DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME"

Transkript

1 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da oluşan güç boşluklarını doldurmak için bölgesel aktörler ve küresel güçler anılan bölge merkezli bir mücadeleye girmiştir. Böylelikle, bilinmezliği içinde barındıran Orta Asya coğrafyası küresel platformda yeniden ön plana çıkmıştır. Bir başka deyişle MacKinder in Heartland kuramını yeniden gündeme gelmiştir. Kısaca, anılan ünlü jeopolitik bilimcisi 1904 den başlayarak tarihin coğrafi mihverinin Avrasya da olduğunu öne sürmüş bir başka deyişle Avrasya ya egemen olanın küreye hâkim olacağını varsaymıştır. Avrasya bölgesinde de Orta Asya gerek zengin doğal kaynaklar açısından gerekse de stratejik olarak büyük önem taşımaktadır. Küresel güç olan ABD nde G.H. Bush tan sonra iktidara gelen Clinton yönetimi uluslararası dengeleri çok iyi değerlendirerek, önceleri istikrarsızlığa yol açmamak için Rusya Federasyonu na (RF) karşı angajman stratejisi izlemesi, ekonomik bir güç olarak RF nin dünyanın önde gelen ülkelerinin arasına katılması için G 8 platformuna dahil edilmesi ve uluslararası finans kurumlarıyla ilişkide bulunması, batıcı paradigmanın küreselci boyutu olarak değerlendirilebilir. Ancak ABD bu stratejiyi izlerken bile Rusya nın geleneksel etki alanları olan Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Avrupa coğrafyalarını güvence altına almaya çalışıyordu. İşte tam bu arada küresel platformda yeniden etkin olmak için, Rusya Federasyonu kısa sürede kendini toparlayarak yakın çevre adıyla anılan doktrini yürürlüğe koyuyordu. Yakın Çevre doktrini RF tehdit ve güvenlik algılamalarını ön plana çıkarırken, söz konusu bölgede yaşayan 25 milyon Rus azınlığın korunması önemli bir dış politika argümanı olarak değerlendiriliyordu. Doktrinde, RF nin çıkar alanları eski Sovyetler Birliği topraklarıyla örtüştüğü noktasından hareketle bu amaca yönelik girişimler uluslararası toplumda dillendiriliyor ve RF yakın çevre de kendini hegemon bir güç olarak değerlendiriyordu. İlk bakışta uluslararası toplumun Orta Asya ya olan yakın ilgisini görece olumlu olarak değerlendiren Rusya, Yakın Çevre ile bu bakış açısını değiştiriyordu. Böylece jeopolitiği gereği Orta Asya da küresel bir güç olarak tekrar yeniden yer alıyordu. Yine bu noktada ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe Tallbot 1997 de yaptığı konuşmada Orta Asya ve Kafkasya da bölge ülkeler arasında demokrasi ve pazar ekonomisinin gerçekleştirilmesiyle bölgede barış ve güvenliğinin sağlanacağını, böylelikle uzun süre uluslararası toplumdan uzak kalan bölgelerin uluslararası toplumla bütünleştirileceğini söylerken aslında bölgenin küreselleşme sürecine uyumunun sağlanacağını ifade ediyordu. Bu konuşma, ABD nin angajman stratejisinden göreli uzaklaştığının ilk işaretlerini vermekteydi. ABD amacına ulaşabilmek için de, Orta Asya daki Türk Cumhuriyetleri bağlamında bölgeye komşu Türkiye ile stratejik işbirliği kurulacağının da işaretini veriyordu. Daha sonra ABD * Prof. Dr, TRAKYA ÜNİV, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

2 859 Kongresi 2000 yılı başında İpek yolu Stratejisi yasası ile ipek yolu coğrafyasındaki etkinliğini pekiştirirken, anılan coğrafyada ABD yanlısı iktidarların yaygınlaştırılmasını da amaçlanmıştır. Bu arada Türkiye ve İran Orta Asya Cumhuriyetleri ile göreli stratejik işbirliği olanaklarını geliştirme girişimlerine başlıyordu. Yani bu coğrafyada küresel oyuncuların yanında bölgesel oyuncular da önem kazanıyordu. Zaten Sovyetler Birliği nin dağılmasına hazırlıksız yakalanan Türkiye, kendini bu coğrafyada bölgesel güç olarak bulmuştu. Burada özellikle, Türk Cumhuriyetlerini ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması etkili olmuştur başında James Baker bölgeyi ziyaretinde Türk Cumhuriyetleri nin, liberal demokrasi ve serbest piyasa ekonomisini içeren Türk modelini benimsemeleri çağrısında bulunuyordu. Ancak bu dönem, Türkiye ekonomik problemleri ve RF nun bölge ülkeleri üzerinde etkinliğini yeniden tesis etmesi nedeniyle anılan ülkelerin Türkiye den uzaklaşmasıyla sonuçlanmıştı. Bu noktada Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiyi RF faktörünü göz ardı etmeden sürdürmüş ve ABD ile ilişkilerini de bu faktöre göre yeniden düzenlemiştir. Küresel güç olan ABD tarafından Türkiye nin model ülke olarak sunulması Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında engel oluşturmuştur. Ayrıca Türkiye, ECO bünyesinde bu Cumhuriyetler ile ilişkilere girmişse de kültürel ve ekonomik bağlarını güçlendirme konusunda potansiyelinin çok altında kalmıştır. Musaoğlu na göre, Türkiye, Sovyetler Birliği nin dağılması ile sona eren Soğuk Savaş döneminin değişen güç denklemlerinde kendini stratejik olarak yeniden konumlandırma gereksinimini, bu dönemin başlangıcında, çok boyutlu aktif bir dış politika pratiğinden ziyade siyasal söylem ile karşılama çabaları ile yanıtlamaya çalışmıştır Bölgesel bir aktör olan İran da Türkiye nin yanı sıra Orta Asya daki etkinliğini sürdürmek istemektedir. İran da coğrafi konumu nedeniyle bazı Orta Asya Cumhuriyetleri ne sınır komşusudur ve bu konum ona özel bir önem kazandırmaktadır. Yine Baker Orta Asya ziyareti sırasında yeni rejimlere İran ile ilişki kurmamaları gerektiğini açık bir şekilde dillendirmişti ların başında Rusya Federasyonu nun desteğini alan İran Orta Asya devletlerinin Türkiye, ABD ve Pakistan bağlantısından hoşnut değildir. Burada Hindistan faktörünü de elde tutarak değerlendirme yapmak gerekir. Ancak Türkiye Türkleri Orta Asya Müslümanlarına ortak dinsel kültürel ve tarihsel açılardan daha yakındırlar. Türk Cumhuriyetleri ile gerekse de diğer Orta Asya Cumhuriyetleri ile ortak sınırlara sahip olan İran 1990 lı yılların başında RF nun desteğini almıştır. Rusya, İran ın dış politikasının pragmatik oluşundan hareketle rejim ihracına yönelmeyeceği kanısındadır..abd ve RF arasındaki işbirliğinde esas faktör güvenlik olup bunun yanı sıra İslami köktendinciliğe karşı duyarlıdırlar. Bir görüşe göre ne ABD ne de RF Orta Asya Devletleri nin Türkiye, İran ve Pakistan ile bağlarını geliştirmelerini istemektedirler. Ancak Türk ve Amerikan devlet adamları bunun aksini düşünmektedir. Fuller e göre Washington un kalkınma modeli olarak Türkiye yi İran a tercih ettiğini açıkça ifade etmesine rağmen hiçbir Orta Asya ülkesi İran ile bağlarını koparmayı göze alamamaktadır. Diğer yandan Karpat a göre Orta Asya ve Kafkasya Müslümanları Türkiye Türklerine daha yakındır ve ortak dilsel ve kültürel-tarihsel bağların varlığı bir yana, bu ülkeler laik ve demokratik elitlere sahiptirler. Bu nedenle Türkler her alanda daha yakın işbirliğine yatkındır, ancak aksi bir görüşü William Hale savunmaktadır. Hale, tarihsel açıdan Orta Asya da yaşayan Türkî halkla günümüz Türkiye sinde yaşayan halkla bağların çok kuvvetli olmadığı kanısındadır.

3 860 Bu gibi faktörler Türkiye ile İran ı Orta Asya da karşı karşıya getirse de İran ın izlediği pragmatik politika bu karşılaşımı belki de görece önlemektedir. Ayrıca İran, etkin bölgesel bir güç olan Türkiye ile ilişkilerini belli bir mesafede tutmaya çalışmaktadır. İzlediği politika kendi dışsal çıkarlarına yöneliktir. İran ı asıl bölgede sınırlayan küresel bir aktör olan ABD dir. Taliban ın oluşturulması bir Pakistan destekli proje olsa da ABD nin İran ı bölgede sınırlamak amacıyla yaşama geçirilmiştir. Bu noktada boru hattı projeleri de ABD nin fikrini değiştiren diğer en büyük etkenlerden biriydi. Bir tarafta ABD, Suudi Arabistan, Pakistan ve Taliban diğer yanda Rusya, İran ve Orta Asya Devletlerinin yer aldığı Taliban karşıtı gruplaşma o dönemin geçerli bir yapılanmasını oluşturmaktaydı. Ancak hesap tutmadı ve Taliban bir frankeştayn olarak ABD karşısına çıktı. Bu olgu belki de ABD için sonun başlangıcını oluşturdu. Bunun yanında ABD nin Taliban ı 11Eylül sonrası temizlemesinden İran da ziyadesiyle yararlanmıştır. Ancak ne var ki, İran ın güvenlik endişesi ikiye katlanarak sürmüştür. 11 Eylül 2001 terör saldırıları ile 7 Ekim 2001 El Kaide ve Taliban a yönelik Afganistan operasyonu ABD nin bölgeye bakışının son dönemlerde farklılaştığının bir göstergesiydi. Terörizme karşı savaştan Orta Asya daki varlığını güçlendirmek amacıyla yararlanmıştır. Afganistan operasyonu, ABD nin Kırgızistan ve Özbekistan da askeri üsler kurmasını kolaylaştırıcı bir etken olmuştur. Böylece ABD, Orta Asya da başat güç olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Bu durum, ABD Dışişleri Bakanının Güney ve Orta Asya ülkelerinden sorumlu yardımcısı Boucher ın kongrede yapmış olduğu konuşmada da somutlaşmıştır. Bu noktada Rusya nın bölgedeki yakın çevre politikası iflas etmiş, Putin ekonomik arayışlara ve enerji politikalarına daha fazla önem vermeye başlamıştır. Ancak 2002 yılı mayısında yaşanan önemli bir gelişme de radikal nitelikte arz eden START III girişimidir. Ve 24 Mayıs 2002 günü iki ülkenin başkanları Bush ile Putin tarafından anılan anlaşma Moskova'da imzalanmıştır. Anlaşma ile iki ülke on yıl içinde sahip oldukları stratejik nükleer başlıkların miktarını iki bin adet seviyelerine indirmeyi taahhüt ettiler. Anılan anlaşma, esas olarak, içerdiği hükümlerden ve nükleer silahlarda önemli indirime gidilecek olmasını sağlamaktan daha çok farklı bir önem arz etmektedir. Bu anlaşma ile Soğuk Savaş döneminin kapanmasının üzerinden neredeyse bir kuşak geçtikten sonra, ABD ile Rusya arasında, bir süre serin geçen yılların ardından, artık 'sıcak barış' döneminin başladığı yorumcular tarafından ifade edilmiştir. Fakat, Rusya ve ABD, yine 2002 de yeni bir Başlıca Yeni Silahların Azaltılması Anlaşması (Major New Arms Reduction Deal) imzalamışlar ve nükleer silahlarını 2000 nükleer harp başlığına indirecek şekilde, 2/3 oranında azaltma konusunda anlaşmışlardır. Yapılan anlaşmaların uygulanması konusunda, Rusya nın ABD ye karşı güven bunalımı içinde olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca yine aynı ay içerisinde Rusya ile NATO arasında bir mutabakata varılmıştır. Bu anlaşmada da temel konularda işbirliği öngörülmektedir. Teröre karşı işbirliğinde bulunulacak bu bağlamda NATO ve RF Orta Asya ve Kafkasya da düzenlenecek operasyonlarda ortak hareket edecek, Kitle İmha Silahları kademeli olarak azaltılacak, NATO ca yürütülecek insani yardım operasyonlarına Rusya da dâhil edilecek, NATO-Rusya ortak konseyi kurulacaktı.

4 861 Yaşanan tüm bu gelişmelere karşın giderek güçlenen bir küresel güç olmakta hızla ilerleyen Rusya nın Avrasya da etkin olmak istemesi Amerika açısından önemli bir engel teşkil etmiştir. Bilindiği üzere Avrasya daki, Rusya-Çin ilişkisi stratejik işbirliği olarak değerlendirilmektedir. Ancak Chatnam House Rusya ve Avrasya programı direktörü Dr. Babo Lo Çin-Rusya ilişkisini stratejik ortaklıktan çok bir yakınlık ve uygunluk ekseni olarak tanımlamaktadır. Ancak 2006 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü nün (ŞİO) ABD nin bölgeden çıkmasını istediği de anılarda önemli bir yer oluşturmaktadır. Aynı yıl bunların yanı sıra Çin ve Rusya, gelecek yıl bir askeri tatbikat da dâhil bir dizi askeri etkinlik düzenleneceği açıklamışlardır. Zaten Şanghay İşbirliği Örgütü de Afganistan dan gelen tehdidin ortak bir yaklaşım ile önlenmesi görüşü çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu nedenle RF ve Çin in Avrasya coğrafyasında güçlü bir direnç merkezi oluşturmak için kullandığı en etkili araç Şanghay İşbirliği Örgütü zemini oldu. Zira 1996 yılında bugünkü hedeflerinden oldukça uzak ve kolay erişilebilecek amaçlar peşinde koşan bir örgüt olarak kurulan Şanghay Beşlisi, Özbekistan ın dâhil olması ve daha da önemlisi Afganistan operasyonu ile hedefini büyütmüştür. Örgüt yalnızca bölgesel sorunların ele alındığı ve çözüm yollarının araştırıldığı bir platformdan öte, özellikle iki küresel güç Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti nin jeopolitik bir aracı olma işlevini de yüklenmiştir. Enerjiden, savunmaya, uluslararası terörizmden ticarete her alanda işbirliği için uygun ve etkili bir ortam sağlayan ŞİÖ nün Devlet Başkanları Ağustos(2008) sonunda Tacikistan ın Başkenti Duşanbe de toplanmışlardır. Toplantının ilk bölümüne sadece üye ülkelerin devlet başkanları katılmışlardır. Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahmanov'un katıldığı ve basına kapalı yapılan toplantıda, ŞİÖ üyesi ülkelerdeki güvenlik ve istikrar, enerji, taşımacılık, terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve Afganistan'daki durumla ilgili konuların ele alındığı bildirilmiştir. Ağustos zirve toplantısı ardından yapılacak olan genişletilmiş toplantıya, örgüte üye ülke devlet başkanlarının yanı sıra örgütte gözlemci statüsü bulunan Moğolistan, Pakistan, Hindistan ve İran ile zirveye konuk olarak davet edilen Afganistan devlet başkanları ve üst düzey yöneticilerinin katılması öngörülmekte ve özelikle anılan toplantıda Güney Osetya ve Abhazya'daki durumla ilgili konuların da ele alınması beklenmektedir. Ağır topların Rusya, Çin, İran ve Hindistan'ın olduğu bu toplantıyı Batı dünyası tedirginlik içinde beklerken bu noktada ABD'ye karşı blok oluşturma zirvesinin mimarı olarak ise yine Rusya Başbakanı Putin'in adı geçmektedir. Bilindiği üzere NATO da Rusya ya görece bir rest çekti. Ardından Rusya da anılan zirve ile müthiş bir atak yaptı. Oğan a göre Anılan örgüt hiçbir devlet ya da bloğa karşı kurulmadığını ve faaliyet göstermediğini açıklamasına karşın, ŞİÖ nün kuruluşunun altında yeni bir Varşova Paktı yaratma arzusunun yattığı kanısı çok güçlü bir olasılık olarak dikkat çekmektedir. Hatta son günlerde Rusya ve Batı arasında artan gerilim Rusya ve ŞİÖ ye dair Batı nın olumsuz algılamasını pekiştireceğe benzemektedir. Ancak yine de bu keskin ve sert yorumlara rağmen son SİÖ nün son zirvesinden Rusya ile ilgili temkinli bir karar çıkması Batı kamuoyunu büyük ölçüde rahatlattı. Örgüt üyeleri son krize bilindiği üzere temkinli bir şekilde yaklaştılar. Bir başka deyişle yangına körükle gitme politikasını uygulamadılar. Bununla birlikte Rusya nın yüzünü Doğu ya döndüğünün netleşmesi bu zirve sonrasındaki en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirilmesi gerekir. Zirvede ayrıca İran ın tam üyeliği de ele alınarak İran ve Hindistan gibi gözlemci statüsündeki ülkelerin örgütün Bakanlar Konseyi toplantısına davet edilmeleri karara bağlanmıştır. Ayrıca örgütün genişlemesi çalışmalarını koordine etmek üzere bir çalışma grubu kurulması da ABD nin

5 862 başını çektiği tek kutuplu düzene karşı yeni bir güç odağının netleşmeye başladığının göstergesini oluşturmaktadır Rusya nın bu zirvede Afganistan ın yeniden yapılandırılmasında Örgüt ün rolünün güçlendirilmesini istemesi çok önemli ve dikkat çekici bir gelişmedir. Hatta Örgüt himayesinde bir Afganistan konferansı düzenlenmesini önerisinde bulundu ve bu çağrı diğer ülkelerden olumlu karşılık buldu. Bu noktada Orta Asya ya yönelik en önemli sıçrama tahtası ya da geçit yolu olan Afganistan yine küresel güç odaklar arasındaki savaşımın merkezinde kalacak gibi gözüküyor. İşte tüm bu gelişmeler üzerine 2 Eylül de Rusya Devlet Başkanı Medvedev in, üzerine tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini, ABD nin de bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini açık bir biçimde dilendirmesi de bunun bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Medvedev bu bağlamda Rusya nın 5 maddelik dış politika ilkelerini söyle açıklamıştır: Rusya uygar halklar arasında ilişkileri tanımlayan uluslararası hukukun temel ilkelerinin üstünlüğünü tanır. Diğer devletlerle ilişkilerimizi bu bağlamda kurarız. Dünya çok kutuplu olmak zorunda. Tek kutuplu dünya kabul edilemez. Tahakküm kabul edilemez. ABD kadar ciddi ve buyurgan bir ülke de olsa, tüm kararların tek bir ülke tarafından alındığı bir dünya düzenini kabul edemeyiz. Böyle bir dünya istikrarsız olur ve çatışma tehlikesi taşır Rusya hiçbir ülkeyle ihtilaf istemiyor. Rusya tecrit olmayı istemiyor yahut planlamıyor. Rusya Avrupa, ABD ve diğer ülkelerle ilişkileri mümkün olduğu kadar geliştirecek. Bizim için mutlak öncelik nerede yerleşik olurlarsa olsunlar vatandaşlarımızın hayatı ve onurunu korumak. Bu noktadan hareketle dış politikalarımızı uygulayacağız. Yurtdışındaki işadamlarımızın çıkarlarını da koruyacağız. Saldırgan bir çıkışta bulunana yanıt vereceğimizi herkes anlamalı. Dünyadaki diğer ülkeler gibi Rusya'nın da ayrıcalıklı çıkarlarının bulunduğu bölgeler var. Bu bölgelerde geleneksel dostça bağlarımızın, iyi komşuluk ilişkilerimizin, tarihi özel ilişkilerimizin olduğu ülkeler bulunuyor. Bu bölgelerde çok dikkatli biçimde çalışacağız, bu devletlerle, yakın komşularımızla dostça ilişkiler geliştireceğiz. Anılan devlet başkanı böylelikle Sovyetlerin çöküşü ile başlayan sürecin bitiğinin altını kalın çizgilerle çizdi. Bu ifadeler gerek ABD nin gerekse Avrupa nın resmi çevrelerinde şimdilik suskunlukla karşılandı. Rusya nın yukarıda ayrıntısıyla açıklamış olduğumuz 5 maddelik dış politika ilkelerini açıklayan Medvedev, uluslararası hukuka saygılı olduklarını, dünyanın neresinde olursa olsun Rus vatandaşlarını korumaya kararlı olduklarını, saldırganlığa aynı şekilde yanıt vereceklerini söyledi. Özellikle Medvedev in ayrıcalıklı çıkar gözettikleri coğrafi bölgelerden ödün vermeyeceklerinden özelikle bahsetmesi, Ukrayna ve Baltık ülkelerinde büyük ölçüde rahatsızlık yarattı. Bunun yanı sıra Putin in enerji silahını kullanabiliriz tehdidi de da batılı çevrelerde büyük tedirginlik yaratmıştır. Bunun yanı sıra Rusya Genelkurmay Başkanı Baluevsky daha 2008 yılı ocak ayında yaptığı açıklama hala hatırlardadır. Açıklamada Hiç kimseye saldırı planlarımız yok ama dünya toplumundaki tüm Ağustos 2008 Cumhuriyet Gazetesi, s İtalikler tarafıma aittir.

6 863 ortaklarımızın şunu anlamasını zorunlu görüyoruz Rusya nın ve müttefiklerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için önleyici olarak nükleer silahların kullanımı dâhil olmak üzere askeri güç kullanacaktır Böylece Rusya ABD nin Orta Asya daki varlığından ve politikalarından rahatsızlığını belirtmiş ve olası bir sorunun nükleer silahlarla dahi çözülebileceğini belirtmiştir. Zaten 43. Münih Güvenlik Konferansı nda Rusya Devlet Başkanı Putin tek kutuplu düzene karşı yeni denge arayışının ve oluşumunun ilk açık sinyallerini vermişti. Putin bu tarihe geçen konuşmasında tek kutuplu düzeni adil olmadığı ve Putin konuşmasında tek kutuplu düzeni adil olmadığı ve ABD öncülüğündeki Batı politikalarını uygun bulmadığını ve özellikle NATO dan memnun olmadığını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra tek merkezli bir gücün dünyayı yönetmek çabasının uygun olmadığını ekleyerek silahsızlanma konusunda Rusya şeffaflığı savunuyor ama ABD böyle değil diyerek açık bir şekilde eleştiri de bulunmuştu. Putin, yine, ABD nin ulusal güvenliği her şeyin ötesinde gördüğünü ancak bunu ulusal sınırları ötesinde algıladığından yani küresel olarak anlamlandırdığından dem vurarak bu stratejiyi açıkça eleştirmişti. Putin in Şubat 2007 de dilendirdiği bu görüşler çerçevesinden yürütülen politika Rusya nın Türkiye Büyükelçisi Vladimir İvanovskiy nin şu sözlerinde somutlaşmaktadır: Uzaklardan gelip her şeyi ben yöneteceğim denemez. Çünkü artık dünya çok kutuplu Bu açıklamalar ve algılamalar işte Rusya yı yukarıda açıkladığımız dış politika ilkelerini açıklamaya yöneltmiştir....karadeniz bölgesinde başkalarının yardımına ihtiyacımız yok sözüyle de herhalde Büyükelçi Karadeniz e kıyısı olan ülkeleri ve özellikle Türkiye yi kast etmiştir. Bu noktadan hareketle son kriz Türk Boğazları nı yeniden stratejik boyutuyla uluslararası gündeme taşımıştır. Dmitri Medvedev, son günlerde Gürcistan krizi üzerine İtalyan RAI Televizyonu na verdiği demeçte Moskova ile önde gelen sanayileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-8 den çıkarılmaktan korkmadığını belirterek, Batı nın Rusya ya özellikle enerji ihtiyacı olduğunu söyledi. NATO nun, Moskova ile ilişkilerinin kesilmesi durumunda da Rusya dan daha fazla kaybedeceğini savundu. Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Şaakaşvili için siyasal bir mevta nitelemesinde bulunan Medvedev, Şaakaşvili ile herhangi bir teması kabul etmeyeceğini vurguladı. Medvedev, ABD nin Gürcistan ın Güney Osetya ya askeri müdahaleyi teşvik ettiğini de belirtti. Böylece Rusya en yetkili ağzından, son krizde, Amerikan parmağı olduğu algılamasına sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyordu yılı içerisinde çok yeni bir gelişme de RF ile Çin in aralarındaki sınır sorununu halletmeleridir. Zaten Çin-Rus iyi ilişkilerinin başlangıcı Sınır Anlaşmaları dır: 1991, 1994, 1996 ve 1997 deki anlaşmaları ile ilk defa Çin ile Rusya arasındaki sınırların uzunlukları doğru olarak belirlenmiş ve işaretlenmiştir. Bunun yanında, sınırlarda güvenliği sağlayıcı önlemler ve sınırın her iki tarafında 100 km lik sahada askeri güçlerde ve silahlarda sınırlandırmalar getirilerek, siyasi ve askeri istikrar yeniden kurulmuştu. Çin-Rus Sınır Sorununun çözülmesi de, Orta ve Doğu Asya nın güvenliğine de önemli bir katkı sağlamıştır yılı Rus-Çin anlaşması beş önemli işbirliği alanına işaret etmekteydi: ABD hegemonyasını dengelemek için ortak hareket, 1044 Rusya dan Nükleer Gözdağı, , Cumhuriyet Gazetesi, s Leyla Tavşanoğlu nun Vladimir İvanovskiy ile yapmış olduğu söyleşi, 29 Haziran 2008 Cumhuriyet Gazetesi, s.14

7 864 İki ülke arasındaki 4300 km lik sınırın hukuksal olarak belirlenip çizilmesi, Silah satışı ve teknoloji transferi, Enerji ve hammadde sağlanması, Orta Asya daki İslami akımların gelişip yaygınlaşmasını önlemek. Demek oluyor ki özellikle Çin-Rusya anlaşması biraz geç de olsa sınır sorununun halli boyutunda yaşama geçirilmiştir km lik sınırları belirleyen protokol 21Temmuz 2008 de imzalanmış ve bu protokol iki ülke arasında dostluğa giden bir adım olarak nitelenmiştir. Kısaca Çin-Rusya yakınlaşması nasıl algılanırsa algılansın 60 milyar dolar ticaret hacmi ve enerji konusunda işbirliğini sağlayarak artık bir Asya mihverinin oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda geçtiğimiz mayıs ayında devlet başkanlığına gelen Medvedev de ilk yurtdışı gezisini Çin Halk Cumhuriyeti ne gerçekleştirmesi bunun bir göstergesidir. Ayrıca olimpiyatların açılışına da Başbakan Putin bizzat katılmıştır. Bu belki de çok önemli bir diplomatik gelişmeydi ancak daha da önemlisi Pekin in füze kalkanı konusunda Rusya yı sesli bir şekilde desteklediğini ifade etmesinde yatmaktadır. Tüm bu gelişmeler Çin-Rusya ilişkilerinin artık rayına oturduğunu bize göstermektedir. Bölgede Rusya ile Çin in karşılıklı ve özel çıkarlarını ile diğer bölge içi ve bölge dışı tüm oyuncuları da etkileyebilecek nitelikte bir uluslararası ortamı oluşturmaktadır. RF için Basra ve Akdeniz e inmek, Avrasya nın petrol ve doğalgazını kontrol etmek, Orta Asya ve Kafkasya da eski hâkimiyetini yeniden kurmak için yaşamsal öneme haizdir. Çin için ise, Batı ya açılmanın en kısa ve ekonomik yolu olması, iç güvenliği ve ülke bütünlüğünün devamı, artan enerji gereksinimi, özelikle bölge üzerinde Batı etkisinin önlenmesi, kuzey ve kuzeybatı sınırlarının güvenlik altına alınması açılarından stratejik ve jeopolitik değeri olan Şanghay İşbirliği Örgütü, bölgedeki güç boşluğunu dolduracak yeni bir oluşumdur. Çin giderek artan askeri harcamaları ile artık bölgesel bir güç olmaktan çıkmış, küresel bir güç olmakta hızla ilerlemektedir. ŞİÖ de inisiyatif alan tavrı bu durumu desteklemektedir. Zaten Rusya da son krizin iyice ortaya çıkardığı gibi Çin i askeri bir tehdit olarak görmemektedir. Bunlara ek olarak Nixon Center başkanı Dimitri K. Simes e göre de Rusya asıl tehdit olarak NATO ve ABD yi görmektedir. Çin ekonomisinin geleceği açısından enerji çok önemlidir ve 1990 lı yıllar itibarıyla bu konuda dışa bağımlı hale gelmiştir. Eğer ABD nin Büyük Ortadoğu İnisiyatifi başarıya ulaşsaydı, Çin in küresel bir güç olması belki de bir hayalden öteye geçemeyecekti. Buradan hareketle Çin ve ABD kaçınılmaz bir biçimde Orta Asya da bazı ülkelerin üstünden karşı karşıya gelebilecekleri öngörülebilir. Bunun yanı sıra Çin, Orta Asya ülkelerinden bazılarına birinci dereceden komşudur. Bu özellik bile ABD, Çin ve Rusya Federasyonu nun sürekli olarak birbirlerini kollamakta olduğunu kanıtlamaktadır. Mehmet Öğütçü ye göre Son yıllarda ekonomik anlamda Çin Yuanı'nın (Renminbi) değeri ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki en sorunlu konu haline geldi. Bu, Türkiye dâhil tüm küresel ekonomiyi de etkisi altına alıyor. 2007'de yedi yıl öncesine kıyasla Çin ile ticaret açığı üç kat artarak 256 milyar dolara ulasan ve her yılda süratle büyüyen ABD, dolara karşı suni olarak düşük belirlenen parasını (yüzde 40 civarında) değerlendirmesi için Pekin üzerine baskı

8 865 uygulamaya devam ediyor. Hatta kongre RMB'nin değerini yükseltecek adımları atmaması halinde Çin'e yönelik yaptırımların yürürlüğe konulması tehdidinde bile bulundu. Pekin yönetimi kendi iç kaygılarını ve döviz kurundaki uyarlamanın ne ticaret fazlasını ciddi ölçülerde değiştireceği ne de Amerika'nın ekonomik hastalıklarını tedavi edeceği görüşünü dile getirerek bu çağrılara direnme yolunu seçiyor. Bu arada, ABD'nin artan borçlarını satın alarak milyarlarca dolar harcamaya, RMB'nin değerini de tedricen arttırmaya devam ediyor. Ocak 2008 itibariyle Çin, Amerikan Hazine bonoları satın almak için 493 milyar dolar harcadı; böylece Japonya'dan sonraki ABD. Ocak 2008 itibariyle Çin, Amerikan Hazine bonoları satın almak için 493 milyar dolar harcadı; böylece Japonya'dan sonraki ABD borcunu satın alan ikinci büyük dünya finans devi olarak kayıtlara geçti. Yukarıdaki yorumdan da anlaşılacağı üzere Çin ile ABD arasında ekonomik bir savaşım yaşanmaktadır. Yukarıda açıklandığı ve birçok kez yinelendiği üzere Rusya enerji kaynaklarını bir silah olarak kullanabileceği imasında bulunmuştur. Büyüyen Çin ve enerji zengini Rusya hem AB hem de ABD nin tahtının sallandığının önemli bir göstergesidir. Zaten ekonomik olarak bir dev olan AB siyasal platformda Ortak Dış ve Güvenlik Politikası sergileyemediğinden dolayı küresel platformda etkin olmamaktadır. Bu durum görece ABD nin de işine gelmektedir. Son Gürcistan krizi de bunun bir örneğini oluşturmaktadır. Çok yakın bir tarihte AB ne üyesi olan eski Doğu Bloğu ülkeleri topraklarından fersah fersah uzak ve tarihsel nedenlerle ABD nin partnerleri haline gelmişlerdir. Polonya ile imzalanan füze kalkanı projesi bunun bir göstergesini oluşturmaktadır. AB küresel bir oyuncu olarak Orta Asya ya ekonomik merkezli bakmaktadır. Orta Asya Cumhuriyetlerine yönelik olarak TACIS ve benzeri programlar ihdas etse de siyasal önceliği eline alamamaktadır. Zaten Brzezinski, Avrasya nın batı ucundaki kilit ve dinamik oyuncular olarak Fransa ve Almanya yı görmektedir. Bunların her ikisi de birleşik bir Avrupa vizyonuyla sayesinde bir araya gelmişler; ancak her ikisinin de Avrupa da başat konuma geçmek arzusu bulunmaktadır. Özellikle bilindiği gibi Fransa nın, bazı önemli açılardan ABD den ayrılan kendi jeostratejik Avrupa kavramı mevcuttur. Bir yandan Rusya yı Amerika ya, İngiltere yi de Almanya ya karşı oynatmaya yönelik taktik savaşları verirken, bir yandan da kendi zayıflığını ortadan kaldırmak için Almanya ile ittifaktan ayrılamamaktadır. Fransa yalnızca Avrupa yı birleştirmekte merkezi bir rol aramakla kalmayıp, aynı zamanda da kendisini, ortak endişeleri paylaşan bir grup Akdenizli-Kuzey Afrikalı devletin çekirdeği olarak görmektedir. Zaten Akdeniz Birliği Projesi de bunun yakın dönemdeki yansımasını oluşturmaktadır. Türkiye nin Akdeniz Birliğine katılımını isteyen Fransa belki de AB nin Türkiye den Avrasya ya genişlemesini istememektedir. Zira Türkiye AB ye tam üye olursa Litvanya Başbakanı Gediminas Kirkilas, Türkiye nin AB açısından çok önemli olduğunundun altını çizerek AB, Türkiye den Avrasya ya genişleyebilir 1046 yorumunda bulunmuştur. Ayrıca Kirkilas artık dünyada tek bir güç merkezinin bulunmadığını da eklemiştir. 31 Temmuz 2008 de ABD açıkladığı yeni ulusal savunma stratejisi eskisi ile birçok benzerlik içerse de farklılıkları da içinde barındırmaktadır. Strateji belgesine göre, El Kaide ve benzeri terörist örgütlere karşı eski strateji yeniden muhafaza edilmiş, belirsizlik ortamının tehlikesi yinelenmiş, Irak, İran ve Kuzey Kore gibi hukuk dışı devletlerin de belirsizlik ortamını pekiştirdiği vurgulanmıştır. Belgede belirsizlik ortamının yanı sıra Çin in ABD ile rekabet potansiyeli taşıdığı ve Rusya nın da silahlanma konusunda hızlı bir atılım içinde 1046 Genedimis Kirkilas ile Leyla Tavşanoğlu nun yaptığı söyleşi, 4 Mayıs 2008 Cumhuriyet Gazetesi, s.14

9 866 olduğu eklenmektedir. İdeolojik Düşman olarak görülen El Kaide ve benzeri oluşumların kökünün kazınması da strateji belgesinin en dikkat çekici yönüdür. Belgede: Vatanın savunması Uzun süreli savaşların kazanılması Güvenliğin geliştirilmesi Çatışmaların caydırılması gibi hususlar öne çıkmaktadır. Ayrıca yeni strateji; Kilit ülkelerin seçeneklerinin şekillendirilmesi Hasımların KİS nın yok edilmesi ve bu silahların kullanımının önlenmesi İttifak ve ortaklıkların güçlendirilmesi Enerji kaynakları da dâhil olmak üzere dünyanın kritik bölgelerinde stratejik erişimin sağlanması hususlarını içermektedir Özet olarak Pentagon un yeni stratejisi yine terör ve benzeri yapılanmaların kısa sürede imhasını amaçlamakta, İran ve Kuzey Kore gibi hukuk dışı saydığı devletlerle mücadeleyi içermektedir. Belgede Çin ve Rusya gibi küresel güçler ikincil planda kalmalarına rağmen ihmal edilmemiştir. Yeni stratejiye göre, Asya bölgesinde dengeyi sağlayacak ülke ise Hindistan olarak belirlenmiştir. Kısaca Pentagon un son stratejisine göre ABD, Çin ve Rusya yı potansiyel rakip ve küresel güçler olarak görürken Hindistan ın Orta Asya bölgesinin de dengeleyici bir rol oynayabileceğini varsaymaktadır. Asya bölgesinin 3. büyük ekonomisi ve dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında olan Hindistan ın büyüme hızı enflasyon ve tüketici harcamalarındaki artıştan dolayı düşme eğilimi içine girse de, Orta Asya ya yönelik görece coğrafi pozisyonuyla ön plana çıkmaktadır. Çünkü anılan ülkenin Orta Asya ile doğrudan demiryolu ya da karayolu bağlantısı yoktur, bu faktör Hindistan ın Orta Asya ya yönelik ekonomi politikalarını genişletmesini engellemektedir. Orta Asya da askeri üsleri bulunmakta olduğundan siyasal bağlamda ise eli güçlüdür. Hindistan bu bağlamda hem ABD hem de SİÖ ile ilişkide bulunarak bir denge kurmaya çalışmaktadır. Yakın bir zamanda ABD ile sivil bir nükleer anlaşma imzalayarak ülke kamuoyunu karşısına alan Hindistan ABD nin Büyük Orta Asya İnisiyatifi nde kilit rol oynamaktadır. Zaten Hindistan'la sivil nükleer işbirliği anlaşması imzalayan Amerika Birleşik Devletleri, Viyana daki son toplantı da yasağın kaldırılarak Hindistan'ın nükleer malzeme ithal edebilmesine izin verilmesini istemiştir. Brzezinski ye göre, 11 Eylülden bu yana ABD için Hindistan nosyonu ön plana çıkmıştır. Ayrıca Hindistan ın İngiltere ile de güçlü bağları da mevcuttur. Çin ile sınır sorunu bulunan Hindistan bu ülke ile ilişkilerinde temkinli davranmaktadır. Ancak Hindistan ı sınırlayan bir diğer devlet de Pakistan dır. Yine de görünen Hindistan ın Orta Asya daki oyunda giderek ağırlığını hissettirdiğidir. Zaten Hindistan nükleer güç sahibi bir ülkedir. Ancak bu ülke enerji yönünden dışa bağlıdır, bu bağımlılık her geçen gün artmaktadır. Kısa ve orta erimde küresel bir güç olması pek mümkün görünmemektedir.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek

TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek 08 Mayıs2006 TS/BAS-BÜL/06-31 TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Orta Asya Güvenliği, Bölgesel Örgütler ve Türkiye nin Rolü başlıklı konferans düzenleyecek TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti 05.02.2013 Toplam 26.2 trilyon metreküp ispat edilen doğalgaz rezervleriyle dünyadaki ispat edilen doğalgaz kaynaklarının yüzde 11,7 sini elinde bulunduran Türkmenistan,

Detaylı

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI Tarihte ilk kez bir imparatorluk(sscb) büyük bir savaş vermeden dağıldı. Bunun sonucunda SSCB den ayrılan devletler savaşmadan bağımsız oldular. Kendilerinin

Detaylı

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği Merkez Strateji nstitüsü Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği 1 Türkiye-Rusya İlişkilerinin Tarihsel Seyri: Savaş-Kriz-İşbirliği Savaş Kriz İşbirliği 16. yy 1917 1940 1990 2011 2015 2 Türkiye-Rusya

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Türkmenistan da Siyasal Rejimin Geleceği: İç ve Dış Dinamikler Açısından Bir Değerlendirme Yazar: Haluk ALKAN Özet: Türkmenistan, çok yönlü özelliklere sahip bir ülkedir. Sahip

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı

Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı On5yirmi5.com Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı Türkiye ve Rusya arasında son 16 yıldaki ilişkiler, bazı anlaşmazlıklara rağmen tarihin en iyi dönemi olarak kayıtlara geçti. Yayın Tarihi : 4 Aralık

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İran ın nükleer programı üzerine dünya güçleri diye

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II TDP202 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Hasan Kanbolat 8 Ağustos ta Güney Osetya Savaşı başladığından beri Güney Kafkasya da politika üreten,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi ZORUNLU DERSLER Uluslararası Ġlişkilerde Araştırma ve Yazma

Detaylı

2011 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİNDE HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİNDE HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2011 YILI OCAK- KASIM DÖNEMİNDE HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2010 yılını % 18,4 oranında artışla kapanmış ve 1 milyar 286 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2011 yılına

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

Yaşar ONAY* Rusya nın Orta Doğu Politikasını Şekillendiren Parametreler

Yaşar ONAY* Rusya nın Orta Doğu Politikasını Şekillendiren Parametreler Bilge Strateji, Cilt 7, Sayı 12, Bahar 2015, ss.17-21 Rusya nın Orta Doğu Politikasını Şekillendiren Parametreler Yaşar ONAY* Adına Rusya denilen bu ülke, Moskova prensliğinden büyük bir imparatorluğa

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ULU101 Uluslararası İlişkiler (3+0)6 Uluslararası ilişkilerin temel

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI RUSYA ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI RUSYA ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI RUSYA ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Rusya Federasyonu Nüfus : 142,423,773 Dil :Resmi dil Rusca dir. Tatar ve çeçen dilleri de

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 6 Kitabın Adı Türkiye de Dış Politika Editör İbrahim KALIN Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-27-3 BBaskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık

Detaylı

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK { Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz Soğuk Savaş sonrası değişimler: Çin in ekonomik ve askeri yükselişi Güney Kore nin ekonomik ve askeri anlamda güçlenmesi Kuzey Kore nin

Detaylı

SGK ve TİKA İşbirliğiyle Sosyal Güvenlik Tecrübeleri Yurtdışına Aktarılacak

SGK ve TİKA İşbirliğiyle Sosyal Güvenlik Tecrübeleri Yurtdışına Aktarılacak SGK ve TİKA İşbirliğiyle Sosyal Güvenlik Tecrübeleri Yurtdışına Aktarılacak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında işbirliği protokolü

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES RUSYA/KARLOV: ŞİÖ KONUSUNDA KARAR ANKARA'NIN Bloomberght, 30 Kasım 2016

AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES RUSYA/KARLOV: ŞİÖ KONUSUNDA KARAR ANKARA'NIN Bloomberght, 30 Kasım 2016 AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES RUSYA/KARLOV: ŞİÖ KONUSUNDA KARAR ANKARA'NIN - 01.12.2016 Bloomberght, 30 Kasım 2016 Rusya/Karlov: ŞİÖ konusunda karar Ankara'nın Rusya Büyükelçisi

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi STRATEJİK VİZYON BELGESİ SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi (2015-2023-2053) Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? BRENT PETROL USDTRY GBPUSD EURUSD ALTIN TL yeni haftaya kötü başladı Doların küresel anlamda değer kazandığı bir haftanın

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

AVİM T.C. DIŞİŞLERİ BAKANI M. ÇAVUŞOĞLU'NUN KAZAKİSTAN VE TACİKİSTAN TEMASLARI. Özge Nur ÖĞÜTCÜ. Analist. Analiz No : 2016 /

AVİM T.C. DIŞİŞLERİ BAKANI M. ÇAVUŞOĞLU'NUN KAZAKİSTAN VE TACİKİSTAN TEMASLARI. Özge Nur ÖĞÜTCÜ. Analist. Analiz No : 2016 / T.C. DIŞİŞLERİ BAKANI M. ÇAVUŞOĞLU'NUN KAZAKİSTAN VE TACİKİSTAN TEMASLARI Özge Nur ÖĞÜTCÜ Analist Analiz No : 2016 / 8 10.11.2016 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistanın başkenti

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM: MODEL ORTAKLIK

ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM: MODEL ORTAKLIK DIŞ POLİTİKA ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM: MODEL ORTAKLIK NİSAN 2009 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM:

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı