Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir."

Transkript

1

2 Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

3

4 İçindekiler SUNUŞ GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Sosyal Alanlar Matbaa Taşıt Bilgileri Hastane Alanları Organizasyon Yapısı Bilgi Kaynakları ve Teknoloji İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi AMAÇ VE HEDEFLER İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Gerçekleşmeleri Bütçe Gelirleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet Bilgileri Proje Bilgileri Diğer Faaliyet ve Proje Bilgileri KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER EK- 1 Yılı Birimler Tarafından Yapılan Bilimsel Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler...95 EK- 2 Öğretim Elemanları Bilimsel Yayınları.119 EK- 3 Yılı İçerisinde Tamamlanan ve Devam Eden Projeler EK- 4 Enstitüler Bazında Yılı İçerisinde Tamamlanan ve Devam Etmekte Olan Tez Çalışmaları EK- 5 Üniversite Tanıtım Fotoğrafları

5 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Akademik Birimlerin Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı Tablo 2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fiziki Alan Durumu Tablo 3.Taşınmazlara yılında Yapılan İlaveler Tablo 4. Eğitim Alanı Derslikler Tablo 5. Kantin ve Kafeteryalar Tablo 6. Müstecir Firmalar Aracılığıyla Yemek Hizmeti Verilen Yerler Tablo 7. Misafirhane Sayıları Tablo 8. YURT-KUR Öğrenci Yurtları Tablo 9. Lojmanlar Tablo 10. Spor Tesisleri Tablo 11. Toplantı ve Konferans Salonları Tablo 12. Okul Öncesi Alanları Tablo 13. Gündüz Bakımevi tarafından yapılan etkinlikler Tablo 14. Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler Tablo 15. Yaptıkları İşlere Göre Matbaa Makinelerinin Cins ve Sayıları Tablo 16. Yılında Basımı Yapılan Evrak Sayısı Tablo 17. Taşıtlar Tablo 18. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ulusal Akademik Ağ Kullanım İstatistikleri Tablo 19. Bağlantı Hızlarının Dağılımı Tablo 20. Port Sayıları Tablo 21. Kullanılan Yazılım Programları Tablo 22. Bilgisayarlar Tablo 23. Kütüphane Kaynakları Tablo 24. Süreli Yayınlar Tablo 25. Kütüphane Kullanım Verileri Tablo 26. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 27. Taşınır Malzeme Listesi Tablo 28. Personel Sayıları Tablo 29. Akademik Personelin Kadro Dağılımı Tablo 30. Akademik Personelin Dolu Kadrolarının Birimlere Göre Dağılımı Tablo 31. Akademik Personel Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 32. Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Tablo 33. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Tablo 34. Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablo 35. Diğer Üniversitelerden Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Görevlendirilen Akademik Personel Tablo 36. Ayrılan Akademik Personel Tablo 37. yılında Ataması Yapılan Akademik Personel Tablo 38. Akademik Personel Unvan Değişiklikleri Tablo 39. Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirilmeleri (2547/33) Tablo 40. Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirilmeleri (2547/39) Tablo 41. ÖYP Kapsamında Araş.Görevlisi Sayısı Tablo 42. yılında MSKÜ ne ÖYP Kapsamında 2547 Sayılı Kanun un 33/a Maddesi Uyarınca Atanan Araştırma Görevlisi sayısı Tablo 43. İdari Personel (Kadro Doluluk Oranına Göre) Tablo 44. İdari Personelin Görev Yerleri itibariyle Dağılımı Tablo 45. Engelli Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Tablo 46. İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo 47. İdari Personelin Hizmet Süresi Tablo 48. İdari Personelin Yaş itibariyle Dağılımı Tablo 49. Ayrılan Personel Sayısı Tablo 50. Yılı Atanan İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı Tablo 51. Personelin Katıldığı Eğitimler Tablo 52. Program Sayıları Tablo Eğitim-Öğretim yılı Öğrenci Sayıları Tablo Eğitim-Öğretim yılı Öğrenci Sayıları Tablo 55. Fakülte/Yüksekokul Bazında Öğrenci sayıları Tablo 56. Meslek Yüksekokulları Bazında Öğrenci sayıları Tablo 57. Enstitüler Bazında Öğrenci sayıları Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Yeni Kayıt Öğrenci Sayısı Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Yeni Kayıt Öğrenci Sayıları Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Mezun Öğrenci Sayıları Tablo 61. Çift Anadal Programı Öğrenci Sayısı

6 Tablo 62. Yatay/Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayıları Tablo 63. Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı Tablo 64. Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı Tablo 65. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Tablo 66. ÖSYM tarafından Yerleştirilen ve Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Sayısı Tablo Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Sayısı Tablo 69. Engelli Öğrenci Sayısı Tablo 70. Öğrenci Değişim Programları ile Gelen Öğrenci Sayısı Tablo 71. Öğrenci Değişim Programları ile Giden Öğrenci Sayısı Tablo 72. yılı Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Hizmetleri Tablo 73. yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Tablo Tablo 74. İç Denetim Faaliyetleri Tablo 75. yılı Bütçe İşlemleri Sayısı Tablo 76. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Durumu Tablo 77. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Durumu Tablo 78. Son İki Yıllık Yıl Sonu Toplam Ödenek ve Harcamaları Tablo 79. Yıllara Göre Bütçe Ödeneklerinde Artış Tablo 80. Döner Sermaye Gelir Tablosu Tablo 81. yılı Döner Sermaye Gelirleri Dağılımı Tablo 82. Gelirler Tablo 83. Ön Mali Kontrol Durumu Tablo 84. Üniversite Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Tablo 85. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Üniversitede Gerçekleştirilen Etkinlikler Tablo 86. Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Üniversiteler Tarafından Düzenlenen, Üniversiteyi Temsilen Öğrencilerin Katıldığı Etkinlikler Tablo Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Spor Turnavalarına İlişkin Detaylı Bilgiler Tablo 88. Muğla Sıtkı Koçman Üniv.Spor Takımlarının Katıldığı Üniversitelerarası Organizasyonlar Tablo 89. Öğrenci Toplulukları Tablo 90. Yıllar İtibariyle Uluslararası Endekslerde Taranan (SCI, SSCI, AHCI) Yayın Sayıları Tablo 91. Birimler Bazında Öğretim Elemanları Yayın Sayıları Tablo 92. Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Elemanı Sayısı Tablo 93. Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Özendirme Ödülleri Tablo 94. Sanatsal Etkinlikler Tablo 95. Patent Sayıları Tablo 96. Erasmus Hareketlilik Programı Kapsamında Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Tablo 97. Farabi Değişim Programı Protokolleri Tablo 98. Mevlana Değişim Programı Protokolleri Tablo 99. Erasmus Programı Değerlendirme Tablosu Tablo 100. Farabi Değişim Programı Değerlendirme Tablosu Tablo 101. Mevlana Değişim Programı Değerlendirme Tablosu Tablo 102. Soruşturmalar Tablo 103. Dava Dosyaları Tablo 104. İcra Takipleri Tablo 105. Yılında Destek ve Yardım Alan Öğrenci Sayısı Tablo 106. Yılında Kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezleri Tablo 107. UZEM Güz Yarıyılı Faaliyet Bilgileri Tablo 108. CBS&UZAL Tarafından Projelendirme Aşamasında Olan Çalışmalar Tablo 109. MÜYOM Yılında Tamamlanan Sertifika Programları Tablo 110. MÜYOM Yılında Tamamlanan Eğitim Programları Tablo 111. Yılında MÜGAM da Yapılan Gıda Analizleri ve Numune Sayıları Tablo 112. Malzeme Araştırma Laboratuvarında yılında yapılan analizler : Tablo 113. Proje Sayıları Tablo 114.Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Tablo 115. Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü Tarafından Yapılan Faaliyetler Tablo 116. yılı içerisinde tamamlanan Bilimsel Araştırma Projeleri Tablo 117. yılı içerisinde tamamlanan GEKA projeleri Tablo 118. yılı içerisinde tamamlanan Tübitak Projeleri Tablo 119.Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri Tablo 120.Devam Eden Avrupa Birliği Projeleri Tablo 121.Devam Eden Tübitak Projeleri Tablo 122.Devam Eden SAN-TEZ Projeleri

7 4

8 SUNUŞ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, çağdaş alt yapısı, eğitim öğretimi, bilimsel çalışmaları, spor, sanat ve kültür etkinlikleri, akademik ve idari yapılanması, insan kaynakları, topluma hizmet alanları, sektörel işbirlikleri, öğrencileri, mezunları ve diğer kurumlarla olan saygın ilişkileriyle sürekli büyüyen ve gelişen bir üniversitedir. Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmetler sunma ve bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesine öncülük eden bir dünya üniversitesi olma vizyonu olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1200 lere varan akademik personeli, 827 idari personeli, i aşan öğrencisi; 13 fakültesi, 4 enstitüsü, 6 yüksekokulu, 13 meslek yüksekokulu ve 31 araştırma ve uygulama merkezi ile hedeflerini gerçekleştirme kararlılığıyla hareket etmektedir. Sağlıklı kurumsal gelişim yöneticinin temel faaliyetlerinden biri olan planlama unsuru olmadan gerçekleştirilemez. Faaliyet raporları, Üniversite olarak belirlediğimiz hedefler çerçevesinde yıl içerisinde gerçekleştirilenlerin bir değerlendirmesidir. Bu değerlendirme sonucunda başarılı olduğumuz alanları tanıyıp kurumsallaştıracak ve iyileştirmeye açık alanları tespit edeceğiz sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.nci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde objektif bir çalışmayla hazırlanmış olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yılı Faaliyet Raporu nu değerli paydaşlarımızın ve tüm kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunar, bu çalışmaların üniversite ve toplumumuza faydalı olması dileğiyle özverili çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Nisan 2014 Prof.Dr.Yusuf Ziya ERDİL Rektör V. 5

9 6

10 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu 1. GENEL BİLGİLER Muğla ilindeki ilk Yüksek Öğrenim birimi, 1975 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı olarak kurulmuş olan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu dur. Bu okul 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır yılında ise Muğla Meslek Yüksekokulu kurulmuş ve eğitim öğretime başlamıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 03 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile kurulmuş ve 10 Kasım 1992 de Kurucu Rektörünün atanması ile tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Üniversitenin kuruluşunda İktisadî ve İdarî Bilimler, Fen-Edebiyat, Teknik Eğitim ve Su Ürünleri Fakülteleri; Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yer almıştır. Üniversitenin kurulmasıyla Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine, Muğla Meslek Yüksekokulu da Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Muğla Üniversitesi ismi 31 Mayıs 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değişmiştir. Üniversitede 13 Fakülte (10 u faal), 4 Enstitü, 6 Yüksekokul (5 i faal), 13 Meslek Yüksekokulu (12 si faal), 6 Bölüm Başkanlığı, 31 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. 222 bölüm/program, 65 ana bilim dalında öğrenci, 1192 öğretim elemanı ve 827 idari personel ile eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. 1.1 MİSYON VE VİZYON dönemini kapsayan ikinci kurumsal stratejik planda belirlenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi misyon ve vizyonu aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. Misyon Evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan, yenilikçi araştırmalar yapan ve topluma hizmet üreten bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirdiği eğitimöğretimle ulusal ve uluslararası alanlarda aranan seçkin mezunlar yetiştirmektir. Vizyon Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitimöğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa hizmetler sunan, bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesine öncülük eden bir dünya üniversitesi olmaktır. 7

11 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Üniversitenin Görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi uyarınca; Kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a. Çağdaş uygarlık ve eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun, ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası, kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine, bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak, yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak belirlenmiştir. 8

12 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu 2. Rektör Günümüz yükseköğretim sistemi içinde üniversitedeki en üst düzeydeki yönetici ve atamaya yetkili amir rektördür. Rektör akademik ve idari konularda üniversitedeki tüm üst kurulların başkanlığını yapar. Rektörün görevleri; a. Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, b. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurul a bilgi vermek, c. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, d. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, e. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Ayrıca üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel-idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 3. Üniversite Senatosu Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup, aşağıdaki görevleri yapar: a. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, b. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, c. Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, d. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, e. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, f. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, g. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 9

13 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu 4. Üniversite Yönetim Kurulu Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: a. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, b. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, c. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, d. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 5. Dekan Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları: a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, b. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, c. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, d. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 10

14 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu 6. Enstitü Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, rektör tarafından üç yıl için atanır. Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. 7. Yüksekokul Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürü, rektör tarafından üç yıl için atanır. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. 8. Genel Sekreter Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, üniversite İdari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. a. Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, b. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, c. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, d. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, e. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, f. Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, g. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, h. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 1.3 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Üniversitemiz faaliyetlerine 1992 yılında Muğla il merkezine 6 km uzaklıktaki Kötekli mevkiinde bulunan merkez yerleşkede Dokuz Eylül Üniversitesinden devredilen m 2 lik arazi üzerinde m 2 lik kapalı alana sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Muğla il merkezinde bulunan Muğla Meslek Yüksekokulu ile başlamıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1992 yılında kurulan üniversiteler arasında alt yapının nitel ve nicel gelişim açısından aynı dönemde kurulan diğer üniversitelere oranla çok daha hızlı gelişen bir yükseköğrenim kurumudur. Bunun temel nedeni eğitim gönüllülerinin Üniversitemize yaptıkları bağışlardır. Bunların başında Üniversitemizin hamisi Sayın Sıtkı Koçman gelmektedir. Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı idari birimler Kötekli Kampüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Akademik Birimlerin yerleşim yerlerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 11

15 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu Tablo 1. Akademik Birimlerin Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı BULUNDUĞU YER ENSTİTÜ FAKÜLTE YÜKSEKOKUL MESLEK YÜKSEKOKULU Muğla/Merkez Tıp Fakültesi Muğla MYO Bodrum Güzel Sanatlar Fak. Bodrum Denizcilik MYO Dalaman MYO Dalaman Dalaman Sivil Havacılık YO Datça Datça Kazım Yılmaz MYO Fethiye İşletme Fethiye Sağlık Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Fethiye Fak. Yüksekokulu Koçman MYO Fethiye Sağlık Hizmetleri MYO Köyceğiz Köyceğiz MYO Marmaris İçmeler Turizm MYO Sağlık Hizmetleri MYO Milas Milas Sıtkı Koçman MYO Eğitim Bil. Enst. Edebiyat Fak. Beden Eğitimi ve Spor YO Fen Bil. Enst. Eğitim Fak. Muğla Sağlık YO Sağlık Bil. Enst. Fen Fak. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO Muğla/Kötekli Kampüs Ortaca Ula Yatağan Fiziksel Yapı Sosyal Bil. Enst. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İlahiyat Fak. Mimarlık Fak. Mühendislik Fak. Su Ürünleri Fak. Teknik Eğitim Fak. Teknoloji Fak. Sıtkı Koçman Yabancı Diller YO Ortaca MYO Ula Ali Koçman MYO Yatağan MYO Aralık tarihi itibariyle Kötekli Kampüsünde toplam kapalı alan m 2 ye ulaşmıştır. Muğla il merkezinde ise, Tıp Fakültesi, Muğla Meslek Yüksekokulu, merkez lojmanları, Konukevi ve diğer birimler olarak Aralık tarihi itibariyle m 2 lik bir kapalı alan bulunmaktadır. Muğla Merkez ve Köteklideki yerleşkenin dışında diğer ilçelerde faal olarak büyümesini sürdürmekte olan Üniversitemizi büyük ölçekte meslek yüksekokulları temsil etmektedir. İlçeler olarak mevcut kapalı alan büyüklüğü ise m 2 dir. 12

16 Tablo 2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fiziki Alan Durumu Yeri Sıra No Şu An Binada Hizmet Veren Birim(ler) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu Binanın İlk Faaliyete Geçtiği Yıl Finans Kaynağı 13 Eğitim Alanları Pers.+ Yönet.Hiz. Alanı* Spor Tesisleri Öğrc. Kantin Kafeterya Yemek. Tesis. Diğer Tesisler Lojmanlar+ Sosyal Tes. +Yurtlar Muğla 1 Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu Eylül Ünv. Devir Muğla 2 Erkek Öğrenci Yurdu (YURTKUR) Eylül Ünv. Devir Muğla 3 Kötekli lojmanları (23 adet) 1993 Öz. İdareden satınalma Muğla 4 Kötekli Spor Salonu + Taşıt garajı 1993 Öz. İdareden satınalma Muğla 5 Muğla Meslek Yüksekokulu 1994 TKİ'den Satın Alma Muğla 6 Muğla MYO Tur. Uyg. (Konukevi) 1994 TKİ'den Satın Alma Muğla 7 Stüdyo Tip Lojmanlar (20 adet) 1994 TKİ'den Satın Alma Muğla 8 Merkez Lojmanları (55 adet) 1994 TKİ'den Satın Alma Muğla 9 Tıp Fakültesi 1996 Sağlık Bakanlığından Devir Marmaris 10 Sağlık Hizmetleri M.Y.O 1996 Sağlık Bakanlığından Devir Muğla 11 Mavi Çatı Öğrenci Kafeteryası 1996 Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 12 Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu (YURTKUR) 1997 Milli Piyango İdaresi Ortaca 13 Ortaca Meslek Yüksekokulu 1998 Öz. İdaresinden Satın Alma Muğla 14 Yapı İşl. Tek. Dai. Bşk. + Isı Merkezi 1999 Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 15 Eğitim Fakültesi 1999 Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 16 Fen /Edebiyat Fakültesi Laboratuarlar 1999 Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 17 İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1999 Sıtkı Koçman Muğla 18 İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ek Binası 2012 Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 19 Şehbal Baydur Kız Öğrenci Yurdu (YURTKUR) 1999 Şehbal Baydur Muğla 20 Merkezi Atölye+Matbaa 2000 Öz. İdareden Devir Muğla 21 Ali Koçman Kül.San.Sitesi (Sos.Bil.+Fen Bil.Ens.+Kreş) 2000 Sıtkı Koçman Muğla 22 Mefaret Koçman Sağ.Merk. (İdari Mali İşler Dai. Başk. + SKS Dai. Başk.+ Poliklinikler) 2000 Sıtkı Koçman Muğla 23 Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı 2000 Sıtkı Koçman Muğla 24 Fen Fakültesi +Edebiyat Fakültesi 2000 Üniversite Yatırım Bütçesi+ Sıtkı Koçman Muğla 25 Fen Fakültesi Ek Binası 2012 Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 26 Teknoloji Fakültesi (Teknik Eğitim Fakültesi) + Atölye 2000 Sıtkı Koçman Muğla 27 Sıtkı Koçman Yabancı Diller Y.O Sıtkı Koçman Muğla 28 Yabancı Diller Ek Binası 2012 Üniversite Yatırım Bütçesi Fethiye 29 Fethiye Ali Sıtkı Mefh. Koç. M.Y.O 2000 Sıtkı Koçman Ula 30 Ula Ali Koçman M.Y.O. + Atölye 2000 Sıtkı Koçman Muğla 31 Mefharet Koçman Kız Öğr.Yurdu (YURTKUR) 2000 Sıtkı Koçman Muğla 32 Sıtkı Koçman Spor Tes.+ Yüzme Havuzu 2001 Sıtkı Koçman Milas 33 Milas Sıtkı Koçman M.Y.O 2001 Sıtkı Koçman Milas 34 Milas S.K. M.Y.O. Öğr. Kafeteryası 2001 Üst Hakkı Tesisi Muğla 35 Vakıf Lojmanları (54 adet) 2001 Sıtkı Koçman Dalaman 36 Dalaman Meslek Yüksekokulu 2002 Öz. İdareden Devir Toplam Brüt

17 Yeri Sıra No Şu An Binada Hizmet Veren Birim(ler) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu Binanın İlk Faaliyete Geçtiği Yıl Finans Kaynağı Eğitim Alanları Pers.+ Yönet.Hiz. Alanı* Spor Tesisleri Öğrc. Kantin Kafeterya Yemek. Tesis. Diğer Tesisler Lojmanlar+ Sosyal Tes. +Yurtlar Fethiye 37 Fethiye Sağlık Yüksekokulu 2002 Sıtkı Koçman Muğla 38 Türkevi Öğrenci Kafeteryası 2002 Ünv. Öğr. Sos.Hiz. Bütçesi Fethiye 39 Sıtkı-Mefharet Koçman Fethiye Öğr.Yur. (YURTKUR) 2002 Sıtkı Koçman Muğla 40 Atatürk Kültür Merkezi 2002 Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 41 Merk.Kütüphane + Bilgi İşl.D. Bşk Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 42 Eğ. Fak. İdari Bina+ Muğla Sağlık Y.O 2003 Üniversite Yatırım Bütçesi Bodrum 43 Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum 2004 Öz. İdareden Kira Yatağan 44 Yatağan Meslek Yüksekokulu 2004 Yatağan Belediyesi Muğla 45 Karya Kapı Öğr. Kafeter. (F.E.F) Muğla 46 Spor Tesisleri Tribün 2006 Üniversite Yatırım Bütçesi Datça 47 Datça Kazım Yılmaz M.Y.O Kazım Yılmaz Datça 48 Datça Kazım Yılmaz M.Y.O.Lojm Kazım Yılmaz Muğla 49 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2007 Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 50 Geçit Kafe Öğr. Kafeteryası (F.E.F) 2007 Üst Hakkı Tesisi Bodrum 51 Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum 2009 Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 52 Mühendislik Fakültesi 2009 Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 53 Araştırma Laboratuvarları Merkezi 2009 Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 54 Bilgi İşl. Merkezi (Rektörlük) +Müze 2009 Üniversite Yatırım Bütçesi Ula 55 Ula Meslek Yüksekokulu 2010 Tahsis Köyceğiz 57 Köyceğiz Meslek Yüksekokulu 2011 Kira Muğla 58 Muğla MYO Kapalı Spor Salonu ve Konukevi 2012 Üniversite Yatırım Bütçesi Bodrum 59 Nasuhoğlu Kongre Merkezi Bodrum 2012 Şükran Rauf Nasuhoğlu + Üniversite Yatırım Bütçesi Bodrum 60 Bodrum Tarihi Bina (Akademia) 2012 Maliye Bak. Tahsis Marmaris 61 İçmeler Turizm M.Y.O 2012 Kira(Bedelsiz 10 Yıllık) Muğla 62 Araştırma Laboratuvarları Merkezi B Blok Üniversite Yatırım Bütçesi Milas 63 Milas MYO Atölyeler Ek Binası Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 64 Su Ürünleri Binası Üniversite Yatırım Bütçesi Muğla 65 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Binası Üniversite Yatırım Bütçesi Toplam Brüt 14

18 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu Tablo 3.Taşınmazlara yılında Yapılan İlaveler BİRİMİN BULUNDUĞU YER BİRİM ADI ALANI (m 2 ) Muğla Araştırma Laboratuvarları Merkezi B Blok Milas Milas MYO Atölyeler Ek Binası Muğla Su Ürünleri Binası Muğla Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Binası Eğitim Alanı Derslikler Tablo 4. Eğitim Alanı Derslikler Amfi Sınıf Bilgisayar Diğer Lab. (Adet) Toplam Eğitim Alanı (Adet) (Adet) Lab. (Adet) Eğitim Sağlık Araştırma (Adet) 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim-Öğretim yılı ve Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında 42 tane amfi ve 301 tane sınıfta eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Toplam sınıfın %43.85 i fakültelerde, %32.56 sı meslek yüksekokullarında, %22.59 u yüksekokullarda, %1 i araştırma ve uygulama merkezlerinde bulunmaktadır. Üniversite bazında toplam 42 amfinin %66.67 si yüksekokullarda, %33.33 ü fakültelerde bulunmaktadır. Ayrıca toplam laboratuvarların %83.64 ü eğitim, %14,54 ü araştırma ve %1,82 si sağlık laboratuvarlarından oluşmaktadır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde; Su Analiz Laboratuvarı Gıda Analiz Laboratuvarı Malzeme Araştırma Laboratuvarı Mikrobiyoloji Laboratuvarı Manyetik Malzeme Araştırma Laboratuvarı Biyokimya Laboratuvarı olmak üzere 6 tane Merkezi Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. 15

19 1.3.2 Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu Üniversitemizin bütün fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı nın belirlediği esaslar çerçevesinde müstecir firmalar aracılığıyla kantin kafeterya hizmeti verilmektedir. Sadece İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kantini, bina Sıtkı Koçman Vakfı tarafından yaptırıldığından, anlaşma gereği Vakıf tarafından işletilmektedir. Tüm üniversite düzeyinde ilçeler dahil toplam 16 kantin ve 4 kafeterya bulunmaktadır. Tablo 5. Kantin ve Kafeteryalar Bulunduğu Sayısı Alanı Kantin/Kafeterya Adı Yer (Adet) (m 2 ) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Kantini m² Dalaman Dalaman Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini 1 93 m² Datça Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini m² Fethiye Kötekli Kampüsü Fethiye A.S.M.K. Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini 1 315,2 m² Fethiye Sağlık Yüksekokulu Öğrenci Kantini m² Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci Kantini 1 87 m² Eğitim Fakültesi Öğrenci Kantini 1 362m² Karya Kapı Öğrenci Kafeteryası m² Kütüphane Çay Ocağı 1 67 m² Mavi Çatı Öğrenci Kafeteryası m² Mühendislik Fakültesi Öğrenci Kantini 1 95 m² Türk Evi Öğrenci Kafeteryası m² Geçit Kafe Kafeteryası m² İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kantini m² Marmaris Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini 1 29 m² Milas Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini m² Muğla Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini m² Muğla Merkez Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrenci Kantini 1 80 m² Ortaca Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini m² Ula Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini 1 77 m² Yemekhaneler Yerleşkemizin beslenme amaçlı en önemli tesislerinden birisi Kötekli Kampüsünde yer alan 3000 kişi kapasiteli ve m 2 alana sahip olan Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayıdır. Tesisten Kötekli yerleşkemizde bulunan birimlerimizin yanı sıra, il merkezinde bulunan Tıp Fakültesi, Muğla Meslek Yüksekokulu ve Gündüz Bakımevi yararlanmaktadır. Merkez kampusümüzde ve ilçelerde bulunan birimlerimizde öğrenim gören öğrencilerimizin yemek hizmeti, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca yapılan ihaleler sonucunda anlaşma yapılan müstecir firmalar aracılığı ile aşağıda belirtilen yerlerde verilmektedir. 16

20 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu Tablo 6. Müstecir Firmalar Aracılığıyla Yemek Hizmeti Verilen Yerler AKADEMİK BİRİM Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı Dalaman Meslek Yüksekokulu Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Güzel Sanatlar Fakültesi (Bodrum) Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Fethiye Sağlık Yüksekokulu İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Ortaca Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Yatağan Meslek Yüksekokulu Misafirhaneler Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere uygulamalı meslek becerisi kazandırırken aynı zamanda Üniversitede düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, sportif etkinliklere davet edilen misafirlerin konaklaması amacıyla kurulmuş olan Uygulama Oteli (Konuk Evi 1), tarihi itibariyle sosyal tesis kapsamına alınarak Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı na devredilmiştir. senesi itibari ile sosyal hizmet amaçlı olarak varlığını sürdüren bir de Konuk Evi (Konuk Evi 2) bulunmaktadır. Tablo 7. Misafirhane Sayıları Misafirhane Adı Kapalı Alan(m 2 ) Kapasite (Kişi) Konuk Evi Konuk Evi Öğrenci Yurtları Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarına yönelik taleplerine, merkezde yatak kapasiteli Yurt-Kur Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu ile yatak kapasiteli Yurt Kur Muğla Erkek Öğrenci Yurdu; ilçelerde 324 yatak kapasiteli Ortaca Öğrenci Yurdu ve 300 yatak kapasiteli Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu ile cevap verilmektedir. Aynı zamanda üniversite kampüs alanında yer alan kişi kapasiteli Residorm öğrenci yurdu yapişlet-devret modeliyle tesis edilmiş olup hizmet vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, ilimizde mevcut özel girişimcilerin işlettikleri yurt ve pansiyonlar ile öğrenci evlerinde barınabilmektedir. Tablo 8. YURT-KUR Öğrenci Yurtları Yurt adı Kapasite (Kişi) K E Toplam YURT KUR Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu YURT KUR Muğla Erkek Öğrenci Yurdu YURT KUR Ortaca Öğrenci Yurdu YURT KUR Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu TOPLAM

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. İçindekiler SUNUŞ... 7 1. GENEL BİLGİLER... 9 1.1 MİSYON VE VİZYON... 10 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 11 1.3 İDAREYE

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (AĞUSTOS-2012) 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARABÜK 205 Karabük Üniversitesi 204 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa Karabük Üniversitesi 204 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 2 Sunuş, Karabük

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SİNOP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 - SİNOP Nisan-2014 1 ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2012 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 1 SUNUŞ Kurumumuzun 2011 Yılı İdare Performans Programında,

Detaylı