ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER"

Transkript

1 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Derleyenler Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Ömer Demir Yrd.Doç.Dr. Murat Sever ANKARA Haziran 2011 Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu (UTSAS 2010) Seçilmiş Bildirileri

2 Polis Akademisi Yayınları Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Serisi: 4 Ankara, Haziran 2011 ISBN: Polis Akademisi Başkanlığı Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi (UTSAM) Anıttepe/ANKARA Tel : (312) Faks : (312) T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu nun katkılarıyla basılmıştır. Her hakkı saklıdır. İzin alınmadan tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir yöntem ile basımı, yayını, çoğaltılması veya dağıtımı yapılamaz. Referans verilerek akademik amaçla kullanılabilir. Bu kitaptaki görüş ve düşünceler bölüm yazarlarının kişisel görüşleri olup, hiç bir şekilde Polis Akademisi nin veya Emniyet Genel Müdürlüğü nün görüşleri olarak kabul edilemez. Baskı Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. Anadolu Bulvarı No: 5/15 Gimat-Yenimahalle / Ankara Tel:

3 İÇİNDEKİLER Önsöz V 1.BÖLÜM: UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI Uyuşturucu Kurye Profiline Madde Türünün Etkisi ve Önleme Politikalarına Yansımaları Dr. Ali Ünlü - Uğur Evcin Uyuşturucu Maddelerde Yeni Trendler ve Erken Uyarı Sistemi Dr. Arif Akgül - Doç.Dr. Faruk Aşıcıoğlu Uyuşturucuyla Mücadelede Ulusal ve Uluslararası Polisiye ve Hukukî Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Ramazan Cengiz Derdiman 2. BÖLÜM: AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI Türkiye-İran Sınırında Akaryakıt Kaçakçılığı ve Etkileri Doç.Dr. Orhan Deniz 3. BÖLÜM: DENİZ HAYDUTLUĞU VE KORSANLIĞI Sınıraşan Bir Suç Olarak Deniz Haydutluğu ve Korsanlığın Gelişim Trendleri ve Güvenliğe Etkileri Dr. Nazmi Çeşmeci - Prof.Dr. Süleyman Özkaynak III

4 4. BÖLÜM: BİLİŞİM SUÇLARI Bilişim Suçları ve Delillendirme Süreci Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Çakır - Ercan Sert 5. BÖLÜM: ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ Türkiye de Organize Suç Örgütlerinin İtibar Kazanma Girişimlerinin Yazılı Basında Yansıması Dr. Raci Taşçıoğlu 6. BÖLÜM: YASADIŞI GÖÇ VE SINIR GÜVENLİĞİ Yasadışı Göçün Kontrolünde Destekleyici Düzenlemelerin Rolü: Avrupa Birliği ve Türkiye Örnekleri Dr. Y.Yeşim Özer Mevzuat İçin Geri, İnsan Onurunun Korunması Açısından İleri Bir Adım: Göçmen Kaçakçılığı Suçuna İlişkin Değişiklikler Fatih Birtek Avrupa Birliği nde Sınır Güvenliği ve Yönetimi ile İlgili Gelişmeler ve Türkiye nin Yeni Bir Sınır Güvenlik Birimi Kurma Çalışmaları Doç.Dr.Arif Köktaş IV

5 ÖNSÖZ Polis Akademisi, düzenlemiş olduğu sempozyumlar, çalıştaylar, odak grup toplantıları gibi etkinliklerin yanı sıra akademik ve mesleki yayınları ile güvenlik sektöründeki paydaşlara, akademisyenlere ve uygulayıcılara bilgi üreten bir düşünce platformu işlevi görmektedir. Örgütlü Suçlar ve Yeni Trendler ismiyle yayına hazırlanan elinizdeki kitapta yer alan makaleler, 7-9 Aralık 2010 tarihlerinde Antalya da düzenlenen 2. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu nda (UTSAS 2010) sunulan örgütlü suçlar alanındaki bildirilerden seçilmiştir. Bu çerçevede elinizdeki kitap, Kasım 2009 tarihlerinde düzenlen 1. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu nda (UTSAS 2009) yine aynı alanda sunulan seçme bildirilerden oluşan ve 2010 yılında yayınlanan Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar kitabının devamı niteliğindedir. Kitapta uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç, bilişim suçları, deniz haydutluğu ve korsanlığı, akaryakıt kaçakçılığı ve organize suç örgütleri ana başlıkları altında değerlendirebileceğimiz konular yer almaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığı başlıklı ilk bölümde uyuşturucu kuryeleri, uyuşturucu maddeler, erken uyarı sistemi ile uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede karşılaşılan zorlukların tartışıldığı üç ayrı makale bulunmaktadır. İkinci bölümde, akaryakıt kaçakçılığı hakkında yapılmış ilginç bir alan çalışmasının bulgularına yer verilmiştir. İran-Türkiye sınırında akaryakıt kaçakçılığının nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığı ve geliştiği ampirik bulgular etrafında anlatılmakta, bu suçun bölgedeki etkileri üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Son birkaç yıldır Aden Körfezinde meydana gelen korsanlık olayları ile dünya gündemine giren deniz haydutluğu ve korsanlığı konusu, bu sorunun kaynağı ve zaman içinde geçirdiği evreler/ süreçler/mekanlar ise kitabın Deniz haydutluğu ve Korsanlığı başlıklı üçüncü bölümünün inceleme konusudur. V

6 Bilişim Suçları başlıklı dördüncü bölümde, bu tür suçların nasıl delillendirilebileceği, ne gibi zorluklar ile karşılaşıldığı, bu zorlukların nasıl aşılabileceği alanda çalışan uzmanlarla yapılan mülakatlar çerçevesinde tartışılmaktadır. Kitabın beşinci bölümünde, organize suç örgütlerinin itibar kazanmak amacıyla izlemiş oldukları taktikler, Türkiye deki bir suç örgütlenmesi örnek olayı kapsamında ve yazılı basında yer aldığı şekliyle inceleme konusu yapılmaktadır. Yasadışı göç ve sınır güvenliği başlıklı son bölümde, konu hakkında daha çok hukuki alanda meydana gelen gelişmeler ile değişimler tartışılmaktadır. Bölüm, üç makaleden oluşmakta olup, temel olarak Avrupa Birliği nde yasadışı göçle mücadeleye ilişkin destekleyici düzenlemeler, sınır güvenliği konuları çerçevesinde AB ve Türkiye deki gelişmeler ile Türk mevzuatında göçmen kaçakçılığı alanında ne gibi yenilikler olduğu üzerinde durmaktadır. Kitabın örgütlü suçlara ve konuyla ilgili güncel tartışmalara merak duyanlar ile bu alanda bilimsel çalışmalar yapan akademisyenler için yararlı bir referans kaynağı olacağını umuyoruz. Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Ömer Demir Yrd.Doç.Dr. Murat Sever Ankara- Haziran 2011 VI

7 -1. Bölüm UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI

8

9 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI Dr. Ali Ünlü * Uğur Evcin ** Özet Kuryeler vasıtasıyla uyuşturucu kaçakçılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de artmaktadır. Kaçakçılar ülkelerin sınırlarını geçebilecek farklı profillerde ki kişileri kurye yapmaktadırlar. Bu nedenle kuryelerin birçok ortak noktaları vardır. Ancak bu benzerlikler kadar taşıdıkları madde çeşidine göre de farklılıklar görülmektedir. Bu benzerlikler ve farklılıkların tespiti amacıyla 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarında ve 2010 yılının ilk 6 ayında İstanbul da yakalanan 266 kuryenin demografik bilgileri üzerinde kesitsel bir çalışma yapılmıştır. Kuryeler ile taşıdıkları maddeler arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Kokain kuryelerinin profili diğer ülkelerdeki yakalamalarla benzerlikler göstermektedir. Ancak eroin, afyon ve metamfetamin taşıyan kuryeler daha farklı bir profile sahiptir. Elden edilen kurye profilinin önleme amacıyla nasıl kullanılabileceği ile ilgili öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu, Kurye, Eroin, Kokain, Afyon, Metamfetamin, Önleme Politikası * İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ** Psikolojik Danışman, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3

10 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Giriş Uyuşturucu maddelerin ülke sınırlarından geçirilmesinde en geleneksel yöntem karayolu veya denizyolu taşımacılığıdır. Tek seferde büyük miktarlardaki maddeler bu yöntemlerle taşınabilmektedir. Ancak günümüzde kuryeler vasıtasıyla madde kaçakçılığı da hızla artmaktadır. Bu yöntemle az miktardaki maddeler daha uzun mesafelere daha kısa zamanda taşınabilmektedir. Kuryeler bu anlamda uyuşturucu madde pazarını globalleştiren aktörler haline gelmiştir (Ellis, 2009). Mesela 1998 yıllında Güney Amerika da üretilen kokainin neredeyse tamamı Kuzey Amerika da tüketilmekteydi. Ancak 2008 de üretilen kokainin sadece %40 ı Kuzey Amerika da diğer kısmı ise Avrupa (%25) ve Güney Amerika da (%10 - %20) tüketilmektedir ( UNODC, 2010). Üretimin ve tüketiminin olduğu ülkelerin vatandaşları uluslararası alanda daha fazla kontrol altında tutulmaktadır. Bu nedenle kaçakçılar farklı ülkelerden kuryeleri bu pazara sokarak kaçakçılığa yeni bir boyut kazandırdılar (Reuter, 2009). Bazı ülkelerin vatandaşları bu karlı ve cazip para kazanma yönteminden daha çok etkilenmekte ve daha çok suça karışmaktadırlar. Mesela üretim ve tüketim bölgelerinden uzakta olan Batı Afrikalı kaçakçılar uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığında artık bir kartel oluşturmaktadırlar (Wyler ve Cook 2010). Avrupa ülkelerinde yılları arasında 1357 Batı Afrika kökenli kurye yakalanmıştır (UNODC, 2008). Batı Afrika kökenli kaçakçıların sadece kokain kaçakçılığında değil eroin sevkiyatında da etkin bir rolleri vardır (Reuter, 2009). Güney Doğu Asya dan (Afganistan ve Pakistan) temin ettikleri eroini Avrupa ve Kuzey Amerika ya sevk ettikleri görülmektedir (Wyler ve Cook 2010). Birleşmiş Milletler raporuna göre yıllarında Pakistan da 100 gram ın üstünde eroinle birlikte 600 Nijeryalı kaçakçı yakalanmıştır (UNODC, 2008). Yine tüketim noktalarında varlıkları çok belirgindir; ABD de 1994 yılında eroin taşıyan kuryelerin %30 nun Batı Afrika kökenli olduğu tespit edilmiştir (Wyler ve Cook 2010). Bir başka ifadeyle Batı Afrikalı ve özellikle de Nijeryalı kaçakçılar dünyada arz ve talebin senkronizasyonunu sağlayabilecek bir konuma 4

11 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI gelmişlerdir. Bir diğer rolleri ise Güney Amerikalı kaçakçılarla başka ülkelerdeki alıcıları/satıcıları veya nakliyecileri ( kurye temini gibi) buluşturmalarıdır. Bir çeşit network alt yapısını sağlamaktadırlar (Wyler ve Cook 2010). Kurye yakalamalarındaki artışın bir sebebi de havalimanlarında artan güvenlik tedbirleridir. ABD de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarından sonra uluslararası havalimanlarında arttırılan güvenlik tedbirleri sayesinde daha fazla kurye yakalanmaktadır. Havalimanlarında artık daha modern güvenlik sistemleri kullanılmakta ve daha eğitimli personel görev yapmaktadır (Claffey, 2002). Bunun etkisi çok kısa bir sürede görülmüştür; mesela Ekim Nisan 2002 yılları arasında (6 ay) New York Kennedy Uluslararası Havalimanında 193 kurye yakalanmıştır. Oysa bir önceki yılda toplam yakalanan kurye sayısı sadece 202 kişiydi (Claffey, 2002). Türkiye kaçakçılar için hem hedef hem de transit bir ülke konumundadır. Türkiye ye uyuşturucu/uyarıcı maddeleri ithal etmeye çalışırken dikkat edilen hususlar ve seçilen kurye profili bu maddeleri ihraç ederken veya transit kaçakçılıkta farklıdır. Bu farklılık ise illegal ticareti yapılmak istenen maddeye göre değişmektedir. Türkiye ye kokain maddesi, Afrika ve Avrupa ülkeleri üzerinden, çoğunlukla kuryeler vasıtasıyla ve havayolu kullanılmak suretiyle taşınmaktadır. Her yıl olduğu gibi, 2009 yılında da kokain maddesi kaçakçılığı yapan kuryeler en fazla havalimanlarında yakalanmıştır. Havalimanlarında yakalanan kokain maddesi miktarı, Türkiye de yakalanan kokain maddesi miktarının % 69 unu oluşturmaktadır (KOM, 2010). Türkiye de her yıl ortalama 200 kg. afyon maddesi yakalanmaktadır yılında yakalanan afyon maddesinin % 34,4 ü kargolarda, % 16,3 ü ise kuryelerde ele geçirilmiştir. Kargo ve kuryelerde yakalanan afyon maddesinin hedefini özellikle ABD, Kanada, Avustralya ve AB ülkeleri oluşturmaktadır. Türkiye üzerinden yapılan bu kaçakçılık faaliyetleri genellikle İran uyruklu organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmektedir (KOM, 2010). Eroin kaçakçılığında ise en çok yakalama karayolu ile yapılan nakliyede görülmektedir. Metamfetamin maddesiyle ilgili 2008 yılında herhangi bir kurye yakalaması yokken 2009 ve 2010 yıllarında 5

12 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER bir artış gözlemlenmektedir. Bu şahısların ise neredeyse tamamı İran uyruklu şahıslardır (KOM, 2010). Türkiye üzerinde yapılan kaçakçılıkta madde güzergâhları incelendiğinde kokain ithal edilen, eroin ise ihraç edilen maddelerdir. Metamfetamin maddesinin de İran dan ülkemize getirildiği ve İstanbul dan, havayoluyla kuryeler aracılığıyla talebin olduğu Uzak ve Güneydoğu Asya ülkelerine götürülmek istendiği görülmüştür (KOM, 2010). Türkiye de kurye yakalamaları her yıl artmaktadır ancak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı kokain yakalamalarını diğer ülkelerle karşılaştırdığında arzu edilen seviyelerde yakalamanın yapılamadığı belirtmektedir (KOM, 2010). Bu çalışmanın amacı da alandaki uygulayıcılara kuryeler ve yöntemleri hakkında daha detaylı bilgiler vermek ve yakalamaları arttıracak tedbirler alınmasına katkı sağlamaktır. Çünkü kurye profilleri güvenlik birimlerinin daha etkin önleyici tedbir almasına sağlamaktadır (Schutter ve Ringelheimnn, 2008). Bu araştırma şu soruya cevap aramaktadır; Neler bir insanı uyuşturucu kuryesi yapar ve madde türlerine göre yakalanan kuryeler farklılık gösterir mi? Bir başka ifadeyle uyuşturucu satıcıları madde türlerine göre farklı profildeki kuryeleri kullanırlar mı? 1. Kurye Profili ve Taşıma Yöntemleri Kurye kullanarak yapılan kaçakçılıkta birçok yöntem kullanılmaktadırlar. Kuryeler beraberinde taşıdıkları valizlerinde, üzerlerinde, doğal vücut boşluklarında veya yutmak suretiyle maddeleri taşımaktadırlar (Klein, 2009). Tek seferde taşıyabildikleri madde miktarı 1 ile 5 kilo arasında değişebilmektedir. Kaçakçılar çok sayıda kurye ile küçük miktarlar halinde büyük hacimlerdeki uyuşturucu maddeleri başka ülkelere sevk edebilmektedirler. Çok aktörün ve dinamizmin olduğu bu yöntem kaçakçılar için daha az risklidir. Eğer kurye yakalanırsa; hem kaybettikleri madde miktarı çok az hem de kendilerinin tespit edilmesi çok zordur (Wyler ve Cook, 2010). Mesela kaynak ülkeden hedef ülkeye gelen uçaklarda bazen tek seferde 5-6 tane kurye yakalandığı bile görülmektedir (Klein, 2009). Gruplar halinde gelen kuryelerin arasına yem (decoy) olarak 6

13 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI güvenlik güçlerinin dikkatini çekecek kuryeler konulduğu ve bunlar yakalattırılarak diğerlerinin güvenli şekilde geçişinin sağlanabildiği görülmektedir (Wyler ve Cook, 2010). Vücutta madde taşıyıcılar (body packers) genellikle yutucular (sallowers), vücut içerisinde madde taşıyıcılar (internal carriers), kuryeler (couriers) veya katırlar (mules) olarak da adlandırılmaktadırlar (Shadnia, Faiaz-Noori, Pajoumand, Khoshkar, Vosough-Ghanbari ve Abdollahi, 2007). Bu şahıslar illegal uyuşturucu maddelerini kapsül, kondom, balon veya küçük paketler içersinde vücudun anatomik boşluklarına saklayarak kaçırmaktadırlar. Ağız, rektum, kulak, cinsel organlar ve sindirim sistemi taşımada en sık kullanılan organlardır (Shadnia ve diğ., 2007). Bir kurye ortalama olarak 1 kiloya yakın uyuşturucu maddeyi her biri 8-10 gram gelen 50 ile 100 pakete bölerek taşıyabilmektedir. Yakalama raporlarında tek seferde 200 paket taşıyan kuryelere de rastlanılmaktadır (Gherardi Baud, Leporc, Marc, Dupeyron ve Diamant-Berger, 1988; Bulstrode, Banks ve Shrotria, 2002). Bu paketlerden herhangi birinin patlaması kişiyi çok hızlı bir şekilde ölüme götürmeye yeterlidir; ancak bu risk birçoğu tarafından göz ardı edilmektedir. Yutmak yöntemiyle yapılan kaçakçılık sadece günümüze ait bir olgu değildir. Bu yöntemle madde taşıyanlara ilk defa 1970 de rastlanılmıştır (Pidoto Agliata, Bertolini, Mainini, Rossi ve Giani, 2002) yılında yakalanan bir kuryenin 13 gün sonra kapsüller içersinde esrar (hashish) taşıdığı görülmüş ve yine bu yöntemle taşıma sonucu meydana gelen ilk kurye ölümü 1977 yılında gerçekleşmiştir (Shadnia ve diğ.,. 2007). Kuryeler ulaşım masrafı hariç taşıdıkları kilo başına aldıkları ücret ise maddelere ve bölgelere göre farklıdır. Kokain için kilo başına en fazla 2000 Euro alabilirlerken eroin kuryeleri 5000 Amerikan dolarına yakın para alabilmektedirler. Ancak Orta Asya dan Rusya ya madde taşıyan kuryeler kilo başına 200 Amerikan doları kazanabilmektedirler (Ellis, 2009; Klein, 2009; Reuter, 2009). Bu şahısların demografik özellikleri incelendiğinde ülke dışına seyahat etmiş, özellikle uyuşturucu ithal eden bir ülkeye gidip gelmiş, seyahat etmesine yetecek gelir kaynağını gösteremeyen kişiler 7

14 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER olduğu bilinmektedir. Önceki yıllarda yakalanan kuryelerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturmaktaydı (Gill ve Graham, 2002). Ancak günümüzde güvenlik birimlerinin tespitlerini engellemek amacıyla yaşlarında tek başına seyahat eden çocukların veya hamile bayanların bu iş için kullanıldığını görmek mümkündür (Traub, Hoffman ve Nelson, 2003). Kuryeler nakit para ve yabancı ülkelere giriş vaadi/garantisi verilerek ikna edilmektedirler. Bunun yanında kaçakçılar kuryenin takip ve kontrolünü sağlamak için aile bireylerini veya değerli eşyalarını muhafaza altında tuttukları da bilinmektedir (Gill ve Graham, 2002). Kuryelerin yaş ortalamaları değerlendirildiğinde erkekler ve kadınlar için farklılıklar görülmektedir. Erkeklerin kadınlara nazaran daha genç olmaları beklenilmektedir. Özellikle 20 yaşlarda erkeklerin artık aileden çıktıkları ve kendi ayakları üzerinde durmaları gereken bir süreçtir. Bu sürece imkânsızlıklarla giren erkek şahısların hayatlarını değiştirmek ve çıkan bir fırsatı değerlendirmek için daha istekli oldukları görülmektedir (Ellis, 2009). Öte yandan kadınların birçoğunun çocuğu olması (%72) ve tek başlarına yaşamaları (%63) nedeniyle erkeklere göre yaş ortalamalarının daha yüksek olması beklenilmektedir (Green, Mills ve Read, 1994; Lawrance ve Williams, 2006). Genel olarak yakalanan şahısların büyük kısmı erkektir; ancak önceki yıllara göre kadınların yakalama oranlarında artış olduğu görülmektedir. Mesela ABD ve Kanada da 90 lı yıllardaki yakalamalarla günümüzdeki yakalamalar karşılaştırıldığında kadınların oranında bir artış gözlemlenmiştir (Hulling, 1995; Lawrance ve Williams, 2006). İngiltere de de benzer bir değişim görülmüştür. İngiltere cezaevlerinde 1993 yılında 283 olan toplam kadın kurye sayısı 2006 yılında 880 e çıkmıştır (Klein, 2009). Kadın kuryelerin geçmişleri incelendiğinde büyük bir kısmının suçu kariyer olarak yapmadıkları, arkada bıraktıkları aileleri ve çocukları için ciddi endişeler yaşadıkları ve birçoğunun çok az miktarlarda madde taşıdıkları tespit edilmiştir (Hulling, 1995). Uyuşturucuya karşı başlatılan savaş (War on drugs) şiddetlendikçe daha fazla kadının bu suça sürüklendiği gerekçesiyle mevcut yasalar 8

15 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI ve uygulamalar eleştirilmektedir (Reynolds, 2008). Çünkü fakir ülkelerde ailesinin refahı için kadınlar kendilerini daha kolay tehlikeye atabilmekte ve ailesi için fedakârlık yaptığına inanmaktadırlar (Lawrance ve Williams, 2006). Mesela Kanada da yılları arasında yakalanan kuryelerin tüm maddeler için dağılımı incelendiğinde kadınların oranı yaklaşık %25 iken sadece kokain maddesi için incelendiğinde kadın kuryelerin oranı farklı yıllarda %31 ile %47 arasında değişmektedir. Güney Amerika ülkelerindeki ekonomik olumsuzluklar neticesi daha fazla kadının kurye olarak kendilerine daha iyi bir hayat fırsatı aradıkları görülmektedir (Lawrance ve Williams, 2006) larda İngiltere de yapılan bir çalışmada uyuşturucu kuryesi olarak yakalanan kadınların %74 ü yabancı uyruklu oldukları, ortalama yaşın 33 olduğu, %63 ünün tek başına (bekâr, dul veya eşinden ayrı) yaşadıkları, %72 sinin çocuğunun olduğu, yarıdan fazlasının işsiz ve %14 nün seyyar satıcı olduğu tespit edilmişti (Green ve diğ., 1994). Bu kadın kuryelerin neredeyse tamamı ilk teşebbüslerinde yakalandıkları ve hiçbirinin başka bir suç kaydının da olmadığı görülmüştür. Büyük çoğunluğu kanunlara bağlı yaşarken kendilerine sunulan fırsatı değerlendirmek için kurye oldukları görülmektedir (Green ve diğ., 1994). Yine benzer çalışmalarda birçoğunun ödemesi gereken yüklü borçları, aile bireylerinden birinin olması gereken ameliyatı veya birinden çaldığı paraya geri ödemek için kurye olduğu görülmüştür (Tarzi ve Hedge, 1990). Hiçbirinin madde kullanmadığı ve yine büyük bir kısmının taşıdıkları maddenin muhtevasından ve parçaları oldukları organizasyonun bütününden yeterince haberdar olmadıkları tespit edilmiştir (Green ve diğ., 1994; Harris, 2010). Yaptıkları işin suç olduğunu bildikleri; ama yakalandıkları zaman yıl cezaevinde kalacaklarından bihaber oldukları görülmektedir (Klein, 2009). 2. Yöntem Bu çalışmanın evreni narkotik maddeleri ülke içine ya da dışına taşırken hava limanları ve otobüs terminallerinde 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarında ve 2010 yılının ilk 6 ayında yakalanan ve İstanbul 9

16 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından haklarında uyuşturucu madde ithal/ihraç etmekten soruşturma dosyası hazırlanan kişilerdir. Türkiye nin en büyük şehri olan İstanbul, aynı zamanda birçok suç ve suçlunun da çekim merkezidir. Ülkemizde uyuşturucu madde kullanımının ve uyuşturucu suçlarından yakalamanın en yüksek olduğu ilimiz İstanbul dur ( TUBİM, 2010; KOM, 2010). Türkiye den uluslararası aktarmalı veya doğrudan uçuşların en yoğun yapıldığı il yine İstanbul dur. Bu araştırmadaki veriler içerik analizi yöntemiyle soruşturma dosyalarının incelenmesiyle elde edilmiştir. Araştırmada amacımız uluslararası narkotik madde taşıyan kuryelerin profilini çıkarmak olduğu için sadece uyuşturucu madde ithal ve ihraç eden, etmeye çalışan veya bu suçlarla ilgili yardımcı kişilerin dosyaları incelenmiştir. Haklarında işlem yapılan kişiler için hazırlanan yapılandırılmış formlardan kişilerin gelir, eğitim, sabıka kaydı, mesleği, madde kullanım durumu gibi birçok bilgileri temin edilmiştir. Ayrıca narkotik maddeler, taşıma yöntemleri, üzerinde yakalanan sim kart ve telefon sayıları gibi değişkenler de dosya içeriklerinden derlenerek değerlendirmeye alınmıştır. Herhangi bir kodlamaya ihtiyaç duyulmadan bu bilgiler sistematik olarak toplanmıştır. Bu araştırmada kavramsal içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde önce bir kavram seçilir ve metin içersinde bu kavramın varlığı ve sıklığı tespit edilir. Kavramsal içerik analizin amacı seçilen terimlerin metin veya metinler içersinde varlığını belirlemektir. Bu terimler metin içersinde açık (explicit) veya örtülü (implicit) olarak belirtilmiş olabilir (Demirci ve Koseli 2009; Palmquist, 2010). Açıkça belirlenen kavramları metin içersinde taramak en kolay bilgi toplama yöntemidir, sadece rakamlar ve kavramlar seçilerek kodlanır ve kaydedilir. Bu araştırmada metinlerde sadece bazı bilgilerin varlığı önemlidir ve bunların sıklığı/varlığı veri olarak analize hazır hale getirilmiştir. 2006, 2007, 2008, 2009 yılları ve 2010 yılının ilk 6 ayındaki olay dosyalarının tamamı incelenmiş ve toplam 266 kuryenin bilgilerine ulaşılmıştır. Bu şahısların karakteristik özelliklerini tespit etmek amacıyla tanımlayıcı (descriptive) analizler ve sonrasında 10

17 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI sosyoekonomik ve çevresel şartların etkilerini ölçmek maksadıyla da iki değişkenli (bivariate) analizler yapılmıştır. 3. Bulgular Araştırma kapsamına giren yakalanmış 266 şahsın cinsiyete göre dağılımına bakıldığında % 69,4 ü (184 kişi) erkek, % 30,6 sı (81 kişi) da kadındır. Yakalanan şahısların cinsiyet dağılımları yıllara göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak aralarında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Başka bir ifadeyle ne kadınların ne de erkeklerin oranında yıllara göre bir artış ya da azalış yoktur. Yaş aralıkları incelendiğinde yakalanan kuryelerin yaş ortalaması 34,84 tür. Erkeklerin yaş ortalaması 35,15 iken kadınların yaş ortalaması 34,13 tür. Şahısların %38,7 sinin (103 kişi) yaş arasında olduğu, genel çoğunluğun ise % 74,8 (199 kişi) ile yaş şeklinde dağıldığı gözlenmiştir. Şahısların % 47,5 i (124 kişi) evli, % 41,8 i (109 kişi) bekâr ve % 10,7 si (28 kişi) de boşanmış ve duldur. Şahısların % 39,8 inin (103 kişi) lise, %23,7 sinin (61 kişi) ilköğretim düzeyinde eğitim aldığı, %14,3 ünün (38 kişi) okula gitmediği; fakat okuryazar olduğu ve % 4,6 sının (12 kişi) okuryazar olmadığı gözlenmiştir. Kuryelerin sadece %17,7 si (46 kişi) üniversite mezunudur. Yakalanan şahısların yakalandıkları yıllardaki asgari ücrete göre yapılan düzenlemede gelir durumlarına bakıldığında % 46 sının (108 kişi) asgari ücretten düşük, % 28,1 inin (66 kişi) orta (asgari ücret kadar), %1,9 unun (28 kişi) iyi (asgari ücretin 2 katına kadar) ve %13,6 sının (32 kişi) yüksek gelir (asgari ücretin 2 katından daha fazla gelire sahip olanlar) durumuna sahip oldukları gözlenmiştir. Kuryeler yakalandığında %50 sinin üzerindeki para miktarı 750 TL den düşüktür ve yine kuryelerin %80 ninin üzerindeki para miktarı 1600 TL den azdır. Parasız yakalanan kurye olduğu gibi en fazla para ile yakalanan kurye üzerinden çıkan miktar 5000 TL dir. Kuryelerin üzerinde tespit edilen paranın ortalaması 1375 TL iken mod 750 TL dir. Bir başka ifadeyle kaçakçılar kuryelere ortalama 500$ ila 1000$ Amerikan doları peşin ödeme yapmaktadırlar ve muhtemelen 11

18 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER paralarının geri kalan kısmını teslimattan sonra alacaklardır. Ancak taşıdıkları madde türüne göre para miktarı farklılaşmaktadır. Kokain kuryelerinin %60 ından fazlasının üzerindeki para miktarı 750 TL den fazla iken eroin kuryelerinin yaklaşık %62 sinin üzerindeki para miktarı 750 TL den düşüktür. Afyon sakızı taşıyan kuryelerin %81,9 u üzerinde çıkan para miktarı 583 TL den düşüktür. Metamfetamin taşıyan kuryelerin ise %52 si 750 TL den düşük miktardaki para ile yakalanmışlardır. Kişilerin meslekleri Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (International Standard Classification of Occupations/ ISCO-88) standartlarına göre tasnif edilerek 9 gruba ayrılmıştır. Yakalanan şahısların meslek gruplarının dağılımına bakıldığında en çok rastlanılan iş kollarında %28,6 sını (71 kişi) nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanların, %23,4 ünü (58 kişi) sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanların, %12,9 unu (151 kişi) hizmet ve satış elemanı olarak çalışanların ve %10,5 ini (26 kişi) ise kanun yapıcılar, üst düzey yönetici ve müdürlerin oluşturduğu görülmüştür. Yakalanan şahısların madde alışkanlıklarına bakıldığında %51,1 inin (136 kişi) herhangi bir madde alışkanlığının olmadığı sadece %3,8 inin (10 kişi) madde alışkanlığı olduğunu ifade ettiği; ancak şahısların %45,1 inin (120 kişi) ise bu soruya herhangi bir cevap vermediği gözlenmiştir. Yakalanan şahısların telefon ve sim kart sayılarına bakıldığında ise % 62,8 inde (147 kişi) bir, %27,4 ünde (64 kişi) iki, %9,8 inde ise (23 kişi) üç ve daha fazla telefon yakalanırken; %32,1 inde (76 kişi) bir, %32,5 inde (77 kişi) iki, %15,2 sinde (36 kişi) üç, %7,2 sinde (17 kişi) dört ve %13,1 inde (31 kişi) de beş sim kart yakalandığı gözlenmiştir. Maddelerin genel değerlendirilmesinde yakalanan şahısların %58,1 i (154 kişi) kokain ile yakalanırken; %26 sı (69 kişi) eroin, %11,3 ü (30 kişi) metamfetamin ve %4,5 i (12 kişi) de afyon sakızı ile yakalanmışlardır. Yakalanan şahısların %59,9 u (154 kişi) valiz-çanta içerisine saklama yöntemiyle, %33,9 u (87 kişi) yutma yöntemiyle ve %6,2 si 12

19 UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ POLİSLİKLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARI VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI (16 kişi) de şahsın üstünde saklama yöntemiyle maddeleri taşıdıkları gözlenmiştir. Kuryelerin yolculuk esnasında yapmış olduğu aktarma sayısındaki dağılım yıllara göre farklılık göstermektedir. Kuryeler hedef ülkeye giderken artık daha fazla aktarma yapmaktadırlar yılına kadar ulaşım aktarmasız olarak daha çok tercih edilirken; 2009 ve 2010 ilk 6 ayda ise aktarma sayısında artış gözlenmiştir da yakalananların % 57,1 i (4 kişi), 2007 de %50 si (14 kişi), 2008 de %55,9 u (38 kişi), 2009 da %34,8 i (23 kişi) ve 2010 da (ilk 6 ay için) yakalananların %16,4 ü (12 kişi) aktarmasız olarak seyahat ettiği görülmüştür (Tablo-1). Bu artış illegal ticari yapılan maddelerdeki çeşitliliğinin artışıyla ve güvenlik güçlerinin etkin mücadelesiyle ilişkilidir. Tablo 1. Yıllar ile Aktarma Ki-Kare (X 2 ) Puanları Yıllar 2 ve daha Aktarmasız 1 Aktarma fazla aktarma X 2 df P % N % N % N ,1 4 42, ,9 12 7, , ,7 27 4, , , , (ilk 6 ay) 16, , , , Özellikle Türkiye de kokain ve metamfetamin yakalamalarındaki artış bu değişime etki etmektedir. Mesela metamfetamin 2009 yılına kadar rastlanılmayan bir madde iken sonrasında hızla yakalamaları arttı. Metamfetamin maddesi için hedef ülkeler Uzak Doğu Asya ülkeleridir ve buralara direk uçuşlar olmadığı gibi güvenlik güçlerini şaşırtmak için farklı rotalarında tercih edildiği güvenlik birimleri tarafından bildirilmektedir. Mesela İstanbul dan Japonya ya bu maddeyi götürmek isteyen bir kurye önce Mısıra, sonra Malezya ya gidebilmektedir. 13

20 ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ve YENİ TRENDLER Tablo 2. Cinsiyet, Çocuğa Sahip Olma ve Medeni Durum ile Madde Türleri Ki-Kare (X 2 ) Puanları Madde Türleri KokainEroin Afyon Metamfetamin Sakızı X 2 Df P % N % N % N % N Cinsiyet Erkek 69, , ,7 8 93, , Kadın 30, , ,3 4 6,7 2 Çocuğa Sahip Olma Var 63, , , ,7 8 20, Yok 36, ,8 33 8,3 1 73,3 22 Medeni Durum Evli 50, , ,7 8 48, , Bekâr 41, , ,8 13 Boşanmış/Dul 7, , ,3 4 6,9 2 Yakalanan şahısların taşıdıkları madde türleri cinsiyete göre karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Tüm madde türleri için yakalananlar arasında erkeklerin kadınlara göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Kokain taşımaktan yakalanan kuryelerin %69,5 ini (107 kişi); eroin için %58,8 ini (40 kişi); afyon sakızı için %66,7 sini (8 kişi) ve metamfetamin için ise %93,3 ünü (28 kişi) erkeklerin oluşturduğu gözlenmiştir (Tablo 2). Afyon sakızı ve metamfetamin yakalamalarında İranlı şahıslar büyük oranı temsil etmektedir ve oradaki kaçakçılar kurye seçiminde tercihlerini erkeklerden yana kullandıkları çok net görülmektedir. Ancak eroin taşıyan kuryelerde cinsiyet farklılığı azalmaktadır. Yakalanan şahısların taşıdıkları madde türleri çocuk sahibi olma durumlarına göre karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Kokain, afyon sakızı ve eroin taşımaktan yakalanan kuryelerin yarıdan fazlası, çocuğu olan kişilerden oluşurken; 14

UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI

UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI UYUŞTURUCU KURYE PROFİLİNE MADDE TÜRÜNÜN ETKİSİ VE ÖNLEME POLİTİKALARINA YANSIMALARI Dr. Ali Ünlü * Uğur Evcin ** Özet Kuryeler vasıtasıyla uyuşturucu kaçakçılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de artmaktadır.

Detaylı

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri...

MALİ SUÇLAR 1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Çalışmaları Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri... İÇİNDEKİLER NARKOTİK SUÇLAR 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1 2. MADDE TÜRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRME...10 2.1. Afyon ve Türevleri... 10 2.1.1. Afyon...10 2.1.2. Bazmorfin...12 2.1.3. Eroin...13 2.2. Kokain ve Türevleri...

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ANKARA 2018 2 İçindekiler Sayfa 1. Giriş ve Amaç... 4 2. Gereç ve Yöntem... 4 2.1. Araştırmanının Türü ve Örneklem...

Detaylı

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Ocak 2014 Şubat 2014 2013 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da dahil üçüncü bir kurum/kişi/medya ile paylaşılamaz. Ipsos tarafından

Detaylı

İSTANBUL KONFERANSI SUNUM METNİ

İSTANBUL KONFERANSI SUNUM METNİ İSTANBUL KONFERANSI SUNUM METNİ Çok teşekkür ediyorum sayın Başkan, Öncelikle kendimi tanıtayım; EGM, KOM Daire Başkanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünde Görevli Başkomiser Adnan ÖZCAN, Sunumuma

Detaylı

Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi. Dr. Zehra Arıkan

Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi. Dr. Zehra Arıkan Türkiye de Bağımlılık Epidemiyolojisi Dr. Zehra Arıkan Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Glaxo, Sanovel, Bilim Epidemiyoloji Tıbbi araştırmaların yöntem bilimi Sağlık sorunlarının tanımlanması, nedenlerinin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı EMCDDA 2015 ULUSAL RAPORU (2014 Verileri) Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE TÜRKİYE UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ARALIK 2018 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ARALIK 2018 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ARALIK 2018 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ İçindekiler Yılın İlk On Bir Ayında %4,8 Artış Gerçekleşti...

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Şubat 2009- Ankara İÇİNDEKİLER NARKOTİK SUÇLAR 1. GENEL DEĞERLENDİRME...1 2. MADDE TÜRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRME...10 2.1. Afyon ve Türevleri...10 2.1.1. Afyon...10 2.1.2. Bazmorfin...12 2.1.3. Eroin...13

Detaylı

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014 Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014 DIGIBOARD EKRANLARI AYLIK TREND OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Mağaza adedi 38 38 38 44 44 44 Gün sayısı 31 28 31 30 31 30 Ziyaretçi (Mio) 2,3 2,3 2,3 2,9

Detaylı

İçindekiler Teşekkür 7 Tablolar ve Grafikler Listesi 15 GİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM SAPMA, SUÇ VE KRİMİNOLOJİ KAVRAMLARI I. SAPMA, SUÇ VE KRİMİNOLOJİ

İçindekiler Teşekkür 7 Tablolar ve Grafikler Listesi 15 GİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM SAPMA, SUÇ VE KRİMİNOLOJİ KAVRAMLARI I. SAPMA, SUÇ VE KRİMİNOLOJİ İçindekiler Teşekkür 7 Tablolar ve Grafikler Listesi 15 GİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM SAPMA, SUÇ VE KRİMİNOLOJİ KAVRAMLARI I. SAPMA, SUÇ VE KRİMİNOLOJİ KAVRAMLARI 21 A. Sapma (Deviance) 21 B. Suç (Crime) 23 C.

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü AYLIK BASIN BÜLTENİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel AYLIK BASIN BÜLTENİ 1-31 Ocak 2016 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Aylık Basın Bülteni Gümrükler Muhafaza Genel müzce

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2016 HALI SEKTÖRÜ Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2016 KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Batman Madde Bağımlılığı Profili [Madde Kullanımı Risk Analizi Anket Formu Değerlendirme Raporu]

Batman Madde Bağımlılığı Profili [Madde Kullanımı Risk Analizi Anket Formu Değerlendirme Raporu] 2012 Batman Madde Bağımlılığı Profili [Madde Kullanımı Risk Analizi Anket Formu Değerlendirme Raporu] [01.01.2011 31.12.2011 tarihleri arasında Uyuşturucu Madde Suçlarından yakalanan şüphelilerin gönüllü

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Suç ekonomisinin yıllık cirosu 8 milyar lira

Suç ekonomisinin yıllık cirosu 8 milyar lira Tarih: 31.07.2011 Sayı: 2011/15 İSMMMO dan Suç Ekonomisinin Türkiye Bilançosu raporu Suç ekonomisinin yıllık cirosu 8 milyar lira İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın Suç Ekonomisinin

Detaylı

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU KAÇAKÇILIK ÜLKEMİZİN ÇALINAN GELECEĞİDİR www.muhafaza.gtb.gov.tr SESSİZ KALMA MÜCADELEYE SENDE KATIL ALO 136 GÜMRÜK MUHAFAZA İHBAR HATTI Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskisehir Yolu 9. Km.653 Çankaya / ANKARA

Detaylı

TARIMSAL İSTİHDAMA DAİR TEMEL VERİLER VE GÜNCEL EĞİLİMLER

TARIMSAL İSTİHDAMA DAİR TEMEL VERİLER VE GÜNCEL EĞİLİMLER TARIMSAL İSTİHDAMA DAİR TEMEL VERİLER VE GÜNCEL EĞİLİMLER Onur BAKIR MSG Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Giriş Bu çalışmanın amacı, Türkiye de tarımsal istihdam alanında 1980 den bugüne yaşanan dönüşümü temel

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Türkiye, OECD üyesi ülkeler arasında çalışanların en az boş zamana sahip olduğu ülke!

Türkiye, OECD üyesi ülkeler arasında çalışanların en az boş zamana sahip olduğu ülke! Türkiye de İnsanlar Zaman Yoksulu, Kadınlar Daha da Yoksul 1 KEİG Platformu 3 Ocak 2019 Zaman kullanımı ile ilgili karşılaştırmalı istatistiklere bakıldığında, Türkiye özel bir konuma sahip. İstihdamda

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

ULAŞTIRMA 2015: Yatırımlar, Yeni Rotalar ve Trendler. Seray Özkan. Hazar Strateji Enstitüsü Ekonomi Merkezi Hazar Transit Koridoru Platformu

ULAŞTIRMA 2015: Yatırımlar, Yeni Rotalar ve Trendler. Seray Özkan. Hazar Strateji Enstitüsü Ekonomi Merkezi Hazar Transit Koridoru Platformu ULAŞTIRMA 2015: Yatırımlar, Yeni Rotalar ve Trendler Seray Özkan Hazar Strateji Enstitüsü Ekonomi Merkezi Hazar Transit Koridoru Platformu Şubat 2016 Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN) Ekonomi Merkezi bünyesindeki

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberturk.com Tarih: 16.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberturk.com Tarih: 16.01. Günlük Haber Bülteni 17.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberturk.com Tarih: 16.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sondakika.com Tarih: 16.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 16.01.2015

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 51

HABER BÜLTENİ Sayı 51 HABER BÜLTENİ 12.01.2018 Sayı 51 Konya İnşaat Sektörü 2017 de, 2016 ya Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen yılın aynı dönemine düşerken, geçen aya göre yükseldi.

Detaylı

Araştırma Notu 13/159

Araştırma Notu 13/159 Araştırma Notu 13/159 27 Aralık 2013 1,4 MİLYON GENÇ NE OKULDA NE İŞTE Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Melike Kökkızıl Yönetici Özeti TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi 2012 verilerine

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 45

HABER BÜLTENİ xx Sayı 45 HABER BÜLTENİ xx.07.2017 Sayı 45 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler ise; Haziran 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Araştırma Notu 15/176

Araştırma Notu 15/176 Araştırma Notu 15/176 3 Şubat 2015 57 BİN ÇOCUK HAFTADA 40 SAATTEN UZUN ÇALIŞIYOR Gökçe Uysal, Melike Kökkızıl ** Yönetici Özeti 2012 Çocuk İşgücü Anketi verileri Türkiye'de 292 bin çocuğun hala ekonomik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 40

HABER BÜLTENİ xx Sayı 40 HABER BÜLTENİ xx.02.2017 Sayı 40 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler ise; Ocak

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 3 216 Ağustos - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Ağustos ayında, 215 yılının aynı ayına göre %7,7 artarak 11 milyar 867 milyon dolar, ithalat %3,7 artarak 16 milyar 554

Detaylı

Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir.

Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir. 1 Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir. ÖZET 2017 de çalışma çağındaki nüfusun işgücüne katılım oranı 0,8 puan artarak yüzde 52,8 olmuştur. Geçmiş dönemlerle mukayese

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Ülkemizde Tarihsel Gelişim 19 III- ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER Uluslararası Örgütler 22

İçindekiler GİRİŞ Ülkemizde Tarihsel Gelişim 19 III- ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER Uluslararası Örgütler 22 İçindekiler ONSOZ V KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KAVRAMI, TANIMI, TASNİFİ, TARİHSEL GELİŞİMİ, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR,

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 50

HABER BÜLTENİ Sayı 50 HABER BÜLTENİ 18.12.2017 Sayı 50 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen yılın aynı dönemine göre düşerken, geçen aya göre yükseldi. Mevcut siparişler

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

1- Borsa Şirketlerinin Endeks Bazında Dağılımı 5 2- Halka Açıklık Oranları 5 3- Piyasa Değerleri 6 4- İşlem Hacimleri 7 5- Yabancı İşlemleri Net

1- Borsa Şirketlerinin Endeks Bazında Dağılımı 5 2- Halka Açıklık Oranları 5 3- Piyasa Değerleri 6 4- İşlem Hacimleri 7 5- Yabancı İşlemleri Net 1 1- Borsa Şirketlerinin Endeks Bazında Dağılımı 5 2- Halka Açıklık Oranları 5 3- Piyasa Değerleri 6 4- İşlem Hacimleri 7 5- İşlemleri Net Giriş Çıkışlar 8 6- Uyruk Bazında İşlem Hacmi Dağılımı 9 7- Uyruk

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI

GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI GENEL SEÇİMLERİN YEREL SEÇİMLERE ETKİSİ ARAŞTIRMASI AĞUSTOS - 2018 Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Caddesi No: 2/12 Çankaya / ANKARA Tel: 0312 473 8423 Faks: 0312 473 8429 www.miargem.org.tr miargem@miargem.org.tr

Detaylı

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi Furkan BEŞEL Ağustos 2014 GİRİŞ Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının (YMA) amacı TÜİK tarafından Bireyin genel mutluluk algısını,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

Araştırma Notu 18/229

Araştırma Notu 18/229 Araştırma Notu 18/229 18 Mayıs 2018 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 700 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Yazgı Genç ** Yönetici Özeti 2012-2016 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu Uluslararası Pazar Analizi 17 Aralık

Detaylı

Buse Erturan Gökhan Doğruyürür Ömer Faruk Gök Pınar Akyol Doç. Dr. Altan Doğan

Buse Erturan Gökhan Doğruyürür Ömer Faruk Gök Pınar Akyol Doç. Dr. Altan Doğan Buse Erturan Gökhan Doğruyürür Ömer Faruk Gök Pınar Akyol Doç. Dr. Altan Doğan Psikososyal Güvenlik İklimi Psikososyal güvenlik iklimi, örgütsel iklimin spesifik bir boyutu olup, çalışanların psikolojik

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU OCAK 2019 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU OCAK 2019 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU OCAK 2019 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ İçindekiler 2018 yılında %3,6 Artış Gerçekleşti... 2 2018

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ?

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ? DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2013 N201345 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İdil BİLGİÇ ALPASLAN 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri İrem KIZILCA 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri TAKİPÇİ ÜLKELER,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU KASIM 2018 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU KASIM 2018 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU KASIM 2018 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ İçindekiler Yılın İlk On Ayında %4,6 Artış Gerçekleşti...

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ Bölge TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK KAPILARI TASFİYE HİZMETİ VERİLEN GÜMRÜK İDARELERİ 333. m² KAPIKULE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ GÜMRÜK SAHALARI VE FAALİYETLER

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 20

HABER BÜLTENİ Sayı 20 HABER BÜLTENİ 02.06.2015 Sayı 20 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi bir önceki aya göre düştü: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki yılın aynı ayına göre

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

ABD Ordusu günde Türkiye'nin yarısı kadar yakıt tüketiyor.

ABD Ordusu günde Türkiye'nin yarısı kadar yakıt tüketiyor. ABD Ordusu günde Türkiye'nin yarısı kadar yakıt tüketiyor. ABD ordusu her iki günde Türkiye'nin tükettiği günlük toplam yakıtı tüketiyor 17 07 2013 topraksuenerji -ABD Savunma Bakanlığı'nın yakıt tüketimi

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN SOKAK SATICILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İSTANBUL DAN KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN SOKAK SATICILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İSTANBUL DAN KESİTSEL BİR ÇALIŞMA Polis Bilimleri Dergisi Cilt:13 (3) Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (3) SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN SOKAK SATICILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İSTANBUL DAN KESİTSEL BİR ÇALIŞMA The Impact

Detaylı

KİTAPLARINIZ VE GLOBAL PAZAR

KİTAPLARINIZ VE GLOBAL PAZAR KİTAPLARINIZ VE GLOBAL PAZAR KİTAP YAYINEVİNİZİN GLOBAL PAZARA AÇILMADA KULLANABİLECEĞİ EN ETKİLİ ARAÇLARDAN BİR TANESİ Cambridge Üniversitesi 1584 yılında başladığı yayıncılık hayatına kesintisiz devam

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr.

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Zaman Serileri-1 If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU EYLÜL 2018 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU EYLÜL 2018 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU EYLÜL 2018 İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ İçindekiler Yılın İlk Sekiz Ayında %4 Artış Gerçekleşti...

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı