2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A.."

Transkript

1 2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A..

2

3 ERGO Sigorta A..

4

5 çindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler Misyon Vizyon Kurumsal Değerlerimiz Tarihsel Gelişim Ortaklık Yapısı ve 2012 Yılı Değişiklikleri Esas Sözleşme Değişiklikleri Finansal Göstergeler Kar Dağıtım Politikası Yatırım Politikası Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Yılına İlişkin Değerlendirme Hesap Dönemi İçinde Yapılmış Olan Yatırımlar Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Hesap dönemi içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler Şirketler Topluluğuna İlişkin Açıklamalar 2. Bölüm Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Fotoğrafları Denetçiler Üst Yönetim İç Denetim Sistemleri Kapsamındaki Birimlerin Yöneticileri Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 Yılında Yapılan Toplantılara Katılımı Hakkında Bilgi ERGO Sigorta Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Falliyetleri Hakkında Bilgiler

6 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere ve Genel Kurul Kararlarına İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler Organizasyon Şeması İnsan Kaynakları Uygulamaları Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim Uygulamaları Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ile İşlemlere İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Maddi Haklar AR-GE Çalışmaları 3. Bölüm Denetçi Raporu İç Denetim Faaliyetleri Mali Durum Karlılık Ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirmeler Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler Rapor Dönemi Dahil 5 Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 67 ERGO Sigorta Anonim Şirketi Bağımsız Denetim Raporu 147 İletişim Bilgileri

7 1. Bölüm 5 1. Bölüm 1.1. Genel Bilgiler ERGO Sigorta A.Ş. Türkiye de kurulmuştur. Şirketimizin Ticaret Sicil Numarası dir. Şirketimizin kayıtlı adresi Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No: 4 Akkom Ofis Park 2. Blok Kat: 10-14, Ümraniye / İSTANBUL dur. Şirketimize ait adresi dır. Rapor tarihi itibariyle 13 Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır. Şirketimiz sigortacılık alanında faaliyet göstermektedir Misyon Müşterilerimizin yaşamlarını ve değerlerini güvence altına almak Vizyon Türkiye yi ERGO latmak Kurumsal De erlerimiz Sözünün arkasında durmak İçten olmak Müşteriyi anlamak Şeffaf ve açık olmak

8 1. Bölüm Tarihsel Geli im yılından itibaren Türkiye de faaliyet gösteren ve bir Swiss Re iştiraki olan La Suisse Umum Sigorta A.Ş. nin Türkiye temsilciliğinin alınması ile Avrupa Sigorta Aracılığı A.Ş. olarak faaliyet gösterilmeye başlanmıştır Şirket, sigortacılık faaliyetlerini düzenleyen yasanın değişmesi sonucunda Avrupa Holding A.Ş. ve Swiss Re tarafından İsviçre Sigorta A.Ş. olarak yeniden kurulmuş ve La Suisse Umum Sigorta A.Ş. portföyü İsviçre Sigorta ya devredilmiştir Dünyanın en büyük reasürans şirketi olan Münich Re nin çoğunluk hissesine sahip olduğu ERGO International AG, Avrupa Holding A.Ş. ile ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma ile; Avrupa Holding A.Ş nin İsviçre Sigorta A.Ş. şirketindeki hisselerinin % 75 i ERGO International AG ye devredilmiş ve yeni oluşum ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. adını almıştır. ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. nin % 99,99 hissesine sahip olduğu İsviçre Hayat Sigorta A.Ş. nin unvanı da bu paralelde ERGOİSVİÇRE Hayat Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir Mart ayında çoğunluk hissesi ERGO International AG ye ait olmak üzere ERGO Grubu Holding A.Ş. kurulmuştur. Nisan ayında, ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. nin ERGOİSVİÇRE Hayat Sigorta A.Ş. de sahip olduğu hisselerinin tamamı ERGO Grubu Holding A.Ş. tarafından devralınmıştır. Ocak ayında başlayan emeklilik şirketine dönüşüm çalışmaları 16 Mayıs 2008 tarihinde emeklilik şirketi kuruluş izninin alınması ile hız kazanmıştır. Kuruluş iznini müteakip ERGOİSVİÇRE Hayat Sigorta A.Ş. unvanı ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Emeklilik dönüşümü ile birlikte sağlık portföyü ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. ye devredilmiştir.. Ağustos 2008 tarihinde ise ruhsat işlemleri tamamlanarak Kasım 2008 itibarıyla emeklilik ürünleri satışına başlanmıştır.. Avrupa Holding A.Ş. Kasım ayında ERGOİSVİÇRE Sigorta A.Ş. de kalan % 25 lik hissesini de devretmiş böylece ERGO International AG, ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakim olmuştur Marka değişim kampanyası kapsamında ERGOİSVİÇRE unvanı ERGO olarak değişmiştir Tüm ERGO Grubu Şirketleri, Ümraniye Akkom Ofis Park taki ERGO Genel Merkezi nde hizmet vermeye başlamıştır Ana Sözleşme değişikliğine gidilerek Yönetim Kurulu Üyesi sayısı 5 ten 7 ye çıkartılmıştır. Sermaye yapısı değiştirilmiş ve % 100 ERGO Grubu Holding A.Ş. olacak şekilde tek ortaklı bir yapıya kavuşmuştur.

9 1. Bölüm Ortakl k Yap s ve 2012 Y l De i iklikleri Şirket in gerçek kişi pay sahibi ve imtiyazlı paylar bulunmamaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur. 31 Aralık 2012 Hissedarımız Pay Tutarı (TL) (%) Pay Oranı ERGO Grubu Holding A.Ş. 379,100, Bununla birlikte; Şirket in 2012 yılında mevcut gerçek kişi pay sahipleri olan Reiner Marcus Huber, Andreas Matthias Kleiner, Thomas Herbert Schöllkopf ve Jochen Karl Fredrich Messemer 15 Kasım 2012 tarihli Devir Senedi ile 1er,- TL itibari değerli hisselerini ERGO Grubu Holding A.Ş. ne, devretmiş olduğu hususları göz önüne alınarak, söz konusu pay devirleri Şirket in pay defterine işlenmiştir. Bu bağlamda; Şirket Yönetim Kurulu, tarihli ve 2012 / 327 sayılı kararı ile anılan pay devirleri sonucunda, Şirket in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 338 inci maddesine göre 15 Kasım 2012 tarihi itibariyle tek pay sahipli anonim şirket olarak faaliyetine devam etmesine, Şirket in tek pay sahibinin ERGO Grubu Holding A.Ş. olmasına ve bu hususun tescil ve ilan edilmesine karar vermiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun aynı yönde aldığı tarihli ve 2012/328 sayılı Yönetim Kurulu kararı Ticaret Sicili Müdürlüğü nde 27 Kasım 2012 tarihinde tescil ve 3 Aralık 2012 tarihli ve 8206 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiş olup, Şirket in 27 Kasım 2012 tarihi itibariyle tek pay sahibi ERGO Grubu Holding A.Ş. dir.

10 1. Bölüm Esas Sözle me De i iklikleri ERGO Sigorta A.Ş. de 2012 yılında Şirket Esas Sözleşmesi nin Yönetim Kurulu başlıklı 9 uncu maddesinin değiştirilmesi suretiyle Şirket Esas Sözleşmesi bir kere değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda; Şirket Yönetim Kurulu nun Şirket Esas Sözleşmesi nin Yönetim Kurulu başlıklı 9 uncu maddesinin değiştirilmesi hususunda almış olduğu 21/11/2012 tarihli ve 2012/844 sayılı karara istinaden; Şirket in Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu nun 416. maddesi hükümleri uyarınca toplanmış olup, Şirket in Esas Sözleşmesi nin Yönetim Kurulu başlıklı 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eski Metin Madde 9 Yönetim Kurulu Şirketin faaliyetleri, Şirket Ortaklar Genel Kurulu kararı ile sigortacılık mevzuatında Yönetim Kurulu üyeleri için öngörülen şartlar dikkate alınmak suretiyle atanacak 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilecek ve yürütülecektir. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı ise Yönetim Kurulu toplantısında mevcut üyelerin salt çoğunluğu olacaktır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır. Yeni Metin Madde 9 Yönetim Kurulu Şirket, Şirket Genel Kurul kararı ile Sigortacılık Kanunu nda Yönetim Kurulu üyeleri için öngörülen şartlar dikkate alınmak suretiyle atanacak Şirket genel müdürü dahil en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) gerçek ve/veya tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Şirket genel müdürü, Şirket Yönetim Kurulu nun doğal bir üyesidir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural; Yönetim Kurulu nun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

11 1. Bölüm Finansal Göstergeler (Bin TL) % Değişim Toplam Prim Üretimi ,4% Toplam Teknik Kar ,1% Toplam Aktifler ,8% Ödenmiş sermaye ,0% Öz kaynaklar ,9% Vergi Öncesi Kar ,8% Net kar ,2% Toplam Aktifler (Bin TL) Özkaynaklar (Bin TL) Toplam Prim Üretimi (Bin TL) Net Kâr (Bin TL)

12 1. Bölüm Kar Da t m Politikas Kar dağıtım politikamız, Şirketimiz ana sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı esaslarına uygun olarak belirlenmiştir. Bir önceki mali yılın sonuçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu, eğer gerçekleşmişse bir önceki yıla ait kârın dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin teklifini Genel Kurul un onayına sunar. Yönetim Kurulu, kar dağıtılmamasını teklif ederse, bu teklifin gerekçesini Genel Kurul da pay sahiplerine açıklar. Kural olarak; Şirketimiz yerel sermaye yeterliliği düzenlemelerini karşılamadığı sürece kar dağıtımı yapmayacaktır. Munich Re Grubu tarafından kabul edilen Solvency II sermaye yeterliliği kuralları da dikkate alınacaktır. Yönetim Kurulu teklifine istinaden; Genel Kurul dağıtılabilir karların, kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmayacağına ya da yedek akçelere ya da olası durumda zarar itfa fonuna eklenmesine, kendi takdirine bağlı olarak karar verir. Genel Kurul Yönetim Kurulu nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ile bağlı değildir. Kar Dağıtım Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve internet sitemizde de yayınlanmaktadır Yat r m Politikas Şirketimizin yatırımları IMA da (Yatırım Yönetim Anlaşması) belirtildiği şekilde yönetilir. Bu prensipler, başta ERGO Uluslararası Operasyonlar Departmanı tarafından hazırlanan IKEA manueli olmak üzere Munich Re Grubu tarafından tanımlanan genel standartlarla çelişemez. Herhangi bir yatırım kararı alınırken T.C. Hazine Müsteşarlığı yönetmelik ve uygulamaları ile Kurumsal Yönetim İlkeleri de göz önünde bulundurulur. ALM (Aktif-Pasif Yönetimi) stratejileri, ERGO Türkiye Grup şirketlerinin tüm yatırım kararları için baz alınacak temel ilkelerdir ve bu stratejiler, şirketin risk alma kapasitesini ve getiri gereklilikleri dikkate alarak saptanır. ALM stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde şirketlerin teminat sorumlulukları mutlak öncelikli öneme sahiptir. ALM stratejileri, yerel Yatırım Komitesi tarafından belirlenir. Her üç ayda bir Yatırım Komitesi ALM stratejisini gözden geçirir ve Yerel ALM Komitesi rolünü üstlenir. ALM stratejilerine uyum Varlık Risk Yönetimi tarafından kontrol edilir. Varlık Risk Yönetimi ayrıca ERGO Türkiye Grup şirketlerinin tüm yatırımlarının risk yönetimi odaklı gerçekleşmesinin kontrolünden sorumludur. Yatırım Politikası ve IMA lar; güncel muhasebe uygulamaları, vergi politikaları ve T.C. Hazine Müsteşarlığı yönetmelik ve uygulamaları temellidir. Yasal çerçevede yıl içinde meydana gelen her türlü değişim yatırım kararları alınırken göz önünde bulundurulur.

13 1. Bölüm Yönetim Kurulu Ba kan n n Mesaj Değerli Paydaşlarım, Dünya, 2013 yılında 7.1 milyar insanı aşması beklenen nüfusu, %3,5 oranında büyümesi beklenen ekonomisiyle, bir tarafta güçlü ekonomik büyümelerin ve artan enflasyonist baskıların gözlendiği gelişmekte olan ülkeler, diğer tarafta ise durgunluk ve resesyonla boğuşmakta olan gelişmiş ülkelerin oluşturduğu iki ayrı yarımküre görünümünü sürdürecektir yılı, 22 ülkenin ekonomik olarak küçüldüğü ve yüksek kamu borçlarının olumsuz etkilerini tecrübe ettiği bir ortamda, finansal istikrarı ve ekonomik büyümeyi desteklemek için gelişmiş ülke merkez bankalarının aldığı ciddi önlemlere tanıklık ettiği bir yıl oldu. Bu olağan dışı önlemler sayesinde, Euro Bölgesi ndeki kontrolsüz iflas riskleri teğet geçilmiş ve piyasa güveni yeniden kazanılmıştır. Theodoros Kokkalas ERGO Türkiye CEO 2012 Türkiye için de oldukça kritik bir yıl olmuştur. Yakın geçmişte ilk kez, ekonomisi keskin bir daralma yaşamadan, büyüme hızını %10 seviyesinin üzerinden daha sürdürülebilir oranlara düşürürken, aynı zamanda dış finansman krizine girmeksizin, ekonomisi için ciddi tehdit oluşturan cari işlemler açığını da gayrisafi yurt içi hasılasının %9 undan %6 sına yaklaştırmayı başarmış ve yumuşak inişi gerçekleştirebilmiştir. Aynı dönemde Fitch Türkiye nin kredi notunu yatırım yapılabilir ülke seviyesine artırmıştır ve bu not artışı yabancı yatırımcıların Türkiye nin gelecekteki performansına olan güveni açısından çok önemli bir işarettir. Sigorta sektöründe ise, Hayat-dışı segment %18 büyümüştür. Bu yüksek oran sektörün uzun vadeli potansiyelinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak, bu yüksek büyüme hızına rağmen hayat dışı sigortaların penetrasyon oranı halen çok düşüktür. Hayat-dışı segmentteki karlılık problemiyle ilgili kaygı gittikçe artmaktadır son beş senede %106- %120 arasında değişen bileşik oranlara götüren negatif teknik kar seviyelerinin sürdürülebilir olmadığı açıktır. Sektörde doğru riski seçerek doğru fiyatlama yapacak yeni sistemler uygulanmaya başlanmıştır. Bu yeni uygulamaların, özellikle motor branşında, durumu iyileştireceği beklenmekle beraber bu iyileşmenin etkisinin kısa vadede görülmesi beklenmemektedir. Emeklilik ise henüz yeni sayılabilecek bir iş kolu olarak, yıllık bazda son 3 senede fon tutarında ortalama % 31 lik bir büyüme performansı göstermiştir. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devlet tarafından son derece sıkı bir şekilde denetlenmekte ve düzenlenmektedir yılının başında yürürlüğe giren ve önemli değişiklikler getiren yeni mevzuat, bireysel sözleşmelere % 25 e kadar bir devlet katkısı sunuyor.

14 1. Bölüm 12 Bununla birlikte pazarda, çeşitli bankaların iştiraki veya ortağı olduğu şirketlerin ağırlığı oldukça yüksek (yaklaşık %90 oranında). Bu durum, ilgili şirketilerin bankaları etkin bir dağıtım kanalı olarak kullanmalarına imkan sağlıyor. ERGO Türkiye ye baktığımızda, ben Mart 2012 itibarıyla CEO luk pozisyonunu üstlendim ve ilk adım olarak da şirketin kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini belirleyerek üst yönetimi yeniden yapılandırdık. Amacımız, Türkiye de sürdürülebilir ve karlı büyüyen lider bir sigorta şirketi olmak. Biz; müşterilerimiz, acentelerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve Türk toplumu için sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için şirket stratejimizi üç ana unsura dayandırdık; üstün bir hizmet seviyesi ile müşteri ve acente odaklılık, üstün teknik bilgi birikimimiz ve yerel ve uluslararası deneyime sahip yönetim kadromuz. Biz, Türk piyasasında cazip fiyatlarla yüksek kalitede hizmet sağlayarak örnek bir şirket olmayı arzuluyoruz. Piyasadaki ana oyunculardan biri olarak, hayat-dışı segmentte, Türkiye çapında oldukça geniş ve sadık bir acente ağına sahibiz. Satış ortaklarımız olan acentelerimiz ve brokerlerimiz bizim önceliğimiz ve üstün hizmet seviyesi ve rekabetçi fiyatlar sağlayarak, onlarla olan ilişkimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu sene içerisinde biz, özellikle BT, Fiyatlandırma, Rezerv, Underwriting ve Hasar alanlarında önemli adımlar attık. Hissedarımız MRe ve ERGO Grubumuzun uluslararası uzmanlığından ve üstün bilgi birikiminden faydalanarak bunları kendimizi geleceğe hazırlamak adına yerel ihtiyaçlara uyarladık. Bireysel Emeklilik iş kolumuz dört sene içinde yaklaşık 150 milyon TL değerinde bir fon büyüklüğüne ulaşırken fon yönetimi performansımız açısından da başarılı bir yılı tamamladık. ERGO Portföy Yönetimi 2012 yılındaki fon yönetimi performansıyla varlık yönetimi geçmişine başarılı bir sene daha eklemiş, bunun yanında portföyüne ikinci bir kurumsal yatırımcı da kazandırmıştır. Önümüzdeki dönemde ERGO, güven ve şeffaflığa dayanan kararlı hizmet anlayışını sürdürürken aynı zamanda performansını da artırarak yoluna devam edecektir.uzun vadede sürdürülebilir bir karlılık seviyesine ulaşacak ve müşterilerimize katma değer üretmek için paydaşlarımıza yakın olmayı sürdüreceğiz. Theodoros Kokkalas ERGO Türkiye CEO

15 1. Bölüm Genel Müdür ün Mesaj Değerli Paydaşlarımız, Türk ekonomisinin 2012 yılı boyunca olumlu seyretmesi tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de reel olarak büyümeye yol açmış ve hemen hemen tüm branşlarda büyüme sağlanmıştır. ERGO Sigorta, Kasko branşı prim üretimi 2011 yılında Bin TL iken, 2012 yılı sonu Bin TL olarak gerçekleşmiş ve % 5 artış gözlemlenmiştir yılında Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari araç pazarı % 10 daralma göstermiştir yılında Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari araç toplam pazarı % 10,03 azalarak adet olarak gerçekleşmiştir yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise adet olarak gerçekleşmiştir. Şükrü Mert Ekitmen Genel Müdür Otomobil satışları 2012 yılında bir önceki yıla göre % 6,27 azalarak adede geriledi. Hafif ticari araç pazarı 2012 yılında geçen yılın aynı dönemine göre % 18,25 oranında düşerek adet seviyesinde gerçekleşmiştir Temmuz itibariyle uygulamaya koyduğumuz yeni ürünümüz ERGO Kasko nun neticelerimize olumlu etkisi 2012 yılında artarak devam etmiştir. Tarifemize paralel olarak iş kabul kriterlerimiz rekabet koşulları çerçevesinde geliştirilmiştir. Risk dinamikleri farklılık gösteren koşullar ise riski daha iyi analiz edebilecek sistemlerle ve kontrollerle desteklenmiştir. Tüm revizeler ile birlikte sistemsel olarak poliçe yazım ekranlarında da kolaylıklar sağlanmış olup iş ortaklarımızın daha az zaman ve emek harcayarak poliçe üretimlerine olanak tanınmıştır. Trafik Sigortasına baktığımızda, ERGO Sigorta, Trafik prim üretimi 2012 yılında % 2,3 büyüme ile Bin TL olarak gerçekleşmiştir yılında % 5,1 olan pazar payımız, 2012 yılında % 3,9 olarak gerçekleşmiştir. Trafik Sigortalarının tarife alt yapısı 2011 yılında değiştirilmiş, bu yıl da aynı yöntem uygulanmıştır. Yeni tarife yapısında hesaplama yöntemi olarak Genelleştirilmiş Lineer Modeller yöntemi kullanılmıştır. Tarife çalışmalarında geçmiş yılların verileri kullanılmış ve trafik tarifesi tüm alt kırılımları ile incelenmiştir. Aynı zamanda araçların geçmiş yıllara ait hasar bilgileri değerlendirilerek, hasar gelişim analizleri yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri modellemeye yönelik olarak kullanılan Genelleştirilmiş Lineer Modeller yönteminin hedefi gelecekte beklenen maliyeti hesaplamaktır. Bu tarife alt yapısı ile daha doğru

16 1. Bölüm 14 fiyatlandırma yaparak şirketimiz hasar prim oranını dengede tutarak sağlıklı bir portföy elde etmeye çalıştık yılında Sağlık sigortalarında sektör % 12 büyürken, ERGO olarak bir önceki yıl ile aynı seviyelerde prim üretimi gerçekleştirip, % 3,1 pazar payımızla hayat dışı şirketler arasındaki sıralamamızı koruyarak 9. olarak tamamladık. Müşteri odaklılıktan ödün vermeden, uzun vadeli sürdürülebilirlik plan ve faaliyetlerimize odaklanırken, risk ve tazminat faaliyetlerimizi iyi yöneterek, teknik sonuçlarımızda belirgin iyileşmeler sağladık ve hasar prim oranında sektör ortalamasına yaklaştık. Sağlık Branşında 2012 yılında, acente ve merkez kullanıcı programında geliştirmelere devam ettik. Anlaşmalı Sağlık Kurumları hizmet ağımız % 11 büyüdü. Sigortalılarımızın kaliteli ve uygun hizmet alabilmesi amacıyla Hekim anlaşmalarına ağırlık verilerek 2012 yılında anlaşmalı Hekim ağımızda % 28 lik artış sağladık. Hayata geçirdiğimiz ve Türkiye de ilklerden biri olan mobil satış projesi kapsamında sağlık sigortasına erişimi SMS seviyesine kadar basitleştirdik. Sigortaya hızlı ve kolay erişim avantajı sayesinde, Eylül 2012 de başlayan proje ile yıl sonuna kadar kişiyi sigorta kapsamına aldık. Şirketimizin 2012 yılı Yangın branşı prim üretimi bir önceki yıla göre % 11 lik bir düşüşle Bin TL olarak gerçekleşti yılı sektörümüzde bu branşta fiyat rekabetinin hızını koruduğu bir yıl olmasına rağmen bu branşta sektör genelindeki karsızlık problemleri nedeni ile sene sonuna doğru fiyatlardaki artışın yanı sıra iş seçme kriterlerinde de değişiklikler olduğu gözlemlendi. Bu rekabete rağmen Yangın branşında % 57 lik bir net hasar/prim oranı ile 712 Bin TL teknik kar ortaya çıkmıştır. Bunun en büyük sebebi özellikle kurumsal işlerde doğru risk seçimi ve seçici iş kabul politikalarımızdır. Şirketimiz 2012 yılını hem Yangın sigortalarında hem de Zorunlu Deprem sigortalarında özellikle seçici iş kriterlerinden dolayı % 4 pazar payı ile tamamladı. Bu yıl Finansal Kayıplar branşında, şirketimizin prim üretimi % 31 azalarak Bin TL ye geriledi. Bu branşın teknik karı 315 Bin TL olarak gerçekleşti yılında Avrupa Ülkeleri nde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve bunun etkisi ile Dünya piyasalarında olumsuz seyreden ekonomik durum nakliyat prim üretiminin bir önceki yıl rakamına göre azalmasına neden olmuştur. Tekne sigortalarında ise, tekne satışları ve marina sayılarının artması sebebiyle sektörde sigortalanan tekne sayısı bir önceki yıla göre % 10 artış ile sayıya ulaşmış, ERGO Türkiye olarak sigortaladığımız tekne sayısı bir önceki yıla göre % 25 artış ile olmuştur. Sektörde sigortalanan tekne sayısına göre sektörün 2. Şirketi durumuna gelinmiştir. ERGO Türkiye olarak, Nakliyat branşında Bin TL, Tekne branşında Bin TL prim üretimleriyle nakliyat toplam prim üretimi açısından sektörün 2. büyük şirketi olmayı sürdürdük. Nakliyat sigortalarında prim üretimi bakımından % 9 pazar payı ile sektör 2. si, Tekne sigortalarında prim üretimi bakımından geçtiğimiz yıl sektör 7. si iken, 2012 yılında % 6 pazar payı ile sektör 3. lüğünü elde ettik.

17 1. Bölüm 15 Nakliyat üretiminde net hasar prim oranı % 14, teknede ise % 85 olarak gerçekleşti. Nakliyat sigortalarında Bin TL, Tekne sigortalarında 415 Bin TL teknik kar elde edildi. Şirketimizin 2012 yılı Mühendislik branşı prim üretimi bir önceki yıla göre % 0,1 lik bir artışla Bin TL olarak gerçekleşti yılı; Oto Hasar Yönetimi merkezileşme çalışmalarının, Şirketimize hedeflediği katkıyı sağladığını görebildiğimiz bir yıl olmuştur. Hedeflerimizin en başında; sürdürülebilir kaliteli hizmet ve hasar/prim dengesini olumlu etkileyen hasar uygulamaları yer alıyordu. Hasar maliyetlerini kontrol altında tutabilmek adına yapılan çalışmalar bu yıl, faturalı hasarların yönetimi, cam hasarlarının yönetimi ve ağır vasıta hasarları konusunda atılan adımlarla daha da desteklendi. Bu yıl da, hem dosya sorumlularımız hem lojistik ekibimiz hem de anlaşmalı servis, eksper ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın çalışmaları sistematik olarak takip edilmeye devam edildi. Standart performans sistemi devreye alındı. Müşterilerimizin soru ve sorunlarının ilk kontakta çözülmesi adına çağrı merkezimizde çalışan tüm arkadaşlarımızın sigorta ve hasar uygulamaları konusunda yetkinliklerini arttırıcı eğitimleri yoğunlaştırılırdı. Bir yandan da acentelerimiz ve anlaşmalı servislerimize tek noktadan kesintisiz kaliteli hizmet verebilmek adına Hasar İletişim Modülü geliştirildi yılında devreye aldığımız bu uygulama sayesinde, acente ve anlaşmalı servislerimize açık olan hasar ekranları üzerinden dosya sorumlularıyla online iletişim kurulabilmesine olanak sağlandı. Ve hasar takip sürelerini minimuma indirmek, acentelerimizin satış faaliyetlerine odaklanmasını destekleyerek müşteri memnuniyetini arttırmak hedeflendi. Hasar dosyalarının daha hızlı sonuçlandırabilmesi bu sayede acente ve müşteri memnuniyetinin arttırılabilmesi adına teknolojik yatırımlar da yapıldı. Kullanılan hasar programı, sistem üzerinden dosya incelebilecek hale getirildi. Acentelerimize ayrıcalıklı hizmetler sunmak üzere geliştirdiğimiz ERGO nun Yıldızları programını 2012 itibarıyla hayata geçirmiş bulunuyoruz. Acentelerimizle yakınlık ve şeffaflık ilkelerimize dayalı uzun dönemli ilişkiler kurarken, onlara ayrıcalıklı ve eşsiz servisler sunmak üzere geliştirdiğimiz yeni hizmet modelimiz kapsamında, şirketimizin ana hedeflerine paralel olarak, belli bir sürenin üzerinde kesintisiz ERGO acentesi olarak hizmet veren acentelerimizin, belirli bir döneme ait prim üretimi ve teknik kârlılık performanslarını esas alarak üç farklı yıldız takımı oluşturduk. ERGO nun Yıldızları dünyasında, Kutup Yıldızı, Yükselen Yıldız veya Parlayan Yıldız takımlarından birine katılmaya hak kazanan acentelerimize yeni hizmet modeli dahilinde, acentelerimizin gelirlerini arttırmaya yönelik farklılaştırılmış teşvik modeli uygulamalarından, ihtiyaçlarına göre seçilmiş profesyonel eğitim programlarına, geleneksel ERGO Acenteler Toplantısı na katılımdan, özel asistans hizmetlerine kadar bir çok ayrıcalığı yaşama fırsatı sunuldu. Hizmet modelinin avantajlarından biri olan Sadakat faydaları kapsamında ise yıl boyunca acentelerimize farklı ve özel faydalar sunduk. Yıl boyunca sunulan sadakat faydalarından Kutup Yıldızı acentelerinin % 100 ü, Parlayan Yıldız acentelerinin % 98,46 sı, Yükselen Yıldız acentelerinin ise % 97,70 i en az sunulan etkinliklerin bir tanesinden faydalanmıştır. Acentelerimizle yaptığımız ankete göre, ERGO nun Yıldızları programının başarı sağladığı görülmüştür.

18 1. Bölüm 16 Şirketimiz bu yıl da acentesine en yakın sigorta şirketi olmak konusunda ki iddiasında büyük aşamalar kaydetmiştir. Bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir. Bu doğrultuda hem şirketin hem de acentelerimizin verimliliklerini artırmak konusunda teknik çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Görüldüğü üzere şirketimizin müşteri/acente memnuniyeti ve de sürdürülebilir karlılık hedefi yolunda 2012 yılında da pek çok çalışma tamamlanarak hayata geçirilmiştir. Bu çalışmaların faydaları takip eden yıllarda daha da gözle görülür bir şekilde şirket neticelerine yansıyacaktır. Saygılarımla, Şükrü Mert Ekitmen Genel Müdür

19 1. Bölüm Y l na li kin De erlendirme Bran lar (Bin TL) % Artış %Portföy Payı Yangın Ve Doğal Afetler ,8 14,42 Nakliyat ,2 4,86 Su Araçları ,9 1,22 Kaza ,2 3,15 Hukuksal Koruma ,2 0,47 Kara Araçları Sorumluluk ,3 22,60 Kara Araçları ,6 35,41 Genel Zararlar ,5 4,98 Genel Sorumluluk ,1 2,79 Hava Araçları ,9 0,05 Hava Araçları Sorumluluk ,3 0,36 Emniyeti Suistimal ,4 0,10 Finansal Kayıplar ,8 0,60 Hastalık/Sağlık ,5 8,97 Toplam ,4 100, Yılı Prim Üretim Portföy Payı % %0,60 %0,10 %0,36 %0,05 %2,79 %4,98 %89,7 %35,41 %14,42 %22,60 %4,86 %1,22 %3,15 %0,47 Yang n ve Do al Afetler Nakliyat Su Araçlar Kaza Hukuksal Koruma Kara Araçlar Sorumluluk Kara Araçlar Genel Zararlar Genel Sorumluluk Hava Araçlar Hava Araçlar Sorumluluk Emniyeti Suistimal Finansal Kay plar Hastal k / Sa l k

20 1. Bölüm Yang n ve Do al Afet Sigortalar Şirketimizin 2012 yılı Yangın branşı prim üretimi bir önceki yıla göre % 11 lik bir azalışla Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin Bin TL lik kısmı Zorunlu Deprem Sigortası branşına aittir. Zorunlu Deprem Sigortası haricindeki Yangın üretimimiz % 17 oranında azalmıştır. Yangın branşında net hasar prim oranı % 57 olarak gerçekleşmiştir. DASK hariç Yangın branşında sigorta sektörünün toplam prim üretimi 2012 yılında Milyon TL olmuştur. Şirketimizin bu branştaki prim üretimi Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Zorunlu Deprem Sigortası branşında ise sektörün toplam prim üretimi Bin TL iken, şirketimizin bu branştaki üretimi Bin TL olmuştur. Yangın branşında şirketimizin 2012 yılı teknik karı 712 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 2012 yılını Yangın sigortalarında % 3,6, Zorunlu Deprem Sigortalarında ise % 4,3 pazar payı ile tamamlamıştır Prim Üretimi (Bin TL) Teknik Kar (Bin TL) Hasar Prim Oranı (%) 39,65% 56,71% Toplam Prim Üretimi (Bin TL) Teknik Kâr (Bin TL) Hasar - Prim Oranı (%) %100,00 %80,00 %60,00 %40,00 %20,00 %0,00 %39, %56,

21 1. Bölüm Nakliyat Sigortalar Şirketimiz 2012 yılı prim üretimi, Nakliyat branşında 2011 yılına kıyasla % 8 oranında düşüş göstererek Bin TL olmuştur yılında sektör nakliyat branşında prim üretimi bazında, 2011 yılına nazaran daralma olmuştur. Bunun temel sebebi Avrupa Ülkeleri ndeki ekonomik sıkıntılar ve bunun etkisi ile Dünya piyasalarındaki olumsuz seyreden ekonomik etkenlerdir yılı net hasar prim oranı % 14 seviyesinde gerçekleşmiştir. Teknik kâr, Nakliyat sigortalarında Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 2012 yılında Nakliyat branşında toplam prim üretimi açısından sektörün ikinci şirketi olmuştur yılında Nakliyat prim üretiminde pazar payımız % 9 olarak gerçekleşmiştir Prim Üretimi (Bin TL) Teknik Kar (Bin TL) Hasar Prim Oranı (%) 35,77% 13,61% Toplam Prim Oranı (Bin TL) Teknik Kâr (Bin TL) Hasar - Prim Oranı (%) %100,00 %80,00 %60,00 %40,00 %35, %20,00 %13, %0,

2013 Yıllık Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş.

2013 Yıllık Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. 2013 Yıllık Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. İçindekiler 1. BÖLÜM... 3 1.1. Genel Bilgiler... 3 1.2. Misyon... 3 1.3. Vizyon... 3 1.4. Kurumsal Değerlerimiz... 3 1.5. Tarihsel Gelişim... 3 1.6. Ortaklık

Detaylı

2014 Yıllık Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş.

2014 Yıllık Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. 2014 Yıllık Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. İçindekiler 1. BÖLÜM... 3 1.1. Genel Bilgiler... 3 1.2. Misyon... 3 1.3. Vizyon... 3 1.4. Kurumsal Değerlerimiz... 3 1.5. Tarihsel Gelişim... 3 1.6. Ortaklık

Detaylı

2014 Yıllık Faaliyet Raporu. ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş

2014 Yıllık Faaliyet Raporu. ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş 2014 Yıllık Faaliyet Raporu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş 0 İçindekiler 1. BÖLÜM... 3 1.1. Genel Bilgiler... 3 1.2. Misyon... 3 1.3. Vizyon... 3 1.4. Kurumsal Değerlerimiz... 3 1.5. Tarihsel Gelişim... 3

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM Liberty Mutual Insurance Group Amerika Boston merkezli Liberty Mutual Insurance Group, kurulduğu 1912 yılından bu yana insanların daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

2016 Yıllık Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş.

2016 Yıllık Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. 2016 Yıllık Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM... 3 1.1. Genel Bilgiler... 3 1.2. Misyon... 3 1.3. Vizyon... 3 1.4. Kurumsal Değerlerimiz... 3 1.5. Tarihsel Gelişim... 3 1.6. Ortaklık

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu 30 Eylül 2014 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU CANER ÇİMENBİÇER AHMET

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A. Ş. ERGO Emeklilik ve Hayat A. Ş.

2011 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A. Ş. ERGO Emeklilik ve Hayat A. Ş. 2011 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A. Ş. ERGO Emeklilik ve Hayat A. Ş. ERGO Sigorta A.. ERGO Emeklilik ve Hayat A.. çindekiler 1. Bölüm 7 1.1. Tarihsel Gelişim 7 1.1.1. 1981-2011 Yılları Arasında Yaşanan

Detaylı

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA

TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA TNC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ FAALİYET RAPORU 2012 Dr. Halil YOLCU, SMMM, CRMA İ Çİ NDEKİ LER 1-) Genel Bilgiler,... 3 A-) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi... 3 B- ) Şirketin:... 3 C- ) Şirketin

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU ( 13 Nisan 2007 ) ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 2006 YILI MALİ OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEM 13 Nisan 2007 Cuma 1. Açılış ve Divan teşekkülü.

Detaylı

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER a. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2012 / 31.12.2012 b. Şirketin Ticaret Unvanı : BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ c. Ticaret Sicil Numarası

Detaylı

ERGO TÜRKİYE NİN 10 YILLIK STRATEJİ PLANI HAZIR ODAK HAYAT-DIŞI NDA BÜYÜME

ERGO TÜRKİYE NİN 10 YILLIK STRATEJİ PLANI HAZIR ODAK HAYAT-DIŞI NDA BÜYÜME ERGO TÜRKİYE NİN 10 YILLIK STRATEJİ PLANI HAZIR ODAK HAYAT-DIŞI NDA BÜYÜME ERGO Türkiye, başarılı büyüme performansı ile 2015 yılını sektör ortalamalarının üzerinde kapatarak 2016 yılına da hızlı bir başlangıç

Detaylı

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU , MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şirket") 01.01.20 ı4-31. ı2.20

Detaylı

Türkiye Sigorta Sektörü Raporu Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 2016

Türkiye Sigorta Sektörü Raporu Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 2016 Türkiye Sigorta Sektörü Raporu 216 Allianz Sigorta A.Ş. İstanbul / Ocak 216 Allianz Hakkında Dünyanın en güçlü finans topluluklarından, Brand Finance "Global 5" araştırmasına göre Dünyanın En Değerli Sigorta

Detaylı

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır.

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır. FAALİYET RAPORU PROGRAMI Bu program 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 04 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ

KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ Sayı: TTK/2014.006 nolu sirkünün EK idir. Tarih: 14.02.2014 -TTK SİRKÜLERİ- KONU: YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖRNEĞİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER

Detaylı

01 Ocak - 30 Haziran 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak - 30 Haziran 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak - 30 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin 2017 yılı periyodik dönemi ve ikinci çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2017-30.06.2017 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı : Ticaret sicili numarası Merkez Adresi : : Şube Adresi : İletişim Bilgileri

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu 31 Mart 2015 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU CANER ÇİMENBİÇER HAKAN ARAN

Detaylı

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Taylan Matkap İstatistikçi & Aktüer Anadolu Sigorta (Sorumlu Aktüer) Aktüerler Derneği (Genel Sekreter) Amerika Kaza Aktüerleri Birliği (Derecelendirme

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 )

Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Hazine Müsteşarlığından : 27/12/2011 SİGORTACILIK HESAP PLANINDA YENİ HESAP KODLARI AÇILMASINA DAİR SEKTÖR DUYURUSU ( 2011/ 14 ) Muhasebe kayıtlarının daha şeffaf olması ve şirketlerin mali durumunun daha

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Organizasyon, Sermaye

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-30.06.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı : Rhea Portföy Yönetimi Anonim

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

HÜR SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU - 1 -

HÜR SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - HÜR SİGORTA A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - GENEL MERKEZ VE BÖLGE ADRES BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK Büyükdere Cad. Hür Han No:15/A Şişli İSTANBUL Tel : 212 232 20 10 Fax : 212 230 52 90 Hasar İhbar Hattı

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. BÖLÜM 1.1. Tarihsel Gelişim 1.1.1. 19812010 Yılları

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER ÜÇLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret Ünvanı : Üçler Tekstil Sanayi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu 2 YÖNETİM KURULU CANER

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02.

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02. 1. FAALİYET RAPORU 1.1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Hesap Dönemi : 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : TF Varlık Kiralama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 854563 Merkez adres : Yakacık Mevkii Adnan Kahveci

Detaylı

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul,

SİRKÜLER KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, SİRKÜLER 2012-29 KONU: Şirketlerde Yıllık Faaliyet Raporu İstanbul, 19.12.2012 Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesine müteakip, anılan Kanun çerçevesinde kurulan ve faaliyetini

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

:NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER NOBEL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem :2013 Ticaret unvanı :NOBEL PAZARLAMA LTD.ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası

Detaylı

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER BERG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Bülten tarihi: Mart 2010 Bülten No: 18

Bülten tarihi: Mart 2010 Bülten No: 18 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Mart 2010 Bülten No: 18 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ - Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı; 23 Mart 2010 Salı günü yapılan

Detaylı

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR

İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU. Şube Adresi : 1202/1 Sokak No:4/C Yenişehir/İZMİR EK:3 İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2016-30.06.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 2016 Ticaret Ünvanı : İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş. Ticaret

Detaylı

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TOKAT CİHAN NAK.SAN.VE TİC.A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : TOKAT CİHAN NAK..SAN.VE TİC.A.Ş. Ticaret sicili numarası

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Eylül 2009 / 12. - Şirketlerin soruları yanıtlandı

DERNEK HABERLERİ. BÜLTEN: Eylül 2009 / 12. - Şirketlerin soruları yanıtlandı BÜLTEN: Eylül 2009 / 12 DERNEK HABERLERİ - Şirketlerin soruları yanıtlandı Brokerlerimizden Derneğimize gelen sorular yanıtlandı. - Yeni Brokerlik Başvurusu Hazine Müsteşarlığı na Gönderildi Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

Sigorta Sektör Raporu- Nisan 2006

Sigorta Sektör Raporu- Nisan 2006 Katedilecek daha çok yol var...! Sektöre Genel Bakış... Yurdışı ve özellikle de gelişmiş ülkelerdeki durum incelendiğinde sigortacılık sektöründeki büyümenin ekonomik refah düzeyi ve toplumdaki sigorta

Detaylı

DEMİRER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU. Demirer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

DEMİRER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU. Demirer Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. DEMİRER ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler: Hesap dönemi Ticaret Unvanı Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Numarası 412434 Merkez Adresi İrtibat

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul

: Tavukçu Fethi Sokak no:29 Osmanbey/istanbul VEGA TEKSTİL SAN VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Ticaret unvanı : VEGA TEKSTİL

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2017 31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 31.03.2017 1.b. Şirkete İlişkin Bilgiler Ticaret Unvanı : RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi

Detaylı

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER DİREN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:2013 Ticaret unvanı : DİREN HOLDİNG A.Ş. Ticaret sicili numarası : 5492 Merkez

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇOLAK ÜRETİM TEKNİK SERVİS TURİZM MÜHENDİSLİK YAPI VE TİCARET A.Ş 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem:01/01/2013-31/12/2013 Ticaret unvanı : ÇOLAK

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 0.0.206 30.06.206 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.08.206 A. GENEL BİLGİLER. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 0.0.206 30.06.206 dönemine ait faaliyet raporudur. 2. Şirketin

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 Dönemine ait. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 Dönemine ait. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Hakkında Genel Bilgi: Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.(Şirket), 12 Şubat

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017 30.09.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER 1.a. Raporun Dönemi 01.01.2017 30.09.2017 1.b. Şirkete İlişkin

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Bülten tarihi: Mayıs 2010 Bülten No: 20

Bülten tarihi: Mayıs 2010 Bülten No: 20 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Mayıs 2010 Bülten No: 20 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ - Dernek Üyeliği; Derneğimize üye olmak isteyen Brokerlerimizin üye başvuru formları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı