Çoklu Görev(ler) in Öğretim Elemanlarının Akademik İşlerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çoklu Görev(ler) in Öğretim Elemanlarının Akademik İşlerine Etkisi"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. DOI: /estp Çoklu Görev(ler) in Öğretim Elemanlarının Akademik İşlerine Etkisi Bahar BARAN a Dokuz Eylül Üniversitesi Öz Teknolojinin üretildiği ve aktif olarak kullanıldığı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları, üstlendikleri yoğun görev ve sorumluklar nedeniyle, çoğu zaman aynı anda birden fazla işin üstesinden gelmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada, öğretim elemanlarının aynı anda bir kaç işi tamamlamaya çalışmaları çoklu görev (multitasking) ile ilişkilendirilmiştir ve çoklu görevler akademik işleri geciktirici etkisiyle ele alınmıştır. Bu araştırmada, öğretim elemanlarının bir akademik işi yürütürken bir başka amaçla teknoloji kullanmalarının onların akademik işlerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Dört farklı çoklu görev olarak bir akademik işi yürütürken bir başka amaçla İnternet kullanmak, TV izlemek, müzik dinlemek ve cep telefonu ile konuşmak belirlenmiştir. Bu araştırmada ilişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Türkiye nin değişik illerinde görev yapan 1033 öğretim elemanından anket yoluyla toplanmıştır. Veri toplama aracı demografik bilgiler, çoklu görev sıklığı ve akademik işlerin gecikme sıklığı ile ilgili sorular içermektedir. Verilerin analizinde, frekans, Pearson ² nin kullanıldığı çapraz tablo ve lojistik regresyon analizleri yürütülmüştür. Sonuçta, bir akademik işi yürütürken aynı zamanda İnternet kullanmanın, cep telefonu ile konuşmanın ve TV izlemenin bilişsel bölünmeye neden olabileceği ve bundan dolayı akademik işlerin gecikmesinde önemli rol oynayabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak, bir akademik işi yürütürken müzik dinlemek akademik işlerin gecikmesine neden olmamaktadır. Öğretim elemanları arasında özellikle, unvan ve yaş çoklu görev sebebiyle akademik işlerin gecikmesine etki etmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, Mayer in çoklu ortamla öğrenme kuramı aracılığı ile tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler Çoklu Görev, Öğretim Elemanı, Yükseköğretim, Akademik Gecikme, İnternet, TV, Telefon. Bir ülkenin geleceğini etkileyen önemli kurumlardan birisi bilgi ve teknoloji üreten yükseköğretim kurumlarıdır. Öğrenci çekmeye çalışan ve rekabet içindeki yükseköğretim kurumlarının en önemli amaçlarından birisi teknolojik gelişmelerden en etkili şekilde yararlanmaktır (Rogers, 2000). Yükseköğretim kurumunda teknolojik gelişme denildiğinde kurumun teknolojik alt yapısının iyileştirilmesi anlaşılmamalıdır (Akteke-Öztürk, Arı, Kubuş, Gürbüz ve Çağıltay, 2008). Aksine, yükseköğretim kurumlarında teknolojik gelişmeden beklenen en önemli fayda, öğretim elemanlarının akademik işlerini yürütürken, meslek edinme sürecinde olan öğrencilerin derslerine çalışırken ve idari personelin görevlerini yerine getirirken en kısa sürede maksimum başarı elde etmeleridir (Gumport ve Chun, 1998; Sporn, 1999). Yükseköğretim kurumlarının başarısını belirleyen en temel unsurlardan birisi, o kurumun bel kemiğini oluşturan öğretim elemanlarının üretkenlikleridir. Öğretim elemanlarının iş profili; öğretim-danışmanlık, araştırma-bilimsellik ve gönüllü hizmetleri kapsar (Gumport ve Chun, 1998; Rosser ve Tabata, 2010). Bu farklı görevlerdeki başarı a Dr. Bahar BARAN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doktordur. Çalışma alanları arasında e-öğrenme, web 2.0 teknolojileri, üç-boyutlu sanal ortamlar, göz izleme tekniği ve eğitime teknoloji entegrasyonu gibi konular yer almaktadır. İletişim: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Hasan Ali Yücel Binası, Kat: 3, Buca, İzmir. Elektronik posta: Tel.:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ oranı, yükseköğretim kurumunun da başarısına önemli etki yapmaktadır (Baldwin, 1998). Öğretim elemanlarının teknolojiye ilişkin ilgi-endişe ve benimseme düzeyleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim elemanları tarafından kullanılmasına önemli etki yapmaktadır (Alev ve Yiğit, 2009). Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri ve farklı teknolojileri kullanmaları onların bireysel seçimlerine bağlıdır. Teknoloji kullanma durumu ise yukarıda sıralanan öğretimsel, bilimsel ve servis görevlerindeki üretkenlik ile pozitif ilişkilidir (Baldwin, 1998); Georgina ve Olson, 2008; Xu ve Meyer, 2007). Günümüzde, yoğun iş temposuna sahip öğretim elemanlarının ofiste aynı anda birkaç işi yetiştirmeye çalışmaları sıkça gözlenmektedir. Hatta teknolojinin gelişmesiyle birlikte, öğretim elemanlarının evine veya tatile iş götürmeleri olağan bir durum hâline gelmiştir. Yükseköğretim kurumunun başarısını doğrudan etkileyen öğretim elemanlarının teknolojiyi öğretimde kullanmaları ve bu konuda eğitimlere katılmaları çok sık araştırılan konulardır (Georgina ve Olson, 2008; Rogers, 2000). Ancak, farklı bir bakış açısıyla, bir akademik işi yürütürken, bu iş dışında farklı bir amaçla teknoloji kullanmanın onların akademik işlerine geciktirici etkisinin olup olmadığı sorusu henüz çok araştırılmamış bir konudur. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin derslerindeki başarısızlık ile teknoloji kullanırken ders çalışmaları arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar yürütülmesine rağmen (Junco ve Cotten, 2011, 2012), bu öğrencilerin eğitimini sağlayan öğretim üyeleri üzerine yürütülen çalışmalar son derece kısıtlıdır. Zamanla yarışan öğretim üyelerinin aynı anda birden fazla işi yürütmeleri, çoklu görev kavramı ile açıklanabilir. Çoklu görev tek seferde birden çok görevi yerine getirme olarak tanımlanmaktadır (Multitasking, 2012). Lee ve Taatgen (2002) çoklu görevi, insanların eşzamanlı çoklu görev taleplerinin üstesinden gelme yeteneği olarak tanımlamaktadır (s. 2). Çoklu görev sırasında, bir insanın bir beceride deneyimli olması, bu becerinin kullanıldığı çoklu görevlerde de daha başarılı olmasını sağlar. Örneğin; usta bir sürücü, araba kullanırken arkadaşıyla çok rahat sohbet edebilir. Ancak; acemi bir sürücü bu iki görevi aynı anda gerçekleştirmede zorlanabilir. Bir müzik aleti çalarken şarkı söylemek deneyimle ilişki olarak kolay ya da zor olabilecek bir görevdir (Lee ve Taatgen, 2002). Deneyime bağlı olmadan kolay veya zor olabilecek çoklu görevler de vardır. Yürürken konuşmak kolay bir çoklu görevdir, ancak aynı anda iki farklı cümleyi okumak ve dinlemek zor olabilir (Salvucci ve Taatgen, 2008). Bu tanımlarda çoklu görev eylemi esnasında yürütülen görevler eşzamanlı olarak gerçekleştirilmektedir (Jez, 2011). Eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilecek görevler bulunmasına rağmen, bazı görevlerin eş zamanlı yapılamamasından dolayı görevlerin uygulanmasında gecikmeler olabilecektir (Junco ve Cotten, 2011; Salvucci ve Taatgen, 2008). Örneğin; bir öğretim elemanı not girişi yaparken, eşzamanlı olarak İnternet üzerinde bir akademik makaleyi okuyamaz. Bu durumda görev değiştirme, yani bir görevi yaparken o göreve ara verme ve diğeri ile ilgilenme ve sonra tekrar ilk göreve dönme durumu söz konusu olacaktır (Lee ve Taatgen, 2002). Yine, öğrencilerin sınava çalışırken mesaj yazmaları, görev değiştirme sebebiyle ders çalışma süresinin uzamasına sebep olacaktır (Bowman, Levine, Waite ve Gendron, 2010; Junco ve Cotten, 2012). Ayrıca, eğer çoklu görevden bahsediliyor ise birbiriyle ilişkili olmayan görevler olması gerekmektedir (Benbunan-Fich, Adler ve Mavlanova, 2011; Wild, Johnson ve Johnson, 2004). Bu çalışmada, öğretim elemanlarının bir akademik işi yürütmesi asıl görev olarak alınmıştır. Bu görevle ilişkisi olmayacak şekilde bir başka iş için İnternet kullanımı, cep telefonu kullanımı, müzik dinlenme ve TV izleme ise çoklu görevi oluşturacak diğer görevlerdir. Bir akademik işi yürütürken başka amaçla bu teknolojilerin kullanılması, görev değiştirme sebebiyle geciktirici olarak kabul edilmiştir. Teknoloji ve çoklu görevi konu alan araştırmalar incelendiğinde ayrı ayrı bilgisayar, İnternet, televizyon, cep telefonu, anında mesajlaşma (Instant messaging) servislerinin kullanıldığı görülmektedir (Brasel ve Gips, 2011; Hembrooke ve Gay, 2003; Judd ve Kennedy, 2011; Junco ve Cotten, 2011, 2012). Bu sebeple, bu çalışmada İnternet kullanma, cep telefonu ile konuşma, müzik dinleme ve TV izleme çoklu görevleri bir arada incelenmiştir. Öğretim elemanları işlerini yürütürken kullandıkları bu teknolojiler arasında görev değişimini düzgün sağlayabiliyorlarsa bunun onların öğretimsel, araştırma ve hizmet görevlerine yansımaları da olumlu olacaktır. Alanyazında gençlerin teknoloji yatkınlığı sebebiyle (Ata, 2011; Haznedar, 2012) onların teknoloji kullanarak çoklu görev gerçekleştirmeleri üzerine farklı çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Örneğin; deneysel bir çalışmada, bir metin okuma görevi verilen üç öğrenci grubunda, metin okuma sırasında anında mesajlaşma servisiyle mesaj alan grubun metni okuma süresi, okuma öncesinde mesaj alanlara ve hiç mesaj almayanlara göre uzamıştır. Ancak üç öğrenci grubu arasında performans açısından bir fark çıkmamıştır (Bowman ve ark., 2010). Öğrencilerin, okul ödevlerini yaparken Facebook kullanmaları ve 2338

3 BARAN / Çoklu Görev(ler) in Öğretim Elemanlarının Akademik İşlerine Etkisi mesaj yazmaları okul ortalaması ile negatif ilişkili çıkmıştır (Junco ve Cotten, 2012). Bir öğrenci ne kadar çok anında mesaj servislerini kullanıyorsa ve okul çalışmalarını yaparken anında mesaj yazıyorsa bu öğrencinin o kadar çok okul çalışmaları olumsuz etkilenmektedir (Junco ve Cotten, 2011). Yükseköğretimde yer alan öğretim elemanlarına bakıldığında ise, asistanlıktan profesörlüğe ilerleyen kademeler içerisinde yaş profillerinin oldukça geniş olduğu görülmektedir. Bu açıdan bu grup için sayısal göçmen ya da sayısal yerli profili oldukça değişkendir. Sayısal göçmenler sonradan teknolojiye uyum sağlamaya çalışan bireyler olarak tanımlanırken, sayısal yerliler doğumlarından itibaren teknolojiyle yaşamaya alışmış, yaşamlarının büyük bir kısmını teknoloji ile geçiren bireyler olarak tanımlanmaktadır (Prensky, 2001a, 2001b). Sayısal yerlilerin sayısal göçmenlere göre problem çözme yetenekleri daha farklı olduğu ve çoklu göreve daha yatkın oldukları söylenmektedir (Helsper ve Eynon, 2010; Prensky, 2001a, 2001b). Sayısal yerlilerin çalışırken televizyon izlediğini sıklıkla gözlemleyebiliriz. Bilişsel psikoloji ise çoklu görevin göründüğü kadar faydalı olup olmadığını, çoklu görevin konsantrasyon eksikliğine ve bilişsel yüke neden olup olmadığını tartışmaktadır (Bennett, Maton ve Kervin, 2008; Junco ve Cotten, 2012). Çalışmalar insanların aynı anda birden çok işi yapmayı tercih ettiklerini ve bunu başarıyla yaptıklarına inandıklarını göstermiştir. Ancak bilimsel olarak çoklu görev sırasında onların inandıkları gibi başarılı olacaklarına dair bir gösterge yoktur (Jez, 2011). Araştırmanın Amacı Bu araştırmada, bir akademik işi yürütürken bir başka amaçla teknoloji kullanmanın akademik işlere etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda üç temel araştırma sorusu şu şekilde belirlenmiştir: 1) Bir akademik işi yürütürken bir başka amaç ile İnternet kullanmak, cep telefonu ile konuşmak, müzik dinlemek ve televizyon izlemek akademik işleri ne sıklıkla geciktirir? 2) Akademik işlerin gecikmesi ile çoklu görev arasındaki ilişki nedir? ve 3) Akademik işlerin gecikmesi; unvan, yaş, günlük ortalama İnternet kullanma süresi, çoklu görev sıklıkları, akademik çalışma alanı ve farklı teknoloji kullanma derecesi değişkenleriyle açıklanabilir mi? Yöntem Bu çalışmada, ilişkisel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Betimsel araştırmaların bir türü olan, ilişkisel araştırma, deneysel araştırmalardan farklı olarak değişkenlere müdahale etmeden, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlar (Fraenkel ve Wallen, 2000). Bu kapsamda, çoklu görev sebebiyle akademik gecikme durumu ilişkisel olarak incelenmiştir. Araştırmanın Katılımcıları Örneklem uygunluk örneklemesi (convenience sampling) yoluyla belirlenmiştir. Bu yöntem, rastgele ya da sistematik rastgele olmayan örnekleme yöntemlerinin kullanılmasının zor olduğu zamanlarda araştırmacıların uygun olan kişileri örnekleme alması olarak tanımlanmaktadır (Fraenkel ve Wallen, 2000). Bu araştırmaya, Türkiye nin değişik illerinde 70 farklı üniversitede (60 devlet ve 10 vakıf) görev yapmakta olan 1033 öğretim elemanı katılmıştır. Öğretim elemanlarının yaşlarının ortalamaları 37,33 tür (SS = 8,9; tepe değer = 35; ortanca = 36). Katılımcıların en genci 21 yaşındayken, en yaşlısı 69 yaşındadır. Öğretim elemanlarının yaşlarına göre oranları şu şekildedir; 30 yaşından küçük (n = 261; %25,3), (n = 250; %24,3), ( n = 275; %26,7) ve 44 den büyük (n = 238; 23,1). 10 farklı fakülteden ve 131 farklı anabilim dalından katılımcı bulunmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu mühendislik (n = 239; %23), fen (n = 201; %20) ve eğitim fakültesinde görev yapmaktadır (n = 223; %22). Diğer fakültelerin katılımcı oranları sırasıyla şu şekildedir; iktisadi ve idari bilimler ve hukuk fakültesi (n = 128; %13), dişçilik ve tıp fakültesi (n = 80; %8), edebiyat fakültesi (n = 50; %5), ve orman fakültesi (n = 34; %3). Ayrıca katılımcıların geri kalan bölümü (%6) ise veterinerlik, iletişim, güzel sanatlar ve denizcilik fakültesinden öğretim elemanlarıdır. Akademik unvana göre dağılım incelendiğinde en yüksek katılım yardımcı doçentlerden (n = 296; %29) ve araştırma görevlilerinden (n = 266; %26) gelmektedir. Daha sonra doçent (n = 152; %15), profesör (n = 130; %13), öğretim görevlisi doktor ve araştırma görevlisi doktor (n = 115; %11) ve öğretim görevlisi, uzman ve okutmanlar (n = 62; %6) gelmektedir. Öğretim elemanlarının günlük ortalama İnternet kullanma süreleri; 10 saatten fazla (n = 53; %5,1), 6-10 (n = 228; %22,1) ve 0-5 saat arasında(n = 747; %72,5) şeklindedir. Verilerin Toplanması Bu araştırmada verilerin %90 ı çevrimiçi anket yoluyla 2012 Bahar yarıyılında toplanmıştır. %10 luk bölüm ise araştırmacının kendi üniversitesinde fen, edebiyat, mühendislik ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim ele- 2339

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ manlarından yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Çevrimiçi anket ile yüz yüze anket sonuçları çoklu görev sıklıkları ve akademik gecikme puanları kapsamında öğretim üyelerinin unvanlarına göre karşılaştırılarak incelenmiştir. Yüz yüze anketlerde uzman, öğretim görevlisi ve profesör kademesinin sınırlı olması sebebiyle bu unvanlarda karşılaştırma yapılmamıştır. Doçentler, yardımcı doçent ve araştırma görevlileri için çevrimiçi anket ve yüz yüze anket sonuçları benzer çıkmıştır. Anket formunun ilk bölümünde, katılımcılara görev yaptıkları fakülte, bölüm, unvan, yaş, ortalama İnternet kullanma süresi, birden fazla teknoloji kullanma durumu (tablet, akıllı cep telefonu, masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar) sorulmuştur. Anket formunun ikinci bölümünde ise çoklu görev sıklıkları ve çoklu görev sebebiyle akademik işlerin gecikme sıklığı sorulmuştur. Bu araştırmada incelenen çoklu görevler ve akademik gecikme sıklıkları aşağıdaki gibi tanımlanarak veriler toplanmıştır. Çoklu Görevler (ÇG): Katılımcılara bir akademik işi yürütürken bu akademik iş dışında başka bir amaçla teknoloji kullanma sıklıkları, yani çoklu görev sıklıkları sorulmuştur. Başka bir amaç ile teknoloji kullanma kapsamında belirlenen eylemler; İnternet kullanma, cep telefonu ile konuşma, müzik dinleme ve televizyon izleme şeklindedir. Öğretim elemanları çoklu göreve sebep olacak her bir teknoloji kullanımı için asla, nadiren, bazen, sık sık ve çok sık şeklinde kodlama yapmıştır. Katılımcıların bu değerlendirmeleri SPSS yazılımında veri girişi yapılırken sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde kodlanmıştır. Böylece yürütülen akademik işten farklı amaçla teknoloji kullanma yani çoklu görev puanları hesaplanmıştır. Sonuçta dört farklı çoklu görev puanı elde edilmiştir. Bunlar araştırmanın bulgular bölümünde; ÇG İnternet, ÇG cep telefonu, ÇG müzik ve ÇG TV şeklinde isimlendirilerek kullanılmıştır. Akademik Gecikme (AG): Akademik gecikme durumunun belirlenebilmesi için, katılımcılara yukarıda tanımlanan çoklu görevlerin akademik işlerin gecikmesine sebep olma sıklıkları sorulmuştur. Yani, bir akademik işi yürütürken, başka bir amaçla İnternet kullanma, cep telefonu ile konuşma, müzik dinleme ve televizyon izleme işlerinin, ne kadar sıklıkla akademik işlerin gecikmesine sebep olabileceği sorulmuştur. Öğretim elemanları asla, nadiren, bazen, sık sık ve çok sık şeklinde kodlama yapmıştır. Katılımcıların bu değerlendirmeleri SPSS yazılımında veri girişi yapılırken sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde kodlanmıştır. Böylece, dört farklı akademik gecikme puanı (dört bağımlı değişken) elde edilmiştir. Verilerin analizinde (lojistik regresyon analizinde) bu dört bağımlı değişkenden tek bir bağımlı değişken hesaplanmıştır. Bunlar bulgularda; AG İnternet, AG cep telefonu, AG müzik ve AG TV şeklinde isimlendirilerek kullanılmıştır. Verilerin Analizi Araştırmanın amacı kapsamında belirlenen üç alt amacın cevabını arayabilmek için veriler üç şekilde analiz edilmiştir. Birinci analizde betimsel bir yol izlenmiş, ikinci analizde çapraz tablo analizi kullanılmış ve son olarak lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. Betimsel Analiz: Çoklu görev üzerine yürütülen bir çalışma çoklu görevin engelleyici etkisini daha net gösterebilmek için 5 li likert tipi ölçeği 0 (engellemez) ve 1 (engeller) olarak kodlamıştır (Junco ve Cotten, 2011). Benzer şekilde, bu çalışmada da çoklu görevlerin akademik gecikmeye sebep olma sıklıkları yeniden kodlanmıştır. Öğretim elemanları çoklu görevin asla akademik gecikmeye sebep olmayacağına inanıyorlarsa 0: geciktirmez, nadiren, bazen, sık sık ve çok sık akademik gecikmeye sebep olacağına inanıyorlarsa 1: geciktirir şeklinde yeniden kodlanmıştır. Bu şekilde öğretim elemanlarının AG İnternet, AG cep telefonu, AG müzik ve AG televizyon durumları frekans ve yüzdelerle incelenmiştir. Çapraz Tablo Analizi: Çapraz tablo analizi, bir tabloda sütun değişkenindeki seviyelerde birey oranlarının, satır değişkenin seviyeleri için aynı olup olmadığını test eder (Acton, Miller, Fullerton ve Maltby, 2009; Green ve Salkind, 2005; Stern, 2010). Bu çalışmada, dört farklı çoklu görev durumu ile çoklu görev sebebiyle akademik gecikme yaşama durumu arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek amacıyla, Pearson χ² nin kullanıldığı çapraz tablo analizi yürütülmüştür. Bu analiz kapsamında çoklu görev yapma durumları, bireyler arasında farklılıkları daha net ortaya koyabilmek amacıyla yeniden kodlanmıştır. Eğer asla çoklu görev yapmıyorlarsa 1: asla, nadiren ve bazen yapıyorlarsa 2: bazen, sık sık ve çok sık yapıyorlarsa 3: sıklıkla şeklinde kodlanmıştır. Bu değişken çapraz tabloda satır değişkenini oluşturmuştur. Sütun değişkeni, çoklu görev sebebiyle akademik gecikme durumudur. Akademik gecikme durumları yukarıda betimsel analizde yeniden kodlandığı şekilde kullanılmıştır. Bu analizde I. tip hata yapma olasılığını düşürmek amacıyla Holm un Sıralı Benforoni yöntemi kullanılmıştır (Green ve Salkind, 2005). Satır ve sütun arasındaki ilişkinin büyüklüğünü değerlendirebilmek amacıyla Phi ya da Cramér V etki büyüklüğü 2340

5 BARAN / Çoklu Görev(ler) in Öğretim Elemanlarının Akademik İşlerine Etkisi olarak rapor edilir (Acton ve ark., 2009; Green ve Salkind, 2005; Stern, 2010). Phi satır ya da sütun değişkenin seviyeleri ikiden fazla olduğunda 1 den büyük olacaktır bu da yorumlamayı zorlaştıracaktır (Green ve Salkind, 2005). Bu sebeple bu çalışmada Cramér V rapor edilmiştir. 0,10; 0,30; 0,50 değerleri sırasıyla düşük, orta ve ileri düzeyde ilişkileri ifade etmektedir (Green ve Salkind, 2005). Lojistik Regresyon: Lojistik regresyon bir grup üyeliği gibi bir kategorik değişkende bireylerin hangi grubun üyesi olduğunu tahmin etmede kullanılan ve bağımsız değişkenlerin dağılımına ilişkin sayıltıları gerektirmeyen bir yöntemdir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012; Tabachnick ve Fidell, 2001). Bu çalışmada, lojistik regresyon yöntemiyle, çoklu görev sebebiyle akademik gecikme durumu farklı bağımsız değişkenler ile incelenmiştir. Bu kapsamda dört farklı akademik gecikme durumu üzerinden tek bağımlı değişken elde edilmiştir. İlk olarak bu dört bağımlı değişken puanı toplanmıştır. Sonra, eğer dört çoklu görevin hiçbirisinin akademik gecikme sebep olmayacağı düşünülmüş ise 0: geciktirmez olarak kodlanmıştır. Çoklu görevlerden en az birisinin gecikmeye sebep olacağı düşünülmüş ise 1: geciktirir şeklinde kodlama yapılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak analize çalışma alanı (sosyal, sayısal), yaş (30 dan küçük, 31-35, 36-43, 44 ten büyük), Unvan (Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr., Öğr. Gör. Dr. ve Arş. Gör. Dr., uzman, okutman ve Öğr. Gör., ve Araş. Gör.) ÇG İnternet, ÇG cep telefonu, ÇG televizyon, ÇG müzik ve birden fazla teknoloji kullanma durumu (1, 2, 3 ve 4) alınmıştır. Geçerlik ve Güvenirlik Bu araştırmada hazırlanan anket formu beş öğretim elemanına uygulanarak soruların amacına ulaşıp ulaşmadığı test edilmiştir. Öğretim elemanlarından gelen dönütler doğrultusunda tekrar düzelterek bir sonraki öğretim üyesinin fikri alınmıştır. Uygulamadan sonra çevrimiçi anket yoluyla elde edilen veriler incelendiğinde öğretim elemanlarının bir kısmının aynı formu birkaç kez gönderdiği görülmüştür. Bu kapsamda tablolama programına atılan veriler süz özelliği ile incelenerek aynı olan anketler veri dosyasından kaldırılmıştır. Ayrıca bazı öğretim üyelerinin anketin hepsini doldurmadığı görülmüştür çok ciddi veri kaybı olan anketler analize katılmamıştır. Son olarak, verilerin analizinde, I. tip hata yapma olasılığını düşürmek amacıyla Holm un Sıralı Benforoni yöntemi kullanılmıştır. Bulgular Katılımcıların Çoklu Görev Sebebiyle Akademik İşlerin Gecikip Gecikmeyeceği İle İlgili Görüşleri Öğretim elemanlarının çoklu görev sebebiyle akademik gecikme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin düşünceleri incelenmiştir (Tablo 1). Katılımcıların %78,7 si akademik işleri yürütürken kullanılan İnternet in akademik işlerin gecikmesine sebep olacağını düşünmektedir. Sonra sırasıyla cep telefonu ile konuşmanın (%62,3) ve TV izlemenin (%56,1) yine akademik işlerin tamamlanmasını geciktireceğini düşünmektedirler. Katılımcılar sadece müzik dinlemenin (%55,1) akademik işlerin tamamlanmasını geciktirmediğini düşünmektedir. Tablo 1. Çoklu Görevlerin Akademik Gecikmeye Sebep Olma Durumları Çoklu görevler Akademik gecikme Sıklık Yüzde Geciktirmez ,1 İnternet kullanmak Geciktirir ,7 Toplam ,8 Cep Telefonu ile konuşmak Müzik dinlemek TV izlemek Geciktirmez ,6 Geciktirir ,3 Toplam ,8 Geciktirmez ,1 Geciktirir ,6 Toplam ,7 Geciktirmez ,0 Geciktirir ,1 Toplam ,0 Çoklu Görev ve Akademik Gecikme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bu bölümde çoklu görev sıklıkları ile çoklu görev sebebiyle akademik gecikme durumu arasındaki ilişki çapraz tablo analizi ile incelenmiştir (Tablo 6). İlk olarak, öğretim elemanlarının bir akademik işi yürütürken başka bir amaçla İnternet kullanma sıklıkları ile İnternet kullanma sebebiyle akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bir akademik işi yürütürken başka bir amaçla İnternet kullanan öğretim elemanlarının, akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri farklılaşmaktadır, Pearson χ² (2, 997) = 119,87, p = 0,00, Cramér V = 0,35. Akademik gecikme yaşanacağını düşünen öğretim elemanlarının asla, bazen ve sıklıkla çoklu görev yapma oranları %43,9, %80,2 ve %92,2 olarak ortaya çıkmıştır (Tablo 6). İkili karşılaştırmalar bu oranlar arasındaki farkı değerlendirmek için yürütülmüştür (Tablo 2). İkili karşılaştırmalar sırasında birinci tip hata- 2341

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ yı engellemek amacıyla Holm un Sıralı Benforoni yöntemi kullanılmıştır. Bütün ikili karşılaştırmalarda anlamlı farklılık çıkmıştır. Özellikle asla çoklu görev yapmayan ve sıklıkla yapanların akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri arasında önemli farklılık çıktığı görülmektedir, Pearson χ² (1, 442) = 120,79, p = 0,00, Cramér V = 0,52). Tablo 2. ÇG İnternet için Holm s Sıralı Benferroni Yöntemini Kullanan İkili Karşılaştırma Sonuçları Pearson χ² p (alfa) CramérV Asla-sıklıkla 120,79 * 0,00 0,52 (0,017) Asla-bazen 61,78 * 0,00 0,31 (0,025) Bazen-sıklıkla 23,46 * 0,00 0,16 (0,050) * p değeri alfa Öğretim elemanlarının bir akademik işi yürütürken başka bir amaçla cep telefonu ile konuşma sıklıkları ile cep telefonu ile konuşma sebebiyle akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bir akademik işi yürütürken başka bir amaçla cep telefonu kullanan öğretim elemanlarının akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri farklılaşmaktadır; Pearson χ² (2, 967) = 141,38, p = 0,00, Cramér V = 0,38. Akademik gecikme yaşanacağını düşünen öğretim elemanlarının asla, bazen ve sıklıkla çoklu görev yapma oranları %31,5, %70,8 ve %90,4 olarak ortaya çıkmıştır (Tablo 6). İkili karşılaştırmalar bu oranlar arasındaki farkı değerlendirmek için yürütülmüştür (Tablo 3). İkili karşılaştırmalar sırasında birinci tip hatayı engellemek amacıyla Holm un Sıralı Benforoni yöntemi kullanılmıştır. Bütün karşılaştırmalarda anlamlı farklılık çıkmıştır. Özellikle asla çoklu görev yapmayan ve sıklıkla yapanların akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri arasında önemli farklılık çıktığı görülmektedir, Pearson χ² (1, 317) = 101,33, p = 0,00, Cramér V = 0,57). Tablo 3. ÇG Cep Telefonu için Holm un Sıralı Benferroni Yöntemini Kullanan İkili Karşılaştırma Sonuçları Pearson χ² p (alfa) CramérV Asla-sıklıkla 101,33 * 0,00 0,57 (0,017) Asla-bazen 100,53 * 0,00 0,34 (0,025) Bazen-sıklıkla 19,18 * 0,00 0,15 (0,050) * p değeri alfa Öğretim elemanlarının bir akademik işi yürütürken başka bir amaçla müzik dinleme sıklıkları ile, müzik dinlemeleri sebebiyle akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bir akademik işi yürütürken başka bir amaçla müzik dinleyen öğretim elemanlarının akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri farklılaşmaktadır; Pearson χ² (2, 986) = 15,25, p = 0,00, Cramér V = 0,12. Akademik gecikme yaşanacağını düşünen öğretim elemanlarının asla, bazen ve sıklıkla çoklu görev yapma oranları %29,5, %47,8 ve %41,3 olarak ortaya çıkmıştır (Tablo 6). İkili karşılaştırmalar bu oranlar arasındaki farkı değerlendirmek için yürütülmüştür (Tablo 4). İkili karşılaştırmalar sırasında birinci tip hatayı engellemek amacıyla Holm un Sıralı Benforoni yöntemi kullanılmıştır. ÇG müzik dinlemeye ait ikili karşılaştırmalarda, asla-bazen ve asla-sıklıkla arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. Özellikle asla çoklu görev yapmayan ve bazen yapanların akademik gecikme yaşama durumları arasında önemli farklılık çıktığı görülmektedir, Pearson χ² (1, 686) = 14,64, p = 0,00, Cramér V= 0,15). Tablo 4. ÇG Müzik için Holm un Sıralı Benferroni Yöntemini Kullanan İkili Karşılaştırma Sonuçları Pearson χ² p (alfa) CramérV Asla-bazen 14,64 * 0,00 0,15 (0,017) Asla-sıklıkla 5,67 * 0,02 0,11 (0,025) Bazen-sıklıkla 3,00 0,08 0,06 (0,050) * p değeri alfa Tablo 5. ÇG TV için Holm un Sıralı Benferroni Yöntemini Kullanan İkili Karşılaştırma Sonuçları Pearson χ² p (alfa) CramérV Asla-bazen 166,75 * 0,00 0,43 (0,017) Asla-sıklıkla 51,05 * 0,00 0,32 (0,025) Bazen-sıklıkla 0,87 0,35 0,04 (0,050) * p değeri alfa Öğretim elemanlarının bir akademik işi yürütürken başka bir amaçla TV izleme sıklıkları ile TV izleme sebebiyle akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bir akademik işi yürütürken başka bir amaçla TV izleyen öğretim elemanlarının akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri farklılaşmaktadır; Pearson χ² (2, 970) = 183,75, p = 0,00, Cramér V = 0,44. Akademik gecikme yaşanacağını düşünen öğretim elemanlarının asla, bazen ve sıklıkla çoklu 2342

7 BARAN / Çoklu Görev(ler) in Öğretim Elemanlarının Akademik İşlerine Etkisi görev yapma oranları %34,1, %76,6 ve %82 olarak ortaya çıkmıştır (Tablo 6). İkili karşılaştırmalar bu oranlar arasındaki farkı değerlendirmek için yürütülmüştür (Tablo 5). İkili karşılaştırmalar sırasında birinci tip hatayı engellemek amacıyla Holm un Sıralı Benforoni yöntemi kullanılmıştır. ÇG TV için ikili karşılaştırmalarda asla-bazen ve asla-sıklıkla arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. Özellikle asla çoklu görev yapmayan ve bazen yapanların akademik gecikme yaşama durumları arasında önemli farklılık çıktığı görülmektedir, Pearson χ²(1, 909) = 166,75, p = 0,00, CramérV= 0,43). Tablo 6. Çoklu Görev Yapma ile Çoklu Görev Sebebiyle Akademik Gecikme Arasındaki İlişkiyi Gösteren Çapraz Tablo Akademik gecikme durumu % ÇG İnternet Akademik işleri yürütürken İnternet Kullanma sıklıkları Geciktirmez Geciktirir Toplam Geciktirmez Geciktirir Asla n % 56,1 43,9 100,0 Bazen n % 19,8 80,2 100,0 Sıklıkla n % 7,8 92,2 100,0 Toplam n ,7 80,3 100,0 Akademik gecikme durumu Toplam ÇG cep telefonu Akademik işleri yürütürken Cep telefonu ile konuşma sıklıkları % Geciktirmez Geciktirir Asla Bazen Sıklıkla Toplam n % 68,5 31,5 100,0 n % 29,2 70,8 100,0 n % 9,6 90,4 100,0 n ,2 64,8 100,0 Akademik gecikme durumu Toplam % ÇG müzik Akademik işleri yürütürken müzik dinleme sıklıkları Geciktirmez Geciktirmez Asla Bazen Sıklıkla Toplam n % 70,5 29,5 100,0 n % 52,5 47,5 100,0 n % 58,7 41,3 100,0 n ,9 43,1 100,0 Akademik gecikme durumu Toplam % ÇG TV Akademik işleri yürütürken TV izleme sıklıkları Asla n % 65,9 34,1 100,0 Bazen n % 23,4 76,6 100,0 Sıklıkla n % 18,0 82,0 100,0 Toplam n ,1 57,9 100,0 2343

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Akademik İşlerin Gecikmesini Açıklayan Faktörler Lojistik regresyon modeli sonucunda sadece sabiti içeren modele (adım 0) ilişkin doğru sınıflandırma oranı %87,5 olarak ortaya çıkmıştır. Başlangıç modelde yer almayan bağımsız değişkenlere ait modelin hata ki-kare istatistiğinin anlamlı olduğu görülmektedir (χ² B0 (8) = 119,29; p = 0,000). Bu adım 0 da yer alan başlangıç modelde yer alamayan yordayıcı değişkenlere ilişkin katsayıların önemli derecede sıfırdan farklı olduğunun göstergesidir (Çokluk ve ark., 2012). Yani bu değişkenlerden bir ya da daha fazlasının modele eklenmesi modelin gücünü artıracaktır. Başlangıç modelde (adım 0) 686,42 olan -2LL değerinin bağımsız değişkenlerin analize katıldığı modelde (adım1) 560,86 ya kadar düştüğü görülmektedir. Bu durumda modelin uyumunda meydana gelen değişme anlamlıdır. Omnibus test sonucu sadece sabit terimin yer aldığı başlangıç model ile bağımsız değişkenlerin analize girmesiyle oluşan model arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir (χ²(8) = 125,56; p = 0,000). Bağımsız değişkenlerin analize girdiği amaçlanan model için (adım 1) Hosmer ve Lemeshow ki-kare uyum iyiliği testi lojistik regresyon modelinin kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğunu göstermiştir (χ²(8) = 11,63; p = 0,168). Bağımsız değişkenler analize girdiğinde akademik değişmedeki varyansın %13 ü (Cox & Snell R 2 göre) ve %24 ü (Nagelkerke R 2 göre) bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Lojistik regresyon modeli sonucunda elde edilen modele ilişkin doğru sınıflandırma oranı %88,6 olarak çıkmıştır. Tablo 7 amaçlanan model değişkenlerinin katsayı tahminlerini göstermektedir. Tablo 7 incelendiğinde modele ilişkin yedi bağımsız değişken bulunmaktadır. Unvana göre inceleme yapıldığı zaman profesör kadrosu referans kategorisi olarak alınmıştır. Buna göre; doçent ve uzman ve okutman kadrosundaki öğretim elemanlarının akademik gecikmeleri anlamlı çıkmıştır. Doçentlerin çoklu görev sebebiyle akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri, profesörlere göre 2,375 kat daha fazla çıkmıştır. Yine uzman ve okutmanların akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri profesörlere göre 4,695 kat daha fazladır. Yaş bağımsız değişkenine göre inceleme yapıldığı zaman 44 yaşından büyük öğretim elemanları referans kategori olarak alınmıştır. Buna göre 30 yaşından küçük ve yaş arasındaki öğretim elemanlarının akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri anlamlı çıkmıştır. 30 yaşından küçük öğretim elemanlarının çoklu görev sebebiyle akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri, 44 yaşından büyük öğretim elemanlardan 3,665 kat daha fazla çıkmıştır yaş arasındaki öğretim elemanlarından ise 1,905 kat daha fazla çıkmıştır. Öğretim elemanlarının çoklu görev durumları incelendiğinde ise, bir akademik işi yürütürken başka bir amaçla İnternet kullanan, televizyon izleyen ve cep telefonuyla konuşan öğretim elemanlarının akademik gecikme yaşanacağına ilişkin düşünceleri anlamlı çıkmıştır. İnternet kullanarak çoklu görev yapan öğretim elemanları, yapmayanlara göre 1,694 kat daha fazla akademik gecikme yaşanacağını düşünmektedir. Cep telefonu kullanarak çoklu görev yapan öğretim elemanları, yapmayanlara göre 1,492 kat daha fazla gecikme yaşanacağını düşünmektedir. Son olarak, televizyon seyrederek çoklu görev yapan öğretim elemanları, yapmayanlara göre 1,509 kat daha fazla akademik gecikme yaşanacağını düşünmektedir. Tablo 7. Çoklu Görev Sebebiyle Akademik Gecikmeyi Açıklayan Sebeplerin Lojistik Regresyon ile İncelenmesi Bağımsız β S.H Wald sd p Exp(β) değişkenler Unvan 13,724 5,017 Doç. Dr.,865,400 4,670 1,031 2,375 Yrd. Doç. Dr.,539,375 2,063 1,151 1,714 Öğr. Gör. Dr. Ve Arş. -,326,452,522 1,470,722 Gör. Dr. Uzman, okutman 1,547,806 3,684 1,050 4,695 Arş. Gör.,384,551,486 1,486 1,468 Yaş 7,077 3,069 <30 1,299,545 5,671 1,017 3, ,745,392 3,609 1,057 2, ,645,324 3,958 1,047 1,905 Ortalama İnternet 4,801 2,091 10> -,947,489 3,757 1,053, > -,376,279 1,818 1,178,687 ÇG İnternet,527,119 19,760 1,000 1,694 ÇG cep telefonu,400,138 8,451 1,004 1,492 ÇG müzik,012,098,015 1,903 1,012 ÇG televizyon,412,145 8,049 1,005 1,509 Alan(sözel),335,279 1,445 1,229 1,399 Farklı teknolojiler,252,143 3,106 1,078 1,286 Sabit -1,553,559 7,731 1,005,212 Sonuç ve Tartışma Çoklu görev alanında yürütülen çalışmalar son yıllarda çoklu görevin performansı ve üretkenliği artırdığını söylemesine (Jez, 2011) rağmen, bazı 2344

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ocak - 01 Şubat 2008 Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Barış Yılmaz Celal Bayar Üniversitesi, Manisa baris.yilmaz@bayar.edu.tr Tamer Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta SS-011 Sunum Tarihi: 29 Nisan 2015 Çarşamba Sunum Saati: 10.45-12.00 Salon Adı: Kongre Kültür Merkezi Salon III Oturum Adı: Sözel Bildiri Oturumu II Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005 Gazi University Faculty of Science Department of Statistics 06500 Teknikokullar ANKARA/TURKEY Tel:+903122021479 e-mail: yaprak@gazi.edu.tr Web site: www.gazi.edu.tr/yaprak EDUCATION Degree Department Üniversity

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

ANKARA ili YAŞ GRUBU

ANKARA ili YAŞ GRUBU Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2005, 16 (1), 19-29 ANKARA ili 11-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARıN FiziKSEL AKTiviTE VE BAZI BESLENME ALıŞKANLıKLARı Dr. savaş KUDAŞ*, Dr. Bülent ÜLKAR**, Dr.Ali

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon Kazanımlar 1 2 3 4 5 6 Değişkenlerin ilişkisini açıklamak ve hesaplamak için Pearson korelasyon katsayısı Örneklem r ile evren korelasyonu hakkında hipotez testi yapmak Spearman

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojileri Kullanma Durumları, Beceri Düzeyleri ve Eğitsel Olarak Faydalanma Durumları

Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojileri Kullanma Durumları, Beceri Düzeyleri ve Eğitsel Olarak Faydalanma Durumları Eğitim ve Bilim 2013, Cilt 38, Sayı 169 Education and Science 2013, Vol. 38, No 169 Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojileri Kullanma Durumları, Beceri Düzeyleri ve Eğitsel Olarak Faydalanma Durumları

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı