YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004)"

Transkript

1 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ ( ) III SUMMARIES OF MASTER THESISES AND PHILOSOPHY OF DOCTORATE THESISES GATA BASIMEVİ ANKARA 2005

2 İÇİNDEKİLER YÜKSEK LİSANS TEZLERİ THESISES OF MASTER PAGE 1. TEMEL TIP BİLİMLERİ (DEPT. OF BASIC MEDICAL SCIENCES) a. Biyokimya ve Klinik Biyokimya AD Dept. of Biochemistry and Clinical Biochemistry b. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dept. of Microbiology and Clinical Microbiology c. İmmünolji BD Dept. of Immunology 2. ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ (CENTER FOR MILITARY HEALTH SERVICES) a. Sağlık Hizmetleri Yönetimi BD Dept. of Health Services Administration 3. ECZACILIK BİLİMLERİ MERKEZİ (CENTER FOR PHARMACEUTICAL SCIENCES) a. Farmasötik Teknoloji AD Dept. of Pharmaceutical Technology b. Farmasötik Toksikoloji AD Dept. of Pharmaceutical Toxicology 4. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU (COLLEGE OF NURSING) a. Hemşirelik Esasları BD Dept. of Nursing Essentials b. Psikiyatri Hemşireliği BD Dept. of Psychiatric Nursing c. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği BD Dept. of Gynecological and Obstetrical Nursing d. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği BD Dept. of Pediatric Nursing e. İç Hastalıkları Hemşireliği BD Dept. of Medical Nursing f. Halk Sağlığı Hemşireliği BD Dept. of Public Health Nursing g. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği BD Dept. of Surgical Nursing

3 DOKTORA TEZLERİ THESISES OF PHILOSOPHY OF DOCTORATE PAGE 1.TEMEL TIP BİLİMLERİ (DEPT. OF BASIC MEDICAL SCIENCES) a. Biyokimya ve Klinik Biyokimya AD Dept. of Biochemistry and Clinical Biochemistry b. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dept. of Microbiology and Clinical Microbiology c. Tıbbi Parazitoloji BD Dept. of Medical Parazitology d. Viroloji BD Dept. of Virology e. Tıbbi Genetik BD Dept. of Medical Genetics f. Biyofizik AD Dept. of Biophysics g. Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji BD Dept. of Medical Histology and Embriyology 2. ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ (CENTER FOR MILITARY HEALTH SERVICES) a. Sağlık Hizmetleri Yönetimi BD Dept. of Health Services Administration b. Tıbbi NBC BD Dept. of Medical Nuklear Biological and Chemical Defence 3. DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ MERKEZİ (CENTER FOR DENTISTRY SCIENCES) a. Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD Dept. of Dental Diseases and Treatment b. Ağış Diş Çene Hst.ve Cerrahisi AD Dept. of Mouth-Tooth and Maxillafacial Surgery c. Protetik Diş Tedavisi AD Dept. of Prosthodontics Dental Treatment d. Periodontoloji AD Dept. of Periodontology e. Ortodonti AD Dept. of Orthodontics f. Pedodonti AD Dept. of Pediatric Dentistry

4 4. ECZACILIK BİLİMLERİ MERKEZİ (CENTER FOR PHARMACEUTICAL SCIENCES) a. Farmasotik Teknoloji AD Dep. of Pharmaceutical Technology b. Farmasötik Toksikoloji AD Dept. of Pharmaceutical Toxicology c. Farmakognozi BD Dept. of Pharmacognosy d. Farmasötik Kimya AD Dept. of Pharmaceutical Chemistry 5. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU (COLLEGE OF NURSING) a. Hemşirelik Esasları BD Dep. of Nursing Essentials b. Psikiyatri Hemşireliği BD. Psychiatric Nursing Dep. of Psychiatric Nursing c. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği BD Dep. of Gynecological and Obstetrical Nursing b. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği BD Dep. of Pediatric Nursing c. İç Hastalıkları Hemşireliği BD Dep. of Medical Nursing d. Halk Sağlığı Hemşireliği BD Dep. of Public Health Nursing e. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği BD Dep. of Surgical Nursing

5 YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 1. TEMEL TIP BİLİMLERİ a. BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA AD. Munzer AL RASHED Ahmed AL MARAFİ Muhammed Wail ABUGHOUSH Serum ve İdrar Neopterin Düzeylerinin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi Yöntemi ile Ölçümü ve Klinik Önemi. GATA Sağlık Personelinde Plazma Homosistein Düzeyleri ve Miyokard İnfarktüsü Riskinin Araştırılması. Karbohidrat Absorbsiyonunun Biyokimyasal İncelenmesi. Khaled AL GODRAN Akut Myelositik Lösemide Mitokondriyal DNA Değişimleri. Fathi ABDULGANİ Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yöntemiyle Plazma Vitamin D 3 Ölçümü. b. MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİK. AD. Akram Muhammed Saad HAMASHA İbrahim JBARA Valbona NERJAKU Mohammad ABU SİTTE Ürdün ün Çeşitli Şehirlerinden Toplanan Toprak ve Güvercin Dışkı Örneklerinden Cryptococcus Neofarmans Varyetelerinin Araştırılması. Beyin Omirilik Sıvısı ve Orta Kulak Efüzyonu Örneklerinden Haemophilus İnfluenzae nın Saptanmasında Kültür PCR ın Karşılaştırılması. Yoğun Bakım Ünitelerinde Karşılaşılan Hastane İnfeksiyonları, İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Efüzyonlu Otitis Media Oluşumunda Virüslerin Etkisinin Taqman PCR Yöntemiyle Araştırılması. I

6 c. İMMÜNOLOJİ BD. Aysel PEKEL Türk Toplumunda Normal Lökosit Sayıları ve Alt Gruplarının Belirlenmesi. II. ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ BD. Zafer KOSTİK OHAL Bölgesinde Yaralanarak GATA Eğitim Hastanesinde Tedavi Gören Hastaların Doktor Hasta İlişkisi ve Bu İlişkiden Kaynaklanan Tatmin Düzeylerinin Analizi. Suat PEKER Hastanelerde Talep Tahmini ve Hastane Hizmetlerinin Planlanması: GATA Eğitim Hastanesinde Bir Uygulama. III. ECZACILIK BİLİMLERİ MERKEZİ a. FARMASÖTİK TEKNOLOJİ AD. Çetin TAŞ Farmasötik Jellerde Örnek Bir Ön Formülasyon Çalışması. Cansel KÖSE ÖZKAN Sürekli Etkili Bir Preparat Geliştirilmesi, İn-Vitro ve Ex-Vivo Değerlendirilmesi. b. FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ AD. Ayşe EKEN Hiperbarik oksijen Tedavisi, Oksidatif Stres Ve Genetik Toksisite Arasındaki İlişkinin Araştırılması. II

7 IV. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU a. HEMŞİRELİK ESASLARI BD. Halise COŞKUN Özlem ASLAN Polikliniklere Müracaat Eden Hastaların Karşılaştıkları Güçlüklerin ve Hemşirelerden Beklentilerinin Belirlenmesi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi Polikliniklerindeki Hemşirelik Faaliyetlerinin İncelenmesi. Tümay Geçer OĞUZ Stroklu Hastalara Bakım Verenlerin Eğitim Gereksinimlerinin Saptanması. b. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ BD. Celale Tangül ÖZCAN Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne- Babalarının Empati Düzeyi ile Aile İşlevlerinin İncelenmesi. Pınar KIRMIZIGÜL Emine ÖKSÜZ Sevinç MERSİN Atipik Antipsikotik Kullanan Şizofren Hastalarda İlaç Yan Etkilerinin Yaşam Kalitesine Etkisi. Aile Bireylerinin Ruhsal Hastalıklara İlişkin Tutumları. Depresyonlu Hastaların Sosyal Desteği Algılamaları. Serap KARAKOÇ GATA Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerinin ve Bunların Yaşam Olaylarıyla İlişkisinin Araştırılması. III

8 c. KADIN HST.VE DOĞ. HEMŞİRELİĞİ BD. Gülten GÜVENÇ Doğum Eylemi Sürecinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarının Tanımlanması ve Değerlendirilmesi. d. ÇOCUK SAĞ.HST.HEMŞİRELİĞİ BD. Fatma Cerit SOYDAN Serebral Palsili Çocuğu Olan Anne ve Babaların Gereksinimlerinin Belirlenmesi. e. İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BD. Hatice ÇİÇEK Şengül POLAT Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Solunum Egzersizlerinin Kan Gazları ve Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi. Koroner Anjiografi Yapılan Hastalarda Yatış Pozisyonunun Sırt Ağrısı Üzerine Olan Etkisi. Özgül TAŞÇIKAN Kolonoskopi Sonrası Abdominal Distansiyonun Giderilmesinde Rektal Tüp Uygulamasının Etkisi. f. HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ BD. Şenay TOPAÇ GATA Eğitim Hastanesinde Rutin İncelemeye Tabi Tutulan Yaşlı Bireylerde Ev Kaza Sıklığı, Kaza Özellikleri İle Nedenleri ve Bunun Yaşadıkları Konut Özellikleri İle İlişkisi. g. CERRAHİ HAST. HEMŞİRELİĞİ BD. Ayla YAVA Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Bireylerde Postoperatif Nöropsikolojik Değişikliklerin İncelenmesi. IV

9 Vildan BAL Şok Dalgaları ile Taş Kırma (Ekstracorporeal Shock Wave Lithotripsy-ESWL) İşleminde Ağrı ve Anksiyete Düzeyi Üzerine Müziğin Etkisi. 1. TEMEL TIP BİLİMLERİ a. BİYOKİMYA VE KL. BİYOKİMYA AD. DOKTORA TEZLERİ İnci BAYRAKTAR b. MİKROBİYOLOJİ VE KL.MİK. AD. Metabolik Miyopatilerin Biyokimyasal İncelenmesi. Zeynep ŞENSES A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklarda Eski ve Yeni Makrolid Direnç Paterninin İrdelenmesi. c. TIBBİ PARAZİTOLOJİ BD. Hasan AYÇİÇEK Engin ARAZ d. VİROLOJİ BD. Mehmet YAPAR e. TIBBİ GENETİK BD. Toxocaracanis Yumurtalarıyla Deneysel İnfekte Beyaz Farelerde, Toxocaracanis Larual ve Erişkin Antijenlerin Kullanılarak ELISA VE İFA Teknikleri ile Serolojik Tanı. Toksoplazmozis Tanısında Kullanılan Test Kitlerinin (ELİSA, İFA) Hazırlanması Non-Nested PCR Kullanımının Geliştirilmesi. Hepatit B Yüzey Antijeninin Baculovirus Sistemi ile Böcek Hücre (Tricopulusiani) Kültüründe Ekspresyonu. Funda Elif ORKUNOĞLU Obezlerde Adiponektin Geni Polimorfizminin Araştırılması. V

10 f. BİYOFİZİK AD. Serdar DEMİRTAŞ Farklı Duyuların Uyarılmasıyla Beyinde Oluşan Cevaplar Arasındaki Etkileşimin Elektrofizyolojik Yöntemlerle İncelenmesi. g. TIBBİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD. Cem KORKMAZ Yardımcı Üreme Tekniklerinde (IVF, ICSI) Farklı Hücre Kültürleri İle Elde Edilen İnsan Embriyolarının Blastomer Fragmantasyonlarının Azaltılması Açısından İncelenmesi. II. ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ a. SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ BD. Abdülkadir GÜÇLÜ Abdülkadir TEKE Mesut ÇİMEN TSK. Hastanelerinde Teknik Verimlilik Ölçümü: Veri Zarflama Analizi Uygulaması. GATA Eğitim Hastanesi Cerrahi Kliniklerinde Yatak Kullanım Uygunluğunun Değerlendirilmesi. TSK. Sağlık Personelinin Tükenmişlik, İş Doyumu, Kuruma Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetlerine İlişkin Bir Alan Araştırması. Turan FEDAİ Tedavi Sürecinin Yönetiminde Tedavi Planlarının (Clinical Pathways) Kullanımı: Nöroloji AD. Kliniğinde Örnek Uygulama. VI

11 Zafer KOSTİK Çetin YİĞİT Suat PEKER H.İbrahim CANKUL b. NBC. BD. Levent KENAR TSK Asker Hastanesi Yöneticilerinin Önderlik Davranışlarının Tespiti ve Sergilenen Önderlik Davranışları İle Kurum Performansları Arasındaki İlişkinin Analizi. TSK Sağlık Sistemi Duyarlılığının Analizi. GATA Eğitim Hastanesinde Yeniden Yatışın Analizi. GATA Radyodiagnostik Radyoloji AD.Bşk.lığında Maliyet Performans Analizi ve İş Yüküne Dayalı Kadrolama için Bir Model Önerisi. Bir NBC Atağı Karşısında Ülkemiz İçin Bir Ulusal NBC Savunma ve İlk Yardım Sisteminin Oluşturulması. IV.DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ MERKEZİ a. DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ BD. Nevin YILDIRIM Değişik Maddelerle Hazırlanan Ca(OH) 2 li Kanal Patlarının Cilt Altı Bağ Dokusunda Oluşturdukları Cevapların Histopatolojik Değerlendirilmesi. Güneş ŞAHİNKESEN Polidimetilsiloksan Bazlı Bir Kanal Dolgu Patının Biyokompatibilitesinin Tavşan Tibiasında Deneysel Olarak İncelenmesi. Fulya BOSNA Özel Bir Rotari Enstrüman İle El Eğelerinin Kök Kanallarının Şekillendirilmesinde Oluşturdukları Dentin Yüzeylerinin SEM İle İncelenmesi. VII

12 Murat ALTINOVA Tekrarlayan Endodontik Tedavilerde Kök Kanallarının Boşaltılmasında Kullanılan Çeşitli Yöntemlerin Apikal Taşma Üzerine Etkileri. b. AĞIZ DİŞ ÇENE HST.CERR. AD. Erhan YILDIZ Odontojenik Keratoksistlerdeki Nükleer Morfolojik Değişikliklerin Biyolojik Davranışları Üzerine Etkisi. Ayşegül ALTUNBAY Değişik Ameloblastoma Tiplerinde Nükleer Morfometri ve DNA Analizinin Karşılaştırılması. Mehmet ŞENTÜRK Radiküler Kistlerde Nitrik Oksit Malondialdehit ve Antioksidan Parametrelerin İncelenmesi. Vedat Murat ÖZKURT Metin ŞENÇİMEN Gürkan Raşit BAYER Baş ve Boyun Kanserli Hastaların Tükürüklerinde Antioksidan Miktarlarındaki Değişikliklerin İncelenmesi. Tavşanlarda Distraksiyon Osteogenezis ve Periosteal Distraksiyon Osteogenezis İle Elde Edilen Yeni Kemik Dokularının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Ooforektomi Uygulanmış Tavşanlarda Periosteal Distraksiyon İle Elde Edilen Yeni Kemik Dokularının Değerlendirilmesi. Hasan Ayberk ALTUĞ Tavşanlarda Latent Süreleri Farklı Uygulanan Periosteal Distraksiyon Osteogenezisi İle Elde Edilen Yeni Kemik Dokularının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. VIII

13 c. PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ AD. Jülide ÖZEN Sabit Protetik Restorasyon Materyallerinin Periodontal Dokular Üzerine Olan Etkilerinin İmmünolojik Yönden İncelenmesi. Arzu ATAY Oral İmplantolojide Elektromagnetik Alanın Osseointegrasyona Etkisi. Ayten ALP Çeşitli Metal Alaşımlarının Biyolojik Ortamda İyon Salınımlarının Değerlendirilmesi. Erdinç YÜCEER Dental İmplantların Osseoentegrasyonu Üzerinde Plateletten Zengin Plazmanın Etkileri. Uğur İlker ÖZDAL Dental İmplantların Farklı Yüzey Özelliklerinin Osseointegrasyona Olan Etkilerinin Osteoblast Hücre Kültürü İle Değerlendirilmesi. d. PERİODONTOLOJİ AD. Işıl SAYGUN Östrojen Seviyesinin Periodonsiyum ve Subgingival Flora Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Sermet ŞAHİN Viral Ajanların Periodonsiyuma Etkilerinin Klinik ve Mikrobiyolojik Olarak İncelenmesi. e. ORTODONTİ AD. Semih ATAY Ortodontik Diş Hareketlerinde PGI 2 ve TxA 2 nin Osteoklast Aktivitesi Üzerine Olan Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması. Emel SARI Nimesulid ve Asetilsalisilik Asidin Ortodontik Diş Hareketleri Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. IX

14 Mertol AKIN Emel YILDIRIM Ortahat Sapma Tedavisinde Asimetrik Jasper-Jumper apareyi Uygulamasının Diş, Çene ve Yüz Sistemi Üzerine Etkileri. Molar Mover ve Drive Tube Apareyleri Yardımı İle Yapılan Üst Birinci Molar Distalizasyonunun İncelenmesi. Serhat EYÜPOĞLU Goshgarian Tipi Transpalatal Ark Yardımı İle Yapılan Üst Birinci Molar Distalizasyonunun İncelenmesi. Demet OĞUZ Şeniz KARAÇAY Spring Jet Apareyi Yardımı İle Yapılan Üst Çene Genişletmesinin Dentofasiyal Yapılara Etkilerinin İncelenmesi. Sınıf II Bölüm I Maloklüzyonu Olan Bireylerin Tedavisinde Kullanılan Forsus Nitinol Flat Spring Apareyinin Diş, Çene, Yüz Sistemi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Handan YAMANYAR Tek Taraflı Üst Büyükazı Distalizasyonunda Unilateral Servikal Headgear ve Hareketli Aparey+Servikal Headgear Kombinasyonunun Dentofasiyal Yapılar üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması. Seher SAYIN f. PEDODONTİ AD. Cengiz ÖZÇELİK Günseli KÖYMEN Periodontal Ligamentin Distraksiyonu Aracılığı İle Gerçekleştirilen Hızlı Kanin Distalizasyonunun İncelenmesi. Süt Dişlerinde Uygulanan Ferrik Sülfat Amputasyonunun Klinik ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi. Akışkan Kompozit Rezinlerin Süt ve Daimi Diş Dentinine Yaptığı Bağlantının Makaslama Kuvvetleri ve Sızdırmazlığa Direnci Yönünden Karşılaştırmalı İncelenmesi. X

15 Ceyhan ALTUN Süt Dişlerinde Akışkan Kompomerler Kullanılarak Oluşturulan Elastik bağlanmanın Mikrosızıntı Üzerine Etkilerinin İnvitro Olarak İncelenmesi. V. ECZACILIK BİLİMLERİ MERKEZİ a. FARMASÖTİK TEKNOLOJİ AD Çetin TAŞ Nazal Uygulanan Model Bir Ön Formülasyonun Geliştirilmesi İnvitro İnvivo Değerlendirilmesi. Ayhan ŞAVAŞER Diklofenak Sodyum İçeren Sürekli Etkili Tablet Formülasyonlarının Geliştirilmesi, İn Vitro Değerlendirilmesi ve Biyoeşdeğerliği. b. FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ AD. Cemal AKAY Kronik Aleminyum Maruziyetinin Antioksidan Sistem ve Genetik Hasar Üzerine Etkilerinin Araştırılması. c. FARMAKOGNOZİ BD. Ayşen ÇÖLKESEN Bitkilerle Tedavide Eser Elementler ve Antioksidanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. d. FARMASOTİK KİMYA AD. Aysel ULUÇAY Bazı 2(3H)-Benzoksazolinon Türevi Bileşikler Üzerinde Sentez ve Aktivite Çalışmaları. XI

16 VI. HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU a. HEMŞİRELİK ESASLARI BD. Şenay UZUN Subkutan İnsülin Enjeksiyon Uygulamasında Antropometrik Ölçümlerin Kullanılması. Özlem ASLAN Halise COŞKUN Kanserli Hastalarda Kemoterapiye Bağlı Semptomların Değerlendirilmesi ve Bu Semptomların Kontrolünde Hemşirelik Eğitiminin Rolü. Beyin Damar Hastalığı Olan Hastalarda Baş Yüksekliğinin ve Aspirasyonun Beyin Kan Akımına Etkisi. b. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ BD. Fahriye OFLAZ Travma Sonrası Stres Bozukluğu Hastalarda Bir Hemşirelik Modelinin Kullanımının Semptom Düzeyine Etkisi. c. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEM. BD. Aygül AKYÜZ IVF Tedavisinin Negatif Sonucuna Adaptasyonda Hemşirelik. Ayfer ÜSTÜNSÖZ New Orleans (ABD) ve Ankara daki (TÜRKİYE) Çeşitli Hastanelerde Prenatal Bakım Veren Hemşirelerin Eğitim Rollerinin Tanımlanması ve Karşılaştırılması. Tülay YAVAN Prenatal Tanı Testi Uygulanacak Gebelere Yönelik Geliştirilen Danışmanlık Protokolünün Etkinliğinin İncelenmesi. XII

17 d. ÇOCUK SAĞ. VE HAST.HEM. BD. Filiz ARSLAN Dilek YILDIZ Primipar Annelere Gebelikte ve Doğum Sonu Bebek Bakımı Konusunda Verilen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği Sağlam Bebek Ünitesinde Hemşirenin Planlı Hemşirelik Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Ayşe Sevim ÜNAL Epilepsili Çocuğu Olan Ailelerin Problem Çözme Becerileri. e. İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BD. Nuran TOSUN Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Bakımında Vak a Yönetimi Modelinin Uygulanması. Belgüzar KARA Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Stres ve Başetme. f. HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ BD. Özlem ÖZKAN Barışta TSK. Çalışanları ve Ailelerinin Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Gereksinimlerinin Saptanması ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Yeri. Tülay BİÇER Türk Silahlı Kuvvetleri Bir Askeri Fabrikasında İş Sağlığı Hemşireliği Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve İşçilerin Sağlığını Korumaya Yönelik Model Planlaması. XIII

18 Hatice BEBİŞ Ankara Garnizonunda Bulunan TSK Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Çocukların Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Bu Gereksinimlerin Karşılanmasına Yönelik Bir Kurumda Model Uygulanması. g. CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BD. Emine İYİGÜN Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Ventilatöre Bağlı Nazokomiyal Pnömoni Risk Faktörleri ve Önleyici Bakım Aktivitelerinin Belirlenmesi. Ümran DAL Kalça Protezi Uygulanan Hastaların Vak a Yönetimi Modeli İle İzlenmesi. Ayla YAVA Postoperatif Ağrı Tedavisinde Hemşirelik Uygulamalarının Etkinliği. XIV

19 Munzer AL RASHED, Yüksek Lisans Tezi, 2001, 59 Sayfa Danışman : Prof.Dr.Türker KUTLUAY SERUM VE İDRAR NEOPTERİN DÜZEYLERİNİN YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ VE KLİNİK ÖNEMİ Neopterin, insan monosit ve makrofajlarından interferon-γ aracılığı ile salınan, biyolojik fonksiyonu tam olarak anlaşılamamasına rağmen, uyarılmış hücresel immün yanıtın özgül olmayan bir biyokimyasal belirteci olduğu bilinmektedir. Neopterin ölçümü için değişik yöntemler denenmesine rağmen pratik ve sensitif olması nedeniyle günümüzde sıklıkla flüoresan detektör kullanılarak HPLC ile yapılmaktadır. Bu çalışmada da flüoresans detektör, C µm reverse-phase kolon kullanılarak ölçüm yapılmış ve değişik denemelerden sonra en uygun mobil fazın 6.4 ph mol/l fosfat tampon olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda tekrarlanabilirlik sonuçları gün içi % , günler arası ise % verim sonuçlarının ise % arasında ve nmol/l neopterin konsantrasyonlarında lineer olduğu tespit edilmiştir. Otoimmun hastalık olan Behçet hastalarının (n=74) serum neopterin düzeylerinin 7.73 ± 3.92 nmol/l saptanırken kontrol grubunda (n=17) 4.62 ± 1.66 nmol/l saptandı. Serum neopterin, eritrosit sedimantasyon hızı ve lökosit düzeyleri Behçet hastalarında anlamlı yüksek saptanırken her üç parametreninde birbirleri ile arasında pozitif korelasyon gösterdiği saptandı. Hbe Ag, HBV DNA ve HBsAg pozitif kronik hepatitli 53 hasta ve 19 benzer yaş grubundaki kontrol grubunda yapılan çalışma sonucunda idrar neoptein değerlerinin hastalarda (146.8 ± µmol/mol kreatinin) kontrol grubuna (109.0 ± 21.9 µmol/mol kreatinin) göre anlamlı yüksek saptanırken (p<0.001) özellikle alfa-fetoprotein düzeyleri ile pozitif korelasyon (r=0.595, p<0.001) gösterdiği saptanmıştır. Literatürdeki diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında akut viral enfeksiyonların yanında özellikle Hbe Ag, HBV DNA pozitif kronik hepatit olgularında da neopterin düzeyinin arttığı saptanmıştır. Çalışma sonuçlarında idrar ve serum neopterin ölçümü hücresel immün sistemin rol oynadığı çeşitli hastalıkların etyolojisi, tanısı ve prognozunun değerlendirilmesinde önemli bir laboratuvar testi olup viral enfeksiyonların taranmasında (özellikle kan transfüzyon merkezlerinde) ve değişik immün hastalıkların klinik durumlarının değerlendirilmesinde pratik, kullanılabilir bir laboratuvar testi olduğu değerlendirildi. 15

20 THE MEASUREMENT OF SERUM AND URINE NEOPTERIN LEVELS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY AND CLINICAL USE Neopterin, derivates from monocyte and macrophages via interferon-γ, its known to be a nonintrinsic biochemical marker of stimulated cellular immune response although its biological function has still not been well understood. Besides various techniques tried for the detection of neopterin, HPLC is frequently employed today with fluorescence detector due to its practicability and sesitivity. In this study, measurment have been done using a C 18, 4.6µm reverse-phase column and the most appropriate mobile phase has been determined to be m/l phosphate buffer with PH 6.4 as a consequence of various optimization studies. Reproducibilty of the results varies around % within a day where as it fluctuates about % within different days. The efficiency is between the limits of % and is foundto be linear at mmol/l neopterin concentrations. Neopterin level in the serum of patients suffering from Behcet disease (n=74) which is an autoimmune discrepancy, has been determined as 7.73 ± 3.92 nmol/l where as in control group this value has been determined as 4.62 ± 1.66 nmol/l. Serum neopterin, erythrocyte sedimentation rate and leucocyte levels are all being determined significantly high in Behcet patients and these three parameters have been found to exhibit a positive correlation with each other. Studies on Hbe Ag, HBV DNA and Hbs Ag 53 positive chronic hepatitis suffering patients and 19 similar age control group have yielded, µmol/mol creatinine for urine neopterin values determined, significantly high (P<0.001) compared with control group determined as µmol/mol creatinine, respectivly and they have been formed to show positive corelation (r=0.595, P<0.001) with specialy AFP levels. When compared with other studies reported in the literature besides acute viral infections specialy in HbeAg, HBV DNA positive chronical heptitis occurances, neopterin level has been determined to increase. Consequantly, urine and serum neopterin determination has been evaluated as a practical and applicable laboratory test wich is very important in the ethiology, diagnosis and prognosis of several diseases where cellular immune system plays an important role in the screening of viral infections (specialy in blood transfusion centers) and in the evaluation of clinical condition of differant immunological disorders. 16

21 Ahmed AL MARAFİ, Yüksek Lisans Tezi, 2001, 42 Sayfa Danışman : Prof.Dr.M. Kemal ERBİL GATA SAĞLIK PERSONELİNDE PLAZMA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ VE MİYOKARD ENFARKTÜSÜ RİSKİNİN ARAŞTIRILMASI Homosistein aminoasidinin kardiyovasküler, serebrovasküler ve periferal damar hastalıkları için bağımsız bir risk faktörü olduğunun ortaya çıkmasından sonra, günümüzde homosisteinin rutin ve otomatik olarak ölçümü gündeme gelmiştir. Çalışmamızda GATA çalışan sağlık personelinde total plazma homosistein düzeylerinin başlangıç değerlerini saptamayı daha sonra da bu olgulara metiyonin yüklemesi yaparak bulacağımız yüksek homosistein düzeylerinin ileri yaşlarda miyokardiyal hasar oluşturup oluşturmayacağını araştırmayı ve ayrıca koroner angiosu yapılmış Aterosklorozlu hasta grubundaki plazma homosistein düzeylerini de saptamayı amaçladık. Bu çalışmada duyarlılığı, ve özgüllüğü fazla olarak bilinen Floresans Detektörlü yüksek basınçlı kromatoğrafisi (HPLC) tekniğini kullandık. Isokratik HPLC yönteminde Homosistein piki 2.6 ncı dakikada belirlendi. Yöntemin gün içi tekrarlanabilirliği % 4.23; günler arası % 1.36 olarak saptandı. 44 erkek 21 kadın sağlık personelinde (21-51 yıl, ortalama 35.5 yıl) ve 11 kadın 30 erkek aterosklerotik kalp hastasında (21-78 yıl, ortalama 55.6 yıl) açlık homosistein düzeyleri ölçüldü. Sağlıklı bireylerlerde açlık homosistein 7.02 ± 2.09 µmol/l saptanırken aterosklerotik erkek hastalarda homosistein düzeylerinin anlamlı yüksek olduğu tespit edildi (erkeklerde 13.9 ± 4.56 µmol/l,p<0.001, kadınlarda ise 12.2 ± 3.16 µmol/l, p< 0.001). Bununla birlikte sağlık personeline metiyonin yüklemesinden (0.100 g/kg) 2 saat sonra yapılan ölçümlerde, homosistein düzeylerinin erkeklerde 21.1 ± 5.17 µmol/l, kadınlarda ise 21.6 ± 5.89 µmol/l olduğu saptandı. Aterosklerotik kalp hastalarında, serum folik asit düzeyi erkeklerde 5.70 ±1.34 ng/l kadınlarda 6.15 ± 0.78 ng/l, serum B 12 ise, erkeklerde ± 66.8 pg/l, kadınlarda ± 92.1 pg/l saptanırken hem folik asidi hemde B 12 düzeylerinin kontrol grubundan anlamlı düşük olduğu tespit edildi (hepsi için p<0.001). Bu çalışmada GATA inde çalışan sağlık personelinin açlık plazma homosistein düzeyi literatürlere uygun olarak bulundu. Bununla birlikte yalnızca plazma açlık homosistein düzeyinin yeterli olmadığı, homosistein metabolizması için metiyonin yüklemesinin gerekli olduğu saptandı. Aterosklorozlu hasta grubunda yapılan çalışmada homosistein düzeyleri yüksek iken, folik asit ve vitamin B 12 düzeylerinin düşük olduğu tespit edildi. 17

22 DETERMINATION OF HOMOCYSTEINE CONCENTRATIONS IN GULHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY MEDICAL STAFF AND INVESTIGATION OF MYOCARDIAL INFARCTION Homocysteine is an amino acid. Recently; mildly elevated plasma homocysteine level have been recognized as independent risk factor in cardiovascular, peripheral and cerebrovascular diseases, and the mesurement of total plasma homocysteine became popular as a routine test. In this study, we have measured the baseline of total plasma homocysteine in the Gulhane Military Medical Staff and after that we do the methionine loading test for them to invistegate the ability to develop mayocardial infarction risk. In addition we have measuered the total plasma homocysteine for cardiovascular patients who have done coronary angiography. We have used the HPLC method, which allows rapid, simple and specific determination, for measuring total plasma homocysteine by using an isocratic system with Flourescence detection in which the retention time for total homocysteine chromatographic separation was obtained 2.1 minute. Mean within-run and between-run precision were determined to be 1.36% CV and 4.23% CV, respectively. Detection limit was found to be linear up to 200 µmol/l for homocysteine. In this study the total plasma homocysteine levels in 44 men 21 women control group were: 7.25 ± 1.98, 7.02 ± 2.90 µmol/l, and 30 men, 11 women cardiovascular patients were: 13.9 ± 4.56, 12.2 ± 3.16 µmol/l, respectively. In addition we have measured the level of total homocystein after 2 hour of methionine loading in the control group, in a dose of ; (0.100 g/kg bady weight), and we observed that the level of homocysteine was; (21.11 ± 5.17 µmol/l) in men and (21.60 ± 5.89 µmol/l) in the women. Also Folic asid and B 12 level measured in both controls and patients group. In conclusion we found that there is no difference between the baseline for homocysteine level in Gulhane Medical Staff and other literatures. and the level of both folic acid and B 12 is low in myocardial patients in comparison with control group. Furthermore the level of homocysteine in the patients group mildly increased in comparison with control group, also we found that the measurment of fasting homocysteine is not enough so we have to do methionine loading test to determine the defect in homocysteine metabolism that might otherwise go undetected. 18

23 Mohammad Wael ABUGHOUSH,Yüksek Lisans Tezi,2002,58 sayfa Danışman:Prof.Ecz.Kd.Alb.İsmail KURT KARBOHİDRAT ABSORBSİYONUN BİYOKİMYASAL İNCELENMESİ Bu çalışmada, karbohidrat malabsorbsiyonu ile ilgili basit tarama testleri (gaita ph, redüktan madde ve gaita şeker kromatografisi) ile Iaktoz malabsorbsiyonunun biyokimyasal tanı testleri (Iaktoz yükleme sonrası nefeste H 2, idrar galaktoz ve plazma glukoz ölçümü) irdelenerek pratik uygulanabilirlikleri ve tanı değerleri araştırılmıştır. 40 çocuk gaitasında yapılan çalışmada, sınırlamaları göz önünde tutulmak şartı ile, gaita ph ve redüktan madde analizlerinin çocuklarda karbohidrat malabsorbsiyonunun taramasında etkin olarak kullanılabileceği, iki test arasında çok iyi uyum bulunduğu, birbiri için onay testi olarak kullanılabilecekleri saptandı. Pozitif çıkan gaita örneklerinde karbohidrat tipini belirlemede, ince tabaka şeker kromatografisi yeterli bulundu. Laktoz malabsorbsiyonunun biyokimyasal tanısı için Iaktoz yükleme sonrası plazma glukoz ölçümü yansıra iki noninvazif yöntem (nefes H 2 ve idrar galaktoz ölçümü ) Iaboratuvara kazandırıldı. Laktoz malabsorbsiyonunun tanısında alışılmış ince bağırsak biyopsi materyalinde Iaktaz aktivite ölçümü yerine ''iki pozitif parametre'' (plazma glukoz artışı <20 mg/dl, nefeste H 2 artışı>2:20 ppm) kriteri ''gold standart'' kullanılarak sınırlı sayıda örnekle yapılan (46 hasta ve 19 tıp fakültesi öğrencisi) çalışmada, yetişkin primer Iaktaz eksikliğine bağlı Iaktoz malabsorbsiyonunu -% 84 sıklıkta bulundu. iki pozitif parametre Iaktoz malabsorbsiyon göstergesi olarak alındığında, tüm çalışma grubunda (n=65) plazma glukoz ve nefes H 2 ölçümleri duyarlılıkları ( sırayla %93, ve %94, 7) birbirine yakın bulundu, diğer yandan iki test sonuçları %12 vakada uyumsuzdu. Laktoz malabsorbsiyonu biyokimyasal tanısında, diğer bir noninvazif parametre 1.saat idrarında galaktoz/kreatinin (mg/mg) ölçümü Iaboratuvara kazandırıldı. Bu metodun uygulanması kolay ve tekrarlanabilirliği yüksek (% 1,87) ve ortalama verimi (% 105) yeterli bulundu. Laktoz malabsorbsiyonu için < 0,1 mg/mg galaktoz/kreatinin oranı sınır değer seçildiğinde, bu parametre diğer iki Iaktoz tolerans testi parametresine çok yakın duyarlılıkta (%93,5) bulundu. Sonuç olarak, Iaktoz malabsorbsiyonunun sık görüldüğü ülkemizde, Iaktoz malabsorbsiyonunun biyokimyasal tanısında iki noninvazif ölçüm sonucu elde edilen (nefeste H 2 ve 1.saat idrarında alaktoz/kreatinin oranı) ''iki pozitif parametre'' kriterinin pratikte uygun protokol olarak gözükmektedir. 19

24 BIOCHEMICAL INVESTIGATION OF CARBOHYDRATE ABSORPTION In this study, simple screening tests employed for detection of carbohydrate malabsorption (stool ph, stool reducing sugars and sugars chromatography) and biochemical diagnostic tests of lactose malabsorption, after lactose loading (breath H 2, urine galactose and plasma glucose measurements) were evaluated and their diagnostic values were investigated. At the present study covering 40 children, it was determined that stool ph and reducing sugar analyses can be used for screening of carbohydrate malabsorption in children, by taking some limitations into consideration. There was good correlation between these two tests and either one can be used for confirmation of the other. Thin layer sugar chromatography was found to be sufficient for discriminating the carbohydrate type of the positive stool samples. In addition to plasma glucose measurement after lactose loading, two other non invasive methods (breath H 2 and urine galactose measurement) were included in the test repertory of our laboratory. By use of ''two positive parameters'' criterion (increase of plasma glucose < 20 mg/dl, breath H 2 increase <20 ppm) instead of the generally used lactase activity measurement in the small bowel biopsy samples as the gold standard for diagnosis of lactose malabsorption. Frequency of lactose malabsorption due to primary adult lactase deficiency was established to be 84%. The sensitivity of plasma glucose and breath H 2 measurements were similar (93% and 94. 7% respectively), when ''two positive parameters'' criterion was accepted as the indicator of lactose malabsorption in the whole study group (n=65). Nevertheless, the results of two tests are discordant in 12% of the cases. Another non invasive parameter for biochemical diagnosis of lactose malabsorption, the galactose/creatinine (mg/mg) ratio determination in first hour urine sample was introduced in the repertory of the laboratory. This method was found to be easy to perform, to have high precision (1.87%) and sufficient mean recovery (105%). Sensitivity of this parameter was found very close to the other lactose tolerance tests (93.5 % ) when galactose/creatinine ratio <0.1 mg/mg is accepted as cut off limit for lactose malabsorption. Conclusively, in our country where lactose intolerance is frequent, in the biochemical diagnosis of lactose intolerance the positivity of two non invasive measurements (breath H 2 and galactose/creatinine ratio in first hour urine sample) ("two positive parameters'' criterion) is likely a convenient protocol practically. 20

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu

2011-2012 B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 1. SINIF 2. SINIF. Ders Kodu B.E.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 12101 2011-2012 1. SINIF 2. SINIF Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS Adı Dönemi İngilizce Adı TE PR TE PR AKTS DIS 101

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Kan kültürlerinin önemi Kan kültürlerinin değerlendirilmesi

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Mehmet Sarıer 1, Meltem Demir 2, Şafak Göktaş 3, İbrahim Duman 1, Yücel Yüksel 4, Levent Yücetin

Detaylı

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Çalışan Güvenliğinde n Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Yrd.Doç. Dr. Arzu ORGAN PAU. Đ.Đ.B.F. Kınıklı Kampüsü DENĐZLĐ Tarık GÜRBÜZ BSK nesi DENĐZLĐ 1.Özet 2009

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BĐYOTEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması Biyolog S. Duygu SANLIDĐLEK Danışman Öğretim Üyesi

Detaylı

Yeliz Çağan Appak¹, Hörü Gazi², Semin Ayhan³, Beyhan Cengiz Özyurt⁴, Semra Kurutepe², Erhun Kasırga ⁵

Yeliz Çağan Appak¹, Hörü Gazi², Semin Ayhan³, Beyhan Cengiz Özyurt⁴, Semra Kurutepe², Erhun Kasırga ⁵ Helicobacter pylori enfeksiyonlu çocuklarda klaritromisin direncinin ve 23s rrna gen nokta mutasyonlarının parafin bloklarda polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile belirlenmesi Yeliz Çağan Appak¹, Hörü

Detaylı

ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT):

ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT): ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT): Çürük risk değerlendirmesinin bir parçası olarak 1- Her yaş için ağız diş bakımını öğretmek için; 2- Hamilelerde; 3- Ortodonti hastalarında; 4- Yaygın restorasyon çalışmalarında;

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Solunum yolları infeksiyonlarının % 80 i viral ABD de yıllık 41M antibiyotik reçetesinin 22M si (% 55) solunum yolları

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 VETERİNER ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TIP ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ECZACILIK ANABİLİM DALLARI

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 11.10.2016-31.10.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk Hastalıkları

Detaylı

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli?

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Dr.Ercan YENİLMEZ GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) 1901206 HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU-I DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

* 14. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi nde (1-4 Mayıs 2004, Prag/Çek Cumhuriyeti) poster olarak sunulmuştur.

* 14. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi nde (1-4 Mayıs 2004, Prag/Çek Cumhuriyeti) poster olarak sunulmuştur. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 27; 41: BÜLTENİ 495-52 495 ORTA KULAK EFÜZYONU VE BEYİN OMURİLİK SIVILARINDA HAEMOPHILUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE VE MORAXELLA CATARRHALIS İN SAPTANMASINDA KÜLTÜR

Detaylı

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ UZMANLIK

Detaylı

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD NAT Yöntem onayı Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Yöntem onayı (minimum) Doğruluk Ticari test (Verifikasyon) Tekrarlanabilirlik (intra-,inter-assay) Doğrusallık

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES Yatay Geçiş Yatay Geçiş ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Affan DENK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. ve Klin. Mik. Araştırmacılar Yasemin

Detaylı

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Amaç : Bu derlemenin amacı, yanıklı olguların tedavisi surecinde gelişen enfeksiyonların tanımı,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma)

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III KURUL SORUMLUSU: DOÇ. DR. A.YEŞİM GÖÇMEN KURUL SORUMLUSU YARDIMCISI: YRD. DOÇ. DR. TEKİN YILDIRIM TIP103 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III I. HAFTA 06.02.2017 (Pazartesi)

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı. Anabilim Dalı/ Sanat Dalı. Bilim Dalı/ Sanat Dalı

ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı. Anabilim Dalı/ Sanat Dalı. Bilim Dalı/ Sanat Dalı Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı Genel

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ FİNAL I TARİHLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YERİ FARMAKOLOJİ 05.01.2015 13:00 104 TÜRK DİLİ I 06.01.2015 10:00 301 ALET BAKIMI, KORUMASI VE ST. YÖN. 06.01.2015 13:00 104 DİŞ MORFOLOJİSİ 07.01.2015 13:00 104

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 201 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 10.10.2017-30.10.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk --- İç 16

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (11 EYLÜL 2017-13 EKİM 2017) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

Geliş Tarihi (Received): 27.06.2012 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 05.09.2012

Geliş Tarihi (Received): 27.06.2012 Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 05.09.2012 Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 676-681 Akut Orta Kulak İltihabı Örneklerinde Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae nın Saptanmasında Kültür ve Gerçek Zamanlı

Detaylı

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi IV. UDAIS 5-7 MAYIS 2016, ISTANBUL Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi Güncel kanıtlar MESUT MUTLUOĞLU GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp Servisi Diyabetik Ayakta

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı