YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004)"

Transkript

1 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ ( ) III SUMMARIES OF MASTER THESISES AND PHILOSOPHY OF DOCTORATE THESISES GATA BASIMEVİ ANKARA 2005

2 İÇİNDEKİLER YÜKSEK LİSANS TEZLERİ THESISES OF MASTER PAGE 1. TEMEL TIP BİLİMLERİ (DEPT. OF BASIC MEDICAL SCIENCES) a. Biyokimya ve Klinik Biyokimya AD Dept. of Biochemistry and Clinical Biochemistry b. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dept. of Microbiology and Clinical Microbiology c. İmmünolji BD Dept. of Immunology 2. ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ (CENTER FOR MILITARY HEALTH SERVICES) a. Sağlık Hizmetleri Yönetimi BD Dept. of Health Services Administration 3. ECZACILIK BİLİMLERİ MERKEZİ (CENTER FOR PHARMACEUTICAL SCIENCES) a. Farmasötik Teknoloji AD Dept. of Pharmaceutical Technology b. Farmasötik Toksikoloji AD Dept. of Pharmaceutical Toxicology 4. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU (COLLEGE OF NURSING) a. Hemşirelik Esasları BD Dept. of Nursing Essentials b. Psikiyatri Hemşireliği BD Dept. of Psychiatric Nursing c. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği BD Dept. of Gynecological and Obstetrical Nursing d. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği BD Dept. of Pediatric Nursing e. İç Hastalıkları Hemşireliği BD Dept. of Medical Nursing f. Halk Sağlığı Hemşireliği BD Dept. of Public Health Nursing g. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği BD Dept. of Surgical Nursing

3 DOKTORA TEZLERİ THESISES OF PHILOSOPHY OF DOCTORATE PAGE 1.TEMEL TIP BİLİMLERİ (DEPT. OF BASIC MEDICAL SCIENCES) a. Biyokimya ve Klinik Biyokimya AD Dept. of Biochemistry and Clinical Biochemistry b. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dept. of Microbiology and Clinical Microbiology c. Tıbbi Parazitoloji BD Dept. of Medical Parazitology d. Viroloji BD Dept. of Virology e. Tıbbi Genetik BD Dept. of Medical Genetics f. Biyofizik AD Dept. of Biophysics g. Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji BD Dept. of Medical Histology and Embriyology 2. ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ (CENTER FOR MILITARY HEALTH SERVICES) a. Sağlık Hizmetleri Yönetimi BD Dept. of Health Services Administration b. Tıbbi NBC BD Dept. of Medical Nuklear Biological and Chemical Defence 3. DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ MERKEZİ (CENTER FOR DENTISTRY SCIENCES) a. Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD Dept. of Dental Diseases and Treatment b. Ağış Diş Çene Hst.ve Cerrahisi AD Dept. of Mouth-Tooth and Maxillafacial Surgery c. Protetik Diş Tedavisi AD Dept. of Prosthodontics Dental Treatment d. Periodontoloji AD Dept. of Periodontology e. Ortodonti AD Dept. of Orthodontics f. Pedodonti AD Dept. of Pediatric Dentistry

4 4. ECZACILIK BİLİMLERİ MERKEZİ (CENTER FOR PHARMACEUTICAL SCIENCES) a. Farmasotik Teknoloji AD Dep. of Pharmaceutical Technology b. Farmasötik Toksikoloji AD Dept. of Pharmaceutical Toxicology c. Farmakognozi BD Dept. of Pharmacognosy d. Farmasötik Kimya AD Dept. of Pharmaceutical Chemistry 5. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU (COLLEGE OF NURSING) a. Hemşirelik Esasları BD Dep. of Nursing Essentials b. Psikiyatri Hemşireliği BD. Psychiatric Nursing Dep. of Psychiatric Nursing c. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği BD Dep. of Gynecological and Obstetrical Nursing b. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği BD Dep. of Pediatric Nursing c. İç Hastalıkları Hemşireliği BD Dep. of Medical Nursing d. Halk Sağlığı Hemşireliği BD Dep. of Public Health Nursing e. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği BD Dep. of Surgical Nursing

5 YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 1. TEMEL TIP BİLİMLERİ a. BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA AD. Munzer AL RASHED Ahmed AL MARAFİ Muhammed Wail ABUGHOUSH Serum ve İdrar Neopterin Düzeylerinin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi Yöntemi ile Ölçümü ve Klinik Önemi. GATA Sağlık Personelinde Plazma Homosistein Düzeyleri ve Miyokard İnfarktüsü Riskinin Araştırılması. Karbohidrat Absorbsiyonunun Biyokimyasal İncelenmesi. Khaled AL GODRAN Akut Myelositik Lösemide Mitokondriyal DNA Değişimleri. Fathi ABDULGANİ Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yöntemiyle Plazma Vitamin D 3 Ölçümü. b. MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİK. AD. Akram Muhammed Saad HAMASHA İbrahim JBARA Valbona NERJAKU Mohammad ABU SİTTE Ürdün ün Çeşitli Şehirlerinden Toplanan Toprak ve Güvercin Dışkı Örneklerinden Cryptococcus Neofarmans Varyetelerinin Araştırılması. Beyin Omirilik Sıvısı ve Orta Kulak Efüzyonu Örneklerinden Haemophilus İnfluenzae nın Saptanmasında Kültür PCR ın Karşılaştırılması. Yoğun Bakım Ünitelerinde Karşılaşılan Hastane İnfeksiyonları, İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Efüzyonlu Otitis Media Oluşumunda Virüslerin Etkisinin Taqman PCR Yöntemiyle Araştırılması. I

