Süreç Analizinde ve İş Akışlarının Belirlenmesinde Sistematik Bakış Açısı ve Eksperiyantal Yaklaşım (Temel Düzey)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süreç Analizinde ve İş Akışlarının Belirlenmesinde Sistematik Bakış Açısı ve Eksperiyantal Yaklaşım (Temel Düzey)"

Transkript

1 Süreç Analizinde ve İş Akışlarının Belirlenmesinde Sistematik Bakış Açısı ve Eksperiyantal Yaklaşım (Temel Düzey) : Seminer programında katılımcılarla; sistem ve süreç odaklı yaklaşımlar, iş akışının çizilmesi, süreç analizinin temel noktaları, sistemik bakış açısı, konularının paylaşılması hedeflenmektedir: : Bu seminer programı; bankaların metod, organizasyon, kalite bölümlerinin yanı sıra insan kaynaklarının iş tanımlarıyla ilgili birimlerinde çalışan yönetmen, yetkili ve analistlerin katılımına açıktır. : İş Akış Diyagramı İş Akışı Nedir? Nelere, Nasıl Etki Eder? İş Akış Diyagramları, Anlamları, İş Akış Tipleri Sıfır Noktası Çizimi / Okunması İş Analisti Sistem İçinde Oluşu Duruşu Serbest Duruş, Prefesyonel Duruş Süreç Analizi Süreçlerin Tanımlanması Sınırlar ve Sınrların Tayini Temel Süreçler Alt Süreçler İş Analizi İş Analizi Nedir? İş Analizinin Amacı Etkileşim Alanları Veri Toplama- Bilgi Yazılı (Form Tasarımı) Yüzyüze (Görüşme Anı) Grup Toplantıları Gözlem İş Tanımı ve Görev Tanımı Kapsamının Belirlenmesi Roller ve Pozisyonlar İşin Gereklilikleri Anolojik ve Dijital Dil Anolojik Dil Dijital Dil Anolojik Dilin Dijital Dile Tercümesi Dijital Deilin Analojik Dile Tercümesi Tercüme Sırasında Yaşanabilecek Zorluklar

2 Yazım Diline Aktarılması Yazım Dili Dil ve Ötesi KKBB Şubat 2012 Tülin Balcıoğlu Çelik Operasyon Yöneticiliği Günümüz banka operasyon yöneticisi bir yandan mevzuata ve bankanın iç prosedürlerine uymak, bir yandan operasyon mesleğini uluslararası standartların gerektirdiği yüksek kalitede icra etmek, bir yandan iş birimleri ile verimli bir işbirliği yürüterek ihtiyaç duydukları desteği sağlamak, bir yandan da etkili bir risk yönetimi uygulamak zorundadır. Bu seminer bütün bu alanlarda hem ilkesel hem de pratik bilgiler sağlayarak operasyon yöneticilerine ve yönetici adaylarına üzerine kendi tarzlarını inşa edebilecekleri bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Genel müdürlük ve şubelerde operasyon birimlerinde çalışan alt kademe ve orta kademe yöneticiler ile yönetici adaylarına yöneliktir. Katılımcıların en az iki yıllık operasyon iş tecrübesine sahip olmaları önerilmektedir. Bir Denge Ustalığı Olarak Operasyon Yöneticiliği Birinci Bölüm Hukuki Konular Kara Parayı Aklama ile Mücadele Mevzuatına Uyum Mevzuatın Operasyon Birimlerine Getirdiği Kontrol ve Bildirim Yükümlülüklerinin Yönetici Bakış Açısıyla İncelenmesi Güvenlik Fiziki Güvenlik Bilgi Güvenliği Personelde Farkındalık Yaratmak Şifre Paylaşımını Engellemek Telefonları Kaydetmek: Sorunlar, Çözümler Döküman Yönetimi Hukuki Arşivleme Zorunlulukları Elektronik Arşivleme / Fiziki Arşivleme Belgelere Erişim Prosedürleri İkinci Bölüm Operasyonel Konular Risk Yönetimi (Kontrol Ortamı) Statik Veri Yönetimi Yeni Ürün Süreçleri Yetkilendirme Süreçleri Denetim Zamanı Teknolojiyi Verimli Kullanmak Etkili ve Kullanılabilir İç Prosedürler Oluşturmak İş Sürekliliği Temel Kavramlar

3 Yönetim Raporlaması (MIS) Üçüncü Bölüm Operasyonda Yöneticilik Yöneticinin Temel İşlerinin Hatırlanması İş Birimleri ile İlişkilerin Yönetilmesi Zaman Yönetimine Dair Temel Kavramlar Toplantı Yönetimi Motivasyon Sağlamak, Stres Seviyesini Kontrol Altında Tutmak Çalışanlar Arasındaki Kuşak Farklılıklarını ve Algılama Farklılıklarını Anlamak ve Kullanmak Organizasyon/Reorganizasyon Delegasyon Performans Değerlendirme Eğitim Planlama ve Süreci Yönetme Karar Vermek Analiz ve Planlamaya Karşın Şansın Rolü Hissiyata Göre Karar Vermek KKBB Şubat 2012 Çağatay Duruk Sosyal Medya ve Pazarlama İletişimi Sosyal Medya ile ilgili tüm kavramları pazarlama iletişimi gözlüğü ile ele alan bu seminer, her geçen gün baş döndürücü bir hızla değişen Sosyal Medya'yı uzun dönemde anlamak için hem pratik hem de teoriden oluşan doğru bir çerçeve, yönetmek için faydalı bir alet çantası ve ölçebilmek için sağlam bir nosyon vermeyi amaçlıyor. Bankaların, pazarlama; pazarlama iletişimi, sosyal medya uzmanları, marka yöneticileri katılabilir. Sosyal Medya, Pazarlama Departmanı İçin Ne İfade Ediyor? Sosyal Medya Alet Çantası: Neyi, Ne Zaman, Nasıl Kullanmalı? Sosyal Medya da Marka Yönetimi Sosyal Medya da İzleme (Monitoring) Araçları ve Süreci Yönetmek Sosyal Medya da Kriz Yönetimi Sosyal CRM ve Social Business Intelligence Kavramları Pazarlamayı Nasıl Dönüştürüyor? Sosyal Medya da KPI Belirleme Sosyal Medyaya Yapılan Yatırımın Geri Dönüşünü ve Bu Çalışmaların Performansını Kim, Nasıl Ölçüyor? Sosyal Medyanın Performansını Ölçmenin En Doğru Yolları Neler?

4 Türkiye den ve Dünyadan Başarı Hikayeleri Sosyal Medya ve Gelecek KKBB 17 Şubat 2012 Serhat Akkılıç Tüketici Davranışında Yeni Trendler Seminerde yeni ekonominin olusturduğu son dönem pazarlama dinamikleri çerçevesinde, tüketicinin tutum, davranış ve yaşam tarzı özelinde biçimlenen yeni paradigmaların oluşumunu ve bunların yansıması olarak markalama aşamalarında yeni trendlerin örnekler bağlamında gündeme getirilmesi amaçlanmaktadır. Bankalarda pazarlama, pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, satış organizasyonu yetkilileri, yöneticileri ve markalama uzmanları katılımda bulunabilirler. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Küreselleşme ve Küresel Tüketici Kültürü Yeni Medyalar Tüketici Karar Verme Süreçleri: Durumsal Etkiler / Etkileşimler Alternatiflerin Değerlendirlmesi / Seçilmesi Tüketicinin Bilgi Araştırma ve Edinme Biçimleri Cyberconsumer Algı-Öğrenme-Bellek Marka İmajı ve Konumlandırmanın Tüketici Davranışına Yansımaları Motivasyon-Kişilik-Duygu ve Tutum Değişimleri Sostal Sınıf Kültür ve Kültürlerarası Değişkenler Tüketici Davranışında Çağdaş Yaklaşımlar B2B Satın Alma Davranışı Tüketiciler ve Toplum Farklı Ölçeklerde Tüketici Araştırma Yöntemleri Tüketici Memnuniyeti Marka Sadakati Yeni Tüketici Değerleri ve Trendleri Postmodern Tüketici Bir Tüketici Davranışı Alanı Olarak : Finans KKBB Şubat 2012 Dr. Hande Bilsel Engin

5 Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Konular Seminerde katılımcılara finansal konular hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgilenen yöneticiler / yönetici yardımcıları katılabilir. Finansal Bilgi Sistemi Finans Yönetimi Finansal Karar Alma Finansal Tabloları Okuma Maliyet ve Kar Analizi Maliyet, Hacim ve Kar Analizi Finansal Analiz Finansal Planlama Nakit Yönetimi Alacak Yönetimi Stok Yönetimi Not: Bu seminer süresince katılımcıların yanlarında hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir. KKBB Mart 2012 Prof.Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu Yoğun Rekabet Ortamında Kârlı Şube Yönetmek Ülkemizde mali ve reel piyasalarda büyüme dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor. Ancak GSMH nın %8`ne tekabül eden cari açık yöneticileri tedirgin ediyor. Bu ortam karlı şubecilik, esnek, müşteri odaklılığının ötesinde pazar merkezli olmayı ve yenilikci yaklaşımı zorunlu kılıyor. Emtialaşmaktan sıyrılıp müşterilere sıra dışı değer önerileri sunmak başarının anahtarını oluşturuyor. Kaliteli olmak çözüm olmuyor. Seminer, (i) dışardan içeriye bakış acısıyla (ii) iç enerjinin maksimum seviyede pazara akıtılması amacıyla, yöneticileri, yöneticilider statüsünde etkinleştirmek ve şube karlılığını sürdürülebilir kılmalarına katkıda bulunacak metod ve yaklaşım tarzlarını önermeyi amaçlıyor. Banka şube müdürleri ve yardımcıları; bölge müdürlükleri, Genel Müdürlük pazarlama ve satış birimleri yöneticileri ve yardımcıları katılabilir.

6 Strateji/Pazarlama Süreci: Rekabetci Ortamda Karlılık için Yol Haritası Ortam: çevre haritası, kaotik, kompleks, disintermediation, küreselleşme, overregulation-deregulation, protectionism, internet, telecom, convergence, teknoloji (CRM vs.) trends-eğilimler, long-tail, tehdit-fırsatları ayrıştırma, mikro kredi, PTT, konsolidasyon Adaptif-esnek; complexity-simplicty Duruma göre vaziyet almak- kişiye özel/uygun davranış ve öneriler Genel müdürlüğün tespit ettiği performans kriteleri: kurumsal, ticari, kobi, bireysel; ödüllendirme mekanizması Farklı olmak: müşteriye sunulan değer önerisi; product differentiation vs. service differentiation; özellik arttırarak farklılaşma etkili olmuyor! Müşteri: mevcut, yeni; yeni pazar-alt pazarlar (piramidin altındakitüketemeyenler). Hedef kitle tanımı, segmentasyon, odaklanma, sektör bilgisi-raporları, rekabet Somut İhtiyaçlar: ürün-hizmetler-çözümler Bilinç-Bilinçaltı talepleri: 5 duyunun tatmini; şaşırtılma arzusu Fiyatlandırma, dağıtım kanalları, iletişim Yaratıcılık-innovasyon: en çok fikir satış noktasında oluşur, dinlemek, immersion; değişik sektörlerden örnekler Outsourcing: yeni nesil tedarikçiler, co-opetition Müşteri sadakati! = repertuar sadakati vs. marka sadakati; yeni müşteri kazanma tutma; sadakat vs mahkumiyet Satış: müşteri bilgisi, cash-flow, değer zinciri, hazırlık, çapraz satış, haftalık ziyaret programı, ziyaret raporları, takip, ürün bilgisi-kredi bilgisidokümantasyon, senkronizasyon-rezonans, Karlılık: şube, segment; ilişki, verimlilik- şube çalışan başı kar Bütçe-gerçekleşen (rolling): deviasyon analizi-ayar/aksiyon planı- takip Risk yönetimi: (i) risk ratings (ii) risk-return. (iii) loss coverage (iv) capital charge Sense of urgency: hızlı davranmak-aciliyet duygusu Kurumsal Takvim >Şube takvimi İç Yapı: Şube Karlılığına Hizmet Edecek İç Örgütlenme Şube misyonu, Süreçler-kalite Organizasyon yapısı, role ve sorumluluklar, hedefler, perf. kriterleri, ödüllendirme mekanizması İK, Uzmanlaşma/Specialization Teknoloji alt yapısı bilgi akışı- veri tabanı Maliyet hassasiyeti: (i) fonlama (ii) operasyonel (BOA 1cent örneği) Bölge Müdürlük ve Gn Md lük destek-ilişkiler 10 ölümcül hata Yönetici Lider: Girişimci Ruh ve Liderliğin İnşası inançlı takipciler geliştirmek, EQ

7 Sürekli öğrenmek, Learning Organization inşa etmek: proaktif 5th Level Leadership, Networking Gerçekle yüzleşmek- inançlı/ümitli olmak; değişimi yönetmek Koçluk-mentorluk; Kişisel gelişim programı KKBB 9 Mart 2012 Osman Erk Bireysel Bankacılar için Fiyatlama Teknikleri Seminerde fiyatlama mantığının geliştirilmesi, fon maliyetlerinin oluşumunun bilinmesi, müşteri verimi ve toplam verimlilik kavramlarının öğrenilmesi, nakit yönetiminin fiyatlamaya etkilerinin değerlendirilmesi, fiyatlama tekniklerinden hareketle etkin pazarlama ve satış yapılması yöntemleri konularında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Bireysel bankacılık işkolunda görevli yetkili unvanlı çalışanların katılımına yöneliktir. Bireysel Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlama Açısından Ele Alınması. Pos, Kredi Kartları Taşıt Kredileri Konut Kredileri Diğer Ürünler Bireysel Fiyatlamanın Pazarlama ve Satışta Etkin Kullanımı Müşteriler Üzerinde Fiyatlama Teknikleri Kullanılarak Etki Bırakılmasının Yöntemleri Toplam Verimliliği Oluşturan Etmenlerin Değerlendirilmesi. Müşteri Verimi Toplam Verimlilik Verimliliğe Etki Eden Unsurlar Verimlilikten Hareketle Stratejik Kararlar Verilmesi Müşteri Kazanımına Yönelik Stratejik Verimlilik Bankacılık Ürünleri Faiz Hesaplamaları Bireysel Ürünlerin Fiyatlanması Müşteri Tabanlı Fiyatlama Oluşturulması Örnek Uygulamalar Nakit Yönetiminin Fiyatlamaya Etkileri Nakit Yönetiminde Kullanılan Ürünler Ürünlerin Fiyatlama Amaçlı Kullanımı Nakit Yönetiminin Yararları, Fayda Maliyet Analizi

8 Ürün Yönetimi Amaçlı Nakit Yönetiminin Değerlendirilmesi Hazine Bonosu, Tahvil ve Eurobond Hesaplamaları Yatırım Araçları Dibs Hesaplama Yöntemleri Değerlendirme Yöntemlerinin Fiyatlama Amaçlı Kullanımı Piyasadaki Etkileri Taksit Ödemeli Bireysel Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlaması Hesaplama Mantığı Hesaplamada Kullanılan Yöntem ve Müşteri Üzerindeki Etkileri Taksit Ödemeli Kredilerde Fiyatlama Stratejileri Fiyatlama Stratejilerinden Hareketle Pazarlama ve Satışa Yönelik İkna Edici Yaklaşımlar Müşteri Talepleri Doğrultusunda Örnek Uygulamalar Ekonomik Göstergelerin Fiyatlama Açısından Yorumlanması Enflasyon, Faiz, Ödemeler Dengesi, Reel Sektor Ürün Fiyatları, Kapsite Kullanımları Milli Gelir Kavramı, Ülke Kıyaslamaları Göstergelerin Bankacılık Üzerindeki Etkileri Bankacılık Ürünlerine Yönelik Alınan Kararlar KKBB Mart 2012 Tanju Eski Sürdürülebilirlik Kapsamında Krediler, Sorunsuz Krediler Seminerde kredilerin sorunlu hale gelmeden tespiti, sorunlu olmasının önlenmesi, portföyün sürdürebilir kılınmasının sağlanması anlatılacaktır. Kredi Pazarlama, Kredi Tahsis, Kredi Takip, Teftiş departmanlarında çalışan ekipler katılabilirler. Kredilerde Sorun Nedir? Neden Doğar? Kaynaklar İtibariyle Sorunların İncelenmesi, İrdelenmesi, Sorun Öncesi Sinyaller, Sinyalleri Okuma ve Değerlendirme, Sinyalleri Kullanıp Sorunların Önlenmesi, Firma Sorunlarının Kredi Sorunu Haline Gelmesinin Önlenmesi, Firmalara Finansal Danışmanlık ve Öneriler, Sürdürülebilir Portföy Yaratmak,

9 KKBB 23 Mart 2012 Nurten Düzgün Sönmemiş Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi Bu seminer ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller ve bunların dikkat edilmesi gereken kısımları anlatılmaktadır. Ayrıca piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi detaylı anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve basel kriterlerine uyumun incelenmesi detaylı incelenecektir. Risk Yönetimi bölümlerinin denetimine katılacak veya denetim biriminde bu denetimleri kontrol edecek çalışanlar katılabilir. Temel İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar Zaman Serileri Ve Getiri Değişimi ve Uygulama alanları Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Volatilite Modelleri Olasılık Dağılımları ve Uygulamalar Verim Eğrisi Modelleri ve Faiz Hesaplamaları Stokastik Simulasyon Modelleri ve Kullanımı Monte Carlo Simulasyonu ve Kullanımı Piyasa Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi Basel Düzenlemelerine Uyumun Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi Kullanılan Verim Eğrisi Modellerin Denetimi Kullanılan Volatilite Modellerinin Denetimi Olasılık Dağılımlarının Denetimi VaR Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi VaR Modelinin Hesaplama Özellikleri ve Sonuçlarının Denetimi Stres Testi ve Senaryo Analizlerinin Özellikleri ve Denetimleri Recap ve Ecap Modeli Özellikleri ve Denetimi Limit Politikalarının Özellikleri ve Denetimi Raporların Özellikleri ve Denetimi Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Piyasa Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi

10 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Kredi Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler Kullanılan/Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi Kredi Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Operasyonel Riske İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler Kullanılan/Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi Oprisk İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi Basel II Ye Uygun İçsel Oprisk Veri Tabanı Ve Kayıp Veri Tabanının Özellikleri ve Denetimi Operasyonel Risklerin Transferi İçin Kullanılan Sigorta Poliçelerinin Oprisk Veri Tabanına Uyumuna İlişkin Özellikler ve Denetimi Operasyonel Risklerin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Sonuç ve Genel Değerlendirmeler KKBB Mart 2012 Mustafa Barış Akçay

11 Genel Bankacılık Eğitimi Seminerde, bankacılığın tarihi, gelişimi, fonksiyonları ve tüm bankacılık enstrümanları ile ilgili olarak bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Tüm birimlerde çalışan servis yetkilisi, uzman yardımcıları ve uzmanlara yöneliktir. Bankacılığa Giriş Bankacılığın Tarihi ve Gelişimi Bankacılığın Fonksiyonları Para İlişki Bankacılığı Bankaların Sınıflandırılması Bankaların Karşılaştırılması Banka Bilançosu Bankaların Faaliyet Konuları Bankacılık Ürünleri ve İşleyişi Bankaların Bölümleri Temel Kredi Prensibi Kredilerin Sınıflandırılması Teminatların Sınıflandırılması Kredi Süreci Finansal Analiz Finansal Analiz Yöntemleri Bankalarca Hazırlanan Kredi Paketi Aktif-Pasif Yönetimi Tanımı ve Önemi Aktif Pasif Yönetiminin Amaçları Banka Bilançosu Aktif Pasif Yapısı Şube Bilançosu Mevduat Şubesi / Kredi Şubesi Bankacılıkta Karşılaşılan Riskler Aktif-Pasif Komitesi Bankaların Gelir Kaynakları Bankaların Ortaklıklara İştirak Sınırlamaları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) Fiyatlama Politikaları Bilanço Yönetimi Müşteri Verimlilik Raporu Fon Yönetimi Bölümünün Önemi Fon Yönetimi Ürünleri KKBB Nisan 2012 Mustafa Savaşal

12 Bankacılıkta İnovasyon Kültürünü Yaratmak, Yerleştirmek ve Yönetmek Seminerde, dünyada; bankacılık ve diğer sektörlerden inovatif şirketlerin inovatif ürün örnekleri ve de inovatif kültür yaratma uygulamaları ayrıntılı olarak incelenecektir. Katılımcıların hem kendi görev alanlarında fikir geliştirme performanslarının artırılması hem de kurumlarında inovasyon kültürü yaratma ve yönetme konusunda neler yapabileceklerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim esnasında katılımcılar, kendi uygulamalarını değerlendirebilecekleri en güncel dünya ve Türkiye uygulamalarına uygun hazırlanmış test ile kurumlarını da değerlendirerek, ellerinde inovasyonla ilgili en güncel uygulamalara dayalı bir ölçüm aracı da edinmiş olacaklardır. İnovasyon ile daha önce tanışmış veya inovasyon hakkında bilgisi olmayan, konuyla ilgilenen herkes katılabilir. İnovasyon Nedir? Yaratıcılıktan Farkı Nedir? İnovasyon Nedir? Neden İnovasyon? Globalleşme ve Bilgi Ekonomisi ile Değişen İş Yapma, Para Kazanma Şekilleri Bankacılık Sektörüne Bir Bakış : Michael Porter in 5 Güç Analizi Çok Hızlı Davranan İkame Oyuncu ve Sektörlerin Bankacılığa Etkileri Paranın Sanal Olduğu Bir Dünyada, 7/24 Her Daim Hazır Banka Olmaya Hazır Mısınız? İnovasyon Çeşitleri : Teknoloji, Ürün, Hizmet, Operasyonel, Maliyet, Deneyim, Yönetim, İş Modeli ve Endüstri İnovasyonu Bütün Bu İnovasyonlarla İlgili Başka Sektörlerden ve Bankacılık Sektöründen Çarpıcı Örnekler ve Örneklerin İn Bütün Bu İnovasyonlarla İlgili Başka Sektörlerden ve Bankacılık Sektöründen Çarpıcı Örnekler ve Örneklerin İncelenmesi Her Fikri Değil, İyi Fikri Seçebilmek Dışardan İçeriye Bakabilme Becerisini Edinebilmek Doğru Fikirleri Bulmanın Yolu : İnovasyon Pencereleri nden Bakmak Sektör ve Şirket Dogmalarını Sorgulamak Sektörü Etkileyecek Trend ve Paternleri Yakalayarak İşe Çevirmek Temel Yetkinliklerini ve Stratejik Varlıklarını Kaldıraç Olarak Kullanmak Müşterinin Dile Getirmediği, Karşılanmamış İhtiyaçlarını Bulmak Bu Pencerelerden Her Biri ile İlgili Dünyadan Örneklerin ve Bu Pencerelere Yönelik Fikir Üretme Tekniklerinin Anlatılması 2 Pencere ile Yapılacak 2 Adet Fikir Üretme Workshop u.

13 Mesele Fikir Üretmek Ya Da Hayata Geçirmek Değil, Doğru Fikri Üretip Hayata Geçirmek Öncelikleri ve Bankanın Stratejisine Uygun Olanları Doğru Saptayabilmek İnovatif Fikri Hayata Geçirmek ve İnovasyonu Sürekli Kılmak İnovatif Kurum Kültürü Nedir? İnovasyonun Yeşereceği Kurum Kültürünü Yaratmak,Nasıl Olacak? Test ve Tartışma: Aşağıdaki Alanlarda Kurumumuzu Değerlendirelim. Liderlik Stratejik Planlama Bilgi İnsan Kaynağı Süreçler İş Sonuçları Her Bir Başlık Altındaki Kriterlerin Anlaşılması ve Tartışılması Dünyadan Alternatif Uygulama Örnekleri İnovasyonu Yönetme Noktasında Çok Karşılaşılan Hatalar, Sorunlar ve Çözüm Yolları Dirençlerin ve Engellerin Üstesinden Gelmek Kendi İnovatif Yeteneklerimizi Güçlendirmek Çalışanlarımızın İnovatif Yeteneklerini Güçlendirmek ve İnovatif Çalışanları Yönetmek Bankacılık Gibi Risk Konusunda Çekinceleri Olan ve Hiyerarşinin Diğer Sektörlerden Çok Daha Fazla Olduğu Bir Sektörde, Çalışanlara Radikal İn Riskli ye Eşit Olmadığını Anlatabilmek Kurum Kültürü İçerisinde Risk İştahını Nasıl Artırırız ve Gerçek Riski Nasıl Algılar ve Yönetiriz? Dünyadaki En İyi Uygulamalardan Örnekler : Yapanlar Nasıl Yapıyor? Apple, Google, Toyota, GE, Whirlpool Kurum Kültürü Vaka Çalışması KKBB Nisan 2012 Hülya Erten Kredi Değerlendirme ve Risk Yönetiminde "Scoring, Rating ve Mali Analiz" Benzerlikler, Farklılıklar ve Etkileşim Seminerin amacı, Scoring, Rating ve Mali Analiz`in kredi değerlendirme ve risk yönetimine etkileri konusunda katılımcıların çok yönlü bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

14 Bankaların Genel Müdürlük ve Şubelerinde görevli analistler, müşteri temsilcileri, müşteri yetkilileri katılabilir. Scoring ve Rating Kavramları Genel Olarak Scoring / Rating Süreci Kredi Müşterilerinin Sınıflandırılması(Segmantasyon) Scoring Süreci Bireysel ve Küçük / Orta Ölçekli Ticari Müşterilerin Bilgilerinin Standartlaştırılması ve Müşteri Tanımlamaları Sisteme Bilgi Girişlerini Yapan Müşteri Temsilcilerinin sorumluluğu Rating Süreci Rating Kriterleri Kapsamında Müşteri Bilgileri ve Sınıflandırılması Uzmanların Sorumluluğu ve Rating Komitesinin Görevi Scoring ve Rating Süreçleri Firmaların Bilanço Dışı Yükümlülüklerinin Değerlendirilmesinin Önemi Kredi Değerlendirme ve Risk Yönetimi Süreci Bakımından Önemi ve Yararları Scoring, Rating ve Mali Analiz; Benzerlikler, Farklılıklar, Etkileşim KKBB Nisan 2012 İsmet Kurtuluş

KATILIMCILAR İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilir.

KATILIMCILAR İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilir. 1. Risk Odaklı İç Denetim Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi düzenlemelere uyum, gerekse de bankaların risk profillerinin önceliklendirilerek denetim kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU

EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU 2014 2015 Dönemi Finansal Eğitim Faaliyetlerimiz Hakkında Özet Bilgiler: A-) Eğitim Merkezi Faaliyetleri Birliğimiz Eğitim Merkezi nde Eylül 2014 Haziran 2015 döneminde

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

Genel Bankacılık Eğitimi

Genel Bankacılık Eğitimi Genel Bankacılık Eğitimi Seminerde, bankacılığın tarihi, gelişimi, fonksiyonları ve tüm bankacılık enstrümanları ile ilgili olarak bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Tüm birimlerde çalışan servis yetkilisi,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU T-BANK 2012 FAALİYET RAPORU 02 T-BANK / 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURUMSAL PROFİL Özet Finansal Bilgiler 04 Tarihçe 06 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 07 Ortaklık

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası veya Garanti veya Banka ), Bankacılık

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Yetenek oyunu kazandırır ama takım çalışması ve zeka şampiyonluğu kazandırır. Michael Jordan (Dünyanın en çok tanınan basketbol oyuncusu olan Jordan, NBA in sitesinde tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Bölüm I : Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 1 Olağan Genel Kurul Gündemi, Esas Sözleşme Değişiklikleri, 2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık!

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık! 2013 Faaliyet Raporu Daha verimli bir geleceðe odaklandık! Anadolubank 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 05 Genel Müdür

Detaylı