EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU"

Transkript

1 EK-1 GÖLBAŞI ADSM KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI Hizmetleri Tedavi Edici ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hasta Kabul HİZMETİN TANIMI Hizmetleri tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmetleri mize hizmet almak için başvuruda bulunan kişilerin kayıt kabul lerinin başlatılması HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI Diş Hizmetleri ile Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun, genel sağlık sigortası geçiş hükümleri başlıklı geçici 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası Genel Sağlık Sigortası Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Kapsamı Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Kapsamında Bulunan Personel İle Bunların Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri İle Tarihli ve 5335 Sayılı Kanunun 30.Maddesi, Tarihli ve 3671 Sayılı Kanunun 4.Maddesi ve Tarihli ve 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Onbirinci Fıkrası Kapsamı HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ HİZMETİ SUNMAKLA MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) 1- Lab.Hiz meti 2- Veri Hazırla ma ve Bilgi İşlem Hizmeti 3- Temizli k Hizmeti 4- Steriliza syon Hizmeti 5- Güvenli k Hizmeti 6-HBYS 7- Yemek Hizmetl eri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SGK na bağlı hastalar: T.C. kimlik Numarası yazılı kimlik belgesi Yeşil kart: T.C. kimlik Numarası yazılı kimlik belgesi Yurt dışı hastaları: N. Cüzdanı fotokopisi-sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Yabancı Uyruklu Hasta: Pasaport ibrazı, merkezimiz vezne dekontu, eğer hasta Polis Akademisi Bşk dan gelirse sevk belgesi Ücretli hastalar: T.C. kimlik Numarası yazılı kimlik belgesi, miz Vezne Dekontu, Er ve Erbaşlardan kurum onaylı belge. Bakmakla yükümlü olduğu yakınları için sağlık karnesi fotokobisi. SGK na bağlı hastalar: T.C. kimlik Numarası yazılı kimlik belgesi Yeşil kart: T.C. kimlik Numarası yazılı kimlik belgesi Yurt dışı hastaları: N. Cüzdanı fotokopisi-sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Yabancı Uyruklu Hasta: Pasaport ibrazı, merkezimiz vezne dekontu, eğer hasta Polis Akademisi Bşk dan gelirse sevk belgesi Ücretli hastalar: T.C. kimlik Numarası yazılı kimlik belgesi, miz Vezne Dekontu, Er ve Erbaşlardan kurum onaylı belge. Bakmakla yükümlü olduğu yakınları için sağlık karnesi fotokobisi. İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ 1-Hasta Kabul Memuru 2- Klinik sekreteri 3- Diş hekimi 4- Başhekim Yardımcısı 5- Başhekim Ağız ve Diş HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE Hasta kabul sekreteri,müd.yardımcısı,müdür ve Başhekim KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR Var KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR 1-İl Sağlık Müdürlüğü, 2-Kaymakamlık, 3- ve 4-SGK 5- Tedarikçiler MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ - 1 Muayene en fazla 1 saat 2- Dolgu 10 klinik iş günü 3- Kanal 10 klinik iş günü 4-Periapikal film 20 dk.içerisinde 5-Panoromik film 1 klinik iş günü 6- Yarı Gömülü Diş çekimi ve Tam Gömülü Diş Çekimi 15 klinik iş günü 7-Apikal rezeksiyon 15 klinik iş gün 8- Kret düzeltmesi 10 klinik iş günü 9-Minor cerrahi 10 klinik iş günü 10- Periyodontoloji 10 klinik iş günü 11-Bölümlü protez 10 kinik iş günü, sabit protez 12 klinik iş günü Var Yok Dakika YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

2 Hasta Hakları Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin 1-Hasta Hakları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Milletler arası antlaşmalar kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. Yönetmeliği ( tarih ve sayılı) 2- Hasta Hakları Uygulama Yonergesi ( tarih ve 3077 mize başvuran tüm hastalar ve hasta yakınları ile sabim ve internet üzerinden başvuranlar Birimde doldurulan Hasta Hakları başvuru formu ve internet aracılığıyla yapılan başvuru girişleri Ağız ve Diş Birim sorumlusu, Hastane Müdürü, Başhekim Yardımcısı ve Başhekim 1-İl Sağlık Müdürlüğü hasta hakları koordinatörlüğü, 2-Kaymakamlık, 3-Sağlık Grup Başkanlığı 1-Hasta Hakları Yönetmeliği ( tarih ve sayılı) 2- Hasta Hakları Uygulama Yonergesi ( tarih ve 3077 sayı) Şikayetler en geç 15 gün içinde, Yerinde Çözülen Sorunlar 1-3 gün içinde çözülür. Şikayetler en geç 15 gün içinde sonuçlanır. Yerinde Çözülen Sorunlar 1-3 gün içinde çözülür yılı yerinde çözülen sorunlar defteri yılık 127 k.gov.tr kurula giren başvuru: 2 kişi, Sabim 2009: Emekliye Ayrılma Emekliliğe ayrılmak isteyen personelin lerini kapsar Sayılı Kanunun 91.Maddesi Kurum Personel 1 Hizmet Cetveli ( 3 adet) 2 Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( 3 adet ) 3 Vesikalık fotoğraf ( 3 adet ) 4 Emeklilik Matbu Belgesi ( 3 adet ) 5 Diplomaları ( İlk ve Son ) 6 İntibak Onayı 7 Terhis Belgesi Ağız ve Diş Memur Hast.Müd Yrd.Hast.Müdürü ve Başhekim SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 5434 Sayılı Kanunun 91.Maddesi süre:30 gün 30 GÜN 0 ÇKYS Görev Belgesi(Çalışma Belgesi) İlgili makama resmi ler için sunulmak üzere kurumumuda çaliıştığına dair belge hazırlanmasını kapsar. 657 Sayılı D.M.K. Personel DİLEKÇE Ağız ve Diş Memur Hast.Müd Yrd.Hast.Müdürü ve Başhekim İLGİLİ KURULUŞLARA 657 Sayılı D.M.K. 1 gün 1 GÜN Yllık İzinler yıllık iznlerin kullanılması 657 Sayılı D.M.K.103. maddesi Kadrolu Personel kişinin şahsen talebi Ağız ve Diş Memur,ilgili birim amiri ve başhekim ve İlgili Kurum 657 Sayılı D.M.K.103. maddesi 1 gün 1gün 60 ÇKYS Ücretsiz izinler ücretsiz izinlerin kullanılması 657 Sayılı D.M.K.108. maddesi Kadrolu Personel Doğum Belgesi doğum öncesi raporlar kişinin dilekçesi Ağız ve Diş Memur Hast.Müd Yrd.Hast.Müdürü ve Başhekim Mutemetlik SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 657 Sayılı D.M.K.108. maddesi 30 gün 30 gün 1 ÇKYS Naklen Atamalar Eş durumu, Sağlık, Eğitim, Alt bölge ve Dönem tayini ile atanan personel ile ilgili ler Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin ve 21. maddeleri Personel 1- Atama ve nakil talep formu 2-Nüfus kayıt örneği 3-4-Eş durum belgesi 5-6 Adet Fotoğraf Ağız ve Diş Memur Hast.Müd Yrd.Hast.Müdürü ve Başhekim Mutemetlik Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin ve 21. maddeleri süre:15 gün 15 GÜN 15 ÇKYS İstifa İstifa etmek isteyen personel ile ilgili ler 657 Sayılı DMK nın 94. Maddesi Personel Dilekçe Ağız ve Diş Memur Hast.Müd Yrd.Hast.Müdürü ve Başhekim Mutemetlik 657 Sayılı DMK nın 94. Maddesi süre :30 gün 30 GÜN 1 ÇKYS

3 Yurt dışı izinleri Yurt dışına çıkmak isteyen personel ile ilgili ler 657 Sayılı DMK nın 102. Maddesi Personel İzin formu Yurt Dışı Çıkış talep formu,dilekçe Ağız ve Diş Memur Hast.Müd Yrd.Hast.Müdürü ve Başhekim 657 Sayılı DMK nın 102. Maddesi süre 30 gün 30 GÜN 30 ÇKYS Adli Soruşturmalar Adli Soruşturmalar 4483 S.K Personel Onay Ağız ve Diş Memur Hast.Müd Yrd.Hast.Müdürü ve Başhekim Mutemetlik Adli Soruşturmalar süre.30 gün 30 gün İdari soruşturmalar İdari soruşturmalar 657 Dmk.125 Md. Personel Dilekçe, Tutanak, Şikayet Tecziye Yazısı Ağız ve Diş Disiplin Amirleri Baştabip 657 Dmk.125 Md., 30 gün Ayrılış başlayış istifa emeklilik şözleşmeli ÇKYS/İKYS İşlemleri personel başlayış izin rapor 657 DMK Personel Ayrılış başlayış yazısı sağlık raporu izin belgesi örnekleri Ağız ve Diş Baştabip,Birim Amiri Baştabip 657 DMK, İzin,Rapor,Başlangıç veya Bitiş Tarihlerinde İzin,Rapor,Başlangıç veya Bitiş Tarihlerinde 60 VAR Personel Terfi İşleri Tüm Personelin terfi leri 657/4 Madesi tüm kadrolu personel YOK Ağız ve Diş Memurhst.md.yrd.hst.müd.başhekim 657/ 4 Maddesi,1 gün 1gün 53 sunulmuyor Personel İntibak İşlemleri tüm Personelin İntibak leri 657/36 Maddesi tüm kadrolu personel Diploma Örneği Noter Tasdikli Ağız ve Diş Memurhst.md.yrd.hst.müd.başhekim 657//36 maddesi,1 gün 1gün Belirsiz sunulmuyor Sicil Raporları ile İlgili İşlemler tüm Personelin Sicil Raporları leri 657/2 Maddesi tüm kadrolu personel 1Adet Resim Ağız ve Diş Memurhst.md.yrd.hst.müd.başhekim 657/2maddesi, 1 ay 1 ay Belirsiz sunulmuyor Sigortalı Hizmetlerin Birleştirilmesi Tüm Personelin Sigortalı Hizmetlerinin Birleştirilmesi 657 tüm kadrolu personel Onaylı Hizmet dökümü ve Dilekçesi Memurhst.md.yrd.hst.müd.başhekim 657 DMK, 30 gün sunulmuyor Mal Bildirimi Tüm Personelin Mal Bildirimi leri 657/14 Tüm kadrolu personel Mal Bildirimi beyannamesi kişiye ait dilekçe Memurhst.md.yrd.hst.müd.başhekim 657/14 DMK, 15 gün sunulmuyor Personel Kimlik Kartları Tüm Personelin Kimlik Kartları ile ilgili ler Tüm kadrolu Sağlık Bak. Personel personelin Kimlik Kimlik Kartları Yönergesi Kartlarının leri 2 Adet Resim Kimlik Fotokopisi yok yok Sağlık Bak. Personel Kimlik Kartları Yönergesi, süre:15 gün sunulmuyor Bütçe Hazırlık Çalışmaları Her Türlü Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri için Kullanılabilecek Ödenek Miktarını Belirlemek Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Kamu 4 üncü Maddesi ve 106 Sayılı Yönetmeliğin 34 üncü Maddesi - Bütçe İcmali Memur Müdür Baştabip yok Sağlık Müd. Sağlık Bak. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesi ve 106 Sayılı Yönetmeliğin 34 üncü Maddesi süre en fazla 1 gün. Aynı Gün Bir Ancak Yıl İçinde sunulmuyor Değişebilir Avans, Krediler Mal ve Hizmet Alımı 4734 Sayılı K.İ.K'nun 3. Maddesi İstisnalar Kamu - Malzeme veya Hizmet İsteği İsteyi Yapan Müdür Baştabip Hizmeti Veren İlgili Kurmlar 4734 Sayılı K.İ.K'nun 3. Maddesi İstisnalar, süre 30 gün sunulmuyor Ödeme Emirleri Kuruma Verilen Mal veya Hizmet Alımı Karşılığı 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 33 Maddesi Mal veya Hizmeti Sunan Tüzel veya gerçek Kişiler Hizmetin veya Malın Teslim Edildiğini Kanıtlayan Belgeler Tahakkuk Müdür Baştabip Sağlık Kurumları D.S.S Müd Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 33 Maddesi süre. 90 gün sunulmuyor

4 Aktarmalar, Tenkis Yıl İçinde Olabilecek Bütçe İçi Aktarmalar ve Tenkisler Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Kamu 4 üncü Maddesi ve 106 Sayılı Yönetmeliğin 34 üncü Maddesi Bölüm İçi ve Bölümler Arası Aktarma Talep Formu Gider Gerçekleşme Gelir Gerçekleşme Baştabip yok Sağlık Müd. Sağlık Bak. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesi ve 106 Sayılı Yönetmeliğin 34 üncü Maddesi süre 30 gün 30 5 sunulmuyor Teminat Mektupları Yapılan İhalelerde Gerçek veya Tüzel Kişiler Tarafından Sunulan Teminatlar Mektuplarıdır Sayılı K.İ.K, Mal ve Hizmet Alımları Yönetmelikleri Mal veya Hizmeti Sunan Tüzel veya gerçek Kişiler Teminat Mektubu Gerektiğinde İlgi Banka Teyidi 1-Memur 2- Müdür 3- Baştabip Sağlık Kurumları D.S.S Müd Sayılı K.İ.K, Mal ve Hizmet Alımları Yönetmelikleri Teminat mektubunun süresi kadar Teminat Mektubunun Süresi Kadar 33 sunulmuyor Satın Alma İşleri Her Türlü Mal ve Hizmet ve Yapım İşleri Alımı 4734 Sayılı K.İ.K, Mal ve Hizmet Alımları Yönetmelikleri Kamu İhaleye İstekli Olarak Katılan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Yeterlilik Belgeleri 1-Memur 2-Müdür 3-Baştabip Komisyonların Kurulması K.İ.K ile Sağlık Kurumları D.S.S 4734 Sayılı K.İ.K, Mal ve Hizmet Alımları Yönetmelikleri süre 90 gün sunulmuyor Teknik Şartnameler Alınacak Mal veya Hizmete Ait Teknik Şartname Hazırlanması 4734 Sayılı K.İ.K'nun 12 Maddesi İle Mal,Hizmet ve Yapım İşleri Yönetmelikleri Kamu Komisyon Üyeleri,Başhekim Teknik Komisyonun Kurulması Gerektiğinde Başka Kurumlara Mevzuatta süre belirtilmemiştir. İhale süresi kadar 5 sunulmuyor İdari Şartnameler Alınacak Mal, Hizmete veya Yapım İşine ait İdari Şartname Hazırlanması 4734 Sayılı K.İ.K İle Mal,Hizmet ve Yapım İşleri Yönetmelikleri Kamu Memur Baştabip Sağlık Kurumları D.S.S Mevzuatta süre belirtilmemiştir. İhale süresi kadar 5 sunulmuyor Komisyon Kararları Yapılan İhalelerde İhale Komisyonun Aldığı Kararlardır Sayılı K.İ.K İle Mal,Hizmet ve Yapım İşleri Yönetmelikleri Kamu İhaleye İstekli Olarak Katılan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Yeterlilik Belgeleri ile Teklif Mektupları İhale Komisyon Üyeleri ve Başhekim İhaleye Katılan İsteklilere 4737 sayılı K.İ.K ile mal Hizmet ve yapım işleri Yönetmeliği 1- Satın Alma Komisyon kararları sürersiz 2- Başhekimin Onay Süresi 5 İş Günü 3-Postaya Verme Süresi 3 Gün 4- Postaya Süresiz(geri Verildikten kalan İşlemleri Sonra 7 Günlük süresi ortalama Süre Sonunda 40 gün) Tebliğ Sayılır (EldeN Tebliğlerde Tebliğ Tarihi geçerlidir 5- Tebliğ tarihinden 10 gün sonra sözleşmeye davet izleye 10 gün içinde sözleşme yapılır 155 sunulmuyor

5 Muayene ve Kabul Komisyon Kararları Sonuçlanan İhale Sonucunda Teslim edilen Mal, Hizmet veya Yapım İşi ile ilgili hazırlanan Kararlardır Sayılı K.İ.K İle Mal,Hizmet ve Yapım İşleri Yönetmelikleri Kamu Mal Muayene veya Hakediş Raporları Muayene ve kabul Komisyon Üyeleri ve Başhekim Baştabip 4734 bsayılı K.İ.K İLE Mal ve Hizmet ve Yapım İşileri Yönetmeliği. Süre Bir Gün Mal Veya Hizmetin Uygun Olmaması halinde bir defaya Mahsus 5 gün 5 gün 253 sunulmuyor Demirbaş Alımları Büro Makineleri Alımları (Fotokopi, Faks, Bilgisayar vb. Alımlar) 4734 Sayılı K.İ.K İle Mal,Hizmet ve Yapım İşleri Yönetmelikleri Kamu İhaleye İstekli Olarak Katılan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Yeterlilik Belgeleri ile Teklif Mektupları İhale Komisyon Üyeleri ve Başhekim Baştabip İhaleye Katılan İsteklilere Belirlenmemiş Belirlenmemiş 17 sunulmuyor Akaryakıt Alımları Motorin,doğalgaz, elektrik, Su vb Alımlar 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ile 4734 Sayılı K.İ.K İle Mal,Hizmet ve Yapım İşleri Yönetmelikleri Kamu İhaleye İstekli Olarak Katılan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Yeterlilik Belgeleri ile Teklif Mektupları İhale Komisyon Üyeleri ve Başhekim Baştabip İhaleye Katılan İsteklilere 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ile 4734 Sayılı K.İ.K İle Mal,Hizmet ve Yapım İşleri Yönetmelikleri. Süre aynı gün ödeme emir belgesine bağlanıyor. Elektrik, Su Faturalarının Son Odeme Tarihi sunulmuyor Kırtasiye Alımı Her Türlü Kırtasiye (Fotokopi Kağıdı, Barkot Etiketi Kalem vb.) Malzeme Alımı 4734 Sayılı K.İ.K İle Mal,Hizmet ve Yapım İşleri Yönetmelikleri Kamu İhaleye İstekli Olarak Katılan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Yeterlilik Belgeleri ile Teklif Mektupları İhale Komisyon Üyeleri ve Başhekim Baştabip İhaleye Katılan İsteklilere 10 2 sunulmuyor Ambar, Depo işleri ve Ayniyat Sarf ve Demirbaş malz.sayım, kayıt, kontrol ve muhafaza T.C.S.B.Strateji Geliştirme Başkanlığının tarih ve 3214 sayılı yazıları ile azami stok mizin tüm miktarının belirlenmesi birimleri stok yönetimi hakkındaki 2009/23 sayılı genelge ve Taşınır Mal Yönetneliği Taşınır istem belgesi İlgili depo görevlisi,taşınır kayıt kontrol yetkilisi,müdür yardımcısı, Müdür ve Başhekim 1-1 no'lu DSS ve sağlık kurumları saymanlığı 2-İl sağlık Müdürlüğü Stok kordinatör şube müdürlüğüne 2- diğer hastanelere T.C.S.B.Strateji Geliştirme Başkanlığının tarih ve 3214 sayılı yazıları ile azami stok miktarının belirlenmesi stok yönetimi hakkındaki 2009/23 sayılı genelge ve Taşınır Mal Yönetneliği. Döner Sermayeye ait lifler 1 ay,genel Bütçeye ait lifler 3 ay. 1-Döner sermaye ait tifler 1 ay 2-Genel bütçeye ait tifler 3 ay İşlem 548 tr

