İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER içindekiler Kaynakça Kısaltmalar v XIII XXIX BIRINCI BÖLÜM GIRIŞ YERINE 1. ESERİN SUNUMU, TARİHÇE, MEVZUAT 1 I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6 IKINCI BÖLÜM GENEL OLARAK MARKA 2. MARKA KAVRAMI, MARKA HAKKI VE OLUŞUMU 13 I. Kavram Olarak Marka Genel olarak işaret A) Sözcükler B) Kişi adlan C) Harfler, Sayılar 23 D) Şekiller E) Sesler, Kokular F) Renkler Ayırtedicilik

2 VI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VTI II. Bir Hak Olarak Marka Maddi Varlığı Olmayan Malvarlığı Unsuru tnhisari İstifade Yetkisi Mutlak Hak Süreye Bağlılık ve Yenilenebilirlik Hukuki İşlemlere Konu Olabilme 44 III. Marka Hakkının Oluşumu MARKANIN TÜRLERİ 50 I. Tescil Amacına ve İşlevlerine Göre Markalar 50 II. Sahiplerine Göre Markalar 54 III. Bilinirlik Ölçüsüne Göre Markalar - 56 IV. Teşekkül Tarzına Göre Markalar MARKANIN FONKSİYONLARI 58 I. Menşei (Kaynak-Köken) Gösterme Fonksiyonu 59 II. Ayırt Etme Fonksiyonu 60 III. Reklam Fonksiyonu 60 IV. Garanti (Güven) Fonksiyonu 61 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MARKANIN TESCİLİ 5. MARKANIN TESCİLİ SÜRECİ 63 I. Genel Olarak 63 II. Tescil Sürecinde İdari Aşamalar Tescil Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler Başvuru Usulü 67 A) Başvurunun Şekli ve İçeriği, Eklenecek Belgeler 67 B) Başvurunun Sınıflandırılması Başvurunun İncelenmesi 70 A) Başvuru Yapma Hakkı Yönünden İnceleme 70 B) Başvurunun Şekli Yönden İncelenmesi 71 a) Şekli İnceleme ve Eksikliklerin Giderilmesi 71 b) Başvurudaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi 73 c) Başvurunun Kesinleşmesi ve Sonuçlan 73 aa) Öncelik/Üstünlük Hakkı 74 bb) Koruma Süresi Başlar 74 cc) Tescili Talep Hakkı Kazanır 75 dd) Marka Başvurusu da Hukuki İşlemlere Konu Olabilir 75 C) Rüçhan Hakkı Yönünden İnceleme 76 D) Mutlak Red Nedenleri Bakımından İnceleme 76 a) KHK'nın 5 nci Maddesi Kapsamına Girmeyen İşaretler 80 b) Tescil Edilmiş veya Daha Önce Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Bir Marka (İşaret) İle "Aynı" veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer" Olan Başvurular 85 c) Kamuya Mal Olmuş Serbest İşaretler 91 d) Mala Özgü Karakteristik Vasıflar 103 e) Halkı Yanıltıcı Markalar 105 aa) Örnek Olay, Veriler 108 bb) Sorular 109 cc) Değerlendirme 109 f) Paris Sözleşmesi'nin 2 nci Mükerrer 6 ıncı Maddesine Göre Reddedilecek Markalar 111 g) Kamuya Mal Olmuş Tarihi, Kültürel Değerler 112 h) Sahibi Tarafından İzni Verilmeyen Tanınmış Markalar H 4 ı) Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Markalar 125 j) Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykın Markalar Başvurunun Kabulü veya Reddi Başvurunun (veya Red Karannın) Yayımlanması 129 A) Başvurunun Yayımlanması 129

3 IÇINDEKILER İÇİNDEKİLER LX B) Başvurunun Yayımlanmasının Sonuçlan 129 Yayım Sürecinde Görüş Bildirme ve İtiraz Yolu 130 A) Görüş Bildirme 130 B) Başvurunun Yayımı Üzerine İtiraz 132 a) Genel Olarak İtiraz Sebepleri 132 b) Nisbi Red Nedenleri 134 aa) iktibas Oluşturan İşaretler için Tescil Talebi 135 bb) iltibas Oluşturacak işaretler için Tescil Talebi 137 cc) Ticari Vekil veya Temsilcinin Markanın Kendi Adına Tescilini İzinsiz Olarak Talep Etmesi 150 dd) Sahibinin izni Olmadan Tescilsiz Bir Markanın veya Ticaret Sırasında Kullanılan Bir Başka işaretin Tescilinin Talep Edilmesi 152 ee) Tanınmış Markanın Sahibinin izni Olmadan Aynı, Benzer ya da Farklı Mal ve/veya Hizmetlerle ilgili Olarak Tescilinin Talep Edilmesi 158 ff) Başkasına Ait Şahsi veya Fikri ya da Sınai Bir Hakkın Tescili 167 gg) Ortak veya Garanti Markalannın Sona Ermesinden Sonra Bunlann Aynı veya Benzeri Olan Marka Başvurusu 169 hh) Koruma Süresinin Dolması Üzerine Yenilenmeyen Markanın Aynı veya Benzeri Olan Marka Başvurusu 170 c) itirazın Süjesi (Kimler itiraz Edebilir) 171 d) itirazın Şekli ve Süresi 172 e) itirazın incelenmesi 173 C) Enstitü Kararlanna ilgili Daire Nezdinde itiraz 173 D) Itirazlann, Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu'nda incelenmesi Başvuru Sürecinde Yapılabilecek Değişiklikler 175 A) Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi 175 B) Başvurudaki Hatalann Düzeltilmesi 175 C) Başvurunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandınlması 176 III. Tescil Sürecinde Yargı Yolu TESCİL 182 I. Tescilin Şekli 182 II. Tescilin Hükümleri ve Sonuçları 183 III. Tescilden Sonraki Şekli Değişiklik Talepleri Hatalann Düzeltilmesi Yenileme 194 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MARKANıN KULLANıLMASı, MARKA İLE İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER 7. MARKANıN KULLANıLMASı 197 I. Markanın Kullanılması Kavramı 197 II. Markanın Kullanılması ile İlgili Esaslar 198 III. Markanın Kullanılmamasının Sonuçlan Markanın iptali Marka Hakkı ihlaline Bağlı Taleplerde Daralma İptal Neticesinde Başkası Adına Tescil MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLAR İLE TESCİL BAŞVURUSUNA BAĞLI TESCİLÎ TALEP HAKKI ÜZERINDEKI BORÇLANDıRıCı VEYA TASARRUFI NITELIKTEKI HUKUKI IŞLEMLER 206 I. Genel Olarak 206

4 X IÇINDEKILER IÇINDEKILER XI II. Markanın Devri Genel Olarak Markanın Devir Şekilleri 209 A) Markanın Sözleşme ile Devri 210 B) İşletmelerin Devri veya Birleşmesi ya da Ortaklıkların Birleşmesi Yoluyla Devri 212 C) Markanın Mahkeme Karan veya İcra Marifetiyle İktisabı Devir Kısıtlamalan Devrin Sonuçlan 215 III. Haciz 216 IV. Rehin 221 V. Lisans 224 BEŞINCI BÖLÜM MARKANıN KORUNMASı 9. MARKANıN KORUNMASı KAPSAMı 229 I. Genel Olarak 229 II. Tescilsiz Markaya Sağlanan Koruma 230 III. Tescilli Markanın Korunması Kapsamı Marka Tescilinden Doğan Haklann Kapsamı 236 A) Genel Olarak 236 B) Tanınmış Markalarda Korumanın Kapsamı Tescilli Markanın Koruma Kapsamının Sınırlan 244 A) Üçüncü Kişilerin Dürüst Uygulamalara Aykın Olmayan Kullanımı 244 B) Marka Tescilinden Doğan Haklann Tüketilmesi MARKA HAKKINA TECAVÜZ HALİNDE KORUMA 260 I. Genel Olarak 260 II. Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eden Fiiller İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz Markayı Taklit Etmek Tecavüz Yoluyla Kullanılan Markayı Taşıyan Ürünleri Ticaret Mevkiine Koymak veya Ticari Amaçla Elde Bulundurmak Marka Hakkına Tecavüz Fiillerine İştirak,Yardımjeşvik yahut Bu Fiillerin Yapılmasını Kolaylaştırmak Taklit Markayı Taşıyan Ürünün veya Ticaret Alanına Çıkanlan Malın Nereden Alındığını veya Nasıl Sağlandığını Bildirmekten Kaçınmak 276 III. Marka Hakkına Tecavüz Halinde İleri Sürebilecek Hukuki Talepler Delillerin Tespiti Marka Hakkına Tecavüzün Olmadığının Tespiti Davası Tecavüz Fiillerinin Durdurulması (Men) Davası Tecavüzün Giderilmesi Davası Tazminat Davası 288 A) Maddi Tazminat 288 B) Manevi Tazminat İtibar Tazminatı İhtiyati Tedbir Talebi 8. Gümrükte El Koyma 9. Hükmün İlgililere Tebliği ve İlanı IV. Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Açılacak Davalarda Usul Hükümleri 1. Taraflar 2. Görevli ve Yetkili Mahkeme A) Görevli Mahkeme B) Yetkili Mahkeme 3. Zamanaşımı i n J 1 J

5 Xıı IÇINDEKILER ALTıNCı BÖLÜM MARKA HAKKININ SONA ERMESI 11. MARKANıN YENILENMEMESI VAZGEÇME (FERAGAT) MARKANıN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VEYA IPTALI 321 I. Genel Olarak 321 II. Hükümsüzlük (İptal) Sebepleri Mutlak Red Nedenleri Nisbi Red Nedenleri Markanın Kullanılmaması Markanın Mal ve Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi Markanın Yanıltıcı Hale Gelmesi Markanın Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanılması 330 III. Hükümsüzlük Davasında Usul Hükümleri Hükümsüzlük (İptal) Davasının Tarafları Görevli ve Yetkili Mahkeme 33? 3. Zamanaşımı, Hak Düşürücü Süre 339 IV. Hükümsüzlük Kararının Etkileri 344 Akıllı, Ali Hikmet Akın, Sadettin; Aksoy, Tayfun Aksoy, Tayfun Akyazan, Sıtkı Albayrak, Mustafa Ansay, Tuğrul Arıkan, Ayşe Saadet Marka Hakkına Tecavüz-Ticaret Unvanına Tecavüz-Coğrafi Ad ve İşaretler, FMR, 2001, C. 1, S. 1, s Tanınmış Markalar, TPE (Yayınlanmamış) Uzmanlık Tezi, Ankara Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Olarak Lisansa Yönelik Sorunlar, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü (1.Ulusal Sempozyumu), İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul s Marka Değerlemesi (Uluslararası Hukuk Kurultayı), FMR, 2002, C. 2, s Son İçtihatlarla - Gerekçeli - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara Hakim Gözüyle Taklit Ürün ve Korsan Eserlere Karşı Mücadelede Başarısızlık Nedenleri, I.İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınlan, s Yabancı Markaların Türkiye'de Himayesi, Batider, 1963, S. 2, s Fikri-Sınai Haklarda "Hakkın Tüketilmesi Doktrini" Avrupa Birliği ve Türkiye, İKV Dergisi, s İşaret ile Marka Arasında Bağlantı İhtimali ve İltibas (Karıştırma) Tehlikesi, Batider, 1999, C.20, S.2,,s Ticari İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş Yedinci Baskı, Ankara

6 XIV XV Arseven, Haydar Arseven, Haydar Aslan, Adem Atalay, Oğuz Aydın, Hüseyin Ayhan, Rıza Ayiter, Nuşin Başbuğoğlu, Tank Marka Hukuku, C. I, Ankara Ankara ; C. II, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nın 8/III Maddesi İle İlgili Bir İnceleme (HGK.'nın Tarihli Kararının Değerlendirilmesi), Batider, 2002, C. 21, S. 4, s Marka Hakkının Tüketilmesi, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara 1998, s Markayı Kullanma Yükümlülüğü, Marka Koruması Uluslararası Sempozyumu, TPE, İstanbul Marka Hakkına Tecavüz-İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu, Batider, 2000, C. 20, S. 3, s Yabancı Markaların Türkiye'de Korunması, Batider, 1999, C. C. XX, S.l, s Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İstanbul Alameti Farika Hakkının Mahiyeti, Gayri Kanuni Rekabetle Münasebeti, İHFM, 1950, C. 16, S. 3-4, s Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi (Mukayeseli), İstanbul Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların ispatı, İzmir Sınai Mülkiyet Haklan Aleyhine İşlenen Suçlar, Yetkin, Ankara Haksız Rekabet Münasebetiyle Elde Edilen Menfaatlerin İadesi, Konya İhtira Hukuku, Ankara Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu, Açıklamalar- İçtihatlar, C. I, Ankara Battal, Ahmet Battal, Ahmet Bay kal, Yücel Belgesay, Mustafa Reşit Berlit, Wolfgang Berzek, Ayşe Nur Berzek, Ayşe Nur Bıçakçı, Levent Bilge, Mehmet Emin Bilge, Mehmet Emin Bilgili, Fatih Bilgisin, Ş. Memedali Camcı, Ömer Türk Patent Enstitüsünün Markalarda İtibasın Önlenmesine İlişkin Yetkisi Yönünden Mutlak ve Nispi Red Nedenleri, GaziÜHFD, 2000, C. 4, S. 1-2, s Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararlan Sempozyumu, XVIII, 2001, s Türk Ticaret Hukukunda Markanın Haksız Rekabete Karşı Korunması, Yüksek Lisans Tezi, Türk Ticaret Kanununda Haksız Rekabet, 2. Ticaret ve Banka Hukuku Haftası, Ankara 1961, s Das Neue Markenrecht, Hamburg Sayılı KHK'de Markaların Düzenlenmesi, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, Beta, İstanbul 2005, s Tescilli Markaların Korunmasına İlişkin Sorunlar, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e Armağan, Beta, İstanbul , s Markanın Hakiki Sahibinin Korunması, İBD, 1996, C. 70, S , s Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi, Batider, 2005, C. 23, S.l, s Ticaret Sicili, İstanbul Avrupa Topluluğu Uygulamasında Yeni Marka Çeşitlerinin Hukuki Koruma Şartları, e-akademi, S.22, Aralık 2003, Ticaret Hukuku Prensipleri, Birinci Cilt, Ticaret ve Tüccar, İstanbul Marka, Patent, Tasarım ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul

7 XVI XVII Cengiz, Dilek Türk Hukuku'nda İktibas ve İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz-İlgili Mevzuat Danıştay ve Yargıtay Kararlan, Beta Yayınevi, İstanbul Çamlıbel, Esin Taylan Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara Çamoğlu, Ersin; Çenıis, Volf Çevik, Orhan Nuri Çolak, Uğur Dericioğlu, Hayri Dericioğlu, M. Kaan (Derleyen) Devellioğlu, Ferit Dikicioğlu, Adnan Dirikkan, Hanife Dirikkan, Hanife Kolektif Ortaklıkta Haklı Sebep Kavramı ve Ortağın Haklı Sebeple Çıkarılması, İstanbul Marka ve Haksız Rekabet Hukuku İle İlgili Bir Dava Münasebetiyle İlginç Bazı Hukuki Meseleler, Batider, C. VII (1973), S. 1, s Fikri Hukuk Mevzuatı (Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklan): İçtihatlı- Notlu, Ankara, Yetkin, Paris Sözleşmesinin 6bis maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, FMR, 2004, C. 4, S. 2, s Marka Mevzuatımız ve Tatbikatı, C. I, Mevzuat, Ankara Sınai Haklar: Patentler - Faydalı Modeller - Markalar -Endüstiriyel Tasanmlar - Coğrafi İşaretler, Ankara, Ansiklopedik Lügat, Ankara Marka, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model ve Patent Davalannda Bilirkişilik, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklan ve Kültürü (1. Ulusal Sempozyumu), İstanbul Barosu Yayınlan, İstanbul 2005, s Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, Seçkin, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, Beta, İstanbul 1998, s Doğanay, ismail Doğanay, İsmail Domaniç, Hayri/ Çamoğlu, Ersin Domaniç, Hayri Donay, Süheyl / Erman, Sahir Dönmez, İrfan Dural, Halil Ali Ensthaler, Jürgen Erdem,B. Bahadır Erem, Turgut S. Eren, Fikret Ergün, Mevci Ergün, Mevci Eriş, Gönen İsmail; Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Birinci Cilt - Madde 1-419, 4. Bası, İstanbul Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Birinci Cilt, Tümden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Madde 1-419, Ankara İçtihatlı - Notlu Türk Ticaret Kanunu, Ticari Mevzuat, İlaveli 3. Bası, İstanbul Türk Ticaret Kanunu Şerhi, CI, İstanbul Sınai Mülkiyet Aleyhine Suçlar ve İllgili Mevzuat. Özellikle İhtira Beratı-Marka ve Haksız Rekabet Suçları, İstanbul (Tamamen Yeniden Düzenlenmiş) -En Son İçtihatlarla Açıklamalı- Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Bası, İstanbul Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Tanınmış Markalara İlişkin Tarihli Kararı Hakkında Düşünceler, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, GSÜHFD, 2002/1, S.l, İstanbul 2002, s. 857 vd. Gewerblicher Rechtsschutz und Uheberrecht, Kaiserslautern Fikri Haklarda Ülkesellik Prensibi, Prof. Dr.Nihal Uluocak'a Armağan, İstanbul 1999, s Türk Marka Hukuku, İstanbul Borçlar Hukuku Genel Hükümler, CI, Gözden Geçirilmiş 6. Bası, İstanbul Tanınmış Markalar, Fikri ve Sınai Mülkiyetin Uluslararası Korunması Birliği Yayınları, No: 1, Bursa Tanınmış Markalar, Bursa Madde Açıklamalı - En Son İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, C.I, Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri, Genişletilmiş 2. Bası, Ankara

8 XVIII XIX Eriş, Gönen Eroğlu, Sevilay Eyüboğlu, Samiye Açıklamalı- İçtihatlı En Son Değişikliklerle Birlikte Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve Şirketler (2004), 3. Baskı, Ankara Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, s Tanınmış Marka, FMR, 2001, C. 1, S. 2, Ankara , s Kaneti, Selim Karaahmet, Erdoğan / Yalçıner, Uğur G. Karahan, Sami İsviçre Federal Mahkemesi'nin Markalar Arasında İltibasla İlgili Kararlan, Batider, 1961, C. 1, S. 2, s Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, Ankara Haksız Rekabet Davalannda Dava Zamanaşımları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2001, s Feyzioğlu, Necmettin Fezer, Karl-Heinz Fiala, Donatelle Franko, Nişim Giritlioğlu, Necla Gözler, Kemal Günday, Metin Gürzumar, O. Berat Ilzhöfer, Volker İnanıcı, Haluk: Kale, Serdar Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul Markenrecht, 3.Auflage, München Das Verhaeltnis Zwischen Immeterialgüter- und Kartellrecht, Bern Haksız Rekabet Sebebiyle Tespit, Men, İzale Davaları ve Tarafları, Şükrü Postacıoğlu Armağanı, 1997, s Müdahalenin Men'i Davası, İstanbul İdare Hukuku, Cilt II, Bursa İdare Hukuku, Güncelleştirilmiş 8. Baskı, Ankara Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Markalar Hukuku'nda Meydana Gelen Gelişmeler, Yargıtay D., 1994, S.4, s Patent -, Marken- und Urheberrecht, München Marka ve Patent Vekilliği Avukatlar Açısından Eleştirel Bir Değerlendirme, İBD, 2002, C. 76, S , s Haksız Rekabet Hukuku'nda Eski Hale Getirme Davası (Tecavüzün Ref i Davası TTK. m. 58/I-c), Vedat Kitapçılık, İstanbul Karahan, Sami Karahan, Sami Karahan, Sami Karan, Hakan/ Kıhç,Mehmet; Karan, Gülay Karan, Gülay Karayalçın, Yaşar Karayalçın, Yaşar Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları. Konya "Süper Lüks'V'Süper l'v'ekstra" ve "Lüks 1" İşaretlerinin Gıda Markalarında Kullanılması Mümkün müdür?, FMR, 2001, C. 1, S. 3, s Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet (Bilinirlik) Şartı, FMR, Y. 2004, C. 4, S. 2, s Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Kitabevi, Ankara AB Mevzuatıyla Mukayeseli Olarak Taklit Markalı Ürünlere İlişkin Gümrük Uygulamaları: El Koyma ve İmha Prosedürü, I. İstanbul Fikrî Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul , s Transit ve Serbest Bölgedeki Sahte Eşyaya Tedbiren El Konulması ve Bunların Tasfiye Rejimi Hükümlerine Göre İmhası veya Ticaret Kanallarının Dışına Çıkartılması, FMR, Y.3, C.3, S.l, s Ticaret Hukuku, 1 Giriş, Ticari İşletme, 3. Bası, Ankara Türk Hukukunda Ticaret Siciline Tescilin Etkileri", Batider 1975, C.VIII, S.2, s

9 // XXI Karayalçın, Yaşar Karayalçın, Yaşar Markaların Aynen ve Aralıksız Kullanılmasıyla İlgili Hükümler, ABD, 1976, C. 33, S. 6, s Rekabet Hukuku-Marka Hukuku, Meseleler Görüşler IV, Ankara 1992, s ve Keskintürk, Aykut Genel Olarak Tanınmış Markalar ve Özel Olarak 556 Sayılı KHK'nin 7/Son Madde ve Fıkrası ile İlişkisi Çerçevesin de; Anılan Kararname'nin 7/Son Madde ve Fıkrası Anayasaya Aykırı mıdır?, İBD, 1999, C.73, S.7-9, s Karayalçın, Yaşar Marka Satış Sözleşmesi-İfa Yeri-Türk Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi, Meseleler ve Görüşler III, Ankara 1988, s Keyder, Virginia Brown Fikri Mülkiyet Hakları ve Gümrük Birliği, Türk Ekonomi Bankası Katkılarıyla İnter Medya Yayını, İstanbul Kavlak, Umut İlkay Kaya, Arslan Kaya, Arslan Kaya, Arslan; Ulusal ve Uluslararası Hukukta İyi Bilinen ve Tanınmış Markalar (II)", TPE Bülteni, İlkbahar, Ankara, 2003, Marka Hukukunda Delillerin Tespiti Davası, Patent&Marka Dünyası, C. 4, S , s. 10 vd. Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali, I. İstanbul Fikrî Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul , s Türk Hukukunda Patentten Doğan Haklar, İÜHFM, Cilt LV (1997), Sayı 4, s. 174 vd. Kırca, İsmail Kırca, İsmail Kocalar, Salih Kuru, Baki Kuru, Baki Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması, Batider, 2003 C. 22, S.2, s Tescilli Bir Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması, Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55.Yaş Günü Armağanı, İstanbul, s Marka Hakkına Tecavüz Suçu, ABD, 1998, S. 2, s Tespit Davaları, Ankara Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.2, 6. Bası, İstanbul Kaya, Arslan / Varol, Reyhan / Okutan, Gül Fikri Mülkiyet Hukuku ve Radyo ve Televizyon Hukuku Mevzuatı, İstanbul Kutludağ, Artunç Marka Hukukunda Hukuki Himaye Tedbıleri, Layiha, 2002, S. 1, s Kayhan, Fahrettin Kayhan, Fahrettin Kayıhan, Şaban Kendigelen, Abuzer Keskin, Serap Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi, FMR, 2001, C. 1, S. 1, s Türk Patent Enstitüsü'nün Marka Hakkının Tescili Sürecinde Aldığı Kararların İptali, FMR, 2003, C. 3, S 4, s Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, Erz.ÜHFD, 2003, C. 7, S. 1-2, s Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl, Hukuki Mütalaalar, C.III, İstanbul Fikri (Düşünsel) Mülkiyet Haklarında Patent ve Markanın Ceza Normları İle Korunması, Ankara, Seçkin, Marbach, Eugen Memiş, Tekin Meran, Necati Nomer, N. Füsun Die Eintragungsfaehige Marke, Bern Marka, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model ve Patent Davalarında İnternet Alan Adı Nedeniyle Ortaya Çıkan Marka Uyuşmazlıkları, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü (1. Ulusal Sempozyumu), İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2005, s Marka Hakları ve Korunması, Ankara İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler İle Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı C.I, İstanbul, 2001, s

10 XXII XXIII Nomer, N. Füsun Nomer, N. Füsun Noyan, Erdal Ocak, Nazmi Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut Oğuzman, M. Kemal / Barlas Nami Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Reklam Amaçlı Kullanılması ve VW - Audi Örneği (İsviçre Federal Mahkemesi'nin 30 Ocak 2002 Tarihli Karan ile Değerlendirme, MHB, Y. 22, S. 2, Prof. Dr. Ergin Nomer'e Armağan, İstanbul 2002, s.l Tanınmış Marka: "Nike", Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na Armağan, Beta, İstanbul 1999, s Marka Hukuku, Adil Yayınevi, 2.Basım, Ankara Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara 1998, s Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Bası, İstanbul Medeni Hukuk - Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 12. Bası, Beta, İstanbul Öçal, Akar Öçal, Akar (Çev.) Özcan, Mehmet Özdemir, Şaibe Oktay Özel, Çağlar Özgenç, İzzet Özkan, Hasan Özsunay, Ergun Markalann Anonim Şirketlere Sermaye Olarak Getirilmesi, İktisat ve Maliye, 1970, S. 7, s Marka, Ticaret Unvanı ve İşletme Adına İlişkin Bir Federal Mahkeme Karan, Batider, S.4. s Avrupa Birliği'nde Fikri ve Sınai Haklar, Ankara Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözlemelerine Uygulanması, Beta, İstanbul Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara, Seçkin, Marka Hakkına Tecavüz ve Cezai Sorumluluk, Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp'e Armağan-C. III, Beta, İstanbul 2003, s İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti ve İhtiyati Haciz, Ankara Medeni Hukuka Giriş, İstanbul Okutan Nilsson, Gül Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir mi?, Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan, MHB Yıl 23/ Sayı 1-2/ 2003, s Özsunay, Ergun Lisans Sözleşmelerinde Lisans Bedeline (Royalty) İlişkin Sorunlar, İHFM 50. Yıl Armağanı (Cumhuriyet Döneminde Hukuk), İstanbul Omağ, Merih Kemal Oytaç, Kutlu Oytaç, Kutlu Öçal, Akar Öçal, Akar Marka Hukuku ile Rekabet Hukuku Açısından Marka ve Korunması, M. Ü. Huk. Araş. D., 1991, C. 6, S. 1-3, s Karşılaştırmalı Markalar Hukuku-Endüstriyel Tasanmlar İçerikli, İstanbul, Nobel, Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku, Beta, İstanbul Türk Hukukunda Markaların Himayesi (İsviçre ve Fransız Hukuklarıyla Mukayeseli Olarak), Ankara, Sevinç Matbaası Markalara İlişkin Bazı Fransız Mahkeme Kararlan, Eskişehir İTİ AD, 1965, S.l, s Özsunay, Ergun Öztek, Selçuk Öztek, Selçuk Öztek, Selçuk Avrupa Birliğinde Marka Hukukunun Uyumlaştırılması AT Yönergesi Üzerine Düşünceler, Selim Kaneti'ye Armağan, İstanbul , s Haksız Rekabete İlişkin Yeni İsviçre Düzenlemesinin Öngördüğü Bazı Haksız Rekabet Halleri, Prof. Dr. Jale Güral Akipek'e Armağan, 1991, s İlaç Markalan, Kazancı Hakemli Dergi, 2004/4, s.66 vd. Marka Terkini Davalarında Yargı Rolü (Görevli Mahkeme), İBD, 1993, C. 67, S. 4-6, s

11 XXIV XXV Öztek, Selçuk Öztek, Selçuk Öztek, Selçuk Öztrak, İlhan Pedrezzani, Mario / von Büren, Roland / Marbach, Eugen Pekdinçer, Remzi Tamer Pekdinçer, Tamer İlaç Markaları Arasında İltibas ve Türk Markalar Hukukunun Çözülmemiş Bazı Genel Sorunları, Hukuk Araştırmaları, 1991, C. 6, S. 1-3, s İlaç Markalan ve OHİM Kararları Arasındaki İlişki, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü (1. Ulusal Sempozyumu), İstanbul Barosu Yayınlan, İstanbul , s İlaç Markaları Alanında Son Gelişmeler, I. İstanbul Fikrî Mülkiyet Sempozyumu (05-06 Mayıs 2005), İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınlan, İstanbul , s Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, 2. Bası, Ankara Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht, Staempli Verlag AG Bern, Bern Marka Hakkı ve Korunması, Doktora Tezi, Marka Hakkının Devredilmesi, I. İstanbul Fikrî Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınlan, İstanbul 2005, s Sağlam, Mehmet Adil Sanlı, Erdal Saymen, Ferit Hakkı Schluep, Walter Somer, Mehmet Steckler, Brunhilde Sungurbey, İsmet Sungurbey, İsmet Swode,Kirsten; Sanal, Osman Şehirali, Feyzan Hayal Türk Markalar Kanunu Şerhi ve Tatbikatı (Açıklamalar-Kararlar), Ankara Markaya Yapılan Haksız Rekabetin Önlenmesi, ÇanakkaleBD, 1993, S. 3, s Manevi Zarar ve Tazmini Sureti, İstanbul Das Markenrecht als subjektives Recht, Basel Tescilli Markalar Arasında Haksız Rekabet ve Terkin Davaları, Argumentum, Yıll 991, C. 1, S. 7, s Grundzüge des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2.Auflage, München Marka Davaları, Medeni Hukuk Eleştirileri, İstanbul , s Ticaret Unvanının Korunmasına İlişkin Haksız Rekabetin Önlenmesi Davalan, Yasa Hukuk Dergisi, C. IV, S.4, Nisan 1981, s Markenschutz in den U.S.A., Köln Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara Patent Hakkının Korunması, Ankara Pınar, Hamdi Pınar, Hamdi Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, Beta, İstanbul 2000, s Marka ve Haksız Rekabet Hukuku Alanında Avrupa Topluluklan Mahkemesi Gümrük Birliğinde Mallann Serbest Dolaşımına İlişkin Kararları ve Türk Hukukuna Etkileri (Uluslararası Hukuk Kurultayı), FMR, 2002, C.l, s Şenocak, Kemal Tekin, Memiş Tekinalp, Gülören / Soyut Renk Markalan, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'e Armağan, Ankara 2003, s BGH I ZB 53/98- "SWISS ARMY" Kararı/Temmuz 2002, S.5, Avrupa Birliği Hukuku, 2. Bası, İstanbul Poroy, Reha / Poroy, Reha/ Yasaman, Hamdi: Marka Hukukuna İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Haluk Tandoğan'ın Hatırasına Armağan ( ), Ankara 1990, s Ticari İşletme Hukuku, İstanbul Tekinalp, Gülören / Türk Fikri Mülkiyet Hukukunda Korumadan Yararlanabilecek Kişiler ve Elverişli Hükümler (Asgari Haklar) İlkesi, Prof. Dr. Bülent Davran'a Armağan, İstanbul -1998, s Fikrî Mülkiyet Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş Üçüncü Bası, İstanbul 2004.

12 xxvi XXVII Tekinay, S.S / Akman, S./ Burcuoğlu, HJ Altop, A. Teoman, Ömer Teoman, Ömer Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, Arıkan, İstanbul Ayırdedici Nitelik Kazanma, Prof. Dr. Fahiman Tekil'in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ'a Armağan, İstanbul 1997, s İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan, Beta, İstanbul 1999, s Tekinay Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsüne Yöneltilip Yöneltilemeyeceği Sorunu, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul, Beta, 1998, s Yaşayan Ticaret Hukuku, Cilt I: Hukuki Mütalaalar, Kitap 3: Yasaman, Hamdı Yasaman, Hamdi Yasaman, Hamdi Yasaman, Hamdi Yasaman, Hamdi Yasaman, Hamdi / Altay, Sıtkı Anlam / Ayoğlu, Tolga / Yusufoğlu, Fülürya / Yüksel, Sinan Yasaman, Hamdi Marka Hukuku İle İlgili Makaleler-Hukuki Mütalaalar-Bilirkişi Raporları, Beta, İstanbul Fikri Haklarda Tazminatla İlgili Bazı Sorunlar. Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul Hizmet Markalan, Batider, 1975, C. 8, S. 1, s Tanınmış Markalar, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, s Paris Antlaşması Anlamında Tanınmış Markalar. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, İstanbul , S.l, s Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi. C.I-II. Vedat Kitapçılık, İstanbul Marka Olabilecek İşaretler, I. İstanbul Fikrî Mülkiyet Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005, s Teoman, Ömer Ünal, Şeref Unsal, Önder Erol Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet Völker, Stefan / Semler, Jörg;. Yaşayan Ticaret Hukuku, Cilt I: Hukuki Mütalaalar, Kitap 1: , İstanbul Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Haksız Rekabet, MHB, 1988, S. 1, s Marka İncelemesinde Karıştırılma Olasılığı Kavramı, Türk Patent Enstitüsü Bülteni, 2002, S.3, s Umumi Bakımdan Zarar ve Tazminat, Ebül'ula Mardin'e Armağan, İstanbul Markenschutz für Farben und Farbkombinationen, GRUR 1998, Heft 2, s. 95 vd. Yıldırım, Nevhis Deren Yıldırım, Nevhis Deren Yıldırım, Nevhis Deren Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Sorunlar, Bilgi Toplumunda Hukuk - Ünal Tekinalp'e Armağan, C.II, İstanbul 2003, s Haksız Rekabet Hukuku İle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda İhtiyati Tedbirler, Alkım, 2. Bası, İstanbul Haksız Rekabet Hukuku İle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Müdahalenin Men'i Davasında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Ankara , s

13 XXVIII Yılmaz, Canan Yılmaz, Canan Yosmaoğlu, Nevzat Yücel, Müjgan Tunç Lisans Sözleşmeleri, Yüksek Lisans Tezi, Marka Lisans Sözleşmesinin Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Çerçevesinde Rekabet Boyutu, Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp'e Armağan - C. II, Beta, İstanbul , s Dünya'da ve Türkiye'de Patentler, Know-How'lar ve Markalar-Açıklamalı, Ankara Haksız Rekabet Hukukunda Teminat Amaçlı İhtiyati Tedbirler, Prof. Dr. Ergun Önen'e Armağan, Alkım, İstanbul 2003, s Yüksel, Ali Sait Patent ve Lisans (Patent, Marka, Sözleşmesi Hukuku, İstanbul Know-How) Yüksel, Cüneyt Yünlü, Levent Fikri Mülkiyet Hukukunda Kiralama ve Ödünç Verme Hakları, İHFM, 1997, C. 55, S. 4, s Tanınmış Markalar ve Korunması, Yüksek Lisans Tezi, 2001.

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Ticaret Kanunumuzun (TK) 273.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX BİBLİYOGR AFYA...XXIII

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Marka, Patent, Marka Hukuku,

Anahtar Kelimeler: Marka, Patent, Marka Hukuku, HUKUKİ AÇIDAN MARKA VE MARKA HAKKI Eyüp Can KARACA Özet Marka kavramına hukuki zemin hazırlayan Sınai Hak kavramının kullanımı 19.yy sonlarında Sanayi Devrimi ile birlikte başlamış olup bu hakların savunulmasına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK

ÖNSÖZ. Dr. Aydın ÇELİK ÖNSÖZ Küçük tasarruf sahiplerinin bir araya gelerek ekonomik kaynak yaratmalarına olanak veren anonim ortaklıklar, ticari hayatta büyük bir öneme sahiptirler. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER İÇİNDEKİLER I.MAKALELER 1. Tanınmış Markalar... 3 2. Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar... 19 3. Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD. Sinin Kararı Üzerine Düşünceler...

Detaylı

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kişisel Bilgiler Adres Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz Binası, Ayvalı Mahallesi

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Prof. Dr. HAMDİ YASAMAN A ARMAĞAN

Prof. Dr. HAMDİ YASAMAN A ARMAĞAN Prof. Dr. HAMDİ YASAMAN A ARMAĞAN İÇİNDEKİLER Hamdi Hocamız İçin Yayın Kurulu...XIX Prof. Dr. Hamdi Yasaman Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM...XXI Kürsünün Kurucu/Onursal Başkanı na, Doç. Dr. Tolga AYOĞLU...

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Tablolar... x Şekiller... xi Grafikler... xi Kısaltmalar... xii Giriş... 1 Birinci Bölüm FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, MARKA HAKKI, KAZANILMASI VE HAKSIZ KULLANIMI 1.

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU Av. Dr. Cahit SULUK suluk@suluk.com.tr 08 Şubat 2017 İstanbul Ticaret Odası ŞİRKET VARLIKLARI MADDİ VARLIKLAR Donanım Ekipman Makine- araç gereç Bina Araç- vasıta Stok

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına IX Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına X XI Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK 1932-2009 XII XIII Prof. Dr. TURGUT AKINTÜRK ÜN ÖZGEÇMİŞİ 1932 yılında Aydın / Reşadiye de doğmuştur. 1954 yılında Ankara Üniversitesi

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xxv GİRİŞ I. GENEL OLARAK...1 II. III. IV. 556 SAYILI

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ Ö Ğ R E N İM V E K ARİ Y E R SÜR E C İ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece

Detaylı

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ İÇİNDEKİLER

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ İÇİNDEKİLER Cilt: 47 Sayı: 1-2 1973 : Av. Ömer Köprülü Muammer Raşit Sevig 3 Ay. Burhan Güngör Başkanın Köşesi 5 Av. Faruk Erem "Cübbe" Kavramı 9 H. Fevzi Karagözoğlu Vergi Uyuşmazlıklarında Temyiz Sistemi... 13 KARAR

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. MARKA BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ HAKLAR

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 T.C. ADALET BAKANLIĞI ADALET DERGİSİ YIL: 92 NİSAN 2001 SAYI: 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No: Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK Yeni Bir İnfaz Kanunu Hazırlanırken 1 Doç. Dr. Şeref ÜNAL Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları «Marka» Mahmut ÇELİKBİLEK Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yardımcısı mahmut.celikbilek@tpe.gov.tr 2 Sunum İçeriği

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 20.07.2017 belce@eryigithukuk.com 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai haklara ilişkin kanun hükmünde

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

Türk Marka Hukuku'nun Uluslararası Kaynakları ve Yorumlanmasına Hakim Olan Prensipler

Türk Marka Hukuku'nun Uluslararası Kaynakları ve Yorumlanmasına Hakim Olan Prensipler { İÇİNDEKİLER } YAZARIN ÖNSÖZÜ 5 İÇİNDEKİLER 8 SİMGELER ve KISALTMALAR 14 { GİRİŞ > GİRİŞ 1? { I. BÖLÜM} Türk Marka Hukuku'nun Uluslararası Kaynakları ve Yorumlanmasına Hakim Olan Prensipler II- TÜRK MARKA

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece ile ve birincilikle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kadir Berk Kapancı İletişim Bilgileri: Tel: 0090 212 395 36 00 Faks: 0090 212 395 36 92 E-mail: kapancib@mef.edu.tr / berk.kapanci@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 1983 3. Unvanı: Yrd.

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

MARKA HUKUKU. Bkz, s.55, erişim

MARKA HUKUKU. Bkz,  s.55, erişim MARKA HUKUKU I) GENEL OLARAK MARKA A) Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇERÇEVESİNDE MARKA, TAKLİT MARKA VE TAKLİT MAL KAVRAMLARI Işıl TÜZÜN Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu Babaeski - KIRKLARELİ

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3

AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3 AUSUUL MAHFESİ KÜTÜPH&N m 3 İÇİNDEKİLER UMUMÎ HUKUK KONULARI (I) ; Sahife No: 1 Doç. Dr. Şeref ERTAŞ : Türk Hukukunda Tapu Kütüğü nün Tashihi İmkânları 7 2 Bazal ZENGİNGÜL : Nafakaya İlişkin Bir Kısım

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı