TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ"

Transkript

1 TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ Zeynel TUNCA Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, İZMİR ÖZET: Cumhuriyetin kuruluşu ve Milli Eğitimde yapılan çağdaş değişimler, 1933 Üniversite reformu ile astronomi eğitimöğretimine de yansımış, önce İstanbul, sonra Ankara ve Ege Üniversitelerinde kurulan Astronomi Bölümleri, liselerde okutulan astronomi derslerine öğretmen yetiştirmeye başlamıştır. Bu öğretmenler aldıkları astronomi öğreniminin gereği olarak, yoğun biçimde matematik ve fizik de okumuş ve çalıştıkları okullarda bu alanlarda da öğretmen gereksinimlerine destek vermişlerdir. Bölüm mezunlarımızın öğretmenlik hakları bir dönem geri alınmış, tekrar geri verilmiş, ancak sadece Fizik ve Matematik dersleri vermek zorunda kalmışlardır ve bugün tüm Fen Fakültesi mezunları ile ayni durumdadırlar, ancak öğretmen atanmalarına ilişkin esaslarda da Astronomi ile ilgili göze çarpan önemli çelişkiler vardır. Orta Öğretimde Astronomi konuları, ülkemizde önceleri bağımsız ders olarak okutulurken, 1974 yılında zorunlu ders olmaktan çıkarılmış ve bir anlamda kaldırılarak seçmeli dersler arasına konmuştur. Ancak, bugüne değin birkaç örnek dışında hiç açılmamıştır. Gerekçe olarak ders kitabı, öğretmen yokluğu ve Üniversite Giriş sınavında etkisiz olması gösterilmiştir. Orta öğretimden Astronomi dersi kaldırılmış olmasına karşın, kaçınılmaz bir şekilde astronomi bilgilerinin verilmesi gerekliliği nedeniyle, Astronomi dersi açmak yerine, Coğrafya, Fizik ve Fen Bilgisi derslerinin içersine bölümler halinde Astronomi konuları yerleştirilmektedir. Ancak bu konularda ciddi bilgi yanlışlıkları ve eksiklikler vardır. Bilgi yanlışlıklarının varlığı yanı sıra, özellikle uzay çalışmaları, bilgisayar ve teknoloji sayesinde en hızlı gelişen bu bilim dalının güncel bilgilerine hiç rastlanmamaktadır. Henüz öğrenim yaşamının başlangıcında olan gencecik beyinlere, İlköğretim öğrencilerine çoğunlukla eski ve daha önemlisi yanlış bilgiler verilmektedir, hem de MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından izin verilmiş olan ders kitaplarında... Bugün, bu konularda ne yazarların ne de denetleyenlerin uzman olmadığı, ders kitaplarının incelenmesiyle görülebilmektedir. Zararın neresinden dönülürse kazançtır. Bu konuda Türk astronomları, geçmişte yaptıkları yanıtsız ve karşılıksız kalmış olmasına karşın, MEB ile her alanda işbirliği yaparak destek olmaya hazırdır. 1. TÜRKİYE DE ASTRONOMİ EĞİTİM - ÖĞRETİMİ Astronomi ve Uzay bilimleri, evrensel yasaların görsel olarak ortaya konduğu, sınandığı, yeryüzünde ulaşılamayacak düzeyde özelliklere sahip muazzam büyüklükte bir uygulama laboratuarı ile ilgilenir. Bu laboratuar, Temel Bilimlerin bir uygulama laboratuarıdır. Astronomi ile diğer temel bilim dalları-fen Bilimleri arasındaki en belirgin bağlılık budur. En eski ve en yeni bilim dalı olma özelliği, uzay çalışmaları sayesinde varılan çok hızlı gelişme ve yenilikler sayesinde diğer temel bilim dallarındaki gelişmeyi hızlandırmaktadır. Kişiye, doğru ve mantıklı düşünmeyi en etkin bir şekilde öğreten bir bilim dalı olması nedeniyle de, birçok gelişmiş ülkede, Fen Bilimlerinin öğrencilere sevdirilmesi, onların fen bilimlerine yönlenmesinin sağlanması amacıyla Astronomi ve Uzay Bilimlerinde etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. ABD deki STAR projesi buna bir örnektir. Öte yandan toplumların bilimsel gerçeklere yönlendirilmesinde de Astronomi mükemmel bir eğitim aracıdır. MEB, Talim Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığının tarih ve 98 sayılı kararı ile Astronomi ve Uzay Bilimleri dersinin genel amaçları belirlenmiştir. Bu amaçlar incelendiğinde görülmektedir ki, gerçekten Fen Bilimleri ile Astronomi ve Uzay Bilimleri konuları arasındaki ilişki çok açık ve net bir şekilde ortaya konmuştur. Karar aşağıya aynen alınmıştır : Ortaöğretimde Astronomi Programı içerik ve kullanıldığı yöntemler açısından Matematik, Fizik, Kimya ve bir ölçüde Biyoloji programları ile ayni amaçları paylaşmaktadır. Bu derslerde görülen bir çok yasanın doğal uygulama laboratuarı evrendir. Bu laboratuarın nasıl işlediğini anlamak astronominin amaçlarındandır. Buna ek olarak kendine özgü kavramları doğrultusunda da çeşitli amaçlar gütmektedir. Bunları özetle şöyle sıralamak mümkündür. 1. Astronomi Bilimine karşı toplum içinde olumlu bir tutum geliştirmek 2. Bilimsel yöntemi öğretmek ve bu bilgilerle tümevarım-tümdengelim ilkelerini kavratmak, 3. Günlük hayatta karşılaşılan bazı problemlere temel bilimler açısından yaklaşmayı öğretmek, 4. Özellikle Matematik ve Fizik alanında edinilen kuramsal kavram ve problem çözme becerisini, doğadaki gerçek fiziksel olaylara uygulamak, 5. Temel Bilimler arasında, ilk gelişen astronomi biliminin tarihsel gelişimini öğretmek, 6. Bilimsel araştırma ve inceleme alışkanlığı kazandırmak ve sonuçlar hakkında yorum yapma yeteneğini geliştirmek, 7. Yaratıcılık ve bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek, 8. Üç boyutlu düşünebilme kavramını geliştirmek,

2 9. Zaman, konum ve sayılar arasındaki ilişkilerin kavranmasını sağlamak, 10. Astronomideki hızlı teknolojik gelişmeler ve bunların temel bilimlerle nasıl etkileştiğini öğretmek, 11. Dünya dışı yaşam ve olaylar hakkında gerçekçi ve bilimsel temellere dayanan fikirleri kazandırmak Ancak uygulamalar yazılı gerçeklerle örtüşmemiş, farklı ve bence yanlış uygulamalar sonucu, yukarıdaki maddeler halindeki genel amaçlardan uzaklaşılmıştır. Ülkemizde, Astronomi ve Uzay Bilimleri eğitiminin verilmeyişi ( verilen bilgilerin çoğunun yanlış oluşu ) nedeniyle, özellikle son maddede belirtilen amaca ulaşılamamıştır. Toplumun bu konudaki bilgisizliğinden yararlanarak çıkar sağlamak isteyen bazı kişi ve kurumlar, uzaylılar, UFOlar gibi medyanın da üzerine körükle giderek büyüttüğü olaylar yaratmış, gündem oluşturulmuştur. Bunun bir basamak ötesinde uzay dini ve tarikatları gibi örnekler görülmektedir. ABD de, Hale-Bopp kuyruklu yıldızı arkasına saklanan bir uzay gemisinin kendilerini cennete götüreceğine inanmış 39 kişinin toplu intiharı buna en bilinen bir örnektir. Olumsuz sonuçları gördükten sonra tedbirleri almaya çalışmak ise geç kalmaktan başka bir şey değildir. Yukarıda maddeler halindeki amaçları düşünerek bile, bu dersin Ortaöğretimde zorunlu ders olarak okutulması gerektiğini söylemek yanlış olmaz sanırım Tarihçesi Osmanlı döneminde, Avrupa nın bilimsel bağnazlıktan kurtulma çabaları gösterdiği yıllarda, İstanbul da büyük bir Gözlemevi kurulmuştur. Birkaç sene sonra, yapılma fermanını veren padişahın emriyle yıkılmıştır. Nedeni ise çevresindeki bağnazlık yılında, Harbiye mektebinde, İngiltere den eğitim-askeri amaçlı getirilen 1m çaplı, 5 m uzunluğunda bir teleskop kayıtlarda görülmektedir. Ancak Kırım Savaşı sırasında binası ile birlikte yıkıldığı bilinmektedir. Darülfünun da ise, Fenler Şubesinde, Heyet (Astronomi ) dersleri okutulmaktaydı. Şubeler, medreseye, medreseler de fakültelere dönüştü zamanla.. 1 Ağustos 1933 te Maarif Vekaleti nın Üniversite Reformu diye bilinen iyileştirme çalışmaları sonrasında İÜ kuruluşu ve daha sonrasında da kadrolu ilk Türk Astronom olarak Nüzhet Gökdoğan hocamız ile Cumhuriyet Türkiye sinde Astronomi çalışmalarının başlangıcı gerçekleşmiştir. Daha sonra Ankara ve Ege Üniversitelerinde açılan Astronomi Bölümleri ile bu dalda eğitim-öğretim hız kazanmıştır. Fen fakülteleri içersinde yer alan bu bölüm mezunları, liselerde Astronomi dersleri vermişlerdir. Tanzimat tan sonra, İdadi ve Rüştiye lerde de okutulan astronomi bilgileri, 1937 yılına kadar bağımsız bir ders olma özelliğini korumuştur. Örneğin, Lise Fen Kolunda bağımsız ders olarak okutulan kozmografya dersi bunlardan birisidir den sonra, Matematik dersi içersinde birkaç haftalık bir bölüm haline getirilmiş, ancak yine de zorunlu olarak öğretilmiştir. Sevgili Hocamız Prof.Dr. Nüzhet Gökdoğan ın bu konudaki bir saptanması konuya açıklık getirmesi açısından bence çok önemlidir....fen şubeleri ve edebiyet şubeleri için ders kitapları hazırladık. Ancak olgunluk imtihanında astronomi sorulmadığından dolayı matematik öğretmenleri astronomi ders saatlerinde matematik okuttukları için astronomi bir üvey evlat muamelesi gördü ve netice de programlardan çıkarıldı. Bugün, ortaöğretim işleyişine yakın olanların bildiği tablonun aynısıdır hocamızın söyledikleri. Gerçekten de artık, Üniversite sınavında başarılı olmak için yürütülüyor herşey.. Öyleyse, üniversite sınavında 7 8 Astronomi sorusu çıksa, tüm liselerde Astronomi ve Uzay Bilimleri seçmeli dersi açılırdı sanırım.. Peki böyle mi olmalı? 1974 yılına gelindiğinde ise, bu öğretim şekli de terkedilmiş, Astronomi, seçmeli bir ders olarak ayrılmıştır. Ancak o tarihten sonra, günümüze kadar, değişik planlama ve program değişiklerinde hep seçmeli ders olarak kalmıştır. İlginç olan taraf ise, birkaç örnek dışında bu ders açılmamıştır.. Sorguladığımızda ise, ders kitabı yok, öğretmen yok vb gerekçeler gösterilmiştir. Bu aşamada, yine TTK gündeme gelmektedir. Ders kitabı vardır. Bu dersi verebilecek bilgi ve donanıma sahip olarak ülkemizdeki üç Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunları vardır. Zaman zaman öğretmenlik hakları ellerinden alınmasına karşın hemen her ilde, Astronomi mezunu Fizik veya Matematik öğretmenleri vardır. Ders Kitabı vardır : Ders geçme ve Kredi sistemini uygulayan Orta Öğretim Kurumları için Astronomi ve Uzay Bilimleri Ders Kitabının yazılması isteği üzerine, beş Astronomi Profesörü bir araya gelip ders kitabını hazırlamıştır(aslan,aydın, Demircan, Kırbıyık ve derman, 1996 ). İncelenmesi için TTK na verilen, biçim ve yazım kuralları açısından düzeltmeler isteği ile geri gönderilen kitap gerekli

3 düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar TTK na sunulmuştur. Kitap, bu aşamada ilginç bir şekilde bir coğrafyacıya incelettirilmiştir. Yazarlara verilecek telif ücretinden daha fazlası bilirkişi için, yazarlardan istenmiş, telif ücreti yerine MEB nın basması isteği ise geri çevrilmiştir. Önsözünde 1993 tarihi bulunan kitap bu maceradan sonra öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir. Kişisel çabalarla bir yayınevine bastırılmış, ancak ders açılmadığı için satılmamış, genel kültür bilgi amacıyla çok az sayıda alıcı bulabilmiştir. 1.2 Öğretmenlik Sorunu Astronomi dersini verebilecek öğretmen vardır : Ancak, özellikle Fen Bilgisi ve Astronomi ve Uzay Bilimleri dersleri ile ilgili olarak öğretmen atamalarında ilginç ve anlaşılmaz uygulamalar vardır. Örneğin; Hiç Astronomi dersi-öğrenimi görmeyen Fizik, Matematik, Fizik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği bölümleri mezunları Astronomi ve Uzay Bilimleri dersini verebileceklerdir. Astronomi mezunları ise, %30 Fizik ya da % 30 matematik dersi almış ise bu dersi verebilecektir. Ancak, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ders programları incelendiğinde görülecektir ki, Fizik ve Matematik olmadan Astronomi yapılamaz. Öte yandan, Astronomi ve Uzay Bilimleri ögrencileri Fizik ve Matematik derslerinin yanısıra, yoğun bir şekilde Bilgisayar dersleri de almaktadırlar. TTK ca yayınlanan çizelgelerde dikkati çeken bir diğer nokta, Muhasebe grubunda ve Sekreterlik grubunda, örneğin Büro Yönetimi mezunları, Bilgisayar, İleri Bilgisayar, Bilgisayar Programlama, Bilgi İşlem sistemleri, Bilgisayar Kullanım Teknikleri gibi dersleri maaş karşılıgı verebilecek iken, Bilgisayarı ileri düzeyde öğrenip uygulayan Astronomi mezunları, öğretmenliğe bile zor kabul edilmektedir. Fen Bilimlerinin uygulama laboratuvarında olup bitenleri öğrenen, yorumlayan bu mezunlar, Fen Bilgisi öğretmenliği için de oldukça yetenekli ve donanımlıdırlar. Bu konuda önerimiz : Liselerde haftada en az iki saatlik Astronomi Ve Uzay Bilimleri dersinin zorunlu hale getirilmesi, bunun sonucu olarak, TTK nun ortaya koyduğu bu dersin amaçlarına ulaşılması, diğer temel bilimler ile etkileşimli ve daha çağdaş öğretimin sağlanmasıdır. Görülecektir ki, bu dersi gereği düzeyde öğrenen bir öğrenci, zorlandığı diğer temel bilimler konularını daha iyi kavrayabileceklerdir. Bunun sonucu olarak, Astronomi Grubu öğretmenleri olarak, Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunlarının, %30 Astronomi dersleri almış olan Fizik veya Matematik Bölümü mezunlarının : Astronomi, Fen Bilgisi, ve en azından sekreterlik bölümü mezunlarının verebileceği belirtilen bilgisayar derslerine de maaş karşılığı girebileceği anılan çizelgede yer almalıdır. Böylece, Astronomi mezunları için bir istihdam ve öğretmen açığı oluştuğunda ise Fen Bilgisi ve Bilgisayar dallarında öğretmen ve her şeyden önemlisi, yukarıdaki amaçları en iyi şekilde verebilecek öğretmen grubu oluşacaktır. 2. BUGÜNKÜ DURUM Üç beş senede bir büyük değişimlere uğrayan ilk ve orta öğretim sistemimiz içersinde Fen Bilgisi, Temel Bilim dersleri önemini hep korumuştur. Bunların arasına Astronominin katılması dileğimizdir. Vurgulamaya çalıştığımız şey, astronomi bilgilerinin Fen Bilimleri üzerine olumlu etki-katkı yapacağı şeklindedir.. Bağımsız ders olarak okutulmasa da, astronomi bilgilerinin belirli bir bölümünün öğretim programlarında yer alması gerekliliği bilinçaltında bile olsa var.. Bunun sonucunda, ilk ve orta öğretimde Fen Bilgisi, Coğrafya, Fizik dersleri içersinde astronomi konuları yer almaktadır. Özellikle bu bilgiler bazı sınıflarda içeriğin yarısına yakın yer tutmaktadır. Ancak, geçmişteki, Matematik içersindeki Astronomi bilgilerinin zamanla kaldırılması bugün pek olası değildir. Günümüz artık, epey yol almış bir Uzay Çağı ve Bilgi Çağı dır. Bu bilgilerin verilmesi gerekliliğinden kaçınamayız. Ancak bunun uygulanmasında da büyük sorunlar vardır ten sonra, gerek Astronomi Bölüm Başkanları, gerekse Türk Astronomi Derneği, çok defa TTK na sözlü ve yazılı başvurularda bulunmuşlardır da ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor sunulmuştur, ancak hiçbir yanıt gelmemiştir. İstanbul Üniv.Gözlemevi ve Türk Astronomi Derneği tarafından, 16 Temmuz 1991 günü Türkiye ve Dünyada Astronomi Eğitim Öğretimi konulu bir sempozyum düzenlenmiştir. Prof.Dr. Kamuran Avcıoğlu anısına düzenlenen bu sempozyumda, konu çok değişik açılardan ayrıntısıyla masaya yatırılmıştır. Böylesi, Türk Milli Eğitimini de ilgilendiren bir konuda MEB ve kurumlarına gönderilen 2500 davetiyeye karşın, toplantıya hiçbir MEB yetkilisi katılmamıştır.

4 Çabalar her ortamda sürdürülmüş, ancak Astronomi dersi koydurulamamıştır. Öte yandan, diğer dersler içersinde verilen Astronomi bilgilerinde görülen yanlışlıklar, hatalar çeşitli toplantılarda ortaya konmuş ancak bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu sunumda, bazı Fen Bilgisi ders kitapları içersindeki Astronomi ve Uzay Bilimleri konularında gördüğümüz yanlışlıkları ortaya koyuyoruz. İncelenen kitapların eski olması, ders içeriklerinin yeniden belirlenmiş ve bu içerikte kitapların henüz ortaya çıkmamış olması sorunun özünde bir değişiklik yapmaz. MEB müsteşarları ve TTK Başkanının da katılacağı bu toplantıda umarım değerini bulur ve bu konuda gerekenler yapılır. Bu konuda sadece iki örnek verilecektir. Birincisi 1991 deki toplantıda (Türkiye ve Dünyada Astronomi Eğitim-Öğretimi, Prof.Dr. Kamuran Avcıoğlu Sempozyumu, İst.Ü. Fen F., 1991 ) ayrıntısıyla Prof.Dr. Ethem Derman tarafından sunulmuştu. Türkçe ve bilgiyi aktarmadaki tümce yanlışlıklarından bir iki örnek : Güneş in Ay dan sonra Yerküre ye en yakın gökcismi olduğunu biliyorsunuz... Evrende, yıldızlardan belki de daha çok yıldız kümeleri bulunur.. Güneş doğarken ve batarken gördüğümüz kısım ışıkküredir. Işıkküre, Güneş in merkez bölgesidir. Bunun yanısıra, birçok bilgi yanlışlığı ve eksikliği vardır yılı baskılı kitapta,...sadece Satürn de halka var, diğerlerinde yoktur..,.. Pluto nun uydusu yoktur.. gibi ifadeler 1970 baskılı eski astronomi kitabından alıntı şeklinde kalmıştır. Halbuki, 1974 yılında diğer dev gezegenlerde halka olduğu, 1978 yılında da Pluto nun kendisinin yarı büyüklüğünde bir uydusu olduğu bulunmuştur. Fen bilgisi kitabı ise ne yazıkki, çok hızlı gelişen, yeni bilgi ve bulguların ortaya çıktığı astronomi konularında onlarca yıl öncesi bilgiler vermektedir. Ancak, bunlara karşın, tehlikeli bir cümle işin tuzu biberi olmaktadır.... kuvvetli bir dürbünle (güneşe) bakıldığında, parlaklığın her yerde aynı olmadığı, ışıkkürenin atılmış pamuk yığınına benzediği gözlenir.. Yanlış cümle, yanlış bilgi, eksik bilgi verilmesi bir kenara, böylesi tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bilginin, bir Fen Bilgisi kitabında yeralması anlaşılmazdır. Kuvvetli bir dürbünle, güneşe bakıldığı anda gözlerimizin kolayca kör olabileceği herkesin bildiği bir olaydır. Gözden kaçmış denilemez.. Öğrenmeye aç beyinlere sunulan bu bilgiler ne yazık ki, TTK tarafından günlü kararı ile kabul edilmiş ve 1984 yılında ise 7. defa adet basılmış olan Ortaokul 1. sınıf Fen Bilgisi kitabında yer almıştır. İkincisi ise, İlköğretim 7. ve 8. sınıfları için hazırlanmış Fen Bilgisi ders kitapları (Kılıç,1997 ve 1998) ile ilgilidir. İlki , diğeri ise tarihlerinde TTK tarafından ders kitabı olarak kabul edilmiştir. 8. sınıf kitabında uzay istasyonlarının temel amaçları arasında Meteorolojik incelemelerle, deprem, fırtına gibi afetleri önceden haber vermek.. ve uzak yıldızlara erişmek yazılabilmiş sınıf kitabında ise, daha geniş bir konu olduğu için yanlışlar da o denli çoğunluktadır.. Sadece birkaç örnek....bu yerçekimi kuvveti cismin ağırlığıdır... (metin içinde) den fazla küçük gezegen... vardır..., (şekil alt yazısında ) den fazla küçük gezegen... gezegenler sönmüş ve katılaşmıştır.. yerden uzay hakkında bilgi edinmek mümkün değildir.. meteorlar atmosfere girince yanarlar, ışık verirler, atmosferden çıkınca soğur ve kaybolur.. örnekleri çoğaltmak olası.. Bir de görsel olarak, o yaştaki öğrencilerin daha iyi anlamasına olanak sağlayacak olan şekillerin seçimi ve doğruluğu dikkati çekiyor.. Kitaptan aynen alınarak burada bir

5 arada verdiğimiz bu beş şekil incelendiğinde görülecektir ki tamamen yanlış bilgi ve görünüme sahip şekillerle öğrencilere ne, nasıl anlatılır, bilinmez. Tübitak Bilim Teknik Dergisi ve Ulusal Gözlemevi nin birlikte düzenledikleri bu sene 5.si yapılan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğinde, bu konuları aktardığımızda, katılımcılar arasında yer alan Fen Bilgisi öğretmenleri kendi ifadeleri ile kendilerinin de bu konuda bilgisiz ve yetersiz olduklarını belirtilmişlerdir. Madem ki Fen Bilgisi dersi içersinde bu bilgilerin verilmesi kaçınılmazdır, öyleyse, bu bilgilerin konu ile ilgili kişiler tarafından yazılması ya da denetlenmesi daha doğru olacaktır. Bu konuda görev ve sorumluluk, bugüne kadar bu konuda yaptığı yanlışlara rağmen yine TTK ndadır. 3. SONUÇ Fen Bilimleri Çerçevesinde Astronomi eğitim öğretimi konularına farklı yaklaşımlarla değindik. Ülkemizde Astronomi nin bağımsız zorunlu bir ders olarak okutulması gerekliliğinden, Üniversitelerimizin astronomi ve Uzay Bilimleri bölümlerinden mezun öğrencilerinin öğretmenlik haklarından, ve son olarak ta TTK tarafından ders kitabı olarak kabul edilen kitaplardaki yanlışlardan sözettik. Ayrıca, bu konulardaki eksik, yanlış bilgilerin, TTK tarafından bu ders için belirlenmiş amaçlarından çok uzaklaştıracağı bunun da Fen bilimleri öğretimini olumsuz etkileyeceği ortadadır. Ortaöğretimde verilmeyen ( ya da yanlış verilen ) bu bilgilerin eksikliğini gidermek için Astronomi toplulukları, Üniversiteler, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi ve Ulusal Gözlemevi elinden gelen her olanağı kullanmaktadır. Bu yıl içersinde Antalya da Olimpos Rotary Kulübü, Antalya Milli Eğitim Müd. Ve Ulusal Gözlemevi olarak birlikte düzenlediğimiz 1.Antalya Gözlem Şenliği, ilköğretim okullarına yönelik bir etkinlik olup sözünü ettiğimiz amaca yönelikti. Bu ve benzer etkinlikler sürdürülecektir. En azından, toplumda bilgi eksikliğinden ve/veya yanlış bilgilenmeden kaynaklanan, UFO, Astroloji-fal gibi olumsuzluklara dur demek için katkılar sürdürülecektir. Ancak, esas çözüm, ilk ve ortaöğretimde bilgiye aç, öğrenme yeteneği en üst düzeyde olan çocuklarımıza, bu bilgileri aktarmaktır, ancak doğru ve yeterli olarak. Bu konularda, Üniversitelerimizdeki Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümleri ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi üzerine düşen görevleri yerine getirmeye hazırdır. KAYNAKLAR Aslan,Z., Aydın,C., Demircan,O., Kırbıyık,H. ve Derman, E., Astronomi ve Uzay Bilimleri Ders Kitabı, Tekışık Yayıncılık, Ankara, 1996 Astronomi ; Matematik ve Fen Bilimlerinin Uygulama Alanı, Ortaöğretimde Temel Bilimler Sempozyumu, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, İstanbul, 1997 Kılıç,N.A., İlköğretim Fen Bilgisi 7, Ders Kitapları Anonim Şirketi, İstanbul,1997 Kılıç,N.A., İlköğretim Fen Bilgisi 8, Ders Kitapları Anonim Şirketi, İstanbul,1998 MEB adresinde yer alan çeşitli sayfalar Türkiye ve Dünyada Astronomi Eğitim-Öğretimi, Prof.Dr. Kamuran Avcıoğlu Sempozyumu, İst.Üniv. Fen F., 1991

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi ERG RAPORLARI temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi 23 Ocak 1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), aradan

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 ORTA ÖĞRETİM COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA (A Survey About The Professional Problems Of Geography

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Berrin ARSLAN GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2012 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

Aynılaşma ve farklılaşma:

Aynılaşma ve farklılaşma: Kendisini Farklılaştıran Üniversite Öğrencisi Dünyayı da Farklılaştırır Prof. Dr. Erhan Erkut MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Türkiye de ortalama bir lise

Detaylı