MODERN DÜNYANIN SANAL MİTLERİ: BİLGİSAYAR OYUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERN DÜNYANIN SANAL MİTLERİ: BİLGİSAYAR OYUNLARI"

Transkript

1 MODERN DÜNYANIN SANAL MİTLERİ: BİLGİSAYAR OYUNLARI Modern Myths of the Virtual World: Computer Games Ezgi METİN BASAT* ÖZ Bu yazıda çevrim içi bilgisayar oyunları ile halkbilimi ilişkisi, sözlü kültürün sanal ortamdaki değişimi ve yeni bir anlatıya dönüşümü tartışılmaktadır. Birçok kişiye aynı anda ve çok hızlı bir biçimde ulaşabilen bilgisayar oyunları bir metin üzerine kurgulanarak oyunculara sanal da olsa bir kimlik kazandırmakta ve onları bir grup altında toplayabilmektedir. Bu nedenle sanal ortamın bu etkili öykülerini uygulamalı halkbilim, yeni bir kültürel ifade biçimi ve yeniden üretim olarak irdelemek gerekmektedir. Günümüzde görsel teknolojiler etkili bir biçimde hayatımızda yer almaktadırlar. Bu etkili alanın, sözün gücünden ve büyüsünden fazlasıyla yararlandığı görülmektedir. Özellikle çevrim içi bilgisayar oyunlarında mitolojik anlatıların yeniden kurgulanışı, tarihî karakterlerin bir araya gelişi dikkat çekicidir. Bu bağlamda bilgisayar oyunlarına, UNESCO ya taraf devletler tarafından 2003 ve 2005 yıllarında imzalanan iki sözleşmede vurgulanan kültürel ifadelerin yeniden üretimi; sanat ve teknoloji ile aktarımı açısından yaklaşılabilir. Ancak teknolojik gelişmelere paralel olarak oyunların kullandıkları kaynaklar da teknolojiyi üreten kültüre dayanmakta genel olarak da batı mitolojisinin kahramanları ve unsurları ön plana çıkmaktadır. Umaykut Efsanesi oyunu bu anlamda farklı bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu oyun Türk mitolojisini kaynak olarak kullanmakta, görsel simge ve sembolleriyle birçok mitolojik unsuru bugüne taşımaktadır. Makalede, Umaykut Efsanesi adlı oyun ve oyunun içeriğindeki mitolojik anlatılardan yola çıkılarak, mitolojik anlatıların iletişim ağında nasıl dolaştıkları ve yeniden üretildikleri irdelenecektir. Anah tar Kelimeler Sanal bağlam, bilgisayar oyunları, sözlü anlatılar, görsel imgeler, yeniden kurgulama ABST RACT This article discusses the relationship between online computer games and folklore, changing and transforming of oral narrative to a new narrative in virtual environments. Computer games can generate groups which are included with new identification gained people in built texts not sure what thıs means. Therefore, impressive stories ın the virtual environment should be scrutinized to be as a applied folklore stories, a new form of cultural expression and a new reproduction. Today visual technologies have significant effect in our lives. However, it seems that the mentioned effective area benefits from power and magic of statement. Especially, it is interesting that, online computer games have been regenerated from historical characters. The computer games can be considered in terms of the reproduction of cultural expressions, art and technology transfer. This was emphasized in the two contracts that were signed in 2003 and 2005 by member states of UNSECO. However in parallel to technological developments, the sources of the games are becoming based on the culture that generates the technology. In general western mythology heroes and elements have a significant role in that. In this manner the game of Umaykut Efsanesi emerges as a different example since it uses Turkish Mythology as a source. Moreover, it carries visual icons and symbols of many mythological elements to present day. In this article, Umaykut Efsanesi, its mythological narratives and effects on the web will be scrutinized. Key Words Virtual Context, computer games, oral narratives, visual images, re-construction. Teknolojinin etkisiyle hayata dair birçok şey hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşarken, sözlü kültür ürünlerinin bu değişime ayak uyduruşu ve kendine yeni bağlamlar seçişi, halkbilimi açısından irdelenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Sözlü kültür ürünlerinin değişen bağlamlarından biri coğrafya ötesi mekân olarak da değerlendirilen sanal ortamlardır. Sanal ortam, hem hitap ettiği geniş kitle hem de içeriğinde barındırdığı disiplinler arası özellikleri ile sözlü kültürün yeni ve başat bağlamı sayılabilir. Marshall McLuhan ın Gutenberg Galaksisi adlı yapıtında vurguladığı gibi dünya, büyük bir İskenderiye * Gazi Ü. Türk Halkbilimi doktora öğrencisi,kastamonu Ü. Türk Dili okutmanı 143

2 kütüphanesine doğru evrilmek yerine, çocuklar için bilimkurgu ürünlerinde olduğu gibi, bir bilgisayara, elektronik bir beyne dönüşmüştür. (2007: 49). Söz konusu bu elektronik beyin kişilere yeni ve eskisinden büyük bir paylaşım imkânı tanırken gerçeklik hissi veren yapay bir dünya da yaratmaktadır. Dijital ortamda sözlü metinlerle görsel teknolojileri buluşturan bilgisayar oyunları da Walter J. Ong un ifadesiyle ikincil sözlü kültür 1 ortamının dikkat çekici örnekleri arasındadır. Bu nedenle makalede, söz konusu yeni bağlamın öne çıkan simülasyonlarından biri olan bilgisayar oyunlarına uygulamalı halkbilimi açısından yaklaşılacak bu oyunların arkaik metinleri bugünün insanlarına nasıl ve ne biçimde sunduğu irdelenecektir. Görselin ve görsel teknolojilerin hayatımızın hemen her alanını kapsadığı günümüzde yine de sözden vazgeçilememesi bu anlamda oldukça dikkat çekicidir. Korku filmlerinde efsanelerden yararlanılması, aşk filmlerinin destan metinlerinden türetilmesi, bilim kurgu ve fantastik filmlerin mitolojik anlatılarla bezenmesi de sözün büyüsünün geçerliliğinin kanıtı olarak görülebilecek yüzlerce örnekten sadece birkaçıdır. Halkın yüzyılların deneyimiyle oluşturduğu yeniden biçimlendirdiği anlatıların, görsellikle birleşerek çağımızın bilgi toplumuna yeni ifade biçimleri ve yeni bağlamlar kazandırdığı söylenebilir. Bu durum Ermis Lafazonovski nin deyimiyle halkın ve halk bilgisinin sevgisi olarak değerlendirilebileceği ve yorumlanabileceği gibi yitirilen bir daha gelmeyecek olan geçmişe ve o dönem insanlarına duyulan özlem olarak da nitelendirilebilir. Bu nedenle sözlü kültürün yeni bağlamı olarak görülen sanal ortamda mit ve masalların neden ve nasıl kullanıldığı önem kazanmaktadır. Bilgisayar oyunları da anlatının gücünün görsellikle birleşerek yeni anlatım ortamları, yeni dinleyiciler\ oyuncular\ kullanıcılar edindiği ürünler arasında yer almaktadır. Bilişim teknolojisinin üretim süreçlerini batıdan hareketle takip eden Türkiye de oynanan bilgisayar oyunlarının birçoğu yurt dışı kaynaklıdır ve doğal olarak üretildikleri kültürün anlatılarının\mitolojisinin izlerini taşımaktadır. Umaykut Efsanesi adlı çevrim içi bilgisayar oyunu ise kendisinden önce ortaya çıkan yurt dışı kaynaklı oyunlara çok benzemekle birlikte az sayıdaki yerli oyundan biridir. Bilgisayar oyunlarında kişileri ekrana bağlayan her ne kadar görsellik, yarış, heyecan gibi görünse de kurgunun yani oyunun dayandığı anlatıların oyuncu üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Bilgisayar oyunları aracılığıyla oyuncuların kendilerini tarihî bir kahramanla özdeşleştirerek geçmişte bir dönemin bir parçası gibi hissetmeleri ve başarılarıyla kendilerini gerçekleştirme, geçici kimlikler kazanmaları padişah, asker, komutan olmaları- sağlanır. Çünkü hikâyede bir süre sonra oyuncundan bir destan kahramanı gibi hareket etmesi istenir ve oyuncu bunun için yönlendirilir. Bu nedenle kahraman olabilmek için oyuncuların hikâyeyi iyi anlamaları, oyunun imgelerini dikkatli bir biçimde izlemeleri gerekir. Oyuncular oyunun öyküsü ile hedeflerinin ne olduğunu anlamakta ve ne yapmaları gerektiğine karar vererek harekete geçmektedirler. Bu aynı zamanda oyunun gerçek bir dünya gibi algılanması için de önemlidir. Mathews ve Wackher in de ifade ettiği gibi basit bir hikâye kim olduğumuzu, nerden geldiğimizi, neden burada olduğumuzu ve bizden neler beklendiğini kolayca anlamamıza yardımcı olabilir(2007:27 55). Oyunda yapılacak şey basit ve nettir: kim olduğunu belirlemek, savaşmak ve kahraman olmak. Jacques Ellul Sözün Düşüşü adlı 144

3 yapıtında sanal ortamın dünyanın yeniden inşa edilebilirmiş sanısını uyandırdığını ifade eder(2004: 52). Sanal ortam kurduğu yeni ve izlenebilir bir dünya ile izleyicilerine hem aktif bir katılım sağlamakta hem de onlara yeni kimlikler yaratmaktadır. Burada bilgisayar oyunları kurguları, kahramanları ve görsel unsurları ile birçok oyuncuyu etrafında toplayarak Ron Burnett in de ifade ettiği gibi birbirinden farklı sanal cemaatler oluşturur. Bütün bunlardan hareketle bilgisayar oyunlarının tarih ve mit temelinde oluşturulan bu yeni hikâyelerinin destan, masal, efsane gibi sözlü anlatılarla birçok açıdan benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu da teknolojinin olanaklarıyla sözlü anlatıların bu çağın insanlarının ihtiyaçlarına, beğenilerine göre yeniden yaratımını, güncelleştirilmesini ve yeni nesle aktarılmasını beraberinde getirmektedir. Teknik aracılığıyla bu yeniden üretimi Walter Benjamin, Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağdaş Sanat Yapıtı başlıklı yazısında sanat yapıtının teknik aracılığıyla yeniden üretilmiş olanın, geleneğin alanından koparıp çoğaltarak, üretilmiş olanı güncellemesi olarak değerlendirir(1995: 49). Bilgisayar oyunlarından hareketle teknolojinin, gelenekten beslenirken yeni türler ortaya koyduğu, geleneksel olanın da kendisini güncelleme imkânı bulduğu görülür. Nabi Avcı Kitle Kültürü Enformatik Cehalet adlı yapıtında Yirminci Yüzyıl ın enformasyon devrimi nin geçmişten gelen araç gerecin bir arada ifade ettiklerine çok şey borçlu olduğunu söyler. Ona göre bütün bunlar bir araya geldikleri zaman ifade ettikleri şey, insanların Viktorya Çağı ndan beri örtük bir biçimde içlerinde taşıdıkları sesleri ve hareketli görüntüleri sabitleştirme, kalıcı kılma tutkusudur. Buna ideolojik bir ifade ile de hayatın bir benzerinin mekanik üretim yoluyla yeniden kurma denilebileceğini, bütün bunların hepsinin gerisinde yatan kuşatıcı saplantının ise dünyevî ölümsüzlük olduğunu söyler(1990: 59). Umaykut Efsanesi oyununun kurgusu incelendiğinde oyunda gerçeklik duygusu yaratılmaya çalışıldığı, bunun için tarihî ve mitolojik öykülerden yararlanıldığı görülür. Tarih ve mitolojinin özellikle strateji oyunlarında sıklıkla kullanılmasının pek çok nedeni sıralanabilir. Ancak insanların hiç yaşayamayacakları bir çağda isimlerini bir biçimde duydukları tarihî ya da mitolojik kahramanların kimliğine bilgisayar oyunlarıyla bürünebilecekleri göz önünde bulundurulduğunda tarihî ve mitolojik anlatıların cezp ediciliği anlaşılabilir. Yeniden kurma ve güncelleme kavramları göz önüne alınarak oyunun kurgusuna bakıldığında Umaykut Efsanesi oyununun Türk tarihini sanal ortamda yeniden inşa ettiği görülür. Kurgusunun temelini uzak geçmişten aldığından oyunda mitolojik ve tarihî birçok imgenin varlığı ve destan türünün birçok özelliği görülmektedir. Hayatın her alanındaki değişim ve gelişimlere rağmen sözlü kültürün varlığını baskın bir şekilde hissettirmesi, sözlü kültürün zamanla uyumu ile açıklanabilir. Bourdrillard ın da ifade ettiği gibi folklorik nesneler modası hiç geçmeyen mükemmel nesnelerdir. Çünkü bu nesneler modern yaşamın getirilerine uyum sağlarken, aynı zamanda geçmişe tanıklık, özlem, hayal kurma gibi işlevlere de sahiptirler(2010: 91 94). Bu özellikleri ile teknolojik birçok ürünün malzeme sağlayabileceği önemli bir alan oluşturmaktadır. İmgeler Nasıl Düşünür adlı kitabında teknolojik alanların beslendiği alanları inceleyen Ron Burnett e göre ise imgeler, biyolojiye olduğu kadar kültüre, mite, folklora da dayalıdır. Bunun için imgelerin tarihî temeller üzeri- 145

4 ne inşa edilmesi gerekir. Bu inşa ile yani kültürel dünyayla bağlantı kurulmadan imgeler dolaşıma giremezler. Ona göre bilgisayar oyunları, oyunların ve çeşitli kültürel ifade biçimlerinin tarihiyle etkileşimlerinin bir sonucu olarak evrimleşmişlerdir(2007: ). Boudrillard ve Burnnett ten hareketle geçmişin imgelerinin yeni kurgulara uyum sağlayabilmelerinin ve geçmişi hatırlatma güçlerinin, teknolojinin yeni ürünlerinde kullanılmalarında etkili olduğu söylenebilir. Burada geçmişten gelen kurgunun da sağlam bir temel üzerine oturtulması, oyunun gerçekçilik kazanmasında oldukça etkilidir. Çünkü Mathews ve Wackher ın Senin Hikâyen Ne? adlı yapıtlarında da ifade ettikleri gibi iyi bir hikâye yer çekimi kadar etkili, ülkenin ve hatta dünyanın yazgısını değiştirecek kadar güçlüdür(2007: 23). Umaykut Efsanesi irdelendiğinde kılıç, ok, yay gibi savaş araçları, bayraklardaki kurt, kartal, ejderha gibi gücün ve bağımsızlığın sembolü olan birçok imge dikkat çeker. Umaykut Efsanesi nin kurgusu etkisini giriş bölümündeki tanıtım videosu ile daha da artırır. Bu video, Türk milletinin bir araya gelmesi gerektiğinin, yayın kopuk, kılıcın kırık, kavmin dağınık olduğunun vurgulanmasıyla başlar. Yayın kopuk, kılıcın kırık, kavmin dağınık olması gücün ve bağımsızlığın kaybını simgelerken, oyun Umalım ki Tengri kutunu yeniden bağışlasın yüzümüze. Işığın derinliklerinden ulu bir han göndersin bize. Tüm ulusumuzu birleştirip, tek bayrak altında toplasın diye. Umalım ki Tengri, kutunu bağışlasın hepimize. biçiminde bir dua ile başlayarak geleneksel anlatı biçimini hissettirir. Burada Tanrı tarafından bağışlanan kut, ışığın derinliklerinden gelen Ulu Han gibi ifadeler oyunun Türk mitolojisinden beslendiğini göstermektedir. Birlik ağıtı adı verilen bu öyküye göre Kayıp Göktürk Kitabelerinin 7. Anıtı, Göktürk çobanları tarafından mağarada bulunmuş, bu nedenle de bunlara Unutulmuş Anıtlar adı verilmiştir. İnanışa göre bu anıtlar kayıp Orhun Abideleri dir. Bu haber önce Hunlara, sonra Selçuklulara ulaşmış ve bu olayı Tanrı nın bir işareti olarak yorumlamışlardır. Bu anıtların Türklerin birleşmesinden korkanlar tarafından gizlendiği düşünülmekte, bulunuşu ise Tanrı nın Türkleri birleştirmek istediğinin bir kanıtı sayılmaktadır. Bu nedenle Türkleri birleştirecek olan kutlu komutan Ulu Han ın kim olacağı merak edilmektedir. Bu komutan iyi bir strateji ile Umaykut binasını inşa ederek, Türkleri bir bayrak altında birleştirecektir(www.umaykutefsanesi.com). Tarihî ve mitolojik öğelerle üretilen bu yeni metin gerçek bir olay anlatıyor gibi hikâyesini aktarır. Hikâye dikkatle incelendiğinde gerek kayıp Orhun Abideleri gerek Hun, Selçuklu ve Göktürklerin aynı zaman dilimine taşınmış olması geleneksel bir anlatı formunda yeni bir kurgunun varlığını gösterir. Bu, Richard Dorson un fakelore 2 olarak adlandırdığı folklor ürünlerine benzeyen ama gerçekte halk tarafından üretilmemiş metinleri anımsatır. Dorson tarafından olumsuzlanarak adlandırılan fakelore yani sahte folklor kavramını andıran ve tasarımcılar tarafından kurgulanan bu anlatı yalnız hikâye ile değil uluslar başlığı altında ulusların özellikleri ile de güçlendirilir. Oyunda geliştirilecek strateji için üç seçenek sunulur. Bunlar Göktürk, Hun ve Selçuklu Devletleri nin özelliklerine göre belirlenir. Selçuklular Oğuzların Kınık boyundandır ve devletin temelleri Selçuk Bey tarafından atılmış, Tuğrul ve Çağrı beylerle güçlenmiştir. Alpaslan ve Melikşah ile de başarıları sürmüştür. Selçuklular, Hun ve Göktürklerden farklı olarak yerleşiktir, gelişmiş şehirleri, ekonomileri, bürokra- 146

5 sileri vardır. Göktürk ise Türk ismiyle kurulan ilk siyasi devlettir ve Gök Tanrı tarafından kendilerine yetki verildiğine inanırlar. Dişi kurt Asena nın soyundan geldikleri için bayraklarında kurt sembolü taşırlar ve çoğu göçebedir. Kağandan sonra yabgular ve hanlar devletin yönetiminde önemli görevler üstlenirler. Göktürkçe Türklerin millî dili olma özelliğinden ötürü Göktürkler, Türk dünyasında kültürel olarak çok önemli bir yere koyar. Bu sebeple Türklere ait ilk yazılı anıtlar olan Bengü Yazıtları ve Orhun Anıtları Göktürklere aittir. Göktürklerin en önemli kaynağı demirdir. Göktürk şehirlerindeki yapılar çadır biçimindedir. Hun devleti ise savaşçılıkta ustadır, pek çok göçebe boyu bir arada tutmaktadır. Kadim bir tarihe sahip olan Hunların en önemli hükümdarları Mete Tanhu nun gücünün korkusuyla Çin Seddi inşa edilmiş, Mete Tanhu zamanında Türk tarihindeki ilk düzenli ve profesyonel ordu kurulmuştur. Oyun içerisindeki özelliği Hun halkının yeni şehirler kurarken taşa ihtiyaç duymasıdır. Yapılar halkın göçebe hayat tarzını benimsemiş olmasından dolayı çadır şeklindedir (www. umaykutefsanesi. com). Oyun yalnızca öyküsüyle tarihten ve mitolojiden yararlanmaz. Oyunda yer alan devletlerden Selçuklu, Göktürk ve Hun devletlerinin bayrakları kurt (res 1), çift başlı kartal,(res 2), ejderha(res 3) simgelerini taşımaktadırlar. Oyunun kendi adı başta olmak üzere oyunda yer alan Göktürklerde Karabudun, Kemankeş, Kürşad, Maviatlı, Mavi Kurt; Hunlarda Barlas, Talakan, Tarkan, Toygun; Selçuklularda Alpaslan, Selçuk gibi adlarda da mitolojik isimler görülmektedir. Anlatılarda tarih ve mitolojinin etkisini Ermis Lafazonovski Halk Sevgisi: Yerel Kitle Kültürünün Kurtuluşu başlıklı makalesinde sözlü geleneklerin tarihselleştirme ve yerelleştirme özelliklerini hatırlatarak tarihsel şahsiyetlerin fazlasıyla idealize edilmiş ve efsanevi kişiler olduğunu ifade eder. Ona göre anlatılar sosyal yaşamı, kişiliği, anlatıcıların ve anlatı kahramanlarının yaşamını içerir. Bu nedenle anlatı kahramanları ne kadar otantik olursa anlatı o kadar otantik olacaktır. Otantik kültürel kimliğe dayanan milli kimlik ise anlatı, anlatıcı, anlatı geleneği, kültürel kimlik vasıtasıyla anlatı kahramanlarından kendi yetkilerini çıkaracaktır(2007:172). Burada söz konusu oyun irdelendiğinde kurgusunun yanı sıra sunduğu kimliklerin de tarih ve mitoloji destekli olması önemlidir. Çünkü kendi hikâyesini geçmişin izleri üzerine kuran bu sanal ortam, kurgusuyla birlikte yeni kimlikler yaratır. Bu nedenle oyunlara oyuncular açısından da yaklaşmakta yarar vardır. Örneğin Umaykut Efsanesi oyunun yapımcısı bir röportajında oyunun Türkler tarafından Türk oyunculara yönelik olarak tasarlandığını ifade eder(http://dijitaloyun.wordpress.com). Burnett e göre ise video ve bilgisayar oyunları oynama itkisinin kaynağı, işin ucunda mağlubiyet olsa bile oynama arzusu kadar oyunla iş birliği yapma ve kurallarını anlama arzusudur. Oyuncular kendi arzularına ve oyunun kendisine karşılık verirler. Oyunlarını sanki yaratımlarında asıl yapımcılar kadar katkıları varmış gibi sahiplenirler, kişiselleştirip kullanırlar. Pek çok oyunun merkezinde ortak ilgi alanları etrafında oluşmuş cemaatler olmasının ve pek çok oyuncunun, oyunları keşfe çıkma ve meydan okumalarına çözüm bulmak amacıyla oluşturulan kulüplere katılmasının hatta buluşmalar ayarlayıp yüz yüze konuşmasının sebebi budur(2007:232). Oyuncuların oyunları sahiplenişi, kendilerinin oyunun gidişatında etkili olduklarını hissedişlerini ise yine oyunların kurgusunda aramak doğru olacaktır. Örneğin Umaykut Efsanesi 147

6 oyuna bir davetle başlamakta ve Türklerin bir bayrak altında birleşmesi için bir kahraman aradığını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu amacın gerçekleştirilebilmesi için iyi bir strateji izlenmesi ve buna göre davranılması gereklidir. Bu davet ve amacın bilgisayar oyunlarında görsellikle de birleşmesi oyuncuların bu dünyanın içine girmelerinde güç sahibidir. Bu aslında bilgisayar tarafından aktarılan bir hikâye olmakla birlikte artık dinleyicilerin hikâyenin gidişatına etki edebildiği ve bir süre sonra bu dünyanın içinde yer alacakları büyülü bir dünyadır. Alf Arvidsson, Vladimir Propp s Fairy Tale Morfology and Game Studies başlıklı makalesinde sonsuz yeni engelle odaklanan anlatıların dinleyici ve okuyucular için kolayca sıkıcı hale gelebildiğini söyler. Ona göre bu anlatılardan hareketle oluşturulan oyunlarda oyunculara verilen rollerle tekrarlanan meydan okumalar olayı ilginçleştirir ve Propp un fonksiyon listesi, bu oyunların oluşumuna katkı sağlayabilir( ). Umaykut Efsanesi ne bu açıdan bakıldığında oyunda oyuncuların aktif olarak katıldığı bir hikâyenin varlığından söz edilebilir. Bu katılımda oyuncular diğer oyuncular ile iş birliği yapabilmekte, zaman zaman güçlerini birleştirebilmekte, fikir alışverişi yapabilmekte, oyun içinde hainlerle, kurtarıcılarla ve kendilerine yardım eden karakterlerle karşılaşabilmektedirler. Günseli Bayraktutan Sütcü Cemaatin Döngüsel Yolculuğunda Bir Durak: Devasa Online Oyunlar ve Yeni Kabilecilik başlıklı yazısında devasa oyunlar adı verilen bu oyunların ister gerçek yaşamda ve mekânda, isterse de internet üzerinden sanal bir mekanda oyuncularından oluşmuş kolektif bir kimlik yarattığını söyler. Özellikle devasa online oyunlar ın hem senaryoları, hem de tasarımları nedeniyle etkileşimin ve cemaat olmanın bir çeşit zorunluluk oluşturduğunu ifade eder(2010: 60). Dolayısıyla bu oyunların oyuncuları etraflarında toplayabilmesi için oyuncuların gerçek yaşamlarındaki bazı kültürel kodlarla uyuşması gerekir. Binark a göre Bilgisayar dolayımlı iletişim ortamında katılımcılarının yeni kimlik(ler) kurmaları mümkündür. Ancak katılımcılar, bilgisayar ortamına beraberlerinde toplumsal kültürel bagajlarını da taşırlar. Bu bagajlar, katılımcının toplumsal cinsiyetinden, yaşından, dinsel inancından, belli bir mezhebe bağlılığından, sosyal- kültürel sermayesinden, toplumsal statüsünden ve yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, dünyayı ve yaşamı siyasal olarak anlamlandırma biçemleriyle doludur.(aktaran Yıldız, 2010: 47). Bu nedenle Umaykut Efsanesi oyununda Türkleri tek bayrak altında birleştirmeyi amaçlayan oyuncular, yaş, cinsiyet ve kimlik açsından farklılık gösterecektir. Sonuç olarak, sanal ortamların kültürel imgelerin dolaşıma girebilmeleri ve yeniden üretilmeleri için yeni bir alan yarattığı görülmektedir. Bilgiyi kısa sürede uzak mesafelere taşıyabilen sanal dünya, özellikle sözlü kültür ürünlerini dönüştürerek bir çeşit hikâye anlatım tekniği oluşturmakta ve kültürel ifadelerin bugüne taşınmasını ve bugünün insanına hitap eder hale gelmesini sağlamaktadır. Bilgisayar oyunlarında kullanılmak üzere yaratılan hikâye/mitoloji metinlerinin ne kadar aslına sadık olduğu tartışılsa da geçmişin bugünün insanları tarafından yeniden kurgulandığı göz ardı edilmemelidir. Bilgisayar oyunları hem kurguladığı mitolojik öyküler hem de bu öyküleri sunuş biçimi bakımından UNESCO ya taraf devletler tarafından imzalanan iki sözleşme kapsamında değerlendirilebilir yılında imzalanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi nde somut olmayan kültürel mirasın, çevrele- 148

7 riyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlere bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratıldığı vurgulanır(madde 2). Bu bağlamda sanal ortamların bu yeniden üretim sürecini hızlandırdığı ve değiştirdiği daha geniş bir alana yayarak, sözlü kültür ürünlerini yeni formlara büründürdüğü düşünülebilir. Sözleşmede somut olmayan kültürel miras olarak tanımlanan beş maddeden ilki olan dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımların değişim ve yeniden üretim süreçlerinin en iyi izlenebileceği alanlar arasında sözü edilen sanal bağlamların da olduğu açıktır yılında imzalanan Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi sözleşme metninde de hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile küreselleşme süreçlerinin kolaylaştığını ve bu şekilde daha önce görülmemiş koşullar yaratıldığı belirtilmekte; kültürel çeşitliliğin hangi araç ve teknoloji kullanılırsa kullanılsın çeşitli sanatsal yaratım üretim, dağıtım ve kullanım biçimleriyle de ortaya konulabileceği ifade edilmektedir. Bu açıdan yaklaşıldığında bilgisayar oyunlarının yeni bir anlatım tekniği yaratarak kültürel ifade de çeşitlilik sağladığı söylenebilir. Umaykut Efsanesi örneğinden yola çıkarak, günümüzde popüler olan bilgisayar oyunlarının özgün ve yerel özellikleri yansıtabilecek yeni bir tür olarak değerlendirilebileceği görülecektir. Teknolojinin gücü göz önünde tutularak bu tarz oyunların üretim süreçlerinde kültür bilimcilerin de yer alması, batı mitolojisinin yanı sıra diğer kültürlerin mitolojik kahramanlarını da bugüne taşıyacaktır. Bu nedenle uygulamalı halkbilimi, disiplinler arası bir çalışma prensibi benimseyerek, birbirini tanımayan insanları aynı amaç için bir araya getirebilen, sanal topluluklar kurabilen, yeni hikâyeler anlatan bu üretimleri irdelemelidir. NOTLAR 1 Walter Ong ikincil sözlü kültür kavramını Sözlü Ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi adlı kitabında kullanmıştır. Ong Walter, Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi,(çev: Sema Postacıoğlu Banon) İstanbul: Metis Yayınevi, Richard Dorson fakelore terimini 1950 yılında American Mercury adlı dergide Folklore ve Fake Lore başlıklı yazısında 1950 yılında kullanmıştır. Dorson, Richard, Folklor ve Fake Lore, Folklorun Sahtesi Fakelore İçinde( yay. Haz. Selcan Gürçayır), Ankara: Grafiker yay,2007. KAYNAKLAR Avcı, Nabi, Kitle Kültürü Enformatik Cehalet, Ankara: Rehber Yayıncılık, Ardvission Alf, Vladimir Propp s Fairy Tale Morfology and Game Studies < Baudrillard, Jean, Nesneler Sistemi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Benjamin, Walter, Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı Pasajlar içinde, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,1995. Burnett, Ron, İmgeler Nasıl Düşünür, İstanbul: Metis Yayınevi, Ellul James, Sözün Düşüşü, İstanbul: Paradigma Yayınevi, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi,(Çev. Öcal Oğuz, Yeliz Özay ve Ebru Demircan). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? İçinde, (M.Öcal Oğuz), Ankara: 2009, s Lafazonovski, Ermis, Halk Sevgisi: Yerel Kitle Kültürünün Kurtuluşu, Fakelore içinde(editör: Selcan Gürçayır), Ankara: Geleneksel Yayınları, Mathews, Ryan ve Watts Wacker, Senin Hikâyen Ne?(Çev: Aytül Özer), İstanbul: MediaCat, Mcluhan Marshall, Gutenberg Galaksisi,(Çev: Gül Çağalı Güven) İstanbul: Yapı Kredi Yayınevi, Sütçü, Günseli Bayraktutan, Cemaatin Döngüsel Yolculuğunda Bir Durak: Devasa Online Oyunlar ve Yeni Kabilecilik <<http:// inettr.org.tr/inetconf11/bildiri/89.pdf>> Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi.(Çev. M. Öcal Oğuz, Yeliz Özay ve Pulat Tacar). Milli Folklor 65 (Bahar 2005): Yıldız, Burak Sılkroad da Sanal Kariyer Yapmak: Boş Zamanın Çalışma Yaşamıyla Kaynaşması <http://inet-tr.org.tr/inetconf11/ bildiri/89.pdf> 149

8 Umaykut Efsanesi: EK: Oyun Resimleri Res 1: Göktürk bayrağı Res 2: Selçuklu Bayrağı Res 3: Hun Bayrağı Atlılar Talakan-Hun Selçuk Süvari Ağırsüvarı Okçular: Atlı okçu Kemankeş Kemankeş 150

9 Mızraklılar: Selçuk- Mızraklı Göktürk-Mızraklı Hun: Toygun Karabudun Barlas Tarık Mavikurt Mancınık Top 151

HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARININ GELİŞİMİNE PARALEL OLARAK ALAN ARAŞTIRMASI KAVRAMINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARININ GELİŞİMİNE PARALEL OLARAK ALAN ARAŞTIRMASI KAVRAMINI YENİDEN DÜŞÜNMEK HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARININ GELİŞİMİNE PARALEL OLARAK ALAN ARAŞTIRMASI KAVRAMINI YENİDEN DÜŞÜNMEK Reconsideration of the Concept of Field Research in Parallel with the Progress of Studies in Folkloristics

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre ve Elektronik Kültüre Geçiş Süreçlerinde Düşünsel ve Toplumsal

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı 2010-2012 DÖNEMİNDE IMDB DE EN YÜKSEK BEĞENİYİ KAZANAN İLK 10 ÇİZGİ-ANİMASYON FİLME AİT

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

NOT: PANEL TANITIM YAZISI İLE DÖRT BİLDİRİ TEK PDF E KAYITLANMIŞTIR

NOT: PANEL TANITIM YAZISI İLE DÖRT BİLDİRİ TEK PDF E KAYITLANMIŞTIR NOT: PANEL TANITIM YAZISI İLE DÖRT BİLDİRİ TEK PDF E KAYITLANMIŞTIR PANEL TANITIMI SANAL UZAMDA OYUN KÜLTÜRÜ ve DİJİTAL OYUNLAR Mutlu Binark * Yakın zamanlarda Türkiye de de yeni iletişim teknolojileri

Detaylı

Necessity and Future of Computer Technology in Basic Design Education

Necessity and Future of Computer Technology in Basic Design Education 52 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2010), 52-62 TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN GEREKLİLİĞİ VE GELECEĞİ Necessity and Future of Computer Technology in Basic

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

MEDYA VE HALK HİKÂYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR DENEME

MEDYA VE HALK HİKÂYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR DENEME MEDYA VE HALK HİKÂYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR DENEME An Essay about the Relationship between Media and Folk Stories Seda BAŞER ÇOBAN* ÖZ Medya ile folklor arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar,

Detaylı

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE GÖRSEL ÖGELERİN KULLANIMI 1 Şeyma Esin ERBEN Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İstanbul Jale BALABAN-SALI Anadolu Üniversitesi, İletişim

Detaylı

AĞ TOPLUMUNDA SOSYALLEŞME VE YABANCILAŞMA

AĞ TOPLUMUNDA SOSYALLEŞME VE YABANCILAŞMA AĞ TOPLUMUNDA SOSYALLEŞME VE YABANCILAŞMA Ayşegül Elif KARAGÜLLE İstanbul Ticaret Üniversitesi, Medya ve İletişim Sistemleri, İletişim Fakültesi aekaragulle@ticaret.edu.tr Berk ÇAYCI İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm

Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm Gülşah Başlar 1 1 Marmara Üniversitesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü, İstanbul gulsahbaslar@marmara.edu.tr Özet: Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

ÇOK KULLANICILI ÇEVİRİMİÇİ OYUNLAR VE SIMMEL İN YABANCI KAVRAMI

ÇOK KULLANICILI ÇEVİRİMİÇİ OYUNLAR VE SIMMEL İN YABANCI KAVRAMI T. C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÇOK KULLANICILI ÇEVİRİMİÇİ OYUNLAR VE SIMMEL İN YABANCI KAVRAMI Yüksek Lisans Tezi KAYA

Detaylı

Esnek Kapitalizm ve Altın Yakalı Çalışanlar *

Esnek Kapitalizm ve Altın Yakalı Çalışanlar * Esnek Kapitalizm ve Altın Yakalı Çalışanlar * Flexible Capitalism and Gold Collar Workers Yusuf Yüksel** Özet: Son 30-40 yılda yeni ekonomide meydana gelen dönüşümler arasında üretimdeki değişimlere paralel

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

SÖZÜ E- KARTE ETMEK. Word to Make E-Card. Meltem AĞIR*

SÖZÜ E- KARTE ETMEK. Word to Make E-Card. Meltem AĞIR* SÖZÜ E- KARTE ETMEK Word to Make E-Card Meltem AĞIR* ÖZET Bu makale birincil sözlü kültür ortamında oluşan, özel ya da resmi günler içerisindeki okuntu, kutlama, tebrik konuşmalarının internetteki ikincil

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue:2 Sayfalar/Pages: 59-70 Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1 Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Özet Edebiyat, tarih, felsefe ve sosyoloji

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ MEDYADA TEMSİLİ

MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ MEDYADA TEMSİLİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ

Detaylı

Erdem Taşdemir Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7320 tasdemir@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Trabzon-Turkey

Erdem Taşdemir Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7320 tasdemir@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Trabzon-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4C0114 HUMANITIES Received: June 2011 Accepted: July 2011 Erdem Taşdemir Series : 4C Karadeniz Technical

Detaylı

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4C0118 HUMANITIES Received: May 2011 Accepted: October 2011 Ahmet Güneş Series : 4C Cumhuriyet University

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGEN Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İstanbul ÖZET Bu çalışma;

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ i T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ GÖSTERGEBİLİMİN GRAFİK TASARIM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ

SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ Dr. Emel ARIK ÖZET İnternet, günümüzde şöhret kültürünün en etkili ve en hızlı yayıldığı kitle iletişim aracı görünümündedir. Özellikle sosyal medyanın

Detaylı

ÖNSÖZ Mimari ve Kentsel Alanda Grafik Tasarım (Yönlendirme Tasarımı) konulu çalışmamın oluşmasında bana yön gösteren, her zaman destek olan ve bana çok güvenen danışmanım Sayın Prof. Ayşegül İZER e, tüm

Detaylı

SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 2745 SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND USE OF BLOG IN

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 Değerli öğrenciler sizler için hazırlanan bu notta aşağıdaki konulara ilişkin bölümler bulunmaktadır. 1. İletişim nedir?

Detaylı

TÜRKİYE DE SÖZLÜ TARİHTEN İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YARARLANMA ÜZERİNE NOTLAR

TÜRKİYE DE SÖZLÜ TARİHTEN İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YARARLANMA ÜZERİNE NOTLAR TÜRKİYE DE SÖZLÜ TARİHTEN İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YARARLANMA ÜZERİNE NOTLAR Some Notes on Using of Oral History in Communication Studies in Turkey Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK* ÖZ Türkiye de içinde iletişimin

Detaylı