MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 BÖÜ DİNAİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1 ( ) (+) 0N 6/s 6/s 60 10N N 10N 0N 1N cis i uy gu l nn net kuv vet cis i ön ce (+) yön de y vş l tır Ci si dur duk tn son r ( ) yön de hız l nır Cis in iv e si, net s / olur cis i ne uy gu l nn net kuv vet cis i ön ce ( ) yön de y vş l tır Ci si dur duk tn son r (+) yönde hız l nır Cis in iv e si, net s / olur İv e le rin büyüklükleri or nı, olur 60N 100N 7 80N G100N fiekil-i Şe kil-ii de ki cis e et ki eden sür tün e kuv ve ti, k N 0, ( ) 0, 160 N olur Cis in iv e si, net , s / olur Ci si le rin iv e le ri or nı, 1 7, olur 48, 0 (/s ) İv e-kuv vet gr fi ği nin eği i Bu du ru d küt le, α kg olur (N) 1 de ğe ri ne eşit tir kütle Gr fik ten sür tün e kuv ve ti N, yü ze yin sür tün e kts yı sı ise, kg k10 k 4 1 0, olur Şe kil-i de ki cis e et ki eden sür tün e kuv ve ti, k N 0, (100 60) 0, 40 8 N olur Cis in iv e si, 1 net , s / olur N 7 60N G100N fiekil-ii 4 kg k0, 0N Cise etki eden sürtüne kuvveti, kg 0,10 10 N olur yty düzle Cisin ivesi, f s /s olur 6 sniye sonr cisin hızı, V t 46 4 /s olur UVVE VE HAREE 7

2 6 kg r sın d, N olur r sın d, f s 0 f s 10 N olur yty düzle rsınd cisi ile rsındki sürtüne ktsyısı, kg 10 k10 k 0, olur h z j 0 j I II III ive + 0 t t t zn t t t zn Arcın ive-zn grfiği şekildeki gibidir İve ile kuvvet doğru orntılı olduğundn ive-zn grfiğini kuvvet-zn grfiği gibi düşünebiliriz I ve II zn rlıklrınd rc etkiyen net kuvvet ynı yönlüdür I yrgı doğrudur ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1 kg kg II0N Sistein ivesi; net / + gerile kuvvetinin büyüklüğü, 4 1N olur / s olur + Sistein ivesi, düfley G kg /s olur HY kuvvetinin büyüklüğü, (G + G ) ( + ) G 0N (0 + 0) ( + ) N olur kg G 0N 1kg 4kg I 1 I ve III zn rlıklrınd rc etkiyen net kuvvet hreket yönüne zıt yöndedir II yrgı doğrudur 4kg 1kg II II zn rlığınd net kuvvet, hız ve yer değiştire vektörleri ynı yönlüdür III yrgı doğrudur kg III kg İplerdeki gerile kuvvetleri eşit olduğundn cisilerin iveleri ve kuvvetler, Şe kil-i de, Sistein ivesi ve teki gerile kuvveti, olur 8 UVVE VE HAREE

3 Şe kil-ii de, Sistein ivesi ve teki gerile kuvveti, tvn Şe kil-iii te, 4 4 olur Sistein ivesi ve teki gerile kuvveti, olur gerile kuvvetleri eşit olduğun göre, kuvvetlerin büyüklükleri rsındki ilişki, > > olur 1 g g Sistein ivesi, g NE G ( G+ G) R + + g ( g + g) g g olur + + cisine diniğin teel prensibi uygulndığınd, 1 G 1 g g 1 6 g olur cisine diniğin teel prensibi uygulndığınd, G 4 I durud sistein ivesinin büyüklüğü: NE R + + olur II durud sistein ivesinin büyüklüğü : g g g g 1 g olur 1 ve gerile kuvvetleri trf trf ornlnırs, 6 g 1 1 g 1 olur olur Bulduğuuz iveler trf trf ornlnck olurs, 4 & olur 6 UVVE VE HAREE 9

4 6 1 tvn g fiekil-i 1 g Şekil-I deki sistein ivesi, g g 1 4 tvn g fiekil-ii g g 4 olur g 1 ODE SORU - Eİ SORUARIN ÇÖZÜERİ II8N Sistein ivesi, net R kg + 4kg nin ye uyguldığı kuvvet, N olur / s olur Şekil-II de cisine diniğin teel prensibi uygulndığınd, g + g olur cisine diniğin teel prensibi uygulndığınd, g g g g 7 g olur 7 1 ve trf trf ornlnırs, g 1 7 olur g 4 7 Sistein ivesi, net R + + olur nin ye uyguldığı kuvvetin büyüklüğü, nin ye uyguldığı kuvvete eşit olduğundn, I I I I olur Sistein ivesi ile cisilerin iveleri ynı olcğındn, nin ye uyguldığı kuvvetin büyüklüğünün, nin ye uyguldığı kuvvetin büyüklüğüne ornı, ^ + h olur 40 UVVE VE HAREE

5 4 1 0N 6kg 4kg Sistein ivesi, NE 1 R + 10N /s olur nin ye uyguldığı kuvvetin büyüklüğü, N olur 0N 4kg kg Sistein ivesi, NE / s kg 1 ODE SORU - 4 Eİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ey k 6kg 4kg cisinin ksiu ivesi, ey k k g k 0,410 k 4 /s olur Cisiler birlikte hreket ettiğinden, kuvvetinin büyüklüğü, net k R N olur olur nin ye uyguldığı kuvvetin büyüklüğü nin ye uyguldığı kuvvetin büyüklüğüne eşit olcğındn, 4kg 6kg 6 4 8N olur 6kg 4kg 40N Cisiler rsındki sürtüne kuvvetinin büyüklüğü, k g 0,410 1 N olur Cisilere etki eden sürtüne kuvvetleri, ve ci si le ri nin or tk h re ket ede bi le cek le ri en k g 0,410 8 N bü yük iv e, k g 0,610 1 N olur Sistein ivesi, NE ( + ) R + 40 ( 8 + 1) /s olur nin ye uyguldığı kuvvetin büyüklüğü, N olur k 1 6 k k /s olur Cisileri birlikte hreket ettirebilecek kuvveti, net k R N olur UVVE VE HAREE 41

6 II0N kg 4kg ve cisilerinin ortk hreket edebilecekleri en büyük ive, k k0 1 8 k & k /s olur ve cisileri rsındki sürtüne kuvveti, k g 0,410 8N olur ve cisilerini ortk hreket ettirebilecek en büyük kuvvet, ve cisilerinin ivelerinin büyüklükleri, fs / s olur fs 8 / s olur 4 k ( + ) k (4 + 8) 6 18 N olur 4 ey kg 6 18N kg k0,4 kg k0,4 4kg cisinin düşeden tşınbilesi için sistein ortk ksiu ivesi, ey k k g k 0,410 k 4 /s olur cisinin düşeden tşınbilesi için kuvvetinin en büyük değeri, k ( + ) k ( + )4 0 N olur ve cisilerine etki eden sürtüne kuvveti, k g 0,410 8 N olur Cisilerin ortk hreket edebilecekleri ksiu kuvvet, fs 8 k /s 4 k ( + ) k ( + 4) 1N olur > k olduğundn cisiler yrı yrı hreket ederler f s /s, f s 4 8 /s olur 4kg 8kg ve cisilerine etki eden sürtüne kuvveti, k g 0,410 1 N olur 4 UVVE VE HAREE

7 1 ODE SORU - Eİ SORUARIN ÇÖZÜERİ yty düzle kg k0 kg G 0N Diniğin teel prensibi sistee uygulnırs, net g R / s olur + cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, 4 1 N olur 10N yty düzle kg k0, cisine etki eden sürtüne kuvveti, k g 0,10 10 N olur Sistein ivesi, net G fs R / s olur + 10 kg G 0N cisine diniğin teel prensibi uygulndığınd, G N olur 4 V I du ru d, Cisiler sbit hızl gidebilesi için, net kuvvetin sıfır olsı gerekir Bu durud, G k4g g 1 k olur 4 II du ru d, cisi lındığınd sistein ivesi, net g kg R /s olur G g İlk du ru d iv e /s ise küt le ler r sın d ki iliş ki, 1 net R g dir ütleler yer değiştirildiğinde sistein ivesi, g + 4 g /s olur UVVE VE HAREE 4

8 ODE SORU - 6 DAİ SORUARIN ÇÖZÜERİ kg h 0N 1 1 0N kg 1 kg ile ve ile rsındki sürtüne Sistein ivesi, kuvveti, ϑ x 4 4 / s olur cisinin kütlesi, g kg olur 1 k 1 g 0,10 4N k ( + )g 0, ( + )10 10N olur cisinin ivesi, _ fs + fs i 1 0 ^4 + 10h 6 / s olur 6 yty düzle 1,kg k0 x k0, x g 4kg t s ni ye de cis i x yol lır s cis i x k dr yol lır Bu du ru d nin iv e si, nin iv e si olur 1, g /s 4 1 N olur g ve cisileri rsındki sürtüne kuvveti, k g 0,10 olur nin nin üzerinden düşeden hreket edebilecekleri ksiu ive, fs k s / olur Diniğin teel prensibi sistee uygulndığınd, k g olur 44 UVVE VE HAREE

9 II0N 4kg kg k0 fs ve cisileri rsındki sürtüne kuvveti, ür k g 0,10 10 N olur cisine diniğin teel prensibi uygulndığınd sistein ivesi, olur cisine diniğin teel prensibi uygulndığınd, ( + ) 0 (10 + ) 4( 10 ) N olur 4 1 1kg 4N 1 4N 4kg ile cisi ve ile rsındki sürtüne kuvveti; 1 k 1 g 0,110 N k ( + ) g 0,10 10N olur Sistein ivesi, /s olur cisini çeken kuvvetinin büyüklüğü, _ f + fs + s 1 i ^ h N olur ür 6 4 ür yty düzle 4 4g Sistein ivesi eşitliğinden NE G fs R + g 4 4 g g 16g g g olur İpteki gerile kuvveti, 6 g olur kg kg g 1kg Cisiler birlikte hreket edebilesi için sis te iv e si, fs fs oll d r ve cisilerine diniğin teel prensibi uygulnırs, g + 10 f s olur f s 10 f s 10 N olur Sürtüne ktsyısı, k g k10 1 k 0, ol lı dır 4 UVVE VE HAREE 4

10 ODE SORU - 7 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1 Eğik düzle üzerinde hreket eden cisin ivesi, Gsin fs g sin g cos k g(sinα kcosα) eşitliği ile bulunur G sinα α G cosα G İve eğik düzlein ypıldığı ddenin cinsine (k) ve eği çısın (α) bğıdır G X 10kg k kg G 0N G X gsin 10100,8 80 N 1/s Diniğin teel prensibi sistee uygulnırs, net GX ( fs G) R ( + 0) N olur Sürtüne kt syısı, k gcos V B 6t h z 1 k10100,6 1 1 k 0, olur t AB t t BC t t(s) Cisin hız-zn grfiği şekildeki gibi olur AB yo lun d cis in iv e si, AB g sin7 10 0,6 6 /s olur 4 gsin gcos Cis in B nok t sın d ki hı zı, V B AB t 6t 6t olur BC bö lü ün de cis in y vş l iv e si, V C V B y t BC 0 6t y t 6t y t y /s olur Sür tün e kt s yı sı, ür kg k10 k 0, olur B V C g Cisi şğı doğru kyrken oluşn sürtüne kuvvetinin değeri, (gcosα)k eşitliği ile bulunur Sürtüne kuvveti,, g, α ve k değerlerine bğlıdır Eği çısı (α) rtrs cosα zlır Sürtüne kuvveti de zlır 46 UVVE VE HAREE

11 Sistein ivesi, x 1 t 4 1 /s olur cisinin kütlesi, G Gx + HY G x g g sin , 6 + HY kg G 0N h4 ODE SORU - 8 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1 Asn sör ş ğı yön de hız l nır ken, di n o et re nin gös ter di ği de ğer, G ı g hlt N olur 4/s kg g kg olur hlt hlt hlt 6 HY HY 1 1kg 1 k0,1 gsin7 7 1 kg ile rsındki sürtüne kuvveti, 1 k 1 gcos7 0,1100,8 1,6 N ile eğik düzle rsındki sürtüne kuvveti, k ( + )gcos7 0,1100,8,4 N cisinin ivesi, g sin 7 ( fs1+ fs ) 1006, ( 16, + 4, ) /s olur g g g HY Asnsör yukrı yönde sbit hızl hreket ederken: 1 g olur Asnsör yukrı yönde hızlnırken: g + olur Asnsör şğı yönde hızlnırken: g olur Bun göre, > 1 > olur Asnsör sbit hızl hreket ederken: g g g sis + olur cisine diniğin teel prensibi uygulndığınd g sis g g 4 g olur siste g g siste UVVE VE HAREE 47

12 Asnsör A ivesi ile şğı doğru düzgün olrk yvşlrken: ^g + h ^g + h + A A sis g + olur A sis ı > olduğundn ive rtr Diniğin teel prensibi cisine uygulndığınd, (g + A ) ı ı sis ı cg+ A g+ ı 4 (g + A ) olur ı > olcğındn gerile kuvveti rtr A hlt kg ı G 4N kg ı G N Asnsör /s ve cisilerine etki eden net kuvvetler, G ı (g + ) (10 + ) 4 N G ı (g + ) (10 + ) 0 N olur Sistein ivesi, ı ı ı G G /s olur + + İpte oluşn gerile kuvvetinin büyüklüğü, G ı ı 4 6 N olur 4 hlt gsin0 0 sin0 g ey 0 /s Asn sör yu k rı doğ ru iv e si ile hız l nır ken için de ki cis e yer çe ki iv e si nin y nı sı r snsö rün iv e si de et ki eder Bu du ru d cis in iv e si, ı net R g sin 0 + sin , + 0, 6 /s olur 6 G g fiekil-i h zln yor g G g fiekil-ii h zln y Şekil-I deki snsör g ivesi ile yukrı doğru hızlndığındn teki gerile kuvveti, + g g + g g olur Şekil-II deki snsör g ivesi ile şğı doğru hızlndığındn teki gerile kuvveti, g g g g olur Gerile kuvvetlerinin ornı ise; g olur g g 48 UVVE VE HAREE

13 ES 1 ÇÖZÜER DİNAİ 1 V(/s) Şe kil-iii te, 16 op l kuv vet sı fır ol du ğun dn iv e sı fır olur İp te ki ge ril e kuv ve ti, Cisin ivesi, 0 4 /s olur t(s) Bu n gö re, olur > 1 olur 4 sniye sonr cisin hızı, V t /s olur 7 sniyede ldığı yol, Σ x olur 1 I Sis te in iv e si, olur nin ye uyguldığı kuvvet, ( + ) ( + ) 6 olur II nin ye uyguldığı kuvvet, 6 6 olur Şe kil-i de, III uvvetler trf trf ornlnırs, olur 4 6 Sistein ivesi, 1 İpteki gerile kuvveti, 1 1 olur Şe kil-ii de, Sistein ivesi, İpteki gerile kuvveti, olur 4 Cise etki eden sürtüne kuvveti, k 0,40 1 N olur Cisin ivesi, G f s /s olur kg II40N G0N düfley duvr k0, yukr fl UVVE VE HAREE 49

14 h z 7 hız V V V V V 0 x x x x x t t t zn 0 t t t,, cisilerinin iveleri, V t, V, t V olur t,, cisilerinin kütleleri, zn uvvet ile ive doğru orntılı olduğundn, kuvvet-zn grfiğini ive-zn grfiği gibi düşünebiliriz Bu durud cisin hız-zn grfiği şekildeki gibi olur Cisin 0-t zn rlığınd ldığı yol, x olduğun göre 0-t rlığınd ldığı yol, Rx x + x + x + x + x 9x olur t, V V t V t V, t t olur V V t Bun göre > > olur 8 kg yty k0, düzle 1N 1N 6 1kg yty düzle 1N 1N Sürtüne kuvveti, G g kg k g 0, 10 G 0N 4N olur cisi için diniğin teel prensibini uygulrsk, G /s olur cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, N cisi ile rsındki sürtüne ktsyısı, k g 6 k110 k 0,6 olur Sistein ivesi, /s olur cisinin kütlesi, g kg olur 0 UVVE VE HAREE

15 9 Cisin AB yolund V(/s) ivesi, gsin 8 100,8 8 /s 4 Cis in B nok t sınd hı zı, 0 V t 81 8 /s Grfikte görüldüğü gibi, IBCI 8 16 olur 1 16 t(s) 11 h z V 0 t t t zn V I II III Hız-zn grfiğinde doğrunun eğii iveyi verir Net kuvvet ive ile doğru orntılıdır ive net kuvvet 0 t zn 0 t t t t t zn Net kuvvet, hız ve yer değiştire vektörleri II zn rlığınd ynı yönlüdür 10 fs I du ru d, Cisiler /s lik ive ile hızlndıklrın göre, net g kg 1 R 10 0k k 0k 4 k 0, olur II du ru d, ve cisilerinin yeni durud iveleri, net g kg R 10 0, /s olur g 1 1 G G Sistein ivesi, G G dir + + cisinin kütlesi rtrs ive zlır 1 G 1 G + olur G G olur Sistedeki cisinin kütlesi rtırılırs sistein ivesi zlır Yukrıdki bğıntılr göre, 1 : zlır : rtr UVVE VE HAREE 1

16 ES ÇÖZÜER DİNAİ 1 4kg II0N k? Cisi durkt olduğundn cisin ivesi, V t 1 /s olur Ort sürtüneli olduğundn sürtüne kuvveti, f s N olur Sürtüne kt syısı, kg 8 k410 1 k 0, olur HY 4kg HY kg 6kg G x N G x 48N G 0N 1 g 1 0 g Sis te 1 yö nün de h re ket eder Sis te in iv e si, net g g 10 / s olur R sniye sonr cisinin hızı, V t 4 /s olur 4 Sistein ivesi, net R g g 4 g 4 g olur cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, G g g CE VAP C g Cisilere etki eden kuvvetler şekilde gösteriliştir Sistein ivesi, Gx + Gx G /s olur cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, G x N olur g g g olur II8N kg k0, kg yty düzle ile cisileri rsındki sürtüne kuvveti, k g 0,10 6 N olur Sistein ksiu ivesi, fs 6 k s / olur UVVE VE HAREE

17 6 ve ci si le ri ni or tk h re ket et ti re bi le cek en bü yük kuv vet, k ( + ) k ( + ) 10 N olur cis i ne uy gu l nn 8 N luk kuv vet, ci si le ri or tk h re ket et ti rir 8 8 / s olur + + hlt CE VAP B 8 hız V V 0 t t t zn uvvet ile ive doğru orntılı olduğundn, kuvvet-zn grfiğini ive-zn grfiği gibi düşünebiliriz Bu durud cisin hız-zn grfiği şekildeki gibi olur ey 4kg N 9 kg k0, 0N II8N kg 7 g Cisi sbit hızl hreket ettiğine göre, ür 8 N olur Sürtüne kuvvetinden, ür k(g ) 8 0,4(40 4) /s olur 6kg Sürtüne kuvveti, k g 0,10 10 N olur cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, olur cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, ( + ) 0 ( ) 10 /s olur gerile kuvveti, N olur 10 ive kuvvet 6kg cisinin ivesi, olur cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, 6 1 olur cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, g /s olur gerile kuvveti, N olur 0 t t t zn fiekil-i 0 t t t zn fiekil-ii Hız-zn grfiğinde doğrunun eğii iveyi vereceğinden cisin ive-zn grfiği Şekil-I deki gibi olur Bu durud cise etkiyen yty kuvvetin znl değişi grfiği Şekil-II deki gibi olur UVVE VE HAREE

18 ES ÇÖZÜER DİNAİ 1 Sistein ivesi, olur net 1 R s / + 4 V(/s) 1 kg nin ye uyguldığı kuvvet, 10 6 N olur I I10N CE VAP D t(s) Cisin yvşl ivesi, V / s t olur Cise etki eden sürtüne kuvveti, net R 10 s s gsin7 7 gsin7 0 N olur Sürtüne kt syısı, kg 0 k10 Sistein ivesi, k 0,4 olur net R gsin 7 gsin , 6( ) /s olur Cisilere etki eden kuvvetler şekilde gösteriliştir G x gsin7 100,6 0 N olur 7kg II40N kg G x 0N 7 yty ( ) X (+) G 70N Sistein ivesi, net ( G G x) R + + ( ) s / olur gsinα α gsinα > gsinα olduğundn X cisi ( ) yönde düzgün hızlnır gsinα α cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, G 70 7 N olur 4 UVVE VE HAREE

19 6 sür kgcosi yty A j gsini 0 B 8 4kg f s k0, 7 60 C yty düzle Cisi sbit hızl hreket edebilesi için net kuvvetin sıfır olsı gerekir kgcosθ gsinθ kcosθ sinθ sin i k tnθ olur cos i AB bölüünde: k tn0 1 olur BC bölüünde: k ı tn 60 v olur k ı ve k sürtüe ktsyılrı ornlndığınd, k k k 1 ı k olur HY düfley 1kg 4kg g cisinin ivesi, olur cisine etki eden sürtüne kuvveti, k g 0, N olur cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, G g 410 (8 + 10) /s olur cisinin ivesi 1 /s olur CE VAP B G 10N 4N 9 G 0N kg gsin0 0 cisi için diniğin teel prensibini uygulrsk, G N g g 1 4 /s olur Sistei hrekete geçiren kuvvet, (G + G ) ( + ) N olur Sis te in iv e si, g + g sin 0 g g 0 4/s olur UVVE VE HAREE

20 cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, G 1 g yty düzle 1 kg olur cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, g g N olur Sistein ivesi, k k k fs fs g f + g fs + s G g 10 kg k0, kg Sürtüne kuvveti, k g 0,10 6 N olur ksiu ive, fs 6 k s / olur olur İki eşitlikten, fs g f f g f s s g s olur ve cisileri rsındki sürtüne ktsyısı k g g kg k 0, olur kuvvetinin en büyük değeri, 1 h z k ( + ) k ( + ) V 1 N olur CE VAP B V x 0 x t x t x t zn Cis in hız-z n gr fi ği şe kil de ki gi bi dir Gr fi ğe gö re, I, II ve III yr gı lr doğ ru dur CE VAP E 6 UVVE VE HAREE

21 Adı ve Soydı : Sınıfı : Nur : Aldığı Not : Bölü Yzılı Sorulrı (Dinik) ÇÖZÜER 1 G X 10N kg kg kg gsin7 7 yty 0 G X gsin N G 0N yty düzle kg gsin ) Sistein ivesi, net G G R + X / s olur + b) cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, G N olur V B x10 k0, ) Cisin ivesi, g(sinα kcosα) g(sin kcos ) 10(0,8 0,0,6) 10(0,8 0,) 100, /s olur b) Cisin ldığı yoldn, x 1 t 10 1 t t 4 A 8 4 Sistein ivesi, sin sin g + g , , /s olur cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, gsin 100, N olur N kg yty k0,1 düzle N k0, kg gsin ) ve cisilerine etki eden sürtüne kuvvetleri, k g 0,110 N k gcos 0,100,6 N olur Sistein ivesi, net R g sin ( fs+ fs) , ( + ) + /s olur t s olur c) Cisin B noktsın geldiği nd hızı, V t 10 /s olur b) cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, 9 N olur UVVE VE HAREE 7

22 yty II0N 7 k0, A G4N N46N,4kg O x 16N y 1N 16 B yty düzle ) Sürtüne kuvveti, kn 0,46 9, N Cisin ivesi, net x fs R 16 9, 68, / s olur 4, 4, b) Cisin B noktsındki hızı, V x V 16 V 64 V 8 /s olur 8 kg k0, kg ve cisilerine etki eden sürtüne kuvveti, k( + )g 0,( + )10 10 N olur Sistein ivesi /s olduğun göre, fs N olur 6 Sistein ivesi, net R ( G + G ) HY düfley G 0N II60N kg kg /s olur G 0N cisine diniğin teel prensibi uygulnırs, G 0 6 N olur 9 ve cisilerine etki eden kuvvetler, G ı (g + ) (10 + ) 4 N G ı (g + ) (10 + ) 0 N olur kg hlt /s kg G 4N G Sistein ivesi, 0N ı G G s / olur + + gerile kuvveti, G ı ı 4 6 N olur 7 ey 7 kg 8N 10 II40N 4kg G X 7 yty düzle k0 8kg yty düzle İpteki gerile kuvveti 8 N olduğun göre rbnın ivesi, gsin7 + cos7 100,6 + 0, /s olur Cisiler yrı yrı düşünüldüğünde, k g 0, N fs / s olur 4 4 fs 16 / s olur 8 8 UVVE VE HAREE

23

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a

DİNAMİK BÖLÜM 7 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. L cisminin ivmesi, al = = 3a DİNAİ BÖÜ 7 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER h z 1 h z V V V θ V V 0 t t t, ve cisilerinin iveleri; V V V t 0 t V 0 V t 0 t zn 0 θ t zn Hız-zn rğinin eğii iveyi verir V V V cisinin ivesi, t t V cisinin ivesi,

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 3. Konu NEWTON UN HAREKET YASALARI TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 3. Konu NEWTON UN HAREKET YASALARI TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI SORU BANASI. ÜNİE: UVVE VE HAREE. onu NEWON UN HAREE YASAARI ES ÇÖZÜMERİ est in Çözüleri. yty Newton un Hreket Yslrı k g 6k 6 kg v sbit g N g.sin N, 5 N olduğundn dh büyüktür (). O hâlde siste ok

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER NEWTON IN HAREKET YASALARI

TEST 1 ÇÖZÜMLER NEWTON IN HAREKET YASALARI TEST 1 ÇÖZÜMER NEWTON IN HAREET ASAARI 1 P P 3 3 1 (/s) Şekil-I Şekil-II Şekil-III Or sürünesiz olduğundn kuvve ile ive doğru ornılıdır Bu durud, 3 3 P olur Bun göre, > P olur CEAP B ESEN AINARI 6 - grfiğinin

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

Fizik 101: Ders 8 Ajanda

Fizik 101: Ders 8 Ajanda Fizik 0: Ders 8 Ajnd Sürtüne Engelleyici kuvvetler Son(uç) hız Çok prçcıklı sistelerin diniği Atwood kinesi Eğik düzlede iki kütleli genel durulr İlginç probleler Sürtüne (özetle): Sürtüne iki yüzey rsınd

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

3. Ünite 3. Konu Newton'un Hareket Yasaları

3. Ünite 3. Konu Newton'un Hareket Yasaları NEWTON'UN HAREKET ASALARI 1. Ünite. Konu Newton'un Hreket slrı A nın nıtlrı 1. Sürtüne kueti sürtünen yüzeylerin...... büyüklüğüne bğlı değildir. 1. Ms örtüsü hızl çekildiğinde, örtü üstündeki cisilere

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 9. BÖÜM ESİŞE UVVEERİ DEESİ MDE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜMERİ.....cos 0 0 0.sn.cos..sn mvkg 0v Csm dengede olduğun göre, ve kuvvetler bleşenlerne yrılırs,.sn.sn.cos +.cos eştlkler sğlnır. Bu durumd verlen eştlklerden

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

Newton un Hareket Yasaları. Test 1 in Çözümleri 6. Z Y

Newton un Hareket Yasaları. Test 1 in Çözümleri 6. Z Y 14 Newton un Hreket Yslrı 1 est 1 in Çözüleri 6. Z Y v sbit 1. Eylesizlik, bşlngıçtki duruu koruktır. Bir bşk ifdeyle, bir cisi duruyors dursın dev eder. Bir ilk hızı vrs o hızl yolun dev eder. Bun göre

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Newton un Hareket Yasaları. Test 1 in Çözümleri

Newton un Hareket Yasaları. Test 1 in Çözümleri 14 Newton un Hreket Yslrı 1 est 1 in Çözüleri. 1. Eylesizlik, bşlngıçtki duruu koruktır. Bir bşk ifdeyle, bir cisi duruyors dursın de eder. Bir ilk hızı rs o hızl yolun de eder. Bun göre erilen her üç

Detaylı

4. m kütleli cisim KL bölümünde

4. m kütleli cisim KL bölümünde NEWON UN HAREE YASAARI - DO ADA EME UEER ES -. Do ada dör eel kuvve vard r. Bu kuvvelerden küle çekii ve orenz kuvvelerinin enzili sonsuz di erlerinin enzili çok küçükür. fiidde olarak da bu kuvveler farkl

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

4. m = 4 kg. 8 = k 40. k = 1 5. Yanıt A dır kg. Nihat Bilgin Yayıncılık. F net = F f s. F net = 15 (k N) F net = 15 ( 30) 3. Yanıt D dir.

4. m = 4 kg. 8 = k 40. k = 1 5. Yanıt A dır kg. Nihat Bilgin Yayıncılık. F net = F f s. F net = 15 (k N) F net = 15 ( 30) 3. Yanıt D dir. uet e Newton'un Hreket Yslrı 1 Test 1 in Çözüleri 4. = 4 kg f s 1. = 4 kg = 1 N f s = k N 8 = k 4 k = 1 5 = net / = 1 = 3 /s 4 5. 3 kg. f s = 1 N Cisi hrekete geçediğine göre sttik sürtüne kueti 1 N dur.

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

Newton un Hareket Yasaları. Test 1 in Çözümleri

Newton un Hareket Yasaları. Test 1 in Çözümleri 1 Newton un Hreket Yslrı 1 est 1 in Çözüleri. X 1. Eylesizlik, bşlngıçtki duruu koruktır. Bir bşk ifdeyle, bir cisi duruyors dursın de eder. Bir ilk hızı rs o hızl yolun de eder. Bun göre erilen her üç

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHEDİSLİK MEKİĞİ DİMİK MDDESEL OKTLI DİMİĞİ www.kin.selcuk.edu.tr DİMİK MDDESEL OKTLI DİMİĞİ İÇİDEKİLE 1. GİİŞ - Konu, Hız e İe - ewton Knunlrı. MDDESEL OKTLI KİEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlede Eğrisel

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı

TEST Ser best düş me de ha re ket li nin her sa ni ye ara lı ğın da al dı ğı yol lar gös te ril miş tir. = = olur. t t. Kürelerin kesit alanları

TEST Ser best düş me de ha re ket li nin her sa ni ye ara lı ğın da al dı ğı yol lar gös te ril miş tir. = = olur. t t. Kürelerin kesit alanları ES ÇÖZÜMER AIŞAR. Ser bes düş e de re ke li nin er s ni ye r lı ğın d l dı ğı yl lr gös e ril iş ir. 3 3 + 3+ 5 9 7 7 3 5 7 3 3. r r Şekil - I ürelerin kesi lnlrı ız 0 Şekil - II zn A rr A II. yl A r(r)

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI Bölü - EYEMSİZİ PRENSİBİ NEWON'UN HAREE ANUNARI DİNAMİĞİN EME PRENSİBİ Bir cisi üzerine etkin eden net kuvvet sıfır ise, cisin o andaki hareket duruunu koruak isteesi olayına denir. Bir cisi üzerine net

Detaylı

1. y(m) Kütle merkezinin x koordinatı x = 3 br olduğundan, Kütle merkezinin x koordinatı, ... x KM = = 5m + 4m K = 10m olur.

1. y(m) Kütle merkezinin x koordinatı x = 3 br olduğundan, Kütle merkezinin x koordinatı, ... x KM = = 5m + 4m K = 10m olur. 0. BÖLÜM AĞIRLI MEREZİ ALIŞTIRMALAR ÇÖZÜMLER AĞIRLI MEREZİ. y(m) m m m 8m (m) 0 8m ütle mekezinin koodintı, m+ m+ M m + m + m.( ) + m. + 8m. + m.( ) + 8m. m+ m+ 8m+ m+ 8m + 9+ 8+ 6 8 m olu. ütle mekezinin

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları Test Çözümleri

Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları Test Çözümleri 1 Kuet e Newton Hreket Yslrı est Çözüleri 3. est 1'in Çözüleri 1 q1 q + + 1. 1 Etkileşi hâlinde oln iki cisi rsınd her zn bir kuet çifti Bu kuetlere etki e tepki kuetleri dı erilir. Durn cisileri hrekete

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

ÇÖZÜMLER HAREKET. 4. hız. t(s) zaman

ÇÖZÜMLER HAREKET. 4. hız. t(s) zaman TEST ÇÖZÜMER HAREET. rlığınd rç durmkdır. (m) o rlığınd rcın ı sbiir. o o o II. yrgı ynlışır. o nınd bşlngıç noksın oln uzklığı: o o o III. yrgı ynlışır.. nın d cis min konum ko nu mu ir. I. yr gı doğ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 3. Konu NEWTON UN HAREKET YASALARI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 3. Konu NEWTON UN HAREKET YASALARI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KONU ANLAIMLI 1. ÜNİE: KUVVE VE HAREKE. Konu NEWON UN HAREKE YASALARI EKİNLİK VE ES ÇÖZÜMLERİ Newton un Hreket Ylrı 1. Ünite. Konu (Vektörler) 5. tepki kuvveti A nın Çözüleri 1. I II III etki

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI . SINIF NU ANAIMI. ÜNİE: BASİ HARMNİ HAREE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ . Ünite. onu Etinli A nın Çözüleri.. f b. v x ~ R 05 s r v x R 0 v x 0 /s c. x ~ R Bsit Hroni Hreet r x R 0 x 0 /s A B. ( ) (+) A( 5) yty

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet,

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet, . BÖÜ PARA HAAR AIŞIRAAR - ÇÖZÜR PARA HAAR. X X q Y Y q G X G Y fiekil-ι fiekil-ιι Şe kil-ii e cis i ne et ki een kuv vet ler ay nı yön e net e. a g. a. g. q a. Şe kil-i ve Şe kil-ii e X ve Y ci si le

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 ÖÜ EEREİ İDÜSİ DE SRU - DEİ SRURI ÇÖZÜERİ anyetk akı değşm DU = U U = 0 Wb/m olur 40cm 50cm - uçlarında oluşan ndüksyon emk sı f D DU t ( ) = 4V olur 05 Çerçevenn alanı = ab = 4050 = 000 cm = 0 m olur

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER ES ÇÖÜER BASİ AİNEER. ( ) Sis tem den ge de ol du ğu na gö e, nok ta sı na gö e tok alı sak; ( ). 4 +.. +. 8 4 + 4 0 4 olu. CEVA A yi de ğiş ti me den eşit li ği sağ la mak için, a kü çül tül meli di.

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK ÖĞRETMENİ AAN BİGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMERİ FİZİ. v 0 c 0 036c c 0 ñú 0,36 3. Negtif yüklü elektroskob dokunduğund yprklr hreket etiyors nin işreti ile elektroskobun yük işretleri ve potnsiyelleri ynıdır.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız e İme - Newton Knunlrı 2. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlemde Eğrisel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

Bölüm- Parametrik Hesap

Bölüm- Parametrik Hesap MAK 0: İNAMİK r. Ahmet Tşkese Fil hzırlık ölüm- Prmetrik Hesp 1 ölüm-rijit Cisim Sbit merk. Etr. döme * θ = 6 devir dödüğüde 4(6=3θ C θ C = 8 devir 8(5=4.5(θ A θ A = 8.889 devir α A =rd/s ω A = t + 5 rd/s

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları Test Çözümleri

Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları Test Çözümleri Kuet e Newton Hreket Yslrı est Çözüleri est 'in Çözüleri.. Etkileşi hâlinde oln iki cisi rsınd her zn bir kuet çifti Bu kuetlere etki e tepki kuetleri dı erilir.. : Etki : epki Etki: ekerlek, yolu itiyor.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜ RJİ D SRU - Dİ SRUARI ÇÖZÜRİ F 0 F 00 7 F 8 düzle F uvvetinin bileşeni iş yapar uvvetin cisi üzerine yaptığı iş, nerjinin orunuundan, F f sür f sür F düzle CA D W F F cos7 00 0,8 8 640 J CA C F fieil-ι

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27 ŞĞ RAS BÖÜ 7 ODE SORU DE SORUAR ÇÖZÜER 4 9 = = & = 9 5 = = & = 5 = = = 9 5 3 5 olur,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > > ilişkisi vardır 5 V ESE YAYAR V V,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > >

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER KÜTLE ÇEKİMİ VE KEPLER KANUNLARI

TEST 1 ÇÖZÜMLER KÜTLE ÇEKİMİ VE KEPLER KANUNLARI ES ÇÖZÜE ÜE ÇEİİ E EE ANUNAI O u uydu ezeenin kütlesi yaıçapı ise yüzeyindeki çeki ivesi a ( ) 4 ezeenin dışındaki çeki ivesi a ( ) ezeenin içindeki ve üzeindeki çeki ivesi a d eşitliğinden bulunu ve d

Detaylı

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER BÖÜ BASİ AİNEER AIŞIRAAR ÇÖZÜER BASİ AİNEER yatay düzlem 0N 0N 0N 0N fiekil-i fiekil-ii yatay düzlem 06 5 06 7 08 He iki şe kil de de des te ğe gö e tok alı nı sa a) kuvvetinin büyüklüğü 04 + 08 80 + 60

Detaylı

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ ÜTE VE AĞIRI MEREZİ BÖÜM 0 Alıştıala ÇÖZÜMER ütle ve Ağılık Mekezi y() () 0 ütle ekezinin koodinatı, + + M + + ( ) + + + ( ) + + + + + + 9+ 8+ 6 8 olu y() A 0 () 5 ütle ekezinin koodinatı b olduğundan,

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ SIIRIN DIRM UETİ BÖÜM 4 lıştırmalar ÇÖZÜMER Sıvıların alırma uvveti üzen cisimler için; kal- r ma kuv ve ti cis min ağ r l ğ na eflit tir Öy ley se, b s c c 5 64 4 4,8 g/cm 5 4 ü zen ci sim ler için kal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5. BÖÜ AIŞAR DE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜERİ. I. yl: Cisim sn iki saniyede 8 m yl aldığına öre, plam aldığı yl,. saniyede. saniyede. saniyede 4. saniyede + 5. saniyede plam yl : 5 m 5 m 5 m 5 m 45 m 8 m 5

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET TEST ÇÖZÜER DOĞRUSA HAREET 3 3 a a 3 3 Hız- grafiğinin eğimi ivmeyi verir Bu durumda nin ivmesi; 3 a ana nin ivmesi a ana Bu durumda a a Hız- grafiğinin alında kalan alan yolu verir nin aldığı yol ( +

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM 1 ISI VE SICAI MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. Isı ve sı ak lık la il gi li ola rak ısı ka lo ri met re ka bı ile, sı ak lık ter mo met re ile öl çü lür. I. yargı doğrudur. Sı ak lı ğı bü yük

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ODE SORU - DEİ SORUAR ÇÖZÜERİ 4 4 5 fl n n aynalarda yans ma say lar n n oran, n : 5 n : 6 n n = 5 6 olur Şekilde görüldüğü gibi;, 4 ve 5 fl k fl nlar ve düzlem aynalar ndan yans d

Detaylı

12-B. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi fizik alanında çalışma yapmamıştır?

12-B. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi fizik alanında çalışma yapmamıştır? Fizik Biliine Giriş AZANIM AVRAMA. Hngisi fiziğin lt dllrındn biri değildir? A) Meknik B) Optik C) Terodinik D) Mnyetiz E) Genetik. Aşğıdki bili insnlrındn ngisi fizik lnınd çlış ypıştır? A) Albert EINSTEIN

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT)

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) 2005 Hsn Şhin KIZILCIK hskizilcik@gzi.edu.tr Bill GÜNEŞ bgunes@gzi.edu.tr Gzi Üniersitesi, Gzi Eğitim kültesi, OMAE Bölümü, izik Eğitimi

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 YGS-YS GOMTRİ ÖZT ÇÖZÜMRİ TST 1 1. 1. y 1 1 + 1 1ʺ 1 1ʹ 17 0ʹ 1 1ʹ ʹ + ʹ 1ʺ ʹ + ʹ 1ʺ 7 0ʹ 1ʺ 0 0ʹ 1ʺ bulunur. 1 y < + 1 y dir. y < 7 + 1 < 7 0 < < 1 in en büyü tm syı değeri 17 in en üçü tm syı değeri

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU 6 Ü Çözümler. TST 6-,7 ÇÖÜR,6 5. Bir cismin görüntüsünün nerede görüneceğini bkn kişinin bulunduğu yer belirlemez. nin görüntüsü nolu noktd olduğu için her iki gözlemci ynı yerde görür. V 3,5 6. 7 kez

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER BÖLÜM 7. Alıştırmalar. Transformatörler. Sınıf Çalışması

TRANSFORMATÖRLER BÖLÜM 7. Alıştırmalar. Transformatörler. Sınıf Çalışması TRAFORATÖRER BÖÜ 7 Alıştırmalar. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 500 & 0 50. 50 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4 A ınıf Çalışması A ampermetresnn gösterdğ değer 4A

Detaylı