YURTDIŞINDA YAŞANAN SORUNLAR TANINMIŞ MARKA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTDIŞINDA YAŞANAN SORUNLAR TANINMIŞ MARKA"

Transkript

1 NASIL MARKA OLUNUR? YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA MARKA NASIL KORUNUR? YURTDIŞINDA YAŞANAN SORUNLAR TANINMIŞ MARKA U ğ ur G. YALÇINER YALÇINER PATENT ve DANIŞ MANLIK Ltd. Ş ti. Gn. Md. Türk Patent Enstitüsü Kurucu Baş kanı Patent ve Marka Vekilleri Derneğ i Baş kanı İstanbul Ortadoğu ve uzakdoğu ülkelerinde marka tescil işlemleri ve diğer hakların korunması, Irak ta marka tescilinde bilinmesi gerekenler, Uluslararası fuarlarda karşılaşılabilecek olası sorunlar ve alınması gereken önlemler, Marka oluşumunda tescilin önemi ve markalaşma için tescil dışında yapılması gereken diğer işlemler Tanınmış marka olmanın kriterleri Yurtdışı Marka Tescillerinde alınan ofis kararları (tümden red, kısmi red) karşısında yapılması gerekenler 1

2 İÇERİK 2 / 2 Tescil öncesi Marka ön araştırmasının önemi Yurtdışı Marka Tescillerinde alınan ofis kararları (tümden red, kısmi Yurtiçi ve yurtdışı Marka Tescil İşlemlerinde Vekilin Önemi Vekillik, Vekillerin Yğkümlülükleri, Yurtiçi ve yurtdışında Vekil Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususular Marka İzlemenin Önemi Latin harflerinin dışındaki dillerde marka tescilinde ülke alfabesinde tescilin gerekliği ve önemi, Marka ihlalleri karşısında yapılacak işlemler (Türkiye ve diğer ülkeler) Internet alan adları ve alan adı uyuşmazlıkları, çözüm yolları (ulusal ve uluslararası uygulamalar, maliyetler) SORULAR VE YANITLAR IRAK Irak ta Erbil ve Bağdat olarak iki ayrı marka başvurusu yapılabilmektedir. Erbil deki başvuru Bağdat ı kapsamamaktadır. Bağdat ta markanın tescile bağlanmasının ardından Bağdat Resmi Ofisi, talimat verilmesi durumunda, söz konusu markanın tescile bağlandığını Erbil Resmi Ofisi ne bildirmektedir; Ancak Bağdat Resmi Ofisi şu aşamada henüz başvurularını incelemektedir. Bu nedenle marka başvurularının tescile bağlanması 4-5 yılı alabilmekte ve bu süre Resmi Ofis in çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir. 2

3 IRAK Bağdat taki marka başvurularında alt sınıf uygulaması vardır. Bağdat taki alt sınıf uygulamasının aksine Erbil de böyle bir uygulama yoktur. Tescil alınmak istenen sınıf ve emtialar kapsamında başvuru dosyalanmaktadır. ERBİL e tescil 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Erbil deki başvuru Bağdat ı kapsamamaktadır. Bağdat taki başvurunun Erbil de geçerli olması için markanın önce Bağdat ta tescile bağlanması şarttır. Bağdat taki tescil süresi uzun olduğundan hem Bağdat hem de Erbil de ayrı ayrı tescil yapılması önerilir. IRAK Erbil Patent Ofisi tescil belgesi üzerinde hem distribütörün hem de esas marka sahibinin unvanını belirtmektedir. Marka koruması/tescil hakkı marka sahibinde saklıdir. Malların dağıtılması hakkı distribütöre verilmektedir. Bu şekilde her iki tarafın (hem marka sahibine hem de distribütöre) da hak sahibi olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Uygulamanın diğer bir amacının da distribütörlerin, marka sahibinin elinden tescil hakkını almasının önlenmesidir. Yasal olarak söz konusu uygulamaya karşı itiraz etme hakkı her zaman vardır. Müvekkiller ilk derece mahkemesi nezdinde Erbil de alınan tescile karşı dava açma hakkına sahiptir. 3

4 IRAK MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Marka tescili mal/hizmet esaslı olup altsınıf uygulaması vardır. Ofis incelemesi sonrası başvuru yayınlanır İtiraz süresi 90 gündür. Koruma süresi 10 Yıldır. Markanın kullanımında arapça tercümenin markanın üst kısmında ve daha büyük puntolarla yazılı olarak kullanılması gerekir. Siyah beyaz marka örneği tüm renklede kullanım hakkı sağlar. Noter onaylı vekaletname ve diğer belgelerin (Ticaret Sicil vs) gereklidir. Tescil süresi yaklaşık 4-5 yıldır. IRAK MARKA İHLALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER Öncelikle ihlal edenin marka tescilinin olup olmadığına ilişkin Marka araştırması yapılmalıdır. Pazar araştırması ve ihlalin tesbiti gerekir. Mahkeme süreci 2 yıldan fazla sürer. Doğal olarak her davanın süreci farklıdır. Irak ta ödenecek Mahkeme masrafları yaklaşık 10,000 US$ dır. 4

5 Uluslararası fuarlarda karşılaşılabilecek olası sorunlar ve alınması gereken önlemler Fuar ın gerçekleştiği ülke hukuku geçerlidir. Türkiye deki tesciller sadece öncelikli hak sahibinin ispatı için kullanılabilir. Fuarda sergilenecek ürünlerin fuarın düzenlendiği ülkede başkasının haklarını ihlal etmediği huussunda önceden araştırma yapılması yararlı olacaktır. Ancak kimi zaman (özellikle desenlerde) bu mümkün olamamaktadır. En azından Türkiye ve/başka ülkelerdeki tescil belgelerinin örneklerinin fuarda bulundurulması yararlı olacaktır. Marka oluşumunda tescilin önemi ve markalaşma için tescil dışında yapılması gereken diğer işlemler Marka tescili özellikle şarttır. Marka, kullanılacağı tüm ülkelerde, kullanıldığı mal ve hizmetler için tescil ettirilmelidir. TESCİL Marka tescil edilmiş olsa dahi başkalarının marka başvurularının ulusal/bölgesel ofislerde izlenmesi gerekir. Zira bazı ülkelerde (OHIM dahil) benzerlik araştırması yapılmaz. İZLEME Benzer marka yayınlarına ulusal / bölgesel ofisler nezdinde itiraz edilmesi. İTİRAZ İhlal durumlarında ulusal hukuk çerçevesinde ihtar/dava yollarına gidilmesi. İHTARNAME / DAVA 5

6 TANINMIŞ MARKA Rolce Royce Tanınmış Markalar 1- Meşhur Marka 2- İyi bilinen Marka 3- İtibarlı Marka Rolce Royce 6

7 TANINMIŞ MARKA KRİTERLERİ (18 adet) 1. Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi), 2. Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dışı tesciller nelerdir?) 3. Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir? TANINMIŞ MARKA KRİTERLERİ 4. Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği), 5. Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) 6. Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (davalar, itirazlar... Vb.) 7

8 TANINMIŞ MARKA KRİTERLERİ 7. Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir? 8. Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları. 9. Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.), TANINMIŞ MARKA KRİTERLERİ 10. Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? 11. Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb. kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı? 12. Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir'? 8

9 TANINMIŞ MARKA KRİTERLERİ 13. Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir? 14. Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (örnek:sadece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları içine alan bir tescil.) 15. Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? TANINMIŞ MARKA KRİTERLERİ 16. Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari alan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu? 17. Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek:araba markası ile ciklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi? 18. Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge. 9

10 YURTDIŞI MARKA TESCİLLERİNDE ALINAN OFİS KARARLARI (TÜMDEN RED, KISMİ RED) KARŞISINDA YAPILMASI GEREKENLER Yurdışı vekilden hemen görüş istenmesi (sürecin, itirazın başarı şansının, itirazda kullanılabilecek dokümanların, ücretin, sürenin... öğrenilmesi) Ofis kararının en iyi şekilde incelenmesi, İtirazın kabul şansının değerlendirilmesi, Süreler? İtirazda kullanılması olası delillerin belirlenmesi Karşı argümanların belirlenmesi, Redde mesnet marka(lar)ın durumlarının ve karşı işlemlerin belirlenmesi (kullanım değerlendirmesi, hükümsüzlük alepli işlemler..) LATİN HARFLERİNİN DIŞINDAKİ DİLLERDE MARKA TESCİLİNDE ALFABESİNDE TESCİLİN GEREKLİĞİ VE ÖNEMİ ÇİN, JAPONYA GÜNEY KORE, ARAP LERİ, RUSYA,... 10

11 MARKA İHLALLERİ KARŞISINDA YAPILACAK İŞLEMLER (TÜRKİYE VE DİĞER LER) İHTAR / İHBAR (gerekir ise doğrudan Asil ya da Vekili görüşme) DAVA 11

12 Marka Tescili Öncesi ve Sonrası? Tescil Başvurusu Öncesi Tescil İşlemleri Tescil Sonrası İşlemler Başvuru Tescil Marka ön Araştırması Benzer Markaların Kullanım Araştırması Araştırma (SEARCH) İzleme (WATCH) Benzer Marka Yayınları 12

13 ANKET / QUESTIONNAIRE ABD ALMANYA ARJANTİN AVUSTRALYA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BREZİLYA BULGARİSTAN CEZAYİR ÇEK CUMHURIYETI ÇİN ENDONEZYA ESTONYA FİLİPİNLER FRANSA GÜRCİSTAN Gönderilen : 44 Ülke HİNDİSTAN HOLLANDA İNGİLTERE İSPANYA İSRAİL İTALYA JAPONYA KANADA KAZAKİSTAN KORE LİTVANYA LÜBNAN MAKEDONYA MEKSİKA MISIR Yanıt Alınan : 33 Ülke OHIM POLONYA PORTEKİZ ROMANYA RUSYA SİNGAPUR SURİYE SUUDİ ARABİSTAN TAYLAND TAYVAN TUNUS UKRAYNA VIETNAM YUNANİSTAN ABD KANADA MEKSİKA ARJANTİN Yanıt alınan ülkeler (33 Ülke) ALMANYA AVUSTURYA BULGARİSTAN ÇEK CUMHURIYETI ESTONYA İTALYA MAKEDONYA OHIM POLONYA PORTEKİZ ROMANYA YUNANİSTAN RUSYA UKRAYNA KAZAKİSTAN MISIR BİRL. ARAP EMİRLİKLERİ SURİYE SUUDİ ARABİSTAN TUNUS ÇİN ENDONEZYA FİLİPİNLER HINDISTAN JAPONYA GÜNEY KORE SINGAPUR TAYLAND TAYVAN 13

14 ANKET SORULARI GRUP 1 ARAŞTIRMA ve BAŞVURU ÜCRETLERİ SEARCH and FILING FEES GRUP 2 RESEN RED? İTİRAZ ÜCRETLERİ? Ex OFFICIO REFUSAL? OPPOSITION FEES? GRUP 3 MAHKEME ÜCRETLERİ ve SÜRELER? COURT FEES AND DURATIONS? ANKET SORULARI Grup 1 ARAŞTIRMA ve BAŞVURU ÜCRETLERİ? SEARCH and FILING FEES? Ön Araştırma Ücreti : (1 kelime 1 sınıf)? Analiz Yok Ön Araştırma Ücreti : (1 şekil, 1 sınıf)? Analiz Yok Marka Başvuru ücreti : (1 sınıf için) (Sadece başvuru ücreti)? The fee for search of a trademark (1 word mark for 1 class)? No Analysis The fee for search of a trademark (1 device mark for 1 class)? No Analysis The estimated fee for filing a trademark application for 1 class. (Only filing fee)? 14

15 ANKET SORULARI Grup 2 RESEN RED? İTİRAZ ÜCRETLERİ? Önceki benzer markanın Ofis tarafından Resen reddi mümkün mü? Evet / Hayır Marka Başvurusunun yayınından sonra itiraz süresi? Marka yayınına itiraz ücreti : (özel hizmet hariç)? Yayına itiraza verilen karara karşı Ofis nezdinde Temyiz süresi? Yayına itiraza verilen karara karşı Ofis nezdinde Temyiz süresi? Ex OFFICIO REFUSAL? OPPOSITION FEES? Is it possible ex officio refusal of a trademark application due to earlier similar marks? Yes / No The opposition period after publication of a trademark application? Fee for filing opposition against publication of a trademark application (w/o special services)? The appeal period after receiving decision of opposition? Fee for filing appeal against decision of opposition without special services? ANKET SORULARI Grup 3 MAHKEME ÜCRETLERİ ve SÜRELER? Markanın Hükümsüzlük Davasının ilk derece Mahkemede Sonuçlanma Süresi? Markanın Hükümsüzlük Davasının Temyiz Mahkemesinde Sonuçlanma Süresi? Marka Hükümsüzlük Davasının Kararının kesinleşmesine kadar taraflardan birinin ödediği ücretler toplamı Markanın Kulanmama süresi ve Başlangıcı? COURT FEES AND DURATIONS? Duration for getting decision a case for an invalidation (revocation) of a trademark at the first instance court? Duration for getting decision from Appeal Court for an invalidation (revocation) action of a trademark? Real cost spent by one of the parties until getting the final decision (including appeal) for an invalidation (revocation) action Hayır / Non use period for a registered trademark, its starting date? 15

16 ANKET DEĞERLENDİRME ve KARŞILAŞTIRMA Grup 1 ARAŞTIRMA ve BAŞVURU ÜCRETLERİ DEĞERLENDİRME 1 Kelime 1 sınıf araştırma ücretleri (Analiz ve Hukuki Görüş Hariç) Grup 1 Araştırma 1 kelime 1 sınıf ABD 787 POLONYA 495 AVUSTURYA 450 JAPONYA 400 İTALYA 330 SUUDİ ARABİSTAN 281 SINGAPUR 244 RUSYA 225 GÜNEY KORE 224 KANADA 219 UKRAYNA 200 TAYVAN 180 ROMANYA 150 FİLİPİNLER 150 TUNUS 150 MISIR 149 TAYLAND Ülke toplam 5911 Ülke başına 197 Grup 1 Araştırma 1 kelime 1 sınıf ÇEK CUM. 130 BİRL. ARAP EMR. 124 BULGARİSTAN 116 ESTONYA 100 KAZAKİSTAN 97 HINDISTAN 95 MEKSİKA 95 MAKEDONYA 90 SURİYE 86 ÇİN 75 YUNANİSTAN 70 PORTEKİZ 40 ENDONEZYA 19 OHIM Ülkeler/OHIM? ALMANYA time basis ARJANTİN 16

17 Grup 1 ARAŞTIRMA ve BAŞVURU ÜCRETLERİ DEĞERLENDİRME 1 Şekil 1 sınıf araştırma Üc. (Analiz ve Hukuki Değerlendirme Hariç) Grup 1 Araştırma 1 Şekil, 1 sınıf AVUSTURYA 450 JAPONYA 400 RUSYA 330 ABD 296 SUUDİ ARABİSTAN 281 UKRAYNA 250 ROMANYA 250 SINGAPUR 244 GÜNEY KORE 224 KANADA 219 KAZAKİSTAN 165 FİLİPİNLER 150 MISIR 149 TAYLAND 140 ÇEK CUM. 130 PORTEKİZ 120 MEKSİKA Ülke toplam 4458 Ülke başına 194 Grup 1 Araştırma 1 Şekil, 1 sınıf ÇİN 105 ESTONYA 100 HINDISTAN 95 TUNUS 93 MAKEDONYA 90 YUNANİSTAN 70 POLONYA Saat ücreti İTALYA TAYVAN Saat ücreti BİRL. ARAP EMR. BULGARİSTAN SURİYE ENDONEZYA OHIM? ALMANYA Saat ücreti ARJANTİN Grup 1 ARAŞTIRMA ve BAŞVURU ÜCRETLERİ DEĞERLENDİRME 1 Sınıf Marka Başvuru Ücretleri Grup 1 1 Sınıf Marka Başvuru Ücreti OHIM 1800 SUUDİ ARABİSTAN 1347 RUSYA 1000 AVUSTURYA 939 ALMANYA 750 JAPONYA 620 ÇEK CUM. 569 YUNANİSTAN 560 MEKSİKA 533 KANADA 519 POLONYA 518 ABD 465 İTALYA 460 SINGAPUR 459 TAYVAN 450 TUNUS 438 ESTONYA 430 Grup 1 1 Sınıf Marka Başvuru Ücreti BULGARİSTAN 425 GÜNEY KORE 401 ROMANYA 400 KAZAKİSTAN 400 ARJANTİN 385 BİRL. ARAP EMR. 375 ÇİN 364 UKRAYNA 350 ENDONEZYA 337 SURİYE 288 HINDISTAN 260 PORTEKİZ 225 TAYLAND 220 FİLİPİNLER 176 MAKEDONYA 110 MISIR Ülke toplam Ülke başına

18 THOMSON COMPUMARK MARKA ÖN ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ (ANALİZ DAHİL HUKUKİ GÖRÜŞ HARİÇ) KELİME MARKASI (1 sınıf) Standard Araştırma 5 iş günü (Analiz dahil, hukuki görüş hariç) Hizmet Ücret Madrid Anlaşma + Protokol Markalarında Araştırma 139 Topluluk Markalarında Araştırma 139 Madrid Anlaşma + Protokol + Topluluk Markalarında Araştırma 139 ABD 625 İtalya 185 Fransa 185 Almanya 380 THOMSON COMPUMARK MARKA ÖN ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ (ANALİZ DAHİL HUKUKİ GÖRÜŞ HARİÇ) ŞEKİL MARKASI (1 sınıf) Standard Araştırma 5 iş günü (Analiz dahil, hukuki görüş hariç) Hizmet Ücret Madrid (Anlaşma + Protokol) Markalarında Araştırma 230 Topluluk Markalarında Araştırma 230 Madrid (Anlaşma + Protokol) + Topluluk Markalarında Araştırma 230 Avusturya 271 Fransa 271 Almanya

19 THOMSON COMPUMARK MARKA ÖN ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ Aynı / Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Marka Tarama (24 Saat içinde) WISS (Worldwide Identical Screening Search) 1 9 Marka için ve 1 15 sınıf için Tüm Dünyada RISS (Regional Identical Screening Search) 1 9 Marka için ve 1 15 sınıf için Bölgesel KISS (Country Based Identical Screening Search) 1 9 Marka için ve 1 15 sınıf için Ülkesel Grup 2 RESEN RED ve YAYINA İTİRAZLAR SÜRE? ÜCRET? 19

20 Grup 2 RESEN RED? ALMANYA ABD ARJANTİN BİRL. ARAP EMİR. ÇEK CUMHURIYETI ÇİN ESTONYA FİLİPİNLER HINDISTAN JAPONYA KANADA GÜNEY KORE MEKSİKA POLONYA PORTEKİZ RUSYA SINGAPUR SURİYE SUUDİ ARABİSTAN TAYLAND TAYVAN UKRAYNA YUNANİSTAN Resen RED? Evet / Hayır, but Hayır / Not used ALMANYA AVUSTURYA BULGARİSTAN ENDONEZYA İTALYA KAZAKİSTAN MAKEDONYA OHIM ROMANYA TUNUS Resen RED? Evet / Hayır Evet, Ancak Uygulanmıyor, Hayır Hayır / No Hayır / No Hayır / No Hayır / No Hayır / No Hayır / No Hayır / No Hayır / No Hayır / No Grup 2 YAYINA İTİRAZ SÜRELERİ? ABD ARJANTİN BİRL. ARAP EMİR. FİLİPİNLER YUNANİSTAN BULGARİSTAN ESTONYA JAPONYA KANADA MISIR GÜNEY KORE PORTEKİZ ROMANYA SINGAPUR TUNUS Grup 2 İlana İtiraz Süresi 30 gün 30 gün 30 gün 30 gün Grup 2 İlana İtiraz Süresi 2 ay 2 Ay 2 ay 2 ay 2 Ay 2 ay 2 ay 2 ay 2 ay 2 ay 2 ay SURİYE TAYLAND ALMANYA AVUSTURYA ÇEK CUMHURIYETI ÇİN ENDONEZYA MAKEDONYA OHIM SUUDİ ARABİSTAN TAYVAN HINDISTAN POLONYA Grup 2 İlana İtiraz Süresi 90 gün 90 gün 3 ay 3 ay 3 ay 3 ay 3 ay 3 ay 3 ay 3 ay 3 ay 4 Ay 6 ay HINDISTAN POLONYA Grup 2 İlana İtiraz Süresi 4 Ay 6 ay 20

21 Grup 2 YAYINA İTİRAZ ÜCRETLERİ? Periyodik İzleme yapılır ise Yayına İtiraz ile Çözüm için ödenecek ücret Grup 2 Yayına İtiraz Ücreti SUUDİ ARABİSTAN 4303 FİLİPİNLER 2476 SINGAPUR 1934 GÜNEY KORE 1220 BİRL. ARAP EMİR JAPONYA 1100 OHIM 1000 KANADA 914 AVUSTURYA 900 POLONYA 800 YUNANİSTAN 700 ÇİN 682 UKRAYNA 600 ABD 521 Grup 2 Yayına İtiraz Ücreti ESTONYA 495 ALMANYA 470 ROMANYA 400 TAYVAN 400 ÇEK CUMHURIYETI 386 TAYLAND 340 ENDONEZYA 337 HINDISTAN 310 PORTEKİZ 305 RUSYA 300 SURİYE 292 TUNUS 236 MISIR 195 MAKEDONYA 170 Grup 2 YAYINA İTİRAZ + KARARA İTİRAZ (TEMYİZ) ÜCRETLERİ? Periyodik İzleme yapılır ise Yayına İtiraz + Temyiz ile Çözüm için ödenecek ücret Yayına İtiraz Ücreti Temyiz Ücreti TOPLAM ABD FİLİPİNLER JAPONYA SUUDİ ARABİSTAN MISIR SINGAPUR AVUSTURYA POLONYA BİRL. ARAP EMİR OHIM KANADA YUNANİSTAN ÇİN Yayına İtiraz Ücreti Temyiz Ücreti TOPLAM TAYVAN GÜNEY KORE ROMANYA ESTONYA HINDISTAN PORTEKİZ ENDONEZYA ALMANYA ÇEK CUMHURIYETI TAYLAND SURİYE MAKEDONYA TUNUS

22 Grup 3 MARKANIN KULLANMAMA SÜRESİ? Grup 3 MARKANIN KULLANMAMA SÜRESİ? Markanı n Kullanma Sürenin Başlangıcı? ma Süresi ABD 3 yıl Tescil edildikten itibaren ÇİN 3 yıl Tescil edildikten itibaren ENDONEZYA 3 yıl Tescil edildikten itibaren JAPONYA 3 yıl Tescil edildikten itibaren KANADA 3 yıl Tescil edildikten itibaren KAZAKİSTAN 3 yıl Tescil edildikten itibaren GÜNEY KORE 3 yıl Tescil edildikten itibaren MEKSİKA 3 yıl Tescil edildikten itibaren RUSYA 3 yıl Tescil edildikten itibaren SURİYE 3 yıl Başvurudan itibaren TAYLAND 3 yıl Başvurudan itibaren TAYVAN 3 yıl Tescil edildikten itibaren UKRAYNA 3 yıl Tescil edildikten itibaren FİLİPİNLER Başvurudan itibaren 3 3 yıl / 5 yıl, Tescil edildikten yıl itibaren 5 yıl ALMANYA 5 yıl Geçici Tescilden itibaren ARJANTİN 5 yıl Tescil edildikten itibaren Markanın Kullanma Sürenin Başlangıcı? ma Süresi AVUSTURYA 5 yıl Tescil edildikten itibaren BİRL. ARAP EMİR. 5 yıl Tescil edildikten itibaren BULGARİSTAN 5 yıl Tescil edildikten itibaren ÇEK CUMHURIYETI 5 yıl Tescil edildikten itibaren ESTONYA 5 yıl Tescil edildikten itibaren HINDISTAN 5 yıl Tescil edildikten itibaren İTALYA 5 yıl MAKEDONYA 5 yıl Tescil edildikten itibaren MISIR 5 yıl OHIM 5 yıl Tescil edildikten itibaren POLONYA 5 yıl Tescil edildikten itibaren PORTEKİZ 5 yıl Tescil edildikten itibaren ROMANYA 5 yıl Tescil edildikten itibaren SINGAPUR 5 yıl Tescil edildikten itibaren SUUDİ ARABİSTAN 5 yıl Tescil edildikten itibaren TUNUS 5 yıl Başvurudan itibaren YUNANİSTAN 5 yıl Başvurudan itibaren 22

23 Grup 3 HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI MAHKEME ÜCRETLERİ? Grup 3 HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI MAHKEME ÜCRETLERİ? HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI MAHKEME ÜCRETLERİ İTALYA SINGAPUR ABD BİRL. ARAP EMİR RUSYA JAPONYA TAYLAND MEKSİKA TAYVAN PORTEKİZ ALMANYA KANADA 9000 GÜNEY KORE 9000 AVUSTURYA 8000 OHIM 8000 ÇİN 8000 HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI MAHKEME ÜCRETLERİ HINDISTAN 8000 UKRAYNA 8000 SUUDİ ARABİSTAN 7500 ENDONEZYA 7500 YUNANİSTAN 7000 FİLİPİNLER 6500 MISIR 6000 ESTONYA 6000 KAZAKISTAN 6000 ROMANYA 5000 SURİYE 5000 TUNUS 4500 BULGARİSTAN 4500 ÇEK CUMHURIYETI 1650 MAKEDONYA 1500 POLONYA

24 İZLEME YAPILMASI veya YAPILMAMASI DURUMUNDA MASRAFLAR? İZLEME YAPILIR ise ÇÖZÜM İÇİN ÖDENECEK EN AZ ÜCRET ÖDENECEK EN ÇOK ÜCRET İZLEME YAPILMAZ İSE ÖDENECEK ÜCRET İTALYA SINGAPUR ABD BİRL. ARAP EMİR RUSYA JAPONYA MEKSİKA TAYLAND TAYVAN PORTEKİZ ALMANYA GÜNEY KORE KANADA AVUSTURYA OHIM ÇİN İZLEME YAPILIR ise ÇÖZÜM İÇİN ÖDENECEK EN AZ ÜCRET ÖDENECEK EN ÇOK ÜCRET İZLEME YAPILMAZ İSE ÖDENECEK ÜCRET HINDISTAN UKRAYNA 8000 SUUDİ ARABİSTAN ENDONEZYA YUNANİSTAN FİLİPİNLER KAZAKISTAN 6000 ESTONYA MISIR ROMANYA SURİYE TUNUS BULGARİSTAN 4500 ÇEK CUMHURIYETI MAKEDONYA POLONYA mark 1 class 1 mark 2 class 1 mark 3 class 1 mark 4 class Worldwide Asia and Australasia Europe EU ,5 Madrid Agreement and Protocol Countries , ,5 Middle East and Africa , ,5 Nordic Countries , ,5 South and Central America (Federal Trademarks) and Canada , ,5 Any individual country/register Any additional country/register THOMSON COMPUMARK İZLEME ÜCRETLERİ Ücretler 1 yıllık İzleme Hizmetini kapsamaktadır , ,

25 25

TÜRİYE DEN BAŞKA ÜLKELERE MARKA TESCİL BAŞVURUSU (DOĞRUDAN ULUSAL BAŞVURU)

TÜRİYE DEN BAŞKA ÜLKELERE MARKA TESCİL BAŞVURUSU (DOĞRUDAN ULUSAL BAŞVURU) TÜRİYE DEN BAŞKA ÜLKELERE MARKA TESCİL BAŞVURUSU (DOĞRUDAN ULUSAL BAŞVURU) 1 TÜRKİYE YE DOĞRUDAN MARKA TESCİL BAŞVURUSU TÜRKİYE YE DOĞRUDAN MARKA TESCİL BAŞVURUSU 2 MARKA BAŞVURUSUNDA ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Detaylı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri Fikri ve Sınai Haklar Nelerden Oluşur? FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Fikri Haklar Sanat Eserleri Yapıtlar Bilgisayar Programları Sınai Haklar

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Published by Suluk & Kenaroglu Law Offıce at Smashwords Copyright 2011 by Suluk & Kenaroglu Law Offıce Smashwords Edition, License Notes All rights reserved.

Detaylı

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ Rıfat CEBECİ Ankara, 2005 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 GİRİŞ 2 1. FRANCHISING SİSTEMİ 3 1.1. Franchising Terim ve Tanımları 3 1.2. Franchising Türleri

Detaylı

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ

Detaylı

Geleneksel Olmayan Markalar

Geleneksel Olmayan Markalar Geleneksel Olmayan Markalar Av. Mutlu Yıldırım KÖSE* Marka Vekili Canan TINAZ** Av. Tuğçe ATLI*** * İstanbul Barosu. ** Marka vekili. *** İstanbul Barosu. Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ,

Detaylı

FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ?

FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ? FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ? 08.10.2013 M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu TÜBİTAK-TEYDEB Fikirden Gerçeğe: Ar-Ge, Yenilik ve TÜBİTAK Destekleri Semineri FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ;

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU Fatih BİLGİLİ* Türkiye de markalarla ilgili

Detaylı

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE FİKRİ GÜNDEM AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 .1 İÇİNDEKİLER ETKİNLİKLER DUYURULAR YAYINLAR OFİSLERDEN HABERLER.2 MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ.3.4.5 MARKA LİSANS ALAN ADI.6.7 OFİSLERDEN HABERLER FİKRİ

Detaylı

Yeni gtld Tescil Sistemi

Yeni gtld Tescil Sistemi Yeni gtld Tescil Sistemi ICANN, 1998 yılından beri DNS politikalarının geliştirilmesinden sorumlu bir kurum olarak yeni genel üst seviye alanlarının geliştirilmesini hedeflemiştir. 2010 yılı itibarı ile

Detaylı

İlaçta Zorunlu Patent Lisansı

İlaçta Zorunlu Patent Lisansı İlaçta Zorunlu Patent Lisansı Arş. Gör. Başak BAK* * Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Medeni Hukuk Bilim Dalı. İlaçta Zorunlu Patent Lisansı / BAK ÖZ Türk hukuku uyarınca ilaçlar patent korumasından

Detaylı

Marka Tescili 1.TEMEL PRENSİPLER

Marka Tescili 1.TEMEL PRENSİPLER Marka Tescili Marka, Patent, İsimleri tescil nedir, başvuru işlemleri, ücretleri, süreci, nasıl alınır, yapılır, marka hukuku, Nispi ve Mutlak RED nedenlerini, kısacası marka tescili yol haritasını ayrıntılı

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU Doç. Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ BİB Ltd. Şti. HATAY Nisan 2014 Teşekkür Yazarlar, bu Araştırma'da kendilerine yer alma şansı tanıyan BİB Ltd.

Detaylı

Markalarımız Dünya Pazarlarında Tanınıyor mu?

Markalarımız Dünya Pazarlarında Tanınıyor mu? Markalarımız Dünya Pazarlarında Tanınıyor mu? Sevinç ALKAN BÜKE Giriş Hiçbir şey kendi başına değerli değildir. her şeyin değeri ona dışarıdan, insanlar tarafından verilir. John Barth Markaların tıpkı

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI UğurG.YALÇINER T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanı Buluşların sanayiye kazandırılması ve buluş

Detaylı

PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ

PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 27 Mayıs 2011 Fatih KARAHAN Patent Uzmanı fatih.karahan@turkpatent.gov.tr İÇERİK Fikri mülkiyet hakları Patent sistemi

Detaylı

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xxv GİRİŞ I. GENEL OLARAK...1 II. III. IV. 556 SAYILI

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu MÜSİAD Cep Kitapları: 32 ISBN 978-605-4383-11-5 Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Tasarım & Mizanpaj MUSTAFA ENES

Detaylı

Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı?

Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya. yatırım yapmalı? Neden Hollanda ya Neden Hollanda ya yatırım yapmalı? yatırım yapmalı? 1 2 Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA) NFIA (Hollanda Dış Yatırım Ajansı), Ekonomik İşler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Plan GİRİŞ A. KAMU KURUMLARININ İSİMLERİ VE KORUNMASI 1. Kamu

Detaylı