6 34 Faturalama (gelir tahakkuk) mizin fatura gelirlerini takip ve kontrol edilmesini kapsar 25 mart sayılı sağlık uygulama tebliği Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun, genel sağlık sigortası geçiş hükümleri başlıklı geçici 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Bulunan Emekli Sandığı, Bağ kur, SSK Çalışan ve Emekli ile Bunların Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerden TC Kimliği Birim Sorumlusu,başhekim yard.ve başhekim Var 1-Sgk ve 2-1.Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü 3-Askeri ve Polis Akedemisi öğrencileri ve yatılı okul öğrencilerine ait Tedavi Giderleri Kurmlarına Postalanır. 25 Mar sayılı Sağlık Uygulama Tebliği Hastanın Girişi 10 gün açık Kalır.Aylık olarak Fatura edilir. Hastanın Girişi 10 gün açık Kalır.Aylık olarak Fatura edilir medula 3 üzerinden ve otomasyon proğramı Gider Tahakkuk ve mutemetlik mizin tüm giderleri ve Personel maaş ve döner sermaye ödemeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 153,154 ve 155 maddesi miz tüm personelleri Ödeme faturaları ve Tayin evrakları Tahakkuk Memuru, Müdür Yard.Müdür ve Başhekim Var 1-1.Nolu döner sermaye saymanlık müdürlüğü, 2-Sağlık kurumları saymanlığı, 3- Sağlık Müdürlüğü, Grup Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 153,154 ve 155 maddesi Süre Personel maaşları,döner sermaye 1 aylık,fatura ödemeleri 1 aylık sürelerde Personel maaş ve döner 1 aylık ve fatura ödemeleri 1 aylık 2009 Yılı sayısı :1406 G.İ. web sayfası, sgk web sayfası,kbs web sayfası, tdms web sayfası ve yeşil kart tah.bilg.sistemi Radyoloji Radyoaktif ışınla hasta teşhis ve tedavi yöntemi Radyoloji,Radyom ve elekttrikle tedavi müesseseleri hakkında şubabatiye icrasına dair kanun 1939 tarih 2/10857 sayılı kanun ve tüzük Radyoloji istem belgesi ve bilgisayara kaydedilmiş istem belgesi Radyoloji memuru,radyoloji sorumlu hekimi,başhekim yardımcısı ve Başhekim Var Atom Enerjisi Radyoloji kliniğinde kullanılan tedavi tekniği tedavi cihazları ve kullanım süreleri tedavi sonuç süre zamanına göre değişir. not:emar tomoğrafi direk flim teknikleri ve anjio ve preapikal çekim tekniklerinde farklılık gösterir.hastanın sağlık durumuna göre değişir. Klinikten rontgen istemi yapıldıktan sonra en fazla 45dk. içinde film çekimi tamamlanır.pan oramik film için maksimum 5 gün sonrasına randevu verilmektedir Paks Film okuma proğramıyla hekimler masalarındaki bilgisayarlarında görmektedirler

7 Diş Protez Labratuarı Hareketli ve Sabit protez işlerini kapsar 1-Hareketli Protez tarihli ve sayılı r.g.de yayınlanan diş protez lab. yönetmenliği ve kron köprü ve iskelet protez döküm iş ve lerinin özel diş protez lab.yapılması sağlık bakanlığı tedavi hizmetleri genel müdürlüğünün tarih ve sayılı makan oluru ile yayınlanan sağlık bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında yapılamayan kron köprü iskelet protez döküm iş ve lerinin özel diş lab.yapılmasına ilişkin usul ve esalar hakkında yönerge. Hizmet alım çerceves inde Yapılacak olan proteze ait hasta takip formu özel diş protez laboratu arları Diş Protez Tek., İstemi yapan Diş Tabibi ve Başhekim Var Özel Laboratuarları ve İlgi Banka - 1-Harektli protez protez teslim süresi 12 klinik iş günü. 2- sabit protez teslim günü 12 klinik iş günü Otomasyon programı kullanılmaktadır Vezne S.B.bağlı sağlık kurumları mize başvuran ile esenlendirme ücretli hastalar ve tesislerine verilecek döner katılım payı alınan sermaye hakkındaki 209 hastaların sayılı kanun gereğince lerinin yapılması işl.id.muh.işlerine dair yönetmeliğin 13 madde Hastanın dosya numarası ve t.c.kimlik numarası, Vezne memuru, Müdür,Başhekim yrd. Ve Başhekim. Var 1 Nolu DSS. Yok 5 Dakika 2010 yılı Kalite Kurumun hizmet kalitesini belirlemek ve geliştirmesi, kurumun performans yönetimi ve kalite geliştirme uygulamaları konusundaki politika ve stratejilerini belirlemek. 1-Hizmet kalite ve standartları rehberi 2- Sağlık performansı ve kalite yönergesi Hİzmetten yararlanan tüm vatandaşlar ve kurum çalışanlarının tamamı tedarikçiler Kalite Temsilcisi, Sorumlu Hekim, Başhekim yard., Başhekim Var İl Sağlık Müd. Performans ve Kalite Birimi. 1-Hizmet kalite ve standartları rehberi 2-Sağlık performansı ve kalite yönergesi, Süre 6 aylık denetleme ve değerlendirme süresi. İş tetkikler,turlar, eğitimler planlanan sürelerde,oryant asyon günlük,talimatla r prosesler, prosetürler, planlar ve proğramlar hizmet süreleriyle paralel --

8 SGK na bağlı hastalar: T.C. kimlik Numarası yazılı kimlik belgesi Yeşil kart: T.C. kimlik Numarası yazılı kimlik belgesi Yurt dışı hastaları: N. Cüzdanı fotokopisi-sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi Yabancı Uyruklu Hasta: Pasaport ibrazı, merkezimiz vezne dekontu, eğer hasta Polis Akademisi Bşk dan gelirse sevk belgesi Ücretli hastalar: T.C. kimlik Numarası yazılı kimlik belgesi, miz Vezne Dekontu, Er ve Erbaşlardan kurum onaylı belge. Bakmakla yükümlü olduğu yakınları için sağlık karnesi fotokobisi (SUT) Muayene Hastanın ağızındaki mevcut durumun tesbiti ve şikayetinin belirlenmesi Diş Hizmetleri ile -- Hasta Kabul Sekreteri, Klinik Sekreteri, Klinik Hekimi, Başhekim Yrd.,Başhekim Var Yok 1 saat 2009 Yılı (SUT) Periapikal film çekilmesi Muayene sonucu, ihtiyaç olan bölgeden hekim isteğine göre çekilir.sadece istenen dişleri gösterir. Diş Hizmetleri ile Klinikte doktor tarafından doldurulan röntgen istem formu Klinik Sekreteri, Röntgen Tek.,Klinik Hekimi, Başhekim Yrd.,Başhekim Var Yok 45 dk (SUT) Panaromik film çekilmesi Muayene soncu hekimin talebine göre çekilir.tüm çeneyi gösterir. Diş Hizmetleri ile Klinikte doktor tarafından doldurulan röntgen istem formu Klinik Sekreteri, Röntgen Tek.,Klinik Hekimi, Başhekim Yrd.,Başhekim Yok Yok 5 klinik iş günü 1265

9 (SUT) Yarı gömülü diş çekimi (Mukoza Retansiyonlu Diş Çekimi) Rontgen sonucuna göre çekimine karar verilen mukoza retansiyonlu diş Diş Hizmetleri ile -- Hasta takip formu ve Dişin Mukoza retansiyonlu olduğunu gösterir periapikal veya panoramik röntgen filmi Yok Yok 3 klinik iş günü (SUT) Tam gömülü diş çekimi Röntgen sonucuna göre çekimine karar verilen kemik retansiyonlu(tam gömülü) diş Diş Hizmetleri ile -- Hasta takip formu ve Dişin Mukoza retansiyonlu olduğunu gösterir periapikal veya panoramik röntgen filmi Yok Yok -- 3 klinik iş günü Yılı (SUT) Apikal rezeksiyon (Kök ucu Rezeksiyonu) Röntgen sonucuna göre kök ucunda kist veya granülom görüntüsü olan tek köklü dişler Diş Hizmetleri ile -- Hasta takip formu ve Kök ucunda kist veya granülom görüntüsü olan dişe ait periapikal veya panoramik röntgen filmi Yok Yok -- 4 klinik iş günü 2010 yılı 106

10 (SUT) Alveol Düzeltilmesi (kret düzeltilmesi) Klinik muayene sonucu yapılacak protezin oturmasını engelleyecek alveol (kret) düzensizliği tespit edilmesi Diş Hizmetleri ile -- Klinikte doktor tarafından doldurulan röntgen istem formu Hasta takip formu Yok Yok -- 3 klinik iş günü (SUT) Minör Cerrahi (Küçük Ameliyat) (Küçük Kist Operasyonu) Rezidüel kistlerin lokal anestezi ile çıkarılması Diş Hizmetleri ile -- Hasta takip formu ve ilgili bölge röntgen filmleri Yok Yok -- 3 klinik iş günü 2010 yılı Periodontoloji Diş eti hastalıklarının tedavisidir.(diş taşı temizliği, diş eti küretajı, diş eti amelyatı, gingivektomi,frenekto mi) Diş Hizmetleri ile -- Hasta takip formu ve ilgili bölge röntgen filmleri Yok Yok -- 2 klinik iş günü 2010 yılı 53500

11 (SUT) Amalgam dolgu Çürük azı dişlerinin tedavisi Diş Hizmetleri ile -- Hasta takip formu Yok Yok 5 klinik iş günü (SUT) Işınlı Kompozit dolgu Estetik bölgedeki dişlerin çürükleri ışınlı kompozit dolgu ile tedavi edilir Diş Hizmetleri ile Hasta takip formu Yok Yok 5 klinik iş günü (SUT) Kanal tedavisi Diş Çürüğünün, dişin sinirlerini etkilediği durumda yapılan tedavi Diş Hizmetleri ile Hasta takip formu ve çekilmiş röntgen filmleri Yok Yok -- 8 klinik iş günü 507 9

12 (SUT) Tam protez Tamamen Dişsizlik durumunda yapılan protez türü Diş Hizmetleri ile Hasta takip formu, Ödenen Katkı payını gösterir merkezimiz veznesine ait makbuz Klinik Sekreteri, Klinik Hekimi, Yok Yok 15 klinik iş günü (Ağız protez için uygun hale geldikten sonra) (SUT) Bölümlü protez Çok sayıda diş eksiği olan ağızlara yapılan hareketli protez türüdür. Diş Hizmetleri ile Hasta takip formu, Ödenen Katkı payını gösterir merkezimiz veznesine ait makbuz Yok Yok klinik işgünü (Ağız protez için uygun hale 964 geldikten sonra) (SUT) Veneer kron (Seramik veya Akrilik) Dolgu ile tamamlanamayacak dişlerin kaplanmasında veya eksik dişlerin tamamlanması için köprü yapımında kullanılır. Diş Hizmetleri ile Hasta takip formu, Ödenen Katkı payını gösterir merkezimiz veznesine ait makbuz Klinik Sekreteri,Diş Protez Tek., Klinik Hekimi, Başhekim Yrd.,Başhekim Yok Yok 12 klinik iş günü 8100

13 - 55 Pedodonti 0-16 Yaş grubuna yapılan tüm tedavileri kapsar Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu, gerekli durumlarda film Var Yok -- Muayene: 1 saat (SUT) Açık apeksli dişte kanal tedavisi Kök ucu kapanmamış (Kök oluşumu tamamlanmamış) ve Çürüğün dişin sinirini etkilediği daimi azı dişlerine yapılır. Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu ve çekilmiş röntgen filmi Yok Yok Yaşa göre değişken (SUT) Alveolit Cerrahi Tedavisi Diş Çekimini takip eden günlerde çekim boşluğu enfekte olmuş ise, bölgenin kürete edilmesi i Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu ve çekilmiş röntgen filmi Yok Yok 1 saat 336

14 (SUT) Amputasyon (Dolgu Hariç) Süt Dişlerine uygulanan Kısmi kanal Tedavisi Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu ve çekilmiş röntgen filmi Yok Yok 5 klinik iş günü (SUT) Aşırı Kole Hassiyet Tedavisi Diş Eti çekilmesi, diş eti ameliyatı ve aşınmaya bağlı oluşan sızlama(hassasiyet) durumlarında uygulanır. Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu Yok Yok 1 klinik iş günü (SUT) Besleme Tam veya bölümlü protezlerin damak ile uyumu bozulduğu zaman yapılan astarlama uygulamasıdır. Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu ve tamir ücreti ödendiğine dair merkezimiz veznesine ait makbuz Yok Yok 4 klinik iş günü 2010Yılı 20

15 (SUT) dolgu Black 5(kole) Dolgusu Dişlerin kole(diş etine yakın olan) bölgelerine,uygun malzemesiyle(amalga m, kompozit, cam iyonomer)yapılan dolgulardır. Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu Yok Yok 6 klinik iş günü (SUT) Diş Çekimi ve komplikasyonlu diş çekimi (İnfiltirasyon veya rejyone anestezi ile) Her hangi bir tedavi ile ağızda kalması mümkün olmayan dişlerin çekilmesi idir.çekim esnasında diş veya kökü kırılırsa komplikasyonlu diş çekimi olarak değerlendirilir. Diş Hizmetleri ile Klinik k muayenesi sonrası Hasta Takip Formu ve çekilmiş röntgen filmi Yok Yok 2 klinik iş günü (SUT) Kron Sökümü Daha önceden yapılmış olup yenilenmesi gereken kron veya köprünün çıkarılması idir. Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu ve çekilmiş röntgen filmi Yok Yok 4 klinik iş günü 1415

16 (SUT) Kroşe İlavesi Kullanılabilir durumdaki bölümlü protezin kırılmış olan kroşesinin(kanca)ilave edilmesi idir. Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu ve tamir ücreti ödendiğine dair merkezimiz veznesine ait makbuz Yok Yok 3 klinik iş günü (SUT) Oklüzal aşındırma (tam veya bölümlü protez için) Yeni yapılmış tam veya bölümlü protezin alt ve üst parçaları arasında yapılan uyumlama i Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu Yok Yok 1 saat (SUT) Tamir Tam veya bölümlü protezlerde kırık veya çatlakların tamir edilmesi idir. Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu ve tamir ücreti ödendiğine dair merkezimiz veznesine ait makbuz Yok Yok 3 klinik iş günü 2010Yılı 115

17 (SUT) Yerel Flor uygulaması (Çürük profilaksisi) Çocukların daimi dişlerinin çürüğe karşı dayanıklılığını artırmak için uygulanan tedavi Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu Yok Yok 1 saat 2010Yılı (SUT) Fissür Örtülmesi (Fissür Sealand) 6-12 yaş grubundaki çocukların daimi azı dişlerinin yüzeyindeki derin çukurların, çürük oluşumunu önlemek amaçıyla özel bir maddeyle kaplanması i Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu Yok Yok 1 saat (SUT) Diş ilavesi Tam veya bölümlü protezlerde düşen sunni dişin veya ağızda çekilen dişin proteze ilave edilmesi i Diş Hizmetleri ile Hasta Takip Formu ve tamir ücreti ödendiğine dair merkezimiz veznesine ait makbuz Ağız ve Diş Yok Yok 3 klinik iş günü 175

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK2 GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1. Hekim seçme Hizmeti Kurum panolarında ve kurumun

Detaylı

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi

DİĞER ( ÖZEL SKTÖR) TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü. Kartal Ağız Diş Sağlığı Merkezi A TAMAMLAMA B104ISM 4346401 6401 Muayene Ağız ve Diş Muayenesi Uygulama Tabliği 4 X 1-SGK'lılardan ve YeĢil kartlılardan TC nolu Nüfus cüzdanı ayrıca Yurt dıģı sigortalılardan sözleģmeye göre sağlık yardım

Detaylı

KURUM TANITIM REHBERİ

KURUM TANITIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği KURUM TANITIM REHBERİ Doküman No : F BT 109 Yayın Tarihi : Kasım 2009 Revizyon Tarihi: 08/2011 Rev.No : 02 İÇİNDEKİLER MERKEZİMİZ

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

21 Mayıs 2015 Perşembe USUL VE ESASLAR Sayı:306

21 Mayıs 2015 Perşembe USUL VE ESASLAR Sayı:306 T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYGUNACAK USUL VE ESASLAR Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013 1)SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 in in Pasaport 912020000 Pasaport Çıkarma Süre Uzatma 5682 Sayılı Pasaport Kanunu Çıkarma Süre Uzatma Talepleri Talepleri 1 Yurtdışında görevlendirildiğine dair ilgili Yönetim Kararı yada lük

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ

İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ SIR A NO EK 2 HİZMETİN ADI 1 Poliklinik Muayene 2 Hasta Yatış İşlemleri 3 4 Randevulu Hasta Sevk Hizmetleri Ayaktan ve Yatan Hasta Sevk Hizmetleri İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ İSTENİLEN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6)

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarih: 29.04.2006 ; Sayı :26153 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

T.C. FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 614 15 54 NOLU TELEFON HATTINA GELEN ŞİKÂYETLER 2 ELEKTRONİK ORTAMDAKİ TALEP VE ŞİKÂYETLER

Detaylı