AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI European Union s Central Asia Policy Osman N. ÖZALP * ABSTRACT EU has supported the political and economic programs of the Central Asia Countries after their independence. The real interest of the EU toward the region has increased after the September 11. Finally, the main frame of the EU s policies for the Central Asia Countries was set by the document The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership which was prepared during the period of Germany s leadership in the first half of In this document economic and social stability policies were emphasized, and it was aimed that EU s strong influence in the region were to be established. But when the on-going developments in the region considered, these policies are not quite feasible even in the long run. In this regard, it can be said that Russia will maintain its position as the main player in the * Yard. Doç. Dr., İ.İ.B.F., Türk-Alman Üniversitesi, 15

2 Osman N. ÖZALP region in economic and social arena. EU is not an important power, in the region, for the security either. The region is under the military influence of the USA and Russia. EU is mostly working on the projects that help to prevent the socio-cultural clashes. Key Words: EU, Central Asia, Great Game, Nabucco, Energy Security, War Against Drugs. ÖZET AB, Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra 90 lı yıllarda genel olarak, ekonomik ve siyasi dönüşümle ilgili programları desteklemiştir. AB nin bölgeye olan asıl ilgisi 11 Eylül saldırılarından sonra artmaya başlamış ve nihayet Birliğin Orta Asya ya yönelik politikalarının genel çerçevesi, Almanya nın 2007 nin ilk yarısındaki AB dönem başkanlığında hazırlanan, «Orta Asya ile Yeni Bir Ortaklık İçin Strateji» adlı belge ile belirlenmiştir. Ekonomik ve güvenlik politikaları alanındaki hedeflerin ön planda tutulduğu belgede, AB nin bölgede varlığının sağlamlaştırılması hedeflenmiştir. Ancak bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında, AB nin siyasi hedeflerini gerçekleştirmesi uzun vadede dahi mümkün görünmemektedir. Bu bağlamda Rusya nın, Orta Asya da en önemli ticari ve siyasi aktör/partner olarak yerini öngörülebilir gelecekte korumaya devam edeceğini söyleyebiliriz. AB, güvenlik alanında da Orta Asya da önemli bir güç değildir. Bölge askeri açıdan Rusya ve Amerika nın etki alanındadır. AB, daha çok sosyo-kültürel alanlarda çatışma önleyici projeler üzerinde çalışmaktadır. Anahtar Kelimeler: AB, Orta Asya, Great Game, Nabucco, Enerji Güvenliği, Uyuşturucu ile Mücadele. 16

3 Giriş Sovyetler Birliği nin yıkılışına kadar Orta Asya bir coğrafi bölge olarak, uluslararası politikada hakkında çok az bilgi sahibi olunan bir terra incognita 1 durumundaydı. Orta Asya Sovyet Cumhuriyetleri nin yaklaşık 70 yıl boyunca Sovyetler Birliği haricinde dış dünya ile teması olmamıştı. Sovyetlerin yıkılışı ile birlikte Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan ın bağımsızlıklarını kazanmaları, uluslararası sistemde global ve bölgesel devletlerin Orta Asya da güç mücadelesine girmelerine yol açmıştır. Rusya, Çin, Pakistan, Hindistan, Türkiye, İran, Suudi- Arabistan gibi bölgeye yakın aktörlerin yanında, ABD ve AB de daha fazla etkinlik için rekabet etmektedirler. Günümüzde bu mücadele 20. yüzyılın ilk yarısında İngiliz şair Rudyard Kipling 2 ve İngiliz jeopolitikçi Halford Mackinder in (Mackinder, 1904) Orta Asya da İngiliz-Rus rekabeti için kullanmış oldukları Great Game kavramı ile yeniden adlandırılmaktadır. Soğuk Savaş döneminde Amerikalı siyaset bilimci Nicholas Spykman, Orta Asya nın jeopolitik konumunun önemi hakkında durmuştur. Sovyetlerin yıkılışından sonra, Orta Asya da jeopolitik bir güç boşluğu oluştuğunu ileri süren ünlü stratejist Zbigniew Brzezinski; Afganistan, Orta Asya ülkeleri, Kafkasya ve Türkiye nin doğusunu Avrasya Balkanı olarak adlandırmaktadır (Brzezinski, 1997: ). Barack Obama nın da dış politika danışmanı olan Brzezinski ye göre, 20. yüzyılın başında Balkanlarda yaşanan süreç, günümüzde benzer güvenlik problemleri (etnik çatışmalar, dış güçlerin nüfuz çatışması) nedeniyle Orta Asya da yaşanmaktadır. 1 Latince bilinmeyen yer anlamına gelen coğrafi terim, günümüzde henüz yeterinde araştırılmamış bilimsel alanlar için kullanılmaktadır. 2 Esas olarak 1830 yılında ortaya çıkan Great Game tabiri, Rudyard Kipling in Kim (1901) adlı romanında bölge için İngiliz-Rus Orta Asya nın jeopolitik istikrarsızlığını daha iyi anlamada rekabetini konu edinmesiyle popüler olmuş ve daha sonra siyasi literatürde kullanılmaya başlanmıştır. 17

4 Osman N. ÖZALP ise, Amerikalı coğrafyacı Saul Cohen in shatterbelt konsepti yararlı olacaktır. Cohen, bu tür coğrafi alanları iç yapılarının istikrarsızlığı, dışarıdan ise harici güçlerin bölge kontrolünü ele geçirmek için uğraşmaları nedeniyle, shatterbelt olarak tanımlamaktadır (Cohen, 1963: 84-85; Cohen, 1991: ). Öyle ki, shatterbelt içindeki devletlerden bazılarının birbirleriyle rekabet eden dış güçler ile ittifak kurmaları, bölgedeki çatışma ihtimalini yükseltmektedir. Gerçekten günümüzde Orta Asya daki ekonomi ve güvenlik politikaları alanlarında pek çok endişe verici gelişme dünyada kaygıyla izlenmektedir. Özellikle Orta Asya enerji kaynakları üzerindeki uluslararası rekabet, Afganistan daki uyuşturucu ticaretinin Orta Asya ülkeleri üzerinden gerçekleştirilmeye başlaması, uluslararası terörist faaliyetlerin alanı olması, etnik ve dini çatışmalar gibi pek çok konu, Orta Asya ülkelerini uluslararası alanda güvenlik politikaları açısından da riskli hale getirmektedir. AB nin Orta Asya Politikası ve Hedefleri Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıkları 90 lı yılların başından itibaren, 11 Eylül 2001 saldırılarına kadar uluslararası basında çok bahsedilen bir coğrafya değildi. Bu yıllarda bölge ülkeleri, nation building (ulus inşası) bağlamında Sovyet koloniyal mirasından kurtulma süreci içindeydi. Nitekim AB nin de, 90 lı yıllarda atom silahlarına sahip olması dolayısıyla daha ziyade Kazakistan a ilgi gösterdiği, diğer Orta Asya ülkeleri ile ise zayıf bir ilişki içinde olduğu gözlemlenmektedir. 11 Eylül 2001 saldırıları ardından, Batılı devletlerin Amerika nın yanında Afganistan a Operation Enduring Freedom (Sürekli Özgürlük Operasyonu) adlı askeri müdahalede bulunmaları ve ardından Kırgızistan ve Özbekistan da ISAF (International Security Assis- 18

5 tance Force Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti ) çerçevesinde askeri üs kurmaları, Orta Asya yı uluslararası politikada önemli bir stratejik konuma getirirken, güvenlik politikaları açısından da AB nin ilgi alanına sokmuştur. AB nin Orta Asya ya yönelik politikalarının genel çerçevesini, Almanya nın 2007 nin ilk yarısındaki AB dönem başkanlığında hazırlanan ve Avrupa Konseyi nin Temmuz 2007 de kabul ettiği Orta Asya ile Yeni Bir Ortaklık İçin Strateji adlı belge çizmektedir (European Council, 2007) yılları arası 750 Milyon Avroluk proje ödeneği öngören ortaklık stratejisi ile AB nin, bölgede aktif rol oynayacağı tescil edilmiştir. Ekonomik ve güvenlik hedeflerinin ön planda tutulduğu belgede, öncelikli olarak AB nin bölgede varlığının kuvvetlendirilmesi, Birliğin ilgili programlarının daha iyi koordine edilmesi amaçlanmaktadır. AB nin Orta Asya politikasını genel olarak aşağıdaki başlıklar atında inceleyebiliriz. AB nin Orta Asya ya Yönelik Enerji Politikası Avrupa Birliği nin ilk çekirdeğini 1951 deki Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ve 1957 deki EURATOM-Antlaşması nın oluşturduğunu düşünürsek, Birliğin temelinin enerji sorununun giderilmesi ile başladığını ileri sürebiliriz. Amerika ve Asya da ulusal enerji politikası dış politika ve güvenlik politikasının bir alanı olarak algılanırken, AB de bu durum uzunca bir süre serbest piyasa mekanizmasının bir parçası olarak görülmüştür. Ancak 90 lı yılların ortalarından itibaren Avrupa Komisyonu nun enerji güvenliği meselesini üye devletler nezdinde tartışma konusu olarak gündeme getirdiğini görmekteyiz (European Commission, 2000). AB de asıl stratejik dönüşüm 2006 yılının başında, Rusya ve Ukrayna arasındaki doğalgaz sevkiyatı konusundaki anlaşmazlıktan sonra yaşanmıştır. Aynı anlaşmazlık kısa bir süre sonra (2006/07 19

6 Osman N. ÖZALP yeni yıl başlangıcı) Rusya-Gürcistan arasında da cereyan etmiştir. Her iki olay, AB nezdinde Rusya nın güvenilirliğini sorgulanır hale getirmiştir (Brummer ve Weiss, 2007: 9). politika geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim, bu zorunluluk ilk kez Lizbon Anlaşması nda enerji bölümü ile ilgili kısımda (Başlık XXX, Mad. 194) dile getirilmiştir (European Union, 2007). Rusya nın enerji kaynaklarını bu şekilde dış politik baskı unsuru olarak kullanması, enerji piyasasını liberalleştirmemesi, Avrupalı enerji firmalarının ve bunlara ait altyapı tesisleri (boru hattı, rafineri, gaz dolum ve pompalama tesisleri vb.) hisselerinin sistematik bir şekilde satın alınması, AB nin orta ve uzun vadede dış politika seçeneklerini kuvvetli bir şekilde sınırlandırabileceği ihtimalini ortaya koymaktadır. Rusya ve tekel şirketi Gazprom a karşı tek çözüm, AB ülkelerinin enerji politikalarında ortak hareket etmeleri ve alternatif enerji yollarını devreye sokmalarıdır (Leinen, 2009: 435). Bunun haricinde Çin in enerji ihtiyacı nedeniyle global rekabete girişmesi, ayrıca Kuzey Denizi ndeki rezervlerin sonuna yaklaşılması da AB de enerji güvenliği ile ilgili ortak bir Günümüzde Rusya, AB nin en büyük doğal gaz ve petrol ithalatçısı olan ülke konumundadır. AB, 2009 yılı verilerine göre petrol ihtiyacının % 33ünü, doğalgaz ihtiyacının ise % 34.2sini Rusya dan ithal etmektedir. 27 üyeli Birliğin dışarıya olan petrol bağımlılığı % 84.1 iken, doğalgaz bağımlılığı ise % 64.2 oranındadır (Eurostat, 2009). Rusya nın da petrol ve gaz ihracatının % 90ı AB bölgesinedir (Götz, 2009a: 34). Söz konusu istatistikler Rusya ya olan enerji bağımlılığının, önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini göstermektedir. Bu bağlamda AB, gelecekte Rusya ya olan enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla yeni arayışlar içindedir. Peki Hazar Havzası enerji bağımlılığı ve enerji güvenliği konusunda, AB için bir katkıda bulunabilir mi? 20

7 Günümüzde Hazar Havzası nın enerji kaynakları, AB nin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir orana tekabül etmemektedir. Bugünkü verilere göre, Hazar Bölgesi nin petrol ve gaz kaynakları Ortadoğu ile karşılaştırıldığında az olmakla beraber, Kuzey Denizi rezervlerinden fazla olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, Hazar Havzası henüz tam olarak araştırılmamış olduğu için, ileride büyük rezervlerin bulunması ihtimal dahilindedir. Bölge rezervlerini stratejik kılan en önemli özelliklerden birisi ise OPEC Karteli haricinde olmasıdır. Bu da, fiyat düzenlemelerinde OPEC ülkelerine karşı etkin bir müdahale imkanı vermektedir. Bölgedeki petrolün önemli bir kısmı Azerbaycan ve Kazakistan da olup, belirlenen rezerv 47 milyar varildir. Ancak bu miktarın keşfedilmeyen rezervlerle birlikte 85 milyar varile çıkabileceği tahmin edilmektedir (Warkotsch, 2006: 57). Doğalgazda ise, önemli rezervler Türkmenistan ve Kazakistan da bulunmaktadır. Jeofizik uzmanlarınca, bölgedeki 9 trilyon m 3 lük kesin rezervlerin 11 trilyon m 3 e çıkabileceği büyük ihtimal dahilinde olduğu belirtilirken, buradaki enerji üretiminin ise 2015 yılında dünya ihtiyacının % 5ini karşılayacağı sanılmaktadır yılında bölgeden yapılacak ihracatın 120 milyar m 3 e ulaşacağı, bunun da AB nin gaz ihtiyacının 1/3 üne tekabül edeceği tahmin edilmektedir. Eğer Hazar Havzası ndaki rezervler Ortadoğu ülkelerinin hatları ile entegre olursa (örneğin İran, Katar), bu durumda AB nin dünya rezervlerinin % 40ına ulaşabileceğini; böylece, AB nin hemen yanı başında OPEC ve Rusya ya alternatif stratejik önemi haiz yeni bir tedarikçi bölgenin oluşmakta olduğunu söyleyebiliriz (Algieri, 2010: 163; Rempel ve Sandro, 2007: 447). AB bu amaçla pek çok ülkenin kendi iç pazarına entegrasyonunu hedeflemekte ve farklı projelere destek vermektedir. Hazar Havzası ile ilgili olarak bunlardan 21

8 Osman N. ÖZALP biri 2006 yılında faaliyete geçen Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattıdır. BTC nin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan Amerika, proje ile Hazar Havzası nda, Rusya ve İran ı devre dışı bırakarak, aynı zamanda NATO ülkesi olan Türkiye nin bölgesel konumu güçlendirilerek petrol sevkiyatının Avrupa da gerçekleştirilmesini sağlamıştır (Müller, 2006: 4). BTC ye paralel doğal gaz hattı olarak Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) projesi planlanmıştır. Yapımı süren bir başka önemli proje, Nabucco doğalgaz boru hattıdır. AB nin en önemli enerji projesi olarak da nitelendirilen Nabucco ile Hazar Havzası ve Ortadoğu gaz rezervleri Türkiye üzerinden Avrupa ya sevk edilecektir. Sonuç olarak, Hazar Havzası enerji tedarikinde AB için OPEC ve Rusya nın yerini ikame edebilecek büyüklükte olmamakla birlikte, AB ye yakın bir coğrafyada bulunması ve yeni bir alternatif kaynak olması, enerji güvenliği açısından stratejik önem taşımaktadır (Müller, 2006: 8). AB nin Orta Asya ya Yönelik Güvenlik Politikaları Orta Asya, uluslararası alanda zengin enerji kaynakları ile stratejik bir öneme sahip iken, uyuşturucu ticareti, terör, insan ticareti, nükleer ve konvansiyonel silah ticareti gibi pek çok güvenlik tehlikesini de içinde barındırmaktadır. AB bu alanlarda da çözüm içeren politikalar üretmektedir. Orta Asya iklim yapısı itibariyle, afyon ekimine oldukça müsait bir bölgedir. Fergana Vadisi, Kırgızistan ın doğusu, güney Kazakistan, Türkmenistan-İran sınır bölgesi geleneksel olarak afyon ekiminin yapıldığı yerlerdir. Ancak, buralarda afyon ekimi devlet kontrolüyle yapılmaktadır. Afganistan da ise afyon ekimi, işlenmesi, kaçakçılığı kurumsallaşmış olup, devlet içindeki güçler tarafından organize edilir hale gelmiştir. Öyle ki, uyuşturucu devlet için en önemli gelir kaynağı ola- 22

9 rak görülmektedir. Afganistan dan yurt dışına çıkarılan afyonun yıllık değeri yaklaşık olarak 3-4 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu da ülkenin 1/3 GSMH ye tekabül etmektedir (Kühn, 2010: 321). BM verilerine göre Afganistan dünya çapında yaklaşık % 85 civarındaki bir oranla illegal afyon üretiminde tekel konumundadır (UNODC, 2010: 38). Yine uluslararası alanda kaçakçılığı yapılan eroinin de % 90ı Afganistan kökenlidir (Grewlich, 2009: 26). AB için Orta Asya nın güvenlik politikaları açısından risk teşkil etmesinin nedeni, Afganistan da üretilen uyuşturucunun, Orta Asya ülkeleri üzerinden dünya pazarlarına ve özellikle Avrupa ya ulaşmasıdır. Kaldı ki, dünyadaki bütün eroin bağımlısı kullanıcıların yarısı Avrupa da bulunmaktadır (Grewlich, 2010: 20). AB içindeki tüketilen eroinin % 80i de Afganistan kökenlidir. Afganistan daki çökmüş olan devlet yapısı ve uyuşturucudan elde edilen gelir, komşu Orta Asya ülkeleri için de güvenlik riski taşımaktadır (Olcott ve Udalova, 2000). Rusya ve Avrupa ya olan uyuşturucu koridorundaki Orta Asya ülkeleri genç cumhuriyetler olup, zayıf devletselliğe sahiptirler. İdare, meşruiyet ve kontrol alanlarındaki devletin temel fonksiyonlarına ait zayıflık, bu ülkelerdeki kamu görevlilerinin (parlamenter, asker, polis, yargı mensupları, mahalli idareciler, gümrük görevlileri, mali görevliler vb) organize suç örgütleri tarafından satın alınmasını kolaylaştırmaktadır. Afganistan dan illegal yollarla (hükümet, gümrük, askeri şahıslar, güvenlik görevlileri) Orta Asya ya sokulan afyon, buradaki laboratuvarlarda eroin haline dönüştürüldükten sonra genel olarak Rusya (Kuzey Güzergahı) ya da Kafkasya-İran-Türkiye (Balkan Güzergahı) üzerinden Avrupa ya kaçırılmaktadır (UNODC, 2008: 48-55). Balkan güzergahı üzerinde kilit ülke konumundaki Türkiye üzerinden, Avrupa ya (özellikle Almanya, Hollanda, İtalya ve İngiltere pazarına) yılda ton 23

10 Osman N. ÖZALP civarında uyuşturucu kaçırılmaktadır. Türkiye ye giren bütün uyuşturucunun Van ve Hakkari illerinden dağılımı gerçekleştirilmektedir (UNODC, 2010: 54). Sonuç olarak, Orta Asya coğrafi konumu nedeniyle son yıllarda Afganistan da üretilen uyuşturucunun AB ve Rusya ya olan kaçakçılığında esas transit bölge konumunu kazanmıştır (Ceccarelli, 2007: 28). Ülke sınırlarının dağlık ve kontrol edilmesinin imkansızlığı, sınır boylarındaki etnik-dilsel yakınlık, Orta Asya da uyuşturucu kaçakçılığını kolaylaştırmaktadır. Yine Orta Asya ülkelerinin zayıf devletselliği, gerek Birleşmiş Milletler in, gerekse Batılı organizasyonların uyuşturucu ile mücadelede bölgede başarılı olmalarını engellemektedir. Bölge devletlerinin uyuşturucu ile mücadelede kendi siyasi iradeleri açıkça ortaya çıkmadıkça, AB nin yardımları da sınırlı kalacaktır. Afganistan da uyuşturucuya alternatif, sağlam bir ekonomik yapı kurulmadıkça, Orta Asya ülkelerinde uyuşturucu ağının içeride zayıf olan siyasal sistemleri ciddi bir biçimde tehdit edeceğini ileri sürebiliriz. 3 Bir başka güvenlik sorunu olan terörist faaliyetler de, AB açısından bölgenin istikrarını bozabilecek potansiyel tehlike olarak görülmektedir. Afganistan da Avrupa ülkelerine ait birliklere düzenlenen saldırılarda, Taliban ve El-Kaide ile birlikte Orta Asya lı islami örgütlerin de işbirliği yaptığı tahmin edilmektedir. Yine AB açısından Orta Asya enerji kaynaklarını taşıyan ve taşıması düşünülen altyapı projelerine (boru hattı, rafineriler, dolum ve basınç tesisleri vb.) terörist saldırıların olması ihtimal dahilindedir. AB nin Orta Asya ya Yönelik Normatif Politikaları AB uluslararası ilişkilerde sivil güç olarak kendini göstermektedir (Manners, 2002). Özellikle 3 Peru, Kolombiya, Bolivya da 90 lı yıllarda uyuşturucu ekonomisi bu ülkeleri iç savaş tehlikesi karşı karşıya bırakmıştır. Ülkemizde de özellikle 90 lı yıllarda görüldüğü gibi, devletin resmi görevlileri ile uyuşturucu çeteleri arasındaki işbirliği Türk siyasal sistemini tehdit eder hale gelmiştir. 24

11 1980 lerin ikinci yarısından itibaren, Avrupa Parlamentosu demokratik normları ve insan haklarına bağlılığı dış siyasetinde önemle vurgulamaktadır. Bu amaçla AB üçüncü ülkelerde demokrasi, iyi yönetişim, insan hakları gibi normatif alanlarda teşvik edici politikalar izlemektedir. Orta Asya daki politikalarını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Demokratik ve hukuk devleti ilkelerine sahip bir ülkede, ekonomik kalkınma daha kolay sağlanmaktadır. Empirik veriler de otokrasilerden, demokrasilere geçiş yaşayan ülkelerde refah seviyesinin arttığını göstermektedir. Yine demokratik ülkeler birbirlerine karşı barışçı politika izlemektedir. AB, bu nedenle demokrasi ve hukuk devleti normlarının Orta Asya da yerleşmesi ile ilgili projelere destek vermektedir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Urdze, 2010). riski içinde barındırmaktadır. Her şeyden evvel, bölgenin bütün devletlerinde meşruiyet sorunu vardır ve vatandaşların hukuki güvencelerinin eksikliği bu sorunu kronik hale getirmektedir. Bağımsızlıktan bu yana süregelen ekonomik istikrarsızlık, işsizlik, düşük maaş, kötü iş koşulları ciddi bir şekilde yoksulluğa ve göçe yol açmaktadır. Bu ülkelerin hepsi otoriter bir tarzda yönetilmekte olup, pek çok temel hak ve hürriyetler de kısıtlanmış durumdadır. Halka karşı aşırı baskı metotları, isyan ve hükümet darbesi riskini çoğaltmaktadır. 4 Otoriter yönetim tarzı, yoksulluk ve çaresizlik, uyuşturucu şebekeleri ile radikal islami grupların faaliyet alanları için uygun ortam oluşturmaktadır. Sosyo-kültürel alanlarda da (etnik, dini, dilsel ayrılıklar) ciddi sorunlar mevcuttur (Grävingholt, 2004: 46). Orta Asya daki pek çok kalkın- Ancak Orta Asya kısa ve orta vadede istikrarlı bir bölge görüntüsü verse de, uzun vadede pek çok Nisan ayında Kırgızistan halkı ayaklanmış ve yaklaşık 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra 59 yaşındaki Roza Otunbayeva liderliğindeki Kırgız muhalefeti yönetime el koymuştur. Cumhurbaşkanı Kurman Bakıyev ise ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. 25

12 Osman N. ÖZALP ma projesini destekleyen birimler arasında Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, AB, Avrupa Kalkınma Bankası, BM Kalkınma Fonu, ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, İngiltere ve Türkiye gibi ülkeler yer almasına rağmen, uluslararası bu yapı içinde çatışmayı önleyici programları sadece AB desteklemektedir. Bu çerçevede uzmanlaşmış olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Orta Asya da çatışma önleyici rol oynayan en önemli uluslararası kuruluştur. Orta Asya ülkelerinin tamamı 1992 yılında resmi olarak AGİT e üye olmuşlardır. Öyle ki, 2010 yılı AGİT dönem başkanlığını ilk kez bir Orta Asya ülkesi olan Kazakistan yapmıştır. Orta Asya ülkeleri, AGİT Sözleşmesi ndeki değerleri uygulamakla yükümlüdürler. Ancak bu yükümlülük Avrupa Konseyi nde olduğu gibi hukuki nitelikte olmayıp, siyasi niteliktedir. AGİT Sözleşmesi ne göre, teşkilatın faaliyet alanı genel olarak insani, siyasi-askeri ve ekonomik-ekolojik olmak üzere üç esas temel üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede AGİT silahların kontrolü, seçimlerin denetimi, çatışma önleyici diplomasi, güven ve güvenlik sağlayıcı oluşumlar, demokrasinin teşviki, çevre sorunlarına karşı duyarlılık, kadın hakları gibi pek çok alanda proje geliştirmekte ve uygulamaktadır. Teşkilat son yıllarda, özellikle din ve inanç özgürlüğü ile ilgili bölgesel ve devletlerarası problemler üzerine yoğunlaşmıştır. AGİT in bu bağlamda en büyük başarısı, Tacikistan da iç savaşın bitirilişinde oynamış olduğu aktif roldür (Kreikemeyer ve Seifert, 2002). AGİT in genel olarak bölgedeki en önemli misyonu, her alanda siyasi diyaloğu teşvik etmek, projelerle sivil toplum kuruluşlarını eğitmek ve geliştirmektir. Sonuç olarak AB nin bugüne değin uygulamış olduğu normatif alanlardaki demokrasi, insan hakları, iyi yönetişim, sosyal reformlar gibi politikalarının bölge ülkelerinin sosyo ekonomik, tarihsel ve kültürel yapısı dolayısıyla başarılı 26

13 olamadığı ve uzun bir gelecekte de başarı şansının çok sınırlı kalacağı ileri sürülebilir (Axyonova, 2011: 149). AB nin Orta Asya Politikalarını Gerçekleştirme Araçları AB, ilk kez Orta Asya da 1989 yılında Sovyetler Birliği ile imzalanan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması ile aktif hale geldi. Bağımsızlıktan sonra ise, ilişkiler her alanda yoğunluk kazandı. AB nin günümüzde Orta Asya ile olan ilişkileri, genel olarak dört ana çerçevede gerçekleşmektedir. Birincisi, Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması çerçevesinde siyasi diyalog ve ticari işbirliği olarak; ikincisi, TACIS ve buna bağlı INOGATE, TRACECA gibi programlar çerçevesinde teknik ve kalkınma politikası alanlarında; üçüncüsü, ECHO çerçevesinde insani yardım alanlarında; dördüncüsü ise, ekonomik ortaklık alanlarındadır. AB, Orta Asya cumhuriyetlerinin hepsi ile Partnership and Co- operation Agreements (Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması) imzalamıştır. Anlaşmalar özellikle ticaret, bilim, enerji, ulaşım, çevre sorunları, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele, kara para aklama ile mücadele gibi alanlar üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak en önemli hedefi bölgede merkezi ekonomiden, piyasa ekonomisine geçişi sağlamaktır. Bu çerçevede ulusal pazarların karşılıklı açılması, serbest finans akımının kolaylaştırılması ve hukuki mevzuatın eşgüdümü önem kazanmaktadır. AB nin Orta Asya ile yapmış olduğu Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları büyük ölçüde TACIS programları (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States Bağımsız Devletler Topluluğuna Teknik Yardım) ile gerçekleştirilmektedir. TACIS programları 3-4 yıllık periyotlar dahilinde kalkınma politikası ile ilgili projeleri içermektedir yılından bu yana olan programlar Orta Asya da istikrar ve güvenliği teşvik edici, iktisadi kalkınmayı sağlayıcı ve 27

14 Osman N. ÖZALP yoksulluğu azaltıcı projeler üzerine yoğunlaşmıştır. AB böylece bölgesel, ulusal ve yerel çerçevedeki bütün problemli alanlarda kriz önleyici politikaları uygulama hedefi gütmektedir. TACIS altındaki bu programlar aşağıdaki gibidir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Urdze, 2010: ; Warkotsch, 2006: ; Axyonova, 2011: ). TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia Avrupa- Asya Transport Kridoru ), Orta Asya, Kafkasya üzerinden Avrupa yönüne ulaşım altyapısının (kara, demir ve deniz yolu) iyileştirilmesini hedeflemektedir. Yine tarihi İpek Yolu nun restorasyonu da bu program çerçevesindedir. TRACE- CA sadece Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret akımını değil, aynı zamanda Avrupa ile Orta Asya arasındaki mal akışını da hızlandırmayı hedeflemektedir. Stratejik açıdan TRACECA nın amacı, Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin Rusya ya olan bağımlılığını azaltmaktadır. INOGATE (Interstate Oil and Gas to Europe Avrupa ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşıma) AB nin doğu komşuları ile olan enerji altyapısının geliştirilmesini öngören bir programdır. Programla enerji naklinin en uygun ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öncelikli olarak Azerbaycan petrollerinin Bakü-Tiflis üzerinden Türkiye ye; Türkmenistan doğalgazının İran ile birlikte Türkiye ye; Türkmen ve İran gazının da AB nin güney gaz dağıtım şebekesine bağlanması hedeflenmektedir. BOMCA (Border Management Central Asia Orta Asya Sınır Yönetimi) programının amacı, Orta Asya sınırlarındaki kontrol mekanizmalarının iyileştirilmesi ve örgütlü kaçakçılığın engellenmesidir. Bu amaçla sınırlarla ilgili ulusal yasaların da yeniden düzenlenmesine yardımcı olunmakta, gümrük memurlarının ve sınır güvenlik güçlerinin eğitimini de finansal olarak desteklenmektedir. 28

15 CAP (Customs Assistance Programme Gümrük Yardım Programı) programı ile Orta Asya gümrük idarelerinin modernleştirilmesi hedeflenmektedir. AB, Orta Asya ulusal gümrük mevzuatlarının uluslararası seviyeye getirilmesi, gümrük laboratuar imkanlarının iyileştirilmesi, gümrük kontrol işlemlerinin modern ve hızlı bir şekilde yapılması için yardımda bulunmaktadır. Siyasi danışmanlık programı olan PAP (Policy Advice Programme Siyasi Tavsiye Programı) ile Orta Asya siyasi seçkinlerine transformasyon sürecinde, ekonomi ve sosyal politikalar alanında yardım edilmektedir. Bu çerçevede kabine üyeleri, yüksek bürokratlar, milletvekilleri, merkez bankası yöneticileri ve yerel yöneticilere hukuk ve proje alanlarında danışmanlık yapılmaktadır. CADAP (Central Asia Drug Action Programme Orta Asya Uyuşturucu ile Haraket Programı) AB nin uyuşturucu ile mücadele programıdır. CADAP ile birlikte AB, ayrıca SCADP (South Caucasus Action Drug Programme Güney Kafkasya Uyuşturucu Hareket Programı) ve BUMADP (Belarus, Ukraine, Moldava Action Drug Programme Beyaz Rusya, Ukrayna, Moldovya Uyuşturucu Haraketi Programı) programlarını eşgüdüm haline getirerek, Afganistan üzerinden Avrupa ya olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmektedir. IBPP (Institution Building Partnership Programme Kurum İnşaası İçin İşbirliği Programı) programı ile AB, Orta Asya ülkelerinde hükümete ait olmayan yardım ve meslek kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yardım etmektedir. Bölgesel ve yerel bazda ekonomik ve sosyal kalkınmaya, kamu yönetiminde reformlara öncelik verilmekte, ortak projeler geliştirilmektedir. Yoksullukla mücadele programı olan PALP (Poverty Alleviation Programme Yoksulluğu Azaltma Programı) ile AB özellikle Gü- 29

16 Osman N. ÖZALP ney Fergana Vadisi ile Afganistan-Tacikistan sınırındaki bölgede faaliyet göstermektedir. Program çerçevesinde kredi, küçük ve orta ölçekli işletmelere yardım, tarımsal alanda ortaklığı teşvik, temiz içme suyunun sağlanması, tarımsal alanda eğitim gibi faaliyetler desteklenmektedir. AB nin gıda güvenliği programı olan FSP (Food Security Programme Gıda Güvenliği Programı) ile Orta Asya hükümetlerine tarım, sosyal koruma ve yoksullukla mücadele konularında yardım edilmektedir. İnsani yardım alanında faaliyet gösteren ECHO (European Community Humanitarian Office Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Bürosu) programı ile AB, Orta Asya da acil yardım durumunda ya da tabii afetlerde destek vermektedir. Hali hazırdaki yardım projeleri, daha ziyade içme suyu temini ve tıbbi danışmanlık konularındadır. Demokrasinin teşviki ve insan haklarının korunması ile ilgili olan EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Birliği Aracı) programı, asıl alanının yanında Orta Asya da hukuk devleti ilkelerinin yerleşmesi için çalışmaktadır. AB, demokrasi ve insan hakları alanında uluslararası organizasyonlar eliyle çalışmakta ve bu amaçla AGİT e maddi yardımda bulunmaktadır. AB nin Orta Asya Politikalarını Güçleştiren Faktörler AB nin Orta Asya da hedeflediği politikaların gerçekleştirilmesini güçleştiren faktörlerin başında, siyasi aktör olarak Çin, Rusya, ABD, İran ve Hindistan gibi bölgede farklı çıkarları olan güçlerle karşı karşıya kalması gelmektedir (Büyük güçlerin Orta Asya politikaları için bkz. Genç, 2006: ; Amineh, 2006: 11-18). Bunlar içinde de Rusya, Çin ve ABD en önemli aktörlerdir. Özellikle Rusya, Sovyetler dönemine ait yakın tarihsel ilişkileri nedeniyle, Orta 30

17 Asya ülkelerinin enerji, ekonomi, güvenlik, kültür, kalkınma yardımı gibi pek çok alanlarda en önemli ortağıdır. Örneğin Rusça, halen bölgedeki tek ortak anlaşma dilidir (lingua franca). Rusya yı bölgeden uzaklaştırmaya yönelik her girişim, Orta Asya ülkelerinin AB den uzaklaşmasına yol açacaktır (Stratenschulte, 2007: 130). AB nin Orta Asya ya yönelik politikalarının bu bakımdan Rusya ile uyumlu olması gerekmektedir. Rusya ve Çin in otoriter siyasi yapılarının Orta Asya ülkeleri ile benzerlik arz etmesi, bu ülkelere bölgede daha kolay etkileşime geçme imkanı vermektedir. Çünkü AB kalkınma yardımında bulunurken, ilgili ülkelerden de insan hakları, hukuk devleti, idari reformlar gibi alanlarda iyileştirme istemektedir. Otoriter nitelikte olan Orta Asya rejimleri için AB projeleri bu sebeple cazip gelmemektedir. Dış ticaret hacmi bakımından da Rusya ve Çin, Orta Asya ülkelerinin en önemli ortağı olup, ticari partner olarak AB önemli bir yer tutmamaktadır. Böylece her iki bölgesel güç, Orta Asya da uygun kondisyonlu kalkınma yardımları ile AB ve ABD ye karşı alternatif konumlarını sürdürürken, otoriter rejimlerin de devamlılığını desteklemiş olmaktadır (Kästner, Antje, 2010: 4). AB, Orta Asya ya yönelik geliştirmiş olduğu stratejide kalkınma politikası alanındaki işbirliği imkanları ile kendi enerji ihtiyacının tedarikini birleştirmiştir (Azarch, 2009: 6). Bölgeden Avrupa ya yeni enerji taşıma imkanları araştırılırken, bu bağlamda en önemli proje Nabucco doğalgaz boru hattıdır. Ancak 7,9 milyar Euro ya mal olması düşünülen proje için bazı üye ülkeler (Almanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan) yeterince istekli gözükmemekte, Nabucco ya alternatif olarak South Stream i (Güney Akımı) desteklemektedir. Türkiye ise, Nabucco ile rakip proje Güney Akım ı aynı anda desteklemektedir (Götz, 2009b: 4). Bu, AB kurumları/devletleri arasındaki farklı dış politika tercihlerinin çatışmasını 31

18 Osman N. ÖZALP gösterirken, bölgede AB nin başarı şansını da azaltmaktadır. AB, güvenlik alanında da Orta Asya da önemli bir güç değildir. Bölge askeri açıdan Rusya ve Amerika nın etki alanındadır. AB daha çok sosyo-kültürel alanlarda çatışma önleyici projeler üzerinde çalışmaktadır. Bölgenin güvenlik politikaları için sunulan bu sivil çözümler ise, Orta Asya lı ülkelerin gözünde kağıttan kaplan olarak algılanmaktadır. AB nin Orta Asya da güvenlik konularında söz sahibi olabilmesi için bölgede askeri olarak konuşlanması gerekmektedir. Bu ise, AB nin dış politikada sivil güç olma konsepti ile uyuşmamaktadır. Avrupa nın Orta Asya da İslam ile ilgili konstrüktif bir politikasının olmaması da, pek çok alanda işbirliği ve istikrar imkanını azaltmaktadır. Avrupa nın genel olarak islamı sivilleştirme gibi bir politikaya sahip olması, kendisinin Orta Asya da yapıcı bir rol oynamasına engel olmaktadır. Bölge ülkeleri halen ulus inşası sürecinde olup, günlük ve siyasal yaşamda İslam en önemli referans ya da belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu toplumsal gerçeklik uzun yıllar bölgenin siyasal gelişmelerinde önemli bir faktör olarak yerini koruyacaktır. Avrupa ve Amerika nın bölgede baskıcı yönetimlere prim veren anti-terör stratejileri yerine, İslam ve onun temsilcilerini demokratik bir şekilde siyasal sisteme entegrasyonunu öngören politikaları desteklemesi gerekmektedir (Seifert, 2010: 3). Orta Asya da Batının İslamı temsil eden organizasyon, hareket ya da siyasi partilerle yapıcı bir şekilde işbirliğine gidememesi durumunda, bölgede gerek siyasal istikrarın sağlanması gerekse Batılı ülkelerin çıkarlarının tesisi mümkün olamayacaktır (Seifert, 2012: 5). Bu bağlamda İslam, bölgenin toplumsal, kültürel ve siyasal gerçekliği olarak kabul edilmelidir. Yine bölgedeki aşırı sosyo-ekonomik dengesizlikler ve siyasal hoşnutsuzluklar şiddet yanlısı dini 32

19 örgütlenmelerin (Taliban, Hizbu-t Tahrir, Selefiler vb.) toplumsal güç kazanmalarına imkan sağlamaktadır. Bu durumda ılımlı İslami yapıların kazanılması ve siyasal sisteme entegre edilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar, AB nin (Batının) İslam konusundaki mevcut siyasi konseptini değiştirmesini gerektirmektedir (Seifert, 2001: 22). Avrasya bölgesi için, sivil islami muhalefetin demokratik çerçevede normal bir muhalefet olarak algılanması ve AGİT in norm ve değerleri ile konsens içinde siyasal sisteme entegre edilmesinin yolları araştırılmalıdır. Tacikistan da seküler ve islamcı güçler arasındaki iç savaşın, AGİT in girişimi ile sona erdirilmesi buna güzel bir örnektir (Seifert, 2001: 20; 2010: 6). Yine Türkiye de siyasal islamın AKP ile iktidara gelmesi ve liberal reformları gerçekleştirmesi, AGİT bölgesi için tarihi bir tecrübedir. Bu bağlamda AB, seküler bir devlet formu içinde islamcı-seküler karşıtlığını yumuşatıcı ve ortadan kaldırıcı bir rol oynayabilir. Bunun için AB ve AGİT gibi uluslararası aktörlerin islami kültürü, islami muhalefeti ciddiye alması gerekmektedir. Çünkü, islam dünyasında sivil toplumun çekirdeğini büyük ölçüde islami organizasyonlar oluşturmaktadır. Bu amaçla islami önder ve siyasetçiler, AGİT bölgesinde özellikle Orta Asya da güvenlik ve istikrarın tesisi için konstrüktif olarak siyasal sisteme entegre edilmelidir. Bölgede çatışma ve kriz önleyici programlarla istikrarın korunması için uzun vadeli planı olan uluslararası tek aktör AB gözükmektedir. Aslında AB statejisi, çok kapsamlı bir state-building (ulus inşası) konsepti içermektedir. Ancak AB nin bölge için ayırmış olduğu finansal kaynaklar oldukça sınırlı olduğu gibi; bölge ülkeleri de işbirliği için isteksiz davranmaktadır. Açılım ve reform süreci için genç siyasi seçkinlerin AB tarafından kazanılmaları, bu sürece ikna edilmeleri ve desteklenmeleri gerekmektedir (Stratenschulte, 2007: 131). 33

20 Osman N. ÖZALP Sonuç AB, Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra 90 lı yıllarda genel olarak, ekonomik ve siyasi dönüşümle ilgili programları desteklemiştir. Ancak bu dönemde, bölge ile olan ilişkilerin zayıf olduğu gözlemlenmektedir. AB nin bölgeye olan asıl ilgisi 11 Eylül saldırılarından sonra artmaya başlamış ve nihayet Birliğin Orta Asya ya yönelik politikalarının genel çerçevesi, Almanya nın 2007 nin ilk yarısındaki AB dönem başkanlığında hazırlanan, Orta Asya ile Yeni Bir Ortaklık İçin Strateji adlı belge ile belirlenmiştir. Ekonomik ve güvenlik politikaları alanındaki hedeflerin öncelikli tutulduğu belgede, AB nin bölgede varlığının sağlamlaştırılması hedeflenmiştir. Her iki tarafın siyasi seçkinleri de, retorik olarak bu politikayı desteklemiştir. Ancak AB, stratejik hedeflerini ve bölge devletlerinin beklentilerini gerçekleştirmede bekleneni verememiştir. Sovyetler Birliği nin çöküşünden bu yana, Orta Asya ülkelerinde siyasal sistem olarak umut edilen liberal demokrasi modelinin yerleşmesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Büyük bir ihtimalle öngörülebilir bir gelecekte de, Orta Asya ülkelerinde böyle bir modelin ortaya çıkması imkan dahilinde görülmemektedir. Yine uluslararası ilişkilerde Asya-Pasifik bölgesinin gittikçe çekim merkezi olarak önem kazanması, Orta Asya ülkelerinin Avrupa ya çok daha az bağımlı kalarak siyasi ve ekonomik varlıklarını sürdürebilmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü kendileri için farklı ekonomik ve siyasal model imkanı sunan Rusya ve Çin gibi bölgesel büyük güçler, daha cazip alternatifler olarak durmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa artık otokratik rejimlerle nasıl bir ilişki biçimi kuracağı konusunda yeniden düşünmek durumundadır. Sonuç olarak; AB nin siyasi hedeflerini bölgede gerçekleştirmesinin uzun vadede dahi mümkün olamayacağı, siyasi aktör olarak da 34

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti 05.02.2013 Toplam 26.2 trilyon metreküp ispat edilen doğalgaz rezervleriyle dünyadaki ispat edilen doğalgaz kaynaklarının yüzde 11,7 sini elinde bulunduran Türkmenistan,

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

European Gas Conference 2015 Viyana

European Gas Conference 2015 Viyana GAZMER - GAZBİR European Gas Conference 2015 Viyana Toplantı Notları Rapor No : 2015 / 001 Tarih : 29.01.2015 Bu rapor 27.01.2015-29.01.2015 tarihlerinde yapılan Avrupa Gaz Konferansına katılım gösteren;

Detaylı

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi STRATEJİK VİZYON BELGESİ SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi (2015-2023-2053) Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ömer Faruk Baykal* Türkiye, Pakistan, İran tarafından 1985 yılında kurulan Iktisadi İşbirliği Teşkilatı (EİT), üye ülkeler arasında

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Türkmenistan da Siyasal Rejimin Geleceği: İç ve Dış Dinamikler Açısından Bir Değerlendirme Yazar: Haluk ALKAN Özet: Türkmenistan, çok yönlü özelliklere sahip bir ülkedir. Sahip

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İran ın nükleer programı üzerine dünya güçleri diye

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ SATRANCI EKİM 2007

TÜRKİYE NİN ENERJİ SATRANCI EKİM 2007 EKONOMİ TÜRKİYE NİN ENERJİ SATRANCI EKİM 2007 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com TÜRKİYE NİN ENERJİ SATRANCI Yirmi birinci yüzyılda ekonomik

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Dünyanın Enerji Kaynakları Konusunda En Zengin Ülkeleri A1 Capital Yorumu Coğrafya ve tarih kitaplarında ülkemiz için jeopolitik öneme sahip kilit ve kritik

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Dosya PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Hüseyin ERKUL Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü herkul@inonu.edu.tr Yeliz AKTAŞ POLAT Arş. Gör., İnönü

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

HAZAR COĞRAFYASI RAPORU (İRAN AZERBAYCAN KAZAKİSTAN TÜRKMENİSTAN ÖZBEKİSTAN)

HAZAR COĞRAFYASI RAPORU (İRAN AZERBAYCAN KAZAKİSTAN TÜRKMENİSTAN ÖZBEKİSTAN) TESPAM AYLIK ÜLKE / BÖLGE RAPORLARI MAYIS 2016 HAZAR COĞRAFYASI RAPORU (İRAN AZERBAYCAN KAZAKİSTAN TÜRKMENİSTAN ÖZBEKİSTAN) OĞUZHAN AKYENER GİRİŞ Hazar Coğrafyasında düşen petrol fiyatları sektörü ve yeni

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii KISALTMALAR...xiii TABLOLAR LİSTESİ... xv ŞEKİLLER LİSTESİ... xvii GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ 1.1. ANTİK VE ORTA ÇAĞ... 9 1.1.1. Antik Çağ... 9 1.1.2.

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU -Batı Şeria ve Gazze Şeridi Sunumu- Ankara -15 Temmuz 2010 Gülben Öztürk Çelik Kudüs Eski Ticaret Ataşesi 1 TEMEL GÖSTERGELER Yüzölçümü (km2): Batı Şeria 5800 km2, Gazze Şeridi

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

PETROL VE DOĞALGAZ ZENGİNİ ÜLKELER ORTASINDA TÜRKİYE

PETROL VE DOĞALGAZ ZENGİNİ ÜLKELER ORTASINDA TÜRKİYE WEC- TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ PETROL VE DOĞALGAZ ZENGİNİ ÜLKELER ORTASINDA TÜRKİYE Tebliğ Sahipleri: Y.Müh.Tuğrul ERKİN Semih DURAN Bosphorus Gas Corparation A.Ş 1 Doğalgaz 2.Dünya Savaşından sonra

Detaylı

5.5. BORU HATLARI 5.5-1

5.5. BORU HATLARI 5.5-1 5.5. BORU HATLARI Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz, dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI

Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI İktisadi Ve Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1996-2001 Lisans Ege Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans 2003-2009 Doktora Ankara Üniversitesi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği. Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan***

Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği. Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan*** Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan*** Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (16) 2008, 65-82

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (16) 2008, 65-82 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (16) 2008, 65-82 AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASININ ANALİZİ: PROJE BAZLI YAKLAŞIMDAN STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAYIŞINA GEÇİŞ ANALYSIS OF THE EU S CENTRAL ASIA POLICY: FROM

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

Grafik 16. Türkiye de elektrik üretiminin kaynaklara dağılımı

Grafik 16. Türkiye de elektrik üretiminin kaynaklara dağılımı Grafik 16. Türkiye de elektrik üretiminin kaynaklara dağılımı 1 2 1. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU 1.1. DÜNYADA ENERJİ DURUMU 1970 lerin başında yaşanan petrol krizi ve sonrasında gelen petrol ambargoları

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

Kurs Programları Hakkında

Kurs Programları Hakkında Kurs Programları Hakkında Uluslararası ortamda veya uluslararası kuruluşlarda görev yapacak, Askeri eğitim kurumlarında öğrenim görecekler için Türkçe Türkiye de eğitim görecek yabancı personel için İngilizce

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı