İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır."

Transkript

1 SAYI: Mart 2013 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI BİLGİ & AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR Ankara B. TBMM YE Bülteni'ne SUNULAN üyelik TASARILAR talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından ya da doğrudan adresinden ulaşılabilmektedir. TÜS İAD AV RUPA İŞ DÜNYAS I KO NF EDERAS YONU (BUS INESS EURO PE) ÜYES İDİR. İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı İstanbul Turkey Telefon: +90 (212) Faks: +90 (212) e- posta: Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa Ankara Turkey Telefon: +90 (312) Faks: +90 (312) e- posta: Brüksel: 13, Avenue des Gaulois, 1040 Brussels Belgium Telefon: +32 (2) Faks: +32 (2) e- posta: Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C USA Telefon: +1 (202) Faks: +1 (202) e- posta: Berlin: Märkisches Ufer, 28 Berlin Germany Telefon: +49 (30) Faks: +49(30) e- posta: Paris: 33, Rue de Galilée Paris France Telefon: +33 (1) Faks: +33 (1) e- posta: Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing , P. R. China Telefon: +86 (10) Faks: +86 (10) e- posta: www. tusiad.org Sayı: Sayfa 1 1 Mart 2013

2 I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI TÜRK PETROL KANUNU TASARISI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ GÜMRÜK KANUNU YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI Türkiye elektrik piyasasını önemli ölçüde yeniden düzenleyen Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı görüşmeleri TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu nda tamamlanmıştır. TBMM Genel Kurulu gündemine eklenmiş olan Tasarının hızla görüşülerek kısa süre içerisinde kanunlaşması beklenmektedir. Ülkemizdeki petrol ve doğalgaz kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik ederek petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerine daha fazla katılımlarını sağlamak üzere; arama ruhsatı alımına ilişkin süreçlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılması, yatırımcı maliyetlerinin azaltılması, yatırımcılara yatırım indirimi ve vergi muafiyetleri tanınması, yabancı yatırımcılar için sermaye ve kar transferine olanak tanınması amaçlanan Türk Petrol Kanunu Tasarısı nın, kısa süre içerisinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu nda görüşülmeye başlanması beklenmektedir. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı na göre, halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere varlık kiralama şirketleri kurmaya veya kurmak üzere kamu sermayeli kurumları görevlendirmeye Bakan ın yetkili kılınması öngörülmektedir. Tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda görüşülmeyi beklemektedir. Pek çok kanuna yönelik önemli düzenlemeler içeren bir Torba Kanun özelliği taşıyan Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda görüşülmeyi beklemektedir. Yeni Anayasa nın yazımına ilişkin çalışmalar yoğun bir tempoda devam etmektedir. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu uhdesinde bugüne kadar yaklaşık 90 maddesi müzakere edilen Yeni Anayasa çalışmalarında toplam yaklaşık 30 maddede mutabakat sağlanmıştır. Son açıklamalar doğrultusunda 2013 yılının ilk yarısı içerisinde TBMM ye resmi olarak sunulması beklenen yeni Anayasa hazırlıklarında, çalışma saatlerinin artırılması kararlaştırılarak hafta içi 10:00 19:00 saatleri arasında çalışılmasına karar verilmiştir. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan Anayasa Yazım Komisyonu tek yazım komisyonu olarak çalışmalarını sürdürecektir. Sayı: Sayfa 2 1 Mart 2013

3 A. KABUL EDİLEN KANUNLAR Kanunun Başlığı Kabul Tarihi Kanunun Numarası Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türkiye ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. Türkiye ile Sudan Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye ile Ürdün Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4, 5 ve 6. Değişikliklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye ve Bulgaristan Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II'nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye ile Kazakistan Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Sayı: Sayfa 3 1 Mart 2013

4 Türkiye ile Karadağ Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye ile Oman Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye ile Mısır Arasında Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye ile Mısır Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Sayı: Sayfa 4 1 Mart 2013

5 Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Personelinin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapur da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Anlaşmanın Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İkili İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Sayı: Sayfa 5 1 Mart 2013

6 B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR Tasarının Başlığı Tarihi Sevk Edilen Komisyon Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/747) Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/746) Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 1 (2/1256) Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/745) Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 2 (2/1216) Plan ve Bütçe Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 1 18 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifi ile 6292 sayılı Kanun da değişiklik yapılmak suretiyle, 2/B taşınmazlarından tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde sadece tarımsal amaçlı olarak kullanılan yapılar bulunan yerler için taşınmazın yüzölçümüne ve hak sahibi olunan taşınmaz sayısına bakılmaksızın, bu yerlerin geçimini çiftçilikle sağlayan hak sahiplerine satışında satış bedelinin, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanması ve taksitli ödemelerde taksit sayısı ve ödeme süresinin artırılması; 6831 sayılı Kanun da değişiklik yapılmak suretiyle de genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılması yanında kamu özel işbirliği modeli ile de yaptırılabilmesi amaçlanmaktadır. 2 2 AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifi ile 3224 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle, Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Kurul üyeleri arasından Birlik merkez organlarının asıl üyelerinin çıkarılması öngörülmektedir. Sayı: Sayfa 6 1 Mart 2013

7 Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye'de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/744) Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/743) Tarihi Sevk Edilen Komisyon Dışişleri Komisyonu Dışişleri Komisyonu C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni nde sunulmaktadır. Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni nin sonunda yer alan Bilgi & Açıklamalar bölümünde sunulmaktadır. TBMM Gündemi ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları Rize Milletvekili Nusret Bayraktar ve Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile 16 Milletvekilinin; Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi nin; Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/1256, 2/1257) (S. Sayısı: 428) (Dağıtma tarihi: ) Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel in; Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Antalya Milletvekili Osman Kaptan ın; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirler Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Ali Halaman ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu nun; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 2 Milletvekilinin; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/724, 2/246, 2/427, 2/448, 2/815, 2/829) (S. Sayısı: 426) (Dağıtma tarihi: ) Sayı: Sayfa 7 1 Mart 2013

8 Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: ) Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı: 423) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/731) (S. Sayısı: 422) (Dağıtma tarihi: ) Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı, Fransa Cumhuriyeti Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan COBRA Topçu Tespit Radarı Arası Hizmet Desteği ile İlgili Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/692) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: ) İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı: 416) (Dağıtma tarihi: ) Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: ) Sayı: Sayfa 8 1 Mart 2013

9 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin III ve IV üncü Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 414) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokole Değişikliklerin ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/688) (S. Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: ) Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/680) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/674) (S. Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: ) Orta Vade Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı Türk Petrol Kanunu Tasarısı Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı Bulunduğu Aşama TBMM Genel Kurul Gündemi TBMM Genel Kurul Gündemi TBMM Genel Kurul Gündemi TBMM Genel Kurul Gündemi TBMM Genel Kurul Gündemi TBMM Genel Kurul Gündemi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu TBMM Adalet Komisyonu Sayı: Sayfa 9 1 Mart 2013

10 Uzun Vade Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar T.C. Anayasası Teklifi Taslağı Bulunduğu Aşama TBMM Başkanlığı Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Taslağı Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Hayat Boyu Öğrenme Kanunu Tasarısı Taslağı Maliye Bakanlığı Başbakanlık Milli Eğitim Bakanlığı Siyasi Etik Kanunu Teklifi Taslağı TBMM Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Taslağı Maliye Bakanlığı Yargı Reformuna İlişkin Çeşitli Kanun Taslakları Adalet Bakanlığı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Teknoloji Transfer Ofisleri Kanunu Tasarısı Taslağı Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına dair kanunu tasarısı taslağı Rekabet Kurumu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sayı: Sayfa 10 1 Mart 2013

11 EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU EKK Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ve tarihlerinde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında toplanmıştır tarihinde gerçekleştirilen 32. Toplantısı nda uluslararası doğrudan yatırımlara ve yatırım ortamına ilişkin konular ele alınmıştır. 33. Toplantısı ise tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Serbest Bölgeler Kanunu nda yapılması öngörülen değişiklikler ele alınmış, Ekonomi Bakanlığı tarafından serbest bölgelerin etkinliğinin artırılması ve bu bölgelerde yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Kurula bilgi verilmiştir. Toplantıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu çalışmaların sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır. YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU YOİKK 47. YOİKK Yönlendirme Komitesi Toplantısı 20 Şubat 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Yakıcı başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Çalıştayı, Dünya Bankası İş Ortamı Raporu na İlişkin Yerel Ortaklara Dair Çalışmalar ve gündemdeki Dünya Bankası projelerine ilişkin YOİKK Sekretaryası tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Yatırım Destek Ofislerinin görev tanımları ile çalışma usul ve esaslarının revize edilmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanlığınca bilgilendirme yapılmıştır. YOİKK Teknik Komiteler Eylem Planına ilişkin Teknik Komite Başkanları tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından YOİKK Teknik Komiteler Dönemi Eylem Planı hazırlıklarına ilişkin değerlendirme yapılmıştır. İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI İMEİGEP-İDK (Güncel Toplantı Notu Bulunmamaktadır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda ve Mesleki Yeterlilik Kurumu nun sekretaryasında sürdürülmekte olan İMEİGEP İDK 9. Toplantısı 6 Aralık 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Namık Ata başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda Ulusal İstihdam Stratejisi dikkate alınarak güncellenen İMEİGEP faaliyet tablosu onaylanarak yürürlüğe konulmuş ve İMEİGEP kapsamında 2012 yılında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilmiştir. Sayı: Sayfa 11 1 Mart 2013

12 MÜZAKERE SÜRECİNDE CARİ DURUM Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu 71. Toplantısı Şubat 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde gerçekleştirilmiştir. Komisyon Eş Başkanları Afif Demirkıran, Helene Flautre ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından açılışı yapılan toplantıda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert, İrlanda Büyükelçisi Kenneth Thompson ve AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ın katılım sağladığı I. Oturumda Türkiye AB İlişkileri ve Müzakere Sürecinde Mevcut Durum değerlendirilmiştir. Ardından Temel Hak ve Özgürlükler Çerçevesinde Yeni Anayasa gündem maddesiyle gerçekleştirilen II. Oturuma TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri Rıza Mahmut Türmen, Faruk Bal, Sırrı Süreyya Önder ve Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio katılım sağlamışlardır. III. Oturum da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından Suriye deki Durum ve Bunun Türkiye ve AB ye Etkileri konusunda değerlendirmeler gerçekleştirmiştir. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı: Türkiye, 2,5 yılı aşkın süredir ilerlemeyen AB katılım müzakerelerinde yeni bir fasıl açmaya oldukça yaklaşmış bulunmaktadır. Fransa'nın, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı sırasında başlattığı engellemeyi kaldırmasının ardından AB Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper), Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslının açılış kriterlerini onaylamıştır. Coreper onayının ardından AB Komisyonu, Türkiye'nin açılış kriterlerini karşıladığına karar verirse Bölgesel Politika faslının müzakerelere açılabilmesi için üye ülkelerin nihai onayı beklenecek. Bölgeler arasındaki gelişmişlik ve gelir farklarının azaltılmasına yönelik düzenlemeleri ve AB üyeliğiyle bölgelere AB bütçesinden aktarılacak fonları kapsayan Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı hedeflendiği gibi bu yılın ilk yarısında açılırsa Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde açtığı toplam fasıl sayısı 14'e ulaşacaktır. Müzakere Sürecinde Güncel Durum: Son gelişmeler ışığında, Türkiye Avrupa Birliği Müzakere sürecinde cari durum aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Tabloya İlişkin Açıklama: Aşağıdaki tabloda yer alan Kıbrıs ile İlgili Açılış Kriteri Olan kolonunda iki tür işaret yer almaktadır. Bunlardan X işareti Kıbrıs sorunu nedeniyle 2006 yılından bu yana müzakereye açılması AB Konseyi tarafından bloke edilen 8 başlığı işaretlemektedir. Yine aynı kolonda yer alan! işareti ise, 2009 yılının Aralık ayında Kıbrıs tarafından tek taraflı olarak ön koşul getirme iradesinde olduğunu beyan ettiği 6 başlığı işaretlemektedir. Sayı: Sayfa 12 1 Mart 2013

13 MÜZAKERELERE AÇILANLAR KONSEYDE GÖRÜŞÜLENLER TEKNİK AÇILIŞ KRİTERLERİ Konsey'de Görüşmesi Süren Müzakere Pozisyonu Sunmak için Davet Gelen Müzakereye Açılan Teknik Açılış Kriteri Olan Teknik Kapanış Kriteri Olan Kıbrıs ile İlgili Açılış Kriteri Olan Fransa'nın Tam Üyelikle İlişkili Olarak Bloke Ettiği TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM FASILLAR (Listenin başında yer alan ve mavi ile işaretlenen 5 başlık açılmaya en yakın başlıklardır.) 17. Ekonomik ve Parasal Birlik X X 26. Eğitim ve Kültür X! 15. Eneri X! 5. Kamu Alımları X 8. Rekabet Politikası X 19. Sosyal Politika ve İstihdam X 1. Malların Serbest Dolaşımı X X 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi X X 9. Mali Hizmetler X X 29.Gümrük Birliği X X 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma X X X 13. Balıkçılık X X 14. Taşımacılık Politikası X X 30. Dış İlişkiler X X 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı X! 23. Yargı ve Temel Haklar X! 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik X! 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu X X 33. Mali ve Bütçesel Hükümler X X 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı X 6. Şirketler Hukuku X 7. Fikri Mülkiyet Hakları X 27. Çevre X 10. Bilgi Toplumu ve Medya X 16. Vergilendirme X X 18. İstatistik X X 20. İşletme ve Sanayi Politikası X X 21. Trans-Avrupa Şebekeleri X X 28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması X X 32. Mali Kontrol X X 12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı X 25. Bilim ve Araştırma Bu başlıkta müzakereler tamamlanarak başlık geçici olarak kapatılmıştır. 34. Kurumlar Tam üyelikte gündeme gelecektir. X 31. Dış Güvenlik ve Savunma Politikası Bu başlıkta Avrupa Komisyonu ndaki görüşmeler devam etmektedir. (!) Sayı: Sayfa 13 1 Mart 2013

14 Temsilciliğin TÜSİAD Adına Katılım Sağladığı Faaliyetler (Kronolojik olarak sıralanmıştır) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat İlter ile toplantı TÜSİAD Vaşington Temsilcisi Barış Ornarlı ile; Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü Murat Yapıcı, Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Burhanettin Aktaş, Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Feridun Bilgin, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Tuğrul Gücük, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Francis J. Ricciardone ile toplantılar TÜSİAD Vaşington Temsilcisi Barış Ornarlı ile Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından düzenlenen Obama s Second Term: Realism, Change&Continuity In Turkey US Relations başlıklı konferans TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı ile toplantı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Şinasi Candan ile toplantı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis yonu tarafından gerçekleştirilen Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı Komisyon Toplantıları Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Kurulu Toplantısı İngiltere Kent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet ile toplantı Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ile toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Başkanı Habip Kocaman ile toplantı Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ile toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Muhammed Bozdağ ile toplantı Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ile toplantı Ekonomi Bakanlığı Bakan Danışmanı Gülcan Bozdemir ile toplantı Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (METEK) Strateji Çalışma Grubu Çalıştayı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen Arap Baharı ve Suriye Bağlamında Dış Habercilik başlıklı toplantı Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) Program Koordinatörü Mevlüde Sahillioğlu ile toplantı Sayı: Sayfa 14 1 Mart 2013

15 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi Mesleki Eğitim Çalışma Grubu Mevzuat Taslağı Hazırlama Alt Çalışma Grubu Toplantısı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 2023 Vizyonuna Doğru İnovasyon ve Girişimcilik: Fırsatlar, Zorluklar ve Riskler başlıklı seminer TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu Toplantısı Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu 71. Toplantısı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Ankara Temsilcisi Senem Yavaş ile toplantı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ekonomi Başuzmanı Scott A. Olson ile toplantı T.C. Merkez Bankası Ekonomisti Doç. Dr. Eray Yücel ile toplantı Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ömer Önhon Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ümit Özgümüş ile toplantı HiltonSA Ankara Genel Müdürü Jacques Brune ile toplantı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Kıdemli Uzmanı Evren Bükülmez ile toplantı 47. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Toplantısı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi Mesleki Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı Cer Modern İcra Kurulu Üyesi Helun Fırat ile toplantı Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu 4. YES Modeli Çalışma Grubu Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Vekili Mustafa Konuk ile toplantı Parlamenter Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necip Yüce ile toplantı TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı İş Rehberliği Hizmeti Çalıştayı Kuveyt Büyükelçiliği tarafından 52. Milli Günü ve 22. Kurtuluş Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyon Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile toplantı Avrupa Birliği Bakanlığı Bakan Danışmanı Sadi Kunduroğlu ile toplantı TÜSİAD tarafından düzenlenen Türk Alman CEO Forumu Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Baş Ekonomisti Defne Sadıklar Arslan ile toplantı İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) Toplantısı Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (METEK) Strateji Çalışma Grubunun 4. Çalıştayı: Öğretmen Eğitimi ve İstihdamı Sayı: Sayfa 15 1 Mart 2013

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 27 Haziran 3 Temmuz 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI İKV NİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ELE ALINDI... 2 İKV AB

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2793 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1751 DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR Yazarlar Prof.Dr. Nüvit OKTAY (Ünite 1, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Hasan BAKIR (Ünite

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim OCAK 2008 FAALİYETLERİ Türkiye ve İtalya Yerel Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları nın Genişletilme İşbirliği kapsamında düzenlenen çalışma ziyaretine iştirak edildi. Söz konusu ziyarette, Veneto Bölgesi Ticaret

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı