BÖLÜMÜ/ TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SU KULESİ YANI ÇEVRE LABORATUVARI 200 N BLOK MİMARLIK FAKÜLTESİ GTÜ MAR ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KATI ATIK LABORATUARI ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ /İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ /BİYOMÜHENDİSLİK İŞLETME FAKÜLTESİ BİNASI TOPLAM

18 BİNA ADI m² A BLOK -SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ(SEM) / BİLGİ İŞLEM MERKEZİ B BLOK -İŞLETME FAKÜLTESİ J BLOK - YEMEKHANE + BULAŞIKHANE BİNASI 866 H BLOK - DERSLİK ( 2 ) İDARİ OFİS KISMI 434 K BLOK - MİMARLIK FAKÜLTESİ EK BİNA 355 L BLOK - FİZİK LABORATUVARI İDARİ OFİSLER 350 SKS RESTORAN CAFE 334 O BLOK - AKADEMİK KÜLTÜR BİNASI 270 P BLOK - KOSGEB BİNASI R BLOK - MALZEME LAB. 2.KAT İDARİ OFİSLER 194 ÇAYIROVA YERLEŞKESİ HİZMET BİNALARI R BLOK NANO TEKNOLOJİ 221 S BLOK - ISI TESHİN MERKEZİ 325 T BLOK - KAPALI SPOR TESİSİ GİRİŞ DANIŞMA BİNASI 120 SAHİL SOSYAL TESİS BİNASI KİŞİLİK KAPALI SPOR SALONU YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 579 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ /STRATEJİ GELİŞTİME DAİRESİ /DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ AÇIK SAHA ELEKTROMANYETİK LABORATUARI (ASEMLAB)(1) 112 (ASEMLAB) YANI NİZAMİYE BİNASI 35 FATİH İSTASYONU TARAFI NİZAMİYE BİNASI 35 KAYIKHANE DEPOSU 208 TSE TARAFI NİZAMİYE BİNASI 44 KİMYA BÖLÜMÜ ENERJİ MERKEZİ BİNASI 320 MALZEME BÖLÜMÜ YANI ENERJİ MERKEZİ BİNASI 320 BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ENERJİ MERKEZİ BİNASI

19 BİNA ADI m² SPOR SALONU YANI ENERJİ MERKEZİ BİNASI 190 ERASMUS TARAFI ENERJİ MERKEZİ BİNASI 190 SPOR KÜLTÜR ARKASI ENERJİ MERKEZİ BİNASI 190 SU DEPOSU (3000 m 3 ) YABANCI DİLLER YANI ENERJİ MERKEZİ BİNASI 172 MERKEZİ KÜTÜPHANE ÇAYIROVA YERLEŞKESİ HİZMET BİNALARI REKTÖRLÜK BİNASI KREŞ ve ANAOKULU 315 TRAFO 128 HANGAR ATÖLYE 196 MİSAFİRHANE 732 RESTORAN 126 YEMEKHANE DEPO 103 YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU TOPLAM ÇAYIROVA YERLEŞKESİ GENEL TOPLAM BİNA ADI m² ŞEHİR YERLEŞKESİ HİZMET BİNALARI EK HİZMET BİNASI TOPLAM GENEL TOPLAM Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Veriler tarihi itibarıyladır.) 14

20 D- İnsan Kaynakları İdari Personel İdari Personel (Kadroların Dolu-Boş Durumuna Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Kaynak: Personel Daire Başkanlığı (Veriler 31/12/2017 tarihi itibarıyladır.) Akademik Personel Akademik Personel (Kadroların Dolu-Boş Durumuna Göre) Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Kaynak: Personel Daire Başkanlığı (Veriler 31/12/2017 tarihi itibarıyladır.) 15

21 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör UKRAYNA TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ Profesör AZERBAYCAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Profesör MOLDOVA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Profesör UKRAYNA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Doçent RUSYA TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ Doçent ALMANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Doçent YUNANİSTAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Yrd. Doç. Dr. FRANSA TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. FRANSA TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. İRAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. YUNANİSTAN BİLİŞİM TEKNO. ENSTİTÜSÜ Öğretim Görevlisi UKRAYNA TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğretim Görevlisi RUSYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Toplam 13 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı (Veriler 31/12/2017 tarihi itibarıyladır.) İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Toplam Kaynak: Personel Daire Başkanlığı (Veriler 31/12/2017 tarihi itibarıyladır.) Sözleşmeli Personel Sözleşmeli Personel (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sözleşmeli Personel ( 4/B) Toplam Kaynak: Personel Daire Başkanlığı (Veriler 31/12/2017 tarihi itibarıyladır.) 16

22 E- Diğer Hususlar EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRENCİ SAYISI BİRİMİ TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖNLİSANS LİSANS ÖRGÜN YÜKSEK LİSANS DOKTORA ÖNLİSANS LİSANS II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM İŞLETME FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ESNTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ NANOTEKNOLOJ İ ENSTİTÜSÜ GENEL TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı (Veriler 31/12/2017 tarihi itibarıyladır.) 17

23 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI ÖĞRENCİ SAYILARI BİRİMİ ÖĞRENCİ SAYISI YABANCI UYRUKLU (İKİLİ ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE GELEN) ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 5 5 MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ESNTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GENEL TOPLAM Kaynak: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı (Veriler 31/12/2017 tarihi itibarıyladır.) 18

24 II PERFORMANS BİLGİLERİ 19

25 A- Temel Politika ve Öncelikler Gebze Teknik Üniversitesi'nin politikaları; - Sürekli iyileştirme ve sistematik performans değerlendirmesi ile bilimsel etkinlik ve verimliliği artırmak, - Devlet, sanayi ve üniversite üçgeninde etkin rol almak için eğitim, uygulamalı araştırma ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik çalışmaları desteklemek ve alt yapı sağlamak, - Bölgenin sosyal gelişimini destekleyen ve öncülük eden, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip bir üniversite olmak, - Dünya çapındaki bilimsel faaliyetleriyle bilimin gelişimine yön veren başarılı ve yüksek kaliteli öğretim üyelerini çekmek ve araştırma faaliyetlerine kaynak ve altyapı desteği sağlamak, - Öğrencileri katma değeri yüksek donanımlı bireyler olarak yetiştirip, mezun olduktan sonra da bağlarını kuvvetlendirmek için gerekli alt yapıyı sağlamak, - Kulüpler bünyesindeki spor ve sanat faaliyetlerine önem vererek, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve bu alanlarda ses getirici başarılar elde edip üniversitenin marka değerini artırmak, - Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benimsemek ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası burs ve kaynak imkânlarını geliştirmek, - Katılımcı yönetim ve özgür düşünce anlayışını benimseyerek sorunlara çözümler üretmektir. B- Amaçlar ve Hedefler VİZYONUMUZ Gebze Teknik Üniversitesi nin vizyonu; temel, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite olmaktır. MİSYONUMUZ Gebze Teknik Üniversitesi nin misyonu; sahip olduğu yüksek eğitim ve araştırma kalitesindeki öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuvar ve araştırma merkezleri ve Türkiye sanayisinin merkezinde olan konumu ile; bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bir üniversite olarak varlığını sürdürmektir. 20

26 TEMEL DEĞERLERİMİZ Gebze Teknik Üniversitesi; evrensel akademik etik değerlere sahip, sorgulayan, araştırmayı teşvik eden, inovatif düşünen, değişime açık, toplum ve insanlık yararı için uğraşan akademik ve sosyal sorumluluğa sahip olmayı en temel değerler olarak görmektedir. STRATEJİK PLANDA YER ALAN AMAÇLAR VE HEDEFLER Stratejik Amaç 1: Akademik Alanda Öncü Üniversite Olma Misyonunu Korumak Ve Sürekli İyileştirmek İlgili Hedefler: 1. İndeksli yayın konusundaki öncülüğü sürdürmek 2. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dış kaynaklı projelerinin sayısını ve fonlarını artırmak 3. Girişimcilik konusundaki çalışmaları özendirerek artırmak 4. Teknoloji Transfer Ofisinin etkinliğini artırmak 5. Kampüs içinde teknoloji geliştirme bölgesi projesini hayata geçirmek Stratejik Amaç 2: Eğitim & Öğretim Kalitesini Sürekli İyileştirerek Tercih Edilme Oranın Yükseltmek İlgili Hedefler: 1. İnterdisipliner lisansüstü programları açmak 2. Yeni lisans, çift anadal ve yandal lisans programları açarak tercih edilme oranını artırmak 3. Uluslararası öğrenci değişim programlarına ivme kazandırmak 4. Var olan ve yeni açılan programlarda %100 İngilizce eğitimine geçmek 5. Nitelikli öğrenci sayısını artırmak amaçlı faaliyetler yapmak 6. Öğrencilere mentorlük hizmetleri vermek 7. Yabancı dil eğitim kalitesini iyileştirmek 8. Öğrenci eğitim-öğretim memnuniyetini ölçümlemek ve sürekli iyileştirmek 9. Uzaktan eğitim sistemine geçerek zamanı daha etkin kullanabilmek 10. Akreditasyon konusunda çalışarak akredite olan program sayısını artırmak 11.Öğrencilerin nitelikli staj yapmalarını sağlamak 12.Öğrenci ve akademisyenlerin başarılarını desteklemek 21

27 Stratejik Amaç 3: Kurumsallaşma Döngüsünü, Kurduğu Modern Sistemler İle Geliştirmek İlgili Hedefler: 1. Çeşitli Yönetim sistemleri kurmak ve iyileştirmek 2. Birimlerde norm kadro çalışmalarının yapılmasını sağlamak 3. Üniversite bünyesinde çeşitli konularda yazılımlar geliştirmek 4. Sürekli Eğitim Merkezinin (SEM) etkinliğini artırmak 5. Doküman arşivleme sistemini oluşturmak 6. Üniversitenin bilinirliğini artırmak 7. Akademik ve idari personelin performansını ölçmek ve ödüllendirmek 8. Çalışan memnuniyet ve aidiyet duygusunu iyileştirmek 9. Hizmet içi eğitim programlarının niteliğini artırmak 10. Üniversite web sayfasının iyileştirilmesini sağlamak 11. Bilgi İşlem altyapısını sürekli iyileştirmek 12. Mezunlarla olan iletişimi güçlendirmek 13. Yeni idari birimler kurulmasını sağlamak 14. İdari bölümlerin iş performanslarını ölçümlemek ve sürekli iyileştirmek 15. Akademik ve idari personeli kaynaştırıcı etkinlikler planlamak 16. İdari personelin kariyer gelişimine destek olmak 17. Tüm çalışanların ekonomilerine katkıda bulunmak 18. Üniversite öz gelirlerini artırarak iyileştirme faaliyetlerini hızlandırmak Stratejik Amaç 4: Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜS) İşbirliğinin Paylaşımcı Bir Şekilde Sürdürebilirliğini Ve Geliştirilmesini Sağlamak İlgili Hedefler: 1. KÜS işbirliğini geliştirmek adına araştırma merkezleri açmak 2. Danışmanlık ve eğitim hizmetleri vererek kurumların ve kurum çalışanlarının kalifikasyonlarını artırmak 3. Kamu ve sanayiye nitelikli ölçme ve değerlendirme hizmeti vermek Stratejik Amaç 5: Türkiye Genelindeki Yaşayan En Yeşil Kampüs Olmak İlgili Hedefler: 1. Kampüs içinde barınma imkanları sağlamak 2. Kampüs içinde fiziki alanlar oluşturmak 3. Öğrenci kulüplerinin etkin çalışmasını sağlamak 4. Yaşayan kütüphane uygulaması geliştirmek 5. Engelsiz kampüs projesini hayata geçirmek 22

28 C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1 Amaç AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK Hedef İndeksli yayın konusundaki öncülüğü sürdürmek İndeksli yayın konusundaki öncülüğü sürdürmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Öğretim elemanı başına düşen toplam yayın sayısı Sayı 0 1,3 1,3 2 Öğretim üyesi başına düşen SCI ve SSCI indeksli tam metin sayısı Sayı 0 1,7 1,7 3 Bir yıl içinde basılan tam metin bildiri sayısı Sayı Bir yıl içinde basılan ulusal makale sayısı Sayı Bir yıl içinde basılan uluslararası makale sayısı Sayı Bir yıl içinde basılan tam metin diğer yayınların sayısı Sayı Araştırma yapan tam zamanlı yabancı öğretim elemanı sayısı Sayı Her akademik yıl verilen doktora derecesi sayısı Sayı Öğretim üyesi başına tamamlanan doktora tez sayısı Sayı 0 0,09 0,09 10 Öğretim üyesi başına tamamlanan yüksek lisans tez sayısı Sayı 0 1,12 1,18 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğretim elemanlarının araştırmaya yönelik çalışmalarının devamının sağlanması Genel Toplam

29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1.1 Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1 - İndeksli yayın konusundaki öncülüğü sürdürmek Öğretim elemanlarının araştırmaya yönelik çalışmalarının devamının sağlanması MİMARLIK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ, SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ, NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

30 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2 Amaç Hedef AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dış kaynaklı projelerinin sayısını ve fonlarını artırmak Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dış kaynaklı projelerinin sayısını ve fonlarını artırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Proje sayısı Sayı Bütçe artış oranı Yüzde Patent başvuru sayısı Sayı Patent sayısı Sayı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Proje bütçelerinin artırılması Patent başvurularının artırılması Genel Toplam

31 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.1 Faaliyet Adı 2 - Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dış kaynaklı projelerinin sayısını ve fonlarını artırmak Proje bütçelerinin artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı , ,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,40 Toplam Kaynak İhtiyacı ,40 26

32 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2.2 Faaliyet Adı 2 - Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dış kaynaklı projelerinin sayısını ve fonlarını artırmak Patent başvurularının artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 3 Amaç AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK Hedef Girişimcilik konusundaki çalışmaları özendirerek artırmak Girişimcilik konusundaki çalışmaları özendirerek artırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Zirve katılımcı sayısı Sayı Zirve memnuniyet oranı Yüzde Program katılımcı sayısı Sayı Program memnuniyet oranı Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Girişimcilik zirvesi düzenlenmesi Girişimcilik kampı organize edilmesi Genel Toplam

34 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Girişimcilik konusundaki çalışmaları özendirerek artırmak Faaliyet Adı Girişimcilik zirvesi düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İŞLETME FAKÜLTESİ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 29

35 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Girişimcilik konusundaki çalışmaları özendirerek artırmak Faaliyet Adı Girişimcilik kampı organize edilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İŞLETME FAKÜLTESİ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 30

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4 Amaç AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK Hedef Teknoloji Transfer Ofisinin etkinliğini artırmak Teknoloji Transfer Ofisinin etkinliğini artırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen etkinlik sayısı Sayı Etkinlik memnuniyet oranı Yüzde TTO aracılığı ile proje yapan öğretim elemanı sayısı Sayı TTO geliri artış oranı Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi Teknoloji Transfer Ofisi hizmet etkinliğinin, çeşitliliğinin ve gelirlerinin artırılması Genel Toplam

37 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Teknoloji Transfer Ofisinin etkinliğini artırmak Faaliyet Adı Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 32

38 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4.2 Faaliyet Adı 4 - Teknoloji Transfer Ofisinin etkinliğini artırmak Teknoloji Transfer Ofisi hizmet etkinliğinin, çeşitliliğinin ve gelirlerinin artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı ,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 33

39 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 5 Amaç AKADEMİK ALANDA ÖNCÜ ÜNİVERSİTE OLMA MİSYONUNU KORUMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK Hedef Kampüs içinde teknoloji geliştirme bölgesi projesini hayata geçirmek Kampüs içinde teknoloji geliştirme bölgesi projesini hayata geçirmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Teknoparkta firma açan öğretim elemanı sayısı Sayı Teknoparkta firma açan öğrenci sayısı Sayı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Teknoparkta firma açılmasını teşvik edici faaliyetler gerçekleştirilmesi Genel Toplam

40 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5.1 Faaliyet Adı 5 - Kampüs içinde teknoloji geliştirme bölgesi projesini hayata geçirmek Teknoparkta firma açılmasını teşvik edici faaliyetler gerçekleştirilmesi (Teknopark İnşaatına Başlanması) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı ,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 35

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 6 Amaç EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK Hedef İnterdisipliner lisansüstü programları açmak İnterdisipliner lisansüstü programları açmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Öğrenci memnuniyet oranı Yüzde Açılan program sayısı Sayı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yeni açılan lisansüstü program sayısı Genel Toplam

42 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İnterdisipliner lisansüstü programları açmak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yeni açılan lisansüstü program sayısı MİMARLIK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ, SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ, NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

43 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 7 Amaç Hedef EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK Yeni lisans, çift anadal ve yandal lisans programları açarak tercih edilme oranını artırmak Yeni lisans, çift anadal ve yandal lisans programları açarak tercih edilme oranını artırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Öğrenci memnuniyet oranı (Yeni açılan Lisans Programlarından) Yüzde İlgili programlardan yararlanan öğrenci sayısı (Çiftanadal, yandal Programlarından yararlanan öğrenciler) Sayı Öğrenci memnuniyet oranı (Çiftanadal, yandal Programlarından yararlanan öğrenciler) Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yeni açılan lisans program sayısı Lisans programlarında çift ana dal ve yan dal programları açılması Genel Toplam

44 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7.1 Faaliyet Adı 7 - Yeni lisans, çift anadal ve yandal lisans programları açarak tercih edilme oranını artırmak Yeni açılan lisans program sayısı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri MİMARLIK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

45 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7.2 Faaliyet Adı 7 - Yeni lisans, çift anadal ve yandal lisans programları açarak tercih edilme oranını artırmak Lisans programlarında çift ana dal ve yan dal programları açılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri MİMARLIK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

46 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 8 Amaç EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK Hedef Uluslararası öğrenci değişim programlarına ivme kazandırmak Uluslararası öğrenci değişim programlarına ivme kazandırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Gelen öğrenci sayısı / (Erasmus kapsamında) Sayı Giden öğrenci sayısı / (Erasmus kapsamında) Sayı Öğrenci memnuniyet oranı / (Erasmus kapsamında) Yüzde Yeni protokol sayısı / (Erasmus kapsamında) Sayı Gelen öğrenci sayısı / (Mevlana kapsamında) Sayı Giden öğrenci sayısı / Mevlana kapsamında) Sayı Öğrenci memnuniyet oranı / Mevlana kapsamında) Yüzde Yeni protokol sayısı / Mevlana kapsamında) Sayı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 ERASMUS kapsamında Almanya, Finlandiya, Belçika, Danimarka, Avusturya ve Yunanistan üniversiteleri ile protokol imzalanması MEVLANA kapsamında A.B.D., Japonya, Malezya, Güney Afrika, Güney Kore, Kanada üniversiteleri ile protokol imzalanması Genel Toplam

47 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 8.1 Faaliyet Adı 8 - Uluslararası öğrenci değişim programlarına ivme kazandırmak ERASMUS kapsamında Almanya, Finlandiya, Belçika, Danimarka, Avusturya ve Yunanistan üniversiteleri ile protokol imzalanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı ,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 42

48 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 8.2 Faaliyet Adı 8 - Uluslararası öğrenci değişim programlarına ivme kazandırmak MEVLANA kapsamında A.B.D., Japonya, Malezya, Güney Afrika, Güney Kore, Kanada üniversiteleri ile protokol imzalanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

49 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 9 Amaç EĞİTİM&ÖĞRETİM KALİTESİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİREREK TERCİH EDİLME ORANINI YÜKSELTMEK Hedef Var olan ve yeni açılan programlarda %100 İngilizce eğitimine geçmek Var olan ve yeni açılan programlarda %100 İngilizce eğitimine geçmek 1 Performans Göstergeleri Öğrenci memnuniyet oranı (İnşaat Mühendisliği lisans programında %100 İngilizceye geçilmesi) Ölçü Birimi Yüzde Öğrenci memnuniyet oranı (Temel Bilimler programlarında %100 İngilizceye geçilmesi) Yüzde Öğrenci memnuniyet oranı (Yurt dışındaki üniversitelerden yabancı öğretim üyeleri getirilmesi) Yüzde Mezun memnuniyet oranı (Yurt dışındaki üniversitelerden yabancı öğretim üyeleri getirilmesi) Yüzde İşveren memnuniyet oranı (Yurt dışındaki üniversitelerden yabancı öğretim üyeleri getirilmesi) Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İnşaat Mühendisliği lisans programında %100 İngilizceye geçilmesi Temel Bilimler programlarında %100 İngilizceye geçilmesi Yurt dışındaki üniversitelerden yabancı öğretim üyeleri getirilmesi Genel Toplam

50 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Var olan ve yeni açılan programlarda %100 İngilizce eğitimine geçmek Faaliyet Adı İnşaat Mühendisliği lisans programında %100 İngilizceye geçilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

51 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Var olan ve yeni açılan programlarda %100 İngilizce eğitimine geçmek Faaliyet Adı Temel Bilimler programlarında %100 İngilizceye geçilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

52 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Var olan ve yeni açılan programlarda %100 İngilizce eğitimine geçmek Faaliyet Adı Yurt dışındaki üniversitelerden yabancı öğretim üyeleri getirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri MİMARLIK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ, SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ, NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı