Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Performans Ölçümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Performans Ölçümü"

Transkript

1 DO I: /tnd Derleme / Review Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Performans Ölçümü Scientific Research and Scientific Performance Evaluation Cumhur Ertekin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Özet Bilim adamları ve bunların yayın ve atıfları, bilim dergileri ve bilim kurumları için geliştirilmiş scientometric ölçütler (atıflar ve H-endeks) gözden geçirilmiş ve bu duruma ait değerler Türkiye dekilerle karşılaştırılmıştır. Ülkemizin bilimsel değerler açısından çok daha uzun bir yol kat etmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. (Türk Nöroloji Dergisi 2014; 20:32-6) Anahtar Kelimeler: Bilim ölçütü, H-endeksi, etki faktörü Summary Scientometric indices to evaluate scientists, scientific publications, journals and institutions (citations and H-index) were reviewed and a survey of Turkey according to those metrics is provided. Unfortunately we have reached a conclusion that our scientific research should have more efforts to approach to the level of the general scientific world. (Turkish Journal of Neurology 2014; 20:32-6) Key Words: Scientific criteria, H-index, impact factor Giriş İnsanın olayları anlama merakı daha ilk çağlarda onu soru sormaya ve yanıtlar aramaya yöneltmiştir. Ve bilim bu güçten doğmuştur. On dokuzuncu yüzyıl sonu ve 20. yüzyılda bilimsel bilgi, bilim adamlarının kontrolündeki bilimsel dergilerde yayınlanmaya başlamıştır. Bilimsel bilgi tek başına ele alındığında nötr bir kavram olduğu halde teknolojiye çevrildiğinde topluma yararlı hale gelir. Ancak kötü politikalar, teknolojinin de toplum zararına kullanılmasına neden olabilir (1,2). Burada bilimsel bilgiyi üretenler ve ortaya koydukları bilginin bilimsel ölçütleri konusuna değinilecektir. Önce bilim insanında ne gibi özelliklerin olması ve neler yapması gerektiğini ele alınmalıdır (3-6). 1. Her şeyin başında merak ve gerçeğe ulaşma arzusu olmalıdır. 2. Böylesi bir bireyin sorgulayıcı ve eleştirel bir beyin yapısına sahip olması gerekir. 3. Gerçekleri sezme ve algılama yeteneği olmalıdır. 4. Ele aldığı bilim konusunun sonuna kadar gidebilecek iradesi olmalıdır. Bir başka deyişle disiplinli ve sebatkar olmalıdır. 5. Kendisine ve çevresine karşı dürüst olmalıdır. 6. Nihayet sorumluluk duygusu üst düzeyde olmalıdır. Buna yaptığı çalışma ile ilgili sorumluluk ve toplumsal sorumluluk da dahildir (7). Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bilim bir meslek olmakla beraber, yetenek, heves ve de coşku isteyen zahmetli bir iştir (6). İnsana verebileceği en büyük haz ve mutluluk da sadece yeni bir doğru bilgi bulma, bu şekilde insanın bilgisine katkıda bulunabilme umut ve isteğidir. Bilimde para, prestij ve ün kazanma gibi tutkuların yeri yoktur. Size bilimsel motivasyon konusunda tarihten bir örnek vermek istiyorum. Lavoisier, kimya biliminde bir kilometre taşıdır. Ancak haksız olarak 1789 Fransız burjuva devrimi sırasında suçlanmış ve giyotin ile kafasının kesilmesine karar verilmiştir. Bu cezayı çaresiz kabullenen Lavoisier yakın bir dostuna bir gün sonra kafasının Yaz flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Cumhur Ertekin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Gsm: E-posta: Gelifl Tarihi/Received: Kabul Tarihi/Accepted:

2 Cumhur Ertekin; Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Performans Ölçümü kesileceğini, ancak kafanın kesilmesinden sonra daha ne kadar yaşayabileceğini merak ettiğini söyler. Kafası kesilir kesilmez iki defa gözünü kırpacağını, dostundan kesik kafasına dikkat ederek gözlerini kırpıp kırpmadığını gözlemesini ister. Arkadaşına göre gözünü kırpmıştır. Ama tabii rivayet muhteliftir. Burada önemli olan bir bilim insanının ölüme giderken bile bilimsel merakını sürdürüyor olmasıdır. Ayrıca belirlenecek olan bilgiden kendisinin haberdar olmayacağının da bilincindedir. Ama onun için önemli olan insanlığa kazandırılacak bir bilginin ortaya çıkmasıdır. Bilim insanlarının ve bilimin nasıl olması gerektiğini söylerken işe bilimsel makalelerin yayınlandığı bilim dergilerinden başlamak gerekir. Bilimsel performansın ortaya konduğu bilim dergilerini (basılı veya elektronik) temelde 4 gruba ayırabiliriz (1,3). 1. Grup: Çok geniş bilim gruplarını ilgilendiren ve etki ( impact ) faktörü çok yüksek olan dergilerdir. Bunlar kendilerine gönderilen makalelerin %85-%90'ını reddederler. Bunların arasında New England Journal of Medicine, Lancet ve Science gibi dergiler sayılabilir. 2. Grup: Belirli uzmanlık dalı ve belirli konularda yayın yapan dergiler bu grupta yer alırlar. Makale reddetme oranları %60-%80 arasındadır. Brain, Blood, Circulation ve Human Genetics gibi dergiler bu gruba girerler. 3. Grup: Konusu çok spesifik olan, eğitim ağırlıklı ve çeşitli bilim organizasyonlarının dergileri bu grupta yer alır. Makale reddetme oranları %50-%70 arasında değişir. Multiple Sclerosis, Sleep vb. gibi dergiler bu grup içinde sayılabilir. 4. Grup: Para ile makale basan dergilerdir. Makale reddetme oranları çok düşüktür. Fakat böylesi makalelerde etik ihlallerine sık rastlanır. Dergileri bu şekilde sınıflamanın önemi etki faktörü denen bir kavramda yatmaktadır. Etki faktörü ne denli yüksek ise dergi o kadar değerlidir denebilir. Etki faktörü her bir dergi için yıldan yıla değişme gösterir. Dergi etki faktörü Garfield tarafından 1976'da ortaya konmuştur; bir bilim dergisinin bilimsel performansını ölçer (8-10). Diyelim ki bir derginin 2013 yılı etki faktörünü ölçüyoruz. Bilmemiz gereken iki şey vardır: Birincisi, o derginin son bir yıl (2013) içinde kaç atıf aldığıdır. İkincisi önceki iki yılda (2011 ve 2012) çıkan makale sayısıdır. Son bir yılda alınan atıf sayısının, daha önceki iki yılda çıkan makale sayısına bölünmesi ile elde edilen rakam o dergiye ait etki faktörünü verir. Ciddi bilimsel dergiler son 1 yıllık ve 5 yıllık impact faktörü değerlerini dergilerin her sayısında belirtirler. Dergilerde bir de immediate factor ya da anındalık faktörü denen bir bilimsel ölçüt de söz konusudur. Bu faktör, bir yılda yapılan atıf sayısının, aynı yıl yayınlanmış makale sayısına bölünmesi ile elde edilen değerdir. Bu değer bilimsel etkinliği anında değerlendirmeye yarayan bir kalite endeksidir. Bilginin daha çabuk tüketildiği anındalık endeksi değerleri daha yüksektir. Örneğin tıp dergilerinde bu böyledir ya da yılda 12 sayı çıkaran dergilerde yılda 4 veya 2 kez çıkan dergilere göre daha yüksek değerler verir (3,9). Bireysel olarak bilim adamları için de bazı bilimsel performans ölçütleri geliştirilmiştir. Şunu hemen söyleyelim ki yeni elde edilen bir bilginin değerini ve kalıcılığını ölçebilecek mükemmel bir yöntem henüz geliştirilmemiştir. Burada gösterilen tüm performans ölçümleri eleştiriye açıktır. Ama daha yenileri bulununcaya dek, eldeki en iyi performans değerlendirme yöntemleri olarak kullanılacaklardır. Yayın sayısı, performans değerlendirmede kullanılan en kolay yöntemdir. Ancak şunu belirtmekte yarar vardır: Bir akademisyenin çok sayıda yayını olması onun çok iyi bir bilim insanı olduğunu göstermez. Bu bilim kurumları için de geçerlidir. Çok fazla yayın yapma endişesi bazen etik sorunları da beraberinde getirebilir. Bunu özellikle doktora çalışmalarında görüyoruz. Burada A. Einstein ı örnek olarak gösterebiliriz. Fizikçi arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Einstein yaşamı süresince 27 bilimsel makale yayınlamıştır ve bunlardan dördü dünyayı yerinden oynatacak niteliktedir. Kısacası yayında nitelik nicelikten önde gelmelidir. Atıf sayısı, en sık kullanılan bilimsel performans ölçütüdür. Size ait bir bilimsel makalenin başkalarına ait bilimsel makalelerde kullanılması olayıdır ve önemli bir ölçüttür. Ancak atıf sayısı da bilim disiplinlerine göre değişir. Örneğin biyolojik bilimlerde daha fazla atıf alınabilir, ancak sosyal bilimlerde bu sayı düşer. Keza sağlık bilimleri alanında yine uzmanlık konusuna göre atıf sayısı değişir. Kanser, immünoloji, genetik araştırmalarında atıf sayısı yüksektir. Örneğin dejeneratif ve bazı lokal hastalıklarda olduğu gibi özel ve sınırlı konularda ise atıf sayısı çok daha düşüktür. Bireylerin atıfları Science Citation Index (SCI) denen dizinlerin periyodik basımları ile izlenir. Bu konuda en çok bilinen Thomson Scientific in çıkardığı International Scientific Index (ISI) aslında 1960 da Garfield tarafından kurulmuştur. International Scientific Index, SCI atıf veri tabanları içinde en kapsamlı ve en geriye dönük olanıdır. İçerdiği kayıtlar 1900 yılından itibaren başlamakta ve 150 den fazla bilim disiplinini içermektedir. İçerdiği dergi sayısı 6000 civarındadır ten sonra atıf dizinleri için benzer iki kaynak daha ortaya çıkmıştır. Bunlar SCOPUS ve Google- Scholar dır. H-endeksi: Bu endeks oldukça yeni bir değerlendirme formülüdür te Hirsch adlı bir fizikçinin ortaya koyduğu H-index bilim adamlarının değerlendirilmesinde atıf sayısı ile yayın sayısı ele alınarak yapılır. Yayınlar en çok atıf alandan en az atıf alana göre sıralanır ve bunlar 90 derecelik bir açının dikey eksenine yerleştirilir. Yayın sayısı ise aynı şekilde yatay eksene yerleştirilir. Bu iki noktayı birleştiren bir eğri çizilir. Bu eğrinin grafiğin açıortay çizgisi ile kesiştiği noktanın yatay ve dikey eksendeki izdüşüm değeri H-endeksini verir (Şekil 1) (3,11). H-endeksi artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer ölçütler gibi bazı dezavantajları varsa da bugün için tercih edilen bir ölçüttür. Başka ve daha yeni ölçütler de vardır. Bunlara değinilmeyecektir. Yayın-zaman ilişkisi: Yayın başına düşen atıf sayısı zaman içinde değişmelere uğrar. İlk başlarda ilk 2-3 yıldan sonra bir artma olabilir. Yayın yaşlandıkça giderek daha az atıf alır. Buna obsolesans ya da yayın eskimesi denir. Bu durumu göstermek için yarı yaşam (half-life) ya da eskime terimleri kullanılır (3,5,7,12). Bunlara burada kendi yayınlarımızdan birkaç örnek vermek isterim. Şekil 2'de tipik bir yaşlanma örneği görülmektedir. Yayın 1976 da yapılmıştır. Önce yoğun bir atıf aldıktan sonra giderek atıfların azaldığı yayının bu açıdan yaşlandığı ve yerine yeni metod ve bilgilerin geçtiğini göstermektedir. Örneğin 1990 lardan sonra atıf sayısı seyrelmiştir. Yani yaklaşık yarı yaşam süresi 14 yıldır. Genellikle bu yarı yaşam süresinin 10 yıl civarında olduğu bildirilmektedir. Öte yandan bazı makaleler çok daha uzun bir süre atıf alabilir. Bu bilgiler genellikle ders kitaplarına 33

3 TJN 20; 2: 2014 geçmiş, klasikleşmiş bilgilerdir. Örneğin bu makale 1976 da yayınlanmıştır, o tarihten yaklaşık 2013 tarihine kadar yıllara göre değişen atıflar almıştır (Şekil 3). Yani 37 yıllık bir dönemde hala kullanılan bir bilimsel bilgi ve yöntemi göstermektedir. Bazen yayın oldukça kısa bir yayın süresi içinde değerlendirilebilir. Önceki makalelere göre nispeten yeni bir makale burada gösterilmektedir (Şekil 4) yılından 2013 yılına doğru giderek atıf sayısı artmaktadır. Burada makalenin yarılanma süresinin oldukça uzayabileceğini tahmin edebiliriz. Scientometric literatürde pek dillendirilmemiş olan garip bir zaman-atıf ilişkisi gösterilmektedir (Şekil 5). Çalışma 1975 de yapılmış, ilk yıllarda ilgi görmemiştir arasında atıf sayısı çok sınırlıdır. Fakat yaklaşık 2006 yılından itibaren birden atıf sayısında beklenmedik bir artış görülmektedir. Bu patern şöyle açıklanabilir. a) Muhtemelen 2006 dan sonra makaledeki konuya verilen önem ve ilgi artmış olabilir. b) İlk yıllarda makalenin gözden kaçmış olması mümkündür. Yani şunu belirtmek isterim, genç araştırmacılar ilk yıllarda makaleleri atıf alamadığı veya atıf sayısı yetersiz olduğu için üzülmemelidirler. Çalışma değerli ise yıllar sonra bile atıf alabilir. Her ne kadar bir makale çıktıktan sonra ne süre boyunca atıf alabileceğini gösteren bir bilgiye rastlamamış olsam da, bazen bir makalenin yıl sonra atıf alabileceğini söyleyebiliriz. Performans İlişkileri Açısından Ülkemizin Durumu SCI da Türkiye adresli ilk yayın 1922 yılındadır den 1972 yılına dek toplam 37 yayın bulunmaktadır (3,10) arasındaki dönemde yani 33 yılda giderek artan sayıda makale ortaya çıkmaktadır. Otuz üç yıllık sürede yayın yapılmıştır (Tıptan sosyal bilimlere) (Şekil 6). Aynı süre içinde tüm dünyada yapılmış olan yayın sayısının yaklaşık 10,000 de 4 ünü teşkil etmektedir. Bu yazılar 5033 farklı dergide Şekil 2. Studies on the human evoked electrospinogram. C Ertekin. Acta Neurologica Scandinavica Şekil 3. Bulbocavernosus reflex in normal men and in patients with neurogenic bladder and/or impotence. C Ertekin and F Reel. J Neurological sciences Şekil 4. Neurophysiology of swallowing. C Ertekin, İ Aydoğdu. Clinical neurophysiology Şekil 5. Conduction velocity along human nociceptive reflex afferent nerve fibers. Ertekin et al., J Neurol Neurosug Psychiat Şekil 1. H-endeksi ölçülmesi (U Al. 2008). Şekil yılları arasında SCI daki Türkiye adresli yayınlar. (U Al den alınmıştır.) 34

4 Cumhur Ertekin; Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Performans Ölçümü yayınlanmıştır. Yayın sayısının 1993 yılından itibaren artması, yurt içinde bilimsel yayınlara parasal ve akademik teşvik (UBYTP) programının uygulanmasına paralel gitmektedir. Buna üniversiteler, TÜBİTAK, TÜBA desteklerini de eklemek gerekir. Akademik aşamalarda uluslararası yayın yapma şartı da bunu arttırmıştır (5,13). Ancak ilginç olarak Türkiye adresli SCI taramalı yayınların 4 te 3 ü Türkiye de yayınlanan dergilerde basılmıştır. Bu dergiler SCI taramasına girseler de etki faktörleri çok düşüktür. Şimdi Türkiye adresli atıflara gelelim. Bir kere üzülerek şunu söyleyelim; SCI taramalı dergilerde yayınlanan Türkiye adresli yayınların %40 ı hiç atıf almamıştır. Bir başka çalışmaya göre sağlık bilimlerindeki yayınların %48 i hiç atıf almamıştır (5,13,14). Sadece tek bir atıf alan makalelerin toplam makaleler içindeki oranı %25 bulunmuştur. SCI'deki Türkiye adresli yayınlara yapılan atıflara bakıldığında hiç atıf almamış yayınların oranı %35'dir.Bir başka yayına göre bu sayı %40'dır. Bir ila beş atıf alan yayın oranı %41.3'tür. Bu iki grubun toplamı %80 civarındadır (3,14) Ancak 15 veya üzerinde atıf alan yayın sayımız ise toplam yayın sayısında %5,8 lik bir oranı kapsamaktadır. Bu az görülebilir ama, ülkemizden de önemli yayınların belirli sayıda çıkabildiğini göstermektedir (3). Yüksek sayıda atıf almış yayınların bilime önemli katkılar sağladığını varsayabiliriz. Bu yayınlar ülkenin uluslararası bilim camiasında saygınlığını arttıran önemli bir etmendir. Yüksek atıf alan yayınlarımızın %19 u 68 kez veya üzerinde atıf almıştır. Bu yayınların sayısı 287 dir. Toplam 287 yayının konu dağılımına bakıldığında 92 yayının tıp alanında olduğu görülür. Bunları sırası ile fizik, kimya genetik ve diğerleri izlemektedir. Burada nöroloji ve beyin araştırmalarının etki faktörü açısından 2. sırada olduğunu söyleyebiliriz. Bilim disiplinlerine baktığımızda en çok atıf, moleküler biyoloji ve genetik dallarında olmaktadır. Bunu immünoloji izlemektedir. Üçüncü sırada nöroloji ve nörobilim ile birlikte gelmektedir. Bu durum, biz nörologların beyin, omurilik ve sinirler konusunda yapacağımız özgün çalışmaların atıf alma potansiyelinin yüksek düzeyde olduğunu gösterir. Yani nöroloji ve nörobilim alanında çalışmalara devam etmekte yarar vardır ve çevremizi de bu konuda teşvik etmeliyiz. Sonuç Ülkemizin bilimsel yayın başına düşen atıf sayısı dünya ortalamasının çok altındadır. 1. Çeşitli bilim alanlarına göre dünya sıralamasında yayın sayısına göre durumdayız (ortalama 26. sıra). 2. Buna karşılık yayın başına düşen atıf sayısı sıralamasındaki yerimiz arasında değişmektedir. Yani çok yayına karşın dünya bilimine katkımız çok azdır (ortalama 30. sıra). 3. Tıp alanında dünya literatürüne en fazla katkı klinik tıp alanında yapılmaktadır. Ancak bunlar da tüm yayınların %1,4 ünü oluşturmaktadır. Yayın sayısına göre 16. olabilmişiz, fakat atıf sıralamasında Dünyada 102. durumdayız. Tüm bu bilgileri verdikten sonra son bir bilgi daha vereyim. Bir çalışmada Mısır, İran, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye nin de bulunduğu Orta Doğu ülkelerinde yıllarında fizik alanında yapılan yayınların, o sıralardaki tüm dünya fizik literatürünün sadece %1 ini kapsadığı saptanmıştır Tablo 1. Gelişmekte olan ülkelerde bilimsel gerilik nedenleri Bilimsel araştırma geleneğinin olmaması. Rasyonel/eleştirel düşünce yerine dogmatizm egemendir. İleri ülkelerde yetiştirilenler elde ettiklerini kendi toplumuna uygulayamaz. Çok iyi olanlarını da ileri ülke kendine saklar. Yetiştirilen elemanları doğru şekilde kullanacak bilim ve kültür planlaması yoktur veya yetersizdir. Bilim ve üniversite halktan kopuk yetişmektedir. Halka inebilecek basit bilimsel gerçekler bile dogmatizm ve dinsel bağnazlık ile saptırılmaktadır. Yoğun darbe ve toplumsal çalkantılar 2., 3. kuşak bilim adamı yetiştirmeyi başaramamaktadırlar (15). Bu saydığımız Ortadoğu Ülkeleri ile biz Gelişmekte Olan Ülkeler olarak adlandırılıyoruz. İşte Türkiye nin de dahil olduğu bu ülkelerde bilimsel gerilik nedenleri incelenmiş ve bir bir verilmiştir (Tablo 1). Ülkemiz ekonomik/sosyal yönden geri düzeydedir. Şimdi de buna siyasi-yönetsel ve hukuksal gerilikler de eklenmiştir. Tablo 1'de bilimsel geri kalma nedenleri görülebilir. Ama bu Bilimsel araştırmalara öncelik verilemez anlayışına hak verdirmez. En azından uzun erimde bu anlayış doğru değildir. Ayrıca çağdaş eğitimin yanı sıra bilimsellik ve bilimsel düşüncenin, eleştirel aklın, şu son yıllarda ülkenin gündemini zorlayan gericiliğe karşı en iyi panzehirlerden bir tanesi olduğunu bilmem söylemeye gerek var mıdır? Genç bilim adamları için son sözlerim şunlardır: 1. Bilimsel araştırmayı akademik kariyerde yükselme amacı ile yapmayınız. 2. Sadece merak ve ilgi duyduğunuz için bilimsel araştırma yapınız. 3. Bilimsel uğraşınıza yaşam boyu süreklilik kazandırınız. 4. Bilim yolu ile edindiğiniz prestiji; para, şöhret ve sosyal tırmanış uğruna harcamayınız. 5. Bilimsel uğraşınızda sabırlı ve kararlı olunuz. Bilime evrensel bir katkı ortaya koyduğunuzda bunun getireceği manevi haz, kıvanç ve onuru, başka hiçbir yaşamsal değer ile karşılaştırılamaz. Kaynaklar 1. Ertekin C. Tıp fakültelerimiz ve çağdaş bilim. Nörolojik Bilimler Dergisi 2002;19: Ertekin C. Cumhuriyet döneminde üniversite, bilim ve etik. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2008;8: Al U. Türkiye nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım. Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal bilimler enstitüsü. Bilgi ve belde yönetimi ABD. Ankara Bayer A. Bilim ahlakı. 2. baskı. İstanbul Say yayınları TÜBA. Bilim adamı yetiştirme, lisansüstü eğitim. Ankara. TÜBA yayınları TÜBA. Bilim etiği komitesi. Bilimsel araştırmalarda etik sorunları. TÜBA yayınları. Ankara İnönü E. The influence of cultural factors on scientific production. Scientometrics 2003;56: Garfield E. The impact factor: ISI. Current contents 1994;25: Garfield E. Journal citation reports. Current contents garfield. Library. upenn. edu / essays / v2p 558y

5 TJN 20; 2: Garfield E. Citation indexing: its theory and applivation in science, technology and humanıtıes. Philadelphia, ISI pres Hirsch JE. An index to quantify an individual s scientificresearch output. / cgi / reprint / 102 / 46 / Line MB. The half-life of periodical literature: apparent and real obsolescence. J Documantation 1970;26: Demirel IH, Saraç C, Gürsan EA. Türkiye bilimsel yayın göstergeleri (1) Ankara. Tübitakulakbilim Yurtsever E, Gülgöz S, Yedekçioğlu ÖA, Tonta M. Sağlık bilimleri, mühendislik, ve temel bilimlerde Türkiye nin uluslar arası atıf dizinindeki yeri: Ankara. Türkiye Bilimler Akademisi Uzun A. A bibliometric analysis of physies publications from Middle Eastern countries. Scientometrics. 1996;36;

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey

Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma. A Scientometric Study on Relative Citation Impact of Turkey Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Türkiye nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma A Scientometric Study on Relative Citation Impact

Detaylı

İlk 500 ve Türk Üniversiteleri

İlk 500 ve Türk Üniversiteleri İlk 500 ve Türk Üniversiteleri Erhan Erkut, PhD Haziran 2010 Giriş Çeşitli kuruluşlar tarafından her yıl dünya üniversite sıralamaları oluşturulmakta ve bu sıralamalar basınımızda da oldukça geniş bir

Detaylı

Bilim İnsanlarının Başarısı Nasıl Belirleniyor?

Bilim İnsanlarının Başarısı Nasıl Belirleniyor? Zeynep Ünalan Dr, Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Bilim İnsanlarının Başarısı Nasıl Belirleniyor? Büyük keşiflerin ve icatların sadece küçük bir kısmı şans eseri ya da kaza

Detaylı

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER

Detaylı

Sosyal Bilimlerde Türkiye nin Dünyadaki Yeri. Yaşar Tonta ve Mustafa İlhan. Hacettepe Üniversitesi. Abstract. Giriş

Sosyal Bilimlerde Türkiye nin Dünyadaki Yeri. Yaşar Tonta ve Mustafa İlhan. Hacettepe Üniversitesi. Abstract. Giriş Sosyal Bilimlerde Türkiye nin Dünyadaki Yeri Yaşar Tonta ve Mustafa İlhan Hacettepe Üniversitesi Öz Bu makalede 1985-1996 yılları arasında Social Sciences Citation Index te (SSCI) dizinlenen dergilerde

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Çok Yazarlılığın Bilimsel İletişimdeki Yeri. Bilimsel iletişim, üzerinde çalışılan konu ya da konuların bilim çevrelerine çeşitli yollarla

Çok Yazarlılığın Bilimsel İletişimdeki Yeri. Bilimsel iletişim, üzerinde çalışılan konu ya da konuların bilim çevrelerine çeşitli yollarla Çok Yazarlılığın Bilimsel İletişimdeki Yeri Umut Al * Giriş Bilimsel iletişim, üzerinde çalışılan konu ya da konuların bilim çevrelerine çeşitli yollarla (mektup, konferans, makale gibi) aktarımını sağlayan

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

WEB OF SCIENCE KAPSAMINDAKİ TÜRK DERGİLERİNİN ETKİ FAKTÖRÜ (IMPACT FACTOR) DEĞERLERİ

WEB OF SCIENCE KAPSAMINDAKİ TÜRK DERGİLERİNİN ETKİ FAKTÖRÜ (IMPACT FACTOR) DEĞERLERİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2010 WEB OF SCIENCE KAPSAMINDAKİ TÜRK DERGİLERİNİN ETKİ FAKTÖRÜ (IMPACT FACTOR) DEĞERLERİ Ahmet ASAN Giriş Etki faktörü (Impact factor = IF), bir dergide çıkan yayınlarin

Detaylı

Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın Analizi

Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın Analizi TURKMIA 09 Proceedings 247 VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri ENMI Vol V No 1, 2009 Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği)

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) Prof. Dr.

Detaylı

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özdemir YAVAŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

ULUSAL ATIF DİZİNİ ve DERGİLERİMİZİN ETKİ FAKTÖRLERİ

ULUSAL ATIF DİZİNİ ve DERGİLERİMİZİN ETKİ FAKTÖRLERİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2007 KONFERANS ULUSAL ATIF DİZİNİ ve DERGİLERİMİZİN ETKİ FAKTÖRLERİ Sercan ÖZYURT 53 TÜRK TIP DİZİNİ 54 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2007 ULUSAL ATIF

Detaylı

ISBN: 978-975-403-498-1

ISBN: 978-975-403-498-1 ISBN: 978-975-403-498-1 Nitelikli Türkçe Yayın ile, Bilimde Evrensel Sürüm. 2 TARIM, VETERİNER VE BİYOLOJİ BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINCILIK 2.EDİTÖRLER ÇALIŞTAYI 2008 İÇİNDEKİLER AÇILIŞ KONUŞMALARI...5 Prof.

Detaylı

KANITA DAYALI TIP Prof.Dr. Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AnaBilim Dalı

KANITA DAYALI TIP Prof.Dr. Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AnaBilim Dalı KANITA DAYALI TIP Prof.Dr. Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Tıp Eğitimi ve Bilişimi AnaBilim Dalı Tıpta Kanıtın Tanımı Pozitif bir disiplin olan Tıp Mesleğinde kanıt kullanımı, yani

Detaylı

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri DOI: 10.5961/jhes.2015.110 Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri Academic Staff s Views About International Scholarships and Support Programs M. Ertaç ATİLA, Ö. Faruk

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Sırma DEMİR Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Ankara 2006 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

Üniversite Sıralama Sistemleri; Kriterler ve Yapılan Eleştiriler

Üniversite Sıralama Sistemleri; Kriterler ve Yapılan Eleştiriler DOI:.5961/jhes.2011.012 Üniversite Sıralama Sistemleri; Kriterler ve Yapılan Eleştiriler University Ranking Systems; Criteria and Critiques Yavuz Saka, Süleyman Yaman Öz Bu çalışmada, dünya üniversiteleri

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI Hüseyin AĞIR* Özet: Türkiye ile Güney Kore 1970 li yıllara kadar benzer ekonomik göstergelere sahipken, ilerleyen yıllarda Güney

Detaylı

ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLER VE BİLİG

ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLER VE BİLİG 1 ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLER VE BİLİG Prof. Dr. Mümin KÖKSOY Bilig Editörü ÖZET Bilim adamlarınca üretilen bilgilerin bilim dünyasına aktarılmasında ulusal ve uluslararası bilim dergilerinin çok büyük

Detaylı

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:3, 2008 Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Şevket Işık Özet Türkiye de üniversitelerin, kentlerin nüfus, ekonomik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı