T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. True3D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. True3D"

Transkript

1 T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü True3D Ebubekir AKGÜL DanıĢman Yard. Doç. Dr. Yakup GENÇ Mayıs, 2014 Gebze, KOCAELĠ

2 T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü True3D Ebubekir AKGÜL DanıĢman Yard. Doç. Dr. Yakup GENÇ Mayıs, 2014 Gebze, KOCAELĠ ii

3 Bu çalışma 05/03/2014 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Bitirme Projesi Jürisi Danışman Adı Yakup Genç Üniversite Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fakülte Bilgisayar Mühendisliği Jüri Adı Didem Gözüpek Kocaman Üniversite Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fakülte Bilgisayar Mühendisliği Jüri Adı Burcu Yılmaz Şensoy Üniversite Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fakülte Bilgisayar Mühendisliği Jüri Adı Ahmet Cengiz Dirican Üniversite Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fakülte Bilgisayar Mühendisliği iii

4 ÖNSÖZ Bu projenin tasarımında ve yapımında her türlü desteği sağlayan sayın hocam Yakup Genç' e şükranlarımı sunarım. Ayrıca 17 senelik eğitim hayatım boyunca maddi ve manevi hiçbir desteği esirgemeyen aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma sevgi ve saygımı sunarım. Mayıs, 2014 Ebubekir AKGÜL iv

5 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... IV ĠÇĠNDEKĠLER... V ġekġl LĠSTESĠ... VI KISALTMA LĠSTESĠ... VIVII ÖZET... VIII SUMMARY... IIX 1. GĠRĠġ PROJE TANITIMI D Görüntü OluĢturma Unity ile 3D Görüntü OluĢturma Kinect Sensör Uygulaması SAHNELERĠN TASARLANMASI Pencere Sahnelerinin Tasarlanması Stüdyo Sahnelerinin Tasarlanması Oyun Sahnesinin Tasarlanması TARTIġMA VE SONUÇ KAYNAKLAR EKLER v

6 ġekġl LĠSTESĠ ŞEKİL Sistem Çalışma Diyagramı... 2 ŞEKİL D Görüntü Oluşturma Methodları... 4 ŞEKİL Positive Parallax... 5 ŞEKİL Negative Parallax... 5 ŞEKİL Projeksiyon Sahneleri... 6 ŞEKİL Pencere sanelerinde kamera pozisyonları ŞEKİL Golden Gate Pencere Sahneleri ŞEKİL AVM Pencere Sahnesi ŞEKİL Araba Stüdyo Sahnesi ŞEKİL Stüdyo Seçim Sahneleri ŞEKİL Oyun Sahnesi vi

7 KISALTMA LĠSTESĠ AR : Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) MR : Bitişik Gerçeklik (Mixed Reality ) VR : Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) 3D : Üç boyutlu (3 Dimension) DLL : Dinamik Link Kütüphanesi(Dynamic Link Library) vii

8 ÖZET Bu proje kullanıcının konumunu Kinect sensör aracılığıyla algılayıp ekrandaki 3D görüntüyü güncellenerek kullanıcıya sanal gerçeklik sunmayı amaçlar. Proje iki bölümden oluşup, bir de Runner tarzı oyun içermektedir. Projenin ilk bölümü stüdyo sahneleri içermekte olup, stüdyo ortamında kullanıcı ile interaktif bir şekilde 3D görüntü oluşturulmaktadır. Cisim kendi eksenine göre sağa-sola ve yukarı-aşağı döndürülerek cismin bütün ayrıntılarının görünmesi sağlanmaktadır. Projenin ikinci bölümü ise sanal pencere sahnelerini içermektedir. Normal bir pencereden dışarıya bakıldığı varsayılarak, kullanıcının konumuna göre pencere çerçevesi içinde kalan görüntü 3D olarak güncellenip kullanıcıya gösterilmektedir. Projenin oyun bölümünde ise "Runner" tarzı bir oyun tasarlanmıştır. Tren rayları üzerinde geçen bu oyunda kullanıcı koşucuyu kendi konumuna göre kontrol etmektedir. Paralel olarak konumlandırılmış üç çift rayda bulunan tren ve barikatlardan kaçıp, paraları toplamak amaçlanmıştır. viii

9 SUMMARY This project main aim is to adjust the view on a 3D TV based on the viewers positions. Viewer s current position is detected using Kinect sensor and viewing position and angle is adjusted such that the user perceives the displayed content as if real. Project consists of two main parts and an additional 3D game. First part of project consists of two scenes giving the users a sense of interactive 3D views as is they are in a studio. Via rotating left-right and up-down to 3D object, we are making possible to view everywhere to object by user. In the second part we are created two virtual windows through which we see a scenary just like real ones. Here the viewer can act like standing in front of real window and watching to Golden Gate Bridge or watch a shopping mall entrance. A Runner game is also provided as part of the project similar to Subway Surfers. The game player is controlling the user's position via Kinect. When user moves, game player changes position on rails. The main objective of the game is to escape from trains and barrier while gathering coins to get high scores. ix

10 1. GĠRĠġ Mixed Reality (MR) günümüzde oyun, sanayi, sinema, reklam, gibi bir çok alanda sıkça kullanılmaktadır. Bunu başlıca sebebi kullanıcılara daha görsel ve daha interaktif bir yapı sunmasıdır. Projemizde de MR temellerine dayanarak 3D sahneler geliştirdik. Kullanıcı 3D ekranda oluşturulan görüntüye dahil edilerek sanal bir ortam oluşturulmaktadır. Bu işlem için kulanıcının pozisyonu Kinect sensör yardımı ile okunmaktadır. Okunan değere göre kullanıcının sahnede olması gerektiği konum hesaplanarak o bölgeden alınan görüntüler 3D yapılarak kullanıcıya gösterilir. Böylelikle sanal gerçeklik hissi oluşturulur. True3D projesinde iki farklı çevre tasarımı, bir tane de oyun olacaktır. İlk olarak "Gerçek Pencere" olarak adlandırdığımız pencere yapılacaktır. Bu sistemde görüntü ekranın arkasında oluşturulup, ekrana bakan kullanıcının konumuna göre 3D ekrandaki görüntü güncellenecektir. Bu olayı tıpkı gerçek pencereden dışarıya bakmak gibi de anlatabiliriz. Bir diğer çevre tasarımında da görüntü ekranın önünde oluşturulacak, kullanıcıya sanki orada gerçekten bir cisim varmış gibi görüntü oluşturulacaktır. Oyun bölümünde ise Runner tarzı bir oyun tasarlanmıştır. Tren rayları üzerinde geçen bu oyunda kullanıcı koşucuyu kendi konumuna göre kontrol etmektedir. Paralel olarak konumlandırılmış üç çift rayda bulunan tren ve barikatlardan kaçıp, paraları toplamak amaçlanmıştır. 1

11 2. PROJE TANITIMI Şekil Sistem Çalışma Diyagramı Üstteki şekilde de görüldüğü gibi kinect sensör kullanıcının pozisyonunu algılayıp Kinect Server programına gönderir. Bu program vasıtasıyla kullanıcının mevcut konumu ve yaptığı el hareketleri hesaplanır. Elde edilen bu bilgileri de kendisine abone olan veya istek gönderen programlara iletir. Unity3D ise Kinect Server programına konum ve hareket aboneliği başlatarak daha önceden oluşturulmuş sahnelerde kullanıcının olması gerektiği konumu hesaplayıp kalibre ederek o noktadan sahneye bakarak sağ ve sol göz için ayrı ayrı görüntü oluşturur. Daha sonra bu görüntüler 3D TV'ye gönderilerek kullanıcının görmesi sağlanır. 2

12 2.1 3D GÖRÜNTÜNÜN OLUġTURULMASI 3D görüntünün anlatılmasından önce kullanılacak bazı terimlerin tanımları aşağıda verilmiştir. Perspektif: Nesnelerin uzaklaştıkça küçülmesi olayıdır. Occlusion: Önde bulunan cismin arkadaki cismi gölgelemesi(görünmesini engellemesi) olayıdır. Disparity: Resimlerin üst üste örtüştürüldüğü zaman aynı bölgelerin birbirlerine olan uzaklığı.(bkz: binocular disperaty) Parallax: bir kimsenin gözünden çıkan, biri yer kürenin merkezinde öbürü yeryüzünde bulunan iki doğrunun bir gökcisminin merkezinde birleşerek oluşturdukları açı(ıraklık açısı). Interaxial: İki kamera arasındaki uzaklık olarak adlandırılabilir. 3D görüntü oluşturmak için çeşitli teknolojiler mevcuttur. Anaglyph: Sol kameradan alınan görüntü kırmızı renk filtresine sokulur, sağ kameradan alınan görüntü ise cyan filtresine sokulup, daha sonra bu görüntüler üst üste konulur. Kullanıcı red-cyan gözlük takarak normal bir ekranda bu görüntüyü 3D olarak görür.(bkz:şekil a) Side By Side: 3D özelliğe sahip ekranlar için geliştirilmiştir. İki görüntü yan yana konularak ekrana gönderilir. Daha sonra bu görüntüler bölünerek üst üste konumlanmış(z eksenine göre) ekranlarda gösterilir. Kullanıcı farklı polarizasyon özelliğine sahip 3D gözlüklerini kullanarak 3D görüntü elde edebilir. (Bkz:Şekil b) Over Under: Side By Side metoduna benzerdir. Aralarındaki fark ise bu metodda görüntüler yan yana değil, altlı-üstlü olarak konumlandırılır. (Bkz:Şekil c) 3

13 ġekil D Görüntü oluģturma metodları (3D model assetstore.unity3d.com/en/#!/content/3012 adresinden alınmıştır.) a Anaglyph 3D Görüntü b Side By Side 3D Görüntü C Over Under 3D Görüntü Bu metodlar dışında Interlace ve Checkerboard gibi metodlar da bulunmaktadır. Fakat bu metodlar projemizde implement edilmemiştir. İki kameradan alınan görüntü üstteki metodlara göre üst üste bindirilerek 3D görüntü elde edilmektedir. Aslında 3 boyutlu herhangi bir şey oluşturulmayıp, 2. boyutta her iki göze de ayrı ayrı görüntü verilerek insan beyni yanıltılmaktadır. 3. boyuttaki görüntü 2. boyuta projekt edilir. Aşağıda Anaglyph metodu baz alınarak hazırlanmış resimlerde bir nesnenin projeksiyon yüzeyine bağlı olarak önde veya arkada olması durumunun nasıl projekt edileceği belirtilmektedir. 4

14 Şekil Positive Parallax Nesnenin izdüşümleri şekildeki gibi hazırlanarak cismin ekranın arkasında oluşturulması sağlanmaktadır. Bu olaya positive parallax denilmektedir. Resimde left ve right olarak tabir edilen cisimler bizim kameralarımız, projection plane ise ekranımızdır. Şekil Negative Parallax Nesnenin ekranın önünde görünmesini sağlamak için de üstteki gibi bir yol izlenmektedir. 5

15 Kameralar tıpkı gözlerimiz gibi farklı açılarla nesnelere bakmaktadır. Bunun anlamı da kameraların kendilerine has(baktıkları noktaya göre) görüntüleri vardır. Bu görüntülerin izdüşümleri alınarak hangi 3D metod kullanılacaksa görüntü işlenip hazır hale getirilir. Şekil Projeksiyon sahneleri 2.2. UNĠTY ĠLE 3D GÖRÜNTÜ OLUġTURULMASI Projemizde modelleme, tasarım ve grafik işlemleri için Unity 3D programını kullandık. 3 boyulu görüntü oluşturabilmek için aşağıdaki yöntemleri izledik. Shader oluģturma: Oluşturulacak 3D görüntünün yapılandırılması için Shader kodlanmıştır. Shader sayesinde Analglyph görüntü kırmızı ve cyan renklerine ayrılmıştır. Ayrıca bu projece implement edilmeyen, fakat piyasada kullanılan diğer 3D görüntü oluşturma metodlarını da Shader'da küçük değişikliker ile destekleyebilecek bir mimari oluşturulmulştur. 6

16 Materyal oluģturma: Stereoscopic bir material oluşturarak kameralardan gelen görüntüler tutulmuş, ve shader işlemleri yapılması sağlanmıştır. Stereoscopic 3D Script: Unity için perspektif bir kameraya eklenen bu script mevcut kameradan iki tane klon oluşturup, konumlarını belirler. Konum belirlerken ana kameraya bakılır. Ayrıca odaklanılan noktaya göre parallax ve interaxial değerleri hesaplanıp kameralar arası mesafeler ve açıları ayarlanır. Belirtilen 3D görüntü oluşturma metoduna göre shader ve materyal ataması yapılır. Elde edilen görüntülerin projecksiyonu alınarak grafik kütüphaneleri yardımıyla ekrana basılır. Ayrıca bu scriptten 3D oluşturma metodu, kameraların inraxial ve parallax değerleri ayarlanabilmektedir. 2.3 KĠNECT SENSÖR UYGULAMASI Sanal ortama kullanıcıyı da dahil edebilmek için kullanıcının konumuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için de Kinect sensör kullanılmaktadır. Kinect cihazı için Microsoft firmasının sunduğu Kinect SDK kullanılmaktadır. Fakat Unity 3D programı ile Kinect SDK kütüphanesinin.net uyumsuzluğu nedeni ile bir servis uygulaması yazılıp, IPC ile konum ve harekt bilgilerine erişim sağlanmıştır. Uygulama Kinect Server olarak adlandırılır ve her bir client, server'a bağlanır. Her bir client Kinect Server'dan bilgi ister, veya konum, el hareketi gibi olaylara abone olur.program kapanırken de aboneliği sonlandırır. Kinect server uygulaması sadece konum bilgilerini vermekle kalmaz, ayrıca kullanıcının el hareketlerini de algılayarak o harekete abone olan kullanıcılara haber vermektedir. Kinect Server uygulaması kullanıcının iskeletinin takip ederek ve belirli miktardaki önceki iskelet durumlarını karşılaştırarak kullanıcının el hareketlerini tahmin etmektedir. 7

17 Algılanan el hareketleri: El kaldırma(raise) El kaydırma(swipe) El açma (Zoom) Yumruk Atma (Punch) El sallama (Wave) Zıplama (Jump) şeklindedir. Kinect Server programı aynı anda birden fazla kullanıcının konumunu ve hareketlerini algılayabilmektedir. Aynı anda sadece bir kullanıcının konum ve hareket bilgilerinin kullanılması gerektiği düşünülerek el kaldırma aktif kullanıcıyı belirlemek için tanımlanıştır. Ayrıca oyun sahnelerinde oyunu başlatabilmek için de bu hareket kullanılmaktadır. El hareketlerinin interaktif olarak kullanılabilmesi için stüdyo sahnelerinin birinde el kaydırma hareketi(swipe) kullanılarak nesnelerin değiştirilmesi sağlanmıştır. Kinect hareket bilgilerini yaklaşık saniyede 100 defa okur. Kullandığımız grafik arayüzü de FPS aralığında çalıştığından, ve insan gözü 30 FPS'nin üzeini algılayamadığından Kinect'in çalışma hızı düşürülerek saniyede 30 data vermesi ayarlanmıştır. Bir client birden fazla iskelet konumuna ve el hareketine abone olabildiği gibi, aynı anda birden fazla client Kinect Server programına bağlanabilmektedir. Soketlerin programlanmasında asenkron bir yapı kullanılmış olup, race condition gibi veri kaybına sebeb olacak her türlü handikap düşünülerek güvenilir bir sistem oluşturulmuştur. Server ve client birbirlerine "Packet" denen bir struct göndererek haberleşmektedir. Bu yapının içerisinde: 8

18 İstenilen bilgi (Pozisyon & Hareket isteği ) Oluşan olay (Pozisyon güncellemesi & El hareketi) İskelet Konumu Client numarası bulunmaktadır. 3. SAHNELERĠN TASARLANMASI 3.1 PENCERE SAHNELERĠNĠN TASARLANMASI Pencere sahnelerinde kamera belirli bir orjin etrafında kullanıcının pozisyonuna göre çember çizer. Bu işlem sırasında bakış açısını da bu hayali çemberin merkezinden geçecek şekilde ayarlar. Kinect sensörden gelen konum bilgisi kullanılarak kameranın konumları hesaplanır ve yeri değiştirilir. Aşağıda Kamera konumunu ve yönünün hesaplanma algoritması verilmiştir. // startrot: camera's initial position // origin: center of window // rot: the position to camera's suppose to be // u: distance between origin and camera 9

19 Vector3 rot = startrot; rot.y = startrot.y - pos * 90; camera.rotation = rot.eulerangles; float rotrad= userposition.x * (Mathf.PI/2); transform.position = origin.position + new Vector3(Mathf.Sin(rotRad)*u, 0,-Mathf.Cos(rotRad)*u ); Şekil Pencere sahnesinde Kamera pozisyonları Kullanıcının x eksenine göre konumu hesaplanıp, çemberde izdüşümü hesaplanır ve kameralar o noktalara yerleştirilir. Daha sonra da kameralar hayali çemberin merkezine bakacak şekilde döndürülerek belirli bir alana bakmaları sağlanır. İlk pencere sahnesi San Fransisco eyaletinde bulunan meşhur Golden Gate manzarasını içerir(bkz: Şekil 3.1.2). Bu sahnede 3D görüntünün odaklandığı nokta köprü olup, diğer noktalar bulanıklaştırılarak disparaty'den kaynaklanan görüş 10

20 bozukluğu giderilmiştir. Aşağıda sahnenin Anaglyph görüntüsü bulunmaktadır. Resimde de görüldüğü gibi uzakta olan cisimlerin disparaty'si artmaktadır. Şekil Golden Gate Pencere Sahnesi (Köprü ve gemi modeli sitesinden alınmıştır.) İkinci sahne olarak ise bir alış-veriş merkezi kullanılmıştır(bkz Şekil 3.1.3). Kullanılan 3D modelin ayrıntılı olmasından ve keskin hatları sebebiyle daha gerçekçi ve düzgün görüntüler elde edilmiştir. Modelde 3D olmayan, sadece resimle kaplanan(texture) yer ve duvarlar shader kullanılarak düzeltilmeye çalışılmıştır. 11

21 Şekil AVM Pencere Sahnesi (3D model sitesinden alınmıştır.) 3.2 STÜDYO SAHNELERĠNĠN TASARLANMASI Stüdyo sahneleri pencere sahnelerinden farklı bir tasarıma sahiptir. Kullanıcının konumunu sahneye özel belirlenmiş katsayılarla çarparak sahneye uyarlanır, sonra da o noktaya kameralar yerleştirilmiştir. Kullanıcı hareket ettiğinde ise bu noktalar tekrardan hesaplanıp değiştirilir. İlk stüdyo sahnesinde bir araba bulunmaktadır(bkz. Şekil 3.2.1). Kullanıcı sağa-sola hareket ederek arabanın çevresini görebilmektedir. Ayrıca eğilerek aracın altını da inceleyebilmektedir. Aşağıda sahnenin Analglyph resmi gösterilmiştir. 12

22 Şekil Araba Stüdyo Sahnesi (3D model sitesinden alınmıştır.) İkinci sahnemiz ise sandalye seçim sahnesidir(bkz. Şekil 3.2.2). Merkezde bulunan sandalye kullanıcının el kaydırma hareketi(swipe) ile değişmektedir. Böylelikle kullanıcıya daha interaktif bir görüntü sunulmuştur. Kullanıcının her el kaydırma hareketinde sandalye değişmektedir. 13

23 Şekil Stüdyo Seçim Sahneleri (3D model sitesinden alınmıştır.) 3.3 OYUN SAHNESĠNĠN TASARLANMASI Projede ekstra olarak bir de oyun tasarlanmıştır. Runner tarzı olan bu oyunda hedef tren ve barikatlardan kaçmak ve raylar üzerinde bulunan altınları toplamaktır. Kullanıcı oyuncuyu kendi konumuna göre kontrol etmektedir. Kullanıcı Kinect'e göre sağa geçtiğinde oyuncu sağ taraftaki raya, sola geçtiğinde sol taraftaki raya, Kinect'in tam karşısında durduğunda ise orta raya geçmektedir. Ayrıca Kullanıcı zıpladığında veya eğildiğinde aynı hareketleri oyuncu da 14

24 yapmaktadır. Oyunun başlayabilmesi için kullanıcı elini kaldırır ve oyunu başlatır. 500 metre boyunca süren bu oyun bitiş noktasına gelindiğinde bitmektedir. Kullanıcının yaptığı hareketler ve topladığı paralara bakılarak puan hesaplaması yapılır. Tren veya barikata çarpıldığında ise oyun bitmektedir. rayların uzunluğu, ve çevredeki diğer dikkat dağıtıcı nesneler sebebiyle oluşan 3D görüntüde uyuşma problemleri yaşanmaktadır. Bu yüzden sinemada da sıkça kullanılan bir method olan arka planı bulanıklaştırma yöntemi kullanılmıştır. Oyunun örnek bir sahnesi aşağıda mevcuttur. Şekil Oyun Sahnesi 15

25 4. TARTIġMA VE SONUÇ Mixed reality (MR) temellerine dayanılarak 3 boyutlu sahneler tasarlanmıştır. Bütün proje süresince modüler olarak çalışılmış, ve her bir modül paket haline getirilerek geliştiricilerin hizmetine sunulmuştur. 3 boyutlu bir oyun geliştirmek isteyen bir geliştirici geliştirdiğimiz modülü kamera olarak kullanabilecek, arka plan işlerinde kendini soyutlayabilecektir. Ayrıca Mixed Reality'yi Kinect ile entegre edip daha interaktif bir yapı elde ettik. Selection sahnesi ve Runner oyunu gibi daha önce yapılmış, fakat sınırlı imkanlarla kullanıcılara sunulmuş teknolojileri, daha etkili ve interaktif olarak kullanıcılara sunmaktayız. Ayrıca Kinect Server programı Kinect için kullanması son derece basit olan bir konum ve hareket algılama kütüphanesi geliştirilmiştir. 16

26 KAYNAKLAR [1] Bourke, P., Calculating Stereo Pairs [online], Poole, Bournemouth University, [Ziyaret Tarihi: 4 Mayıs 2014] [2] Team, U., Unity Manual[online], Unity, San Francisco, [Ziyaret Tarihi: 4 Mart 2014] [3] G. B. Newby. Virtual reality. Annual Review of Information Science and Technology, 28, Medford, N,J,: Learned Information. [4]S. E. Chen. QuickTime VR an image-based approach to virtual environment navigation. SIGGRAPH Computer Graphics Proceedings, Annual Confernece Series, pages 29{38, [5] R. Szeliski and H.-Y. Shum. Creating full view panoramic image mosaics and environment maps. Proceedings SIGGRAPH '97, pages 251{258, EKLER A. Lisans Bitirme Projesi Konusu Bildirme Formu 17

27 Ek A. Lisans Bitirme Projesi Konusu Bildirme Formu T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ KONUSU BĠLDĠRME FORMU ÖĞRENCĠ ADI SOYADI : Ebubekir Akgül ÖĞRENCĠ NO : ĠMZA: PROJE KONU BAġLIĞI: True3D PROJENĠN AMACI : 3D ekran üzerinde gösterilen 3 boyutlu bir cismin büyüklüğünü ve yönünü, cisme bakan kullanıcının konumuna göre değiştirip, kullanıcıya sanal gerçeklik sağlamak. FAYDALANILACAK KAYNAKLAR : PROJE DANIġMANI: ĠMZA: Yakup Genç BÖLÜM BAġKANI: ĠMZA: İbrahim Soğukpınar 18

TRUE3D. BIL 496 Bitirme Projesi. Ebubekir AKGÜL. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Yakup GENÇ. Haziran 2014. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

TRUE3D. BIL 496 Bitirme Projesi. Ebubekir AKGÜL. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Yakup GENÇ. Haziran 2014. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TRUE3D BIL 496 Bitirme Projesi Ebubekir AKGÜL Danışman: Yrd.Doç.Dr. Yakup GENÇ Haziran 2014 GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İçerik Sistem Mimarisi Kinect Server Konum

Detaylı

MAYA ile 3D Modelleme

MAYA ile 3D Modelleme KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI MAYA ile 3D Modelleme 1. Giriş 3D oyunlar ve animasyonlar Bilgisayar Grafiklerinin günümüzde en yaygın uygulama

Detaylı

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. 7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Perspektif Çizimler...

Detaylı

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME

BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME BÖLÜM 17 17. ÜÇ BOYUTLU NESNELERİ KAPLAMA VE GÖLGELENDİRME 17.1. HİDE Üç boyutlu katı modelleme ve yüzey modellemede Wireframe yapılarının görünmemesi için çizgileri saklama görevi yapar. HİDE komutuna

Detaylı

Tasarım Araçlarının Tasarlanması. Hazırlayan Bulut Sayıner

Tasarım Araçlarının Tasarlanması. Hazırlayan Bulut Sayıner Tasarım Araçlarının Tasarlanması Hazırlayan Bulut Sayıner Genel Bakış İçerik, iyi bir oyun yaratmanın en önemli temellerinden birisidir. Başarılı bir içerik yaratmak için, tasarım ekibinin başarılı bir

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1 Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilişim 2013 1 İçerik Hareket Temelli İşlemler Temassız hareket algılayıcısı: Kinect Kinect Uygulamaları Kinect in getirdikleri

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ 130100310.. Ad SOYAD 130100310.. Ad SOYAD 130100310..

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

Çalışmamız (Ne Yaptık?) Materyal Metot (Nasıl Yaptık?) Uygulama (Demo) Deneysel Sonuçlar Teşekkür ve Sorular

Çalışmamız (Ne Yaptık?) Materyal Metot (Nasıl Yaptık?) Uygulama (Demo) Deneysel Sonuçlar Teşekkür ve Sorular Çalışmamız (Ne Yaptık?) Materyal Metot (Nasıl Yaptık?) Uygulama (Demo) Deneysel Sonuçlar Teşekkür ve Sorular Kinect Sensör Kullanıcı Denetimi 3D Yapay Zekâ Teknikleri Yapılan bu çalışma Kinect sensörden

Detaylı

STEREO MIKROSKOP NEDIR?

STEREO MIKROSKOP NEDIR? STEREO MİKROSKOP STEREO MIKROSKOP NEDIR? Stereo mikroskoplar ışık mikroskobundan farklı olarak sabit dürbün mantığı ile çalışan, 3 boyutlu görüntü elde etmeyi sağlayan bir mikroskop türüdür. Belirli noktalara

Detaylı

NURBS ÖRNEKLER NOTU: Model FRONT görünümde orijin noktasından başlanarak ilk iki noktası gride snap edilmiş bir şekilde meydana getirilmiştir.

NURBS ÖRNEKLER NOTU: Model FRONT görünümde orijin noktasından başlanarak ilk iki noktası gride snap edilmiş bir şekilde meydana getirilmiştir. NURBS ÖRNEKLER NOTU: Model FRONT görünümde orijin noktasından başlanarak ilk iki noktası gride snap edilmiş bir şekilde meydana getirilmiştir. Gerektiği yerlerde eğri nokataları Move aracıyla taşınarak

Detaylı

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM GENEL TANITIM EDA Tasarım Analiz Mühendislik İÇİNDEKİLER 1. FARE TUŞLARININ GÖSTERİMİ...2 2. CAEeda TM YAZILIMININ GÖRSEL ARAYÜZ YAPISI...3 3. CAEeda TM VARSAYILAN İKON PANELİ TANIMLAMALARI...4

Detaylı

Uygulamalar. Mekanik CAD(Bilgisayar Destekli Tasarım) Sanal Ortamlar. 3D Animasyon D Kullanıcı Arayüzleri ve Arttırılmış Gerçeklik

Uygulamalar. Mekanik CAD(Bilgisayar Destekli Tasarım) Sanal Ortamlar. 3D Animasyon D Kullanıcı Arayüzleri ve Arttırılmış Gerçeklik 3D Kullanıcı Arayüzleri ve Arttırılmış Gerçeklik 2009639051 Ozan PARSAK 2009639041 Koray Emre ŞENYİĞİT Mekanik CAD 3D Animasyon Uygulamalar Sanal Ortamlar Bilimsel Görselleştirme Mekanik CAD(Bilgisayar

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz,

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz, ORGANİZATİONAL UNİT (OU) OrganizationUnit(OU): Türkçe Yapısal Birim olarak adlandırılan ve merkezi yönetimimizi kolaylaştıran bir objedir. Organizational Unit domain içerisindeki kullanıcı, group ve bilgisayarları

Detaylı

Akıllı Kod Desteği. Şekil 1

Akıllı Kod Desteği. Şekil 1 Akıllı Kod Desteği Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama Stok, sipariş, cari gibi istenen tüm kayıt kodlarının önceden

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-III (ARAYÜZ TASARIMI)

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-III (ARAYÜZ TASARIMI) Adı Soyadı - No: Kübra Rengin AKÇA 130805032 OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-III (ARAYÜZ TASARIMI) Oyun Parkuru Oyun parkuru tek bir alan içerisinde yer alır oyuncuların dışarı çıkmaması için farklı bir renk

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ FOLLOWĐNG ROBOT SĐNOP LIGHT PROJECT. Proje Yürütücüleri Bünyamin TANGAL, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ FOLLOWĐNG ROBOT SĐNOP LIGHT PROJECT. Proje Yürütücüleri Bünyamin TANGAL, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ FOLLOWĐNG ROBOT SĐNOP LIGHT PROJECT Proje Yürütücüleri Bünyamin TANGAL, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 1 ÖZET Bu projenin amacı, basit elektronik ve mekanik

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları BÖLÜM 04 Çalışma Unsurları Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çalışma Unsurları Parça ya da montaj tasarımı sırasında, örneğin bir eskiz düzlemi tanımlarken, parçanın düzlemlerinden

Detaylı

SUPERNOVA BOY OYUN TASARIM BELGESİ MURAT DALKILIÇ

SUPERNOVA BOY OYUN TASARIM BELGESİ MURAT DALKILIÇ SUPERNOVA BOY OYUN TASARIM BELGESİ MURAT DALKILIÇ İÇİNDEKİLER 1. Oyun Hakkında Genel Bilgi...3 1.1 Oyunun Türü...3 1.2 Oyunun Konusu...3 1.3 Hedef Kitle...3 1.4 Hedef Platform...3 2. Oyun Mekanikleri...4

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

1. Akıllı Ulaşım Menüsü

1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1.1. Operasyon Takip Araç sefer durumlarıyla ilgili bilgilere ulaşmak ve haritada görüntülemek için kullanılan bölümdür. İstenilen aracın sefer bilgilerine ulaşmak ve incelemek

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

AUTOCAD: Çizim Limitleri

AUTOCAD: Çizim Limitleri AUTOCAD: Çizim Limitleri Command: limits Specify lower left corner or [ON/OFF] : 0,0 Specify upper right corner :1000,1000 Çizimde kullanılacak AutoCAD uzayının sınırlarını

Detaylı

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 331 Ergonomi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 331 Ergonomi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem ERGONOMİDE KULLANILAN MODELLER Modelleme, farklı öğeler arasındaki ilişkilerin tanımlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Modeller, kullanıldıkları alanlara

Detaylı

4.1. Grafik Sihirbazını kullanarak grafik oluşturma

4.1. Grafik Sihirbazını kullanarak grafik oluşturma BÖLÜM14 4. EXCEL DE GRAFİK Excel programının en üstün özelliklerinden bir diğeri de grafik çizim özelliğinin mükemmel olmasıdır. Excel grafik işlemleri için kullanıcıya çok geniş seçenekler sunar. Excel

Detaylı

DESINING AND IMPLEMENTING 3D, MULTIPLAYER AND REAL TIME COMPUTER GAME (SUMMARY)

DESINING AND IMPLEMENTING 3D, MULTIPLAYER AND REAL TIME COMPUTER GAME (SUMMARY) DESINING AND IMPLEMENTING 3D, MULTIPLAYER AND REAL TIME COMPUTER GAME (SUMMARY) In this project, we have designed an infrastructure for 3D, multiplayer, real-time games and in the end of the studies a

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

Yemekte Denge Doküman Yazılım Sitesinin Kullanım Kılavuzu

Yemekte Denge Doküman Yazılım Sitesinin Kullanım Kılavuzu Yemekte Denge Doküman Yazılım Sitesinin Kullanım Kılavuzu Değerli öğretmenlerimiz; Beslenme anketi testimizin sizlerin ve değerli öğrencilerimizin, hızlı ve kolay bir şekilde doldurulması için internet

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI İçindekiler Server Kurulumu... 3 Microsoft.NET Framework 4.0 Kurulumu... 3 Crystal Reports 2008 Redistributable Package (C12) Kurulumu... 5 Microsoft SQL Server 2008

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Hazırlayan Müh. Uzm. İbrahim ÇETİN İst,2012 PHOTOMOD YAZILIMI İLE 3 BOYUTLU DEĞERLENDİRME 1. Proje Dosyası

Detaylı

KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ

KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ KENDĐ KENDĐNE YOL BULAN ARAÇ Projeyi Yapan : Selim Göksu Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Tülay Yıldırım GĐRĐŞ Günümüzde, kullanılan bir takım araçların (evdeki robotlardan fabrikalardaki forkliftlere, sokaktaki

Detaylı

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi,

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, Grup EHEM Tasarım Raporu Emre TÜRKER Hüseyin SERİN Eray KILIÇ Musa CÖCE Kısa Özet Tasarım Raporumuzda: - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, - Projenin hedeflerinin

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET Bitirme Ödevi Kadir Kemal Dursun 040000643 Hakan Demirtaş 040000684 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması

Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technology Support Office Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University İletişim

Detaylı

Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız?

Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız? İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız? 4 Kaynak Kodu 5 2 MERHABA DÜNYA 7 Android Nedir?

Detaylı

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin SharePoint 2016 neler getiriyor? Herhangi bir cihazdan basit bir şekilde veri paylaşımı yapabilir. Modern ekip siteleri, yayınlama

Detaylı

Bu bölümü bitirdiğinizde

Bu bölümü bitirdiğinizde GÖRSEL TASARIM 1 Bu bölümü bitirdiğinizde Görsel tasarım öğelerinden çizgi, şekil, alan, boyut, doku, renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, Görsel tasarım ilkelerinden bütünlük, denge, vurgu, hizalama,

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 5 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi İzdüşümler 2/40 İzdüşümler İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm

Detaylı

Web Server Sunucu Loglarının K-Komşu Algoritması ile İ ncelenmesi

Web Server Sunucu Loglarının K-Komşu Algoritması ile İ ncelenmesi Web Server Sunucu Loglarının K-Komşu Algoritması ile İ ncelenmesi İçindekiler 1 Özet... 2 2 Giriş... 3 3 Uygulama... 4 4 Sonuçlar... 6 1 1 Özet Web sunucu logları üzerinde veri madenciliği yapmanın temel

Detaylı

Araç Altı Tarama Sistemi

Araç Altı Tarama Sistemi Araç Altı Tarama Sistemi Otus Araç Altı Tarama Sistemi (AATS), güvenlik ihtiyacı olan korunaklı alanların giriş noktasında araçların altının otomatik olarak kontrol edilmesini ve uyarı verilmesini sağlayan

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

Virtual Welding. Yarınların Eğitimi

Virtual Welding. Yarınların Eğitimi Virtual Welding Yarınların Eğitimi Simülatörde Gerçekçi Eğitim Sıfır Güvenlik Riski Kaynak Tasarrufu Başarı Paketi GENEL Yarınların kaynak eğitiminin bir adı var: Fronius Sanal Kaynak. Eğitime katılanlar,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

Ara Yüz ve Paneller. Erlang Penceresi

Ara Yüz ve Paneller. Erlang Penceresi Ara Yüz ve Paneller Erlang Penceresi Wings3D başladığında iki programın başlatıldığını göreceksinizdir. Bu programlardan biri Erlang programıdır. Erlang ı bir işletim sistemi olarak düşünebiliriz. Wings3D

Detaylı

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Leader in Safe City Technologies Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi olan Ekin Red Eagle (OS) şehirdeki tüm sistemler ile iletişim

Detaylı

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU İçindekiler Tablosu EDI AKTARIM UYGULAMASI... 2 1. EDI B2B Aktarımı... 2 2. Migros B2B Aktarım... 7 3. Metro E-İrsaliye Oluşturma... 9 1 EDI AKTARIM UYGULAMASI EDI

Detaylı

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a AUTOCAD: ZOOM Menü : VIEW ZOOM Komut: zoom Komut Kısaltma: Z Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a All: Çizim limitleri içindeki çizimi ekrana sığdıracak şekilde

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Ekim 2017

Kullanım Kılavuzu Ekim 2017 Kullanım Kılavuzu Ekim 2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 1.1... Genel Bilgiler... 3 1.2... Üyelik Ekranı... 3 2 Dil Seçimi... 7 3 Doküman Yükleme Ekranı... 8 3.1... Öğrenci... 8 3.2... Akademisyen... 9 4 Rapor

Detaylı

MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ

MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 10.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ taksitli kredi

Detaylı

V-Ray BANYO ALIŞTIRMASI

V-Ray BANYO ALIŞTIRMASI V-Ray BANYO ALIŞTIRMASI Multi-sub duvar malzemesi Diffuse --> Map --> Tiles Diffuse malzemesi aynı zamanda Maps->Bump üzerine kopyalanır. Böyşece derzlerin olduğu bölgede girinti de oluşturulur: Fayans

Detaylı

Akıllı Bas Konuş VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ. Kurye Sektörüne VABK ile İş Emirleri

Akıllı Bas Konuş VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ. Kurye Sektörüne VABK ile İş Emirleri Akıllı Bas Konuş VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ Kurye Sektörüne VABK ile İş Emirleri Sektörde bir adım daha önde olun! Kurye firmaları için paket alım ve teslimleri bildirmek, iş takibi ve yönetimi yapmak artık

Detaylı

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler...

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler... i İçindekiler Kullanıcı Giriş Ekranı... 1 Ana Sayfa... 2 1-Projeler... 3 1.1 Yeni Proje... 3 1.2 Proje Düzenle... 3 1.3 Proje Sil... 3 1.4 Listeyi Güncelle.... 3 2-Gruplar... 4 2.1.1 Grup Adı.... 5 2.1.2

Detaylı

GANTT ÇİZELGESİ PERT DİYAGRAMI

GANTT ÇİZELGESİ PERT DİYAGRAMI GANTT ÇİZELGESİ PERT DİYAGRAMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 Gantt Çizelgesi... 2 Giriş... 2 Faaliyetler Arası Öncelik İlişkisi... 3 Kritik Yol...

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Yapısal Kablolama

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com MASAÜSTÜ YAYINCILIK

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com MASAÜSTÜ YAYINCILIK KROKİ ÇİZİMLERİ MASAÜSTÜ YAYINCILIK Kroki Herhangi bir cimi veya düşündüğümüz bir şekli karşımızdakine anlatabilmek için resim aletleri kullanmadan serbest elle çizilen resimlerdir. Mühendis ve teknisyenler

Detaylı

HOTEL IPTV SYSTEMS. ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY www.etusip.tv

HOTEL IPTV SYSTEMS. ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY www.etusip.tv HOTEL IPTV SYSTEMS ETUS IPTV Solutions Zum Laurenberg Hof 10 60594 Frankfurt am Main GERMANY 1. ETUS HOTEL IPTV NEDIR? ETUS Hotel IPTV interaktif bir otel televizyonudur. Bir server ile, 1000 kullanıcı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ARAŞTIRMACI/KULLANICI HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ARAŞTIRMACI/KULLANICI HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane deki araştırmacı/kullanıcı hizmetleri işleyişine yönelik sistem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Referans/Danışma ve Yararlandırma

Detaylı

UÇMA SİMÜLATÖRÜ KAMERALI BASKETBOL

UÇMA SİMÜLATÖRÜ KAMERALI BASKETBOL UÇMA SİMÜLATÖRÜ KAMERALI BASKETBOL Uçma Simülatörü Kullanıcılar kol ve bacak güçleri ile simülatör üzerinde tutunarak, VR gözlük üzerinde yayınlanan 360 deneyim oyununu oynar. Hazırlanan simülatör sistemi,

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

Uzaktan Eğitim Programlarına Giriş Kılavuzu

Uzaktan Eğitim Programlarına Giriş Kılavuzu Uzaktan Eğitim Programlarına Giriş Kılavuzu Bu kılavuzda sizlere ios işletim sistemi yüklü cihazlarla Uzaktan Eğitim Platformu E- Nocta sistemine girişi anlatacağız. 1- İlk olarak cihazın Apple Store bölümüne

Detaylı

Internet ve World Wide Web

Internet ve World Wide Web Internet ve World Wide Web Bilişim Discovering Computers Teknolojileri 2010 Temelleri 2011 Living in a Digital World Dijital Bir Dünyada Yaşamak Internet Internet, milyonlarca şirketin, devlet ve öğretim

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. ÖLÜM İZDÜŞÜM MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. İZDÜŞÜM 6.1. GENEL İLGİLER Uzaydaki bir cisim, bir düzlem önünde tutulup bu cisme karşıdan bakılacak olursa, cismin düzlem üzerine bir görüntüsü

Detaylı

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Leader in Safe City Technologies Ekin Safe Traffic, yüksek çözünürlüklü video tabanlı plaka tanıma teknolojisini kullanarak şehrin tüm trafik sistemlerini

Detaylı

DIV KAVRAMI