6 c. İMMÜNOLOJİ BD. Aysel PEKEL Türk Toplumunda Normal Lökosit Sayıları ve Alt Gruplarının Belirlenmesi. II. ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ BD. Zafer KOSTİK OHAL Bölgesinde Yaralanarak GATA Eğitim Hastanesinde Tedavi Gören Hastaların Doktor Hasta İlişkisi ve Bu İlişkiden Kaynaklanan Tatmin Düzeylerinin Analizi. Suat PEKER Hastanelerde Talep Tahmini ve Hastane Hizmetlerinin Planlanması: GATA Eğitim Hastanesinde Bir Uygulama. III. ECZACILIK BİLİMLERİ MERKEZİ a. FARMASÖTİK TEKNOLOJİ AD. Çetin TAŞ Farmasötik Jellerde Örnek Bir Ön Formülasyon Çalışması. Cansel KÖSE ÖZKAN Sürekli Etkili Bir Preparat Geliştirilmesi, İn-Vitro ve Ex-Vivo Değerlendirilmesi. b. FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ AD. Ayşe EKEN Hiperbarik oksijen Tedavisi, Oksidatif Stres Ve Genetik Toksisite Arasındaki İlişkinin Araştırılması. II

7 IV. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU a. HEMŞİRELİK ESASLARI BD. Halise COŞKUN Özlem ASLAN Polikliniklere Müracaat Eden Hastaların Karşılaştıkları Güçlüklerin ve Hemşirelerden Beklentilerinin Belirlenmesi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi Polikliniklerindeki Hemşirelik Faaliyetlerinin İncelenmesi. Tümay Geçer OĞUZ Stroklu Hastalara Bakım Verenlerin Eğitim Gereksinimlerinin Saptanması. b. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ BD. Celale Tangül ÖZCAN Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne- Babalarının Empati Düzeyi ile Aile İşlevlerinin İncelenmesi. Pınar KIRMIZIGÜL Emine ÖKSÜZ Sevinç MERSİN Atipik Antipsikotik Kullanan Şizofren Hastalarda İlaç Yan Etkilerinin Yaşam Kalitesine Etkisi. Aile Bireylerinin Ruhsal Hastalıklara İlişkin Tutumları. Depresyonlu Hastaların Sosyal Desteği Algılamaları. Serap KARAKOÇ GATA Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerinin ve Bunların Yaşam Olaylarıyla İlişkisinin Araştırılması. III

8 c. KADIN HST.VE DOĞ. HEMŞİRELİĞİ BD. Gülten GÜVENÇ Doğum Eylemi Sürecinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarının Tanımlanması ve Değerlendirilmesi. d. ÇOCUK SAĞ.HST.HEMŞİRELİĞİ BD. Fatma Cerit SOYDAN Serebral Palsili Çocuğu Olan Anne ve Babaların Gereksinimlerinin Belirlenmesi. e. İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BD. Hatice ÇİÇEK Şengül POLAT Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Solunum Egzersizlerinin Kan Gazları ve Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi. Koroner Anjiografi Yapılan Hastalarda Yatış Pozisyonunun Sırt Ağrısı Üzerine Olan Etkisi. Özgül TAŞÇIKAN Kolonoskopi Sonrası Abdominal Distansiyonun Giderilmesinde Rektal Tüp Uygulamasının Etkisi. f. HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ BD. Şenay TOPAÇ GATA Eğitim Hastanesinde Rutin İncelemeye Tabi Tutulan Yaşlı Bireylerde Ev Kaza Sıklığı, Kaza Özellikleri İle Nedenleri ve Bunun Yaşadıkları Konut Özellikleri İle İlişkisi. g. CERRAHİ HAST. HEMŞİRELİĞİ BD. Ayla YAVA Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Bireylerde Postoperatif Nöropsikolojik Değişikliklerin İncelenmesi. IV

9 Vildan BAL Şok Dalgaları ile Taş Kırma (Ekstracorporeal Shock Wave Lithotripsy-ESWL) İşleminde Ağrı ve Anksiyete Düzeyi Üzerine Müziğin Etkisi. 1. TEMEL TIP BİLİMLERİ a. BİYOKİMYA VE KL. BİYOKİMYA AD. DOKTORA TEZLERİ İnci BAYRAKTAR b. MİKROBİYOLOJİ VE KL.MİK. AD. Metabolik Miyopatilerin Biyokimyasal İncelenmesi. Zeynep ŞENSES A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklarda Eski ve Yeni Makrolid Direnç Paterninin İrdelenmesi. c. TIBBİ PARAZİTOLOJİ BD. Hasan AYÇİÇEK Engin ARAZ d. VİROLOJİ BD. Mehmet YAPAR e. TIBBİ GENETİK BD. Toxocaracanis Yumurtalarıyla Deneysel İnfekte Beyaz Farelerde, Toxocaracanis Larual ve Erişkin Antijenlerin Kullanılarak ELISA VE İFA Teknikleri ile Serolojik Tanı. Toksoplazmozis Tanısında Kullanılan Test Kitlerinin (ELİSA, İFA) Hazırlanması Non-Nested PCR Kullanımının Geliştirilmesi. Hepatit B Yüzey Antijeninin Baculovirus Sistemi ile Böcek Hücre (Tricopulusiani) Kültüründe Ekspresyonu. Funda Elif ORKUNOĞLU Obezlerde Adiponektin Geni Polimorfizminin Araştırılması. V

