FMH İHLAL DAVALARINDA TARAF TEZLERİ, TALEPLERİ VE UZMAN KULLANIMI. İlhami güneş FSHHM HAKİMİ 8 Kasım Berlin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FMH İHLAL DAVALARINDA TARAF TEZLERİ, TALEPLERİ VE UZMAN KULLANIMI. İlhami güneş FSHHM HAKİMİ 8 Kasım 2013- Berlin"

Transkript

1 FMH İHLAL DAVALARINDA TARAF TEZLERİ, TALEPLERİ VE UZMAN KULLANIMI İlhami güneş FSHHM HAKİMİ 8 Kasım Berlin

2 FMH TECAVÜZÜ HALİNDE HAK SAHİBİNİN HAKLARI Tecavüzün men i Ref i Durdurulması Ortadan kaldırılması, sonuçlarının giderilmesi İlan El koyma İmha Mülkiyet hakkının devrini isteme Tazminat(maddi, itibar ve manevi) Delil Tesbit, tedbir.

3 TAZMİNATI DOĞURAN OLAYLAR MarkKHK. 9, 61. md. FSEK md Hak sahibi marka veya telif gibi hakların ihlali halinde hem hukuk hem de ceza davaları açabiliyor.(patent, FM ve Tasarım ayrık) Marka, tasarım ve patent bakımından KHK larda ayrıntılı düzenlemeler yer alıyor. Tescil şartına bağlı koruma, münhasır lisans veya dava hakkı sağlayan lisanslar da lisansöre aynı hakları veriyor. Buna karşılık telif bakımından tescil şartı aranmaz.

4 Farazi Örnek; Alman GERMANYUMfirması Almanya da tescilli patentli ürünün Türkiye de üretimi ve satışı için Türkiye de TÜRKER firmasına ortaklık önerir;türkerfirması üretilen ürünün satışı konusunda münhasır hak sahibi olacaktır. Ürünün Almanya da tescilli olan patenti henüz Türkiye de tescilli değildir. TÜRKER firması bu ürünü sadece Türkiye de satabilecektir. Ürünün kalıp ve projeleri Alman firmanın mühendislerince gerçekleştirilmiş ve master kalıplar üretim için Türkiye de kurulan fabrikaya gönderilmiştir.

5 Olaylar 2012 de Anlaşma sağlanır, Türk firmaya tek satıcılık ve üretim izni verilir. Üretilen ürünler satışa çıkar ve Türkiye de iyi bir pazar elde eder.türker firması bu ürünle ilgili olarak küçük bazı model değişikliği ile bir faydalı model ve tasarım başvurusu yapar. TÜRKER firması çalışanı bu ürünün teknik çizimlerini kopyalar ve işten ayrılarak AÇILIM firmasında çalışmaya başlar. AÇILIM firması ürünün muadilini satmaya başlar. TÜRKER firması ürünü başka bir kardeş şirket PARAVAN üzerinden İran ve Irak a ihraç etmeye başlar. TÜRKER firması ürünün Almanya da tescilli markasına «türkişi» ekini yaparak marka tescili yapar.

6 Davacı ne yapabilir? 2013 da Alman firmanın çalışanları Türkiye deki ortaklarının yaptıklarını haber alır. Dava hakkını nasıl ve ne zaman kime karşı hangi mahkemede kullanacaktır. Hangi hakka dayanabilecektir? -Alman firma sözleşmelerinde tahkim şartı yoksa Uzman FSHHM lerde dava açabilir. Bu sözleşme ile (Taraflar tüzel kişi olduğundan)türkiye de belli bir mahkemenin yetkili olacağını öngörmeleri mümkündür. -Arabulucuya gitme olanağı da var. Yasa yürürlüğe girmiş durumda. -La Haye Adli Yardımlaşma Sözleşmesi gereği, dava teminatı yatırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca Alman firmanın Türkiye de tescilli bir sınai mülkiyet hakkı olması halinde üyelik olmasa dahi teminattan muaf tutulması değerlendirilebilir. Ancak teminat ta hak aramayı güçleştirici kapsamda uygulanmamaktadır. -TÜRKER firması üretim ve satış yetkisini bölgesel aldığı halde paravan eliyle ihracata girişerek sözleşmeyi ihlal etmiştir. Bu ihlal için sözleşmede yer alan cezai şart hükmü işletilebileceği gibi, eylem lisans sınırlarını aşarak tecavüz olduğundan kazanç kaybı talep edilebilir. Muhasebeci bilirkişi ile TÜRKER firmasının ticari defterleri, gümrük kayıtları incelenerek zarar hesaplanır. Bizim uygulamamızda hesap teknik bir konudur.

7 Davacı Çareleri: Patentin ihlali nedeniyle açılacak dava Türkiye de patent tescili bulunmaması yüzünden haksız rekabet ilkelerine göre ele alınır.(ttk 54, 55) Muadil ürünün patent ihlali olup olmadığı, delil tespiti yapılarak ilgili alan teknik uzmanının yardımı ile belirlenir. O vakit AÇILIM firmasına karşı da haksız rekabet davası açılır.(üniversite öğretim üyeleri, patent uygulamalarına vakıf uzmanlar) Master kalıpların TÜRKER firmasından AÇILIM A geçen mühendisçe aktarılması da ayrıca telif hakkı ihlali oluşturur. Bilimsel ve teknik esaslara göre çizilen ve belli bir değeri, hususiyeti olan proje ve çizimler FSEK kapsamında korunur. Gerek Firma gerekse kopyalayan mühendis sorumlu olacaktır. Bu davada Alman firma hak sahipliği faraziyesinden yararlanır. Yine üretim tekniğine dair bilgiler de özellik taşıdığı takdirde ticari sır olarak haksız rekabet kapsamında korunur. Çizimlerin eser olarak değeri belirlenir ve rayicin 3 katına kadar tazminat istenebilir, men ve durdurma, el koyma talepleri yanında

8 Davacı Çareleri: TÜRKER firmasının yaptığı marka tescili, ek içerse de kötüniyetli bir tescildir. Temel hukuk ilkeleri ile uluslararası öncelik, üstünlük ilkelerine göre hükümsüzlüğü istenebilir.(mk 2, TTK 54, MarkKHK 35, 42 md) TÜRKER firmasını elde ettiği Faydalı model ve tasarım başvuruları için de hükümsüzlük ve terkin davaları açılması mümkündür.

9 Davacı Çareleri: Davacı Türk Kanunları gereği, Türkiye de baroya kayıtlı bir avukat ile temsil edilmelidir. Açılacak men ve tazminat davalarında dava değeri üzerinden harç ve giderleri karşılamalıdır. İhtiyati tedbirler olanaklıdır. Kanıtların kuvvetine göre teminatlı veya teminatsız olabilir. Yargı giderleri, dava kazanılıp kesinleştiğinde kazanma oranında karşı taraftan tahsil edilecektir. Hükümsüzlük davaları ilgili tesciller devam ettiği sürece açılabilir(patentler ve tasarımlar için süre bitiminden 5 yıl sonraki dönemde de). TÜRKER firmasının aldığı FM tescilinin iptali bakımından Almanya da kayıtlı patent önceki teknik olup, yeniliği bozmuş olabilir. Keza tasarım bakımından da aynı sonuçlar gündeme gelebilir. Marka hükümsüzlüğü için net bir süre düzenlemesi yoktur. Ancak öncelik hakkı ileri sürülecekse vakit geçirilmemelidir. Alman firma kötü niyete dayanarak süre koşulu aranmadan dava açabilir.

10 Davalı Savunmaları; Davalı TÜRKER şirketi ve TÜRKER nin hakim ortaklarının ortak olduğu PARAVAN şirket ihracatı açıklamakta güçlük çekecek ancak, patentin Türkiye de korunmadığı gerçeğini gündeme getirecektir.paravan FİRMA patenti bilmediğini, TÜRKER den aldığı ürünleri ihraç ederek yasal bir ticaret yaptığını ileri sürebilecektir. Davalı AÇILIM ve kaypak mühendis ise çizimler bakımından eser şartlarının bulunmadığını, sıradan ve herkes tarafından üretilebilecek bir çizim olduğunu ileri sürebilecektir. Davalı AÇILIM ayrıca haksız rekabet davasında kendi ürünün farklılığını ileri sürebilecek istemleri, kullanmadıklarını savunacak, patentin ülkemizde korunmayacağına, zaten anonim olduğuna sığınacaktır. Ya da üretimin pek sınırlı araştırma ve deneme amaçlı olduğunu, Üniversite teknoparkında eğitim amaçlı faaliyette bulunduklarını savunabilecektir.

11 Öneriler: Patentin Türkiye de tescilinin sağlanması ve sonrasında lisans verilmesi, Markaların Türkiye de de tescillenmesi ve sonrasında lisansa konu edilmeleri. Cezai şart ve tahkim için net hükümler, Uzman mahkemenin yetki şartı olarak belirlenmesi Örneğin İstanbul da 4 +2 =6 adet uzman FSHHM ve FSHCM ler kurulu bulunmakta. Bu mahkemeler 2000 den beri büyük bir kısmı 2003 den beri faaldir. Türkiye de ayrı bir şirketi kurmaları ve yönetiminin ortaklaşa oluşturulması. Sınai mülkiyet hakları konusunda yetki ve sınırlamaların net düzenlenmesi. Mahremiyet şartı düzenlemeleri.

12 Tecavüz oluşturan eylemlerde ana unsurlar şöyledir: Türkiye de tescilli ve geçerliliği devam eden bir markanın/tasarım/patent/faydalı modelin bulunması, hak sahibinin izninin bulunmaması veya var olan izinin süresinin dolması, geçerliliğini yitirmesi veya geri alınması, yasada tanımlanan eylemlerin işlenmesi, hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması

13 Marka Sahibinin talepleri 62. md. Devam eden tecavüzü durdurma, men Maddi ve manevi zararın tazmini Yoksun kaldığı kar El koyma Mülkiyet hakkı tanınması İmha, tecavüzlü işaretleri sildirme İlan İtibar zararının tazmini(68. md)

14 FMH sahibinin zararı Genellikle yoksun kaldığı kazanç Fiili zarar; tecavüzün etkilerinin giderilmesi için yapılan harcamalar(ilan, reklam giderleri) Marka sahibinin manevi kaybı Markanın kötü ve kalitesiz biçimde kullanılmasının yarattığı itibar kaybı Haksız eylemden kaynaklanan zarar benzeri MarkKHK, TTK, BK hükümleri ve ilkeleri. Öncelikle özel yasanın uygulanması.

15 Fiili zarar Tecavüzden önceki malvarlığı ile sonraki arasındaki olumsuz fark fiili zarardır. Bu zararın nasıl hesaplanacağı konusunda özel hüküm yok, BK nun genel ilkeleri kullanılacak. Genel ispat kuralları Tecavüzden doğan karışıklık ve yanlış algıların düzeltilmesi için yapılan İlan ve reklam giderleri kanıtlanmalı.

16 İtibar zararı Chanel markasının çamaşır suyu veya kezzap ürününde kullanılması, Kalitesini kanıtlamış bir markanın kalitesiz ürünlerde kullanılması; «Dupont» markası altında mangal yakma aparatı, taşlı fitilli çakmak satma gibi.

17 Yoksun kalınan kar Tecavüz eylemi olmasaydı elde edilebilecek olan kar Olası gelir hesabı, giderlerin düşülmesi Sair faktörler: genel ekonomik sektör şartları, mütecavizin diğer eylemlerinin kazancına etkisi, marka sahibinin markasının satış gücü, Ürünün özellikleri, önceki ve sonraki satış trendleri. İstisnaen toptan fiyatları esas alınır.

18 Yoksun kalınan kar Hangi perakende fiyatı? Marka sahibinin fiyatı veya mütecavizin fiyatı -orijinal ürünle benzer veya aynı olduğu takdirde -taklit fiyatı orjinalin fiyatının %75 nden az değilse -taklidin fiyatının esas alınması gerçek zararın hesabını güçleştirecekse - özellikle markanın ekonomik önemi, - Marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi - tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.

19 Yoksun kalınan kar Tecavüz eyleminin etkisi ile marka sahibi de fiyat düşürmüşse indirim serbest rekabet ortamında ve rekabet için yapılmamak kaydıyla-aradaki fark yoksun kalınan kar hesabına katılabilir.

20 Yoksun kalınan kar YKK=(Tecavüz olmasaydı uygulanacak olan fiyat ) X (Tecavüz sonucu satılan mal)- (gerçekleşen gelir)-(ek maliyetler) Gerçeğe en yakın hesap

21 YKK Yöntemleri 66. md. Marka sahibi tercih etmelidir Haklı sebeblerle tercih değişikliğine engel hüküm yok a) Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre, b) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre, c) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.

22 YKK artırımı Markanın satışlarda önemli bir katkısının bulunduğu hallerde uygun (makul) bir miktar eklenmesi Satış analizleri, ekonomik ve istatistiki veriler, anketler Markanın bilinirliği, tanınmışlık düzeyi

23 İspat Konuları Geçerliliği devam eden bir marka/patent/tasarım Ticari kullanma Aynen, benzer veya iltibaslı kullanma olgusu Faaliyet alanı benzerliği Tecavüz Tecavüz süresinin marka geçerlilik süresi dahilinde olması Marka sahibinin rızası veya onayının yokluğu Karıştırma Hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması Zarar, tutarı ve nedensellik bağı

24 Görev ve Yetki İhtisas mahkemeleri veya yetkilendirilen mahkemeler İl bazında yetki Tecavüz davalarında hak sahibinin ikametgahında dava açma hakkı Hükümsüzlük davaları davalı marka sahibinin ikametgahında açılır. YİDK kararları Ankara FSHHM de

25 Zamanaşımı Tecavüz devam ettikçe işlemez Öğrenmeden itibaren 2 yıl ve her halde 10 yıl (BK 72. md) TTK kapsamında haksız rekabet davalarında ise 1 ve 3 yıllık zamanaşımı. Cezayı gerektiren bir fiilden doğduğunda daha uzun ise ceza zamanaşımı.

26 Örnek dava; BURGERKING / BURGERTURK ABD li marka sahibinin marka koruma girişimi Tescilli «burgerking» marka ve yerel girişimcinin restoranlarının rekabeti Davacı markaları 29, 32 ve 43 sınıflarda Davacı öncelikle tespit ve tedbir istedi ve teminat karşılığında talebi kabul gördü. Karşı taraf dinlenmeden tedbiren men kararı verildi. Tecavüzün meni ve tazminat davası açtı ve yabancılık teminatını karşıladı

27 Davacı kanıtları (2001) tarih ve sayılı BURGER KİNG+şekil tarih ve sayılı BURGER KİNG, tarih ve sayılı BURGER KİNG BURGER KİNG, TPE tarafından özel /00146 sayısı ile tanınmış marka Franchise sisteminde uniform dekorasyon ve tabela, kırmızı ve beyaz renklerle düzenleme

28

29

30 Davalının tabelası

31 Davalının ticari görünümü:

32

33 Davalı savunmaları: BURGER TURK markası farklıdır; Türk damak tadına vurgu «NFS BURGER TURK+ŞEKİL» Başvuru aşamasında Savunmaları: benzerlik, iltibas yok Burger sözcüğü ürün adıdır. Markamız BURGER TURK+ŞEKİLDİR. Dekorasyonda farklılıklar var, logo tamamen farklı

34 Yargılama Mahkeme, iddia ve savunmayı araştırdı; toplanmış deliller, tespit, marka belgeleri, tespit raporu, ticari defter ve belgeleri inceledi. Tespit için bir marka ilkelerinden anlar bilirkişi atandı somut görsel ve numuneleri topladı. Yargılamada ise Muhasip, marka ve reklam uzmanlarından hesap konusunda rapor alındı. Davacı 66/c, Lisans yöntemine göre hesap tercih etti.

35

36 sonuç Sizce? Men, giderme, ilan, maddi ve manevi tazminat. Onanarak kesinleşti.

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xxv GİRİŞ I. GENEL OLARAK...1 II. III. IV. 556 SAYILI

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Published by Suluk & Kenaroglu Law Offıce at Smashwords Copyright 2011 by Suluk & Kenaroglu Law Offıce Smashwords Edition, License Notes All rights reserved.

Detaylı

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU Fatih BİLGİLİ* Türkiye de markalarla ilgili

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu MÜSİAD Cep Kitapları: 32 ISBN 978-605-4383-11-5 Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Tasarım & Mizanpaj MUSTAFA ENES

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL. Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL. Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İÇİNDEKİLER KİTLE İLETİŞİM VE İNTERNET HUKUKU FİNAL Ücretsiz olarak salthukuk.com dan indirebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. 1 www.salthukuk.com

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Plan GİRİŞ A. KAMU KURUMLARININ İSİMLERİ VE KORUNMASI 1. Kamu

Detaylı

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ Markanın hükümsüz kullanılmasını gerektiren haller KHK nın 42. md. düzenlenmiştir. 1. KHK nın 7. ve 8. md düzenlenen mutlak ve nisbi red nedenleri olup;

Detaylı

MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ

MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ MARK ANIN KULLANILMAMASI NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İSPAT MESELESİ Av. Zeynep Seda ALHAS* Stj. Av. Umut DERNEKOĞLU** * İstanbul Barosu. ** Ankara Barosu. Av. Zeynep Seda ALHAS, Stj. Av. Umut DERNEKOĞLU

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ Doç. Dr. Ahmet Battal Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Ticaret Hukuku

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE FİKRİ GÜNDEM AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 .1 İÇİNDEKİLER ETKİNLİKLER DUYURULAR YAYINLAR OFİSLERDEN HABERLER.2 MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ.3.4.5 MARKA LİSANS ALAN ADI.6.7 OFİSLERDEN HABERLER FİKRİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 31 2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME.. 33 2.1. Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi.. 35 2.2. Mülga 4077 sayılı Kanunda

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 479-497 TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Özet Seniha DAL * İnternetin ticari hayatta

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri Fikri ve Sınai Haklar Nelerden Oluşur? FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Fikri Haklar Sanat Eserleri Yapıtlar Bilgisayar Programları Sınai Haklar

Detaylı