İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ DERS KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ DERS KİTABI"

Transkript

1 İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ DERS KİTABI Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 30 Nisan 2012 ta rih ve 28 sa yı lı ka ra rıy la öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders ki ta bı ola rak ka bul edil miş tir. Mehmet Metin FİDAN Şahap YILMAZ Bah çe ka pı Mah Sok. Nu.: Şaş maz/an KA RA tel.: (0-312) belgeç: (0-312)

2 Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınlayan şirketin izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu kitabın tüm hakları, TUNA MATBAACILIK AŞ ye aittir. Haberleşme Adresi TUNA MATBAACILIK AŞ Bahçekapı Mah Sok. Nu.: Şaşmaz/ANKARA tel.: (0-312) (pbx) belgeç: (0-312) e-posta: SERTİFİKA NO: ISBN: Editör Şaban ERARSLAN Dil Uzmanı Riyazi CANBOLAT Görsel Tasarım Uzmanı Nurcan KAYA Program Geliştirme Uzmanı Türkan YILDIRIM Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Zafer ÜNAL Rehberlik - Gelişim Uzmanı Emel TEKELİ Baskı ve Cilt tel.: (0-312) (pbx) belgeç: (0-312) e-posta: Baskı Yeri ve Yılı Ankara,

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. İSTİKLÂL MARŞI Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder - varsa- taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! 4

5 Mustafa Kemal ATATÜRK 5

6 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI ÜNİTE: TRAFİK BİLİNCİ...11 TRAFİK KURALLARI İNSAN VE İNSAN HAYATI İÇİNDİR NEDEN GÜVENLİ YOL? GÜVENLİ OYUN YERLERİ GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN KURALLARA UYARIM EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR BEN BİR YAYAYIM...31 ULAŞIMIN HAYATIMIZDAKİ YERİ IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI VE TRAFİK İŞARET LEVHALARINI ÖĞRENİYORUM...37 IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI VE TRAFİK İŞARET LEVHALARINI KORURUM KARŞIYA GÜVENLİ YERLERDEN VE KURALLARA UYGUN GEÇERİM...47 YAYA KALDIRIMINDA YÜRÜRKEN YAYA KALDIRIMI BULUNMAYAN YOLLARDA YÜRÜME TAŞITLARA BİNİŞ VE TAŞITLARDAN İNİŞLERDE KURALLARA UYALIM YOLCULUKTA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA ZARAR VERMEYELİM ADIMINIZA DİKKAT! KARANLIKTA YÜRÜRKEN GÜVENLİ YOLCULUK TRAFİK KAZALARINI ÖNLEYELİM...70 ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM ÜNİTE: İLK YARDIM...79 ACİL DURUM HAYAT KURTARAN İLK YARDIM İLK YARDIM ÇANTASI BASİT İLK YARDIM YAPABİLİRİM...87 AMBULANSA YOL VER, HAYAT KURTAR ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM...94 DERS YILI SONU ETKİNLİĞİ SÖZLÜK KAYNAKÇA

7 ORGANİZASYON ŞEMASI Ünite numarası 1. Ünite Trafik Bilinci Ünitenin adı Ünitenin bölümleri Trafik Güvenli i Trafik Bilgisi Trafik Kurallar Trafikte Al nacak Önlemler 11 Ünitenin adı Konuyla ilgili hazırlık çalışmasının yer aldığı bölüm 1. Ünite: Trafik Bilinci Dü flü ne lim, tar tı şa lım : Trafikte neden ben yerine biz demeliyiz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Aferin! Trafikte sadece kendini de il, arkada n da dü ünüyorsun. Trafik polisinin konuyla ilgili uyarı ve bilgilendirme sözlerine yer verilen bölüm Konu başlığı TRAFİK KURALLARI İNSAN VE İNSAN HAYATI İÇİNDİR Akşam ailece televizyon izlerken bir yandan sohbet ediyorduk. Televizyondaki trafik kazası haberi üzerine bir anda sessiz kaldık. Meydana gelen trafik kazasında bir aileden üç kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Anneme baktığımda ağlamaklı bir hâldeydi. Bu ailenin yerinde biz de olabilirdik! diyerek mufağa geçti. Konu metni Konu ile ilgili resim 12 7

8 Trafik Güvenli i Okula, alışverişe, parka giderken kullanılan yolların güvenli olup olmadığı öğrenilmeli, en kısa yoldan gitmek yerine uzun olsa bile daha güvenli yollar tercih edilmelidir. Güvenli olmayan yollar tercih edilmemeli, bu yolları tercih edenler trafik kazalarına karşı uyarılmalı, her zaman güvenli yollar kullanılmalıdır. Güvenlik unsurlarının bulunmadığı yerlerden geçmek zorunda kalındığında trafikte tehlike oluşturmayacak şekilde yürünmelidir. Bölümün adı Konu metni Konu ile ilgili resim Trafikle ilgili sloganlar bölümü B R YERE G DERKEN EN KISA YOLU DE L, EN GÜVENL YOLU SEÇEL M. Değerlendirme çalışmalarının yer aldığı bölüm Güvenli yolların özellikleri nelerdir? Neden kısa yol değil de güvenli yol tercih edilmeli ve büyüklerden yardım alınmalıdır? 17 ÖÇK s Öğrenci çalışma kitabı sayfasına yönlendirme sayfalarının verildiği bölüm Bakal m ö rendiniz mi? A ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM Aşa ğı da ki cüm le le ri oku yu nuz. Doğ ru olan la rın sonundaki kutucuğa D, yan lış olan la rın sonundaki kutucuğa Y ya zı nız. Konuyla ilgili ölç me ve de ğerlen dir me çalışmaları bölümü 1. Taşıtlara sıra ile binmek kargaşayı önleyerek trafik akışını olumlu yönde etkiler. 2. Taşıtlardan inerken taşıtın sol taraftaki kapısı kullanılmalıdır. 3. Emniyet kemerini takmak yasal zorunluluktur. 4. Trafik işaret levhaları trafiğin akışını kolaylaştırır. 5. Trafik işaret levhalarının anlamlarını bilmek fazla önemli değildir. 6. Yaya kaldırımında taşıt trafiğine uzak yerden ve dikkatli olarak yürünmelidir. 7. Yaya kaldırımında arkadaşlarla şakalaşmak, koşmak normal bir davranıştır. 8. Yaya kaldırımsız yollarda gece veya görüşün az olduğu durumlarda yürümek gerektiğinde el feneri taşınmalıdır. 9. Yolun her yerinden karşıya geçilebilir. 10. Karşıya geçişlerde ve yaya kaldırımında yürürken yaşlı, hamile, engelli ve küçük çocuklara her zaman yardımcı olunmalıdır. 11. Trafik işaret levhaları sadece sürücüler için konulmuştur. 12. Trafik işaret levhaları yaya ve sürücülere trafikte nasıl davranmaları gerektiğini anlatır. 13. Yaya kaldırımsız yollarda gidiş yönüne göre yolun sol tarafından yürünmelidir. 14. Bir yere gitmek istediğimizde en kısa yol değil, uzun da olsa en güvenli yol tercih edilmelidir. 15. Karşıya geçerken alt ve üst geçitleri kullanmak önemli değildir. 16. Taşıtlara sıra ile binilmeli ve taşıtlardan sıra ile inilmelidir. 74 8

9 Bakal m ö renmi miyiz? Üniteler sonunda öğrenilen bilgiler belirlemek amacıyla ölçme değerlendirme çalışmalarının yer aldığı bölüm Trafik Bilinci ve İlk Yardım üniteleri so nun da öğ ren dik le ri nizi belirlemek için ken di nizi de ğer len di re bi lir siniz. Bu nu ya pa bil mek için aşa ğı da ki so ru la rı ce vap layı nız. A DERS YILI SONU ETKİNLİĞİ Afla ğ da ki cüm le le ri oku yu nuz. Doğ ru olan la r n sonundaki kutucuğa D, yan l fl olan la r n sonundaki kutucuğa Y ya z n z. 1. Trafik işaret levhaları sadece sürücüler için konulmuştur. 2. Trafik işaretleri yolun durumu, yerleşim yeri ve çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi verir. 3. Yaya kaldırımsız yollarda gidiş yönüne göre yolun sol tarafından yürünmelidir. 4. Bir yere gitmek istediğimizde en kısa yol değil, uzun da olsa en güvenli yol tercih edilmelidir. 5. Karşıya geçerken alt ve üst geçitleri kullanmak önemli değildir. 6. Taşıtlara sıra ile binilmeli ve taşıtlardan sıra ile inilmelidir. 7. Otomobillerin arka koltuğunda oturanların emniyet kemeri takmaları zorunlu değildir. 8. Yaya geçidi levhası, yayaların güvenli olarak karşıya geçebilecekleri yeri gösterir. 9. Yaya kaldırımında yürürken ortopedik ve görme engelli kişilere yardımcı olunmalıdır. 10. Trafiğe çıkmadan günlük hava durumuna göre önlem alınmalıdır. 11. Üzeri açık taşıtlarda yolculuk yapmak yasak değildir. 12. Herhangi bir trafik kazası ile karşılaşıldığında ilk önce 110 İtfaiye aranmalıdır. 13. Kaykay, kızak, paten gibi araçlar her yerde kullanılabilir. 14. Herhangi bir trafik kazası ile karşılaşıldığında ilk önce 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri aranmalıdır. 15. Yaralı bir kişiye herkes tarafından ilk yardım yapılabilir. 101 B Aşa ğı da ki ifa de le ri, nok ta lı yer le re uy gun söz cük le ri ya za rak ta mam la yı nız. 1. Tra fik işa ret lev ha la rı na... ver mem. 2. Ya ya kal dı rı mı bu lun ma yan yer ler de yü rür ken yo lun ken di gi diş yö nü me gö re... ta ra fın dan gi de rim. 3. İlk yar dım sa de ce bu ko nu da... al mış ki şi ler ce ya pıl ma lı dır. 4. Ço cuk lar ta şıt la rın... kol tu ğun da yol cu luk yap ma lı ve em niyet ke me ri ni tak ma lı dır. 5. Bi sik let, kay kay, pa ten, kı zak gi bi araç lar kul la nı lır ken diz lik, dir sek lik ve... ta kıl ma lı dır. 6. Bi sik let, kay kay, pa ten, kı zak vb. araç lar ta şıt tra fi ği ne ka pa lı... alan la rın da kul la nıl ma lı dır. 7. Bi sik let, kay kay, pa ten, kı zak vb. araç lar kul la nı lır ken dö nüş ler de dik kat li olun ma lı ve... gi dil me me li dir. 8. Okul geçidi, alt ve üst geçit,... geçiş yerlerindendir. 9. Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerinin telefon numarası Taşıtlara binerken sıra olmalı ve... yaratılmamalıdır. C Aşa ğı da ki re sim le ri ve an lam la rını ok çizerek eş leş ti ri niz. Paten Plaster Okul geçidi Yaya geçidi Kask 102 9

10 SÖZLÜK Sözlük bölümü A acil: İve di, ace le et me yi ge rek ti ren. ak ro ba si: Cam baz l k, ak ro bat lık. al g : Bir fle ye dik ka ti yö nel te rek o fle yin bi lin ci ne var ma, id rak. alkol: Her türlü alkollü içki. am bu lans: Has ta ve ya ya ra lı ta şı ma ya uy gun ha zır lan mış özel araç, can kur ta ran. ani: Bir anda oluveren, apansız, ansızın, birdenbire. an ti sep tik: Mik rop la r öl dü rü cü özel li ği olan. araç: Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı. B ban ket: fiehirler aras yollar n iki taraf nda yayalar n yürümesine ve tafl tlar n trafiği aksatmadan du ra bil me si ne ya ra yan ça k l ve ya top rak yol. bi sik let: Tekerlekleri pedal aracılığıyla ayakla döndürülen binek aracı, çiftteker. bi sik let yo lu: Ka ra yo lu nun sa de ce bi sik let li le rin kul la n mı na ay r lan k s m. C-Ç cad de: Şe hir için de ana yol. ci haz: Ay gıt, alet, ta kım. D dir sek lik: Ko ru mak ama c y la dir se ğe ge çi ri len fley. diz lik: Ko ru mak ama c y la di ze ge çi ri len fley. dö ne meç: Bir yo lun yön de ğifl tir di ği yer, vi raj. du rak: Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel tafl tlar n durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer. 107 KAYNAKÇA Kaynakça bölümü Fah ret tin Öz kan, Lüt fi ye He di ye Ay lanç, Ham di Öz kan, Tra fik, Çev re, İlk Yar dım, Mo tor ve Araç Tek ni ği, Ser hat Ya yın cı lık, İz mir, Gö nül Bay ram, Özen Bay ram, Be lir li Gün ler ve Haf ta lar, Ko za Ya yın Da ğı tım, An ka ra, İb ra him Pı nar, Ka ra yol la rı Tra fik Ka nu nu, Seç kin Ya yı ne vi, An ka ra, İlk Yar dım El Ki ta bı, Si vil Sa vun ma Mü dür lü ğü, Ya yın Nu.: 55, An ka ra, Ka ra yol la rı Tra fik Ka nu nu ve Ce za Reh be ri, Ba yın dır lık ve İs kân Ba kan lı ğı, Ka ra yol la rı Ge nel Mü dür lü ğü Ya yın la rı, An ka ra, KAY GEP Tra fik Eği tim Se ti , Ba yın dır lık ve İs kân Ba kan lı ğı, Ka ra yol la rı Ge nel Mü dür lü ğü Ya yın la rı, An ka ra, Nazan Serenli, İlk Yardım, Mozaik Yayınları, İstanbul, Rıd van Ege, Ka za lar, Ön len me si, Ha ber leş me, Acil Yar dım, Teş ki lat lan ma, Emel Matba acı lık, An ka ra, Rıd van Ege, Tra fik Fa ci asın dan Na sıl Kur tu la lım, An ka ra, Tra fik Ka za la rı Öze ti, Ba yın dır lık ve İs kân Ba kan lı ğı, Ka ra yol la rı Ge nel Mü dür lü ğü Ya yın la rı, An ka ra, TDK Türk çe Söz lük, Türk Dil Ku ru mu Ya yın la rı, An ka ra, TDK Ya zım Kı la vu zu, Türk Dil Ku ru mu Ya yın la rı, An ka ra, İN TER NET KAY NAK LA RI GA ZE TE HA BER LE Rİ KAY NAK LA RI (1) 03 Nisan 2010, Milliyet gazetesi (İnternet sitesi). (2) 07 Ocak 2002, Milliyet gazetesi (İnternet sitesi). (3) 22 Ekim 2006, Sa bah ga ze te si

11 1. Ünite Trafik Bilinci Trafik Güvenliği Trafik Bilgisi Trafik Kuralları Trafikte Alınacak Önlemler 11

12 1. Ünite: Trafik Bilinci Düflünelim, tartışalım : Trafikte neden ben yerine biz demeliyiz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Aferin! Trafikte sadece kendini değil, arkadaşını da düşünüyorsun. TRAFİK KURALLARI İNSAN VE İNSAN HAYATI İÇİNDİR Akşam ailece televizyon izlerken bir yandan sohbet ediyorduk. Televizyondaki trafik kazası haberi üzerine bir anda sessiz kaldık. Meydana gelen trafik kazasında bir aileden üç kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Anneme baktığımda ağlamaklı bir hâldeydi. Bu ailenin yerinde biz de olabilirdik! diyerek mufağa geçti. 12

13 Trafik Güvenliği Annem bir süre sonra odaya geldiğinde babam ona, Üzüntünü anlıyorum. Bu konuda herkes senin gibi duyarlı olmalı birbirini düşünmeli. Çünkü hergün televizyon, radyo, gazete gibi iletişim araçlarında çok sayıda trafik kazası haberiyle karşılaşıyoruz. Biz de trafikte her zaman bir tehlikeyle karşılaşabilir, trafik kazası yaşayabiliriz. Bunu hiç unutmamalıyız. Bu bir eğitim sorunu dedi. Gazetedeki kaza haberini sesli bir şekilde okumaya başladı. İstanbul Bostancı da Trafik Kazası Bostancı da kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin neden olduğu trafik kazasında 1 i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat sıralarında Bostancı Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı döner kavşakta meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre Turgut Özal Bulvarı ndan sahil yoluna çıkmak isteyen otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçti. Sürücü, sahil yolundan Kadıköy yönüne giden başka bir otomobile çarparak otomobiliyle takla attı. Ters dönen otomobilin içinde sıkışan sürücüyü çevredekiler kurtarırken otomobilin içinde kalan arkadaşı için olay yerine itfaiye çağrıldı. Kazazede, ters dönen otomobilin içinden itfaiye ekiplerinin otomobil kapısını kesmesi ile çıkartıldı. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. Hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsüne ise olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Gazete haberi (1) Babam sonra bana dönerek Trafik eğitiminin temel amacı, trafikte tehlike yaratmamak ve tehlikelerden korunmaktır. Sen bu yıl trafik güvenliği dersi okuyacaksın. Trafik kuralları insanları trafik kazalarından korumak için konulmuştur. Ancak aldığın eğitimi davranışına yansıtmazsan hiçbir anlamı olmaz. Unutma ki yaptığın her davranış sadece seni değil, herkesi ilgilendirmektedir. Bu nedenle trafikte sadece kendini değil, diğer kişileri de düşünmeli ve kurallara uymalısın. Merak ettiğin ve öğrenmek istediğin bilgileri öncelikle öğretmenlerine ve bizlere sormalısın. Derste öğrendiklerini bizlerle paylaşmalısın. Bizim de senden öğreneceklerimiz vardır. dedi. 13

14 1. Ünite: Trafik Bilinci Televizyondaki trafik kazası haberi ve babamın anlattıkları beni çok etkilemişti. O gece rahat uyuyamadım. Okula gittiğimde ilk işim bunları arkadaşlarıma anlatmak oldu. Ayrıca onlara bulduğum afişi de gösterdim, çok beğendiler. O gün arkadaşlarımızla herkesin trafik bilincini kazanması için trafik konusunda öğrendiklerimizi çevremizdekilerle paylaşmaya karar verdik. (Bu kitap için yazılmıştır.) 14

15 Trafik Güvenliği TRAFİKTE EN ÖNEMLİ ŞEY İNSAN HAYATIDIR. Trafik eğitimi niçin önemlidir? Trafik kazalarnı önlemek için sadece kurallar koymak yeterli midir? Neden? 15 ÖÇK s

16 1. Ünite: Trafik Bilinci Düflünelim, tartışalım : Güvenli yol denilince aklınıza ne geliyor? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Oku la gi der ken ve okul dan ge lir ken arkadaşların gibi gü ven li yol la rı seç me li sin. NEDEN GÜVENLİ YOL? Bulunduğumuz yer ile gitmek istediğimiz yer arasında birden fazla yol olabilir. Bu yollardan han gi si ni ter cih ede ce ği miz önem li dir. Bu ter ci hi ya par ken yol la rın kı sa ya da uzak oluşuna göre karar vermemeliyiz. Büyüklerimizden de yardım alarak belirlediğimiz alt ve üst geçitlerin, trafik ışıklı işaret cihazlarının, trafik polisinin, yaya ve okul geçitleri ile trafik işaret levhalarının bulunduğu gü ven li yo lları kullanmaya özen göstermeliyiz. 16

17 Trafik Güvenliği Okula, alışverişe, parka giderken kullanılan yolların güvenli olup olmadığı öğrenilmeli, en kısa yoldan gitmek yerine uzun olsa bile daha güvenli yollar tercih edilmelidir. Güvenli olmayan yollar tercih edilmemeli, bu yolları tercih edenler trafik kazalarına karşı uyarılmalı, her zaman güvenli yollar kullanılmalıdır. Güvenlik unsurlarının bulunmadığı yerlerden geçmek zorunda kalındığında trafikte tehlike oluşturmayacak şekilde yürünmelidir. BİR YERE GİDERKEN EN KISA YOLU DEĞİL, EN GÜVENLİ YOLU SEÇELİM. Güvenli yolların özellikleri nelerdir? Neden kısa yol değil de güvenli yol tercih edilmeli ve büyüklerden yardım alınmalıdır? 17 ÖÇK s

18 1. Ünite: Trafik Bilinci Düflünelim, tartışalım : Güvenli olmayan yerlerde oynamanın sakıncaları neler olabilir? Tartışınız. Oynadığınız yer hiç güvenli değil. Güvenli yerleri seçmelisiniz. GÜVENLİ OYUN YERLERİ Arkadaşlarımızla okul çıkışında futbol oynamaya karar verdik. Arkadaşlarımızdan biri yolun kenarındaki boş arsada oynayabileceğimizi söyledi. Ben hemen itiraz ettim. Geçen gün orada oynarken heyecanla topun peşinden yola çıktığımı, gelen bir taşıtın zorlukla durduğunu ve tehlike atlattığımı söyledim. Bir arkadaşım da yaya kaldırımında yakan top oynarken böyle bir olayla karşılaştığını anlattı. 18

19 Trafik Güvenliği Arkadaşım, bu olaydan sonra güvenli oyun yerlerinin nereleri olabileceğine ilişkin ailesinden ve İnternetten elde ettiği bilgileri derlediğini, bu bilgileri trafik güvenliği dersinde okumayı düşündüğünü belirtti. Arkadaşımız araştırma sonuçlarını derste şöyle anlattı: Yaya ve taşıt yolunda oynamak tehlikelidir. Oyun yerleri her şeyden önce güvenli olmalıdır. Oyun yerlerinin seçimi yapılırken buraların taşıt trafiğinden uzak olmasına dikkat etmeliyiz. Taşıt yoluna yakın yerlerde oynarsak her an bir kaza geçirebiliriz. Örneğin, oynadığımız top yola kaçabilir. Biz de onu almak için oyun heyecanıyla kontrolsüz biçimde taşıt yoluna çıkabiliriz. Bunun sonucunda yaralanabilir, sakat kalabilir ya da ölebiliriz. Bunları düşünerek her zaman güvenli oyun yerlerinde oynamalıyız. Cadde ve sokaklarda kesinlikle oynamamalıyız. Ayrıca terk edilmiş ıssız yerlerde, demir yolları üzerinde, yıkıntılarda, inşaat alanlarında ve çöp dökülen yerlerde oynamaktan da kaçınmalıyız. (Bu kitap için yazılmıştır.) 19

20 1. Ünite: Trafik Bilinci OYUN OYNAMAK İÇİN GÜVENLİ YERLERİ TERCİH EDİN. Güvenli oyun yerleri nerelerdir? Cadde ve sokaklarda oyun oynamanın sakıncaları nelerdir? ÖÇK s

21 Düflünelim, tartışalım : Bisiklet, paten, kaykay, kızak gibi araçlar kullanılırken uyulması gereken kurallar nelerdir? Tartışınız. Trafik Güvenliği Ço cuk lar, bisikleti taşıt trafiğinin olmadığı güvenli yerlerde kullanıyorsunuz. Eminim bisikleti ulaşım aracı olarak kullanabilmek için on bir yaşını bitirmiş olmanız gerektiğini de biliyorsunuzdur. GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN KURALLARA UYARIM Öğretmenimiz derse başlarken Çocuklar, hepiniz bisiklet, paten, kaykay, kızak gibi araçları kullanmayı çok seviyorsunuz. Peki, bunları kullanırken uyulması gereken kuralları biliyor musunuz? diye sordu. Biz daha düşünürken arkadaşımız Sezen, sürekli parmak kaldırarak uymamız gereken kuralları tek tek söylüyordu. Hepimiz şaşırmıştık. 21

22 1. Ünite: Trafik Bilinci Arkadaşlarımız Sezen sınıf panosunu göstererek Bakın panoda hepsi yazılı. Ben sizin için araştırıp güvenli sürüş kuralları listesi hazırladım. Size okuyayım. dedi ve aşağıdaki listeyi okudu. Bisiklet on bir yaşından sonra ulaşım aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle bisiklet, kaykay, paten gibi araçlara taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında binilmelidir. Bu araçları kullanırken başı korumak için kask, dirsekleri korumak için dirseklik ve dizler için dizlik takılmalıdır. Bisiklet sürücünün boyuna uygun, bisikletin kornası ve freni çalışır durumda olmalıdır. Bisiklete tek binilmeli, selesine ikinci bir kişi alınmamalıdır. Bisiklet her zaman yolun sağından sürülmelidir. Bisiklet, kaykay, paten, kızak gibi araçları kullanırken hızlı gidilmemeli, akrobatik hareketler yapılmamalı, sağa ve sola dönüşlerde dikkatli olunmalı, ani ve hızlı hareket edilmemelidir. Güvenli sürüş kurallarına uymazsak ve gereken güvenlik önlemlerini almazsak her an bir kaza geçirebilir ve yaralanabiliriz. Sezen hazırladığı listenin sonunda Güvenli sürüş için gereken güvenlik önlemlerini alalım, kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. sözünü hepimiz alkışladık. Arkadaşlarımızla bundan sonraki derslere hazırlıklı geleceğimize söz verdik. 22

23 Trafik Güvenliği Bir Öykü: İnecektim Zaten Nasrettin Hoca birgün bisiklete binmiş. Bisikleti aşırı hızlı sürdüğü gibi ellerini bırakıp akrobatik hareketler yaparak alımlı çalımlı geziyormuş. Tam oyun oynayan çocukların yanından geçiyormuş ki dengesini kaybedip düşmüş. Çocuklar başlamışlar gülmeye. Çalımı bozulan hoca fena öfkelenmiş: Ne gülersiniz be! İnecektim zaten, demiş. (Bu kitap için uyarlanmıştır.) Kıssadan hisse: Bisiklete binerken ellerimizi bırakmamalı, akrobatik hareketler yapmamalıyız. Kask, dizlik ve dirseklik takarak gerekli güvenlik önlemlerini de almalıyız. 23 Görsel tasarımcı tarafından Akşehir Kaymakamlığı İnternet sitesindeki Nasrettin Hoca figüründen faydalanılarak çizilmiştir.

24 1. Ünite: Trafik Bilinci Boyunuza uygun bisiklete binmezseniz ne gibi tehlikelerle karşılaşırsınız? Bisikletin selesine neden ikinci bir kişi alınmamalıdır? Bisiklet hangi yaştan itibaren ulaşım aracı olarak kullanılabilir? Bir Öykü: Bisikleti Kim Sırtlanır? Nasrettin Hoca bir gün bisiklete biner, pazara doğru yola çıkar. Oğlu da yanında yürüyerek yol alırlar. Az ilerleyince, bir grup insanla karşılaşırlar. Hoca topluluğa selam verir. Adamlar selamı alır almaz başlarlar dedikoduya: İnsafsız adam! Kendisi bisiklete binmiş, küçücük çocuğu yürütüyor. Zavallı çocuk nasıl yürüsün? Söylenenleri duyan Hoca bisikletten iner, oğlunu bindirir. Kendisi onun yanında yürüyerek yola devam ederler. Biraz ileride bir grup insan sohbet hâlindedirler. Yaklaşınca selam verir Hoca hürmetle. Birkaç adım atmadan onlar da başlar dedikoduya: Zamane çocuğu ne olacak! Kendisi bisiklete binmiş, utanmadan yaşlı babasını yürütüyor. Üstelik bisiklet de boyuna göre çok büyük. On bir yaşından da küçük gibi. Bu yaşı bitirmeyenler bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmamalı. 24

25 Trafik Güvenliği Sözler kulağına kadar gelen Hoca durur, düşünür. Bu sefer kendisi de biner bisiklete. Herhâlde şimdi oldu. der mırıltıyla. O sırada karşılaştıkları birkaç adama da selam verir. Adamlar selamı alırlar almasına ama durmaz çeneleri: Yahu şu insanlar hiç bisiklete binmesini bilmiyor. Aynı anda iki kişi bisiklete binerse her an dengelerini kaybedip düşebilirler, diye söylenirler. Onlar böyle konuşurken Hoca ile oğlu kendilerini yerde bulur. Artık akla uygun bir tek seçenek kalmıştır. İnerler baba oğul bisikletten, başlarlar bisikletin yanında yürümeye. Memlekette adam mı yok? Karşılaşırlar yine bir toplulukla ve selamlaşırlar muhabbetle. Bu seferki topluluk basar kahkahayı: Enayilere bak! Bisiklet bomboş, hiçbirisi binmemiş. 25

26 1. Ünite: Trafik Bilinci Kafası iyice karışan Hoca, sarığının altına sokar parmaklarını, şaşkın ve düşünceli kaşır kafasını. Sinirli sinirli parlar gözleri. Sonra seslenir oğluna: Tut oğlum ucundan. Kaldır. Haydi hooooop! Alırlar sırtlarına bisikleti ve öylece revan olurlar yola. (Bu kitap için uyarlanmıştır.) Kıssadan hisse: Bisiklete tek binmeli, selesine bir başkasını bindirmemeliyiz. Bisikletin boyumuza uygun olmasına da dikkat etmeliyiz. HIZDA DEĞİL, KURALLARA UYMADA YARIŞALIM. Bisiklet kullanılırken yapılmaması gereken davranışlar nelerdir? Niçin? Bisiklet, kaykay, paten vb. araçları kullanırken hangi kurallara uyulmalıdır? ÖÇK s

27 Trafik Güvenliği Düflünelim, tartışalım : Emniyet kemeri niçin takılır? Tartışınız. Sakın unutma!.. Sen de taşıt içindeyken emniyet kemerini her zaman kullanmalısın. EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR Otomobilimize bindiğimde ön koltukta oturmayı çok istememe rağmen babam arka koltuğa oturmamı ve emniyet kemeri takmamı istiyordu. Bunun nedenini babama sorduğumda, güvenlik için olduğunu söyledi. Babam, buna uyulmazsa ne gibi tehlikelerle karşılaşılabileceğini araştırmamı istedi. 27

28 1. Ünite: Trafik Bilinci Eve dön dü ğü müz de İnternet ten bu konuyu araştırdım. Emniyet kemerinin kazalarda yaralanmaları azaltan bir güvenlik aracı olduğunu, taşıtların ani fren yapması veya bir kaza anında yolcuların koltuktan fırlamalarını önlediğini öğrendim. Böylece ölüm oranında da azalma oluyor du. Emniyet kemerinin yaş grubuna, kiloya ve boya göre farklı kullanıldığını, emniyet kemeri takmanın yasal bir zorunluluk olduğunu öğrendim. Öğrendiklerimi anlattığımda babam çok memnun oldu. Bana, Kızım sen bebekliğinde çocuk güvenlik koltuğunda oturuyordun. Şimdi arka koltukta oturuyorsun. Gelecek sene ise yaşın uygun olacağı için ön koltuğa oturabileceksin. Emniyet kemerini yasal zorunluluktan değil, güvenliğimiz için gerekli olduğuna inanarak takmalıyız. dedi. Ben de araştırmaların sonucunda bulduğum; kimlerin emniyet kemeri takması gerektiği hangi yaştaki çocukların çocuk güvenlik koltuğunda yolculuk etmelerine ilişkin bilgileri sizle paylaşmak istedim. (Bu ki tap için ya zıl mış tır.) Kimler Emniyet Kemeri Takmalı? Otomobillerde ve yolcu taşımak için tescil edilmiş ara zi ta şıt la rın da ön ve ar ka kol tuk lar da; mi ni büs, kam yon ve kam yo net ler de ise sü rü cü ile yanında oturan yolcuların emniyet kemeri takması zorunludur. Şehirler arası otobüslerde; Sürücüler ve ön koltuklarda, Önün de boş luk olan en ar ka kol tuk lar da, Önünde kapı ve merdiven boşluğu bulunan koltuklarda oturan yolcular da emniyet kemeri takmak zorundadırlar. Çocuklar yolculuk sırasında kucakta tutulmamalı yaşı ve ağırlığına uygun çocuk güvenlik koltuğu kullanılmalıdır. Yolculuk sırasında çocuklar taşıtların ön koltuğuna oturtulmamalıdır. 28

29 Trafik Güvenliği Hangi Yaşta Hangi Koltuk? 1 yaşına kadar (13 kiloya kadadar) bebekler için yapılmış olan ana kucağı modeli, arka koltuğa, bebeğin yüzü arkaya bakacak şekilde monte edilmelidir. 4 yaşına kadar (9-18 kg. arası), hareketli çocuk güvenlik koltukları kullanılmalı, bunlar arka koltuğa öne bakacak şekilde monte edilmelidir. 4 yaşından sonra ise (15-36 kg. arası), çocuk, boy ve kilo olarak hareketli koltukları kullanamayacaktır ve henüz emniyet kemeri de kullanmaya hazır olmadığından yükseltici koltuklar kullanılmalıdır. Emniyet kemeri, ancak 12 yaşından sonra takılmalıdır. Araştırmalara göre otomobile doğru şekilde yerleştirilen çocuk koltuğu yaralanmaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden yararlanarak cevaplayınız. 1. Emniyet kemeri takmanın faydaları nelerdir? 2. Otomobillerde çocuklar hangi koltukta oturmalıdır? Niçin? 4. Kaç yaşına kadar olan çocuklar için güvenlik koltuğu kullanılmalıdır? Çocuk güvenlik koltuğunu kullanmanın ne gibi faydaları vardır? 5. Emniyet kemerinin yaş grubuna, kiloya ve boya göre ayarlanmasının önemi nedir? 29

30 1. Ünite: Trafik Bilinci Yukarıdaki afişlerin anlamları nelerdir? Buradaki sloganların günlük hayatımızda etkin olarak kullanılması sonucu trafik kazalarının azalıp azalmayacağı konusunda arkadaşlarınızla tartışınız. Bu afişlerdeki sloganlar, emniyet kemeri takmanın güvenliğimiz için gerekli olduğu duygusu oluşturdu mu? EMNİYET KEMERİ TAŞITTAKİLERİN YAŞAMINI KORUR. Emniyet kemerini niçin takmamız gerekir? Taşıtlarda hangi koltukta oturanlar emniyet kemeri takmalıdır? Özel ta şıt lar da bebek ve ço cuk la r nerede ve nasıl yolculuk yapmalıdır? ÖÇK s

31 Trafik Bilgisi Düflünelim, tartışalım : Trafikte hangi durumlarda yaya, yolcu ve sürücü oluyorsunuz? Tartışınız. Trafikte bir yere yaya olarak veya taşıt içinde yolcu olarak gidebilirsiniz. Yaya iken tra fik po li si nin işa ret le ri ne, ışık lı trafik işa ret ci haz la rı na ve tra fik işaret lev ha la rı na uy ma nız ge rek tiği ni unut ma ma lı sı nız. BEN BİR YAYAYIM Babamın işi nedeniyle yeni bir semte taşınmıştık. Bu, benim için yeni bir okul demekti. Eski arkadaşlarımı çok özleyecektim. Ağabeyim, annem ve babam oturmuş sohbet ediyorduk. Annem ve babam her zamanki gibi nasihatlerine başladılar. Okula giderken trafikte nelere dikkat etmem gerektiğini anlatıyorlardı. Ama ben onları dinleyecek durumda değildim. Çünkü yeni okulumda yeni arkadaşlar edinecek olmam beni çok heyecanlandırıyordu. Eski okuluma, evimizden uzak olduğu için okul servis aracı ile gidiyordum. Yeni okulum evimize yakındı, yürüyerek gidecektim. Yani okula giderken artık yolcu değil yaya olacaktım. Bir an servis aracının sürücüsü Mehmet amca aklıma geldi. Onu da çok özleyecektim. Bizi kendi çocukları gibi korurdu. 31

32 1. Ünite: Trafik Bilinci Okulun ilk günüydü. Heyecandan çok az uyumuştum. Annem akşam olduğu gibi nasihatlerine tekrar başladı: Bak Elif, okula yürüyerek gideceksin, çok dikkatli olmalısın. Sokaklarda trafik daha az yoğundur. Yine de sen tedbirli olmalısın. Sokaklarda ve trafiğin yoğun olduğu caddede yolun kenarında bulunan yaya kaldırımından yürümelisin. Geçmen gereken bir kavşak var. Orada örncelikle trafik polisinin işaretine uymalısın. Eğer trafik polisi yoksa karşıya geçmek için trafik ışıklarının yayalar için yeşil yanmasını beklemelisin. Sakın kırmızı ışıkta geçme. Biliyorsun yayalar için sadece yeşil ve kırmızı ışık var. Sürücüler için ise yeşil ve kırmızı ışıktan önce yanan ve hazırlan anlamına gelen sarı ışık yanar. Yaya ve okul geçidinden önce buralara yaklaşıldığını gösteren trafik işaret levhalarını göreceksin. Üşenme sakın, yaya ve okul geçitlerini kullan, başka yerden geçme. dedi. Beni öperek uğurladı. İçimden, Ben bunları zaten biliyorum. Babam ve annem hiç sıkılmadan bana hep nasihat ediyor ne gerek var ki? diye düşünüyordum. 32

33 Trafik Bilgisi Okuluma az bir yol kalmıştı. Heyecandan ve biraz da dalgınlıktan olsa gerek yaya geçidine gelmeden karşıya geçmeye çalıştım. O sırada yoldan gelen taşıt sürücüsü aracını zorlukla durdurmuştu. Çok karkmuştum. O an annem ve söyledikleri aklıma geldi. Yeni arkadaşlarımla tanışmanın heyecanını unutmuş, akşam annem ve babama sarılıp onların söylediklerini yapmadığım için özür dilemekten başka bir şey düşünmüyordum. (Bu kitap için yazılmıştır.) Yukarıdaki resimde Elif in hatalı davranışının ne olduğunu söyleyiniz. Bu davranış aracı kullanan sürücüyü hangi durumla karşı karşıya bırakmıştır? Yaya ve okul geçitlerini kullanmazsak neler olabilir? Trafik polisine, ışıklı trafik işaret cihazlarına ve trafik işaret levhalarına neden ihtiyaç duyarız? Yayalar, neden trafik kurallarına uymalıdırlar? Trafik işaret levhalarının anlamlarını bilmezsek ne gibi olumsuzluklarla karşılaşırız? Yandaki sayfada Elif in okulunun da bulunduğu re sim de ne ler gö rü yor su nuz? Cadde, sokak, yaya, sürücü, yolcu, yaya geçidi, ışıklı trafik işaret cihazı, yaya kaldırımı ve taşıtları gösteriniz. Trafik te dü ze ni sağ la mak için ne ler ya pıl mış? Ya pı lan dü zen le me ler trafikte ne gi bi ko lay lık lar sağ lı yor? 33

34 1. Ünite: Trafik Bilinci Evden çıkınca yola, Çok dikkatli olalım; Trafik kuralına Sıkı sıkı uyalım. TRAFİK KURALLARINA UYALIM Taşıt gelmediğini Görünce iki yandan; Yürüyelim karşıya, Dikkatlice durmadan. Trafik lambasında, Kırmızı da duralım; Yeşil ışık yanınca Geçmeye başlayalım. Kaldırımdan gidelim, Caddeye inmeyelim; Trafik kazasına Hiç meydan vermeyelim. Daima yaya geçit Yolu tercih edelim; Trafik polisini Dikkatle izleyelim. Dikkatli olan insan, Uyar bu kurallara; Kurallara uyanlar Uğramaz kazalara. Caddenin bir yanından Diğer yana geçerken, Önce sol, sonra sağa Bakalım yürümeden. Naim YALNIZ TRAFİKLE İLGİLİ ÖGELERİ ÖĞRENMEMİZ BİZİ BİLİNÇLİ YAYA, YOLCU VE SÜRÜCÜ YAPAR. Trafikte hangi ögelere uymanız gerekmektedir? Bir yere yaya olarak giderken trafikle ilgili hangi ögelerle karşılaşırsınız? Trafikte güvenliğimiz için ne tür düzenlemeler yapılmaktadır? 34 ÖÇK s

35 Trafik Bilgisi Düflünelim, tartışalım : Ulaşımda kullanılan taşıtlar olmasaydı günlük yaşantımızda ne gibi zorluklarla karşılaşırdık? Tartışınız. Ulaşım için kara, demir, deniz ve hava yollarından en çok kara yolunu kullanma nedenlerimiz nelerdir? ULAŞIMIN HAYATIMIZDAKİ YERİ Babam, bu bayram Siirt teki halam n yan nda geçireceğimizi söylediğinde hepimiz çok mutlu ol mufl tuk. Ben ve kardeşim de ha la m çok seviyor, aynı yaşlardaki kuzenlerimle iyi an la fl yorduk. On la r gö re cek ol ma n n se vin ci ni ya flar ken babam, İlk önce neyle gideceğimize karar verelim. dedi. Annem düşüncesini şöyle belirtti: Otobüsle gidelim, diyeceğim ama bayramda trafik yoğun olur. Uçakla gidemez miyiz? Uçak sözü beni çok heyecanland rd. Uçağa ilk defa binecektim. Babam, Uçakla çabuk ve güvenli gideriz ama bay ram mas raf la r m z çok ola cak, uçak bi raz pa ha l olur. de di. 35

36 1. Ünite: Trafik Bilinci Ab lam görüşünü, Kur ta lan a ka dar tren le gi de bi li riz. Ge ri ye 25 km yolumuz ka l yor. Enifl tem bi zi ara bay la al r. Ger çi yol cu luk bi raz uzun sü re cek ama gü ven li, ra hat ve ucuz olur. şeklinde dile getirdi. Babam, Keflke Siirt te deniz olsayd gemiyle giderdik. Daha eğlenceli ve ekonomik olurdu. diye espri yapt. (Bu ki tap için ya z l m fl t r.) ULAŞIM YOLLARI, BİR VÜCUDA HAYAT VEREN DAMARLAR GİBİDİR. Ula şım yol la rın ı hız, güvenlik ve ekonomiklik bakımından karşılaştırınız. Ulaşım türünü seçerken nelere dikkat edersiniz? ÖÇK s

37 Trafik Bilgisi Düflünelim, tartışalım : Trafik işaret levhaları niçin konulmuştur? Bize ne gibi yararlar sağlar? Tartışınız. Bu levhaya iyi bakın. Bu, sizin karşıya güvenli geçebileceğiniz yerlerden birini gösteriyor. Sizce bu işaret levhasının adı ne olabilir? IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI VE TRAFİK İŞARET LEVHALARINI ÖĞRENİYORUM Tra fik te yayalar için konulmuş işaret levhalarından hangilerini gördünüz? Gördüğünüz işa ret lev ha larının renkleri ve şekilleri neden farklıdır? Trafik işaret levhalarının anlamlarını neden bilmemiz gerekiyor? Bilmezsek ne gibi sorunlarla karşılaşırız? 37

38 1. Ünite: Trafik Bilinci Aşağıdaki trafik işaret levhalarının adlarını ve bu levhaların bulunduğu yerde nasıl davranılması gerektiğini belirtiniz. Trafik işaret levhalarında üçgen şeklinde olanın tehlike uyarı, daire şeklinde olanın düzenleme, kare şeklinde olanın bilgilendirme amaçlı olduğunu biliyor musunuz? Işıklı Trafik İşaret Cihazlarına Uymalıyız Annemle birlikte alışverişe gidiyorduk. Işıklı trafik işaret cihazının bulunduğu bir kavşakta beklerken yayalar için kırmızı ışık yanıyordu. Bize doğru hızla gelen araç sürücüsü o sırarda karşıya geçen kurallara uymayan dikkatsiz yayaya çarptı. Gördüğüm manzara beni hem çok ürküttü hem de çok üzdü. Işıklı trafik işaret cihazlarının anlamlarının herkes tarafından bilinmesi ve bunlara mutlaka uyulması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu düşündüm. Eve varır varmaz ışıklı trafik işaret cihazlarının anlamlarını araştırdım. Elde ettiğim bilgileri paylaşmak için ayrıntılı olarak yazdım ve ertesi gün arkadaşlarıma okudum. Eminim bu bilgiler sizin de işinize yarayacaktır. Işıklı trafik işaret cihazları, trafiğin düzenli ve güvenli bir şekilde akışını ve sürücülerle yayaların yolu sırasıyla kullanmalarını sağlar. Trafik akışının yoğun olduğu kavşak ve yaya geçitlerine konulan bu cihazlar, belirli aralıklarla yanıp söner. Araç sürücüleri ve yayalar, ışıkların durumuna göre yolu sırayla kullanırlar. 38

39 Trafik Bilgisi Ya ya lar için ko nu lan ışık lı trafik işa ret ci haz la rı, kırmı zı ve ye şil ol mak üze re iki renk ten olu şur. Üze rin de, du ran bir in san fi gü rü bu lu nan ya da DUR yazan kır mı zı ışık, yolun yayalara kapalı olduğu nu gös te rir. Bu ışık yan dı ğı sü re ce ya ya la rın ta şıt yo lu na gir me le ri ya sak tır. Üze rin de, yü rü yen bir in san fi gü rü ya da GEÇ yazan ye şil ışık, yolun yayalara açık olduğunu göste rir. Bu ışık yan dı ğı sü re ce ya ya lar kar şı ya geç mek üze re ta şıt yo lu na gi re bi lir ler. Ayrıca karşıya geçmek isteyen görme engelli yayalara sesli uyarı veren ışıklı trafik işaret cihazları da bulunmaktadır. Sü rü cü ler için ko nu lan ışık lı işa ret ci haz la rı; kır mı zı, sa rı ve ye şil ol mak üze re üç renk tir. Kır mı zı ışık, yolun araç trafiğine kapalı olduğu nu ve mut la ka du rul ma sı ge re ktiğini bildirir. 39

40 1. Ünite: Trafik Bilinci Sa rı ışık, uyarı anlamında olup yanış sırasına gö re yo lun tra fi ğe açıl mak ve ya ka pan mak üze re ol du ğu nu bil di rir. Sa rı ışı ğın kır mı zı ışık la bir lik te yan ma sı, yo lun tra fi ğe açıl mak üze re ol du ğu nu gös te rir. Bu du rum da, bek le mek te olan sü rü cü le rin ha re ke te ha zır lan ma la rı ge re kir. Ye şil ışık sön dük ten son ra ya nan sa rı ışık, yo lun tra fi ğe ka pan mak üze re ol du ğu nu bil di rir. Bu du rum da, sü rü cü le rin araç la rı nı ya ya ge çidindeki güvenlik şeridinde dur dur ma la rı ge re kir. Ye şil ışık, yolun trafiğe açık olduğunu gösterir. Bu ışık yandığı zaman geçilir. Sürücü ve yayalar, ışıklı işaret cihazlarına uymak zorundadırlar. (Bu kitap için yazılmıştır.) Bir Öykü: Hangi Trafik İşaret Levhası Daha Önemli? Trafik işaret levhaları, kendi aralarında tartışıyorlardı. Her biri kendisinin daha önemli olduğunu savunuyordu. Işıklı trafik işaret cihazı, Ben çok önem li yim. Ben olmasaydım yayalar ve sürücüler ne zaman geçeceklerini, ne zaman duracaklarını bilemezlerdi, dedi. 40

41 Mecburi yaya yolu levhası atıldı: Trafik Bilgisi Ben daha önemliyim. Bir yolun tamamının veya bir kısmının sadece yayaların kullanımına ayrıldığını gösteriyorum. Araçların buraya girmelerinin yasak olduğunu bildiriyorum. Yaya giremez levhası hemen söze karıştı: Asıl önemli olan benim. Yayaların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu, bu yola girerlerse bir tehlike ile karşılaşabileceklerini gösteriyorum. Yaya geçidi levhas söze kar flt : Ben yaya geçidinin bulunduğu yere gelindiğini gösteriyorum. Yaya ve sürücüleri, ilk geçiş hakkının yayalara ait olduğu konusunda bilgilendiriyorum. As l önem li olan be nim. 41

42 1. Ünite: Trafik Bilinci Bu arada Okul geçidi levhası, Ben okul geçidine yaklaşıldığı uyarısını yapıyorum. Sürücüler taşıtlarının hızlarını azaltır ve geçme yasağına uyar. Geçitten geçen veya geçmekte olan öğrencilere ilk geçiş hakkını verirler, diye gürledi. Kontrolsüz demir yolu geçidi levhası kendi kendine söylenip duruyordu: Ben tren le rin kara yolu üzerinden geç ti ği ye ri gös terme sey dim çok ka za olurdu. Her tra fik işa ret lev hası kendisinin da ha önem li olduğunu söylemeye çalışıyordu. Bu arada trafik polisimiz, Durun arkadaşlar. Boşa tartışıyorsunuz. Trafiğin güvenli ve düzenli akışında hepinizin önemli bir yeri var. Bu nedenle anlamlarınızın bilinmesi, korunmanız ve size zarar verenlerin uyarılması gerekir, dedi. (Bu kitap için yazılmıştır.) 42

43 Trafik Bilgisi TRAFİK İŞARET LEVHALARI, TRAFİĞİN DİLİDİR. Trafik işaret levhalarının şekilleri nasıldır? Bu levhalar şekillerine göre ne ifade ederler? Yayalar için konulan ışıklı trafik işaret cihazları hangi renklerden oluşur? Yaya giremez işaret levhasının bulunduğu yolda yayalar nasıl davranmalıdır? Trafik işaret levhalarından hangisi diğerlerine göre daha önemlidir? ÖÇK s

44 1. Ünite: Trafik Bilinci Düflünelim, tartışalım : Işıklı trafik işaret cihazları ile tra fik işa ret lev ha la rı ol ma say dı ne gibi sorunlarla karşılaşılırdı? Tartışınız. Ne ya pı yor sun? On la rı ko ru man ge re kir ken bir de za rar mı ve ri yor sun? IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI VE TRAFİK İŞARET LEVHALARINI KORURURUM Işıklı trafik işaret cihazları ve tra fik işa ret lev ha la rı; Trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak, Kara yolundan yararlananlara yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili bilgiler vermek, Ya sak la ma ve kı sıt la ma la rı bil dir mek amacıyla kara yolunun üzerine, kenarına vb. yerlere kolayca görülebilecek biçimde konulmaktadır. 44

45 Trafik Bilgisi Işıklı trafik işaret cihazları ile trafik işaret levhaları; sürücü, yaya ve yolculara trafikte nasıl davranacaklarını ve uymaları gereken kuralları göstermektedir. Bunlar âdeta trafiğin dilidir. Bu nedenle anlamlarını öğrenmek ve onları korumak herkesin görevi olmalıdır. Işıklı trafik işaret cihazları ve trafik işaret levhaları, yaya ve sürücülerin en büyük yardımcısıdır. Yaya, sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kadar yararlı olan ışıklı trafik işaret cihazları ile trafik işaret levhalarının korunması gerekir. Bunların korunması, bir vatandaşlık görevi olduğu gibi kanunen de zorunludur. Bu cihazların ve levhaların yapımı için harcanan paralar bizden alınan vergilerle karşılanmaktadır. Trafik işaret levhalarının kırılması, sökülmesi, alınması veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. Ayrıca bu levhaların çizilmesi, üzerlerine yazı yazılması veya bir şey yapıştırılması da yasaktır. Aksine davrananlar, suç işlemiş olurlar ve verdikleri zararı da ödemek zorundadırlar. 45

46 1. Ünite: Trafik Bilinci Trafik işaret levhalarına zarar verenler, kazalara neden olabilirler. Bir tehlike uyarı işaret levhasını görmeyen sürücünün kaza yapma olasılığı yüksektir. Bu nedenle bu tür davranışlarda bulunanlar uyarılmalı, gerekiyorsa en yakın polis veya jandarmaya bildirilmelidir. IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI İLE TRAFİK İŞARET LEVHALARI, TRAFİĞİN AKIŞINI KOLAYLAŞTIRMAK VE KAZALARI ÖNLEM İÇİN KONULMUŞTUR. Işıklı trafik işaret cihazları ve trafik işaret levhaları hangi amaçla konulmaktadır? Işıklı trafik işaret cihazları ve trafik işaret levhaları niçin korunmalıdır? Işıklı trafik işaret cihazları ve trafik işaret levhalarına zarar verenlere nasıl davranılmalıdır? ÖÇK s

47 Trafik Bilgisi Düflünelim, tartışalım : Karşıya geçerken yaya geçidini veya okul geçidini kullanıyor musunuz? Niçin? Lüt fen! Kar şı ya ge çişler de gü ven li ge çiş yer leri ni kul lan. KARŞIYA GÜVENLİ YERLERDEN VE KURALLARA UYGUN GEÇERİM Bir hafta sonu arkadaşlarımızla tiyatrodan çıkmış gezerek evlerimize gidiyorduk. Banket veya yaya kaldırımından yürüyorduk. Karşıya geçişlerde ya ya alt ve üst ge çit le ri ni, tra fik po li si veya ışıklı trafik işaret cihazlarının bulunduğu yaya geçitleri gibi güvenli geçiş yerlerini kullanıyorduk. Çünkü kendi güvenliğimiz ve başkalarının güvenliği için bu yerleri kullanmamız ve bu gibi kurallara uymamız gerektiğini öğrenmiştik. 47

48 1. Ünite: Trafik Bilinci Trafik polisinin bulunduğu yerlerde karşıya geçerken trafik polisine uyuyorduk. Yaya geçitlerinde yeşil ışık yanmış olsa bile araçların durmasını bekliyor ve sürücü ile göz göze gelerek geçişin güvenli olduğunu anladıktan sonra geçiyorduk. Karşıya geçişlerde yeşil ışığı yol üzerinde değil, yaya kaldırımında ve yola iki adım mesafede bekliyorduk. Geçiş sürelerini de gösteren yeşil ışıklara dikkat ediyorduk. Kalan geçiş süresi yeterli değilse bir sonraki ışığı bekliyorduk. 48

49 Trafik Bilgisi Yola devam ederken bir arkadaşımızı evine bırakmak için kara yolunda karşıya geçmemiz gerektiğinde güvenli bir geçiş yeri bulamadık. Çaresizce düşünürken arkadaşlarımızdan biri, Merak etmeyin. Böyle güvensiz geçiş yerlerinden nasıl geçileceğini biliyorum. Önce sola, sonra sağa, tekrar sola, yolun ortasına gelince tekrar sağa bakarak geçmeliyiz. Bir gün babamla böyle bir yerden geçmiştik. Bana, böyle du rum lar da, Dur, Bak, Din le, Ka rar Ver ve Geç ko mut la rı nı ha tır la. de miş ti. Babasından öğ rendiği komutlara uyarak karşıya geçtik. Hepimiz çok mutluyduk. Bu durumu sınıftaki diğer arkadaşlarımızla da paylaşmaya karar ver dik. 49

50 1. Ünite: Trafik Bilinci Ertesi gün trafikteki davranışlarımızı arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşlarımızdan birisi Anlattıklarınız trafikte hepimizin yapması gereken davranışlar. Ben de bu konuyu daha önce araştırmıştım. Anlattıklarınıza katkı sağlamak istiyorum. dedi. Arkadaşlar, ani olarak yola inmemeli, duran araçların önünden, arkasından geçmemeliyiz. Çevre yolu ve otoyollarda kesinlikle karşıya geçmemeliyiz. Görme, duyma ve ortopedik engelli bireylere karşıya geçişlerinde yardımcı olmalıyız. Ülkemizde trafik sağ taraftan işlemektedir. Bazı ülkelerde ise trafik ülkemizden farklı olarak soldan işlemektedir. Bu ülkelere gittiğimizde trafiğin akış yönünün ülkemizden farklı olduğunu göz önünde bulundurarak karşıya geçişlerde bu duruma göre davranmalıyız. dedi. (Bu ki tap için ya zıl mış tır.) 50

51 Trafik Bilgisi TRAFİK Yollarda insanlar, Her çeşit taşıtlar, Gider gelir, Buna trafik denir. Daima yürürüm Yolun sağından. Karşıya geçerken bakarım Önce sola, Sonra sağa, Tekrar sola, Yol ortasına varınca Bir daha sağa. Kırmızı yanınca Dururum, Yeşilde geçerim.... Yol üstünde değil Bahçelerde oynarım. Mustafa KAYNAR Belirli Günler ve Haftalar 51

52 1. Ünite: Trafik Bilinci Bir Öykü: Kırmızı Başlıklı Kız Annesi, kırmızı başlıklı kızı yiyecek vermesi için hasta olan büyük annesine gönderir. Ona yolda trafik canavarına dikkat etmesini ve güvenli yolları ve güvenli geçiş yerlerini seçerek gitmesini tembihler. Kırmızı başlıklı kız, annesinin söylediklerini düşünerek yola çıkar. Bir süre yürüdükten sonra karşıya geçmek için taşıt trafiğini kontrol eder. Trafik çok yoğundur ve geçmesi de çok tehlikelidir. Biraz ilerideki yaya üst geçidini görür. Oraya kadar gitmeyeyim, buradan geçerim. diye düşünürken annesinin sözlerini hatırlar. Üşenmeden yaya üst geçidine kadar yürür ve güvenle karşıya geçer. Büyük annesine ulaşmak için az bir yolu kalmıştır. Ancak tedbiri elden bırakmamalıdır. Çünkü trafikte bir anlık tedbirsizlik onu trafik canavarına yenik düşürecektir. Kırmızı başlıklı kız güvenli olmayan yerlerden geçerek çok kısa sürede büyük annesine ulaşabileceğini bilmektedir. Fakat annesinin sözlerini hatırlayıp uzun olmasına rağmen güvenli yolları ve güvenli geçiş yerlerini tercih etmeye devam etmektedir. Önce trafik polisinin bulunduğu bir kavşakta onun geç işaretinden sonra karşıya geçer. Biraz ileride karşıya geçmek için ise yaya geçidini kullanır. Güvenli geçiş için yayalar için yeşil ışık yanmasını bekler. 52

53 Trafik Bilgisi Artık büyükannesinin evinin önündedir. Kapıyı büyük annesi açar ve sevinçle torununa sarılır. Zorlukla nefes alan büyük anne bir süre sonra kendine gelir ve kırmızı başlık giymiş torununa Biraz geç kaldın, umarım yolda başına bir şey gelmemiştir. der. Kırmızı başlıklı kız Daha kısa yoldan daha hızlı gelebilirdim ama annemin sözlerini dinleyerek biraz daha uzun ve güvenli geçiş yerleri olan yoldan geldim. der. Büyük anne Aferin benim kızıma! Böyle yaparak trafik canavarına yakalanmamışsın. Dönüşte de aynı yolu izlemelisin. Böylelikle tehlikelerle karşılaşmazsın. der. Kırmızı başlıklı kız yine güvenli geçiş yerlerini kullanarak neşe içinde eve döner. (Bu kitap için uyarlanmıştır.) Kıssadan hisse: Bir yere giderken güvenliğimiz için kırmızı başlıklı kızın yaptığı gibi güvenli geçiş yerlerini kullanmalıyız. GÜVENLİ GEÇİŞ YERLERİ BİZİ SEVDİKLERİMİZE ULAŞTIRIR. Karayolunda karşıya geçişlerde kullanılması gereken güvenli geçiş yerleri nerelerdir? Işıklı trafik işaret cihazının bulunduğu yaya geçitlerinde karşıya geçerken nelere dikkat edilmelidir? Güvenli bir geçiş yeri bulunmayan yerlerden kar şı ya geç mek zo run da kalındığında nasıl davranılmalıdır? 53 ÖÇK s

54 1. Ünite: Trafik Bilinci Düflünelim, tartışalım : Yaya kaldırımında yürürken kurallara uyulmaması durumunda ne gibi olumsuzluklar yaşanabilir? Tartışınız. Bu ra sı ya ya kal dı rı mı, oyun ala nı de ğil! Lüt fen ya ya kal dı rım la rın da koş ma ya lım. YAYA KALDIRIMINDA YÜRÜRKEN Arkadaşlarımızla okuldan çıkmış, yaya kaldırımından yürüyerek evlerimize gidiyorduk. Ben, koltuk değneklerimle daha yavaş hareket ettiğim için kimseyi engellemeyecek şekilde taşıt trafiğine en uzak taraftan yürüyordum. Bu sırada arkadaşlarımdan birisi diğerini kovalıyor, ikisi de güreşerek şakalaşıyordu. Bir arkadaşımız ise taşıt trafiğine çok yakın yerden yürüyordu. Onlar bu davranışlarının trafiğin düzenli ve güvenli akışını engelleyerek kazalara neden olabileceğini düşünmüyorlardı. Arkadaşlarımı yaya kaldırımının taşıt trafiğine uzak tarafından yürümeleri, koşmamaları, itişmemeleri konusunda uyarmalıydım. 54

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ. A) yaya geçidi B) tansiyon ölçme cihazı C) ışıklı işaret cihazı D) taşıt yolu

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ. A) yaya geçidi B) tansiyon ölçme cihazı C) ışıklı işaret cihazı D) taşıt yolu TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ 1-Aşağıdakilerden hangisi trafikte bulunan unsurlardan biri değildir? A) yaya geçidi B) tansiyon ölçme cihazı C) ışıklı işaret cihazı D) taşıt yolu 2-Aşağıdakilerden hangisi, yaya

Detaylı

TRAFİK KURALLARI. Işıksız kavşaklarda çapraz geçmeyin yaya geçitlerinin bulunduğu çizgileri kullanın. Yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçin.

TRAFİK KURALLARI. Işıksız kavşaklarda çapraz geçmeyin yaya geçitlerinin bulunduğu çizgileri kullanın. Yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçin. TRAFİK KURALLARI Yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçin. Işıksız kavşaklarda çapraz geçmeyin yaya geçitlerinin bulunduğu çizgileri kullanın. Asla ve asla kavşak ortasından ve çapraz geçmeyin. Mutlaka

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ 4 KAZANM AD KONU AD ÜNİTELENDİRİLMİŞ YLLK PLAN ARAÇ VE GEREÇ UYARLAR DEĞERLENDİRME AÇKLAMALAR EYLÜL. Yaya iken karşılaşabileceği trafikle ilgili unsurları fark eder. SENE BAŞ

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 30 Nisan 2012 ta rih ve 28 sa yı lı ka ra rıy la 2012-2013 öğ re

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

6.Örnek Olay Çalışması Yaya Sürücü İlişkisi: Sürücü yayanın halinden anlamaz!

6.Örnek Olay Çalışması Yaya Sürücü İlişkisi: Sürücü yayanın halinden anlamaz! 6.Örnek Olay Çalışması Yaya Sürücü İlişkisi: Sürücü yayanın halinden anlamaz! Tartışma Soruları: Olay nerede, ne zaman, hangi şartlarda oluşmuştur? Sorunun nedenlerini açıklayınız? Fark edilen tehlike

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı!

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! 9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! Doktor Haklan bey, sabah muayenesine yetişmek üzere hızla hastaneye doğru yürüyordu. Cep telefonu çaldı, arayan hemşire Ayten hanımdı.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 4.SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ YILLIK PLANI

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 4.SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ YILLIK PLANI 5.HAFTA 28- EK- KASIM 2-25 EKİM. ÜNİTE : TRAFİK BİLİNCİ EKİM TRAFİK GÜVENLİĞİ 7- EKİM. HAFTA 30-EY-4 EKİM EYLÜL 3-4. HAFTA 6-27 EYLÜL ÜNİTE AY HAFTA DERS SAATİ KONU 203-204 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 4.SINIF

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Trafik işaret levhalarının şekil ve anlamları üzerinde durulacaktır.

Trafik işaret levhalarının şekil ve anlamları üzerinde durulacaktır. 19 EYLÜL 011 / 18 KASIM 011 Kazanımlara ait değerlendirme öğretmen kitabında bulunan değerlendirme etkinlikleri ile yapılacaktır.bu temada Kendimi Değerlendiriyorum, Grup Üyeleri Değerlendirme, Gösteri

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 30 Nisan 2012 ta rih ve 28 sa yı lı ka ra rıy la 2012-2013 öğ re

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

TRAFİK. Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014

TRAFİK. Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014 TRAFİK Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014 Trafik Nedir? yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerinde hal ve hareketlerine "trafik" denir. Dünya da Ölüm Nedenleri arasında

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

10.Örnek Olay Çalışması Cep Telefonu ve Diğer Bağımlılıklar: Motosiklet sürücüsü cep telefonu ile konuşuyor!

10.Örnek Olay Çalışması Cep Telefonu ve Diğer Bağımlılıklar: Motosiklet sürücüsü cep telefonu ile konuşuyor! Okulun basketbol takımı, katıldığı turnuvada finale yükselmiştir. Final maçı heyecanıyla tüm takım havaalanına doğru gitmektedir. Herkes keyiflidir, otobüste neşeli bir hava hakimdir. E5 karayolunda servis

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL 1.Kesinlikle alkollü olarak araç kullanmayınız ve kullandırmamaya çalışınız. 2. Eskimiş lastiklerle yola çıkmayınız. Kışın en az diş kalınlığı 3 mm yazın 2 mm olmalı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI 6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine Çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda

Detaylı

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 den itibaren NSW Eyaletinde trafik kurallarında bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Basit şekliyle bu değişikliklerin çoğu mevcut kuralların

Detaylı

UMRE ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET 2010 UMRE. 30 yıllık tecrübe... T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI. Geçen yılın f iyatlarıyla...

UMRE ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET 2010 UMRE. 30 yıllık tecrübe... T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI. Geçen yılın f iyatlarıyla... 2010 UMRE ORGANİZASYONU ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET 2010 UMRE İbadet aşkıyla kutlu beldeye Diyanet güvencesiyle, tecrübeli görevliler refakatinde, kutsal beldelere huzur dolu bir seyahat, unutulmayacak bir

Detaylı

PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi

PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi PÄRM 6 2 Araçta bulundurulması gerekli ışıklar nedir? A. Yüksek, normal, stop ve flaşörler.

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı