Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 PRA class I, PRA class II Antikor titresi ne kadar önemli? Dr.Hüseyin Tutkak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD.

2 CDC CROSSMATCH / BÖBREK NAKLİ Patel R., Terasaki P.I. : N.Engl. J. Med. 1969; 280: 735 Rejeksiyon ( 48h) Rejeksiyon yok Positive crossmatch 24 6 Negative crossmatch %4,1 % 80 Pozitif crossmatch: Akut greft kaybı için yüksek risk (80%) Crossmatch pozitif ise transplantasyon yapılmaz. Bazı antikorlar (anti-hla dışındakiler) direkt donör lenfositlerine karşı olmakla birlikte klinik olarak ilişkisizdir. 2

3 CROSSMATCH / BÖBREK NAKLİ Negatif Crossmatch Nakil yapılabilir Pozitif Crossmatch Controindication 3

4 CROSSMATCH (1) Standard-, direct NIH-CDC Uzamış inkübasyon T ve B CDC Amos (3 yıkama) ve Amos-modifiye (1 wash) T ve B CDC: yıkamalar antikomplementer faktörleri elimine eder AHG CDC T (Johnson A.H.): İnsan anti-globulin eklenmesi hem düşük titredeki ve hem de in vitro olarak komplemanı fikse etmeyen antikorların antikorların tanımlanmasını sağlar AHG CDC B (Gebel H.M.): AHG, B hücrelerinin eksprese ettikleri yüzey immunoglobulinlerine bağlanabilir ve durumda kompleman aktive olur, YANLIŞ POZİTİF SONUÇ İki renkli immunfloresans teknikle, B hücreleri önce floresansla konjuge anti-immünglobulinle işaretlenir ve böylece AHG nin yüzey immünglobulinlerine bağlanmasına engel olunur. 4

5 CROSSMATCH (2) T ve B Flow crossmatch (FCXM) (Garavoy): alıcı serumu ile inkübasyondan sonra donör lenfositleri florokromla konjuge sekonder antikorla işaretlenir (anti-insan IgG veya IgM) Anti-CD3 ve anti-cd-19 ile işaretlemeyle anti-t ve anti-b antikorları ayrı ayrı tayin edilebilir. Antikor tipi tayin edilebilir (IgG, IgM). Antikor tayini kompleman aktivasyonundan bağımsızdır. CDC den kez daha duyarlıdır. Antikor bağlanması yarı kantitatif olarak ölçülebilir. 5

6 ANTI-HLA ALLOANTİKORLARI PRA Transfüzyon, Gebelik, Daha önceden organ nakli yapılmış kişiler Anti-HLA antikorları oluşma riski vardır. Anti-HLA antikorlarının organ alıcısında transplantasyondan veya retransplantasyondan önce tayini ve tanımlanması önemlidir. 6

7 PRA CDC (Panel Reactive Antibodies) İyi tanımlanmış panel hücreleri hasta serumunda alloantikor reaktivitesi ve spesifikliğinin tayininde kullanılır PRA, pozitif hücrelerin oranıdır. 7

8 ANTI-HLA ANTIBODIES The official position of ASHI (approved on June 7th 2003) Pozitif crossmatch anti-hla IgG antikorları klinik olarak önemli olup spesifik olarak donör lenfositleriyle reaksiyon verir. Pozitif CDC crossmatch transplantasyon için en önemli engeldir. 8

9 ALLOANTİKORLARIN TANIMLANMASI Oto antikorlar (IgG veya IgM) nedeniyle oluşan crossmatch pozitifliğinin klinik olarak önemi yoktur; - serumun otolog lenfositlerle absorbsiyonu - serumun DTT ile absorbsiyonu Anti-HLA spesifikliğinin cell line dan izole edilmiş saflaştırılmış HLA antijenlerinin mikro boncuklara kaplanarak tanımlanması (Pei R.) Anti-HLA spesifikliğinin soluble HLA antijenlerinin katı faza fikse edilerek ELISA ile tayini (Zachary A.A.) Anti-HLA antikor spesifikliğinin tek antijenin mikro boncuklara bağlanarak Flow sitometrede saptanması (Pei R.): - Daha duyarlı - Yüksek PRA mevcudiyetinde anti-hla antikorlarının analizinin kolay yapılabilmesi 9

10 ANTİ-HLA ANTİKORLARININ TAYİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER Non Antijen-spesifik CDC: % PRA Specificity (class I & II?) Antijen-spesifik ELISA: Neg/Pos % PRA (class I & II) Specificity (class I & II) Flow Sitometri (FlowPRA Beads): % PRA (class I & II) Specificity (class I & II) IgG ve IgM 10

11 ANTİ-HLA ANTİKORLARININ TAYİNİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER /DUYARLILIK Analysis of HLA Presensitization (PRA) W.E. Herczyk 2003 Method Pozitif (n)/toplam(n) % CDC 12/66 18% ELISA 32/66 48% Flow 48/66 73% 11

12 Duyarlılığı ı sınırlı yöntemler ANTİKOR TİTRESİ ve AVİDİTE PATOJENİK ANTİKORLAR KLİNİK ÖNEM EȘİK DEĞERİ ANALİTİK TAYİN EȘİK DEĞERİ DOĞAL ANTİKORLAR BODRUM 12

13 Yüksek duyarlılıktaki yöntemler ANTİKOR TİTRESİ ve AVİDİTE PATOJENİK ANTİKORLAR KLİNİK ÖNEM EȘİK DEĞERİ ANALİTİK TAYİN EȘİK DEĞERİ DOĞAL ANTİKORLAR BODRUM 13

14 Antiallograft antibodies: relevance, detection, and monitoring. MaryL, ZacharyA Current Opinion in Organ Transplantation. 15(1):2-7, February Comparisons of antibody testing assays Yöntem Avantajı Yetersizliği Uygulamalar CDC Ucuz, deneyim Canlı hücre gerektirir, HLA için spesifik değil, duyarlılığı düşük Akış sitometresi Duyarlılığı CDC den fazla, farklı hücre tipini ve Ig sınıfı/ alt tipini ayırabilir Reaktif ve donanımları pahalı, HLA için spefik değil Donör alıcı crossmatch Donör alıcı crossmatch Solid faz immünassayler (SFA) GENEL Yüksek duyarlılık ve özgüllük, az serum gerektiri, canlı hücre gerektirmez Birçok serum faktöründen etkilenir Antikor tayini ve izlenmesi, SFA-pool antijenler SFA fenotip panel SFA Single antijen En ucuz SFA Spesifikliği yok Antikor tayini ve izlenmesi, Crossmatch ile iyi korelasyon Mevcut bütün antikorları saptar, Cw, DQ ve DP ye karșı antikorları tayin edebilir, epitop veya allel spesifik antikorları tanımlayabilir Bazı antikorlar diğerleri tarafından maskelenebilir, Cw, DQ ve DP ye karşı antikorların tayininde yetersiz Tek boncukla temsil edilen antijen, değișik miktardaki antijen ve bozulmuș molekülleri kaçırılabilir, multipl antikorların toplam düzeyini vermeyebilir birçok ve Antikor spesifikliği tayin edilebilir, izlemde ve kabul edilemez antijenlerin tayininde Donör spesifik antikorların mevcut olup olmadığı Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

15 Alloantikorlar Donör - spesifiksifik antikorlar (DSA) Anti-HLA Anti-endothelial cell antikorlar Anti-human MHC Class I chain-related genes (MICA,B) Doku spesifik antijenlere karșı antikorlar ABO isoagglutinins Non donör - spesifiksifik antikorlar Anti-HLA antikorlar Anti-MICA antikorları 15

16 Alloantikorlar: Hasar mekanizmaları Alloantibody-induced acute injury of the graft Lytic activation of the C : Endothelial cell injury Endothelial cell lysis Activation of platelets and the clotting system Enhancement of inflammation by recruitment of neutrophils monocytes, T and B-cells Alloantibody-induced chronic injury Sub-lytic activation of C : Activation of endothelium, platelets and Monocytes Endothelial cell apoptosis Production of pro-fibrotic growth factors: Basic fibroblast growth factor Platelet-derived growth factor Thrombospodin-1 16

17 Antibodies against MICA Antigens and Kidney-Transplant Rejection Yizhou Zou, M.D., Peter Stastny, M.D., Caner Süsal, M.D., Bernd Döhler, Ph.D., and Gerhard Opelz, M.D. N Engl J Med, 2007, 357;13;

18 PRE-TX Anti-HLA Antikor First transplants I POZİTİF, II Neg I Neg, II Pozitif I Neg, II Neg I Pozitif, II Pozitif 18

19 PRE-TX Anti-HLA Antikor Retransplants I Neg, II Neg I Neg, II Pozitif I Pozitif, II Neg I Pozitif, II Pozitif 19

20 CollaborativeTransplant Study, Opelz 20

21 CollaborativeTransplant Study, Opelz 21

22 PRA> %50 PRA %50 CollaborativeTransplant Study, Opelz 22

23 Percent Graft Survival P< th workshop Years after Testing HLA antikoru yok (806) Overall (964) HLA Antikoru (158) 23

24 Screening for De Novo Anti-Human Leukocyte Antigen Antibodies in Nonsensitized Kidney Transplant Recipients Does Not Predict Acute Rejection Gill, John S. 1,7 ; Landsberg, David 1 ; Johnston, Olwyn 2 ; Shapiro, R Jean 2 ; Magil, Alex B. 3 ; Wu, Vivian 4 ; Tinckam, Kathryn 5,6 ; Keown, Paul 1,4 Transplantation Issue: Volume 89(2), 27 January 2010, pp YON OLASILIĞI AKUT REJEKSİYON OLASILI 24

25 Virtual crossmatch protokolü Bingaman WA et all, Transplantation 2008, 86; Sensitize Hasta HLA; HLA-B*4402 Antikor HLA-B*4403 Donör HLA-B*4403 ise kabul edilemez UNOS a bu bilgi HLA-B*44 olarak girilebiliyor!!! HLA ve Antikorlar için yeni yazılım ihtiyaçı 25

26 Updates from the 2009 Banff Conference on Allografts and Future Directions Banu Sis, MD, FRCPC Dept of Laboratory Medicine and Pathology Alberta Transplant Applied Genomics Centre University of Alberta, Edmonton, AB Alberta Transplant Lecture Series 21 October 2009

27 Banff 2009 Conference on Allograft Pathology Banff, AB from August 9 to 14, attendees (transplant clinicians, pathologists, surgeons, immunologists, researchers) from 30 countries Discussed several aspects of solid organ transplants: Alloantibody responses Endothelial cells in rejection Genomics/proteomics approaches Non-invasive markers of rejection Updates on kidney, heart, pancreas, liver, and composite tissue allograft pathology Banu Sis, MD, FRCPC

28 Accepted Organ Specific Criteria for Antibody Mediated Graft Rejection Kidney Heart Pancreas Lung Liver Bowel Hyperacute rejection Acute humoral rejection Chronic humoral rejection + Accommodation + + Lots of blanks! Banu Sis, MD, FRCPC

29 Antibody Detection & Monitoring - A. Zachary Solid Phase testlerinin duyarlılığı, hücre temelli testlere göre (CDC) daha yüksek Ancak serumdaki birçok bileșen etkileyebilir Bu nedenle standartizasyonun dikkatli bir șekilde yapılmalı ve tayinlerin klinik olarak önemli eșik değerleri önemli Crossmatch tests Cytotoxicity Flow cytometry Antibody screening tests (solid phase assays) Platforms Traditional ELISA Beads: flow cytometer, Luminex fluoroanalyzer DynaChip 29

30 Kidney Allograft Survival 13 th, 14 th, 15 th Workshops 100 No HLA Antibody (4757) Percent Graft Survival All HLA Antibodies are De novo HLA Antibody (1087) Years after Testing Log-rank p< % 76% Banu Sis, MD, FRCPC

31 Percent Graft Survival DSA are most detrimental KIDNEY: ALL Workshops All HLA Antibodies are De novo No Antibody (1096) DSA (57) Non-DSA Antibody (145) Log-rank p= Years after Testing Banu Sis, MD, FRCPC

32 Heart Allograft Survival: ALL WS Percent Graft Survival All HLA Antibodies are De novo No HLA Antibody (287) HLA Antibody (141) Log-rank p= Years after Testing Banu Sis, MD, FRCPC

33 Lung Allograft Survival : All WS 100 Percent Graft Survival No HLA Antibody (99) HLA Antibody (32) All HLA Antibodies are De novo Log-rank p= Dr.H.TUTKAK 2.TİGED 3 KONGRESİ- 4 Years after Testing BODRUM Banu Sis, MD, FRCPC

34 Liver Allograft Survival: ALL WS 100 No HLA Antibody (269) Percent Graft Survival HLA Antibody (65) All HLA Antibodies are De novo Log-rank p=ns (0.1282) Years after Testing Banu Sis, MD, FRCPC

35 ALLOGRAFT SURVIVAL Organ 1 Year 5 Years 10 Years Kadavra - Böbrek 91% 68% 42% Canlı Donör- Böbrek 95% 79% 54% Karaciğer 83% 67% 52% Kalp 87% 72% 49% Akciğer 84% 48% 19% Transplants performed between ; OPTN/SRTR Annual Report

36 DÜŞÜK TİTRELİ VE / VEYA NONCOMPLEMENT- FIXING ANTİKORLAR (CDC-, FCXM+) TARTIŞILAN KONU Bu antikorlar klinik olarak kabul edilemez riskli mi? Veya bu antikorlar otomatik olarak antikor aracılıklı hiperakut rejeksiyona neden mi oluyor? Bu antikorun tesbit edilmesi alıcıya organ nakli kararını değiştirmeli mi? 36

37 DÜŞÜK TİTRELİ VE / VEYA NONCOMPLEMENT- FIXING ANTİKORLAR (CDC-, FCXM+) Incidence : - First transplants 15% - Re-transplants 34% Early Graft Loss (< 3 months): FCXM + FCXM - First transplants 20% 5% Re-transplants 60% 15% (HM Gebel et al. Am J of Transplant 2003; 3: 1488) 37

38 DÜŞÜK TİTRELİ VE / VEYA NONCOMPLEMENT- FIXING ANTİKORLAR (CDC-, FCXM+) SONUÇ Önemli klinik sonuçları olabilen düşük titreli ve/veya noncomplement-fixing anti-hla antikorları sadece akış sitometresi gibi duyarlı yöntemlerle tayin edilebilirler Bu antikorlar önemli bir risk faktörü olarak görünmekteler 38

39 SADECE B HÜCRE POZİTİF CROSSMATCH KLİNİK ÖNEMİ? B hücre CDC pozitif crossmatch Oto-crossmatch Serumu CDC den daha duyarlı olan akış sitometresi veya ELISA gibi solid faz assayler 39

40 T HÜCRE CURRENT NEGATIVE HISTORIC POSITIVE (CNHP) POZİTİF Hastanın immünolojik geçmiş öyküsünün izlenmesi Her 3 ayda bir (EFI) veya her ayda bir (ASHI) PRA testi. 40

41 T HÜCRE CURRENT NEGATIVE HISTORIC POSITIVE (CNHP) POZİTİF YORUM: 1970: Eskiye yönelik olarak bir kez pozitiflik tesbit edilmiş ise Tx için kontraendike olarak kabul edilirdi (Cardella): CNHP (pozitif) ve CNHN (negatif) alıcılarda bir yıllık graft survival farkı yok. Birçok merkez sensitize hastalarına crossmatch testini current serum örneğini kullanarak yapıyor (Son durum?). 41

42 THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF CURRENT NEGATIVE HISTORIC POSITIVE (CNHP) CDC CROSSMATCH FOR T-CELLS (III) (HM Gebel et al. Am J Transplant 2003; 3: 1488) 42

43 T HÜCRE CURRENT NEGATIVE HISTORIC POSITIVE (CNHP) POZİTİF Bu alıcılara nakil yapıldığında ilk 3 ayda antikor aracılıklı rejeksiyon sıklığı fazla Bununla birlikte bu alıcıların büyük bölümüne başarılı nakiller yapılabiliyor SONUÇ Yayınlanmış veriler geçmişinde pozitif crossmatch tesbit edilen alıcılara nakil yapılabildiğini ve kesin risk faktörü olarak görülemeyeceğini gösteriyor. 43

44 CROSSMATCH TEMELİNDE ANTİKOR ARACILIKLI RED VEYA ERKEN GRAFT KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİ Donör reaktif, HLA spesifik IgG antikoru, nakil öncesi crossmath POZİTİF ise RİSK YÜKSEK, geçmișinde pozitiflik saptanmıș ise orta derecede riskli (HM Gebel et al. Am J Transplant 2003; 3: 1488) 44

45 ANTIBODY-MEDIATED REJECTION (AMR) Consensus Opinion from the Antibody Working Group (Transplantation 2004; 78: 181) AMR = Antibody mediated rejection, Hyperacute AMR : high titer of DSA; alteration of graft function and, nearly always, graft loss within 24 hours post-transplant due to pre-formed DSA. Accelerated AMR: low titer of DSA; rejection occurs after 24 hours; no response to standard therapy. Acute AMR: de novo production of DSA or post-desensitization restart of DSA production; rejection from 1 week to 3-6 months post-transplant; no response to standard therapy. Late or chronic AMR: de novo production of DSA; usually 1 year posttransplant; few symptoms but progressive; poor or no response to standard therapy. 45

46 THE TYPE OF HLA-A EPITOPES INVOLVED IN THE PRODUCTION OF DS-Abs (I) 62-G/Q 65-R 66-N 67-V 70-H/Q 74-D 76-A 77-N 79-G 80-T 81-A 82-L 83-R 90-D 95-I 97-M 105-S 114-Q/R 116-D 127-K 142-T 144-K 145-H 151-H 166-D 167-G 193-A 194-V 207-S 246-S 253-Q 276-P 294-F 298-I 299-A/T 334-M 32 different epitopes (with a total of 76 amino-acid residues) Highest frequency: 127-K (Lys)=9,2%; 116-D (Asp)=7,9%; 62-G (Gly)/Q (Gln)=6,6% 46

47 THE TYPE OF HLA-A EPITOPES INVOLVED IN THE PRODUCTION OF DS-Abs (II) 47

48 THE TYPE OF HLA-B EPITOPES INVOLVED IN THE PRODUCTION OF DS-Abs (I) H 11-A 12-M 45-T 67-Y 77-N/S 80-I/N 16 different epitopes (with a total of 45 amino-acid residues) 81-A 82-L Highest frequency: 77-N (Asn)/S (Ser)=17,8%; 81-A (Ala)=13,3%; 80-I (Ile)/N (Asn)=11,1%; 82-L (Leu)=11,1%; 83-R (Arg)=11,1%; 163-E (Glu)/L (Leu)/T (Thr)=11,1% 83-R 113-H 131-S 152-E 156-D E/L/T 194-I 305-T

49 THE TYPE OF HLA-B EPITOPES INVOLVED IN THE PRODUCTION OF DS-Abs (II) 49

50 CLINICAL RELEVANCE OF ANTI-HLA ANTIBODIES DEVELOPED AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION A. Piazza, E. Poggi, L. Borrelli, G. Ozzella, P.I. Monaco, D. Settesoldi, D. Fraboni, S. Scornajenghi, C. Cortini, A. Iacona, C.U. Casciani, D. Adorno 9 Congresso Nazionale AIBT, Pesaro Settembre 2002 Anti-DSA Analysis using FlowPRA 60,0% 51,4% 40,0% 27,0% 21,6% 20,0% Preliminary data in: 0,0% anti-hla class I & II anti-hla class II anti-hla class I A. PIAZZA, et all. Impact of donor-specific antibodies on chronic rejection occurrence and graft loss in renal transplantation. Transplantation 2001; 71: B. A. PIAZZA, et all. Relevance of post-transplant HLA class I and class II antibodies on renal graft outcome. Transplant Proc 33(1-2): ,

51 DSA /TRANSPLANTASYON 60% 51,3% 30,8% 40% P = 0, % 0% 12,8% Acute Rejection P = 0,0001 6,0% Graft Loss Anti-DS Positive Patients Anti-DS Negative Patients 51

52 PREDICTING KIDNEY GRAFT FAILURE BY HLA ANTIBODIES: A PROSPECTIVE TRIAL Paul I. Terasaki and Miyuki Ozawa Am J Transplant 2004; 4: 438 Post tx with antibody Post tx, no antibody 52

53 Virtual crossmatch protokolü Bingaman WA et all, Transplantation 2008, 86; Saptanan antikor MFI değeri 2000 nin üzerinde ise, bu HLA antijenli donör kabul edilmez -Antikor MFI değeri arasında ise zayıf pozitif crossmatch gibi ișlem görebilir, hastaya duyarlı olarak yaklașım Antikor MFI değeri 1000 nin altında olan HLA antijenleri kabul edilebilir. 53

54 Flow crossmatch/virtual cross match Muhtemel Açıklama FC-XM pozitif Virtual XM negatif FC-XM yanlıș pozitif Virtual XM yanlıș negatif Klinik olarak önemsiz antikorların hücre yüzeyine bağlanması Donör HLA sı eksik saptanmıș HLA alleli tek antijen flow bead panelinde yok FC-XM negatif Virtual XM pozitif FC-XM yanlıș negatif FC-XM tek antijen flow bead den daha az duyarlı Virtual XM yanlıș pozitif Amico P et all, Curr Opin Organ Transplant,2009, 14: İn vivo olarak HLA molekülünde mevcut olmayan tek antijen flow bead de denatüre epitoplara karșı antikorlar 54

55 Yanlıș negatif virtual crossmatch Donör spesifik non HLA antikorları - Endotelyal hücre antikorları - MHC class I chain related gene A - Glutatyon S-Transferaz T1 - Anjiotensin-reseptör antikorları H-Y Yanlıș negatiflik donör HLA antijenin eksik tayini (HLA-C, HLA-DP) HLA alleli tek antijen flow bead panelinde yok İn vivo olarak HLA molekülünde mevcut olmayan, tek antijen flow bead de denatüre epitoplara karșı antikorlar IgM antikorları? Amico P et all, Curr Opin Organ Transplant,2009, 14:

56 Yanlıș pozitif virtual crossmatch Tek antijen kaplı boncukta teknik nedenlerle olabilen pozitiflik. HLA molekülleri hazırlama esnasında denatüre olabilir ve ürünleri HLA molekülünde in vivo olarak mevcut olmayan yeni epitoplar olarak reaksiyon verebilir. Tek antijen kaplı boncukla gerçekten HLA-DSA tesbit edilebilir, fakat sınırlı klinik önemi olabilir. Bu nedenle majör karekterisrik klinik olarak önemli HLA-DSA lar tayin edilmelidir. Bu konuyla ilgili çalıșmalar devam etmektedir. Amico P et all, Curr Opin Organ Transplant,2009, 14:

57 DSA / Antikor aracılıklı rejeksiyon Donör spesifik antikor düzeyleri rejeksiyonun ne kadar hızlı olabileceğini belirler BODRUM 57

58 Alloantikorlar Gerek önceden mevcut gerekse de novo alloantikorlar mevcut ise, hiperakut, akut ve kronik rejeksiyon gelișebilir. Nakil sonrası antikor takibi Alıcının humoral yanıtını izlemek İmmünsüppresif tedavinin optimizasyonu BODRUM 58

59 Teșekkürlerimle Semahat Akbay Dilek Aslan Mustafa Özdemir Füsun Alpan Berat Șahinbaș Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Laboratuvarı Romatoloji Kongresi - Dr.H.Tutkak

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ikaradogan@med.akdeniz.edu.tr Prof. Dr. İhsan Karadoğan

Detaylı

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER İlk Çalışma Kopyası Eylül 2010 Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) Alt Komitesi tarafından hazırlanan bu kılavuz bilgiler, Türk İmmunoloji Derneği web sitesine

Detaylı

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri

Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Görgün AKPEK University of Maryland School of Medicine, ABD Bölüm I. Kronik Graft-versus-Host Hastalığı (kgvhd) Graft-versus-Host

Detaylı

Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım

Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım 1 Disclaimer: this guideline was translated with approval of ERBP, the official guideline body

Detaylı

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı 92 Derleme / Review Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı Cutaneous Graft-Versus-Host Disease Emine Çölgeçen 1, Ayten Ferahbaş 2 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri

18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2004; 29 (1); 1-176. Özetler [Abstracts] 18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri [The abstracts of 18 th National Biochemistry Congress]

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında 6.5-7.9 1-1.5 United States Renal Data System (USRDS),2009

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

Kemik iliği transplantasyonu yapılan çocuklarda prokalsitonin, kantitatif C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı değerleri

Kemik iliği transplantasyonu yapılan çocuklarda prokalsitonin, kantitatif C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı değerleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 1-5 Orijinal Makale Kemik iliği transplantasyonu yapılan çocuklarda prokalsitonin, kantitatif C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı değerleri

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI Anamnez ve fizik muayene Laboratuar testleri Radyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Dr. Halil HARMAN Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR-Romatoloji bilim Dalı Sinovyal

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN ÖN TANIMINDA GALAKTOMANNAN ANTİJENİNİ BELİRLEMENİN YERİ VE ÖNEMİ * A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN ÖN TANIMINDA GALAKTOMANNAN ANTİJENİNİ BELİRLEMENİN YERİ VE ÖNEMİ * A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL Temmuz-Eylül 2005 GALAKTOMANNAN BELİRLENMESİ; KANTARCIOĞLU VE YÜCEL 155 İNVAZİV ASPERGİLLOZUN ÖN TANIMINDA GALAKTOMANNAN ANTİJENİNİ BELİRLEMENİN YERİ VE ÖNEMİ * A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL Background

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Derleme Yazı/ Review Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 689-706 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Current Problems and Recent

Detaylı

Göbek kordonu kanındaki kök hücre, lenfosit ve lenfosit alt gruplarının immünfenotipik olarak belirlenmesi

Göbek kordonu kanındaki kök hücre, lenfosit ve lenfosit alt gruplarının immünfenotipik olarak belirlenmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 261-266 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2008 Göbek kordonu kanındaki kök hücre, lenfosit ve lenfosit alt gruplarının immünfenotipik olarak belirlenmesi Bülent Türkmen

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. Mikrobiyolojik donör tarama testleri Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden bağışlanan kanların taranması,

Detaylı

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Van Tıp Dergisi: 5 (3): 183-187, 1998 Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu İmdat Dilek*, Önder Arslan**, Günhan Gürman** Özet: Kemik iliği transplantasyonu

Detaylı

TURKISH JOURNAL of IMMUNOLOGY The Official Journal of the Turkish Society of Immunology

TURKISH JOURNAL of IMMUNOLOGY The Official Journal of the Turkish Society of Immunology TURKISH JOURNAL of IMMUNOLOGY The Official Journal of the Turkish Society of Immunology Türk İmmünoloji Dergisi Volume: 2, Number: 18 Supplement (Deneysel Hayvan Modelleri Çalıştayı, 2011), 2012 TURKISH

Detaylı

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir. 1

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir. 1 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 461-468 Alveoler Ekinokokkozun Serolojik Tanısında EgHF, Em2 ve EmII/3-10 Antijenleri ile Hazırlanan ELISA Yöntemlerinin Tanısal Etkinliğinin

Detaylı

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor?

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? 94 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1840 Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? What is happening to thrombosis-hemostasis in patients with liver disease İstanbul Üniversitesi

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Kanser Hastalarında Refakatçi Sayısı. Morbid Obezite Tedavisi Sporcularda Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Kanser Hastalarında Refakatçi Sayısı. Morbid Obezite Tedavisi Sporcularda Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Haziran 2010, Yıl:2 Sayı:2 ISSN NO : 1309-3630 Kanser Hastalarında Refakatçi Sayısı Morbid Obezite Tedavisi Sporcularda Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları

Detaylı

Hücre Proliferasyonu Ölçüm Yöntemleri ve Çeşitli Ticari Proliferasyon Kitlerinin Karşılaştırılması

Hücre Proliferasyonu Ölçüm Yöntemleri ve Çeşitli Ticari Proliferasyon Kitlerinin Karşılaştırılması Turk J Immunol 2013;1(3):74-89 Derleme / Review Turkish Journal of Immunology - Open Access www.turkishimmunology.org Hücre Proliferasyonu Ölçüm Yöntemleri ve Çeşitli Ticari Proliferasyon Kitlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon 57 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı pulmoner arteriyel hipertansiyon Pulmonary arterial hypertension related to connective tissue diseases Özlem Pehlivan, Murat İnanç İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı