ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU"

Transkript

1 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU

2

3 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU

4 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU RAPOR NO : 2015/01

5 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU İÇİNDEKİLER I. BAŞVURU...5 II. İNCELEMENİN KONUSU ve AMACI...7 III. YASAL DAYANAK...9 IV. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM...11 V. HASTA MAHPUSLARIN SAĞLIK HAKKINDAN YARARLANMASININ GENEL ÇERÇEVESİ ) Sürekli Hastalık, Engellilik ve Yaşlılık durumu ) Tutuklu-Hükümlü ayrımı...17 VI. İNCELEME ve TESPİTLER ) Dış Ortam ve Nezarethane ) Hasta Mahpus Bölümü ) Hasta Odaları ) Personel ) Sağlık Hizmeti...23 VII. DEĞERLENDİRME ) Hapsedilme Koşullarına İlişkin Değerlendirmeler...25 a) Sevkler ve Bölüme Kabul...25 b) Yerleştirme ve Barındırma...26 c) Hijyen...28 d) Giyim ve Yatak Malzemeleri...28 e) Beslenme...29 f) Dış Dünya ile İlişki...29 g) Cezaevi Yönetimi...31 h) Açık Havaya Çıkma ve Boş Zaman Faaliyetleri ) Sağlık Hizmetine İlişkin Değerlendirmeler...32 VIII. ÖNERİLER ) Hasta Mahpuslara İlişkin Öneriler ) Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Mahpus Bölümü ne İlişkin Öneriler...37 a) Personele İlişkin...37 b) Binaya İlişkin...37 IX. SONUÇ...39 IX. EKLER ) Mahpuslarla Yapılan Görüşme Notları ) Personel ile Yapılan Görüşme Notları

6

7 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU I. BAŞVURU Ankara 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü nde mahpus olan Mehmet Emin Alpsoy un başvuru dilekçesi tarih ve 2726 sayı ile kayda alınmıştır. Söz konusu dilekçede, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümüne ilişkin şikâyetlere yer verilmiştir. Bu şikâyetler esas olarak muayene olmak için hastaneye günübirlik gelen hastaların tutulduğu Nezarethane ve hastanede tedavi gören hastaların tutulduğu Mahpus Hasta Koğuşu na ilişkin olup özetle; Nezarethane ye İlişkin olarak; Hasta mahpusların kelepçelerinin çözülmediği, mesai saatleri dâhilinde kelepçeli olarak tutuldukları, yemeklerini elleri kelepçeli vaziyette yedikleri, Namaz kılınmasına izin verilmediği, namaz kılma yeri ve namazlık bulunmadığı, Nezarethanenin hastaneden uzak ve yolunun yokuş olduğu, kendisinin askerlerin yardımıyla merdivenleri çıkabildiği, Hasta Mahpus Koğuşu na ilişkin olarak; Koğuşta bulunan odaların bodrum katta olduğu ve hava almadığı, Telefonla görüşme imkânının bulunmadığı, ziyaretçilerle görüşme yapılabilecek herhangi bir yer bulunmadığı, askerlerin nezaretinde ve parmaklıklar arasından görüşme yapıldığı, ziyaret için her defasında Cumhuriyet Savcılığı ndan izin alınması gerektiği, savcılıktan izin alma sürecinin güçlükle gerçekleştiği, yaşanan sıkıntılar nedeniyle ziyaretçisiyle ancak on beş dakika görüşebildiği, ziyaretlerin işkenceye dönüştüğü, Ameliyat sonrasında hastaların yarım saat sedye üzerinde gezdirildiği, hastaneyle mahpus koğuşu arasındaki metre mesafenin sedye üzerinde ve açık havada gidildiği, hususlarını içermektedir. 5

8

9 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU II. İNCELEMENİN KONUSU ve AMACI Başvuru üzerine, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı nca, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü nün, bir heyet tarafından ziyaret edilmesine karar verilmiştir tarihinde gerçekleşen ziyaret, başvurucunun dilekçesinde belirttiği şikâyetlerin araştırılması, mahpus hasta bölümünün fiziki koşullarının gözlemlenmesi ve bölümde bulunan mahpusların, yöneticiler ile personelin dinlenmesi suretiyle elde edilen bilgiler ışığında bir rapor hazırlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, hasta mahpusların bulundukları mekânlarda uluslararası standartların sağlanması, şikâyet konusu sorunların ortadan kaldırılması, hukuksal ve yapısal çözüm önerilerinin ilgili makamlara sunulması, kamuoyuyla paylaşılması ve böylece insan hakkı ihlallerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 7

10

11 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU III. YASAL DAYANAK 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu nun 11. maddesi ile Kuruma Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, Kurulca gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna açıklamak görevleri verilmiş olup, aynı madde gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile görevlilerin, bu tür ziyaretler sebebiyle gerekli yardım ve kolaylığı gösterme zorunluluğu bulunmaktadır. Kanunun İnceleme, araştırma ve ziyaretler kenar başlıklı 13. maddesi ise Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda yerinde inceleme ve araştırma yapmak üzere, Başkanın belirleyeceği Kurum personelinin başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ve kişilerin katılımıyla heyet oluşturulabileceği, heyette görev alacak kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin kendi kurum ve kuruluşlarınca, diğer kişilerin ise Başkan tarafından belirleneceği, heyetler tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarının Kurum tarafından bir rapor hâline getirileceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarih 2013/5711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu, İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ne Ek İhtiyari Protokol de öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere ulusal önleme mekanizması olarak belirlenmiştir. 9

12

13 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU IV. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM Kuruma yapılan başvuru sonrasında, konuya ilişkin mevcut bilgi ve belgeler ile daha önceki çalışmalara dair araştırma yapılmış, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu nun tarihli Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu incelenmiş, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca hazırlanan inceleme rehberleri de dikkate alınarak yapılacak inceleme sırasında üzerinde durulması gereken hususlar tespit edilmiştir. Türkiye İnsan Hakları Kurumu nun Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlülerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hakkında İnceleme Raporu (Metris İnceleme Raporu) isimli raporu da dikkate alınarak ziyaretin çerçevesi belirlenmiştir. Ziyaret, İnsan Hakları Kurulu üyesi Aydın BİNGÖL, Türkiye İnsan Hakları Kurumu uzmanları Muzaffer ŞAKAR ve Z. Gökçe ZENGİN den oluşan heyet tarafından gerçekleştirilmiştir. Ulusal insan hakları kurumlarının, önceden bildirimde bulunmaksızın, kişilerin hürriyetlerinden yoksun bırakıldıkları yerleri ziyaret etmesi, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Haberli yapılan ziyaretlerin ise bilgi ve belgeye ulaşma, yetkililerle görüşme bakımından kolaylık sağladığı bilinmektedir. Mahpus Hasta Bölümü ziyaretinin, Kurumumuzca yapılacak ilk hasta mahpus koğuşu ziyareti olması nedeniyle ve gerekli inceleme-araştırmanın yapılabilmesi, yetkililerin hazır bulunması sağlanarak şikâyete konu hususlarda bilgi alınabilmesi ve alınan bilgilerin karşılaştırılabilmesi için ziyaret tarihi ve ziyareti gerçekleştirecek heyette yer alacak kişilerin isimleri, ziyaret gününden kısa bir süre önce ilgili birime bildirilmiştir.heyet, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve bölümün sorumlu doktoru tarafından karşılanmış ve ziyaretin genel çerçevesi hakkında görüşülmüştür. Ziyaret kapsamında, Bölüm de inceleme ve tespitler yapılmış, ayrıca hasta mahpuslarla ceza infaz kurumu ve sağlık personelinin yokluğunda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sırasında, ceza infaz kurumu ve sağlık personeliyle de görüşülmüştür. 11

14

15 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU V. HASTA MAHPUSLARIN SAĞLIK HAKKINDAN YARARLANMASININ GENEL ÇERÇEVESİ Herhangi bir devlet, kişiyi özgürlüğünden yoksun kıldığında, alıkonulma koşullarının standartlara uygunluğunun sağlanması sorumluluğunun yanı sıra sağlıklarının korunması yükümlülüğünü de üstlenmektedir. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüleri de kapsayacak şekilde sağlık hakkı, 1955 tarihli BM Mahpuslara Uygulanacak Asgari Standartlar, 1982 tarihli BM Tıbbi Etik İlkeler, 1988 tarihli BM Herhangi Biçimde Alıkonulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için İlkeler Manzumesi, 1990 tarihli Mahpusların Islahı için Temel İlkeler ve 1990 tarihli Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallarında tanımlanmıştır. İnsanlığın evrensel değerleri ve toplum vicdanı, tutuklu ve hükümlülerin gereksiz acı ve mağduriyetten korunmasını, sağlık hizmetlerine eşit şartlarda ulaşmasını gerektirir. Sosyal devletin temel görevlerinden biri sağlık hizmetlerinin eşit, nitelikli ve herkesin ulaşabileceği bir şekilde sunumunu sağlamaktır. Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (Md. 12) herkesin en yüksek düzeyde beden ve ruh sağlığına sahip olma hakkı bulunduğunu öngörür. Cezaevinde olan kimselerin beden ve ruh sağlığı içinde yaşamaya ilişkin temel hakkının devam ettiğini belirtir. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sağlık hakkı açısından, temel ve genel nitelikteki insan hakları sözleşmeleri dışında gerek evrensel gerekse de bölgesel/yerel düzenlemeler de bulunmaktadır: 14 Aralık 1990 tarihli Mahpusların Islahında Temel İlkeler (par. 9), Tıbbi Etik İlkeler (Md. 1), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa Cezaevi Kuralları hakkında (2006) 2 nolu Tavsiye Kararı (Md. 40.3)) bunlardan bazılarıdır. Anılan düzenlemelerde alıkonulanların sağlık hakkı yönünden ortak çerçeve; devletin kişileri etkin olarak kontrolü altına aldığı andan itibaren tüm alıkonulma mekânlarında insan haklarının korunması açısından sağlık hakkının bütün bileşenleriyle ve ayrım gözetilmeden sağlanmasıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi nde de (md. 24), cezaevinde tutulan çocuk ve gençler için bu hakkın güvence altına alınmak zorunda olduğu düzenlenmiştir 1. BM İnsan Hakları Komitesi tarafından, tüm alıkonulanların sağlık hakkı BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinde güvence altına alınan yaşam hakkı (md. 6) ve işkence yasağı (md. 7) kapsamında değerlendirilmiş, tutuklu ve hükümlülere uygun ve yeterli tıbbi bakımın sağlanması yükümlülüğünün insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı (md. 10) kapsamında olduğu ortaya konmuştur 2. Sağlık hizmetini sadece tedavi amacıyla değil aynı zamanda önleyici niteliği ile de değerlendirmek gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü nün Cezaevinde Sağlık Standartları ve Bildirileri 3 ile Dünya Tabipler Birliği standartları 4 uyarınca hastalıkların bulaşmaması için önleyici önlem alınması zorunludur. Yine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devletlerin, mahpusların fiziksel bütünlüğü ve sağlıkları açısından önleyici sağlık hizmeti verme yükümlülüğü altında olduğuna 5, alıkonulan 13

16 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU kişiler açısından bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi için pratik önleyici tedbir almamanın AİH Sözleşmesinin 3. maddesi kapsamında değerlendirileceğine karar vermiştir 6. Bütün insanların sahip olduğu bu temel hakların yanı sıra, mahpuslar konumları nedeniyle ek hükümlerle de korunmaktadır. Devlet, cezaevlerinde tuttuğu kişileri, sağlıklı koşullar altında alıkoymak ve alıkonuldukları koşullardan dolayı hastalanacak olurlarsa bakımlarını hızla gerçekleştirmek yükümlülüğündedir. Mahpusların ruh sağlığı açısından 1955 tarihli BM Mahpuslara Uygulanacak Asgari Standartlar da (md.22-1) teşhis ve tedavi açısından uygun psikiyatrik hizmetin sağlanması gerektiği ifade edilmektedir. Cezaevinde ruh sağlığı hakkı açısından Avrupa Cezaevi Kuralları (prgrf. 47.1, 47.2) ve Avrupa Konseyinin 12 Nisan 1994 te aldığı 1235 (1994) sayılı Psikiyatri ve İnsan Hakları Tavsiye Kararları gibi çok sayıda düzenleme mevcuttur. İnsan haklarının korunmasına ilişkin temel ilkeler ile hasta mahpuslara sağlanacak sağlık hizmetine ilişkin iç hukuktaki temel düzenlemeler ise Anayasa ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun da(cgtihk) yer almaktadır. Yine uygulamada sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliği nde belirtilen esaslar hasta mahpuslar için de geçerlidir. Ayrıca, hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık kurumlarına sevk, nakil ve tedavilerinde uygulanacak usule ilişkin olarak Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nca imzalanan üçlü Protokol uyarınca hareket edilmesi gerekmektedir. Anayasanın 56. maddesinde; Devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu ibaresine, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun un İnfazda temel amaç başlıklı 3. maddesinde Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. ifadesine, Hapis cezalarının infazında gözetilecek ilkeler başlıklı 6. maddesinde; Hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddî ve manevî koşullar altında çektirilir. Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur. kuralına yer verilmiştir. Tutuklu ve hükümlülere sağlık hizmetinin verilmesinde temel kural; tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinin de diğer hastalar gibi, kişilik haklarına saygılı, hekimlik sanatını uygulamaya elverişli koşullarda yapılması, hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ile ekonomik ve sosyal durumları ile benzer farklılıkları dikkate alınmaması, her türlü tıbbi müdahalenin hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilmesidir. Genel çerçeve bu şekilde olmakla birlikte, mahpusların sağlık hizmetlerine erişiminde tutuklu ve hükümlü ayrımı yapılması uygulamada sorunlara yol açmaktadır. Yine sürekli hastalık, engellilik ve yaşlılık durumları ayrı olarak ele alınmayı ve özel düzenlemeleri gerektirmektedir. 14

17 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU 1) Sürekli Hastalık, Engellilik ve Yaşlılık durumu Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi sürekli hapsedilmeye uygun olmayan kişiler yönünden, ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar ya da cezaevi koşullarında tedavi edilemez ağır hastalığı olan veya ağır engelli yahut yaşlı olan mahpusları örnek olarak vermektedir. Komite, bu tip mahpusların cezaevinde tutulmaya devam edilmesinin tahammül edilemez bir durum yaratacağını ve böyle bir durumda hekimlerin ilgili yetkiliye bu durumu rapor etmekle yükümlü olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Komite, sağlık hakkının sağlanmasında ayrım gözetilmemesinin bir görünümü olmak bakımından özel olarak bu tip kararların klinik yaklaşımla ve sadece tıbba dayalı esaslarla alınması gerektiğinin altını da çizmektedir 7. Benzer şekilde Avrupa Cezaevi Kurallarında da (md. 43.3) doktorun bir mahpusun fiziksel ya da ruhsal sağlığının hapis halinin devamı veya hücre hapsi de dâhil hapsedilme koşulları nedeniyle ciddi risk altına girmesi halinde durumu cezaevi müdürüne bildirme yükümlülüğü düzenlenmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Cezaevi ortamında yapılan tedavilerin yapısal ve etik yönlerine ilişkin üye devletlere yönelik olarak aldığı (98) 7 No.lu ve 8 Nisan 1998 tarihli Tavsiye Kararında da (par. 50, 51) sürekli hapsedilmeye uygun olmayan kişilerden ciddi fiziksel engeli olanlar; yaşlı mahpuslar ve kısa sürede ölümcül sonuç doğurabilecek hastalığı olanlarla ilgili bazı standartlar belirlemiştir. Ciddi fiziki engeli olan kişilerle, yaşlı olanların mümkün olduğu kadar günlük yaşamlarını idame ettirebilecekleri şekilde barındırılmaları gerektiğini ifade eden Kurallar, kısa sürede ölümcül sonuç doğurabilecek hastalığı bulunanlar ile ilgili olarak, bunların dışarıdaki hastane ünitelerine transfer edilmelerini ancak böyle bir durumda bu kişiler için muhakkak tıbbi nedenlerle affedilme veya erken tahliye edilebilme imkânlarının gözden geçirileceğini düzenlemektedir. Alıkonulma koşullarının getirdiği ağırlaştırıcı durumu da göz önünde bulundurarak, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İnsan Haklarının Korunmasına ve Sürekli Hastalar ile Ölümcül Hastalığa Yakalananların Rahatlıklarının Sağlanmasına Yönelik 25 Haziran 1999 tarihli ve 1418 (1999) No.lu Tavsiye Kararı nda devletlerin, sürekli hastalığa veya ölümcül hastalığa yakalananların onurlarının her yönüyle korunmasına yönelik tedbirler almalarını teşvik etmeyi tavsiye etmiştir. Bu tedbirler; sürekli hastalığa ve ölümcül hastalığa yakalananların hakları ile ilgili düzenlemeler yapmak ve bu kişileri korumak için gerekli tedbirleri alarak her türlü tedavi şartlarını sağlamak, sürekli hastalığa yakalananlara ve ölümcül hastalığa yakalananlara uygun tedavi imkânlarından yararlanma koşullarını hakkaniyete uygun olarak sağlamak, aileleri ve dostlarını sürekli hastalığa ve ölümcül hastalığa yakalananların yanında yer almaya teşvik etmek ve hastalara profesyonel destek sağlamak, ayakta tedavi imkânı varsa sürekli hastalığa ve ölümcül hastalığa yakalananların tedavilerinin evlerinde gerçekleştirilmesi amacıyla uzman gezici ekipler ve ağlar kurmak olarak belirtilmiştir. Yine AİHM, ceza adaletinin gerçekleştirilmesi adına, insani nitelikli bir takım tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu durumların ortaya çıkmasının imkân dâhilinde olduğunu kabul etmekte ve özellikle ölümcül hastalığa yakalanmış kişiler veya sağlık durumu sürekli şekilde cezaevi koşulları 15

18 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU ile uyumsuz hale gelmiş kişilerin alıkonulmaya devam etmesinin AİHS 3. madde kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etmektedir. Mahkeme bu değerlendirmeyi yaparken şu üç unsuru dikkate almaktadır: (a) mahpusun tıbbi durumu, (b) alıkonulma devam ederken kişiye sağlanan tıbbi destek ve bakımın yeterliliği (c) kişinin sağlık durumu açısından alıkonulmaya devam edilmesinin görünümü ve sonuçları 8. Tüm bu koşulları ayrı ayrı değerlendiren Mahkeme, herhangi birinin varlığı halinde 3. maddenin ihlal edildiğine karar vermektedir. Kemoterapi gören lösemi hastası başvurucuyla ilgili Mahkeme, hastalığı ilerlemeye devam ederken alıkonulmaya devam edilmesinin 3. maddeyi ihlal ettiğine karar vermiştir 9. Yine, ruh sağlığında ciddi sorunları olan bir mahpusun, yeterli donanıma ve deneyimli uzmanlara sahip olmayan bir sağlık merkezinde tutulmasını, kendi durumuna özgü özel hiçbir önlemin alınmamasının onda yarattığı sıkıntı ve üzüntü alıkonulma halinde katlanılması gereken zorluktan daha fazla sonuç doğurduğu için, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele olarak değerlendirilmiştir 10. Bunun gibi, sürekli hastalığı tamamen iyileşinceye kadar infazı ertelenen kişinin yeniden cezaevine girmesini değerlendiren AİHM, sağlık koşullarında hiçbir değişiklik olmamasına rağmen başvurucunun yeniden cezaevine girmesini 3. maddenin koşulları açısından kabul edilemez bulup, ihlal kararı vermiştir 11. Engelli kişilerin alıkonulmaları ve bu kişilerin sağlık hakkına erişimi de AİHM önüne gelen davalarda 3. madde kapsamında değerlendirilmiştir. Ağır engelleri olan bir kişinin gözaltında kaldığı tek gün soğuk ve yatağın erişilemez olduğu hücrede tutulmasının alçaltıcı olacağına hükmeden AİHM 12, paraplejik bir mahpusun cezaevinin yapısal koşulları nedeniyle tek başına hareket etmesinin engellenmesini de 3. madde kapsamında görmüştür 13. AİHM, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren başka bir mahpusun ise, kaldığı koğuş 4. katta olmasına rağmen, tıbbi hizmet aldığı yerin giriş katında olması ve cezaevi yapısı içinde sürekli merdiven kullanarak iniş-çıkış yapmasının sağlık hizmetine erişim açısından ihlal yarattığına, sağlığı açısından risk oluşturduğuna, bu durumun başvurucuda katlanılması gerekenin çok üstünde acıya ve öfkeye sebebiyet verdiğine bu nedenlerle 3. maddenin ihlal edildiğine hükmetmiştir 14. Yaşlılık açısından da özgül düzenlemeler getiren insan hakları hukuku araçları, AİHM önünde görülen davalarda gündeme gelmiştir. Alıkonulmasına karar verildiği zaman 84 yaşında, paraplejik ve tek başına günlük yaşamını idame ettiremez durumda olan mahpusun koşullarına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Mahkeme; yaşı, fiziksel engeli ve genel olarak sağlık durumu göz önünde bulundurulduğunda alıkonulmaya devam edilmesinin başvurucuda sürekli kaygı ve aşağılanma duygusu yaratacağına ve bu durumun da 3. maddenin ihlaline sebebiyet vereceğine hükmetmiştir 15. Benzer şekilde ağır ve karmaşık birçok hastalığı olan ve neredeyse 83 yaşında olan bir başvurucunun, cezasının infazının evde gerçekleştirilmesine ilişkin talebinin çok uzun süre geçtikten sonra bile reddedilmesini de bütün olarak değerlendirip 3. maddenin ihlaline karar vermiştir

19 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun un 16. Maddesinde; akıl hastalığı dışındaki diğer hastalıklarda, cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunacağı ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, mahkûmun cezasının infazının iyileşinceye kadar geri bırakılacağı (madde. 16/2) ayrıca, maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazının üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabileceği (md. 16/6) düzenlenmiştir. Söz konusu madde doğrultusunda, cezanın infazının geri bırakılmasına dair verilecek karar, maddede belirtildiği üzere Adli Tıp Kurumu nun raporu veya onayı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı nca alınacaktır. 2) Tutuklu-Hükümlü ayrımı Mevzuatta, tutuklu ve hükümlü ayrımı yapılmakta ve tutuklular adeta kapsam dışında bırakılmaktadır. Tüm ulusal ve uluslararası belgelerde cezaevlerinde tutulanların hekimlere ulaşma ve tedavi hakkı olduğu; bu hakkın adil, hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, cezaevi koşullarında gerçekleştirilemediği takdirde, o ülkedeki sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlandırılması gereğine vurgu yapılmaktadır. Sağlık hakkına ulaşma ve infazın tehiri konularında mahpusların tutuklu ve hükümlü şeklinde ayrılması, yaşam hakkı başta olmak üzere, diğer haklar yönünden ciddi ihlaller yaratmaktadır. AİHM, sağlık hakkının sağlanacağı özneler açısından tutuklu-hükümlü ayrımı yapılmasının kabul edilemez olduğuna, ağır hastalığı olan hükümlülere tanınan serbest bırakılmak da dâhil olmak üzere tıbbi bakıma ilişkin hakların sadece tutuklu olması sebebiyle başvurucuya tanınmamasının 3. madde ile birlikte AİHS nin 14. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağını da ihlal edeceğine karar vermiştir 17. Benzer şekilde, BM Keyfi Alıkoyma Çalışma Grubu, Devletin, uygun sağlık hizmeti sunmamasının Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi nin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı (md. 9) ve adil yargılanma hakkı (md. 14) açısından ihlal sonucu doğurabileceğini öngörmektedir. Özellikle tutukluların sağlık hakkı açısından konuyu silahların eşitliği olarak bilinen yasal ilke altında değerlendiren Çalışma Gurubu, alıkonulması kişinin sağlığını etkiliyor ve bu durum, iddia makamı ile kıyaslandığında tutukluyu daha zayıf bir konuma düşürüyorsa, alıkonulmanın tüm usul güvenceleri sağlansa bile adil yargılanma hakkının gerçekleşeceğinin düşünülemeyeceğini belirtmektedir

20

21 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU VI. İNCELEME ve TESPİTLER Hasta Mahpus Bölümü, Sincan İlçesi nde bulunan, Ankara 2 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu na bağlı bir birim olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir. Bölüm, bağlı olduğu ceza infaz kurumundan 30 km den daha uzak bir mesafededir. Personelin görevlendirilmesi, ihtiyaç malzemelerinin temini ve yazışmaların yapılması mesafe nedeniyle sorunlara yol açmaktadır. Numune Hastanesi, birbirinden bağımsız bloklar halinde faaliyet göstermekte olup Hasta Mahpus Bölümü, Yanık Ünitesi ile Psikiyatri Kliniğinin yer aldığı binanın bodrum katında bulunmaktadır. Yoğun bakım ünitesinde bulunan mahpuslar haricinde tedavi amacıyla Numune Hastanesine sevk edilen tüm mahpuslar hasta mahpus bölümünde kalmaktadırlar. 1) Dış Ortam ve Nezarethane Ek bina ile Hastane binası arasında bir boşluk yer almakta ve boşluk, gün içinde cezaevi ring araçlarının park alanı olarak kullanılmaktadır. Bölümün önünde sabah erkenden akşam saatlerine kadar bekletilen cezaevi ring araçları (mahpus nakil aracı) ile askeri personelin varlığı, bloklar arasındaki geçişleri zorlaştırmaktadır ve o alanı kullanmak zorunda olan sağlık personeli, hastalar ve hasta yakınları için rahatsızlık oluşturabilecek niteliktedir. Bu alanda ayrıca, hastaneye muayene edilmek üzere günübirlik getirilen mahpusların muayene sırasında beklemeleri amacıyla inşa edilmiş nezarethane olarak anılan bir yapı bulunmaktadır. Nezarethane kısmında, 10 kişinin bekleyebileceği söylenen, demir parmaklıklı, penceresi olmayan ve bank şeklinde oturma yerleri bulunan üç bölme bulunmaktadır. Birbirlerinden duvarla ayrılan ve dar bir koridora bakan bölmelerin erişkin, kadın ve çocuk mahpuslar için ayrıldığı belirtilmektedir. Nezarethanenin girişinde güvenlik görevlilerinin yer aldığı bir oda ile iki adet tuvalet bulunmaktadır. Tuvaletlerden birinin tüm mahpuslar tarafından diğerinin ise askeri personel tarafından kullanıldığı ve herhangi bir temizlik malzemesi bulunmadığı görülmüştür. Kadın mahpusların, erkeklerle aynı tuvaleti kullanmaktan dolayı şikâyetçi oldukları bildirilmiştir. Bölüme inen merdiven ve rampanın yer aldığı alanın hemen yanında ve nezarethanenin çaprazında jandarmanın kullandığı prefabrik bir güvenlik birimi bulunmaktadır. İlgili mekânlar askeri personel açısından da yetersizdir ve ısıtma sistemi bulunmamaktadır.. Bölüm ün yer aldığı binanın arka cephesi, hastane personelinin otoparkına bakmaktadır. Burada yapılan incelemede, Bölüm e ait ilk iki odanın penceresinin arazinin zemininde yer aldığı, diğer 19

22 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU odaların penceresinin merdiven ve yeni yapılan inşaatın altında kaldığı, inşaata ait kablo vb. nesnelerin açıkta olduğu, ortamın temiz olmadığı görülmüştür. Güvenlik için arka bölgede tek kişilik bir kulübe yer almaktadır. Dış ortamda bekleme halindeki iki ring aracı incelenmiştir. İlk ring aracı, diğerine göre daha yeni ve düzenlidir. Mahpusların seyahat etmesi için iki ayrı bölme, her bölmede altı koltuk bulunduğu görülmüştür. Bölmelerde tutulan mahpusların hareket etmelerinin güç olduğu, koltuklar arasındaki mesafenin dar olduğu, bölmelerin dış cephesinde ışık almak için küçük pencerelerin yer aldığı, havalandırma ve ısıtma için aracın klimasının kullanıldığı ve mahpusların kelepçeli olarak bekletildikleri görülmüştür. Araçta bulunan mahpuslar, nezarethane bölümüne adli mahpuslar götürüldüğü için siyasi mahpusların nezarethaneden yararlanamadıklarını, araçtaki tüm mahpusların işlemi bitene kadar bütün gün araçta oturur halde bekletildiklerini, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını, kumanyalarını kelepçeli haldeyken yemek zorunda kaldıklarını, havalandırma ve klimanın yetersiz olması nedeniyle mevsimine göre değişen ağır fiziksel koşullar altında tutulduklarını, ayrıca incelenen ring aracının diğer ring araçlarına kıyasla VİP olarak anıldığını belirtmişlerdir. İkinci ring aracının ise oldukça eski olduğu, tek bir bölmeden oluştuğu, içerde karşılıklı olarak bulunan bank şeklindeki oturma yerlerinin kırık olduğu gözlemlenmiştir. İkinci aracın personel naklinde ve malzeme taşınmasında kullanıldığı söylenmiştir. 2) Hasta Mahpus Bölümü Bölüme binanın ana girişinin sol yanında yer alan bağımsız merdivenler ile sedye ve tekerlekli sandalyenin girişine uygun bir rampa ile ulaşılabilmektedir. Bölüm, bodrum katta olup tek bir girişi bulunmaktadır, pencerelerin demir parmaklıklarla kapatıldığı mahpus odalarının da kilitli olduğu görülmüştür. Yangın veya başka bir tehlike anında hasta mahpusların ve personelin tahliye edilebileceği alternatif bir çıkış, yangın merdiveni vs. bulunmamaktadır. Bölümün giriş kapısı geçildikten sonra kayıt tutulan ve duyarlı kapı ile arama yapılan bir alan bulunmaktadır. Elektronik cihazlar ve diğer materyalle arama yapıldıktan sonra demir parmaklık ve kapıyla kapatılan Bölüm koridoruna girilmektedir. Bölüm, tek bir koridorun her iki tarafında yer alan odalardan oluşmaktadır. Koridorun sağ tarafında, mahpuslar için ayrılmış, dışardan asma kilitle kapalı vaziyette tutulan demir kapılı dört oda ile koridorun sonunda depo olarak kullanıldığı söylenen beşinci bir oda bulunmaktadır. Koridorun diğer tarafında ise girişten itibaren sağlık personelinin kaldığı oda, infaz koruma memurları ile jandarma görevlileri için ayrılan oda, personelin kullandığı tuvalet, mahpuslar için ayrıldığı belirtilen banyo, kullanılmayan tuvalet ile jandarma görevlilerine tahsis edildiği söylenen ve jandarmaların beklediği, dinlendiği ve ihtiyaçlarını karşıladığı, içinde televizyon bulunan oda ile yemeklerin dağıtıldığı mutfak yer almaktadır. Bölümde avukatlar veya yakınlarla görüşme için ayrılmış herhangi bir mahal, havalandırma, ortak mekânlar, ibadet alanları bulunmadığı gibi alışveriş ve haberleşme olanakları da yer almamaktadır. 20

23 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU Mahpusların, yakınları ve avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerin bölümün parmaklıklı bölgesinde ayakta veya oturarak jandarma ve sağlık görevlilerinin bulunduğu koridorda gerçekleştiği, Cumhuriyet Savcısının izniyle infaz koruma memurlarının bulunduğu odada da avukat görüşmesi yapılabildiği ifade edilmiştir. Isınma, odalarda yer alan merkezi ısıtma (kalorifer) ile yapılmaktadır. Acil müdahale için tıbbi donanım ve ilaçların yanı sıra, hastaların transferinde kullanılan iki tekerlekli sandalye ve bir sedye bulunmaktadır. Hastalara ait tıbbi kayıtlar girişte yer alan tıbbi müdahale ve değerlendirmelerin yapıldığı odada yer almaktadır. İçinde temizlik malzemelerinin depolandığı ifade edilen koridordaki tuvaletin kullanılmadığı ve kilitli olduğu, banyonun ise kapalı olduğu görülmüştür. İnfaz koruma memurları ile askeri personelin yer aldığı odaların da benzer özellikte olduğu, yeterli oturma ve dinlenme mekânının bulunmadığı, donanımın yetersiz olduğu, duvarların tamirat gerektirdiği, odalarda sadece TV bulunduğu, bilgisayarın mevcut olmadığı görülmüştür. Günlük ve kişisel ihtiyaçların karşılanabilmesi için hizmet verecek kantin vs. bulunmamaktadır. İhtiyaçların 30 km mesafedeki cezaevi kantininden haftada bir karşılanabildiği belirtilmiştir. 3) Hasta Odaları Hasta Bölümü, beşer yataklı dört odadan oluşmakta olup toplam 20 kişilik kapasiteye sahiptir. Hastaların, hastalık türlerine göre değil yaş, cinsiyet ve suç türlerine göre odalara yerleştirildikleri belirtilmiştir. Ziyaret sırasında iki odanın kullanıldığı ve her iki odada toplam dokuz mahpus olduğu görülmüştür. Odalara demir bir kapıdan girilmektedir. Dışarıdan kilitlenen kapılar infaz memurları tarafından açılmaktadır. Kapının tam karşısında, dış cepheden bakıldığında binanın sağ tarafına düşen kısımda, tavana yakın parmaklıklı küçük bir pencere bulunmakta, pencerenin önünde havalandırma için bir pervane yer almaktadır. İlk oda diğer odalardan görece daha aydınlık olmakla birlikte aydınlatma elektrik ile sağlanmakta, elektrik kapatıldığında odanın karanlık olduğu ve hareket etmekte zorlanıldığı anlaşılmaktadır. Elektrik düğmesi koridorda bulunmakta ve kontrolü infaz koruma memurları tarafından yapılmaktadır. Geceleri odadaki lambalardan biri sürekli olarak yanmaktadır. Diğer odalarda yer alan pencereler ise merdiven ve inşaat altında kaldığından doğal aydınlatma ve havalandırma olanağı bulunmamaktadır. Odalarda havalandırma için bulunan pervanelerin, ilk oda haricinde, dışarı ile bağlantısının olmadığı, sadece oda içindeki havayı sirküle ettiği görülmüştür. 21

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU Nisan 2015 İçindekiler I. BAŞVURU... 2 II. İNCELEMENİN KONUSU ve AMACI... 3 III. YASAL DAYANAK... 3 IV. İNCELEMEDE UYGULANAN

Detaylı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu 24. Dönem 4. Yasama Yılı 2014 (Rapor Komisyonun 29.01.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) ANKARA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

HAPİSTE SAĞLIK POLİTİKA BELGESİ

HAPİSTE SAĞLIK POLİTİKA BELGESİ HAPİSTE SAĞLIK POLİTİKA BELGESİ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin Üye Devletlere Avrupa Cezaevleri Kuralları Hakkında Rec (2006) 2 Sayılı Tavsiye Kararı, Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese, insan

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

Bilgilendirme ve Onay Hakkı

Bilgilendirme ve Onay Hakkı Hizmetlerden Yararlanma Hakkı * Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. * Hastalarımız, hastanemizin sunduğu tanı ve

Detaylı

13.Mart Mah. Karaman Apt.Kat1/2 Yenişehir MARDİN Tel/faks 0482 212 65 60 Email:mardin@ihd.org.tr

13.Mart Mah. Karaman Apt.Kat1/2 Yenişehir MARDİN Tel/faks 0482 212 65 60 Email:mardin@ihd.org.tr İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Human Rights Association Komeleya Mafén Mirovan MARDİN ŞUBESİ 13.Mart Mah. Karaman Apt.Kat1/2 Yenişehir MARDİN Tel/faks 0482 212 65 60 Email:mardin@ihd.org.tr MARDİN E TİPİ CEZAEVİ

Detaylı

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HAKLARINIZ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

Hekim Hakları U Z M. D R. M. R A Ş I T Ö Z E R

Hekim Hakları U Z M. D R. M. R A Ş I T Ö Z E R Hekim Hakları U Z M. D R. M. R A Ş I T Ö Z E R M E R A M E Ğ I T I M V E A R A Ş T ı R M A H A S T A N E S I A C I L T ı P K L I N I Ğ I 2 İçerik 3 1. Bireysel haklar 2. Hastaya ilişkin haklar 3. Topluma

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır.

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Dr. Rabia BİLİCİ 1 Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Zorunlu tedavi kavramı : Psikiyatriye özgü mü? Psikiyatrinin ihtilaflı konularından biri. Tüm

Detaylı

Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA

Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA Dr. Çiğdem BAŞGÜL Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı ANKARA SUNUM PLANI Evde Sağlık Hizmetlerinin Mevcut Durumu Yönetmeliğin Getirdiği Yenilikler Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Gerekçeleri

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

Adana RSHH'de zorunlu tedavi ve sorunları DR. GÖZDE CİĞERLİ

Adana RSHH'de zorunlu tedavi ve sorunları DR. GÖZDE CİĞERLİ Adana RSHH'de zorunlu tedavi ve sorunları DR. GÖZDE CİĞERLİ Açıklama 2008-2009 Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Dr. Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

genel bilgilendirme Hasta Hakları ve Sorumlulukları

genel bilgilendirme Hasta Hakları ve Sorumlulukları genel bilgilendirme Hasta Hakları ve Sorumlulukları Haklarınız Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

HASTANEYE YATAN HASTALARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ. Uz. Dr. Kemal M. HİSAR SAĞLIK BAK. T.S.H.GN.MD. AR-GE BİRİMİ

HASTANEYE YATAN HASTALARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ. Uz. Dr. Kemal M. HİSAR SAĞLIK BAK. T.S.H.GN.MD. AR-GE BİRİMİ HASTANEYE YATAN HASTALARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ Uz. Dr. Kemal M. HİSAR SAĞLIK BAK. T.S.H.GN.MD. AR-GE BİRİMİ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adım atmaktadır.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 30/03/2012 Toplantı Sayısı: 05 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulaması Yönergesinde değişiklik yapılması hk. 2012.005.025- Erciyes Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN) TANIM Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrolünü yapan kişidir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı (bundan sonra iki Taraf olarak anılacaklardır), İki tarafın iki ülke arasında sağlık ve

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İş Sağlığı ve ne İlişkin İşveren Görüşleri 24. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI Konya, 4 Mayıs 2010 Müşavir Avukat Z. Ulaş YILDIZ Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İÇERİK I. Bölüm: Uluslararası

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR AYCAN İRMEZ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/9400) Karar Tarihi: 23/5/2016 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

Avrupa Konseyi. Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi (AİÖK)

Avrupa Konseyi. Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi (AİÖK) Avrupa Konseyi Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi (AİÖK) Strasbourg, 15 Aralık 2015 CPT/Inf (2015) 44 Ceza infaz kurumlarında mahkum başına düşen

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR IRYNA BONDARCHUK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/615) Karar Tarihi: 28/1/2015 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Alparslan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler 6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler Hüseyin Çelik T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üniversite Hastaneleri Birliği ToplanNsı 31.1.2014- Ankara

Detaylı

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları Engelleri Kaldıralım Ülkemizde kentsel yaşam çevreleri fiziksel yaşam düzenlemelerin yetersizliği ve çeşitli engeller nedeniyle engelliler tarafından yeterince kullanılamamaktadır. Engellilerin toplum

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

Madde 8- Herkes, özel ve aile yaşamına, konutuna, ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

Madde 8- Herkes, özel ve aile yaşamına, konutuna, ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Özel hayatın ve buna bağlı olarak kişinin kendisine ait sağlık verilerinin korunması ulusal ve uluslar arası mevzuatta açık ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin tamamında hastaya ait kişisel

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB GRUBU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu :42.... / ÇKYS Kodu :... Tarih :... /... / 2014 Aile Hekiminin Adı Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB nin güncel telefonu

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları. Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları. Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu HASTA HAKLARI 1) Hizmetten genel olarak faydalanma Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri

Detaylı

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı-

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- -Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- Onaylama Türkiye, Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartını 27/06/2007 tarihinde onaylamış ve yenilenmiş Şart ta yer alan 98 paragraftan 91 ini kabul etmiştir (Türkiye daha önce

Detaylı

15/10/2015 TARİHLİ KURUL KARARLARI

15/10/2015 TARİHLİ KURUL KARARLARI 15/10/2015 TARİHLİ KURUL LARI BOLVADİN H.İ.ÖZSOY DEVLET HASTANESİ 29.10.2015 2015-56523 15.10.15 Hasta Hakları Yönetmeliği 42/C Maddesindeki 'Tıbbi Hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu/ÇKYS Kodu :.../... Tarih :../ / Aile Hekiminin Adı : Sözleşmeli /Görevlendirmeli /Yetkilendirilmiş Aile Sağlığı Elemanının

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayı Konu : 56020453/2013-610.01-1084/1884/3417 : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/12/2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/35141-261866

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.. AKSARAY ÖĞRETİM ELEMANLARININ FAKÜLTE YÖNETİMİNİ DEĞERLENDİRMESİ Sevgili Akademisyen Arkadaşlarım, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yönetiminde Mayıs

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

AKIL HASTALARINDA TEHLİKELİLİK Akıl hastalarına ceza verilmemesi hukukun çağdaşlaşma sürecinde önemli bir adımdır. 19. yüzyılın ilk yarısından bu

AKIL HASTALARINDA TEHLİKELİLİK Akıl hastalarına ceza verilmemesi hukukun çağdaşlaşma sürecinde önemli bir adımdır. 19. yüzyılın ilk yarısından bu AKIL HASTALARINDA TEHLİKELİLİK Akıl hastalarına ceza verilmemesi hukukun çağdaşlaşma sürecinde önemli bir adımdır. 19. yüzyılın ilk yarısından bu yana çağdaş hukukun geçerli olduğu ülkelerde, suç işlediği

Detaylı

HASTA HAKLARI KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

HASTA HAKLARI KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ HASTA HAKLARI KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ Hak sözcüğü, hukuka uygunluk, adalet; hukukun, adaletin gerektirdiği ve birine ayırdığı şey diye tanımlanmaktadır. Hasta hakları, esasta insan haklarının sağlık

Detaylı

VAN-ERCİŞ DEPREMİNİN İKİNCİ YILINDA ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN RAPOR

VAN-ERCİŞ DEPREMİNİN İKİNCİ YILINDA ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN RAPOR VAN-ERCİŞ DEPREMİNİN İKİNCİ YILINDA ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN RAPOR 2013 1 GİRİŞ 02.11.2013 Tarihinde ilk etapta Konteynır Kent Sakinlerini ziyaret etmek üzere Van Barosu nun Çocuk Hakları Komisyon üyeleri

Detaylı

DERNEKLERi FEDERASYONU

DERNEKLERi FEDERASYONU AiLE HEKiMLERi DERNEKLERi FEDERASYONU İçindekiler: Askerlik Muayeneleri Portör Muayeneleri AHEF Sağlık Raporu Talepleri ilgili görüş Sayı: 124 Tarih: 04.07.2012 Konu: Askerlik Muayeneleri SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsar. 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi. Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi. Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi Sağlık Hizmetlerine Erişimin Yasal Dayanağı Kronolojik düzenlemeler AFAD Yönetmeliği (Nisan 2011) AFAD Genelgesi

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

UYGULAM YÖNETMELİĞİ EK-3 ÇALIŞMA GRUBU RAPORU. asm standartları

UYGULAM YÖNETMELİĞİ EK-3 ÇALIŞMA GRUBU RAPORU. asm standartları UYGULAM YÖNETMELİĞİ EK-3 ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Grup katılımcıları: 1.Erhan Bayuk 2.Şaban Kaya 3.Tayfun Çiğdem 4.Levent Özkan 5.Hasan Eraydın 6.Recep Sağlam 7.Kadircan Tuncel Konu Başlıkları: asm standartları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

1. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir. (A-B)

1. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir. (A-B) GRUPLANDIRMA REHBERİ TANIMLAR H (Hekim) :Her bir Hekimin muayene, bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak kullandığı birincil sorumlu olduğu alanlardır. O(Ortak): Aile Sağlığı Birimlerinde görev yapan bütün

Detaylı

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT)

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 3 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT nin Tanõtõmõ CPT nin Tanõtõmõ İşkencenin Önlenmesine

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE ( Makamın 20.12.2001 tarih ve 12250 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukukî

Detaylı

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonlu çalışmasını sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programımızın temel hedeflerindendir. Tüm sağlık kurumlarında hasta

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU

EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin Ġl Kodu / ÇKYS Kodu :.../... Tarih :../ / Aile Hekiminin Adı : Sözleşmeli / Görevlendirmeli Aile Sağlığı Elemanının Adı : Sözleşmeli

Detaylı

Türkiye de Radyasyon Güvenliği Komiteleri

Türkiye de Radyasyon Güvenliği Komiteleri Türkiye de Radyasyon Güvenliği Komiteleri Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YURT Dokuz Eylül Üniversitesi 1. ULUSAL RADYASYONDAN KORUNMA KONGRESİ 19-21 KASIM 2015, ANKARA Radyasyon Güvenliği Komiteleri (RGK) 2690

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı