İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES 03

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES 03"

Transkript

1 İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES 03 ÖZET Türk ihracat şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil ve koruma giderleri ile yurtdışında açılan birimlerin kira harcamalarına ilişkin belirli oran ve miktarlarda geri ödemesiz nakit desteği sağlanmaktadır. Türkiye deki ana şirket doğrudan kendisi birim açabileceği gibi yurtdışında faaliyet gösteren iştiraki veya şubeleri de birim açabilir. Şirketin iştigal konusu Türk mallarının üretimi ve/veya ticaretine ilişkin olmalıdır. Şirket bir ihracatçılar birliğine üye olmalıdır. Desteğe konu tüm ödemeler banka kanalıyla yapılmalıdır. Dış Ticaret Müsteşarlığı, ekonomik büyümenin ve üretimin artırılmasına yönelik politikalar ve Türkiye nin küresel piyasalarda önemli bir aktör olma hedefi doğrultusunda yurtdışında faaliyette bulunan Türk şirketlerine ihracatı teşvik etmeye yönelik olarak belirli harcama kalemlerinde mali destekler sağlamaktadır. Bu doğrultuda çıkarılan mevzuat içerisinde yer alan 2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile temel olarak Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketlerin ürünlerinin yabancı ülkelerde pazarlama ve tanıtımının yapılmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Türk ihracat şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurtdışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerine ilişkin giderlerinin bir kısmı karşılanmaktadır. Hedef Kitle Tebliğ, Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri kapsar. Bu kuruluşların Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kurulmuş olması ve merkez adreslerinin Türkiye de olması gerekir. İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ/DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES/03 1

2 Desteklerin hedef kitlesini teşkil eden bu üç tip kuruluştan Sınai ve Ticari Şirket, üretim faaliyetiyle iştigal eden ve kapasite raporu sahibi şirketler ile yazılım (software) şirketlerini ifade ederken Ticari Şirket, ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerine işaret eder. Son olarak İşbirliği Kuruluşu ise üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri ifade eder. Desteklerden yararlanabilmek için yukarıda sözü edilen şirketlerin iştigal konusu ürün (mal) ticaretine ilişkin olmalıdır. Diğer bir deyişle hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler destek kapsamında değildir. Bunu bir örnekle ifade etmek gerekirse, yurtdışına inşaat malzemeleri satan bir şirket destekten yararlanabilirken yurtdışında mimarlık veya müteahhitlik hizmetleri sunan bir şirket kapsam dışındadır. Görüldüğü gibi her iki şirket genel olarak yapı sektöründe faaliyet gösterse de yapılan işin niteliği desteğin kapsamına dâhil olma bakımından ayırt edici bir özellik taşımaktadır. Desteğe Konu Faaliyetler 1. Kira Desteği Destek kapsamındaki kuruluşların yurtdışında açacağı birimlerin kira giderleri kuruluşun türüne ve kiralanan birimin niteliğine göre değişen oran ve miktarlarda desteklenir. Buna göre, a) Açılan birimin mağaza olması halinde, Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşlarının kira giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD doları tutarında desteklenir. Ticari şirketlerin kira giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD doları tutarında desteklenir. İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ/DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES/03 2

3 b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde, Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşlarının kira giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD doları tutarında desteklenir. Ticari şirketlerin kira giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD doları tutarında desteklenir. Türkiye deki ana şirket doğrudan kendisi birim açabileceği gibi yurtdışında faaliyet gösteren iştiraki veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurtdışındaki şirket ile Türkiye deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Türkiye deki ana şirket ile yurtdışındaki şirket arasında organik bir bağ bulunduğuna ilişkin kanaat şu hallerde söz konusu olur, Şirketin tüzel kişilik olarak yurtdışındaki şirkete ortak olması, Şirketin tüm ortaklarının yurtdışındaki şirkete ortak olması, Şirketin en az % 51 ine sahip ortak veya ortaklarının yurtdışında açılan şirkete ortak olması, Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51 ine sahip ortak ya da ortakların yurtdışında açılan şirkete ortak olması. Bu çerçevede önem arz eden bir husus, destek ödemesinin yurtdışında organik bağın bulunduğu şirketteki ortaklık oranına göre hesaplanacak olmasıdır. Buna bir örnek vermek gerekirse, yurtdışındaki iştirakin kiraladığı mağaza dolayısıyla normal şartlarda ABD Doları tutarında destek verilmesinin söz konusu olduğu bir durumda, eğer Türk firması yurtdışındaki şirkete %60 oranında ortak ise, sermaye payı oranında destekten yararlanacak ve * % 60 = ABD Doları destek alacaktır. Yurtdışı şirketteki yabancı ortaklık payı için destekten yararlanılması ise söz konusu değildir. Destekten yararlanabilmek için yurtdışındaki şirketin, Türkiye deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılmış olması gerekir. Ancak Türkiye deki şirketin yurtdışı şirketi devralması durumunda bu şart aranmaz. Kira desteği kapsamında yalnızca net kira harcamaları desteklenir. Dolayısıyla Net Kira Tutarı ve işletme giderlerinin ayrı olarak kira kontratında açıkça belirtilmesi gerekir. İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ/DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES/03 3

4 Kiralana birime ilişkin olarak, destekten yararlanacak kuruluş ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir. Dolayısıyla kira kontratında kiralanan yerin işyeri olduğunun açıkça belirtilmesinde yarar vardır. Ayrıca kiralanan birimlerde Türkiye de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir. Dolayısıyla yabancı menşeli malların bayiliğini veya distribütörlüğünü yapan Türk şirketler destekten yararlanamazlar. Aynı doğrultuda, Yabancı markalar için Türkiye de fason olarak üretilen ürünlerie yönelik reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri desteklenmez. Şirketler kira desteğinden en fazla 15 birim için yararlanabilir. Yeni açılan birimler haricinde, daha önce açılmış olan yurtdışı birimler için de bu destekten yararlanılabilir. bakımından ise her birim, kira desteğinden en fazla 4 yıl için yararlandırılır. Süre 2. Tanıtım Desteği Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım sponsorluk, yurtdışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir. Bu çerçevede yurtdışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları ve gazeteleri ile yurtdışında Türkçe yayın yapan yabancı televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destekten yararlanamaz. Destekten yararlanabilmek için yabancı dilde yayın yapan yabancı basın yayın organlarına reklam vermek gerekmektedir. Yapılan tanıtım giderlerinin destek kapsamında karşılanma oranı şirketin yurtdışında biriminin bulunup bulunmamasına göre değişkenlik gösterir. Buna göre, Yurtdışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ/DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES/03 4

5 giderleri % 60 oranında ve yurtdışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Yurtdışı birimi bulunmayan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yurtdışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Şirketler tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl süresince yararlanır ve destek tutarı tanıtım malzemelerinin yurtdışında çıkan miktarına göre hesaplanır. 3. Marka Tescil Desteği Bu kapsamda yurtdışında tescile ilişkin marka/patent bürosu hizmet ve danışmanlık giderleri ile yurtdışında tescil ettirilmiş markaların korunmasına ilişkin idari ve yargısal masraflar ile avukatlık giderleri desteklenir. Buna göre, Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolar ına kadar desteklenir. Şirketler bu destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilir. Başvuru Süreci Şirketler gerekli belgelerle birlikte başvurularını yurtiçinde üyesi oldukları İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS) yaparlar. Dolayısıyla şirketin desteklerden yararlanabilmesi için öncelikle bir ihracatçı birliğine üye olması gerekmektedir. ( Başvuru için istenen belgeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için adresinden iletişime geçiniz.) İstenen belgeler kapsamında yurtdışı ödeme belgeleri ile yurtdışında düzenlenen diğer belgelerin harcamanın yapıldığı ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılması gerekmektedir. İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ/DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES/03 5

6 Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği başvuruda bulunan şirketin birimlerini ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde bizzat yerinde tetkiki suretiyle inceler. Bu kapsamda söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türk ürünlerinin pazarlanmasına yönelik olup olmadığı ile olumlu Türk malı imajına uygunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunur. Ayrıca, ibraz edilen harcama belgelerinde belirtilen tutarların piyasa rayicine uygunluğu denetlenir. Süre bakımından başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için, Yurtdışı ödeme belgeleri ile diğer yurtdışı belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde şirket tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine ibraz edilmelidir. Yurtiçi ödeme belgeleri ile diğer yurtiçi belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde şirket tarafından üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ne (İBGS)ibraz edilmelidir. Desteğe konu tüm ödemelerin bankacılık sistemi aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru süreçlerinde kira ödemesi, reklam harcamaları, marka tescil harcı gibi tüm ödeme belgeleri için banka dekont ve kayıtları ibraz edilecektir. Destek Tutarının Ödenmesi İBGS, şirket tarafından kendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde hesaplayacağı hak ediş miktarı ile destek başvuru dosyasını Dış Ticaret Müsteşarlığı na intikal ettirir. Müsteşarlık, ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde ödenmesini uygun gördüğü hak ediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, T.C Merkez Bankası na iletilmek üzere tekrar İBGS ye gönderir. Son olarak İBGS, ödeme talimatını T.C Merkez Bankası na ve destek başvuru sonucuna ilişkin bilgi yazısını ise şirkete intikal ettirir ve süreç tamamlanır. Destek tutarının ödenmesi süreci, başvuru yapıldıktan sonra bilgi ve belgelerdeki eksiklikler ve Müsteşarlıktaki bürokratik sürecin hızına göre 3 ay ila 1 yıl içinde sonuçlanmaktadır İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ/DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES/03 6

7 İletişim Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için; Haluk Gurulkan Erbil Yasin Çakır İstanbul Diğer makaleler için, Bu makalede verilen genel mahiyetteki bilgiler müvekkiller ve konuya ilgi duyan diğer kimselerin bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır. Verilen bilgiler, kanunlardan, mahkeme kararlarından ve idari kararlardan yola çıkılarak derlenmiştir. Bunların belli durumlar hesaba katılarak kaleme alınmış hukuki mütalaalar oldukları düşünülmemeli, öncesinde gerekli hukuki yardım alınmadan burada verilen bilgilere dayanılarak hareket edilmemelidir. Tüm hakları saklıdır. Burada verilen bilgiler telif hakları kurallarına uymak koşuluyla çoğaltılabilir ya da başka dillere tercüme edilebilir Gurulkan Law Firm İHRACAT ŞİRKETLERİNE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ/DOING BUSINESS IN TURKEY SERIES/03 7

8 Gurulkan Law Firm Italian City No. 404 Erbil, IRAQ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04

KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04 KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04 ÖZET Kürdistan Özerk Bölgesi nde yabancı bir şirketin şubesini açmak mümkün. Şirket ya da şubeye karar verilirken vergisel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına ilişkin

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 1 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi 2 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 3 Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı 4 İstihdam Yardımı 5 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar

Detaylı

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI ''TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİ 2006/4 SAYILI "TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Dayanak BİRİNCİ

Detaylı

YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA AÇMA VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİLEN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA AÇMA VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİLEN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA AÇMA VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİLEN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Yurtdışı ofis, mağaza açma ve işletmeye ilişkin devlet desteklerinden kimler yararlanabilir?

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DESTEK UYGULAMA KILAVUZU İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 SIKÇA SORULAN SORULAR YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ...

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-5) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) 24/05/2006 tarihli

Detaylı

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/8

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı