DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME"

Transkript

1 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da oluşan güç boşluklarını doldurmak için bölgesel aktörler ve küresel güçler anılan bölge merkezli bir mücadeleye girmiştir. Böylelikle, bilinmezliği içinde barındıran Orta Asya coğrafyası küresel platformda yeniden ön plana çıkmıştır. Bir başka deyişle MacKinder in Heartland kuramını yeniden gündeme gelmiştir. Kısaca, anılan ünlü jeopolitik bilimcisi 1904 den başlayarak tarihin coğrafi mihverinin Avrasya da olduğunu öne sürmüş bir başka deyişle Avrasya ya egemen olanın küreye hâkim olacağını varsaymıştır. Avrasya bölgesinde de Orta Asya gerek zengin doğal kaynaklar açısından gerekse de stratejik olarak büyük önem taşımaktadır. Küresel güç olan ABD nde G.H. Bush tan sonra iktidara gelen Clinton yönetimi uluslararası dengeleri çok iyi değerlendirerek, önceleri istikrarsızlığa yol açmamak için Rusya Federasyonu na (RF) karşı angajman stratejisi izlemesi, ekonomik bir güç olarak RF nin dünyanın önde gelen ülkelerinin arasına katılması için G 8 platformuna dahil edilmesi ve uluslararası finans kurumlarıyla ilişkide bulunması, batıcı paradigmanın küreselci boyutu olarak değerlendirilebilir. Ancak ABD bu stratejiyi izlerken bile Rusya nın geleneksel etki alanları olan Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Avrupa coğrafyalarını güvence altına almaya çalışıyordu. İşte tam bu arada küresel platformda yeniden etkin olmak için, Rusya Federasyonu kısa sürede kendini toparlayarak yakın çevre adıyla anılan doktrini yürürlüğe koyuyordu. Yakın Çevre doktrini RF tehdit ve güvenlik algılamalarını ön plana çıkarırken, söz konusu bölgede yaşayan 25 milyon Rus azınlığın korunması önemli bir dış politika argümanı olarak değerlendiriliyordu. Doktrinde, RF nin çıkar alanları eski Sovyetler Birliği topraklarıyla örtüştüğü noktasından hareketle bu amaca yönelik girişimler uluslararası toplumda dillendiriliyor ve RF yakın çevre de kendini hegemon bir güç olarak değerlendiriyordu. İlk bakışta uluslararası toplumun Orta Asya ya olan yakın ilgisini görece olumlu olarak değerlendiren Rusya, Yakın Çevre ile bu bakış açısını değiştiriyordu. Böylece jeopolitiği gereği Orta Asya da küresel bir güç olarak tekrar yeniden yer alıyordu. Yine bu noktada ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe Tallbot 1997 de yaptığı konuşmada Orta Asya ve Kafkasya da bölge ülkeler arasında demokrasi ve pazar ekonomisinin gerçekleştirilmesiyle bölgede barış ve güvenliğinin sağlanacağını, böylelikle uzun süre uluslararası toplumdan uzak kalan bölgelerin uluslararası toplumla bütünleştirileceğini söylerken aslında bölgenin küreselleşme sürecine uyumunun sağlanacağını ifade ediyordu. Bu konuşma, ABD nin angajman stratejisinden göreli uzaklaştığının ilk işaretlerini vermekteydi. ABD amacına ulaşabilmek için de, Orta Asya daki Türk Cumhuriyetleri bağlamında bölgeye komşu Türkiye ile stratejik işbirliği kurulacağının da işaretini veriyordu. Daha sonra ABD * Prof. Dr, TRAKYA ÜNİV, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

