Dönemi Türk Standartları Enstitüsü Bilgi teknolojileri Standartları Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2003-2004 Dönemi Türk Standartları Enstitüsü Bilgi teknolojileri Standartları Programı"

Transkript

1 Dönemi Türk Standartları Enstitüsü Bilgi teknolojileri Standartları Programı 1 Doküman No TS EN 606 Standardın Adı(İngilizce) Bar coded transport and handling labels for steel products 2 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Kimlik Kart Sistemleri Telekomünikasyon - Tümleşik Devreli Kartları ve Terminalleri Bölüm 5: Ödeme Metotları Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems Telecommunications integrated circuit (s) cards and terminals Part 5: Payment methods 3 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Kimlik Kart Sistemleri-Telekomünikasyon- Tümleşik Devreli Kartları ve Terminalleri - Bölüm 6: Telekomünikasyon Özellikleri Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems-telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals-part 6: Telecommunication features 4 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Kimlik kart sistemleri Telekomünikasyon- Tümleşik devreli kartları ve terminalleri Bölüm 7: Güvenlik Modülü Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems Telecommunications integrated circuit (s) cards and terminals Part 7: Security Module 5 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Kimlik Kartı Sistemleri-Sektörler Arası Ortamlarda Kişisel Kimlik Numaraları için Kurallar-Bölüm 1:PIN Gösterimi Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems-rules for personal identification number handling in intersector environments-part 1:PIN presentation 6 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Kimlik Kartı Sistemleri Sektörler Arası Ortamlarda Kişisel Kimlik Numaraları İçin Kurallar-Bölüm 2:PIN Koruması Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems:rules for personal identification number handling in intersector environments-part 2:Protection 1

2 7 Doküman No TS ENV /T1 Kabul Tarihi Kimlik Tanıtım Kart Sistemleri-Sektörlerarası Ortamda Kullanılan Personel Kimlik Tanıtım Numarasına Ait Kurallar-Bölüm 3: Personel tanıtım Numarasının Doğrulaması Tadil 1 Standardın Adı(İngilizce) Idendification card systems-rules for personel idintification number handling in intersector environments part 3: pin verification Amendment 1 8 Doküman No TS EN 1375 Kabul Tarihi Kimlik Kartı Sistemleri - Bölgeler Arası Tümleşik Devreli Kart Ek Biçimleri -ID-000 Kart Boyutu ve Fiziksel Karakteristikleri Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems-intersector Integted circuit(s)card additional formats-id-000 card size and physical characteristics 9 Doküman No TS EN 1573 Kabul Tarihi Ambalâj ve Kırtasiye Özel Daimi Komitesi Bar kodlama - Endüstriyel Taşıma Etiketleri Standardın Adı(İngilizce) Bar coding Multi industry transport label 10 Doküman No TS ENV 1649 Kabul Tarihi Barkodlama-Barkod Sembollerinin Okunmasını Etkileyen İşlemsel Hususlar Standardın Adı(İngilizce) Bar coding-operational aspects affecting the reading of bar code symbols 11 Doküman No TS EN 1656 Kabul Tarihi Sağlık Hazırlık Grubu Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Veterinerlik alanında kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin bakterisid aktivitelerinin değerlendirilmesi için kantitatif süspansiyon deneyi - Deney metodu ve özellikler (faz 2/ adım 1) Standardın Adı(İngilizce) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary field - Test method and requirements (phase 2/step 1) 12 Doküman No TS EN 1867 Kabul Tarihi Makina Tarafından Okunabilir Kartlar-Sağlık Hizmeti Başvuruları- Kart Veren Kuruluşların Tanımlanması İçin Numaralandırma Sistemi ve Kayıt İşlemleri 2

3 Standardın Adı(İngilizce) Machine readable cards - Health care applications- Numbering system and registration procedure for issuer identifiers 13 Doküman No TS EN 2328 Kabul Tarihi Milli Savunma Sanayii Hazırlık Grubu Havacılık Serisi-Rondelalar, Uçuş Kumanda Çubukları İçin Kanatçık Pancurlu-Boyutlar Standardın Adı(İngilizce) Aerospace series; Washers, tab for flight control rods; Dimensions 14 Doküman No TS EN 2336 Kabul Tarihi Milli Savunma Sanayii Hazırlık Grubu Havacılık serisi Yataklar, küresel, düz, çelikten mamul, montaj kanallı Boyutlar ve yükler Standardın Adı(İngilizce) Aerospace series; bearings-spherical plain in steel with assembly slots; dimensions and loads 15 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi Teknolojileri-Terimler ve Tarifler-Bölüm 18:Dağıtık Veri İşleme Standardın Adı(İngilizce) Information technology-vocabulary-part 18:Distributed data processing 16 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi teknolojisi - Terimler ve tarifler -Bölüm 29: Yapay zekâ - Konuşmayı tanıma ve sentezleme Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Vocabulary - Part 29: Artificial intelligence - Speech recognition and synthesis 17 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi teknolojisi - Terimler ve tarifler - Bölüm 34: Yapay zekâ - Sinir ağları Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Vocabulary - Part 34: Artificial intelligence - Neural networks 18 Doküman No TS EN 3280 Kabul Tarihi Milli Savunma Sanayii Hazırlık Grubu Havacılık Serisi-Rulmanlı Yataklar, Hava Taşıtı Yapısında Dönen, Sabit veya Oynak-Teknik Özellikler Standardın Adı(İngilizce) Aerospace series; bearings; airframe rolling, rigid of self-aligning; Technical specification 19 Doküman No TS EN ISO

4 Kabul Tarihi Metalurji Hazırlık Grubu Takım çelikleri Standardın Adı(İngilizce) Tool steels 20 Doküman No TS ISO 5807 Kabul Tarihi Bilgi işlem Dokümantasyon sembolleri ve veri, program ve sistem akış şemaları, program ağ çizimleri ve sistem kaynakları çizimleri için yerleşik kurallar Standardın Adı(İngilizce) Information processing; Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts 21 Doküman No TS ISO 5949 Kabul Tarihi Metalurji Hazırlık Grubu Takım Çelikleri ve Yatak Çelikleri-Referans Fotomikrograflar Kullanarak Karbürlerin Dağılımının Değerlendirmesi İçin Mikrografik Metot Standardın Adı(İngilizce) Tooll steels and bearing steels-micrographic method for assessing the distribution of carbides using reference phtomicrographs 22 Doküman No TS ISO 6709 Kabul Tarihi Coğrafi Nokta Konumları İçin Enlem, Boylam ve Yüksekliğin Standard Gösterimi Standardın Adı(İngilizce) Standard representation of latitude, Longitude and altitude for geographic point locations 23 Doküman No TS ISO/IEC 6937 Kabul Tarihi Bilgi Teknolojisi-Metin İletişimi İçin Kodlu Grafik Karakter Kümesi-Latin Alfabesi Standardın Adı(İngilizce) Information technology-coded graphıc character set for text communication-latin alphabet 24 Doküman No TS 7208 EN Elektrik Hazırlık Grubu Yalıtım malzemeleri Mika esaslı-özellikler - Bölüm 2: Deney metotları Standardın Adı(İngilizce) Specification for insulating materials based on mica - Part 2: Methods of test 25 Doküman No TS 7421 EN Kabul Tarihi Kablo Özel Daimi Komitesi 4

5 Standardın Adı(İngilizce) Elektrik ve Optik Kabloların Yalıtım ve Kılıf Malzemeleri-Ortak Deney Metotları Bölüm 2-1: Elastomerik Bileşikler İçin Özel Metotlar-Ozona Dayanıklılık Deneyi-Sıcak Çekme Deneyi- Mineral Yağa Daldırma Deneyi Common test methods for ınsulating and sheathing materials of electric and optical cables-part 2-1:methods specific to elastomeric compounds:ozone resistance, hot set and mineral oil immersion tests 26 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Görsel Görüntü Terminalleri (VDT) ile Büro Çalışmalarına Ait Ergonomik Özellikler Bölüm 4:Klavye Özellikleri Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)-Part 4:Keyboard reguirements 27 Doküman No TS EN ISO Görsel görüntü terminalleri (VDT) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 7: Yansımalı görüntü özellikleri Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 7: Requirements for display with reflections 28 Doküman No TS EN ISO Görsel görüntü terminalleri (VDT) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 8: Görüntü renklerine ait özellikler Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 8: Requirements for displayed colours 29 Doküman No TS EN ISO Görsel görüntü terminalleri (VDT) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 9: Klavyesiz girdi cihazlarına ait özellikler Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 9: Requirements for non-keyboard input devices 30 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Görsel Görüntü Terminalleri (VDT) İle Büro Çalışmalarına Ait Ergonomik Özellikler-Bölüm 6:İş Ortamı İçin Kılavuz Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office wort with visual display terminals (VDTs)- Part 6: Guidance on the work environment 5

6 31 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Görsel Görüntü Terminalleri (VDT) ile Büro Çalışmalarına Ait Ergonomik Özellikler-Bölüm 17-Form Doldurma Diyalogları Standardın Adı(İngilizce) Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 17: Form filling dialogues 32 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi Teknolojileri Güvenlik Teknikleri Bir n-bit blok şifresi için işlem modları Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher 33 Doküman No TS 11131/T1 Kabul Tarihi Ambalâj ve Kırtasiye Özel Daimi Komitesi Zımba (Delgi) Makinası (İki Delikli) Kağıt Delmede Kullanılan (Tadil 1) Standardın Adı(İngilizce) Two hole paper perforator (Amendment 1) 34 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi Teknolojisi Yazılımla ilgili kişilerin iletişimi için Yazılım Durum Geçişinin Gösterimi Standardın Adı(İngilizce) Information technology Representetaion for human communication of state transition of software 35 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Tarımsal sulama donanımları Püskürtücü veya yağmurlama başlığı memeli dairesel ve doğrusal hareketli sulama makinaları - Su dağıtım homojenliğinin tayini Standardın Adı(İngilizce) Agricultural irrigation equipment Centre-pivot and moving lateral irrigation machines with sprayer or sprinkler nozzles - Determination of uniformity of water distribution 36 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Coğrafi Bilgi-Referans Model Standardın Adı(İngilizce) Geographic information-reference model 37 Doküman No TS EN

7 Standardın Adı(İngilizce) Health informatics - Digital imaging - Communication, workflow and data management 38 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Road transport and traffic telematics - Dedicated short-range communication - Physical layer using microwave at 5,8 GHz / Note: Intended as replacement for ENV ( ). 39 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama Teknikleri - Dairesel ve Doğrusal Hareketli (Merkezî Eksenli ve Yanal Hareket Eden) Sistemler - Bölüm 1: Teknik Özelliklerin Sunumu Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 1: Presentation of technical characteristics 40 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Dairesel ve doğrusal hareketli (merkezî eksenli ve yanal hareket eden) sistemler - Bölüm 2: En düşük iş verimi ve teknik özellikler Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 2: Minimum performances and technical characteristics 41 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Dairesel ve Doğrusal Hareketli (Merkezî eksenli ve yanal hareket eden) sistemler - Bölüm 3 : Teknik terimler ve sınıflandırma Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Centre pivot and moving lateral systems - Part 3: Terminology and classification 42 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Sağlık Hazırlık Grubu Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Bakterisid ve fungusid aktivitenin tayini için kullanılan mikrobik suşların muhafazası Standardın Adı(İngilizce) Chemical disinfectants and antiseptics- Preservation of microbial strains used for the determination of bactericidal and fungicidal activity 43 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu 7

8 Sulama teknikleri - Otomatik çim sulama sistemleri - Bölüm 1: İş veren tarafından donanım programının tanımlanması Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Automatic turf irrigation systems - Part 1: Definition of the programme of equipment by the owner 44 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri - Otomatik çim sulama sistemleri - Bölüm 2: Tipik teknik modellerin tarif ve tasarımı Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques Automatic turf irrigation systems Part 2: Design and definition of typical technical templates 45 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Otomatik çim sulama sistemleri Bölüm 3: Otomatik kumanda ve sistem yönetimi Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Automatic turf irrigation system - Part 3: Automatic control and system management 46 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Otomatik çim sulama sistemleri Bölüm 4: Tesis ve kabul Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques Automatic turf irrigation systems Part 4: Installation and Acceptance 47 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Otomatik çim sulama sistemleri Bölüm 5: Sistemleri deneme metotları Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques Automatic turf irrigation systems Part 5: Testing methods of systems 48 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Coğrafi Bilgi-Veri Tarifi-Metaveri Standardın Adı(İngilizce) Geographic information-data description 49 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama teknikleri Hareketli sulama sistemleri için çabuk bağlantı boruları Teknik karakteristikler ve deneme Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques Quick coupling pipes for movable irrigation supply Technical characteristics and testing 8

9 50 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu Yetkili servisler - Teleks, teleteks, telefaks, modem vb. cihazlar için - Kurallar Standardın Adı(İngilizce) Competent services For equipments telex, teletex, telefax, modem etc. - Rules 51 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Coğrafi Bilgi-Referanslama-Doğrudan Konum Standardın Adı(İngilizce) Geographic Information-Referencing-Direct Position 52 Doküman No TS EN Karayolu taşımacılığı ve trafik telematikleri- Tahsisli kısa mesafe iletişim (DSRC) - DSRC veri bağlantı katmanı: Ortam erişimi ve mantıksal bağlantı kontrolü Standardın Adı(İngilizce) Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC data link layer: medium access and logical link control 53 Doküman No TS EN Karayolu taşımacılığı ve trafik telematikleri- Tahsisli kısa mesafe iletişim (DSRC) - DSRC uygulama katmanı Standardın Adı(İngilizce) Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC application layer 54 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu Yetkili Servisler-Yazı Makinaları, Hesap Makinaları, Para Sayma Makinaları vb. İçin-Kurallar Standardın Adı(İngilizce) Competent services-for typewriter, calculators, money counters etc.- Rules 55 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu Yetkili Servisler-Pos, Atm, Kiosk ve El Terminalleri İçin-Kurallar Standardın Adı(İngilizce) Competent services-for pos, atm, kiosk and pocketable computer- Rules 56 Doküman No TS ISO Kabul Tarihi

10 Bankacılık Ve İlgili Mali Hizmetler - Bilgi Değişimi - Akreditif Formu Standardın Adı(İngilizce) Banking and related financial services - Information interchange - Documentary credit form 57 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu Yetkili Servisler-Elektronik Yazar Kasalar İçin-Kurallar Standardın Adı(İngilizce) Competent services-for cash register-rules 58 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu İnternet servis sağlayıcılığı Terimler ve tarifler Standardın Adı(İngilizce) Internet service providing - Terms and definitions 59 Doküman No TS Kabul Tarihi Hizmet Standardları Hazırlık Grubu Sanal ortamda alışveriş hizmetleri - Genel kurallar Standardın Adı(İngilizce) Shopping services on virtual platform - General rules 60 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Toplu taşıma Karayolu taşıt planlaması ve kontrol sistemleri Bölüm 4: Denetleyici alan ağı uygulama katmanı ve iletişim profili (CANopen) iletim veriyolu için genel uygulama kuralları Standardın Adı(İngilizce) Public Transport-Road Vehicle Scheduling and Control Systems - Part 4: General Application Rules for Canopen transmission busses 61 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 1: WORLDFIP definition and application rules for onboard data transmission / Note: Intended as replacement for ENV ( ). 62 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 2: WORLDFIP cabling specifications / Note: Intended as replacement for ENV ( ). 63 Doküman No TS EN

11 Standardın Adı(İngilizce) Road transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated shortrange communication - Profiles for RTTT applications / Note: Intended as replacement for ENV ( ). 64 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Coğrafi Bilgi-Veri Tarifi-Uygulama Şemaları İçin Kurallar Standardın Adı(İngilizce) Geographıc ınformation-data description-rules for application schemas 65 Doküman No TS ISO Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Tarımsal Sulama Ekipmanı - Su Tahrikli Kimyasal Madde Püskürtme Pompaları Standardın Adı(İngilizce) Agricultural irrigation equipment - Water-driven chemical injector pumps 66 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Teknik ürün dokümantasyonu CAD için katmanların organizasyonu ve adlandırılması - Bölüm 1: Genel bakış ve prensipler Standardın Adı(İngilizce) Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: Overview and principles (ISO :1998) 67 Doküman No TS EN ISO Kabul Tarihi Teknik Ürün Dokümantasyonu CAD için katmanların organizasyonu ve adlandırılması Bölüm 2: Tasarımın oluşturulmasında kullanılan kavramlar, format ve kodların Dokümantasyonu Standardın Adı(İngilizce) Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation (ISO :1998) 68 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık bilişimleri - Elektronik sağlık kayıtları iletişimi Bölüm 1: Geliştirilmiş mimari Standardın Adı(İngilizce) Health informatics Electronic healthcare record communication Part 1: Extended architecture 69 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi

12 Sağlık Bilişimleri-İlaç Reçeteleri İle İlgili Bilgi Değişimi İçin Mesajlar Standardın Adı(İngilizce) Health informatics-messages for the exchange of information on medicine prescription 70 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık Bilişimleri-Sağlık Hizmeti İletişimi Güvenliği-Bölüm 1: Kavramlar ve Terminoloji Standardın Adı(İngilizce) Health informatics-security for healthcare communication-part 1:Concepts and terminology 71 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık Bilişimleri-Sağlık Hizmeti İletişimi Güvenliği-Bölüm 2: Güvenlik Veri Nesneleri Standardın Adı(İngilizce) Health informatics-security for healthcare communication-part 2:Secure data objects 72 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık Bilişimleri-Sağlık Hizmeti İletişimi Güvenliği-Bölüm 3: Güvenli Veri Kanalları Standardın Adı(İngilizce) Health informatics-security for healthcare communication-part 3:Secure data channels 73 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu Kimyasal dezenfektanlar Gıda ve sanayi alanlarında kullanılan kimyasal dezenfektanların bakteriyofajlara karşı virüsidal etkinliklerini değerlendirmek için nicel süspansiyon deneyi Deney yöntemi ve özellikler (safha 2, basamak 1) Standardın Adı(İngilizce) Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity against bacteriophages of chemical disinfectants used in food and industrial areas - Test method and requirements (phase 2, step 1) 74 Doküman No TS EN Kabul Tarihi Ziraat Hazırlık Grubu Sulama Teknikleri-Mevzi Sulama Sistemleri-Terminoloji ve İmalatçı Tarafından Sağlanan Veriler Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques- Localised irrigation systems- Terminology and data to be supplied by the manufactured 75 Doküman No TS 6776 EN

13 Kabul Tarihi Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu Kimyasal dezenfektanlar Gıda, sanayi, evsel ve kurumsal alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanların sporisidal aktivitelerini değerlendirmek için nicel süspansiyon deneyi Deney yöntemi ve özellikler (safha 2, basamak 1) Standardın Adı(İngilizce) Chemical disinfectants Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas Test method and requirements (phase 2, step 1) 76 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık Bileşimleri-Güvenlik Kullanıcı Kimlik Saptaması- Mikroişlemci Kartları Kullanarak Güçlü Kimlik Doğrulama Standardın Adı(İngilizce) Health informatics-secure user identification-strong authentication using microprocessor cards 77 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Sağlık bilişimleri Hastaya bağlı tıbbi cihazların birlikte çalışabilirliği Standardın Adı(İngilizce) Health informatics - Interoperability of patient connected medical devices 78 Doküman No TS EN Ölçme cihazları ve ölçme cihazlarının uzaktan okuması için iletişim sistemi - Bölüm 1: Veri değişimi Standardın Adı(İngilizce) Communication system for meters and remote reading of meters - Part 1: Data exchange 79 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi Teknolojisi-Hareketli Resimlerin Jenerik Kodlaması ve Bunlarla İlişkili Ses Bilgisi-Bölüm 7: İleri Düzeyde Ses Kodlaması Standardın Adı(İngilizce) Information technology-generic coding of moving pictures an associated audio information-part 7:Advanced Audio Coding(AAC) 80 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Water application intensity - Calculation principles and measurement methods 81 Doküman No TS ENV

14 Kabul Tarihi Kimlik Kartı Sistemleri-Kara ve Deniz Taşımacılığı Uygulamaları- Elektronik Ücret Toplama-Bölüm 1: Fiziksel Karakteristikler, Elektronik Sinyaller ve İletişim Protokolleri Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems-surface transport applications-electronic fee collection-part 1:Physical characteristics, electronic signals and transmission protocols 82 Doküman No TS ENV Kabul Tarihi Kimlik Kartı Sistemleri-Kara ve Deniz Taşımacılığı Uygulamaları- Elektronik Ücret Toplama-Bölüm 2: Mesaj Özellikleri Standardın Adı(İngilizce) Identification card systems-surface transport applications-electronic fee collection-part 2:Message requirements 83 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the product recognition device 84 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Irrigation techniques - Irrigation hydrants 85 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of abrasion resistance of automotive leather 86 Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Health informatics - International transfer of personal health data covered by the EU data protection directive - High level security policy 87 Doküman No TS EN

15 Standardın Adı(İngilizce) Health informatics - Guidance for handling personal health data in international applications in the context of the EU data protection directive 88 Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Cleanrooms and associated controlled environments - Part 4: Design, construction and start-up (ISO :2001) 89 Doküman No TS EN ISO Temiz odalar ve birlikte kontrol edilen ortamlar - Biyokontaminasyon kontrolu - Bölüm 1: Genel prensipler ve yöntemler Standardın Adı(İngilizce) Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 1: General principles and methods (ISO :2003) 90 Doküman No TS EN ISO Temiz odalar ve birlikte kontrol edilen ortamlar - Biyokontaminasyon kontrolu - Bölüm 2: Değerlendirme ve biyokontaminasyon verilerinin yorumlanması Standardın Adı(İngilizce) Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data (ISO :2003) 91 Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi teknolojisi Yazılım bakımı Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Software maintenance 92 Doküman No TS ENV ISO Kabul Tarihi Karayolu Ulaşımı ve Trafiği uzaktan algılama sistemleri Taşıt ve teçhizatın otomatik teşhisi Sistem özelliği Standardın Adı(İngilizce) Road transport and traffic telematics-automatic vehicle and equipment identification-system specification 93 Doküman No TS ENV ISO Kabul Tarihi Karayolu ulaşımı ve trafiği uzaktan algılama sistemleri- Taşıt ve teçhizatın otomatik teşhisi - Numaralama ve veri yapıları 15

16 Standardın Adı(İngilizce) Road transport and Traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structures 94 Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Traffic and Travel Information (TTI) - TTI Messages via traffic message coding - Part 1: Coding protocol for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO :2003) 95 Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI Messages via traffic message coding - Part 2: Event and information codes for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) (ISO :2003) 96 Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Traffic and Travel Information (TTI) - TTI Messages via traffic message coding - Part 3: Location referencing for ALERT-C (ISO :2004) 97 Doküman No TS ENV ISO Kabul Tarihi Coğrafi Veri Dosyaları Standardın Adı(İngilizce) Geographic data files 98 Doküman No TS EN ISO karayolu ve trafik uzaktan algılayıcıları - otomatik ücretlendiriciler - Operatörler arası temizleme için arayüz özellikleri Standardın Adı(İngilizce) Road transport and traffic telematics-automatic fee collection (AFC)-Interface specification for clearing between operators 99 Doküman No TS ENV ISO Kabul Tarihi Karayolu Ulaşımı ve Trafik Uzaktan Algılama Sistemleri- Elektronik Ücret Toplama- Kısa Alan Haberleşmesine Ayrılmış Uygulama Ara Yüz Tanımlaması Standardın Adı(İngilizce) Road Transport and Traffic Telematics (RTTT)-Electronic Fee Collection (EFC)-Application Interface Definition for dedicated short range communications 16

17 100Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 1: Design principles and framework (ISO :2002) 101Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 2: Multimedia navigation and control (ISO :2003) 102Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 3: Media selection and combination (ISO :2002) 103Doküman No TS ISO/IEC Kabul Tarihi Bilgi Teknolojisi-Güvenlik Teknikleri-Bilgi Teknolojisi (IT) Güvenliği İçin Değerlendirme Kriterleri-Bölüm 3: Güvenlik Garanti Gereksinimleri Standardın Adı(İngilizce) Information technology-securty techniques-evaluation criteria for IT security-part 3:Security assurance requirements 104Doküman No TS EN ISO IEC Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code symbology specifications - PDF417 (ISO/IEC 15438:2001) 105Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware (ISO/FDIS :2003) 106Doküman No TS EN ISO

18 Standardın Adı(İngilizce) Building automation and control systems - Part 5: Data communication protocolcity (ISO :2003) 107Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Health Informatics - Integration of a reference terminology model for nursing (ISO 18104:2003) 108Doküman No TS EN ISO Standardın Adı(İngilizce) Health informatics - Clinical analyser interfaces to laboratry information systems - Use profiles 109Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 4-2: Media independent layers - Transport layer, network layer and general parts of data link layer for HBES class 1 110Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements and office areas 111Doküman No TS EN Kabul Tarihi Bilgi teknolojisi - Kablo döşeme - Bölüm 1: Teknik şartlar ve kalite güvencesi Standardın Adı(İngilizce) Information Technology - Cabling installaton - Part 1: Specification and quality assurance 112Doküman No TS EN Kabul Tarihi Bilgi teknolojisi - Kablo döşeme - Bölüm 2: Döşeme plânlaması ve bina içi uygulamalar Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings 113Doküman No TS EN Kabul Tarihi

19 Standardın Adı(İngilizce) Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-20: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Genel Communication cables - Part 2-20: Common design rules and construction; General 114Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-21: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-PVC Yalıtım Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-21: Common design rules and construction; PVC insulation compounds 115Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-22: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-PVC Kılıf Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-22: Common design rules and construction; PVC sheating compounds 116Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-23: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-PE Yalıtım Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-23: Common design rules and construction; PE insulation 117Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-24: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-PE Kılıf Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction; PE sheathing 118Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-25: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Polipropilen Yalıtım Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-25: Common design rules and construction; Polypropylene insulation compounds 119Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-26: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili Yalıtım Hamurları 19

20 Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-26: Common design rules and construction; Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing insulation compounds 120Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-27: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Halojen İçermeyen Alev Geciktiricili Termoplastik Kılıf Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction; Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds 121Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-28: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Dolgulu Kablolar İçin Dolgu Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-28: Common design rules and construction; Filling compounds for filled cables 122Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-29: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat-Çapraz Bağlı PE Yalıtım Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-29: Common design rules and construction; Cross-linked PE insulation compounds 123Doküman No TS EN Kabul Tarihi Haberleşme Kabloları-Bölüm 2-30: Genel Tasarım Kuralları ve İmalat- Poli (Tetrafloroetilen-Hekzafloropropilen) (FEP) Yalıtım ve Kılıf Hamurları Standardın Adı(İngilizce) Communication cables - Part 2-30: Common design rules and construction; Poly(tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene) (FEP) insulation and sheathing 124Doküman No TS EN Standardın Adı(İngilizce) Information technology - Cabling installation - Testing of installed cabling 125Doküman No TS EN Kabul Tarihi Elektronik Hazırlık Grubu 20

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü Dictionary for Parking Industry Dr. Abdullah DEMİR Etüt Plan ve Proje Müdürü Haziran, 2009 ÖNSÖZ Konfüçyüs der ki; Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI BAKIR TELEKOM HABERLEŞME VE FİBER OPTİK KABLOLAR ÜSTÜN TEKNOLOJİ V WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY COPPER TELECOMMUNICATION AND OPTICAL FIBER CABLES

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 23 Mart 2006 PERŞEMBE Sayı : 26117 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı 1 Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı Birinci Baskı Mayıs 2007 Kapak: Burçak Öztekin & Piri Reis Uluslararası Danışmanlık Eğitim Organizasyon

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi 1. EK: ÖRNEK DĠLEKÇE SHT-TBÖT REV 02 (08.2015)././ SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA Ref : Sayı Konu İlgi : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

Detaylı

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL

Detaylı

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas.

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING M.Sc. PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING Core Courses CENG 590 CENG 500 CENG 8XX CENG 9XX Seminar

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering CME 1001 I (Güz) / I I (Fall) / I Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1 2 2 3 5 Prof. Dr. Alp KUT Bu dersin temel amacı Algoritma temel bileşenlerini örnek bir Programlama i de kullanarak

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER : KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güncel Ders Programı: 1. Dönem Ders Programı Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat ACTS EENG 5xx Teknik

Detaylı

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Enerji Endüstri Bina Güneş Enerjisi Ulaşım Hastane Used in the products that are a step further than their counterparts Represents

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 Ders İçerikleri BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL COME101-Introduction

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı