T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Temmuz 2015 TELİF HAKLARI TERMİNOLOJİSİ COPYRIGHT TERMINOLOGY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Temmuz 2015 TELİF HAKLARI TERMİNOLOJİSİ COPYRIGHT TERMINOLOGY"

Transkript

1 TELİF HAKLARI TERMİNOLOJİSİ COPYRIGHT TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE adın belirtilmesi salahiyeti adil tazminat adil kullanım adli para cezası alamet alenileşmiş eser aleniyet tarihi altyazı üstyazı animatör anonim eser araişlerlik authority to designate the name fair compensation fair use judicial fine distinctive sign work made public date of release subtitle surtitle animator anonymous work interoperability KONU ALANI (İNGİLİZCE) MT 1216 Criminal Law NT 1 Fine 2831-Culture and NT-1 Literary and NT1 Visual Arts NT1 Cinema MT 3226 Communications NT1 Film Industry NT1 Performing Arts MT 3236 Information Technology and Data Processing NT1 Systems Interconnection KONU ALANI (TÜRKÇE) MT 1216 Ceza Hukuku NT1 Para Cezası 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal N1 Görsel Sanatlar NT2 Sinema MT 3226 İletişim NT1 Film Endüstrisi NT1 Sahne Sanatları MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme NT1 Bilgisayar Ağı

2 arayüz eser aslı eser aslının maliki eser aslının zilyedi asli iktisap interface original work owner of the original work possessor of the original work original acquisition MT 3236 Information Technology and Data Processing NT1 Information Technology Applications MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme NT1 Bilgisayar Teknolojisi Uygulamaları atanmış mirasçı testamentary successor MT 1211 Civil Law NT1 Law of Succession NT2 Inheritance MT 1211 Medeni Hukuk NT1Miras Hukuku NT2 Miras bağlantılı hak sahibi bağlantılı haklar bandrol basit ruhsat besteci beyana dayalı related right holder related rights banderole non-exclusive license composer based on declaration

3 Bilgi toplumunda telif hakları ve bağlantılı hakların belirli yönlerinin uyumlaştırılması hakkında 22 Mayıs 2001 tarihli ve 2001/29/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ DIRECTIVE 2001/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society MT 1006 EU Institutions and European Civil Service NT1 European Parliament MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri NT1 Avrupa Parlamentosu bilgisayar programı computer programme MT 3236 Information Technology and Data Processing NT1 Information Technology Applications MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme NT1 Bilgi Teknolojisi Uygulamaları birlikte eser birlikte eser sahipleri boş taşıyıcı materyal büyük hak canlandırma tekniği cayma hakkı çeviri çoğaltılmış nüsha çoğaltma hakkı çoğaltma değiştirme joint work joint authors blank recordable media grand right technique of animation right of withdrawal translation reproduced copy right of reproduction reproduce modification

4 denetim denetim komisyonu derleme derleme eser devir devren iktisap dijital iletim diyalog yazarı donanım inspection inspection commission collection collected work transfer derivative acquisition digital transmission dialogue writer hardware MT 3236 Information Technology and Data Processing NT1 Computer Equipments MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme NT1 Bilgisayar Donanımları Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Word Intellectual Property Organization (WIPO) MT 7606 United Nations NT1 World Intellectual Property Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler NT1 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Edebiyat Ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works MT 7606 United Nations NT1 World Intellectual Property Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler NT1 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü editör editor MT 3226 Communications NT1 Communication Profession MT 2831 İletişim NT1 İletişim Mesleği elkoyma seizure MT 1216 Criminal Law NT1 Confiscation of Property MT 1216 Ceza Hukuku NT1 Mal veya Mülk Müsaderesiı elektronik hak yönetimi electronic rights management

5 erişim access erişim sağlayıcı access provider eser eser adı eser nüshası eser sahibi eser sahipleri arasındaki birlik eser sahipliği karinesi eser sahiplerinin birden fazla oluşu eserde değişiklik yapılmasını menetme eserden normal yararlanma üç adım testi work work title copy of work author unity of the joint authors presumption of authorship multiple authors prohibition of modification of work normal exploitation of work three-step test MT 3226 Communications NT1 Telecommunications NT1 Internet NT3 Internet Access Provider 2831-Culture and NT-1 Literary and MT 3226 İletişim NT1 Telekomünikasyon NT1 İnternet NT3 İnternet Erişim Sağlayıcı 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal eş zamanlı iletim fikir ve sanat eseri simultaneous transmission intellectual and artistic work 2831-Culture and NT-1 Literary and 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal

6 fikri hak telif hakkı ihlali intellectual property right copyright infringement MT 1006 EU Institutions and European Civil Service NT1 European Parliament MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri NT1 Avrupa Parlamentosu Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet ı Anlaşması Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) MT 2021 International Trade NT1 Trade Agreement NT2 TRIPS MT 2021 Uluslararası Ticaret NT1 Ticaret Anlaşması NT2 TRIPS Fikri mülkiyet haklarının uygulanması hakkındaki 29 Nisan 2004 tarih ve 2004/48/AT SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights MT 1006 EU Institutions and European Civil Service NT1 European Parliament MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri NT1 Avrupa Parlamentosu Fikri ve Sınai Mahkemesi fikri yaratıcılık fonogram fonogram yapımcısı fotoğrafik eser gecikmeli iletim geçici elkoyma The Specialised Court for Intellectual and Industrial Property Rights intellectual creativity phonogram phonogram producer photographic work delayed transmission provisional seizure MT 6416 Research and Intellectual Property NT1 Patent Law MT 3226 Communications NT1 Recording Medium 2831-Culture and NT-1 Literary and MT 6416 Araştırma ve Fikri Mülkiyet NT1 Patent Yasası MT 3226 İletişim NT1 Kayıt Ortamı 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal

7 gerçek kişi görsel-işitsel eser görsel-işitsel yapım görüntü grafik eser güzel sanat eseri hak sahibi hak sahibinin meşru menfaatlerine halel getirmeksizin hakkın kullanılması hakkın tükenmesi haksız rekabet hapis cezası hazırlık tasarımı hususiyet icra natural person audiovisual work audiovisual production image graphic work work of art rightholder without prejudice to the legitimate interests of the right holder exercise of right exhaustion of right unfair competititon imprisonment preparatory design characteristic performance MT 1211 Civil Law NT1 Legal Status NT2 Natural Person MT 3226 Communications NT1 Audiovisual Industry 2831-Culture and NT-1 Literary and MT 1216 Criminal Law NT1 Imprisonment MT 1211 Medeni Hukuk NT1 Yasal Statü NT2 Gerçek Kişi MT 3226 İletişim NT1 Görsel-İşitsel Endüstri 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal MT 1216 Ceza Hukuku NT1 Hapis Cezası

8 icra etmek icracı sanatçı to perform performer İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Tarihli Roma Sözleşmesi International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations Done at Rome on October 26, 1961 MT 7606 United Nations NT1 World Intellectual Property Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler NT1 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü içerik sağlayıcı content provider MT 3231 Information and Information Processing NT1 Information Transfer MT 3231 Bilgi ve Bilgi İşlem NT1 Bilgi Aktarımı ihlal etmek ihtisas mahkemesi ihtiyati tedbir iktibas iktibas serbestisi iktisap etmek iletim ilim ve edebiyat eserleri to prejudice specialized court interim measure quotation freedom of quotation to acquire transmission scientific and literary works MT 6416 Research and Intellectual Property NT1 Patent Law MT 1006 EU Institutions and European Civil Service NT1 European Parliament MT 6416 Araştırma ve Fikri Mülkiyet NT1 Patent Yasası MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri NT1 Avrupa Parlamentosu

9 ilk satış imha intifa hakkı intihal isteğe bağlı kayıt ve tescil istisna first sale destruction usufruct right plagiarism voluntary recording and registration exception Civil Law NT 1- Usurfruct NT Literary and Artististic Property MT 7606 United Nations NT1 World Intellectual Property Organisation (WIPO) Medeni Hukuk NT 1- İntifa Hakkı MT 7606 Birleşmiş Milletler NT1 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü işaret sign işleme adapt işleme hakkı right of adaptation işlenme eser adaptation ithal etmek to import izin vermek to authorise kamu düzeni public order Telif hakları kamu malı public domain

10 kamuya maletme kamuya ödünç verme karine kayıt ve tescil geçici tespit kiralama kiralama hakkı kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim kod komşu haklar kopyalama korsan materyal koruma koruma süresi kurucu üye expropriation lending to the public presumption recording and registration ephemeral fixation rental rental right access from a place and at a time individually chosen by a person code neighbouring rights copying pirated product protection term of protection founding member MT 1221 Justice NT1 rights of the defence MT 3236 Information Technology and Data Processing NT1 Coding MT 1206 Sources and Branches of the Law NT1 Private Law MT 1221 Adalet NT1 Savunmanın ı MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme NT1 Kodlama MT 1206 Hukukun Kaynakları ve Dalları NT1 Özel Hukuk

11 küçük hak small right Kültür ve Turizm Bakanlığı lisans lisans alan lisans veren mali hak manevi hak manevi zarar menetme yetkisi meslek birliği meslek birliklerinin denetimi mimari eser miras miras yoluyla intikal etme Ministry of Culture and Tourism licence licensee licensor economic right moral right moral damage power of prohibition collecting society supervision of collecting societies architectural work succession transfer by inheritance MT0436 Executive Power and Public Service NT1 Central Government NT2 Ministry 2831-Culture and NT-1 Literary and 2831-Culture and NT-1 Literary and MT 1211 Civil Law NT1 Liability NT2 Damages MT 1211 Civil Law NT1 Law of Succession NT2 Inheritance MT 1211 Civil Law NT1 Law of Succession NT2 Inheritance MT0436 Yürütme Organı ve Kamu Görevi NT1 Merkezi Hükümet NT2 Bakanlık 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal MT 1211 Medeni Hukuk NT1 Sorumluluk NT2 Zararlar MT 1211 Medeni Hukuk NT1Miras Hukuku NT2 Miras MT 1211 Medeni Hukuk NT1Miras Hukuku NT2 Miras

12 mirasçı musiki eseri münhasır hak müstear ad nüsha ortak eser ortak eser sahipliği ortak tarife ödünç verme ödünç verme hakkı öksüz eser Özgün bir sanat eserinin yazarının faydalanabilmesi için yeniden satış hakkı hususundaki 27 Eylül 2001 KONSEY VE AVRUPA PARLAMENTOSU DİREKTİFİ 2001/84/AT successor musical work exclusive right pseudonym copy collective work collective authorship joint tariff lending lending right orphan work DIRECTIVE 2001/84/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 September2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art MT 1211 Civil Law NT1 Law of Succession NT2 Inheritance MT 1006 EU Institutions and European Civil Service NT1 European Parliament MT 1211 Medeni Hukuk NT1Miras Hukuku NT2 Miras MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri NT1 Avrupa Parlamentosu özgün müzik bestecisi composer of original music

13 radyo-televizyon kuruluşları re'sen resim rıza sahibinin hususiyetini taşıyan satış seçme eser senaryo yazarı senkronizasyon hakkı serbest dolaşım ses taşıyıcısı fiziki ortam sınai hak sınıflandırma radio-television organisations ex officio picture consent bearing the characteristic of its author sale selected work scriptwriter synchronisation right free movement physical medium that carries sounds industrial property right classification MT 0436 Executive Power and Public Service NT1 Administrative Measures MT 1006 EU Institutions and European Civil Service NT1 European Parliament MT 3226 Communications NT1 Recording Medium MT 6416 Research and Intellectual Property NT1 Industrial Property MT 0436 İcra Yetkisi ve Kamu Hizmeti NT1 İdari Tedbirler MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri NT1 Avrupa Parlamentosu MT 3226 İletişim NT1 Kayıt Ortamı MT 6416 Araştırma ve Fikri Mülkiyet NT1 Sınai Hak

14 sınırlama sinema eseri sinema filmi sinematografik eser sözleşme süreli olmayan yayın şahsi çoğaltım şahsi kullanım şikayet üzerine tam ruhsat tarife tasarım tazminat tecavüzün men'i davası limitation cinematographic work motion picture cinematographic work contract non-periodical publication private copying private use upon complaint exclusive license tariff design compensation action for prevention of infringement MT 3226 Communications NT1 Film Industry NT1 Visual Arts NT 2 Cinema MT 1221 Justice NT1 Criminal Procedure MT1216 Criminal Law NT1 Fine MT 3226 İletişim NT1 Film Endüstrisi MT 2832 Kültür ve Din NT1 Görsel Sanatlar NT2 Sinema MT 1221 Adalet NT1 Ceza Yargılamaları MT1216 Ceza Hukuku NT1 Para Cezası

15 tecavüzün ref'i davası action for prohibition of infringement teknolojik önlemler technological measures MT 7606 United Nations NT1 World Intellectual Property Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler NT1 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü telif bedeli telif hakkı Telif ı Genel Müdürlüğü royalty copyright Directorate General for Copyright 2831-Culture and NT-1 Literary and MT0436 Executive Power and Public Service NT1 Central Government NT2 Ministry 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal MT0436 Yürütme Organı ve Kamu Görevi NT1 Merkezi Hükümet NT2 Bakanlık temsil temsil hakkı temsil serbestisi temsilci tespit tespit edilmiş icra tespit etmek ticarete konu etmek Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet ı Anlaşması performance right of performance freedom to perform representative fixation fixed performance to fix to put into commercial use Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) MT 1211 Civil Law NT1 Law of Succession MT 2031 Marketing NT1 Sale MT 2021 International Trade NT2 TRIPS MT 1211 Medeni Hukuk NT1 Miras Hukuku MT 2031 Pazarlama NT1 Satış MT 2021 Uluslararası Ticaret NT2 TRIPS

16 ticari dolaşım toplama eser tükenme ilkesi tüzel kişi umuma açık mahal umuma arz etmek umuma arz hakkı işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı umuma iletim umumi mahal Uydu yayınları ve kablo ile yeniden iletime uygulanan telif hakları ve telif haklarına ilişkin belirli kuralların koordinasyonu hakkında 27 Eylül 1993 tarihli KONSEY DİREKTİFİ 93/83/AET uygun bedel uzlaştırma komisyonu commercial circulation collected work principle of exhaustion legal person public premise to publicise right to publicise right to communicate a work to public by devices enabling the transmission of signs, sounds and/or images communication to the public public premise COUNCIL DİRECTIVE 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission. adequate remuneration conciliatory commission MT 2031 Marketing NT1 Sale MT 1011 European Union Law NT1 Directive (EU) MT 3226 Communications NT2 satellite communications MT 2031 Pazarlama NT1 Satış MT 1011 Avrupa Birliği Hukuku NT1 Direktif (AB) MT 3226 İletişim NT2 Uydu İletişimi

17 ülkesellik ilkesi ürün kirası vasiyeti tenfiz memuru vazgeçme veri veri tabanı Veri tabanlarının yasal olarak korunmasına dair 11 Mart 1996 tarihli 96/9/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ DİREKTİFİ principle of territoriality usufructuary lease testamentary executer renunciation data database DIRECTIVE 96/9EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 1996 on the legal protection of databases MT 1226 Organisation of the Legal System NT1 Public Legal Official MT 3236 Information Technology and Data Processing NT1 Database MT 3236 Information Technology and Data Processing NT1 Database MT 1006 EU Institutions and European Civil Service NT1 European Parliament MT 1226 Hukuk Sistemi Organizsayonu NT1 Adli Devlet Memuru MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme NT1 Veri tabanı MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme NT1 Veri tabanı MT 1006 AB Kurumları ve Avrupa Kamu Hizmetleri NT1 Avrupa Parlamentosu WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması (1996) WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (adopted in Geneva on December 20, 1996) MT 7606 United Nations NT1 World Intellectual Property Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler NT1 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO Telif ı Andlaşması (1996) WIPO Copyright Treaty (adopted in Geneva on December 20, 1996) MT 7606 United Nations NT1 World Intellectual Property Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler NT1 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü yapım yapımcı yapımcı belgesi production producer producer's certificate

18 yaptırım sanction MT 7606 United Nations NT1 World Intellectual Property Organisation (WIPO) MT 7606 Birleşmiş Milletler NT1 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü yasaklama hakkı yasal kopya yayım yayımlamak yayımlanmış eser yayın yayınlamak yayın kuruluşu yayma yayma hakkı yazılım yeniden iletim right to prohibit legitimate copy publication to publish published work broadcast to broadcast broadcasting organization distribution right of distribution software retransmission MT 3236 Information Technology and Data Processing NT1 Software MT 3226 Communications NT1 Mass Media NT2 Broadcasting MT 3236 Bilgi Teknolojisi ve Veri İşleme NT1 Yazılım

19 yeniden satış hakkı yetki belgesi resale right authorisation certificate yönetmen director 2831-Culture and NT1 Visual Arts NT2 Cinema 2831-Kültür ve Din NT-1 Edebi ve Sanatsal N1 Görsel Sanatlar NT2 Sinema yükümlülük zorunlu kayıt ve tescil obligation compulsory recording and registration

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ GENERAL LEGAL TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE KONU ALANI NO (*) AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231 açık arttırma public sale 1206 açık deniz devriyesi

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce - Türkçe) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS (English - Turkish) Ankara, Aralık 2003 Ankara, December 2003 ISBN 975-19-3520-2 A V R U P A B İ R

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

Sayısal Haklar Yönetimi (DRM)

Sayısal Haklar Yönetimi (DRM) Sayısal Haklar Yönetimi (DRM) 2006 Kültür ve Turizm Bakanlığı. Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1 Fikri Haklar...4 2 Elektronik Ortamda Fikri Haklar ve DRM...6 3 İlgili Taraflar...14 3.1 İçerik Sağlayıcılar...15

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) Ankara, Ekim 2003 ISBN xxx-xx-xxxx-x A V R U P A B İ R L İ Ğ İ T E M E L T E R İ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü Her Hakkı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 Amaç (2) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R I- İÇİNDEKİLER II- KISALTMALAR 1.Bilgisayar ve Bilgisayar Programları Teknolojisi 1.1. Bilgisayarın Tanımı 1.2. Bilgisayarların Tarihi Gelişimi 1.3. Donanım (Hardware)

Detaylı

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) 2393 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 33 Sayfa : 49 * * *

Detaylı

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU * *

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU * * FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 33 Sayfa : 49 Amaç (2) * * *

Detaylı

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI. Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI. Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAKİ YAZAR VE YAYINCI HAKLARI Yard. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ve Fikri Hukuk Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Maddi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SECRETARIAT GENERAL FOR THE EUROPEAN UNION AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION TERMS (ENGLISH-TURKISH) Ankara,

Detaylı

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S Her Hakkı Saklıdır (All rights reserved) Parayla Satılmaz (Free

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZİK ESERİ VE MÜZİK ESERİ SAHİBİNİN MALİ HAKLARI İLE KORUNMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN

Detaylı

SANAL ALEMDE HAK ARAYIŞLARI: İnternette Telif Hakkı Sorununun Boyutları

SANAL ALEMDE HAK ARAYIŞLARI: İnternette Telif Hakkı Sorununun Boyutları Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü SANAL ALEMDE HAK ARAYIŞLARI: İnternette Telif Hakkı Sorununun Boyutları Mustafa SAĞSAN 10-12 Ekim 2002, 19 Mayıs Üniversitesi Kongre

Detaylı

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ TÜRKĐYE FOTOĞRAF SA ATI FEDERASYO U FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ Derleyenler Olcay Bilge & M. Turgay Bilge ĐÇĐ DEKĐLER 1. BÖLÜM... 4 FOTOĞRAF VE HAKLARIMIZ... 4 I- FOTOĞRAFÇI I HAKLARI... 4 1. ESER VE TELĐF

Detaylı

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 A) Tarif:

Detaylı

ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ANADOLU IMAGES SITE USAGE AGREEMENT

ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ANADOLU IMAGES SITE USAGE AGREEMENT ANADOLU IMAGES SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ Anadolu Images web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için aşağıda yazılı koşulları lütfen okuyunuz. Bu SİTE'ye erişim sağlayan ve sunulan hizmetlerden

Detaylı

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU YASA No. : 5846 KABUL TARİHİ : 05 Aralık 1951 RESMİ GAZETE No. : 7981 RESMİ GAZETE TARİHİ : 13 Aralık 1951 A) Tarif: BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri Madde 1 - Bu Kanuna

Detaylı

I. GİRİŞ II. KOMŞU HAK KAVRAMI VE TÜRLERİ. 1 Kavram

I. GİRİŞ II. KOMŞU HAK KAVRAMI VE TÜRLERİ. 1 Kavram I. GİRİŞ Fikri hukuk alanında eser sahibin haklarının yanında bazı hakların da korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bunlar bir eser değildir, fakat ortada korunması gerekli olan bir emek, bir performans

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) TC AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ REPUBLIC OF TURKEY SECRETARIAT GENERAL FOR EUROPEAN UNION AFFAIRS AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION (ENGLISH-TURKISH)

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARI

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARI Tamer SOYSAL makaleler İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARI Tamer SOYSAL * I. GİRİŞ İnternetin ortaya çıkması ile birlikte bir yandan mevcut hukuk kurallarının yepyeni bir alan olan siber

Detaylı

MUZIK ESERLERİ ÜZERİNDEKİ TELİF HAKLARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR

MUZIK ESERLERİ ÜZERİNDEKİ TELİF HAKLARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR ISTANBUL TİCARET ODASI MUZIK ESERLERİ ÜZERİNDEKİ TELİF HAKLARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR (Alman, ABD ve Türk Hukukunun Karşılaştırmalı İncelenmesi ve AB'de Güncel Gelişmeler) Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR,

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELĐ HUKUKTA ĐNTERNET ERĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐ. Mehmet Bedii KAYA 107613012

TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELĐ HUKUKTA ĐNTERNET ERĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐ. Mehmet Bedii KAYA 107613012 TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELĐ HUKUKTA ĐNTERNET ERĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐ Mehmet Bedii KAYA 107613012 ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI (EKONOMĐ HUKUKU) Danışman:

Detaylı

FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ?

FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ? FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ? 08.10.2013 M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu TÜBİTAK-TEYDEB Fikirden Gerçeğe: Ar-Ge, Yenilik ve TÜBİTAK Destekleri Semineri FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ;

Detaylı

Sosyal bilimciler bugünü, bilgisayar veya. enformasyon çağı olarak nitelendirmekte; sanayi çağının artık dönemini tamamladığını

Sosyal bilimciler bugünü, bilgisayar veya. enformasyon çağı olarak nitelendirmekte; sanayi çağının artık dönemini tamamladığını BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ KORUNMASI AB. ve TÜRKİYE (*) 1- GİRİŞ (1) Ayşe Saadet ARIKAN (**) Günümüzde, çağdaş yaşamın değişik yönlerinin artık büyük oranda bilgisayarlar ile düzenlendiği görülmektedir.

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

From a Turkish and International Perspective. WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name Dispute ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❹. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla

From a Turkish and International Perspective. WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name Dispute ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❹. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla From a Turkish and International Perspective Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet Protective Measures at Customs Patent Mock Trial Mock WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name

Detaylı