2 859 Kongresi 2000 yılı başında İpek yolu Stratejisi yasası ile ipek yolu coğrafyasındaki etkinliğini pekiştirirken, anılan coğrafyada ABD yanlısı iktidarların yaygınlaştırılmasını da amaçlanmıştır. Bu arada Türkiye ve İran Orta Asya Cumhuriyetleri ile göreli stratejik işbirliği olanaklarını geliştirme girişimlerine başlıyordu. Yani bu coğrafyada küresel oyuncuların yanında bölgesel oyuncular da önem kazanıyordu. Zaten Sovyetler Birliği nin dağılmasına hazırlıksız yakalanan Türkiye, kendini bu coğrafyada bölgesel güç olarak bulmuştu. Burada özellikle, Türk Cumhuriyetlerini ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması etkili olmuştur başında James Baker bölgeyi ziyaretinde Türk Cumhuriyetleri nin, liberal demokrasi ve serbest piyasa ekonomisini içeren Türk modelini benimsemeleri çağrısında bulunuyordu. Ancak bu dönem, Türkiye ekonomik problemleri ve RF nun bölge ülkeleri üzerinde etkinliğini yeniden tesis etmesi nedeniyle anılan ülkelerin Türkiye den uzaklaşmasıyla sonuçlanmıştı. Bu noktada Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiyi RF faktörünü göz ardı etmeden sürdürmüş ve ABD ile ilişkilerini de bu faktöre göre yeniden düzenlemiştir. Küresel güç olan ABD tarafından Türkiye nin model ülke olarak sunulması Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında engel oluşturmuştur. Ayrıca Türkiye, ECO bünyesinde bu Cumhuriyetler ile ilişkilere girmişse de kültürel ve ekonomik bağlarını güçlendirme konusunda potansiyelinin çok altında kalmıştır. Musaoğlu na göre, Türkiye, Sovyetler Birliği nin dağılması ile sona eren Soğuk Savaş döneminin değişen güç denklemlerinde kendini stratejik olarak yeniden konumlandırma gereksinimini, bu dönemin başlangıcında, çok boyutlu aktif bir dış politika pratiğinden ziyade siyasal söylem ile karşılama çabaları ile yanıtlamaya çalışmıştır Bölgesel bir aktör olan İran da Türkiye nin yanı sıra Orta Asya daki etkinliğini sürdürmek istemektedir. İran da coğrafi konumu nedeniyle bazı Orta Asya Cumhuriyetleri ne sınır komşusudur ve bu konum ona özel bir önem kazandırmaktadır. Yine Baker Orta Asya ziyareti sırasında yeni rejimlere İran ile ilişki kurmamaları gerektiğini açık bir şekilde dillendirmişti ların başında Rusya Federasyonu nun desteğini alan İran Orta Asya devletlerinin Türkiye, ABD ve Pakistan bağlantısından hoşnut değildir. Burada Hindistan faktörünü de elde tutarak değerlendirme yapmak gerekir. Ancak Türkiye Türkleri Orta Asya Müslümanlarına ortak dinsel kültürel ve tarihsel açılardan daha yakındırlar. Türk Cumhuriyetleri ile gerekse de diğer Orta Asya Cumhuriyetleri ile ortak sınırlara sahip olan İran 1990 lı yılların başında RF nun desteğini almıştır. Rusya, İran ın dış politikasının pragmatik oluşundan hareketle rejim ihracına yönelmeyeceği kanısındadır..abd ve RF arasındaki işbirliğinde esas faktör güvenlik olup bunun yanı sıra İslami köktendinciliğe karşı duyarlıdırlar. Bir görüşe göre ne ABD ne de RF Orta Asya Devletleri nin Türkiye, İran ve Pakistan ile bağlarını geliştirmelerini istemektedirler. Ancak Türk ve Amerikan devlet adamları bunun aksini düşünmektedir. Fuller e göre Washington un kalkınma modeli olarak Türkiye yi İran a tercih ettiğini açıkça ifade etmesine rağmen hiçbir Orta Asya ülkesi İran ile bağlarını koparmayı göze alamamaktadır. Diğer yandan Karpat a göre Orta Asya ve Kafkasya Müslümanları Türkiye Türklerine daha yakındır ve ortak dilsel ve kültürel-tarihsel bağların varlığı bir yana, bu ülkeler laik ve demokratik elitlere sahiptirler. Bu nedenle Türkler her alanda daha yakın işbirliğine yatkındır, ancak aksi bir görüşü William Hale savunmaktadır. Hale, tarihsel açıdan Orta Asya da yaşayan Türkî halkla günümüz Türkiye sinde yaşayan halkla bağların çok kuvvetli olmadığı kanısındadır.

3 860 Bu gibi faktörler Türkiye ile İran ı Orta Asya da karşı karşıya getirse de İran ın izlediği pragmatik politika bu karşılaşımı belki de görece önlemektedir. Ayrıca İran, etkin bölgesel bir güç olan Türkiye ile ilişkilerini belli bir mesafede tutmaya çalışmaktadır. İzlediği politika kendi dışsal çıkarlarına yöneliktir. İran ı asıl bölgede sınırlayan küresel bir aktör olan ABD dir. Taliban ın oluşturulması bir Pakistan destekli proje olsa da ABD nin İran ı bölgede sınırlamak amacıyla yaşama geçirilmiştir. Bu noktada boru hattı projeleri de ABD nin fikrini değiştiren diğer en büyük etkenlerden biriydi. Bir tarafta ABD, Suudi Arabistan, Pakistan ve Taliban diğer yanda Rusya, İran ve Orta Asya Devletlerinin yer aldığı Taliban karşıtı gruplaşma o dönemin geçerli bir yapılanmasını oluşturmaktaydı. Ancak hesap tutmadı ve Taliban bir frankeştayn olarak ABD karşısına çıktı. Bu olgu belki de ABD için sonun başlangıcını oluşturdu. Bunun yanında ABD nin Taliban ı 11Eylül sonrası temizlemesinden İran da ziyadesiyle yararlanmıştır. Ancak ne var ki, İran ın güvenlik endişesi ikiye katlanarak sürmüştür. 11 Eylül 2001 terör saldırıları ile 7 Ekim 2001 El Kaide ve Taliban a yönelik Afganistan operasyonu ABD nin bölgeye bakışının son dönemlerde farklılaştığının bir göstergesiydi. Terörizme karşı savaştan Orta Asya daki varlığını güçlendirmek amacıyla yararlanmıştır. Afganistan operasyonu, ABD nin Kırgızistan ve Özbekistan da askeri üsler kurmasını kolaylaştırıcı bir etken olmuştur. Böylece ABD, Orta Asya da başat güç olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Bu durum, ABD Dışişleri Bakanının Güney ve Orta Asya ülkelerinden sorumlu yardımcısı Boucher ın kongrede yapmış olduğu konuşmada da somutlaşmıştır. Bu noktada Rusya nın bölgedeki yakın çevre politikası iflas etmiş, Putin ekonomik arayışlara ve enerji politikalarına daha fazla önem vermeye başlamıştır. Ancak 2002 yılı mayısında yaşanan önemli bir gelişme de radikal nitelikte arz eden START III girişimidir. Ve 24 Mayıs 2002 günü iki ülkenin başkanları Bush ile Putin tarafından anılan anlaşma Moskova'da imzalanmıştır. Anlaşma ile iki ülke on yıl içinde sahip oldukları stratejik nükleer başlıkların miktarını iki bin adet seviyelerine indirmeyi taahhüt ettiler. Anılan anlaşma, esas olarak, içerdiği hükümlerden ve nükleer silahlarda önemli indirime gidilecek olmasını sağlamaktan daha çok farklı bir önem arz etmektedir. Bu anlaşma ile Soğuk Savaş döneminin kapanmasının üzerinden neredeyse bir kuşak geçtikten sonra, ABD ile Rusya arasında, bir süre serin geçen yılların ardından, artık 'sıcak barış' döneminin başladığı yorumcular tarafından ifade edilmiştir. Fakat, Rusya ve ABD, yine 2002 de yeni bir Başlıca Yeni Silahların Azaltılması Anlaşması (Major New Arms Reduction Deal) imzalamışlar ve nükleer silahlarını 2000 nükleer harp başlığına indirecek şekilde, 2/3 oranında azaltma konusunda anlaşmışlardır. Yapılan anlaşmaların uygulanması konusunda, Rusya nın ABD ye karşı güven bunalımı içinde olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca yine aynı ay içerisinde Rusya ile NATO arasında bir mutabakata varılmıştır. Bu anlaşmada da temel konularda işbirliği öngörülmektedir. Teröre karşı işbirliğinde bulunulacak bu bağlamda NATO ve RF Orta Asya ve Kafkasya da düzenlenecek operasyonlarda ortak hareket edecek, Kitle İmha Silahları kademeli olarak azaltılacak, NATO ca yürütülecek insani yardım operasyonlarına Rusya da dâhil edilecek, NATO-Rusya ortak konseyi kurulacaktı.

4 861 Yaşanan tüm bu gelişmelere karşın giderek güçlenen bir küresel güç olmakta hızla ilerleyen Rusya nın Avrasya da etkin olmak istemesi Amerika açısından önemli bir engel teşkil etmiştir. Bilindiği üzere Avrasya daki, Rusya-Çin ilişkisi stratejik işbirliği olarak değerlendirilmektedir. Ancak Chatnam House Rusya ve Avrasya programı direktörü Dr. Babo Lo Çin-Rusya ilişkisini stratejik ortaklıktan çok bir yakınlık ve uygunluk ekseni olarak tanımlamaktadır. Ancak 2006 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü nün (ŞİO) ABD nin bölgeden çıkmasını istediği de anılarda önemli bir yer oluşturmaktadır. Aynı yıl bunların yanı sıra Çin ve Rusya, gelecek yıl bir askeri tatbikat da dâhil bir dizi askeri etkinlik düzenleneceği açıklamışlardır. Zaten Şanghay İşbirliği Örgütü de Afganistan dan gelen tehdidin ortak bir yaklaşım ile önlenmesi görüşü çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu nedenle RF ve Çin in Avrasya coğrafyasında güçlü bir direnç merkezi oluşturmak için kullandığı en etkili araç Şanghay İşbirliği Örgütü zemini oldu. Zira 1996 yılında bugünkü hedeflerinden oldukça uzak ve kolay erişilebilecek amaçlar peşinde koşan bir örgüt olarak kurulan Şanghay Beşlisi, Özbekistan ın dâhil olması ve daha da önemlisi Afganistan operasyonu ile hedefini büyütmüştür. Örgüt yalnızca bölgesel sorunların ele alındığı ve çözüm yollarının araştırıldığı bir platformdan öte, özellikle iki küresel güç Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti nin jeopolitik bir aracı olma işlevini de yüklenmiştir. Enerjiden, savunmaya, uluslararası terörizmden ticarete her alanda işbirliği için uygun ve etkili bir ortam sağlayan ŞİÖ nün Devlet Başkanları Ağustos(2008) sonunda Tacikistan ın Başkenti Duşanbe de toplanmışlardır. Toplantının ilk bölümüne sadece üye ülkelerin devlet başkanları katılmışlardır. Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahmanov'un katıldığı ve basına kapalı yapılan toplantıda, ŞİÖ üyesi ülkelerdeki güvenlik ve istikrar, enerji, taşımacılık, terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve Afganistan'daki durumla ilgili konuların ele alındığı bildirilmiştir. Ağustos zirve toplantısı ardından yapılacak olan genişletilmiş toplantıya, örgüte üye ülke devlet başkanlarının yanı sıra örgütte gözlemci statüsü bulunan Moğolistan, Pakistan, Hindistan ve İran ile zirveye konuk olarak davet edilen Afganistan devlet başkanları ve üst düzey yöneticilerinin katılması öngörülmekte ve özelikle anılan toplantıda Güney Osetya ve Abhazya'daki durumla ilgili konuların da ele alınması beklenmektedir. Ağır topların Rusya, Çin, İran ve Hindistan'ın olduğu bu toplantıyı Batı dünyası tedirginlik içinde beklerken bu noktada ABD'ye karşı blok oluşturma zirvesinin mimarı olarak ise yine Rusya Başbakanı Putin'in adı geçmektedir. Bilindiği üzere NATO da Rusya ya görece bir rest çekti. Ardından Rusya da anılan zirve ile müthiş bir atak yaptı. Oğan a göre Anılan örgüt hiçbir devlet ya da bloğa karşı kurulmadığını ve faaliyet göstermediğini açıklamasına karşın, ŞİÖ nün kuruluşunun altında yeni bir Varşova Paktı yaratma arzusunun yattığı kanısı çok güçlü bir olasılık olarak dikkat çekmektedir. Hatta son günlerde Rusya ve Batı arasında artan gerilim Rusya ve ŞİÖ ye dair Batı nın olumsuz algılamasını pekiştireceğe benzemektedir. Ancak yine de bu keskin ve sert yorumlara rağmen son SİÖ nün son zirvesinden Rusya ile ilgili temkinli bir karar çıkması Batı kamuoyunu büyük ölçüde rahatlattı. Örgüt üyeleri son krize bilindiği üzere temkinli bir şekilde yaklaştılar. Bir başka deyişle yangına körükle gitme politikasını uygulamadılar. Bununla birlikte Rusya nın yüzünü Doğu ya döndüğünün netleşmesi bu zirve sonrasındaki en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirilmesi gerekir. Zirvede ayrıca İran ın tam üyeliği de ele alınarak İran ve Hindistan gibi gözlemci statüsündeki ülkelerin örgütün Bakanlar Konseyi toplantısına davet edilmeleri karara bağlanmıştır. Ayrıca örgütün genişlemesi çalışmalarını koordine etmek üzere bir çalışma grubu kurulması da ABD nin

5 862 başını çektiği tek kutuplu düzene karşı yeni bir güç odağının netleşmeye başladığının göstergesini oluşturmaktadır Rusya nın bu zirvede Afganistan ın yeniden yapılandırılmasında Örgüt ün rolünün güçlendirilmesini istemesi çok önemli ve dikkat çekici bir gelişmedir. Hatta Örgüt himayesinde bir Afganistan konferansı düzenlenmesini önerisinde bulundu ve bu çağrı diğer ülkelerden olumlu karşılık buldu. Bu noktada Orta Asya ya yönelik en önemli sıçrama tahtası ya da geçit yolu olan Afganistan yine küresel güç odaklar arasındaki savaşımın merkezinde kalacak gibi gözüküyor. İşte tüm bu gelişmeler üzerine 2 Eylül de Rusya Devlet Başkanı Medvedev in, üzerine tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini, ABD nin de bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini açık bir biçimde dilendirmesi de bunun bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Medvedev bu bağlamda Rusya nın 5 maddelik dış politika ilkelerini söyle açıklamıştır: Rusya uygar halklar arasında ilişkileri tanımlayan uluslararası hukukun temel ilkelerinin üstünlüğünü tanır. Diğer devletlerle ilişkilerimizi bu bağlamda kurarız. Dünya çok kutuplu olmak zorunda. Tek kutuplu dünya kabul edilemez. Tahakküm kabul edilemez. ABD kadar ciddi ve buyurgan bir ülke de olsa, tüm kararların tek bir ülke tarafından alındığı bir dünya düzenini kabul edemeyiz. Böyle bir dünya istikrarsız olur ve çatışma tehlikesi taşır Rusya hiçbir ülkeyle ihtilaf istemiyor. Rusya tecrit olmayı istemiyor yahut planlamıyor. Rusya Avrupa, ABD ve diğer ülkelerle ilişkileri mümkün olduğu kadar geliştirecek. Bizim için mutlak öncelik nerede yerleşik olurlarsa olsunlar vatandaşlarımızın hayatı ve onurunu korumak. Bu noktadan hareketle dış politikalarımızı uygulayacağız. Yurtdışındaki işadamlarımızın çıkarlarını da koruyacağız. Saldırgan bir çıkışta bulunana yanıt vereceğimizi herkes anlamalı. Dünyadaki diğer ülkeler gibi Rusya'nın da ayrıcalıklı çıkarlarının bulunduğu bölgeler var. Bu bölgelerde geleneksel dostça bağlarımızın, iyi komşuluk ilişkilerimizin, tarihi özel ilişkilerimizin olduğu ülkeler bulunuyor. Bu bölgelerde çok dikkatli biçimde çalışacağız, bu devletlerle, yakın komşularımızla dostça ilişkiler geliştireceğiz. Anılan devlet başkanı böylelikle Sovyetlerin çöküşü ile başlayan sürecin bitiğinin altını kalın çizgilerle çizdi. Bu ifadeler gerek ABD nin gerekse Avrupa nın resmi çevrelerinde şimdilik suskunlukla karşılandı. Rusya nın yukarıda ayrıntısıyla açıklamış olduğumuz 5 maddelik dış politika ilkelerini açıklayan Medvedev, uluslararası hukuka saygılı olduklarını, dünyanın neresinde olursa olsun Rus vatandaşlarını korumaya kararlı olduklarını, saldırganlığa aynı şekilde yanıt vereceklerini söyledi. Özellikle Medvedev in ayrıcalıklı çıkar gözettikleri coğrafi bölgelerden ödün vermeyeceklerinden özelikle bahsetmesi, Ukrayna ve Baltık ülkelerinde büyük ölçüde rahatsızlık yarattı. Bunun yanı sıra Putin in enerji silahını kullanabiliriz tehdidi de da batılı çevrelerde büyük tedirginlik yaratmıştır. Bunun yanı sıra Rusya Genelkurmay Başkanı Baluevsky daha 2008 yılı ocak ayında yaptığı açıklama hala hatırlardadır. Açıklamada Hiç kimseye saldırı planlarımız yok ama dünya toplumundaki tüm Ağustos 2008 Cumhuriyet Gazetesi, s İtalikler tarafıma aittir.

6 863 ortaklarımızın şunu anlamasını zorunlu görüyoruz Rusya nın ve müttefiklerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için önleyici olarak nükleer silahların kullanımı dâhil olmak üzere askeri güç kullanacaktır Böylece Rusya ABD nin Orta Asya daki varlığından ve politikalarından rahatsızlığını belirtmiş ve olası bir sorunun nükleer silahlarla dahi çözülebileceğini belirtmiştir. Zaten 43. Münih Güvenlik Konferansı nda Rusya Devlet Başkanı Putin tek kutuplu düzene karşı yeni denge arayışının ve oluşumunun ilk açık sinyallerini vermişti. Putin bu tarihe geçen konuşmasında tek kutuplu düzeni adil olmadığı ve Putin konuşmasında tek kutuplu düzeni adil olmadığı ve ABD öncülüğündeki Batı politikalarını uygun bulmadığını ve özellikle NATO dan memnun olmadığını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra tek merkezli bir gücün dünyayı yönetmek çabasının uygun olmadığını ekleyerek silahsızlanma konusunda Rusya şeffaflığı savunuyor ama ABD böyle değil diyerek açık bir şekilde eleştiri de bulunmuştu. Putin, yine, ABD nin ulusal güvenliği her şeyin ötesinde gördüğünü ancak bunu ulusal sınırları ötesinde algıladığından yani küresel olarak anlamlandırdığından dem vurarak bu stratejiyi açıkça eleştirmişti. Putin in Şubat 2007 de dilendirdiği bu görüşler çerçevesinden yürütülen politika Rusya nın Türkiye Büyükelçisi Vladimir İvanovskiy nin şu sözlerinde somutlaşmaktadır: Uzaklardan gelip her şeyi ben yöneteceğim denemez. Çünkü artık dünya çok kutuplu Bu açıklamalar ve algılamalar işte Rusya yı yukarıda açıkladığımız dış politika ilkelerini açıklamaya yöneltmiştir....karadeniz bölgesinde başkalarının yardımına ihtiyacımız yok sözüyle de herhalde Büyükelçi Karadeniz e kıyısı olan ülkeleri ve özellikle Türkiye yi kast etmiştir. Bu noktadan hareketle son kriz Türk Boğazları nı yeniden stratejik boyutuyla uluslararası gündeme taşımıştır. Dmitri Medvedev, son günlerde Gürcistan krizi üzerine İtalyan RAI Televizyonu na verdiği demeçte Moskova ile önde gelen sanayileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-8 den çıkarılmaktan korkmadığını belirterek, Batı nın Rusya ya özellikle enerji ihtiyacı olduğunu söyledi. NATO nun, Moskova ile ilişkilerinin kesilmesi durumunda da Rusya dan daha fazla kaybedeceğini savundu. Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Şaakaşvili için siyasal bir mevta nitelemesinde bulunan Medvedev, Şaakaşvili ile herhangi bir teması kabul etmeyeceğini vurguladı. Medvedev, ABD nin Gürcistan ın Güney Osetya ya askeri müdahaleyi teşvik ettiğini de belirtti. Böylece Rusya en yetkili ağzından, son krizde, Amerikan parmağı olduğu algılamasına sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyordu yılı içerisinde çok yeni bir gelişme de RF ile Çin in aralarındaki sınır sorununu halletmeleridir. Zaten Çin-Rus iyi ilişkilerinin başlangıcı Sınır Anlaşmaları dır: 1991, 1994, 1996 ve 1997 deki anlaşmaları ile ilk defa Çin ile Rusya arasındaki sınırların uzunlukları doğru olarak belirlenmiş ve işaretlenmiştir. Bunun yanında, sınırlarda güvenliği sağlayıcı önlemler ve sınırın her iki tarafında 100 km lik sahada askeri güçlerde ve silahlarda sınırlandırmalar getirilerek, siyasi ve askeri istikrar yeniden kurulmuştu. Çin-Rus Sınır Sorununun çözülmesi de, Orta ve Doğu Asya nın güvenliğine de önemli bir katkı sağlamıştır yılı Rus-Çin anlaşması beş önemli işbirliği alanına işaret etmekteydi: ABD hegemonyasını dengelemek için ortak hareket, 1044 Rusya dan Nükleer Gözdağı, , Cumhuriyet Gazetesi, s Leyla Tavşanoğlu nun Vladimir İvanovskiy ile yapmış olduğu söyleşi, 29 Haziran 2008 Cumhuriyet Gazetesi, s.14

7 864 İki ülke arasındaki 4300 km lik sınırın hukuksal olarak belirlenip çizilmesi, Silah satışı ve teknoloji transferi, Enerji ve hammadde sağlanması, Orta Asya daki İslami akımların gelişip yaygınlaşmasını önlemek. Demek oluyor ki özellikle Çin-Rusya anlaşması biraz geç de olsa sınır sorununun halli boyutunda yaşama geçirilmiştir km lik sınırları belirleyen protokol 21Temmuz 2008 de imzalanmış ve bu protokol iki ülke arasında dostluğa giden bir adım olarak nitelenmiştir. Kısaca Çin-Rusya yakınlaşması nasıl algılanırsa algılansın 60 milyar dolar ticaret hacmi ve enerji konusunda işbirliğini sağlayarak artık bir Asya mihverinin oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda geçtiğimiz mayıs ayında devlet başkanlığına gelen Medvedev de ilk yurtdışı gezisini Çin Halk Cumhuriyeti ne gerçekleştirmesi bunun bir göstergesidir. Ayrıca olimpiyatların açılışına da Başbakan Putin bizzat katılmıştır. Bu belki de çok önemli bir diplomatik gelişmeydi ancak daha da önemlisi Pekin in füze kalkanı konusunda Rusya yı sesli bir şekilde desteklediğini ifade etmesinde yatmaktadır. Tüm bu gelişmeler Çin-Rusya ilişkilerinin artık rayına oturduğunu bize göstermektedir. Bölgede Rusya ile Çin in karşılıklı ve özel çıkarlarını ile diğer bölge içi ve bölge dışı tüm oyuncuları da etkileyebilecek nitelikte bir uluslararası ortamı oluşturmaktadır. RF için Basra ve Akdeniz e inmek, Avrasya nın petrol ve doğalgazını kontrol etmek, Orta Asya ve Kafkasya da eski hâkimiyetini yeniden kurmak için yaşamsal öneme haizdir. Çin için ise, Batı ya açılmanın en kısa ve ekonomik yolu olması, iç güvenliği ve ülke bütünlüğünün devamı, artan enerji gereksinimi, özelikle bölge üzerinde Batı etkisinin önlenmesi, kuzey ve kuzeybatı sınırlarının güvenlik altına alınması açılarından stratejik ve jeopolitik değeri olan Şanghay İşbirliği Örgütü, bölgedeki güç boşluğunu dolduracak yeni bir oluşumdur. Çin giderek artan askeri harcamaları ile artık bölgesel bir güç olmaktan çıkmış, küresel bir güç olmakta hızla ilerlemektedir. ŞİÖ de inisiyatif alan tavrı bu durumu desteklemektedir. Zaten Rusya da son krizin iyice ortaya çıkardığı gibi Çin i askeri bir tehdit olarak görmemektedir. Bunlara ek olarak Nixon Center başkanı Dimitri K. Simes e göre de Rusya asıl tehdit olarak NATO ve ABD yi görmektedir. Çin ekonomisinin geleceği açısından enerji çok önemlidir ve 1990 lı yıllar itibarıyla bu konuda dışa bağımlı hale gelmiştir. Eğer ABD nin Büyük Ortadoğu İnisiyatifi başarıya ulaşsaydı, Çin in küresel bir güç olması belki de bir hayalden öteye geçemeyecekti. Buradan hareketle Çin ve ABD kaçınılmaz bir biçimde Orta Asya da bazı ülkelerin üstünden karşı karşıya gelebilecekleri öngörülebilir. Bunun yanı sıra Çin, Orta Asya ülkelerinden bazılarına birinci dereceden komşudur. Bu özellik bile ABD, Çin ve Rusya Federasyonu nun sürekli olarak birbirlerini kollamakta olduğunu kanıtlamaktadır. Mehmet Öğütçü ye göre Son yıllarda ekonomik anlamda Çin Yuanı'nın (Renminbi) değeri ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki en sorunlu konu haline geldi. Bu, Türkiye dâhil tüm küresel ekonomiyi de etkisi altına alıyor. 2007'de yedi yıl öncesine kıyasla Çin ile ticaret açığı üç kat artarak 256 milyar dolara ulasan ve her yılda süratle büyüyen ABD, dolara karşı suni olarak düşük belirlenen parasını (yüzde 40 civarında) değerlendirmesi için Pekin üzerine baskı

8 865 uygulamaya devam ediyor. Hatta kongre RMB'nin değerini yükseltecek adımları atmaması halinde Çin'e yönelik yaptırımların yürürlüğe konulması tehdidinde bile bulundu. Pekin yönetimi kendi iç kaygılarını ve döviz kurundaki uyarlamanın ne ticaret fazlasını ciddi ölçülerde değiştireceği ne de Amerika'nın ekonomik hastalıklarını tedavi edeceği görüşünü dile getirerek bu çağrılara direnme yolunu seçiyor. Bu arada, ABD'nin artan borçlarını satın alarak milyarlarca dolar harcamaya, RMB'nin değerini de tedricen arttırmaya devam ediyor. Ocak 2008 itibariyle Çin, Amerikan Hazine bonoları satın almak için 493 milyar dolar harcadı; böylece Japonya'dan sonraki ABD. Ocak 2008 itibariyle Çin, Amerikan Hazine bonoları satın almak için 493 milyar dolar harcadı; böylece Japonya'dan sonraki ABD borcunu satın alan ikinci büyük dünya finans devi olarak kayıtlara geçti. Yukarıdaki yorumdan da anlaşılacağı üzere Çin ile ABD arasında ekonomik bir savaşım yaşanmaktadır. Yukarıda açıklandığı ve birçok kez yinelendiği üzere Rusya enerji kaynaklarını bir silah olarak kullanabileceği imasında bulunmuştur. Büyüyen Çin ve enerji zengini Rusya hem AB hem de ABD nin tahtının sallandığının önemli bir göstergesidir. Zaten ekonomik olarak bir dev olan AB siyasal platformda Ortak Dış ve Güvenlik Politikası sergileyemediğinden dolayı küresel platformda etkin olmamaktadır. Bu durum görece ABD nin de işine gelmektedir. Son Gürcistan krizi de bunun bir örneğini oluşturmaktadır. Çok yakın bir tarihte AB ne üyesi olan eski Doğu Bloğu ülkeleri topraklarından fersah fersah uzak ve tarihsel nedenlerle ABD nin partnerleri haline gelmişlerdir. Polonya ile imzalanan füze kalkanı projesi bunun bir göstergesini oluşturmaktadır. AB küresel bir oyuncu olarak Orta Asya ya ekonomik merkezli bakmaktadır. Orta Asya Cumhuriyetlerine yönelik olarak TACIS ve benzeri programlar ihdas etse de siyasal önceliği eline alamamaktadır. Zaten Brzezinski, Avrasya nın batı ucundaki kilit ve dinamik oyuncular olarak Fransa ve Almanya yı görmektedir. Bunların her ikisi de birleşik bir Avrupa vizyonuyla sayesinde bir araya gelmişler; ancak her ikisinin de Avrupa da başat konuma geçmek arzusu bulunmaktadır. Özellikle bilindiği gibi Fransa nın, bazı önemli açılardan ABD den ayrılan kendi jeostratejik Avrupa kavramı mevcuttur. Bir yandan Rusya yı Amerika ya, İngiltere yi de Almanya ya karşı oynatmaya yönelik taktik savaşları verirken, bir yandan da kendi zayıflığını ortadan kaldırmak için Almanya ile ittifaktan ayrılamamaktadır. Fransa yalnızca Avrupa yı birleştirmekte merkezi bir rol aramakla kalmayıp, aynı zamanda da kendisini, ortak endişeleri paylaşan bir grup Akdenizli-Kuzey Afrikalı devletin çekirdeği olarak görmektedir. Zaten Akdeniz Birliği Projesi de bunun yakın dönemdeki yansımasını oluşturmaktadır. Türkiye nin Akdeniz Birliğine katılımını isteyen Fransa belki de AB nin Türkiye den Avrasya ya genişlemesini istememektedir. Zira Türkiye AB ye tam üye olursa Litvanya Başbakanı Gediminas Kirkilas, Türkiye nin AB açısından çok önemli olduğunundun altını çizerek AB, Türkiye den Avrasya ya genişleyebilir 1046 yorumunda bulunmuştur. Ayrıca Kirkilas artık dünyada tek bir güç merkezinin bulunmadığını da eklemiştir. 31 Temmuz 2008 de ABD açıkladığı yeni ulusal savunma stratejisi eskisi ile birçok benzerlik içerse de farklılıkları da içinde barındırmaktadır. Strateji belgesine göre, El Kaide ve benzeri terörist örgütlere karşı eski strateji yeniden muhafaza edilmiş, belirsizlik ortamının tehlikesi yinelenmiş, Irak, İran ve Kuzey Kore gibi hukuk dışı devletlerin de belirsizlik ortamını pekiştirdiği vurgulanmıştır. Belgede belirsizlik ortamının yanı sıra Çin in ABD ile rekabet potansiyeli taşıdığı ve Rusya nın da silahlanma konusunda hızlı bir atılım içinde 1046 Genedimis Kirkilas ile Leyla Tavşanoğlu nun yaptığı söyleşi, 4 Mayıs 2008 Cumhuriyet Gazetesi, s.14

9 866 olduğu eklenmektedir. İdeolojik Düşman olarak görülen El Kaide ve benzeri oluşumların kökünün kazınması da strateji belgesinin en dikkat çekici yönüdür. Belgede: Vatanın savunması Uzun süreli savaşların kazanılması Güvenliğin geliştirilmesi Çatışmaların caydırılması gibi hususlar öne çıkmaktadır. Ayrıca yeni strateji; Kilit ülkelerin seçeneklerinin şekillendirilmesi Hasımların KİS nın yok edilmesi ve bu silahların kullanımının önlenmesi İttifak ve ortaklıkların güçlendirilmesi Enerji kaynakları da dâhil olmak üzere dünyanın kritik bölgelerinde stratejik erişimin sağlanması hususlarını içermektedir Özet olarak Pentagon un yeni stratejisi yine terör ve benzeri yapılanmaların kısa sürede imhasını amaçlamakta, İran ve Kuzey Kore gibi hukuk dışı saydığı devletlerle mücadeleyi içermektedir. Belgede Çin ve Rusya gibi küresel güçler ikincil planda kalmalarına rağmen ihmal edilmemiştir. Yeni stratejiye göre, Asya bölgesinde dengeyi sağlayacak ülke ise Hindistan olarak belirlenmiştir. Kısaca Pentagon un son stratejisine göre ABD, Çin ve Rusya yı potansiyel rakip ve küresel güçler olarak görürken Hindistan ın Orta Asya bölgesinin de dengeleyici bir rol oynayabileceğini varsaymaktadır. Asya bölgesinin 3. büyük ekonomisi ve dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında olan Hindistan ın büyüme hızı enflasyon ve tüketici harcamalarındaki artıştan dolayı düşme eğilimi içine girse de, Orta Asya ya yönelik görece coğrafi pozisyonuyla ön plana çıkmaktadır. Çünkü anılan ülkenin Orta Asya ile doğrudan demiryolu ya da karayolu bağlantısı yoktur, bu faktör Hindistan ın Orta Asya ya yönelik ekonomi politikalarını genişletmesini engellemektedir. Orta Asya da askeri üsleri bulunmakta olduğundan siyasal bağlamda ise eli güçlüdür. Hindistan bu bağlamda hem ABD hem de SİÖ ile ilişkide bulunarak bir denge kurmaya çalışmaktadır. Yakın bir zamanda ABD ile sivil bir nükleer anlaşma imzalayarak ülke kamuoyunu karşısına alan Hindistan ABD nin Büyük Orta Asya İnisiyatifi nde kilit rol oynamaktadır. Zaten Hindistan'la sivil nükleer işbirliği anlaşması imzalayan Amerika Birleşik Devletleri, Viyana daki son toplantı da yasağın kaldırılarak Hindistan'ın nükleer malzeme ithal edebilmesine izin verilmesini istemiştir. Brzezinski ye göre, 11 Eylülden bu yana ABD için Hindistan nosyonu ön plana çıkmıştır. Ayrıca Hindistan ın İngiltere ile de güçlü bağları da mevcuttur. Çin ile sınır sorunu bulunan Hindistan bu ülke ile ilişkilerinde temkinli davranmaktadır. Ancak Hindistan ı sınırlayan bir diğer devlet de Pakistan dır. Yine de görünen Hindistan ın Orta Asya daki oyunda giderek ağırlığını hissettirdiğidir. Zaten Hindistan nükleer güç sahibi bir ülkedir. Ancak bu ülke enerji yönünden dışa bağlıdır, bu bağımlılık her geçen gün artmaktadır. Kısa ve orta erimde küresel bir güç olması pek mümkün görünmemektedir.

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ Mahmut YARDIMCIOĞLU Hüseyin KOÇARSLAN ÖZET Soğuk savaş döneminde dünyada iki kutuplu merkez söz konusuydu. Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya (Belarus) ve

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI

BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 2 Sayfa: 413-442, ELAZIĞ-2006 BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI Uzbekistan and Its Foreign

Detaylı

Kafkasya da Neler Oluyor?

Kafkasya da Neler Oluyor? Tartışma Metinleri 0901 Kafkasya da Neler Oluyor? Mitat Çelikpala Uluslararası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Ankara 1 Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Şenyuva

Detaylı

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri Ahmet Sapmaz Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri İÇİNDEKİLER Kısaltmalar... 9 Önsöz... 11 Giriş... 13 BİRİNCİ BÖLÜM TRANSKAFKASYA NıN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASı SİSTEM AÇıSıNDAN ÖNEMİ

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld. HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR EYLÜL 2013 SAYI: 10 Azerbaycan da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ hazarworld.com

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti)

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Zbıgnıew BRZEZINSKI Baykent Bilgisayar & Danışmanlık BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Yayınlayan: Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com BÜYÜK SATRANÇ

Detaylı

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Amerika Birleşik Devletleri nin Avrasya nın tümü için bütünleşmiş

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE Araş. Gör. Altuğ GÜNAL Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü altug.gunal@ege.edu.tr ÖZET Son dönemlerde tüm dünya şaşkınlık

Detaylı

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Editör: R. Kutay KARACA ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Yazarlar: Özgür KÖRPE Uğur Yasin ASAL Tarık Çağrı ORUÇ Bengü TÜRK Cansın ÖZEL Ayla YİĞİTEL Ahmet YAVAŞ İstanbul, 2013 BİLGESAM YAYINLARI

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR Ramazan Erdağ *, Tuncay Kardaş ** * Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü. ** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı Kasım 2006 Sayı: 2 Türkiye ve AB de enerji politikalarında yeni açılımlara doğru Seda Köknel TESEV Dış Politika Programı AB Bülteni Editörü Tren kazasına giden yolda Kıbrıs sorunu s. 4-5 Sylvia Tiryaki,

Detaylı

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ Rapor No: 138, Aralık 2012 BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ UNITY OR PYD POWER PLAY? SYRIAN KURDISH DYNAMICS AFTER THE ERBIL AGREEMENT Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye

Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013, ss.125-142 Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye Global Geoeconomic Rivalry in Central Asia and Turkey Türkan

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER Rapor No: 167, Eylül 2013 MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER PROMINENT SECULAR-LIBERAL-LEFTIST MOVEMENTS IN EGYPT IN THE RECENT PERIOD ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara

Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara Özet Özetle, Orta Doğu kendi bünyesinde çok büyük zıtlıkları, çok büyük fırsatları ve tehditleri barındıran ve 21. yy güç merkezi olmaya aday bir coğrafyadır.

Detaylı

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti)

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) George FRIEDMAN Baykent Bilgisayar & Danışmanlık Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) Yayınlayan: Pegasus Yayınları: 179 Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com YAZARIN NOTU:

Detaylı

KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ PANELİ

KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ PANELİ T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ PANELİ 31 Mart 2014 İSTANBUL KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK

Detaylı

HUKUKU NDA. Editör ORSAM

HUKUKU NDA. Editör ORSAM HUKUKU NDA Editör ORSAM ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ON THE LIMITS OF POWER IN DISTRAINING ON SHIPS BY A COAST STATE ON THE

Detaylı