EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI"

Transkript

1 PROLOTERAPİ EĞİTİMİ

2 EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI Dünya Sağlık Örgütü`ne göre geleneksel tıp sağlığın korunmasında ve fiziksel/ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisinde kullanılan farklı kültürlere özgü teori, inanış ve deneyimlere dayalı bilgi, beceri ve uygulamaları ifade eder. Geleneksel tıp, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişen geniş bir tedavi ve uygulama yelpazesini kapsar. Bazı ülkelerde bu uygulamalar alternatif ya da tamamlayıcı tıp olarak adlandırılır. Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sağlık ile ilgili çalışmalar yürüten hekimlerin büyük katkıları ile binlerce yıldır kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu yöntemlerin yaygın olarak kullanılmaktadır. Konu ile ilgili, Sağlık Bakanlığı da yoğun çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar ile, kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını modern tıp uygulamaları ile bir bütün olarak kullanan integratif tıp (bütüncül, bütünleştirici tıp) yaklaşımı ülkemizde yerleşecek; bireyi zihin, beden ve ruh açısından bir bütün olarak ele alan sağlık yaklaşımının temelleri atılmış olacaktır. Bu yenilikçi anlayışın bir ürünü olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörlüğü kurulmuştur. Bu birim vesilesiyle, ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında faaliyet gösteren dernek ve kurumlar ile işbirliği geliştirerek ilgili alanda araştırmaların yönlendirileceği, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sunulacağı bir bilim ortamı sağlanacaktır. Uzm.Dr.Sedat Yıldız - Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörlüğü

3 PROLOTERAPİ UYGULAMALARI EĞİTİM SORUMLUSUNUN MESAJI Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi uygulamaları ülkemizde günden güne yaygınlaşarak daha fazla hastaya ulaşmaktadır. Daha iyi klinik uygulamalar için proloterapi klinik pratiği son derece önem taşımaktadır. Proloterapinin ülkemizdeki kısa tarihi içinde, yöntem konusunda bilgisi sınırlı olan hekimler için daha yoğun eğitimlere ve eğitimi almış olan hekimler için daha yoğun gözetimli klinik uygulamalara ihtiyaç hissedilmektedir. Bu vesileyle planlanan "Klinik Proloterapi Eğitim Programı" ile ilgili bilgiler sizlere aktarılmıştır. Bu program kapsamında teorik ve pratik modülleri içeren toplam 120 saatlik eğitim programı ve klinik uygulama planlanmaktadır. Eğitim için öngörülen süre her gruptaki katılımcı sayısı dikkate alarak 1-12 ay olup pratik ve teorik program koordineli olarak yürütülecektir. Uygulamalar sırasında üst düzeyde klinik paylaşım imkanı sağlanacaktır. Katılımınızı bekler saygılar sunarım. Uzm.Dr.İlker Solmaz -Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği -İntegratif Tıp Derneği, Proloterapi Çalışma Grubu Başkanı -Proloterapi Derneği Başkanı -Proloterapi Eğitim Sorumlusu

4 PROLOTERAPİ TEORİK VE PRATİK MODÜL EĞİTMENLERİ 1- Uzm.Dr.İlker Solmaz -Anesteziyoloji ve Reanimasyon -Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği -İntegratif Tıp Derneği, Proloterapi Çalışma Grubu Başkanı 3- Uzm.Dr.Gülşah Yaşa Öztürk -Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -Lüleburgaz Medikent Hastanesi 6- Uzm.Dr.Şükrü Tekindur -Anesteziyoloji ve Reanimasyon -Isparta Asker Hastanesi 2- Uzm.Dr.Önder Taylan Çifçi -Anesteziyoloji ve Reanimasyon -Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği 4- Uzm.Dr.Bülent Atik -Anesteziyoloji ve Reanimasyon -GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 6- Uzm.Dr.Gülsemin Ertürk Çelik -Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -Yeni Ortadoğu Cerrahi Tıp Merkezi 7- Uzm.Dr.Sedat Yıldız -Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -İntegratif Tıp Derneği TEORİK MODÜL EĞİTMENLERİ Temel ve klinik bilimler alanında teorik modül eğitimleri ve uzaktan eğitimler program kapsamında belirlenen hekimler ve akademisyenler tarafından verilecektir. MİSAFİR KONUŞMACILAR Proloterapide Ultrasonografinin Yeri - Doç. Dr. Levent Tekin, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nöralterapi-Osteopati - Yrd. Doç. Dr. Turgay Altınbilek, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ozon Terapi - Uzm.Dr.Lale Yeprem, Ozon Sağlık Hizmetleri Nöroproloterapi - Dr.Stephen Cavallino, İtalya Proloterapi Cemiyeti Başkanı

5 DESTEKLEYEN KURULUŞLAR İntegratif Tıp Derneği Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörlüğü Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği İntegratif Sağlık Eğitim Danışmanlık Katkıları içi teşekkür ederiz PROLOTERAPİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN İÇERİĞİ * Proloterapi eğitimi (özel gruplar) programı 4 ana basamak ve 8 alt modül olarak uygulanır. Altı modül içinde 1. ve 2. Modül Giriş ve Temel Eğitim, 3. ve 4. Modül Orta Düzey Eğitim, 5. ve 6. Modül İleri Düzey Eğitim, 7. ve 8. Modül İleri Düzey Eğitim ve Sınav olarak gruplandırılır. Ek Modül olan kadavra modülüne katılım isteğe bağlıdır. ANA MODÜLLER TEORİK MODÜL KONULAR: Proloterapiye giriş (Rejenerasyon kavramı, proloterapinin tarihçesi, proliferatif solüsyonların hazırlanması, uygulama teknikleri, endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonlar), kanıta dayalı tıpta proloterapi, proloterapi solüsyonları, eklem biyomekaniği, kinezyoloji, ayak ve ayak bileği anatomisi, ayak ve ayak bileği hastalıkları, diz eklemi anatomisi, diz eklemi hastalıkları, kalça eklemi anatomisi, kalça eklemi hastalıkları, el ve el bileği anatomisi, el ve el bileği hastalıkları, dirsek eklemi anatomisi, dirsek eklemi hastalıkları, omuz eklemi anatomisi, omuz eklemi hastalıkları, servikal omurga anatomisi, servikal bölge hastalıkları, torakal omurga anatomisi, torakal bölge hastalıkları, lumbosakral omurga anatomisi, lumbosakral bölge hastalıkları, bilimsel çalışma yöntemleri, etik ve mediko-legal konular, akılcı ilaç kullanımı, ulusal proloterapi ağı, proloterapi veri tabanı kullanımı, temel yaşam desteği PRATİK MODÜL: Uygulamalı eğitim KADAVRA MODÜLÜ (İsteğe bağlı): Kadavra üzerinde eğitim programı

6 TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) Basamak (Giriş ve Temel Eğitim) Modül 1 Proloterapiye Giriş 08:00-12:30 Teorik 08:00-08:30 a)proloterapinin bilimsel dayanakları 08:30-09:00 b)proloterapinin mekanizması 09:00-10:00 c)eklem anatomisi ve ligamentler 10:00-10:30 ç)anamnez ve fizik muayene 10:30-11:30 d)proloterapide kullanılan proliferatif solüsyonlar 11:30-12:30 e)asepsi-antisepsi kuralları Pratik 13:30-18:30 13:30-16:00 Anamnez, fizik muayene, değerlendirme, temel tanı ve tedavi yöntemleri 16:00-17:00 Solüsyonun hazırlanması 17:00-18:30 Klasik uygulama teknikleri Modül 2 Diz bölgesinde proloterapi uygulamaları 08:30-12:30 Teorik 08:30-09:30 a)anatomi 09:30-10:30 b)proloterapi Haritalaması 10:30-11:30 c)proloterapi enjeksiyon teknikleri 11:30-12:30 ç)diz bölgesinde proloterapi uygulamalarında prolo-fizyoterapi 13:00-13:30 d)akılcı ilaç kullanımı sunumu Pratik 13:30-18:30 13:30-15:30 Anatomi ve haritalama pratik eğitimi 15:30-17:30 Enjeksiyon pratiği 17:30-18:30 Vaka tartışması ve seans bilgileri

7 TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) Basamak (Orta Düzey Eğitim) Modül 3 Omuz bölgesinde proloterapi uygulamaları 08:00-12:30 Teorik 08:00-09:30 a)omuz ve diz anatomisi 09:30-10:30 b)omuz bölgesinde proloterapi haritalaması 10:30-11:30 c)proloterapi enjeksiyon teknikleri 11:30-12:30 ç)omuz bölgesinde proloterapi uygulamalarında prolo-fizyoterapi Pratik 13:30-18:30 13:30-15:30 Omuz bölgesinde proloterapi uygulamaları pratik eğitimi; 15:30-16:30 Anatomi ve haritalama 16:30-17:30 Enjeksiyon pratiği 17:30-18:30 Vaka tartışması ve seans bilgileri Modül 4 Dirsek, el-el-bileği bölgelerinde proloterapi uygulamaları 08:30-12:30 Teorik 08:30-09:30 a)anatomi 09:30-10:00 b)proloterapi haritalaması 10:00-11:00 c)proloterapi enjeksiyon teknikleri 11:00-12:30 ç) Dirsek, el-el-bileği bölgelerinde proloterapi uygulamalarında prolo-fizyoterapi 12:30-13:00 d)akılcı ilaç kullanımı sunumu Pratik 13:30-18:30 13:30-15:30 Dirsek, el-elbileği hastalıklarında proloterapi uygulamaları pratik eğitimi; 15:30-16:30 Anatomi ve haritalama 16:30-18:00 Enjeksiyon pratiği 18:00-18:30 Vaka tartışması ve seans bilgileri

8 TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) Basamak (İleri Düzey Eğitim) Modül 5 Lomber ve sakroiliak bölge proloterapi uygulamaları 08:00-12:30 Teorik 08:00-09:30 a)lomber ve sakroiliak bölge anatomisi 09:30-11:00 b)lomber ve sakroiliak bölge bölge proloterapi haritalamaları 11:00-12:30 c)proloterapi enjeksiyon teknikleri Pratik 13:30-18:30 13:30-16:00 Lomber ve sakroiliak bölge proloterapi uygulamaları pratik eğitimi; 16:00-17:00 Anatomi ve Haritalama 17:00-18:00 Enjeksiyon pratiği 18:00-18:30 Vaka tartışması ve seans bilgileri Modül 6 Kalça eklemi, ayak-ayak bileği bölgelerinde hastalıklarında proloterapi uygulamaları 08:30-12:30 Teorik 08:30-09:30 a)kalça, ayak-ayak bileği anatomisi 09:30-10:30 b)kalça eklemi, ayak-ayak bileği bölgelerinde proloterapi haritalaması 10:30-11:30 c)proloterapi enjeksiyon teknikleri 11:30-12:30 ç)kalça eklemi, ayak-ayak bileği bölgelerinde proloterapi uygulamalarında prolofizyoterapi 12:30-13:00 d)akılcı ilaç kullanımı sunumu Pratik 13:30-18:30 13:30-15:30 Kalça eklemi, ayak-ayak bileği bölgelerinde proloterapi uygulamaları pratik eğitimi; 15:30-16:30 Anatomi ve Haritalama 16:30-18:00 Enjeksiyon pratiği 18:00-18:30 Vaka tartışması ve seans bilgileri

9 TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) Basamak (İleri Düzey Eğitim - Sınav) Modül 7 Baş-Boyun bölgesi ve torakal bölgede proloterapi uygulamaları 08:30-12:30 Teorik 08:30-09:30 a)baş, boyun bölgesi ve torakal bölge anatomisi 09:30-10:00 b)baş, boyun bölgesi ve torakal bölgede proloterapi haritalaması 10:00-11:00 c)proloterapi enjeksiyon teknikleri 11:00-12:30 ç)baş, boyun bölgesi ve torakal bölgede proloterapi uygulamalarında prolofizyoterapi 12:30-13:00 d)akılcı ilaç kullanımı sunumu Pratik 13:30-18: Baş,boyun bölgesi ve torakal bölgede proloterapi uygulamaları pratik eğitimi; Anatomi ve haritalama Enjeksiyon pratiği Vaka tartışması ve seans bilgileri Temel teorik bilgilerin gözden geçirilmesi Akılcı ilaç kullanımı sunumu Vaka uygulamalarının derlenmesi ve tartışılması Modül 8 Pratik uygulamaların tekrarı 08:00-12:30 Kardiyopulmoner resüsitasyon eğitimi 12:30-14:30 Sınav 14:30-18:30 Akılcı ilaç kullanımı sunumları Akılcı ilaç kullanımı sunumlarını indirmek için sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ölçme ve değerlendirme: Kardiyopulmoner resüsitasyon ile ilgili değerlendirme yapılır. (Anestezi ve reanimasyon ve acil tıp uzmanları kardiyopulmoner resüsitasyon ile ilgili değerlendirmeden muafdır). Teorik sınav (Tüm hekimler pratik sınava girmeden önce teorik sınavı tamamlamak zorundadır. Sınav test ve yazılı sınav olarak uygulanır. Geçme notu 60`dır.) Pratik sınav (Tüm hekimler sertifikasyon öncesi pratik sınavı tamamlamak zorundadır. Pratik sınavda katılımcıdan verilen enjeksiyon hazırlığı ve enjeksiyon uygulamalarını yerine getirmesi beklenir. Geçme notu 60`dır.)

10 ÖĞRENME AMAÇLARI - Proloterapinin etki mekanizmasını tanımlamak - Kanıta dayalı tıpta proloterapi uygulamalarının yerini tartışmak - Temel endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonları tanımlamak - Kas-iskelet-sinir sistemi genel ve fonksiyonel anatomisini gözden geçirmek - Kas-iskelet-sinir sistemi ile ilgili temel klinik tecrübeleri paylaşmak - Kas-iskelet-sinir sistemi ile ilgili uygun endikasyonlarda, proloterapi uygulamalarını etkili ve güvenli bir şekilde uygulama deneyimi kazanmak - Uygulama ile ilgili etik ve mesleki sınırları tanımlamak - CPR bilgilerini tazelemek ANAHTAR NOKTALAR - Üniversite ile akademik eğitim programı - Yoğun ve katılımcıya özel eğitim programı - El becerilerini geliştirmeyi amaçlayan pratik uygulamalar - Model üzerinde ve klinik uygulamalar - İntegratif Tıp Derneği, Proloterapi Çalışma Kolu desteği - Öğrenme ve katılımcı memnuniyeti garantisi* - Tekrar kurslarına %50 indirimli katılma imkanı** - Eğitim sonrası sınırlı danışmanlık hizmeti*** İLERİ TARİHLER İÇİN KATILIMCILARA ÖNERİLER - Kadavra eğitim programı için planlamanızı yapın - Proloterapi çalışma ağına katılın - Kardiyopulmoner resüsitasyon deneyimlerinizi gözden geçirin - Hasta deneyimlerinizi Proloterapi Çalışma Kolu ile paylaşın - Yeniden sertifikasyon gerekliliklerini gözden geçirin YENİDEN SERTİFİKASYON ŞARTLARI**** - Proloterapi Çalışma Grubuna devam eden üyelik - Sertifikasyon sonrası 3 yıl içinde proloterapi ile ilişkili en az 20 saat mezuniyet sonrası eğitime (Sempozyum, kongre, İntegratif Tıp Derneği tarafından tanınan uzaktan eğitimler dahil) katılmış olmak - Sertifikasyon sonrası 3 yıl içinde en az 1 kez Proloterapi ile ilgili bir bilimsel çalışmada (derleme, vaka sunumu, klinik çalışma vb) görev almış ve sonucunda isim sıralamasına (yayın, sözel sunum, poster sunumu vb. için) girebilmiş olmak - Belirlenen yeniden sertifikasyon eğitim bedelini ödemek UYARI: T.C.Sağlık Bakanlığı`nın geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili mevzuat çalışması nedeniyle eğitim programı, katılım şartları, program, ölçme ve değerlendirme kriteleri ve yeniden sertifikasyon şartları değişiklik gösterebilir. * %100 ücret geri iade sözleşmesi ile eğitimin sonunda eğitim programı ve içeriğinden memnun kalmadığını belirten katılımcılara temel masraflar (salon kullanım bedeli, eğitmen vb) ile vergisel yükümlülükler dışında kalan eğitim bedeli geri iade edilecektir.eğitimin tamamına bir başlangıçta kayıt yaptıran katılımcılar için geçerlidir. ** Katılımcılar daha önce katılmış oldukları bir eğitimi tekrar etmek istemeleri durumunda kontejyan uygunluğu ile sınırlı olmak üzere ilgili eğitime ilan bedeli üzerinden %50 indirim ile faydalanabilecektir. *** Eğitimler sonrası katılımcılara verilecek e-posta adreslerine gönderecekleri tecrübeler veya vaka örnekleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilecektir. ****Yeniden sertifikasyon şartları ve yukarıda belirtilen diğer şartlar yasal düzenleme ve eğitmenlerin önerisi ile değiştirilebilir.

11 Organizasyon Sekreteryası (Selver Ünlü) Pirimehmet Mahallesi, 1721 Sokak, no:15 Telefon: +90 (246) Web: e-posta: İletişim Dr.Sedat Yıldız Eğitim yerleri 1- Eğitim Salonu, Büyükçekmece / İstanbul 2- Eğitim Salonu, Kızılay / Ankara Kayıt Kayıt için tıp doktoru veya kendi alanında uygulamak üzere diş hekimi olmak ve eğitim sözleşmesindeki şartları kabul etmek gerekmektedir. Kontenjan her pratik eğitim modülü için bir eğitmen başına en fazla 20 katılımcı ile sınırlıdır ve başvuru önceliğine göredir. Basamaklar-Modüller Eğitim 4 Basamak ve 8 modül olarak düzenlenir. Belirtilen tarihlerdeki sayı basamak sayısını, şehir ise eğitimin yapılacağı yeri belirtir. Her bir basamak 1 hafta sonu olarak düzenlenir ve birer günden oluşan 2 modül içerir. Gerekli durumlarda ek dersler, telafi dersleri ve tekrar dersleri düzenlenir. EĞİTİM TAKVİMİ ( İLAN) 28 Şubat 1 Mart 2015 Proloterapi 1 (Ankara) Ocak 2015 Proloterapi 1 (İstanbul) 4-5 Nisan 2015 Proloterapi 2 (Ankara) Şubat Proloterapi 2 (İstanbul) Haziran 2015 Proloterapi 3 (Klinik Çalışmaları) Ekim 2015 Proloterapi 4 (Klinik Çalışmaları) Nisan Proloterapi 3 (İstanbul) Haziran 2015 Proloterapi 4 (İstanbul) Ekim 2015 Proloterapi 1 (İstanbul) 7-8 Kasım Klinik Proloterapi Sempozyumu (İstanbul) ***Eğitim takvimi taslaktır, değişiklikler olabilir.

12 Kayıt Ücretleri Proloterapi Eğitim Basamakları 7-8 Kasım Klinik Proloterapi Sempozyumu Erken kayıt (21 Eylül 2015`e kadar): 1.000TL Kayıt (21 Eylül 2015`den sonra): 1.250TL Her bir basamak (=2 modül) için: TL 4 basamak (=8 modül) için: TL Yukarıda belirtilen ücrete; eğitim faaliyetlerine kayıt, eğitim sırasında kullanılacak basılı materyaller, sınavlar, katılım belgesi, kahve molaları, ikramlar, İntegratif Tıp Derneği ve Proloterapi Çalışma Kolu`na üyelik dahil %18 KDV hariçtir. İndirimler ve burslar için eğitim danışmanı ile iletişim kurabilirsiniz. *** Ön-kayıt işlemi için ön-kayıt bedeli olan 350 TL ücretin belirtilen hesaplara yatırılması gerekmektedir. Kesin kayıt işlemi için ilgili basamak ücretinin veya eğitimin tamamının ücretinin belirtilen hesaplara yatırılması veya ödeme tarihi ile ilgili bilgi verilmesi gereklidir. Dekontun veya ödeme bilgilerinin adresine gönderilmesine istinaden kayıt işlemi tamamlanır. Ödeme Bilgileri Banka Adı: Garanti Bankası Şube Adı: Isparta Çarşı Şubesi Şube Kodu: 1356 Kurumsal Hesap Adı: Selver Ünlü, İntegratif Sağlık TL Hesap no: IBAN: TR Eğitim ücretinin yukarıda belirtilen hesaba yatırılıp, dekontlarının organizasyon sekreteryası ve iletişim bölümüne e-posta, faks veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Ödemelerde banka transfer masrafları katılımcıya aittir. Diğer bilgiler: Organizasyon tarihine 60 günden fazla kalan süre içerisinde yapılan her kayıt iptalinde, kayıt ücretinin %50`si kesilerek kalan kayıt ücreti iade edilecektir. Organizasyon tarihine 60 gün ve daha az kalan süre içerisinde yapılan her kayıt iptalinde, kayıt ücretinden hesaplanan KDV oranı ve kayıt ücretinin %50`si kesilerek kalan tutar iade edilecektir. Tüm geri ödemeler planlanan eğitim tarihinden sonra yapılacaktır. Sekreterya organizasyon tarihlerinde, eğitim yerinde, eğitmenlerde, bilimsel programda, maksimum katılımcı sayısında, eğitim yerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sekreterya belirtilen hesaplar dışında yapılan ödemelerden sorumlu değildir.

13 EĞİTİM BİLGİLERİ (1/2) (ÖZET) 1.Eğitimin Adı: -Klinik Proloterapi Eğitimi 2.Amacı: -Proloterapinin etki mekanizmasını tanımlamak, -Kanıta dayalı tıpta proloterapi uygulamalarının yerini tartışmak, -Temel endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonları tanımlamak -Kas-iskelet-sinir sistemi genel ve fonksiyonel anatomisini gözden geçirmek -Kas-iskelet-sinir sistemi ile ilgili temel klinik tecrübeleri paylaşmak -Kas-iskelet-sinir sistemi ile ilgili uygun endikasyonlarda, proloterapi uygulamalarını etkili ve güvenli bir şekilde uygulama deneyimi kazanmak -Acil tıp ve resüsitasyon bilgilerini gözden geçirmek -Uygulama ile ilgili etik ve mesleki sınırları tanımlamak -Yetkili resmi kurumlar tarafından belirlenecek diğer amaçlar gerçekleştirmek 3.Kapsamı: -120 saatli proloterapi eğitimi 4.Hukuki Dayanağı: sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun -17/8/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği -22/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik -09/09/2014 tarihli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitimi Hizmet Sözleşmesi 5.Tanımlar: -Proloterapi: Proliferatif ve irritan solüsyonların zedelenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon, ligament ve eklemlere uygulanması esasına dayanan enjeksiyon temelli bir tedavi metodudur. -Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) -Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü -Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YBEM) -Müdür: YBEM Müdürü -Koordinatörlük: Merkez bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörlüğü -Koordinatör: Merkez bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörü 6.Eğitim İçeriğinde Yer Alan Konular: -Proloterapiye giriş -Anatomi -Enjeksiyonlar -Yan etki ve komplikasyonlar -Acil tıp ve resüsitasyon -Klinik durumların gözden geçirilmesi ve enjeksiyon pratiği

14 EĞİTİM BİLGİLERİ (2/2) (ÖZET) 7.Eğitimin Süresi: ay kısmi zamanlı (120 saat) 8.Eğitim Programı, Yürütülme Usul ve Esasları: -Program koordinatörlük tarafından ve merkez tarafından yetkilendirilen kişi veya kurumlar tarafından yürütülür. 9.Eğitim Sorumlusu ve Nitelikleri: -Eğitim sorumlusu konuyla ilgili tecrübe ve bilimsel yayınlara sahip tıp doktorudur. 10.Eğiticiler ve Nitelikleri: -Eğiticiler konuyla ilgili çalışmalara sahip tıp doktorlarıdır. 11.Eğitim Merkezi Özellikleri ve Donanımı: -Eğitimler, üniversitenin derslik ve laboratuvarları ile farklı şehirlerde eğitim salonlarında yeterli uygulama ve ilk yardım ekipmanı ile düzenlenir. 12.Eğitim Materyali: -Temel uygulama solüsyonları, tek kullanımlık iğneler, asepsi-antisepsi gereklilikleri -Eğitim notları 13.Katılımcılar ve Nitelikleri: -Tıp doktoru ve kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimi 14.Sınav Biçimi, Değerlendirilmesi ve Başarı Ölçütü: -Her modül kapsamında pratik uygulamaların değerlendirilmesi -Ayrıntıları tanımlanacak olan teorik ve pratik sınav -Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 15.Sertifikanın Geçerlilik Süresi: -3 yıl -Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 16.Sertifikanın Yenileme Ölçütleri: -20 saatlik yenileme eğitimi ve -Konuyla ilgili bilimsel etkinlik katılımı ve/veya -Bilimsel çalışma (sunum, poster, makale) -Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır. 17.Denetim Esasları, Denetçiler ve Nitelikleri: -Eğitim, koordinatörlük tarafından denetlenir. -Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır.

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt, eğitim-öğretim

Detaylı

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt 3. Cilt 2. Cilt 1. Cilt İçindekiler SKS Işığında Sağlıkta Kalite 1. Cilt Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastanelerde Kalite Yönetimi SKS Doküman Yönetim Sistemi Etkili Sunum ve Dinleme Teknikleri Öz

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 2012 de Neredeyiz? 2013 de Neler Yapmalıyız? Dr. İskender Sayek Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Dr. Mehmet Demirhan TTB-UDEK 2011-2012 Dönemi Çalışma Raporu

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER:

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi HASUDER İSÇG Katılımcılar:

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 0 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.2 I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ.... 4 1. Misyon ve Vizyon....

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2013 69471265-305-8159

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Başkanın Mesajı... Tarihçe... YEŞİLAY KURUMSAL KİMLİĞİ... Misyon ve Vizyon... Yeşilay ın Temel Değer ve İlkeleri... Kurumsal Yönetim İlkeleri... Cemiyete Yönelik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Temmuz 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29424 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7755 Gelir

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr.

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr. ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ Derleyen: Dr.Mustafa Altun http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 03.12.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Uygulama Yönergesi ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı