TEPGE BAKIŞ Temmuz 2011 / ISSN: / Nüsha: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEPGE BAKIŞ Temmuz 2011 / ISSN: 1303 8346 / Nüsha: 1"

Transkript

1 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE BAKIŞ Temmuz 2011 / ISSN: / Nüsha: 1 TARIM ÜRÜNLERİ FİYATLARINDA MEVSİMSEL DALGALANMALAR Kübra TAŞDEMİR TEPGE Dr. Kemalettin TAŞDAN TEPGE 1. Giriş Tarımsal ürün fiyatları, tarım dışı sektörlerin ürünlerinin fiyatlarından, yıldan yıla ve hatta mevsimlere göre çok büyük dalgalanmalar göstermesi özelliği ile ayrılırlar. Bu dalgalanmalar, bu ürünlerin arzında ve talebinde ortaya çıkan artış ya da azalışlardan kaynaklanmaktadır. Tarımsal ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar, dört ana başlık altında toplanabilir (Dinler, 1996). Bunlar; 1. Tarımsal ürün rekoltesinde yıllık değişmeler ve tarımsal ürün fiyatlarında dalgalanma (King kanunu) 2. Üretimin fiyat değişimlerine intibakının gecikmesinden kaynaklanan devresel fiyat dalgalanmaları (Örümcek ağı teoremi) 3. Tarımsal ürün fiyatlarında konjonktürel dalgalanmalar 4. Mevsimlik fiyat dalgalanmaları Bu çalışmada yukarıda belirtilen ana başlıklardan mevsimlik fiyat dalgalanmaları incelenmiştir. Tarımsal ürünler, biyolojik nedenlerden dolayı, mevsimlerin ritmine bağlı olarak, yılda bir veya birkaç kez hasat edilebilmektedir. Bu ürünlerin talebi ise tüm yıl devam etmektedir. Dolayısıyla, çeşitli mevsimlerde arz ve talep arasında oluşan dengesizlik, mevsimlik fiyat dalgalanmalarının nedeni olmaktadır. Bununla birlikte mevsimlik fiyat dalgalanmaları stoklanabilir ürünler için farklı, stoklanması mümkün olmayan ürünler için farklıdır (Dinler, 1996). Bu farklılık fiyatın arza karşı duyarlılığında belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Stoklanamayan ürünlerde fiyatın arza karşı duyarlılığı yüksek iken, stoklanabilir ürünlerde daha düşüktür. Çalışmada, dönemindeki buğday, mısır, limon, domates, elma, süt ve dana karkas fiyat seti kullanılmış ve mevsim indeksleri ile varyasyon katsayıları hesaplanarak fiyatlardaki mevsimsel dalgalanma etkisi ortaya konulmuştur. Buğday, mısır, süt ve dana karkas fiyatları TÜİK ÜFE Fiyat Endeksi (2003=100) ortalama madde fiyatları iken, domates ve limon fiyatları Antalya Toptancı Hali fiyatlarıdır. Tanımlayıcı istatistikte dağılım ölçüleri içerisinde en yaygın kullanılanı standart sapmadır. Ancak standart sapma nispi değişimi ortaya koymadığından, standart sapma yerine varyasyon katsayısı tercih edilmektedir. Varyasyon katsayısı, bir serideki sayıların, standart sapmalarının ortalamalarına oranlanıp yüz ile çarpılmalarıyla bulunmakta ve gerçekleşen değişimin yüzdesini ortaya koymaktadır. (Çalışmanın metodolojisi için örnek olarak bkz. Şengül, H. ve ark., 1994, Özkan, B. ve ark., 2003) Sayfa1

2 2. Bulgular Buğday Buğday, hasat zamanına bağlı olarak üretim kaynaklı arzı yılın belirli bir döneminde yoğunlaşan bir ürün olmasına karşın, üretim miktarı yüksek ve stoklanabilir bir üründür. Ayrıca ihtiyaç olması durumunda kolaylıkla ithalatı yapılabilmektedir. Bunlarla birlikte hem üretim hem de kullanımı açısından stratejik öneme sahip bir ürün olmasından dolayı sıkı ürün politikasının izlendiği, devletin önemli bir oyuncu olarak yer aldığı bir ürün piyasasına sahiptir döneminde üretici piyasasında oluşan aylık fiyatlar incelendiğinde ortalama fiyatın sabit fiyatlarla 0,58 TL/kg olduğu görülmektedir. Bununla birlikte fiyat 0,54 TL/kg 0,62 TL/kg aralığında oluşmuştur. Dolayısıyla fiyatlar geniş olmayan bir aralıkta hareket etmekte, buna bağlı olarak da fiyat dalgalanmaları düşük düzeyde gerçekleşmektedir. Fiyatlarda ortalama dalgalanma oranı incelenen dönem itibarıyla %11 iken, en az %10, en fazla da %13 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 1). Fiyatlarla dalgalanma oranlarının gelişimi bir arada dikkate alındığında; Nisan ayında her iki oranın da en yüksek değerine ulaştığı buna karşın dalgalanmanın en düşük düzeyinde seyrettiği Ekim ayında fiyatın yine en yüksek seviyesinde oluştuğu görülmektedir. Hasat öncesi dönemin sonuna yakın olan Nisan ayında hem yurtiçi üretim hem de ithalat kaynaklı arzın yetersizliği fiyatların dalgalanarak yükselmesine neden olmaktadır. Hazirandaki hasat ile birlikte fiyatlar düşmekte ardından üretim kaynaklı arzın sınırlı olduğu, piyasada stok kullanımın artmaya başladığı Eylül ile birlikte fiyat tekrar artmaya başlamaktadır. Bu dönemde TMO ve diğer stok kaynaklarının piyasaya arzını artırması ve ithalat ile birlikte fiyatlar gerilemekte ve Ocak ayı itibarıyla en düşük seviyesine (0,54 TL/kg) inmektedir. Grafik 1. Buğdayda mevsimsel fiyat dalgalanması Tüm bu veriler buğdayda fiyatların geniş olmayan bir aralıkta oluştuğunu, mevsimsel fiyat hareketlerinin yüksek dalgalanmalara neden olmadığını göstermektedir. Bunun en önemli nedeni buğdayın stoklanabilir olması, dolayısıyla arzının piyasa koşullarına göre düzenlenebilmesidir. Buna bağlı olarak da buğday açısından mevsimsel dalgalanmaların etkisi sınırlıdır. Kuraklık vb. iklimsel faktörlerin yanı sıra hastalık ve zararlıların olması ya da ekonomik krizler gibi dönemlerde buğday fiyatlarında konjonktürel değişimlerin olması, fiyat hareketleri açısından önemli olmakla birlikte uzun dönemde yukarıdaki genel yapı önemli ölçüde değişmemektedir. Aynı durum tarım ürünlerinin büyük bölümü için de geçerlidir. Sayfa2

3 Mısır Mısır da buğday gibi hasadı belirli bir dönemle sınırlı olan, stoklanabilir bir üründür. Diğer yandan gerektiğinde ithalat yapılarak arz açığı giderilebilmektedir. Dolayısıyla mısır arzı piyasa koşullarına göre ayarlanabilir. Bunlara bağlı olarak mısırda da mevsimsel fiyat hareketleri dar bir aralıkta oluşmakta, hasat dönemlerinde azalan fiyat sonraki dönemlerde arza bağlı olarak değişmektedir. Mısırda yıllık ortalama fiyat 0,60 TL/kg iken, dalgalanma oranı %9 dur. Fiyat dalgalanmasının en yüksek olduğu ay %13 ile üretim döneminin başlangıcı olan Mart-Nisan iken, bu aylarda yetersiz arza bağlı olarak fiyat en yüksek seviyesine ulaşmaktadır. Sonrasında hasadın başladığı Ağustos ayına kadar fiyat arza göre hareket etmekte ve bu dönemde fiyat üzerinde çoğunlukla ithalat etkili olmaktadır. Eylül ayı ile birlikte başlayan birkaç aylık dönemde önce yüksek arza bağlı olarak fiyatlar ve dalgalanma oranları gerilemekte, Ekimden sonra ise stokların piyasaya düzenli arzına bağlı olarak fazla değişim göstermeyen bir fiyat dalgalanması gerçekleşmektedir (Grafik 2). Ancak bu dönemde yüksek stok dolayısıyla da arz, fiyatların gerilemesine neden olmakta ve Ocak ayı itibarıyla mısır fiyatı en düşük seviyesinde gerçekleşmektedir. Grafik 2. Mısırda mevsimsel fiyat dalgalanması Domates Sebze ve meyveler mevsimsel fiyat dalgalanmalarının etkilerinin en net şekilde görülebildiği ürün gruplarıdır. Domates ise mevsime bağlı olarak hem açıkta hem de serada üretilebilen, taze olarak uzun süre stoklanamayan bir ürün olması, üretim koşullarına bağlı maliyet ve fiyat değişimlerinin kolaylıkla görülebilmesi nedeniyle fiyat dalgalanmalarının ortaya konulmasındaki en iyi örnek ürünler arasındadır. Domates mevsimsel koşullara bağlı olarak Haziran-Eylül döneminde açıkta tarla koşullarında üretilebilirken, Ekim ayından itibaren ise sıcaklık vb iklimsel faktörlere bağlı olarak serada üretilebilen bir üründür ve bu durum domates üretim maliyeti ve fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan ele alındığında domates fiyatlarının iki dönemde incelemenin gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Haziran-Eylül dönemi: Arzın yüksekliği ve maliyetin düşüklüğü, fiyatların en düşük düzeylerinde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu dönemde ortalama fiyat 0,56 TL/kg iken fiyat aralığı 0,49 TL/kg - 0,62 TL/kg dır. Aynı şekilde dalgalanma oranları da yılın en düşük düzeylerine inmektedir. Ancak dalgalanma oranı aralığı geniştir. Ortalama dalgalanma oranı %30, Sayfa3

4 dalgalanma oranı aralığı ise %15-41 dir (Grafik 3). Dalgalanma oranının Ağustos ayında %15 e kadar gerilemesine karşın dönem içerisinde Eylül ayı itibarıyla %41 e kadar yükselmesi ve bu oranların birbirini izleyen iki ayda ortaya çıkması arz ve taleple ilgilidir. Ağustostaki yüksek talebe karşın yeterli arz fiyatın düşük düzeyde kalmasını sağlarken, Eylülde azalan arzla birlikte yüksek düzeyde kalan talep, fiyatların yükselmesine dolayısıyla da dalgalanma oranının yüksek düzeyde gerçekleşmesine neden olmaktadır. Ayrıca Eylülde kısmen sera domatesinin piyasaya girmeye başlamasının yanı sıra, dönemin genelinde ihracatın seyri fiyat hareketlerini etkilemektedir. Diğer yandan, dönem içerisinde farklı domates türlerinin piyasaya girişi ile de fiyatlarda değişim olabilmektedir. Domates sebze ihracatı içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir ve 2011 yılında en önemli ihracat pazarımızı oluşturan AB de meydana gelen bitki hastalıkları ve bunun insan sağlığına etkisi nedeniyle bu pazarda oluşan ithalat talebi artmıştır. Rusya gibi geleneksel pazarlarımıza yapılan ihracat da dikkate alındığında, domates ihracatının yurtiçi fiyat hareketlerini etkilemesi beklenebilir. Grafik 3. Domateste mevsimsel fiyat dalgalanması Ekim-Mayıs dönemi: Sera domatesi üretiminin olduğu dönemde fiyatlar yüksek seviyelerde gerçekleşmektedir. Bu dönemdeki ortalama fiyat 1,10 TL/kg dır ve Mayıs-Eylül dönemindeki ortalama fiyatın iki katı kadardır. Bu durum sera domatesi ile tarla domatesi arasındaki fiyat farklılığını ve mevsimselliğin fiyat üzerindeki etkisini net olarak ortaya koymaktadır. Dönem içerisinde en yüksek fiyat 1,55 TL/kg ile sera domatesi üretiminin azalmaya başladığı dolayısıyla arz dalgalanmalarının oluştuğu Nisan ayında iken, 0,94 TL/kg ile en düşük fiyat ise kısmen erkenci tarla domatesinin piyasaya girmeye başladığı Mayıs ayındadır. Bu dönemde domates fiyatlarındaki dalgalanmalar yine arza bağlı olarak oluşmaktadır. Dönem içerisindeki ortalama dalgalanma oranı %34 ile Mayıs-Eylül dönemindekinden az da olsa yüksektir. Benzer şekilde en düşük ve en yüksek dalgalanma oranlarından oluşan dalgalanma oranı aralığı da %18-53 ile diğer dönemden daha yüksektir. Nisan ayında en düşük seviyesine (%18) ulaşan dalgalanma oranına karşın fiyatın en yüksek (1,55 TL/kg) seviyesine ulaşması dikkat çekicidir. Nisanda sera domatesi arzının azalmaya başlamasıyla fiyat seviyesi yükselmektedir. Ancak arzın sera domatesi ile sınırlı kalması ve domates ithalatının olmaması fiyat dalgalanması oranının artmasını engellemektedir. Sayfa4

5 Limon Limon, Eylül ayından itibaren hasat edilmektedir ve hasatla birlikte limon fiyatları azalma trendi göstermektedir. Bu trendin sonucunda yıllık ortalaması 0,92 TL/kg olan fiyat, Ocak ayı itibarıyla 0,58 TL/kg a kadar düşmektedir (Grafik 4). Hasattan sonraki aylarda üretimin azalmasıyla birlikte Şubata kadar arzda devamlılık sağlanabilmektedir. Buna bağlı olarak fiyat Şubata kadar düşük seviyelerde oluşmaya devam etmektedir. Eylül-Şubat döneminde piyasadaki rekabet ve farklı türlerdeki limonların piyasada bulunması, fiyat farklılıklarının oluşmasına ve fiyat dalgalanmalarının artmasına neden olmaktadır. Bu artış Mart ayı itibarıyla, arzdaki azalmanın da başlamasıyla birlikte, ortalama %63 gibi oldukça yüksek oranda olan fiyat dalgalanma oranının %98 e kadar ulaşmasını sağlamaktadır. Dalgalanma oranının en düşük olduğu ay ise fiyatın 1,48 TL/kg ile en yüksek seviyesine çıktığı Ağustos tur. Bu ayda arzın çok düşük düzeyde olması fiyat farklılıklarının oluşmasını engellemekte ve dalgalanma oranının düşük kalmasını sağlamaktadır. Ağustos ayından itibaren Kıbrıs limonunun piyasaya girmesi ile birlikte fiyatlarda gerileme başlamakta, Eylül den itibaren ise yerli ürünün piyasaya çıkması ile birlikte fiyatlardaki gerileme hızlanmaktadır. Grafik 4. Limonda mevsimsel fiyat dalgalanması Süt Süt, piyasasında konjonktürel bir aksaklık olmadığı sürece arz ve talep yapısında, dolayısıyla fiyatlarında özelikle de üretici fiyatlarında önemli derecede değişim görülen bir ürün değildir. Nitekim çalışmada incelenen 8 yıllık dönemde, sabit fiyatlarla ortalama 0,86 TL/kg olan fiyat, 0,80 TL/kg 0,93 TL/kg arasında oluşmuştur (Grafik 5). Fiyatın en düşük olduğu ay Ocak iken, Mayısa kadar azalan arza bağlı olarak fiyat artmaya devam etmekte ve bu aydan itibaren açıkta otlatma ve yaylacılık faaliyetlerinin artması ile artan arza bağlı olarak azalmaktadır. Yaz aylarında ise talebin yüksek seviyesini koruması fiyatın belirli bir seviyede kalmasını sağlamakta, çok fazla düşmesini engellemektedir. Eylül sonrasındaki dönemle birlikte talebin artması ve arzın azalmasına bağlı olarak fiyat artmakta, Ekim ayında da en yüksek seviyesine ulaşmaktadır. Bundan sonraki dönemde ise hayvanların tekrar kapalı alanlarda beslenmeye başlanması ve arzın düzenli olmasına bağlı olarak tekrar fiyat düşmektedir. Süt fiyatlarındaki dalgalanma oranı da fiyatlarla benzer şekilde hareket etmekle birlikte arz-talep dengesinin devamlılığı dalgalanma oranlarının oldukça düşük düzeylerde gerçekleşmesini sağlamaktadır. İncelenen dönemde, yıllık ortalama dalgalanma oranı %5 iken, aylık olarak %4 6 arasında gerçekleşmiştir. Sayfa5

6 Grafik 5. Sütte mevsimsel fiyat dalgalanması Dana Karkas Dana karkas fiyatlarının gelişimi de süt fiyatları ile hemen hemen aynı gelişim göstermektedir. Buna göre sütte olduğu gibi dana karkas fiyatlarında da en düşük fiyat 12,09 TL/kg ile Ocak ayında iken, en yüksek fiyat 14,69 TL/kg ile Ekim ayındadır (Grafik 6). Yıllık ortalama fiyat ise 13,24 dür. Grafik 6. Dana karkas fiyatlarında mevsimsel fiyat dalgalanması Dalgalanma oranları da sütten daha yüksek olmakla birlikte domates, limon gibi bitkisel ürünlere göre düşüktür. Dana karkas fiyatlarında aylık ortalama dalgalanma oranı %8 12 arasında değişirken yıllık ortalaması %10 dur. 3. Genel Değerlendirme Tarımsal ürünlerde fiyatlar talep ve konjonktürel koşullar gibi birçok faktöre göre değişmekle birlikte, tarımsal üretimin doğal koşullara bağımlı olması bu faktörler arasında arzı dolayısıyla mevsimselliği öne çıkarmaktadır. Mevsimselliğe bağlı fiyat hareketleri ise mevsimsel fiyat Sayfa6

7 dalgalanmalarını oluşturmaktadır. Bu dalgalanmaların seviyesinin ve gelişiminin bilinmesi ise politika yapıcılar ve piyasa oyuncuları tarafından karar verme sürecindeki etkili faktörlerden bir tanesi olarak kullanılabilir. Çalışmada incelenen ürünler dikkate alındığında tahıllarda arzda fiyat dalgalanmaları olduğu ancak bu ürünlerin depolanabilir olması ve arzın yetersiz olduğu dönemlerde yapılabilen ithalatla fiyatların belirli düzeylerde tutulabildiği dolayısıyla da dalgalanma aralığının düşük olduğu görülmektedir. Hayvansal ürünlerde arz ve talep arasındaki dengenin düzenli ve devamlı olması, tahıllarda olduğu gibi mevsimsel fiyat dalgalanma oranlarının düşük olmasını sağlamaktadır. Sebze ve meyve grubu ürünlerde, ürünün üretimin belirli bir dönemde gerçekleşmekte, çoğunlukla stoklama da yapılamamaktadır. Bunlara bağlı olarak arz dalgalanmaları diğer ürün gruplarına göre daha sık olmaktadır. Arzın bu yapısına karşın talebin çoğu ürün için sürekli ve yüksek düzeyde olması ise fiyat hareketliliğini artırmaktadır. Bunun sonucu olarak fiyat dalgalanma oranları da %100 e kadar yaklaşabilmekte ve mevsimselliğin etkisi sebze ve meyve grubu ürünlerde çok daha net olarak ortaya çıkmaktadır. Kaynaklar Antalya Toptancı Hali, Antalya Toptancı Hali Kayıtları, Antalya Şengül, H., Erkan, O., Türkiye de Dönemindeki Soğan Fiyatlarının Analizi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:9 (3): , Adana. Dinler, Z., Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa. Özkan, B., Hatırlı, S.A., Akçaöz, H., Karadeniz, C.F., 2003, Turunçgil Fiyatlarının Analizi, Tarım Ekonomisi Dergisi, Tarım Ekonomisi Derneği Yayını, Sayı 8, Sayfa: 37-49, ISSN: TÜİK, 2011 a,b. Üretici Fiyatları Endeksi Veritabanı, TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ / TEPGE Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kampüsü 1 nolu Giriş (Eski APK Binası) Eskişehir Yolu 9. km. Lodumlu / ANKARA Telefon : Faks: Sayfa7

8 Ek tablo 1. Buğday, mısır, domates, limon, süt ve dana karkas fiyatlarında mevsimsel dalgalanma /1 Ortalama Fiyat /a (TL/kg) Ortalama Fiyat /a (TL/kg) Ortalama Fiyat /a (TL/kg) Mevsim Endeksi /2 Varyasyon Katsayısı Mevsim Endeksi/2 Varyasyon Katsayısı Mevsim Endeksi /2 Varyasyon Katsayısı Buğday Mısır Domates Ocak 0,54 93,0 0,12 0,53 88,6 0,11 0,97 103,8 0,39 Şubat 0,55 96,2 0,11 0,57 94,5 0,11 1,04 112,0 0,32 Mart 0,57 99,7 0,11 0,58 97,1 0,13 1,22 130,4 0,24 Nisan 0,62 107,3 0,13 0,64 106,8 0,13 1,55 166,6 0,18 Mayıs 0,57 98,5 0,11 0,60 99,7 0,09 0,94 100,6 0,36 Haziran 0,56 98,0 0,12 0,62 103,1 0,09 0,49 52,3 0,37 Temmuz 0,55 95,7 0,10 0,63 105,5 0,09 0,56 60,1 0,28 Ağustos 0,57 99,4 0,10 0,64 106,0 0,06 0,55 59,4 0,15 Eylül 0,58 100,4 0,10 0,60 100,2 0,06 0,62 66,7 0,41 Ekim 0,62 106,9 0,10 0,62 102,5 0,09 1,10 118,4 0,53 Kasım 0,59 103,1 0,10 0,60 99,3 0,09 1,03 110,7 0,31 Aralık 0,59 101,7 0,11 0,58 96,7 0,08 1,11 119,0 0,38 Ortalama /b 0,58 0,11 0,60 0,09 0,93 0,33 Süt Dana Karkas Limon Ocak 0,80 93,4 0,05 12,09 91,3 0,08 0,58 63,3 0,61 Şubat 0,84 97,1 0,06 12,59 95,0 0,10 0,63 68,8 0,80 Mart 0,85 99,2 0,05 12,90 97,4 0,11 0,72 78,3 0,98 Nisan 0,90 104,7 0,06 13,73 103,7 0,12 0,96 104,2 0,94 Mayıs 0,82 95,7 0,06 12,55 94,8 0,11 1,06 115,0 0,80 Haziran 0,82 95,3 0,05 12,52 94,6 0,09 1,16 125,8 0,58 Temmuz 0,82 95,8 0,05 12,64 95,4 0,11 1,26 137,3 0,46 Ağustos 0,87 100,7 0,04 13,33 100,7 0,10 1,48 161,6 0,38 Eylül 0,87 101,6 0,05 13,64 103,0 0,11 1,10 120,0 0,41 Ekim 0,93 107,6 0,06 14,69 111,0 0,10 0,83 90,9 0,41 Kasım 0,91 105,3 0,04 14,25 107,6 0,11 0,64 69,7 0,51 Aralık 0,89 103,6 0,04 13,97 105,5 0,10 0,60 65,0 0,67 Ortalama /b 0,86 0,05 13,24 0,10 0,92 0,63 Kaynak: TÜİK, 2011a. ÜFE (2003=100) TÜİK, 2011b. ÜFE ortalama madde fiyatları (Buğday, mısır, süt, dana karkas) Antalya Toptancı Hali, Hal fiyatları (Domates, limon, elma) 1/ 2003=100 Bazlı ÜFE kullanılarak her ayın fiyatı 2010 yılı fiyatlarına dönüştürülmüştür. 2/ Mevsim Endeksi = (a / b) x 100 Sayfa8

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) KONYA İLİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) KONYA İLİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (24) 35-4 KONYA İLİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER Arzu KAN Mithat DİREK Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,Konya ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

174

174 DERİ İŞLEME, SARACİYE VE AYAKKABI İMALATI Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 174 1. SEKTÖRÜN TANIMI Derinin tabaklanması, işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,90 oranında azalmış ve yıllık enflasyon yüzde 8,87 seviyesine yükselmiştir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de dikkat çekildiği gibi, enerji ve

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde,73 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde, e yükselmiştir. Para Politikası Kurulu nun Ağustos ayı değerlendirmesinde öngörüldüğü gibi temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

Şubat 2013 Fiyat Gelişmeleri

Şubat 2013 Fiyat Gelişmeleri Şubat 2013 Fiyat Gelişmeleri Her ayın 3 ünde açıklanması beklenen enflasyon verileri ilgili tarihin yine Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 4 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 10:00 da yayınlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

EKİM 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

EKİM 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU EKİM 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU Ekim ayı enflasyon verilerine göre; yıllık rakamı önceki aylardaki gerileme trendini sürdürürken, diğer ayların aksine de yükseliş gözlenmiştir. Yıllık nin gerilemesindeki

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 KASIM 2013

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 KASIM 2013 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 7,71 e gerilemiştir. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artış enflasyondaki düşüşü sınırlamıştır. Temel mal fiyatlarının yıllık artış

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN Türkiye İstatistik Kurumu 30/10/ tarihinde yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı; Tahıl üretiminin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman

ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman ANA METAL SANAYİİ Hazırlayan Leyla DOLUN Kıdemli Uzman 422 1. SEKTÖRÜN TANIMI Ana metal sanayii ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 27 no lu gruplandırma içinde yer almaktadır.

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,3 oranında artmış, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,1 e yükselmiştir. Gıda ve yemek hizmetleri yıllık enflasyonu yüksek seyrini bu dönemde de

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi fiyatının,

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,1 ya gerilemiştir. Đşlenmemiş gıda fiyatları Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği gibi, yıllık

Detaylı

666

666 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 666 1. SEKTÖRÜN TANIMI Diğer ulaşım araçlarının imalatı, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

Mart 2013 Fiyat Gelişmeleri

Mart 2013 Fiyat Gelişmeleri Mart 2013 Fiyat Gelişmeleri TÜİK tarafından her ay açıklanan fiyat gelişmeleri raporu bu ay doğum günüme denk geldi ve 3 Nisan 2013 tarihinde saat 10.00 da açıklandı. Fakat bu güzel günde karşılaştığım

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014

GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014 GIDA FİYATLARI ENDEKSİ MAYIS 2014 FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ)

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, a yükselmiştir.

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Hazırlayan Mustafa TOSUN Kıdemli Uzman 450 1. SEKTÖRÜN TANIMI Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Kasım 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Kasım 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım 7 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları gıda fiyatlarındaki belirgin yükselişin etkisiyle yüzde 1,1 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7,7 olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

2015 MAYIS AYI ENFLASYON RAPORU

2015 MAYIS AYI ENFLASYON RAPORU 2015 MAYIS AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.06.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde,1 e düşmüştür. Para Politikası Kurulu nun Eylül ayı değerlendirmesinde de öngörüldüğü gibi, temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

BASIN DUYURUSU ENFLASYONDAKİ GELİŞMELER VE 2001 YILI NA BAKIŞ

BASIN DUYURUSU ENFLASYONDAKİ GELİŞMELER VE 2001 YILI NA BAKIŞ 5 Şubat 2001 BASIN DUYURUSU Sayı: 5 ENFLASYONDAKİ GELİŞMELER VE 2001 YILI NA BAKIŞ Gazi ERÇEL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2001 Ankara Çeyrek yüzyıldır uygulanan politika yanlışlıklarının

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,71 oranında artmış, yıllık tüketici enflasyonu,31 puanlık yükselişle yüzde 7, olmuştur. Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklanırken

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak 27 ÖZET 2 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,2 oranında artarak yılı yüzde, oranında artış ile tamamlamıştır. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarında mevsimsel

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

Araştırma Notu 11/111

Araştırma Notu 11/111 Araştırma Notu 11/111 15 Nisan 2011 İŞSİZLİK DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Duygu Güner Yönetici Özeti Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü piyasası verileri Ocak 2011 döneminde

Detaylı

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU Kenan KESKİNKILIÇ İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2013 yılı verilerine göre;

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

31/07/2009. Sayın Ahmet Yakıcı Dış Ticaret Müsteşarı Ankara

31/07/2009. Sayın Ahmet Yakıcı Dış Ticaret Müsteşarı Ankara 31/07/ Sayın Ahmet Yakıcı Dış Ticaret Müsteşarı Ankara Konu : Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Plastik İşleme Makineleri ve Kalıpların İthalatında Referans Fiyat Uygulama Talebi Yılda ortalama % 15 büyüyen

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7,31 e yükselmiştir. Bu gelişmede, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de öngörüldüğü gibi, tütün ürünleri vergi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 27 ÖZET Ocak ayında işlenmemiş gıda fiyatları, arz yönlü unsurların etkisiyle oldukça yüksek bir artış göstererek enflasyon üzerinde belirleyici olmuştur. İşlenmemiş

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .1.1.1.1 ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında azalmış ve yıllık enflasyon,7 puan düşüşle yüzde,5 olmuştur. Ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de ifade edildiği üzere

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,3 a

Detaylı

STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI

STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI Gözde SEVİLMİŞ-Şebnem BORAN 1. Giriş Pamuk, çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin, linteri ile de kağıt sanayisinin

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi:

HABER BÜLTENİ xx Sayı 27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: HABER BÜLTENİ xx.01.2016 Sayı 27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

Aylık Emtia Bülteni Ağustos 2014

Aylık Emtia Bülteni Ağustos 2014 MART 2013 Aylık Emtia Bülteni Ağustos 2014 H. ERHAN GÜL Temmuz ayında IMF tarafından açıklanan emtia fiyatları endeksi %2,2 oranında geriledi. Bu dönemde, 2014 yılının genelinin aksine enerji fiyatları

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dahil toplam

Detaylı

2015 EKİM AYI ENFLASYON RAPORU

2015 EKİM AYI ENFLASYON RAPORU 2015 EKİM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.11.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Ekim ayında Tüketici

Detaylı

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 SUNUM PLANI KÜRESEL PAMUK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PAMUK SEKTÖRÜ

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU

2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU 2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 04.08.2014 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Temmuz ayında Tüketici

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 A. GİRİŞ Gözlemlerin belirli bir dönem için gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklarla yapılması ile elde edilen seriler zaman

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Melike Berna AKÇA, Yardımcı Araştırmacı.

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Melike Berna AKÇA, Yardımcı Araştırmacı. 15 Ağustos 2013 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Melike Berna AKÇA, Yardımcı Araştırmacı Yönetici Özeti TÜİK, Mayıs 1 ayı işsizlik oranını %8,8 olarak açıklamıştır.

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2 ÖZET Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş ve önceki raporlarımızdaki öngörülerimizle tutarlı bir seyir izlemiştir. Aylık tüketici fiyat

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 13.1.216 Sayı 46 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 9,19 a yükselmiştir. Bu yükselişte enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici olurken temel enflasyon göstergeleri

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

NİSAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 MAYIS 2013

NİSAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 MAYIS 2013 ÖZET Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,42 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde 6,13 e düşmüştür. Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde değinildiği gibi, bu düşüşte enerji fiyatlarındaki baz

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 TEMMUZ 2017

HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 TEMMUZ 2017 .... HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ TEMMUZ 217 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,27 oranında düşmüş ve yıllık enflasyon,2 puan azalarak yüzde 1, olmuştur. Bu dönemde, Aralık ayından bu yana yükselmekte

Detaylı

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Uluslararası ve Ulusal Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Global Mal Ticareti, 2010 yılı itibariyle US$15 trilyon

Detaylı

2015 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAPORU

2015 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAPORU 2015 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.09.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Ağustos ayında

Detaylı

MOBİLYA İMALATI; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALAT Hazırlayan Ahmet KANDEMİR Kıdemli Uzman

MOBİLYA İMALATI; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALAT Hazırlayan Ahmet KANDEMİR Kıdemli Uzman MOBİLYA İMALATI; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALAT Hazırlayan Ahmet KANDEMİR Kıdemli Uzman 696 1. SEKTÖRÜN TANIMI İnsanların çalışma, oturma, dinlenme, yemek yeme, eşyalarını depolama, sergileme

Detaylı