BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI"

Transkript

1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

2 REKTÖR SUNUŞU Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve öğretimdeki yaklaşımı, kalite anlayışı ve köklü gelenekleri ile ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversitemizin öğretim ve bilimsel çalışmaları ile ilgili istatistikler, mezunlarımızın yurtiçinde ve yurtdışındaki saygınlığı, üniversite giriş sınavlarında bütün eğitim-öğretim programlarımızın gördüğü büyük ilgi, bunu doğrulamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi nin öğretim üyeleri yetkin, dinamik ve doktora derecelerini %66 sı yurtdışındaki tanınmış üniversitelerden olmak üzere ülkemizin ileri gelen üniversitelerinden almış bilim insanlarıdır akademik yılında 237 olan tam zamanlı profesör, doçent ve yardımcı doçent sayısı akademik yılında 381 e çıkmış bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı son yıllarda civarında dengelenmeye çalışılmaktadır akademik yılı başında ÖSS, YÖS, okul birincileri, TCS, YÇS, DGS, MGS, KKTC Uyruklu öğrenciler, dış transfer ve lisansüstü kanallarından Üniversitemize 2370 yeni öğrenci kayıt yaptırmış, ayrılan öğrenci sayısı ise 2076 sı mezuniyet ve 671 i ilişik kesme olmak üzere toplam 2747 olmuştur akademik yılında olan toplam öğrenci sayımız akademik yılında YÖK ün üniversitelerin ÖSS kontenjanlarını arttırmasının sonucu olarak ya çıkmıştır. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce dilinde öğretim yapmakta olup, akademik yılında lisans öğrencilerinin %26 sı hazırlık sınıflarına devam etmiştir. Öğrencilerin başarı oranları fakülteler ve yüksekokullarda %81.6 ile %89.7 arasında değişmiş, enstitülerde ise %65.3 ile %82.9 arasında olmuştur. Üniversite başarı oranı ortalama %83.5 dir akademik yılında Üniversitemiz 2076 mezun vermiştir; bu sayının 1458 i lisans, 46 sı önlisans ve 572 si lisansüstü programlarından mezun olmuştur. Kütüphanemizdeki toplam kitap, yayın vb. sayısı yi bulmuş, bunun içinde olmak üzere genel koleksiyondaki kitap sayısı bir yılda adet artarak e çıkmıştır akademik yılında 1025 derginin yurt dışından getirilmesi sağlanmıştır. Abone olunan toplam basılı dergi sayısı 1403, elektronik tam-metin dergi sayısı ise dür.üniversitemiz öğrencilerine çeşitli kampuslarda yut imkanı sunmaktadır akademik yılında öğrencilerimizin %23 ü Üniversitenin yurtlarında barınmıştır. Prof.Dr. Ayşe SOYSAL Rektör 2

3 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU.1 İÇİNDEKİLER.2 1- GENEL BİLGİLER..3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- Yetki Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5 1- Fiziksel Yapı 5 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi..54 II- AMAÇ ve HEDEFLER..55 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri...55 B- Temel Politika ve Öncelikler..57 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER..58 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları..67 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri...67 Gerçekleşen Sosyal ve Kültürel Faaliyetler...83 Bilimsel Toplantılar ve Yayınlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler 112 B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ ve TEDBİRLER 112 İç Kontrol Güvence Beyanları

4 I- GENEL BİLGİLER Boğaziçi Üniversitesi 5018 Sayılı Kanun eki II Sayılı cetvelde sayılan özel bütçeli bir yükseköğretim kurumudur.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelere verilmiş olan görev ve yetkilerle yükseköğretim hizmeti sunmaktadır. A- Misyon ve Vizyon Boğaziçi Üniversitesi'nin Misyonu, evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesini katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için Boğaziçi Üniversitesi'nin bugün ulaştığı yüksek düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi araştırma ağırlıklı bir üniversite modelini benimsemektedir. Buna göre lisansüstü eğitim ve araştırma için ilave kaynaklar yaratılacak ve lisans eğitimi kalitesinden ödün verilmeyecektir. Bütün faaliyetlerde mükemmelliğin ölçüsü uluslararası düzeydir. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de en iyi öğretim üyesini ve en iyi öğrenciyi almaya devam ederek, dünyadaki en kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim kurumu olmayı amaçlar. 4

5 B- Yetki Görev ve Sorumluluklar Üniversitenin görevleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 12. maddesinde şu şekilde sayılmıştır. a. Çağdaş uygarlık ve eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanında modernleşmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak kamu kuruluşlarına öneride bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın,sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki sanayi ve tarımın gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iş birliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Boğaziçi Üniversitesi Katma Bütçeli İdare iken 5018 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile aynı kanuna ekli II sayılı cetvel kapsamında özel bütçeli kurum olarak yükseköğretim hizmeti vermektedir. 5

6 C- İdareye İlişkin Bilgiler I- Fiziksel Yapı ÜNİVERSİTENİN BÖLGESEL DAĞILIMI Üniversite Güney, Kuzey, Uçaksavar, Kandilli, Kilyos-Sarıtepe, Hisar ve İznik olmak üzere 7 Kampüsten oluşmaktadır Kampüsler Arazinin Üniversiteye Giriş Şekli Toprak Alanı (m 2 ) Güney Robert College Devir Kuzey Robert College Devir Uçaksavar Kamulaştırma Kandilli Devir Sarıtepe-Kilyos Hazine Tahsisi Hisar Satın Alma İznik Devir TOPLAM Robert kolejden devralınan ve halen kullanılmakta olan binaların yer aldığı Güney kampüste Rektörlük binası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye Saymanlığının bulunduğu genel idare binası ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,Yabancı Diller Yüksek Okulu, Atatürk İlkeleri Enstitüsü, Bilgi İşlem Merkezi, Mediko Sosyal Merkezi, 1.Kız Yurdu, 1. Erkek Yurdu, Müze, Okul Öncesi Öğretmenliği Uygulama Merkezi,Kültür Merkezi, kantin kafeterya ve çeşitli spor tesisleri bulunmaktadır. Bu Kampüs arazisi Hazineye ait olup Üniversitemize tahsislidir.güney, Kuzey, Hisar ve Uçaksavar Kampüsleri Sarıyer ve Beşiktaş ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'de Üniversitemize bağlı olup Anadolu yakasında Kandilli Kampüsünde hizmet vermektedir. 6

7 Güney Kampüse ilişkin bazı görünümler 7

8 Üniversitemizin fiziki mekan kullanımında yıllar itibariyle meydana gelen değişikliklere ilişkin tablo Arazi Alanı Bina Alanı Derslik-Anfi Ofis Alanı* Akademik Yıl (m 2 ) (m 2 ) Lab. Alanı (m 2 ) (m 2 ) 1987/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / * Öğretim elemanı ofisleri, tüm idari ofisler, seminer ve toplantı odaları, kitaplık, çalışma odası, arşiv, depo, mutfak, v.s. 8

9 ÜNİVERSİTEYE HİZMET VEREN TESİSLER Birimin Adı Adedi Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) ÖĞRENCİ YURTLARI a) Erkek Öğrenci Yurdu b) Kız Öğrenci Yurdu KÜTÜPHANE a) Oturma Salonu b) Sergi Salonu 1 92 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ MATBAA YEMEKHANE 2 Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi KANTİNLER MARKET SPOR SALONU a) Halter Salonu b) Ö.F.B. Basketbol, Voleybol, Jimnastik Salonu UÇAKSAVAR SPOR TESİSLERİ Atletizim Sahası Pisti Kapalı Spor Salonu Jimnastik (Fitness) Salonu TİYATRO SALONU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ 1- Büyük Toplantı Salonu Kriton Curi Toplantı Salonu Seminer Salonu Sergi Salonu BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GARANTİ KÜLTÜR MERKEZİ 1- Ayhan Şahenk Salonu Dans Performans Salonu Seminer Salonları KİLYOS KAMPÜS KONFERANS MERKEZİ 1- Necmi Tanyolaç Salonu Konferans Salonları

10 ÜNİVERSİTEYE HİZMET VEREN TESİSLER (Devam) Birimin Adı Adedi Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU MURAT DİKMEN SALONU DEMİR DEMİRGİL SALONU ÖZGER ARNAS SALONU PROF.DR.TURGUT NOYAN KONFERANS SALONU 1- Üst Salon Alt Salon NATUK BİRKAN BİNASI 1- İbrahim Bodur Oditoryumu Turhan Esener Salonu KANDİLLİ RASATHANESİ KONFERANS SALONU BÜ KANDİLLİ RASATHANESİ İZNİK TESİSLERİ Konferans Salonları KONUK EVLERİ Öğretim Üyeleri Merkezi OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZİ ETÜD MEDİKO SOSYAL (Psikoloji Mer., Diş K., Revir) YÜZME HAVUZU TÜRK İSLAM ASTR. AL. MÜZ. (TÜBİTAK'a verildi)

11 2- Örgüt Yapısı 11

12 ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR Prof. Dr. Ayşe Soysal REKTÖR YARDIMCILARI Prof. Dr. Cem Behar Prof. Dr. Gülen Aktaş Prof. Dr. Turan Özturan DEKANLAR Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan ( ) Prof. Dr. Kadri Özçaldıran ( ) Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Ömer Oğuz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Eser Borak Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Cem Alptekin ( ) Prof. Dr. Ali Baykal ( ) ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Prof. Dr. Zafer Toprak Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü Prof. Dr. Ali Yekta Ülgen Çevre Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Orhan Yenigün Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Metin Arık ( ) Prof. Dr. İlhan Or ( ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ( ) Prof. Dr. Gülay Altay ( ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Edhem Eldem YÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ Yabancı Diller Yüksekokulu Prof. Dr. Aslı Tekinay Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Prof. Dr. Meltem Özturan Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Öğretim) Yrd. Doç. Dr. Özlem Ünlühisarcıklı ( ) Öğr. Gör. Dr. Ayşe Caner ( ) 12

13 SENATO ÜYELERİ Prof. Dr. Ayşe Soysal (Rektör) Prof. Dr. Gülen Aktaş (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Cem Behar (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Turan Özturan (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Ali Rıza Kalyan ( ) Prof. Dr. Kadri Özçaldıran ( ) (Mühendislik Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Lale Akarun (Mühendislik Fakültesi Temsilcisi) Prof. Dr. Ömer Oğuz (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Hadi Özbal ( ) Prof. Dr. Faruk Birtek ( ) (Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi) Prof. Dr. Eser Borak (İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı) Prof. Dr. Mehmet Kaytaz ( ) Prof. Dr. Binnaz Toprak ( ) (İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi) Prof. Dr. Cem Alptekin ( ) Prof. Dr. Ali Baykal ( ) (Eğitim Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Füsun Akarsu (Eğitim Fakültesi Temsilcisi) Prof. Dr. Zafer Toprak (A.İ.İ.T.E. Müdürü) Prof. Dr. Ali Yekta Ülgen (Biyo-Medikal Mühendisliği Enst. Müdürü) Prof. Dr. Orhan Yenigün (Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü) Prof. Dr. Metin Arık ( ) Prof. Dr. İlhan Or ( ) (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü) Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ( ) Prof. Dr. Gülay Altay ( ) (K.R.D.A.E. Müdürü) Prof. Dr. Edhem Eldem (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü) Prof. Dr. Aslı Tekinay (YADYOK Müdürü) Prof. Dr. Meltem Özturan (UBYO Müdürü) Nuray Özışık (Genel Sekreter) ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Ayşe Soysal (Rektör) Prof. Dr. Gülen Aktaş (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Cem Behar (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Turan Özturan (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Kadri Özçaldıran (Mühendislik Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Ömer Oğuz (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı) 13

14 Prof. Dr. Eser Borak Prof. Dr. Ali Baykal Prof. Dr. Meltem Özturan Prof. Dr. Oğuz Tosun Prof. Dr. Yılmaz Esmer Doç. Dr. Emine Erktin Nuray Özışık Ebubekir Doğan (İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı) (Eğitim Fakültesi Dekanı) (Üye,UBYO Müdürü) (Üye) (Üye) (Öğrenci İşleri Dekanı) (Genel Sekreter) (Üniversite Öğrenci Temsilcisi) BÖLÜM/PROGRAM BAŞKANLARI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Kimya Mühendisliği Makine Mühendisliği Prof. Dr. Cem Ersoy Prof. Dr. Günhan Dündar Endüstri Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu Prof. Dr. Erol Güler Prof. Dr. Ahmet Erhan Aksoylu Prof. Dr. Günay Anlaş EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Bilimleri İlköğretim Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Hamdi Erkunt Doç. Dr. Fatoş Erkman Doç. Dr. Emine Erktin Doç. Dr. Ayşenur Yontar-Toğrol Doç. Dr. Yasemin Bayyurt FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Batı Dilleri ve Edebiyatı Çeviribilim Felsefe Fizik Kimya Matematik Biyoloji ve Genetik Psikoloji Prof. Dr. Cevza Sevgen Prof. Dr. Işık Bengi Öner Doç. Dr. İlhan İnan Prof. Dr. Fahrunnisa Neyzi Prof. Dr. Selim Küsefoğlu Prof. Dr. Haluk Oral Moleküler Prof. Dr. Ahmet Koman Prof. Dr. Hamit Fişek Sosyoloji Prof. Dr. Faruk Birtek 14

15 Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Prof. Dr. Edhem Eldem Prof. Dr. Nükhet Esen Yrd. Doç. Dr. Zeynep Sabuncu İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat İşletme Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Prof. Dr. Fikret Adaman Prof. Dr. Mine Uğurlu Prof. Dr. Binnaz Toprak UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Turizm İşletmeciliği Programı Uluslararası Ticaret Programı Yönetim Bilişim Sistemleri Programı Prof. Dr. Zehra Sevgin Akış-Roney Yrd. Doç. Dr. Hande Tezölmez Doç. Dr. Birgül Egeli REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER Güzel Sanatlar Bölümü Beden Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Fethiye Erbay Yrd. Doç. Dr. Ata Akın 15

16 16

17 17

18 18

19 3-Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz kütüphanesine ait sayısal veriler I-KOLEKSİYON KİTAPLAR Genel Koleksiyon Referans Koleksiyonu Yakın-Doğu Koleksiyonu Fiction Büyük Boy Kitaplar (Folio) A-Yakın-Doğu Koleksiyonu B-Genel Koleksiyon Nadir Eserler (Rare Books) Ara Toplam Tezler Braille Kitaplar Araştırma Raporları 478 Doküman Ciltleri Ara Toplam Dergi Ciltleri Toplam KİTAP DIŞI YAYINLAR Mikrofilmler Mikrofişler Plaklar Slide lar 75 Slide cam 480 Compact Discs (CD MultiMedia) DVD (Multi Media) 242 Video Kasetler (Multi Media) CD-Rom (Kitap) Kasetler (Braille) Sesli Kitap (Braille) 650 Toplam Genel Toplam CD-ROM Bilgi Bankası yılında network aracılığıyla CD-ROM lar defa kullanılmıştır. CD-ROM network e 25 kişi aynı anda bağlanabilmektedir. 19

20 II-YENİ KİTAP GİRİŞİ (Dergi ciltleri hariç) a) Satın alınması gerçekleşen ve kataloglanan yabancı dilde kitap sayısı b) Satın alınması gerçekleşen ve kataloglanan Türkçe kitap sayısı c) Standing Order olarak yurdışından gelen kitap sayısı 43 d) Armağan edilen kitap sayısı (kataloglanan) e) Armağan edilen kitap sayısı (kataloglanacak) f) Depolardan çıkan Nadir Eserler kitap sayısı (kataloglanacak) 750 III- KÜTÜPHANE KULLANIMI A- Ödünç alınan kitap sayısı a) Üniversitenin açık olduğu aylarda ödünç alınan kitap sayısı b) Üniversitenin kapalı olduğu aylarda ödünç alınan kitap sayısı B- Kütüphaneye kayıtlı okuyucu sayısı Öğretim Üyesi 922 Personel ve Araştırma Görevlisi 445 Master ve Doktora Öğrencisi Lisans Öğrencisi Özel Öğrenci 83 Kütüphaneye kitap almak için üye olanlar 84 Kütüphaneye yalnız kullanmak için üye olanlar 155 C- Yıl içinde Nadir Eserler i incelemek için yapılan başvuru sayısı 32 D- Üniversitenin açık olduğu günlerde Kütüphane ye gelen kullanıcı sayısı günde ortalama Üniversitenin kapalı olduğu günlerde Kütüphane ye gelen kullanıcı sayısı günde ortalama IV- REFERANS BÖLÜMÜ Günlük ortalama kullanıcı sayısı 250 Günlük ortalama sorulan soru sayısı 80 Kütüphane yi tanıtmak, katalogun kullanılmasını ve index-abstract ların taranmasını öğretmek için yapılan oryantasyon programları 12 (Bu programlara 349 kişi katılmıştır) V- KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ VERME A- Yurt dışındaki kütüphanelerden bizim istediğimiz kitap sayısı 46 Yurt dışındaki kütüphanelerden bizim istediğimiz makale sayısı 285 B- Yurt içindeki kütüphanelerden bizim istediğimiz kitap sayısı 103 Yurt içindeki kütüphanelerden bizim istediğimiz makale sayısı 92 C- Yurt dışındaki kütüphanelere gönderilen kitap/makale sayısı 25 20

21 D- Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen kitap sayısı Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen makale sayısı 486 VI- SÜRELİ YAYINLAR BÖLÜMÜ 1- Yurt dışından abone olunan dergi sayısı Yurt içinden abone olunan dergi sayısı (Türkçe) Bağış yoluyla gelen dergi sayısı (Türkçe) Bağış yoluyla gelen dergi sayısı (Yabancı dilde) Süreli gelen Devlet Dokümanları sayısı 138 Toplam Elektronik full-text dergiler Elektronik Table of Contenst Mikrofilm okumak için başvuran kişi sayısı 265 Okunan mikrofilm sayısı VII- GÖRSEL-İŞİTSEL BÖLÜMÜ (MULTIMEDIA CENTER) Bölümde plak dinleyen kişi sayısı 120 Bölümde dinlenen plak sayısı 100 Bölümde CD dinleyen kişi sayısı Bölümde dinlenen CD sayısı Bölümde video kaset seyreden kişi sayısı Bölümde seyredilen video kaset sayısı Bölümde teyp kaseti dinleyen kişi sayısı 220 Bölümde dinlenen teyp kaseti dinleyen kişi sayısı 280 Bölümde ödünç verilen video kaset sayısı 200 Bölümde seyredilen DVD-VCD izleyen kişi sayısı Bölümde seyredilen DVD-VCD sayısı VIII- BRAILLE BÖLÜMÜ Braille Bölümü nde bulunan kitap sayısı Braille Bölümü nde bulunan kaset sayısı Braille Bölümü nde bulunan sesli kitap sayısı 650 Bu bölüm için satın alınan Braille harfleriyle basılı dergi sayısı 15 Bu bölüme bağış olarak gelen Braille harfleriyle basılı dergi sayısı 10 IX- REZERV BÖLÜMÜ Rezerv de bulunan kitap sayısı 813 Özel kitap sayısı 176 Fotokopi makale sayısı

22 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATBAASINDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BASILAN KİTAPLAR KİTABIN ADI YAZARI SAYFA TİRAJ BİRİMLER Oryantasyon El Kitabı Rektörlük Ön Kayıt El Kitapçığı Rektörlük Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi 2006 / Facts and Figures Boğaziçi University 2006 Turan Özturan Facts and Figures Boğaziçi University Rektörlük Biyomut 2005 Yorgo İstefanopulos H.Özcan Gülçür Sinefil 2004 Toplu Basım M.A.F.M Sinefil 2005 Toplu Basım M.A.F.M Boğaziçi Üniversitesinde 50 Yılın Bilancosu Rektörlük Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü APK Şube Müdürlüğü APK Şube Müdürlüğü Biyomedikal Mühendisliği Mithat Alam Film Merkezi Mithat Alam Film Merkezi İktisadi ve İdari Bilmler Fakültesi Avrupa Haritasında Türkiye Hakan Yılmaz Yayınevi Placing Turkey on the Map of Europe Hakan Yılmaz Yayınevi Dördüncü Dünya Baltimore Öyküleri, 1990 Enin Hemorostan Aşık Veysel e Tarihte ve Toplum Yaşamında Körler Mercedes Vilanova Çev: Günhan Danışman Fatma Aliye Çev: Tülay Geçtürk Demircioğlu Fatma Aliye Çev: Tülay Geçtürk Demircioğlu Yayınevi Yayınevi Yayınevi Tribute to Professor Oya Başak Aslı Tekinay Yayınevi Arda Denkel in Ardından Anılar,Düşünceler,Tartışmalar Postkolonyal Aura Türk Dili Ders Notları : 1 Boğaziçi Üni.Yayınevi Kitap Katoloğu Gürol Irzık İlhan İnan Arif Dirlik Çev: Galip Doğduaslan İ. Güven Kaya,Cemil Öztürk, Asuman Yılgör,Nesrin Altun, Bedri Selimhocaoğlu Boğaziçi üni. yayınevi Yayınevi Yayınevi Yayınevi Yayınevi Osman Cemal Kaygılı nın Hikayeleri Mustafa Apaydın Yayınevi Osman Cemal Kaygılı nın Hikayeciliği Mustafa Apaydın Yayınevi Metin Göksel, Fırat Mimesis 11 Güçlü, Murat Kemaloğlu Yayınevi 22

23 KİTABIN ADI YAZARI SAYFA TİRAJ BİRİMLER Chronicle of the Turkish Financial Crises of Felsefe Tartışmaları 35 Caroline Van Rijckeghem Murat Uçer İlhan İnan Yayınevi Yayınevi Balkan Physics Letters Vol.: 13 / 2 Engin Arık Yayınevi Balkan Physics Letters Vol.: 13 / 3 Engin Arık Yayınevi Arge Yönetimi M. Atilla Öner Yayınevi Aynaki Narkissos Her şey ve Hiçbir şey Olarak Yüz Ergun Kocabıyık Yayınevi Cebirin Temel Teoremi İçin Dört İspat Carl Friedrich Gauss Yayınevi Psikolojik Testler Cilt :1 Necla Öner Yayınevi Psikolojik Testler Cilt :2 Necla Öner Yayınevi İmparatorluğun Yeni Kılığı Harry Harootunian Çev:Erkal Ünal Yayınevi Tales Form The Taurus Osman Şhin Yayınevi Boğaziçi Ünv Kandilli Rast. ve Deprem Araştırma Enst Yılı Faaliyet Raporu Kandilli Rasat. Deprem Araştırma Ens Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enst. Araştırma ve Yayın Envanteri 2005 Fen ve Mühendislikte Matematiksel Metotlar Dans Müzik Kültür 66 Tarihin Huzursuzluğu Toplumsal Düzenin İnşası Rektörlük A.P.K Şube Müdürlüğü Haluk Beker Yayınevi Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Harry Harootunian Çev: M. Evren Çeviren Mark Neocleus Çev : Ahmet Berkmen Yayınevi Yayınevi Yayınevi Felsefe Tartışmaları 36 İlhan İnan Yayınevi Azerbaycan Osmanlı İlişkileri ( 1918 ) Vügar İmanov Yayınevi Ykuchi Fukuzawa Yukichi Fukuzawa nın Özyaşam Öyküsü Çev:Esra Üstündağ Selamoğlu Yayınevi Balkan Physics Letters vol : 13 / 4 Engin Arık Yayınevi Dilbilim Araştırmaları 2006 A.Sumru Özsoy Yayınevi Türkçe / Cevap Anahtarı A. Sumru Özsoy Yayınevi Contact Des Langues 2 Mıchel Bozdemir Sonel Bosnalı Yayınevi 23

24 Üniversitemizin Bilgi İşlem Merkezi tarafından 2006 yılında yürütülen faaliyetler Sistem Yönetimi 1. E-posta sistemi sunucu yenileme, çalışan programların upgrade edilmesi ve yapısal değişiklik yapılması - yeni sisteme geçiş 2. LDAP sunucu yenileme sistem upgrade ve LDAP ta yapısal değişiklik yapılması - yeni sisteme geçiş 3. Windows Web servis sunucu yenileme sistem upgrade ve yeni sisteme geçiş 4. İş Takip Sistemi ile gelen taleplerin yapılması 5. What s UP Ağ-Sistem denetleme sisteminin kurulumu - devreye alınması 6. Lisans sunucu sistem upgrade 7. Webmail desteği (iş takip sistemi dışında) 8. E-posta hesapları yönetimi (e-posta hesabı açma, şifre değişiklik) (iş takip sistemi dışında) 9. Web sunucuları, e-posta sunucuları, webmail sunucusu, backup sunucusu, DNS sunucuları yönetimi 10. İş Takip Sistemi desteği adet yeni sunucu alımı yapıldı. 1 tane web sunucu kuruldu - devreye alındı, 1 tane web sunucu test aşamasında, diğer iki sunucu bu öğretim yılında devreye alınacak Network Birimi 1. Üniversitemiz ana giriş router ın CPU upgrade yapıldı. 2. Üniversitemiz network, fiziksel bağlantı, fiber optik, routing topolojisi çıkartıldı. 3. Kandilli Kampusü ile merkez kampüs arasındaki cihazlar yenileriyle değiştirildi. 4. Kandilli Kampusün Metro Ethernet aracılığıyla Üniversitemize bağlantı çalışmaları başlatıldı. 5. Güney Kampüs lojmanlarına internet bağlantısı için kullanılan VDSL sistem yerine ADSL sistem ile değiştirilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. 6. Üniversitemizi dış ve iç saldırılara karşı network güvenliği sağlamak için Firewall+IPS cihazları ile ilgili test çalışmalarına başlandı. Yazılım ve Donanım Destek Birimi 1. Microsoft toplu lisans ürünleri (Office XP Applications, Office 2003 Applications, Windows XP Professional, Windows XP Professional, x64 Ed., Office 2003 Suites, Office XP Suites) satın alındı. Her ürün testinin yapılıp License Server a eklenip kurulum ayarları yapılmıştır. 2. Spss 14, Amos 6 Enswer 3.1 programlarının satın alınması yapıldı. Programların License Server a eklenip kurulum ayarları yapılmıştır. 3. Matlab R2006a programlarının satın alınması yapıldı. Programın Licence Server da bulunan Matlab license Server ayarları ve kurulum ayarları yapılmıştır 24

25 4. Symantec AntiVirus Programı nın satın alınması yapıldı. License Server a eklenip kurulum paketleri oluşturulup ayarlamaları yapılmıştır. 5. Spss 14, Amos 6, Answer Tree 3.1, Matlab R2006a programlarının kurulum ve çalışmasından kaynaklanan hata problemlerine destek verilmiştir. 6. Kuzey ve Güney Laboratuardaki 242 adet bilgisayar yaz dönemi temizlik ve bakımı yapıldı. 7. Laboratuar güvenlik politika yönetimde kullanılan bilgisayarın (Prometheus) Windows Server 2000 Enterprise Edition işletim sisteminin Windows Server 2003 enterprise Edition olarak kurulup Server da Domain Control ve Active Directory ayarları yapıldı. 8. Kuzey ve Güney de bulunan 2 adet Print Server olan bilgisayara Windows 2000 Advanced Server kuruldu. 9. Kuzey ve Güney Laboratuarlardaki 242 bilgisayar domaine ve printer a eklendi. Kuzey Lab1-48 Lab2-40 Lab4-24 Güney Lab6-32 Lab7-72 Lab Lab4 yeni alınan 24 adet bilgisayar laboratuara yerleştirilip, işletim sistemi hazırlanıp image alınarak kurulumları yapıldı. 11. Lab8 yeni alınan 26 adet bilgisayar laboratuara yerleştirilip, işletim sistemi hazırlanıp image alınarak kurulumları yapıldı. 12. Lab8 kullanılmayacak durumdaki eski bilgisayarların RAM leri sökülerek Lab6 bilgisayarına takılarak RAM leri yükseltildi. 13. Lisanslı yazılımların ve Symantec AntiVirus System Console programlarının yönetildiği bilgisayarın Windows 2000 advanced Server işletim sisteminden Windows Server 2003 Enterprise Edition işletim sistemine geçirilmiştir. 14. Üniversite demirbaşlı bilgisayarlarına kurulacak programlarda standart oluşturuldu. Bilgisayarlara kurulabilecek programlar; Microsoft ürünleri (Windows XP, Office 2003) Symantec Antivirus, Winrar, Garanti Bankası Güvenlik Kalkanı, Java, Adobe Reader, Winamp, Nero, Windows Defender, Microsoft Outlook isteğe bağlı olarak; Spss, Matlab, Amos, Answer Tree 15. Fen Edebiyat Bölüm laboratuarlarında 12 adet bilgisayarın bakımları yapılıp, işletim sistemi ve gerekli programlar kurulmuştur. 16. Felsefe laboratuarında 17 adet bilgisayarın işletim sistemi ve gerekli programlar kurulmuştur. 17. Boğaziçi Üniversitesi Lisanslı yazılım CD lerinin dokümante edilebilmesi için database programı yazıldı Üniversitemiz demirbaş numarası olan cihazların arızaları tespit edilip gerekli tamirat işlemleri yapılmıştır. Ayrıca yedek parka gereken (acil bekleyen) birimlere BİM tarafından gerekli parçalar takılmıştır. 25

26 Web Yönetimi 1. Üniversite akademik ve idari personaline dönemsel olarak karvizit basımı için veritabanı sistemi ve programı hazırlandı. Sistem üç kere kullanıcı girişine açılarak matbaadaki basım işlemi için veri toplandı ve bu veriler derlenerek basıma hazır hale getirildi 2. İştakip sisteminin İngilizce sürümü hazırlandı. 3. Döner Sermaye Saymanlığı için, Excel programı üzerinde Visual Basic ile yazılmış makrolar kullanılarak, otomasyon programı yapılmıştır. Web arayüzü geliştirilerek yenilenmiştir. Hazırlanan otomasyon programı ile web arayüzü ilişkilendirilmiştir. Bu sayede Döner Sermaye İşletmesi tarafından izlenen projelerin nakit akışları, ilgili kullanıcılar tarafından web üzerinden görülebilir duruma getirilmiştir. 4. Genel Sekreterlik ve Personel Daire Başkanlığı ile birlikte çalışılarak Üniversite web sitesindeki personel bilgilerinin sistematik olarak güncellenmesi için yöntem oluşturuldu. 5. Halkla İlişkiler Klasik Müzik Konserleri web sitesinin Sonbahar 2006 bölümü hazırlandı. 6. BÜPAM web sitesi içeriği güncellendi. 7. Çeviribilim Bölümü İngilizce Çeviri Projesi Çağdaş Türk Edebiyatı web sitesinin eksikleri tamamlandı. 8. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile işbirliği içerisinde İştakip Sistemi nin yeni (Üniversite çapında kullanılabilecek) versiyonu projesine başlandı. 9. Bilgi İşlem Merkezi için yeni bir web sitesi hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir. Eğitim Birimi Birimimizin tarihleri arasında düzenlenmiş olduğu eğitimler ve bu eğitimlere katılımlar aşağıda verilmiştir. Eğitimin Adı Katılan Kişi Sayısı Windows 2000 Professional - I 20 Windows 2000 Professional - II 21 Word I 22 Word II 22 Excel I 24 Excel II 21 PowerPoint Access I 11 Access II 8 Eğitimler sonunda 33 kişi katılım belgesi almıştır. BÜPAM birimi için; BÜPAM bünyesindeki danışan kayıtların Microsoft Access ortamında yönetilebileceği bir uygulama geliştirilmiştir. 26

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YILI FAALİYET RAPORU REKTÖR SUNUŞU Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve öğretimdeki yaklaşımı, kalite anlayışı ve köklü gelenekleri ile ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

İçindekiler. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2. II AMAÇ ve HEDEFLER A Üniversitenin Amaç ve Hedefleri... 60 B Temel Politikalar ve Öncelikler...

İçindekiler. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2. II AMAÇ ve HEDEFLER A Üniversitenin Amaç ve Hedefleri... 60 B Temel Politikalar ve Öncelikler... İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C Üniversiteye İlişkin Bilgiler... 8 1 Fiziksel Yapı...... 8 2 Örgüt Yapısı... 12 3 Bilgi ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

ODTÜ 2014 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU

ODTÜ 2014 İdare Faaliyet Raporu YÖNETİCİ SUNUMU YÖNETİCİ SUNUMU Üniversitemizin topluma ve bilime verdiği hizmetleri daha da ileriye taşımak amacıyla yoğun çaba harcadığımız 2014 yılında eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında yürüttüğümüz

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON...5 I.A.1.MİSYON...5 I.A.2.VİZYON...5

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.A.1.MİSYON... 5 I.A.2.VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER...

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı