Dönemi Türk Standartları Enstitüsü Bilgi teknolojileri Standartları Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2003-2004 Dönemi Türk Standartları Enstitüsü Bilgi teknolojileri Standartları Programı"

Transkript

1 Dönemi Türk Standartları Enstitüsü Bilgi teknolojileri Standartları Programı 1 Doküman No TS EN 606 Standardın Adı(İngilizce) Bar coded transport and handling labels for steel products 2 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Kimlik Kart Sistemleri Telekomünikasyon - Tümleşik Devreli Kartları ve Terminalleri Bölüm 5: Ödeme Metotları Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems Telecommunications integrated circuit (s) cards and terminals Part 5: Payment methods 3 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Kimlik Kart Sistemleri-Telekomünikasyon- Tümleşik Devreli Kartları ve Terminalleri - Bölüm 6: Telekomünikasyon Özellikleri Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems-telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals-part 6: Telecommunication features 4 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Kimlik kart sistemleri Telekomünikasyon- Tümleşik devreli kartları ve terminalleri Bölüm 7: Güvenlik Modülü Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems Telecommunications integrated circuit (s) cards and terminals Part 7: Security Module 5 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Kimlik Kartı Sistemleri-Sektörler Arası Ortamlarda Kişisel Kimlik Numaraları için Kurallar-Bölüm 1:PIN Gösterimi Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems-rules for personal identification number handling in intersector environments-part 1:PIN presentation 6 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Kimlik Kartı Sistemleri Sektörler Arası Ortamlarda Kişisel Kimlik Numaraları İçin Kurallar-Bölüm 2:PIN Koruması Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems:rules for personal identification number handling in intersector environments-part 2:Protection 1

2 7 Doküman No TS ENV /T1 Kabul Tarihi Kimlik Tanıtım Kart Sistemleri-Sektörlerarası Ortamda Kullanılan Personel Kimlik Tanıtım Numarasına Ait Kurallar-Bölüm 3: Personel tanıtım Numarasının Doğrulaması Tadil 1 Standardın Adı(İngilizce) Idendification card systems-rules for personel idintification number handling in intersector environments part 3: pin verification Amendment 1 8 Doküman No TS EN 1375 Kabul Tarihi Kimlik Kartı Sistemleri - Bölgeler Arası Tümleşik Devreli Kart Ek Biçimleri -ID-000 Kart Boyutu ve Fiziksel Karakteristikleri Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems-intersector Integted circuit(s)card additional formats-id-000 card size and physical characteristics 9 Doküman No TS EN 1573 Kabul Tarihi Ambalâj ve Kırtasiye Özel Daimi Komitesi Bar kodlama - Endüstriyel Taşıma Etiketleri Standardın Adı(İngilizce) Bar coding Multi industry transport label 10 Doküman No TS ENV 1649 Kabul Tarihi Barkodlama-Barkod Sembollerinin Okunmasını Etkileyen İşlemsel Hususlar Standardın Adı(İngilizce) Bar coding-operational aspects affecting the reading of bar code symbols 11 Doküman No TS EN 1656 Kabul Tarihi Sağlık Hazırlık Grubu Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Veterinerlik alanında kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin bakterisid aktivitelerinin değerlendirilmesi için kantitatif süspansiyon deneyi - Deney metodu ve özellikler (faz 2/ adım 1) Standardın Adı(İngilizce) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary field - Test method and requirements (phase 2/step 1) 12 Doküman No TS EN 1867 Kabul Tarihi Makina Tarafından Okunabilir Kartlar-Sağlık Hizmeti Başvuruları- Kart Veren Kuruluşların Tanımlanması İçin Numaralandırma Sistemi ve Kayıt İşlemleri 2

3 Standardın Adı(İngilizce) Machine readable cards - Health care applications- Numbering system and registration procedure for issuer identifiers 13 Doküman No TS EN 2328 Kabul Tarihi Milli Savunma Sanayii Hazırlık Grubu Havacılık Serisi-Rondelalar, Uçuş Kumanda Çubukları İçin Kanatçık Pancurlu-Boyutlar Standardın Adı(İngilizce) Aerospace series; Washers, tab for flight control rods; Dimensions 14 Doküman No TS EN 2336 Kabul Tarihi Milli Savunma Sanayii Hazırlık Grubu Havacılık serisi Yataklar, küresel, düz, çelikten mamul, montaj kanallı Boyutlar ve yükler Standardın Adı(İngilizce) Aerospace series; bearings-spherical plain in steel with assembly slots; dimensions and loads 15 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi Teknolojileri-Terimler ve Tarifler-Bölüm 18:Dağıtık Veri İşleme Standardın Adı(İngilizce) Information technology-vocabulary-part 18:Distributed data processing 16 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi teknolojisi - Terimler ve tarifler -Bölüm 29: Yapay zekâ - Konuşmayı tanıma ve sentezleme Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Vocabulary - Part 29: Artificial intelligence - Speech recognition and synthesis 17 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi teknolojisi - Terimler ve tarifler - Bölüm 34: Yapay zekâ - Sinir ağları Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Vocabulary - Part 34: Artificial intelligence - Neural networks 18 Doküman No TS EN 3280 Kabul Tarihi Milli Savunma Sanayii Hazırlık Grubu Havacılık Serisi-Rulmanlı Yataklar, Hava Taşıtı Yapısında Dönen, Sabit veya Oynak-Teknik Özellikler Standardın Adı(İngilizce) Aerospace series; bearings; airframe rolling, rigid of self-aligning; Technical specification 19 Doküman No TS EN ISO

4 Kabul Tarihi Metalurji Hazırlık Grubu Takım çelikleri Standardın Adı(İngilizce) Tool steels 20 Doküman No TS ISO 5807 Kabul Tarihi Bilgi işlem Dokümantasyon sembolleri ve veri, program ve sistem akış şemaları, program ağ çizimleri ve sistem kaynakları çizimleri için yerleşik kurallar Standardın Adı(İngilizce) Information processing; Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts 21 Doküman No TS ISO 5949 Kabul Tarihi Metalurji Hazırlık Grubu Takım Çelikleri ve Yatak Çelikleri-Referans Fotomikrograflar Kullanarak Karbürlerin Dağılımının Değerlendirmesi İçin Mikrografik Metot Standardın Adı(İngilizce) Tooll steels and bearing steels-micrographic method for assessing the distribution of carbides using reference phtomicrographs 22 Doküman No TS ISO 6709 Kabul Tarihi Coğrafi Nokta Konumları İçin Enlem, Boylam ve Yüksekliğin Standard Gösterimi Standardın Adı(İngilizce) Standard representation of latitude, Longitude and altitude for geographic point locations 23 Doküman No TS ISO/IEC 6937 Kabul Tarihi Bilgi Teknolojisi-Metin İletişimi İçin Kodlu Grafik Karakter Kümesi-Latin Alfabesi Standardın Adı(İngilizce) Information technology-coded graphıc character set for text communication-latin alphabet 24 Doküman No TS 7208 EN Elektrik Hazırlık Grubu Yalıtım malzemeleri Mika esaslı-özellikler - Bölüm 2: Deney metotları Standardın Adı(İngilizce) Specification for insulating materials based on mica - Part 2: Methods of test 25 Doküman No TS 7421 EN Kabul Tarihi Kablo Özel Daimi Komitesi 4

5 Standardın Adı(İngilizce) Elektrik ve Optik Kabloların Yalıtım ve Kılıf Malzemeleri-Ortak Deney Metotları Bölüm 2-1: Elastomerik Bileşikler İçin Özel Metotlar-Ozona Dayanıklılık Deneyi-Sıcak Çekme Deneyi- Mineral Yağa Daldırma Deneyi Common test methods for ınsulating and sheathing materials of electric and optical cables-part 2-1:methods specific to elastomeric compounds:ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests 26 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Görsel Görüntü Terminalleri (VDT) ile Büro Çalışmalarına Ait Ergonomik Özellikler Bölüm 4:Klavye Özellikleri Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)-Part 4:Keyboard reguirements 27 Doküman No TS EN ISO Görsel görüntü terminalleri (VDT) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 7: Yansımalı görüntü özellikleri Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 7: Requirements for display with reflections 28 Doküman No TS EN ISO Görsel görüntü terminalleri (VDT) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 8: Görüntü renklerine ait özellikler Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 8: Requirements for displayed colours 29 Doküman No TS EN ISO Görsel görüntü terminalleri (VDT) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 9: Klavyesiz girdi cihazlarına ait özellikler Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 9: Requirements for non-keyboard input devices 30 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Görsel Görüntü Terminalleri (VDT) İle Büro Çalışmalarına Ait Ergonomik Özellikler-Bölüm 6:İş Ortamı İçin Kılavuz Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office wort with visual display terminals (VDTs)- Part 6: Guidance on the work environment 5

6 31 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Görsel Görüntü Terminalleri (VDT) ile Büro Çalışmalarına Ait Ergonomik Özellikler-Bölüm 17-Form Doldurma Diyalogları Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 17: Form filling dialogues 32 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi Teknolojileri Güvenlik Teknikleri Bir n-bit blok şifresi için işlem modları Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher 33 Doküman No TS 11131/T1 Kabul Tarihi Ambalâj ve Kırtasiye Özel Daimi Komitesi Zımba (Delgi) Makinası (İki Delikli) Kağıt Delmede Kullanılan (Tadil 1) Standardın Adı(İngilizce) Two hole paper perforator (Amendment 1) 34 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi Teknolojisi Yazılımla ilgili kişilerin iletişimi için Yazılım Durum Geçişinin Gösterimi Standardın Adı(İngilizce) Information technology Representetaion for human communication of state transition of software 35 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Tarımsal sulama donanımları Püskürtücü veya yağmurlama başlığı memeli dairesel ve doğrusal hareketli sulama makinaları - Su dağıtım homojenliğinin tayini Standardın Adı(İngilizce) Agricultural irrigation equipment Centre-pivot and moving lateral irrigation machines with sprayer or sprinkler nozzles - Determination of uniformity of water distribution 36 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Coğrafi Bilgi-Referans Model Standardın Adı(İngilizce) Geographic information-reference model 37 Doküman No TS EN

7 Standardın Adı(İngilizce) Health informatics - Digital imaging - Communication, workflow and data management 38 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Road transport and traffic telematics - Dedicated short-range communication - Physical layer using microwave at 5,8 GHz / Note: Intended as replacement for ENV ( ). 39 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama Teknikleri - Dairesel ve Doğrusal Hareketli (Merkezî Eksenli ve Yanal Hareket Eden) Sistemler - Bölüm 1: Teknik Özelliklerin Sunumu Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 1: Presentation of technical characteristics 40 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Dairesel ve doğrusal hareketli (merkezî eksenli ve yanal hareket eden) sistemler - Bölüm 2: En düşük iş verimi ve teknik özellikler Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 2: Minimum performances and technical characteristics 41 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Dairesel ve Doğrusal Hareketli (Merkezî eksenli ve yanal hareket eden) sistemler - Bölüm 3 : Teknik terimler ve sınıflandırma Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 3: Terminology and classification 42 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Sağlık Hazırlık Grubu Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Bakterisid ve fungusid aktivitenin tayini için kullanılan mikrobik suşların muhafazası Standardın Adı(İngilizce) Chemical disinfectants and antiseptics- Preservation of microbial strains used for the determination of bactericidal and fungicidal activity 43 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu 7

8 Sulama teknikleri - Otomatik çim sulama sistemleri - Bölüm 1: İş veren tarafından donanım programının tanımlanması Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 1: Definition of the programme of equipment by the owner 44 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri - Otomatik çim sulama sistemleri - Bölüm 2: Tipik teknik modellerin tarif ve tasarımı Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques Automatic turf irrigation systems Part 2: Design and definition of typical technical templates 45 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Otomatik çim sulama sistemleri Bölüm 3: Otomatik kumanda ve sistem yönetimi Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Automatic turf irrigation system - Part 3: Automatic control and system management 46 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Otomatik çim sulama sistemleri Bölüm 4: Tesis ve kabul Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques Automatic turf irrigation systems Part 4: Installation and Acceptance 47 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Otomatik çim sulama sistemleri Bölüm 5: Sistemleri deneme metotları Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques Automatic turf irrigation systems Part 5: Testing methods of systems 48 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Coğrafi Bilgi-Veri Tarifi-Metaveri Standardın Adı(İngilizce) Geographic information-data description 49 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Hareketli sulama sistemleri için çabuk bağlantı boruları Teknik karakteristikler ve deneme Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques Quick coupling pipes for movable irrigation supply Technical characteristics and testing 8

9 50 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu Yetkili servisler - Teleks, teleteks, telefaks, modem vb. cihazlar için - Kurallar Standardın Adı(İngilizce) Competent services For equipments telex, teletex, telefax, modem etc. - Rules 51 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Coğrafi Bilgi-Referanslama-Doğrudan Konum Standardın Adı(İngilizce) Geographic Information-Referencing-Direct Position 52 Doküman No TS EN Karayolu taşımacılığı ve trafik telematikleri- Tahsisli kısa mesafe iletişim (DSRC) - DSRC veri bağlantı katmanı: Ortam erişimi ve mantıksal bağlantı kontrolü Standardın Adı(İngilizce) Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC data link layer: medium access and logical link control 53 Doküman No TS EN Karayolu taşımacılığı ve trafik telematikleri- Tahsisli kısa mesafe iletişim (DSRC) - DSRC uygulama katmanı Standardın Adı(İngilizce) Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC application layer 54 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu Yetkili Servisler-Yazı Makinaları, Hesap Makinaları, Para Sayma Makinaları vb. İçin-Kurallar Standardın Adı(İngilizce) Competent services-for typewriter, calculators, money counters etc.- Rules 55 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu Yetkili Servisler-Pos, Atm, Kiosk ve El Terminalleri İçin-Kurallar Standardın Adı(İngilizce) Competent services-for pos, atm, kiosk and pocketable computer- Rules 56 Doküman No TS ISO Kabul Tarihi

10 Bankacılık Ve İlgili Mali Hizmetler - Bilgi Değişimi - Akreditif Formu Standardın Adı(İngilizce) Banking and related financial services - Information interchange - Documentary credit form 57 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu Yetkili Servisler-Elektronik Yazar Kasalar İçin-Kurallar Standardın Adı(İngilizce) Competent services-for cash register-rules 58 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu İnternet servis sağlayıcılığı Terimler ve tarifler Standardın Adı(İngilizce) Internet service providing - Terms and definitions 59 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu Sanal ortamda alışveriş hizmetleri - Genel kurallar Standardın Adı(İngilizce) Shopping services on virtual platform - General rules 60 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Toplu taşıma Karayolu taşıt planlaması ve kontrol sistemleri Bölüm 4: Denetleyici alan ağı uygulama katmanı ve iletişim profili (CANopen) iletim veriyolu için genel uygulama kuralları Standardın Adı(İngilizce) Public Transport-Road Vehicle Scheduling and Control Systems - Part 4: General Application Rules for Canopen transmission busses 61 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 1: WORLDFIP definition and application rules for onboard data transmission / Note: Intended as replacement for ENV ( ). 62 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 2: WORLDFIP cabling specifications / Note: Intended as replacement for ENV ( ). 63 Doküman No TS EN

11 Standardın Adı(İngilizce) Road transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated shortrange communication - Profiles for RTTT applications / Note: Intended as replacement for ENV ( ). 64 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Coğrafi Bilgi-Veri Tarifi-Uygulama Şemaları İçin Kurallar Standardın Adı(İngilizce) Geographıc ınformation-data description-rules for application schemas 65 Doküman No TS ISO Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Tarımsal Sulama Ekipmanı - Su Tahrikli Kimyasal Madde Püskürtme Pompaları Standardın Adı(İngilizce) Agricultural irrigation equipment - Water-driven chemical injector pumps 66 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Teknik ürün dokümantasyonu CAD için katmanların organizasyonu ve adlandırılması - Bölüm 1: Genel bakış ve prensipler Standardın Adı(İngilizce) Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: Overview and principles (ISO :1998) 67 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Teknik Ürün Dokümantasyonu CAD için katmanların organizasyonu ve adlandırılması Bölüm 2: Tasarımın oluşturulmasında kullanılan kavramlar, format ve kodların Dokümantasyonu Standardın Adı(İngilizce) Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation (ISO :1998) 68 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık bilişimleri - Elektronik sağlık kayıtları iletişimi Bölüm 1: Geliştirilmiş mimari Standardın Adı(İngilizce) Health informatics Electronic healthcare record communication Part 1: Extended architecture 69 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi

12 Sağlık Bilişimleri-İlaç Reçeteleri İle İlgili Bilgi Değişimi İçin Mesajlar Standardın Adı(İngilizce) Health informatics-messages for the exchange of information on medicine prescription 70 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık Bilişimleri-Sağlık Hizmeti İletişimi Güvenliği-Bölüm 1: Kavramlar ve Terminoloji Standardın Adı(İngilizce) Health informatics-security for healthcare communication-part 1:Concepts and terminology 71 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık Bilişimleri-Sağlık Hizmeti İletişimi Güvenliği-Bölüm 2: Güvenlik Veri Nesneleri Standardın Adı(İngilizce) Health informatics-security for healthcare communication-part 2:Secure data objects 72 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık Bilişimleri-Sağlık Hizmeti İletişimi Güvenliği-Bölüm 3: Güvenli Veri Kanalları Standardın Adı(İngilizce) Health informatics-security for healthcare communication-part 3:Secure data channels 73 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu Kimyasal dezenfektanlar Gıda ve sanayi alanlarında kullanılan kimyasal dezenfektanların bakteriyofajlara karşı virüsidal etkinliklerini değerlendirmek için nicel süspansiyon deneyi Deney yöntemi ve özellikler (safha 2, basamak 1) Standardın Adı(İngilizce) Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity against bacteriophages of chemical disinfectants used in food and industrial areas - Test method and requirements (phase 2, step 1) 74 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama Teknikleri-Mevzi Sulama Sistemleri-Terminoloji ve İmalatçı Tarafından Sağlanan Veriler Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques- Localised irrigation systems- Terminology and data to be supplied by the manufactured 75 Doküman No TS 6776 EN

13 Kabul Tarihi Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu Kimyasal dezenfektanlar Gıda, sanayi, evsel ve kurumsal alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanların sporisidal aktivitelerini değerlendirmek için nicel süspansiyon deneyi Deney yöntemi ve özellikler (safha 2, basamak 1) Standardın Adı(İngilizce) Chemical disinfectants Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas Test method and requirements (phase 2, step 1) 76 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık Bileşimleri-Güvenlik Kullanıcı Kimlik Saptaması- Mikroişlemci Kartları Kullanarak Güçlü Kimlik Doğrulama Standardın Adı(İngilizce) Health informatics-secure user identification-strong authentication using microprocessor cards 77 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık bilişimleri Hastaya bağlı tıbbi cihazların birlikte çalışabilirliği Standardın Adı(İngilizce) Health informatics - Interoperability of patient connected medical devices 78 Doküman No TS EN Ölçme cihazları ve ölçme cihazlarının uzaktan okuması için iletişim sistemi - Bölüm 1: Veri değişimi Standardın Adı(İngilizce) Communication system for meters and remote reading of meters - Part 1: Data exchange 79 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi Teknolojisi-Hareketli Resimlerin Jenerik Kodlaması ve Bunlarla İlişkili Ses Bilgisi-Bölüm 7: İleri Düzeyde Ses Kodlaması Standardın Adı(İngilizce) Information technology-generic coding of moving pictures an associated audio information-part 7:Advanced Audio Coding(AAC) 80 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Water application intensity - Calculation principles and measurement methods 81 Doküman No TS ENV

14 Kabul Tarihi Kimlik Kartı Sistemleri-Kara ve Deniz Taşımacılığı Uygulamaları- Elektronik Ücret Toplama-Bölüm 1: Fiziksel Karakteristikler, Elektronik Sinyaller ve İletişim Protokolleri Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems-surface transport applications-electronic fee collection-part 1:Physical characteristics, electronic signals and transmission protocols 82 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Kimlik Kartı Sistemleri-Kara ve Deniz Taşımacılığı Uygulamaları- Elektronik Ücret Toplama-Bölüm 2: Mesaj Özellikleri Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems-surface transport applications-electronic fee collection-part 2:Message requirements 83 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the product recognition device 84 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Irrigation hydrants 85 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of abrasion resistance of automotive leather 86 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Health informatics - International transfer of personal health data covered by the EU data protection directive - High level security policy 87 Doküman No TS EN

15 Standardın Adı(İngilizce) Health informatics - Guidance for handling personal health data in international applications in the context of the EU data protection directive 88 Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Cleanrooms and associated controlled environments - Part 4: Design, construction and start-up (ISO :2001) 89 Doküman No TS EN ISO Temiz odalar ve birlikte kontrol edilen ortamlar - Biyokontaminasyon kontrolu - Bölüm 1: Genel prensipler ve yöntemler Standardın Adı(İngilizce) Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 1: General principles and methods (ISO :2003) 90 Doküman No TS EN ISO Temiz odalar ve birlikte kontrol edilen ortamlar - Biyokontaminasyon kontrolu - Bölüm 2: Değerlendirme ve biyokontaminasyon verilerinin yorumlanması Standardın Adı(İngilizce) Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data (ISO :2003) 91 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi teknolojisi Yazılım bakımı Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Software maintenance 92 Doküman No TS ENV ISO Kabul Tarihi Karayolu Ulaşımı ve Trafiği uzaktan algılama sistemleri Taşıt ve teçhizatın otomatik teşhisi Sistem özelliği Standardın Adı(İngilizce) Road transport and traffic telematics-automatic vehicle and equipment identification-system specification 93 Doküman No TS ENV ISO Kabul Tarihi Karayolu ulaşımı ve trafiği uzaktan algılama sistemleri- Taşıt ve teçhizatın otomatik teşhisi - Numaralama ve veri yapıları 15

16 Standardın Adı(İngilizce) Road transport and Traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structures 94 Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Traffic and Travel Information (TTI) - TTI Messages via traffic message coding - Part 1: Coding protocol for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO :2003) 95 Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI Messages via traffic message coding - Part 2: Event and information codes for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) (ISO :2003) 96 Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Traffic and Travel Information (TTI) - TTI Messages via traffic message coding - Part 3: Location referencing for ALERT-C (ISO :2004) 97 Doküman No TS ENV ISO Kabul Tarihi Coğrafi Veri Dosyaları Standardın Adı(İngilizce) Geographic data files 98 Doküman No TS EN ISO karayolu ve trafik uzaktan algılayıcıları - otomatik ücretlendiriciler - Operatörler arası temizleme için arayüz özellikleri Standardın Adı(İngilizce) Road transport and traffic telematics-automatic fee collection (AFC)-Interface specification for clearing between operators 99 Doküman No TS ENV ISO Kabul Tarihi Karayolu Ulaşımı ve Trafik Uzaktan Algılama Sistemleri- Elektronik Ücret Toplama- Kısa Alan Haberleşmesine Ayrılmış Uygulama Ara Yüz Tanımlaması Standardın Adı(İngilizce) Road Transport and Traffic Telematics (RTTT)-Electronic Fee Collection (EFC)-Application Interface Definition for dedicated short range communications 16

17 100Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 1: Design principles and framework (ISO :2002) 101Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 2: Multimedia navigation and control (ISO :2003) 102Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 3: Media selection and combination (ISO :2002) 103Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi Teknolojisi-Güvenlik Teknikleri-Bilgi Teknolojisi (IT) Güvenliği İçin Değerlendirme Kriterleri-Bölüm 3: Güvenlik Garanti Gereksinimleri Standardın Adı(İngilizce) Information technology-securty techniques-evaluation criteria for IT security-part 3:Security assurance requirements 104Doküman No TS EN ISO IEC Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology specifications - PDF417 (ISO/IEC 15438:2001) 105Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware (ISO/FDIS :2003) 106Doküman No TS EN ISO

18 Standardın Adı(İngilizce) Building automation and control systems - Part 5: Data communication protocolcity (ISO :2003) 107Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Health Informatics - Integration of a reference terminology model for nursing (ISO 18104:2003) 108Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Health informatics - Clinical analyser interfaces to laboratry information systems - Use profiles 109Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 4-2: Media independent layers - Transport layer, network layer and general parts of data link layer for HBES class 1 110Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements and office areas 111Doküman No TS EN Kabul Tarihi Bilgi teknolojisi - Kablo döşeme - Bölüm 1: Teknik şartlar ve kalite güvencesi Standardın Adı(İngilizce) Information Technology - Cabling installaton - Part 1: Specification and quality assurance 112Doküman No TS EN Kabul Tarihi Bilgi teknolojisi - Kablo döşeme - Bölüm 2: Döşeme plânlaması ve bina içi uygulamalar Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings 113Doküman No TS EN Kabul Tarihi

19 Standardın Adı(İngilizce) Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-20: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Genel Communication cables - Part 2-20: Common design rules and construction; General 114Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-21: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-PVC Yalıtım Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-21: Common design rules and construction; PVC insulation compounds 115Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-22: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-PVC Kılıf Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-22: Common design rules and construction; PVC sheating compounds 116Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-23: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-PE Yalıtım Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-23: Common design rules and construction; PE insulation 117Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-24: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-PE Kılıf Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction; PE sheathing 118Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-25: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Polipropilen Yalıtım Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-25: Common design rules and construction; Polypropylene insulation compounds 119Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-26: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili Yalıtım Hamurları 19

20 Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-26: Common design rules and construction; Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing insulation compounds 120Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-27: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili Termoplastik Kılıf Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction; Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds 121Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-28: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Dolgulu Kablolar İçin Dolgu Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-28: Common design rules and construction; Filling compounds for filled cables 122Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-29: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Çapraz Bağlı PE Yalıtım Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-29: Common design rules and construction; Cross-linked PE insulation compounds 123Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-30: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat- Poli (Tetrafloroetilen-Hekzafloropropilen) (FEP) Yalıtım ve Kılıf Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-30: Common design rules and construction; Poly(tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene) (FEP) insulation and sheathing 124Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Cabling installation - Testing of installed cabling 125Doküman No TS EN Kabul Tarihi Elektronik Hazırlık Grubu 20

TSE Bilgi Teknolojileri Standartları 2004-2005 Programı Sorumlu Grup: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hazırlık Grubu

TSE Bilgi Teknolojileri Standartları 2004-2005 Programı Sorumlu Grup: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hazırlık Grubu TSE Bilgi Teknolojileri Standartları 2004-2005 Programı Sorumlu Grup: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hazırlık Grubu Sıra Standart No Durumu Adı TS EN 726-5 Kimlik Kart Sistemleri 1 Telekomünikasyon -

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ Doktora Yeterlik Sınavı, başvurunun yapıldığı ve Doktora Yeterlik Komitesi nin başvuruyu onayladığı dönemdeki, dönem sonu sınavlarının

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English) DİL-1 252,14758 43600 334,98005 203510101

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables 13 A brand of the 229 Özel Kablolar Special Cables Yassı Asansör Kontrol Kabloları Flat Elevator Control Cables H05VVH6-F 300/500

Detaylı

PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ EK:1 Standartlar 1. Tavsiye G.703 PHYSICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF HIERARCHICAL INTERFACES HİYERARŞİK SAYISAL ARAYÜZLERİN FİZİKSEL/ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ 2. Tavsiye G.704 SYNCHRONOUS FRAME STRUCTURES

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems -2 25 Serisi LPZ 0 A -1 ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (10/350) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B sınıfı parafudur. GB 18802.1-2002 / IEC 61643-1:1998-02

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM)

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM) TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM) Döküman Bilgileri EMO BBM Yayın Kodu : 138 Teknik Bilginin Adı : JENERATÖR - KGK STANDARTLARI Yayın Dili : Türkçe Açıklama Bu doküman Elektrik

Detaylı

TBD KAMU BĐB ELEKTRONĐK KURUM OLUŞUMU ÇALIŞMA GRUPLARI BĐMLERDE UYGULANABĐLECEK STANDARDLAR ÇALIŞMA GRUBU. Ankara, Mayıs 2001

TBD KAMU BĐB ELEKTRONĐK KURUM OLUŞUMU ÇALIŞMA GRUPLARI BĐMLERDE UYGULANABĐLECEK STANDARDLAR ÇALIŞMA GRUBU. Ankara, Mayıs 2001 TBD KAMU BĐB ELEKTRONĐK KURUM OLUŞUMU ÇALIŞMA GRUPLARI BĐMLERDE UYGULANABĐLECEK STANDARDLAR ÇALIŞMA GRUBU Ankara, Mayıs 2001 Rasim YILMAZ (Koord.), Türk Standardları Enstitüsü Tunga GÖKHUN, Türk Standardları

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables 9 A brand of the 165 Özel Kablolar Special Cables Afumex Ekransız Gemi Kabloları Afumex Ship Cables Without Screen 1XZ1-R 0,6/1 kv IEC 60092-350/353 AFUMEX (LM-HF)

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards YXV 2XY (N)2XY XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bakır İletkenli XLPE Insulated Single Core with Copper Conductor 90 c 250 c Maksimum işletme sıcaklığı Maximum operating temperature Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539)

EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539) EK-1 Yüksek Basınçlı Sodyum Metal Halojenur Endiksiyon Aydınlatmalı Boru Şeklinde Fleurosan Kompakt Fleurosan Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. EK-2

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 2015-2016 1.SINIF /1.YARIYIL* ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLUDERSLERİ 1 BMT101

Detaylı

EK-1 EK-2. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. 26 mm çapında (T8) lambalar,

EK-1 EK-2. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. 26 mm çapında (T8) lambalar, EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539) Yüksek Basınçlı Sodyum Metal Halojenur Endiksiyon Aydınlatmalı Boru Şeklinde Fleurosan Kompakt Fleurosan Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

TS EN PE BORU BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-03

TS EN PE BORU BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-03 SAYFA 2/11 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE boru malzemelerinin karşılaması gereken şartları TS 418-7 CEN/TS

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

NUMARALANDIRMA TERİMLER SÖZLÜĞÜ -A- -B- -C-

NUMARALANDIRMA TERİMLER SÖZLÜĞÜ -A- -B- -C- access code address addressing allocate (v.) allocation alpha-numeric dialling area code billing branding call centre calling card service calling party Calling Line Identification (CLI) campus network

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 05-06 ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLUDERSLERİ.SINIF /.YARIYIL* BMT0 Fizik

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004662007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Taşıtlarda

Detaylı

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü Dr. Enver SADIKOĞLU Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Kalite Yönetim

Detaylı

2 demiryolu kabloları

2 demiryolu kabloları ÜNİKA alt yapısını geliştirmekte olan ülkemizin büyük ihtiyacı olan kâğıt izoleli kabloların üretimi için Atatürk ün direktifleri ile 1936 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda İstanbul Kablo Fabrikası olan

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güz Dönemi Zorunlu Dersleri EEBM 501 İleri Mühendislik Matematiği

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri Hamdi Nadir Tural Araştırma&Geliştirme Bölümü Mart 2013 Özet Günümüzde Avrupa birliği ülkelerinde geçerli olan ve Avrupa dışında birçok

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

TS 418-3 EN 12201-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-04

TS 418-3 EN 12201-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-04 SAYFA 2/10 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE ekleme parçalarının karşılaması gereken şartları TS 418-7 CEN/TS

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Otomotiv Kabloları Automotive Cables

Otomotiv Kabloları Automotive Cables Otomotiv Kabloları Automotive Cables 12 A brand of the 223 Özel Kablolar Special Cables Özel PVC Yalıtkanlı Otomotiv Kabloları Special PVC Insulated Automotive Cables FLRY-A DIN 72551 / ISO 6722 FLRY-B

Detaylı

SPARK TEST SPARK TEST 6000 V DAMAR CORE. EMPEDANS IMPEDANCE 78 Ohm

SPARK TEST SPARK TEST 6000 V DAMAR CORE. EMPEDANS IMPEDANCE 78 Ohm TELTEKS KABLO KABLO TİPİ : ŞARTNAME : KULLANIM YERİ : YAPI : DIN VDE 812, DIN VDE 0814, TSEK 353:2015 Elektronik kontrol sistemlerinde ses frekans, sinyal ve data iletimlerinde, ofis makineleri ve ölçüm

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ ENERJI KONTROL ALTINDA KOMBİ VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 2 Yıl Garanti Kolay Montaj Tüm Kombilere Uyumlu Üstün Kalite Yüksek Teknoloji Güvenilir Bağlantı Ergonomik Tasarım Energy Regülatörler, kombi ve diğer ev

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Kod Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations 107410012 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 3 Eğitim Fakültesi Faculty of Education 107410639

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method Method. Doküman TEKSTİL VE DERİ /TEXTİLE AND LEATHER 1 DERİ-01 2 DERİ-02 Deri Leather Deri Leather Deri Çekme Mukavemeti ve uzama yüzdesi tayini/determination of tesile strength and percentage extention

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

FOTOVOLTAİK STANDARDLARI. Gürsel ERATAK 18 Ocak 2013 - ANKARA

FOTOVOLTAİK STANDARDLARI. Gürsel ERATAK 18 Ocak 2013 - ANKARA FOTOVOLTAİK STANDARDLARI Gürsel ERATAK 18 Ocak 2013 - ANKARA 1 STANDARD ORGANİZASYONLARI FOTOVOLTAİK SİSTEMLER, EKİPMANLAR VE/VEYA KOMPONENTLER KONUSUNDA STANDARD HAZIRLAYAN ULUSAL, LOKAL VE GLOBAL STANDARD

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES Programın Adı Name of Programme Öğrenim Ücretleri / Tutition Fees (Turkish Lira) Eczacılık Fakültesi

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education)

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education) BİRİM ID BİRİM/UNITE NAME OF THE PROGRAMME PROGRAM SÜRESİ (TIME SCHEDULE) ANADOLUYÖS KONTENJANI (ANADOLUYÖS QUOTA) ÖZEL KOŞUL (SPECIAL CONDITIONS) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ OPEN EDUCATION FACULTY 50775 ADALET

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları

A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları A.5 Information security policies Bilgi güvenliği politikaları A.5.1.1 A.5.1.2 Policies for information security Bilgi güvenliği için politikalar

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 6 Telekomünikasyon ve Ağlar Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Etkin haberleşme, organizasyonların başarıları için önemlidir Haberleşme

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Türkçe Ders Adı İngilizce Ders Adı Teori Uygulama ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL M-BUS MASTER PMM 30 KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL PMM 30: M-BUS MASTER FOR UP TO 30 SLAVES M-BUS ÇEVİRİCİ 30 SAYACA KADAR AÇIKLAMALAR: DESCRIPTION: PMM 30 M-BUS çevirici 30 adet sayaca kadar sayaçların

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) DERS MÜFREDATI PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) FLT 502 Uçak ve Uçuş Aircraft and Flight 3.00 0.00 3.00 5.00 FLT 506 Seyrüseferin Temelleri Fundamentals of Navigation 2.00 0.00

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables 6 A brand of the 8 Alçak Gerilim Kabloları Low Voltage Cables YE3V / NXY XY Protothen -X Yalıtkanlı Enerji Kabloları

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

NUTRIX. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel

NUTRIX. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel NUTRIX Die cast aluminium housing for high corrosion resistance. Marine grade stainless steel front trim. Diffuser of toughened safety-glass. The range of light distribution options offers all style of

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA III Bilgi iletişim sistemi : Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi desteklemekle yükümlüdür. İletişim sistemi, iletişim ağı ile bağlanmış herhangi bir düğümün,

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments

YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments YARDIMCI EKİPMANLAR / Auxiliary Equipments BİLGİLENDİRME PANELLERİ-0802 INFORMATION PANELS-0802 Oteller, iş merkezleri, havuz işletmeleri, fabrikalar, üretim hatları vb yerlerde bilgilendirme amacıyla

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FIRST SEMESTER ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution I 2.00 0.00 2.00 2.00 COM 121 Bilgisayar

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı