2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A.."

Transkript

1 2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A..

2

3 ERGO Sigorta A..

4

5 çindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler Misyon Vizyon Kurumsal Değerlerimiz Tarihsel Gelişim Ortaklık Yapısı ve 2012 Yılı Değişiklikleri Esas Sözleşme Değişiklikleri Finansal Göstergeler Kar Dağıtım Politikası Yatırım Politikası Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Yılına İlişkin Değerlendirme Hesap Dönemi İçinde Yapılmış Olan Yatırımlar Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Hesap dönemi içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler Şirketler Topluluğuna İlişkin Açıklamalar 2. Bölüm Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Fotoğrafları Denetçiler Üst Yönetim İç Denetim Sistemleri Kapsamındaki Birimlerin Yöneticileri Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 Yılında Yapılan Toplantılara Katılımı Hakkında Bilgi ERGO Sigorta Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Falliyetleri Hakkında Bilgiler

6 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere ve Genel Kurul Kararlarına İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler Organizasyon Şeması İnsan Kaynakları Uygulamaları Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Uygulamaları Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ile İşlemlere İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar AR-GE Çalışmaları 3. Bölüm Denetçi Raporu İç Denetim Faaliyetleri Mali Durum Karlılık Ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirmeler Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler Rapor Dönemi Dahil 5 Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 67 ERGO Sigorta Anonim Şirketi Bağımsız Denetim Raporu 147 İletişim Bilgileri

7 1. Bölüm 5 1. Bölüm 1.1. Genel Bilgiler ERGO Sigorta A.Ş. Türkiye de kurulmuştur. Şirketimizin Ticaret Sicil Numarası dir. Şirketimizin kayıtlı adresi Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No: 4 Akkom Ofis Park 2. Blok Kat: 10-14, Ümraniye / İSTANBUL dur. Şirketimize ait adresi dır. Rapor tarihi itibariyle 13 Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır. Şirketimiz sigortacılık alanında faaliyet göstermektedir Misyon Müşterilerimizin yaşamlarını ve değerlerini güvence altına almak Vizyon Türkiye yi ERGO latmak Kurumsal De erlerimiz Sözünün arkasında durmak İçten olmak Müşteriyi anlamak Şeffaf ve açık olmak

8 1. Bölüm Tarihsel Geli im yılından itibaren Türkiye de faaliyet gösteren ve bir Swiss Re iştiraki olan La Suisse Umum Sigorta A.Ş. nin Türkiye temsilciliğinin alınması ile Avrupa Sigorta Aracılığı A.Ş. olarak faaliyet gösterilmeye başlanmıştır Şirket, sigortacılık faaliyetlerini düzenleyen yasanın değişmesi sonucunda Avrupa Holding A.Ş. ve Swiss Re tarafından İsviçre Sigorta A.Ş. olarak yeniden kurulmuş ve La Suisse Umum Sigorta A.Ş. portföyü İsviçre Sigorta ya devredilmiştir Dünyanın en büyük reasürans şirketi olan Münich Re nin çoğunluk hissesine sahip olduğu ERGO International AG, Avrupa Holding A.Ş. ile ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma ile; Avrupa Holding A.Ş nin İsviçre Sigorta A.Ş. şirketindeki hisselerinin % 75 i ERGO International AG ye devredilmiş ve yeni oluşum ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. adını almıştır. ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. nin % 99,99 hissesine sahip olduğu İsviçre Hayat Sigorta A.Ş. nin unvanı da bu paralelde ERGOİSVİÇRE Hayat Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir Mart ayında çoğunluk hissesi ERGO International AG ye ait olmak üzere ERGO Grubu Holding A.Ş. kurulmuştur. Nisan ayında, ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. nin ERGOİSVİÇRE Hayat Sigorta A.Ş. de sahip olduğu hisselerinin tamamı ERGO Grubu Holding A.Ş. tarafından devralınmıştır. Ocak ayında başlayan emeklilik şirketine dönüşüm çalışmaları 16 Mayıs 2008 tarihinde emeklilik şirketi kuruluş izninin alınması ile hız kazanmıştır. Kuruluş iznini müteakip ERGOİSVİÇRE Hayat Sigorta A.Ş. unvanı ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Emeklilik dönüşümü ile birlikte sağlık portföyü ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. ye devredilmiştir.. Ağustos 2008 tarihinde ise ruhsat işlemleri tamamlanarak Kasım 2008 itibarıyla emeklilik ürünleri satışına başlanmıştır.. Avrupa Holding A.Ş. Kasım ayında ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. de kalan % 25 lik hissesini de devretmiş böylece ERGO International AG, ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakim olmuştur Marka değişim kampanyası kapsamında ERGOİSVİÇRE unvanı ERGO olarak değişmiştir Tüm ERGO Grubu Şirketleri, Ümraniye Akkom Ofis Park taki ERGO Genel Merkezi nde hizmet vermeye başlamıştır Ana Sözleşme değişikliğine gidilerek Yönetim Kurulu Üyesi sayısı 5 ten 7 ye çıkartılmıştır. Sermaye yapısı değiştirilmiş ve % 100 ERGO Grubu Holding A.Ş. olacak şekilde tek ortaklı bir yapıya kavuşmuştur.

9 1. Bölüm Ortakl k Yap s ve 2012 Y l De i iklikleri Şirket in gerçek kişi pay sahibi ve imtiyazlı paylar bulunmamaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur. 31 Aralık 2012 Hissedarımız Pay Tutarı (TL) (%) Pay Oranı ERGO Grubu Holding A.Ş. 379,100, Bununla birlikte; Şirket in 2012 yılında mevcut gerçek kişi pay sahipleri olan Reiner Marcus Huber, Andreas Matthias Kleiner, Thomas Herbert Schöllkopf ve Jochen Karl Fredrich Messemer 15 Kasım 2012 tarihli Devir Senedi ile 1er,- TL itibari değerli hisselerini ERGO Grubu Holding A.Ş. ne, devretmiş olduğu hususları göz önüne alınarak, söz konusu pay devirleri Şirket in pay defterine işlenmiştir. Bu bağlamda; Şirket Yönetim Kurulu, tarihli ve 2012 / 327 sayılı kararı ile anılan pay devirleri sonucunda, Şirket in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 338 inci maddesine göre 15 Kasım 2012 tarihi itibariyle tek pay sahipli anonim şirket olarak faaliyetine devam etmesine, Şirket in tek pay sahibinin ERGO Grubu Holding A.Ş. olmasına ve bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar vermiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun aynı yönde aldığı tarihli ve 2012/328 sayılı Yönetim Kurulu kararı Ticaret Sicili Müdürlüğü nde 27 Kasım 2012 tarihinde tescil ve 3 Aralık 2012 tarihli ve 8206 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiş olup, Şirket in 27 Kasım 2012 tarihi itibariyle tek pay sahibi ERGO Grubu Holding A.Ş. dir.

10 1. Bölüm Esas Sözle me De i iklikleri ERGO Sigorta A.Ş. de 2012 yılında Şirket Esas Sözleşmesi nin Yönetim Kurulu başlıklı 9 uncu maddesinin değiştirilmesi suretiyle Şirket Esas Sözleşmesi bir kere değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda; Şirket Yönetim Kurulu nun Şirket Esas Sözleşmesi nin Yönetim Kurulu başlıklı 9 uncu maddesinin değiştirilmesi hususunda almış olduğu 21/11/2012 tarihli ve 2012/844 sayılı karara istinaden; Şirket in Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu nun 416. maddesi hükümleri uyarınca toplanmış olup, Şirket in Esas Sözleşmesi nin Yönetim Kurulu başlıklı 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eski Metin Madde 9 Yönetim Kurulu Şirketin faaliyetleri, Şirket Ortaklar Genel Kurulu kararı ile sigortacılık mevzuatında Yönetim Kurulu üyeleri için öngörülen şartlar dikkate alınmak suretiyle atanacak 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilecek ve yürütülecektir. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı ise Yönetim Kurulu toplantısında mevcut üyelerin salt çoğunluğu olacaktır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır. Yeni Metin Madde 9 Yönetim Kurulu Şirket, Şirket Genel Kurul kararı ile Sigortacılık Kanunu nda Yönetim Kurulu üyeleri için öngörülen şartlar dikkate alınmak suretiyle atanacak Şirket genel müdürü dahil en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) gerçek ve/veya tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Şirket genel müdürü, Şirket Yönetim Kurulu nun doğal bir üyesidir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural; Yönetim Kurulu nun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

11 1. Bölüm Finansal Göstergeler (Bin TL) % Değişim Toplam Prim Üretimi ,4% Toplam Teknik Kar ,1% Toplam Aktifler ,8% Ödenmiş sermaye ,0% Öz kaynaklar ,9% Vergi Öncesi Kar ,8% Net kar ,2% Toplam Aktifler (Bin TL) Özkaynaklar (Bin TL) Toplam Prim Üretimi (Bin TL) Net Kâr (Bin TL)

12 1. Bölüm Kar Da t m Politikas Kar dağıtım politikamız, Şirketimiz ana sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı esaslarına uygun olarak belirlenmiştir. Bir önceki mali yılın sonuçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu, eğer gerçekleşmişse bir önceki yıla ait kârın dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin teklifini Genel Kurul un onayına sunar. Yönetim Kurulu, kar dağıtılmamasını teklif ederse, bu teklifin gerekçesini Genel Kurul da pay sahiplerine açıklar. Kural olarak; Şirketimiz yerel sermaye yeterliliği düzenlemelerini karşılamadığı sürece kar dağıtımı yapmayacaktır. Munich Re Grubu tarafından kabul edilen Solvency II sermaye yeterliliği kuralları da dikkate alınacaktır. Yönetim Kurulu teklifine istinaden; Genel Kurul dağıtılabilir karların, kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmayacağına ya da yedek akçelere ya da olası durumda zarar itfa fonuna eklenmesine, kendi takdirine bağlı olarak karar verir. Genel Kurul Yönetim Kurulu nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ile bağlı değildir. Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve internet sitemizde de yayınlanmaktadır Yat r m Politikas Şirketimizin yatırımları IMA da (Yatırım Yönetim Anlaşması) belirtildiği şekilde yönetilir. Bu prensipler, başta ERGO Uluslararası Operasyonlar Departmanı tarafından hazırlanan IKEA manueli olmak üzere Munich Re Grubu tarafından tanımlanan genel standartlarla çelişemez. Herhangi bir yatırım kararı alınırken T.C. Hazine Müsteşarlığı yönetmelik ve uygulamaları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri de göz önünde bulundurulur. ALM (Aktif-Pasif Yönetimi) stratejileri, ERGO Türkiye Grup şirketlerinin tüm yatırım kararları için baz alınacak temel ilkelerdir ve bu stratejiler, şirketin risk alma kapasitesini ve getiri gereklilikleri dikkate alarak saptanır. ALM stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde şirketlerin teminat sorumlulukları mutlak öncelikli öneme sahiptir. ALM stratejileri, yerel Yatırım Komitesi tarafından belirlenir. Her üç ayda bir Yatırım Komitesi ALM stratejisini gözden geçirir ve Yerel ALM Komitesi rolünü üstlenir. ALM stratejilerine uyum Varlık Risk Yönetimi tarafından kontrol edilir. Varlık Risk Yönetimi ayrıca ERGO Türkiye Grup şirketlerinin tüm yatırımlarının risk yönetimi odaklı gerçekleşmesinin kontrolünden sorumludur. Yatırım Politikası ve IMA lar; güncel muhasebe uygulamaları, vergi politikaları ve T.C. Hazine Müsteşarlığı yönetmelik ve uygulamaları temellidir. Yasal çerçevede yıl içinde meydana gelen her türlü değişim yatırım kararları alınırken göz önünde bulundurulur.

13 1. Bölüm Yönetim Kurulu Ba kan n n Mesaj Değerli Paydaşlarım, Dünya, 2013 yılında 7.1 milyar insanı aşması beklenen nüfusu, %3,5 oranında büyümesi beklenen ekonomisiyle, bir tarafta güçlü ekonomik büyümelerin ve artan enflasyonist baskıların gözlendiği gelişmekte olan ülkeler, diğer tarafta ise durgunluk ve resesyonla boğuşmakta olan gelişmiş ülkelerin oluşturduğu iki ayrı yarımküre görünümünü sürdürecektir yılı, 22 ülkenin ekonomik olarak küçüldüğü ve yüksek kamu borçlarının olumsuz etkilerini tecrübe ettiği bir ortamda, finansal istikrarı ve ekonomik büyümeyi desteklemek için gelişmiş ülke merkez bankalarının aldığı ciddi önlemlere tanıklık ettiği bir yıl oldu. Bu olağan dışı önlemler sayesinde, Euro Bölgesi ndeki kontrolsüz iflas riskleri teğet geçilmiş ve piyasa güveni yeniden kazanılmıştır. Theodoros Kokkalas ERGO Türkiye CEO 2012 Türkiye için de oldukça kritik bir yıl olmuştur. Yakın geçmişte ilk kez, ekonomisi keskin bir daralma yaşamadan, büyüme hızını %10 seviyesinin üzerinden daha sürdürülebilir oranlara düşürürken, aynı zamanda dış finansman krizine girmeksizin, ekonomisi için ciddi tehdit oluşturan cari işlemler açığını da gayrisafi yurt içi hasılasının %9 undan %6 sına yaklaştırmayı başarmış ve yumuşak inişi gerçekleştirebilmiştir. Aynı dönemde Fitch Türkiye nin kredi notunu yatırım yapılabilir ülke seviyesine artırmıştır ve bu not artışı yabancı yatırımcıların Türkiye nin gelecekteki performansına olan güveni açısından çok önemli bir işarettir. Sigorta sektöründe ise, Hayat-dışı segment %18 büyümüştür. Bu yüksek oran sektörün uzun vadeli potansiyelinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak, bu yüksek büyüme hızına rağmen hayat dışı sigortaların penetrasyon oranı halen çok düşüktür. Hayat-dışı segmentteki karlılık problemiyle ilgili kaygı gittikçe artmaktadır son beş senede %106- %120 arasında değişen bileşik oranlara götüren negatif teknik kar seviyelerinin sürdürülebilir olmadığı açıktır. Sektörde doğru riski seçerek doğru fiyatlama yapacak yeni sistemler uygulanmaya başlanmıştır. Bu yeni uygulamaların, özellikle motor branşında, durumu iyileştireceği beklenmekle beraber bu iyileşmenin etkisinin kısa vadede görülmesi beklenmemektedir. Emeklilik ise henüz yeni sayılabilecek bir iş kolu olarak, yıllık bazda son 3 senede fon tutarında ortalama % 31 lik bir büyüme performansı göstermiştir. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devlet tarafından son derece sıkı bir şekilde denetlenmekte ve düzenlenmektedir yılının başında yürürlüğe giren ve önemli değişiklikler getiren yeni mevzuat, bireysel sözleşmelere % 25 e kadar bir devlet katkısı sunuyor.

14 1. Bölüm 12 Bununla birlikte pazarda, çeşitli bankaların iştiraki veya ortağı olduğu şirketlerin ağırlığı oldukça yüksek (yaklaşık %90 oranında). Bu durum, ilgili şirketilerin bankaları etkin bir dağıtım kanalı olarak kullanmalarına imkan sağlıyor. ERGO Türkiye ye baktığımızda, ben Mart 2012 itibarıyla CEO luk pozisyonunu üstlendim ve ilk adım olarak da şirketin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini belirleyerek üst yönetimi yeniden yapılandırdık. Amacımız, Türkiye de sürdürülebilir ve karlı büyüyen lider bir sigorta şirketi olmak. Biz; müşterilerimiz, acentelerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve Türk toplumu için sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için şirket stratejimizi üç ana unsura dayandırdık; üstün bir hizmet seviyesi ile müşteri ve acente odaklılık, üstün teknik bilgi birikimimiz ve yerel ve uluslararası deneyime sahip yönetim kadromuz. Biz, Türk piyasasında cazip fiyatlarla yüksek kalitede hizmet sağlayarak örnek bir şirket olmayı arzuluyoruz. Piyasadaki ana oyunculardan biri olarak, hayat-dışı segmentte, Türkiye çapında oldukça geniş ve sadık bir acente ağına sahibiz. Satış ortaklarımız olan acentelerimiz ve brokerlerimiz bizim önceliğimiz ve üstün hizmet seviyesi ve rekabetçi fiyatlar sağlayarak, onlarla olan ilişkimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu sene içerisinde biz, özellikle BT, Fiyatlandırma, Rezerv, Underwriting ve Hasar alanlarında önemli adımlar attık. Hissedarımız MRe ve ERGO Grubumuzun uluslararası uzmanlığından ve üstün bilgi birikiminden faydalanarak bunları kendimizi geleceğe hazırlamak adına yerel ihtiyaçlara uyarladık. Bireysel Emeklilik iş kolumuz dört sene içinde yaklaşık 150 milyon TL değerinde bir fon büyüklüğüne ulaşırken fon yönetimi performansımız açısından da başarılı bir yılı tamamladık. ERGO Portföy Yönetimi 2012 yılındaki fon yönetimi performansıyla varlık yönetimi geçmişine başarılı bir sene daha eklemiş, bunun yanında portföyüne ikinci bir kurumsal yatırımcı da kazandırmıştır. Önümüzdeki dönemde ERGO, güven ve şeffaflığa dayanan kararlı hizmet anlayışını sürdürürken aynı zamanda performansını da artırarak yoluna devam edecektir.uzun vadede sürdürülebilir bir karlılık seviyesine ulaşacak ve müşterilerimize katma değer üretmek için paydaşlarımıza yakın olmayı sürdüreceğiz. Theodoros Kokkalas ERGO Türkiye CEO

15 1. Bölüm Genel Müdür ün Mesaj Değerli Paydaşlarımız, Türk ekonomisinin 2012 yılı boyunca olumlu seyretmesi tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de reel olarak büyümeye yol açmış ve hemen hemen tüm branşlarda büyüme sağlanmıştır. ERGO Sigorta, Kasko branşı prim üretimi 2011 yılında Bin TL iken, 2012 yılı sonu Bin TL olarak gerçekleşmiş ve % 5 artış gözlemlenmiştir yılında Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari araç pazarı % 10 daralma göstermiştir yılında Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari araç toplam pazarı % 10,03 azalarak adet olarak gerçekleşmiştir yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise adet olarak gerçekleşmiştir. Şükrü Mert Ekitmen Genel Müdür Otomobil satışları 2012 yılında bir önceki yıla göre % 6,27 azalarak adede geriledi. Hafif ticari araç pazarı 2012 yılında geçen yılın aynı dönemine göre % 18,25 oranında düşerek adet seviyesinde gerçekleşmiştir Temmuz itibariyle uygulamaya koyduğumuz yeni ürünümüz ERGO Kasko nun neticelerimize olumlu etkisi 2012 yılında artarak devam etmiştir. Tarifemize paralel olarak iş kabul kriterlerimiz rekabet koşulları çerçevesinde geliştirilmiştir. Risk dinamikleri farklılık gösteren koşullar ise riski daha iyi analiz edebilecek sistemlerle ve kontrollerle desteklenmiştir. Tüm revizeler ile birlikte sistemsel olarak poliçe yazım ekranlarında da kolaylıklar sağlanmış olup iş ortaklarımızın daha az zaman ve emek harcayarak poliçe üretimlerine olanak tanınmıştır. Trafik Sigortasına baktığımızda, ERGO Sigorta, Trafik prim üretimi 2012 yılında % 2,3 büyüme ile Bin TL olarak gerçekleşmiştir yılında % 5,1 olan pazar payımız, 2012 yılında % 3,9 olarak gerçekleşmiştir. Trafik Sigortalarının tarife alt yapısı 2011 yılında değiştirilmiş, bu yıl da aynı yöntem uygulanmıştır. Yeni tarife yapısında hesaplama yöntemi olarak Genelleştirilmiş Lineer Modeller yöntemi kullanılmıştır. Tarife çalışmalarında geçmiş yılların verileri kullanılmış ve trafik tarifesi tüm alt kırılımları ile incelenmiştir. Aynı zamanda araçların geçmiş yıllara ait hasar bilgileri değerlendirilerek, hasar gelişim analizleri yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri modellemeye yönelik olarak kullanılan Genelleştirilmiş Lineer Modeller yönteminin hedefi gelecekte beklenen maliyeti hesaplamaktır. Bu tarife alt yapısı ile daha doğru

16 1. Bölüm 14 fiyatlandırma yaparak şirketimiz hasar prim oranını dengede tutarak sağlıklı bir portföy elde etmeye çalıştık yılında Sağlık sigortalarında sektör % 12 büyürken, ERGO olarak bir önceki yıl ile aynı seviyelerde prim üretimi gerçekleştirip, % 3,1 pazar payımızla hayat dışı şirketler arasındaki sıralamamızı koruyarak 9. olarak tamamladık. Müşteri odaklılıktan ödün vermeden, uzun vadeli sürdürülebilirlik plan ve faaliyetlerimize odaklanırken, risk ve tazminat faaliyetlerimizi iyi yöneterek, teknik sonuçlarımızda belirgin iyileşmeler sağladık ve hasar prim oranında sektör ortalamasına yaklaştık. Sağlık Branşında 2012 yılında, acente ve merkez kullanıcı programında geliştirmelere devam ettik. Anlaşmalı Sağlık Kurumları hizmet ağımız % 11 büyüdü. Sigortalılarımızın kaliteli ve uygun hizmet alabilmesi amacıyla Hekim anlaşmalarına ağırlık verilerek 2012 yılında anlaşmalı Hekim ağımızda % 28 lik artış sağladık. Hayata geçirdiğimiz ve Türkiye de ilklerden biri olan mobil satış projesi kapsamında sağlık sigortasına erişimi SMS seviyesine kadar basitleştirdik. Sigortaya hızlı ve kolay erişim avantajı sayesinde, Eylül 2012 de başlayan proje ile yıl sonuna kadar kişiyi sigorta kapsamına aldık. Şirketimizin 2012 yılı Yangın branşı prim üretimi bir önceki yıla göre % 11 lik bir düşüşle Bin TL olarak gerçekleşti yılı sektörümüzde bu branşta fiyat rekabetinin hızını koruduğu bir yıl olmasına rağmen bu branşta sektör genelindeki karsızlık problemleri nedeni ile sene sonuna doğru fiyatlardaki artışın yanı sıra iş seçme kriterlerinde de değişiklikler olduğu gözlemlendi. Bu rekabete rağmen Yangın branşında % 57 lik bir net hasar/prim oranı ile 712 Bin TL teknik kar ortaya çıkmıştır. Bunun en büyük sebebi özellikle kurumsal işlerde doğru risk seçimi ve seçici iş kabul politikalarımızdır. Şirketimiz 2012 yılını hem Yangın sigortalarında hem de Zorunlu Deprem sigortalarında özellikle seçici iş kriterlerinden dolayı % 4 pazar payı ile tamamladı. Bu yıl Finansal Kayıplar branşında, şirketimizin prim üretimi % 31 azalarak Bin TL ye geriledi. Bu branşın teknik karı 315 Bin TL olarak gerçekleşti yılında Avrupa Ülkeleri nde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve bunun etkisi ile Dünya piyasalarında olumsuz seyreden ekonomik durum nakliyat prim üretiminin bir önceki yıl rakamına göre azalmasına neden olmuştur. Tekne sigortalarında ise, tekne satışları ve marina sayılarının artması sebebiyle sektörde sigortalanan tekne sayısı bir önceki yıla göre % 10 artış ile sayıya ulaşmış, ERGO Türkiye olarak sigortaladığımız tekne sayısı bir önceki yıla göre % 25 artış ile olmuştur. Sektörde sigortalanan tekne sayısına göre sektörün 2. Şirketi durumuna gelinmiştir. ERGO Türkiye olarak, Nakliyat branşında Bin TL, Tekne branşında Bin TL prim üretimleriyle nakliyat toplam prim üretimi açısından sektörün 2. büyük şirketi olmayı sürdürdük. Nakliyat sigortalarında prim üretimi bakımından % 9 pazar payı ile sektör 2. si, Tekne sigortalarında prim üretimi bakımından geçtiğimiz yıl sektör 7. si iken, 2012 yılında % 6 pazar payı ile sektör 3. lüğünü elde ettik.

17 1. Bölüm 15 Nakliyat üretiminde net hasar prim oranı % 14, teknede ise % 85 olarak gerçekleşti. Nakliyat sigortalarında Bin TL, Tekne sigortalarında 415 Bin TL teknik kar elde edildi. Şirketimizin 2012 yılı Mühendislik branşı prim üretimi bir önceki yıla göre % 0,1 lik bir artışla Bin TL olarak gerçekleşti yılı; Oto Hasar Yönetimi merkezileşme çalışmalarının, Şirketimize hedeflediği katkıyı sağladığını görebildiğimiz bir yıl olmuştur. Hedeflerimizin en başında; sürdürülebilir kaliteli hizmet ve hasar/prim dengesini olumlu etkileyen hasar uygulamaları yer alıyordu. Hasar maliyetlerini kontrol altında tutabilmek adına yapılan çalışmalar bu yıl, faturalı hasarların yönetimi, cam hasarlarının yönetimi ve ağır vasıta hasarları konusunda atılan adımlarla daha da desteklendi. Bu yıl da, hem dosya sorumlularımız hem lojistik ekibimiz hem de anlaşmalı servis, eksper ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın çalışmaları sistematik olarak takip edilmeye devam edildi. Standart performans sistemi devreye alındı. Müşterilerimizin soru ve sorunlarının ilk kontakta çözülmesi adına çağrı merkezimizde çalışan tüm arkadaşlarımızın sigorta ve hasar uygulamaları konusunda yetkinliklerini arttırıcı eğitimleri yoğunlaştırılırdı. Bir yandan da acentelerimiz ve anlaşmalı servislerimize tek noktadan kesintisiz kaliteli hizmet verebilmek adına Hasar İletişim Modülü geliştirildi yılında devreye aldığımız bu uygulama sayesinde, acente ve anlaşmalı servislerimize açık olan hasar ekranları üzerinden dosya sorumlularıyla online iletişim kurulabilmesine olanak sağlandı. Ve hasar takip sürelerini minimuma indirmek, acentelerimizin satış faaliyetlerine odaklanmasını destekleyerek müşteri memnuniyetini arttırmak hedeflendi. Hasar dosyalarının daha hızlı sonuçlandırabilmesi bu sayede acente ve müşteri memnuniyetinin arttırılabilmesi adına teknolojik yatırımlar da yapıldı. Kullanılan hasar programı, sistem üzerinden dosya incelebilecek hale getirildi. Acentelerimize ayrıcalıklı hizmetler sunmak üzere geliştirdiğimiz ERGO nun Yıldızları programını 2012 itibarıyla hayata geçirmiş bulunuyoruz. Acentelerimizle yakınlık ve şeffaflık ilkelerimize dayalı uzun dönemli ilişkiler kurarken, onlara ayrıcalıklı ve eşsiz servisler sunmak üzere geliştirdiğimiz yeni hizmet modelimiz kapsamında, şirketimizin ana hedeflerine paralel olarak, belli bir sürenin üzerinde kesintisiz ERGO acentesi olarak hizmet veren acentelerimizin, belirli bir döneme ait prim üretimi ve teknik kârlılık performanslarını esas alarak üç farklı yıldız takımı oluşturduk. ERGO nun Yıldızları dünyasında, Kutup Yıldızı, Yükselen Yıldız veya Parlayan Yıldız takımlarından birine katılmaya hak kazanan acentelerimize yeni hizmet modeli dahilinde, acentelerimizin gelirlerini arttırmaya yönelik farklılaştırılmış teşvik modeli uygulamalarından, ihtiyaçlarına göre seçilmiş profesyonel eğitim programlarına, geleneksel ERGO Acenteler Toplantısı na katılımdan, özel asistans hizmetlerine kadar bir çok ayrıcalığı yaşama fırsatı sunuldu. Hizmet modelinin avantajlarından biri olan Sadakat faydaları kapsamında ise yıl boyunca acentelerimize farklı ve özel faydalar sunduk. Yıl boyunca sunulan sadakat faydalarından Kutup Yıldızı acentelerinin % 100 ü, Parlayan Yıldız acentelerinin % 98,46 sı, Yükselen Yıldız acentelerinin ise % 97,70 i en az sunulan etkinliklerin bir tanesinden faydalanmıştır. Acentelerimizle yaptığımız ankete göre, ERGO nun Yıldızları programının başarı sağladığı görülmüştür.

18 1. Bölüm 16 Şirketimiz bu yıl da acentesine en yakın sigorta şirketi olmak konusunda ki iddiasında büyük aşamalar kaydetmiştir. Bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir. Bu doğrultuda hem şirketin hem de acentelerimizin verimliliklerini artırmak konusunda teknik çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Görüldüğü üzere şirketimizin müşteri/acente memnuniyeti ve de sürdürülebilir karlılık hedefi yolunda 2012 yılında da pek çok çalışma tamamlanarak hayata geçirilmiştir. Bu çalışmaların faydaları takip eden yıllarda daha da gözle görülür bir şekilde şirket neticelerine yansıyacaktır. Saygılarımla, Şükrü Mert Ekitmen Genel Müdür

19 1. Bölüm Y l na li kin De erlendirme Bran lar (Bin TL) % Artış %Portföy Payı Yangın Ve Doğal Afetler ,8 14,42 Nakliyat ,2 4,86 Su Araçları ,9 1,22 Kaza ,2 3,15 Hukuksal Koruma ,2 0,47 Kara Araçları Sorumluluk ,3 22,60 Kara Araçları ,6 35,41 Genel Zararlar ,5 4,98 Genel Sorumluluk ,1 2,79 Hava Araçları ,9 0,05 Hava Araçları Sorumluluk ,3 0,36 Emniyeti Suistimal ,4 0,10 Finansal Kayıplar ,8 0,60 Hastalık/Sağlık ,5 8,97 Toplam ,4 100, Yılı Prim Üretim Portföy Payı % %0,60 %0,10 %0,36 %0,05 %2,79 %4,98 %89,7 %35,41 %14,42 %22,60 %4,86 %1,22 %3,15 %0,47 Yang n ve Do al Afetler Nakliyat Su Araçlar Kaza Hukuksal Koruma Kara Araçlar Sorumluluk Kara Araçlar Genel Zararlar Genel Sorumluluk Hava Araçlar Hava Araçlar Sorumluluk Emniyeti Suistimal Finansal Kay plar Hastal k / Sa l k

20 1. Bölüm Yang n ve Do al Afet Sigortalar Şirketimizin 2012 yılı Yangın branşı prim üretimi bir önceki yıla göre % 11 lik bir azalışla Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin Bin TL lik kısmı Zorunlu Deprem Sigortası branşına aittir. Zorunlu Deprem Sigortası haricindeki Yangın üretimimiz % 17 oranında azalmıştır. Yangın branşında net hasar prim oranı % 57 olarak gerçekleşmiştir. DASK hariç Yangın branşında sigorta sektörünün toplam prim üretimi 2012 yılında Milyon TL olmuştur. Şirketimizin bu branştaki prim üretimi Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Zorunlu Deprem Sigortası branşında ise sektörün toplam prim üretimi Bin TL iken, şirketimizin bu branştaki üretimi Bin TL olmuştur. Yangın branşında şirketimizin 2012 yılı teknik karı 712 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 2012 yılını Yangın sigortalarında % 3,6, Zorunlu Deprem Sigortalarında ise % 4,3 pazar payı ile tamamlamıştır Prim Üretimi (Bin TL) Teknik Kar (Bin TL) Hasar Prim Oranı (%) 39,65% 56,71% Toplam Prim Üretimi (Bin TL) Teknik Kâr (Bin TL) Hasar - Prim Oranı (%) %100,00 %80,00 %60,00 %40,00 %20,00 %0,00 %39, %56,

21 1. Bölüm Nakliyat Sigortalar Şirketimiz 2012 yılı prim üretimi, Nakliyat branşında 2011 yılına kıyasla % 8 oranında düşüş göstererek Bin TL olmuştur yılında sektör nakliyat branşında prim üretimi bazında, 2011 yılına nazaran daralma olmuştur. Bunun temel sebebi Avrupa Ülkeleri ndeki ekonomik sıkıntılar ve bunun etkisi ile Dünya piyasalarındaki olumsuz seyreden ekonomik etkenlerdir yılı net hasar prim oranı % 14 seviyesinde gerçekleşmiştir. Teknik kâr, Nakliyat sigortalarında Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 2012 yılında Nakliyat branşında toplam prim üretimi açısından sektörün ikinci şirketi olmuştur yılında Nakliyat prim üretiminde pazar payımız % 9 olarak gerçekleşmiştir Prim Üretimi (Bin TL) Teknik Kar (Bin TL) Hasar Prim Oranı (%) 35,77% 13,61% Toplam Prim Oranı (Bin TL) Teknik Kâr (Bin TL) Hasar - Prim Oranı (%) %100,00 %80,00 %60,00 %40,00 %35, %20,00 %13, %0,

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. BÖLÜM 1.1. Tarihsel Gelişim 1.1.1. 19812010 Yılları

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Geleceğiniz İçin Daha Fazlası Kuruluşumuzdan bu yana lider olduğumuz Hayat Sigortaları Branşı nda 589 milyon TL lik prim üretimi ve %21,7 lik pazar payı ile 2012 yılında da sektör

Detaylı

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu KURUMSAL Profil Gücüne güç katan, büyümeye ve kârlılığa odaklı bir şirket 2011 yılı, Aksigorta nın tarihi için önemli bir kilometre taşına işaret etmektedir. Şirket in

Detaylı

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BÜYÜK POTANSİYEL VAR! AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Ticaret sicil numarası: 27158 Genel Müdürlük Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Groupama Plaza Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul Tel :(0212) 367 67 67 Faks: (0212) 367 68 68 Web: www.groupama.com.tr

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013. 1929 dan bugüne. yıl. Tercih Edilen İş Ortağı

FAALİYET RAPORU 2013. 1929 dan bugüne. yıl. Tercih Edilen İş Ortağı FAALİYET RAPORU 2013 1929 dan bugüne yıl Tercih Edilen İş Ortağı İçindekiler Genel Bilgiler 1 Vizyon-Misyon 2 Kurumsal Profil 4 Millî Reasürans ın Ortaklık Yapısı 5 Millî Reasürans ın Kilometre Taşları

Detaylı

Yap Kredi Sigorta A.Ş.

Yap Kredi Sigorta A.Ş. 2010 faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı nın mesajı Yapı Kredi Sigorta olarak 2011 yılı temel hedefimiz, geride bıraktığımız 2010 yılında olduğu gibi sigortacılık etiğinden taviz vermeden, sektörün

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Kurumsal Profil 3 AIG Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 5 AIG Sigorta nın Ortaklık Yapısı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 7 AIG Sigorta 2014 Yılı Teknik Sonuçları

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU. Ray Sigorta 55 Yaşında

2013 FAALİYET RAPORU. Ray Sigorta 55 Yaşında 2013 FAALİYET RAPORU Ray Sigorta 55 Yaşında Ray Sigorta A.Ş. 01.01-31.12.2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 34 10 Dünden Bugüne Ray Sigorta Olağan Genel Kurul Gündemi 30 İç Denetim 18 İnsan Kaynakları Uygulamaları

Detaylı

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Alacak Sigortasında Dünya Lideri 4 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Bölüm I Sunuş 5 İçindekiler Bölüm I Sunuş 10 Euler Hermes e Bakış 11 Kilometre Taşları 12 Kurumsal

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

2012 Peanuts. faaliyet RAPORU 2011

2012 Peanuts. faaliyet RAPORU 2011 faaliyet RAPORU 2011 2012 Peanuts İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 01 Yönetim Beyanı 02 Özet Finansal Bilgiler 04 Vizyon, Misyon ve Hedefler 05 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 06 Bir Bakışta 2011

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Kurumsal Profil 3 AIG Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 4 AIG Sigorta nın Ortaklık Yapısı 5 Başlıca Finansal Göstergeler 6 AIG Sigorta 2012 Yılı Teknik Sonuçları

Detaylı

2009 Faaliyet Raporu

2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER 5 Yönetim Beyanı 6 Özet Finansal Bilgiler 11 Eureko Sigorta nın Vizyonu, Misyonu ve Hedefleri 12 Eureko Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 12 Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

Bölüm I Şunuş. İçindekiler

Bölüm I Şunuş. İçindekiler 2 Bölüm I Şunuş İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 1 Yönetim Beyanı 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Vizyon, Misyon ve Hedefler 5 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 6 Bir Bakışta 8 Kısaca Dexia 10 Kısaca

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.hdisigorta.com.tr www.hdisigorta.com.tr 3 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM Sunufl 4 Şirketin Tarihsel Gelişimi 4 Şirketin Ortaklık Yapısı 5 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları nın Sahip

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30 Haziran 2013 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak - İstanbul Tel :(0212) 367 67 67 Fax: :(0212) 367 68 68 Web: : www. groupama.com.tr E-mail: sigorta@groupama.com.tr

Detaylı

Yasanabilir bir dünya icin...

Yasanabilir bir dünya icin... 2012 Faaliyet Raporu Yasanabilir bir dünya icin... Değişen dünyanın sigortası ...sürdürülebilirlik inisiyatifini hayata geçiren ve fark yaratan global bir oyuncuyuz. Sigortacılık ve bireysel emekliliğin

Detaylı

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz ING Emeklilik A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - SUNUŞ 2 Misyonumuz, Vizyonumuz ve İlkelerimiz 4 Kısaca ING Emeklilik 6 Ortaklık Yapısı 8 Finansal Göstergeler

Detaylı

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 2008 YILI F LİYET R PORU Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 1 ACIBADEM SİGORTA KURUMSAL YAPI Acıbadem Sigorta, Acıbadem Sağlık Grubu ndan aldığı güç ve altyapı avantajı ile sağlık sigortacılığına yeni

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu

BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu Tenis disiplin demektir Hız, denge, koordinasyon, hedefe odaklanma ve vuruşta isabet demektir. Tenisin merkezinde insan vardır. Top ve raketin buluşması tesadüflere

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

Vizyonumuz Sevilen ve tercih edilen bir güven ağı oluşturmak.

Vizyonumuz Sevilen ve tercih edilen bir güven ağı oluşturmak. İçindekiler 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 3 Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla AvivaSA Emeklilik ve Hayat 7 Başlıca Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 10 Genel Müdür ün 2009

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU we :vrn or,d istanbul Turkey AnD -noem3gtlnmd So lu4ieıı

Detaylı

Örnek Faaliyet Raporu

Örnek Faaliyet Raporu Örnek Faaliyet Raporu Ocak 2013 kpmg.com.tr Yayın hakkında Yayın hakkında önemli uyarı Bu Örnek Faaliyet Raporu nun telif hakları KPMG International Cooperative in bir üyesi olan Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Bölüm 2 : YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI : GENEL BİLGİLER A. İŞLETMENİN VİZYONU

Detaylı