AKOFiS FİLİSTİN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKOFiS FİLİSTİN. Halkla İlişkiler Başkanlığı"

Transkript

1 FİLİSTİN Halkla İlişkiler Başkanlığı

2 TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları İl Başkanımız ve Belediye Başkanımız; AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren AKOFİS Asistan Programı, iktidarımızın devrim niteliğindeki çalışmalarını bilgi notu formatına dönüştürerek sizlere gönderen bir programdır. Halkla ilişkiler çalışmalarınızda sizlere yardımcı olacağı düşüncesiyle bugüne kadar sizlere çeşitli konularda dokümanlar gönderen AKOFİS, FİLİSTİN konusunda hazırladığımız bilgi notunu da bilgi ve dikkatinize sunmaktadır. AKOFİS in bilgi ve hatırlatma şeklindeki hizmetleri bundan sonra da devam edecektir. Sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla kendisini süreklilik ilkesi içinde geliştirmeyi ilke edinen AKOFİS le ilgili soru, görüş ve değerlendirmeleriniz bizlere yol gösterecektir. Bu düşüncelerle son çalışmamızı bilgi ve dikkatlerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. Salih KAPUSUZ Ankara Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Halkla İlişkiler Başkanı

3 MÜSLÜMAN COĞRAFYANIN MAZLUM TOPRAĞI FİLİSTİN Filistin, 20. yüzyılın ve onu takip eden 21. yüzyılın bölgesel ve küresel barışı tehdit eden en derin kriz alanı olmuştur. Bölgenin yerleşik halkı olan Müslüman Filistinlilerle tarihi ve dini gerekçelerle bölgede hak iddia eden İsrailoğullarının ulus kurma mücadelesi bölgeyi dünyanın en istikrarsız ve sancılı bölgesi kılmıştır. Aslında o coğrafyayı dünya kamuoyunda görünür kılan, ulus kurma mücadelesi değil vahye dayalı 3 dinin de belli sebeplerden dolayı Eski Kudüs ü kutsal topraklar olarak zikretmesidir. Kutsal kitabımızda da belirtildiği gibi Mescid-i Aksa ve çevresini yani Kudüs ü mübarek kılması, Mescid-i Aksa nın Müslümanların ilk kıblesi olması ve Miraç ın gerçekleştiği yer olması nedeniyle Kudüs tüm Müslüman âlemi için vazgeçilmeyecek, İslam ile sembolleşmiş kutsal bir şehirdir. Aynı şekilde Süleyman Mabedi nin Kudüs te olduğuna inanılması, Ağlama Duvarı ve İsrail Krallığının bulunduğu yer olması nedeniyle de Yahudiler için, Hz. İsa nın doğduğu ve Hristiyanlığın neşet ettiği yer olması Hristiyanlar için Kudüs kutsal bir şehir olarak adledilmektedir. Üç dinin takipçileri içinde manevi bir miras olarak kabul edilen Kudüs, dini-kültürel-siyasi bir zeminde tarih boyunca en çetin mücadele alanı olmuştur. Din savaşlarının merkezi olmuştur. Filistin in bu konumu, Filistin sorununu ulusal bir sorun olmaktan çıkarıp bölgesel sorunun çok daha üzerinde küresel nitelikli bir sorun haline getirmiştir.

4 MÜSLÜMAN COĞRAFYANIN MAZLUM TOPRAĞI FİLİSTİN Temelleri 1891 yılına, Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmesine kadar dayanan Filistin sorunu, günümüze kadar hem Filistin topraklarındaki Filistin halkının hem de Filistin toprakları dışında mülteci sıfatı ile yaşayan Filistin halkının maruz kaldığı haksızlıklar ve katliamlar neticesinde tarihi süreç içinde giderek derinleşmiş ve vahim bir hal almıştır. Bu sorunun yaşandığı tarihi süreçte, sorunun zeminini oluşturan 4 kırılma noktası vardır; 1891 yılında Osmanlı topraklarındaki Filistin e Yahudi yerleşiminin başlaması, 1918 yılında bölgede Osmanlı hâkimiyetinin son bulup İngiliz mandasının başlaması, 1948 yılında İsrail devletinin kurulması ve Arap-İsrail Savaşı, 1967 yılında Arap-İsrail savaşı sonrası İsrail in tüm Filistin toprak bütününü işgal etmesidir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı güçlerin verdiği sınırsız ve koşulsuz desteği arkasına alan İsrail, uyguladığı devlet terörü ile Filistin topraklarını Filistinliler için daha yaşanmaz bir hale getirme niyetindedir. İsrail, Birleşmiş Milletler kararlarına ve uluslararası hukuka rağmen terörle mücadele maskesi altında yaptığı katliamlar ve insanlık dışı uygulamalarla sorunu daha trajik hale taşımıştır. Yalnız kutsal Filistin topraklarında 50 senedir oynanan Zulüm Tiyatrosuna, senaryoyu altüst edecek yeni aktörler dâhil olmuştur. Filistinliler mazlum rolüne, İsrail zalim rolüne, Batı ise dolaylı zalim rolüne devam ederken Türkiye ve Türkiye nin Filistin de oynadığı şerefli rolden cesaret alan bölge halkları ve yönetimleri revize ettikleri yeni rolleri ile senaryoya dâhil olmuşlardır. Bir zamanlar Küçük olsun benim olsun, Bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi zihniyetlerle salt ulusal çıkar üzerine bina edilen dış politika vizyonu 10 yıllık Ak Parti hükümetleri ile kırılmıştır. Okumuş olduğunuz bu çalışma Mescid-i Aksa ve Kudüs bilinci ile tüm tarihsel boyutlarıyla bir Filistin bilinci oluşturma çalışmasıdır.

5 SİYONİZM Siyonizm, fikri altyapısının ana eksininde vadedilmiş topraklar inancı ve ideali bulunmaktadır. Yahudiler, Ortadoğu da Nil nehri ve Fırat Nehri arasında kalan toprak bütününün Tevrat ta Yehova tarafından ebediyen kendilerine verildiğine inanırlar. Onun içindir ki bir gün Hz. Davud un soyundan gelecek olan Mesih in, Romalılar tarafından dünyanın dört bir tarafına dağıtılmış olan Yahudileri Yehova tarafından vadedilmiş topraklarda yeniden toplayacağı ve Süleyman Mabedi ni yeniden inşa ettikten sonra Yahudilerin huzur ve güven içinde yaşayacağı Tanrı Krallığını kuracağına inanırlar ve o günü beklerler. Dini bir meşruiyeti bulunan Filistin topraklarına bir Yahudi devleti kurma inancı ve ideali, modern dönemde beşeri ideolojiler ve akımlar çerçevesinde yorumlanmış ve siyasi bir kılıf geçirilerek Siyonizm haline dönmüştür. Siyonizm ve Siyonist hareketin ortaya çıkmasını sağlayan üç etken vardır: 1. Yahudiliğin/Museviliğin dinsel bir meşruiyet sağladığı bir gün Yahudilerin Sion a geri dönüş idealidir. 2. İkinci etken ise milliyetçiliktir. 3. Tarih boyunca farklı uygarlık ve medeniyetler tarafından gördükleri baskıların ve zulümlerin Avrupa da daha şiddetli ve yoğun bir şekilde gerçekleşiyor olmasıdır. Yani anti-semit hareketlerin çoklaşmasıdır.

6 SİYONİZM Gördükleri baskılar ve hor görülmeler neticesinde diğer milletlerle daha fazla entegrasyonu savunan Yahudiler de dâhil İsraillilik bilinci oluşmuştur. Tüm bu etkenlerin bir sonucu olarak Yahudiler tüm sorunların, vaadedilmiş topraklarda müstakil bir Yahudi devletinin kurulması ile aşılabileceğini düşündüler. Böylece yüzyıllardır yaşadıkları dışlanmışlıklar yeni bir Yahudi devleti ile son bulacaktır. Dağınık Yahudi toplumu uluslararası arenada diğer milletlerle eşit statü hakkına sahip olacaktır. Fikir bazında oluşan siyonizmi ete kemiğe büründüren ve örgütleyen kişi ise TeoderHerzl dir Ağustos 1897 tarihinde dindar, reformcu ve asimilasyon yanlısı 3 farklı eğilime sahip Yahudi grupları Basel de 1. Siyonist Kongresinde toplayarak ortak bir ideal altında Siyonist Teşkilatı oluşturulmuştur. Bu kongrede toplanan Yahudiler, kendileri için üç önemli karar almışlardır; 1. Dünyada bir Yahudi hâkimiyeti kurulacak ve 1000 yıl iyi bir yaşam sürecekler, diğer insanlar da onlara yardım ve hizmet edecekler, yıl içinde kutsal topraklarda bir İsrail Devleti kurulacak, yıl içinde İslam bütün dünyadan silinecek. Teoder Herzl ideale ulaşmanın en kolay yolu olarak diplomasiyi görmüş ve amaca yönelik diplomatik ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Önce Almanya ve sonra da Rusya Çarlık olmak üzere pek çok Avrupalı ülkeden idealleri noktasında destek almayı bilmiştir. Gerçekleştirdiği uygun diplomatik hamleler sayesinde hayır cemiyeti statüsünde olan Siyonist Teşkilatı büyük devletlerin muhatap aldığı ve uluslararası bir saygınlığı olan bir organizasyona dönüştürmüştür. Gerçekleştirdiği diplomatik hamlelerden biri de Osmanlı Devletine olmuş ama istediği neticeyi alamamıştır.

7 1891 YAHUDİLERİN FİLİSTİN E YERLEŞİMİ Yahudilerin bölgeye gelmesi M.Ö. 12. yüzyılda Mısır da bulunan İsrailoğullarının Hz. Musa nın getirdiklerine inanmaları sebebiyle sürülmeleri sonucunda gerçekleşmiştir. Filistin de birkaç yüzyıl varlığını sürdürecek İsrail Krallığını kurmuşlar ama krallık M.Ö. 8. yüzyılda Asurlular tarafından sona erdirilmiştir. Yahudiler için zor zamanlar ise Asurlulardan sonra başlamıştır. İlk önce Babil krallığına ve sonra da Roma İmparatorluğuna karşı girişmeye teşebbüs ettikleri ayaklanma neticesinde bölgeden sürülmüşler ve dünyanın dört bir yanına dağılmışlardır. Yahudiler bu tarihten itibaren İslam beldeleri dışında her yerde zulüm görmüşler ve dışlanmışlardır. Osmanlı devletinin tüm etnik yapılara olan hoşgörülü tavrı Yahudilere de gösterilmiş ve Avrupa da baskı gören birçok Yahudi Osmanlı topraklarına sığınıp huzur içinde yaşamıştır. 19. yüzyılın sonlarında Yahudilerin Avrupa da gördükleri baskıdan ve Filistin e yönelik olan niyetlerinden ötürü Filistin e Yahudi göçü hızlanmıştır.

8 1891 YAHUDİLERİN FİLİSTİN E YERLEŞİMİ Sultan Abdulhamid Han İsrailoğulların niyetlerinin siyasi olduğunu anlamış ve Yahudilere karşı ihtiyatlı bir politika izlemiştir yılında Yahudi yerleşimini engellemek amacıyla hukuki tedbirler alınmıştır. Böylece hiç bir Yahudi Osmanlı vatandaşlığına alınmayacak, Yahudilerin Osmanlı topraklarına yerleşmelerine izin verilmeyecek ve Yahudilere Osmanlı topraklarında toprak ve mülk satışı yasaklanacaktır. Siyonist hareketin liderliğini yapan TeodorHerzl 1901 yılında Sultan Abdulhamid in huzuruna çıkmış ve Yahudilerin Filistin e yerleşmesi karşılığında, Osmanlının Avrupalılara olan borcu için mali yardımda bulunma ve Avrupa da basın yolu ile Osmanlı propagandası yapılması teklifinde bulunmuş ama Sultan Abdulhamid Han tarafından reddedilmiştir. Sultan Abdulhamid in Yahudilere karşı olan ihtiyatlı politikasına 1908 Jöntürk darbesi ile son verilmiş yalnız kısa sürede durumun vehametini gören İttihat ve Terakki Cemiyeti Sultan Abdulhamid Han ın Yahudilere karşı olan yasaklarına geri dönmüştür. Bunca alınan tedbirlere rağmen 1908 yılındaki Filistin deki Yahudi sayısı 1876 yılına göre 3 kat artmış ve sayısına ulaşmıştır.

9 1918 FİLİSTİN DE İNGİLİZ MANDASININ BAŞLAMASI Yahudiler, Filistin de kurmak istedikleri Yahudi devletine Osmanlı yönetimlerince izin verilmemesi sonrası Osmanlı ya karşı düşmanca tavır sergilemiş ve Yahudi devletinin kuruluşunu Osmanlı nın bölgeden çekilmesinde görmüştür. Onun içindir ki Yahudi lejyonlar oluşturarak 1. Dünya Savaşında Osmanlı ya karşı savaşan İngilizler in yanında savaşmışlardır. Yahudiler, 1. Dünya savaşında İngilizlerin yanında yer almanın mükâfatı olarak o dönemin en güçlü devleti olan İngiltere den Filistin de Yahudi devleti kurma lehinde destek almışlardır. Dönemin İngiliz dışişleri bakanı Arthur Balfour, 1917 yılında Balfour Deklarasyonu ismi ile bir mektup yayınlayarak İngiltere nin Filistin de bir Yahudi devleti kurulması için tüm imkânlarını kullanacağını bildirmiştir. Bu destek Yahudilerin bir devlet kurması için son derece yüksek diplomatik öneme sahiptir yılında da Amerikan Kongresinde aynı minvalde bir desteğin gelmesi ile Yahudiler uluslararası alanda kayda değer bir diplomatik üstünlük sağlamıştır. İngiltere, Balfourdeklarasyonu sonrası Kudüs ü de ele geçirerek 1948 yılına kadar Filistin topraklarında İngiliz manda sistemini sürdürmüştür. İngiltere ve Amerika nın Filistin de bir Yahudi devleti kurulması yönündeki desteğinin verdiği özgüven ve İngiliz mandası altında oluşan Filistin deki yönetimin kilit noktalarına siyonizme yakın isimlerin getirilmesi neticesinde Filistin e Yahudi yerleşimleri hızlanarak artmıştır.

10 1918 FİLİSTİN DE İNGİLİZ MANDASININ BAŞLAMASI 1925 yılı sonrası azalan Yahudi göçü Filistin de Yahudi devleti hayalini suya düşürmek üzereyken, siyonizmin imdadına Nazilerin Yahudilere yaptığı baskılar ve zulümler yetişir. Böylece 1933 yılında Hitler in iktidara gelmesi ile birlikte Filistin topraklarına Yahudi göçü tekrar hızlanır ve siyonistlerin umutları tekrar filizlenir. Burada manidar olan Hitler in de sonradan anlam veremeyerek ifade etmiş olduğu Yahudi zenginlerinin Nazi hareketine mali yardımda bulunmasıdır. Filistin de giderek artan Yahudi nüfusun tedirginliği baş göstermiştir. Kendi topraklarında 2. sınıf vatandaş konumuna düşen Araplar, tepkisel bir siyasi İslami akım oluşturarak 1936 yılında Filistin de Hacı Emin El Hüseyni önderliğinde 3 yıl sürecek olan Büyük Arap Ayaklanmasını başlatırlar. Filistin direnişi açısından da kritik bir öneme sahip olan Filistin deki ilk silahlı direniş ise sonradan HAMAS ın askeri kanadına adını verecek olan İzzeddin El Kassam tarafından başlatılmıştır. İngiliz mandası döneminde Yahudiler, 1948 yılında kuracakları İsrail devleti için idari, askeri ve sosyal yapılanmaları gerçekleştirerek defacto olarak İsrail devletini kurmuşlardı.

11 1948 İSRAİL İN KURULUŞU 2. Dünya savaşı ile birlikte uluslararası alanda Yahudilerin hamisi olan İngiltere, Nazilere sempati ile bakan Arapları kendi saflarına çekmek için Yahudi politikasında Filistin e Yahudi göçünü sınırlayacak kadar radikal değişikliklere gider. 2. Dünya savaşı sonrası Araplar ve Yahudiler arasında kalan İngiltere devreden çıkar ve Filistin-İsrail sorununu 1947 yılında Birleşmiş Milletlere devreder. Birleşmiş Milletlerde kurulan Filistin Özel Komisyonu bölgede iki ayrı devlet kurulmasını içeren tasarıyı kabul eder ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Amerika Birleşik Devletlerinin baskısı ile Filistin i ikiye bölen 29 Kasım 1947 tarihli Taksim Planı kabul edilir. Plana göre Filistin topraklarının %56 sında bir Yahudi devleti kurulacak, Kudüs BM altında uluslararası bölgeye devredilecek ve geri kalan yerler ise Filistinli Arapların hâkimiyetinde kalacaktır. Bu plan ile İsrail devletinin uluslararası meşruiyeti sağlanmıştır. Yıllar boyu Türk kamuoyuna pompalanan Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı asparagasının aslı kabul edilen Taksim Planında saklıdır. Filistin de yaşayan toplam nüfusun %30 unu oluşturan Yahudiler, elinde bulundurduğu Filistin topraklarının %5.67 sine tekabül eden toprak parçasına rağmen Taksim Planı ile Filistin topraklarının %56 lık kısmını diplomasi ile elde etmeyi başarmışlardır.

12 1948 İSRAİL İN KURULUŞU 14 Kasım 1948 tarihinde İngilizler in Filistin topraklarından çekilmesi ile birlikte Yahudi Milli Konseyi hiç vakit kaybetmeden İsrail devletinin kurulduğunu ilan etmiştir. Böylece potansiyel bir kriz alanı olarak duran Filistin-İsrail sorunu, İsrail devletinin ilan edilmesi ile yeni bir boyut kazanmıştır. İsrail devletinin ilanı ile Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği İsrail i tanıyan ilk devletler olmuşlardır.israili tanıyan ilk Müslüman ülke de Türkiye olmuştur. Bağımsızlığın ilanı ile Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak devletleri İsrail e savaş açmış ve 1. Arap-İsrail savaşını başlatmışlardır. Savaşa hazırlıklı olan İsrail, batılı devletlerinin de desteği ile Arapları yenilgiye uğratmış ve Filistin topraklarının %22 lik kısmını daha işgal ederek Filistin topraklarının %78 lik kısmında hâkimiyet kurmuştur. Savaş sonrası Yahudi menşeli Irgun terör örgütün yaptığı Arap katliamları ile Filistinli bir daha geri dönemeyecekleri evlerinden ayrılarak büyük çoğunluğu Ürdün olmak üzere farklı Arap ülkelerine sığınmışlar ve bugün Filistin-İsrail sorununun ana meselelerinden biri olan Filistinli mülteciler sorununu başlatmışlardır.

13 1967 ARAP-İSRAİL SAVAŞI Arapların karizmatik lideri Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdulnasır, Sina da konuşlanan Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin geri çekilmesini istemesi ve 1967 yılı Mayıs ayında Akabe körfezini deniz ulaşımına kapatması ile birlikte tekrar gerginleşen Ortadoğu coğrafyası Suriye-İsrail gerginliğinin fitili ateşlemesi sonucu Arap ülkeleri ve İsrail arasında savaşa dönmüştür. 2. Arap-İsrail Savaşı olarak adlandırılan ve 6 gün süren savaş sonucu İsrail Filistin topraklarının geri kalan %22 lik kısmını da işgal etmiştir. İsrail Filistin in %22 lik kısmı olan Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze nin dışında Suriye nin elinde bulunan Golan Tepeleri ve Mısır ın elinde bulunan Sina yarımadasının tümünü de işgal etmiştir. 22 Kasım 1967 tarihinde BM Güvenlik Konseyinde oy birliği ile İsrail in savaş yoluyla toprak kazanmasının kabul edilmeyeceğini ve bu toprakların boşaltılmasını öngören 242 sayılı karar alınmıştır. Ama İsrail e dönük hiç bir yaptırım uygulanamamıştır.

14 1967 ARAP-İSRAİL SAVAŞI Kaynak:SETA Savaş sonrası Arap Âlemi Sudan ın başkenti Hartum da toplanmış ve tarihte 3 hayır olarak ünlenen kararları almışlardır; İsrail le barışa hayır, İsrail i tanımaya hayır ve İsrail le görüşmeye hayır.

15 FİLİSTİN DİRİNİŞİNİ SÜRÜKLEYEN AKTÖRLER: EL-FETİH VE HAMAS Filistin halkının haklı ve kutsal direnişinin tarihi boyutuna bakıldığında, Filistinlilik bilincini uyandıran ve mücadele ruhunu başlatan iki figür vardır. Bunlardan biri, diplomatik anlamda mücadelede bulunan Hacı Emin El Hüseyni ve diğeri ise Filistin topraklarında hem İngilizlere hem de Yahudilere karşı askeri direnişi başlatan ve cihat çağrısı yapan İzzeddin El Kassamdır. İzzeddin El Kasssam 1935 yılında İngilizler tarafından öldürülene kadar askeri direnişin başındaki isim olmuştur. Genelde Filistin Kurtuluş Örgütü özelde ise El-Fetih hareketi uzun yıllar Filistin direnişinin sembolü ve meşru temsilcisi iken, son yıllarda ise HAMAS, El-Fetih in iki devletli çözüm ilkesine geçmesi ile birlikte El-Fetih in yerini almış gözükmektedir. FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ VE EL-FETİH 1964 yılının Ocak ayında Kahire de gerçekleştirilen Arap Birliği zirvesinde, dönemin Arap yönetimleri, Filistin halkının kendi yönetimini elde etmesi amacıylafilistin Kurtuluş Hareketinin (FKÖ) kurulması kararını almıştır. FKÖ, her alanda Filistin direnişine katkı sağlayan pek çok örgütün ve kuruluşun içinde bulunduğu bir şemsiye kuruluştur. FKÖ nün başına ilk önce Nasır yanlısı Ahmet Şukeyri gelmiş ve 1969 yılında ise, 1967 Arap-İsrail savaşı sonrası İsrail e karşı başlattığı gerilla savaşı taktikleri ile İsrail e zor zamanlar yaşatmış ve Filistin halkının mücadele noktasına tekrardan özgüven kazanmasını sağlamış olan El-Fetih lideri Yaser Arafat FKÖ nün başına geçmiştir. FKÖ, 1974 yılında gerçekleştirilen Arap Birliği zirvesinde Filistin halkının tek meşru temsilcisi kabul edilmiş ve o dönemde petrolü siyasi yaptırım aracı kullanması sebebiyle petrol krizine neden olan Arap ülkelerinin de desteği ile 1974 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda gözlemci statüsü kazanmıştır. Arafat Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir konuşma gerçekleştirmiştir. FKÖ nün İsrail in tüm çabalarına rağmen BM de gözlemci statüsü kazanması, şimdiye kadar hiç bir diplomasi mücadelesini kaybetmemiş İsrail için ağır diplomatik bir yenilgi olmuştur. El-Fetih hareketi 1990 sonrası daha ılımlı bir pozisyona kaymış ve iki devletli çözüm çerçevesinde uluslararası kamuoyu tarafından tanınan bir Filistin inşa etme amacını gütmüştür sonrası gerçekleştirilen barış görüşmelerinin taraflarından biri olmuş ve Arafat sonrası Mahmud Abbas döneminde ise silahlı mücadele daha da geri plana atılmıştır.

16 FİLİSTİN DİRİNİŞİNİ SÜRÜKLEYEN AKTÖRLER: EL-FETİH VE HAMAS HAMAS (İSLAMİ DİRENİŞ HAREKETİ) 1987 yılında kurulan HAMAS ın ideolojik yapılanması ve örgütlenme üslubu Mısır da kurulan Müslüman Kardeşlere dayanmaktadır yılında Müslüman Kardeşlerin kurucusu olan Hasan El Benna, kardeşi Abdurrahman El Benna yı Filistin e göndererek Filistin topraklarında Müslüman kardeşlerin bir şubesini açtırmıştır. Bu tarih itibari ile Müslüman Kardeşler Filistin de hayır odaklı çalışmalarını sürdürmüştür. Diğer Filistin örgütlerden farklı olarak silahlı bir mücadeleye başvurmamış, sosyal ve dini alanlarda halkı bilinçlendirme yoluna gitmişlerdir. Uyguladıkları yoğun dini eğitimlerin yanında açtıkları hastaneler, okullar, anaokulları, yetimhaneler, aşevleri, bakım merkezleri, spor kulüpleri ve yardım kuruluşları ile bir hayır cemiyeti olarak faaliyet göstermişlerdir. Zaten İsrail tarafından da bir hayır kurumu olarak faaliyet yürütebileceği resmi çalışma belgesini almışlardır. 8 Aralık 1987 tarihinde Gazze de bir Yahudi ye ait olan kamyonetin Filistinli işçileri taşıyan bir otomobile çarpması sonucu 4 Filistinlinin ölmesi ve birçok kişinin de yaralanması Filistin halkında infiale neden olmuştur.

17 FİLİSTİN DİRİNİŞİNİ SÜRÜKLEYEN AKTÖRLER: EL-FETİH VE HAMAS HAMAS (İSLAMİ DİRENİŞ HAREKETİ) Gazze de başlayan protestolar kısa sürede sivil itaatsizliğe dönüşerek Batı Şeria ya yayılmıştır. Kadın-erkek, yaşlı-genç demeden tüm Filistin halkı öfke patlaması yaşamış ve İsrail e karşı ilk toplu başkaldırılarını gerçekleştirmiştir. Yaşanan olaylar sonrası HAMAS, Şeyh Ahmet Yasin önderliğinde kuruluş bildirgesini yayınlayarak kurulmuş olduğunu tüm Filistin halkına ilan etmiştir. HAMAS mensubu Gazze İslam Üniversitesi öğrencileri tarafından başlatılan İntifada, HAMAS ın kontrolü altında yaklaşık 5 sene sürmüş ve ağır silahlarla donatılmış İsrail ordularına karşı taşlı, sopalı, sapanlı Filistinli gençler tarihe geçecek bir mücadele örneği göstermişlerdir. HAMAS, bir yandan İntifada sürecini yönetirken bir yandan da 1992 yılında kurduğu HAMAS ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam birlikleri ile de İsrail e karşı fiili eylemlerde bulunmuşlardır. İntifada 1993 yılında yapılan Oslo Anlaşması ile sona ermiştir. HAMAS elde ettiği başarılar Filistin halkının 1980 lerde azalan mücadele azmini tekrar İslami çerçeve içinde filizlendirmiştir. Filistin direnişin sembolü olan FKÖ nün, El-Fetih in yerini almıştır. El- Fetih milliyetçi ve Arap sosyalizmi çerçevesinde bir hareket iken, HAMAS ise Filistin in ilk mücadele yıllarında olduğu gibi İslami ve milliyetçi bir çerçevede bir harekettir. Hamas, El-Fetih in 1988 yılında kabul ettiği iki devletli çözüm ilkesinin çok uzağında İsrail in varlığını tanımamakta ve hatta bugün nihai çözüm olarak sunulan İsrail in işgal ettiği 1967 yılı öncesi topraklardan daha ötede 1948 yılı öncesi Filistin topraklarında Filistin İslam Devleti kurma idealindedir.

18 BARIŞ SÜREÇLERİ Filistin Kurtuluş Örgütünün 1980 lerde düşen silahlı mücadele azmi, Filistin deki, bölgedeki ve uluslararası kamuoyundaki etkinliğinin azalması ve Körfez Savaşında Saddam ın yanında yer alması, FKÖ nü köşeye sıkıştırmış ve darboğaza sokmuştur yılı itibari ile de iki devletli çözüm ilkesi çerçevesinde bağımsız Filistin devletini inşa etme idealinde olan FKÖ için barış görüşmeleri kaçınılmaz olmuştur. Aynı şekilde İntifadadan ve İzzeddin El Kassam birliklerinin fiili saldırılarından bunalan İsrail için de barış görüşmeleri uygun hale gelmiştir. Oluşan bu olumlu zeminde her iki aktör de 9-10 Eylül 1993 te karşılıklı birbirlerini tanıyıcı mektupları ile Oslo Barış sürecini başlatmışlardır yılında başlayan Oslo görüşmeleri ile her iki tarafta birbirini tanımış oldu. İsrail, Filistinlilerin İsrail Devletinin güvenli sınırlar içinde yaşamasını kabul etmesi karşılığında işgal ettiği bazı topraklardan çekilip orayı Filistinlilerin özerkliğine bırakacağını taahhüt etti. Oslo görüşmelerinin sonucu olarak 1994 yılında yapılan Kahire Anlaşması ile İsrail kuvvetleri Gazze Şeridi ve Eriha dan çekilecek ve orayı Filistinlilerin özerkliğine bırakacaktır. 5 yıllık geçiş süreci sonunda kurulan Filistin Ulusal Otoritesi Filistin i yönetecek ve 5 yılsonunda nihai anlaşma sağlanacaktı. 2. Oslo görüşmesi ile de İsrail Batı Şeria nın bazı bölümlerinden de çekileceğini bildirmiş ve Filistin-İsrail sorununun ana meseleleri olan Kudüs, Filistinli mülteciler ve İsrailli yerleşimciler sorunları görüşülmek üzere 1996 yılına bırakılmış oldu.

19 BARIŞ SÜREÇLERİ Süreç sonuna bakıldığı takdirde anlaşmanın kazananının İsrail olduğunu rahatlıkla görebiliriz. İsrail, güvenlik temelinde baktığı anlaşmada istediği güvenlik teminatını almış ve bunun karşılığında Filistin e 1967 yılında işgal ettiği toprakların %18 inde yani toplam Filistin in yaklaşık %5 inde İsrail egemenliğinde sınırlı bir özerklik verilmiştir. Süreç sonunda da Filistinliler için hayati öneme sahip Kudüs ün statüsü, Filistinli mülteciler ve İsrailli yerleşimciler ana sorunları ise görüşülmemiştir. Barış sürecinin 2. kısmı olan Camp David görüşmelerinde ise dönemin ABD başkanı Clinton tarafından bir araya getirilen taraflar, bu sefer Kudüs ün statüsü, Filistinli mülteciler, İsrailli yerleşimciler gibi temel sorunları ele alacakları bir görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmede ABD başkanı tarafından sunulan barış planında Filistinli mültecilere kısmi geri dönüş sağlanacağı, Yahudi yerleşimcilerin sadece %20 lık kısmının yerlerini boşaltacağı ve Kudüs noktasında ise Filistinlilere Eski Kudüs ün içinde bulunmadığı Doğu Kudüs ün banliyölerinin verileceği yer almıştır. Bu barış planı İsrail için kabul edilebilir ama Filistinliler için kesinlikle kabul edilemez bir anlaşmaydı.

20 BARIŞ SÜREÇLERİ Barış sürecinin 3. ayağı ve son ayağı olan Yol Haritası ise Rusya, ABD, AB ve BM den oluşan Ortadoğu dörtlüsü tarafından hazırlanmıştır. Kalıcı barışı sağlamak için 30 Nisan 2003 tarihinde Filistin ve İsrail tarafına sunulan Yol Haritasını, Filistin devlet başkanı MahmudAbbbas koşulsuz olarak kabul ederken, İsrail ise 14 çekincesini belirtmekle birlikte planı kabul etmiştir. Yol haritası 3 aşamalı olarak işleyecekti aşama 1 ay sürecek ve Haziran 2003 e kadar şiddete son verilecek, Filistin de hayat normalleştirilecek ve Filistin kurumları yeniden inşa edilecektir Aşama, 2004 yılına kadar Filistin devletinin kurulmasını ve Arap devletleri ile İsrail ilişkisinin normalleşmesini içeriyordu. 3. Son aşamada ise Kudüs ün statüsü, Filistinli mülteciler ve İsrailli yerleşimciler gibi temel sorunlar üzerine anlaşılarak nihai statü anlaşması imzalanacak ve kalıcı barış sağlanacaktır. Yalnız, Yol Haritası Planının 1. aşaması bile uygulanamamıştır. İsrail, HAMAS ve İslami Cihad gibi örgütlere karşı saldırısına devam etmiş ve bazı üst düzey yöneticilerine suikast düzenlemiştir. İsrail saldırısına karşı HAMAS tarafından yapılan saldırılar sonrası İsrail, Filistin in efsanevi lideri Yaser Arafat ın karargâhını kuşatmaya kadar gidecek olan büyük bir operasyon başlatmıştır. Böylece Ortadoğu dörtlüsü tarafından hazırlanan Yol Haritası Planı doğmadan ölüme mahkûm olmuştur.

21 SEÇİMLERİ VE GAZZE ABLUKASI HAMAS, Oslo barış sürecinden dolayı boykot ettiği 1996 seçimleri ile başlayan seçimleri boykot etme politikasını 2004 yılında terk etmiştir.2005 yılında yapılacak olan yerel seçimlere ve 2006 yılında yapılacak olan genel seçimlere katılımda bulunacaklarını bildirmiştir. Bu politika değişikliği batılı ülkeler tarafından HAMAS ın siyasallaşma sürecini hızlandıracağı gerekçesi ile olumlu karşılanmıştır yılında yapılan yerel seçimlerde kendisinden beklenen başarının çok üzerinde bir başarı elde ederek sadece kalesi olan Gazze de değil El-Fetih in güçlü olduğu Ramallah ta, Batı Şeria nın bazı ilçelerinde ve Nablus ta da seçimleri kazanmışlardır. Avrupa Birliği Seçim Gözlemci Misyonu tarafından adil ve özgür bir seçim olarak belirtilen 2006 yılında yapılan parlamento seçimlerinde de başarısını devam ettirerek 132 sandalyeye sahip Filistin Parlamentosunda 74 sandalye kazanmıştır. Genel seçimlerde ortaya çıkan HAMAS ın ezici başarısı sonucu, batılı devletlerin Filistin de oynadığı demokrasicilik oyunu son bulmuş ve HAMAS ı tanımayacaklarını bildirmişlerdir. Söz konusu HAMAS olunca demokrasi riyakârlığı yapmaktan çekinmeyen batılı devletler, HAMAS ı iktidara getiren Filistin halkını cezalandırmak amacıyla Filistine yapılan bütün yardımları kesmişler ve yaptırım uygulamışlardır.

22 SEÇİMLERİ VE GAZZE ABLUKASI HAMAS, tek başına hükümet kurma gücüne sahipken El-Fetih e mutabakat hükümeti, birlik hükümeti kurma teklifinde bulunmuş ama El-Fetih batılı ülkelerin tepkisini çekmemek için bu teklifi reddetmiştir. Böylece HAMAS ın siyasi lideri İsmail Haniye Başbakanlığında tek başına hükümet kurulmuştur yılında Mahmud Abbas ın erken seçim yapılması yönünde çağrısına karşılık HAMAS ın tekrar birlik hükümeti kuralım çağrısı kabul edilmiş ve Mart 2007 de El-Fetih ve diğer grupların da içinde bulunduğu ulusal uzlaşı hükümeti kurulmuştur. Filistin hükümetine gelen mali yardımların kesilmesi ile daha da şiddetlenen ekonomik sorunlar ve El-Fetih- HAMAS arasındaki siyasi mücadele iki grup arasındaki gerginliği daha da arttırmış ve El-Fetih ulusal birlik hükümetinin tüm kabine toplantılarını boykot edeceğini açıklamıştır. Artan gerginlikler sonrası HAMAS militanları Gazze de bulunan El-Fetih militanlarını tasfiye etmiş ve sonrasında ise devlet başkanı Mahmud Abbas, İsmail Haniye yi görevden aldığını ve hükümeti feshettiğini açıklamıştır yılında Mısır ın arabuluculuğu ile HAMAS ve İsrail arasında 6 aylık bir ateşkes yapılmıştır. 6 aylık ateşkes sürecinde İsrail in Gazze ye uyguladığı ambargo son bulmamış, Gazze hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem de sağlık anlamında büyük sorunlar yaşamıştır.

23 SEÇİMLERİ VE GAZZE ABLUKASI İsrail, ambargosunu o kadar acımasız düzeye taşımıştı ki Gazze ye giden insani yardımların bile bölgeye giriş çıkışını yasaklamıştır. HAMAS, ambargo noktasında en ufak bir gevşemenin olmaması hasebiyle 6 aylık ateşkes sürecini uzatmayacağı açıklamıştır. HAMAS ın bu kararı sonrası Gazze ye ağır hava saldırıları yapılmış ve akabinde 22 gün sürecek olan geniş kapsamlı Dökme Kurşun Operasyonu adıyla kara harekâtı yapılmıştır. 22 gün süren operasyon sonunda geriye enkaz halinde bir Gazze kalmıştır. İsrail operasyon sırasında imha edici gücü yüksek ağırlaştırılmış metal patlayıcılar ve fosfor bombaları kullanarak Gazze de ağır bir katliam gerçekleştirmiştir. 412 si çocuk 1500 ün üstünde Gazzeli operasyon sırasında ölmüş ve 5000 in üzerinde Gazzeli yaralanmıştır. Gazze nin tek üniversitesi olan Gazze İslam Üniversitesi, BM e ait okullar, hastaneler ve pek çok sivil yerleşim yerleri vurulmuştur. Tarım alanlarının %60 ı kullanılmaz hale gelmiştir. Sadece kullandıkları demokratik tercihleri beğenilmedi diye hem İsrail tarafından bir açık hava hapishanesine çevrilen hemde geniş kapsamlı askeri operasyonlara maruz kalan Gazze, Hamas ın seçildiği 2006 yılından beri tarihinin en ağır 6 senesini yaşamıştır.

24 SONUÇ Kudüs ve çevresi Filistin, 3 vahiye dayalı dinin de verdiği kutsallıktan dolayı tarihin en çetin mücadele sahası olmuştur. Siyonizm ve TeoderHerzl önderliğinde teşkilat hüviyetine bürünmüştür. Siyonizmin, Filistin topraklarında Yahudi devleti kurma ideali ile birlikteyahudiler, çeşitli yollardan Filistin e göçe başlamışlar ve böylece Filistin sorununun temelini atmışlardır. Osmanlı döneminde Filistin e dair sinsi planlarını gerçekleştirecek zemini bulamayan Siyonistler, İngilizlerin Filistin de manda yönetimi kurması ile İsrail devleti ideali için istedikleri zemine kavuşmuşlardır. Manda yönetiminin olduğu dönemde İngiltere nin hamiliğinde devlet yapılanmalarını tamamlayan Yahudiler, Birleşmiş Milletler in Taksim Planı sonrası 1948 yılında İsrail devletini kurarak büyük ideallerini gerçekleştirmişlerdir öncesi Yahudiler, Filistin de yaklaşık %5 lik toprağa ve %30 luk nüfusa sahipken, 1948 yılında toprak oranı ilk önce %56 a sonra ise %78 e çıkmıştır yılında işgal edilen toprakla bu oran %100 e çıkmıştır. Bugün Filistin tarafının istediği çözüm gerçekleşse dahi Filistinliler sadece 1967 öncesi topraklara yani %22 lik toprağa hakim olacaklardır yılında işgal edilen bir diğer %22 lik kesim ise görüşmelerde mevzu bahis bile değildir.

25 SONUÇ Filistin-İsrail sorununun Ortadoğu daki Müslüman ülkeler cephesinde ise kelimenin tam anlamı ile hezimetler ve hayal kırıklıkları vardır. Ortadoğu coğrafyasındaki devletlerin sahip oldukları İslami bilince paralel olarak meseleye yaklaşımları da farklılık göstermiştir. Ortadoğu da Baas rejimlerinin iktidara gelmeleri ile birlikte o ülkeler için Filistin bir sorun olmaktan çıkmış artık prestij nemalanacak bir mesele haline gelmiştir. İsrail namına kaygı duyulan ise Filistinli Müslümanlara yapılan zulümler değil, İsrail e karşı kaybettikleri toprak parçaları olmuştur. Son yıllarda yaşanan ve hala devam etmekte olan Arap Baharı süreci, Filistin sorununu geri plana atmış olsa da bu süreçten çıkan Ortadoğu halklarının hükümetlerinin Filistin sorununda ortaya koydukları tepkiler umut verici olmuştur.

26 SONUÇ Son 10 yılda Filistin halkını umutlandıran ise bölgenin yükselen gücü olan Türkiye nin soruna dair geliştirdiği politikanın olumlu manada değişmesidir. Türkiye nin fayda-zarar anlayışı üzerine inşa ettiği dış politika yaklaşımı terkedilmiş, özelde Filistin e dair genelde ise Müslüman ve mazlum coğrafyalara dair geliştirdiği politikalarda insanı merkeze alan, hakpereset bir anlayış hâkim kılınmıştır. Bu radikal değişimin en görünür örneği ise Türkiye nin Filistin meselesine yaklaşımıdır. Önceleri arabuluculuk olarak sürdürülen Türkiye nin Filistin meselesindeki aktif rolü, daha sonraları ise İsrail in takındığı menfi pozisyon dolayısıyla İsrail i karşısına alarak Filistin halkının uluslararası arenadaki sesi olarak devam etmiştir. Bu süreçte Türkiye nin Filistin e desteği giderek artmıştır. İsrail in Türkiye ye verdiği Gazze ye saldırmayacağı yönündeki taahhüdüne rağmen bir kaç gün sonra saldırıyı gerçekleştirmesi ile başlayan Türkiye İsrail gerginliği, Davos olayı ile ivmelenmiş ve Gazze ye insani yardım götüren filodaki Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırılıp 9 Türkiye vatandaşın şehit edilmesi ile zirveye çıkmıştır. Türkiye bulunduğu her uluslararası platformda her fırsat bulduğunda Filistin de yaşanan haksızlık ve katliamları duyurmaya gayret etmiştir. Filistin halkının uluslararası kamuoyundaki sesi olmuştur. Son olarak geçtiğimiz günlerde Filistin in Birleşmiş Milletlerdeki statüsü, gözlemci statüsünden gözlemci devlet statüsüne çıkartılmasında Türkiye nin yoğun gayretlerinin payı büyük olmuştur. Filistin in en son diplomatik başarısının, 38 yıl önce, 1974 yılında BM de gözlemci statüsüne alınışı olduğunu düşünürsek geçen günlerde elde edilen bu başarının ne kadar mühim bir başarı olduğu daha rahat anlaşılabilir.

27 Görüş ve Önerileriniz için: (0312) /2115 Halkla İlişkiler Başkanlığı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU 7 OCAK 2015 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi On5yirmi5.com İhvanı Müslimin'in kısa tarihi Askeri darbeyle devrilen Muhammed Mursi'nin bir yıl önceki seçim zaferi, hareketin doğduğu ve onlarca yıl boyunca yasaklı kaldığı Mısır'da Müslüman Kardeşler

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - Dr. Gil Yaron Dostumun dostu, benim en iyi dostumdur - veya İsrail gözüyle Türkiye AB Geçenlerde Tel Aviv kentinin en merkezi yeri olan Rabin Meydanı

Detaylı

Asker-İhvan-Devrim üçgeninde Filistin ve Türkiye dayanışma hareketi

Asker-İhvan-Devrim üçgeninde Filistin ve Türkiye dayanışma hareketi Asker-İhvan-Devrim üçgeninde Filistin ve Türkiye dayanışma hareketi Önceki iki yazıda, Mısır dan yola çıkarak Arap dünyasının halk ayaklanmalarında hâkim olan Asker-İhvan-Devrimci Güçler üçgenini ele almıştım.

Detaylı

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz Mescidi Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistinlilerin Mescidi Aksa daki haklarına bağlı olduklarını, bunun bir karışından bile taviz vermeyeceklerini

Detaylı

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE TANINAN YENİ HAKLAR

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE TANINAN YENİ HAKLAR ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE TANINAN YENİ HAKLAR 17.04.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ 07.11.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Türkiye 1991 den sonra İsrail ile ilişkilerinde genelde İsrail in en çok sorun yaşadığı Filistin

Türkiye 1991 den sonra İsrail ile ilişkilerinde genelde İsrail in en çok sorun yaşadığı Filistin İsrail, Siyonizm denilen uluslararası Yahudileri destekleme siyasi hareketiyle yani, İkinci Dünya Savaş ında büyük bir katliamla karşı karşıya kalan Yahudilerin, Filistin de yaşayan Arapları yerlerinden

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

AKOFiS SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013. Halkla İlişkiler Başkanlığı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

AKOFiS İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014. Halkla İlişkiler Başkanlığı İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

ANKARA FORUM (Bilgi Notu)

ANKARA FORUM (Bilgi Notu) ANKARA FORUM (Bilgi Notu) 21 Aralık 2010 Kronoloji (1) 19-20 Kasım 2003 M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İsrail Başbakan Yardımcısı Ehud Olmert ve Filistin Başbakanı Ahmet Kurey ile Filistin Odalar Birliği Başkanıyla

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik

Detaylı

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU İsrail Yaralıların Tahliye Operasyonu FAALİ YET RAPORU TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ 08 Haziran 2010 Afet Yönetimi Müdürlüğü A. GENEL DURUM Ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA. Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi. Değerli Basın Mensupları,

07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA. Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi. Değerli Basın Mensupları, 07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi Değerli Basın Mensupları, Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği`nin, 2015 Yılı İsrail tarafından

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

i si vi M at er g i ği D ç G en , 2 a y ı S ay G e ü k ü e Ne Anlama Gelir?

i si vi M at er g i ği D ç G en , 2 a y ı S ay G e ü k ü e Ne Anlama Gelir? si aziem G r a ğd rmave Çiöyleşi a S vi M at Ma i Kanğlu ile k Z e p çu o i si To er g s u dü K yl ı k 3A i ği D l ç G en, 016 2 az 2y : ı S ay 5 at ı : y i F lira e d n r ' ü e n l ü k G e s ü B d i u

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu GÜNÜN MANŞETLERİ 23 Temmuz 2016 Cumartesi 11:52 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu FETÖ darbe girişimi olaylarında darbecilerin hedefinde UIC Yönetim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu

IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Irak ta 7 Mart 2010 seçimlerinin ardından hükümet kurma konusunda siyasi çekişmenin etkileri halen devam

Detaylı

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

FİLİSTİN SORUNUNA HÜMANİST BAKIŞ:

FİLİSTİN SORUNUNA HÜMANİST BAKIŞ: FİLİSTİN SORUNUNA HÜMANİST BAKIŞ: Tarihsel Süreç, Değerlendirme ve Çözüm Önerileri Ben bu yazıyı kaleme alırken Filistin de masum insanlar İsrail in gerçekleştirdiği askeri operasyon nedeniyle ölüyorlardı.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

USTAD Tahlil Nisan-2011

USTAD Tahlil Nisan-2011 Meydana Dökülme ve Öfke Bahreyn de 14 Şubat hareketi USTAD Tahlil Nisan-2011 Çalışma No:5 Nisan 2011 Mardin -TURKEY ÖZET: Bahreyn e Bahreyn den penceresinden baktığınızda, onu diğer ülkelerden ayıran önemli

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

İsrail Seçim Sonuçları: Barış Yanlıları Knesset de Güç Kaybediyor

İsrail Seçim Sonuçları: Barış Yanlıları Knesset de Güç Kaybediyor İsrail Seçim Sonuçları: Barış Yanlıları Knesset de Güç Kaybediyor 12 Şubat 2009 Gazze deki krizin gölgesinde 10 Şubat 2009 da gerçekleşen İsrail seçimleri, Orta Neslihan Kaptanoğlu Doğu daki liderlik problemini

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu

8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu 8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu 29-30 Mayıs 2016, Kudüs, Ramallah, Nablus Türkiye-Filistin İş Forumu Ramallah Toplantısı 1 29-30 Mayıs 2016, Kudüs, Ramallah, Nablus Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

3 Hedef 3 Görev BÜLTEN. 2014 Seçimleri İçin İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU FİLİSTİN MESELESİ 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

3 Hedef 3 Görev BÜLTEN. 2014 Seçimleri İçin İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU FİLİSTİN MESELESİ 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 2 de 8 de 11 de AK 8de YIL: 2012 SAYI : 166 10-17 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 10 da AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI 2014

Detaylı

ARAP BİRLİĞİ SEREN ÖZCAN ARAP BİRLİĞİ NİN TARİHİ SÜREÇTE OLUŞUMU

ARAP BİRLİĞİ SEREN ÖZCAN ARAP BİRLİĞİ NİN TARİHİ SÜREÇTE OLUŞUMU ARAP BİRLİĞİ SEREN ÖZCAN ARAP BİRLİĞİ NİN TARİHİ SÜREÇTE OLUŞUMU Atlas Okyanusu ndan Basra Körfezi ne kadar bu geniş coğrafya üzerinde yaşayan insanlar azınlık gruplar hariç, ortak bir dil olan Arapça

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda Mesih ve Mehdi Öğretisi

Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda Mesih ve Mehdi Öğretisi Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren BD EKİM 2017 Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda Mesih ve Mehdi Öğretisi S on yıllarda, Mesih ve Mehdi kavramları çok sık bir şekilde gündeme gelmektedir. Özellikle

Detaylı

5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi

5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi 5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi ABD, 50 yıldır Irak ı parçalayıp kukla bir Kürt devleti kurmanın altyapısını yapıyor. Son olarak 1996 da 5 bin peşmerge ve PKK lı, Guam Adası nda gayrinizami savaş,

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Siyonist cinayet şebekesi MOSSAD'ın suikastlar zinciri

Siyonist cinayet şebekesi MOSSAD'ın suikastlar zinciri Siyonist cinayet şebekesi MOSSAD'ın suikastlar zinciri Filistin topraklarında kan üzerinde kurulu bir zulüm rejimi oluşturan Siyonist İsrail in cinayet şebekesi MOSSAD, bugüne dek onlarca Filistinli lider

Detaylı