Çalışma Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012-2014. Çalışma Raporu"

Transkript

1 Çalışma Raporu 1

2 İZMİR TABİP ODASI OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Mayıs 2014 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak Tel : (232) (pbx) Faks : (232)

3 İçindekiler Sunuş 4 İzmir Tabip Odası Kurulları 6 Etkinliklerimiz 9 Sempozyumlar 93 TTBMK ile Kurumsal İlişkiler 110 Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantıları 152 Hukuk Bürosu Çalışmaları 154 Onur Kurulu Çalışmaları 181 Hekime Yönelik Şiddet Çalışmaları 184 Çevre Alanındaki Çalışmalar 191 Aile Hekimliği Alanındaki Çalışmalar 195 Emekli Hekimler Alanındaki Çalışmalar 197 Kurum Hekimliği Alanındaki Çalışmalar 202 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Alanındaki Çalışmalar 203 Nükleer Karşıtı Platform Çatısı Altındaki Çalışmalar 208 İnsan Hakları Alanındaki Çalışmalar 217 Asistan Hekimlik Alanındaki Çalışmalar 222 Özel Hekimlik Alanındaki Çalışmalar 231 Cumhuriyet İçin Güçbirliği Platformu Çalışmaları 235 Kültür Sanat Alanındaki Çalışmalar 239 Hekim Meclisi Toplantıları 248 İlkyardım Eğitim Merkezi Çalışmaları 251 Basın Açıklamaları 252 Mali Tablolar Denetleme Kurulu Raporu Denetleme Kurulu Raporu 269 3

4 Sunuş Çok yoğun ve zorlu geçen iki yılın sonunda, Odamızın çalışma dönemi sona ermektedir. Tıp fakültelerinde öğrenime başlayan tıp öğrencisinden,en üst düzeyde görev yapan meslektaşımıza kadar, hekimler ekonomik,özlük ve diğer mesleki alanlarda büyük sorunlar yaşamaya devam etmişlerdir. Bu dönemin başında da açıkladığımız gibi,hekimlerin yaşadığı sorunların temel nedeni,ülkemizdeki sağlık ortamını baştan aşağıya değiştirmeyi hedefleyen Sağlıkta Dönüşüm Projesi dir. Aslında küresel olan proje, sağlık alanında, yurttaşlarımız ve hekimler açısından, Cumhuriyet in kuruluşundan beri elde edilmiş olan bütün hak ve kazanımları ortadan kaldırmayı hedeflemekteydi. Hekimler açısından,kamu veya özel fark etmeksizin,çalışma yükünün olağanüstü artması,ekonomik kazanımların ve çalışma koşullarının olabildiğince güvencesiz hale getirilmesi,mesleki bağımsızlığın ortadan kaldırılması,tayin,sürgün, geçici görevlendirmeler,at amalar,görevden almalar ve diğer yöntemlerle, idari ve siyasi baskıların dayanılmaz boyutlara ulaştığı bir dönem yaşanmıştır. Yurttaşlarımız açısından ise,sağlık hizmeti için her düzey başvuruda,yasal olarak ceplerine el atıldığı bir dönem olmuştur. Toplamda sağlığa harcanan kaynak olağanüstü artmış,ancak toplumun sağlığı açısından,harcanan kaynağın düzeyine bakıldığında, anlamlı bir düzelme sağlanması bir yana, kaynaklar, büyük ölçüde, ilaç,tıbbi teknoloji ve uluslararası fonlara, dolayısıyla yurt dışına akmıştır. Hekimler açısından,varılan nokta,geleceğe güvenle bakamayan,iş güvencesinden yoksun,şiddete uğrama tedirginliğini her an yaşayan,emeğinin karşılığını performans ödemeleri baskısı altında,etik dışında davranmadan elde edebilmek için çabalayan,emekli olduğunda ise yoksulluk düzeyindeki emekli maaşı korkusuyla yaşayan bir meslek grubu haline getirilme gerçeğidir. Sağlık alanında,bütün kazanımları ortadan kaldırmayı hedefleyen projenin sahibi olan siyasi irade,siyasal ve sosyal alanda da, Cumhuriyet in bütün kazanımlarını hem gerçek hem de düşünsel anlamda silmek çabası içinde olmuştur. Cumhuriyet in bütün kurumlarının tabelalarından TC yi silme girişimleri, ulusal bayram kutlamalarımız ve ulusal andımıza konan yasaklar açılım başlığı altında ulusal birliğimizi ve kardeşliğimizi ayrılıkçılık ve bölücülük tehdidi ile karşı karşıya bırakan yaklaşımlar,cumhuriyetimizin kurucularını katliamcılıkla suçlamalar, kadınlarımızın bütün sosyal kazanımlarını, çocuklarımızı çağdaş ve laik eğitim sisteminden uzaklaştırmayı hedefleyen eğitim politikaları, bu çabalara örnek olarak gösterilebilir. 4

5 Yönetim Kurulumuz, yönetime aday olurken ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda, hekimlerin hak ve çıkarlarını savunmayı temel politikası ve hedefi sayma doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, ulusal değerlerimizi ve Cumhuriyet imizin kazanımlarını savunmayı da bir görev olarak kabul etmiştir. Çalışmaya başladığı dakikadan, gece yarısı şiddete uğradığı her hangi bir ana kadar,meslektaşlarımızın hayatının her anında yanında olmayı temel bir yaklaşım olarak sürdürmüştür dönemi boyunca, odamızın çalışmalarına katkı sağlayan, e leştiri ve önerileriyle bu çalışmaları zenginleştiren bütün meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün bu çalışmaları gerçekleştirirken, bize destek ve yardımcı olan, Oda Büromuz çalışanları, Hukuk Büromuz sorumlusu ve Genel Yönetmenimiz Av. Mithat Kara, Av.Abdullah Hızal, Arzu Ergünal, Nazlı Akkaş, Özlem Sabırlar, Mesut Biçer, Mustafa Dinçay, Bilgi İşlem ve İletişim Sorumlumuz Özgür Sabırlar, İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Hadi Sağın, Mali Müşavirimiz Avni Özen, emekli olan Muhasebe Sorumlumuz Canan Özlük ve Odamızdaki görevinden ayrılan İlginç Çavdar a çok teşekkür ediyoruz dönemi için kurullarımızda görev yapacak meslektaşlarımıza şimdiden başarılı bir çalışma dönemi diliyoruz. İZMİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 5

6 Yönetim Kurulu Üyeleri İzmir Tabip Odası Kurulları Dr. Suat KAPTANER Başkan Dr. Mete GÜZELANT Genel Sekreter Dr. Ceyhun BALCI Veznedar Üye Dr. Mustafa OLGUNER Muhasip Üye Dr. Ayşenur OKTAY Üye Dr. Hakan YETİMALAR Üye Dr. Fatih SÜRENKÖK Üye 6

7 İzmir Tabip Odası Kurulları Onur Kurulu Dr. Mert Özbakkaloğlu Dr. Oğuz Kılınç Dr. Mehmet Çelebisoy Dr. Ferhan Sağın Dr. Ertürk Erdinç Büyük Kongre Delegeleri Dr.Erdener Özer Dr. Sait Eğirilmez Denetleme Kurulu Dr. Sabri Dereli Dr. Timur Meşe Dr. Raşit Midilli Dr. Namık Demir Dr. Taşkın Altay Dr. Ruşen Aydın Dr.Ahmet Ömer Özütemiz Dr. Ali Ağzıtemiz Dr. Velik Lök Dr. Can Ceylan Dr. Murat Ermete Dr. Türkan Süren Dr. Ertan Can Dr. Anıl Tanburoğlu Dr.Ayşin Zeytinoğlu Dr. Ahmet Onur Keskin 7

8 ETKİNLİKLERİMİZ 8

9 Mayıs Kutlamalarına Katılım Toplantı Bergama Elele Toplantısı Toplantı Halk Sağlığı Komisyon Toplantısı Toplantı 19 Mayıs Bayramı Halk Kutlamasına Hazırlık Toplantısı Dr. Suat Kaptaner Basın Açıklaması Konu: Hekime Yönelik Şiddet Yer: Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mayıs Bayramı Halk Kutlamasına Katılım Yer: Cumhuriyet Meydanı Röportaj- Haber Ekspres Konu: Yeni Yönetim Kurulu Projeleri Dr. Suat Kaptaner Röportaj-Cumhuriyet Gazetesi Konu: Yeni Yönetim Kurulu Projeleri Dr. Suat Kaptaner Ziyaret Edenler İzmir İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Mehmet Özkan Yönetim Kurulumuzu Ziyaret etti Toplantı İzmir Psikiyatri Derneği İle Görüşme Konu: Hekime Yönelik Şiddet Basın Açıklaması Konu: Sağlık Bakanlığı nın Eğitim Ve Araştırma Hastanelerindeki Keyfi Uygulamalardan Birisi Daha Hukuk Duvarına Çarptı. İzmir Tabip Odası nın Desteği İle Açılan Davada, Klinik Şeflerinin Yetkilerinin Alınmasına Dair Uygulamada Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi. 9

10 Basın Açıklaması Konu: İzmir Tabip Odası Tarafından Takip Edilen Süreçte Hekime Şiddet Bir Kez Daha Cezalandırıldı Toplantı-Kokteyl Özel Hekimler İle Toplantı Ve Kokteyl Dr. Mete Güzelant Saldırıya Uğrayan Dr. Hüseyin Aydın Turan a Destek. Karakolda ifade alımı, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde rapor alma süreçleri, nöbetçi savcı ile görüşme Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı Toplantı-TTB Ankara Konu: Şiddet Yer: Türk Tabipleri Birliği Katılımcı: Dr. Sinan Özçelik Odamızı temsilen katıldı Ziyaret Ettiklerimiz İzmir İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Mehmet Özkan ı ziyaret ettik Op.Dr. Suat Kaptaner Ziyaret Ettiklerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda yı ziyaret ettik Op.Dr. Suat Kaptaner, Prof.Dr. Mustafa Olguner Ziyaret Edenler EXPO 2020 Genel Sekreterliği ve Dr. Bülten Tugay Odamızı ziyaret etti Ziyaret Ettiklerimiz İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak ı ziyaret ettik Konu: Hekime Yönelik Şiddet Op.Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant, Av. Mithat Kara Basın Toplantısı Konu: Sağlık, Bilim Dışı Yaklaşımlarla Yönetilemez! Dr. Suat Kaptaner Basın Açıklaması Konu: Hekime Yönelik Şiddet Hekime Yönelik Şiddet Ziyaret Ettiklerimiz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu nu ziyaret ettik 10

11 Ziyaret Ettiklerimiz Asayiş Şb. Müdürü Özgür Duman ve Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Orhan ı ziyaret ettik Dr. Suat Kaptaner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Törenine katılım Dr. Suat Kaptaner Yer: DEÜ Tınaztepe Kampüsü Toplantı Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı-Antalya Dr. Suat Kaptaner Toplantı İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu ve İzmir Tabip Odası TTB Delegeleri Toplantısı Toplantı İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı Basın Duyurusu Konu: Karakolda Dayak İddiaları Üzerine İzmir Tabip Odası Tarafından Hekim Hakkında Yapılan İnceleme Sonucu Toplantı-Ankara TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı Dr. Ayşenur Oktay, Dr. Can Ceylan Toplantı İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı Ziyaret Edenler Medicalpark Özel İzmir Hastanesi Yönetimi Odamızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken, Gen. Müd. Dr. Veysi Kubba, Başhekim Dr. Zeki Hozer Basın Duyurusu Konu: Hekime Hakaret Cezalandırıldı Ziyaret Ettiklerimiz İzmir Valisi Cahit Kıraç ı Ziyaret Dr. Suat Kaptaner, Av. Mithat Kara 11

12 Ziyaret Ettiklerimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu nu Ziyaret Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mustafa Olguner, Dr. Hakan Yetimalar Basın Açıklaması Konu: Sivas Madımak Ve Erzincan Başbağlar Katliamında Kaybettiğimiz Yurttaşlarımız Unutmadık Unutmayacağız! Ziyaret Ettiklerimiz Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi Dr. Nurettin Ünal ı ziyaret Dr.Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant Ziyaret Edenler İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoğlu, Dekan Yardımcısı Keramettin Tezcan ve Öğretim Üyesi Dr. Sevinç Hızal Odamızı ziyaret etti Basın Açıklaması Konu: Tam Gün İptal Edildi Sağlık Bakanlığı Bir Kez Daha Hukuk Duvarına Çarptı Ziyaret Ettiklerimiz Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Malas ı ziyaret ettik Ziyaret Ettiklerimiz Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Behzat Özkan ı ziyaret ettik Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ayşenur Oktay, Dr. Hakan Yetimalar Ziyaret Ettiklerimiz Şifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Erdoğan ı ziyaret ettik. Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ayşenur Oktay, Dr. Ceyhun Balcı Basın Toplantısı Konu: Türkiye de Bir İlk Yine İzmir de Yaşanacak İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve İzmir Tabip Odası Tarafından Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Düzenleniyor Ziyaret Ettiklerimiz Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarsılmaz ı ziyaret ettik. 12

13 Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ayşenur Oktay, Dr. Ceyhun Balcı Basın Açıklaması Konu: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarının Haklı Mücadelesini Destekliyoruz Röportaj Ege Sağlık Muhabirleri Derneği İle Görüşme ve Röportaj Dr. Suat Kaptaner Toplantı Sağlık Muhabirleri Derneğiyle Yuvarlak Masa Toplantısı Ziyaret Edenler Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Yasemin Zengin Odamızı ziyaret etti Ziyaret Edenler İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Odamızı ziyaret etti Kongre Katılım Konu: Uluslar Arası Deprem Ve Doğal Afetler Kongresi Düzenleyen: İZFAŞ Katılımcı: Dr. Ahmet Soysal Yer: İZFAŞ Genel Müdürlük Binası Basın Toplantısı Konu: Geçici Görev Zulmüne Son Verilsin! Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant Röportaj- Ege TV Konu: Sisteminin Olumsuzlukları Dr. Ceyhun Balcı Toplantı Konu: 30 Ağustos ve 9 Eylül Etkinlikleri Cumhuriyet İçin Güçbirliği Yer: İzmir Tabip Odası Röportaj Medya Sağlık-Ezgi Toygar Dr. Suat Kaptaner 13

14 Ziyaret Edenler CHP Milletvekili Aytun Çıray ın ziyareti Ziyaret Edenler Goethe Enstitüsü Müdürü nün ziyareti Tören 30 Ağustos Zafer Bayramı Yürüyüşüne Katılım ve Atatürk Heykeline Çiçek konulması Ziyaret Edenler Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnleri ders kapsamında Odamızı ziyaret etti Basın Açıklaması 4 Eylül Sivas Kongresi Dr. Suat Kaptaner Toplantı 9 Eylül Kutlamaları Cumhuriyet İçin Güçbirliği Dr. Suat Kaptaner Kokteyl Konu: 9 Eylül, İzmir in Kurtuluşunun 90. Yılı Kutlama Kokteyli Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediyesi Dr. Suat Kaptaner Tören 9 Eylül İzmir in Kurtuluşunun 90. Yılı 14

15 Ziyaret Edenler Ege Üniversitesi ADT Başkanı Esra Ece ile Görüşme Dr. Suat Kaptaner Ziyaret Edenler Dr. Sabriye Çokçeken Okçu ile Görüşme Dr. Suat Kaptaner Toplantı Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı Toplantı Konu: İstanbul Protokolü, Tutuklu ve Hükümlü Muayeneleri Yer: Aliağa Devlet Hastanesi Dr. Mete Güzelant Ve Av. Mithat Kara Ziyaret Edenler Türk Sağlık Sen Başkanı Ahmet Doğruyol Odamızı ziyaret etti. Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant Ziyaret Edenler Veteriner Hekimler Odası Odamızı ziyaret etti. Dr. Suat Kaptaner Basın Açıklaması Konu: İzmir de Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmen Dr. Mete Güzelant Toplantı Bergama Elele Toplantısı Ziyaret Ettiklerimiz İzmir Aile Hekimleri Derneği ni ziyaret ettik Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı Toplantı Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı Ziyaret Edenler Ege Tıbbiyeliler Derneği Odamızı ziyaret etti. 15

16 Kokteyl Tıp Öğrencileri Kokteyli Düzenleyen: İzmir Tabip Odası Ziyaret Edenler Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu nu Başkan Yardımcısı Dr. Rüçhan Uslu Ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Öztürk Odamızı ziyaret etti Toplantı Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı Toplantı-Ankara Konu: Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantısı Yer: Türk Tabipleri Birliği Katılımcı: Dr. Turgut Tubay Toplantı-Ankara Konu: Özel Hekimlik Kolu Toplantısı Yer: Türk Tabipleri Birliği Katılımcı: Dr. İrfan Eker Ziyaret Ettiklerimiz İzmir İl Halk Sağlığı Müdürü nü ziyaret ettik Dr. Mete Güzelant, Dr. Mustafa Olguner Hukuk Eğitim Seminerleri-1 Son Yasal Düzenlemeler ve Yargı Kararları Işığında, Ceza ve Tazminat Davaları ile Disiplin Soruşturmaları Süreçlerinde Hekimlerin Özen Göstermesi Noktalar Yrd.Doç.Dr. Serkan Çınarlı (İzmir Üniv.Hukuk Fakültesi İdare Hukuku AD) Av. Mithat Kara, Av. Abdullah Hızal Toplantı İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı Sosyal Etkinlik Türk Sanat Müziği Korosu çalışması Birim Toplantısı Konu: Şiddet Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Ayşenur Oktay, Av. Mithat Kara 16

17 Toplantı Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı Gaziantep- Dr. Ersin Arslan Duruşmasına Katılım Dr. Suat Kaptaner Kitlesel Basın Açıklaması Konu: Dr. Ersin Arslan ın İlk Duruşması Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Kurum Hekimliği Komisyon Toplantısı Dr. Mete Güzelant Toplantı Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı Bergama Elele Toplantısı Basın Toplantısı Düzenleyen: Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantı Aile Hekimleri Komisyon Toplantısı Toplantı İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplantısı Sosyal Etkinlik Türk Sanat Müziği Korosu çalışması Ziyaret Edenler Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnleri ders kapsamında Odamızı ziyaret etti Toplantı Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı Sosyal Etkinlik Türk Sanat Müziği Korosu çalışması 17

18 Basın Açıklaması Bergama Elele Hareketi Basın Açıklaması Basın Açıklaması Cumhuriyet İçin Güçbirliği Basın Açıklaması Birim Toplantısı Konu: Döner Sermaye Geri Ödemeleri Yer: Alsancak Devlet Hastanesi Av. Mithat Kara Toplantı Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı Basın Toplantısı Konu: Kamu Hastane Birlikleri Yasası Düzenleyen: İzmir Tabip Odası Dr. Suat Kaptaner Aile Hekimliği Komisyonu Toplantısı Toplantı Konu: Yeni Çıkan İş Sağlığı Yasası Yer: İzmir Tabip Odası Düzenleyen: İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplantı Bergama Elele Toplantısı Sosyal Etkinlik Türk Sanat Müziği Korosu çalışması Birim Toplantısı Konu: Hekime Yönelik Şiddet Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Av. Mithat Kara, Dr. Turgut Tubay Ziyaret Ettiklerimiz Veteriner Hekimler Odası Yeni Yönetim Kurulu nu ziyaret ettik Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı 18

19 Hukuk Eğitim Seminerleri-2 Konu: Mesleki Sorumluluk Sigortası Bizi Koruyor Mu?, Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinde ve Adli Süreçlerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nedir? Dr. Ekin Özgür Aktaş, Av. Mithat Kara Sosyal Etkinlik TSM Koro Çalışması Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Balıkesir Dr. Suat Kaptaner Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı Toplantı Bozyaka Hastanesi Asistan Temsilcileri İle Toplantı Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı Basamak Eğitim Seminerleri-2 Konu: Akılcı Antibiyotik Kullanımı Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı Sunum Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları Güzokulu Av. Mithat Kara Toplantı Bergama Elele Toplantısı Sosyal Etkinlik TSM Korosu çalışması Toplantı Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri Ve Dal Merkezilerinde Çalışan Hekimler İle Toplantı Yer: İzmir Tabip Odası 19

20 Toplantı Aistan Hekimler İle Toplantı Yer: İzmir Tabip Odası Sosyal Etkinlik TSM Korosu çalışması Çalıştay- Samsun 3. Genişletilmiş Hekim Çalıştayı Düzenleyen : Samsun Tabip Odası Dr. Turgut Tubay Toplantı Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı Basın Açıklaması Dr. Melike Erdem in İntiharı Konu: Alo 184 Yetti Artık Çık Devreden Yer: Alsancak Devlet Hastanesi Dr. Melike Erdem İçin Alsancak Devlet Hastanesinde Saygı Duruşu Sky Tv Programı Ana Haber Konu: Sağlık Sektöründeki Son Durum Dr. Mete Güzelant Toplantı Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı Konu: Kubilay Etkinlikleri Sosyal Etkinlik TSM Korosu çalışması Basın Toplantısı Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantı Muayenehane Hekimleri İle Toplantı Yer: İzmir Tabip Odası 20

21 Toplantı Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı Ziyaret Ettiklerimiz Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yöneticisini ziyaret ettik Dr. Suat Kaptaner, Dr. Hakan Yetimalar Görüşme Dr. Suat Kaptaner in Sabah Gazetesi İle Görüşmesi Ziyaret Edenler Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Asistanları İle Görüşme Hukuk Eğitim Seminerleri-3 Konu: Tıbbi Kayıtlar, Reçete Ve Raporların Önemi, Bu Belgelerin Düzenlenmesinde Gösterilen Özensizlik Nedeniyle Yaşanan İdari Ve Adli Sorunlar Av. Abdullah Hızal Ziyaret Edenler İzmir Sağlık Turizmi Derneği Yöneticileri, Dr. Nusret Ayaz, Dr. Bülent Cinel, Özer Mumcu Odamızı ziyaret etti Toplantı Bergama Elele Toplantısı Ziyaret Edenler Aile Hekimleri Derneği Odamızı ziyaret etti Sosyal Etkinlik TSM Korosu çalışması Kahvaltılı Basın Toplantısı Konu: Yurttaşlara Yönelik Fişleme Sağlık Alanında! Sağlık Bakanlığı, Yurttaşların Kimlik Dahil Bütün Sağlık Bilgilerini Fişlemek İstiyor Ziyaret Edenler CHP - Bingöllüler Derneği Odamızı ziyaret etti. 21

22 Toplantı Aile Hekimliği Komisyonu Toplantısı Basamak Hekimleri İçin Eğitim Seminerleri-3 Konu: Saldırgan Hasta Ve Hasta Yakınlarına Yaklaşım Doç.Dr. Bülent Kayahan (E.Ü Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) Cumhuriyet İçin Güçbirliği Basın Açıklaması Konu: Kubilay Anısına Hekim Meclisi Seçimleri Bornova ASM-(Bornova SGB)-Bayraklı ASM (Bayraklı SGB) temsilci seçimleri Hekim Meclisi Seçimleri Muayenehane Hekimleri, 112 Hekimleri, İşyeri Hekimleri, Kurum Hekimleri temsilci seçimleri Yer: İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Seçimleri Medicalpark İzmir Hastanesi temsilci seçimi Hekim Meclisi Seçimleri Baki Uzun Hastanesi temsilci seçimi Basın Açıklaması Bergama Elele Basın Açıklaması Sunum Konu: Mesleki Örgütlenmenin Önemi ve Tabip Odalarının Tanıtımı Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dr. Mustafa Olguner Toplantı Bergama Elele Toplantısı Sosyal Etkinlik TSM Korosu çalışması 22

23 XVIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 23

24 Hekim Meclisi Seçimleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilci seçimi Hekim Meclisi Seçimleri Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilci seçimi Hekim Meclisi Seçimleri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilci seçimi Hekim Meclisi Seçimleri Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekim Meclisi Seçimleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi temsilci seçimi Hekim Meclisi Seçimleri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi temsilci seçimi Toplantı Aile Hekimliği Komisyonu Toplantısı Ziyaret Edenler Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnleri ders kapsamında Odamızı ziyaret etti Basın Açıklaması Konu: Sağlıkta Avuç İçi Endişesi Dr. Mete Güzelant Sosyal Etkinlik TSM Korosu çalışması Ziyaret Ettiklerimiz Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Abdullah Taşyurt u ziyaret ettik Ziyaret Ettiklerimiz Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut u ziyaret ettik Toplantı Konu: Re sen Atamalar Av. Mithat Kara 24

25 Basın Açıklaması Konu: 112 Acilde Tayinler Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant Ziyaret Ettiklerimiz Kamu Hastane Birlikleri Kuzey Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Nuri Dilek i ziyaret ettik Ziyaret Ettiklerimiz Göğüs Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Ahmet Emin Erbay ı ziyaret ettik Ziyaret Ettiklerimiz Göğüs Hastanesi Başhekimi Dr. Enver Yalnız ı ziyaret ettik Toplantı İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı Toplantı 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri Hazırlık Toplantısı Yer: Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dekanlığı, Dekan Tülay Canda ve diğer katılımcı kuruluş temsilcileri ile Dr. Suat Kaptaner Basın Toplantısı Konu: Buca Seyfi Demir Devlet Hastanesi nde Neler Oluyor Düzenleyenler: İzmir Tabip Odası, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği, Genel Sağlık İş Sendikası Ziyaret Ettiklerimiz İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Türkyılmaz ı ziyaret ettik Konu: 112 Acil Tayinlerine İlişkin Görüşme Toplantı Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı Yer: Eğitim-İş İzmir Şubesi Dr. Suat Kaptener Sosyal Etkinlik TSM Korosu çalışması 25

26 Hukuk Eğitim Seminerleri-4 Konu: Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) ve Komplikasyon Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş Toplantı İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Genel Katılımlı Toplantı Hekim Meclisi Kokteylli 1. Toplantı Han Tiyatrosu Basamak Hekimleri İçin Eğitim Seminerleri IV Konu:Tıp II Diabet Tedavisi:Kime, Hangi Tedavi? Doç.Dr. Şevki Çetinkalp (E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad Endokrinoloji Bilim Dalı) Toplantı İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı Toplantı 14 Mart Etkinlikleri Hazırlık Toplantısı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ziyaret Edenler CHP Bilim Kültür Heyeti Odamızı ziyaret etti Toplantı Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi Eski Meclis Binası Dr. Ceyhun Balcı 26

27 Kokteyl Emekli Hekimler Çalışma Grubu Kokteyl Röportaj-RT Haber Konu:Özel Hastaneler Dr. Mete Güzelant Toplantı Sağlık Meslek Odaları Platformu Toplantısı İzmir Tabip Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir Hemşireler Derneği, Ses, Türk Sağlık Sen-Genel Sağlık İş Sendikası Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospıtal Konu: Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Malpraktis-Komplikasyon, Tıbbi Kayıtların Önemi, Aydınlatılmış Onam Av. Mithat Kara, Av. Abdullah Hızal Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri Özel Egepol Hastanesi Konu: Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Malpraktis-Komplikasyon, Tıbbi Kayıtların Önemi, Aydınlatılmış Onam Av. Mithat Kara, Av. Abdullah Hızal Ziyaret Ettiklerimiz KHB Kuzey Sekreteri Prof. Dr.Osman Nuri Dilek i ziyaret ettik Dr. Mete Güzelant, Dr. Hakan Yetimalar Ziyaret Ettiklerimiz Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Serdar Bayraklı yı ziyaret ettik Toplantı Emekli Hekimler Çalışma Grubu Toplantısı Panel Konu: Her Yönüyle 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Düzenleyen: TMMOB İl Koordinasyon Kurulları Dr. Hakan Toksöz 27

28 Ziyaret Edenler Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnleri ders kapsamında Odamızı ziyaret etti Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Konu: Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Malpraktis-Komplikasyon, Tıbbi Kayıtların Önemi, Aydınlatılmış Onam Av. Mithat Kara Toplantı Sağlık Meslek Odaları Platformu Toplantısı İzmir Tabip Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir Hemşireler Derneği, Ses, Türk Sağlık Sen-Genel Sağlık İş Sendikası Dr. Ceyhun Balcı Basamak Hekimleri İçin Eğitim Seminerleri V Konu:Baş Ağrısı: Temel Yaklaşım Ve Öneriler Prof. Dr. Neşe Çelebisoy (E.Ü Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı) Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri Özel Karşıyaka Göz Hastanesi Konu: Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Malpraktis-Komplikasyon, Tıbbi Kayıtların Önemi, Aydınlatılmış Onam Av. Mithat Kara Röportaj-Egede Son Söz Konu: KHK Dr. Mete Güzelant Röportaj-Ege Meclisi Konu: KHK Dr. Mete Güzelant Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri Özel EMOT Hastanesi & Atakalp Kalp Hastanesi Konu: Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Malpraktis-Komplikasyon, Tıbbi Kayıtların Önemi, Aydınlatılmış Onam Av. Mithat Kara, Av. Bdullah Hızal 28

29 29

30 Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri Özel Medicalpark Hastanesi Konu: Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Malpraktis-Komplikasyon, Tıbbi Kayıtların Önemi, Aydınlatılmış Onam Av. Mithat Kara Toplantı Hekim Meclisi 2. Toplantı İSİG (6331 Sayılı) Kanunu Eğitim Seminerleri Sayılı İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kanunu na Genel Bakış İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Sunumu Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Yer: İzmir Tabip Odası Toplantı Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı Seminer MÜLTECİ-DER Konu: Mülteci Hakları Dr. Ramazan İnci Panel - KALDER Konu: İzmir İlinde 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasa sının Getirdiği Etkiler Konuşmacı: Dr. Hakan Toksöz Sempozyum D.E.Ü.Hukuk Fakültesi Tıbbi Uygulama Hataları Sempozyumu Konu: Tıbbi Uygulama Hataları ve Tabip Odası Yaklaşımı Sunum: Av. Abdullah Hızal Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri Özel Baki Uzun Hastanesi Konu: Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Malpraktis-Komplikasyon, Tıbbi Kayıtların Önemi, Aydınlatılmış Onam Av. Mithat Kara Toplantı Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı 30

31 Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Konu: Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Malpraktis-Komplikasyon, Tıbbi Kayıtların Önemi, Aydınlatılmış Onam Av. Mithat Kara Toplantı İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri Foça Devlet Hastanesi Konu: Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Malpraktis-Komplikasyon, Tıbbi Kayıtların Önemi, Aydınlatılmış Onam Av. Mithat Kara Basın Açıklaması Konu: Yeni Sağlık Bakanı Sayın Uzm. Dr. Mehmet Müezzinoğlu na Hoşgeldin Diyoruz. Düzenleyen: İzmir Tabip Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, Ses İzmir Şubesi, Türk Sağlık-Sen 1 No lu Şube, Türk Sağlık Sen 2 No lu Şube, Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri Özel Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesi Konu: Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Malpraktis-Komplikasyon, Tıbbi Kayıtların Önemi, Aydınlatılmış Onam Av. Mithat Kara Basın Açıklaması Konu: Süt Kardeşliği Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri Özel Gazi Hastanesi Konu: Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Malpraktis-Komplikasyon, Tıbbi Kayıtların Önemi, Aydınlatılmış Onam Av. Mithat Kara 31

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 1 İZMİR TABİP ODASI 2014-2015 Ara GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Nisan 2015 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İstanbul Tabip Odası 2012-2013 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

şube etkinlikleri 14-15 Ocak- MİSEM eğitimleri kapsamında, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Eğitimi gerçekleştirildi.

şube etkinlikleri 14-15 Ocak- MİSEM eğitimleri kapsamında, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Eğitimi gerçekleştirildi. ADANA ŞUBE 14-15 Ocak- MİSEM eğitimleri kapsamında, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Eğitimi 16 Ocak- Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Eşgüdüm Toplantısı, İstanbul da Makina Mühendisleri Odası nda Toplantıya,

Detaylı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı İlker Belek üniversitenin onurudur, elinizi ondan çekin! Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek hakkında Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği nin basın açıklamasını

Detaylı

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip Genç hekimler G(ö)REV de! İzmir, İstanbul ve Ankara da asistan hekimler, iş, gelir, gelecek güvencesi ve sağlık hakkına sahip çıkmak için bir günlük uyarı eylemi yaparak iş bıraktılar. Asistan hekim eylemlerinin

Detaylı

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2012-Mart 2014 GENEL KURUL İLANI TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

Bir yıl oldu Çıt yok!

Bir yıl oldu Çıt yok! Dr. Ersin Arslan ın ölüm yıldönümünde G(ö)REVDEYİZ Başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla 17 Nisan 2013 tarihinde Türkiye nin her yerinde hekimler ve sağlık çalışanları

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

editör MERHABA İçindekiler Balıkesir Hekim Dergisi

editör MERHABA İçindekiler Balıkesir Hekim Dergisi 1 editör Sahibi Balıkesir Tabip Odası Adına Uz.Dr. Şahin CILIZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Necdet UÇAN MERHABA Şiddet, uygulayıcısı tarafından bilinçli olarak karşıdaki kişiye ya da kişilere, kurum

Detaylı

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU ECZACI ODASI MERKEZ BÜRO ADRES: Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 ESKİŞEHİR TELEFON:0.222.2313564-2212686-2311312 FAX:0.222.2340656

Detaylı

Nitelik mi o da ne? 8-9

Nitelik mi o da ne? 8-9 Spor, başkası ile savaşmak değil, kendini geliştirmedir www.ttb.org.tr örgütlü emek, sağlıklı toplum Sayı: 199 Ekim 2013 Tıp fakültelerinin birbiri ardına açıldığı, özel tıp merkezlerinin tabelalarının

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 2013 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 74 Üyelere Verilen Hizmetler... 80 Kurumsal Đlişkilerimiz...

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 91 Üyelere Verilen Hizmetler... 106

Detaylı

Yargı kararı mı? O da ne?

Yargı kararı mı? O da ne? Aralık 2010 TUS yerleştirmeleri bir buçuk yıl sonra yenilendi TUS kaosu Skandallar şampiyonu ÖSYM, son olarak 2010 TUS un yarattığı mağduriyetlerle gündemde. Hatalı soruların iptali Danıştay tarafından

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

gündem... Gitti, Gömdü, Döndü! Yastayız, isyandayız! En uzun süreli G(ö)REV

gündem... Gitti, Gömdü, Döndü! Yastayız, isyandayız! En uzun süreli G(ö)REV Yastayız, isyandayız! Sağlıkta şiddet bir meslektaşımızı daha aramızdan aldı. Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi nde görev yapan göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Kamil Furtun, uğradığı silahlı

Detaylı

Simdi iyimser olma vakti

Simdi iyimser olma vakti SAYI:148 TEMMUZ 2015 Simdi iyimser olma vakti TDBD148 içindekiler 11 BAŞYAZI TEMMUZ 2015 SAYI: 148 12 TDB GÜNDEMİ 14 20 12- HER BAŞLANGIÇTA YENİ BİR ANLAM VARDIR TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek son iki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 99 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin

Detaylı

Hekimlerin seçimi belli

Hekimlerin seçimi belli Sağlık Bakanlığı nın, Gezi olayları sırasında ayrımsız bir biçimde yaralılara, sağlık sorunu olan insanlara ilkyardım hizmeti verilmesini desteklediği, savunduğu için; hukuka aykırı yetkisiz ve kontrolsüz,

Detaylı

Tıp fakültesi. Hacettepe Rektörü ne açık mektup

Tıp fakültesi. Hacettepe Rektörü ne açık mektup Fakir in hayali gerçek oluyor Kamu-özel ortaklığı yoluyla 14 ilde yapılacak 15 şehir hastanesi için imzalar atıldı. Daha önce bir açıklamasında, Bu fakirin altı yıldır hayal ettiği bir şehir hastaneleri

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

3 Kazdağları. 21 Ruhsat ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. Bu Sayıda. Kazdağları İçin Büyük Buluşma. Enkaz Dağlarına Dönüşmesin 4. Kazdağları

3 Kazdağları. 21 Ruhsat ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. Bu Sayıda. Kazdağları İçin Büyük Buluşma. Enkaz Dağlarına Dönüşmesin 4. Kazdağları Bu Sayıda ÇANAKKALE BARO DERGİSİ İki ayda bir yayımlanır. Yıl: 2 Sayı: 9 Sahibi Çanakkale Barosu Adına Baro Başkanı Av. Bülent ŞARLAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hakan ÜZENLİ Kazdağları İçin Büyük Buluşma

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI 10 NİSAN 2013 KSMMMO ERCİYES Sayı: 10 NİSAN 2013 KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ABDULLAH GÜL Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİK III. TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı