Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak."

Transkript

1

2 TURQUALITY nedir? TURQUALITY, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. (www.turquality.com) TURQUALITY nin Misyonu Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak (www.turquality.com) TURQUALITY nin Hedefleri Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak. Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak. Her türlü altyapı programları ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti' nin 100. yılı olan 2023 yılında uluslararası pazarda global Türk markalarının yer almasına katkıda bulunmak Potansiyel markalara bu gelişim süresince gerekli yönetimsel eğitimi sağlayarak daha güçlü bir insan kaynakları ortamı yaratmak. Proje için seçilen firmaları uluslararası pazar hakkında bilgilendirmek; seçilmeyen firmaların gelişmeleri için gerekli teşviki sağlamak Türk malı kavramının "Made In Turkey" adı altında dünyaca bilinen bir olgu olmasını sağlamak (www.turquality.com ve ) TURQUALITY programına kimler başvurabilir? 2011/5 sayılı tebliğe İlişkin uygulama usul ve esaslarında (2. maddesinde) belirtildiği üzere; İhracatçı Birlikleri Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan ihracatçı birlikleri Üretici Dernekleri Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekler

3 Üretici Birlikleri Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikler Türkiye de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler, Zincir Restoranlar Yurtiçinde en az 5 lokanta/kafe ile yurtdışında en az 1 lokanta/kafeden oluşan zincir Türk kültür unsurlarını barındıran, mönüsünde Türk mutfağını temsil eden yemekler bulunan ve bu yemeklere uygun servis hizmetinin sunulduğu mekanlar Otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalar/kafeler hariç Turquality Destek Programı na başvuru yapabilirler. ( İşletmelerde 30 soruda Turquality, Salim Çam ) Nasıl Başvurulur? Ön koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir. Tablo 1: Başvuru süreci (T.C. Ekonomi Bakanlığı) Şekil 1 de şemalandırılan süreçte de görüldüğü gibi ön koşulu sağlayan firmalar ilk olarak, TURQUALITY Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti ni doldurması ve söz konusu sette yer alan sorulara vereceği cevaplar sonucunda alacağı puana göre 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca destek kapsamına alınıp alınamayacağı hususunda kendisinin bir ön değerlendirme yapması gerekmektedir. Bu süreçte önemli olan, Firma Ön Değerlendirme Seti ni doldurmak ve geçerli puanı (85) alabilmektedir. TURQUALITY Ön Değerlendirme Seti nin amacı, Uygulama Usul ve Esasları nın 20 nci maddesinde belirlenen incelemenin çerçevesini, anılan maddede belirlenen ücretin ödenmesinden önce şirketin tanıması ve kendisini test etmesidir. Alınan sonuç puanı tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı değildir. Daha sonra firmaların internet sitesinden yeni kullanıcı oluşturmaları ( detaylı bilgi internet sitesinde mevcuttur.) ve kendilerine sistem tarafından verilecek şifre ile sisteme giriş yapmaları ve Başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Turquality Otomasyon Sistemi üzerinden Başvuru Formunu dolduran ve Uygulama Usul ve Esasları Ek-8 de yeralan belgelerin Ekli Belgeler alanına yükleyerek Sistem üzerinden başvurusunu ileten Firmalar, sisteme ekledikleri tüm belgelerin orijinalleri veya noter onaylı nüshalarını İTKİB-TURQUALITY Sekreteryası na iletmelidir.

4 Başvurusunda eksik bulunmayan şirketler için, bir sonraki aşama ön değerlendirme sürecidir. Bu süreçte, Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Firmasının gerçekleştireceği Ön İnceleme Çalışması için gerekli ücretin görevlendirilen danışmanlık firmasına şirket tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ön İnceleme Çalışması kapsamında, görevlendirilen TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Firması tarafından öncelikle başvuran şirketten inceleme alanlarına ilişkin detaylı bilgi/belge talep edilir ve bu bilgi/belgeler incelendikten sonra şirketin tesislerinde 2 günlük bir yerinde inceleme çalışması yapılır. Yerinde inceleme çalışmasına Ekonomi Bakanlığı yetkilileri veya TİM TURQUALITY Sekretaryası da katılım sağlayabilir. Ön İnceleme Çalışmasında şirket aşağıdaki alanlarda incelenmektedir. Firma Ön İnceleme Çalışması, Deloitte Danışmanlık ile TURQUALITY Sekretaryası nın beraber yürüttüğü, başvuru yapan firmada gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma olup, firma aşağıdaki alanlarda incelenmektedir: Gastronomi Sektöründeki faaliyet gösteriyorsa; Stratejik Planlama Finansal Performans Marka Performansı Marka Yönetimi Pazarlama, Satış ve Ticaret Yönetimi Tedarik Zinciri Operasyonu ve Servis Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kurumsal Yönetim Bilgi Teknolojileri Yönetimi Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa; Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Marka Yönetimi Marka Performansı Tedarik Zinciri Yönetimi Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme Finansal Performans İnsan Kaynakları Yönetimi Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetimi Yukarıda ifade edilen alanlarda ön inceleme sürecini Ön Değerlendirme Çalışması sonrası, uygun bulunan firmalara, Marka programına mı TURQUALITY Programına mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır. ( İşletmelerde 30 soruda Turquality, Salim Çam ve T.C. Ekonomi Bakanlığı ) TURQUALITY başvurusu sırasında Dış Ticaret Müsteşarlığı na herhangi bir bedel ödeniyor mu? Firmanın uygun bulunması halinde Turquality Aday Değerlendirme Çalışması için, firmaların ciroları ile orantılandırılmış olan bedel İTKİB e (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği) ödenir. 2006/4 Sayılı Tebliğ e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları nın 20. maddesine göre bu oranlar şu şekilde tespit edilmiştir:

5 Yıllık Satış Geliri < 25 Milyon $ olan şirketler tarafından ; $ + KDV, 25 Milyon $ < Yıllık Satış Geliri < 75Milyon $ olan şirketler tarafından ; $+ KDV, Yıllık Satış Geliri > 75Milyon $ olan şirketler tarafından ; $ + KDV, karşılığı TL nin, proje yürütücüsü koordinatör birlik bünyesinde faaliyet gösteren TURQUALITY Sekretaryasına, makbuz karşılığında ödenmesi zorunludur. Eğer ödeme yapılmazsa firma elenir. ( İşletmelerde 30 soruda Turquality, Salim Çam ) Tablo 2: Kabul süreci ( T.C. Ekonomi Bakanlığı) TURQUALITY kapsamında verilen destekler Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ekonomi Bakanlığınca TURQUALITY Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları desteklenir. Tablo 3: Turquality Destek Unsurları ve Destek Limitleri ( Destek Süre/ Destek Türü Oranı Destek Limiti Adet Faydalanıcı Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili limitsiz 5 yıl+5 Tanıtım, reklam ve pazarlama limitsiz 5 yıl+5 Ofis/depo/lokanta/kafe kira limitsiz 5 yıl USD/birim (aynı anda azami Destek kapsamına alınan markaya Mağaza brüt kira 50% 50 mağaza için) 5 yıl+5 ilişkin şirket

6 Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri USD/birim 5 yıl+5 Mağaza dekorasyon konsept mimari giderleri USD / mağaza (aynı anda azami 50 mağaza için) 5 yıl+5 Reyon kira limitsiz 5 yıl+5 Showroom kira/dekorasyon limitsiz 5 yıl+5 Sertifikasyon limitsiz 5 yıl+5 Franchise dekorasyon USD / mağaza (toplam azami 100 mağaza için) 2 yıl Franchise kira USD / mağaza (toplam azami 100 mağaza için) 2 yıl Danışmanlık USD / yıl 5 yıl+5 Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı limitsiz (aynı anda azami 5 kişi için) 5 yıl+5 Gelişim Yol Haritası 75% USD / destek dönemi 5 yıl+5 Marka Destek Programı Nedir? Marka programı, Turquality programına göre daha daraltılmış bir yapıda olmasına karşın, başvuru koşulları aynıdır. Marka programında destek süresi 4 yıl olup destek kalemlerinin limitleri daha düşük belirlenmiştir. Marka programındaki bir firma, Turquality programını, bir sonraki aşama olarak görmekte, Marka programından aldığı desteklerle Turquality programına hazırlık yapmaktadır. TURQUALITY Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları desteklenir.

7 Tablo 4: Marka Destek Unsurları ve destek limitleri ( Destek Türü Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet Faydalanıcı USD / yıl 4 yıl Tanıtım, reklam ve pazarlama USD / yıl 4 yıl Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe kira USD / yıl 4 yıl Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe temel kurulum giderleri/mimari konsept USD / yıl 4 yıl Reyon kira USD / yıl 4 yıl Showroom kira/dekorasyon USD / yıl 4 yıl Sertifikasyon USD / yıl 4 yıl Franchise dekorasyon USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için) 2 yıl Franchise kira 50% USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için) Danışmanlık USD / yıl 4 yıl Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi için) 2 yıl 4 yıl Destek kapsamına alınan markaya ilişkin şirket Gelişim Yol Haritası 75% USD / destek dönemi SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Marka desteği ile TURQUALITY desteği arasında fark var mı? Marka programı, Turquality programına göre daha daraltılmış bir yapıda olmasına karşın, başvuru koşulları aynıdır. Marka programında destek süresi 4 yıl iken, Turquality programında destek süresi 5+5 yıldır. Marka programında destek kalemlerinin limitleri daha düşük belirlenmiştir. 2- Firma birden fazla markası için TURQUALITY Desteği alabilir mi? Turquality Destek Programı kapsamında gerçek ya da tüzel kişiliğe ait firmaların iki markası için destek alabilmesi, holding firmalarının en fazla üç şirketi için her bir şirketi iki marka olmak üzere toplam 6 markası için destek alabilmesi mümkündür. 2006/4 Sayılı Tebliğ uyarınca Turquality desteği kapsamında bulunan firmaların, ikinci markaları için destek müracaatında bulunması halinde 20 nci maddede belirtilen inceleme alanlarından sadece farklılaşan bölümleriyle ilgili olarak Yönetim Danışmanlığı firmasının raporu talep edilir.

8 3- TURQUALITY programına dâhil olunduktan sonraki yıllarda DTM ye herhangi bir raporlama yapılıyor mu? Turquality Destek Programı kapsamında bulunan şirketlerin, destek kapsamına alındığı tarihten sonra her yılın bitimini takiben en geç altı ay içerisinde Stratejik İş Planlarında yer alan faaliyetlerin ve Gelişim Yol Haritalarında belirtilen projelerin gerçekleşme düzeyleri ile kaydettikleri gelişimin belirlenebilmesini teminen, iç (TURQUALITY Sekretaryası) ve/veya dış yönetim danışmanlığı firması tarafından hazırlanacak raporu Müsteşarlığa intikal ettirmesi gerekmektedir. 4- Belirtilen destek süresi sona erdiğinde tekrar başvuru yapılabilir mi? Marka destek programına alınan firmalar, Müsteşarlık tarafından iş planlarının onaylanmasını takiben 4 yıl, Turquality destek programına alınan firmalar Müsteşarlık tarafından iş planlarının onaylanmasını takiben 5 yıl boyunca destekten faydalanmaktadırlar. Ancak tebliğde bununla ilgili bazı belirleyici maddeler belirtilmiştir. Örneğin Turquality programında olup, Marka programına kaydırılan bir firmanın, her iki program kapsamında desteklendiği toplam süre 4 yılı geçememektedir. 5- TURQUALITY ye hazırlık sürecinde profesyonel bir şirketten danışmanlık alınabilir mi? Destek kapsamına girildiğinde danışmanlık firmasına ödenen bedeli Turquality karşılar mı? Turquality programı; yapısı itibariyle, destek kapsamına alındıktan sonraki faaliyetlere ilişkin bedelleri ödemektedir. Dolayısıyla da programa girmeden önce alınan danışmanlık bedelinin, programa girdikten sonra tahsil edilmesi söz konusu değildir. Ancak danışmanlık hizmeti müsteşarlık tarafından akredite edilmiş firmadan alınıyorsa, destek kapsamına girildikten sonra danışmanlık desteği bedeli ilgili hükümler çerçevesinde ödenir. 6- Aynı anda hem TURQUALITY hem de Marka desteğinden faydalanmak mümkün mü? Aynı anda her iki destekten de faydalanmak mümkün değildir. Marka desteği, birçok firma için Turquality desteğine hazırlık niteliği taşımaktadır. 7- TURQUALITY desteği alındığında, ihracata yönelik diğer devlet desteklerinden de faydalanmak mümkün mü? Eğer firma Turquality desteği alıyorsa, aynı kapsamda diğer ihracata yönelik devlet desteklerinden faydalanamaz. 8- Hangi hallerde TURQUALITY desteği iptal edilir? Stratejik İş Planında verilen hedeflere ulaşılamamışsa, destek kapsamı Müsteşarlıkça daraltılabilir ya da destekler iptal edilebilir. Firmalar sahte ve/veya yanıltıcı bilgi ve belgeler ibraz etmişlerse, tespiti halinde haklarında kanuni işlem başlatılır ve sadece Turquality desteğinden değil ihracata yönelik tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak durdurulabilir. 9- TURQUALITY projesinin yıllık bütçesi nedir? TURQUALITY Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.

9 10- Bir marka için aynı şirketin birden fazla işletmesi destek kapsamına alınabilir mi? 2006/4 sayılı Tebliğ e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları madde 69 a göre, bir marka için birden fazla şirket destek alabilir. Ancak şirketler arasındaki organik bağını teşvik etmesi gerekmektedir Holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan en fazla altı adet marka desteklenebilir. Ayrıca bir marka için birden fazla şirket destek kapsamına alınabilir. ( İşletmelerde 30 soruda Turquality, Salim Çam )

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY Salim Çam (MBA, MSc) Kitabın Adı 30 Soruda Turquality Yazarı Salim Çam Yayın Editörü Erol Şahnacı 2012, Hayat Yayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

Turquality ve Marka Destek Programı

Turquality ve Marka Destek Programı Turquality ve Marka Destek Programı 23 Kasım 2004 Namık Kemal SEZEN kemalsezen@outlook.com 0533 654 65 60 Turquality Programı TURQUALITY ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Dayanak BİRİNCİ

Detaylı

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI ''TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİ 2006/4 SAYILI "TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) 24/05/2006 tarihli

Detaylı

Turquality ve Marka Destek Programı. 23 Kasım 2004

Turquality ve Marka Destek Programı. 23 Kasım 2004 Turquality ve Marka Destek Programı 23 Kasım 2004 Turquality Programı TURQUALITY ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 26/05/2015 Karar No : 2015/9 Konu Karar : Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 1 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi 2 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 3 Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı 4 İstihdam Yardımı 5 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1 Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir Ülkemizdeki hali hazırda geçerli olan ihracatçılara yönelik devlet desteği uygulamaları, esas olarak Bakanlar

Detaylı

YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA AÇMA VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİLEN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA AÇMA VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİLEN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA AÇMA VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİLEN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Yurtdışı ofis, mağaza açma ve işletmeye ilişkin devlet desteklerinden kimler yararlanabilir?

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Mehmet Soylu GÜLDALI Dış Ticaret Uzmanı 20.03.2014 GÜNDEM Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı Tarafından Uygulanan Destekler TURQUALITY

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DESTEK UYGULAMA KILAVUZU İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 SIKÇA SORULAN SORULAR YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ...

Detaylı

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ INTERMARK BUSINESS CONSULTANCY 1 www.intermark.com.tr INTERMARK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI olarak bizler, 10 yıli aşkın süredir müşterilerimize nitelikli

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı