MODERN DÜNYANIN SANAL MİTLERİ: BİLGİSAYAR OYUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERN DÜNYANIN SANAL MİTLERİ: BİLGİSAYAR OYUNLARI"

Transkript

1 MODERN DÜNYANIN SANAL MİTLERİ: BİLGİSAYAR OYUNLARI Modern Myths of the Virtual World: Computer Games Ezgi METİN BASAT* ÖZ Bu yazıda çevrim içi bilgisayar oyunları ile halkbilimi ilişkisi, sözlü kültürün sanal ortamdaki değişimi ve yeni bir anlatıya dönüşümü tartışılmaktadır. Birçok kişiye aynı anda ve çok hızlı bir biçimde ulaşabilen bilgisayar oyunları bir metin üzerine kurgulanarak oyunculara sanal da olsa bir kimlik kazandırmakta ve onları bir grup altında toplayabilmektedir. Bu nedenle sanal ortamın bu etkili öykülerini uygulamalı halkbilim, yeni bir kültürel ifade biçimi ve yeniden üretim olarak irdelemek gerekmektedir. Günümüzde görsel teknolojiler etkili bir biçimde hayatımızda yer almaktadırlar. Bu etkili alanın, sözün gücünden ve büyüsünden fazlasıyla yararlandığı görülmektedir. Özellikle çevrim içi bilgisayar oyunlarında mitolojik anlatıların yeniden kurgulanışı, tarihî karakterlerin bir araya gelişi dikkat çekicidir. Bu bağlamda bilgisayar oyunlarına, UNESCO ya taraf devletler tarafından 2003 ve 2005 yıllarında imzalanan iki sözleşmede vurgulanan kültürel ifadelerin yeniden üretimi; sanat ve teknoloji ile aktarımı açısından yaklaşılabilir. Ancak teknolojik gelişmelere paralel olarak oyunların kullandıkları kaynaklar da teknolojiyi üreten kültüre dayanmakta genel olarak da batı mitolojisinin kahramanları ve unsurları ön plana çıkmaktadır. Umaykut Efsanesi oyunu bu anlamda farklı bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu oyun Türk mitolojisini kaynak olarak kullanmakta, görsel simge ve sembolleriyle birçok mitolojik unsuru bugüne taşımaktadır. Makalede, Umaykut Efsanesi adlı oyun ve oyunun içeriğindeki mitolojik anlatılardan yola çıkılarak, mitolojik anlatıların iletişim ağında nasıl dolaştıkları ve yeniden üretildikleri irdelenecektir. Anah tar Kelimeler Sanal bağlam, bilgisayar oyunları, sözlü anlatılar, görsel imgeler, yeniden kurgulama ABST RACT This article discusses the relationship between online computer games and folklore, changing and transforming of oral narrative to a new narrative in virtual environments. Computer games can generate groups which are included with new identification gained people in built texts not sure what thıs means. Therefore, impressive stories ın the virtual environment should be scrutinized to be as a applied folklore stories, a new form of cultural expression and a new reproduction. Today visual technologies have significant effect in our lives. However, it seems that the mentioned effective area benefits from power and magic of statement. Especially, it is interesting that, online computer games have been regenerated from historical characters. The computer games can be considered in terms of the reproduction of cultural expressions, art and technology transfer. This was emphasized in the two contracts that were signed in 2003 and 2005 by member states of UNSECO. However in parallel to technological developments, the sources of the games are becoming based on the culture that generates the technology. In general western mythology heroes and elements have a significant role in that. In this manner the game of Umaykut Efsanesi emerges as a different example since it uses Turkish Mythology as a source. Moreover, it carries visual icons and symbols of many mythological elements to present day. In this article, Umaykut Efsanesi, its mythological narratives and effects on the web will be scrutinized. Key Words Virtual Context, computer games, oral narratives, visual images, re-construction. Teknolojinin etkisiyle hayata dair birçok şey hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşarken, sözlü kültür ürünlerinin bu değişime ayak uyduruşu ve kendine yeni bağlamlar seçişi, halkbilimi açısından irdelenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Sözlü kültür ürünlerinin değişen bağlamlarından biri coğrafya ötesi mekân olarak da değerlendirilen sanal ortamlardır. Sanal ortam, hem hitap ettiği geniş kitle hem de içeriğinde barındırdığı disiplinler arası özellikleri ile sözlü kültürün yeni ve başat bağlamı sayılabilir. Marshall McLuhan ın Gutenberg Galaksisi adlı yapıtında vurguladığı gibi dünya, büyük bir İskenderiye * Gazi Ü. Türk Halkbilimi doktora öğrencisi,kastamonu Ü. Türk Dili okutmanı 143

2 kütüphanesine doğru evrilmek yerine, çocuklar için bilimkurgu ürünlerinde olduğu gibi, bir bilgisayara, elektronik bir beyne dönüşmüştür. (2007: 49). Söz konusu bu elektronik beyin kişilere yeni ve eskisinden büyük bir paylaşım imkânı tanırken gerçeklik hissi veren yapay bir dünya da yaratmaktadır. Dijital ortamda sözlü metinlerle görsel teknolojileri buluşturan bilgisayar oyunları da Walter J. Ong un ifadesiyle ikincil sözlü kültür 1 ortamının dikkat çekici örnekleri arasındadır. Bu nedenle makalede, söz konusu yeni bağlamın öne çıkan simülasyonlarından biri olan bilgisayar oyunlarına uygulamalı halkbilimi açısından yaklaşılacak bu oyunların arkaik metinleri bugünün insanlarına nasıl ve ne biçimde sunduğu irdelenecektir. Görselin ve görsel teknolojilerin hayatımızın hemen her alanını kapsadığı günümüzde yine de sözden vazgeçilememesi bu anlamda oldukça dikkat çekicidir. Korku filmlerinde efsanelerden yararlanılması, aşk filmlerinin destan metinlerinden türetilmesi, bilim kurgu ve fantastik filmlerin mitolojik anlatılarla bezenmesi de sözün büyüsünün geçerliliğinin kanıtı olarak görülebilecek yüzlerce örnekten sadece birkaçıdır. Halkın yüzyılların deneyimiyle oluşturduğu yeniden biçimlendirdiği anlatıların, görsellikle birleşerek çağımızın bilgi toplumuna yeni ifade biçimleri ve yeni bağlamlar kazandırdığı söylenebilir. Bu durum Ermis Lafazonovski nin deyimiyle halkın ve halk bilgisinin sevgisi olarak değerlendirilebileceği ve yorumlanabileceği gibi yitirilen bir daha gelmeyecek olan geçmişe ve o dönem insanlarına duyulan özlem olarak da nitelendirilebilir. Bu nedenle sözlü kültürün yeni bağlamı olarak görülen sanal ortamda mit ve masalların neden ve nasıl kullanıldığı önem kazanmaktadır. Bilgisayar oyunları da anlatının gücünün görsellikle birleşerek yeni anlatım ortamları, yeni dinleyiciler\ oyuncular\ kullanıcılar edindiği ürünler arasında yer almaktadır. Bilişim teknolojisinin üretim süreçlerini batıdan hareketle takip eden Türkiye de oynanan bilgisayar oyunlarının birçoğu yurt dışı kaynaklıdır ve doğal olarak üretildikleri kültürün anlatılarının\mitolojisinin izlerini taşımaktadır. Umaykut Efsanesi adlı çevrim içi bilgisayar oyunu ise kendisinden önce ortaya çıkan yurt dışı kaynaklı oyunlara çok benzemekle birlikte az sayıdaki yerli oyundan biridir. Bilgisayar oyunlarında kişileri ekrana bağlayan her ne kadar görsellik, yarış, heyecan gibi görünse de kurgunun yani oyunun dayandığı anlatıların oyuncu üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Bilgisayar oyunları aracılığıyla oyuncuların kendilerini tarihî bir kahramanla özdeşleştirerek geçmişte bir dönemin bir parçası gibi hissetmeleri ve başarılarıyla kendilerini gerçekleştirme, geçici kimlikler kazanmaları padişah, asker, komutan olmaları- sağlanır. Çünkü hikâyede bir süre sonra oyuncundan bir destan kahramanı gibi hareket etmesi istenir ve oyuncu bunun için yönlendirilir. Bu nedenle kahraman olabilmek için oyuncuların hikâyeyi iyi anlamaları, oyunun imgelerini dikkatli bir biçimde izlemeleri gerekir. Oyuncular oyunun öyküsü ile hedeflerinin ne olduğunu anlamakta ve ne yapmaları gerektiğine karar vererek harekete geçmektedirler. Bu aynı zamanda oyunun gerçek bir dünya gibi algılanması için de önemlidir. Mathews ve Wackher in de ifade ettiği gibi basit bir hikâye kim olduğumuzu, nerden geldiğimizi, neden burada olduğumuzu ve bizden neler beklendiğini kolayca anlamamıza yardımcı olabilir(2007:27 55). Oyunda yapılacak şey basit ve nettir: kim olduğunu belirlemek, savaşmak ve kahraman olmak. Jacques Ellul Sözün Düşüşü adlı 144

3 yapıtında sanal ortamın dünyanın yeniden inşa edilebilirmiş sanısını uyandırdığını ifade eder(2004: 52). Sanal ortam kurduğu yeni ve izlenebilir bir dünya ile izleyicilerine hem aktif bir katılım sağlamakta hem de onlara yeni kimlikler yaratmaktadır. Burada bilgisayar oyunları kurguları, kahramanları ve görsel unsurları ile birçok oyuncuyu etrafında toplayarak Ron Burnett in de ifade ettiği gibi birbirinden farklı sanal cemaatler oluşturur. Bütün bunlardan hareketle bilgisayar oyunlarının tarih ve mit temelinde oluşturulan bu yeni hikâyelerinin destan, masal, efsane gibi sözlü anlatılarla birçok açıdan benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu da teknolojinin olanaklarıyla sözlü anlatıların bu çağın insanlarının ihtiyaçlarına, beğenilerine göre yeniden yaratımını, güncelleştirilmesini ve yeni nesle aktarılmasını beraberinde getirmektedir. Teknik aracılığıyla bu yeniden üretimi Walter Benjamin, Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağdaş Sanat Yapıtı başlıklı yazısında sanat yapıtının teknik aracılığıyla yeniden üretilmiş olanın, geleneğin alanından koparıp çoğaltarak, üretilmiş olanı güncellemesi olarak değerlendirir(1995: 49). Bilgisayar oyunlarından hareketle teknolojinin, gelenekten beslenirken yeni türler ortaya koyduğu, geleneksel olanın da kendisini güncelleme imkânı bulduğu görülür. Nabi Avcı Kitle Kültürü Enformatik Cehalet adlı yapıtında Yirminci Yüzyıl ın enformasyon devrimi nin geçmişten gelen araç gerecin bir arada ifade ettiklerine çok şey borçlu olduğunu söyler. Ona göre bütün bunlar bir araya geldikleri zaman ifade ettikleri şey, insanların Viktorya Çağı ndan beri örtük bir biçimde içlerinde taşıdıkları sesleri ve hareketli görüntüleri sabitleştirme, kalıcı kılma tutkusudur. Buna ideolojik bir ifade ile de hayatın bir benzerinin mekanik üretim yoluyla yeniden kurma denilebileceğini, bütün bunların hepsinin gerisinde yatan kuşatıcı saplantının ise dünyevî ölümsüzlük olduğunu söyler(1990: 59). Umaykut Efsanesi oyununun kurgusu incelendiğinde oyunda gerçeklik duygusu yaratılmaya çalışıldığı, bunun için tarihî ve mitolojik öykülerden yararlanıldığı görülür. Tarih ve mitolojinin özellikle strateji oyunlarında sıklıkla kullanılmasının pek çok nedeni sıralanabilir. Ancak insanların hiç yaşayamayacakları bir çağda isimlerini bir biçimde duydukları tarihî ya da mitolojik kahramanların kimliğine bilgisayar oyunlarıyla bürünebilecekleri göz önünde bulundurulduğunda tarihî ve mitolojik anlatıların cezp ediciliği anlaşılabilir. Yeniden kurma ve güncelleme kavramları göz önüne alınarak oyunun kurgusuna bakıldığında Umaykut Efsanesi oyununun Türk tarihini sanal ortamda yeniden inşa ettiği görülür. Kurgusunun temelini uzak geçmişten aldığından oyunda mitolojik ve tarihî birçok imgenin varlığı ve destan türünün birçok özelliği görülmektedir. Hayatın her alanındaki değişim ve gelişimlere rağmen sözlü kültürün varlığını baskın bir şekilde hissettirmesi, sözlü kültürün zamanla uyumu ile açıklanabilir. Bourdrillard ın da ifade ettiği gibi folklorik nesneler modası hiç geçmeyen mükemmel nesnelerdir. Çünkü bu nesneler modern yaşamın getirilerine uyum sağlarken, aynı zamanda geçmişe tanıklık, özlem, hayal kurma gibi işlevlere de sahiptirler(2010: 91 94). Bu özellikleri ile teknolojik birçok ürünün malzeme sağlayabileceği önemli bir alan oluşturmaktadır. İmgeler Nasıl Düşünür adlı kitabında teknolojik alanların beslendiği alanları inceleyen Ron Burnett e göre ise imgeler, biyolojiye olduğu kadar kültüre, mite, folklora da dayalıdır. Bunun için imgelerin tarihî temeller üzeri- 145

4 ne inşa edilmesi gerekir. Bu inşa ile yani kültürel dünyayla bağlantı kurulmadan imgeler dolaşıma giremezler. Ona göre bilgisayar oyunları, oyunların ve çeşitli kültürel ifade biçimlerinin tarihiyle etkileşimlerinin bir sonucu olarak evrimleşmişlerdir(2007: ). Boudrillard ve Burnnett ten hareketle geçmişin imgelerinin yeni kurgulara uyum sağlayabilmelerinin ve geçmişi hatırlatma güçlerinin, teknolojinin yeni ürünlerinde kullanılmalarında etkili olduğu söylenebilir. Burada geçmişten gelen kurgunun da sağlam bir temel üzerine oturtulması, oyunun gerçekçilik kazanmasında oldukça etkilidir. Çünkü Mathews ve Wackher ın Senin Hikâyen Ne? adlı yapıtlarında da ifade ettikleri gibi iyi bir hikâye yer çekimi kadar etkili, ülkenin ve hatta dünyanın yazgısını değiştirecek kadar güçlüdür(2007: 23). Umaykut Efsanesi irdelendiğinde kılıç, ok, yay gibi savaş araçları, bayraklardaki kurt, kartal, ejderha gibi gücün ve bağımsızlığın sembolü olan birçok imge dikkat çeker. Umaykut Efsanesi nin kurgusu etkisini giriş bölümündeki tanıtım videosu ile daha da artırır. Bu video, Türk milletinin bir araya gelmesi gerektiğinin, yayın kopuk, kılıcın kırık, kavmin dağınık olduğunun vurgulanmasıyla başlar. Yayın kopuk, kılıcın kırık, kavmin dağınık olması gücün ve bağımsızlığın kaybını simgelerken, oyun Umalım ki Tengri kutunu yeniden bağışlasın yüzümüze. Işığın derinliklerinden ulu bir han göndersin bize. Tüm ulusumuzu birleştirip, tek bayrak altında toplasın diye. Umalım ki Tengri, kutunu bağışlasın hepimize. biçiminde bir dua ile başlayarak geleneksel anlatı biçimini hissettirir. Burada Tanrı tarafından bağışlanan kut, ışığın derinliklerinden gelen Ulu Han gibi ifadeler oyunun Türk mitolojisinden beslendiğini göstermektedir. Birlik ağıtı adı verilen bu öyküye göre Kayıp Göktürk Kitabelerinin 7. Anıtı, Göktürk çobanları tarafından mağarada bulunmuş, bu nedenle de bunlara Unutulmuş Anıtlar adı verilmiştir. İnanışa göre bu anıtlar kayıp Orhun Abideleri dir. Bu haber önce Hunlara, sonra Selçuklulara ulaşmış ve bu olayı Tanrı nın bir işareti olarak yorumlamışlardır. Bu anıtların Türklerin birleşmesinden korkanlar tarafından gizlendiği düşünülmekte, bulunuşu ise Tanrı nın Türkleri birleştirmek istediğinin bir kanıtı sayılmaktadır. Bu nedenle Türkleri birleştirecek olan kutlu komutan Ulu Han ın kim olacağı merak edilmektedir. Bu komutan iyi bir strateji ile Umaykut binasını inşa ederek, Türkleri bir bayrak altında birleştirecektir(www.umaykutefsanesi.com). Tarihî ve mitolojik öğelerle üretilen bu yeni metin gerçek bir olay anlatıyor gibi hikâyesini aktarır. Hikâye dikkatle incelendiğinde gerek kayıp Orhun Abideleri gerek Hun, Selçuklu ve Göktürklerin aynı zaman dilimine taşınmış olması geleneksel bir anlatı formunda yeni bir kurgunun varlığını gösterir. Bu, Richard Dorson un fakelore 2 olarak adlandırdığı folklor ürünlerine benzeyen ama gerçekte halk tarafından üretilmemiş metinleri anımsatır. Dorson tarafından olumsuzlanarak adlandırılan fakelore yani sahte folklor kavramını andıran ve tasarımcılar tarafından kurgulanan bu anlatı yalnız hikâye ile değil uluslar başlığı altında ulusların özellikleri ile de güçlendirilir. Oyunda geliştirilecek strateji için üç seçenek sunulur. Bunlar Göktürk, Hun ve Selçuklu Devletleri nin özelliklerine göre belirlenir. Selçuklular Oğuzların Kınık boyundandır ve devletin temelleri Selçuk Bey tarafından atılmış, Tuğrul ve Çağrı beylerle güçlenmiştir. Alpaslan ve Melikşah ile de başarıları sürmüştür. Selçuklular, Hun ve Göktürklerden farklı olarak yerleşiktir, gelişmiş şehirleri, ekonomileri, bürokra- 146

5 sileri vardır. Göktürk ise Türk ismiyle kurulan ilk siyasi devlettir ve Gök Tanrı tarafından kendilerine yetki verildiğine inanırlar. Dişi kurt Asena nın soyundan geldikleri için bayraklarında kurt sembolü taşırlar ve çoğu göçebedir. Kağandan sonra yabgular ve hanlar devletin yönetiminde önemli görevler üstlenirler. Göktürkçe Türklerin millî dili olma özelliğinden ötürü Göktürkler, Türk dünyasında kültürel olarak çok önemli bir yere koyar. Bu sebeple Türklere ait ilk yazılı anıtlar olan Bengü Yazıtları ve Orhun Anıtları Göktürklere aittir. Göktürklerin en önemli kaynağı demirdir. Göktürk şehirlerindeki yapılar çadır biçimindedir. Hun devleti ise savaşçılıkta ustadır, pek çok göçebe boyu bir arada tutmaktadır. Kadim bir tarihe sahip olan Hunların en önemli hükümdarları Mete Tanhu nun gücünün korkusuyla Çin Seddi inşa edilmiş, Mete Tanhu zamanında Türk tarihindeki ilk düzenli ve profesyonel ordu kurulmuştur. Oyun içerisindeki özelliği Hun halkının yeni şehirler kurarken taşa ihtiyaç duymasıdır. Yapılar halkın göçebe hayat tarzını benimsemiş olmasından dolayı çadır şeklindedir (www. umaykutefsanesi. com). Oyun yalnızca öyküsüyle tarihten ve mitolojiden yararlanmaz. Oyunda yer alan devletlerden Selçuklu, Göktürk ve Hun devletlerinin bayrakları kurt (res 1), çift başlı kartal,(res 2), ejderha(res 3) simgelerini taşımaktadırlar. Oyunun kendi adı başta olmak üzere oyunda yer alan Göktürklerde Karabudun, Kemankeş, Kürşad, Maviatlı, Mavi Kurt; Hunlarda Barlas, Talakan, Tarkan, Toygun; Selçuklularda Alpaslan, Selçuk gibi adlarda da mitolojik isimler görülmektedir. Anlatılarda tarih ve mitolojinin etkisini Ermis Lafazonovski Halk Sevgisi: Yerel Kitle Kültürünün Kurtuluşu başlıklı makalesinde sözlü geleneklerin tarihselleştirme ve yerelleştirme özelliklerini hatırlatarak tarihsel şahsiyetlerin fazlasıyla idealize edilmiş ve efsanevi kişiler olduğunu ifade eder. Ona göre anlatılar sosyal yaşamı, kişiliği, anlatıcıların ve anlatı kahramanlarının yaşamını içerir. Bu nedenle anlatı kahramanları ne kadar otantik olursa anlatı o kadar otantik olacaktır. Otantik kültürel kimliğe dayanan milli kimlik ise anlatı, anlatıcı, anlatı geleneği, kültürel kimlik vasıtasıyla anlatı kahramanlarından kendi yetkilerini çıkaracaktır(2007:172). Burada söz konusu oyun irdelendiğinde kurgusunun yanı sıra sunduğu kimliklerin de tarih ve mitoloji destekli olması önemlidir. Çünkü kendi hikâyesini geçmişin izleri üzerine kuran bu sanal ortam, kurgusuyla birlikte yeni kimlikler yaratır. Bu nedenle oyunlara oyuncular açısından da yaklaşmakta yarar vardır. Örneğin Umaykut Efsanesi oyunun yapımcısı bir röportajında oyunun Türkler tarafından Türk oyunculara yönelik olarak tasarlandığını ifade eder(http://dijitaloyun.wordpress.com). Burnett e göre ise video ve bilgisayar oyunları oynama itkisinin kaynağı, işin ucunda mağlubiyet olsa bile oynama arzusu kadar oyunla iş birliği yapma ve kurallarını anlama arzusudur. Oyuncular kendi arzularına ve oyunun kendisine karşılık verirler. Oyunlarını sanki yaratımlarında asıl yapımcılar kadar katkıları varmış gibi sahiplenirler, kişiselleştirip kullanırlar. Pek çok oyunun merkezinde ortak ilgi alanları etrafında oluşmuş cemaatler olmasının ve pek çok oyuncunun, oyunları keşfe çıkma ve meydan okumalarına çözüm bulmak amacıyla oluşturulan kulüplere katılmasının hatta buluşmalar ayarlayıp yüz yüze konuşmasının sebebi budur(2007:232). Oyuncuların oyunları sahiplenişi, kendilerinin oyunun gidişatında etkili olduklarını hissedişlerini ise yine oyunların kurgusunda aramak doğru olacaktır. Örneğin Umaykut Efsanesi 147

6 oyuna bir davetle başlamakta ve Türklerin bir bayrak altında birleşmesi için bir kahraman aradığını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu amacın gerçekleştirilebilmesi için iyi bir strateji izlenmesi ve buna göre davranılması gereklidir. Bu davet ve amacın bilgisayar oyunlarında görsellikle de birleşmesi oyuncuların bu dünyanın içine girmelerinde güç sahibidir. Bu aslında bilgisayar tarafından aktarılan bir hikâye olmakla birlikte artık dinleyicilerin hikâyenin gidişatına etki edebildiği ve bir süre sonra bu dünyanın içinde yer alacakları büyülü bir dünyadır. Alf Arvidsson, Vladimir Propp s Fairy Tale Morfology and Game Studies başlıklı makalesinde sonsuz yeni engelle odaklanan anlatıların dinleyici ve okuyucular için kolayca sıkıcı hale gelebildiğini söyler. Ona göre bu anlatılardan hareketle oluşturulan oyunlarda oyunculara verilen rollerle tekrarlanan meydan okumalar olayı ilginçleştirir ve Propp un fonksiyon listesi, bu oyunların oluşumuna katkı sağlayabilir( ). Umaykut Efsanesi ne bu açıdan bakıldığında oyunda oyuncuların aktif olarak katıldığı bir hikâyenin varlığından söz edilebilir. Bu katılımda oyuncular diğer oyuncular ile iş birliği yapabilmekte, zaman zaman güçlerini birleştirebilmekte, fikir alışverişi yapabilmekte, oyun içinde hainlerle, kurtarıcılarla ve kendilerine yardım eden karakterlerle karşılaşabilmektedirler. Günseli Bayraktutan Sütcü Cemaatin Döngüsel Yolculuğunda Bir Durak: Devasa Online Oyunlar ve Yeni Kabilecilik başlıklı yazısında devasa oyunlar adı verilen bu oyunların ister gerçek yaşamda ve mekânda, isterse de internet üzerinden sanal bir mekanda oyuncularından oluşmuş kolektif bir kimlik yarattığını söyler. Özellikle devasa online oyunlar ın hem senaryoları, hem de tasarımları nedeniyle etkileşimin ve cemaat olmanın bir çeşit zorunluluk oluşturduğunu ifade eder(2010: 60). Dolayısıyla bu oyunların oyuncuları etraflarında toplayabilmesi için oyuncuların gerçek yaşamlarındaki bazı kültürel kodlarla uyuşması gerekir. Binark a göre Bilgisayar dolayımlı iletişim ortamında katılımcılarının yeni kimlik(ler) kurmaları mümkündür. Ancak katılımcılar, bilgisayar ortamına beraberlerinde toplumsal kültürel bagajlarını da taşırlar. Bu bagajlar, katılımcının toplumsal cinsiyetinden, yaşından, dinsel inancından, belli bir mezhebe bağlılığından, sosyal- kültürel sermayesinden, toplumsal statüsünden ve yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, dünyayı ve yaşamı siyasal olarak anlamlandırma biçemleriyle doludur.(aktaran Yıldız, 2010: 47). Bu nedenle Umaykut Efsanesi oyununda Türkleri tek bayrak altında birleştirmeyi amaçlayan oyuncular, yaş, cinsiyet ve kimlik açsından farklılık gösterecektir. Sonuç olarak, sanal ortamların kültürel imgelerin dolaşıma girebilmeleri ve yeniden üretilmeleri için yeni bir alan yarattığı görülmektedir. Bilgiyi kısa sürede uzak mesafelere taşıyabilen sanal dünya, özellikle sözlü kültür ürünlerini dönüştürerek bir çeşit hikâye anlatım tekniği oluşturmakta ve kültürel ifadelerin bugüne taşınmasını ve bugünün insanına hitap eder hale gelmesini sağlamaktadır. Bilgisayar oyunlarında kullanılmak üzere yaratılan hikâye/mitoloji metinlerinin ne kadar aslına sadık olduğu tartışılsa da geçmişin bugünün insanları tarafından yeniden kurgulandığı göz ardı edilmemelidir. Bilgisayar oyunları hem kurguladığı mitolojik öyküler hem de bu öyküleri sunuş biçimi bakımından UNESCO ya taraf devletler tarafından imzalanan iki sözleşme kapsamında değerlendirilebilir yılında imzalanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi nde somut olmayan kültürel mirasın, çevrele- 148

7 riyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlere bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratıldığı vurgulanır(madde 2). Bu bağlamda sanal ortamların bu yeniden üretim sürecini hızlandırdığı ve değiştirdiği daha geniş bir alana yayarak, sözlü kültür ürünlerini yeni formlara büründürdüğü düşünülebilir. Sözleşmede somut olmayan kültürel miras olarak tanımlanan beş maddeden ilki olan dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımların değişim ve yeniden üretim süreçlerinin en iyi izlenebileceği alanlar arasında sözü edilen sanal bağlamların da olduğu açıktır yılında imzalanan Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi sözleşme metninde de hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile küreselleşme süreçlerinin kolaylaştığını ve bu şekilde daha önce görülmemiş koşullar yaratıldığı belirtilmekte; kültürel çeşitliliğin hangi araç ve teknoloji kullanılırsa kullanılsın çeşitli sanatsal yaratım üretim, dağıtım ve kullanım biçimleriyle de ortaya konulabileceği ifade edilmektedir. Bu açıdan yaklaşıldığında bilgisayar oyunlarının yeni bir anlatım tekniği yaratarak kültürel ifade de çeşitlilik sağladığı söylenebilir. Umaykut Efsanesi örneğinden yola çıkarak, günümüzde popüler olan bilgisayar oyunlarının özgün ve yerel özellikleri yansıtabilecek yeni bir tür olarak değerlendirilebileceği görülecektir. Teknolojinin gücü göz önünde tutularak bu tarz oyunların üretim süreçlerinde kültür bilimcilerin de yer alması, batı mitolojisinin yanı sıra diğer kültürlerin mitolojik kahramanlarını da bugüne taşıyacaktır. Bu nedenle uygulamalı halkbilimi, disiplinler arası bir çalışma prensibi benimseyerek, birbirini tanımayan insanları aynı amaç için bir araya getirebilen, sanal topluluklar kurabilen, yeni hikâyeler anlatan bu üretimleri irdelemelidir. NOTLAR 1 Walter Ong ikincil sözlü kültür kavramını Sözlü Ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi adlı kitabında kullanmıştır. Ong Walter, Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi,(çev: Sema Postacıoğlu Banon) İstanbul: Metis Yayınevi, Richard Dorson fakelore terimini 1950 yılında American Mercury adlı dergide Folklore ve Fake Lore başlıklı yazısında 1950 yılında kullanmıştır. Dorson, Richard, Folklor ve Fake Lore, Folklorun Sahtesi Fakelore İçinde( yay. Haz. Selcan Gürçayır), Ankara: Grafiker yay,2007. KAYNAKLAR Avcı, Nabi, Kitle Kültürü Enformatik Cehalet, Ankara: Rehber Yayıncılık, Ardvission Alf, Vladimir Propp s Fairy Tale Morfology and Game Studies < Baudrillard, Jean, Nesneler Sistemi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Benjamin, Walter, Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı Pasajlar içinde, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,1995. Burnett, Ron, İmgeler Nasıl Düşünür, İstanbul: Metis Yayınevi, Ellul James, Sözün Düşüşü, İstanbul: Paradigma Yayınevi, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi,(Çev. Öcal Oğuz, Yeliz Özay ve Ebru Demircan). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? İçinde, (M.Öcal Oğuz), Ankara: 2009, s Lafazonovski, Ermis, Halk Sevgisi: Yerel Kitle Kültürünün Kurtuluşu, Fakelore içinde(editör: Selcan Gürçayır), Ankara: Geleneksel Yayınları, Mathews, Ryan ve Watts Wacker, Senin Hikâyen Ne?(Çev: Aytül Özer), İstanbul: MediaCat, Mcluhan Marshall, Gutenberg Galaksisi,(Çev: Gül Çağalı Güven) İstanbul: Yapı Kredi Yayınevi, Sütçü, Günseli Bayraktutan, Cemaatin Döngüsel Yolculuğunda Bir Durak: Devasa Online Oyunlar ve Yeni Kabilecilik <<http:// inettr.org.tr/inetconf11/bildiri/89.pdf>> Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi.(Çev. M. Öcal Oğuz, Yeliz Özay ve Pulat Tacar). Milli Folklor 65 (Bahar 2005): Yıldız, Burak Sılkroad da Sanal Kariyer Yapmak: Boş Zamanın Çalışma Yaşamıyla Kaynaşması <http://inet-tr.org.tr/inetconf11/ bildiri/89.pdf> 149

8 Umaykut Efsanesi: EK: Oyun Resimleri Res 1: Göktürk bayrağı Res 2: Selçuklu Bayrağı Res 3: Hun Bayrağı Atlılar Talakan-Hun Selçuk Süvari Ağırsüvarı Okçular: Atlı okçu Kemankeş Kemankeş 150

9 Mızraklılar: Selçuk- Mızraklı Göktürk-Mızraklı Hun: Toygun Karabudun Barlas Tarık Mavikurt Mancınık Top 151

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014 BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata lı Lukianos tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack in scientifiction kelimesini

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S KİM BU PEPEE? YIL 2007, Bir düşümüz var: Türk çizgi filmi yapmak Bu da düşümüzün rakamsal temeli: Türkiye de milyonlarca çocuk var. Binlerce yıllık anlatı kültürü

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır.

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır. 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri Kurucuları ve Okullar ( W. Wundt Okulu,

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ FILM 101- Sinema Dili I (2-2-3) 6: Ders, sinema sanatının kendine özgü anlatım tekniklerini incelemektedir. Bunun için sinema dilini oluşturan kamera, ışık, ses, kurgu, renk, müzik,

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN Somut Olmayan Kültürel Miras İrem ALPASLAN Sunum Planı Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sözleşme Madde 2: Tanımlar Listeler

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Sanat Tarihi EÜT Güz 2 0-2 2 141 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI Approved Centre İstanbul Business School programları dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II Konu Kodu Konu/Alt Konu Adı VİZE FİNAL 01 MS PUBLISHER 0101 Programın genel yapısıyla ilgili temel elemanları tanır. 0102 Programın genel yapısıyla

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ, YAŞAM ANLATILARI, MİTLER VE TARİH YAZIMI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Bu proje AB tarafından desteklenmektedir. Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Türkiye & AB Sivil Toplum Diyaloğu II Kültür

Detaylı

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Z/S TEO. UYG. TOP. ULUSAL ECTS ST-401 Temel Sanat Eğitimi I S 3 0 3 3 5 ST-403 Genel Sanat Tarihi S 3 0 3 3 5 ST-405

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

Hikaye Anlatımı Atölyesi

Hikaye Anlatımı Atölyesi Hikaye Anlatımı Atölyesi Hikaye Anlatımı Atölyesi İyi bir hikayeyi hiç bir zaman unutmazsınız. Hikayeler paylaşıldığında birden bire mucizeler olmaya başlar; insanlar daha kendileri olurlar, birbirlerine

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Bulgaristan-Türkiye Sınırında Yaşayan Yerel Halkın Geleneksel Kültürleri ve Yaşayan Müzik Biçimleri

Bulgaristan-Türkiye Sınırında Yaşayan Yerel Halkın Geleneksel Kültürleri ve Yaşayan Müzik Biçimleri Bulgaristan-Türkiye Sınırında Yaşayan Yerel Halkın Geleneksel Kültürleri ve Yaşayan Müzik Biçimleri İnsanlığın ortak mirasının ve farklı kültürlerce paylaşılan değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini,

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Sosyal Bulunuşluk Algısına İlişkin Uzaktan Eğitimde Telebulunuşluk Çözümleri

Sosyal Bulunuşluk Algısına İlişkin Uzaktan Eğitimde Telebulunuşluk Çözümleri Sosyal Bulunuşluk Algısına İlişkin Uzaktan Eğitimde Telebulunuşluk Çözümleri Yasin ÖZARSLAN ozarslan@ogu.edu.tr Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü GİRİŞ

Detaylı

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta SS-011 Sunum Tarihi: 29 Nisan 2015 Çarşamba Sunum Saati: 10.45-12.00 Salon Adı: Kongre Kültür Merkezi Salon III Oturum Adı: Sözel Bildiri Oturumu II Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. "Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı" Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009).

KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009). KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. "Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı" Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009). Edebiyat; duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerin sözlü veya yazılı olarak güzel ve etkili bir biçimde

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ. Sevgili Velilerimiz,

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ. Sevgili Velilerimiz, Sevgili Velilerimiz, Bizler çocuklarımızla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nı okulumuzda coşkuyla kutladık. Onlara vatan, millet sevgisini birliği, bütünlüğü yaşlarının alabildiği ölçüde aktarmaya

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Belgesel Film Yapımı SGT 431 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ambalaj Grafiği Tasarımı SGT 322 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği Tasarımı SGT 324 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması: UNESCO Dünya Belleği Programı

Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması: UNESCO Dünya Belleği Programı Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması: UNESCO Dünya Belleği Programı Yaşar Tonta Hacettepe University Department of Information Management 06800, Ankara, Turkey tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Radyo program uygulamaları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Almanca İşletme İngilizce III AFEC 363 1 0 + 6 3 5. Ön Koşul Dersleri AFEC 362

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Almanca İşletme İngilizce III AFEC 363 1 0 + 6 3 5. Ön Koşul Dersleri AFEC 362 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Uluslararası Almanca İşletme İngilizce III AFEC 363 1 0 + 6 3 5 Ön Koşul Dersleri AFEC 362 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Ders Verilme Şekli

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK DOKTORA PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00/269 Üniversitemiz Fen

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

Tasarım Aşaması. Eksiksiz Fonksiyonel Tanımlamalar

Tasarım Aşaması. Eksiksiz Fonksiyonel Tanımlamalar Tasarım Aşaması Bu aşama üretici ve alıcının niyet mektubu ya da geliştirme anlaşmasını imzalamaları ile başlar. Tasarım son tasarım planı, son bütçe ve taraflar arasındaki kesin anlaşmaya dayanan kati

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları

Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Özgünbaskı GRT 305 Güz 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

Bilimsel Görselleştirme. Tahir Emre KALAYCI. Bilgisayar Grafikleri

Bilimsel Görselleştirme. Tahir Emre KALAYCI. Bilgisayar Grafikleri Tahir Emre KALAYCI Bilgisayar Grafikleri Gündem 1 Görselleştirme Yararlandığı alanlar Uygulama alanları Örnek Uygulamalar nin Amacı? Görselleştirme adımları Görselleştirme Görselleştirme Görselleştirme

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı