2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI"

Transkript

1 2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI KONSEYİ VE İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Amaç Madde 1- Bu esasların amacı, 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Konsey ve İcra Kurulu nun kuruluşu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Tanımlar Madde 2 Bu metinde yer alan; Konsey: 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Konseyini oluşturan veya daha sonra üye olacak Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşur. Konsey Başkanlık Divanı: Konseyi oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları arasından seçilir. İcra Kurulu: Konseyini oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları arasından seçilir. Konsey Yönetimi Madde 3 Konsey Başkanlık Divanı; Konsey üyeleri arasından bir başkan ve 5 başkan yardımcısından oluşur. Konsey Üyeleri Madde 4 Konsey Üyeleri; 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı deklarasyonuna imza atan kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşur. Yeni üye, İcra Kurulu nun teklifi ve Konsey Başkanlık Divanının onayıyla kabul edilebilir. Konseyin Çalışma Yöntemi Madde 5- Konsey, yılda en az iki defa Başkan ın daveti üzerine toplanır. 1

2 Konsey Başkan ın toplantılara katılamaması halinde, toplantı başkanlığını en yaşlı başkan yardımcısı yapar. Toplantı gündemi Konsey Başkanı ve Konsey Başkan Yardımcıları tarafından müştereken belirlenir. Konsey üyeleri de gündem için Başkana öneri sunabilirler. Konsey, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve katılımcıların yarıdan bir fazlasının oylarıyla karar alır. İcra Kurulu Başkanı, Konsey Başkanlık Divanı toplantılarına oy kullanmadan katılır. Konsey Başkanının teklifiyle, Konsey Başkanlık Divanı ile müştereken toplanabilir. İcra Kurulu Konsey konularına göre alt komiteler oluşturabilir. Konseyin Görevleri Madde 6 Konsey, 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Programının genel çerçevesini belirler, bütçesini kabul eder, gerekli değişikliği onaylar ve denetler. Üyeler tarafından getirilen önerileri değerlendirir ve karara bağlar. İcra Kurulu Yönetimi Madde 7- İcra Kurulu; Konsey üyeleri tarafından seçilen bir başkan, 3 başkan yardımcısı ve 4 üyeden oluşur. İcra Kurulu Üyeleri Madde 8- İcra Kurulu Üyeleri; Konsey tarafından üye Sivil Toplum Kuruluşları arasından seçilir. İcra Kurulunun Çalışma Yöntemi Madde 9- İcra Kurulu, ayda en az bir defa Başkanın daveti üzerine toplanır. İcra Kurulu Başkanının toplantılara katılamaması halinde, toplantı başkanlığını en yaşlı başkan yardımcısı yapar. 2

3 Toplantı gündemi İcra Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından müştereken belirlenir. İcra Kurulu üyeleri de gündem için Başkana öneri sunabilirler. İcra Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve katılımcıların yarıdan bir fazlasının oylarıyla karar alır. İcra Kurulunun Görevleri Madde 10 - İcra Kurulu, Konsey tarafından belirlenen 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Programını uygular. Bütçeyi yönetir. Gerekli halde ek bütçe veya değişiklikleri hazırlayarak Başkanlık Divanına sunar Üyeler tarafından getirilen önerileri değerlendirir ve karara bağlar. Mali Hükümler Madde 11 Konseyin genel giderleri 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı kampanyası bütçesinden karşılanır. Konsey üyelerinin harcamaları (yol, konaklama) kendilerine aittir. Toplantılarda üye kuruluşlar kendi personellerini görevlendirmeleri halinde, bu kişilerin harcamaları da ilgili kuruluşlar tarafından karşılanacaktır. Sekreterya Hizmetleri Madde 12 Konseyin sekreterya hizmetleri Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığınca, İcra Kurulu nun sekreterya hizmetleri ise Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. Yürürlük Madde 13- Bu çalışma esasları, 2004 İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı deklarasyonun yayınlandığı 17 Şubat 2004 tarihinde bir yıl süreyle yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14- Bu esasları Konsey Başkanlığı yürütür. 3

4 2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞINA 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı Konsey Başkanı, Başkan Yardımcıları ile Konsey Üyeliklerine aşağıda belirtilen Sivil Toplum kuruluşlarının seçilmesini arz ve teklif ederiz. Başkan: Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı. Başkan Yardımları: Ersin ÖZİNCE, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Derviş GÜNDAY, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Salih KILIÇ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ömer SABANCI, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Şemsi BAYRAKTAR, Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Yönetim Kurulu Başkanı 4

5 Üyeler: Zafer ÇAĞLAYAN, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Sinan AYGÜN, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı İsmail KAHRAMAN, Birlik Vakfı Başkanı Salih ESEN, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Salim USLU, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Bülent ECZACIBAŞI, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Tanıl KÜÇÜK, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Ali COŞKUN, İş Dünyası Vakfı (İDV) Başkanı Mehmet Ali DOĞAN, Jeotermal Enerji Kaynaklarını Araş.ve Geliştirme Vakfı (JEVAK) Başkanı Talat YILMAZ, Kızılay Derneği Başkanı İsmet KASAPOĞLU, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği (MSBK) Başkanı Ahmet AKSU, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali BAYRAMOĞLU, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ramazan AYDIN, Özel Poliklinikler ve Tüm Sağlık İşletmeleri Derneği (Ankara) Başkanı Turhan ÇAKAR, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Celal Korkut YILDIRIM, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Başkanı Mehmet DOMAÇ, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Füsun SAYEK, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB), Başkanı Yasin DEMİRKAN, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi (TVHB) Başkanı Özdemir ÖZOK, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Rahmi AKTEPE, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Faruk ECZACIBAŞI, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Agah Oktay GÜNER, Türkiye Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TESAV) Başkanı Nihat GÖKYİĞİT, Tür.Eroz.Müc.,Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Başkanı Oğuz SATICI, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Şafak AKIN, Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) Başkanı Aziz AKGÜL, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Refik BAYDUR, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı 5

6 Bircan AKYILDIZ, Tür. Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (T.KAMU-SEN) Başkanı Nihat ÖZDEMİR, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Sinan BABİLA, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Mehmet TİMUR, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Başaran ULUSOY, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Yavuz EGE, Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Başkanı ** İsimler, Kuruluşların alfabetik sıralamasına göre düzenlenmiştir. 6

7 2004 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VE VERİMLİLİK YILI MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞINA 2004 Türkiye İsrafı Önleme ve Verimlilik Yılı İcra Kurulu Başkan, Başkan Yardımcıları ile Üyeliklerine aşağıda belirtilen Sivil Toplum kuruluşlarının seçilmesini arz ve teklif ederiz. Başkan: Aziz AKGÜL, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Başkan Yardımcıları: Salim USLU, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Nihat ÖZDEMİR, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Ali BAYRAMOĞLU, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı 7

8 Üyeler: Özdemir ÖZOK, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Talat YILMAZ, Kızılay Derneği Başkanı Mehmet TİMUR, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Başaran ULUSOY, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Ali COŞKUN, İş Dünyası Vakfı (İDV) Başkanı 8

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN İfade eder. Kanun No. 3624 Kabul Tarihi: 12.4.1990 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih:20.04.1990 Sayı: 20498

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) 7125 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3624 Kabul Tarihi : 12.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20.4.1990

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 3624 Kabul Tarihi: 12.4.1990 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih:20.04.1990 Sayı: 20498 Amaç

Detaylı

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM -1- VAKFIN ADI VE MERKEZİ : ------------------------------------ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Vakfın adı TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIŞ, İLETİŞİM VE KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIŞ, İLETİŞİM VE KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIŞ, İLETİŞİM VE KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TÜRK DĠġHEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ KONGRE VE FUAR YÖNETMELĠĞĠ. (1-2-3 Kasım 1996 tarihinde yapılan TDB 6.Olağan Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiģtir.

TÜRK DĠġHEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ KONGRE VE FUAR YÖNETMELĠĞĠ. (1-2-3 Kasım 1996 tarihinde yapılan TDB 6.Olağan Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiģtir. TÜRK DĠġHEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ KONGRE VE FUAR YÖNETMELĠĞĠ (1-2-3 Kasım 1996 tarihinde yapılan TDB 6.Olağan Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiģtir.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI KENT KONSEYLERİ EL KİTABI HAZIRLAYAN M. Semih PALA BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin

Detaylı

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN MUHASEBE ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN MUHASEBE ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN MUHASEBE ELEMANI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 1 Meslek: ÖN MUHASEBE ELEMANI Seviye: 4 I Referans Kodu:. Standardı

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul Telefon : 0216 430 00 00 Faks : 0216 430 80 15 Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun Oluşumu ve Seçimi Kurum un işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) adet Üye den oluşan Yönetim Kurulu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir.

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir. ÖNSÖZ Çalışma hayatı; çalışanın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik düzeyini belirleyen en önemli etkendir. İş sağlığı ve güvenliği sürekli gelişen ve değişen dinamik yapısı ile gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı