OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İş Süreçleri

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İş Süreçleri"

Transkript

1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2 1- İZİN İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI T.C. Personelin İzin Alma Süreci SÜREÇ NO 1 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Fakülte Sekreteri/Bölüm Başkanı, Dekan. Fakülte Personeli, Fakülte Sekreterliği/Bölüm Başkanlığı, Personel İşleri, Dekanlık. Yönetim İletişim Süreci Fakülte Personelinin İzinlerini Yönetmek, Fakülte personelinin yıllık ya da mazeret (doğum, evlilik, ölüm, hastalık gerekçesini belirten dilekçe ile birlikte İzin Formu ile talepte bulunması ile başlar, izin isteğinin reddi veya onaylanması ile sona erer. İlgili kişi izin isteğinde bulunur. Personelin izin hakkı olup olmadığının kontrol edilir. Talep edilen izni, Bölüm başkanı(akademik personel için) ya da fakülte sekreteri (idari personel için) uygun görmezse reddeder, uygun görürse Dekanlığa gönderir. Dekan izin isteğini uygun görmezse reddeder, uygun görürse onaylar. Onay formu ilgili personelin sistemine düşer, ayrıca bir sureti ilgilinin şahsi dosyasında saklanır. Performans göstergesi Mazeret/yıllık izin kullanan personel sayısı, ortalama izin süresi.

3 İZİN ALMA İŞLEMİNİ BAŞLAT İlgili Personel Mazeret/Yıllık İzin Almak İçin Başvuruda Bulunur. Personel Dair Başkanlığı tarafından izin süre hakkı olup olmadığı kontrol edilir. İzin Hakkı Var Mı? İzin İsteği Red Edilir. İzin İsteği Bölüm Başkanına/ Fakülte Sekreterine İletilir. İzin İsteği Bölüm Başkanınca/ Fakülte Sekreterince uygun görüldü mü? İzin İsteği Red Edilir. İzin İsteği Dekana İletilir.

4 İzin İsteği Dekan tarafından uygun görüldü mü? İzin İsteği Red Edilir. İzin Formu Dekanlık tarafından onaylanır. Onay formu ilgili personelin sistemine düşer. İzin Formu Şahsın Dosyasına Kaldırılır. İŞLEM SONU

5 2- EVRAK AKIŞI İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Evrak Akış Süreci SÜREÇ NO 2 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Dekan, Fakültel Sekreteri, Yazı İşleri SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Fakülte Sekreteri, Dekan, Yazı İşleri, İlgili Birimler/Kişiler, Rektörlük ÜST SÜRECİ Yönetim İletişim Süreci SÜRECİN AMACI Gelen giden yazıların düzenli şekilde akışını sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI Yazılan yazıları rektörlük yazı işlerinden/diğer birimlerden fakülte sekreterine gelmesi/gitmesi ile başlar, gelen yazı ilgili birime/kişiye ulaşması ya da cevap yazılması ile son bulur. SÜREÇ ADIMLARI Rektörlükten ve diğer kurumlardan gelen yazılar kayda alınır. Gelen yazılar Yazı İşleri tarafından Fakülte Sekreterine sunulur. Fakülte Sekreteri yazıları paraflayarak Dekana sunar. Dekan, gereği ile ilgili Yazılara not düşerek Paraflar. Yazılar tekrar Fakülte Sekreterine gelir, yazıların dağıtımı yapılır. Yazılar Tekrar Evrak Kayıt Bürosuna gelir. Kayıt altına alınır. İlgililere/ilgili birimlere dağıtımları yapılır. Cevap yazılacaksa cevap yazılır. Evraklar bilgi amaçlı geldi ise dosyasına kaldırılır. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi Gelen Giden Evrak Sayısı.

6 Evrak Akış İşlemleri Akış Şeması EVRAK AKIŞ SÜRECİNİ BAŞLAT Rektörlük ve Diğer Kurumlardan Gelen Yazılar Kayda Alınır. Evrak Yazı İşleri Personelince Fakülte Sekreterine Sunulur. Fakülte Sekreteri Yazıları Paraflar. Dekana gönderir. Dekan Gereği ile İlgili Not Düşer. Fakülte Sekreterine Yazıları Tekrar Gönderir. Dosyaya Kaldırılır. Evrak İlgili Birime/Kişiye Gönderilecek mi? Yazılan Yazılar Yazan Personel/Şef, Fakülte Sekreteri ve Dekan Tarafından Kontrol Edilir ve İmzalanır. Yazılar İlgili Birim ve Yazı İşlerince Kayda Alınır. İlgili kişi tarafından Rektörlüğe ve diğer birimlere/ilgililere zimmetle dağıtımı yapılır İŞLEM SONU

7 3- TERFİ İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Akademik ve İdari Personelin Terfi İşlemleri Akış Süreci SÜREÇ NO 3 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Dekan, Fakülte Sekreteri, Personel İşleri Fakülte Sekreteri, Dekan, Personel İşleri, Rektörlük Yönetim İletişim Süreci Akademik ve İdari Personelin Terfi İşlemlerini zamanında yapmak. Akademik ve idari personelin terfi onayını personel işlerinde çalışan idari personelin yazması ile başlar, Dekanlığın onayından sonra ilgiliye tebliği ile sona erer. SÜREÇ ADIMLARI Akademik ve İdari Personelin Terfi Tarihi Geldiği SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Zaman Fakülte Sekreteri Dekanlığa Teklifte Bulunur. Teklif Yazısı Personel İşlerinde Görevli Personel Tarafından Yazılır. Teklif Dekanlık tarafından Onaylanır. Onay Sureti İlgiliye Tebliğ Edilir. Onay Suretinin Bir Nüshası Maaşa Yansıtılmak Üzere Muhasebe Birimine Verilir. Onay Suretinin Bir Sureti Rektörlük Personel Daire Başkanlığına Gönderilir. Terfi Onayı Fakülte Personel Sicil Defterine İşlenir. Performans Göstergesi Terfi Onayı Alınan Personel Sayısı,

8 Terfi İşlemleri Akış Şeması TERFİ SÜRECİNİ BAŞLAT Akademik İdari Personelin Terfi Tarihi Geldiği Zaman Fakülte Sekreteri Dekanlığa Teklifte Bulunur. Teklif Yazısı Personel İşleri Birimince Yazılır. Terfi Ettirilmez. Bir Yıllık Süreyi Doldurdu mu? Terfi Olumsuz Sicil Ettirilmez. Almış mı? Dekanlık Terfiyi Onaylar. Personel İşleri İlgiliye Tebliğ Eder. Onayın Bir Suretini Verir Onayın Bir Sureti Maaş İçin Muhasebeye Verir. Personel İşleri Onayın Bir Suretini Personel D.Bş. Gönderir. Onay Personel Sicil Defterine İşlenir. İŞLEM SONU

9 4- AKADEMİK PERSONEL GÖREV SÜRESİ UZATILMASI İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Akademik Personelin Görev Süresi Uzatılması İşlemleri Akış Süreci SÜREÇ NO 4 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Dekan, Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, Personel İşleri Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, Dekan, Personel İşleri, Rektörlük Yönetim İletişim Süreci Akademik Personelin Görev Süresi Uzatılması İşlemlerini Zamanında Yapmak, Akademik Personelin Görev Süresi Uzatılması Yazısının Bölüm Başkanlığından Yönetim Kuruluna Sunulması İle Rektörlük Onayından Sonra İlgiliye Tebliği İle Sona Eder. SÜREÇ ADIMLARI Görev süresi dolmakta olan akademik personel bir dilekçe ile SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ görev süresinin uzatılması talebi için Bölüm Başkanlığı na faaliyet raporunun da ekli olduğu bir dilekçe sunar. Bölüm Başkanlığı Akademik Personelin Görev Süresinin Uzatılması İle İlgili dilekçe ve faaliyet raporunu inceleyerek, Bölüm görüşününde yer aldığı yazıyı Yönetim Kuruluna Sunar. Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Geçenin Görev Süresinin Uzatılıp Uzatılmaması Yönünde Oylama Yapar. Uzatılması Kabul Edilirse Yönetim Kurulu Kararı Dekanlık Görüşü ile Personel D. Başkanlığına Gönderilir. Rektörlükçe Görev Sürenin Uzatılmasına Onay Verilir. Onay İlgiliye Tebliğ Edilir. Onayın Bir Sureti İlgilinin Şahsi Dosyasına Konur. Performans Göstergesi Görev Süresi Uzatılan Akademik Personel Sayısı,

10 Görev Süresi Uzatımı Akış Şeması GÖREV SÜRESİ UZATMA SÜRECİNİ BAŞLAT Akademik İdari Personelin Terfi Tarihi Geldiği Zaman Fakülte Sekreteri Dekanlığa Teklifte Bulunur. Teklif Yazısı Personel İşleri Birimince Yazılır. Terfi Ettirilmez. Bir Yıllık Süreyi Doldurdu mu? Terfi Olumsuz Sicil Ettirilmez. Almış mı? Dekanlık Terfiyi Onaylar. Personel İşleri İlgiliye Tebliğ Eder. Onayın Bir Suretini Verir Onayın Bir Sureti Maaş İçin Muhasebeye Verir. Personel İşleri Onayın Bir Suretini Personel D.Bş. Gönderir. Onay Personel Sicil Defterine İşlenir. İŞLEM SONU

11 5- AKADEMİK PERSONEL GÖREV SÜRESİ UZATILMASI İŞLEMLERİ (Öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.) SÜREÇ ADI Akademik Personelin Görev Süresi Uzatılması İşlemleri Akış Süreci SÜREÇ NO 5 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI Dekan, Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, Personel İşleri Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, Dekan, Personel İşleri, Rektörlük Yönetim İletişim Süreci Akademik Personelin Görev Süresi Uzatılması İşlemlerini Zamanında Yapmak, SÜRECİN SINIRLARI Akademik Personelin Görev Süresi Uzatılması Yazısının Bölüm Başkanlığından Yönetim Kuruluna Sunulması İle Rektörlük Onayından Sonra İlgiliye Tebliği İle Sona Eder. SÜREÇ ADIMLARI Görev süresi dolmakta olan akademik personel bir dilekçe ile görev süresinin uzatılması talebi için Bölüm Başkanlığı na faaliyet raporunun da ekli olduğu bir dilekçe sunar. Bölüm Başkanlığı Akademik Personelin Görev Süresinin Uzatılması ile ilgili dilekçe bilimsel yayınlar ve faaliyet raporunu inceleyerek, Bölüm görüşününde yer aldığı yazıyı Dekanlığa sunar. Dekanlık bilimsel yayınların incelenmesi için 3 kişilik bilim jürisi oluşturur. Bilimsel yayınlar bilim jürilerine gönerilir ve gelen raporlar fakülte yönetim kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu Üyeleri adı geçen öğretim üyesinin görev Süresinin Uzatılıp Uzatılmaması Yönünde Oylama Yapar. Uzatılması Kabul Edilirse Yönetim Kurulu Kararı Dekanlık Görüşü ile Personel D. Başkanlığına Gönderilir. Rektörlükçe Görev Sürenin Uzatılmasına Onay Verilir. Onay İlgiliye Tebliğ Edilir. Onayın Bir Sureti İlgilinin Şahsi Dosyasına Konur. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi Görev Süresi Uzatılan Akademik Personel Sayısı,

12 Görev Süresi Uzatılma İşlemleri Akış Şeması (Yrd.Doç.Dr.) GÖREV SÜRESİ UZATILMA SÜRECİNİ BAŞLAT Görev Süresi Sona Eren Akademik Personel Görev Süresini Uzatmak İçin Bölüm Başkanlığına 2 ay önce bir dilekçe sunar. bölüm başkanlığı kendi görüşü ile birlikte bilimsel yayınlar ve faaliyet raporu ile birlikte dekanlığa teklifte bulunur. Dekanlıkbilimsel yayınların incelenmesi için 3 kişilik bir bilimsel jüri oluşturur. Dosyalar oluşturulan jüriye gönderilir. Jüriden gelen raporlar yönetim kuruluna sunulur Görev Süresi Uzatılmaz. Oylamada Yeterli Çoğunluk Sağlandı Mı? Karar Bir Üst Yazı İle Dekanlık da Görüşü Belirtilerek Rektörlüğe Gönderilir. Rektör Onaylar Personel İşleri Onayı İlgiliye Tebliğ Eder. Onayın Bir Suretini Verir Onayın Bir Sureti İlgilinin Şahsi Dosyasına Takılır İŞLEM SONU

13 6- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Görevlendirme İşlemleri Akış Süreci SÜREÇ NO 6 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Dekan Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri, Dekan İlgili Öğretim Elemanları Yönetim İletişim Süreci Öğretim Elemanlarının Yurt içi/dışı görevlendirmelerini Sağlamak, İlgili öğretim elemanının dilekçesi İle Başlar, Dekanlığın onay vermesi ileile Sona Erer. SÜREÇ ADIMLARI İlgili öğretim elemanı görvlendirme talebi ile ilgili dilekçesini bölüm başkanlığına sunar. Bölüm başkanlığından görevlendirme talebinde bulunan öğretim üyesinin dilekçesini Dekanlığa sunar. Görevlendirme talebi yolluklu-yevmiyeli veya yolluksuz yevmiyesiz olup olmadığını control eder. Görevlendirme talebi yolluksuz- yevmiyesiz ise Dekanlık Kabul eder ya da reddeder. Görevlendirme talebi yolluklu ise Fakülte yönetim kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu uygun bulmazsa reddeder, uygun bulursa Kabul eder. Rektörlük Makamına sunar. Rektörlük Makamı uygun bulmazsa reddeder, uygun bulursa Kabul eder. Sonucu Dekanlığa bildirir. Dekanlık Rektörlük makamından gelen görüşü bölüm başkanlığına Tebliğ eder. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi Görevlendirme İşlem Sayısı,

14 Görevlendirme İşlemleri Akış Şeması GÖREVLENDİRME SÜRECİNİ BAŞLAT İlgili öğretim elemanı görvlendirme talebi ile ilgili dilekçesini bölüm başkanlığına sunar. Bölüm başkanlığından görevlendirme talebini Dekanlığa sunar. Dekanlık Makamı kabul ya da reddeder. Görevlendirme talebi yolluklu-yevmiyeli mi? Görevlendirme talebi Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu uygun bulmazsa reddeder, uygun bulursa Rektörlük Makamına sunar. Rektörlük Makamına sunar Rektörlük Makamı uygun bulmazsa reddeder, uygun bulursa Kabul eder. Sonucu Dekanlığa bildirir. Dekanlık Rektörlük makamından gelen görüşü bölüm başkanlığına Tebliğ eder. İŞLEM SONU

15 7 FAKÜLTE KURULUNA ÜYE BELİRLENMESİ İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Fakülte Kuruluna Üye Belirlenmesi İşlemleri Akış Süreci SÜREÇ NO 7 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI İlgili Öğretim Elemanlarıi Fakülte Kurulu Üyeleri, Dekan SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ İlgili Öğretim Elemanlarıi Fakülte Kurulu Üyeleri, Dekan ÜST SÜRECİ Yönetim İletişim Süreci SÜRECİN AMACI Fakülte Kuruluna Üye Belirlemek, SÜRECİN SINIRLARI Fakülte Kurulunun eksik üyelerini belirlenmesi ile başlar, üye seçimi İle Sona Erer. SÜREÇ ADIMLARI Fakülte Kurulunda üyelik görev süresi biten/istifa eden/ünvanı değişen öğretim üyeleri vb. durumlarda üyeliği sona eren ünvana sahip tüm üyelere yazı ile seçim yeri ve tarihi bildirilir. Belirlenen seçim günü kapalı zarf gizli oylama ile yapılan seçim yapılır. Seçim sonuçlarına dair tutanaklar kayda alınır ve sonuç ilgili kişilere tebliğ edilir. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi Fakülte Kurulu üye seçimi

16 Fakülte Kuruluna Üye Belirlenmesi Süreci Akış Şeması FAKÜLTE KURULUNA ÜYE BELİRLENMEİ İŞLEMİNİ BAŞLAT Fakülte Kurulunda üyelik görev süresi biten/istifa eden/ünvanı değişen öğretim üyeleri vb. durumlarda üyeliği sona eren ünvana sahip tüm üyelere yazı ile seçim yeri ve tarihi bildirilir Belirlenen seçim günü kapalı zarf gizli oylama ile yapılan seçim yapılır. Seçim sonuçlarına dair tutanaklar kayda alınır ve sonuç ilgili kişilere tebliğ edilir. İŞLEM SONU

17 8 FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA ÜYE BELİRLENMESİ İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Fakülte Kuruluna Üye Belirlenmesi İşlemleri Akış Süreci SÜREÇ NO 8 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI İlgili Öğretim Üyeleri, Dekan SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ İlgili Öğretim Üyeleri, Dekan ÜST SÜRECİ Yönetim İletişim Süreci SÜRECİN AMACI Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Belirlemek, SÜRECİN SINIRLARI Fakülte Yönetim Kurulunun eksik üyelerini belirlenmesi ile başlar, üye seçimi İle Sona Erer. SÜREÇ ADIMLARI Fakülte Yönetim Kurulunda üyelik görev süresi biten/istifa eden/ünvanı değişen öğretim üyeleri vb. durumlarda üyeliği sona eren ünvana sahip tüm üyelere yazı ile seçim yeri ve tarihi bildirilir. Belirlenen seçim günü kapalı zarf gizli oylama ile yapılan seçim yapılır. Seçim sonuçlarına dair tutanaklar kayda alınır ve sonuç ilgili kişilere tebliğ edilir. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi Fakülte Yönetim Kurulu üye seçimi

18 Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Belirlenmesi Süreci Akış Şeması FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA ÜYE BELİRLENMEİ İŞLEMİNİ BAŞLAT Fakülte Yönetim Kurulunda üyelik görev süresi biten/istifa eden/ünvanı değişen öğretim üyeleri vb. durumlarda üyeliği sona eren ünvana sahip tüm üyelere yazı ile seçim yeri ve tarihi bildirilir Belirlenen seçim günü fakülte kurulu üyelerince kapalı zarf gizli oylama sonucunda eksik olan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent temsilcisi seçimi yapılır. Seçim sonuçlarına dair tutanaklar tutanak tutulur ve sonuç ilgili kişilere tebliğ edilir. Bilgi için Rektörlüğe bildirilir. İŞLEM SONU

19 9- YOLLUK VE YEVMİYELERİN ÖDENMESİ İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Yolluk ve Yevmiyelerin Ödenmesi Süreci SÜREÇ NO 9 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Dekan, Fakülte Sekreteri,Mali İşler Sorumlusu SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Öğretim Elemanı, Mali İşler Sorumlusu, Fakülte Sekreteri, Dekan, Yönetim Kurulu,Rektörlük ÜST SÜRECİ Yönetim İletişim Süreci SÜRECİN AMACI Görevlendirme İle Şehir Dışına Çıkacak Öğretim Elemanlarının Yolluk-Yevmiye Ücretlerinin Ödenmesi, SÜRECİN SINIRLARI Kişinin Talebi Üzerine FakülteYönetim Kurulunca alınacak kararın Rektörlük Makamına sunulması ve Olur Yazılması İle Başlar, Paranın Hesaba Havale Edilmesi İle Son Bulur. SÜREÇ ADIMLARI Öğretim Elemanı Konferans, Seminer vb. Etkinliklere Katılmak İçin Bölüm Başkanlığına başvurur. Bölüm Başkanlığı Uygun Görmesi Halinde Talebi Dekanlığa Bildirir. Talep Fakülte Yönetim Kurulunda Görüşülür. Yönetim Kurulu Uygun Görürse Rektörlük Makamına Onay İçin Sunulur. Rektörlük Oluruyla görevlendirme gerçekleştirilir. Göreve Geldiğinde Otobüs ve Konaklama Faturalarını Muhasebeye Teslim Eder. Gidiş Dönüş Tutarı, Konaklama vb. Ödemeler Mali İşler Sorumlusunca Muhasebeleştirilerek, tutar ilgilinin hesabına yatırılır. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi Yolluklara Ayrılan Bütçeden Yararlanan Kişi Sayısı.

20 Yolluk Ve Yevmiyelerin Ödenmesi Süreci Akış Şeması YOLLUK-YEVMİYELERİN ÖDENMESİ SÜRECİNİ BAŞLAT Öğretim Elemanı Konferans, Seminer Vb. Etkinliklere Katılmak İçin Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunur. İŞLEM SONU Talep Bölüm Bşk.lığınca Uygun Görüldü mu? Bölüm Başkanlığı Öğretim Elemanının Talebini Uygun Buldu ise Dekanlığa (Yönetim Kuruluna) Sunar. İŞLEM SONU Talep Fakülte. Yönetim Kurulunca Uygun Görüldü mu? Yönetim Kurulunca Uygun Görülen Talep Rektörlük Makamına Onaya Sunulur. İŞLEM SONU Talep Rektörlük Makamınca Onaylandı mı? Rektörlük Makamınca Onaylandıktan Sonra Göreve Gidilir. Dönüşte Yolculuk-Konaklama Biletleri Muhasebeye Teslim Edilir. Muhasebe Görevlisi Eldeki Evrakı Müsbitelere Göre Hesaplamaları Yapar. İŞLEM SONU Hesaplanan Tutar İlgili Kişinin Hesabına Havale edilir.

21 10- BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Bütçe Hazırlama Süreci SÜREÇ NO 10 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Dekan, Fakülte Sekreteri,Mali İşler Sorumlusu SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Mali İşler Sorumlusu, Fakülte Sekreteri, Dekan, Rektörlük ÜST SÜRECİ Yönetim İletişim Süreci SÜRECİN AMACI Yüksekokulun Yıllık Bütçesini Hazırlamak, SÜRECİN SINIRLARI Rektörlüğün Mali Yıl Bütçe hazırlık Çalışmaları İle İlgili Yazısının Gönderilmesi İle Başlar, ve Harcama kalemlerine Ödenek Aktarılması İle Son Bulur. SÜREÇ ADIMLARI Rektörlük Makamınca Mali Yıl Bütçe hazırlık Çalışmaları İle İlgili Yazının Ulaşması. Bir Önceki Yılda Yapılan harcamalar İle ilgili Dosya Hazırlanır, Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formlarını Düzenleyerek Rektörlük Strateji Daire Başkanlığına Gönderir. Tespit Formlarında Belirtilen Maliyetlere Göre İlgili Harcama Kalemlerine Rektörlük Strateji Daire Başkanlığınca Mali Yıl İçerisinde Harcanmak Üzere Ödenek Aktarılır. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi Her mali Yıl Döneminde Aktarılan Ödeneklerin ve Harcamaların Karşılaştırılması ve Hedeflerle Kıyaslanması, T.C.

22 Bütçe Hazırlama Süreci Akış Şeması BÜTÇE HAZIRLANMASI İŞLEMİNİ BAŞLAT Her Yıl Haziran Ayında Rektörlük Makamınca Bütçe Hızırlık Çalışmaları İle İlgili Birimlere Yazı gönderilir. Birimler Gelen Yazı Doğrultusunda Bütçe Çalışmalarına Başlar. Bir Öndeki Yıl Yapmış Olduğu Harcamalar ile İlgili Yıl Amaç ve Hedefleri Doğrultusunda Bütçe Fişleri Doldurulur. Hazırlanan Dosya Dekanın Onayı İle Rektörlük Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına Sunulur. Hazırlanan Dosya Uygun mu? Üniversitenin Bütçesi Hazırlanıp Onaylandıktan Sonra Mali Yıl İçerisinde Harcanmak Üzere Rektörlük Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığınca İlgili Harcama kalemlerine Ödenek Aktarılır. Fakültenin İhtiyaçları Doğrultusunda Harcamalar Yapılır. İŞLEM SONU

23 11- MALZEME SATIN ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Malzeme Satın Alım Süreci SÜREÇ NO 11 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Fakülte Sekreteri, Dekan, Mali İşler Sorumlusu, Muayene Komisyonu, Fakülte Sekreteri, Dekan, Mali İşler Sorumlusu, Muayene Komisyonu,Rektörlük, Yönetim İletişim Süreci Fakülte için Doğru mal ya da hizmetin, Doğru zamanda, Doğru Yerde ve En Uygun Fiyata Alınması, Malzeme Talebinin Dekanlığa İletilmesi ile Başlar, Malzemenin Alınmasından Sonra ödeme Yapılması İle Sonlanır. SÜREÇ ADIMLARI Fakülte blümlerince Malzeme İsteği Dekanlığa Gönderilir, Alınacak Malzeme Yüksek Bütçe Gerektiriyorsa İhale Yoluyla, Gerektirmiyorsa Teklif Yolu İle Satın Alma Süreci İşler, Piyasa Fiyat Araştırması Yapılır, Malzemenin Tahmini Fiyatı Öğrenilir, Harcama Yetkilisi Malzemenin Alınması Yönünde Onay Verir, Teklif Yapılacak Firmalar Belirlenir. Gelen Teklif Mektupları Fiyat Açısından Değerlendirilir. En Düşük Fiyatı Veren Firmaya Teklifin Kabul Edildiği Haber Verilir, Firmaca En Kısa Sürede Malzeme Teslim Edilir, Malzemeler Muayene Komisyonunca Kontrol Edilir. Malzemeler Uygun İse Ödeme Evrakları Hazırlanarak Ödeme Yapılır. SÜREÇ PERFORMANS Performans göstergesi GÖSTERGELERİ Ayrılan Bütçe

24 Malzeme Satın Alma Süreci Akış Şeması MALZEME SATIN ALMA İŞLEMİNİ BAŞLAT Fakülte Birimleri Malzeme İsteğini Dekanlığa İletir. Alınacak Malzeme Yüksek Bütçe mi Gerektiriyor? İhale Yolu İle Teklif Yolu İle Piyasa Fiyat Araştırması Yapılarak Malın Fiyatı Öğrenilir. Malın Fiyatı Uygunsa Harcama Yetkilisi Alınması Yönünde Onay Verir. Teklif Yapılacak Firmalar Belirlenir. Firmalara Teklif Mektupları Gönderilir. Firmalarca Fakülteden Gelen Teklif Mektubuna Fiyat Verilerek Cevap Verilir. Gelen Teklif Mektupları Değerlendirmeye Alınır Malzeme Uygun mu? Mal İade Edilir En Düşük Fiyatı Veren Firmaya Teklifin Kabul Edildiği Haber Edilir Firma En Kısa Sürede Malzemeyi Teslim Eder, Mal Taşınır K.Kont. Yetkilisince Teslim Alınır. Taşınır Fişi Kesilir. İlgili Firmaya Ödeme Yapılır. Muayene Komisyonu Malzemeyi Kontrol Eder, İŞLEM SONU

25 Iktisadi ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 12- DERS PLANLARI VE İÇERİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ SÜREÇ ADI Ders Planları Ve İçeriklerinin Güncellenmesi SÜREÇ NO 12 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Dekan, Bölüm Başkanları, Öğretim Elemanları Dekan, Bölüm Başkanları, Fakülte Program Koordinatörleri, Öğretim Elemanları, Rektörlük, Eğitim-Öğretim Süreci Fakütedeki Bölümlerin Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi Her yılın Nisan ayında ders önerilerinin verilmesi ile başlar, Eğitim-Öğretim döneminin başlamasıyla biter. Belirlenen Program Yeterliliklerine Göre Bölüm Başkanlıklarınca Hazırlanan Yeni Ders Planı Ve İçerikleri Bölüm Kurulunda Görüşülerek Dekanlığa Sunulur. Fakülte Kurulunda Görüşülerek Rektörlüğe Sunulur. Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün İncelemesi Sonucunda Rektörlük Onayı İle (Senato) Ders Plan ve İçerikleri Yürürlüğe Girer. Yeni Ders Planı ve İçerikleri Bilgi Sistemine Girilir. Yeni Ders Planı ve İçerikleri Her Yıl Gözden Geçirilir. Performans göstergesi Ders Planı ve İçeriklerinin Rektörlük (Senato) Tarafından Onaylanması

26 Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci Akış Şeması DERS PLANI VE İÇERİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞLEMİNİ BAŞLAT Bölüm Başkanlığınca hazırlanan Ders Planı ve İçerikleri Bölüm Kurulu ve Fakülte Kurullarında Görüşülerek Rektörlük Makamına Sunulur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlı tarafından Senatoya Sunulur Ders planı ve içeriği Senato tarafından uygun bulundu mu? Rektörlük Onayı İle Ders Planı Yürürlüğe Girer Onaylanan Ders Planı ve İçerikleri Öğrenci Bilgi Sistemine Girilir İŞLEM SONU

27 13- DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI SÜREÇ ADI Ders Görevlendirmelerinin Yapılması SÜREÇ NO 13 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Dekan, Bölüm Başkanları, Dekan, Bölüm Başkanları, Program Koordinatörleri, Öğretim Elemanları, Rektörlük, Eğitim-Öğretim Süreci Ders Planlarındaki Dersleri Verecek Öğretim Elemanlarının Belirlenmesi, Her Yarıyıl Öncesinde Başlar Ve Biter. Yüksekokulda Dersleri Verecek Öğretim Elemanları Belirlenir. İhtiyaç Duyulduğunda Üniversitenin İlgili Akademik Birimlerine Dersleri Verebilecek Öğretim Elemanları Talep Yazısı Gönderilir. Gerek Duyulduğunda 2547 sayılı kanunun 31. Maddesine Göre Dışarıdan Dersi Verebilecek Öğretim Elemanı Görevlendirmesi Rektörlüğe Önerilir. Derse Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunda Görüşüldükten Sonra, Üniversite Yönetim Kurulunca Onaylanır. Ders Planında Yer Alan Yarıyıla Ait Tüm Derslerin Öğretim Elemanlarına Bildirilir. Performans göstergesi Görevlendirme Yapılan Ders Sayısı

28 Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci Akış Şeması DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİ BAŞLAT Bölüm Başkanlığınca Dersleri Verecek Öğretim Elemanları Belirlenir Ders Görevlendirmeleri FakülteYönetim Kurulunda Görüşülür Ders Görevlendirmeleri Uygun mu? Öğrenci İşleri Daire Bşk.lığınca Senato ya Sunulur Ders Görevlendirmeleri Senatoca Uygun Görüldü mü Rektörlük Onayı İle Ders Görevlendirmeleri Yürürlüğe Girer Onaylanan Ders Görevlendirmeleri Bilgi Sistemine Girilir İŞLEM SONU

29 14- DERS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI SÜREÇ ADI Ders Programlarının Hazırlanması SÜREÇ NO 14 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Öğretim Elemanları, Öğrenci, Rektörlük, ÜST SÜRECİ Eğitim-Öğretim Süreci SÜRECİN AMACI Her Yarıyıl İçin Tüm Bölümlerin Ders Planlarındaki Derslerin Ne Zaman Yapılacağının Haftalık Gün ve Saat Olarak Belirlenerek Öğrencilere Duyurulması, SÜRECİN SINIRLARI Akademik Takvime Göre Her Yarıyıl Başında Başlar Ve Biter. SÜREÇ ADIMLARI Tüm Bölümlerin Her Yarıyıl İçin Belirlenen Ders görevlendirmelerine Göre Öğretim Elemanlarının Sorumlu Oldukları Dersleri Yapabilecekleri Uygun Gün ve Saatler belirlenir. Hazırlanan Ders Programları Dekanlığın Onayına Sunulup Onaydan Sonra Ek Ders Ödemelerinin Yapılabilmesi İçin Rektörlüğe Gönderilir. Ders Programları Öğrencilere Duyurulur. Ders Programı Öğrenci Bilgi Sistemine Girilir. Ders Programına Göre Dersler Takip Edilir. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi Ders Programlarının Uygulanması

30 Ders Programlarının Hazırlanması Süreci Akış Şeması DERS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI İŞLEMİNİ BAŞLAT Dekan Yardımcısının koordinatörlüğünde Bölüm Başkanlıkları tarafından derslerin yapılacağı uygun gün ve saatler belirlenerek Ders Programı hazırlanır. Ders Programı Dekanın Onayına Sunulur Ders Programları Uygun mu? Ders Programı Dekanlığın Onayından Sonra Ek Ders Ödemeleri İçin Rektörlüğe Gönderilir. Dekanlık Onayından Sonra Ders Programları Yürürlüğe Girer Ders Programı Öğrencilere Duyurulur. Ders Programı Bilgi Sistemine Girilir. Onaylanan Ders Programlarına Göre Dersler Takip Edilir. İŞLEM SONU

31 15 - SINAV PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI SÜREÇ ADI Sınav Programlarının Hazırlanması SÜREÇ NO 15 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Dekan Yardımcısı., Bölüm Başkanları SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Öğretim Elemanları, Öğrenci. ÜST SÜRECİ Eğitim-Öğretim Süreci SÜRECİN AMACI Ara sınav ve final sınav programlarının akademik takvimde belirlenen zamanlarda yapılması ve öğrencilere duyurulması, SÜRECİN SINIRLARI Akademik takvime göre arasınav ve final sınav tarihlerinde başlar ve biter. SÜREÇ ADIMLARI Tüm bölümlerin haftalık ders saatinde belirtilen derslerin arasınav ve final sınavı gün, yer ve saatleri öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde ilgili öğretim elemanlarının görüşleri de alınarak belirlenir. Hazırlanan arasınav ve final sınav programı bölüm başkanlarının kontrolüne sunulur ve kontrolden sonar dekanlığın onayına sunulur. Ara sınav ve final sınav programları öğrencilere duyurulur. Arasınav ve final sınav programı hazırlanan programa göre uygulanır. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi Ara sınav ve final sınav programlarının gerçekleştirilmesi.

32 Sınav Programlarının Hazırlanması Süreci Akış Şeması SINAV PROGRAMININ HAZIRLANMASI İŞLEMİNİ BAŞLAT Dekan Yardımcısının koordinatörlüğünde Bölüm Başkanlıkları tarafından Arasınav ve Final Sınavlarının yapılacağı Uygun Gün ve Saatler Belirlenerek Sınav Programı Hazırlanır. Hazırlanan Sınav Programı Bölüm Başkanlarına bildirilir. Hazırlanan Sınav Programları Uygun mu? Sınav Programları Bölüm Başkanının kontrolünden sonra Dekanın onayına sunulur. Dekanlık Onayından Sonra Sınav Programları Yürürlüğe girer. Sınav Programı Öğrenciye ve Öğretim Elemanlarına Duyurulur. Sınav Programı Bilgi Sistemine Girilir. Onaylanan Sınav Programına Göre Sınavlar Yapılır. İŞLEM SONU

33 16- ÖĞRENCİLERİN BURS İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Burs İşlemleri SÜREÇ NO 16 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Burs Komisyonu (Fakülte Bölümleri) SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Burs Komisyonu, Öğrenci, SKS Daire Başkanlığı Eğitim-öğretim süreci Ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilerim belirlenip burs veren kurumlar tarafından desteklenmesini sağlamak. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi akademik yılı güz döneminde burs veren kurumlardan gelen burs kontenjanlarına bağlı olarak öğrenciler belirlenip, bursun sağlanması ile biter. SÜREÇ ADIMLARI Kurumlardan gelen burs kontenjanı ve öğrenci niteliklerini belirtilen ilanlar öğrencilere duyurulur. Belirlenen gün ve saatte burs komisyonu tarafından başvurular mülakatla değerlendirilir. Burs hak kazanan öğrenciler ilan edilir. Belgeler tamamlanarak burs veren kurumlara öğrenciler bildirilir. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans göstergesi Burs alabilen öğrenci sayısı.

34 Öğrenci Burs İşlemleri Süreci Akış Şeması ÖĞRENCİ BURS İŞLEMİNİ BAŞLAT Kurumlardan Gelen Burs Kontenjanları ve Burs İle İlgili Bilgiler Bölüm Başkanlıkları tarafından Öğrencilere Duyurulur. Öğrenciler Burs Başvurularını İstenen Evraklar İle Birlikte Bölüm Başkanlıklarına iletir. Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenen ve İlan Edilen Günde Öğrenciler Değerlendirilir. Öğrenci Burs Almaya Uygun mu? Talep Reddedilir. Bölüm Başkanlıkları Tarafından Burs Kazanan Öğrenciler Belirlenir ve İlan Edilir. Belgeler Tamamlanarak Tutulan Bir Tutanakla Beraber Burs Kazanan Öğrenciler Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığına İletilir. Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığınca Burs Alacak Öğrencilerin İsimleri Burs Verecek Kurumlara Bildirilir. İŞLEM SONU

35 17- ÖĞRENCİLERİN YEMEK YARDIMI İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Yemek Yardımı İşlemleri SÜREÇ NO 17 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Burs Komisyonu (Fakülte Bölümleri) Burs Komisyonu, Öğrenci, SKS Daire Başkanlığı Eğitim-Öğretim Süreci Ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilerim belirlenip üniversitemizden ücretsiz yemek yiyebilmelerini sağlamak, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi akademik yılı güz döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenip, yemek yardımın sağlanması ile biter. SÜREÇ ADIMLARI Üniversitemiz yemekhanesinden yemek yiyebilecek SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ öğrencilerin öğrenci sayıları (kontenjanı) ile öğrenci niteliklerini belirtilen ilanlar öğrencilere duyurulur. Belirlenen gün ve saatte yemek yardımı komisyonu tarafından başvurular mülakatla değerlendirilir. Yemek yardımı hak kazanan öğrenciler ilan edilir. Belgeler tamamlanarak Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı na öğrenciler bildirilir. Performans göstergesi Yemek yardımı alabilen öğrenci sayısı.

36 Öğrenci Yemek Yardımı İşlemleri Süreci Akış Şeması ÖĞRENCİ YEMEK YARDIMI İŞLEMİNİ BAŞLAT Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından Gelen Yemek Yardımı Kontenjanları ve Yemek Yardımı İle İlgili Bilgiler Öğrencilere Duyurulur. Dekanlık tarafından Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrencileri Seçmek İçin Komisyonu Oluşturulur Öğrenciler Yemek Yardımı İçin Başvurularını İstenen Evraklar İle Birlikte Komisyona Yapar. Komisyon Tarafından Belirlenen ve İlan Edilen Günde Öğrenciler Mülakatla Değerlendirilir. Öğrenci Burs Almaya Uygun mu? Talep Reddedilir Komisyon Tarafından Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrenciler Belirlenir ve İlan Edilir. Belgeler Tamamlanarak Tutulan Bir Tutanakla Beraber Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrenciler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına İletilir. Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığınca Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrencilere Kart Çıkartılır ve Öğrencilerin Ücretsiz Yemek Yemeleri Sağlanır. İŞLEM SONU

37 18 - ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Temsilcisi Seçim Süreci SÜREÇ NO 18 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Fakülte Seçim Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Fakülte Seçim Komisyonu, Öğrenci, Dekanlık, Rektörlük. ÜST SÜRECİ Eğitim-öğretim süreci SÜRECİN AMACI Bölüm ve Fakülte Öğrenci Temsilcisinin Belirlenmesi, SÜRECİN SINIRLARI Öğrenci temsilcisi seçim işleri ile ilgili rektörlükten gelen yazı ile başlar, Fakülte öğrenci temsilcisinin belirlenmesi ile sonlanır. SÜREÇ ADIMLARI Rektörlük tarafından öğrenci temsilcisi seçilmesi gerektiğini bildiren yazı gönderilir. Tüm Bölümlere öğrenci temsilcisi seçilmesi gerektiğini bildiren yazı duyurulur. Bölüm ve Fakülte temsilcisi seçim tarihleri belirlenip öğrencilere duyurulur. Seçim sandıkları oluşturulur, bölüm temsilcisi seçimleri yapılır. Bölüm temsilcileri arasından Fakülte temsilcisi adayları belirlenir. Belirlenen aday arasından birisi 2 (iki) yıl görev almak üzere Fakülte temsilcisi seçilir. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans göstergesi Aday olan öğrenci sayısı ve seçime katılıp oy veren öğrenci sayısı.

38 Öğrenci Temsilcisi Seçim Süreci Akış Şeması ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM SÜRECİNİ BAŞLAT Rektörlük (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) Tarafından Öğrenci Temsilcisi Seçilmesi Gerektiğini Bildiren Yazı Gönderilir Dekanlık tarafından Öğrenci, Bölüm Ve Fakülte Temsilcisi Seçim Tarihleri Duyurulur. Belirlenen Tarihlerde Öğrenciler Arasından Sandık Kurulları Oluşturulur. Adaylar Arasından Sınıf Temsilcisi Seçilir. Adaylardan En Çok Oyu mu Aldı? Program Başkanı Olamaz En Çok Oyu Alan ProgramTemsilcisi Olur. Seçilen Program Temsilcileri Kendi Aralarından Aynı Yol İle Bölüm Temsilcisini Seçer. Seçilen Bölüm Temsilcileri Duyurulan Günde Kendi Aralarından Fakülte Temsilcisini Seçer. Seçilen, Bölüm ve Fakülte Temsilcileri Bir Üst Yazı İle Rektörlüğe (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına) Bildirilir. İŞLEM SONU

39 19- İZİNLİ SAYILMA (KAYIT DONDURMA) İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Kayıt Dondurma Süreci SÜREÇ NO 19 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, Yönetim Kurulu SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Bölüm Başkanlığı, Yönetim Kurulu,Öğrenci,Öğrenci İşleri, ÜST SÜRECİ Öğrenci İşleri Süreci SÜRECİN AMACI Haklı Ve geçerli Bir Nedenle Öğrenimine Ara vermek İsteyen Öğrencilerin Kayıtlarının Bir Süreliğine Dondurulması, SÜRECİN SINIRLARI Öğrencinin Dilekçe İle Bölüm Sekreterliğine Kayıt Dondurma İsteğini Sunması İle başlar, Kayıt Dondurma işleminin Tamamlanması İle Biter. SÜREÇ ADIMLARI Öğrenci Kayıt Dondurmak İsteğini Bölüm Başkanlığına Bir Dilekçe İle İletir. Bölüm Başkanlığı Dilekçeyi Yönetim Kuruluna Sunar. YüksekokulYönetim Kurulu Haklı ve Geçerli Nedenler Kapsamında Dilekçeyi İnceler. Sonuç Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Açıklanır. Sonuç Olumlu İse Kayıt Dondurma Öğrenci İşlerine Bildirilir. Öğrenci Kayıt Dondurmayı Öğrenci Bilgi Sistemine İşler. Sonuç Olumlu veya Olumsuz ise Karar Öğrenciye Tebliğ Edilir. Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bildirir. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans göstergesi Kayıt Donduran Öğrenci Sayısı.

40 Kayıt Dondurma Süreci Akış Şeması KAYIT DONDURMA İŞLEMİNİ BAŞLAT Öğrenci Kayıt Dondurma isteğini İçeren Dilekçesini Bölüm Başkanlığı na Verir. Bölüm Başkanlığı Bir Üst Yazı İle Öğrencinin Dilekçesini Yönetim Kuruluna Sunar Haklı ve Geçerli Nedenler Kapsamında Yönetim Kurulu Dilekçeyi İnceler. Sonuç Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Açıklanır. Olumlu Ya da Olumsuz Sonuç Öğrenciye Bildirilir. Sonuç Olumlu mu? Kayıt Dondurma Talebi Reddedilir. Öğrenciye Bildirilir. Kredi Yurtlar Kurumuna Bildirilir. Öğrenci Bilgi Sistemine İşlenir. İŞLEM SONU

41 20- KAYIT YENİLEME (DERS) İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Kayıt Yenileme Süreci SÜREÇ NO 20 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Öğrenci, Öğrenci İşleri, Öğrenci Danışmanı SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Öğrenci, Öğrenci İşleri, Bölüm Başkanlığı, Öğrenci Danışmanı ÜST SÜRECİ Öğrenci İşleri Süreci SÜRECİN AMACI Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, SÜRECİN SINIRLARI Bölüm Başkanlığınca Danışman Listesinin Belirlenmesi İle Başlar, Kaydın Onaylanması İle Biter. SÜREÇ ADIMLARI Bölüm Başkanlığı Danışman Listesini Belirler. Öğrenci Bilgi Sistemine Belirlenen Danışmanlar Öğrenci İşlerince Atanır. Öğrenciler İlan Akademik Takvimde Belirlenen Günlerde Kayıt Yenileme ve Ders Atama İşlemlerini İnternet Üzerinden Yaparlar. Öğrenciler Ders Değişikliklerini Ekle Sil Haftasında Yaparlar. Mazeretleri Nedeniyle Kayıtlarını Yenileyemeyenler İlk Hafta İçerisinde Bölüm Başkanlığı na Başvurur. Bölüm Başkanlığı Mazeretli Kayıt Yenilemek İsteyen Öğrencilerin Listesini Yönetim Kuruluna Sunar. Mazeretleri Uygun Görülen Öğrencilerin Kayıt yenileme İşlemleri Öğrenci İşlerince Yapılır. Kayıt Yenileme İşlemlerinde Tüm Sorumluluk Öğrenciye Aittir. Kayıt Yenileme Süreci İçerisinde Öğrenciler Öğrenci Bilgi Sisteminden Kayıt yenileme İşlemlerini Kontrol Eder. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans göstergesi Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirilen Kayıt Yenileme Süreci Sayısı ve Süreci

42 Kayıt Yenileme Süreci Akış Şeması KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ BAŞLAT Bölüm Başkanlığı Yeni Dönem Danışman Listelerini Belirler. Öğrenci İşleri Personelince Bölüm Başkanlığınca Belirlenen Danışmanlar Öğrenci Bilgi Sistemine Girilir. Öğrenciler Yeni Dönemde Alacağı Dersleri (Öncelikle Alt Yarıyıldan Başarısız Olan Dersleri) Öğrenci Bilgi Sisteminde Seçerler. Akademik Takvimde Belirtilen Günlerde Ders Seçimlerini Tamamlarlar. Seçtikleri Derslere Göre Tahakkuk Eden Harçlarını (varsa) İlgili Bankaya Yatırırlar. Harç bankaya Kayıt Yenileme İşlemi Yatmış mı? Gerçekleşmez. Öğrenciler Ders Değişikliklerini Ekle Sil Haftasında Yaparlar. Mazeretleri Nedeniyle Kayıt yenileme İşlemi Yapamayan Öğrenciler İlk Hafta İçerisinde Dilekçe İle Bölüm Başkanlığı na Müracaat Ederler. Bölüm Başkanlığı Dilekçeleri Bir Üst yazı İle Yönetim Kuruluna Sunar.

43 Mazeretler Uygun mu? Kayıt işlemi gerçekleşmez. Mazeretleri Uygun Olan Öğrenciler Ekle Sil Haftasında Harçlarını (Varsa) İlgili Bankaya Yatırırlar. Harçlarını (Varsa) İlgili Bankaya Yatıran Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri Öğrenci İşlerince Yapılır. Öğrenciler Kayıt Yenileme İşleminden Sonra Öğrenci Bilgi Sisteminden Yeni Dönemde Alacağı Dersleri Kontrol Ederler. İŞLEM SONU

44 21- KAYIT SİLDİRME İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Kayıt Sildirme Süreci SÜREÇ NO 21 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Öğrenci, Öğrenci İşleri, SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Öğrenci, Öğrenci İşleri, Dekanlık ÜST SÜRECİ Öğrenci İşleri Süreci SÜRECİN AMACI Kaydını Sildirmek İsteyen Öğrencilerin Okul İle İlişkisini Kesmek, SÜRECİN SINIRLARI Öğrencinin Kaydını Sildirmek Üzere Yazılı İstekte Bulunması İle Başlar, Öğrencinin Kaydının Silinmesi ve Öğrenciye Lise Diplomasının Aslı Verilmesi İle Biter. SÜREÇ ADIMLARI Öğrenci Kayıt Sildirmek Üzere yazılı İstekte Bulunur. Öğrenci İşleri tarafından düzenlenen ilişik kesme belgesi gerekli yerlere onaylatılır. Lise Diplomasının Arkasına Kayıt Sildirme İşlemi İşlenir. Lise Diplomasının Aslı Öğrenciye Verilir. Öğrenci Bilgi Sisteminden Öğrencinin Kaydı Silinir. Öğrenci Kredi Alıyorsa Kredi ve Yurtlar Kurumuna Kaydının Silindiği Bildirilir. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans göstergesi Kaydını Sildiren Öğrenci Yüzdesi ve Kayıt Silme Süresi.

45 Kayıt Silme Süreci Akış Şeması KAYIT SİLME İŞLEMİNİ BAŞLAT Öğrenci Kayıt Sildirmek Üzere Yazılı İstekte Bulunur. Öğrenci İlişik Kesme Belgesini İlgili Birimlere Onaylatır. (Kütüphane,Spor malzemeleri, Öğrenci İşleri, Fakülte Sekreteri, Danışman ve Bölüm Başkanlığı). İlişiği Kayıt Silme İşlemi Var mı? Gerçekleşmez. Öğrencinin İlişiği Kesilir. Öğrencinin Öğrenci Bilgi Sisteminden Kaydı Düşülür. Lise Diplomasının Arkasına Kayıt Silme İşlemi İşlenir. Lise Diplomasının Aslı Öğrenciye Verilir. Öğrenci Kredi Alıyorsa Kredi ve Yurtlar Kurumuna Kaydının Silindiği Bildirilir. İŞLEM SONU

46 22- MEZUNİYET İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Mezuniyet Süreci SÜREÇ NO 22 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Öğrenci İşleri, Bölüm Başkanlığı, Öğrenci, Öğrenci İşleri, Bölüm Başkanlığı, Bölüm, Yönetim Kurulu, Dekanlık, Rektörlük, Öğrenci İşleri Süreci Önlisans Diplomasının Verilmesi, Öğrenci İşleri nin mezun durumda olan öğrencileri tespiti ile başlar, Öğrencinin Mezun Edilmesi ve Mezuniyet Belgesinin, onaylı transkriptinin ve Lise Diplomasının Aslı Verilmesi İle Biter. SÜREÇ ADIMLARI Öğrenci İlkeri Mezun olabilecek Durumda Olan Öğrencilerin Listesini Sistemden Alır. Mezun öğrencinin Danışmanına ve Bölüm Başkanlığı na gönderir. Danışman ve Bölüm Başkanı tarafından Öğrencinin Durumu (Tüm Derslerini Almış mı? Kurum Stajını Yapmış mı? Mezuniyet Kredisi Yeterli mi? ) Kontrol Edilir. Koşulları Sağlıyorsa Geçici Mezuniyet Belgesi / Diploması Hazırlanır. İlişik Kesme Belgesini Gerekli Yerlere Onaylatır. Lise Diplomasının Arkasına Mezuniyet İşlemi İşlenir. Mezuniyet Belgesi / Ön Lisans Diploması, Lise Diplomasının Aslı ve Onaylı Transkripti Öğrenciye Verilir. Öğrenci Bilgi Sisteminden Öğrencinin Durumu MEZUN şeklinde İşlenir. SÜREÇ PERFORMANS Performans göstergesi GÖSTERGELERİ Mezun Olan Öğrenci Sayısı, Başarılı Bir Şekilde Tamamlanan Geçici Mezuniyet ve Ön Lisans Diplomasının Verilme Süresi.

47 Mezuniyet Süreci Akış Şeması MEZUNİYET İŞLEMİNİ BAŞLAT Öğrenci İşleri İşleri Birimince Mezun mezun Olabilecek olabilecek Durumda durumda olan Öğrencilerin olan öğrencilerin Listesi listesi Öğrenci Öğrenci Bilgi Bilgi Sisteminden Alınır. alınır. Listeler incelenmek üzere Danışman ve Bölüm Listeler Başkanlıklarına İncelenmek iletilir. Üzere Bir Üst Yazı İle Danışmanlara ve Bölüm Başkanlığına İletilir. Danışmanlar Danışman ve Bölüm Başkanları Gerekli gerekli İncelemeleri incelemeleri Yapar yapar. Zorunlu Derslerini aldı mı? Mezun edilmez. Seçmeli Derslerini aldı mı? Mezun edilmez. Mezuniyet kredisi yeterli mi? Mezun edilmez.

48 Öğrenci, Öğrenci Bilgi Sisteminden Mezun Durumuna Getirilir. Öğrenci İlişik Kesme Belgesini İlgili Birimlere Onaylatır. (Kütüphane,Spor malzemeleri, Öğrenci İşleri, Fakülte Sekreteri, Danışman ve Bölüm Başkanlığı). Geçici Mezuniyet Belgesi/Diploma, Onaylı Transkript, Lise Diplomasının Aslı Öğrenciye Verilir. İŞLEM SONU

49 23- KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Kurumlar Arası Yatay Geçiş Süreci SÜREÇ NO 23 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bölüm Başkanlığı, Öğrenci İşleri, Bölüm Kurulu, Öğrenci, Öğrenci İşleri, Bölüm Kurulu, Bölüm, Yönetim Kurulu, Dekanlık, Rektörlük, Öğrenci İşleri Süreci Öğrencilerin kurum içi eşdeğer diploma programlarına geçişinin sağlanması, Kontenjanların belirlenip, duyuru ve ilana göre başvuru koşullarının takibi ile başlar, kayıt onayı ile sona erer. Fakülte Bölüm Başkanlıklarınca yönerge doğrultusunda var ise ilave kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları belirlenir. Fakülte kuruluna sunulur. Konu Fakülte Kurulunda görüşülerek rektörlüğe sunulur. Konu öğrenci işleri daire başkanlığınca senatoya sunulur, Senatoca kabul edilen ilave kontenjanlar YÖK e bildirilir. Kurumlar arası kontenjanlar ve akademik takvim yök ün web sayfasında yayınlanır. Belirlenen tarihlerde öğrenciler ilgili birimlere istenen evraklar ile birlikte başvurur. Başvurular intibak komisyonlarınca incelenir. Evrakları tam olup, durumu yönetmeliğe uygun olanların talepleri kontenjan dahilinde uygun görülür. Diğerleri ret edilir. Konu yönetim kurulunda görüşüldükten sonra asil ve yedek liste web te yayınlanır. Durum ilgililere tebliğ edilir. Kazanan öğrenciler belirtilen tarihlerde ilgili Dekanlığa başvurarak Kesin kayıtlarını yaptırırlar. Dekanlık öğrencilerin dosyalarını öğrencilerin eski okullarından ister. Öğrenciler öğrenci bilgi sistemine işlenir. Dersleri atanır. Önceki üniversitede aldığı notlar muaf işlenir. İlgili askerlik şubelerine askerlik durum belgeleri gönderilir. Öğrencilere yeni kimlik kartı çıkartılır. Performans Göstergesi Yatay Geçiş Sayısı,Başarılı Bir Şekilde Tamamlanan Kurum arası Yatay Geçiş Kayıt Süreci, Sayısı ve Süresi. T.C.

50 Kurumlar arası Yatay Geçiş Süreci Akış Şeması KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ SÜRECİNİ BAŞLAT Bölüm Başkanlıklarınca Varsa İlave Kurumlar arası Yatay Geçiş Kontenjanları Belirlenir. Fakülte Kuruluna Sunulur Fakülte Kurulunda Görüşülerek Rektörlüğe Gönderilir. Konu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Senatoya Sunulur. Senatoca Kabul Edilen İlave Kontenjanlar YÖK e Gönderilir. Kontenjanlar ve Akademik Takvim YÖK ün Web Sayfasında Yayınlanır. İlan Edilen Tarihlerde Öğrenciler İstenen Evraklar İle Birlikte Fakülte Bölüm Sekreterliğine Başvurur. Başvurular Bölüm İntibak Kurullarında İncelenir. Durumları Uygun Başvuru Ret Edilir. mu? Evrakları Tam Olup, Durumları Kurumlar arası Yatay Geçiş Yönergesine Uygun Olanlar GNO larına göre Sıralanır. Kontenjan İçinde Başvuru Kaldı mı? Yedek ve Asil Listeler Belirlenmesi Ret Edilir.

51 Yönetim Kurulunda Görüşülür. Öğrenciler Kabul Edilir. Yedek Ve Asil Listeler Web Sayfasında Yayınlanır. Durumu Kabul Edilenlere ve Ret edilenlere Tebliğ Edilir Durumu Kabul Edilenlere ve Ret Edilenlere Tebliğ Edilir Asiller Belirtilen Tarihlerde Fakülteye Başvurarak Kesin Kayıtlarını Yaptırır Öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemine İşlenir. İntibak Komisyonunca Alacağı Dersler Belirlenir. Geldiği Okulda Aldığı Dersler MUAF İşlenir. Askerlik Şubesine Askerlik Durum Belgesi Gönderilir. Önceki Okudukları Okuldan Şahsi Dosyaları İstenir. Sınıf ve Danışmanları Atanır. Öğrenci Kimlik Kartları Çıkartılır. İŞLEM SONU

52 24- BAŞARI NOTUNA (SINAV NOTUNA) İTİRAZ İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Sınavlara İtiraz Süreci SÜREÇ NO 24 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Bölüm Başkanları, Dersi Veren Öğretim Elemanı SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Bölüm Başkanları, Dersi Veren Öğretim Elemanı, Öğrenci, Öğrenci İşleri ÜST SÜRECİ Öğrenci İşleri Süreci SÜRECİN AMACI Öğrencilerin Mağduriyetlerini Engellemek, SÜRECİN SINIRLARI Öğretim Elemanının Notları Sisteme Girmesi İle Başlar, Notun Düzeltilerek Yeni Notun Sisteme Girilmesi Ya Da Herhangi Bir Yanlışlığın Olmadığının Tespiti Halinde Öğrenci Ve Öğretim Üyesine Bildirilmesi İle Sona Erer. SÜREÇ ADIMLARI Ara Sınav-Final Sınavı Değerlendirildikten Sonra Öğretim Elemanları Sisteminden Bilişim Sistemine Giriş Yapar Ve Onay Verdikten Sonra İlan Edilmiş Olur. Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğine Göre 7 Gün İçerisinde Öğrenci Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi Verir. Sınav Kağıdı Sorumlu Öğretim Elemanı Tarafından Kontrol Edilir. İtiraz İncelenir. Hata Yok İse İtiraz Rededilir. Maddi Hatanın Anlaşılması Halinde Yönetim Kuruluna Sunulur. Yönetim Kurulu Kararı İle Not Düzeltilir. Durum Öğrenciye Bildirilir. Yeni Not Öğrenci Bilgi Sistemine Girilir. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans göstergesi Sınavlara İtiraz Eden Öğrenci Sayısı, İtirazları Kabul Edilen Öğrenci Sayısı

53 Sınavlara İtiraz Süreci Akış Şeması SINAVLARA İTİRAZ SÜRECİNİ BAŞLAT Ara ve Final Sınavları Değerlendirildikten Sonra Öğretim Elemanları Bilişim Sistemine Giriş Yapar ve Onay Vererek Notları İlan Etmiş Olur. Öğrenci Sınav Notunu Düşük Bulursa, Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğine Göre 7 Gün İçerisinde Maddi Hata Dilekçesi (İtiraz Dilekçesi)Verir. İlgili Öğretim Elemanı Öğrencinin Sınav Kağıdını Tekrar İnceler. Maddi hata yapılmış mı? Başvuru Reddedilir. Bölüm Başkanlığınca Not Düzeltilmesi için Yönetim Kuruluna Sunulur. Yönetim Kurulunca İtiraz İncelenir. Öğrencinin İtirazı Doğru mu? Başvuru Ret Edilir. Öğrenci Bilgi Sistemine Yeni Not İşlenir. Karar Olumlu Ya da Olumsuz Öğrenciye Bildirilir. İŞLEM SONU

54 25- MAZERET SINAVI İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Mazeret Sınavı Süreci SÜREÇ NO 25 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Bölüm Başkanları, Bölüm Başkanları, Dersi Veren Öğretim Elemanı, Öğrenci, Öğrenci İşleri,Yönetim Kurulu Öğrenci İşleri Süreci Mazereti Olup da Ara ve Final Sınavlarına Girememiş Olan Öğrencilerin Daha Sonra Bu Sınavlara Girebilmelerini Sağlamak, Öğrencilerin Belgesi ile Birlikte Dilekçe vermesi İle Başlar, Mazerete Sınav Sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi İle Sona Erer. SÜREÇ ADIMLARI Mazereti Nedeniyle Sınavlara Giremeyen Öğrenci Mazeretini SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Belgelendirerek Mazeret Sınavına Girmek İçin Bölüm Sekreterliğine Dilekçe İle Başvurur. Bölüm Dilekçeleri Yönetim Kuruluna Sunar. Mazeretler Yönetim Kurulunca Uygun Görülürse Öğrenciler Mazeret Sınavına Girerler. Mazeretler Uygun Görülmezse Öğrencinin Talebi Ret edilir. Bölüm Başkanlığınca Mazeret Sınavı Gün ve Yerleri Açıklanır. Belirtilen Gün ve Yerde İlgili Öğretim Elemanınca Mazeret Sınavları Yapılır. Mazeret Sınavı Notları Not Onay Formları Bölüm Başkanlığına Teslim Edilir. Notlar Öğrenci İşlerince Öğrenci Bilgi Sistemine Girilir. Öğretim elemanınca Sınav Evrakları Bölüm Başkanlığına Teslim Edilir. Performans göstergesi Mazeret Sınavına Giren Öğrenci Sayısı,

55 Mazeret Sınav Süreci Akış Şeması MAZERET SINAV SÜRECİNİ BAŞLAT Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenciler belgeleri ile birlikte dilekçelerini Bölüm Başkanlığı na verirler. Bölüm Başkanlığı dilekçeleri inceler ve Yönetim Kurulu na sunar. Mazeretler uygun mu? Mazeret reddedilir. Bölüm Başkanlığı nca Mazeret Sınav Takvimi yapılır. İlgili öğretim elemanı tarafından Bölüm Başkanlığı nca belirlenen gün ve yerde Mazeret Sınavı yapılır. Mazeret Sınavı Not Onay Formları ve Sınav evrakları Bölüm Başkanlığı na teslim edilir. Öğrenci İşleri mazeret sınavı notlarını Öğrenci Bilgi Sistemi ne işler. İŞLEM SONU

56 26- TEK DERS SINAVI İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Tek Ders Sınavı Süreci SÜREÇ NO 26 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI Bölüm Başkanları, SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Bölüm Başkanları, Dersi Veren Öğretim Elemanı, Öğrenci, Öğrenci İşleri, Yönetim Kurulu ÜST SÜRECİ Öğrenci İşleri Süreci SÜRECİN AMACI Öğrencilerin Mezun Olabilmeleri İçin Başarısız Bir Derslerinin Kalması Halinde Başarısız Dersi İçin Tek Ders Sınav Hakkı Vererek Mezun Olmalarını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI Öğrencinin Tek Ders Sınavına Girmek İçin Dilekçe vermesi İle Başlar, Tek Ders Sınav Sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine Girilmesi İle Sona Erer. SÜREÇ ADIMLARI Mezun Olmak İçin Bir Dersi Kalan Öğrenci Tek Ders Sınavına Girmek İçin Bölüm Başkanlığına Dilekçe İle Başvurur. Bölüm Başkanı Gelen Dilekçeleri ve Öğrencilerin Transkriptlerini İnceler. Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerin Dilekçeleri Uygun Bulunursa Öğrenciler Tek ders Sınavına Girerler. İlgili Öğretim elemanınca tek ders Sınavı Yapılır. Not Onay Formları ve Sınav Evrakları Bölüm Başkanlığına teslim Edilir. Öğrenci İşlerince Notlar Bilgi Sistemine İşlenir. SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans göstergesi Tek Ders Sınavına Giren Öğrenci Sayısı,

57 Tek Ders Sınav Süreci Akış Şeması TEK DERS SINAV SÜRECİNİ BAŞLAT Tek Dersten Başarısız Olan Öğrenciler Tek Ders Sınavına Girmek İçin Dilekçelerini Bölüm Başkanlığına Verirler. Bölüm Başkanı Dilekçeleri İnceler. Tek Dersi var mı? Tek Ders Sınavına Giremez. Bölüm Başkanlığınca İlan Edilen Gün ve Yerde İlgili Öğretim Elemanınca Tek Ders Sınavı Yapılır. Not Onay Formları ve Sınav Evrakları Bölüm Başkanlığına Teslim Edilir. Öğrenci İşleri Tek Ders Sınavı Notlarını Öğrenci Bilgi Sistemine İşlerler. Tek Dersten Başarılı Olanlar Mezun Edilir. İŞLEM SONU

ISUBÜ-TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

ISUBÜ-TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH. SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Staj Komisyonu Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,

Detaylı

SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 27/06/2013 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI

Detaylı

TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMASI

TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMASI 1 ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 15/12/2016 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Staj Komisyonu Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği, Muhasebe, Öğrenci, Öğrenci İşleri

Detaylı

1- İZİN İŞLEMLERİ. İş Akış Süreçleri. T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İç Kontrol Sistemi İş Süreçleri

1- İZİN İŞLEMLERİ. İş Akış Süreçleri. T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ İç Kontrol Sistemi İş Süreçleri 1- İZİN İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI İş Akış Süreçleri Personelin İzin Alma Süreci SÜREÇ NO 1 TARİH 30.10.2018 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI

Detaylı

S.Ü. AKŞEHİR M.Y.O. Kayıt Silme Süreci Akış Şeması

S.Ü. AKŞEHİR M.Y.O. Kayıt Silme Süreci Akış Şeması Kayıt Silme Süreci Akış Şeması KAYIT SİLME İŞLEMİNİ BAŞLAT Öğrenci Kayıt Sildirmek Üzere Yazılı İstekte Bulunur. Öğrenci İlişik Kesme Belgesini İlgili Birimlere Onaylatır. İlişiği Var mı? Kayıt Silme İşlemi

Detaylı

Bu Süreç İçerisinde tanımlananlar;

Bu Süreç İçerisinde tanımlananlar; KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAKLI ALİ CEVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL ÖĞRENCİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YAYIN TARİHİ:10.10.2018 REV. TARİHİ: REV. NO: SAYFA NO: Bu Süreç İçerisinde tanımlananlar;

Detaylı

1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ

1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 11/08/2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Staj Komisyonu Staj Komisyonu, Bölüm

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ VE AKIŞ ŞEMALARI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ VE AKIŞ ŞEMALARI DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI SÜREÇ ADI Ders Görevlendirmelerinin yapılması SÜREÇ NO 1 Tarih 22/03/2014 SÜRECİN SORUMLULARI MYO Müdürü, MYO Bölüm Başkanları SÜREÇ ORGANİZASYON İLŞKİSİ MYO Müdürü,

Detaylı

1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ

1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KADİRLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İç Kontrol Sistemi İş Süreçleri SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 24/10/2018 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇUMRA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇUMRA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇUMRA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI Birimi: Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konu: Ders Muafiyeti İşlem Süreci Sürecin Sorumluları:

Detaylı

T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Gevaş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Gevaş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü YENİ KAYIT İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI: YENİ KAYIT İŞLEMLERİ Öğrenci Yeni Kayıt Süreci SÜREÇ NO 1 TARİH Aralık 2017 SÜRECİN SORUMLULARI ÖİDB, Öğrenci, Öğrenci İşleri, SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI Öğrenci, Öğrenci

Detaylı

İ.Ü. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SÜREÇLERİ 1- DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

İ.Ü. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SÜREÇLERİ 1- DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI İ.Ü. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SÜREÇLERİ 1- DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI SÜREÇ ADI : Ders Görevlendirmelerinin Yapılması SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2013 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞ SÜREÇLERİ

S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞ SÜREÇLERİ İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 28/04/2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Staj Komisyonu Staj Komisyonu,

Detaylı

S.Ü. AKŞEHİR M.Y.O. İŞ SÜREÇLERİ

S.Ü. AKŞEHİR M.Y.O. İŞ SÜREÇLERİ İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Staj Komisyonu Staj Komisyonu, Bölüm

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞI SÜRECİ ÖĞRENCİ HİZMET ALIMI (KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRMA) İŞLEMLERİ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞI SÜRECİ ÖĞRENCİ HİZMET ALIMI (KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRMA) İŞLEMLERİ ÖĞRENCİ HİZMET ALIMI (KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRMA) İŞLEMLERİ Başlangıcı Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Fakültelerde Kısmi Zamanlı olarak çalışacak öğrenci kontenjanı belirlenir Öğrenciler Dekanlığa

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SÜREÇLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SÜREÇLERİ 1- EVRAK AKIŞ İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI : EVRAK AKIŞ SÜRECİ SÜREÇ NO 1 TARİH 20.01.2015 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI Birim Evrak Sorumlusu,

Detaylı

SDU-ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

SDU-ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SDU-ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT UYGULMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT UYGULMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT UYGULMALI BİLİMLER İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 25.04.2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ

Detaylı

S.Ü. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜSKEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

S.Ü. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜSKEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Danışmanları SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ Staj Danışmanları, Bölüm Sekreterliği, Muhasebe, Öğrenci İşleri, Öğrenci ÜST SÜRECİ

Detaylı

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

T.C. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. İş Akış Süreçleri

T.C. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. İş Akış Süreçleri Süreç No 1 Süreç Adı Öğrenci Belgesi, Transkript Belgesi Sürecin Öğrenci İşleri, Yüksekokul Sekreteri Sorumluları Süreç Yüksekokul Sekreteri, Öğrenci İşleri, Organizasyon Öğrenci İlişkisi Sürecin Amacı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI 1 İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH.../.../20... SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON

Detaylı

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ 1-PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi SÜREÇ NO 1 TARİH 20.04.2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. İlişik Kesme Süreci- Hastalık Nedeni İle (Madde 41/c Bendine Göre) SÜREÇ ADI : SÜRECİN SORUMLULARI:

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. İlişik Kesme Süreci- Hastalık Nedeni İle (Madde 41/c Bendine Göre) SÜREÇ ADI : SÜRECİN SORUMLULARI: Yayın i Nisan 2013 SÜREÇ ADI : İlişik Kesme Süreci- Hastalık Nedeni İle (Madde 41/c Bendine Göre) SÜRECİN SORUMLULARI: ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI : SÜREÇ ADIMLARI : Eğitim-Öğretim Süreci

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUMSAL BİLGİ FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUMSAL BİLGİ FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUMSAL BİLGİ FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Sorumlular İlgili Kişi Görevlendirme talebi Veya Görevlendirme üst yazısı İş Akış Şeması Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

S.Ü. GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ

S.Ü. GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 24/04/2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Staj Komisyonu Staj Komisyonu,

Detaylı

SÜ- AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ LİSTESİ

SÜ- AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ LİSTESİ SÜREÇ ADI İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ LİSTESİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ 2-PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ SÜRECİ 3- DERS PLANLARI VE İÇERİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ 4- DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI 5- HAFTALIK

Detaylı

YENİ KAYIT. Danışman kayıt haftası süresince öğrenciler tarafından danışmanına gönderilen derslerin onaylanması

YENİ KAYIT. Danışman kayıt haftası süresince öğrenciler tarafından danışmanına gönderilen derslerin onaylanması YENİ KAYIT Öğrenci İşleri Danışman Yüksekokulumuzu kazanarak bizzat kayda gelen öğrencilerin gerekli evrakların kontrolü yapılarak sistem üzerinden ilk kayıt işleminin gerçekleştirilmesi Danışman kayıt

Detaylı

S.Ü. H.F. ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ 1-PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ SÜRECİ

S.Ü. H.F. ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ 1-PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ SÜRECİ 1-PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi SÜREÇ NO 1 TARİH Ocak 2018 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN

Detaylı

KTÜ TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 01-ÖĞRENCİ MEZUNİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (MEZUNİYET TRANSKRİPTİ ONAYI )

KTÜ TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 01-ÖĞRENCİ MEZUNİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (MEZUNİYET TRANSKRİPTİ ONAYI ) KTÜ TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU 01-ÖĞRENCİ MEZUNİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (MEZUNİYET TRANSKRİPTİ ONAYI ) SÜREÇ ADI Öğrenci Mezuniyeti İş Akış Süreci (Mezuniyet Transkripti onayı) SÜREÇ NO 01 TARİH NİSAN 2014

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE ŞEMASI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE ŞEMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE ŞEMASI 1-DERS PLANLARI VE İÇERİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ SÜREÇ ADI : Ders Planları Ve İçeriklerinin Güncellenmesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 03/02/2015-10857 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEL5U9VV* Sayı :39904088-045.99/ Konu :Mühendislik Fakültesi İş Akış Süreçlerinin gönderildiği

Detaylı

1-ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ

1-ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ S.Ü.ILGIN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI 1-ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ STAJ İŞLEMLERİNİ BAŞLAT Staj İçin Uygun İş Yeri Bul Staj Başvuru Formunun Okulun web sayfasından al, gerekli yerleri doldur, fotoğraf

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞ AKIŞLARI. 1- Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemleri Süreci

ÖĞRENCİ İŞ AKIŞLARI. 1- Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemleri Süreci 1- Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemleri Süreci SÜREÇ ADI Öğrenci Kayıt Yenileme Süreci SÜREÇ NO 1 TARİH MAYIS 2014 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

S.Ü ZİRAAT FAKÜLTESİ İŞ SÜREÇLERİ ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ

S.Ü ZİRAAT FAKÜLTESİ İŞ SÜREÇLERİ ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ S.Ü ZİRAAT FAKÜLTESİ İŞ SÜREÇLERİ ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 18/04/2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI Staj

Detaylı

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ Bu Süreç İçerisinde tanımlananlar; 18- ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ 19- KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ 20- KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Detaylı

T.C. GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ. ÖĞRENCĠ MEZUNĠYETĠ Ġġ AKIġ ġemasi (MEZUNĠYET TRANSKRĠPTĠ ONAYI )

T.C. GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ. ÖĞRENCĠ MEZUNĠYETĠ Ġġ AKIġ ġemasi (MEZUNĠYET TRANSKRĠPTĠ ONAYI ) Ġġ SÜREÇLERĠ ÖĞRENCĠ MEZUNĠYETĠ Ġġ AKIġ ġemasi (MEZUNĠYET TRANSKRĠPTĠ ONAYI ) SÜREÇ ADI Öğrenci Mezuniyeti İş Akış Süreci (Mezuniyet Transkripti onayı) SÜREÇ NO 01 TARİH MART 2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ SATIN ALIMA İŞLEMLERİ SÜRECİ SÜREÇ ADI: Malzeme Satın Alım Süreci SÜREÇ NO 1 TARİH 2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI SÜREÇ PERFORMANS

Detaylı

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar; 4- AKADEMİK-İDARİ PERSONEL MAZERET- YILLIK İZİN ALMA SÜRECİ 5- AKADEMİK PERSONEL ALIMI İŞLEMLERİ SÜRECİ 6- EVRAK AKIŞI İŞLEMLERİ

Detaylı

KTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-AKADEMİK-İDARİ PERSONEL MAZERET-YILLIK İZİN ALMA SÜRECİ

KTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-AKADEMİK-İDARİ PERSONEL MAZERET-YILLIK İZİN ALMA SÜRECİ Yayın Tarihi 18.07.2016 MAÇKA MYO İK-21 Rev. Tarihi 29.07.2016 İç Kontrol İdari İşler İş Akış Süreçleri Rev. No: 1 Sayfa No: 6 KTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-AKADEMİK-İDARİ PERSONEL MAZERET-YILLIK

Detaylı

ġ.ü. -ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ

ġ.ü. -ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ 1- ÖĞRENCĠ STAJ SÜRECĠ ġ.ü. -ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH SÜRECĠN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANĠZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ders Muafiyet işlemleri 1 Saat 3 Dk. Bölüm Sekreterliği Öğrenci daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyetine ilişkin dilekçesini transkript ve ders içerikleri

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞI SÜRECİ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞI SÜRECİ ÖĞRENCİ HİZMET ALIMI (KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRMA) İŞLEMLERİ İle Bildirirler MU? ç Olumsuzsa Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına Bildirir. Seçilen Öğrenci İlgili Birimde Çalışmaya Başlar MAZERET SINAV İŞLEMLERİ

Detaylı

S.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- HAZIRLIK OKUYACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN YETERLİK SINAVI İŞLEMLERİ

S.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- HAZIRLIK OKUYACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN YETERLİK SINAVI İŞLEMLERİ S.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- HAZIRLIK OKUYACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN YETERLİK SINAVI İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Hazırlık Okuyacak Olan Öğrencilerin Yeterlik Sınavı Süreci SÜREÇ NO 1 Tarih 23.01.2015

Detaylı

KTÜ-TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ 1-ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ

KTÜ-TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ 1-ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ Ġġ SÜREÇLERĠ 1-ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRECİ SÜREÇ ADI Öğrenci Kayıt Yenileme Süreci SÜREÇ NO 1 TARİH NİSAN 2014 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞ AKIŞ ŞEMASI ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenci Yeni Kayıt Süreci Başlangıcı ÖSYM Klavuzunda belirtilen öğrenci kayıt belgeleri Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrenci kayıt için gerekli belgeler ile bizzat başvuruda

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Öğrenci Danışmanlık BAŞLANGIÇ. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından İlgili bölümün önerisi uygun görüldü mü?

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Öğrenci Danışmanlık BAŞLANGIÇ. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından İlgili bölümün önerisi uygun görüldü mü? Danışmanlık M-MYO-SR-030 Kayıtlı bütün öğrenciler için danışman, Üniversitenin ilk kayıt döneminden önce ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ile Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından ilgili bölümün öğretim

Detaylı

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI Enstitü Yönetim Kuruluna girecek evrakların toplanması ve konularına göre tasnif edilmesi Enstitü Yönetim Kuruluna girecek evrakların kontrol edilmesi, gündemin

Detaylı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması. Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması. Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki Yeni Kayıt Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması Müdürlük Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki Müdürlük Kayıt görev sorumlularının belilenmesi Müdürlük

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GELEN EVRAK YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ GELEN EVRAK SÜRECİ ŞEMASI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GELEN EVRAK YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ GELEN EVRAK SÜRECİ ŞEMASI GELEN EVRAK YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ GELEN EVRAK SÜRECİ ŞEMASI EBYS dışından gelen evraklar bilgi sistemine kaydedilir. EBYS üzerinden gelen veya kaydedilerek sisteme eklenen evraklar Fakülte Sekreteri

Detaylı

ÖĞRENCİ HİZMET ALIMI (KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRMA) İŞLEMLERİ

ÖĞRENCİ HİZMET ALIMI (KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRMA) İŞLEMLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU İŞ AKIŞ ŞEMASI ÖĞRENCİ HİZMET ALIMI (KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRMA) İŞLEMLERİ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Yüksekokullara

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İncelenen dosya ile ilgili Fakülte Kurulu Kararın Alınması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İncelenen dosya ile ilgili Fakülte Kurulu Kararın Alınması. Bölüm Açma İşlemleri 3 gün 40 dk İlgili Öğretim Üyesi Açılması düşünülen Bölüm ile ilgili Yök ün belirlediği kriterlere uygun dosyanın ilgili Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanması ve dosyanın incelenmek

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

GRÜ DERELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

GRÜ DERELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ GRÜ DERELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI SÜREÇ ADI : Ders Görevlendirmelerinin Yapılması SÜREÇ NO 01 TARİH 2016 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YAZI/PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞI SÜRECİ FAKÜLTE KURULU KURUL OLUŞUMU İŞLEMLERİ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YAZI/PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞI SÜRECİ FAKÜLTE KURULU KURUL OLUŞUMU İŞLEMLERİ FAKÜLTE KURULU KURUL OLUŞUMU İŞLEMLERİ Kurul Oluşumu Başlat Fakülte Kurulu, Bölüm Başkanları ile Profesörlerin Kendi Aralarından Seçecekleri 3, Doçentlerin Kendi Aralarından Seçecekleri 2, Doktor Öğretim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL HASTALIK İZNİ İŞ AKIŞ ŞEMASI. Öğretim elemanı EBYS üzerinden izin formunu doldurur.

AKADEMİK PERSONEL HASTALIK İZNİ İŞ AKIŞ ŞEMASI. Öğretim elemanı EBYS üzerinden izin formunu doldurur. AKADEMİK PERSONEL HASTALIK İZNİ Öğretim elemanı EBYS üzerinden izin formunu doldurur. EKLE kısmında rapor veya hastane muayene belgesi eklenir. BELGE kısmında son onay makamı olarak Müdür seçilir. ROTA

Detaylı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı 1.1.Fakülte Kurulu (FK) Üye Seçim Süreci Dekanlık Personel Birimi Öğretim Üyeleri ve Seçim Süreci Rektörlük Aşama 4 Seçim yapmak üzere, İlgili öğretim üyeleri Dekan tarafından toplantıya davet edilir.

Detaylı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı Aşama 4 1.1.Fakülte Kurulu (FK) Üye Seçim Süreci Dekanlık Personel Birimi Öğretim Üyeleri ve Seçim Süreci Rektörlük Seçim yapmak üzere, İlgili öğretim üyeleri Dekan tarafından toplantıya davet edilir.

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Ders Muafiyet İşlemleri 1 Saat 45 İlgili Öğrenci Öğrencinin bir başka üniversitede almış olduğu dersler nedeniyle bu derslerden muaf tutulması amacıyla Öğrenci İşleri bürosuna dilekçe ve ekleri ile birlikte

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA NO HİZMETİN ADI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ŞEMA ADI: KONTENJAN BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ŞEMA NO: 01 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dallarına her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemleri için lisansüstü programlara kontenjan ve başvuru

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

TC OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KADİRLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TC OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KADİRLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO TC OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KADİRLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Resmi Yazışmalar (Kurum

Detaylı

1.1. Yüksekokul Kurulu (YK) Üye Seçim Süreci

1.1. Yüksekokul Kurulu (YK) Üye Seçim Süreci Aşama 4 1.1. Yüksekokul Kurulu (YK) Üye Seçim Süreci Müdür Personel Birimi Öğretim Üyeleri ve Seçim Süreci Seçim yapmak üzere, İlgili öğretim üyeleri Müdür tarafından toplantıya davet edilir. 1. İlgili

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU.01 HİZMETİN ADI müze ilk kez kabul edilecek öğrenciler ile ilgili

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Ana Proses Adı : Teknoloji Fakültesi Alt Proses Adı : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi : Birim Sorumlusu

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Ders Muafiyet İşlemleri TOPLAM SÜR 1 Saat 2 Dk. İŞ SÜRCİ Öğrencinin ders muafiyeti ile ilgili yazılı müracaatı alınır. 1- Dilekçe 2- Onaylı ders içerikleri (Aslı) 3- Onaylı

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İŞ SÜREÇLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İŞ SÜREÇLERİ 40-ÖZEL YETENEK SINAVI SÜRECİ İŞLEMLERİ SÜREÇ ADI Özel Yetenek Süreci SÜREÇ NO SÜRECİN SORUMLUSU SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI 40 TARİH 01.01.2015

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : gün 5 saat

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : gün 5 saat PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 08.01.2015 Toplam Süre : gün 5 saat Gerektiğinde 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize naklen veya açıktan atanması, ya da nakil, istifa, emeklilik, ölüm gibi

Detaylı

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Öğrenci Danışmanlık BAŞLANGIÇ

Meslek Yüksekokulu. İŞİN ADI Öğrenci Danışmanlık BAŞLANGIÇ Danışmanlık M-MYO-SR-051 TOPLAM SÜR İŞ SÜRCİ Kayıtlı bütün öğrenciler için danışman, Üniversitenin ilk kayıt döneminden önce ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ile Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 30..0 5 30.0.0 5 30.0 00 30.0.08 30.0.05 30.0 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ. ÖRNEK Fakülte Kurulu İş Akış Şeması ve Dokümanları. İş Akış Adımları

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ. ÖRNEK Fakülte Kurulu İş Akış Şeması ve Dokümanları. İş Akış Adımları Fakülte Kurulu - 1 - Birim/Kişi Dekanlığa dilekçe ile başvuruda bulunur. ve ilgili ekler Birim/Kişi 2547 Sayılı Kanunun 17.Madde Dekanlık Makamınca incelenir. Fakülte Kurulu gerekli mi? Hayır Birime/Kişiye

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci Akış Şeması

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci Akış Şeması Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci Akış Şeması KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİ BAŞLAT Bölüm Başkanlığınca Dersleri Verebilecek Öğretim Elemanı Belirlenir.

Detaylı

Stajlar, Fakülteden bir Dekan Yardımcısının Başkanlığında bölümlerden görevlendirilen birer öğretim elemanından oluşan staj komisyonu ile yürütülür.

Stajlar, Fakülteden bir Dekan Yardımcısının Başkanlığında bölümlerden görevlendirilen birer öğretim elemanından oluşan staj komisyonu ile yürütülür. ÖĞRENCİ STAJ İŞ AKIŞ SÜRECİ Stajlar, Fakülteden bir Dekan Yardımcısının Başkanlığında bölümlerden görevlendirilen birer öğretim elemanından oluşan staj komisyonu ile yürütülür. Bölümlerde staj koordinatörü

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi %10'a Giren Öğrencilerin Tespiti 3 gün 30 Güz Yarıyılı sonunda bütünleme sınavları yapıldıktan sonra Bahar Yarıyılı sonunda ise Yaz okulu notları girildikten sonra İkinci Öğretim öğrencilerinin yarıyıl

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Bölüm Akademik Kurul Toplantısı İşlemleri Bölüm Akademik Kurul Toplantısı Bölüm Başkanlığı tarafından Bölüm Akademik Kurul Toplantısının gündemi, tarih, saat ve yeri üst yazı ile tüm öğretim elemanlarına

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

Duyurulan Kayıt Belgeleri

Duyurulan Kayıt Belgeleri SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Kesin Kayıt İşlemleri HİZMETİN ADI Ek-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Duyurulan Kayıt Belgeleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İlan edilen tarihler

Detaylı

1.1.Meslek Yüksekokulu Kurulu (MYK) Toplantı ve Karar Alma Süreci

1.1.Meslek Yüksekokulu Kurulu (MYK) Toplantı ve Karar Alma Süreci 1.1.Meslek Yüksekokulu Kurulu (MYK) Toplantı ve Karar Alma Süreci Meslek Yüksekokulu Sekreteri (Raportör) İdari İşler Birimi Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyeleri Meslek Yüksekokulu Kurulunun toplantı gündemi,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ KOS 4.1

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ KOS 4.1 YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Yüksekokul Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Müdüre sevk edilir.

Detaylı

Kontrol Eden Gülten DURAN

Kontrol Eden Gülten DURAN ve Not İşleri Birimi Sürecin Adı ve Kodu Disiplin Cezası Alan ler İş Akışı 41-7.4 Her hangi bir suçtan dolayı Dekanlığa bildirilen (kopya vb.) Soruşturma açılması ve not işleri G.Ü. Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar;

Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar; KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAKLI ALİ CEVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL MALİ İŞLER İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YAYIN TARİHİ:10.10.2018 REV. TARİHİ: REV. NO: SAYFA NO: Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar;

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 302.11.02 Kayıt Dondurma Öğrencinin mazereti nedeniyle eğitimine ara verme isteği. İ.M.Ü Lisans Eğitim- 24. maddesi. Öğrenci 1- ÖİDB 2- (Mazeretin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ 30 dakika Öğrencinin Yüksekokul Disiplin Kurul Kararında verilen disiplin cezası Yükseköğretim Kurulu Veri tabanı (ceza bildirim formları) YÖKSİS sistemine girilmek üzere Öğrenci

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İzin İşlemleri 1- Belge Yönetim Sistemi üzerinden İzin talebi veya İzin Formu. 3 Gün HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İzin İşlemleri 1- Belge Yönetim Sistemi üzerinden İzin talebi veya İzin Formu. 3 Gün 2 Resmi Yazışmalar (Kurum içi

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ. Fen Bilimleri. Enstitüsü. Fen Bilimleri.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ. Fen Bilimleri. Enstitüsü. Fen Bilimleri. HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı