GELECEK KUŞAK ÖĞRENME: T- ÖĞRENME ( T - LEARNIG)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELECEK KUŞAK ÖĞRENME: T- ÖĞRENME ( T - LEARNIG)"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6 9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya GELECEK KUŞAK ÖĞRENME: T- ÖĞRENME ( T - LEARNIG) Özlem Ozan Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZET Günümüze damgasını vuran eğilimlerden biri de bilgi teknolojileri (BT) ve telekomünikasyonun yakınsamasıdır. Böylece her zaman, her yerden, kol saati gibi giyilebilir aygıtlar kullanarak, kablo bağlantısı olmadan, çok geniş bantta iletişim olanağından yararlanılmaya başlanılmıştır. Bu döngünün içerisinde, bilgi ve iletişim disiplinlerinin birbirine yakınsamasıyla eğitim, eğlence ya da bilgilenme gibi farklı amaçlarla herkes tarafından kullanılan, toplumun değer yargılarını şekillendirmede en etkili araçlardan biri olan televizyon da önümüzdeki on yıl içerisinde yeni bilgi teknolojileriyle tamamen bütünleşik bir yapıya sahip olacaktır. Televizyon, sürekli açık ve internete bağlı, etkileşimli bir araç haline gelerek, evdeki dijital eğitim, alış-veriş, iş ve eğlence merkezi olacak, literatüre t-öğrenme (televisual learning), t-ticaret / t- commerce gibi sözcükler yerleşecek ve geleceğin portalları televizyon üzerinden de hizmet vereceklerdir. Bu çalışmada, etileşimli televizyonun, getirileri, tarihsel gelişim süreci, dünyadaki uygulamaları ve toplumsal yansımaları kısaca incelenmiş, uzaktan eğitimde etv nin kullanımı tartışılmış ve Türkiye için öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Etkileşimli TV, T-Öğrenme ABSTRACT The merger of information technology and communication is trend of present day. Technology is erasing the boundaries of television, telephone and computers. Television will become a home networking, getting information, entertainment, education center. The purpose of this study to raise awareness, provide a point of view for the range of existing developments and future possibilities for TV-based learning -t-learning and make suggestions for Turkey. Anahtar Sözcükler: Interactive TV, t-learning, TV-based learning 1

2 GİRİŞ Günümüze damgasını vuran eğilimlerden biri de bilgi teknolojileri (BT) ve telekomünikasyonun yakınsamasıdır. Böylece her zaman, her yerden, kol saati gibi giyilebilir aygıtlar kullanarak, kablo bağlantısı olmadan, çok geniş bantta iletişim olanağından yararlanılmaya başlanılmıştır. Bu döngünün içerisinde, bilgi ve iletişim disiplinlerinin birbirine yakınsamasıyla eğitim, eğlence ya da bilgilenme gibi farklı amaçlarla herkes tarafından kullanılan, toplumun değer yargılarını şekillendirmede en etkili araçlardan biri olan televizyon da önümüzdeki on yıl içerisinde yeni bilgi teknolojileriyle tamamen bütünleşik bir yapıya sahip olacaktır. Televizyon, sürekli açık ve internete bağlı, etkileşimli bir araç haline gelerek, evdeki dijital eğitim, alış-veriş, iş ve eğlence merkezi olacak, literatüre t-öğrenme (televisual learning), t-ticaret / t- commerce gibi sözcükler yerleşecek ve geleceğin portalları televizyon üzerinden de hizmet vereceklerdir. Bu süreç içerisinde Etkileşimli TV PC nin yerini alacaktır dememiz söz konusu değil ancak; etkileşimli TV nin PC ye göre avantajı ve evlerde tercih edilmesinin olası sebebi buzdolabı, fırın gibi yazılım ve donanım açısından kolay ve sorunsuz kullanımı, bilgisayar gibi yeni bir teknoloji değil, cep telefonu gibi var olan insanların yıllardır kullandığı ve artık onlar için olmazsa olmaz bir teknolojinin gelişmişi olarak algılanması ve getirdiği rahat etkileşim imkanı olacaktır. Bu bağlamda, gelişmiş ülkelerde bile bilgisayarlaşma oranın hala % 100 olmadığını fakat en fakir insanların evinde bile televizyon bulunduğunu göz önüne alarak, interaktif bilgi servislerine ulaşmanın yeni bir yolu olan, pasif bir ortamdan aktif bir ortama, kitleselden kişisele dönüşen ve hayat boyu öğrenme için yeni fırsatlar sunan etkileşimli televizyon, bir eğitim ortamı olarak geleneksel eğitimin ulaştığı kitleden daha fazla kitleye ulaşma potansiyeline sahip gelecek kuşak öğrenme platformlarından biri olarak tasarlanmaktadır. Bu çalışmada, etileşimli televizyonun, getirileri, tarihsel gelişim süreci, dünyadaki uygulamaları ve toplumsal yansımaları kısaca incelenmiş, uzaktan eğitimde etv nin kullanımı tartışılmış ve Türkiye için öneriler sunulmuştur. ETKİLEŞİMLİ TV NEDİR? Etkileşimli TV (ETV), izleyiciye kendi televizyon programlarını kontrol ve özelleştirme imkânıyla birlikte geniş bir seçim yelpazesi sunan iki yönlü etkileşimli servistir. ETKİLEŞİMLİ TV NİN ÇALIŞMA ŞEKLİ E-TV de, yüksek hızlı, optik fiber bağlantılar üzerinden, yerel bir dağıtım veya anahtarlama merkezine doğru bir video sinyali iletilir. Orada, işaret MPEG (Motion Picture Experts Group) standartlarına göre sıkıştırıldıktan sonra bir abone hattına doğru anahtarlanır ve abonenin evinde TV cihazına bağlı sıkıştırılmış video sinyali ters işlem uygulayarak açan bir kutu tarafından alınır 1. Bu kutuya set üstü kutu adı verilmektedir. ETV nin en kritik bileşeni, henüz üzerinde tam bir standart sağlanamamış olan bu set üstü kutudur. İletilen etkileşimli video sinyaller, cep telefonu modelleri arasındaki farkılılık ve uyumsuzluklar gibi, kullanılan set üstü kutuya göre değişmektedir. İletim ortamı olarak, her bibi için çeşitli testler sürdürülen 1 Cambazoğlu, Türker. Etkileşimli Televizyon, BT Haber, 1999/05 2

3 uydu, radyo, telefon, hücresel telefon sistemleri ve 500 tane kadar kanal için sayısal etkileşim olanağı sağlayan fiber optik kablo kullanılabilir. Set üstü kutudaki akıllılığın derecesi, istenen etkileşimliliğin, özellik ve servislerin derecesi ile doğrudan alakalıdır. Bu kutu, kullanıcıların hizmet sağlayıcılar ile etkileşime girmesini sağlayacak mekanzimaları taşıyan ve sıkıştırılmış video sinyallerine ters işlem uygulayarak izleyicinin normal görüntüyü almasını sağlayan güçlü bir bilgisayardır. Önemli olan, hedeflenen, son kullanıcıların ilgilerinin sıcak tutulmasıdır. Seyirciler açısından etkileşimli televizyon, TV cihazının yanındaki kutudan başka bir şey değildir. Etkileşimli televizyon için mevcut şebekelerin alt yapısı, donanım ve yazılımları tedirginlik yaratan konuların başında gelmektedir. Bu şebekelerin aynı anda gelebilecek binlerce program yayını, film, oyun, yarışma, videomail, sohbet, eğitim veya evden alış veriş taleblere dayanıp dayanamayacağı, kullanımın en yoğun olduğu durumlarda aynı servis kalitesinin korunup korunamayacağı, hangi hizmetlerin, kim tarafından, ne miktarda ve ne kadar süre kullandığının belirlenmesi ve bunların ücretlendirilmesinin nasıl yapılacağı henüz tartışma aşamasındadır. Kullanıcılar kablolu TV de olduğu gibi etkileşimli TV servislere abone olarak, hizmet sağlayıcı şirketten kendileri için en uygun zamanlarda istedikleri hizmeti (film, TV programı, alış veriş, eğitim, oyun, sohbet, mail, bankacılık işlemleri ) alabilirler. Geleneksel televizyon yayıncılığındaki belirli bir programa bağlı kalma zorunluluğu yerini, etkileşimli televiyon ile Ne zaman uygunsan, o zaman izle yaklaşıma bırakmaktadır. ETKİLEŞİMLİ TV NİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ Etkileşimli TV nin gelişim süreci dijital teknolojinin gelişimiyle doğrudan alakalıdır lı yılların başında mikroişlemcilerin kapasitesinin artması ve bilgisayarların görüntü işleyebilecek seviyeye ulaşmasıyla radyo-televizyon ve bilgisayar ortak bir sistem oluşturarak aynı platformda yani dijital ortamda bir araya gelmeye başladı. Dijital Kodlama ve Dijital TV Nedir? Dijital kodlamanın temeli telgrafa ve Mors alfabesine dayanır. 2 Nasıl ki Mors alfabesinde her harfin ve sembolün nokta ve çizgilerden oluşan bir kodu buluyorsa ve bu kodlar bir araya gelerek kelimeleri, cümleleri oluşturuyorsa, dijital ortamda da her harf ve sembolün sıfır ve birlerden oluşan bir kodu bulunur ve bunlar bir araya gelerek anlamlı bütünleri oluştururlar. Örneğin Mors alfabesinde A harfi, çizgi, nokta, çizgi, nokta, nokta (-.-...), olarak kodlanırken, dijital ortamda olarak kodlanır yani sayılarla ifade edilir. Ses dijitale çevrilirken her bir notanın, kelimenin, harfin frekansı (titreşim hızı) ve şiddeti formülize edilerek sayısallaştırılır ve bilgisayara aktarılır. Görüntü ise küçük noktalara bölünerek dijitale çevrilir. Her bir noktanın özelliği (renk, parlaklık, doygunluk gibi...) sayılarla ( byte lar ile ) ifade edilir. Bu da veri işleme sürecinde işlem kolaylığını ve kaliteyi getirir. TV görüntüsünde, yatayda 720 ve dikeyde 576 noktacık, toplamda noktacık bulunur (720 ve 576 bizim de kullandığımız PAL sistemindeki aktif satır sayılarıdır). Bir kare görüntüsün noktacıktan oluştuğu, her bir noktanın 1 byte ile ifade edildiği ve TV de hareketi sağlamak için saniyede 25 2 Durmaz, Anmet (1999). Dijital Televizyonun Temelleri. ETAM A.Ş, Eskişehir 3

4 kare geçirildiği düşünülürse, bir saniyelik görüntüde x 25 = ( on milyon üç yüz altmış sekiz bin ) noktacık bulunacaktır. Bu da işlemcinin saniyede 10 milyon byte lik işlem yapması demektir. Bir saniyelik dijital görüntü bilgisinin 10 milyon harften oluşan bir ansiklopedinin içindeki yazıların bilgisine eşit olması bir başka deyişle dijital görüntünün yazıya göre çok büyük kapasiteleri istemesi nedeniyle, çalışmalar 1960 larda başlamasına rağmen bilgisayarların bu günkü anlamıyla dijital görüntüyü işlemesi 1990 lı yıllara kadar gecikmiştir. Bundan 5 6 yıl öncesine kadar TV sinyalleri analog olarak yayınlanmaktaydı, günümüzde ise dijital yayın dolayısıyla dijital TV Avrupa ve Amerika da oldukça yaygınlaşmış, ülkemizde ise yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır. Temel olarak iki tip dijital televizyon vardır: Sabit bir program akışı ile yayın yapan dijital televizyonlar (Broadcast or Scheduled TV). Program akışı bellidir. Kullanıcıya izleyeceği programı seçme olanağı sunmadan yayını dijital formatta verir. Kişiselleştirilmiş TV (Personalised TV ). İsteğe bağlı video, etkileşim, izlenilen programı kaydetme, ileri geri, durdur, gibi seçenekler sunar. Dijital Platformun Bize Getirileri Nelerdir? Yeni nesil iletişim araçları dijital platform üzerine, bilgisayar disiplini ile yapılandırılmaktadır. Cep telefonları, internet, GPRS, Wap, Bluetooth, dijital uydu telefonlar ( Iridium gibi), internette radyo, internette televizyon, televizyonda internet en belirgin örneklerdir. Peki, neden dijtal platform? Dijital iletişim teknolojisinin getirilerini şu şekilde sıralayabiliriz: Daha kaliteli ses ve görüntü, Uydu ve kablonun kanal kapasitesinde artış ve bunun sonucu olarak düşük maliyet, Parazitsiz ve gürültüsüz, temiz ve hatasız iletişim, Kayıpsız kopyalama ve farklı iletim ağlarına kayıpsız aktarım, Görüntü çözünürlüğünde seçim özgürlüğü, Aynı görüntü ve ses bilgisinin daha dar bir banttan aktarılabilmesi, En önemlisi karşılıklı veri iletimi, noktadan noktaya (point-to-point) iletişim ve etkileşim (interactivity ) Dünyada Etkileşimli TV Yeni bir platform olan etkileşimli TV üzerine ilk çalışmalar 1993 ün başlarında Microsoft,1994 de Oracle,1995 de Silicon Graphics ile başlamıştır. Her ülkede farklı stratejilerle ayağa kalkmaya çalışan ETV'nin bugüne kadar en başarılı olduğu yer, İngiltere olmuştur. Amerika'da toplam nüfusun ancak %10'luk bir bölümü televizyonları aracılığı ile iletişim kurarken İngiltere'de bu oran %35 lerdedir. Bu orana ulaşılmasında, ortak standartların sağlanmasının rolü büyüktür; ancak belki de en önemli faktör Amerika'da bilgisayarın evlerin %70'ine girmiş olmasına ve bu evlerin neredeyse tümünün Internet'e bağlı olmasına karşın İngiltere'de bu oranın ancak dörtte bir seviyelerinde gezinmesidir. Bir İngiliz ailesi Internet'e bağlanmak için iki seçeneğe sahip: Nispeten pahalı ve kullanımı zor yeni bir cihaz olan ve sürekli sorun çıkaran PC'ler ya da ETV. Evine ayrı bir köşe ihtiyacı olan ve nispeten pahalı bir PC almak yerine, Internet'te gezinmek ve kullanmak için televizyonunun uzaktan kumandasını ya da klavyesini kullananların sayısı daha fazla. İngiliz modeli Türkiye için önemli olabilir. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yüzde beşi evden Internet kullanmaktadır. Ancak evlerde televizyon kullanımı %98'ler seviyesindedir. Ucuz ve sorunsuz bir 4

5 Internet, büyük şehirlerimiz ve batıda bulunan şehirlerimizin dışında pek olanaklı değildir. Mesajlaşmak için alternatif sistem ise bayt başına en pahalı haberleşme yöntemi olan SMS (Kısa Mesaj Sistemi). Internet kaynaklarına erişim için ise alternatif çok sınırlı, zahmetli ve pahalı olduğu için bir türlü kabul görmeyen WAP tır. Ülkemizde televizyon üzerinden internet hizmeti sunulması durumunda geniş kitlere ulaşılcağı çok açıktır. Aşağıda çeşitli ülkelerdeki Etkileşimli TV kullanım durumu verilmiştir. Ülke Hizmet Sağlayıcı Açıklama Avrupa Almanya IQTV Dijital eğitim kanalları olarak planlanmış ancak daha sonra kapatılmıştır İsveç Knowledge TV Dijital eğitim kanalları olarak planlanmış ancak daha sonra kapatılmıştır Finlandiya YLE in Tema Kanalı - Kamu Kültür ve eğitim programları sunmakla beraber interaktif servisleri sınırlıdır. İrlanda Kamu yayını yapan RTE interaktif eğitim televizyonu kurmayı planlamaktadır İtalya RAI Eğitim (İtalya daki kamu Etkileşimli dil eğitim hizmeti sunuyor televizyonu), Hollanda KPN İnteraktif TV, isteğe bağlı video (video on demand) ve alıcıların yüksek hızlı internet bağlantısı ile oyun oynayabilecekleri teknolojiler üzerinde testler yapılmaktadır fakat eğitim servislerinden söz edilmemektedir. Amerika TiVO Pek çok firma olmasına rağmen Dijital TV Ultimate TV kullanım oranı %10 eğitimsel amaçlı Replay TV PBS kullanımındansa fazla bahsedilmiyor, daha çok isteğe bağlı video içerikli kullanılıyor. Web TV Asya Pasifik Avustralya TTA Easy Television Easy Television, isteğe bağlı sinema (movies on demand), İsteğe bağlı müzik, evden alış-veriş, TV üzerinde ödeme, TV üzerinden İnternet ve e- posta hizmetlerini sunmaktadır ve dünyadaki en büyük IP tabanlı interaktif TV platformlarından biridir. Çin-Hong Hong YES Ticari deneme yayınları yapıyor. isteğe bağlı video, internet erişimi ve e-posta sunuyor 5

6 Japonya Plat-One Mart 2002 de yayına başladı. Eğlence, Sinema, (Direct-to-Home satellite spor seçenekleri, yüksek etkileşim imkanı ve service) geniş ödeme seçenekleri sunuyor SkyPerfect (Direct-to-Home satellite Plat-One ın Rakibi. Kardeş TV olarak 2003 te SkyPerfectTV yi yayına soktu. service) Malezya Fine TV Piyasaya, Yüksek hızlı internet bağlantısı ve isteğe bağlı video yu birleştiren bir paket sunmaya hazırlanıyor. Bu hizmetle eğitim ve eğlenceyi birleştiren ( edutainment ) interaktif servisler de sunulacak ETKİLEŞİMLİ TV NİN OLASI TOPLUMSAL YANSIMALARI ETV nin yaşantımıza getireceği diğer yeniliklerin ve en büyük farklılıklar İnternet insanı ilişkilerden iş ilişkilerine, alış veriş alışkanlıklarından eğlence alışkanlıklarına kadar pek çok şeyin dinamiklerininin değişmesine yol açmıştır ve bu değişim henüz başlangıç aşamasındadır. Televizyon ile intenet arasındaki sınırlar kalboldukça insanların intenette geçirdikleri saatlerin ortalaması artaması ve t-öğrenme, home-shool, etkileşimli TV nin önemli olmazsa olmaz bir parçası olarak t-ticaret, kavramıyla hayatımıza yerleşmesi, Ne zaman uygunsan, o zaman izle yaklaşımı, İnsanların ilgi ve dikkatini canlı tutmak için TV programları sürelerini yarım saatle sınırlamaları TV kanalı kavramının TV Web Kanalı kavramına dönüşmesi, Amazon.com modelinde ancak; video satışlarının yapıldığı siteler, TV portalları, video arayan arama motorları, insanlar TV nin başına eğlenmek için oturduklarından eğlenceğe yönelik sitelerin sayısında artış Elektronik program rehberleri, Telefon yerine videophone kullanımı, Geleceğin televizyonları günümüz PC lerine benzer bir yapı da olması. Şu anda etkileşimli TV nin sunduğu bazı hizmetler: Video , ekran üzerinde sohbet odaları, aynı programı izleyenlerle sohbet, , alış veriş, ekrandan web sitelerine link, televizyonu kullanarak basit bir web sayfası hazırlama, isteğe bağlı video ve izlediğin kadar öde. Kullanıcılar, ETV de isterlerse yayınlarına veya reklâmlara tepkide bulunabilirler, bu yüzden reklâmcıların, etkileşimli televizyondan beklentileri yüksektir. Etkileşimli televizyon aracılığı ile izleyiciler 6

7 hakkında, örneğin kim ne istemiş, ne zaman istemiş, ne kadar sıklıkla istemiş ve ne kadar süreyle kullanmış gibi son derece değerli istatistikî bilgiler tutulabilir, analiz edilebilir ve sınıflandırılabilir ancak; bunun nasıl ve ne kadar yapılması gerektiği, ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı etik açıdan tartışmalı bir konudur. Etkileşimli televizyonun tüketici eğilimleri ile ilgili sunduğu bu imkâna (kullanıcılar hakkında bilgi toplanmasına), tüketicilerin gizlilik (tüketici mahremiyeti) hakkından dolayı, birçok sivil kuruluşun karşı çıkaması olasıdır. Haber kuruluşları, kişileri telefonla aramak ya da kâğıt üzerinde anketler yerine, olaylar olduğunda, eş zamanlı olarak, yüzlerce ve binlerce izleyicinin görüş ve tepkisini televizyon üzerinden alabileceklerdir. Üreticiler, her hangi bir yayının her hagi bir sahnesinde görünen, reklâmlarda sunulan ürün veya hizmetlerinin siparişleri anında alabilecek, satışını televizyon üzerinden yapabileceklerdir. UZAKTAN EĞİTİMDE ETKİLEŞİMLİ TV T-Öğrenme televizyona dayalı etkileşimli öğrenme olarak tanımlanabilir ve e-öğrenmenin bir alt başlığıdır. T-Öğrenmede video formatındaki etkileşimli öğrenme materyallerine televizyon araçılığı ile ulaşılır. Bazı Örnek T-Öğrenme Uygulamarı Okul Öncesi Öğrenme Becerileri Geliştirme - İngiltere BBC nin CBeebies Kanalı Çocuk programlarının içinde etkileşimli hikâyeler ve oyunlar: Renkleri tanıma ayırt etme, karakterleri tanıma ve saklandıkları yerleri hatırlama. Biligleri Hatırlama İngiltere BBC İngilizce, matematik ve fen alanlarında ulusal müfredata uygun olarak hazırlanmış soru cevap aktiviteleri, kumandadaki ok tuşları kullanılarak sorular cevaplanıyor. BBC nin web hizmeterinde de mevcut fakat televizyonda bireysel aktivitenin yaynında istenirse arkadaşlar veya aile ile birlikte bir grup aktivitesi olarak desenlenebiliyor. İnteraktif Dil Öğrenimi İtalya Eğitim Ansiklepedisi İngiltere NTL Knowledge Kanalı Sanal Dergiler Fransa & Latin Amerika DirecTV satellite Etkileşimli TV ile geliştirilmiş ve geliştirilebilecek bazı uzaktan eğitim uygulamaları Okul Öncesi Uygulamaları 3-6 yaş arasındaki çocukların renkler, uzaktan kumandanın kullanımı, sayı kavramı gibi temel uygulamalar ile öğrenme becerileri geliştirilebilir. Etkileşimli Aktivitelerle İlkokul Çağı Çocuklarının Temel Bilgi Birikimini Oluşturma Ve Temel Becerileri Kazandırmaya Yönelik Uygulamalar Okulda öğrenilenleri değişik proje, bölge ve ülkelerdeki uygulamaları ile öğrencinin öğrendiklerini gerçek hayatla birleştirmesini sağlayan programlar Etkileşim, Eğitim Ve Eğlencenin Birleştirildiği (Interactive Edutainment) Yayınlar Örneğin dizi filmler yoluyla insanlar arası iletişim sorunlarını çözme eğitimi verilip, daha sonra etkileşimli uygulamalar yapılabilir. Home-school uygulamaları 7

8 Yabancı Dil Öğretimi Profesyonellerin Sürekli Eğitimi Doktor, mühendis, eczacı, öğretmen... gibi, kendilerini sürekli yenilemeleri gereken kişilere eğitim verilebilir. Tarih Öğretimi Öğrenen tarihini öğrenmek istediği yeri, konan kameralar sayesinde istediği zaman, istediği açıdan görerek oradaki insanlarla konuşarak öğrenebilir. Kaynak (sözlük veya ansiklopedi gibi ) Olarak Kullanılabilecek Uygulamalar İlk yardım, bebek bakımı, aile içi iletişim, çocuk psikolojisi gibi yetişkinlerin günlük hayatta ihtiyaç duydukları kişisel TV (Personal TV) tabanlı eğitim uygulamaları SONUÇ VE ÖNERİLER İnteraktif TV e-öğrenme politikalarının içinde yer almalıdır çünkü İnsanların çoğunun evinde ( heme hemen her evde ) televizyon vardır. Her evde intenet bağlı bir bilgisayar yoktur. TV kullanımı kolay bir alettir İnsanlar TV den aldıkları bilgiye güvenme eğilimindedirler. Bilgisayarlar insanlara işi çağrıştırırken, TV rahatlamayı, dinlenmeyi ve eğlenceği çağrıştırmaktadır, TV, geleneksel eğitimin ulaştığından daha fazla insana ulaşma ve geleneksel eğitimin sunduğundan daha fazla öğrenim fırsatı tanıma potansiyeline sahiptir. Dünyada ETV kavramlarının ilgililerce tam olarak anlaşılmasına karşılık, yaygın uygulamaya geçiş noktası biraz uzaktır. Türkiye de ise ETV kavramı daha yeni yeni konuşulmaktadır. Mevcut şebekeler henüz internet ihtiyacını bile karşılayamaz durumdadır ancak; kurulan yeni sistemlerin stratejik planlama aşamasınada ETV nin alt yapısı mutlaka düşünülmelidir ve e-öğrenme çözümleri sununan kuruluşlar ileriye dönük olarak çözümlerinin içine interaktif dijital TV yi almalıdırlar. Günümüzde bilgiye istediği an ulaşan bir kesim bulunmasına karşın, bilişim teknolojilerini kullanamayan dolayısıyla bilgiye ulaşamayan büyük bir kesim de vardır. Pek çok insan için bilginin kaynağı televizyon olduğundan, ETV ile bu durum ortadan kaldırılarak dijital bölünmenin önüne geçilebilir. ETV ile hazırlanacak eğitim programlarında karşılaşılabilecek sıkıntılar: Pasif izleyenlerin, aktif öğrenenlere nasıl dönüştürüleceği, Etkin bir öğrenme ile eğlencenin nasıl dengede tutulacağı, Kendi kendine öğrenmeyi bilmeyen bireylerin öğrenmelerini, kendi kararlarıyla istedikleri zamanda, kendi evlerinde şekillendirmelerinin nasıl sağlanacağı, T-öğrenme destek sistemlerini nasıl oluşturulacağı, Evde öğrenmenin nasıl sağlanacağı ve farklı fiziksel mekânlardaki ( okul, iş yeri ev, öğrenme merkezleri, atölyeler ) öğrenme aktivitelerinin nasıl entegre edileceği, 8

9 Televizyon ile Internet nimetleri yalnızca bir kutu aracılığı ile birleştirilebildiğinde çok geniş bir pazara hitap edebileceğinden ülkemizde de kısa süre içinde bazı girişimler olacağını tahmin etmek zor değildir. KAYNAKÇA Akman, Tunç. Televizyon Akıllısı. Macworld Türkiye, Mayıs (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Atwere Daniel, Peter Bates (2003). Interactive TV a learning platform with potential. Learning and Skills Development Agency (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Bates, Peter J (2003). T-learning Study: A study into TV-based interactive learning to the home. Pjb Associates, UK (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Cambazoğlu, Türker. Etkileşimli Televizyon. BT Haber Online. Sayı:218, Mayıs, (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Durmaz, Ahmet (1999). Dijital Televizyonun Temelleri. ETAM A.Ş.Eskişehir InOutTV (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Jones, Micheal B. The Microsoft Interactive TV System: An Experience Report. Technical Report MSR-TR (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Joyce, Erin. Geleceğin Portal Savaşı. BT Haber Online (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Kingston Interactive Television (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) M. Lytras, C. Lougos, P. Chozos, and A. Pouloudi. Interactive television and e-learning convergence: Examining the potential of t-learning. In European Conference on e-learning 2002, (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) ReplyTV (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Swann, Phillip (2000). TV dot com. TV Books L.L.C. New York TiVo (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) TiVo UK (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Video Networks (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) UltimateTV (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) 9

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ. akademia

ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ. akademia ERCİYES İLETİŞİM 2011 TEMMUZ 1 Yakınsama: Yeni Medyanın İtici Gücü ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2011 Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 2, (54-66) Sedat Özel (Arş. Gör. Dr.) Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ 482BK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİM DALI İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI:

Detaylı

SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI

SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI Dijital İletişim Teknolojileri İhtisas Dergisi OCAK 2015 SAYI: 6 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR TUYAD DAN ELEKTRONİK GERİ DÖNÜŞÜM HAMLESİ SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞI DÜZLEMSEL UYDU ANTENLERİ

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 Değerli öğrenciler sizler için hazırlanan bu notta aşağıdaki konulara ilişkin bölümler bulunmaktadır. 1. İletişim nedir?

Detaylı

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ ÖZET Sedat ÖZEL Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Kocaeli Video dosyalarının

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Erciyes İletişim 2009 TEMMUZ Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Yazı İşleri Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ Yazı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV

TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV TÜRKİYE DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar IV Doç. Dr. T. Volkan YÜZER Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Ocak 2013, Eskişehir ii Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba Dünya

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

İNTERNET VE TÜRKİYEDE İNTERNETİN GELİŞİMİ

İNTERNET VE TÜRKİYEDE İNTERNETİN GELİŞİMİ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ İNTERNET VE TÜRKİYEDE İNTERNETİN GELİŞİMİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN: Ahmet PARLAK DANIŞMAN: Yrd.Doç. Dr. Hasan Hüseyin BALIK Temmuz

Detaylı

SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 2745 SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND USE OF BLOG IN

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Mobil Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Yaşam Boyu Öğrenme

Detaylı

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA 8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA SOSYAL AĞLAR Son zamanlarda tüm dünyada beklenmedik bir hızla yayılan ve milyonlarca insanı etkisi altına alan sosyal ağlar, insanların birbirileri ile olan ilişkilerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UYGULAMALI İKTİSAT ANABİLİM DALI OECD ÜLKELERİNDE GENİŞBANT İNTERNET TALEBİ: PANEL VERİ UYGULAMASI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UYGULAMALI İKTİSAT ANABİLİM DALI OECD ÜLKELERİNDE GENİŞBANT İNTERNET TALEBİ: PANEL VERİ UYGULAMASI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UYGULAMALI İKTİSAT ANABİLİM DALI OECD ÜLKELERİNDE GENİŞBANT İNTERNET TALEBİ: PANEL VERİ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mustafa Can KÜÇÜKER Tez

Detaylı

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Internet ve Güvenlik. Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Internet ve Güvenlik Hazırlayan ve Sunan Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK Giriş Bilgi çağı, insanlar ve kuruluşlar arasında bilgi aktarımının hızlı ve etkin olarak yapılmasını gerektirmektedir. Elektronik ve

Detaylı

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.165-185. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET VE E-TİCARET REHBERİ Hazırlayan Nuray KORKMAZ İstanbul, 2002 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı