GELECEK KUŞAK ÖĞRENME: T- ÖĞRENME ( T - LEARNIG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELECEK KUŞAK ÖĞRENME: T- ÖĞRENME ( T - LEARNIG)"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6 9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya GELECEK KUŞAK ÖĞRENME: T- ÖĞRENME ( T - LEARNIG) Özlem Ozan Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZET Günümüze damgasını vuran eğilimlerden biri de bilgi teknolojileri (BT) ve telekomünikasyonun yakınsamasıdır. Böylece her zaman, her yerden, kol saati gibi giyilebilir aygıtlar kullanarak, kablo bağlantısı olmadan, çok geniş bantta iletişim olanağından yararlanılmaya başlanılmıştır. Bu döngünün içerisinde, bilgi ve iletişim disiplinlerinin birbirine yakınsamasıyla eğitim, eğlence ya da bilgilenme gibi farklı amaçlarla herkes tarafından kullanılan, toplumun değer yargılarını şekillendirmede en etkili araçlardan biri olan televizyon da önümüzdeki on yıl içerisinde yeni bilgi teknolojileriyle tamamen bütünleşik bir yapıya sahip olacaktır. Televizyon, sürekli açık ve internete bağlı, etkileşimli bir araç haline gelerek, evdeki dijital eğitim, alış-veriş, iş ve eğlence merkezi olacak, literatüre t-öğrenme (televisual learning), t-ticaret / t- commerce gibi sözcükler yerleşecek ve geleceğin portalları televizyon üzerinden de hizmet vereceklerdir. Bu çalışmada, etileşimli televizyonun, getirileri, tarihsel gelişim süreci, dünyadaki uygulamaları ve toplumsal yansımaları kısaca incelenmiş, uzaktan eğitimde etv nin kullanımı tartışılmış ve Türkiye için öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Etkileşimli TV, T-Öğrenme ABSTRACT The merger of information technology and communication is trend of present day. Technology is erasing the boundaries of television, telephone and computers. Television will become a home networking, getting information, entertainment, education center. The purpose of this study to raise awareness, provide a point of view for the range of existing developments and future possibilities for TV-based learning -t-learning and make suggestions for Turkey. Anahtar Sözcükler: Interactive TV, t-learning, TV-based learning 1

2 GİRİŞ Günümüze damgasını vuran eğilimlerden biri de bilgi teknolojileri (BT) ve telekomünikasyonun yakınsamasıdır. Böylece her zaman, her yerden, kol saati gibi giyilebilir aygıtlar kullanarak, kablo bağlantısı olmadan, çok geniş bantta iletişim olanağından yararlanılmaya başlanılmıştır. Bu döngünün içerisinde, bilgi ve iletişim disiplinlerinin birbirine yakınsamasıyla eğitim, eğlence ya da bilgilenme gibi farklı amaçlarla herkes tarafından kullanılan, toplumun değer yargılarını şekillendirmede en etkili araçlardan biri olan televizyon da önümüzdeki on yıl içerisinde yeni bilgi teknolojileriyle tamamen bütünleşik bir yapıya sahip olacaktır. Televizyon, sürekli açık ve internete bağlı, etkileşimli bir araç haline gelerek, evdeki dijital eğitim, alış-veriş, iş ve eğlence merkezi olacak, literatüre t-öğrenme (televisual learning), t-ticaret / t- commerce gibi sözcükler yerleşecek ve geleceğin portalları televizyon üzerinden de hizmet vereceklerdir. Bu süreç içerisinde Etkileşimli TV PC nin yerini alacaktır dememiz söz konusu değil ancak; etkileşimli TV nin PC ye göre avantajı ve evlerde tercih edilmesinin olası sebebi buzdolabı, fırın gibi yazılım ve donanım açısından kolay ve sorunsuz kullanımı, bilgisayar gibi yeni bir teknoloji değil, cep telefonu gibi var olan insanların yıllardır kullandığı ve artık onlar için olmazsa olmaz bir teknolojinin gelişmişi olarak algılanması ve getirdiği rahat etkileşim imkanı olacaktır. Bu bağlamda, gelişmiş ülkelerde bile bilgisayarlaşma oranın hala % 100 olmadığını fakat en fakir insanların evinde bile televizyon bulunduğunu göz önüne alarak, interaktif bilgi servislerine ulaşmanın yeni bir yolu olan, pasif bir ortamdan aktif bir ortama, kitleselden kişisele dönüşen ve hayat boyu öğrenme için yeni fırsatlar sunan etkileşimli televizyon, bir eğitim ortamı olarak geleneksel eğitimin ulaştığı kitleden daha fazla kitleye ulaşma potansiyeline sahip gelecek kuşak öğrenme platformlarından biri olarak tasarlanmaktadır. Bu çalışmada, etileşimli televizyonun, getirileri, tarihsel gelişim süreci, dünyadaki uygulamaları ve toplumsal yansımaları kısaca incelenmiş, uzaktan eğitimde etv nin kullanımı tartışılmış ve Türkiye için öneriler sunulmuştur. ETKİLEŞİMLİ TV NEDİR? Etkileşimli TV (ETV), izleyiciye kendi televizyon programlarını kontrol ve özelleştirme imkânıyla birlikte geniş bir seçim yelpazesi sunan iki yönlü etkileşimli servistir. ETKİLEŞİMLİ TV NİN ÇALIŞMA ŞEKLİ E-TV de, yüksek hızlı, optik fiber bağlantılar üzerinden, yerel bir dağıtım veya anahtarlama merkezine doğru bir video sinyali iletilir. Orada, işaret MPEG (Motion Picture Experts Group) standartlarına göre sıkıştırıldıktan sonra bir abone hattına doğru anahtarlanır ve abonenin evinde TV cihazına bağlı sıkıştırılmış video sinyali ters işlem uygulayarak açan bir kutu tarafından alınır 1. Bu kutuya set üstü kutu adı verilmektedir. ETV nin en kritik bileşeni, henüz üzerinde tam bir standart sağlanamamış olan bu set üstü kutudur. İletilen etkileşimli video sinyaller, cep telefonu modelleri arasındaki farkılılık ve uyumsuzluklar gibi, kullanılan set üstü kutuya göre değişmektedir. İletim ortamı olarak, her bibi için çeşitli testler sürdürülen 1 Cambazoğlu, Türker. Etkileşimli Televizyon, BT Haber, 1999/05 2

3 uydu, radyo, telefon, hücresel telefon sistemleri ve 500 tane kadar kanal için sayısal etkileşim olanağı sağlayan fiber optik kablo kullanılabilir. Set üstü kutudaki akıllılığın derecesi, istenen etkileşimliliğin, özellik ve servislerin derecesi ile doğrudan alakalıdır. Bu kutu, kullanıcıların hizmet sağlayıcılar ile etkileşime girmesini sağlayacak mekanzimaları taşıyan ve sıkıştırılmış video sinyallerine ters işlem uygulayarak izleyicinin normal görüntüyü almasını sağlayan güçlü bir bilgisayardır. Önemli olan, hedeflenen, son kullanıcıların ilgilerinin sıcak tutulmasıdır. Seyirciler açısından etkileşimli televizyon, TV cihazının yanındaki kutudan başka bir şey değildir. Etkileşimli televizyon için mevcut şebekelerin alt yapısı, donanım ve yazılımları tedirginlik yaratan konuların başında gelmektedir. Bu şebekelerin aynı anda gelebilecek binlerce program yayını, film, oyun, yarışma, videomail, sohbet, eğitim veya evden alış veriş taleblere dayanıp dayanamayacağı, kullanımın en yoğun olduğu durumlarda aynı servis kalitesinin korunup korunamayacağı, hangi hizmetlerin, kim tarafından, ne miktarda ve ne kadar süre kullandığının belirlenmesi ve bunların ücretlendirilmesinin nasıl yapılacağı henüz tartışma aşamasındadır. Kullanıcılar kablolu TV de olduğu gibi etkileşimli TV servislere abone olarak, hizmet sağlayıcı şirketten kendileri için en uygun zamanlarda istedikleri hizmeti (film, TV programı, alış veriş, eğitim, oyun, sohbet, mail, bankacılık işlemleri ) alabilirler. Geleneksel televizyon yayıncılığındaki belirli bir programa bağlı kalma zorunluluğu yerini, etkileşimli televiyon ile Ne zaman uygunsan, o zaman izle yaklaşıma bırakmaktadır. ETKİLEŞİMLİ TV NİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ Etkileşimli TV nin gelişim süreci dijital teknolojinin gelişimiyle doğrudan alakalıdır lı yılların başında mikroişlemcilerin kapasitesinin artması ve bilgisayarların görüntü işleyebilecek seviyeye ulaşmasıyla radyo-televizyon ve bilgisayar ortak bir sistem oluşturarak aynı platformda yani dijital ortamda bir araya gelmeye başladı. Dijital Kodlama ve Dijital TV Nedir? Dijital kodlamanın temeli telgrafa ve Mors alfabesine dayanır. 2 Nasıl ki Mors alfabesinde her harfin ve sembolün nokta ve çizgilerden oluşan bir kodu buluyorsa ve bu kodlar bir araya gelerek kelimeleri, cümleleri oluşturuyorsa, dijital ortamda da her harf ve sembolün sıfır ve birlerden oluşan bir kodu bulunur ve bunlar bir araya gelerek anlamlı bütünleri oluştururlar. Örneğin Mors alfabesinde A harfi, çizgi, nokta, çizgi, nokta, nokta (-.-...), olarak kodlanırken, dijital ortamda olarak kodlanır yani sayılarla ifade edilir. Ses dijitale çevrilirken her bir notanın, kelimenin, harfin frekansı (titreşim hızı) ve şiddeti formülize edilerek sayısallaştırılır ve bilgisayara aktarılır. Görüntü ise küçük noktalara bölünerek dijitale çevrilir. Her bir noktanın özelliği (renk, parlaklık, doygunluk gibi...) sayılarla ( byte lar ile ) ifade edilir. Bu da veri işleme sürecinde işlem kolaylığını ve kaliteyi getirir. TV görüntüsünde, yatayda 720 ve dikeyde 576 noktacık, toplamda noktacık bulunur (720 ve 576 bizim de kullandığımız PAL sistemindeki aktif satır sayılarıdır). Bir kare görüntüsün noktacıktan oluştuğu, her bir noktanın 1 byte ile ifade edildiği ve TV de hareketi sağlamak için saniyede 25 2 Durmaz, Anmet (1999). Dijital Televizyonun Temelleri. ETAM A.Ş, Eskişehir 3

4 kare geçirildiği düşünülürse, bir saniyelik görüntüde x 25 = ( on milyon üç yüz altmış sekiz bin ) noktacık bulunacaktır. Bu da işlemcinin saniyede 10 milyon byte lik işlem yapması demektir. Bir saniyelik dijital görüntü bilgisinin 10 milyon harften oluşan bir ansiklopedinin içindeki yazıların bilgisine eşit olması bir başka deyişle dijital görüntünün yazıya göre çok büyük kapasiteleri istemesi nedeniyle, çalışmalar 1960 larda başlamasına rağmen bilgisayarların bu günkü anlamıyla dijital görüntüyü işlemesi 1990 lı yıllara kadar gecikmiştir. Bundan 5 6 yıl öncesine kadar TV sinyalleri analog olarak yayınlanmaktaydı, günümüzde ise dijital yayın dolayısıyla dijital TV Avrupa ve Amerika da oldukça yaygınlaşmış, ülkemizde ise yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır. Temel olarak iki tip dijital televizyon vardır: Sabit bir program akışı ile yayın yapan dijital televizyonlar (Broadcast or Scheduled TV). Program akışı bellidir. Kullanıcıya izleyeceği programı seçme olanağı sunmadan yayını dijital formatta verir. Kişiselleştirilmiş TV (Personalised TV ). İsteğe bağlı video, etkileşim, izlenilen programı kaydetme, ileri geri, durdur, gibi seçenekler sunar. Dijital Platformun Bize Getirileri Nelerdir? Yeni nesil iletişim araçları dijital platform üzerine, bilgisayar disiplini ile yapılandırılmaktadır. Cep telefonları, internet, GPRS, Wap, Bluetooth, dijital uydu telefonlar ( Iridium gibi), internette radyo, internette televizyon, televizyonda internet en belirgin örneklerdir. Peki, neden dijtal platform? Dijital iletişim teknolojisinin getirilerini şu şekilde sıralayabiliriz: Daha kaliteli ses ve görüntü, Uydu ve kablonun kanal kapasitesinde artış ve bunun sonucu olarak düşük maliyet, Parazitsiz ve gürültüsüz, temiz ve hatasız iletişim, Kayıpsız kopyalama ve farklı iletim ağlarına kayıpsız aktarım, Görüntü çözünürlüğünde seçim özgürlüğü, Aynı görüntü ve ses bilgisinin daha dar bir banttan aktarılabilmesi, En önemlisi karşılıklı veri iletimi, noktadan noktaya (point-to-point) iletişim ve etkileşim (interactivity ) Dünyada Etkileşimli TV Yeni bir platform olan etkileşimli TV üzerine ilk çalışmalar 1993 ün başlarında Microsoft,1994 de Oracle,1995 de Silicon Graphics ile başlamıştır. Her ülkede farklı stratejilerle ayağa kalkmaya çalışan ETV'nin bugüne kadar en başarılı olduğu yer, İngiltere olmuştur. Amerika'da toplam nüfusun ancak %10'luk bir bölümü televizyonları aracılığı ile iletişim kurarken İngiltere'de bu oran %35 lerdedir. Bu orana ulaşılmasında, ortak standartların sağlanmasının rolü büyüktür; ancak belki de en önemli faktör Amerika'da bilgisayarın evlerin %70'ine girmiş olmasına ve bu evlerin neredeyse tümünün Internet'e bağlı olmasına karşın İngiltere'de bu oranın ancak dörtte bir seviyelerinde gezinmesidir. Bir İngiliz ailesi Internet'e bağlanmak için iki seçeneğe sahip: Nispeten pahalı ve kullanımı zor yeni bir cihaz olan ve sürekli sorun çıkaran PC'ler ya da ETV. Evine ayrı bir köşe ihtiyacı olan ve nispeten pahalı bir PC almak yerine, Internet'te gezinmek ve kullanmak için televizyonunun uzaktan kumandasını ya da klavyesini kullananların sayısı daha fazla. İngiliz modeli Türkiye için önemli olabilir. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yüzde beşi evden Internet kullanmaktadır. Ancak evlerde televizyon kullanımı %98'ler seviyesindedir. Ucuz ve sorunsuz bir 4

5 Internet, büyük şehirlerimiz ve batıda bulunan şehirlerimizin dışında pek olanaklı değildir. Mesajlaşmak için alternatif sistem ise bayt başına en pahalı haberleşme yöntemi olan SMS (Kısa Mesaj Sistemi). Internet kaynaklarına erişim için ise alternatif çok sınırlı, zahmetli ve pahalı olduğu için bir türlü kabul görmeyen WAP tır. Ülkemizde televizyon üzerinden internet hizmeti sunulması durumunda geniş kitlere ulaşılcağı çok açıktır. Aşağıda çeşitli ülkelerdeki Etkileşimli TV kullanım durumu verilmiştir. Ülke Hizmet Sağlayıcı Açıklama Avrupa Almanya IQTV Dijital eğitim kanalları olarak planlanmış ancak daha sonra kapatılmıştır İsveç Knowledge TV Dijital eğitim kanalları olarak planlanmış ancak daha sonra kapatılmıştır Finlandiya YLE in Tema Kanalı - Kamu Kültür ve eğitim programları sunmakla beraber interaktif servisleri sınırlıdır. İrlanda Kamu yayını yapan RTE interaktif eğitim televizyonu kurmayı planlamaktadır İtalya RAI Eğitim (İtalya daki kamu Etkileşimli dil eğitim hizmeti sunuyor televizyonu), Hollanda KPN İnteraktif TV, isteğe bağlı video (video on demand) ve alıcıların yüksek hızlı internet bağlantısı ile oyun oynayabilecekleri teknolojiler üzerinde testler yapılmaktadır fakat eğitim servislerinden söz edilmemektedir. Amerika TiVO Pek çok firma olmasına rağmen Dijital TV Ultimate TV kullanım oranı %10 eğitimsel amaçlı Replay TV PBS kullanımındansa fazla bahsedilmiyor, daha çok isteğe bağlı video içerikli kullanılıyor. Web TV Asya Pasifik Avustralya TTA Easy Television Easy Television, isteğe bağlı sinema (movies on demand), İsteğe bağlı müzik, evden alış-veriş, TV üzerinde ödeme, TV üzerinden İnternet ve e- posta hizmetlerini sunmaktadır ve dünyadaki en büyük IP tabanlı interaktif TV platformlarından biridir. Çin-Hong Hong YES Ticari deneme yayınları yapıyor. isteğe bağlı video, internet erişimi ve e-posta sunuyor 5

6 Japonya Plat-One Mart 2002 de yayına başladı. Eğlence, Sinema, (Direct-to-Home satellite spor seçenekleri, yüksek etkileşim imkanı ve service) geniş ödeme seçenekleri sunuyor SkyPerfect (Direct-to-Home satellite Plat-One ın Rakibi. Kardeş TV olarak 2003 te SkyPerfectTV yi yayına soktu. service) Malezya Fine TV Piyasaya, Yüksek hızlı internet bağlantısı ve isteğe bağlı video yu birleştiren bir paket sunmaya hazırlanıyor. Bu hizmetle eğitim ve eğlenceyi birleştiren ( edutainment ) interaktif servisler de sunulacak ETKİLEŞİMLİ TV NİN OLASI TOPLUMSAL YANSIMALARI ETV nin yaşantımıza getireceği diğer yeniliklerin ve en büyük farklılıklar İnternet insanı ilişkilerden iş ilişkilerine, alış veriş alışkanlıklarından eğlence alışkanlıklarına kadar pek çok şeyin dinamiklerininin değişmesine yol açmıştır ve bu değişim henüz başlangıç aşamasındadır. Televizyon ile intenet arasındaki sınırlar kalboldukça insanların intenette geçirdikleri saatlerin ortalaması artaması ve t-öğrenme, home-shool, etkileşimli TV nin önemli olmazsa olmaz bir parçası olarak t-ticaret, kavramıyla hayatımıza yerleşmesi, Ne zaman uygunsan, o zaman izle yaklaşımı, İnsanların ilgi ve dikkatini canlı tutmak için TV programları sürelerini yarım saatle sınırlamaları TV kanalı kavramının TV Web Kanalı kavramına dönüşmesi, Amazon.com modelinde ancak; video satışlarının yapıldığı siteler, TV portalları, video arayan arama motorları, insanlar TV nin başına eğlenmek için oturduklarından eğlenceğe yönelik sitelerin sayısında artış Elektronik program rehberleri, Telefon yerine videophone kullanımı, Geleceğin televizyonları günümüz PC lerine benzer bir yapı da olması. Şu anda etkileşimli TV nin sunduğu bazı hizmetler: Video , ekran üzerinde sohbet odaları, aynı programı izleyenlerle sohbet, , alış veriş, ekrandan web sitelerine link, televizyonu kullanarak basit bir web sayfası hazırlama, isteğe bağlı video ve izlediğin kadar öde. Kullanıcılar, ETV de isterlerse yayınlarına veya reklâmlara tepkide bulunabilirler, bu yüzden reklâmcıların, etkileşimli televizyondan beklentileri yüksektir. Etkileşimli televizyon aracılığı ile izleyiciler 6

7 hakkında, örneğin kim ne istemiş, ne zaman istemiş, ne kadar sıklıkla istemiş ve ne kadar süreyle kullanmış gibi son derece değerli istatistikî bilgiler tutulabilir, analiz edilebilir ve sınıflandırılabilir ancak; bunun nasıl ve ne kadar yapılması gerektiği, ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı etik açıdan tartışmalı bir konudur. Etkileşimli televizyonun tüketici eğilimleri ile ilgili sunduğu bu imkâna (kullanıcılar hakkında bilgi toplanmasına), tüketicilerin gizlilik (tüketici mahremiyeti) hakkından dolayı, birçok sivil kuruluşun karşı çıkaması olasıdır. Haber kuruluşları, kişileri telefonla aramak ya da kâğıt üzerinde anketler yerine, olaylar olduğunda, eş zamanlı olarak, yüzlerce ve binlerce izleyicinin görüş ve tepkisini televizyon üzerinden alabileceklerdir. Üreticiler, her hangi bir yayının her hagi bir sahnesinde görünen, reklâmlarda sunulan ürün veya hizmetlerinin siparişleri anında alabilecek, satışını televizyon üzerinden yapabileceklerdir. UZAKTAN EĞİTİMDE ETKİLEŞİMLİ TV T-Öğrenme televizyona dayalı etkileşimli öğrenme olarak tanımlanabilir ve e-öğrenmenin bir alt başlığıdır. T-Öğrenmede video formatındaki etkileşimli öğrenme materyallerine televizyon araçılığı ile ulaşılır. Bazı Örnek T-Öğrenme Uygulamarı Okul Öncesi Öğrenme Becerileri Geliştirme - İngiltere BBC nin CBeebies Kanalı Çocuk programlarının içinde etkileşimli hikâyeler ve oyunlar: Renkleri tanıma ayırt etme, karakterleri tanıma ve saklandıkları yerleri hatırlama. Biligleri Hatırlama İngiltere BBC İngilizce, matematik ve fen alanlarında ulusal müfredata uygun olarak hazırlanmış soru cevap aktiviteleri, kumandadaki ok tuşları kullanılarak sorular cevaplanıyor. BBC nin web hizmeterinde de mevcut fakat televizyonda bireysel aktivitenin yaynında istenirse arkadaşlar veya aile ile birlikte bir grup aktivitesi olarak desenlenebiliyor. İnteraktif Dil Öğrenimi İtalya Eğitim Ansiklepedisi İngiltere NTL Knowledge Kanalı Sanal Dergiler Fransa & Latin Amerika DirecTV satellite Etkileşimli TV ile geliştirilmiş ve geliştirilebilecek bazı uzaktan eğitim uygulamaları Okul Öncesi Uygulamaları 3-6 yaş arasındaki çocukların renkler, uzaktan kumandanın kullanımı, sayı kavramı gibi temel uygulamalar ile öğrenme becerileri geliştirilebilir. Etkileşimli Aktivitelerle İlkokul Çağı Çocuklarının Temel Bilgi Birikimini Oluşturma Ve Temel Becerileri Kazandırmaya Yönelik Uygulamalar Okulda öğrenilenleri değişik proje, bölge ve ülkelerdeki uygulamaları ile öğrencinin öğrendiklerini gerçek hayatla birleştirmesini sağlayan programlar Etkileşim, Eğitim Ve Eğlencenin Birleştirildiği (Interactive Edutainment) Yayınlar Örneğin dizi filmler yoluyla insanlar arası iletişim sorunlarını çözme eğitimi verilip, daha sonra etkileşimli uygulamalar yapılabilir. Home-school uygulamaları 7

8 Yabancı Dil Öğretimi Profesyonellerin Sürekli Eğitimi Doktor, mühendis, eczacı, öğretmen... gibi, kendilerini sürekli yenilemeleri gereken kişilere eğitim verilebilir. Tarih Öğretimi Öğrenen tarihini öğrenmek istediği yeri, konan kameralar sayesinde istediği zaman, istediği açıdan görerek oradaki insanlarla konuşarak öğrenebilir. Kaynak (sözlük veya ansiklopedi gibi ) Olarak Kullanılabilecek Uygulamalar İlk yardım, bebek bakımı, aile içi iletişim, çocuk psikolojisi gibi yetişkinlerin günlük hayatta ihtiyaç duydukları kişisel TV (Personal TV) tabanlı eğitim uygulamaları SONUÇ VE ÖNERİLER İnteraktif TV e-öğrenme politikalarının içinde yer almalıdır çünkü İnsanların çoğunun evinde ( heme hemen her evde ) televizyon vardır. Her evde intenet bağlı bir bilgisayar yoktur. TV kullanımı kolay bir alettir İnsanlar TV den aldıkları bilgiye güvenme eğilimindedirler. Bilgisayarlar insanlara işi çağrıştırırken, TV rahatlamayı, dinlenmeyi ve eğlenceği çağrıştırmaktadır, TV, geleneksel eğitimin ulaştığından daha fazla insana ulaşma ve geleneksel eğitimin sunduğundan daha fazla öğrenim fırsatı tanıma potansiyeline sahiptir. Dünyada ETV kavramlarının ilgililerce tam olarak anlaşılmasına karşılık, yaygın uygulamaya geçiş noktası biraz uzaktır. Türkiye de ise ETV kavramı daha yeni yeni konuşulmaktadır. Mevcut şebekeler henüz internet ihtiyacını bile karşılayamaz durumdadır ancak; kurulan yeni sistemlerin stratejik planlama aşamasınada ETV nin alt yapısı mutlaka düşünülmelidir ve e-öğrenme çözümleri sununan kuruluşlar ileriye dönük olarak çözümlerinin içine interaktif dijital TV yi almalıdırlar. Günümüzde bilgiye istediği an ulaşan bir kesim bulunmasına karşın, bilişim teknolojilerini kullanamayan dolayısıyla bilgiye ulaşamayan büyük bir kesim de vardır. Pek çok insan için bilginin kaynağı televizyon olduğundan, ETV ile bu durum ortadan kaldırılarak dijital bölünmenin önüne geçilebilir. ETV ile hazırlanacak eğitim programlarında karşılaşılabilecek sıkıntılar: Pasif izleyenlerin, aktif öğrenenlere nasıl dönüştürüleceği, Etkin bir öğrenme ile eğlencenin nasıl dengede tutulacağı, Kendi kendine öğrenmeyi bilmeyen bireylerin öğrenmelerini, kendi kararlarıyla istedikleri zamanda, kendi evlerinde şekillendirmelerinin nasıl sağlanacağı, T-öğrenme destek sistemlerini nasıl oluşturulacağı, Evde öğrenmenin nasıl sağlanacağı ve farklı fiziksel mekânlardaki ( okul, iş yeri ev, öğrenme merkezleri, atölyeler ) öğrenme aktivitelerinin nasıl entegre edileceği, 8

9 Televizyon ile Internet nimetleri yalnızca bir kutu aracılığı ile birleştirilebildiğinde çok geniş bir pazara hitap edebileceğinden ülkemizde de kısa süre içinde bazı girişimler olacağını tahmin etmek zor değildir. KAYNAKÇA Akman, Tunç. Televizyon Akıllısı. Macworld Türkiye, Mayıs (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Atwere Daniel, Peter Bates (2003). Interactive TV a learning platform with potential. Learning and Skills Development Agency (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Bates, Peter J (2003). T-learning Study: A study into TV-based interactive learning to the home. Pjb Associates, UK (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Cambazoğlu, Türker. Etkileşimli Televizyon. BT Haber Online. Sayı:218, Mayıs, (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Durmaz, Ahmet (1999). Dijital Televizyonun Temelleri. ETAM A.Ş.Eskişehir InOutTV (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Jones, Micheal B. The Microsoft Interactive TV System: An Experience Report. Technical Report MSR-TR (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Joyce, Erin. Geleceğin Portal Savaşı. BT Haber Online (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Kingston Interactive Television (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) M. Lytras, C. Lougos, P. Chozos, and A. Pouloudi. Interactive television and e-learning convergence: Examining the potential of t-learning. In European Conference on e-learning 2002, (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) ReplyTV (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Swann, Phillip (2000). TV dot com. TV Books L.L.C. New York TiVo (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) TiVo UK (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) Video Networks (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) UltimateTV (Sayfa tarihinde ziyaret edilmiştir.) 9

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011. Dijital Dünyada Yaşamak

Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011. Dijital Dünyada Yaşamak Bilişim Teknolojileri Temelleri 2011 Dijital Dünyada Yaşamak Bilgisayar nedir? Bilgisayar, kullanıcı tarafından girilen bilgileri(veri) işleyen, depolayan istendiğinde girilen bilgileri ve sonuçlarını

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video

İçerik. Öğretici TV. Öğretici Video 02.04.2012. İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı. Öğretici TV ve Video İçerik İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ ÖĞRETIMDE KULLANıLMASı Öğretici TV ve Video Internet tabanlı öğretici TV ve video Mobil öğrenme ve araçları Karma öğrenme ve araçları Öğretici TV TV tek yönlü olarak kodlanmış

Detaylı

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ 1 Düşünelim? * Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? * Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 2 Bilgisayar

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi Bilgisayar nedir? Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. Veriyi toplar (girdi) İşler Bilgi üretir (çıktı) Bilgi İşlem Çevrimi 1 Bir

Detaylı

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane E-kitaplar Sesli Kitaplar Video OverDrive hakkında E-kitap avantajları Neden OverDrive? Eşsiz katalog Video filmler Çeşitli erişim kanalları Referanslar

Detaylı

1:1 netbook senaryosu, Nº3

1:1 netbook senaryosu, Nº3 1:1 netbook senaryosu, Nº3 Bir yabancı dil dersinde nanoteknolojinin etik yönlerini tartışma Konular: yabancı dil, bilim, etik Seviye: Ortaöğrenim Süre: +/-120 dakika sınıf çalışması; +/-30 dakika evde

Detaylı

Türkiye İnternet Raporu 2005

Türkiye İnternet Raporu 2005 Türkiye İnternet Raporu 2005 Aytaç MESTÇİ İş Geliştirme Direktörü Aytac.Mestci@TiMNET.com.tr Şubat, 2006 İçerik Türkiye de İnternet Kullanıcısı Çoğalıyor Avrupa da İnternet Türkiye deki Bilgisayar & İnternet

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

Giriş Çıkış Birimleri:

Giriş Çıkış Birimleri: DONANIM VE YAZILIM Giriş Çıkış Birimleri: Bilgisayara dış ortamdan bilgi girilmesini sağlayan ve girilen bu bilgilerin bilgisayar tarafından işlendikten sonra, tekrar dış ortama çıkarılması için kullanılan

Detaylı

Taşınabilir Teknolojiler

Taşınabilir Teknolojiler Taşınabilir Teknolojiler Nelerdir? Akıllı cep telefonları Dizüstü bilgisayarlar Tablet PC ler Giyilebilir teknolojiler Akıllı cep telefonları Fotoğraf makinesi, video kamera, sesli ve görüntülü ortam oynatıcılar,

Detaylı

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR?

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? 1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? Güç hattı haberleşmesi, verinin kurulu olan elektrik hattı şebekesi üzerinden taşınması tekniğidir. Sistem mevcut elektrik kablolarını kullanarak geniş bantlı veri transferi

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Future Learning Future 2008 : e Learning Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Eray HANGÜL eray.hangul@sandarta.com Tahir Emre KALAYCI tahir.kalayci@ege.edu.tr Aybars

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

Digiturk dünyasına keyifli bir yolculuk

Digiturk dünyasına keyifli bir yolculuk Digiturk dünyasına keyifli bir yolculuk Merhaba, Digiturk e Hoş Geldiniz! Digiturk ün eğlenceli ve zengin dünyasında size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bazı konuları paylaşmak istiyoruz. Digiturk

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

Yeni Nesil Mobil Katalog. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım

Yeni Nesil Mobil Katalog. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım Yeni Nesil Mobil Katalog Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım KataloX ile Online Kataloglar Ürün kataloglarınızı dijital dünyaya taşıyan ve hedef kitlenize mobil ortamda tanıtım içeriklerinizi sunabileceğiniz

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Verileri organize eden, işleyen

Detaylı

Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam

Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam Sayı: 20 Bu Ay... Dünya nın en küçük ve hafifi çok havalı Taşınabilir High Definition İhtişamı BRAVIA D3000 Serisi ile Tanışın Cyber-shot ile su altı keyfi Anılarınızı

Detaylı

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX Nedir? Ürün kataloglarınızı dijital dünyaya taşıyan ve hedef kitlenize mobil ortamda tanıtım içeriklerinizi sunabileceğiniz bir platformdur. KataloX size kod yazmadan

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Özlem Güzelyazıcı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Buket Dönmez, İstanbul Aydın Üniversitesi Güneş Kurtuluş, Beykent Üniversitesi Özlem Hacıosmanoğlu, Beykent Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8.

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8. İşlemci: İşlemci,kullanıcıdan bilgi almak, komutları işlemek ve sonuçları kullanıcıya sunmak gibi pek çok karmaşık işlemi yerine getirir. Ayrıca donanımların çalışmasını kontrol eder. İşlemci tüm sistemin

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz?

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz? Web Sitesi Hazırlarken İş Stratejisi Birçok firma başarısını web sitesine olan ziyaret sayısı ile ölçer. Hâlbuki gerçek başarı genel olarak belirlenen strateji ile ilgilidir. Web tasarımcıları ile çalışmaya

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Gökhan Eryol III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem Tanımlar Uzaktan Eğitim E-Öğrenme kavramları Ürünler

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Türkiye nin En Fazla İzlenen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Sevilen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Kaliteli Çizgi Filmi

Türkiye nin En Fazla İzlenen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Sevilen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Kaliteli Çizgi Filmi Rafadan Tayfa, iyi kötü şeklinde sınıflandırmadan, olaylar, yaşantılar içinde öğrenmeye ve problem çözmeye odaklıdır. Karşısındakine duyarlı, etkili insan ilişkileri edinmeye yöneliktir. Yalnızlaşma, dünyaya

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

Ponto Streamer. Yeni kablosuz iletişim olanakları. Ponto TM Kemiğe Monte İşitme Sistemi

Ponto Streamer. Yeni kablosuz iletişim olanakları. Ponto TM Kemiğe Monte İşitme Sistemi Ponto Streamer Yeni kablosuz iletişim olanakları Ponto TM Kemiğe Monte İşitme Sistemi İdeal arkadaşınız Yeni iletişim olanakları Ponto Streamer ile, Ponto Plus ses işlemciniz için Oticon ConnectLine'a

Detaylı

Internet ve World Wide Web

Internet ve World Wide Web Internet ve World Wide Web Bilişim Discovering Computers Teknolojileri 2010 Temelleri 2011 Living in a Digital World Dijital Bir Dünyada Yaşamak Internet Internet, milyonlarca şirketin, devlet ve öğretim

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

İNTERNETİN FIRSATLARI

İNTERNETİN FIRSATLARI 1 İNTERNETİN FIRSATLARI 2 TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 25 20 Genişbant Abone Sayısı (milyon) 20,03 15 10 5 0 14,05 8,56 6,78 5,99 4,61 2,86 1,59 0,02 0,51 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Mobilişim Ltd. Hakkında...

Mobilişim Ltd. Hakkında... Mobilişim Ltd. Hakkında... Türkiye piyasasında genç, dinamik, ciddi ve lider bir Mobil iletişim firmasıyız. 2004 yılından bu yana sizlerle birlikte gelişiyor ve büyüyoruz. "Amacımız Türkiye'de Mobil iletişimi

Detaylı

Her koşulda mesajlarınızı iletin.

Her koşulda mesajlarınızı iletin. Her koşulda mesajlarınızı iletin. PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi boschsecurity.com PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi 3 İnsanları bilgilendirir ve korur

Detaylı

Yazılım Destek Hizmeti

Yazılım Destek Hizmeti Veri sayfası Yazılım Destek Hizmeti HP Care Hizmetleri kapsamında Care Pack ve Sözleşmeli Hizmetler Hizmetin sağladığı avantajlar Sorun çözme amacıyla HP teknik kaynaklarına Yazılım güncellemelerini ayrı

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Odak noktamız 7/24 uzaktan erişim ve kamera kontrolüdür. Dynamic Transcoding

Odak noktamız 7/24 uzaktan erişim ve kamera kontrolüdür. Dynamic Transcoding Odak noktamız 7/24 uzaktan erişim ve kamera kontrolüdür Dynamic Transcoding 2 Dynamic Transcoding Her zaman, her yerde 7/24 uzaktan erişim ve kontrol Sınırlı bant genişliği mobil cihazlarda HD video yayınlamayı

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İçindekiler Giriş İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? Kullanılabilirlik nedir? Kullanılabilirlik Testi nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz:

Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz: 1992 den Bugüne; Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz: SMATV Sistemleri: Tüm yaşam ve çalışma alanlarında, yıllarca konforu sürülecek görüntü

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Dünyada İnternet Kullanımı 2 milyardan fazla kişi internet kullanıyor. 1 milyardan fazla kişi sosyal ağ sitelerine üye. 5 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı var. Türkiye de

Detaylı

Ölçümleme Verisi Nasıl Kullanılacak?

Ölçümleme Verisi Nasıl Kullanılacak? Ölçümleme Verisi Nasıl Kullanılacak? IAB 6 Türkiye Mayıs - Yönetim 2010 Kurulu Üyesi ve Teknik Komite Başkanı Internet Ölçümlemesinin Önemi İnternet, gerçek zamanlı, detaylı ve etkin ölçümleme yapma imkanı

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 2015. BiR K AT ALO G

ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 2015. BiR K AT ALO G ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 05 inanilmaz BiR K AT ALO G TELEVİZYONLARIMIZIN İnanılmaz Regal özellikleri regal-tr.com Regal Müşteri Hizmetleri Üstün görüntü kalitesini tecrübe etmenin yanı sıra, Regal TV ile

Detaylı

TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı

TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı TEGV Bilişim ve Teknoloji Etkinliği Projesi Mayıs 2009 25.11.2011 1 İçerik Proje Tanıtımı Programın Genel Çerçevesi ve İçerik Portal Etkinlikten Kimler Faydalanacak?

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

EBA nedir, nasıl doğdu?

EBA nedir, nasıl doğdu? EBA nedir, nasıl doğdu? Eğitim Bilişim Ağı (EBA); sınıf seviyelerine uygun, incelemeden geçmiş güvenilir öğrenme materyallerine erişebileceğiniz sosyal bir eğitim platformudur. EBA Katılımcıdır EBA Katılımcıdır

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Hedefler Başarılı iletişim için gerekli olan bileşenlerin amaçlarını açıklamak

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com En iyi Ödeme Sistemi www.turkpayonline.com ÖNSÖZ DITRIX Ltd. ve telekomünikasyon alanındaki markası Turk- PAY, ödeme sistemlerinin reel sektöre entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Şirketimiz için

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY)

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) KITASALLAŞMA, BÖLGESELLEŞME ULUSALLAŞMA 3 Rekabet gücünün temel özellikleri şu

Detaylı