2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0

2 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin Organizasyon Yapısı 8 İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Personel Bilgileri 9-11 Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 11 Şirketin Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilerinin Sahip Oldukları Paylara İlişkin Bilgiler 11 Şirketin Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilerine İlişkin Bilgiler Şirket İç Denetim Sistemi Yöneticilerine İlişkin Bilgiler 15 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 16 ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 16 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 17 Şirketin Yapmış Olduğu Yatırımlara ilişkin bilgiler 17 Şirket İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri ile Yönetim Organın Görüşü 17 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 18 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin bilgiler 18 Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimi 18 Şirket Aleyhine Açılan Faaliyet ve Mali Durumunu Etkileyecek Davalar 18 Adli ve İdari Yaptırımlar 19 Geçmiş Dönem Hedeflerine İlişkin Bilgiler 19 Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri 19 Şirketin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar 19 Bağlılık Raporu FİNANSAL DURUM Yılı Ekonomik Gelişmeler Ziraat Sigorta A.Ş. nin 2012 Yılı Faaliyetleri Finansal Büyüklükler ve Finansal Göstergeler Kar Payı Dağıtım Politikası 38 RİSK VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 39 Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikaların 39 Uygunluk Beyanı 39 Özet Yönetim Kurulu Raporu 40 Özet Denetim Kurulu Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Uygunluk Görüşü 57 DİĞER HUSUSLAR 58 Mali Tablolar ve Bu Mali Tablolara İlişkin Dip Notlar Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler; 105 İletişim Bilgileri 106 1

3 G E N E L B İ L G İ L E R Ziraat Sigorta Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Ticaret Unvanı : Ziraat Sigorta Anonim Şirketi Ticaret Sicil No : İnternet Adresi : Adresi : Turgut Özal Millet Caddesi No: Aksaray / İSTANBUL Tel : (212) Faks : (212) Tarihsel Gelişimi Ziraat Sigorta A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur yılında sigortacılık ruhsat işlemlerini tamamlayarak Hayat Dışı Branşların tamamında poliçe üretme yetkisine sahip olmuştur. 1 Ocak 2010 tarihinde prim üretimine başlayan şirket ilk yıl hem teknik kar hem de dönem net karı ile kapatarak sigorta sektörüne iyi bir başlangıç yapmıştır. Ziraat Sigorta 2011 ve 2012 yıllarında da teknik ve dönem karı elde etme alışkanlığını sürdürmüştür yılının Ağustos ayında 11 kişilik çekirdek kadrosu ile kurulan Ziraat Sigorta 2012 yılında 115 kişilik deneyimli ve yetkin bir kadro ile yoluna devam etmektedir. 2

4 Vizyonumuz Müşterisi, Çalışanı ve İş Ortakları İle Birlikte Ülke Ekonomisine Değer Katan Bir Şirket Olmak Misyonumuz Müşteri Memnuniyetini Ön Planda Tutmak, Güvenilir, Yenilikçi, Kaliteli ve Hızlı Hizmet Vermek 3

5 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 2012 yılı ekonomik göstergeleri, ABD için iktisadi faaliyetin bir nebze de olsa hızlanmaya başladığını ancak Avrupa Bölgesi nde ekonomik küçülmenin devam ettiğini göstermektedir. Avrupa Bölgesi üç yıl sonra tekrar resesyona girmiş, ayrıca işsizlik oranı % 11,7 ye kadar çıkmıştır. Avrupa Ekonomik Öngörü Raporu nda 2013 yılında bölgenin ancak % 0,1 gibi düşük oranda bir büyüme kaydedeceği tahmin edilmiştir. Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin de 2012 yılında ihracat ve iç talepte daralma yaşanmış, fakat yılın sonlarına doğru ekonomik aktivitenin yeniden toparlanma eğilimine girdiği görülmüştür. Ancak yine de büyüme oranları Çin in büyümesinin hız kaybetmeye devam ettiğini göstermektedir için büyüme hızı % 7,9 dir ve bu oran 1999 yılından sonraki en düşük büyüme hızıdır. Çin Ekonomisindeki bu yavaşlama, ihracat pazarlarının daralmaya devam ettiğinin önemli bir göstergesidir. Uluslararası Para Fonu nun 2013 yılı için küresel büyüme tahmini % 3,6 oranında kalmıştır. Türkiye de döneminde güçlü ve iç talep kaynaklı bir büyüme süreci yaşanmış, Türkiye Ekonomisi bu performansı ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer almıştır. Bu iki yılın ortalama büyüme oranı % 8,8 olmuştur. Ancak büyüme hızı 2012 yılında % 2,2 ya düşmüştür. Ekonomideki bu yavaşlama sonucu uzun süredir rekor düzeylere ulaşmış olan cari açıkta da düşüş yaşanmıştır yılında cari açık bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 37 azalarak 48,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Güçlü büyüme performansı istihdamda ciddi artışlar oluşturmuş ve Türkiye nin işsizlik oranı yıllar içinde devamlı düşerek 2012 yılında % 9,2 seviyesine kadar gerilemiştir. Genel ekonomik konjonktürün dalgalı bir seyir izlediği dönemde Türkiye ekonomisi ümit verici gelişimini sürdürmektedir. Sigorta sektörü de bir süredir devam eden kar sorununu giderememiş olmakla beraber sektörel anlamda yükselişini sürdürmektedir. Sigorta sektörü prim üretimi geçen yıla nazaran %18 oranında artış göstermiş olup bu büyüme öngörülen genel ekonomik büyümenin çok üstündedir. GSMH içinde sigorta sektörünün payı dünya ortalamasının oldukça altında olmasına rağmen bu büyüme trendi nisbi olarak sektör payının giderek artacağını ortaya koymaktadır. Şirketimizin üretimi 2012 yılı itibariyle %19 oranında artış göstererek 378,4 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, net bilanço karımız ise 45,3 Milyon TL mertebesinde realize olmuştur. Kuruluşunun üçüncü yılında üretim sıralamasında 14. olarak yer alan Ziraat Sigorta vergi sonrası en yüksek bilanço kar elde eden 4. şirket olmuştur. Bu faaliyet döneminde Şirketimizin gösterdiği başarılı sonuç Türk Sigorta sektörünün son dönemde karlılık sorunu yaşadığı dikkate alındığında daha da önem kazanmaktadır. Alınan bu başarılı neticeler mali yapının giderek daha güçlenmesine olanak sağlamakta ve Şirketin orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli rekabet gücünü artırmaktadır. Diğer yandan Şirketimizin organizasyon yapısı ve iş modeli Bankamızın dönüşüm çalışmalarını 2012 yılında başlattığı müşteri odaklı yapıya uygun olarak yeniden tanımlanmış, hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulması amaçlanmıştır. Ziraat Sigorta, Bankamızın Bir Bankadan Daha Fazlası perspektifine uygun olarak Ziraat Müşterisi ne sunulması amaçlanan tüm finansal hizmetlerin kendi payına düşen kısmını layıkıyla yerine getirme amacındadır. Bu çerçevede hedef kitlemize hitap edecek tüm sigorta ürünlerinin en 4

6 uygun içerikte sunulmaya devam edilmesi ve Bankamızın potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ziraat Sigorta, Türk Sigorta sektörünün zor bir süreçten geçtiği ve konsolide zararın yaşandığı bir dönemde, kuruluşundan bu yana geçen üç yıllık sürede büyüme ve karlılığı bir arada sürdürebilmeyi başarmıştır. Sürdürülebilir kârlılık ve verimliliği gelecek yıllarda da istikrarlı bir şekilde devam ettirmek nihai amacımızdır. Bu bağlamda, üçüncü faaliyet yılını geride bırakan Ziraat Sigortanın elde etmiş olduğu başarılı sonuçları paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ifade ederken, emeği geçen tüm Şirket çalışanlarımıza ve desteğini esirgemeyen Ziraat camiasına teşekkürlerimi sunarım. 5

7 GENEL MÜDÜRÜN DEĞERLENDİRMESİ Türk Sigortacılık sektörü hedeflediği seviyeye ulaşmak için çok çaba göstermesine rağmen henüz istenilen noktada bulunmamaktadır. Bu durumun nedenleri arasında; sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri belirtebiliriz. Kişi başına düşen prim üretimi dünya ortalamasında 661 dolar ve gelişmiş ülkelerde dolarlara kadar çıkmakta iken, Türkiye de kişi başına düşen prim üretimi hala 136 dolar seviyelerindedir. Bu veriler Türk Sigortacılık sektöründe alınacak daha çok yol olduğunu göstermektedir. Bu durum Türk Sigortacılığının önünde henüz değerlendirilmemiş kapasiteler ve dolayısıyla fırsatlar olduğunu ortaya koymaktadır. Global ekonomide yaşanan sorunlara rağmen dikkat çekici bir şekilde sağlıklı büyüme gösteren ülke ekonomisi de ayrıca sektörün cazibesini artırmaktadır. Bu durum yabancı yatırımcıların sigorta sektörüne yaklaşımından da anlaşılmaktadır. Global sigorta piyasasında ön sıralarda yer alan sigorta gruplarının tamamına yakınının ülkemizde yatırımı bulunmaktadır li yılların ortalarından itibaren yoğunlaşan yatırımlarla ülkemiz sigorta sektöründe yabancı sermaye payı %70 e yaklaşmıştır. Halen bu yatırım iştahının devam ettiğini izlemekteyiz. Bu eğilim pazara yeni giriş şeklinde olduğu gibi piyasadaki yabancı yatırımcıların yeni satın almalarla büyümek yönünde de gerçekleşmektedir. Buna karşın Türk Sigorta sektörü son yıllarda ciddi anlamda karlılık sorunu yaşamakta olup bu durum 2012 yılı sonu itibariyle konsolide sektör bilançosunun bugüne kadar görülmemiş bir zarar sonucu vermesiyle kendini göstermiştir. Sektörde Pazar payını artırmak ve üretim sıralamasında daha yukarılarda yer almak yönünde yapılan yıkıcı rekabet öncelikle risk seçimi ve fiyatlama politikalarında tavizlere sebep olmakta ve teknik zarara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra 2012 yılında mevzuat alanındaki değişikliklerin hasar karşılıklarının yükselmesine neden olarak gider atışına yol açtığı görülmüştür. Yargı kurumunun bedeni hasarlarla ilgili yorumu trafik sigortasında son dönemde davalı dosyaların ve muallak hasar rezervlerinin artışına ve zaten zarar eden bu branşta zararın daha da artışına önemli bir etkisi olmuştur. Bununla beraber geride bıraktığımız dönem sigortacılık tekniği açısından olumlu gelişmelerin başladığı bir dönemin başlangıcı da sayılabilir. Trafik branşının baskısı sebebiyle oluşan toplam zararın yanında diğer branşlarda karlılık anlamında iyileşme çabaları görülmeye başlamış bulunmaktadır. Son yıllarda sürekli zarar edilen bir diğer branş olan kaskodaki zarar nispeten azalmıştır. Kaza branşı önceki dönemlerde olduğu gibi karlı bir branş olarak devam etmektedir. Hastalık/sağlık branşının da kârlılığı devam etmiştir. Dönem içinde kârı düşen ve yılın üçüncü çeyreğinde zarar edilen yangın branşında olumlu bir gelişme olarak yılsonunda kar gerçekleşmiştir. Sigortacılık sektöründe karlılık anlamında yaşanan bu olumsuzluklara rağmen Ziraat Sigorta üçüncü faaliyet yılını da karla kapatmayı başarmış bulunmaktadır. Kuruluşunun üçüncü yılında üretim sıralamasında 14. olarak yer alan Şirketimiz vergi sonrası en yüksek bilanço kar elde eden 4. şirket olmuştur. Bu faaliyet döneminde gerçekleştirdiğimiz prim üretim tutarımız bir önceki yıla nazaran % 19 oranında artış göstererek 378,4 Milyon TL, vergi sonrası bilanço karımız ise 45,3 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ana sermayedarımız Ziraat Bankasının sigorta potansiyelini azami şekilde değerlendirmek olarak ortaya koyulan başlangıç hedefimize uygun çaba ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu 6

8 bağlamda, Bankamızın Ziraat Finans Grubu konseptine uygun olarak Ziraat Müşterisi nin sigorta ihtiyacını karşılamaya devam etmekteyiz. Ziraat Sigorta, Bankamızın farklılaşan vizyon ve düşünce yapısına paralel olarak gerçekleştirilen yapısal dönüşüme uygun olarak müşteri odaklı bir yapıyı hedef alan dönüşüm çalışmalarına 2012 yılında başlamış olup, organizasyon yapısından tüm süreçlerine kadar bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, teknolojik altyapıya önem veren, karlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan bir şirket olmak öncelikli hedefimizdir. Üçüncü faaliyet dönemimizi de geçmiş dönemlerde elde ettiğimiz başarılı sonuçları tekrarlayarak kapatmış olmamız büyüme ve karlılığımızın sürdürülebilir olduğunu göstermesi açısından da önemli olmuştur. Elde ettiğimiz cesaret verici sonuçlar geleceğe ait hedeflerimizin de gerçekleşmesi yönündeki inancımızı pekiştirmektedir. Ziraat Sigorta bundan sonra da, Türk finans sektörünün lideri konumundaki Bankamızın ekonomiye verdiği destek ile ortaya çıkan sigorta kapasitesini azami şekilde değerlendirerek, yenilikçi ve rekabete açık iş anlayışı ile mensubu olduğu Ziraat Finans Grubuna hizmet etmeye devam edecektir. Sayın ortaklarımıza bu güzel tabloyu sunmamızı sağlayan başta Ziraat Bankası yönetimi ve çalışanları olmak üzere, iş ortaklarımıza, sigortalılarımıza ve özverili çalışmalarıyla başarıya imzalarını atan çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 7

9 Ziraat Sigorta A.Ş. nin Organizasyon Şeması 8

10 İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Personel Bilgileri; İnsan Kaynakları Politikaları; Şirket'in insan kaynakları politikasının tespit ve uygulamasında; Şirket içinde kurumsal değerlere ve stratejik hedeflere uygun insan kaynakları politikasını ve kültürünü oluşturan, Personelin verimlilik, karlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlayan, Personelin kuruma bağlılığını arttıran ve uzun süre Şirket'e hizmet etmesini teşvik eden, temel ilkeler esas alınır. Bu temel ilkeleri gerçekleştirmek için Şirket; Yetki ve sorumlulukları çalışma kurallarına uygun ve Şirket'i geliştirerek geleceğe hazırlayacak nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirir. Performans yönetimi sistemini etkin bir şekilde yürütür. Adil ve rekabetçi ücret ve özlük hakları sağlar. Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlar. Geri bildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerini kurar ve yaygınlaştırır. Amacımız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda eleman ihtiyaçlarının belirlenerek kaliteli ve nitelikli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi, çalışanların motivasyonu, performans değerlendirmesi, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanarak değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yaratılmasına yardımcı olmaktır. Demografik Veriler; Ziraat Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Merkezi İstanbul'da olmakla birlikte, Ankara, Konya, İzmir, Denizli, Adana, Malatya, Bursa, Eskişehir, Antalya, Samsun ve Trabzon illerinde Ziraat Bankası Bölge Başkanlıkları bünyesinde hizmet vermektedir. Şirketimiz çalışanlarının genel unvan dağılımı aşağıdaki gibidir; Unvan Dağılımı Unvan Sayı Genel Müdür 1 Genel Müdür Yardımcısı 2 Grup Müdürü 1 Müdür 11 Yönetmen 12 Yönetmen Yardımcısı 22 Servis Yetkilisi 23 Servis Görevlisi 34 Destek Personeli 9 Toplam 115 9

11 Şirketimiz çalışanlarının genel cinsiyet dağılımı aşağıdaki gibidir; Cinsiyet Dağılım Tablosu Cinsiyet Sayı % Kadın 44 % 38 Erkek 71 % 62 Toplam 115 % 100 Şirketimiz çalışanlarının öğrenim durumu aşağıdaki gibidir; Öğrenim Durumu Tablosu Seviye Sayı % Lise 4 % 3,48 Ön Lisans 4 % 3,48 Lisans 94 % 81,74 Yüksek Lisans 12 % 10,43 Doktora 1 % 0,87 Toplam 115 %

12 Şirketimiz çalışanlarının Lokasyon dağılımı aşağıdaki gibidir; Lokasyon Dağılımı Bölge Sayı % Genel Müdürlük 96 % 83 Ankara Bölge Başkanlığı 2 % 2 İzmir Bölge Başkanlığı 2 % 2 Adana Bölge Başkanlığı 2 % 2 Bursa Bölge Başkanlığı 2 % 2 Antalya Bölge Başkanlığı 2 % 2 Trabzon Bölge Başkanlığı 2 % 2 Denizli Bölge Başkanlığı 1 % 1 Malatya Bölge Başkanlığı 1 % 1 Konya Bölge Başkanlığı 2 % 2 Eskişehir Bölge Başkanlığı 1 % 1 Samsun Bölge Başkanlığı 2 % 2 Toplam 115 % 100 Şirketin Ortaklık Ve Sermaye Yapısı; 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuş olup, şirket kuruluşu 15 Mayıs 2009 tarihli ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Ziraat Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde hayat dışı branşların tamamında ruhsat alarak sigortacılık faaliyetine 01 Ocak 2010 tarihinde başlamıştır. Sermayesinin tamamı ödenmiş olan Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ortak Adı Hisse Âdeti Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı T.C. Ziraat Bankası A.Ş % 99,96 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş % 0,01 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş % 0,01 Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş % 0,01 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş % 0,01 TOPLAM % 100 Ayrıca ilgili döneme ilişkin sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Sahip Oldukları Paylara İlişkin Bilgiler; Şirketimizin sermayesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Genel Müdür ve Yardımcılarının hisseleri bulunmamaktadır. 11

13 Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Bilgiler; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler; Unvanı Adı Soyadı Atama Tarihi Yönetim Kurulu Başkanı Osman ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili) Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa AKIN Yönetim Kurulu Üyesi Musa ARDA Yönetim Kurulu Üyesi Erhan USTA Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür) Mehmet Akif EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı / Osman ARSLAN 1971 yılında doğdu yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamladı yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulunda göreve başlayan Arslan, yılları arasında Ziraat Bankası nda Uzman, yılları arasında Sümerbank A.Ş. de Müfettiş Yardımcısı, yılları arasında Asya Katılım Bankası A.Ş. de Müfettiş ve Müdür Yardımcısı, yılları arasında Halk Bankası A.Ş. de Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Arap Türk Bankası nda Genel Müdür olarak görev yaptı. Mart 2012 tarihinde Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Bankası nda göreve başlayan Arslan, Ocak 2013 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Sayın Osman Arslan tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekle birlikte tarihinden itibaren de T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 2011 / 8 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge gereği kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Vekili / Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN 1965 yılında Antalya da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Pamukbank T.A.Ş. de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, 1994 yılından sonra yine aynı kurumda; Firma Değerlendirme, Kredi İzleme, Kredi Tahsis, İdari Takip ve Kredi Politikaları Bölümlerinde, Bölüm Yöneticisi olarak sürdürdü tarihinde Perakende Krediler den sorumlu olarak başladığı Türkiye Halk Bankası A.Ş. deki görevine, tarihinden sonra Risk Tasfiye den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti yılları arası Kredi Politikalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü yılları arasında Halk ( Birlik ) Hayat ve Emeklilik AŞ nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Mayıs 2010-Ekim 2011 tarihleri arasında Anadolubank A.Ş. de kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Göğebakan, Kasım 2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası nda Kredi Politikalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 12

14 Yönetim Kurulu Üyesi / Mustafa AKIN 1963 de Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi İ.İ.B.F. iktisat bölümünü bitirdi. Halk Bankası nda çeşitli birimlerde yönetici olarak çalışan Akın, Aralık 2011 tarihinden itibaren Bankamızda Kurumsal Krediler Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi / Musa ARDA 1969 doğumludur. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Meslek hayatına 1994 yılında Pamukbank ta Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak başladı yılları arasında aynı bankada Uzman, Genel Müdürlükte çeşitli birimlerde Servis Yöneticisi ve Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmıştır yılında T. Halk Bankası A.Ş. de Ticari Pazarlama Daire Başkanlığında Bölüm Müdürü olarak görev almıştır. Daha sonra sırası ile Mali Tahlil Daire Başkanı, Kredi Politikaları ve Proje Değerlendirme Daire Başkanı ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı yapmıştır. Son olarak 2010 Kasım ayından bu yana İstanbul II. Bölge Koordinatörü olarak görevini sürdürürken, Kasım 2011 tarihinden bu yana Ziraat Bankası nda Kredi Tahsis ve Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi / Erhan USTA 1966 yılında Samsun-Havza'da doğdu yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye bölümünden mezun oldu. Mart 1989'da Planlama Uzman Yardımcısı olarak Devlet Planlama Teşkilatına girdi. Kasım 1993'de Planlama Uzmanlığına atandı. Kasım 1999'da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Finansman Dairesi Başkanlığına, Kasım 2001'de Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğüne ve Haziran 2009'da Müsteşar Yardımcılığına atandı. Bu göreve ek olarak, birçok kurul ve komisyonda üye olarak çalışmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Mehmet Akif EROĞLU 1970 yılında Malatya da doğdu.1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Mesleki kariyerine 1992 yılında Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulunda Murakıp Yardımcısı olarak başladı. Sonrasında Bankalar Yeminli Murakıbı olarak çalıştı yılında BDDK nezdinde Denetim Grup Başkanlığı na ve sonrasında Daire Başkanlığı na atandı. İki yıl süre ile Daire Başkanlığı yaptıktan sonra, Eylül 2009 itibariyle Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Hayat ve Emeklilik Şirketinin kurucu ekibine katıldı. 13 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Şirketin Genel Müdürlüğü görevine atandı. Daha sonra Ziraat Hayat ve Emeklilik Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak tarihi itibari ile Şirketimizin Genel Müdürlük görevine atanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara katılımları hakkında bilgiler; 2012 yılında 22 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup bütün toplantılara tam katılım sağlanmıştır. 13

15 Şirketimiz Üst Yönetimine İlişkin Bilgiler; Unvanı Görevi Adı Soyadı Genel Müdür Mehmet Akif EROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Pazarlama Ve Teknik İşlemler Erhan BOZKURT Genel Müdür Yardımcısı Operasyonel İşlemler Kerem KÜÇÜKKORUCU Grup Müdürü İnsan Kaynakları ve Finansal Koordinasyon İrfan YÖRÜK Genel Müdür Yardımcısı / Erhan BOZKURT 1965 yılında Zonguldak ta doğdu yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi ana bilim dalında yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına yılları arasında Garanti Bankası nda uzman yardımcısı olarak başladı yılları arasında Başak Sigorta A.Ş. de (firma ismi, 2006 yılında Başak Groupama olarak değiştirilmiştir) Müfettişlik, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Grup Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ağustos 2009 tarihinden itibaren kuruluş çalışmalarında bulunduğu Ziraat Sigorta AŞ..de halen Pazarlama, Teknik İşler, Reasürans ve Aktuerya birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Genel Müdür Yardımcısı / Kerem KÜÇÜKKORUCU 1971 yılında Adapazarı nda doğdu. Özel Darüşşafaka Lisesi sonrasında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversiteye bağlı İşletme Fakültesinde işletmecilik ihtisası yaptı yılında Genel Sigorta ile başladığı sigortacılık hayatına sırasıyla Toprak Sigorta, Axa Sigorta ve Başak Groupama Sigorta şirketlerinde devam eden Küçükkorucu 2009 yılının Eylül ayında Ziraat Sigorta A.Ş. kurucu ekibine Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmış olup halen Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Grup Müdürü/ İrfan YÖRÜK 1966 yılında Edirne de doğdu yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Güven Sigorta T.A.Ş. de 1991 yılında başladığı çalışma hayatında Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Acenteler ve Tahsilat Müdür Yardımcılığı ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Aynı görevine Başak Groupama nın Güven Sigorta yı satın almasından sonra bir müddet devam ettikten sonra Ziraat Sigorta AŞ nin kuruluş çalışmalarına katılmak üzere ayrıldı yılı Ağustos ayında göreve başladığı Ziraat Sigorta A.Ş. de halen İnsan Kaynakları ve Finansal Koordinasyon Grup Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 14

16 Şirket İç Denetim Sistemi Yöneticilerine İlişkin Bilgiler İç Denetim Müdürü / Tolga Tigin ERSEN 1970 yılında Ankara da doğdu yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nü bitirdi yılları arasında Pamukbank ta Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı (Haziran) yılları arasında Başak Sigorta A.Ş. de (firma ismi, 2006 yılından itibaren Başak Groupama olarak değişmiştir) Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik ve İç Denetim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Haziran 2009 Haziran-2010 tarihleri arasında Aksigorta A.Ş. de İç Denetim Müdürü olarak görev yaptı. Haziran 2010 yılından bu yana Ziraat Sigorta A.Ş. de İç Denetim Müdürü olarak görev yapmaktadır. İç Kontrol ve Risk Yönetimi Müdürü / Senem RENA 1982 yılında İstanbul da doğdu yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Finansal Ekonomi alanında Yüksek Lisansını tamamladı yılları arası Finansbank ta Operasyonel Risk Yönetimi ve yıllarında ING Bank ta Operasyonel, Bilgi, Güvenlik Risk Yönetimi alanında çalışmalarda bulundu yılları arasında Zurich Sigorta da Risk Yönetim Müdürü olarak görev yaptı tarihinde Ziraat Sigorta da İç Kontrol ve Risk Yönetimi Departmanı Müdürü olarak görev yapmaktadır. 15

17 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: TL (31 Aralık 2011: TL). ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Şirket 2009 yılı sonuna kadar kuruluş çalışmalarını tamamlayarak 2010 ylı Ocak ayında sigortacılık faaliyetine başlamıştır. Kuruluş safhasından itibaren sistemde sürekli iyileştirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Poliçe üretim ve tahsilat konularında alt yapı değişikliğine gidilmesi uygulamada yaşanan sorunlar giderilmesine yönelik; daha kullanışlı ve müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek, şube kullanıcılarına kredi kart tahsilatından bordro düzenlemeye kadar birçok programın bütünleşmiş çalışmasını sağlayacak bir yapıya gitme ihtiyacının karşılanması için yeni tahsilat programı geliştirilmiş ve Ocak 2013 itibariyle de tüm ilgili birimlerce de kullanılmaya başlamıştır. Poliçe üretime ilişkin yapılan alt yapı çalışmaları ile Ziraat Sigorta ile Ziraat Bankası sistem entegrasyonu hayata geçirilerek, kredi süreçleri içerisinde otomatik poliçe düzenlenmesi, operasyon yükünün azaltılması, kullanıcı hatalarının minimize edilmesi, sigorta üretimi ve kredi teminatlarına ait sigortaların takibinin sistem tarafından yapılması sağlanmıştır. Sigortalı memnuniyeti göz önünde bulundurularak oto dışı hasar ihbarlarında hasar halinde hafta sonu ve bayramlar dahil 365 gün sigortalılar ile irtibata geçilerek ekspertiz işlemleri yapılmaktadır tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu ndaki değişiklik ve yeniliklere hakkında Şirketimiz personelinin tamamına bilgilendirme ve eğitimler verilmiştir. Ziraat Bankası şubeleri tarafından tanzim edilen poliçelere bilgilendirme, doğrulama ve upselling yapılması çalışmalarına başlanmıştır. DASK Ulusal Adres Veri Tabanı yapısına geçmesiyle beraber müşterilerimiz, callcenter, mektup ve sms ile konu hakkında bilgilendirilmişlerdir. 1-) Kasko branşında Bonus/Malus sistemi devreye alınarak, daha az riskli olduğu öngörülen müşteriler için uygun fiyatlandırma yapılması sağlanmıştır. Kasko Bonus/Malus sistemi tarihi itibari ile K02_Hususi Araç Kasko Sigorta ürünümüzde uygulamaya başlanmıştır. 2-) Azerbaycan sigorta pazarı incelenmiş ve işbirliği olasılıkları değerlendirilmiştir. Bu çerçevede yurtiçinde satışını yaptığımız mevcut ürünümüz Riskli Hastalıklar Sigortası için Azerbaycan da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi ile reasürans anlaşması imzalanarak ürünümüzün Azerbaycan da da satışına başlanmıştır. Bu anlaşma, Ziraat Sigorta nın reasürör olarak yurtdışındaki bir sigorta şirketine teminat sağladığı ilk iş olması nedeniyle ayrıca önem taşımaktadır. 3-) Müşterilerimizden gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda; I. Yurtdışına eğitim amacıyla giden kişiler için Yurtdışı Eğitim Amaçlı Seyahat Sağlık Sigortası, II. Avukatlar için Avukat Sorumluluk Sigortası, III. Ziraat Bankasından ticari kredi kullanan Kobi müşterilerimiz için Girişimci Ferdi Kaza Sigortası ve Kobi Bina Paket, IV. Tüm ev sahibi ve kiracılar için ekonomik Eşya Paket Sigortası, V. Eczanelere özel olarak Eczane Paket Sigortası, VI. Türkiye de ilk defa çok yıllı meyve ağaçlarında yeniden dikim, yetiştirme masrafları ve 3 yıllık kar kaybı teminatını sağlayan Ağaç Sigortası, ürünleri çıkarılarak satışa sunulmuştur. 16

18 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Şirketin Yapmış Olduğu Yatırımlara ilişkin bilgiler Şirketimiz teknolojik alt yapısına yönelik yürütülmekte olan projeler için 2,7 Milyon TL kaynak kullanmıştır. Sabit kıymetler içinde 360 Bin TL lik bir harcama gerçekleştirmiştir. Yatırımlarla ilgili 6. Ve 8. Mali Tablo dipnotlarında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Şirket İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri ile Yönetim Organın Görüşü 21 Haziran 2008 tarih ve 26913sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü, doğrudan Genel Müdür tarafından sevk ve idare edilecek yapıda kurulmuş, maruz kalınan riskler ile iç kontrol ortamının bağımsız/tarafsız ve etkin olarak değerlendirilebilmesine imkân verecek yetki ve sorumluluk ile donatılmıştır. Müdürlüğün kuruluşu ile işlerliğinin, yeterliliğinin ve etkinliğinin sağlanması, takibi ve eşgüdümü konusunda, İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi de Yönetim Kuruluna karşı ayrıca sorumlu tutulmuştur. İç Kontrol Sisteminin işleyişi, faaliyetlerin ve faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları konu ile ilgili olarak çıkarılan Faaliyet Yönetmeliğinde tanımlanmış olup, İç kontrol sistemi, meri mevzuat ile çok sayıda ulusal ve uluslararası literatür esas alınarak iç denetim sisteminden bağımsız olarak, ayrı bir mekanizma şeklinde kurgulanmıştır. Şirket faaliyetlerinin doğası, karmaşıklığı ve risk yapısı ile uyumlu etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi, Şirket faaliyetleri ile ilişkili risklerin uygun ve etkili bir biçimde yönetilerek azaltılmasının ve kontrol altında tutulmasının sağlanması ve Şirket birimlerinin faaliyetlerine yönelik olarak inceleme, kontrol, izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinin risk odaklı bir yaklaşımla yürütülmesi ve yönetilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Şirketin tüm önemli iş süreçleri şematize edilmiş, kontrol noktaları belirlenmiş ve kontrol noktalarını detaylandıran risk kontrol matrisleri hazırlanmak suretiyle Sistem dokümantasyonu tamamlanmıştır. Şirketin, kontrolü dışında gerçekleşen olumsuz piyasa hareketleri, beklenmedik makroekonomik olaylar, katastrofik veya yüksek tutarlı hasar ödemeleri ve diğer nedenlerle likidite krizine girmesi halinde alınacak aksiyonlara ilişkin olarak Acil Durum Aksiyon ve Fonlama Planı hazırlanmıştır. 17

19 Şirketin, küçük ya da büyük çaplı çeşitli tehditlere (cihaz arızası, insan hataları, hırsızlık, yangın, patlama, savaş hali, sabotaj, doğal afetler, terörist hareketler, enerji kesintileri gibi) maruz kalma olasılıkları ve bunların yarattığı zararların önlenmesi amacıyla, böyle bir tehlike durumunda, en kısa sürede tehdidin yarattığı duraksamanın atlatılarak ana faaliyetlerin yürür konuma getirilebilmesi için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurulmuştur. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında, Genel Müdürlük Acil Durum Yanıtlama Planı, BT Süreklilik Planı, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Genel Esasları, İş Sürekliliği Planı ve Olay Yönetimi Planı hazırlanarak Elektronik Doküman Yönetim Sistemi üzerinde yayımlanmıştır. Söz konusu planların işlerliği belli sürelerde teste tabi tutulmaktadır. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler Şirket, Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi nin %4,16 hissesine sahiptir numaralı dipnotta açıklanmıştır. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin bilgiler Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimi Şirketimiz üçer aylık dönemlerde Bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PWC) tarafından denetlenmekte olup ayrıca 2012 yılında Sayıştay ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından iki adet kamu denetimine tabi olmuştur. Şirket Aleyhine Açılan Faaliyet ve Mali Durumunu Etkileyecek Davalar Şirket aleyhine açılan davalar Şirket faaliyetlerini ve mali durumu etkileyecek seviyede bulunmamaktadır. Ayrıca şirket aleyhine açılan davalar Mali tablolara ilişkin dipnotların 42. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 18

20 Adli ve İdari Yaptırımlar Mevzuat Hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Şirketimiz ve Yönetim Organı Üyelerimiz hakkında uygulanan herhangi bir adli ve idari yaptırım bulunmamaktadır. Geçmiş Dönem Hedeflerine İlişkin Bilgiler Şirket 2012 yılı içerisinde hedeflemiş olduğu prim üretimini %106 oranında gerçekleştirmiştir. Aşağıdaki tabloda branşlar itibariyle hedeflenen prim üretimleri ve gerçekleşme oranları verilmektedir. Üretim Hedef Gerçekleşme Tablosu (Bin TL) Branşlar HEDEF GERÇEKLEŞEN ORAN Genel Zararlar % 121 Yangın Ve Doğal Afetler % 100 Kara Araçları % 97 Sağlık % 100 Kaza % 35 Kara Araçları Sorumluluk % 97 Su Araçları % 84 Diğer Branşlar % 93 Toplam % 106 Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri; İlgili hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır. Şirketin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar; Şirket ilgili hesap dönemi içerisinde bağış ve yardım adı altında ödeme yapmamıştır. 19

21 Bağlılık Raporu GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 199. maddesi ve diğer ilgili hükümleri kapsamında; doğruluk, şeffaflık ve hesap verme ilkelerine uygun şekilde aşağıda detay bilgileri yer alan Bağlılık Raporu tanzim edilmiştir. Raporun hazırlanma amacı, hâkim şirket ile bağlı şirket arasındaki iş ve işlemler, hukuki işlemler ile önlemler konusunda ilgili yasal düzenleme kapsamında açıklanması gereği belirtilen hususlar hakkında bilgi sunmaktır. 1. Şirketin Tanıtımı Ziraat Sigorta A.Ş. nin (Şirket) kuruluşu 11 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul da tescil edilmiş olup, 15 Mayıs 2009 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi nde ilanını müteakip gerçekleşmiştir. Şirket Turgut Özal Millet Cad. No:7 Aksaray / İstanbul adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu yanı sıra ilgili kanunlar ile diğer mevzuat kapsamında Hayat Dışı Sigortacılık branşlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 2. Ortaklık Yapısı Şirketin kuruluş sermayesi TL olup, TL ortaklar tarafından kuruluş aşamasında ödenmiş, geriye kalan TL nin ödemesi ise 14 Aralık 2009 tarihinde tamamlanmış ve böylece sermayenin tamamı ödenmiştir yılı içerisinde herhangi bir sermaye artışı gerçekleştirilmemiş olup, sermaye tutarı ve nihai ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır. 3. Faaliyette Bulunulmuş İlişkili Şirketler a) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Hâkim Şirket) T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Şirketimizin ana ortağı olup % 99,96 pay ile TL olan ödenmiş sermayemizin TL sine sahiptir. Tüm sermayesi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı na ait olan kurum gerek ana ortağımız olması gerekse Şirketimizin acentesi konumunda olması sebebiyle ilişkili şirketimizdir. b) Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., Şirketimizin % 0,01 pay ile TL olan ödenmiş sermayesinin TL sına sahiptir. Yanı sıra sermayesinde % 90 oranında pay, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne ait olup bu anlamda Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. gerek ortağımız olması gerek ise ortağımızın iştiraki olması sebebiyle ilişkili şirketimiz konumundadır. c) Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şirketimizin % 0,01 pay ile TL olan ödenmiş sermayesinin TL sına sahiptir. Yanı sıra sermayesinde % 51 oranında pay T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne, % 24 oranında pay Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne ait olup bu 20

22 anlamda gerek ortağımız olması gerek ise ortaklarımızın iştiraki olması sebebiyle ilişkili şirketimiz konumundadır. d) Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş., Şirketimizin % 0,01 pay ile TL olan ödenmiş sermayesinin TL sına sahiptir. Yanı sıra sermayesinde % 45 oranında pay T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne, % 15 oranında pay Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne ait olup bu anlamda gerek ortağımız olması gerek ise ortaklarımızın iştiraki olması sebebiyle ilişkili şirketimiz konumundadır. e) Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Şirketin % 0,01 pay ile TL olan ödenmiş sermayesinin TL sına sahiptir. Yanı sıra sermayesinde % 76 oranında pay T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne, % 24 oranında pay Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. ne ait olup bu anlamda gerek ortağımız olması gerek ise ortaklarımızın iştiraki olması sebebiyle ilişkili şirketimiz konumundadır. f) Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. nin sermayesinde % 50 oranında pay T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne, % 24,9 oranında pay Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne ait olup bu anlamda ortaklarımızın iştiraki olması sebebiyle ilişkili şirketimiz konumundadır. g) Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin sermayesinde % 99,96 oranında pay T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne, % 0,01 oranında pay Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne, % 0,01 oranında pay Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne, % 0,01 oranında pay Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. ne, % 0,01 oranında pay Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ne ait olup bu anlamda Şirketimizin tüm ortaklarının iştiraki olması sebebiyle ilişkili şirketimiz konumundadır. 4. İlişkili Şirketlerle Yapılan İşlemler İlişkili taraflar ile yapılan işlemler yanı sıra hizmet alımlarına ait tablolar aşağıda yer almaktadır. İlişkili taraflarla yapılan işlemler 01 Ocak Aralık 2012 Alınan prim (Ziraat Bankası) Alınan prim (Ziraat Finansal Kiralama) Alınan Banka Faizi (Ziraat Bankası) Ödenen Hasarda Reasürör Payı (Ziraat Hayat ve Emeklilik) Ortak Gider Yansıtması (Ziraat Hayat ve Emeklilik) Alınan Reasürans Komisyonu (Ziraat Hayat ve Emeklilik) Toplam

23 İlişkili taraflardan hizmet alımları 01 Ocak Aralık 2012 Reasüröre Devredilen Prim (Ziraat Hayat ve Emeklilik) Ödenen Komisyon (Ziraat Bankası) Ödenen Komisyon (Ziraat Finansal Kiralama) Ödenen Kira (Ziraat Bankası) Ödenen Banka Gideri (Ziraat Bankası) Ortak Gider Yansıtma (Ziraat Hayat ve Emeklilik) Call Center Hizmet Bedeli ve SMS bedeli (Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları) Oracle Lisanslama Ödemesi ve Yazılım bedeli ödemesi (Fintek Finansal Teknolojiler) Ödenen temizlik ve güvenlik yansıtma bedeli (Ziraat Bankası) Toplam a. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Şirketimiz arasında yapılan işlemler; Bankanın, gerek ana sermayedarımız olması gerekse en büyük satış dağıtım kanalımız olması sebebiyle iş bu bağlılık raporunun konusu olmuştur. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile sigorta prim üretimi, söz konusu prime ilişkin olarak acentelik sözleşmesi kapsamında ödenen komisyon, normal bankacılık hizmetleri, gayrı menkul kullanımı ve söz konusu kullanıma ilişkin güvenlik hizmeti ve temizlik hizmeti yansıtma bedelleri doğrultusunda işlemler gerçekleştirilmiştir hesap yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler ve işlem hacimleri aşağıdaki gibidir. Üretilen Prim : TL Ödenen Komisyon : TL Alınan Banka Faizi : TL Ödenen Banka Gideri : TL Kiralama gideri : TL Temizlik ve Güvenlik Yansıtmaları : TL Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile üretmiş olduğu sigortacılık primleri ve buna istinaden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne ödenen komisyonlar, tarihinde yürürlüğe giren Acentelik Sözleşmesi hükümleri kapsamında gerçekleşmektedir. Acentelik sözleşmesine göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şirketimizin temsilcisi sıfatıyla faaliyet alanına giren bölgede sigorta poliçelerinin şirketimiz nam ve hesabına satılmasında aracılık eder. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne her bir branş için sözleşmede yer alan komisyon oranları dahilinde komisyon yansıtılmaktadır. Ziraat Bankası A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, ilgili kuruluşun aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalar yapılmış olup, söz konusu poliçelerden toplam TL prim geliri elde edilmiştir. İlgili tutar Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile 2012 yılında üretilen toplam TL lik prim gelirine dahil edilmiştir. Üretilen poliçeler için Ziraat Bankası A.Ş. ne TL komisyon ödemesi yapılmıştır. 22

24 Şirketimiz tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin muhtelif şubelerinde çeşitli yatırım hesaplarından toplam TL faiz, alım/satım kazancı elde etmiştir. Şirketimiz sigorta primlerine ilişki tutarların tahsilatını T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılan tahsilat protokolleri kapsamında gerçekleştirmekte gerek söz konusu hizmet için gerekse şirketimizce yapılan diğer tüm ödeme hizmetleri için T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne toplam TL bankacılık hizmet ödemeleri yapılmıştır. Şirketimiz tarafından Genel Müdürlük olarak kullanılan bina, Ankara da bulunan satış ekibimizin kullanmış olduğu ofis T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin mülkü olup, söz konusu gayrı menkullerin ve bir takım ofis malzemelerinin kullanımı için sırasıyla ve tarihinde imzalanan kira sözleşmeleri gereği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne kira ödemesi yapılmaktadır (Kira bedeli kapsamında kullanımı gerçekleştirilen ofis malzemelerinin tam listesi kayıtlarımızda mevcuttur). Ayrıca söz konusu binalara ilişkin güvenlik ve temizlik hizmetlerinin bedelleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından hizmetin alındığı kuruluşlara ödenmekte ve tarafımıza kullanım paylarımız oranında yansıtılmaktadır. Bu işlemlerin dışında ana ortağımız olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne; 2011 hesap dönemi için yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2011 yılı karından ödenmesi gereken vergiler ve ayrılması gereken kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan temettü olarak toplam TL kar payı ayrılması kararlaştırılmış ve söz konusu tutar tarihinde nakit olarak ödenmiştir. b. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Şirketimizin Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. aracılığı ile üretmiş olduğu sigortacılık primleri ve buna istinaden T.C. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne ödenen komisyonlar, tarihinde yürürlüğe giren Acentelik Sözleşmesi hükümleri kapsamında gerçekleşmektedir. Acentelik sözleşmesine göre T.C. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. şirketimizin temsilcisi sıfatıyla faaliyet alanına giren bölgede sigorta poliçelerinin şirketimiz nam ve hesabına satılmasında aracılık eder. T.C. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne her bir branş sözleşmede yer alan komisyon oranları dahilinde komisyon yansıtılmaktadır. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. aracılığı ile üretilen poliçelerden 2012 yılı içinde toplam TL prim geliri elde edilmiştir. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, ilgili kuruluşun aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalardan TL gelir elde edilmiştir. İlgili poliçelerden elde edilen gelirler Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. aracılığı ile üretilen toplam gelire dahil edilmiştir. Üretilen poliçeler için Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne TL komisyon ödemesi yapılmıştır. 23

25 Bu işlemlerin dışında ortağımız olan Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne 2011 hesap dönemi için yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2011 yılı karından ödenmesi gereken vergiler ve ayrılması gereken kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan temettü olarak toplam TL kar payı ayrılması kararlaştırılmış ve söz konusu tutar tarihinde nakit olarak ödenmiştir. c. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, ilgili kuruluşun aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalar yapılmış olup, söz konusu poliçelerden toplam TL prim geliri elde edilmiştir. Bu işlemlerin dışında ortağımız olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne 2011 hesap dönemi için yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2011 yılı karından ödenmesi gereken vergiler ve ayrılması gereken kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan temettü olarak toplam TL kar payı ayrılması kararlaştırılmış ve söz konusu tutar tarihinde nakit olarak ödenmiştir. d. Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanmış olan anlaşma, Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. nin Şirketimize sağlamış olduğu, geniş anlamda, bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri danışmanlığı ile yazılım hizmeti almış olduğumuz satıcı firmamız ile bilgi teknolojileri anlamında koordinasyon sağlanmasına yönelik hizmetleri kapsamakta olup ilgili sözleşme kapsamında Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ne tarihi itibariyle TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, ilgili kuruluşun aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalar yapılmış olup, söz konusu poliçelerden toplam TL prim geliri elde edilmiştir. Bu işlemlerin dışında ortağımız olan Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ne 2011 hesap dönemi için yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2011 yılı karından ödenmesi gereken vergiler ve ayrılması gereken kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan temettü olarak toplam TL kar payı ayrılması kararlaştırılmış ve söz konusu tutar tarihinde nakit olarak ödenmiştir. e. Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. Şirketimiz ile Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. arasında; hasar ihbar ve durum sorgulama, dış aramalar, şikâyetler, diğer bilgi taleplerini ve kampanyaları kapsayan, tarihinde düzenlenen hizmet sözleşmesi gereği Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. ne TL ödeme yapılmıştır. 24

26 Ayrıca Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, ilgili kuruluşun aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalar yaptırılmış olup söz konusu poliçelerden toplam TL prim geliri elde edilmiştir. Bu işlemlerin dışında ortağımız olan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. ne 2011 hesap dönemi için yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2011 yılı karından ödenmesi gereken vergiler ve ayrılması gereken kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan temettü olarak toplam TL kar payı ayrılması kararlaştırılmış ve söz konusu tutar tarihinde nakit olarak ödenmiştir. f. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, ilgili kuruluşun aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalar yapılmış olup, söz konusu poliçelerden toplam TL prim geliri elde edilmiştir. g. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Şirketimiz ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. arasında tarihinde imzalanan, Ailem Ziraat Güvencesinde isimli Ferdi Kaza ürünümüze vermiş olduğu reasürans hizmeti kapsamında TL prim devri yapılmış olup, buna bağlı olarak Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş den TL komisyon geliri elde edilmiştir. Ayrıca Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalar yaptırılmış olup söz konusu poliçelerden toplam TL prim geliri elde edilmiştir. Yanı sıra Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. ile Şirket imiz aynı binada faaliyetlerini sürdürdüğü için ortaya çıkan ortak giderlerin paylaşım yöntemlerini içeren ve tarihinde imzalanıp yürürlüğe giren ve takiben tarihinde ek protokol ile genişletilen masraf paylaşım protokolüne ilişkin olarak tarihleri arasında ilgili kuruluşa tarafımızca TL tutarında masraf yansıtması gerçekleştirilmiştir. Aynı tarihler arasında Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. tarafından şirketimize TL tutarında masraf yansıtması gerçekleştirilmiştir. 5. Sonuç Şirketimizin %99,96 pay oranı ile hakim ortağı olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve % 0,01 pay oranları ile diğer ortakları olan Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları 25

27 A.Ş. ve bu kurumların bağlı şirketleri ile yapmış olduğu işlemlere ilişkin detay bilgiler ve tutarları yukarıda açıklandığı gibidir. Yer verilen açıklamalar haricinde, Hâkim şirket veya iştirakleri tarafından yönlendirilmek sureti ile yapılan başkaca bir işlem bulunmamaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 27 Şubat 2013 tarihli Raporda Şirketimizin hâkim ortağı ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2012 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Şirketimiz tarafından bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 26

28 FİNANSAL DURUM 2012 Yılı Genel Ekonomik Gelişmeler ve Sigorta Sektörü 2012 yılında Avrupa borç krizi, rekor cari açık ve yüksek enflasyon nedeniyle 2012 yılına negatif bir başlangıç yapan piyasalar yılın ilk yarısından itibaren beklentilerin ötesinde olumlu bir performans sergilemiştir. ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının uzun vadeli düşük faizli sınırsız kaynak sağlaması yanında ABD Merkez Bankası'nın 2014 yılına kadar düşük faiz politikasını sürdüreceğini açıklaması piyasalardaki havayı olumluya çevirmiştir. ABD ve Euro bölgesindeki sıfır faiz politikası sonrasında güvenli liman arayan küresel sermaye için TL türünden enstrümanlar cazibe kaynağı oluşturmuştur. Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artışının pozitif etkisi ile artan yabancı ilgisi, dünya piyasalarından olumlu anlamda ayrışmaya olanak sağlamıştır. Cari açıkta yaşanan iyileşme emareleri, düşüş trendine giren enflasyon, kamu borcu ve bütçe açıklarının GSMH'ya oranlarının AB ortalamalarının çok altında olması piyasalarımıza olan güveni arttırmış bulunmaktadır yılında; Büyümenin sert bir şekilde yavaşladığı ancak küresel risk iştahının düşük olduğu, Merkez bankalarının sağladığı desteğin kalıcı bir çözüm için yeterli olmadığı bir döneme girebilme ihtimali belirmektedir. Avrupa'nın borç krizi ile uğraştığı, Amerika'nın büyümesinin durgunluk sınırında dolaştığı mevcut konjonktürde Çin ekonomisinden gelen yavaşlama sinyalleri piyasalar üzerindeki tedirginlikleri artırabilir. Diğer taraftan küresel ekonomiden kaynaklanabilecek finansal dalgalanmalar ve küresel ekonomiye dair belirsizliklerin piyasalarımıza yansıması da önem taşımaktadır. Cari açık ve enflasyonun seyrine ilişkin gelişmeler yanında, son iki yıldır yakalanan yüksek büyüme hızında yaşanacak düşüşler, dış kaynak finansmanındaki gelişmeler ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu kaynaklı riskler yakından takip edilecektir yılı sigortacılık açısından, iklim değişikliklerinin ortaya çıkardığı risklerin etkilerinin dünyanın her tarafında gözle görülür hale geldiği bir yıl oldu. Küresel ısınmanın da tetiklediği doğa olayları yine yüksek tutarlı hasarların en önemli sebebi olmaya devam etmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde sürekli tekrar eden seller, hem de şiddetli fırtınalar çok fazla zarara yol açmıştır yılı her ne kadar 2011 kadar hareketli geçmemişse de, sigorta dünyasında önemli olayların yer aldığı bir yıl oldu. Daha çok doğa afetlerinin damgasını vurduğu bu yılda dünyanın pek çok bölgesi sürekli tekrar eden sel felaketlerinden kurtulamamış, fırtınalar pek çok can aldı ve fazlasıyla zarar vermiştir. Bu kadar yağışa rağmen, dünyanın bazı bölgelerinde görülen kuraklık da sebep olduğu hasarla beraber sigortacılara küresel ısınmanın etkilerini iyice hissettirmektedir. 27

29 Küresel anlamda 2012 yılında iz bırakan önemli sigorta olaylarından başlıcaları şunlardır; İtalya kıyılarında karaya oturan Costa Concordia, dünyadaki en pahalıya mâl olmuş gemi kazası olarak kayıtlara geçti. Costa Concordia nın karaya oturması aynı zamanda gemilerde alınan güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini de gündeme getirdi. İngiltere ve Avustralya 2012 yılında sel afetine maruz kaldı. Geçmiş yıllara nazaran 2012 yılı Sandy Kasırgasına kadar sakin sayılabilirdi, ancak Sandy kasırgası sadece ABD de ve Karayipler de de çok fazla tahribata sebep oldu ve pek çok kişinin hayatını kaybetmesine de yol açtı. Türk Sigortacılık Sektörü, gelişmekte olan ekonomilerde sigorta sektörü GSMH nın üzerinde büyür kuralının geçerliliğini tekrar doğrulayarak nominal olarak % 18 oranında prim artışı gerçekleştirmiştir. Bu büyüme ağırlıkla motor branşları olarak nitelenen kasko ve trafik branşlarında gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bununla beraber artık kronik bir hal alan zarar sorununun devam ettiği görülmektedir. Uzunca bir süredir zarar sonucu veren motor branşlarının yanı sıra yılın ikinci yarısından itibaren karlı bir branş olarak bilinen yangının da zarar etmesi şaşırtıcı olmuş fakat risk seçimi ve fiyatlama politikalarındaki önlemlerle bu branş yılı karla kapatabilmiştir. Hayat dışı prim üretiminin % 64 ünün sağlandığı motor branşlarının zarar neticesi vermesi konsolide sektör bilançosunun da zararla kapanmasına sebep olmuştur. Sigortacılık teknik karşılıklarında geçmiş dönemlerde yapılan düzenlemelerin bilançolara genellikle gider yükü getirmesi söz konusu olmaktaydı. Özellikle yoğun üretim yapılan branşların H/P oranlarının yüksekliğinin yanında sigorta muhasebesi alanındaki düzenlemelerinde bilanço performanslarında etkisi vurgulanmaktaydı. Buna ayrıca branşında bedensel zararlarının tazminine ilişkin yargı kararları da eklenince trafik branşındaki zarar tutarı rekor düzeye ulaşmış bulunmaktadır. Buna karşın yakın geçmişte yapılan gider azaltıcı teknik karşılık düzenlemelerinin de zarar sonucu değiştirmede etkili olmadığı görülmektedir. Dava safhasına intikal etmiş hasar dosyalarında kazanma ihtimaline göre oranlayarak muallak hasar karşılığı ayrılması sınırlı bir etki yaratmış fakat yapısal problemlerin varlığını sürdürmesi zarar sonucunu değiştirmemiştir. Son olarak Devam Eden Riskler Karşılığı mevzuatında yapılan değişikliklerin amacı da zarar baskısını hafifletmeye yöneliktir. Fakat bu düzenlemenin de arizi bazı neticeleri değiştirmekten öte bir etkisi olmayacaktır. Yıllardan beri süregelen zarar neticelerinin sektörün konsolide bilançolarına da yansımış olması ve prim üretim sıralamasında ilk sıraları paylaşan şirketlerin de zarar eder hale gelmiş olmaları sektörün yapısal sorunlarının çözümüne yardımcı olacaktır. Nitekim şirketlerin trafik branşında daha seçici olmaya başladıklarını ve trafik tarife tavanlarının yükseltilmesi konusunda taleplerinin olması bu açıdan önemlidir. Ayrıca yangın branşında sektörün birçok faaliyet konusuna teminat vermemeye başlaması da kar sorununa daha ciddiyetle yaklaşıldığını göstermektedir. 28

30 2012 Yılında Ziraat Sigorta; Ziraat Sigorta 2012 yılını tüm hedeflerini gerçekleştirmiş olarak tamamlamıştır. Yılsonu itibariyle 378,8 milyon TL olarak gerçekleşen prim tutarı geçen yıla nazaran % 19 oranında artışı ifade etmektedir. Elementer sigorta sektörünün ortalama prim artışı aynı dönemde % 18 olarak gerçekleşmektedir. Üretim hedeflerimiz Yazım Fiyatlama Politikalarımızda da belirtildiği üzere öngörülen Hasar/Prim oranlarını sağlayacak şekilde belirlenmekte ve bunu gerçekleştirecek tarife düzenlemeleri güncel olarak yapılmaktadır. Üretim kapasitemizi belirleyen ana unsur ana ortağımız Ziraat Bankası olmaktadır. Kuruluştan itibaren gerçekleştirilen yüksek oranlı üretim artışları mevcut potansiyelin giderek daha fazla değerlendirildiğini göstermekle beraber bu alandaki performansı arttırmak üzere yürütülen projeler devreye alınmaktadır. Bu bağlamda sigorta operasyonel süreçlerinin büyük ölçüde bankacılık süreçleri ile birleştirilmesi amacıyla 2012 yılı içerisinde belli sayıda şube ile başlatılan Banka Entegrasyon Projesi hayata geçirilmiştir. Projenin 2013 yılında Ziraat Bankası şubelerini kapsayacak şekilde tamamlanması ile üretim kapasitemize önemli ilaveler sağlanacaktır. Bu proje ile Bankanın vermiş olduğu kredilerden dolayı ortaya çıkan sigorta ihtiyacının sistem tarafından otomatik olarak düzenlenen poliçelerle karşılanması amaçlanmıştır. Bu uygulamayla özellikle DASK ile konut ve işyerleri için yapılacak poliçelerle yangın branşında önemli üretim katkısı sağlanacaktır. Hakim ortağımız Ziraat Bankasının sunmuş olduğu potansiyel dolayısıyla 2012 yılında da en önemli üretim branşımız yine TARSİM olmuştur. Devlet Destekli Tarım Sigortaları branşlarının portföyümüzde % 50 oranında payı devam etmektedir Şirketin teknolojik alt yapısının geliştirilmesine yönelik projeler yatırım projeksiyonumuzda yer almaktadır. Bu bağlamda öncelikle kullanmakta olduğumuz yazılımımızın şirket ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılayacak şekilde modern teknolojik ürünlerden faydalanarak güncellenmesi gerçekleştirilmektedir yılında bu kapsamda tahsilat sistemimiz revize edilmiştir. 29

31 Sektör Hayat Dışı Prim Üretimi Detayları ( 01 Ocak 31 Aralık 2012 / 2011); Hayat Dışı Sigortalar Sektör Prim Üretimi (Bin TL) Branşlar 2012 Değişim Pay 2011 Değişim Pay Genel Zararlar % 18 % % 48 % 10 Yangın Ve Doğal Afetler % 15 % % 17 % 16 Kara Araçları % 20 % % 22 % 26 Sağlık % 11 % % 17 % 14 Kaza % 3 % % 11 % 5 Kara Araçları Sorumluluk % 32 % % 17 % 21 Su Araçları % 9 % % 13 % 1 Diğer Branşlar % 6 % % 27 % 8 Toplam % 18 % % 21 %

32 Ziraat Sigorta A.Ş. nin Prim Üretimi Detayları ( 01 Ocak 31 Aralık 2012 / 2011); Ziraat Sigorta A.Ş. Prim Üretimi (Bin TL) Branşlar 2012 Değişim Pay 2011 Değişim Pay Genel Zararlar % 48 % % 188 % 45 Yangın Ve Doğal Afetler % 15 % % 21 % 20 Kara Araçları % 13 % % 68 % 12 Sağlık % 7 % % 46 % 10 Kaza (% 79) % % 68 % 11 Kara Araçları Sorumluluk % 10 % % 41 % 2 Su Araçları % 23 % % 104 % 0 Diğer Branşlar % 19 % % 61 % 0 Toplam % 19 % % 85 %

33 Finansal Büyüklükler Ve Finansal Göstergeler Finansal büyüklükler; Ziraat Sigorta A.Ş. nin 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle ulaşmış olduğu finansal büyüklükler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Finansal Büyüklükler Değişim Yazılan Prim % 19 Ödenen Hasar % 12 Aktif Toplamı % 20 Likit Aktifler % 17 Ödenmiş Sermaye Özkaynak Toplamı % 26 Teknik Kar / Zarar % 8 Vergi Öncesi Kar / Zarar % 8 Dönem Net Karı % 8 Finansal Göstergeler; Ziraat Sigorta A.Ş. nin 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle borç ödeme ve aktif kalitesine ilişkin oranlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Likidite Oranları Cari Oran % 164 % 160 Likidite Oranı, Asit-Test Oranı % 75 % 77 Nakit Oranı % 63 % 76 Ziraat Sigorta A.Ş. nin 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle sermaye yeterliliğine ve mali yapısına ilişkin oranlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Mali Yapı Oranları Alınan Primler (Brüt) / Özkaynaklar Oranı % 400 % 423 Özkaynaklar / Aktif Toplamı Oranı % 40 % 38 Özkaynaklar / Teknik Karşılıklar(Net) Oranı % 96 % 81 Prim ve Reasürans Alacakları, Toplam Aktifler Oranı % 16 % 17 Acente Alacakları, Özkaynaklar Oranı % 40 % 44 32

34 Ziraat Sigorta A.Ş. nin 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemlerine ilişkin oluşan faaliyet oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Faaliyet Oranları Tazminat Tediye Oranı % 85 % 62 Konservasyon Oranı % 66 % 55 Konservasyon Oranı (DASK-TARSİM hariç) % 90 % 93 Hasar Prim Oranı(Brüt) % 19 % 22 Hasar Prim Oranı(Net) % 40 % 44 Masraf Oranı % 23 % 22 Bileşik Rasyo % 64 % 66 Tahsilat Oranı % 91 % 90 Ziraat Sigorta A.Ş. nin 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemlerine ilişkin oluşan karlılık oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Karlılık Oranları Vergi Öncesi Kar / Alınan Primler % 15 % 17 Dönem Net Karı / Alınan Primler % 12 % 13 Teknik Kar / Alınan Primler % 15 % 17 33

35 Ziraat Sigorta A.Ş. Branş Performans Göstergeleri ve Analizleri; Genel Zararlar Yazılan Prim Ödenen Hasar Teknik K/Z Hasar Prim Oranı Açıklama Bin TL Toplam prim üretiminde %56'lık paya sahip olan Genel Zararlar Branşında 2012 yılı prim üretimi 2011 yılına göre %48 artış ile Bin TL olarak gerçekleşmiştir yılında önceki yıla göre %78 azalış ile Bin TL hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar Prim oranında %8'den %2 seviyesine gerilemiştir yılı Genel Zararlar branşında Bin TL Teknik Kar ile sonuçlanmıştır. Yangın Ve Doğal Afetler Yazılan Prim Ödenen Hasar Teknik K/Z Hasar Prim Oranı Açıklama Bin TL Toplam prim üretiminde %20'lık paya sahip olan Yangın ve Doğal Afetler Branşında 2012 yılı prim üretimi 2011 yılına göre %15 artış ile Bin TL olarak gerçekleşmiştir yılında önceki yıla göre %104 artış ile Bin TL hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar Prim oranında %14'den %23 seviyesine yükselmiştir yılı Yangın ve Doğal Afetler branşında Bin TL Teknik Kar ile sonuçlanmıştır. 34

36 Kara Araçları Yazılan Prim Ödenen Hasar Teknik K/Z Hasar Prim Oranı Açıklama Bin TL Toplam prim üretiminde %11'lık paya sahip olan Kara Araçları Branşında 2012 yılı prim üretimi 2011 yılına göre %13 artış ile Bin TL olarak gerçekleşmiştir yılında önceki yıla göre %19 artış ile Bin TL hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar Prim oranında %72'den %50 seviyesine gerilemiştir yılı Kara Araçları branşında Bin TL Teknik Kar ile sonuçlanmıştır. Sağlık Yazılan Prim Ödenen Hasar Teknik K/Z Hasar Prim Oranı Açıklama Bin TL Toplam prim üretiminde %9'luk paya sahip olan Sağlık Branşında 2012 yılı prim üretimi 2011 yılına göre %7 artış ile Bin TL olarak gerçekleşmiştir yılında önceki yıla göre %39 artış ile Bin TL hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar Prim oranında %34'den %29 seviyesine gerilemiştir yılı Kara Araçları branşında Bin TL Teknik Kar ile sonuçlanmıştır. 35

37 Kaza Yazılan Prim Ödenen Hasar Teknik K/Z Hasar Prim Oranı Açıklama Bin TL Toplam prim üretiminde %2'lik paya sahip olan Kaza Branşında 2012 yılı prim üretimi 2011 yılına göre %79 azalış ile Bin TL olarak gerçekleşmiştir yılında önceki yıla göre %153 artış ile Bin TL hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar Prim oranında %37'den %67 seviyesine yükselmiştir yılı Kaza branşında Bin TL Teknik Kar ile sonuçlanmıştır. Kara Araçları Sorumluluk Yazılan Prim Ödenen Hasar Teknik K/Z Hasar Prim Oranı Açıklama Bin TL Toplam prim üretiminde %2'lik paya sahip olan Kara Araçları Sorumluluk Branşında 2012 yılı prim üretimi 2011 yılına göre %10 artış ile Bin TL olarak gerçekleşmiştir yılında önceki yıla göre %16 artış ile 820 Bin TL hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar Prim oranında %27'den %31 seviyesine yükselmiştir yılı Kaza branşında Bin TL Teknik Kar ile sonuçlanmıştır. 36

38 Su Araçları Yazılan Prim Ödenen Hasar Teknik K/Z Hasar Prim Oranı Açıklama Bin TL Toplam prim üretiminde %0,3'ük paya sahip olan Su Araçları Branşında 2012 yılı prim üretimi 2011 yılına göre %23 artış ile Bin TL olarak gerçekleşmiştir yılında önceki yıla göre %68 azalış ile 12 Bin TL hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar Prim oranında %0,5'den %20 seviyesine yükselmiştir yılı Kaza branşında 486 Bin TL Teknik Kar ile sonuçlanmıştır. Diğer Branşlar Yazılan Prim Ödenen Hasar Teknik K/Z Hasar Prim Oranı Açıklama Bin TL Toplam prim üretiminde %1'lik paya sahip olan diğer branşlarda 2012 yılı prim üretimi 2011 yılına göre %23 artış ile Bin TL olarak gerçekleşmiştir yılında önceki yıla göre %68 azalış ile 12 Bin TL hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar Prim oranıda %0,5'den %20 seviyesine yükselmiştir yılı Kaza branşında 486 Bin TL Teknik Kar ile sonuçlanmıştır. 37

39 Kar Payı Dağıtım Politikası; Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar kar dağıtımına esas net bilanço karını oluşturur. Net karın % 5 i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçeye aktarılır. Kalandan ödenmiş sermayenin % 5 i oranında ortaklara birinci temettü payı ayrılır. Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kalan safi karın en fazla % 5 ine kadar olan kısmı, şirket çalışanlarına brüt aylıklarının üç katını geçmemek üzere kar payı olarak ayrılabilir. Karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir. Pay sahiplerine % 5 oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10 u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır. Şirketimizin kar dağıtım politikasının esasları; tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, hissedarlarının beklentilerini karşılayacak ve aynı zamanda mali bünyesinin güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde Şirket esas sözleşmesinde belirlenmiştir. RİSK VE YÖNETİM ORGANI NIN DEĞERLENDİRMESİ Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikaları; Risk türleri itibariyle uygulanan risk politikalarına ilişkin bilgi mali tablolara ait dipnotlarda açıklanmıştır. (Dipnot 4) 38

40 Uygunluk Beyanı; YÖNETİM KURULUNA Ziraat Sigorta A.Ş. nin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içeriğinin Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliği nin altıncı bölümünün 17. maddesinde; Sunuş ve Şirket Hakkında Genel Bilgiler, Şirket Yönetimi ve Kurumsal Yönetim Yapısına İlişkin Bilgiler, Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler, başlıklarında belirlenen usul ve esaslar yanı sıra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 516. Maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandığını beyan ederiz. Saygılarımızla, 39

41 Özet Yönetim Kurulu Sunumu; Değerli Hissedarlarımız, Şirketimizin 2012 yılına ait Mali Tablolarını incelemelerinize sunarız. Şirketimiz, 2011 yılında %2,20 olan pazar payını 2012 yılında % 2,21 e taşıyarak hayat dışı şirketler kategorisinde 2012 yılında 14. sırada yer almıştır. Şirketimizin Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik açıklama ve genelgelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımızda yer alan temel verilerden bir kısmı aşağıda gösterilmiştir. Üçüncü faaliyet dönemini tamamlayan Şirketimiz bu yılki faaliyetini de kar ile neticelendirmiştir. Ana faaliyet konusu sigortacılığa ilişkin gelir ve gider unsurlarının gelir bakiyesi vermesi neticesi gelir tablomuzun teknik kar bölümünde TL tutarında kar elde edilmiştir. Bunun yanı sıra TL yatırım geliri elde edilmiş, bu gelirin TL lik kısmı teknik bölüme aktarılmıştır. Olağandışı Gelir ve Giderler kaleminde TL lik gider gerçekleşmiş, TL Yatırım Giderinin düşülmesinden sonra Brüt TL Vergi Öncesi Kar elde edilmiştir. Dönem Karı Vergi Karşılığı olarak TL nin ayrılmasından sonra TL Dönem Net Karına ulaşılmıştır. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU 40

42 Özet Denetim Kurulu Raporu; DENETİM KURULU RAPORU 1- Ortaklığın Unvanı : Ziraat Sigorta A.Ş. Ortaklığın Adresi : Turgut Özal Millet Caddesi No:7 Aksaray Fatih İstanbul Ortaklığın Sermayesi : TL (Yirmi Milyon-Türk Lirası) Faaliyet Konusu : Şirket Ana sözleşmesinde yazılı faaliyet konuları dâhilinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve yabancı ülkelerde her türlü hayat dışı sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon işleri yapmaktadır. 2- Denetçilerin Adı ve Soyadı, görev süreleri, ortak olup olmadıkları: Adı ve Soyadı Görev Süresi Ortaklık Durumu Ali İhsan TÜRKMEN 3 yıl Ortak değil, Tüzel Kişi temsilcisi 3- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç: Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri altı ayda bir defa denetlenmiş, işletmenin mahiyet ve önemine göre tutulması zorunlu defter ve dosyaların tutulduğu, defterlerin tutulmasında ortaklığın hesap tarz ve usullerine, ana sözleşmesi ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulduğu tespit edilmiştir. 4- Türk Ticaret Kanunu nun 353 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları: Kasa sayımı sonucunda tarihi itibariyle 7.627,08-TL (Yedibinaltıyüzyirmisekiz- TL,Sekiz-Kuruş) kasa mevcudu bulunmuştur. Bu tutar kayıtlarla uygun olup mutabakat sağlanmıştır. 5- Türk Ticaret Kanunu nun 353 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları: Yapılan Denetleme Kurulu toplantıları sırasında gerekli incelemeler yapılmış ve kayıtlara uygun olarak teminatlarla, kıymetli evrakın mevcudiyeti saptanmıştır. 6- İntikal eden şikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler: Denetleme Kuruluna görev süresi boyunca intikal eden şikâyet eden veya yolsuzluk olmamıştır. Ortaklığın Yönetim Kurulu toplantı tutanakları incelenmiş ve mali tablolara etkisi olabilecek kararlar göz önünde tutulmuştur. Ziraat Sigorta Anonim Şirketi nin 2012 yılına ait hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel 41

43 kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına ve Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre; İçeriğini benimsediğimiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilançonun, Ortaklığın anılan döneme ait gerçek mali durumunu, 2012 yılına ait Gelir Tablosunun, anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olduğunu bildirir, Temel Mali Tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu) onaylanarak Yönetim Kurulunun ibrasını saygılarımızla arz ederiz. DENETLEME KURULU 42

44 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Ziraat Sigorta A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri prensipleri gereği; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay sahipleri ve menfaat sahipleri arasında eşit davranmaya, Ziraat Sigorta A.Ş. ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, düşük maliyette ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin anonim şirket tüzel kişiliğine hesap verecek şekilde çalışmasına, Ziraat Sigorta A.Ş. yönetiminin yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğuna ve bunun denetlenmesine yönelik prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermektedir. Şirketimizce, söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirketimiz ana ortağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin pay oranının %99,96 olması sebebi ile ayrı bir Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi oluşturulmamıştır. Pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Ziraat Sigorta A.Ş. Ortaklık Yapısı Ortağın Unvanı Hisse Oranı (%) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,96 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. 0,01 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0,01 Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. 0,01 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 0,01 T O P L AM 100,00 Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişi İnsan Kaynakları ve Finansal Koordinasyon Grup Müdürü İrfan Yörük tür. İletişim Bilgileri: Tel : (212) Faks : (212) E-Posta : 43

45 Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu kişi aşağıdaki işlemlerden sorumludur. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, Pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımını sağlayacak her türlü tedbiri zamanında almak, Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay Sahiplerimizin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır. Esas sözleşmemizde bireysel olarak özel denetçi atanmasına ilişkin düzenlenme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. TTK gereğince seçilmesi bağımsız denetçiler Genel Kurul onayı ile seçilecektir. 4. Genel Kurul Bilgileri 2012 yılı içerisinde 2011 yılı faaliyet sonuçlarının ortakların bilgisine sunulduğu bir adet Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde yapılmıştır. Ortaklık yapımız, Davet Usulü ile Genel Kurul düzenlenmesine elverişli olduğundan; yeri, günü, saati, gündemi ve vekâletname örneğini içeren toplantı bilgileri nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla gönderilmek suretiyle ulaştırılmıştır. Genel Kurul öncesi Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Mali Tablolar, Esas sözleşme ve Gündem Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunulmuştur. Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi, genel kurul gündemi ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden belgeler ve esas sözleşme; Genel Kurul toplantısından asgari 15 gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır. Genel Kurul a katılım için kanunun öngördüğü düzenlemeler doğrultusunda çağrı yapılmış olup, toplantılar, Ana Hissedarımız Ziraat Bankası A.Ş. ne ait Şişli Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi A Blok No:39 Kat:7 adresinde yapılmıştır. Genel Kurul Tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır. 44

46 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketimizin ortaklık yapısında azınlık statüsünde bir pay sahipliği bulunmamaktadır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimizin kar dağıtım politikasının esasları; tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, hissedarlarının beklentilerini karşılayacak ve aynı zamanda mali bünyesinin güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde Şirket esas sözleşmesinde belirlenmiştir. Net karın % 5 i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçeye aktarılır. Kalandan ödenmiş sermayenin % 5 i oranında ortaklara birinci temettü payı ayrılır. Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kalan safi karın en fazla % 5 ine kadar olan kısmı, şirket çalışanlarına brüt aylıklarının üç katını geçmemek üzere kar payı olarak ayrılabilir. Karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir. Pay sahiplerine % 5 oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10 u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 7. Payların Devri Sermaye yapımızda 2012 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların şirket ortakları, çalışanlar, müşteriler, reasürörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu çerçevede her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeler, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yapılır. Yetki ve Sorumluluk Şirketimizde kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. 45

47 İdari Sorumluluk İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak yasal çerçevede Ziraat Sigorta A.Ş. ile iş ilişkisi içinde olan, Şirket e ait içsel bilgilere düzenli ulaşan, Şirket in gelecekteki gelişimini ve hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisinde olan kişilerdir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yanı sıra, Şirket'in bütününe ilişkin bilgiye erişimi bulunan ve aktif-pasif yapısı, kar-zarar, nakit akışı, stratejik hedefler vb. unsurları makro düzeyde etkileyebilecek idari kararlar verme yetkisi olan Genel Müdürlükteki bir kısım birimlerin yöneticileri idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir. Bilgilerin Kamuya Açıklanması Durumundaki Yetkili Birimler: Genel Müdürün bilgisi dahilinde ilgili birim tarafından yapılır. Kamuyu Aydınlatma Yöntem Ve Amaçları Bilgilendirmeler; mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir; 1. Şirketimiz Kurumsal Web Sitesi (www.ziraatsigorta.com.tr) 2. Şirketimiz Faaliyet Raporu 3. Medya Araçları 4. Türk Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular 5. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları 6. Sabit telefon ve GSM operatörleri üzerinden sağlanan iletişim (Çağrı / SMS hizmeti) 7. Web siteleri ve benzeri internet uygulamaları 8. Elektronik posta ve benzeri iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar. Şirket Web Sitesi Kamunun aydınlatılmasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin tavsiye ettiği şekilde internet adresindeki Ziraat Sigorta A.Ş. web sitesi aktif olarak kullanılır. 46

48 Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir. Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler Şirket vizyonu ve misyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin sermaye yapısı Şirket esas sözleşmesi Ticaret sicil bilgileri Mali tablolar Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündem ve Gündem Konuları Hakkında Açıklamalar Genel Kurul Toplantısı Belgeleri ve Çağrıları Genel Kurul Toplantı Tutanağı Hazirun Cetveli Kurumsal Yönetim Uygulamaları Değerleme Raporları Faaliyet Raporları Vekâletname Örneği Bilgilendirme Politikası Organizasyon Yapısı Sık Sorulan Sorular Mali Tabloların ve Dipnotların Kamuya Açıklanması Periyodik dönemlerde T.C Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Dairesi tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları şirketimiz internet sitesinde yayınlanır. Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Denetleme Kurulu ve diğer resmi kurumlar ile reasürans şirketleri, Ziraat Bankası ve diğer ortaklar tarafından talep edilen bilgiler ilgili departmanlar tarafından hazırlanarak, ilgili kurumlara iletilir. Esas sözleşme Değişikliği Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Hazine Müsteşarlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın izni ile mümkün olmaktadır. Sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili ne tescil edildikten sonra ilan ettirilir. Faaliyet Raporu Yıllık faaliyet raporu, sigortacılık düzenlemelerine uygun olarak her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak Yönetim Kurulu onayından sonra ortakların incelemesine sunulmakta ve internet sitemizde (www.ziraatsigorta.com.tr) yayınlanmaktadır. 47

49 Basın Açıklamaları ve Yetkili Kişiler Gerek görüldüğünde veya basın temsilcilerinden gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda yazılı veya görsel medya vasıtasıyla basın açıklaması yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür ya da yetkilendirdikleri personel tarafından yapılabilir. 9. Özel Durum Açıklamaları Tabi olduğumuz mevzuat gereği, özel durum açıklamaları ile ilgili yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Ziraat Sigorta A.Ş. nin internet sitesi bulunmaktadır. Şirketimizin internet sitesinin adresi dir. Kamunun aydınlatılmasında, Ziraat Sigorta A.Ş. ye ait internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet Sitemizden Ziraat Sigorta A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu na erişilebilmektedir. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 10. Bölüm 35. Maddesi uyarınca, bu Kanuna tabi kuruluşların üyeleri ve yetkilileri, bu Kanuna tâbi kişiler ile bunların yanında çalışanlar ve dışarıdan hizmet alımı yoluyla sigortacılık sektöründe iş görenler, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bu Kanuna tâbi kuruluşlara veya sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilere ait sırları, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Şirketimiz, içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tamamen uymakta olup, bilgi güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, içeriden öğrenebilecek konumda bulunan kişilerin edindikleri bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıştır. 48

50 BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirketimiz, sermayedarlarını, çalışanlarını, müşterilerini, devleti ve diğer tüm menfaat sahiplerini ilgilendiren konularda; yazılı, sözlü veya toplantılarla bilgilendirme yapmaktadır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır. Menfaat sahipleri; internet sitemiz, duyurular, ürün broşürleri ve kurumsal broşürler ile aydınlatılmaktadır. Şirketimiz acentelerine; mevzuat değişiklikleri veya şirket uygulamalarına yönelik duyurular internet ortamında yapılmaktadır. Müşterilerimiz internet adresindeki online işlemler menüsünden hasarlarını elektronik ortamda sorgulayabilmektedirler. Ayrıca, şirketimiz nezdinde müşteri şikayetlerinin yanıtlanmasına, şikayetlerin sınıflandırılmasına ve analizine dair bir süreç prosedürümüz ve uygulama esaslarımız bulunmaktadır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. 15. İnsan Kaynakları Politikası Çalışanların yetki ve sorumlulukları çerçevesinde; çalışma koşullarına uygun bir iş ortamı sağlanması Şirketin geliştirilmesi konularında çalışanların görüş ve önerilerde bulunabileceği şekilde personelin bilgilendirmesi Personelin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayacak eğitimlerini gerçekleştirilmesi Performans Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde yürütebilmesi Ücret uygulamalarında herhangi bir ayrımcılık söz konusu olmadan, beceri ve deneyime dayanan objektif değerlendirme yapılması ve uygulanması Personel özlük haklarının İnsan Kaynakları Yönetmeliği çerçevesinde uygulanması Personel arasında geri bildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerinin oluşturulması Konularını içermektedir. Şirketimiz nezdinde İnsan Kaynakları Yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikte; işe alınma standartları, özlük işleri, çalışma saatleri, fazla mesai, izinler, performans değerlendirme, sağlık sigortası, ulaşım, çalışanlara yapılacak ödemeler, disiplin hükümleri, işten ayrılma, eğitim, seyahat masrafları gibi bölümler bulunmaktadır. 49

51 Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanlarımızı ilgilendiren gelişmeler çalışanlarımıza bildirilmektedir. Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Müşteri memnuniyetinde amacımız, müşteri talepleri doğrultusunda kurumumuzun tüm birimlerinin yönlendirmesi, desteklemesi ve müşteri beklentilerini karşılayarak tam olarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Şirketimizin tüm birimlerinin müşteri memnuniyeti anlayışıyla hareket etmesi, birimlerimizin sorumluluklarının bilinciyle müşterilerin sorunlarını zamanında, en hızlı ve en uygun şekilde çözmesi esastır. Etik ilkeler sözleşmesi gereği; çalışanlarımızın, kurum ile iş yapan 3. şahıslardan hiçbir şekilde kişisel bir ödeme veya hediye talep veya kabul etmemeleri ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunmamaları esastır. Şirketimiz, müşterilerinin ve tedarikçilerinin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterir. Şirketimiz nezdinde Satınalma ve İdari İşler Yönetmeliği kapsamında tedarikçiler ile ilgili işlemlerde ve satınalma işlemlerinde uyulması gerekli esaslar belirlenmiştir. Şirketimizce müşteri memnuniyeti kapsamında aşağıdaki uygulamalar yürütülmektedir. Şirketimizin internet adresindeki sitesinde müşterilerimizin öneri, talep ve şikayetleri ile ilgili bir form doldurma ekranı ve bu konuda sorumlu olarak görevlendirilen iki personelimiz bulunmaktadır. Şirketimiz nezdinde müşteri şikayetlerinin yanıtlanmasına ilişkin bir sistem, müşteri şikayetleri veri tabanımız ve müşteri şikayetleri ile ilgili prosedürü içeren uygulama esas ve usullerimiz bulunmaktadır. Banka şubeleri vasıtasıyla gelen müşteri şikayetleri de değerlendirilmektedir. Müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer menfaat sahipleri; internet sitemiz, duyurular, ürün broşürleri, sunumlar ve ziyaretler vasıtası ile aydınlatılmaktadır. 17. Sosyal Sorumluluk Şirketimizin yürütmekte olduğu bir sosyal sorumluluk projesi bulunmamakla beraber, sosyal ve kültürel amaçlı Dernek, Vakıf ve organizasyonlara destekte bulunulmaktadır. 50

52 BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim Kurulumuz 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimize ilişkin bilgiler; ÜNVAN İSİM TAHSİL İŞ TECRÜBESİ Yönetim Kurulu Başkanı Osman ARSLAN Yüksek Lisans 16 Yönetim Kurulu Başkanı Vekili M. Cengiz GÖĞEBAKAN Lisans 25 Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa AKIN Lisans 27 Yönetim Kurulu Üyesi Musa ARDA Lisans 18 Yönetim Kurulu Üyesi Erhan USTA Yüksek Lisans 23 Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan TÜRKMEN Lisans 34 Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür M. Akif EROĞLU Yüksek Lisans 21 Yönetim Kurulumuz karar alınması gerekli durumlarda her zaman ve ayda asgari bir kez olmak üzere düzenli şekilde toplanmaktadır. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yasal mevzuat uyarınca; Sigorta Genel Müdürlerinin, Genel Müdür Yardımcılarının ve üst düzey yöneticilerin en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, sigortacılık, bankacılık, iktisat, işletmecilik, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik veya mühendislik alanlarından birinde en az on yıllık deneyime sahip olmaları ve bu alanların en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmaları zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Finans sektöründe yeterli bilgi ve beceri düzeyine, Mali tablo ve raporları okuma ve analiz becerisine, Şirketimizin tabi olduğu hukuki düzenlemeler ve genel piyasa şartları hakkında temel bilgiye, Görev yapmak üzere seçildiği süre boyunca Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılma iradesi ve imkânına sahip bulunmaktadır. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimiz Ziraat Sigorta A.Ş. nin Vizyonu; Müşterisi, çalışanı ve iş ortakları ile birlikte ülke ekonomisine değer katan bir şirket olmak, Misyonu; Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak; güvenilir, yenilikçi, kaliteli ve hızlı hizmet vermek, olarak belirlenmiştir. 51

53 Stratejik hedeflerimiz rekabet koşulları, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararası finans piyasalarındaki beklentiler ile şirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulumuzun onayı ile uygulanmaktadır. 21. İç Denetim Mekanizması Şirketimiz, İç Denetim Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. İç Denetim departmanında görev yapan İç Denetçimiz, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim Kurulu en az bir üyesini İç Sistemlerden sorumlu olmak üzere görevlendirir. Bağımsız Dış Denetçi Raporları ve İç Denetim Raporları düzenli olarak Yönetim Kurulu na sunulmakta ve gerekli düzeltmeler öngörülen sürelerde yapılmaktadır. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Mevzuat ve esas sözleşmede genel kurul kararı alınması zorunluluğu bulunan karar ve işlemler dışında kalan tüm kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Şirket esas sözleşmesinde yer verilmiştir. Yönetim Kurulunun ana sorumluluğu; genel kurumsal yönetim tarzını belirlemek, Şirketin performansını izlemek, Şirket yönetimini stratejik konularda yönlendirmektir. Yönetim Kurulu, TTK 367. maddesi uyarınca düzenlenen iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, TTK nin 370.maddesi hükmüne göre temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulumuzun Faaliyet Esasları aşağıda sunulmuştur. Yönetim Kurulu gündem taslağı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir. Yönetim Kurulumuz 2012 yılı içinde 22 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine ve öngörülemeyen durumlar dışında Yönetim Kurulu toplantılarının tüm üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulu toplantısından en az bir hafta önceden Gündem ve Yönetim Kurulu Raporu Üyelere gönderilmektedir. 52

54 Toplantılar şirket merkezinde, şubelerinde veya üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde yapılabilir. Gündem toplantı öncesinde çağrıyı yapan başkan veya vekilince düzenlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Şirketimizle işlem yapma ve rekabet etme yasağı kapsamına girebilecek, dolayısıyla da Genel Kuruldan izin alınmasını gerektirecek herhangi bir işlemi veya faaliyeti bulunmamaktadır. 25. Etik Kurallar Şirketimiz etik ilkelerini çalışanlarıyla paylaşmıştır. Yine Şirketimiz Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi konusunda çalışanlarına düzenli olarak eğitimler vermektedir. İş ahlakı ilkeleri doğrultusunda çalışanlarımız; Tüm iş ilişkilerinde haysiyetli, şerefli ve dürüst davranmalıdır. Sorumluluklarını yerine getirirken, Ziraat Sigorta A.Ş. nin saygınlığını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınmalıdır. Görevleri ile ilgili konularda, kanun, tüzük, yönetmelik ve düzenlemeleri detaylı olarak bilmeli ve bunlara bağlı kalmalıdır. Halka açık olmayan bilgileri, bilmesi gereken kişiler dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde açıklamamalıdır. Çalışma şartlarının düzenlenmesi, iş disiplininin korunması ile ilgili olarak çıkarılacak emir, yönetmelik, prosedür ve talimatları günü gününe takip edip, incelemeli ve bunlara uygun davranmalıdır. Bilinen veya şüphelenilen kural ihlallerini, herhangi bir kişisel bir önlem almadan önce yöneticisi veya İnsan Kaynakları Bölümünün dikkatine sunmalıdır. Siyasi, sosyal ve dini görüşlerini asla çalışma ortamında ifade etmemelidir. Her zaman iş ortamına uygun, sade ve şık olmalı, kurumun ciddiyeti ile bağdaşmayacak spor veya abiye ile siyasi veya dini anlam veya toplumsal görüşü ifade eden giysiler giymekten mutlak suretle kaçınmalıdır. Kurumda, kadın-erkek eşitliğine, saygısına ve genel ahlak ile toplumda kabul görmüş ahlaki davranışlara aykırı davranmamalıdır. Tüm Şirket çalışanları ve yönetimi bu kural ve düzenlemelere uymakla yükümlüdür. İşe yeni başlayan her Şirket çalışanına oryantasyon programı aracılığı ile bu kurallar aktarılır ve çalışana bunların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir taahhütname imzalatılır. Taahhütnamenin imzalandığı tarih taahhütname üzerinde belirtilir. 53

55 Çalışanların bu ilkelerle düzenlenmiş olan kurallara uygun davranmasından birim yöneticileri 1. derecede sorumludur. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim Kurulu nda oluşturulmuş bir komite bulunmamaktadır. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Genel Kurul kararıyla dağıtılması ve tutarı belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu için, Genel Kurulda belirlenen aylık ücret dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayri nakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. 54

56 Bağımsız Denetim Raporu ve Uygunluk Görüşü; Ziraat Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, ZİRAAT SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Ziraat Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket in iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç 55

57 sistemler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş 4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Ziraat Sigorta A.Ş. nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2 no lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer Husus 5. Şirket in 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait düzenlenmiş ve yayınlanmış finansal tabloları başka bir denetim firması tarafından denetlenmiş ve söz konusu finansal tablolarla ilgili olarak düzenlenen 16 Mart 2012 tarihli denetim raporunda ilgili bağımsız denetim firmasınca olumlu görüş bildirilmiştir. 56

58 GENEL KURUL A SUNULACAK YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ Ziraat Sigorta A.Ş. Genel Kurulu na, Ziraat Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Genel Kurulu na sunulmak üzere hazırlanan yıllık faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 12 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporlarına konu olan finansal tablolar ile uyumuna ilişkin olarak görüş bildirmektir. Denetim, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere yürütülmesini öngörmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, Ziraat Sigorta A.Ş. nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarında yer alan bilgiler ile uyumludur. 57

59 DİĞER HUSUSLAR Mali Tablolar ve Bu Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar; Bilançolar Gelir Tabloları Nakit Akış Tabloları Özsermaye Değişim Tabloları Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar Ek 1 - Kar Dağıtım Tabloları 58

60 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 Aralık Aralık 2011 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ,049, ,291, Kasa 2.12 ve 14 7,627 2, Alınan Çekler Bankalar 2.12 ve ,572, ,226, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 ve 14 1,469,176 2,062, Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar 2.8, 11.4 ve 45 26,362, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.8, 11.4 ve 45 26,362, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Krediler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8, 11.1 ve ,328,179 30,786, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,004,596 32,849, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (8,914,544) (2,374,608) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar , , Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 11,023 47, Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar , Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 10,384 23, İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar ,993,990 3,287, Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar ,993,990 3,287, Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 18,352,953 11,206, Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 17,866,314 10,982, Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler , ,628 G- Diğer Cari Varlıklar 2, Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları 2, Personele Verilen Avanslar Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 231,100, ,620,179 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 58

61 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş II- Cari Olmayan Varlıklar Dipnot 31 Aralık Aralık 2011 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar - - C- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar , , Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar , , Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 2.5 ve 6 467, , Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller Makine ve Teçhizatlar 6 445, , Demirbaş ve Tesisatlar 6 134,859 97, Motorlu Taşıtlar 6 235,79 235,79 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 66,401 48, Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (415,197) (236,802) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 2.7 ve 8 435, , Haklar 8 679, , Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (244,180) (124,054) 7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Ertelenmiş Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 ve 35 4,151,211 2,220, Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 ve 35 4,151,211 2,220, Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 5,178,889 3,215,661 Varlıklar Toplamı (I+II) 236,278, ,835,840 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 59

62 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2011 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 21,151,005 18,547, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4 ve 19 4,797,875 3,133, Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 4, 19 ve ,405,326 15,652, Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) (52,196) (237,976) C- İlişkili Taraflara Borçlar - 464, Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar - 464, Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar 848, , Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 19 55,822 23, Diğer Çeşitli Borçlar 4,19 ve , , Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 95,646,887 91,259, Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 54,398,071 57,232, Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve , Matematik Karşılığı - Net Muallak Tazminat Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 41,248,816 33,418, İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 4,084,276 4,413, Ödenecek Vergi ve Fonlar 1,073, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 204, , Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 13,226,261 11,975, Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 (10,420,122) (8,577,121) 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar , , Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı , ,639 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 16,054,763 4,297, Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10,17 ve 19 12,269, , Gider Tahakkukları ,785,527 3,783, Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III- Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 138,609, ,766,723 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 60

63 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2011 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24, 4, 17 ve ,670,487 1,755, Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Matematik Karşılığı - Net Muallak Tazminat Karşılığı - Net İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.24, 4, 17 ve ,670,487 1,755,161 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.19 ve , , Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve , , Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Ertelenmiş Komisyon Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2,877,756 1,864,735 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 61

64 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) ÖZSERMAYE Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2011 V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 2.13 ve 15 20,000,000 20,000, (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 20,000,000 20,000, Ödenmemiş Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 29,439,405 13,034, Yasal Yedekler 15 2,760, , Statü Yedekleri 15 3,750,000 1,000, Olağanüstü Yedekler 15 22,944,163 11,382, Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi 2.8 ve 15 (14,977) - 6- Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları - - E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) Geçmiş Yıllar Zararları - - F- Dönem Net Karı 45,352,071 42,170, Dönem Net Karı 37 45,352,071 42,170, Dönem Net Zararı (-) Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - - V- Özsermaye Toplamı 94,791,476 75,204,382 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 236,278, ,835,840 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 62

65 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) I-TEKNİK BÖLÜM Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot A- Hayat Dışı Teknik Gelir 143,531, ,723, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 132,822, ,738,663 1,1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) ,379, ,191, Brüt Yazılan Primler (+) ,775, ,457, Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 ve 24 (249,220,466) (176,173,687) SGK ya Aktarılan Primler (-) 2.14,10,19 ve 24 (175,185) (92,519) 1,2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17 2,834,907 (7,844,666) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 (81,752,670) (8,919,711) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 84,538,566 1,027, Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 10, 17 49,011 47,569 1,3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim ( Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) ,355 (608,355) Devam Eden Riskler Karşılığı (-) ,355 (608,355) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 10,845,753 8,898, Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 3,1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - 3,2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) (136,708) 1,086,539 B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (85,633,645) (89,970,282) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (53,495,783) (59,365,382) 1,1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (45,665,096) (37,094,211) Brüt Ödenen Hasarlar (-) (49,278,880) (43,804,717) Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 10 3,613,784 6,710,506 1,2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim ( Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (7,830,687) (22,271,171) Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (7,491,326) (23,682,815) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (339,361) 1,411, İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim ( Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 2,1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2,2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (915,326) (1,164,035) 4- Faaliyet Giderleri (-) 31 ve 32 (31,222,536) (29,440,865) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - 5,1- Matematik Karşılıklar (-) - - 5,2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Giderleri (-) - - 6,1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) - - 6,2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 57,898,132 53,753,303 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 63

66 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 57,898,132 53,753,303 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) - - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) - - J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 57,898,132 53,753,303 K- Yatırım Gelirleri 17,222,023 11,431, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 15,759,414 10,167, Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 1,262,109 1,040, Kambiyo Karları 200, , İştiraklerden Gelirler Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (12,135,997) (9,787,899) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) (841,427) (523,653) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (10,845,753) (8,898,383) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Kambiyo Zararları (-) (150,296) (151,049) 7- Amortisman Giderleri (-) 6 (298,521) (214,492) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - (322) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (4,402,081) (1,250,889) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47,5 (6,196,616) (2,599,547) 2- Reeskont Hesabı (+/-) (131,682) (25,887) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21 ve 35 1,931,109 1,404, Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) Diğer Gelir ve Karlar 18,769 1, Diğer Gider ve Zararlar (-) (23,661) (30,164) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - (875) N- Dönem Net Karı veya Zararı 37 45,352,071 42,170, Dönem Karı veya Zararı 58,582,077 54,145, Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 35 (13,230,006) (11,975,575) 3- Dönem Net Karı veya Zararı 37 45,352,071 42,170, Enflasyon Düzeltme Hesabı - - Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 64

67 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Dipnot Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 421,967, ,150, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (357,068,667) (78,986,057) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 64,898,704 66,564, Faiz ödemeleri (-) - 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) (13,818,576) (10,236,738) 10- Diğer nakit girişleri 296,515 15,272, Diğer nakit çıkışları (-) (25,783,208) (18,121,053) 12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 25,593,435 53,478,579 B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Maddi varlıkların satışı Maddi varlıkların iktisabı (-) 6 (204,181) (213,301) 3- Mali varlık iktisabı (-) 11.4 (25,850,000) - 4- Mali varlıkların satışı - 7, Alınan faizler 15,541,105 10,488, Alınan temettüler Diğer nakit girişleri - 224, Diğer nakit çıkışları (-) 8 (156,104) (9,808,756) 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (10,669,180) 698,174 C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1- Hisse senedi ihracı Kredilerle ilgili nakit girişleri Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) 38 (25,750,000) - 5- Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit - - D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 36 50,204 72,601 E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (10,775,541) 54,249,354 F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 120,833,490 66,584,136 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,057, ,833,490 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 65

68 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) Sermaye Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (*) Özsermaye Yabancı İşletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yasal Statü Kendi Hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yedekler Yedekleri Senetleri(-) Artışı Farkları Farkları Diğer Yedekler ve Dağıtılmamı ş Karlar Net Dönem Karı Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2010) 20,000, ,738,269 (704,023) 33,034,246 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) D- Varlıklarda değer artışı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (37 no lu dipnot) ,170,136-42,170,136 I- Dağıtılan temettü (38 no lu dipnot) J- Transfer ,713 1,000,000 11,382,533 II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) (13,738,269 ) Toplam 704,023-20,000, ,713 1,000,000 11,382,533 42,170,136-75,204,382 I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011) 20,000, ,713 1,000,000 11,382,533 42,170,136-75,204,382 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) D- Varlıklarda değer artışı - (14,977) (14,977) E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (37 no lu dipnot) ,352,071-45,352,071 I- Dağıtılan temettü (38 no lu dipnot) (25,750,000) J- Transfer ,108,506 2,750,000 11,561,630 II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. (42,170,136 ) (25,750,000 ) 25,750,000-20,000,000 (14,977) ,760,219 3,750,000 22,944,163 45,352,071-94,791,476 66

69 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Ziraat Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) doğrudan ve nihai ana ortağı TC. Ziraat Bankası A.Ş. dir (2.13 no lu dipnot). 1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi: Şirket, 11 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul da tescil edilmiş olup, ana sözleşmenin 15 Mayıs 2009 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi nde ilanı ile birlikte faaliyetine başlamıştır. Şirket in tescil edilmiş adresi Turgut Özal Millet Cad. No:7 Aksaray/İstanbul dur. 1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket başlıca yangın, kara araçları, kara araçları sorumluluk, kaza, genel zararlar, sağlık ve hukuksal koruma branşları olmak üzere hayat dışı sigorta alanında Türkiye'de sigorta muameleleri yapmaktadır. 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı: 31 Aralık Aralık 2011 Üst ve orta kademeli yöneticiler Diğer personel Toplam Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 1,348,989 TL (31 Aralık 2011: 1,319,090 TL). 1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar: Hazine Müsteşarlığı nın, 4 Ocak 2008 tarihli ve 2008/1 numaralı Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge si çerçevesinde, teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik bölüme aktarılmaktadır. Teknik bölüme aktarılan tutar, alt branşlara her bir branş için reasürör payı düşülmüş olarak hesaplanan net nakit akışı tutarlarının toplam net nakit akışı tutarlarına bölünmesi yoluyla bulunan oranlar nispetinde dağıtılmaktadır. Net nakit akışı, net yazılan primlerden, net ödenen hasarların düşülmesi yoluyla bulunan tutardır. Şirket tarafından hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılmıştır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılmıştır. Şirket, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle, direkt dağılımı yapılamayan personel, yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış giderleri ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri her bir alt branş için son üç yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ile hasar ihbar adedinin sırasıyla toplam üretilen poliçe sayısı, toplam brüt yazılan prim miktarı ve hasar ihbar adedine oranlanmasıyla bulunan oranların ağırlıklı ortalamasını dikkate alarak dağıtmaktadır. 1.8 Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar tek bir şirketi (Ziraat Sigorta A.Ş.) içermektedir. 67

70 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan değişiklikler: Şirket in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no lu dipnotlarda belirtilmiş olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana herhangi bir değişiklik olmamıştır Bilanço tarihinden sonraki olaylar: 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar 12 Mart 2013 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Genel Müdür Mehmet Akif Eroğlu ve Mali İşler Grup Müdürü İrfan Yörük tarafından imzalanmıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no lu dipnotta açıklanmıştır. 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 2.1 Hazırlık Esasları Şirket finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın ( Hazine Müsteşarlığı ) sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır. Finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı uyarınca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 18 Nisan 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenmektedir. Şirket, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan değişikler sonrası Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik ( Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve finansal tablolara yansıtmıştır (2.24 no lu dipnot). Şirket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, söz konusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine Müsteşarlığı nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden 2008 yılında TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum, TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, TFRS 1-TFRS ye Geçiş ve TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştur. Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ i 31 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulamaları gerekmekte olup, Şirket in bu doğrultuda konsolide etmesi gereken kontrol ettiği bağlı ortaklığı bulunmadığından, konsolide finansal tablo hazırlaması gerekmemektedir. 68

71 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 2.1 Hazırlık Esasları (Devamı) Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları, aşağıda yer alan 2.4 ila 2.24 no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler, gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında değişiklikler: 1 Ocak 2012 tarihinde başlayan yıllık dönemler ve yine 1 Ocak 2012 tarihinde başlayan yıla ait ara dönemler için geçerli olan ve Şirket in finansal tabloları üzerinde etkisi olmayan TMS/TFRS lerdeki değişiklik ve yorumlar: TFRS 7 (değişiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar, (1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 1 (değişiklik), UFRS nin İlk Defa Uygulanması, (1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TMS 12 (değişiklik), Gelir Vergileri, (1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standart, değişiklik ve yorumlar: TMS 1 (değişiklik), Finansal Tabloların Sunumu, (1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TMS 19 (değişiklik), Çalışanlara Sağlanan Faydalar, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 9, Finansal Araçlar, (1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 10, Konsolide Finansal Tablolar, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 11, Müşterek Anlaşmalar, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 12, Diğer İşletmelerdeki Paylar ile İlgili Açıklamalar, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 13, Makul Değer Ölçümü, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TMS 27 (revize), Bireysel Finansal Tablolar, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TMS 28 (revize), İştirakler ve İş Ortaklıkları, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), UFRYK 20, Madenlerle İlgili Üretim Sırasında Oluşan Sökme Maliyetleri, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 7 (revize), Finansal Araçlar: Açıklamalar, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TMS 32 (revize), Finansal Araçlar: Sunum, (1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS 1 (revize), TFRS nin İlk Defa Uygulanması, (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir), TFRS lerin geliştirilmesi projesi kapsamında, 2011 yılı içinde 5 tane standarda değişiklik getirilmiştir. TFRS 1, TMS 1, TMS 16, TMS 32 ve TMS 34. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Şirket yönetimi, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir. 69

72 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 2.2 Konsolidasyon Şirket in TMS 27- Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar kapsamında konsolide etmesi gereken bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 2.3 Bölüm Raporlaması Şirket 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle TFRS 8- Faaliyet Bölümleri standardı kapsamında ağırlıklı olarak Türkiye de ve sadece tek bir raporlanabilir bölüm olarak takip edilen hayat dışı sigortacılık alanında faaliyetlerini sürdürmekte olduğundan ve halka açık olmadığından bölüm raporlaması yapmamaktadır. 2.4 Yabancı Para Çevrimi Şirket in fonksiyonel para birimi Türk Lirası dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır. Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal varlıkların iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların makul değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye içerisinde ilgili hesaplara yansıtılır. Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer makul değer değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır. 2.5 Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların, faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir: Makine ve teçhizatlar 3-5 yıl Demirbaş ve tesisatlar 5-10 yıl Motorlu taşıtlar 5 yıl Diğer maddi varlıklar (Özel maliyet bedelleri dahil) 5-10 yıl Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler (6 no lu dipnot). 2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Şirket in yatırım amaçlı elinde bulundurduğu gayrimenkulü bulunmamaktadır. 2.7 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile itfa edilirler. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir. Maddi olmayan duran varlıkların itfa süreleri 5 ila 10 yıl arasında değişmektedir (8 no lu 70

73 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) dipnot). 71

74 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 2.8 Finansal Varlıklar Şirket, finansal varlıklarını Satılmaya hazır finansal varlıklar ve Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar) olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Esas faaliyetlerden alacaklar, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal tablolarda finansal varlık olarak sınıflandırılmakta ve bu alacaklar için TMS 39 da yer alan ölçüm prensipleri uygulanmaktadır. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların Şirket yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır. Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar): Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. İlgili alacakların teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır. Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda alacakları için karşılık ayırmaktadır. Söz konusu karşılık, bilançoda Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı altında sınıflandırılmıştır. Şirket tahminlerini belirlerken risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut alacak portföyünün genel yapısı, sigortalı ve aracıların finansal bünyeleri, finansal olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır. Söz konusu alacaklar için ayrılan karşılıklarda alınmış olan teminatların gerçekleşebilir değerleri göz önüne alınmaktadır. Ayrılan şüpheli alacak karşılıkları o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan şüpheli alacaklar tahsil edildiğinde ilgili karşılık hesabından düşülerek Karşılık giderleri hesabına yansıtılmaktadır. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir (12 no lu dipnot). Satılmaya hazır finansal varlıklar: Satılmaya hazır finansal varlıklar Krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Söz konusu varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleriyle değerlenmektedir. Makul değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi durumunda makul değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan iskonto edilmiş değer, makul değer olarak dikkate alınmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul değerler teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmesi ve/veya makul değeri güvenilir bir şekilde belirlenebilmesi durumunda makul değerleri ile kayıtlara yansıtılır. Söz konusu varlıklar teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmedikleri ve makul değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemediği durumda, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansıtılır. Satılmaya hazır menkul değerlerin makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan Gerçekleşmemiş kar ve zararlar ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve özsermaye içindeki Finansal varlıkların değerlemesi hesabında izlenmektedir. Söz konusu finansal varlıklar vade geliminde veya elden çıkarıldığında özsermaye içinde muhasebeleştirilen birikmiş 72

75 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) makul değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 73

76 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 2.8 Finansal Varlıklar (Devamı) Şirket her bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin makul değerinin, maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı durumunda ilgili finansal varlığın elde etme maliyeti ile makul değeri arasındaki farklar özsermayeden çıkarılıp gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, daha sonraki dönemlerde gelir tablosundan ters çevrilmez. Şirket satılmaya hazır finansal varlıklar altında sınıflandırdığı ve borçlanmayı temsil eden menkul kıymetlerde tahsilat riski doğmamış olması koşuluyla, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına istinaden değer düşüklüğü ayırmaz (11 no lu dipnot). 2.9 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının açıklandığı dipnotlarda yer almaktadır. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 43 no lu dipnotta, vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı tutarları 12.1 no lu dipnotta, dönemin reeskont ve karşılık giderleri ise 47.5 no lu dipnotta açıklanmıştır Türev Finansal Araçlar Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in türev finansal araçları bulunmamaktadır Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi) Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen, kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan 3 aydan kısa yatırımları içermektedir. Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir: 31 Aralık Aralık 2011 Kasa (14 no lu dipnot) 7,627 2,093 Bankalar(14 no lu dipnot) 146,572, ,226,266 Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları (14 no lu dipnot) 1,469,176 2,062,666 Eksi - Bloke mevduat (14 ve 43 no lu dipnotlar) (*) (37,260,295) (26,417,479) Eksi - Faiz tahakkukları (730,780) (1,040,056) Nakit ve nakit benzerleri toplamı 110,057, ,833,490 (*)Bloke vadeli mevduatlardaki değişim nakit akım tablosunda esas faaliyetlerden kaynaklanan 74

77 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) diğer nakit çıkışları içerisine dahil edilmiştir. 75

78 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 2.13 Sermaye 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2011 Sermayedarın Adı Pay Oranı(%) Pay Tutarı Pay Oranı(%) Pay Tutarı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,96 19,992,000 99,96 19,992,000 Diğer 0,04 8 0,04 8 Toplam ,000, ,000, Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no lu dipnotta açıklanmıştır Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin poliçede belirlenmiş risklerini sigorta edene Sigorta Şirketi transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri, sigortalıyı olası hasarların olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde belirtilmiş, limit ve şartlar çerçevesinde korur. Şirket tarafından üretilen temel sigorta sözleşmeleri aşağıda da anlatıldığı gibi yangın, kaza, ferdi kaza, yangın ve kara araçları başta olmak üzere hayat dışı branşlardaki sigorta sözleşmeleridir. Kaza sigortası sözleşmeleri (mesuliyet, bireysel kaza ve motor) iki temel amaca hizmet etmektedir. Bu sözleşmeler sigortalıyı, sigortalı kıymetin hasar riskine ve üçüncü kişilere verilebilecek hasar riskine karşı korur. Yangın sigortası sözleşmeleri, endüstriyel, ticari ve bireysel olarak ikiye ayrılır. Sigortalı, esas olarak yangın, yıldırım, infilak gibi risklerden kaynaklanan fiziksel kayıp ve hasara karşı sigortalanır, sigortalı ve sigortacının anlaşmaları durumunda sel, su baskını, dahili su, deprem, terör gibi risklerden kaynaklanacak hasarlarda poliçe kapsamına dahil edilebilir. Kar kaybı maddesi ile sigortalı sigorta sözleşmesinin içerdiği bir olay sonucu operasyonun kısmi ve tamamıyla durmasından kaynaklanan ciro kayıplarına karşı korunur. Nakliyat sigorta sözleşmeleri nakliyat sigortası (tekne, kara veya hava nakil vasıtaları) ve taşıma halindeki mal sigortalarını kapsamaktadır. Şirket in, TARSİM Kurumu tarafından üretilen tarım sigortaları ve DASK tarafından üretilen zorunlu deprem sigortası sözleşmeleri de bulunmaktadır. Teknik Karşılıklarla ilgili Mevzuatın Uygulamasına İlişkin 2009/9 sayılı sektör duyurusunda, DASK ve TARSİM ile ilgili prim üretimlerinin sigorta şirketlerinin kendi prim üretimleri gibi dikkate alınması; ilgili branşların altında muhasebeleştirilmesi ve anılan prim üretimlerine ilişkin tüm işlemlerin diğer prim üretimlerinden herhangi bir fark olmaksızın yürütülmesi gerektiği bildirilmiştir. Şirket,31 Aralık 2012 tarihinden önce DASK ve TARSİM ile ilgili alınan ve devredilen primler ile bunlarla ilgili alınan ve verilen komisyonları ertelemeye tabi tutmamıştır. Bununla birlikte, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle söz konusu uygulama düzeltilerek, ilgili prim üretimine ilişkin işlemler sektör duyurusuna uygun olarak finansal tablolara diğer branşlarda olduğu gibi yansıtılmış olup alınan ve devredilen primler ile bunlara ilişkin alınan ve verilen komisyonlar ertelemeye tabi tutulmuştur. Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolarını hazırlarken söz konusu uygulama değişikliği etkisinin tamamını cari yıla yansıtmış olup, dönem vergi öncesi karı 4,341,765 TL azalmıştır. Sigorta sözleşmelerinden oluşan gelir ve yükümlülüklerin hesaplama esasları 2.21 ve 2.24 no lu dipnotlarda açıklanmıştır. Reasürans Sözleşmeleri Reasürans, sigortacının taşıdığı rizikoların bir kısmını başka şirketlere ( Reasürör ) devretmesidir. Bir başka ifade ile sigortacının sorumluluğunun sigortalanması yani sigortanın sigortasıdır. Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen sigorta sözleşmeleridir. Şirket in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle yangın ve kaza branşlarında saklama payını aşan belirli bir miktara kadar olan kısmının reasürörün sorumluluğunda olduğu bir reasürans türü olan aşkın hasar anlaşmaları bulunmaktadır. 76

79 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 2.14 Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri Sınıflandırma (Devamı) Sosyal Güvenlik Kurumu na Devredilen Primler 25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un ( Kanun ) 59. maddesiyle değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 98. maddesi ile trafik kazaları nedeniyle ilgililere yapılan sağlık hizmet bedellerinin tahsil ve tasfiyesi yeni usul ve esaslara bağlanmıştır. Bu çerçevede trafik kazaları sebebiyle bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) tarafından karşılanacaktır. Yine Kanun un Geçici 1. maddesine göre Kanun un yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedellerinin SGK tarafından karşılanması hükme bağlanmıştır. Kanun un söz konusu maddeleri çerçevesinde oluşacak hizmet bedelleri ile ilgili olarak sigorta şirketlerinin yükümlülüğü, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 27 Ağustos 2011 tarihli Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ), 15 Eylül 2011 tarih ve 2011/17 sayılı Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Genelge ( 2011/17 sayılı Genelge ) ve 17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu na (SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge de ( 2011/18 sayılı Genelge ), 16 Mart 2012 tarih ve 2012/3 sayılı Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge ( 2012/3 sayılı Genelge) ve 30 Nisan 2012 tarih ve 2012/6 sayılı Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu nda ( 2012/6 no lu Sektör Duyurusu ) açıklanan esaslara göre belirlenmiştir (2.24 no lu dipnot). Bu çerçevede, Kanun un Geçici 1. maddesine göre Kanun un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan tedavi masraflarıyla ilgili olmak üzere, Şirket in Zorunlu Taşımacılık Sigortası, Zorunlu Trafik Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası branşlarında 25 Şubat 2011 tarihinden sonra yapılan poliçelere ilişkin olarak Yönetmelik ve 2011/17 sayılı Genelge kapsamında belirlenen primleri SGK ya aktarması gerekmektedir. Şirket yukarıda anlatılan esaslar çerçevesinde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 175,185 TL (31 Aralık 2011: 92,519 TL) tutarında prim ve gün esasına göre 49,011 TL (31 Aralık 2011: 47,569 TL) tutarında kazanılmamış primler karşılığı hesaplamış ve sırasıyla SGK ya aktarılan primler ve Kazanılmamış primler karşılığı SGK payı hesapları altında muhasebeleştirmiştir (19 no lu dipnot). Bununla birlikte, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu nun 22 Eylül 2011 tarih ve 18 no lu toplantısında, Yönetmelik ve 2011/17 sayılı Genelge hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali, Kanun un ilgili maddelerinin de Anayasa ya aykırılıktan iptali isteminin sağlanmasını teminen Danıştay da dava açılmasına karar verilmiş olup hukuki süreç finansal tabloların hazırlandığı tarih itibariyle devam etmektedir Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Krediler Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Vergiler Kurumlar Vergisi Türkiye de, kurumlar vergisi oranı 2012 yılı için %20 dir (2011: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr 77

80 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 78

81 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 2.18 Vergiler (Devamı) Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir. En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75 i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özsermayede tutulması şartı ile vergiden istisnadır. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ( 5024 sayılı Kanun ), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %100 ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %10 u aşması gerekmektedir ve 2011 yıllarında söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır (35 no lu dipnot). Ertelenmiş Vergi Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış vergi oranları üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır (21 no lu dipnot) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Şirket, kıdem tazminatı, izin hakları ve çalışanlara sağlanan diğer haklara ilişkin yükümlülüklerini Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 19 ) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda sırasıyla Kıdem tazminatı karşılığı ve Maliyet giderleri karşılığı hesaplarında sınıflandırmaktadır. (22 ve 23 no lu dipnotlar) Şirket, Türkiye de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır. 79

82 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 2.20 Karşılıklar Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil edilmemektedir (23 no lu dipnot) Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi Yazılan Primler Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan tutarı ifade etmektedir no lu dipnotta açıklandığı üzere prim gelirleri, yazılan primler üzerinden kazanılmamış prim karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır. Reasürans Komisyonları Reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlar cari dönem içinde tahakkuk ettirilir ve gelir tablosunda, teknik bölümde, faaliyet giderleri içerisinde yer almaktadır no lu dipnotta açıklandığı üzere reasürans komisyon gelirleri, alınan komisyonlar üzerinden ertelenmiş komisyon gelirleri ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre finansal tablolara yansıtılmaktadır. Rücu ve Sovtaj Gelirleri 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/13 sayılı Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge ye istinaden Şirket, tazminat ödemesini gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname veya ödemenin yapıldığına dair belgenin alınmış olunması ve karşı sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim yapılması kaydıyla, borçlu sigorta şirketinin teminat limitine kadar olan rücu alacağı tahakkuk ettirmektedir. Söz konusu tutarın tazminat ödemesini takip eden altı ay içerisinde karşı sigorta şirketinden veya dört ay içerisinde 3. şahıslardan tahsil edilememesi durumlarında bu alacaklar için alacak karşılığı ayrılmaktadır. Bu çerçevede 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle tahakkuk ettirilmiş olan rücu alacağı tutarı reasürans payı düşülmüş olarak 2,545,743 TL (31 Aralık 2011: 1,697,224 TL) ve bu alacaklar için ayrılan karşılık tutarı ise 984,509 TL dir (31 Aralık 2011: Yoktur) (12.1 no lu dipnot). Faiz Gelirleri Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir Finansal Kiralamalar Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Kar Payı Dağıtımı 80

83 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak finansal tablolara yansıtılır. 81

84 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 2.24 Teknik Karşılıklar Kazanılmamış Primler Karşılığı Kazanılmamış primler karşılığı, nakliyat branşı primleri hariç olmak üzere, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk etmiş primlerin gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır. Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen 12:00 de başlayıp yine öğlen 12:00 de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, kazanılmamış primler karşılığı ile bu karşılığın reasürans payı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile reasürörlere devredilen primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır. Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat branşı poliçeleri için son üç ayda yazılan primlerin %50 si kazanılmamış primler karşılığı olarak ayrılmaktadır (17 no lu dipnot). Ertelenen Komisyon Giderleri ve Gelirleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge uyarınca, yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen primler nedeniyle reasürürlerden alınan komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı, bilançoda sırasıyla ertelenmiş üretim giderleri ve ertelenmiş komisyon gelirleri hesaplarında, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında netleştirilerek muhasebeleştirilmektedir (17 no lu dipnot). Şirket, destek hizmeti aldığı şirketlere cari dönemde yaptığı ödemelerin gelecek dönemlerle ilgili olan kısmını erteleyerek, bilançoda gelecek aylara ait giderler hesabı altında finansal tablolarına yansıtmıştır. Devam Eden Riskler Karşılığı Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden riskler karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime bölünmesi suretiyle bulunur. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2012/15 sayılı Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge uyarınca ana branş bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95 in üzerinde olması halinde, %95 i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler karşılığı, %95 i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 18 Temmuz 2012 tarih ve 2012/13 no lu Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu ( 2012/13 no lu Sektör Duyurusu ) uyarınca, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yapılan devam eden riskler karşılığı hesaplaması için belirlenen beklenen hasar prim oranının tespitinde kullanılan açılış muallak tazminat karşılığı tutarının cari dönem ile tutarlı bir şekilde yeniden belirlenmelidir. Şirket in 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda devam eden riskler karşılığı çıkmamıştır (31 Aralık 2012: 608,355 TL). Şirket, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yapmış olduğu devam eden riskler karşılığı hesaplamasını da, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yaptığı üzere 2012/15 no lu Genelge ye göre ana branş bazında gerçekleştirseydi, cari dönem vergi öncesi karı 491,795 TL daha yüksek olacaktı. Muallak Tazminat Karşılığı Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmaktadır. Muallak tazminat karşılığı eksper raporlarına veya sigortalı ile eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmekte olup muallak tazminat karşılığına ilişkin hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir 82

85 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) kalemleri tenzil edilmemektedir. 83

86 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 2.24 Teknik Karşılıklar (Devamı) Şirket faaliyetlerine 2010 yılında başladığından, muallak tazminat karşılıkları ile ilgili hesaplamalarda, tüm branşlar için, 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olan Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 18 Ekim 2010 tarih ve 2010/16 sayılı Genelge de yeni faaliyete başlanan branşlara ilişkin olarak öngörülen esaslar dikkate alınmıştır. Bu çerçevede, Şirket aktüeri tarafından yapılan hesaplamalara istinaden gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminat karşılığı ile muallak tazminat karşılığı yeterlilik farkı hesaplanmıştır. Şirket tarafından gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelini tespit edilebilmesi için şirket aktüeri tarafından yapılan hesaplamalarda, gerçekleşen hasarlara ilişkin hasar ve ihbar tarihleri göz önünde bulundurularak belirlenen hasar gelişim katsayıları dikkate alınmıştır. Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle toplam 11,265,083 TL tutarında net gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığını kayıtlarına yansıtmıştır (31 Aralık 2011: 10,712,077 TL) (17 no lu dipnot). Yeni faaliyete başlanılan branşlar için muallak tazminat karşılıklarının yeterliliğinin ölçülmesi amacıyla, her hesap dönemi sonunda branşlar itibarıyla muallak tazminat karşılığı yeterlilik tablosu düzenlenir. Yeterlilik tablosu düzenlemesi sırasında ve muallak tazminat karşılığı hesabında; tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak tazminatlar ile tüm gider payları dikkate alınır. Bu çerçevede, ayrılan muallak tazminat karşılığının, bu karşılıkların konusu olan dosyalara ilişkin olarak tüm gider payları da dahil olmak üzere fiilen ödemiş olduğu tazminat bedeli toplamına oranı olan muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranını gösterir. Bu branşlara ilişkin muallak tazminat karşılığı yeterlilik oranının % 100 ün altında olması halinde, bu oran ile % 100 oranı arasındaki fark, cari yıl muallak tazminat karşılığı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı bulunur. Yeterlilik oranı fark tutarı her bir branş için ayrı ayrı ilave edilerek cari yılda ayrılacak nihai muallak tazminat karşılığı hesaplanır. Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yapmış olduğu muallak tazminat karşılığı yeterliliği hesaplaması sonucunda, net 2,718,275 TL tutarında ilave muallak tazminat karşılığı ayırmıştır (31 Aralık 2011: 104,401 TL) (17 no lu dipnot). Dengeleme Karşılığı Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, sigorta şirketleri, takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi deprem teminatları içeren sigorta sözleşmeleri için dengeleme karşılığı ayırmak zorundadırlar. Söz konusu karşılık her bir yıla tekabül eden net deprem ve kredi primlerinin %12 si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak kabul edilir. Cari yılda ayrılan dengeleme karşılığından olmamak kaydıyla, deprem tazminatları için ayrılan dengeleme karşılığının deprem nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri ile eksper raporu veya afet durumunda resmi kurumlardan temin edilecek belgeler gibi kanıtlara dayanılarak ayrılan muallak tazminat karşılığının dengeleme karşılığından indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 2,670,487 TL (31 Aralık 2011: 1,755,161 TL) tutarında dengeleme karşılığı ayırmıştır (17 ve 47.1 no lu dipnotlar). 3. Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme ve tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir. Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doğacak teknik giderlere ilişkin nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili yükümlülüklerin tahmin edilmesi, doğası itibariyle çok sayıda belirsizliğin 84

87 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) değerlendirilmesini içerir. 85

88 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi Sigorta riski Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez. Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde, Şirket in sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve tazminatların sigortacılık karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Şirket poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre belirlemektedir. Şirket söz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma stratejisi ve bütün branşlarda tarafı olduğu reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir. Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir: 31 Aralık Aralık 2011 Yangın ve doğal afetler 186,129,879, ,595,317,474 Kara Araçları Sorumluluk 24,222,041,853 26,611,440,000 Kaza 7,782,648,721 59,200,297,017 Genel Zararlar 5,767,287,117 7,269,941,332 Kara Araçları 5,206,405,211 4,405,934,552 Hukuksal Koruma 1,043,203,750 1,032,450,000 Nakliyat 742,265, ,642,199 Hastalık/Sağlık 322,860,960 4,730,227,459 Su Araçları 107,094, ,239,700 Finansal Kayıplar 64,847,467 42,817,617 Genel Sorumluluk 47,325, ,860,001 Emniyeti suiistimal 4,397,860 6,105,010 Toplam 231,440,259, ,067,272,361 Duyarlılık analizleri Finansal risk Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan sağlanan gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket in finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Şirket, olası risklere maruz kalmamak için herhangi bir türev finansal varlık kullanmamaktadır. Risk yönetimi, Şirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu nca onaylanmış usuller doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. (a) Piyasa riski i. Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski Şirket, değişken faiz oranlı finansal varlıkları ve yükümlülüklerinin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Şirket in 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle değişken faizli finansal varlığı bulunmamaktadır. 86

89 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı) ii. Kur riski Şirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası na çevrilmesinden dolayı döviz kuru değişikliklerinden doğan kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Euro, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden alacak ve borçların çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 143,729 TL (31 Aralık 2011: 69,008 TL) daha yüksek/düşük olacaktı. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ABD Doları, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden alacak ve borçların çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı zararı/karı sonucu vergi öncesi kar 42,411 TL (31 Aralık 2011: 7,022 TL) daha yüksek/düşük olacaktı. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle Şirket in döviz cinsinden satılmaya hazır finansal varlığı bulunmadığından, kur değişikliklerinin Şirket in özsermaye hesapları arasında yer alan Finansal varlıkların değerlemesi hesabı üzerinde bir etkisi olmamaktadır. Şirket in döviz cinsinden olan varlık ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler ilgili dipnotlarda yer almaktadır. iii. Fiyat riski Şirket in finansal varlıkları, Şirket i fiyat riskine maruz bırakmaktadır. Şirket emtea fiyat riskine maruz değildir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirket in sabit faizli satılmaya hazır finansal varlıkları piyasa değerinden tutulmaktadır. Piyasa faiz oranları %1 oranında artsaydı azalsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ilgili döneme ait Finansal varlıkların değerlemesi hesabı üzerindeki etkisi 135,219 TL (31 Aralık 2011: Yoktur) daha düşük/ yüksek olacaktı. Yukarıda açıklanan piyasa riskine ilişkin duyarlılık analizleri vergi öncesi hesaplanan etkileri yansıtmaktadır. (b) Kredi riski Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır. Şirket in kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar, sigortacılık yükümlülüklerindeki reasürans payları, reasürans şirketlerinden alacaklar ve sigortalılardan ve aracı kurumlardan olan prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, Şirket yönetimi tarafından karşı tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir. Şirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarının (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karşı taraf seçiminde uyguladığı prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alacaklar ile ilgili diğer açıklamalar 12 no lu dipnotta verilmiştir. Şirket in kredi ve alacak grubu dışında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye de yerleşik banka ve diğer finansal kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz mevduatı temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir. (c) Likidite riski Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde bulunan nakit kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların ödenmesi için yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine yetecek tutarda fon bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler. 87

90 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı) Aşağıdaki tablo, Şirket in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle sözleşmeden kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımını göstermektedir. Tabloda gösterilen tutarlar, sigorta ve reasürans şirketlerine borçlar dışında, iskonto edilmemiş değerlerdir. Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları 31 Aralık aya kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl -5 yıl Toplam Sigortacılık faaliyetlerden borçlar (19 no lu dipnot) 2,852,806 1,945,069-4,797,875 Diğer esas faaliyetlerden borçlar (19 no lu dipnot) 9,754,572 6,650,754-16,405,326 Diğer çeşitli borçlar (19 no lu dipnot) 471, , ,932 Toplam 13,078,854 8,917,279-21,996,133 Beklenen nakit akımları 31 Aralık aya kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl -5 yıl 5 yıldan uzun Toplam Kazanılmamış primler Karşılığı - net 23,941,124 30,008, ,498-54,398,071 Muallak tazminat karşılığı - net (*) 1,412,910 38,653,598 1,182,308-41,248,816 Dengeleme karşılığı - net ,670,487 2,670,487 Toplam 25,354,034 68,662,047 1,630,806 2,670,487 98,317,374 (*) Şirket dava konusu muallak hasarların ödenmesinin bir yıldan daha uzun bir sürede gerçekleşeceğini öngörmektedir. Muallak tazminat karşılığının tamamını bilançoda kısa vadeli olarak sınıflandırılmıştır. Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları 31 Aralık aya kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl -5 yıl Toplam Sigortacılık faaliyetlerden borçlar (19 no lu dipnot) 1,046,031 2,087,811-3,133,842 Diğer esas faaliyetlerden borçlar (19 no lu dipnot) 7,868,719 7,783,335-15,652,054 Diğer çeşitli borçlar (19 no lu dipnot) 302, , ,405 Toplam 9,217,047 10,077,254-19,294,301 Beklenen nakit akımları 31 Aralık aya kadar 3 ay - 1 yıl 1 yıl -5 yıl 5 yıldan uzun Toplam Kazanılmamış primler Karşılığı - net 19,077,659 38,155, ,232,978 Muallak tazminat karşılığı - net (*) 1,144,683 31,315, ,858-33,418,129 Dengeleme karşılığı - net ,755,161 1,755,161 Devam eden riskler karşılığı net 20, ,080 17, ,355 Toplam 20,243,180 70,040, ,295 1,755,161 93,014,623 (*) Şirket dava konusu muallak hasarların ödenmesinin bir yıldan daha uzun bir sürede gerçekleşeceğini öngörmektedir. Muallak tazminat karşılığının tamamını bilançoda kısa vadeli olarak sınıflandırılmıştır. Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan finansal varlıklar ve nakit ve nakit benzeri varlıklar ile karşılamayı öngörmektedir. Finansal araçların makul değeri Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir. 88

91 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerinin tahmininde kullanılmıştır: 89

92 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 4. Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (Devamı) Finansal varlıklar Yılsonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin makul değerlerinin kısa vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Esas faaliyetlerden alacakların kayıtlı değerinin ilgili şüpheli alacak karşılığının düşülmesinden sonra makul değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır finansal varlıkların ise maliyetleri, varsa, değer düşüklüğü çıkarılmış değerleri makul değerleri olarak kabul edilmektedir. Finansal yükümlülükler Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yakın olduğu tahmin edilmektedir. Sermaye yönetimi Şirket in sermayeyi yönetirken amaçları: - Hazine Müsteşarlığı nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek, - Şirket in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin devamını sağlayabilmek, - Sigorta sözleşmelerini risk ile orantılı olarak fiyatlandırarak sermayedarlarına getiri sağlamaktır. Şirket in, finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin yönetmelik çerçevesinde hesaplanan 31 Aralık 2012 tarihli asgari gerekli özsermayesi 57,860,275 TL (31 Aralık 2011: 51,209,515 TL) dir. Bununla birlikte, 19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hesaplanan Şirket in özsermayesi asgari olarak gerekli olan özsermayeden 39,601,688 TL (31 Aralık 2011: 25,750,028 TL) fazla durumdadır. 5. Bölüm Bilgileri 2.3 no lu dipnotta açıklanmıştır. 6. Maddi Duran Varlıklar 6.1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 298,521 TL (31 Aralık 2011: 214,492 TL) Amortisman giderleri: 178,395 TL (31 Aralık 2011: 137,470 TL) İtfa ve tükenme payları: 120,126 TL (31 Aralık 2011: 77,022 TL). 6.2 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):Yoktur, (31 Aralık 2011: Yoktur ) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 204,181 TL (31 Aralık 2011: 213,301 TL) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: Yoktur (31 Aralık 2011: 1,543 TL) Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları: Varlık maliyetlerinde (+): Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur), Birikmiş amortismanlarda (-):Yoktur (31 Aralık 2011:Yoktur) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlama derecesi: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur). 90

93 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 6. Maddi Duran Varlıklar (Devamı) Maddi duran varlık hareket tablosu: 1 Ocak 2012 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2012 Maliyet: Makine ve teçhizatlar 296, , ,355 Demirbaş ve tesisatlar 97,278 37, ,859 Motorlu taşıtlar 235, ,79 Özel maliyetler 48,263 18,138-66,401 Toplam maliyet 678, , ,405 Birikmiş amortisman: Makine ve teçhizatlar (100,585) (97,467) - (198,052) Demirbaş ve tesisatlar (20,435) (22,951) - (43,386) Motorlu taşıtlar (106,106) (47,158) - (153,264) Özel maliyetler (9,676) (10,819) - (20,495) Toplam birikmiş amortisman (236,802) (178,395) - (415,197) Net kayıtlı değer 441, ,208 1 Ocak 2011 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2011 Maliyet: Makine ve teçhizatlar 163, ,204 (1,543) 296,893 Demirbaş ve tesisatlar 51,985 45,293-97,278 Motorlu taşıtlar 235, ,790 Özel maliyetler 15,459 32,804-48,263 Toplam maliyet 466, ,301 (1,543) 678,224 Birikmiş amortisman: Makine ve teçhizatlar (36,192) (65,229) 836 (100,585) Demirbaş ve tesisatlar (2,896) (17,539) - (20,435) Motorlu taşıtlar (58,948) (47,158) - (106,106) Özel maliyetler (2,132) (7,544) - (9,676) Toplam birikmiş amortisman (100,168) (137,470) 836 (236,802) Net kayıtlı değer 366, , Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yoktur (31 Aralık 2011:Yoktur). 8. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1 Ocak 2012 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2012 Maliyet: Haklar 523, , ,525 Birikmiş amortisman: Haklar (124,054) (120,126) - (244,180) Net defter değeri 399, ,345 1 Ocak 2011 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2011 Maliyet: Haklar 360, , ,421 Birikmiş amortisman: Haklar (47,032) (77,022) - (124,054) Net defter değeri 313, ,367 91

94 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 9. İştiraklerdeki Yatırımlar Yoktur (31 Aralık 2011:Yoktur). 10. Reasürans Varlıkları/(Yükümlülükleri) 31 Aralık Aralık 2011 Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı (17 no lu dipnot) 88,706,061 4,118,484 Muallak tazminat karşılığı reasürör payı (17 no lu dipnot) 1,524,876 1,864,236 Sigorta ve reasürans şirketlerinden alacaklar (12.1 no'lu dipnot) 238, ,903 Reasürans şirketlerine borçlar (19 no lu dipnot) (4,797,875) (3,133,842) Ertelenmiş reasürans komisyon gelirleri (17 no lu dipnot) (12,269,236) (514,332) Reasürans Gelirleri/(Giderleri) 1 Ocak- 1 Ocak 31 Aralık Aralık 2011 Kazanılmamış primler karşılığı değişimde Reasürör payı 84,538,566 1,027,476 Reasürörlerden alınan Komisyonlar - brüt 35,840,596 28,717,782 Ödenen tazminat reasürör payı 3,613,784 6,170,506 Kazanılmamış primler karşılığı değişiminde SGK payı (2.14 ve 17 no lu dipnotlar) 49,011 47,569 SGK ya aktarılan primler (2.14 ve 24 no lu dipnotlar) (175,185) (92,519) Muallak tazminat karşılığı değişiminde reasürör payı (339,361) 1,411,644 Reasürörlerden alınan komisyonların ertelemesinde değişim (11,754,903) (99,787) Reasürörlere devredilen primler (24 no lu dipnotlar) (249,220,466) (176,173,687) Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no lu dipnotta yapılmıştır. 11. Finansal Varlıklar 11.1 Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları: Satılmaya hazır finansal varlıklar 31 Aralık 2012 Bloke Bloke olmayan Toplam Özel sektör bonoları 13,308,750 7,414,474 20,723,224 Özel sektör tahvilleri - 5,639,384 5,639,384 Toplam 13,308,750 13,053,858 26,362,608 Satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünde bulunan devlet tahvillerinin ağırlıklı ortalaması %8.93 tür. (31 Aralık 2011: Yoktur). Şirket in 31 Aralık 2011 itibariyle satılmaya hazır finansal varlığı bulunmamaktadır. 31 Aralık Aralık 2011 Kredi ve alacaklar - kısa vadeli 34,328,179 30,786,554 Toplam (12.1 no lu dipnot) 34,328,179 30,786,554 Şirket in yabancı para satılmaya hazır finansal varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur). 92

95 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 11.2 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi: Şirket, bağlı menkul kıymeti olan TASİM hisselerini, hisselerin aktif işlem gören bir piyasada belirlenmiş piyasa fiyatı bulunmadığından dolayı 125,125 TL lik maliyet bedelinden taşımaktadır (31 Aralık 2011: 154,770 TL) (45.2 no lu dipnot). Menkul kıymetler Satılmaya hazır finansal varlıklar Maliyet Değeri 31 Aralık Aralık 2011 Kayıtlı Değer Maliyet Kayıtlı Değer (Makul Değer) Değeri (Makul Değer) Özel sektör bonoları 20,259,000 20,723, Özel sektör tahvilleri 5,591,000 5,639, Toplam 25,850,000 26,362, Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Uzun vadeli finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar: Satılmaya hazır finansal varlıklardan cari dönem içinde elde edilen faiz geliri 531,330 TL (31 Aralık 2011: Yoktur) olup gelir tablosunda yatırım gelirleri altında muhasebeleştirilmiştir (26 no lu dipnot). Dönem sonu itibariyle gerçekleşen makul değer azalışları 18,721 TL (31 Aralık 2011: Yoktur) tutarında olup özsermayede ilgili hesap kalemi altında kayıtlara yansıtılmıştır (15 no lu dipnot). Finansal varlıkların vade analizi aşağıdaki gibidir: 31 Aralık ay 6-12 ay 1-3 yıl Toplam Özel sektör Bonoları 2,977,740 4,904,800 12,840,684 20,723,224 Özel sektör tahvilleri - - 5,639,384 5,639,384 Toplam 2,977,740 4,904,800 18,480,068 26,362,608 93

96 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 12. Krediler ve Alacaklar 12.1 Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması: 31 Aralık Aralık 2011 Aracılardan alacaklar 40,344,645 30,631,506 Rücu ve sovtaj alacaklar - brüt (17 no lu dipnot) 2,690,643 1,738,045 Sigortalılardan alacaklar 191, ,19 Sigorta ve reasürans şirketlerinden alacaklar 7, ,375 Alacak reeskontu (230,263) (229,857) Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar 43,004,596 32,849,259 Reasürans faaliyetlerinden alacaklar 238, ,903 Esas faaliyetlerden alacaklar - brüt 43,242,723 33,161,162 Sigortacılık faaliyetlerinden alacak karşılığı (7,930,035) (2,374,608) Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı (984,509) - Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı tutarları (8,914,544) (2,374,608) Esas faaliyetlerden alacaklar - net (11.1 no lu dipnot) 34,328,179 30,786,554 Rücu ve sovtaj alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2011 Rücu ve sovtaj alacakları brüt (17 no lu dipnot) 2,690,643 1,738,045 Rücu ve sovtaj alacakları reasürans payı (17 no lu dipnot) (144,900) (40,821) Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı (984,509) - Rücu ve sovtaj alacakları tahakkuku - net 1,561,234 1,697, İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi: İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL ye dönüştürme kurları: 31 Aralık 2012 Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL Euro 611, ,427,293 ABD Doları 236, ,413 Toplam 1,848, Aralık 2011 Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL Euro 282, ,075 ABD Doları 37, ,222 Toplam 760,297 94

97 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar: Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2011 Vadesini geçmiş 19,563,800 14,165,344 3 aya kadar 20,117,535 15,239, ay arası 2,806,584 2,358,215 6 ay-1 yıl arası 746,940 1,315,301 Alacakların iskonto edilmesi (12.1 no lu dipnot) (230,263) (229,857) Toplam 43,004,596 32,848,779 Aracılardan ve sigortalılardan alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Dönem başı - 1 Ocak 2,374,608 - Karşılıktaki artış 5,555,427 2,374,608 Dönem sonu - 31 Aralık 7,930,035 2,374,608 Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Dönem başı - 1 Ocak - - Karşılıktaki artış 984,509 - Dönem sonu - 31 Aralık 984, ,509 Şirket in 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle idari ve kanuni takipteki net rücu alacakları karşılığı bulunmamaktadır. Şirket in 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığını karşılığı bulunmamaktadır. Vadesini geçmiş ama karşılık ayrılmamış sigortalılardan ve acentelerden alacaklar: 31 Aralık Aralık aya kadar 10,594,777 7,781, ay arası 1,038,988 4,008,933 Toplam 11,633,765 11,790, Türev Finansal Araçlar Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur). 14. Nakit ve Nakit Benzerleri 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ait nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri 2.12 no lu dipnotta açıklanmış olup Şirket in banka mevduatlarının detayı aşağıda yer almaktadır: 31 Aralık Aralık 2011 Kasa 7,627 2,093 Banka mevduatları 146,572, ,226,266 Banka garantili kart alacakları 1,469,176 2,062,666 Toplam 148,049, ,291,025 Yabancı para mevduatlar - vadeli mevduatlar 583, ,68 583, ,68 TL mevduatlar - vadesiz mevduatlar 863, ,051 - vadeli mevduatlar (*) 145,125, ,485, ,989, ,960,586 Toplam 146,572, ,226,266 (*) 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle TL ve yabancı para vadeli mevduatların vadeleri 6 aydan kısadır. 95

98 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 14. Nakit ve Nakit Benzerleri (Devamı) Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 37,260,295 TL banka mevduatları bloke edilmiş bulunmaktadır (31 Aralık 2011: 26,417,479 TL) (43 no lu dipnot ). Vadeli mevduatların yıllık ağırlıklı ortalama faiz oranları (%): TL ABD Doları ABD Doları Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatlar: 31 Aralık 2012 Yabancı para TL Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz Euro 170, ,119 - ABD Doları 101, ,912 - Toplam 583, Aralık 2011 Yabancı para TL Vadeli Vadesiz Vadeli Vadesiz Euro 85, ,652 - ABD Doları 30,191-57,028 - Toplam - 265, Sermaye Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %20 sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5 i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5 ini aşan dağıtılan karın %10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %50 sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. Kar yedeklerin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Yasal yedekler: Dönem başı - 1 Ocak 651,713 - Geçmiş yıllar karlarından transfer 2,108, ,713 Dönem sonu 31 Aralık 2,760, ,713 Statü yedekleri: Dönem başı - 1 Ocak 1,000,000 - Geçmiş yıllar karlarından transfer 2,750,000 1,000,000 Dönem sonu 31 Aralık 3,750,000 1,000,000 96

99 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 15. Sermaye (Devamı) Olağanüstü yedekleri: Dönem başı - 1 Ocak 11,382,533 - Geçmiş yıllar karlarından transfer 11,561,630 11,382,533 Dönem sonu - 31 Aralık 22,944,163 11,382,533 Finansal Varlıkların Değerlemesi: Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ve zararlar özsermaye içinde Finansal Varlıkların Değerlemesi altında muhasebeleştirilir. Finansal varlıkların değerlemesinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Dönem başı - 1 Ocak - - Makul değer azalışı ( 11 no lu dipnot) (18,721) Makul değer değişimi vergi etkisi ( 35 no lu dipnot) 3,744 - Dönem sonu - 31 Aralık (14,977) - Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetlerinin hareketleri aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2012 Yeni çıkarılan İtfa edilen 31 Aralık 2012 Adet Nominal TL Adet Nominal Nominal Adet TL TL Adet Nominal TL Ödenmiş 20,000,000 20,000, ,000,000 20,000,000 Toplam 20,000,000 20,000, ,000,000 20,000,000 1 Ocak 2011 Yeni çıkarılan İtfa edilen 31 Aralık 2011 Adet Nominal TL Adet Nominal Nominal Adet TL TL Adet Nominal TL Ödenmiş 20,000,000 20,000, ,000,000 20,000,000 Toplam 20,000,000 20,000, ,000,000 20,000, Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no lu dipnotta yer almaktadır. 17. Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları 17.1 Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları: 31 Aralık Aralık 2011 Hayat dışı dallar için tesis edilen teminat tutarı (43 no lu dipnot) 26,065,000 19,564,000 Hayat dışı dallar için edilmesi gereken teminat tutarı (*) 19,286,758 17,070,681 (*) Sigortacılık Kanunu na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğinin 4. maddesi gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri, sermaye yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine denk düşen Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı döneminde teminat olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıştır. 97

100 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 17.2 Şirketin hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve matematik karşılıkları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı: 4 no lu dipnotta açıklanmıştır Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının adetçe portföy tutarları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar: 2012 Brüt Reasürans payı Net Dönem başı - 1 Ocak 23,799,958 (1,198,317) 22,601,641 Ödenen hasar (8,787,805) 939,266 (7,848,539) Artış/(Azalış) Cari dönem muallakları 15,396,481 (1,543,876) 13,852,605 Geçmiş yıllar muallakları (1,514,922) 174,673 (1,340,249) Dönem sonu rapor edilen hasarlar - 31 Aralık 28,893,712 (1,628,254) 27,265,458 Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar 11,129, ,821 11,265,083 Muallak hasar yeterlilik karşılığı (2.24 no'lu dipnot) 2,750,718 (32,443) 2,718,275 Toplam 42,773,692 (1,524,876) 41,248,816 98

101 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar (Devamı): 2011 Brüt Reasürans payı Net Dönem başı - 1 Ocak 5,536,174 (316,258) 5,219,916 Ödenen hasar (2,737,572) 181,602 (2,555,970) Artış/(Azalış) Cari dönem muallakları 21,992,633 (1,112,115) 20,880,518 Geçmiş yıllar muallakları (991,277) 48,454 (942,823) Dönem sonu rapor edilen hasarlar - 31 Aralık 23,799,958 (1,198,317) 22,601,641 Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar 11,377,996 (665,919) 10,712,077 Muallak hasar yeterlilik karşılığı (2.24 no'lu dipnot) 104, ,411 Toplam 35,282,365 (1,864,236) 33,418,129 Şirket in yabancı para ile ifade edilen ve ihbarı yapılmış muallak tazminat karşılıkları bulunmamaktadır. Kazanılmamış primler karşılığı: 2012 Brüt Reasürans payı Net Dönem başı - 1 Ocak 61,351,462 (4,118,484) 57,232,978 Net değişim (*) 81,752,670 (84,587,577) (2,834,907) Dönem sonu - 31 Aralık 143,104,132 (88,706,061) 54,398,071 (*) 2.14 no lu dipnotta açıklandığı üzere, kazanılmamış primler karşılığı reasürans payı tutarı 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle SGK ya devredilen primler üzerinden gün esasına göre hesaplanan 49,011 TL (31 Aralık 2011: 47,569 TL) tutarındaki kazanılmamış primler karşılığı reasürans payını içermektedir Brüt Reasürans payı Net Dönem başı - 1 Ocak 52,431,751 (3,043,439) 49,388,312 Net değişim 8,919,711 (1,075,045) 7,844,666 Dönem sonu - 31 Aralık 61,351,462 (4,118,484) 57,232, Aralık 2012 tarihi itibariyle ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş komisyon giderleri sırasıyla 12,269,236 TL (31 Aralık 2011: 514,332 TL) ve 17,866,314 TL (31 Aralık 2011: 10,982,338 TL) olup bilançoda ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş üretim giderleri hesap kalemleri altında yer almaktadır. Devam eden riskler karşılığı: 2012 Brüt Reasürans payı Net Dönem başı - 1 Ocak 608, ,355 Net değişim (608,355) - (608,355) Dönem sonu - 31 Aralık Brüt Reasürans payı Net Dönem başı - 1 Ocak Net değişim 608, ,355 Dönem sonu - 31 Aralık 608, ,355 99

102 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar (Devamı): Dengeleme karşılığı (*): 2012 Brüt Reasürans payı Net Dönem başı - 1 Ocak 1,947,837 (192,676) 1,755,161 Net değişim 1,467,366 (552,04) 915,326 Dönem sonu - 31 Aralık 3,415,203 (744,716) 2,670, Brüt Reasürans payı Net Dönem başı - 1 Ocak 703,107 (111,981) 591,126 Net değişim 1,244,730 (80,695) 1,164,035 Dönem sonu - 31 Aralık 1,947,837 (192,676) 1,755,161 (*) Söz konusu karşılık 2.24 no lu dipnotta açıklandığı üzere net olarak hesaplanmaktadır. Rücu Gelirleri: Şirket in ödemiş olduğu tazminat bedellerine ilişkin olarak branşlar itibariyle dönem içinde tahsil edilmiş olan rücu ve sovtaj gelirleri ile dönem sonu itibariyle tahakkuk edilmiş olan rücu ve sovtaj alacak tutarları aşağıda açıklanmıştır: Tahakkuk; 1 Ocak - 31 Aralık Ocak - 31 Aralık 2011 Brüt Reasürans Reasürans Net Brüt payı payı Net Kara Araçları 1,713,622 (1,626) 1,711,996 1,190,419-1,190,419 Yangın ve Doğal Afetler 890,456 (77,198) 813, ,629 (23,976) 472,653 Genel Zararlar 71,584 (61,018) 10,566 25,889 (16,845) 9,044 Nakliyat 9,171 (5,058) 4, Kara Araçları Sorumluluk 5,81-5,810 25,108-25,108 Toplam 2,690,643 (144,900) 2,545,743 1,738,045 (40,821) 1,697,224 Tahsil 1 Ocak - 31 Aralık Ocak - 31 Aralık 2011 Brüt Reasürans Reasürans Net Brüt payı payı Net Kara Araçları 4,321,724-4,321,724 2,264,292-2,264,292 Yangın ve Doğal Afetler 259, ,444 83,361 (33,947) 49,414 Kara Araçları Sorumluluk 18,288 (13,268) 5, , ,000 Sağlık 14,24-14, Toplam 4,613,696 (13,268) 4,600,428 2,348,534 (33,947) 2,314,587 Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ne uygun olarak yapılan AZMM hesaplamalarında kullanılmış olan hasar gelişim tabloları aşağıda açıklanmıştır. Kaza yılı 1 Ocak Aralık Ocak Aralık Ocak Aralık 2012 Gerçekleşen Brüt Hasar Kaza döneminde gerçekleşen hasar 14,116,315 61,364,938 53,734, ,215,539 1 yıl sonra 6,239,708 21,178,180-27,417,888 2 yıl sonra 3,183, ,183,612 Toplam gerçekleşen brüt hasar 23,539,635 82,543,118 53,734, ,817, Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri 100

103 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur). 101

104 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 19. Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler 31 Aralık Aralık 2011 Diğer esas faaliyetlerden borçlar (47.1 no lu dipnot) 16,405,326 15,652,054 Ertelenmiş komisyon gelirleri (17 no lu dipnot) 12,269, ,332 Reasürans şirketlerine borçlar (10 no lu dipnot) 4,797,875 3,133,842 Gider tahakkukları (47.1 nolu dipnpot) 3,785,527 3,783,038 Diğer çeşitli borçlar (47.1 no'lu dipnot) 792, ,405 Tedavi giderlerine ilişkin SGKya borçlar (*) 55,822 23,275 Toplam ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler 38,106,718 23,614,946 İlişkili taraf bakiyeleri 45 no lu dipnotta açıklanmıştır. (*) Tedavi giderlerine ilişkin SGK ya borçlar - kısa vadeli: 2012 Dönem başı - 1 Ocak 23,375 SGK ya devredilen prim tutarı 175,185 SGK ya yapılan prim ödemeleri (142,738) Dönem sonu - 31 Aralık 55, Dönem başı - 1 Ocak - SGK ya devredilen prim tutarı 92,519 SGK ya yapılan prim ödemeleri (69,244) Dönem sonu - 31 Aralık 23,375 Yabancı para ile ifade edilen borçlar aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2012 Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL Euro Toplam - 31 Aralık 2011 Döviz Cinsi Döviz Tutarı Kur Tutar TL Euro 9, ,404 Toplam 24, Krediler Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur). 21. Ertelenmiş Gelir Vergisi Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20 dir. 102

105 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 21. Ertelenmiş Gelir Vergisi (Devamı) 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: Ertelenmiş vergi varlıkları/(yükümlülükleri) Geçici zamanlama farkları Ertelenmiş vergi varlıkları 31 Aralık Aralık Aralık Aralık 2011 Ek muallak hasar karşılığı 8,358,897 6,230,114 1,671,779 1,246,023 Alacaklar karşılığı 7,930,035 2,374,608 1,586, ,922 Dengeleme karşılığı 2,670,487 1,755, , ,032 Rücu ve sovtaj alacak karşılığı 984, ,902 - Dava karşılıkları 467,457-93,491 - Alacak reeskontu 273, ,187 54,772 28,437 Kullanılmayan izin karşılığı 356, ,639 71,317 50,528 Kıdem tazminatı karşılığı 207, ,574 41,454 21,915 Devam eden riskler karşılığı - 608, ,671 Toplam ertelenmiş vergi varlıkları 4,249,819 2,294,528 Ertelenmiş vergi yükümlülükleri Birikmiş amortisman farkı (312,138) (196,831) (62,428) (39,366) Borç reeskontu (180,903) (175,298) (36,180) (35,060) Toplam ertelenmiş vergi yükümlülükleri (98,608) (74,426) Net ertelenmiş vergi varlıkları (35 no lu dipnot) 4,151,211 2,220,102 Ertelenmiş vergi varlıklarının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Dönem başı - 1 Ocak 2,220, ,606 Ertelenmiş vergi geliri (35 no lu dipnot) 1,931,109 1,404,496 Dönem sonu - 31 Aralık (35 no lu dipnot) 4,151,211 2,220, Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri 31 Aralık Aralık 2011 Kıdem tazminatı karşılığı 207, ,574 Toplam 207, ,574 Türk İş Kanunu na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket le ilişkisi kesilen veya emekli olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında. erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 3, TL (31 Aralık 2011: 2, TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. 103

106 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 22. Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri (Devamı) TMS 19, Şirket in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüeryal değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüeryal öngörüler kullanılmıştır: 31 Aralık Aralık 2011 Yıllık iskonto oranı (%) Emeklilik olasılığı (%) Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket in kıdem tazminatı karşılığı 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3, TL (1 Ocak 2012: 2, TL) üzerinden hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: Dönem başı - 1 Ocak 109,574 31,352 Hizmet maliyeti 119,114 74,224 Faiz maliyeti 6,493 1,855 Dönem içinde ödenen ( 33 no lu dipnot) (35,596) - Parasal (kazanç) / kayıp 7,503 2,143 Dönem sonu - 31 Aralık 207, , Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları Pasifte yer almayan taahhütler 43 no lu dipnotta açıklanmıştır. Alınan garanti ve teminatlar 12.3 no lu dipnotta açıklanmıştır. Bilançoda gider tahakkukları altında sınıflandırılan karşılıkların detayı aşağıda yer almaktadır: 31 Aralık Aralık 2011 Kullanılmamış izin karşılığı 356, ,639 Dava karşılıkları 467,457 - Toplam 824, , Net Sigorta Prim Geliri Yazılan primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak - 31 Aralık 2012 Brüt Reasürans payı Net Genel zararlar 211,134,259 (207,766,123) 3,368,136 Yangın ve doğal afetler 75,197,070 (38,847,505) 36,349,565 Kara araçları 41,906,972 (539,712) 41,367,260 Hastalık / Sağlık 33,822,493 (107,599) 33,714,894 Kaza 6,878,519 (729,959) 6,148,560 Kara araçları sorumluluk 6,146,296 (202,028) 5,944,268 Su araçları 1,162,942 (525,555) 637,387 Hukuksal koruma 956, ,732 Nakliyat 848,790 (206,210) 642,580 Genel sorumluluk 456,419 (321,368) 135,051 Finansal kayıplar 154,796 (71,412) 83,384 Emniyeti suiistimal 90,626 (78,180) 12,446 Destek 19,207-19,207 Toplam 378,775,121 (249,395,651) 129,379,

107 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 24. Net Sigorta Prim Geliri (Devamı) 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Brüt Reasürans payı Net Genel zararlar 142,390,475 (139,764,509) 2,625,966 Yangın ve doğal afetler 65,154,491 (33,209,693) 31,944,798 Kara araçları 37,187,755 (448,265) 36,739,490 Kaza 33,474,895 (1,521,871) 31,953,024 Hastalık / Sağlık 31,580,216 (16,156) 31,564,060 Kara araçları sorumluluk 5,597,241 (131,826) 5,465,415 Su araçları 946,651 (504,640) 442,011 Hukuksal koruma 886, ,125 Nakliyat 438,158 (166,247) 271,911 Genel sorumluluk 362,310 (246,414) 115,896 Finansal kayıplar 279,484 (190,580) 88,904 Emniyeti suiistimal 80,669 (66,005) 14,664 Destek 79,420 79,420 Toplam 318,457,890 (176,266,206) 142,191,684 (*) Kara araçları sorumluluk branşına ait sigorta prim gelirleri reasürans payı, 2011/17 sayılı Genelge kapsamında 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren yapılan poliçelere ilişkin olarak SGK ya devredilen 175,185 TL (31 Aralık 2011: 92,519 TL) tutarındaki primleri içermektedir (19 no lu dipnot). 25. Aidat (Ücret) Gelirleri Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur). 26. Yatırım Gelirleri 1 Ocak 31 Aralık Ocak - 31 Aralık 2011 Nakit ve nakit benzerleri faiz gelirleri 15,759,414 10,167,490 Finansal yatırımların faiz gelirleri 1,262,109 1,040,056 Vadeli mevduat faiz gelirleri 730,779 1,040,056 Satılmaya hazır finansal varlıklar faiz geliri 531,330 - Toplam 17,021,523 11,207, Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri Satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen gerçekleşen kazanç ve kayıplara ilişkin bilgiler 11 ve 15 no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 28. Makul Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur). 29. Sigorta Hak ve Talepleri 17 no lu dipnotta açıklanmıştır. 30. Yatırım Anlaşması Hakları Yoktur (31 Aralık 2011:Yoktur). 31. Zaruri Diğer Giderler 1 Ocak - 31 Aralık Ocak - 31 Aralık 2011 Teknik bölüm altında sınıflandırılan faaliyet giderleri(32 no lu dipnot) 31,222,536 29,440,865 Toplam 31,222,536 29,440,

108 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 32. Gider Çeşitleri Gelir tablosunda yer alan faaliyet giderlerinin detayı aşağıda yer almaktadır: 1 Ocak - 31 Aralık Ocak - 31 Aralık 2011 Üretim komisyonu giderleri 35,855,133 43,302,486 Personel giderleri (33 no lu dipnot) 8,832,045 7,336,876 Yönetim giderleri 4,223,942 4,654,437 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 3,896, ,253 Asistans hizmet giderleri 1,516,369 1,248,242 Pazarlama ve satış giderleri 706, ,528 Reasürans komisyon gelirleri (24,085,355) (28,617,995) Diğer 277, ,038 Toplam(31 no lu dipnot) 31,222,536 29,440, Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri 1 Ocak - 31 Aralık Ocak - 31 Aralık 2011 Personel ücretleri 4,810,367 4,132,717 İkramiye ödemeleri 1,600,101 1,379,525 Sosyal güvenlik kesintileri 1,104, ,201 Yemek ve yol giderleri 592, ,361 Sağlık sigortası 304, ,109 Yönetim ve denetim kurulu ücretleri 243, ,516 Eğitim yardımı 140,680 15,447 Diğer 35,596 - Toplam (32 no lu dipnot) 8,832,045 7,336,876 Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no lu dipnotta açıklanmıştır. 34. Finansal Maliyetler 34.1 Dönemin tüm finansman giderleri: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Üretim maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Sabit varlıkların maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Doğrudan gider yazılanlar: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı (Toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır. 106

109 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 35. Gelir Vergileri 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tablolarda yer alan vergi varlık ve yükümlükleri ile vergi gelir ve giderleri aşağıda özetlenmiştir: 1 Ocak 31 Aralık Ocak 31 Aralık 2011 Cari dönem kurumlar vergisi (13,226,262) (11,975,575) Satılmaya hazır finansal varlıklardan dolayı özsermaye içinde muhasebeleştirilen vergi geliri (3,744) - Ertelenmiş vergi geliri 1,931,109 1,404,496 Toplam vergi gideri (11,298,897) (10,571,079) 31 Aralık Aralık 2011 Vergi karşılığı (-) (13,226,261) (11,975,575) Peşin ödenen vergiler 10,420,122 8,577,121 Peşin ödenen vergiler, net (2,806,139) (3,398,454) Ertelenmiş vergi varlığı 4,249,819 2,294,528 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (98,608) (74,426) Ertelenmiş vergi varlığı, net (21 no lu dipnot) 4,151,211 2,220,102 Gerçekleşen kurumlar vergisi gideri mutabakatı aşağıdaki gibidir: Kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi öncesi kar 56,650,967 52,741,215 Vergi oranı % 20 % 20 Hesaplanan vergi karşılığı (11,330,193) (10,548,242) Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi - (22,837) Vergiye konu olmayan gelir 35,040 - Satılmaya hazır finansal varlıklardan dolayı özsermaye içinde muhasebeleştirilen vergi geliri (3,744) - Toplam vergi gideri (11,298,897) (10,571,079) 36. Net Kur Değişim Gelirleri 1 Ocak - 31 Aralık Ocak - 31 Aralık 2011 Net kur değişim gelirleri 50,204 72,601 Toplam 50,204 72, Hisse Başına Kazanç Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. 31 Aralık Aralık 2011 Net dönem karı 45,352,071 42,170,136 Beheri 1 Kr nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 20,000,000,000 20,000,000,000 Hisse başına kazanç (Kr)

110 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 38. Hisse Başı Kar Payı Şirket 2012 yılı içerisinde 25,750,000 TL tutarında temettü ödemesi yapmıştır (2011: Yoktur). 39. Faaliyetlerden Yaratılan Nakit Nakit akım tablosunda gösterilmiştir. 40. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur). 41. Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur). 42. Riskler 31 Aralık Aralık 2011 Şirket aleyhine açılan hasar davaları (*) 2,231, ,210 Toplam 2,231, ,21 (*) Muallak hasarlar içerisinde takip edilmekte olup muallak hasarların hareket tablosu 17 no lu dipnotta yer almaktadır. 43. Taahhütler Verilen banka teminat mektuplarının tutarı ve yabancı para cinsinden detayı aşağıda açıklanmıştır: 31 Aralık Aralık 2011 Teminat mektupları 478, ,695 Toplam 478, ,695 Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 31 Aralık Aralık 2011 Bankalar (*) (2.12 ve 14 no lu dipnotlar) 37,260,295 26,417,479 Ozel sektör bonoları (*) (11.1 no lu dipnot) 13,308,750 - Toplam 50,569,045 26,417,479 (*) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle banka mevduatlarının 26,065,000 TL si Hazine Müsteşarlığı (31 Aralık 2011: 19,564,000 TL), 917,295 TL si (31 Aralık 2011: Yoktur) Ziraat Bankası, 10,278,000 TL si (31 Aralık 2011: 6,853,479 TL) ise TARSİM lehine bloke edilmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle özel sektör bonolarının 13,308,750 TL si TARSİM lehine bloke edilmiştir (31 Aralık 2011 Yoktur). 44. İşletme Birleşmeleri Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) 45. İlişkili Taraflarla İşlemler Grup şirketleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ( Ziraat Bankası ) şirketlerinin nihai ana ortakları ve bu ortaklarının kontrol ettiği şirketler bu finansal tablolar açısından ilgili şirketler olarak tanımlanmıştır. a) Nakit ve nakit benzerleri 31 Aralık Aralık 2011 Ziraat Bankası 71,349, ,915,392 Toplam 71,349, ,915,

111 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 45. İlişkili Taraflarla İşlemler (Devamı) b) Satılmaya hazır finansal varlıklar 31 Aralık Aralık 2011 Ziraat Bankası 13,521,924 - Ziraat Yatırım 12,840,684 - Toplam 26,362,608 - c) Esas faaliyetlerden alacaklar Ziraat Bankası 38,789,161 32,048,309 Ziraat Leasing 1,583,523 2,998,577 Ziraat Bank International AG 5,867 - Toplam 40,378,551 35,046,886 d) İlişkili taraflardan diğer alacaklar Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 10,384 23,255 Toplam 10,384 23,255 e) Esas faaliyetlerden borçlar Ziraat Bankası A.Ş. 998,115 1,049,675 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 131,546 - Ziraat Leasing 1,970 Toplam 1,131,631 1,049,675 f) Faiz geliri 1 Ocak - 31 Aralık Ocak - 31 Aralık 2011 Ziraat Bankası 14,195,258 11,207,546 Ziraat Yatırım 299,434 - Toplam 14,494,692 11,207,546 g) Alınan prim Ziraat Bankası (*) 368,970, ,385,991 Ziraat Leasing A.Ş. 6,910,178 4,401,853 Bileşim Alternatif Dağıtım 1,384,831 - Ziraat Emeklilik ve Hayat A.Ş. 442,607 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 82,197 - Toplam 377,790, ,787,844 (*) Söz konusu tutarlar, Ziraat Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yazılan sigorta sözleşmesi primlerini içermektedir. h) Devredilen prim Ziraat Emeklilik ve Hayat A.Ş. 611,801 1,398,117 Toplam 611,801 1,398,117 ı) Ödenen komisyon Ziraat Bankası A.Ş. 41,289,626 44,212,629 Ziraat Leasing A.Ş. 1,138, ,437 Toplam 42,428,249 44,956,066 i) Alınan komisyon Ziraat Emeklilik ve Hayat A.Ş. 110, ,661 Toplam 110, ,

112 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 45.1 Ortaklar. iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur). TARSİM (*) 31 Aralık 2012 Bağımsız Finansal Net Endekslenmiş Defter Toplam Toplam (%) denetim tablo Net satış kar/(zar Maliyet Değeri varlık yükümlülük görüşü dönemi ar) 4,16 125, , ,141,168 2,617,973 12,199, ,049 TARSİM (*) 31 Aralık 2011 (%) Endekslenmiş Maliyet Defter Değeri Bağımsız denetim görüşü Finansal tablo dönemi Toplam varlık Toplam yükümlülük Net satış Net kar/(zar ar) 4,4 154,77 154, ,628,778 1,846,250 10,121, ,492 (*)Söz konusu iştirakteki yatırım, aktif işlem gören bir piyasada belirlenmiş bir piyasa fiyatı bulunmadığından maliyet değeri üzerinden muhasebeleştirilmektedir İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı: 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, Şirket in TARSİM lehine bloke 10,278,000 TL (31 Aralık 2011: 6,853,479 TL) vadeli mevduatı ve 13,308,750 TL (31 Aralık 2011 Yoktur) özel sektör bonoları bulunmaktadır(43 no lu dipnot). 46. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar: Kıdem tazminat tavanı 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3, TL ye ve 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ise 3, TL ye yükseltilmiştir. 47. Diğer 47.1 Finansal tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları: a) Diğer çeşitli alacaklar: 31 Aralık Aralık 2011 Acentelerden zorunlu deprem sigortası alacakları 3,993,990 3,287,774 Toplam 3,993,990 3,287,774 b) Diğer esas faaliyetlerden borçlar: TARSİM e borçlar 9,743,443 7,582,082 DASK'a borçlar 5,102,501 6,695,608 Asistans firmalarına borçlar 702, ,334 Anlaşmalı sağlık kuruluşlarına borçlar 626, ,105 Ödenecek exper ücretleri 210, ,343 Diğer 19,313 24,582 Toplam 16,405,326 15,652,

113 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 47.1 Finansal tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları (Devamı): c) Gelecek aylara ait diğer giderler: 31 Aralık Aralık 2011 Bilgi işlem gideri 278,287 - Sigorta poliçe gideri 179, ,364 Diğer 29,099 65,264 Toplam 486, ,628 d) Diğer çeşitli borçlar: Satıcılara borçlar 792, ,405 Toplam 792, ,405 e) Diğer uzun vadeli teknik karşılıklar: Dengeleme karşılığı (17 no lu dipnot) 2,670,487 1,755,161 Toplam 2,670,487 1,755,161 f) Gider tahakkukları: Satış personeli satış komisyonu tahakkuku 3,785,527 3,783,038 Toplam 3,785,527 3,783, Diğer Alacaklar ile Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not: Yoktur (31 Aralık 2011: Yoktur) Hazine Müsteşarlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan diğer bilgiler: Dönemin karşılık giderleri/(gelirleri): 1 Ocak 31 Aralık Ocak 31 Aralık 2011 Esas faaliyetlerden alacaklar karşılığı 5,555,427 2,374,608 Dava karşılığı 467,457 - Kıdem tazminatı karşılığı 89,632 78,222 Kullanılmamış izin karşılığı 84, ,717 Toplam 6,196,616 2,599,

114 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.) I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem 1.1. DÖNEM KARI - 54,145,711 1,2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER - (11,975,575) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - - A NET DÖNEM KARI ( ) - 42,170, GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - - 1,4 BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE - (2,108,506) 1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU - - ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - ( ) ] - 40,061, ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - (1,000,000) Hisse Senedi Sahiplerine - (1,000,000) İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) KURUCULARA TEMETTÜLER (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - (24,750,000) Hisse Senedi Sahiplerine - (24,750,000) İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - (2,750,000) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - (11,561,630) 1.14.DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III HİSSE BAŞINA KAR HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) - - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) - - 4,3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) - - Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Şirket in yetkili organı Genel Kurul dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibariyle Şirket in yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamış olduğundan kar dağıtım tablosunda sadece net dönem karı belirtilmiştir. 112

115 MALİ DURUM, KÂRLILIK VE TAZMİNAT ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Prim Üretimi Gelişimi Ziraat Sigorta A.Ş yılında 2011 yılına göre %19 prim artışı gerçekleştirerek Bin TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. Toplam Prim Üretimi (Bin TL) Üretilen bu primlerin 2012 yılında Bin TL si devredilen prim olarak reasürörlere ve sigorta havuzlarına devredilmiştir yılında Bin TL prim devri gerçekleştirilmiştir Tazminat Ödeme Gücü ve Gelişimi Ziraat Sigorta A.Ş yılında %19 Hasar Prim Oranı ile sonuçlandırmıştır yılında bu oran %22 seviyesindeydi yılında %85 tazminat tediye oranı ile Bin TL hasar ve tazminat ödemesi yapmıştır yılında Bin TL hasar ve tazminat ödemesi gerçekleştirmiştir. Ödenen Hasar ve Tazminatlar (Bin TL) Karlılık Değerlendirmesi Ziraat Sigort A.Ş. teknik kar oluşturma kaabiliyetini 2012 yılında da sürdürmüştür yılında %15 Yazılan Prim/Teknik Kar oranını sağlamıştır. Bu oran 2011 yılında %17 seviyesinde sonuçlanmıştır. Teknik Kar (Bin TL) yılında da 2011 yılında olduğu gibi hesap döenmini net kar ile kapatmıştır yılında %12, 2011 yılında da %11 Yazılan Primler /Dönem Net Karı oranına ulaşmıştır. Ziraat Sigorta A.Ş yılında Bin TL Teknik Kar ilave olarak 684 Bin TL teknik olmayan bölüm geliri ile birlikte Bin TL Vergi öncesi Dönem Karı elde etmiştir. Bu kardan BinTL dönem vergi ve yasal yükümlülük karşılıkları düşülmesi ile Bin TL vergi sonrası net kara ulaşılmıştır. 113

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU A. GENEL BİLGİLER Aracı Kurumun Ticaret Unvanı : AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluş : 11.12.1996 Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer : İstanbul

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02.

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02. 1. FAALİYET RAPORU 1.1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Hesap Dönemi : 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : TF Varlık Kiralama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 854563 Merkez adres : Yakacık Mevkii Adnan Kahveci

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Güvenceniz için daha fazlası...

Güvenceniz için daha fazlası... Güvenceniz için daha fazlası... Ziraat Sigorta 2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu Güvenceniz için daha fazlası İçindekiler 4 Genel Bilgiler 4 Kısaca Ziraat Sigorta 5 Kurumsal Değerlerimiz, Vizyonumuz,

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM 1 ARA DÖNEM I. ŞUBE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜNÜN ARA DÖNEM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİ İÇEREN ARA DÖNEM İ

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2013 30.09.2013 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU HAZİRAN 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA İ Çİ NDEKİ LER 1-) Genel Bilgiler,... 3 A-) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi... 3 B- ) Şirketin:... 3 C- ) Şirketin

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mart 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Mehmet Gökmen Uçar. Abdurrahman Özciğer. Mehmet Sezgin. Veysel Sunman. Mustafa Aydın

Mehmet Gökmen Uçar. Abdurrahman Özciğer. Mehmet Sezgin. Veysel Sunman. Mustafa Aydın KKB 2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU Gökmen Uçar 18 Sezgin Veysel Sunman Abdurrahman Özciğer Mustafa Aydın YÖNETİM Cantekin Osman Sindel İsmail Hakkı İmamoğlu Ertuğrul Bozgedik 19 KKB 2012 FAALİYET

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş 01.01.-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ACIBADEM SAĞLIK YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş 01.01.-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ACIBADEM SAĞLIK YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş 01.01.-31.12.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A) GENEL BİLGİLER, Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş ( Şirket, ASYH ), Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:49 Altunizade/Üsküdar

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 10.09.2013-30.09.2013 Mart 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. ŞİRKET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 3 1.1. ŞİRKET TANIMI... 3 1.2. ORTAKLIK YAPISI (30.09.2013

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

ÜLKEM SİGORTA KOOPERATİFİ

ÜLKEM SİGORTA KOOPERATİFİ ÜLKEM SİGORTA ÜLKEM SİGORTA KOOPERATİFİ Ülkem Sigorta Kooperatifi acente, profesyonel sigorta yöneticilerinin ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan 15 kurucu ortak tarafından kurulmuştur. ÜLKEM

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Haziran 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul VEGA TEKSTİL SAN VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Ticaret unvanı : VEGA TEKSTİL

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı : Ticaret sicili numarası Merkez Adresi : : Şube Adresi : İletişim Bilgileri

Detaylı

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Sayfa No: 1 I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 GENEL BİLGİLER Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Şube Tahran İran da kurulu Bank Mellat ın Türkiye de

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR Fatma ASLAN 2008463012 H.Özlem ANDİÇ 2008463006 Burcu DOYURAN..2008463041

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 05.06.2014 30.06.2014 dönemine

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2010

FAAL YET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Şirketimiz 1977 yılında Genborsa Menkul Değerler Ticareti Yatırım ve Finansman A.Ş. ünvanıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 4 Bankalararası

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2017 31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 31.03.2017 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı : RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı