Akut Koroner Sendromların Tanımı ve Sınıflandırılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut Koroner Sendromların Tanımı ve Sınıflandırılması"

Transkript

1 Akut Koroner Sendromların Tanımı ve Sınıflandırılması Prof. Dr. Azem Akıllı EÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı İzmir Hipertansiyonla Mücadele Derneği X. Ege Hipertansiyon Haftası Hipertansiyon Eğitim Kursu, Mayıs 2008

2

3 Aterosklerotik süreç 10 YILLAR Libby P den P modifiyedir. Circ 104:365,2001

4 Atero tromboz (komplike plak)

5 KLİNİK GÖRÜNÜMLER

6 Sessiz iskemi Erken lezyon Ani kardiyak ölüm Kararlı angina pektoris Hassas plak Kalp yetmezliği Kararsız angina pektoris Stabil plak Akut miyokard infarktüsü Olguların %30-40 ında aterosklerozun ilk klinik görünümü akut koroner olaydır.

7 Akut Koroner Sendrom (AKS) Tanım 1. Genellikle aterosklerotik koroner kalp hastalığı zemininde aterom plağının kararsız hale gelmesi ile, 2. Koroner arterde kısa süreli total-subtotal oklüzyon ve rezolüsyon ile karekterize, 3. Miyokardın perfüzyununu bozan, 4. Miyokard infarktüsüne veya kardiyak ölüme ilerleme riski olan, 5. Akut, acil durumdur.

8 patofizyoloji

9 Patolojik, anjioskopik ve biyolojik gözlemlere dayanarak: AKS un değişik klinik görünümlerinin ortak patofizyolojik mekanizmaları 1. Aterosklerotik plak rüptürü veya erozyonu 2. Buna değişik derecelerde eklenmiş trombozis ve distal embolizasyon 3. Vazospazm 4. Miyokard perfüzyonunda azalma

10 Diğer, nadir olası nedenler 1. Yatrojenik akut iskemik sendrom: PTCA, aterektomi gibi girişimler sırasında intimal flap, disseksiyon ve trombozis gelişmesi. 2. Nonaterosklerotik nedenler arteritis koroner arter disseksiyonu koroner embolizm kokain veya amfetamin kullanımı 3. Miyokard iskemisi ve hatta nekroz anatomik koroner arter hastalığı olmayan ciddi hipotansiyon veya anemisi olan olgularda özellikle sol ventrikül hipertrofisi de varsa görülebilir. 4. Bazı olgularda koroner arter spazmı esas sorumludur ve bu olgularda altta yatan ateroskleroz ve tromboz ekarte edilemez.

11 Patolojik, anjioskopik ve biyolojik gözlemlere dayanarak: AKS un değişik klinik görünümlerinin ortak patofizyolojik mekanizmaları 1. Aterosklerotik plak rüptürü veya erozyonu 2. Buna değişik derecelerde eklenmiş trombozis ve distal embolizasyon 3. Vazospazmıneşlik ettiği 4. Miyokard perfüzyonunda azalma

12 Aterosklerotik plağın yapısı Ateroskleroz intimanın hastalığıdır: 2 komponenti vardır: ateromatöz materyel: lipidden zengin ve yumuşaktır. Sklerotik doku: kollajenden zengin ve serttir * * Kollajenden zengin plak Lipidden zengin ateromatöz materyel Ciddi lüminal darlık, kalın fibröz kap, yırtılmaya duyarlı değil.

13 Stabil plak

14 Duyarlı plak

15 duyarlı plak Lipidden zengin göbek ve ince fibröz kapsülü olan: İnflamatuvar cevabın arttığı: Aktive makrofajlar, T lenfositler, ve mast hücreleri Düz kas hücreleri ve kollajen miktarının azaldığı, Neo-vaskülaritenin arttığı plaktır AmJCardiol 2001;88 suppl, 3J-6J

16 Rüptüre Stabil

17 Plak rüptürü Duyarlı plağın rüptürünü belirleyen başlıca faktörler: 1. ateromatöz göbeğin büyüklüğü ve içeriği 2. fibröz kap ın kalınlığı 3. kap ta devam eden inflamasyondur. Cardiology in review, vol8, 2000

18 Plak içeriği ve rüptür riski Fibröz doku Ateromatöz göbek Kalsiyum Rüptür olmayan Rüptür olan

19 Plak içeriği ve rüptür riski Stabil Duyarlı Rüptüre Plak ateromatöz göbeği Cap makrofajları Cap düz kas hücreleri

20 Plak rüptürü ve koroner darlık ciddiyeti arasındaki ilişki X 1. Koroner darlık giderek artar ve damar tıkanır 2. Olguların çoğunda AKS için ciddi daralma şart değildir

21 Mİ öncesi Koroner Stenoz Derecesi

22 İVUS: Darlık ciddiyetinden çok plağın kompozisyonu önemlidir

23 Patolojik, anjioskopik ve biyolojik gözlemlere dayanarak: AKS un değişik klinik görünümlerinin ortak patofizyolojik mekanizmaları 1. Aterosklerotik plak rüptürü veya erozyonu 2. Buna değişik derecelerde eklenmiş trombozis ve distal embolizasyon 3. Vazospazmın eşlik ettiği 4. Miyokard perfüzyonunda azalma

24 Plak yırtılması ve trombozis Plak dağılmasına trombotik cevap dinamik bir süreç olup bunda: Trombositler Fibrin Lümene dökülen trombojenik substrat lokal kan akım bozuklukları trombozise sistemik yatkınlık gibi birçok faktör etkili olur. AmJCardiol 2001;88 suppl, 3J-6J

25 Koroner trombozis olguların %60-80 inde plak fissür/rüptürü sonrasında gelişir. Bazı olgularda ise yüzeyel erozyon sorumludur Trombotik cevabı belirleyen faktörler: Trombojenik materyelin karakter ve miktarı Darlığın derecesi Sistemik ve aynı zamanda lokal trombotik/trombolitik denge

26 Ateromatöz plak kollajenden zengin sklerotik plağa göre çok daha fazla trombojeniktir

27 Koroner trombozun gelişimi Tetikleyici hasta aktiviteleri akut risk faktörleri, arteryel kan basıncı vasokonstriksiyon koagulasyonda artış vasokonstriksiyon trombüs gelişimi Stabil Plak Hassas plak Asemptomatik kararsız angina veya non-q Mİ MI veya ani kardiyak ölüm

28 Akut Koroner Sendrom Patofizyoloji Sessiz Plak Plak rüptürü İntrakoron. Trombüs Azalmış Kan akımı Miyokard İskemisi Miyokard Nekrozu Klinik tanı

29 Akut Koroner Sendrom Patofizyoloji Sessiz Plak Plak rüptürü İntrakoron. Trombüs Azalmış Kan akımı Miyokard İskemisi Miyokard Nekrozu Asemptomatik Kararlı Angina Kararsız Angina Klinik tanı Ani, İskemik Kardiyak Ölüm Akut Miyokard İnfarktüsü AZALIR RİSK ARTAR

30 Klinik yaklaşım

31 Akut Göğüs G s ağrısıa Fenalaşma, kendini kaybetme, aniden düşme, d nefes darlığı ığı, ex GİS DERİ ÖZOFAGUS Soru 1. Kardiyak mı? m KAS AKCİĞ İĞER EKLEM PSİKOJEN KOJENİK MEME

32 AORT STENOZU AY, PS HT ACİL KARDİYAK GÖĞÜS S AĞRISIA Soru 2. AKUT KORONER SENDROM MU? AORT DİSEKSİYONU ANEVRİZMA DRESLER HOCM PULMONER EMBOLİ PERİKARD KARDİT MİYOKARDİT MVP

33 AKUT KORONER SENDROM KLİNİK Göğüs s ağrısı, a, baskı,, yanma, sıkınts ntı, terleme, bulantı,, kusma, yorgunluk, baygınl nlık k hissi EKG EKO, Tele, BT, US Kardiyak Enzimler Hemogram AKŞ,, BFT, KCFT vs

34 1. KLİNİK

35 GÖĞÜS AĞRISI Süresi: >15 dk. Şiddetli Kendine özgü yayılımı vardır SL nitrata yanıt ± Eşlik eden semptomların varlığı

36 Göğüs Ağrısının Yayılımı Retrosternal, sol prekordiyal Sol kol iç yüzü,

37 FİZİK MUAYENE Görünüm, duruşu, mecburi durumu FM normal olabilir Akciğer bazallerinde raller Yeni gelişen üfürümler, sesler Hipotansiyon, taşikardi S3 Gallop, S4 Gallop Juguler venöz dolgunluk, ödem

38 2. EKG

39 AKS ön tanısında EKG Hemen çekilmeli: <10 dk Erken devrede normal olabilir Klinik kuşku varsa izlem gerekir. EKG çekimleri tekrarlanmalı ve ilk çekilen ile karşılaştırılmalıdır: yeni T değişikliği, ST değişikliği, dal bloğu, aritmi vs

40 EKG değişikliği dinamik zamana bağlı yeni 15 dakika > 1 saat >24 saat günler sonra aylar sonra

41 EKG ye GÖRE SINIFLAMA

42 AKUT KORONER SENDROM STEMI ST yüksek değil ST ST YÜKSEKY yüksek Kararsız angina STEMI: ST yükselmeli MI EKG de ST segmenti yükselmiştir. NSTEMI: ST yükselmesiz MI EKG de ST segmenti yükselmemiştir.

43 İzlemde veya geç gelen hastalarda tanı algoritması EKG STEMI Yüksek risk Düşük risk

44 EKG örnekleri

45 İnferiyör, Hiperakut, STEMİ

46 Yaygın ön yüz, hiperakut, AKS. MI?

47 3. KARDİYAK ENZİMLER

48 A: Miyoglobin ve CK-MB B: Kardiyak troponinler C: CK D: UAP te Tn+, CK-MB - GÜNLER

49 AKS da Troponin T ve I nın prognostik değeri. Meta analiz % Neg RR 3.9 ( ) Pos (Trop I + T) RR 3.8 ( ) 20, ,4 6,7 1, Ölüm Ölüm/Mİ Çalışma sayısı: 13 6 Heidenreich PA, J Am Coll Cardiol. 2001;38:

50 CRP ve Troponin T ile Risk Belirlenmesi 10 9 Chi Square: P= % 14 g günl nlük mortalite % 14-Day Mortality (%) % 4.7% 0 RcTnT Neg AND RcTnT(early +) OR RcTnT(early +) AND CRP <1.55 CRP >1.55 CRP >1.55 N=277 N=129 N=22 Morrow DA, et al. J Am Coll Cardiol. 1998;31:

51 STEMI - NSTEMI 1. Hangisi daha sıktır? 2. Hangisi daha ciddidir?

52

53 Kesin tanıdan sonraki HASTANE GİDİŞİ Hasta % Ölüm Majör kanama Strok Am J Cardiol 2002; 90:358

54 STEMI NSTEMI MORTALİTE Mortalite % HASTANE 1 YILLIK

55 TOPLAM 1 YILLIK YAŞAM YAŞAM STEMI / NSTEMI sonrası AYLAR

56 SONUÇ

57 Başvuru Ön n tanı Göğüs ağrısı Akut Koroner Sendrom ESC 2007 EKG Devam eden ST yüksekliy ksekliği ST/T anormallikleri Normal veya değerlendirilemeyen erlendirilemeyen Biyokimya Troponin pozitif Troponin 2 kez negatif Risk sınıflaması Yüksek risk Düşük risk Tanı STEMİ NSTEMI Kararsız angina Tedavi Reperfüzyon İnvaziv Noninvaziv

58

59

60 teşekkürler

61

62

63

64 ekler

65 GRACE RİSK SKORU Hastaneye kabuldeki: hastane içi-6 aya kadar Yaş Kalp hızı SKB Kreatinin Kalp yetmezliği: Killip sınıfı Taburcu olurken 6aya kadar Girişte kardiyak arrest ST yükselmesi Kardiyak enzim/marker larda yükselme

66 Non STE-ACS: In -ho spital Mo rtality Risk Katagorisi (tertiles) GRACE Risk Skoru Hastane mortalitesi (%) Low <1 Intermediate High >3 Non STE-ACS: 6 Mon th Po st-discharge Mo rtality Risk Katagorisi (tertiles) GRACE Risk Skoru Taburculuktan sonraki 6 ayda mortalite (%) Low 1-88 <3 Intermediate High >8

67 NSTEAKS da ana noktalar AKS sınıflama-görünüm şekilleri Tanı: FM, EKG, biyokimya, eko, korner arterleri görüntüleme yöntemleri Tedavi: anti-iskemik, antikoagulan, antitrombositer, koroner revaskülarizasyon, uzun dönem tedavisi Koroner anjiografi hangi vakalara yapalım İnvaziv strateji: Acil, erken, konservatif

68 İnvaziv strateji Acil: < 2saat Refrakter angina (ST değ olmadan MI gelişmesi) Yoğun antianginal ted.ye rağmen >2mm ST depresyonu veya derin negatif T dalgaları Kalp yetmezliği veya hemodinamik bozulmanın klinik bulguları Yaşamı tehdit eden aritmi: VT, VFib. Erken: Konservatif:

69 İnvaziv strateji Acil: Erken: <72 saat Tn. de yükselme Dinamik ST-T dalga değişikliği (sessiz veya semptomatik: >0.5 mm) Diabetes mellitüs Düşük renal fonksiyon: GFR<60ml/dk/1.73m 2 b LVEF <%40 Önceden Mİ Erken post-mi angina 6 ayda PCI olamsı Önceden CABG Konservatif:

70 İnvaziv strateji Acil: Erken: Konservatif: Göğüs ağrısı tekrarlamamış Kalp yetmezliği bulgusu yok İlk EKG ve 6-12 saatte alınan EKG lerde anormallik yok İlk ve 6-12 saatlik Tn lerde yükselme yok Taburcu öncesi stres testlerle indüklenebilir iskemi araştırlmalıdır. Bu kriterlerin dışlanamadığı tüm olgulara koroner anjiografi önerilmelidir.

71 Uzun dönemde MI veya mortalite için risk göstergeleri Klinik göstergeler: Yaş, kalp hızı, AKB, Killip sınıf, diabetes, önceden MI/KAH varlığı EKG: ST segment depresyonu Laboratuvar: Troponinler, GFR/CrCl, BNP/proBNP, hscrp Görüntüler: Düşük LVEF, LMC darlığı, 3 damar hastalığı Risk skoru sonucu

72

73 Başvuru Göğüs s ağrısıa ESC 2007 Ön n tanı Akut koroner sendrom kuşkusu EKG Devam eden ST yüksekliy ksekliği ST/T anormallikleri Normal veya değerlendirilemeyen Biyokimya Troponin pozitif Troponin 2 kez negatif Risk sınıflaması Yüksek risk Düşük risk Tanı STEMİ NSTEMI Kararsız angina Tedavi Reperfüzyon İnvaziv Noninvaziv

74 AKUT GÖĞÜS AĞRISI Kardiyak mı? m? Evet AKS mu? Evet Klinik EKG Enzimler ACİL L YATIŞ Karar veremedik: İzlem Tekrar EKG, tekrar enzim antalya aa07

75

76

77

78

79

80

81

82

83 ST elevasyonsuz AKS da erken KA de lezyon dağı ğılımı Kritik darlık k YOK Tek Damar Çok Damar Sol ana koroner %10-20 % %40-50 %4-10 TIMI III-B çalışmasında: hastaların n % inde darlık<%60, çoğunluğunda unda ise >%60

84 İnflamasyon C-RP, serum amiloid A, lökosit adezyon moleküllleri RR 5 4 plasebo Aspirin C-reaktif protein düzeyi ¼ dilimleri C-RP düzeylerine göre AMİ riski Ridker PM; N Engl J Med 1997;336:

85 Aterosklerotik plakdaralma Stabil plak Duyarlı plak

86

87 duyarlı plak Lipidden zengin göbekg İnce fibröz kapsül Artmış inflamatuvar cevap Azalmış Aktive makrofajlar Aktive T lenfositler Aktive mast hücreleri Düz z kas hücrelerih Kollajen miktarı Artmış neo-vask vaskülarite Am J Cardiol 2001;88 suppl, 3J-6J

88 Duyarlı plağın rüptürünü belirleyen başlıca faktörler ateromatöz göbeğin büyüklüğü ve içerii eriği fibröz kap ın n kalınl nlığı kap ta devam eden inflamasyon Plak yırtılması ve trombozis riski darlığın derecesinden ziyade, plak kompozisyonu ve plak duyarlılığına bağlıdır.

89

90 I avr V1 V4 II avl V2 V5 III avf V3 V6

91 akut risk faktörleri, arteryel kan basıncı vasokonstriksiyon koagulasyonda artış vasokonstriksiyon trombüs gelişimi Asemptomatik anstabil angina veya non-q Mİ MI veya ani kardiyak ölüm

92 Göğüs Ağrısı ile Acile Başvuran Hastalar %50 AKS % 50 STEMI % 40 KararsızAP % 10 NSTEMI

93 ST yüksek Trombolitikle tedavi edilen %84 Akut MİM tanısı alan birçok hastada ST yükselmesi y yoktur

94 Randomly selected US GUSTO hospitals identified all patients with h acute MI

95 Ekstrakardiyak nedenler Safra kesesi hastalıkları Kolesistit, taş Peptik Ülser Reflü, herniler Özofajit, özofajiyal spazm Pankreas hastalıkları Mallory Wise Sendromu Anksiyete, panik bozukluk Da Costa Sendromu Pnömoni, Br. Pn, pnömotoraks, plörit Akc Ca, Tbc, lenfoma, sarkoidoz Trakeit, trakeobronşit Pulmoner emboli Torasik outlet sendromu Servikal ve torasik vertebraların osteoartropatileri Torasik Herpes Zoster İnterkostal Myalji/ Fibromyalji Kosta Kırıkları, Tietze Sendromu

96 DI avr V1 V4 DII avl V2 V5 DIII avf V3 V6 İnferiyör, akut, STEMİ

97 Yaygın öz yüz, hiperakut-akut, NSTEMI

98 DII DIII ÖNCE avf DII SONRA DIII avf

99 ÖNCE SONRA

100 ÖNCE SONRA

101 Ağrıdan sonra 1.saat AKS-UAP I II III VR VL VF 6. saat I II III VR VL VF İnferiyör, Hiperakut STEMİ 24 saat İnferiyör Akut-Subakut MI I II III VR VL VF

102 Göğüs ağrısı 2. saat NORMAL 5. Saat Kontrol EKG

103 Göğüs ağrısı var EKG normal, nondiyagnostik Kardiyak enzimler normal? ZAMAN:?? < 4 saat: yeni enzim, yeni EKG, gözlem 4-6 saat: yeni enzim, yeni EKG, gözlem > 6 saat: diğer olasılıkları araştır

104

105 Plak rüptürü sıklıkla koroner akımı engellemeyen <%50 lezyonlarda olmaktadır AKS a neden olan aterosklerotik plak koroner anjiografide olguların yaklaşık %70 inde %50 nin altında saptanır

106

107 Hassas plakları görüntüleme teknikleri Anjioskopi İntravasküler US/ palpografi/ Virtual histoloji MRI- girişimsel/ girişimsel olmayan Multislice BT Near- infared spektroskopi Optik coherence tomografi Termografi

108 Klinik belirtiler Biomarkırlar İVUS Virtual histoloji CT Palpogram Temparatür Hassas plağın evrimi Tedavi stratejisi Patrick Serruys, PCR-2005

109 Sistemik Tedavi Statinler ACE inhibitörleri Aspirin Betabloker HDL-kol yükselten ilaçlar AII antagonistleri Superpill Yaşam şekli değişiklikleri.

110

111 Endothel fonksiyonu Düz kas hücre apoptozisi Endothel hücrelerinin apoptozisi Düz kas hücre proliferasyonu STATİN TEDAVİSİ Lökositlerin adezyonu İnflamasyon Plak stabilitesi Trombosit kümelenmesi Trombüs oluşumu Adezyon molekülleri

112 Statin Progression X EEM expansion Lumen shrinkage EEM shrinkage Normal vessel Minimal CAD Moderate CAD Severe CAD Severe CAD Schoenhagen et al. JACC 2001;38:

113

114

115

116 Akut Koroner Sendromların Tanımı ve Sınıflandırılması Prof. Dr. Azem Akıllı EÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı - İzmir Hipertansiyonla Mücadele Derneği X. Ege Hipertansiyon Haftası Hipertansiyon Eğitim Kursu, Mayıs 2008

117 İskemik kalp hastalığı klinik görünümleri Sessiz iskemi Kararlı angina pektoris Kararsız angina pektoris Akut miyokard infarktüsü Kalp yetmezliği Ani kardiyak ölüm

118 Akut koroner sendrom Olguların Hipertansiyonla %30-40 ında Mücadele aterosklerozun Derneği ilk klinik görünümü akut koroner olaydır. X. Ege Hipertansiyon Haftası Hipertansiyon Eğitim Kursu, Mayıs 2008 Acile başvuruda başlıca yakınma göğüs ağrısıdır.

119 Akut Koroner Sendrom

120 Kardiyovasküler hastalık Tanım: Koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalıklar, periferik arter hastalığı toplamı olup; Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir.

121 WHO ve ülkemiz verileri WHO verilerine göre: 2005 yılındaki 58 milyon ölümün %30 u KV nedenli 2020 yılında tüm ölümlerin %36 sı KV nedenli olacaktır. Ülkemizde: Önümüzdeki 10 yılda KKH sayısının 2.8 milyondan 5.6 milyona yükselmesi beklenmektedir.

122 Sessiz plak gelişimi Erken lezyon Hassas plak Kararsız angina Plak ısınması ve fibrosis Akut Miyokard infarktüsü Stabil plak

123 Kalıcı ST yükselmesi olan AKS Kalıcı ST yükselmesi olmayan AKS Troponin yüksektir Troponinler yüksektir veya değildir

124 Akut Koroner Sendromların Tanımı ve Sınıflandırılması Prof. Dr. Azem Akıllı EÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı - İzmir Hipertansiyonla Mücadele Derneği X. Ege Hipertansiyon Haftası Hipertansiyon Eğitim Kursu, Mayıs 2008

125

126 Anteroseptal, akut, AKS (NSTEMİ?- UAP?)

127 Monositlerden değişen makrofajlar ekstrasellüler matrix in yıkılmasına yardım ederler Makrofajlar metalloproteinazlar (MMPs) salgılayarak kollajen ve ekstrasellüler matrixin yıkılmasına yol açabilir interstitial collagenase stromelysin gelatinase Fibröz kapta incelme Plakta yırtılmaya yatkınlık HP: hydroxyproline Cardiology in review, vol8, 2000

128 Olay dinamik bir süreçtir: koroner kan akımını azaltacak olan koroner vazospazm birlikte bulunsun veya bulunmasın trombozis ve trombolizis aynı zamanda olmaktadır

129 Koroner stenoz shear stress yoluyla trombozisi tetikleyebilir

130 AKS - kompleks lezyon

131 ÖZET Plak yırtılması ve buna trombozis eklenmesi akut iskemik sendromların temel patofizyolojik mekanizmasıdır. Plak yırtılması ve trombozis riski darlığın derecesinden ziyade, plak kompozisyonu ve plak duyarlılığına (plak tipi ve vulnerability) bağlıdır.

132 ÖZET Plağın duyarlı hale gelmesi sürecinin ve AKS gelişmesini tetikleyen nedenlerin araştırılması kardiyolojide yeni araştırma alanlarıdır. Plak gelişimini başlatan moleküler ve sellüler süreçlerin, tetikleyici faktörler ve akut risk faktörlerinin daha iyi anlaşılması koroner kalp hastalığına bağlı klinik olayların önlenmesine katkıda bulunacaktır.

133 AMİ Tanı Kriterleri Aşağıdaki 3 bulgudan 2 si var ise 1. Klinik 2. EKG değişikliği 3. Kardiyak enzimler

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Genel anlamda vasküler sorunlar aterosklerozis veya thrompoflebite bağlıdır ve çoğunlukla üst ekstremite veya viseral organları

Detaylı

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* Sepsis Tanısı N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Diagnosis of Sepsis Key Words: Sepsis, Systemic

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta SORUN VAKA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:184-190 Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu Gülflen Özkaya 1, Kemal A baht 2, Arzu Topeli skit 3, Ayflegül Üner

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. A. Muzaffer DEMİR VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Şafak

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI KALP VE DAMAR SAĞLIĞI Prof. Dr. ALĠ KUTSAL Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA Kalp hastalıkları, inme ve diyabet

Detaylı