10 f. BİYOFİZİK AD. Serdar DEMİRTAŞ Farklı Duyuların Uyarılmasıyla Beyinde Oluşan Cevaplar Arasındaki Etkileşimin Elektrofizyolojik Yöntemlerle İncelenmesi. g. TIBBİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ AD. Cem KORKMAZ Yardımcı Üreme Tekniklerinde (IVF, ICSI) Farklı Hücre Kültürleri İle Elde Edilen İnsan Embriyolarının Blastomer Fragmantasyonlarının Azaltılması Açısından İncelenmesi. II. ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ a. SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ BD. Abdülkadir GÜÇLÜ Abdülkadir TEKE Mesut ÇİMEN TSK. Hastanelerinde Teknik Verimlilik Ölçümü: Veri Zarflama Analizi Uygulaması. GATA Eğitim Hastanesi Cerrahi Kliniklerinde Yatak Kullanım Uygunluğunun Değerlendirilmesi. TSK. Sağlık Personelinin Tükenmişlik, İş Doyumu, Kuruma Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetlerine İlişkin Bir Alan Araştırması. Turan FEDAİ Tedavi Sürecinin Yönetiminde Tedavi Planlarının (Clinical Pathways) Kullanımı: Nöroloji AD. Kliniğinde Örnek Uygulama. VI

11 Zafer KOSTİK Çetin YİĞİT Suat PEKER H.İbrahim CANKUL b. NBC. BD. Levent KENAR TSK Asker Hastanesi Yöneticilerinin Önderlik Davranışlarının Tespiti ve Sergilenen Önderlik Davranışları İle Kurum Performansları Arasındaki İlişkinin Analizi. TSK Sağlık Sistemi Duyarlılığının Analizi. GATA Eğitim Hastanesinde Yeniden Yatışın Analizi. GATA Radyodiagnostik Radyoloji AD.Bşk.lığında Maliyet Performans Analizi ve İş Yüküne Dayalı Kadrolama için Bir Model Önerisi. Bir NBC Atağı Karşısında Ülkemiz İçin Bir Ulusal NBC Savunma ve İlk Yardım Sisteminin Oluşturulması. IV.DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ MERKEZİ a. DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ BD. Nevin YILDIRIM Değişik Maddelerle Hazırlanan Ca(OH) 2 li Kanal Patlarının Cilt Altı Bağ Dokusunda Oluşturdukları Cevapların Histopatolojik Değerlendirilmesi. Güneş ŞAHİNKESEN Polidimetilsiloksan Bazlı Bir Kanal Dolgu Patının Biyokompatibilitesinin Tavşan Tibiasında Deneysel Olarak İncelenmesi. Fulya BOSNA Özel Bir Rotari Enstrüman İle El Eğelerinin Kök Kanallarının Şekillendirilmesinde Oluşturdukları Dentin Yüzeylerinin SEM İle İncelenmesi. VII

12 Murat ALTINOVA Tekrarlayan Endodontik Tedavilerde Kök Kanallarının Boşaltılmasında Kullanılan Çeşitli Yöntemlerin Apikal Taşma Üzerine Etkileri. b. AĞIZ DİŞ ÇENE HST.CERR. AD. Erhan YILDIZ Odontojenik Keratoksistlerdeki Nükleer Morfolojik Değişikliklerin Biyolojik Davranışları Üzerine Etkisi. Ayşegül ALTUNBAY Değişik Ameloblastoma Tiplerinde Nükleer Morfometri ve DNA Analizinin Karşılaştırılması. Mehmet ŞENTÜRK Radiküler Kistlerde Nitrik Oksit Malondialdehit ve Antioksidan Parametrelerin İncelenmesi. Vedat Murat ÖZKURT Metin ŞENÇİMEN Gürkan Raşit BAYER Baş ve Boyun Kanserli Hastaların Tükürüklerinde Antioksidan Miktarlarındaki Değişikliklerin İncelenmesi. Tavşanlarda Distraksiyon Osteogenezis ve Periosteal Distraksiyon Osteogenezis İle Elde Edilen Yeni Kemik Dokularının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Ooforektomi Uygulanmış Tavşanlarda Periosteal Distraksiyon İle Elde Edilen Yeni Kemik Dokularının Değerlendirilmesi. Hasan Ayberk ALTUĞ Tavşanlarda Latent Süreleri Farklı Uygulanan Periosteal Distraksiyon Osteogenezisi İle Elde Edilen Yeni Kemik Dokularının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. VIII

13 c. PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ AD. Jülide ÖZEN Sabit Protetik Restorasyon Materyallerinin Periodontal Dokular Üzerine Olan Etkilerinin İmmünolojik Yönden İncelenmesi. Arzu ATAY Oral İmplantolojide Elektromagnetik Alanın Osseointegrasyona Etkisi. Ayten ALP Çeşitli Metal Alaşımlarının Biyolojik Ortamda İyon Salınımlarının Değerlendirilmesi. Erdinç YÜCEER Dental İmplantların Osseoentegrasyonu Üzerinde Plateletten Zengin Plazmanın Etkileri. Uğur İlker ÖZDAL Dental İmplantların Farklı Yüzey Özelliklerinin Osseointegrasyona Olan Etkilerinin Osteoblast Hücre Kültürü İle Değerlendirilmesi. d. PERİODONTOLOJİ AD. Işıl SAYGUN Östrojen Seviyesinin Periodonsiyum ve Subgingival Flora Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Sermet ŞAHİN Viral Ajanların Periodonsiyuma Etkilerinin Klinik ve Mikrobiyolojik Olarak İncelenmesi. e. ORTODONTİ AD. Semih ATAY Ortodontik Diş Hareketlerinde PGI 2 ve TxA 2 nin Osteoklast Aktivitesi Üzerine Olan Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması. Emel SARI Nimesulid ve Asetilsalisilik Asidin Ortodontik Diş Hareketleri Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. IX

14 Mertol AKIN Emel YILDIRIM Ortahat Sapma Tedavisinde Asimetrik Jasper-Jumper apareyi Uygulamasının Diş, Çene ve Yüz Sistemi Üzerine Etkileri. Molar Mover ve Drive Tube Apareyleri Yardımı İle Yapılan Üst Birinci Molar Distalizasyonunun İncelenmesi. Serhat EYÜPOĞLU Goshgarian Tipi Transpalatal Ark Yardımı İle Yapılan Üst Birinci Molar Distalizasyonunun İncelenmesi. Demet OĞUZ Şeniz KARAÇAY Spring Jet Apareyi Yardımı İle Yapılan Üst Çene Genişletmesinin Dentofasiyal Yapılara Etkilerinin İncelenmesi. Sınıf II Bölüm I Maloklüzyonu Olan Bireylerin Tedavisinde Kullanılan Forsus Nitinol Flat Spring Apareyinin Diş, Çene, Yüz Sistemi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Handan YAMANYAR Tek Taraflı Üst Büyükazı Distalizasyonunda Unilateral Servikal Headgear ve Hareketli Aparey+Servikal Headgear Kombinasyonunun Dentofasiyal Yapılar üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması. Seher SAYIN f. PEDODONTİ AD. Cengiz ÖZÇELİK Günseli KÖYMEN Periodontal Ligamentin Distraksiyonu Aracılığı İle Gerçekleştirilen Hızlı Kanin Distalizasyonunun İncelenmesi. Süt Dişlerinde Uygulanan Ferrik Sülfat Amputasyonunun Klinik ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi. Akışkan Kompozit Rezinlerin Süt ve Daimi Diş Dentinine Yaptığı Bağlantının Makaslama Kuvvetleri ve Sızdırmazlığa Direnci Yönünden Karşılaştırmalı İncelenmesi. X

15 Ceyhan ALTUN Süt Dişlerinde Akışkan Kompomerler Kullanılarak Oluşturulan Elastik bağlanmanın Mikrosızıntı Üzerine Etkilerinin İnvitro Olarak İncelenmesi. V. ECZACILIK BİLİMLERİ MERKEZİ a. FARMASÖTİK TEKNOLOJİ AD Çetin TAŞ Nazal Uygulanan Model Bir Ön Formülasyonun Geliştirilmesi İnvitro İnvivo Değerlendirilmesi. Ayhan ŞAVAŞER Diklofenak Sodyum İçeren Sürekli Etkili Tablet Formülasyonlarının Geliştirilmesi, İn Vitro Değerlendirilmesi ve Biyoeşdeğerliği. b. FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ AD. Cemal AKAY Kronik Aleminyum Maruziyetinin Antioksidan Sistem ve Genetik Hasar Üzerine Etkilerinin Araştırılması. c. FARMAKOGNOZİ BD. Ayşen ÇÖLKESEN Bitkilerle Tedavide Eser Elementler ve Antioksidanlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. d. FARMASOTİK KİMYA AD. Aysel ULUÇAY Bazı 2(3H)-Benzoksazolinon Türevi Bileşikler Üzerinde Sentez ve Aktivite Çalışmaları. XI

16 VI. HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU a. HEMŞİRELİK ESASLARI BD. Şenay UZUN Subkutan İnsülin Enjeksiyon Uygulamasında Antropometrik Ölçümlerin Kullanılması. Özlem ASLAN Halise COŞKUN Kanserli Hastalarda Kemoterapiye Bağlı Semptomların Değerlendirilmesi ve Bu Semptomların Kontrolünde Hemşirelik Eğitiminin Rolü. Beyin Damar Hastalığı Olan Hastalarda Baş Yüksekliğinin ve Aspirasyonun Beyin Kan Akımına Etkisi. b. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ BD. Fahriye OFLAZ Travma Sonrası Stres Bozukluğu Hastalarda Bir Hemşirelik Modelinin Kullanımının Semptom Düzeyine Etkisi. c. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEM. BD. Aygül AKYÜZ IVF Tedavisinin Negatif Sonucuna Adaptasyonda Hemşirelik. Ayfer ÜSTÜNSÖZ New Orleans (ABD) ve Ankara daki (TÜRKİYE) Çeşitli Hastanelerde Prenatal Bakım Veren Hemşirelerin Eğitim Rollerinin Tanımlanması ve Karşılaştırılması. Tülay YAVAN Prenatal Tanı Testi Uygulanacak Gebelere Yönelik Geliştirilen Danışmanlık Protokolünün Etkinliğinin İncelenmesi. XII

17 d. ÇOCUK SAĞ. VE HAST.HEM. BD. Filiz ARSLAN Dilek YILDIZ Primipar Annelere Gebelikte ve Doğum Sonu Bebek Bakımı Konusunda Verilen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği Sağlam Bebek Ünitesinde Hemşirenin Planlı Hemşirelik Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Ayşe Sevim ÜNAL Epilepsili Çocuğu Olan Ailelerin Problem Çözme Becerileri. e. İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BD. Nuran TOSUN Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Bakımında Vak a Yönetimi Modelinin Uygulanması. Belgüzar KARA Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Stres ve Başetme. f. HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ BD. Özlem ÖZKAN Barışta TSK. Çalışanları ve Ailelerinin Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Gereksinimlerinin Saptanması ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Yeri. Tülay BİÇER Türk Silahlı Kuvvetleri Bir Askeri Fabrikasında İş Sağlığı Hemşireliği Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve İşçilerin Sağlığını Korumaya Yönelik Model Planlaması. XIII

18 Hatice BEBİŞ Ankara Garnizonunda Bulunan TSK Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Çocukların Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Bu Gereksinimlerin Karşılanmasına Yönelik Bir Kurumda Model Uygulanması. g. CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ BD. Emine İYİGÜN Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Ventilatöre Bağlı Nazokomiyal Pnömoni Risk Faktörleri ve Önleyici Bakım Aktivitelerinin Belirlenmesi. Ümran DAL Kalça Protezi Uygulanan Hastaların Vak a Yönetimi Modeli İle İzlenmesi. Ayla YAVA Postoperatif Ağrı Tedavisinde Hemşirelik Uygulamalarının Etkinliği. XIV

19 Munzer AL RASHED, Yüksek Lisans Tezi, 2001, 59 Sayfa Danışman : Prof.Dr.Türker KUTLUAY SERUM VE İDRAR NEOPTERİN DÜZEYLERİNİN YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ VE KLİNİK ÖNEMİ Neopterin, insan monosit ve makrofajlarından interferon-γ aracılığı ile salınan, biyolojik fonksiyonu tam olarak anlaşılamamasına rağmen, uyarılmış hücresel immün yanıtın özgül olmayan bir biyokimyasal belirteci olduğu bilinmektedir. Neopterin ölçümü için değişik yöntemler denenmesine rağmen pratik ve sensitif olması nedeniyle günümüzde sıklıkla flüoresan detektör kullanılarak HPLC ile yapılmaktadır. Bu çalışmada da flüoresans detektör, C µm reverse-phase kolon kullanılarak ölçüm yapılmış ve değişik denemelerden sonra en uygun mobil fazın 6.4 ph mol/l fosfat tampon olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda tekrarlanabilirlik sonuçları gün içi % , günler arası ise % verim sonuçlarının ise % arasında ve nmol/l neopterin konsantrasyonlarında lineer olduğu tespit edilmiştir. Otoimmun hastalık olan Behçet hastalarının (n=74) serum neopterin düzeylerinin 7.73 ± 3.92 nmol/l saptanırken kontrol grubunda (n=17) 4.62 ± 1.66 nmol/l saptandı. Serum neopterin, eritrosit sedimantasyon hızı ve lökosit düzeyleri Behçet hastalarında anlamlı yüksek saptanırken her üç parametreninde birbirleri ile arasında pozitif korelasyon gösterdiği saptandı. Hbe Ag, HBV DNA ve HBsAg pozitif kronik hepatitli 53 hasta ve 19 benzer yaş grubundaki kontrol grubunda yapılan çalışma sonucunda idrar neoptein değerlerinin hastalarda (146.8 ± µmol/mol kreatinin) kontrol grubuna (109.0 ± 21.9 µmol/mol kreatinin) göre anlamlı yüksek saptanırken (p<0.001) özellikle alfa-fetoprotein düzeyleri ile pozitif korelasyon (r=0.595, p<0.001) gösterdiği saptanmıştır. Literatürdeki diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında akut viral enfeksiyonların yanında özellikle Hbe Ag, HBV DNA pozitif kronik hepatit olgularında da neopterin düzeyinin arttığı saptanmıştır. Çalışma sonuçlarında idrar ve serum neopterin ölçümü hücresel immün sistemin rol oynadığı çeşitli hastalıkların etyolojisi, tanısı ve prognozunun değerlendirilmesinde önemli bir laboratuvar testi olup viral enfeksiyonların taranmasında (özellikle kan transfüzyon merkezlerinde) ve değişik immün hastalıkların klinik durumlarının değerlendirilmesinde pratik, kullanılabilir bir laboratuvar testi olduğu değerlendirildi. 15

20 THE MEASUREMENT OF SERUM AND URINE NEOPTERIN LEVELS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY AND CLINICAL USE Neopterin, derivates from monocyte and macrophages via interferon-γ, its known to be a nonintrinsic biochemical marker of stimulated cellular immune response although its biological function has still not been well understood. Besides various techniques tried for the detection of neopterin, HPLC is frequently employed today with fluorescence detector due to its practicability and sesitivity. In this study, measurment have been done using a C 18, 4.6µm reverse-phase column and the most appropriate mobile phase has been determined to be m/l phosphate buffer with PH 6.4 as a consequence of various optimization studies. Reproducibilty of the results varies around % within a day where as it fluctuates about % within different days. The efficiency is between the limits of % and is foundto be linear at mmol/l neopterin concentrations. Neopterin level in the serum of patients suffering from Behcet disease (n=74) which is an autoimmune discrepancy, has been determined as 7.73 ± 3.92 nmol/l where as in control group this value has been determined as 4.62 ± 1.66 nmol/l. Serum neopterin, erythrocyte sedimentation rate and leucocyte levels are all being determined significantly high in Behcet patients and these three parameters have been found to exhibit a positive correlation with each other. Studies on Hbe Ag, HBV DNA and Hbs Ag 53 positive chronic hepatitis suffering patients and 19 similar age control group have yielded, µmol/mol creatinine for urine neopterin values determined, significantly high (P<0.001) compared with control group determined as µmol/mol creatinine, respectivly and they have been formed to show positive corelation (r=0.595, P<0.001) with specialy AFP levels. When compared with other studies reported in the literature besides acute viral infections specialy in HbeAg, HBV DNA positive chronical heptitis occurances, neopterin level has been determined to increase. Consequantly, urine and serum neopterin determination has been evaluated as a practical and applicable laboratory test wich is very important in the ethiology, diagnosis and prognosis of several diseases where cellular immune system plays an important role in the screening of viral infections (specialy in blood transfusion centers) and in the evaluation of clinical condition of differant immunological disorders. 16

21 Ahmed AL MARAFİ, Yüksek Lisans Tezi, 2001, 42 Sayfa Danışman : Prof.Dr.M. Kemal ERBİL GATA SAĞLIK PERSONELİNDE PLAZMA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ VE MİYOKARD ENFARKTÜSÜ RİSKİNİN ARAŞTIRILMASI Homosistein aminoasidinin kardiyovasküler, serebrovasküler ve periferal damar hastalıkları için bağımsız bir risk faktörü olduğunun ortaya çıkmasından sonra, günümüzde homosisteinin rutin ve otomatik olarak ölçümü gündeme gelmiştir. Çalışmamızda GATA çalışan sağlık personelinde total plazma homosistein düzeylerinin başlangıç değerlerini saptamayı daha sonra da bu olgulara metiyonin yüklemesi yaparak bulacağımız yüksek homosistein düzeylerinin ileri yaşlarda miyokardiyal hasar oluşturup oluşturmayacağını araştırmayı ve ayrıca koroner angiosu yapılmış Aterosklorozlu hasta grubundaki plazma homosistein düzeylerini de saptamayı amaçladık. Bu çalışmada duyarlılığı, ve özgüllüğü fazla olarak bilinen Floresans Detektörlü yüksek basınçlı kromatoğrafisi (HPLC) tekniğini kullandık. Isokratik HPLC yönteminde Homosistein piki 2.6 ncı dakikada belirlendi. Yöntemin gün içi tekrarlanabilirliği % 4.23; günler arası % 1.36 olarak saptandı. 44 erkek 21 kadın sağlık personelinde (21-51 yıl, ortalama 35.5 yıl) ve 11 kadın 30 erkek aterosklerotik kalp hastasında (21-78 yıl, ortalama 55.6 yıl) açlık homosistein düzeyleri ölçüldü. Sağlıklı bireylerlerde açlık homosistein 7.02 ± 2.09 µmol/l saptanırken aterosklerotik erkek hastalarda homosistein düzeylerinin anlamlı yüksek olduğu tespit edildi (erkeklerde 13.9 ± 4.56 µmol/l,p<0.001, kadınlarda ise 12.2 ± 3.16 µmol/l, p< 0.001). Bununla birlikte sağlık personeline metiyonin yüklemesinden (0.100 g/kg) 2 saat sonra yapılan ölçümlerde, homosistein düzeylerinin erkeklerde 21.1 ± 5.17 µmol/l, kadınlarda ise 21.6 ± 5.89 µmol/l olduğu saptandı. Aterosklerotik kalp hastalarında, serum folik asit düzeyi erkeklerde 5.70 ±1.34 ng/l kadınlarda 6.15 ± 0.78 ng/l, serum B 12 ise, erkeklerde ± 66.8 pg/l, kadınlarda ± 92.1 pg/l saptanırken hem folik asidi hemde B 12 düzeylerinin kontrol grubundan anlamlı düşük olduğu tespit edildi (hepsi için p<0.001). Bu çalışmada GATA inde çalışan sağlık personelinin açlık plazma homosistein düzeyi literatürlere uygun olarak bulundu. Bununla birlikte yalnızca plazma açlık homosistein düzeyinin yeterli olmadığı, homosistein metabolizması için metiyonin yüklemesinin gerekli olduğu saptandı. Aterosklorozlu hasta grubunda yapılan çalışmada homosistein düzeyleri yüksek iken, folik asit ve vitamin B 12 düzeylerinin düşük olduğu tespit edildi. 17

22 DETERMINATION OF HOMOCYSTEINE CONCENTRATIONS IN GULHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY MEDICAL STAFF AND INVESTIGATION OF MYOCARDIAL INFARCTION Homocysteine is an amino acid. Recently; mildly elevated plasma homocysteine level have been recognized as independent risk factor in cardiovascular, peripheral and cerebrovascular diseases, and the mesurement of total plasma homocysteine became popular as a routine test. In this study, we have measured the baseline of total plasma homocysteine in the Gulhane Military Medical Staff and after that we do the methionine loading test for them to invistegate the ability to develop mayocardial infarction risk. In addition we have measuered the total plasma homocysteine for cardiovascular patients who have done coronary angiography. We have used the HPLC method, which allows rapid, simple and specific determination, for measuring total plasma homocysteine by using an isocratic system with Flourescence detection in which the retention time for total homocysteine chromatographic separation was obtained 2.1 minute. Mean within-run and between-run precision were determined to be 1.36% CV and 4.23% CV, respectively. Detection limit was found to be linear up to 200 µmol/l for homocysteine. In this study the total plasma homocysteine levels in 44 men 21 women control group were: 7.25 ± 1.98, 7.02 ± 2.90 µmol/l, and 30 men, 11 women cardiovascular patients were: 13.9 ± 4.56, 12.2 ± 3.16 µmol/l, respectively. In addition we have measured the level of total homocystein after 2 hour of methionine loading in the control group, in a dose of ; (0.100 g/kg bady weight), and we observed that the level of homocysteine was; (21.11 ± 5.17 µmol/l) in men and (21.60 ± 5.89 µmol/l) in the women. Also Folic asid and B 12 level measured in both controls and patients group. In conclusion we found that there is no difference between the baseline for homocysteine level in Gulhane Medical Staff and other literatures. and the level of both folic acid and B 12 is low in myocardial patients in comparison with control group. Furthermore the level of homocysteine in the patients group mildly increased in comparison with control group, also we found that the measurment of fasting homocysteine is not enough so we have to do methionine loading test to determine the defect in homocysteine metabolism that might otherwise go undetected. 18

23 Mohammad Wael ABUGHOUSH,Yüksek Lisans Tezi,2002,58 sayfa Danışman:Prof.Ecz.Kd.Alb.İsmail KURT KARBOHİDRAT ABSORBSİYONUN BİYOKİMYASAL İNCELENMESİ Bu çalışmada, karbohidrat malabsorbsiyonu ile ilgili basit tarama testleri (gaita ph, redüktan madde ve gaita şeker kromatografisi) ile Iaktoz malabsorbsiyonunun biyokimyasal tanı testleri (Iaktoz yükleme sonrası nefeste H 2, idrar galaktoz ve plazma glukoz ölçümü) irdelenerek pratik uygulanabilirlikleri ve tanı değerleri araştırılmıştır. 40 çocuk gaitasında yapılan çalışmada, sınırlamaları göz önünde tutulmak şartı ile, gaita ph ve redüktan madde analizlerinin çocuklarda karbohidrat malabsorbsiyonunun taramasında etkin olarak kullanılabileceği, iki test arasında çok iyi uyum bulunduğu, birbiri için onay testi olarak kullanılabilecekleri saptandı. Pozitif çıkan gaita örneklerinde karbohidrat tipini belirlemede, ince tabaka şeker kromatografisi yeterli bulundu. Laktoz malabsorbsiyonunun biyokimyasal tanısı için Iaktoz yükleme sonrası plazma glukoz ölçümü yansıra iki noninvazif yöntem (nefes H 2 ve idrar galaktoz ölçümü ) Iaboratuvara kazandırıldı. Laktoz malabsorbsiyonunun tanısında alışılmış ince bağırsak biyopsi materyalinde Iaktaz aktivite ölçümü yerine ''iki pozitif parametre'' (plazma glukoz artışı <20 mg/dl, nefeste H 2 artışı>2:20 ppm) kriteri ''gold standart'' kullanılarak sınırlı sayıda örnekle yapılan (46 hasta ve 19 tıp fakültesi öğrencisi) çalışmada, yetişkin primer Iaktaz eksikliğine bağlı Iaktoz malabsorbsiyonunu -% 84 sıklıkta bulundu. iki pozitif parametre Iaktoz malabsorbsiyon göstergesi olarak alındığında, tüm çalışma grubunda (n=65) plazma glukoz ve nefes H 2 ölçümleri duyarlılıkları ( sırayla %93, ve %94, 7) birbirine yakın bulundu, diğer yandan iki test sonuçları %12 vakada uyumsuzdu. Laktoz malabsorbsiyonu biyokimyasal tanısında, diğer bir noninvazif parametre 1.saat idrarında galaktoz/kreatinin (mg/mg) ölçümü Iaboratuvara kazandırıldı. Bu metodun uygulanması kolay ve tekrarlanabilirliği yüksek (% 1,87) ve ortalama verimi (% 105) yeterli bulundu. Laktoz malabsorbsiyonu için < 0,1 mg/mg galaktoz/kreatinin oranı sınır değer seçildiğinde, bu parametre diğer iki Iaktoz tolerans testi parametresine çok yakın duyarlılıkta (%93,5) bulundu. Sonuç olarak, Iaktoz malabsorbsiyonunun sık görüldüğü ülkemizde, Iaktoz malabsorbsiyonunun biyokimyasal tanısında iki noninvazif ölçüm sonucu elde edilen (nefeste H 2 ve 1.saat idrarında alaktoz/kreatinin oranı) ''iki pozitif parametre'' kriterinin pratikte uygun protokol olarak gözükmektedir. 19

24 BIOCHEMICAL INVESTIGATION OF CARBOHYDRATE ABSORPTION In this study, simple screening tests employed for detection of carbohydrate malabsorption (stool ph, stool reducing sugars and sugars chromatography) and biochemical diagnostic tests of lactose malabsorption, after lactose loading (breath H 2, urine galactose and plasma glucose measurements) were evaluated and their diagnostic values were investigated. At the present study covering 40 children, it was determined that stool ph and reducing sugar analyses can be used for screening of carbohydrate malabsorption in children, by taking some limitations into consideration. There was good correlation between these two tests and either one can be used for confirmation of the other. Thin layer sugar chromatography was found to be sufficient for discriminating the carbohydrate type of the positive stool samples. In addition to plasma glucose measurement after lactose loading, two other non invasive methods (breath H 2 and urine galactose measurement) were included in the test repertory of our laboratory. By use of ''two positive parameters'' criterion (increase of plasma glucose < 20 mg/dl, breath H 2 increase <20 ppm) instead of the generally used lactase activity measurement in the small bowel biopsy samples as the gold standard for diagnosis of lactose malabsorption. Frequency of lactose malabsorption due to primary adult lactase deficiency was established to be 84%. The sensitivity of plasma glucose and breath H 2 measurements were similar (93% and 94. 7% respectively), when ''two positive parameters'' criterion was accepted as the indicator of lactose malabsorption in the whole study group (n=65). Nevertheless, the results of two tests are discordant in 12% of the cases. Another non invasive parameter for biochemical diagnosis of lactose malabsorption, the galactose/creatinine (mg/mg) ratio determination in first hour urine sample was introduced in the repertory of the laboratory. This method was found to be easy to perform, to have high precision (1.87%) and sufficient mean recovery (105%). Sensitivity of this parameter was found very close to the other lactose tolerance tests (93.5 % ) when galactose/creatinine ratio <0.1 mg/mg is accepted as cut off limit for lactose malabsorption. Conclusively, in our country where lactose intolerance is frequent, in the biochemical diagnosis of lactose intolerance the positivity of two non invasive measurements (breath H 2 and galactose/creatinine ratio in first hour urine sample) ("two positive parameters'' criterion) is likely a convenient protocol practically. 20

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher SINIF ÖĞRETMENLERİNE VERİLEN WEB TABANLI VE BİREYSEL EĞİTİMİN TİP 2 DİYABET RİSKİNİ ÖNLEMEYE ETKİSİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ THE COST EFFECTIVENESS OF WEB-BASED AND INDIVIDUAL EDUCATION GIVEN TO PRIMARY SCHOOL

Detaylı

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2004; 29 (1); 1-176. Özetler [Abstracts] 18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri [The abstracts of 18 th National Biochemistry Congress]

Detaylı

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri...

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ

22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ 22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ, Eskişehir 22 th NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS 27-30 October 2010, Eskişehir YER ALDI I NDEKSLER [INDEXED BY] Türk Biyokimya Derne i nin yay n organ d r. [Published by the

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 1, Sayı: 2, Ağustos 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1, Number: 2, August 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Kurucu (Founder) Uz. Dr. Hilmi KUMCUOĞLU Sahibi (Owner) Prof. Dr. O. Gazi YİĞİTBAŞI Editör / Editor Doç. Dr. Cengiz ÖZBEK Uz. Dr. Yasemin Şefika AKDENİZ Doç. Dr. Sezin

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

İçindekiler ÖNSÖZ 2 KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 25 SÖZLÜ BİLDİRİLER 41 POSTER BİLDİRİLERİ 61

İçindekiler ÖNSÖZ 2 KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 25 SÖZLÜ BİLDİRİLER 41 POSTER BİLDİRİLERİ 61 İçindekiler ÖNSÖZ KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 5 SÖZLÜ BİLDİRİLER 4 POSTER BİLDİRİLERİ 6 Önsöz Değerli Meslektaşlarım, 7-8 Nisan 0 tarihleri arasında İstanbul, Point

Detaylı

Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2005; 30 (1); 1-172. KONFERANSLAR [CONFERENCES]

Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2005; 30 (1); 1-172. KONFERANSLAR [CONFERENCES] Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2005; 30 (1); 1-172. KONFERANSLAR [CONFERENCES] 1 ISSN 1303-829X (electronic) 0250-4685 (printed) Türk Biyokimya Dergisi [Turkish

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Derleme Yazı/ Review Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 689-706 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Current Problems and Recent

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor ISSN: 00-778 Nefroloji Türk Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Offi cial Journal of the Turkish Society of Nephrology Önceki Başkanlar Previous Presidents Ekrem Şerif Egeli (970-979) Kemal Önen

Detaylı

TURKISH JOURNAL of IMMUNOLOGY The Official Journal of the Turkish Society of Immunology

TURKISH JOURNAL of IMMUNOLOGY The Official Journal of the Turkish Society of Immunology TURKISH JOURNAL of IMMUNOLOGY The Official Journal of the Turkish Society of Immunology Türk İmmünoloji Dergisi Volume: 2, Number: 18 Supplement (Deneysel Hayvan Modelleri Çalıştayı, 2011), 2012 TURKISH

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

BESLENME. DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi

BESLENME. DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi BESLENME DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi www. dbhadergisi.com Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer (ISO 9001-2008 Belge

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 1, Mart 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 1, March 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editör Prof. Dr. Mithat Erenus Koordinatörler Seza Arbay, MA Dr. Vera Bulgurlu Editörler Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ağırbaşlı Prof. Dr. Serpil

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 2, June 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı