HIZLI GÜVENLĠ VE PRATĠK YENĠ AVUKAT KĠMLĠK KARTI + UBAP + E-ĠMZA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HIZLI GÜVENLĠ VE PRATĠK YENĠ AVUKAT KĠMLĠK KARTI + UBAP + E-ĠMZA"

Transkript

1 26 BİLİŞİM HIZLI GÜVENLĠ VE PRATĠK YENĠ AVUKAT KĠMLĠK KARTI + UBAP + E-ĠMZA Temmuz sonunda yeni avukat kimlik kartı sayısı 53 bine, TBB tarafından üretilen e-imza sayısı 7 bine ulaştı Türkiye Barolar Birliği olarak meslektaģlarımızın iģ ve iģlemlerini kolaylaģtıran biliģim projelerimizi geliģtirerek sürdürüyoruz. Bu kapsamda bir yandan Adalet Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz çalıģmalarla UYAP UBAP iģbirliğini geliģtiriyor, bir yandan da Ulusal Baro Ağı Projesi çerçevesinde bütün illerimize giderek teknik altyapıyı hızla tamamlıyor, barolarımıza destek hizmeti sağlıyoruz. UBAP - ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ - UBAP (Ulusal Baro Ağı Projesi), Türkiye deki tüm baroların, avukatların ve avukat stajyerlerinin pek çok iģlemlerini elektronik ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla geliģtirdiğimiz bir web sistemi olarak hizmet görüyor. TBB Bilgi ĠĢlem Merkezi çalıģanlarınca geliģtirilen UBAP ile Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız için yapılan program modülleri birbirleriyle entegre olarak çalıģarak hızlı, sağlıklı, güvenli ve dolayısıyla verimli çalıģma imkanı sağlıyor.

2 27 BİLİŞİM Üç ayrı tip üyelik kategorisiyle barolara, avukatlara, stajyer avukatlara, TBB ve baro çalıģanlarına açık bulunan UBAP üyeliğiyle bilgiye kolay ulaģmak, pek çok iģlemi zaman yitirmeden gerçekleģtirmek mümkün. Barokart, elektronik imza veya mobil imza seçeneklerinden biriyle giriģ yapılabilen UBAP ile Barolar, baro iģlemlerini ekran baģından yönetebiliyor, uygulamalar konusunda diğer barolarla haberleģebiliyorlar. Evrak programından yapılan giriģin ilgili modüle ulaģması nedeniyle mükerrer kayıtların önüne geçiliyor ve iģlemler artık daha pratik ve hızla gerçekleģtirilebiliyor. Baro iģlemlerini ekran baģından yönetebilen avukatlar; kendi kimlik, iletiģim, banka vb. bilgilerini sistem üzerinden güncelleyebiliyor; CMK görevlendirmelerini takip edebiliyor, av.tr uzantılı elektronik posta ya da sosyal yardım baģvurularını yapabiliyor, benzer iģlemlerini takip edebiliyorlar. Avukat stajyerleri de kiģisel bilgi güncellemelerini, sosyal yardım baģvurularını yapabildikleri UBAP üzerinden ruhsatlarının hangi aģamada olduğunu, staj kredisi baģvuru ve ödeme bilgilerini izleyebiliyorlar. YENĠ AVUKAT KĠMLĠK KARTI Pek çok geliģmiģ teknolojik özelliklerle donatılmıģ çipli yeni avukat kimlik kartı meslektaģlarımıza yeni olanaklar sağlayacak Ģekilde sürekli geliģtiriliyor. UYAP üzerinden dava açabilir, derdest davaların bilirkişi ve tanık ücretleri ile keşif yolluğu, ıslah harcı, pul ve benzeri giderlerini adliyeye gitmeden, ekran başında yapabilirsiniz. Birliğimizin Adalet Bakanlığı ile yaptığı protokol doğrultusunda 2011 yılının Haziran ayında yeni avukat kimlik kartlarıyla adliye ye gitmeden UYAP üzerinden dava açma olanağına kavuģan meslektaģlarımız; 25 Temmuz 2011 itibarıyla da derdest davaların bilirkiģi ve tanık ücretleri ile keģif yolluğu, ıslah harcı, pul ve benzeri giderlerini adliyeye gitmeden, ekran baģında yapabiliyor. Ġcra takip ve harç giderlerinin de yeni avukatlık kimlik kartı ile UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden gerçekleģtirilmesi çalıģmaları da sürüyor.

3 28 BİLİŞİM Yeni avukat kimlik kartıyla; Adliyelerde, barolarda ve Yargıtay gibi kurumlarda kurulumuna baģlanan, yeni avukat kimlik kartıyla uyumlu, LCD ekran ile donatılmıģ turnike sistemlerinden güvenli geçiģ yapıyorsunuz. Yeni kimlik kartınıza uyumlu sıramatik sistemlerinden öncelikli olarak sıra alabiliyorsunuz. Ġnternet bulunan her ortamda ofisinizi yanınızda taģıyorsunuz. Sanal ofis uygulaması ile bütün verileriniz elinizin altında. Barokart özellikli kimlik kartınıza kredi yükleyebiliyor; adliyelerde ve anlaģmalı yerlerde ödeme iģlemlerini pos cihazlarından yapabiliyor; küçük harcamalar için bozuk para bulma, para üstü alma sorunuyla uğraģmıyorsunuz. Türkiye Barolar Birliği nin anlaģmalı firmalarında; akaryakıttan yiyecek ve içeceğe, kargo iģlemlerinizden iletiģime kadar farklı alanlarda ayrıcalıklı ve indirimli hizmet sizi bekliyor. ELEKTRONĠK ĠMZA Büyük zaman alan iģlerinizi internet üzerinden yapmak için elektronik imzaya ihtiyaç duyacaksınız. TürkTrust a bağlı alt kök sertifika otoritesi ile elektronik imza üretimine baģlayan Türkiye Barolar Birliği avukatlara güvenilir ve ucuz e-imza sağlamayı sürdürüyor. TBB Bilgi ĠĢlem - Elektronik Ġmza ve Çağrı Merkezi, avukatlara ve baro çalıģanlarına e-imza sağlanması süreçlerinde yönetim panellerinden gerekli kontrolleri, baro yönetim panellerinin kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri gerçekleģtiriyor; e-imza için baģvuru yapan, yapmak isteyen ve bilgi sahibi olmak isteyen tüm avukatların ve baro çalıģanlarının teknik sorunlarıyla ilgileniyor. E- imzanızla UYAP, UBAP, BAROKART iģlemleri baģta olmak üzere çeģitli kamu kurum ve kuruluģlarındaki iģlemlerinizi güvenle yapabilirsiniz.

4 29 BİLİŞİM TBB Bilgi ĠĢlem Teknik Servisi, kendi aracıyla Türkiye genelindeki barolara ve adliyelere giderek kurulum ve destek hizmetlerini gerçekleģtiriyor. VPN (Virtual Private Network) SANAL ÖZEL AĞ POS ÖDEME KURULUMLARI Türkiye Barolar Birliği ve barolar arasında gerçekleģtirilecek iģlemlerin daha hızlı ve güvenilir olması için teknik servisimiz, kullanıcıların veya uzak ofislerin organizasyonun yerel bilgisayar ağına eriģimini sağlamak için geliģtirilmiģ sanal bir bilgisayar altyapısı olan VPN kurulumunu tüm barolarda tamamladı. Türkiye Barolar Birliği Bilgi ĠĢlem Merkezi; Temmuz sonu itibarıyla 64 baromuzda Barokart özellikli yeni avukat kimlik kartıyla uyumlu pos ödeme cihazlarının kurulumunu tamamladı. TURNĠKE GEÇĠġ SĠSTEMLERĠ BAROLARIMIZA TEKNĠK DESTEK Türkiye Barolar Birliği nin tüm adliyelerin ve Yargıtay ın giriģine yeni avukat kimlik kartıyla uyumlu turnike geçiģ sistemlerinin ücretsiz olarak kurulmasına iliģkin kararı üzerine baģlatılan ön çalıģmalar tamamlandı ve kurulumlar baģladı.

5 30 BİLİŞİM BAROLARIMIZA WEB SĠTESĠ HĠZMETĠ UBAP Projesi kapsamında, web sitesi olmayan veya yetersiz olan barolarımıza ücretsiz olarak web siteleri kurduk. GeliĢmiĢ içerik yönetim sistemi, zengin görsellik ve barolarımızın tercih ettikleri renk seçeneği ile tasarlanan siteler son teknolojik yazılım sistemiyle tüm içerikleri, merkezi yönetim sistemi aracılığıyla yetkilendirilmiģ baro kullanıcıları tarafından kolaylıkla düzenlenebilecek Ģekilde hazırlandı. Bu çerçevede 2011 ġubat - Temmuz aylarında talepte bulunan 29 Baromuzun web sitesi aktif olarak açıldı. UBAP UZMAN KULLANICI EĞĠTĠMLERĠ Türkiye Barolar Birliği Bilgi ĠĢlem Merkezi, Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamından baro çalıģanlarımıza da UBAP uzman kullanıcı eğitimi veriyor yılının Mart ayında gerçekleģtirilen eğitimlere 22, Nisan ayında gerçekleģtirilen eğitimlere 77 baro ve Haziran - Temmuz aylarında gerçekleģtirilen eğitimlere de 74 baromuzdan çalıģanlar katıldı.

6 31 YAZILI BASIN AÇIKLAMASI YÖNETĠM KURULU TARAFINDAN 14 TEMMUZ 2011 TARĠHĠNDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN TERÖR EYLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI 16 Kasım 1937 tarihinde Cenevre de imzalanan TedhiĢçiliğin Önlenmesine ve Cezalandırılmasına ĠliĢkin SözleĢme hükmüne göre terör, bir devlete yönelik olarak toplumda korku yaratmak amacıyla gerçekleģtirilen Ģiddet eylemleridir. Yine 1977 tarihli TedhiĢçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa SözleĢmesi hükümlerine göre, özgürlükleri yasa dıģı yollarla ortadan kaldıran veya sınırlandıran, bomba, roket, ateģli silah kullanılarak gerçekleģtirilen her türlü eylem terör suçudur. Buna göre, en sonuncusu 14 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleģtirilen ve 13 askerimizin Ģehit olması, 7 askerimizin yaralanması ile sonuçlanan eylemler, uluslararası nitelikteki bu sözleģmelerin tanımladığı anlamda bir terör eylemidir. Bu eylemleri yapanları, meģru dil ve yöntemleri kullanmak yerine Ģiddete baģvuranları, yaģama hakkı baģta olmak üzere diğer bütün hak ve özgürlükleri yok sayanları, Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü konusunda toplumda var olan mutabakatı Ģiddete baģvurarak sabote edenleri, Kürt olsun, Türk olsun, aynı ulusun özgür ve eģit yurttaģları olan, birbirlerinin kültürel kimliklerine saygısı bulunan, bir arada, barıģ içerisinde ve özgürce yaģamak isteyenleri karģı karģıya getirenleri, ülke bütünlüğüne, Türk-Kürt kardeģliğine zarar verenleri kınıyor, sivil/asker tüm yetkili ve görevlileri, yazılı ve görsel basın ile tüm sivil toplum kuruluģları temsilcilerini sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ediyor, Ģehit olan askerlerimize Allah tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize ise acil Ģifalar diliyoruz.

7 32 BASINDAN POSTA - 17 Temmuz 2011 Pazar HUDUT 5 Temmuz 2011 ANAYURT - 13 Temmuz 2011 Çarşamba

8 33 BASINDAN HUDUT - 6 Temmuz 2011 Çarşamba HABER TRAK - 8 Temmuz 2011 Cuma

9 34 BASINDAN MİLLİYET 2 Temmuz 2011 SONSÖZ - 17 Temmuz 2011

10 35 YENİ YAYINLAR

11 36 RUHSAT SİCİL BAĞLI OLDUĞU AD-SOYAD SİCİL BAĞLI OLDUĞU AD-SOYAD NO BARO NO BARO ADANA SELÇUK ÖZCAN ANTALYA YUSUF DENİZ YARAR ADANA YASEMİN HİÇYAKMAZER ANTALYA NAZMİ DOLAY ADIYAMAN YUSUF SANCAR AYDIN SADŞ BERK SUNER AYDIN DİDEM YILDIRIM AFYONKARAHİSAR MUSTAFA MANKA AYDIN SALİH YEŞİL AYDIN ŞEYMA YAVAŞ ANKARA CAN AKDOĞAN ANKARA RAMAZAN AYKIŞ BALIKESİR MEHMET DEMİRKUL ANKARA BARIŞ BÜRÜCE ANKARA MEHMET SELÇUK KARAGÖZ BİLECİK HALİL EMRAH UĞURLUKOÇ ANKARA ONUR ERKMAN ANKARA HÜSEYİN AKBULUT BOLU MURAT KAHRAMAN ANKARA FAHRİ CİHANBİLİR ANKARA MURAT ENGİN BURSA AYŞEGÜL ALTEPE ANKARA MURAT BEKTAŞ KILIÇ BURSA AHMET ERİŞ ANKARA PELİN YILMAZ BURSA AYSEL KISA ANKARA TAYFUN ŞANVER ANKARA ENGİN FIRAT DİYARBAKIR ENGİN GÜNÜÇ ANKARA ELİF BİLGİSEVERER ANKARA CANSU ÖZMARAL DÜZCE YASİN UZUN ANKARA MEHMET AKİF ERSİN DÜZCE EDİP BAYRAKDAR ANKARA EMRE GÜRSAN ANKARA SERKAN ELMAS EDİRNE CENK TUNA ANKARA MEHMET ZİYA YILMAZ ANKARA İSMAİL TÜRKYILMAZ ELAZIĞ ŞEVKİ EFE ANKARA MERVE SEZEN ARIDURU ELAZIĞ EMRAH YILMAZ ANKARA EMRAH BAKİ TURGUT ANKARA BUĞRAHAN BİLGEN ERZİNCAN ABDULKADİR EREM ANKARA UTKU AYVAZ ERZİNCAN BAHADIR PİR ANKARA NAGİHAN HİLAL YEŞİLYURT ANKARA MUSTAFA CELAL ÖZO ERZURUM SERAP SÖNMEZ ANKARA SERKAN DEMİR ERZURUM MAHMUT YAVUZ ANKARA TUĞKAN KOCATÜRK ANKARA FULYA KONRAT ESKİŞEHİR ÖZLEM DOBRAL ANKARA ALPER AYTAÇ ESKİŞEHİR ZERRİN TEYİN ANKARA TEVFİK TOLGA BEYENDİ ESKİŞEHİR EROL YASİN ÖZKEÇECİ ANKARA GÜLAY AYDIN ESKİŞEHİR BARIŞ KOYUNCU ANKARA UĞUR BÜLBÜL ANKARA SANİYE USLU GAZİANTEP CUMA DAĞLI ANKARA BORAN ŞAFAK KARAKOÇ GAZİANTEP HALİL EMRE ACIOĞLU GAZİANTEP İBRAHİM ALTUNBAŞ ANTALYA KADRİYE BİLGE HATİPOĞLU GAZİANTEP FADIMA ÜLKÜ GİZLENİR ANTALYA NESLİHAN BOZDAĞ GAZİANTEP MEHMET ASLAN ANTALYA MEHTAP ÇOTOKOĞLU GAZİANTEP FATİH BOZBAŞ ANTALYA CEVAT ÖZGÜR AKBOR GAZİANTEP MUHAMMET BEKİR İNCEARIK

12 37 RUHSAT ANTALYA ASIM YÜCETAŞ ANTALYA ALİ İRFAN ZEYBEK HATAY OKAN ATAHAN ANTALYA ERHAN DURKAN HATAY İRFAN İSMETOĞLU ISPARTA ALİ KAYA İSTANBUL ERDAL ŞENTÜRK İSTANBUL MAHMUT BUCAK İSTANBUL HASAN TAŞKIN İSTANBUL ÖMER GÜNAY İSTANBUL MEHMET ENES YEŞİLKAYA İSTANBUL MUSTAFA BURAK OKURER İSTANBUL AYŞE ACİNİKLİ İSTANBUL EMİNE DAŞTAN İSTANBUL SONGÜL KOÇ İSTANBUL GÖKÇE GÜLTEKİN İSTANBUL ASLI TİRELİ İSTANBUL PINAR PÜDÜN İSTANBUL GÖKHAN BATAK İSTANBUL SİNEM EVLİYAOĞLU İSTANBUL SALİHA ERSÖZ İSTANBUL METE NOYAN YORULM AZ İSTANBUL KADİR BORA DİKMEN İSTANBUL SİMGE PİLATİN İSTANBUL YONCAGÜL ÇELEBİ İSTANBUL UĞUR UĞURLU İSTANBUL SERDAR AÇIKGÖZ İSTANBUL MEHMET TUNA İSTANBUL HATİCE BAŞKURT İSTANBUL FAHRİ SÜLEYMAN BERZEK İSTANBUL MELİH AKSAN İSTANBUL MEFKÜRE SUNGUR İSTANBUL BAYRAM SIĞLAN İSTANBUL YUSUF EFE İSTANBUL BURCU PERVANE İSTANBUL ERCAN GÜNEŞ İSTANBUL CANSU DAĞ İSTANBUL EMRAH KUNDURLU İSTANBUL LAL HİTAY İSTANBUL MELİS KIZILTAN İSTANBUL MUHSİN CANDAN İSTANBUL REŞAT DOĞUKAN HAZER GEZER İSTANBUL ALİ CEYLAN İSTANBUL ENİS YİĞİT AKIN İSTANBUL ZEYNEP AYAN İSTANBUL KENAN ÇALIŞ İSTANBUL ERAY TAKBAK İSTANBUL EKİN GÜLER İSTANBUL EDA ÜNLÜBAŞ İSTANBUL ÇAĞLA ŞENYÜZ İSTANBUL ECEM GAMZE DEMİRTAŞ İSTANBUL SALİH ORHON İSTANBUL ŞERİFE FİKİRLİ İSTANBUL YELİZ GÜN İSTANBUL FARUK POLAT İSTANBUL GÖZDE İPEK İSTANBUL ALPER YEŞİLTAŞ İSTANBUL ERDOST BARIŞ ÜRCAN İSTANBUL SEMİHA SİNEM OKŞAŞOĞLU İSTANBUL SEZİN ÖZEL İSTANBUL BURGU SEZGİN İSTANBUL HÜSEYİN SELÇUK YAYLALI İSTANBUL MÜNEVVER CENGİZ İSTANBUL NERMA YILMAZ İSTANBUL DUYGU BAYAM İSTANBUL MEHMET AKİF AKBAŞ İSTANBUL YAPRAK TÜRKMEN İSTANBUL UĞUR DEMİRAY İSTANBUL İSMAİL UMUT KAMER İSTANBUL AKIN CEYLAN İZMİR CENK ÇAĞDAŞ ÇAKIR İSTANBUL SEZİN ERSOY İZMİR SELÇUK KAHYA İSTANBUL SEBAHAT SAF İZMİR AHMET OLGUN BİLİCİ İSTANBUL GÖZDE BETEŞ İZMİR MEHMET HİLMİ SEVİKER İSTANBUL ÖMER FARUK ERKAL İZMİR MERYEM ÇELEBİ İSTANBUL MUHAMMED ALİ ÇAKAS İZMİR ÜMİT ÇAKMAK İSTANBUL MUZAFFER ÖNDER İZMİR AYTEN DEMİRTAŞ İSTANBUL ŞAHİN ÇARŞAMBALI İZMİR ONUR TAŞ İSTANBUL NEŞE BİNGÖL İZMİR DERYA KATIRCI

13 38 RUHSAT İSTANBUL FİLİZ GÜRSOY İZMİR ALİ SEZDİ İSTANBUL MURAT ARIKBOĞA İZMİR BURAK GÜNER İSTANBUL SIRAÇ SUSUZ İZMİR SİDAL ŞAHİNER İSTANBUL EMİNE ŞAHİN İZMİR ZEKAİ MÜFİT RONA KARAKAŞLIOĞLU İSTANBUL MUHAMMED BALTA İZMİR İHSAN KIZIL İSTANBUL EMİN YILMA YENÜGÜN İZMİR ONUR YAROL İSTANBUL FATMAGÜL KALE İZMİR GAMZE KALENDER İZMİR MUAMMER AKCAN MARDİN ÖZGÜR BİNGÜL İZMİR ASLI GÜNER MARDİN MEHMET DOĞANTEKİN İZMİR KEMAL KIYAK İZMİR EVRİM BAŞEREN MERSİN CEMİL AKCİĞER İZMİR AYDIN KAAN KARASAKAL MERSİN YUSUF TÜRE İZMİR BEKİR CAN DADAŞ MERSİN İZZET ASLAN MERSİN ABDULLAH BAYRAK KAHRAMANMARAŞ HÜSEYİN YILMAZ MERSİN TAYFUN UYSAL KAHRAMANMARAŞ ALİ DİLİUZUN MERSİN AHMET YILDIRIM KAHRAMANMARAŞ DURAN KARADEMİR MUĞLA DUYGU ÇAKMAK KAYSERİ GÜLŞAH ERDEMİR MUĞLA NEVRA KİREMİTÇİ MUĞLA AHMET ENSAR OKTER KIRKLARELİ FATİH UMUTLU KIRKLARELİ ANIL NADİR AKTAŞ MUŞ ABDULLAH ASLAN KIRŞEHİR İLYAS YAĞMUR NİĞDE MEHMET KUDDUSİ KEVSER KIRŞEHİR ÖNDER AKINTI KIRŞEHİR ÖZGÜR YAŞASIN OSMANİYE İSMET MÜLAYİM KONYA VEDAT KANGAL SAKARYA MUSTAFA ERDEM ÖZTOP KONYA ÖMER ALTUĞ SÜRÜCÜ KONYA KENAN ÜSTÜNDAĞ SAMSUN KEMAL KARACAN KONYA REŞAT KARA SAMSUN FATİH KARA KONYA HALİSE TUFAN KONYA İBRAHİM DURMAZ SİVAS MUSTAFA KARAKAŞ KÜTAHYA SEMİN DİNÇ TEKİRDAĞ SITKI KAHYA TEKİRDAĞ YÜCEL AKSOY MALATYA HAKAN MELİH TAN TEKİRDAĞ RASİM KILIÇ MALATYA ÖZAY ÖZ MALATYA AŞKIN KIZILDAŞ UŞAK ÖMER KÜÇÜKKAYA MANİSA KAMİL FINDIKLI YOZGAT YAŞAR PIRGAYIP MANİSA NİHAL ÇOLAK HÜSEYNİ YOZGAT MUSTAFA BAĞCI MANİSA TOLGA SONAY

14 39 MALİ BÜLTEN

15 40 MALİ BÜLTEN

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU Cilt: I 32. OLAĞAN GENEL KURULU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 229 Türkiye

Detaylı

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 2- ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4- SUNUŞ 5- EKİBİMİZ 7-2013 HEDEFLERİ 8- KİLOMETRE TAŞLARI 10- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 11- YÖNETİM KURULU

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Çalışma Raporu 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 44. Dönem Olağan Genel Kurulu 8-9 Mart 2014 Ankara 1 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ISBN- 978-605-01-0591-9 HAZIRLAYAN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

GENEL KURUL TUTANAĞI

GENEL KURUL TUTANAĞI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU GENEL KURUL TUTANAĞI 32. OLAĞAN Genel KurulU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 241 Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT FAİK MEMUR ADANA BAŞMÜD. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 91,25 ASİL

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE BAŞARI SIRASI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ SINAV ADI PUAN SONUÇ 1 KAHRAMAN ÇAKAL MEMUR BOLU BAŞMÜD. MUDURNU PTT MERKEZ MÜD.

Detaylı

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM POSTA KARGO MÜD. 93,75 ASİL 2 MURAT FAİK MEMUR

Detaylı

UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI

UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI UBAP, açılımı Ulusal Baro Ağı Projesi olup, Türkiye deki tüm baroların, avukatların ve avukat stajyerlerinin üye olarak pek çok elektronik işlemlerden yararlanabilecekleri

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2.

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2. 1 623 MUARREM CİVİL 89,9 GİRESUN A 6 26 ANKARA 2 388 VELAT AKSAL 88,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 3 562 SERDAR TARIK TABAK 88,7 KARABÜK B 6 26 ANKARA 4 232 EDA KARAGEDİK 87,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 5 524 HÜSEYİN

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BESYO 122301044 FATMA ŞEYDA YILDIZ 1 Sınıfında 1. sıra %10 a girdi 2012-2013 Güz 3,73 3,73 BESYO 122301041 TUĞBA SÖNMEZ 1 Sınıfında 2.

Detaylı

KKB 2014 FAALİYET RAPORU

KKB 2014 FAALİYET RAPORU ABDİ KAYA ABDULLAH BİLGİN ABDULLAH BOZDEMİR ADİLE DEMİRBAĞ AHU FÜSUN ERCAN ALİ EMRE KARAMAN ALİ KEMAL CENK ALİ KUTLUHAN AKTAŞ ALİŞAN KILINÇ ALPAY BİLGİÇ ALPER DALAR ALPER YALÇIN ALTAY CANPOLAT ARZU AKSU

Detaylı

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA TMMOB TMMOB ESKİŞEHİR ŞUBESİ 202-20 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 20 yılının üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, TMMOB hakça bir yaşam ve barışın egemen olduğu Türkiye ümidimizin

Detaylı

Mart 09. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE

Mart 09. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Mart 09 Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM BAHAR TEMİZLİĞİ YAPIN %25 * İNDİRİM KAZANIN Bu ilkbaharda Amway in en çok satan

Detaylı

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 1 BÜLENT YILDIRIM ANKARA ÜKH 2 MUSTAFA İLKER COŞKUN ANKARA ÜKH 3 ALİ PALABIYIK ANKARA ÜKH 4 ÖZGÜÇ TÜRKALP ANKARA ÜKH 5 SERKAN TOKAT

Detaylı

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI: Değerli Meslektaşım 2014 yılını geride bırakıyor yepyeni umutlarla yepyeni heyecanlarla 2015 yılını karşılıyoruz. 2015 yılının ülkemize milletimize

Detaylı

Amagram. Ali ve Özge DİNLER Yeni Elmas Liderlerimizi Tebrik Ederiz. Türkiye No. 02/2012

Amagram. Ali ve Özge DİNLER Yeni Elmas Liderlerimizi Tebrik Ederiz. Türkiye No. 02/2012 Amagram YENİ BAŞARI SE VİYELE RİNE UL AŞAN AMWAY SE RBE ST GİRİŞİMCİLE Rİ Türkiye No. 02/2012 Ali ve Özge DİNLER Yeni Elmas Liderlerimizi Tebrik Ederiz BAŞARANLAR - TÜRKİYE Elmas Ali ve Özge DİNLER Türkiye

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

Genel Liste. Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası. Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi

Genel Liste. Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası. Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası Genel Liste Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl Adı ve Soyadı İli 1.BRANŞ En İyi Derecesi 2.BRANŞ En İyi Derecesi 3.BRANŞ En İyi Derecesi 1 1 01.01.2003 AHMET

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21525 Fethi AKÇAY Osmaniye Hâkimi Karşıyaka

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi Türk Farmakoloji Derneği 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi i ii Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Türkiye Farmakolog Rehberi kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Türk Farmakoloji Derneği

Detaylı