TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)"

Transkript

1 Rsmi Gazt Tarii: Rsmi Gazt Sayısı: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirlnmsinin önlnmsi, kirlnmnin mvcut olduğu vya olması mutml saaları v sktörlri tspit tmk, kirlnmiş toprakların v saaların tmizlnmsi v izlnmsi saslarını sürdürülilir kalkınma dlriyl uyumlu ir şkild lirlmktir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yöntmlik, toprak kirliliğinin önlnmsi, kirlnmnin mvcut olduğu vya olması mutml saaların v sktörlrin tspiti, kayıt altına alınması, kirlnmiş toprakların v saaların tmizlnmsi v izlnmsin ilişkin tknik v idari usul v sasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (Dğişik:RG14/6/ ) (1) Bu Yöntmlik, 9/8/1983 tarili v 2872 sayılı Çvr Kanununun Ek 1 inci maddsinin irinci ıkrasının (a) ndi il 29/6/2011 tarili v 644 sayılı Çvr v Şircilik Bakanlığının Tşkilat v Görvlri Hakkında Kanun Hükmünd Kararnamnin 2 nci maddsinin irinci ıkrasının () ndi v 8 inci maddsinin irinci ıkrasının (ğ) ndin dayanılarak azırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yöntmlikt gçn; a) Ara müdaal: Kirlilik gidrimi vya kontrolü amacıyla kirlnmy ndn olan kaynağın ortadan kaldırılmasını, tkisinin azaltılmasını, gaz azında, su azında vya suyla karışmayan sıvı azında daa azla yayılmasının önlnmsini vya risk düzyinin azaltılmasına yönlik önlmlrin alınmasını, ) Atık: Hrangi ir aaliyt sonucunda oluşan, çvry atılan vya ırakılan, 5/7/2008 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Atık Yöntimi Gnl Esaslarına İlişkin Yöntmliğin EK1 ind yr alan sınılardaki rangi ir maddyi, c) (Dğişik:RG14/6/ ) Bakanlık: Çvr v Şircilik Bakanlığını, ç) Birinci aşama dğrlndirm (BAD): Şüpli saa olarak tanımlanmış ir saada kirlilik şüpsi ndniyl örnklm, ölçüm gii aaliytlrin aşlatılması v dolayısıyla u saanın takip grktirn vya takip grktirmyn ir saa olup olmadığının kararlaştırılması sürcini, d) Faaliyt ön ilgi ormu: Endüstriyl tsis v çvrsi il ilgili ilgilri içrn ormu, ) Faaliyt/tsis/saa saii: Kirltm potansiyli olan vya kirlnmy sp olan v u Yöntmlik ükümlrinin muataı olan özl ya da tüzl kişiyi, ) Fırın kuru toprak: 105 C ırında kurutularak sait ağırlığa glmiş toprak kütlsini, g) Hd kirltici: İnclmy tai tutulacak şüpli saa için kirlilik kaynağı il ilgili olarak insan sağlığı v çvr açısından dikkat alınması v saada toplanacak numunlrd ölçümü yapılması grkn kirltici maddyi, 1

2 ğ) Hd kirltici saa konsantrasyonu (HKSK): Bakanlıkça lirlnn vri kalitsi dini sağlayan, toprak örnklm v analiz planına ağlı olarak saadan alınan numunlrin analizi sonucu ölçülrk lirlnmiş d kirltici konsantrasyonunu, ) İkinci aşama dğrlndirm (İAD): Birinci aşama dğrlndirm sonunda takip grktirn saa olarak lirlnmiş saanın, saa v kirlilik karaktrizasyonu v risk analizi dğrlndirmlrin tai tutularak tmizlm grktirn kirlnmiş saa vya takip grktirmyn saa olup olmadığının tspit dilmsi sürcini, ı) (Dğişik:RG14/6/ ) İl müdürlüğü: Çvr v şircilik il müdürlüğünü, i) Jnrik kirltici sınır dğr (JKSD): Kirlnmiş saanın mvcut ya da ilridki kullanım amacının yrlşim alanı olması v insan sağlığı üzrindki risklr dikkat alınarak, insanların kirlticiy makul ir sür azami düzyd maruz kaldığı varsayılarak saplanan vya lirlnn v Ek1 Jnrik Kirltici Sınır Dğrlr Listsind vriln kirltici konsantrasyon dğrini, j) Kavramsal saa modli (KSM): Şüpli saanın ilgililr taraından tüm yönlriyl kolayca algılanmasını v kavranmasını sağlamak amacıyla, Birinci Aşama Dğrlndirm kadmsind drlnn ilgilrdn aşlayarak, İkinci Aşama Dğrlndirmd saada ld dilck kirlilik kaynağı, kirlticilrin kaynaktan yayılım mkanizmaları, kirltici çşitlri, kirltici dağılım alanları v taşınım güzrgaları, kirliliktn dolayı risk altındaki mutml alıcı noktalar vya ortamlar il, mvcut lirsizliklri v zaman içrisind ld dililck iziksl, kimyasal v idrojolojik ilgilri d kapsayacak şkild, saa v civarındaki çvrsl koşulların dinamik ir sürç içrisind tanımlanmasını, k) Kirlnmiş saa vya tsis: Şüpli saalar arasında yr alan, u Yöntmlikt öngörüln Birinci Aşama Dğrlndirm vya İkinci Aşama Dğrlndirm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktki mutml toprak kullanımı dikkat alındığında, insan v çvr sağlığı akımından önmli ölçüd risk oluşturan, insan aaliytlrindn kaynaklanan tlikli kirltici maddlrin ulunduğu tyit diln v tmizlnmsi grktiğin karar vriln saayı vya tsisi, l) Kirlnmiş saalar ilgi sistmi (KSBS): Noktasal kaynaklı kirlnmiş saalar il ilgili nvantr ilgilrinin sistmatik ir yapılanma il muaaza dilmsini, güncllnmsini, sürdürülilirliğini v grktiğind u ilgilr ızlı ir şkild rişimin sağlanmasını mümkün kılmak amacıyla gliştiriln v Bakanlık ilgi sistmi üzrindn kullanılailn, intrnt üzrindn sorgulama yapailn v ilgiyi işlyiln sistmi, m) Kirlnmiş toprak: Bu Yöntmlikt öngörüln irinci aşama dğrlndirm vya ikinci aşama dğrlndirm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktki mutml toprak kullanımı dikkat alındığında, ünysind insan v çvr sağlığı akımından önmli ölçüd risk oluşturan, insan aaliytlrindn kaynaklanan tlikli kirltici maddlrin ulunduğu tyit diln v tmizlnmsi grktiğin karar vriln toprağı, n) Kirltici madd: Çvrsl kirliliğ yol açan v EK1 d listsi vriln maddlri, o) Kirlilik göstrg paramtrlri (KGP): Şüpli saada kirliliğin mvcudiytin yönlik mutml lirsizliklri gidrmk v irinci aşama dğrlndirm sürcind alınacak kararın güvnilirliğini artırmak amacıyla toprak v grkli durumlarda su v gaz numunlrind ölçüln v Ek2, Talo 1 v 2 d listlnn paramtrlri, ö) Kirlilik kaynağı: Kirlticilrin ulunduğu, yayılmaya aşladığı vya toprak vya yraltı suyunda n yüksk d kirltici konsantrasyonlarının lirlndiği nokta ya da alanı, 2

3 p) Kirlilik kaynağı lirsiz saa: Kirlilik kaynağı ilinmyn, ancak kirlnm şüpsinin olduğuna işart dn lirtilrin tspit dildiği v kirlnmnin varlığının u lirtilrin ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı saayı, r) Komisyon (Kirlnmiş saa dğrlndirm v izlm komisyonu): Hr ild Saa Örnklm v Analiz Planlarını onaylamak, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını dğrlndirmk v kirlnmiş saaların tmizlnmsi çalışmalarını izlmk amacıyla sürkli çalışmak üzr valilik ünysind kurulan, il müdürlüğünün aşkanlığını yaptığı, il tarım müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il sanayi v ticart müdürlüğü, dvlt su işlri ölg müdürlüğü, il özl idarsi il komisyonca grkli görülmsi durumunda ünivrsit v uygun görülck diğr kurum v kuruluşların tmsilcilrindn oluşan komisyonu, s) Noktasal kaynaklı toprak kirliliği: Tlikli atıkların toplanması, taşınması, gçici v ara dpolanması, gri kazanımı, ynidn kullanılması v rtaraı sırasında mydana glilck kazalar sonucunda vya tlikli atıkların mvzuata aykırı şkild yukarıdaki aaliytlr konu olması sonucunda ya da sanayi tsislrindki çşitli tlikli kimyasal maddlrin dpolanmaları v nakldilmlri sırasında mydana glilck kazalar vya atlr sonucunda oluşan döküntü vya sızıntı v nzri gii noktasal kaynaklardan dolayı oluşan toprak kirliliğini, ş) Ölçüm dğri (ÖD): Şüpli saada rangi ir noktasal kaynak vya insan tkinliklri ndniyl kirlnmiş olduğu düşünüln vya varsayılan alandan alınan toprak vya yüzyyraltı suyu örnklrind, şüpli saaya ait ilgili kirlilik göstrg paramtrlri vya d kirltici rrans dğri il kıyaslanmak amacıyla, ölçüln kirlilik göstrg paramtrsi vya d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrini, t) Potansiyl kirlnmiş saa vya tsis: Hrangi ir potansiyl toprak kirltici aaliytin var olduğu vya yürütüldüğü saayı vya tsisi, u) Potansiyl toprak kirltici aaliytlr: Ek2, Talo 2 d vriln rangi ir aaliyti, ü) Rrans dğri (RD): Şüpli saa yakın çvrsind ulunan, rangi ir noktasal kaynak vya insan aaliyti ndniyl kirlnmmiş olduğu düşünüln vya varsayılan alandan alınan toprak, yüzy suyu, yraltı suyu örnklrind, irinci aşama dğrlndirmd şüpli saaya ait ilgili kirlilik göstrg paramtrlri (KGP) vya ikinci aşama dğrlndirmd d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrlri il kıyaslanmak amacıyla, ölçüln kirlilik göstrg paramtrsi vya d kirltici konsantrasyonu ölçüm dğrini, v) Risk dğrlndirm: İnsanların v çvrnin kirltici maddlr maruz kalmaları alind mydana glck olan olumsuz tkilrin nitliğinin tanımlanmasını, inclnmsini v drcsinin tamin dilmsini amaçlayan çalışmayı, y) Risk yöntimi: Risk dğrlndirm yoluyla tamin diln risk düzyinin kontrol dilmsi vya azaltılması amacıyla uygulanan stratji vya alınan önlmlri, z) Saa durum v risk dğrlndirm niai raporu: Takip grktirn saalar için ikinci aşama dğrlndirm sırasında yürütüln saa v kirlilik karaktrizasyonu çalışmaları il risk dğrlndirm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek11 d vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin, yapılan risk dğrlndirm çalışmalarına dayanarak saanın takip grktirmyn saa vya tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olduğu konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, aa) Saa durum v risk dğrlndirm ön raporu: Takip grktirn saalar için ikinci aşama dğrlndirmnin aşlangıcında yürütüln saa v kirlilik karaktrizasyonu çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek10 da vriln ormat kapsamında 3

4 Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin jnrik vya saaya özgü risk analizi yapma konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, ) Saa örnklm v analiz planı (SÖAP): Kapsamı Bakanlıkça lirlnn, kirlndiğindn şüp diln saaların u Yöntmlik kapsamında dğrlndirilmsi amacıyla yapılacak tüm örnklm v analiz çalışmalarının nasıl yürütülmsi grktiğini tanımlayan v Komisyona sunulmak üzr saa saii taraından azırlanan planı, cc) Saipsiz saa: Mvzuata aykırı şkild atıkların rtaraı v nzri rangi ir aaliyt sonucu oluşan v sorumlusu ilinmyn ir kirlnmnin söz konusu olduğu saayı, çç) Saa tmizlm di: Saada yapılan risk dğrlndirmsi sonucunda, mvcut risklrin gidrilmsini sağlayacak v tmizlm yoluyla düşürülmsi grkn konsantrasyonu, dd) Şüpli saa vya tsis: Potansiyl kirlnmiş vya saipsiz saalar arasında yr alan; at, kaza, dntim vya ildirimlr sonucunda çvr kirliliğinin var olduğu şüpsini taşıyan saayı vya sınırları içrisind u tanım kapsamına girn saaya saip tsisi, ) Takip grktirn saa: Saaya yönlik kirlilik şüplrinin grçkçi olduğu saptanan v u Yöntmlikt öngörüln ikinci aşama dğrlndirmy tai tutulması grkli olan saayı, ) Takip grktirmyn saa: Şüpli saalar arasında yr alan, saaya yönlik kirlilik şüplrinin gçrli olmadığı vya u Yöntmlikt öngörüln sürc tai tutulması grkmyn saayı, gg) Tarımsal aaliyt: Orman ağaçları dışında r türlü itkisl v ayvansal ürtimi, ğğ) Tlikli atık: Atık Yöntimi Gnl Esaslarına İlişkin Yöntmlik, Ek IV Atık Listsind (A) il işartlnmiş atıklar il (M) il işartlnmiş atıklardan EkIII/B d yr alan şik konsantrasyonu üzrind ir dğr saip olan atıkları, ) Tlikli madd: 26/12/2008 tarili v mükrrr sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlikli Maddlrin v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etiktlnmsi Hakkında Yöntmliğin 4 üncü maddsinin irinci ıkrasının (l) ndind tanımlanan tlikli maddlr v müstazarlar v 31/12/2004 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yöntmliği 3 üncü maddsind yr alan tlikli maddlr tanımına girn tüm maddlri, ıı) Tmizlm: Ydinci ölümd öngörüln aaliytlr yürütülrk, risk dğrlndirm yoluyla tamin diln insan sağlığı v çvrsl risk düzyinin kontrol dilmsi vya azaltılması, mydana glck olan olumsuz tkilrin gidrilmsi amacıyla u Yöntmlik kapsamında tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak tanımlanan saalarda grçklştiriln iyilştirmyi, ii) Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu: Tmizlm grktirn kirlnmiş saalar için tmizlm sistminin irinci aşaması olan tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm aşamasında yürütüln saa tmizlm düzyi konsantrasyonu v tmizlm yöntmi lirlm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek12 d vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin saa tmizlm düzyi konsantrasyonu v tmizlm yöntmi sçimi konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, jj) Tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporu: Tmizlm grktirn kirlnmiş saalar için tmizlm sistminin ikinci aşaması olan tmizlm uygulama v izlm aşamasında yürütüln tmizlm sistmi tasarımı, inşaası, işltimi v tkinlik izlm çalışmalarından ld diln ilgilr doğrultusunda, Ek13 d vriln ormat kapsamında Komisyona sunulmak üzr azırlanan v saa saiinin uzun dönm priyodik izlm v 4

5 saa vrilrin dayanarak saadaki kirlilik düzyinin tmizlm aaliyti sonucunda dlnn saa tmizlm konsantrasyonuna düşürrk tmizlm aaliytinin sonlandırılması konusundaki dğrlndirmsini içrn raporu, kk) Tmizlm grktirn kirlnmiş saa: Birinci vya ikinci aşama dğrlndirm sonucunda u Yöntmlikt öngörüldüğü şkild tmizlnmsi grktiği saptanan saayı, ll) Tmizlnmiş saa: Bu Yöntmlikt öngörüln sürç çrçvsind tmizlm işlmin tai tutulmuş saayı iad dr. İKİNCİ BÖLÜM Gnl Esaslar v İlklr Gnl saslar MADDE 5 (1) Toprak kirliliğinin önlnmsi açısından u Yöntmlikl lirlnn saslara uyulması zorunludur. a) Valiliklr, u Yöntmlik ükümlrin gör kirlnmiş v kirlnm riski altında olan saaları saptar, alınacak tdirlri lirlr v uygulanmasını sağlar. ) Kirlnm riskinin ulunduğu saalarda, Çvr Kanununun 8 inci maddsi ükmü grğinc ilgililr; kirlnmiş saalarda is kirltnlr kirlnmyi durdurmak, kirlnm oyutunu tspit tmk, kirlnmnin tkilrini gidrmk için grkli çalışmaları yapmak gii arcamaları karşılamakla yükümlüdürlr. c) Tarımsal aaliytlrdn kaynaklanan toprak kirliliğinin önlnmsi v gidrilmsi konularında Bakanlık il Tarım v Köyişlri Bakanlığı koordinli olarak alınacak tdirlri lirlr. Blirlnn tdirlr valiliklr taraından uygulanır. ç) Askri tsislr için u Yöntmliğin uygulanmasına ilişkin saslar, Gnlkurmay Başkanlığı il koordin dilrk Bakanlık v Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca lirlnir. İlklr MADDE 6 (1) Toprak kirliliğinin önlnmsi v gidrilmsin ilişkin ilklr şunlardır: a) Toprak kirliliğinin kaynağında önlnmsi sastır. ) Hr türlü atık v artığı, toprağa zarar vrck şkild, Çvr Kanunu v ilgili mvzuatta lirlnn standartlara v yöntmlr aykırı olarak doğrudan v dolaylı içimd toprağa vrmk, dpolamak gii aaliytlrd ulunmak yasaktır. c) Kirli toprak tmiz toprak il karıştırılamaz. ç) Tlikli maddlrin kullanıldığı, dpolandığı, ürtildiği aaliytlr ya da tsislr il atıkların ürtildiği, rtara vya gri kazanımının yapıldığı tsislrd, kaza itimali göz önün alınarak, toprak kirlnmsin ngl olacak tdirlr alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Sistmi v Bilgi Formları Kirlnmiş saalar ilgi sistmi MADDE 7 (1) Bakanlık u Yöntmliğin öngördüğü grkliliklri yrin gtirmk üzr Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmini kullanır. Faaliyt ön ilgi ormu düznlm yükümlülüğü MADDE 8 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlri yürütn mvcut aaliyt saiplri il yni aşlayacak aaliyt saiplri Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. 5

6 (2) İl müdürlüğü, Faaliyt Ön Bilgi Formunu kontrol drk Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmi üzrindn onaylar. (3) Faaliyt saii u ormu yazılı v imzalı olarak da il müdürlüğün iltmkl yükümlüdür. (4) İl müdürlüğü, onaylanan Faaliyt Ön Bilgi Formunu yazılı v imzalı olarak Bakanlığa ildirmkl yükümlüdür. (5) Bakanlık u ildirilri, Potansiyl Kirlnmiş Saalar Listsin dail dr. Faaliyt ön ilgi ormu ynilm yükümlülüğü MADDE 9 (1) Faaliyt saii, Faaliyt Ön Bilgi Formunda yr alan ilgilr kapsamında, aaliytind mydana gln dğişikliği, dğişikliğin grçklşmsini mütakip n gç ir ay içrisind Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. (2) Faaliyt saiinin dğişmsi durumunda n son aaliyt saii dğişikliği, dğişikliğin grçklşmsini mütakip n gç ir ay içrisind Ek3 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. (3) İl müdürlüğü, Faaliyt Ön Bilgi Formunu kontrol drk Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmi üzrindn onaylar. (4) Faaliyt saii u ormu yazılı v imzalı olarak da il müdürlüğün iltmkl yükümlüdür. (5) İl müdürlüğü, onaylanan Faaliyt Ön Bilgi Formunu yazılı v imzalı olarak Bakanlığa ildirir. (6) Bakanlık söz konusu dğişikliği içrn güncllmyi yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Potansiyl Kirlnmiş Saalar, Saipsiz Saalar v Kirlilik Kaynağı Blirsiz Saalar Potansiyl kirlnmiş saaların şüpli saa listsin alınması MADDE 10 (1) Potansiyl kirlnmiş saalarda, a) Faaliyt Ön Bilgi Formları, Ek4 d yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formu Dğrlndirm Kritrlrin gör il müdürlüğü taraından dğrlndirilir. Dğrlndirm kritrlrindn n az irinin gçrli olması alind ilgili saa, şüpli saa listsin dail dilir. ) Endüstriyl kazalar vya doğal at sonucu mydana gln ndüstriyl kazalar da dail olmak üzr kaza ildirm vya rapor tm ormu vya Ek5 d vriln Bildirim Formuna gör ildirim yapılması durumunda, saa Bakanlık vya il müdürlüğünc şüpli saa listsin dail dilir. c) Bakanlık vya il müdürlüğünc yürürlüktki mvzuat kapsamında grçklştiriln dntimlr sırasında uygunsuzlukların lirlnmsi alind saa, il müdürlüğünc şüpli saa listsin dail dilir. Saipsiz saaların şüpli saa listsin alınması MADDE 11 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlrin grçklştiği saalar aricindki, rangi ir ndnl toprak vya yraltı suyu kirliliğinin mydana gldiği vya Ek5 d vriln ildirim ormuna gör ildirim yapılan saalar, il müdürlüğünc şüpli saa listsin alınır. Kirlilik kaynağı lirsiz saaların şüpli saa listsin alınması MADDE 12 (1) Kirlilik kaynağı ilinmyn, ancak kirlnm şüpsinin olduğunu göstrn lirtilrin tspit dildiği v kirlnmnin tkilrinin u lirtilrin ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı kirlilik vakalarında, kirlilik lirtilrinin gözlndiği vya ortaya çıktığı noktalardan il müdürlüğü taraından toprak, yüzy v yraltı suyu vya gaz numunlri alınarak vya 6

7 aldırılarak, kirlilik lirtilrinin grçkçi olup olmadığını lirlmk üzr Ek2, Talo 1 d vriln kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri yaptırılır. (2) Kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri v Ek9 da vriln dğrlndirm sonucunda kirlilik tspit dilmsi alind Bakanlıkça lirlnn saslar dailind il müdürlüğü taraından kaynak lirlm çalışmaları yaptırılarak, kirlnmy sp olan kirltici maddlrin n olduğu, kirlilik kaynağının yri vya kaynağın ulunduğu saa, aaliyt/tsis saii tspit dilrk, saa şüpli saa listsin alınır. Bu saa için 8 inci maddd lirtildiği şkild Faaliyt Ön Bilgi Formu vya 14 üncü maddd lirtildiği şkild Saa Ön Bilgi Formu düznlnir. BEŞİNCİ BÖLÜM Birinci Aşama Dğrlndirm Şüpli saalarda yürütülck örnklm çalışmaları MADDE 13 (1) Şüpli saada yapılacak r türlü örnklm v analiz çalışmaları lirli ir plan çrçvsind yürütülür. Bu amaçla, örnklm yapmadan önc saa saii Bakanlıkça lirlnn saslar dailind Saa Örnklm v Analiz Planı (SÖAP) ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlara azırlatır. Bu plan rapor alind Komisyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalışması grçklştirilir. Şüpli saaların ön dğrlndirmsi MADDE 14 (1) Şüpli saada il müdürlüğü taraından yrind dntim yapılır v dntim sırasında Ek7 d vriln Dntim Formu doldurulur. (2) Şüpli saada irdn azla kirlilik kaynağı ulunması durumunda r ir kaynak için ayrı ir dntim ormu düznlnir. (3) Hr dntim ormu ayrı ayrı dğrlndirmy tai tutulur. (4) Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlrin grçklştiği saalar aricindki saalarda Dntim Formuna k olarak Ek6 da vriln Saa Ön Bilgi Formu, Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmi üzrindn v yazılı olarak il müdürlüğü taraından düznlnir. (5) Dntim sırasında saada rangi ir kirlilik gözlnmz v saaya yönlik kirlilik şüpsinin gçrli olmadığı tspit dilirs saa, şüpli saa listsindn çıkartılır. Puanlamalı dğrlndirm MADDE 15 (1) Dntim sonucunda, şüpli saada söz konusu kirlilik kaynağı v kirltici maddlrin n olduğunun ilinmsi durumunda; a) Kirltici maddlr vya atık tliksiz is, ilgili mvzuat ükümlri doğrultusunda grkli tdirlr alınarak saa, takip grktirmyn saa olarak nitlndirilir. ) Kirltici maddlr vya atık tlikli is, Ek8 d vriln puanlamalı dğrlndirm grçklştirilir. Dğrlndirm sırasında, Dntim Formuna k olarak; 1) Endüstriyl aaliyt grçklştiriln saalarda, aaliyt saii taraından öncdn il müdürlüğün vrilmiş olan Faaliyt Ön Bilgi Formu (Ek3), 2) Saipsiz saalarda, dntim sırasında doldurulacak olan Saa Ön Bilgi Formu (Ek6) ilgilri kullanılır. (2) Puanlamalı dğrlndirm sonuçlarına gör, şüpli saa il müdürlüğü taraından; a) Kirlilik kaynağı v kirlnmiş toprağın rtara dilmsini sağlayacak ir önlm v u önlm sonucunda kirliliğin ilgili mvzuat ükümlrin uygun şkild gidrildiğinin tyidin dair izlm ölçümlri yaptırılarak saa, takip grktirmyn saa, ) İkinci aşama dğrlndirm sürcin tai saa, takip grktirn saa, c) Tmizlnmsi grkn saa, kirlnmiş saa 7

8 olarak tanımlanır. (3) Takip grktirmyn saalar, potansiyl kirlnmiş saa listsin alınır. Kirltici madd karaktrizasyonu MADDE 16 (1) Dntim sonucunda şüpli saada söz konusu kirltici maddlrin n olduğunun ilinmmsi vya Atık Yöntimi Gnl Esaslarına İlişkin Yöntmliğinin EkIV Atık Listsind (M) il işartlnmiş atık ulunduğunun tspit dilmsi durumunda; a) Kirltici maddlrdn ya da atıktan dirkt olarak örnk alınailiyorsa, kirltici maddnin vya atığın Tlikli Maddlrin v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etiktlnmsi Hakkındaki Yöntmlik v 14/3/2005 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlikli Atıkların Kontrolü Yöntmliğin gör karaktrizasyonu yapılarak tlikli madd vya atık olup olmadığı tspit dilir. 1) Kirltici maddlr ya da atık tliksiz is, ilgili mvzuat ükümlri doğrultusunda grkli tdirlr alınarak saa takip grktirmyn saa olarak nitlndirilir. 2) Kirltici maddlr ya da atık tlikli is, 15 inci maddnin irinci ıkrasının () ndind lirtiln puanlamalı dğrlndirm grçklştirilir. ) Kirltici maddlrdn ya da atıktan dirkt olarak örnk alınamıyorsa, toprak, atık, kirltici maddlr karışımından 17 nci maddd lirtiln kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümlri grçklştirilir. c) Şüpli saada (a) v () ntlrinin r ikisinin d gçrli olduğu durum olan kirltici maddlrdn ya da atıktan, kaynağın ir ölümündn dirkt olarak örnk alınailiyor, ir ölümündn d alınamıyorsa, (a) v () ntlrinin r ikisi d uygulanır. Kirlilik göstrg paramtrlrinin ölçümü MADDE 17 (1) 13 üncü maddd lirtiln şkild onaylanan saa örnklm v analiz planı uyarınca şüpli saada kirlnmiş toprak v mümküns yraltı suyundan vya toprak gazından Bakanlıkça lirlnn saslara gör numunlr alınarak; a) Endüstriyl aaliytin grçklştirildiği saalarda Ek2, Talo2 d vriln aaliyt özl kirlilik göstrg paramtrlrinin, ) Saipsiz saalarda Ek2 Talo 1 d yr alan ütün kirlilik göstrg paramtrlrinin, c) Bu ölçümlr k olarak tmiz alanlardan alınacak numunlrd söz konusu kirlilik göstrg paramtrlri için rrans ölçümlri grçklştirilir. (2) Rrans ölçümlrinin yapılacağı numunlrin alımına ilişkin usul v saslar Bakanlıkça lirlnir. (3) Kirlilik göstrg paramtrlri ölçüm dğrlri, Ek9 da lirtildiği şkild rrans dğrlri il karşılaştırılır v u karşılaştırma sonucunda, şüpli saa il müdürlüğü taraından; a) Takip grktirmyn saa, ) İkinci aşama dğrlndirm sürcin tai saa, takip grktirn saa, c) Tmizlnmsi grkn saa, kirlnmiş saa olarak tanımlanır. (4) Takip grktirmyn saalar potansiyl kirlnmiş saa listsin alınır. 8

9 ALTINCI BÖLÜM İkinci Aşama Dğrlndirm Saa durum v risk dğrlndirm ön raporu v saa durum v risk dğrlndirm niai raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 18 (1) Birinci aşama dğrlndirm sonucunda takip grktirn saa olarak tanımlanan saa için ikinci aşama dğrlndirm kapsamında Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu v Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu azırlanır. (2) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunun önmli ir ilşni olan saa v kirlilik karaktrizasyonu çalışmalarına yönlik olarak saada yapılacak r türlü örnklm v analiz çalışmaları lirli ir plan çrçvsind yürütür. Bu amaçla, saada örnklm yapmadan önc saa saii taraından Saa Örnklm v Analiz Planı (SÖAP) azırlanır v u plan rapor alind Komisyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalışması grçklştirilir. (3) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu v Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu sırasıyla Ek10 v Ek11 d vriln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lirlnn saslar göz önünd ulundurularak ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlarca azırlanır. (4) Saa saii, raporları azırlatacağı kurum vya kuruluşu Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlar arasından kndisi lirlr. (5) Hr iki rapor da aynı uzman kurum vya kuruluşça azırlanır. Kirlnmiş saa dğrlndirm v izlm komisyonunun kurulması MADDE 19 (1) Saa Örnklm v Analiz Planlarını, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını dğrlndirip onaylamak, kirlnmiş saa tmizlm çalışmalarını izlmk v azırlanacak Tmizlm Faaliyti Planlama v Dğrlndirm, Tmizlm Uygulama v İzlm Raporlarını dğrlndirip onaylamak amacıyla valilik ünysind il müdürlüklri aşkanlığında sürkli çalışacak Kirlnmiş Saa Dğrlndirm v İzlm Komisyonu oluşturulur. (2) Komisyon, il müdürlüklri aşkanlığında il tarım müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il sanayi v ticart müdürlüğü, dvlt su işlri ölg müdürlüğü, il özl idarsi il komisyonca grkli görülmsi durumunda ünivrsit v uygun görülck diğr kurum v kuruluşların tmsilcilrindn oluşur. (3) Komisyonun skrtrya izmtlrini il müdürlüklri yürütür. İkinci aşama dğrlndirm sürcinin aşlatılması MADDE 20 (1) İl müdürlüğü, irinci aşama dğrlndirm sonucunda takip grktirn saa olarak tanımlanan saa saiin 18 inci maddd lirtiln kapsamda ikinci aşama dğrlndirm çalışmalarının aşlatılmasını ir yazı il ildirir. (2) Takip grktirn saa olarak tanımlanan saipsiz saada is ikinci aşama dğrlndirm il müdürlüğü taraından aşlatılır. Saa durum v risk dğrlndirm ön raporunun azırlanması v il müdürlüğün sunulması MADDE 21 (1) Saa saii, il müdürlüğünün yazısının tliğindn itiarn n gç üç ay içrisind ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlara Ek10 da vriln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu gnl ormatı kapsamındaki Saa v Kirlilik Karaktrizasyonu çalışmalarını yaptırmak, u çalışmadan ld diln ilgilr doğrultusunda Jnrik vya Saaya Özgü Risk Analizi yapma konusundaki dğrlndirmsini içrn Saa 9

10 Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunu azırlatıp üylrin sayısı kadar çoğaltarak raporu Komisyonun onayına sunmakla yükümlüdür. (2) Saa saii, grkçsini lirtrk sür uzatım talind ulunailir. Talin il müdürlüğünc uygun ulunması alind iki ayı gçmmk üzr k sür vrililir. (3) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu, saa saii taraından ir dilkç kind Komisyona sunulmak üzr il müdürlüğün tslim dilir. (4) Ön Raporun Ek10 da vriln kapsam v ormata uygunluğu v Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşça azırlanıp azırlanmadığı akkındaki inclm Komisyonca ydi iş günü içind sonuçlandırılır. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporunun ormata v kapsama uygun olmadığı vya uzman kurum vya kuruluşça azırlanmadığının Komisyonca anlaşılması alind, u ususların yrin gtirilmsi için rapor saa saiin iad dilir. (6) Düzltiln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu n gç ir ay vya komisyonca lirlnck sür içrisind il müdürlüğün tkrar sunulur. Komisyonca lirlnck sür iki ayı gçmz. (7) Komisyon, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön Raporu dğrlndirmsin yönlik onayını n gç ir ay içrisind saa saiin ildirir. Saa durum v risk dğrlndirm niai raporunun azırlanması v il müdürlüğün sunulması MADDE 22 (1) Saa saii, Komisyonun Ön Rapor akkında aldığı karar doğrultusunda çalışmalarını Bakanlıkça lirlnn saslara gör tamamlayarak, EK11 d vriln ormat kapsamında azırlanan Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu n gç üç ay içrisind il müdürlüğün sunar. (2) Niai Rapor, Ön Rapor aşamasında v sonrasında yapılan çalışmaları v ulguları kapsayacak şkild azırlanır. (3) Saa saiinin sür uzatım tali il müdürlüğünc uygun ulunması alind üç ayı gçmmk üzr k sür vrililir. (4) Saa il ilgili azırlanan Niai Rapor, Komisyonca 23 üncü v 24 üncü madd kapsamında inclnir v dğrlndirilir. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu, saa saii taraından ir dilkç kind il müdürlüğün sunulur. Niai Raporun Ek11 d vriln ormat kapsamına uygunluğu akkındaki inclm il müdürlüğü taraından yapılarak ş işgünü içind sonuçlandırılır. Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunun ormat kapsamına uygun olmaması alind, u ususların yrin gtirilmsi için rapor, saa saiin iad dilir. Düzltiln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu n gç ir ay vya komisyonca lirlnck sür içrisind il müdürlüğün tkrar sunulur. Komisyonca lirlnck sür iki ayı gçmz. (6) Format v kapsamına uygun olduğu tspit diln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu, saa saii taraından komisyon üylrinin sayısı kadar il müdürlüğün sunulur. İl müdürlüğü, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu inclmk v dğrlndirmk üzr yapılacak toplantının tariini v yrini lirtn ir yazı kind raporu komisyon üylrin göndrir. Komisyonun saa durum v risk dğrlndirm niai raporunu inclmsi usulü MADDE 23 (1) Komisyon Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunu, ilk inclm dğrlndirm toplantısından sonraki n çok kırk ş işgünü içind inclr v dğrlndirir. (2) Komisyon üy sayısının salt çoğunluğu il toplanır. 10

11 (3) Komisyon, su, toprak v nzri analizlrin v ölçümlrin tkrarlanmasını vya k örnklm yapılmasını istyilir. Ytkili uzman kurum v kuruluşlardan görüş alailir. (4) Komisyon grkli görürs komisyonun görvlndircği üylr taraından saa çalışmalarının grçklştirildiği yrd inclm yapar. (5) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunda önmli ksiklik v yanlışların görülmsi durumunda Komisyonun lirlycği ir sür dailind, unların gidrilmsini saa saiindn istr. Bu durumda, inclm dğrlndirm çalışması durdurulur. Eksikliklr tamamlanmadan vya grkli düzltmlr yapılmadan komisyon çalışmalarına dvam dilmz. (6) Saa saiinin, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunda grkli görüln düzltmlri Komisyonun lirldiği sür içrisind yapıp ynidn il müdürlüğün sunmasından sonra, Komisyon il müdürlüğünc toplantıya çağrılır. Toplantının yapılması il irlikt inclm dğrlndirm sürci kaldığı yrdn dvam dr. (7) Komisyon taraından inclm v dğrlndirm toplantıları sırasında; a) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporunun v klrinin ytrli v uygun olup olmadığı, ) Yapılan inclmlrin, saplamaların v dğrlndirmlrin ytrli düzyd vri, ilgi v lgy dayandırılıp dayandırılmadığı il ilgili inclm v dğrlndirmlr yapılır. Saa durum v risk dğrlndirm niai raporunun dğrlndirilmsi MADDE 24 (1) Saa Durum v Risk Dğrlndirm Niai Raporu Komisyonca dğrlndirildiktn sonra saa il ilgili takip grktirmyn saa kararı alınırsa saa potansiyl saa listsin dail dilir. (2) Saa il ilgili tmizlm grktirn kirlnmiş saa kararı alınırsa saa ydinci ölümd lirlnn tmizlm sürcin tai tutulur. (3) Saa il ilgili ara müdaal kararı alınması alind, tmizlm öncsi ara müdaal uygulanır. YEDİNCİ BÖLÜM Tmizlm Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu il tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 25 (1) Birinci aşama dğrlndirm 15 vya 17 nci madd sonucunda ya da ikinci aşama dğrlndirm sonrasında tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak tanımlanan saa için tmizlm aaliyti aşlatılır. Bu kapsamda sırasıyla Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu il Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu azırlanır. Bu raporlar, sırasıyla, Ek12 v Ek13 d vriln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lirlnn saslar dikkat alınarak ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlarca azırlanır. (2) Saa saii raporları azırlatacağı kurum vya kuruluşu, Bakanlıkça ytkilndirilmiş ytrlilik koşullarını aiz uzman kurum vya kuruluşlar arasından kndisi lirlr. (3) Hr iki rapor da aynı uzman kurum vya kuruluşça azırlanır. Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 26 (1) Birinci aşama dğrlndirm 15 vya 17 nci madd sonucunda tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak nitlnn saa için ilk olarak saada ikinci aşama 11

12 dğrlndirm kapsamında Bakanlıkça lirlnn saslara gör yürütüln saa v kirlilik karaktrizasyonu il saaya özgü risk dğrlndirm çalışmaları yapılır. (2) Kirlnmiş saalar için saa saii 18 inci madd ila 24 üncü maddd lirtiln ikinci aşama dğrlndirm sürcind öngörüln Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını azırlayıp Komisyona sunmaz v u raporlar için onay almaz. (3) Ek12 kapsamında azırlanacak Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu, Ek10 da lirlnn kapsamda yürütülck olan saa v kirlilik karaktrizasyonu çalışmaları il Ek11 d lirlnn kapsamda yürütülck olan saaya özgü risk dğrlndirm çalışmalarının sonuçlarını da kapsar. Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu aaliyt/saa saiplrinc; a) Birinci aşama dğrlndirm 15 vya 17 nci madd ükmünc tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak tanımlanan saa için n gç altı ay içrisind, ) İkinci aşama dğrlndirm sonucunda tmizlnmsi grkn kirlnmiş saa olarak tanımlanan saa için üç ay içrisind azırlatılır. (4) Hazırlanan Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu Komisyona iltilmk üzr il müdürlüğün sunulur. (5) Saa saii grkçsini lirtrk k sür talp dilir. Komisyonca uygun görülmsi alind üç ayı gçmmk üzr il müdürlüğünc k sür vrililir. Tmizlm aaliyt planlama v dğrlndirm raporunun dğrlndirilmsi MADDE 27 (1) Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu Komisyon taraından ir ay içrisind dğrlndirilir. (2) Komisyon, saa tmizlm di v saa için sçiln tmizlm yöntminin uygunluğu akımından rapora onay vrilir vya onay vrmyrk saa tmizlm di vya sçiln tmizlm yöntminin dğiştirilmsini talp dilir. (3) Dğişiklik tali alind, Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporu n gç ir ay içrisind niai al gtirilrk il müdürlüğün sunulur. (4) Komisyon düzltilmiş raporu on ş gün içind dğrlndirir v onaylar. Tmizlm aaliytinin uygulanması v izlnmsi MADDE 28 (1) Komisyona sunulan Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporunun onaylanması alind tmizlm sistminin ikinci aşaması olan tmizlm uygulama v izlm aşamasına gçilir. Sistmin çalışmaya aşlamasıyla irlikt tmizlm işlmi v sistm tkinliği, Bakanlıkça lirlnn saslara gör, saada priyodik olarak yapılan d kirltici saa konsantrasyonlarının ölçümlri il izlnir. Tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 29 (1) Priyodik ölçüm sonuçları Bakanlıkça lirlnn saslar dikkat alınarak Komisyon inclmsin sunulur. Sistmin işltmy alındığı aşlangıç, kısa v daa sonraki uzun dönmli izlm amaçlı yapılan priyodik ölçümlrin angi sıklıkta v nrdn alınan örnklrl yapılacağı, azırlanma ayrıntıları Bakanlıkça lirlnir. (2) Komisyon ölçüm sonuçlarını, mvcut kirliliğin öncdn lirlnn saa tmizlm din doğru azalma göstrip göstrmdiği, kirlilik azalma ızının klnn düzyd olup olmadığı ususları akımından dğrlndirir. (3) İkinci ıkradaki dğrlndirmlr gör Komisyon, tmizlm aaliyti sonuçlarını uygun ulur is tmizlm aaliyti v sistm işltimi planlandığı şkild dvam ttirilir. (4) Komisyon, tmizlm aaliyti sonuçlarını uygun ulmaz is sistmin işltim tkinliğinin artırılmasına yönlik önrilrd ulunailir. 12

13 (5) İzlm aaliytlri sonucunda ld diln tüm ilgilr v priyodik ölçüm sonuçları aaliyt saii taraından dğrlndirilir; saadaki kirltici konsantrasyonunun Bakanlıkça lirlnn saslar dailind saa tmizlm din kadar düşürülüp düşürülmdiği kontrol dilir; ğr saa tmizlm din rişilmişs tmizlm işlmini sonlandırmayı Komisyona tkli dr. (6) Tmizlm aaliytini sonlandırmayı tkli tmk için, kapsam v ormatı EK13 d vriln Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunda ir alt ölüm olarak yr alan ir Tmizlm Faaliyt Sonlandırma Talp Dokümanı Komisyona sunulmak üzr azırlanır. (7) Tmizlm Faaliyt Sonlandırma Talp Dokümanının Komisyon taraından onaylanması alind, tmizlm sonlandırma aşamasına gçmk amacıyla tmizlm uygulama v izlm aaliytlri sonucunda ld diln tüm ilgilr v priyodik ölçüm sonuçları, tmizlm sistmi tasarımı, inşası v sistm işltimin ait ilgilri d içrn Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu Ek13 d vriln ormat kapsamında azırlanır. Tmizlm aaliyti uygulama, izlm v sonlandırma raporunun dğrlndirilmsi MADDE 30 (1) Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu il müdürlüğün sunulur v Komisyonca dğrlndirilir. Komisyon u raporu kaynak dail tüm kirlnmiş alandaki kirlilik düzyinin saa tmizlm din ulaşıp ulaşmadığını uzun dönm priyodik izlm sonuçlarına v saa vrilrin dayanarak n gç kırkş gün içrisind dğrlndirir. Tmizlm aaliytinin sonlandırılması MADDE 31 (1) Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunun Komisyon taraından onaylanması v dolayısıyla tmizlm aaliytinin sonlandırılmasına onay vrilmsi alind, Komisyon tmizlm aaliytlrinin sonlandırılailcğini rsmî ir yazı il saa saiin ildirir v tmizlm aaliyti sonlandırmayı mütakip izlm aaliyti aşlatılır. (2) Raporun Komisyon taraından onaylanmaması alind is, tmizlm sistminin işltilmsi v izlnmsinin, mvcut durum göz önün alınarak Komisyonca lirlnn ir sür kadar daa dvam ttirilmsi istnilir. Komisyonun tüm tmizlm sürci oyunca dindiği izlnimlr sonucunda, tmizlm sistminin sçimind v işltimind tknik anlamda rangi ir uygunsuzluk vya imal olmamasına v sistmin işltiminin makul ir sür daa uzatılmış olmasına rağmn, saanın doğal koşulları grği kirlnmiş saanın tümün oranla ancak sınırlı v dar ir ölümünd âlâ saa tmizlm din rişilmmiş olması alind, Komisyon alınailck grkli önlmlrin alınması koşuluyla, tmizlm aaliytlrinin sonlandırılailcğini rsmî ir yazı il saa saiin ildirilir v tmizlm aaliyti sonlandırmayı mütakip izlm aaliytinin aşlatılmasına izin vrilir. Tmizlm aaliytinin sonlandırılmasını mütakip izlm MADDE 32 (1) Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunun Komisyon taraından onaylanması v saanın tmizlndiğinin Komisyonca kaulünü mütakip kirlnmiş saa saii, Komisyonun lirlycği yıla kadar ölçümlr yaparak tmizlm sonrası izlm yapar. İzlm sonuçlarının tümünü ir rapor alind il müdürlüğün sunar. (2) İzlm sürsi sonunda azırlanan u rapor Komisyonca dğrlndirilir. Raporun Komisyon taraından onaylanmasıyla, saa saii varsa komisyonun saa kullanımına kısıtlamaların gtirilmsi gii önrilrini d dikkat alarak saada yürütüln tmizlm 13

14 çalışmalarını itirmiş olur. Tmizlnmiş saa kirlnmiş saa listsindn çıkarılır ancak potansiyl saa olarak kayıt altında tutulmaya dvam dilir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çşitli v Son Hükümlr Ytkilndirilmiş ytrliliği aiz kurum v kuruluşlar MADDE 33 (1) Saa Örnklm v Analiz Planını, Saa Durum v Risk Dğrlndirm Ön v Niai Raporlarını, Tmizlm Faaliyt Planlama v Dğrlndirm Raporunu v Tmizlm Faaliyti Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunu azırlayacak v çalışmaları yürütck kurum v kuruluşlar Bakanlıktan Ytrlilik Blgsi almakla yükümlüdürlr. Ytrlilik Blgsinin vrilmsi, ytkilndirilmiş kurum v kuruluşların kontrolü v lgnin ynilnmsi vya iptal dilmsi il ilgili usul v saslar Bakanlıkça lirlnir. Dşarj v misyon izinlri MADDE 34 (1) Saa saii tmizlm uygulama v izlm çalışmalarının yürütülmsi snasında uygulanan tmizlm yöntmi ndniyl ortaya çıkailck atıksuların rtaraı için, Su Kirliliği Kontrolü Yöntmliği v 26/11/2005 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlikli Maddlrin Su v Çvrsind Ndn Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yöntmliği (76/464/AB) sas alınarak dşarj standartları Bakanlıkça lirlndiktn sonra Dşarj İzin Blgsi almaksızın rtara dr. (2) Saa saii tmizlm uygulama v izlm çalışmalarını ava kirliliğini önlmy yönlik mvzuat koşullarını sağlayacak şkild tasarlar, yürütür v uygulanan tmizlm yöntmi ndniyl ortaya çıkailck misyon ölçümlrini yapar v sunar. (3) Saa saii, gözlm kuyularının açılması için grkli izinlri alır vya çalışmaları yürütn uzman kurum vya kuruluşa aldırır. Düznlyici işlmlr MADDE 35 (1) Bu Yöntmliğin uygulanması il ilgili düznlyici işlmlr Bakanlıkça iki yıl içrisind azırlanır v Bakanlığın intrnt sayasında yayımlanır. Dntim MADDE 36 (1) Bu Yöntmlik ükümlrin uyulup uyulmadığının dntimi, Çvr Kanunu v 21/11/2008 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Çvr Dntimi Yöntmliği uyarınca grçklştirilir. Sorumluluk v çvrsl zararın tasili MADDE 37 (1) Toprak vya yraltısuyu kirliliğin ndn olan aaliyt saiplri Çvr Kanununun 13 üncü maddsinin altıncı ıkrası v 28 inci maddsi kapsamında sorumludur. Toprak kirliliğin sp olan sorumlu kişilrin çvrsl zararı durdurmak, gidrmk v azaltmak için grkli önlmlri almaması vya u önlmlrin ytkili makamlarca doğrudan alınması ndniyl kamu kurum v kuruluşlarınca yapılan vya yapılması grkn arcamalar, 21/7/1953 tarili v 6183 sayılı Amm Alacaklarının Tasil Usulü Hakkında Kanun ükümlrin gör toprak vya yraltısuyu kirliliğindn sorumlu olanlardan tasil dilir. Mülkiyt dğişimind sorumluluk MADDE 38 (1) Saa v tsislrin mülkiyti dğiştiğind yni saa/tsis saii u Yöntmliğin gtirdiği yükümlülüklri yrin gtirmkl yükümlüdür. İdari yaptırımlar MADDE 39 (1) Bu Yöntmliğ aykırı davrananlar akkında Çvr Kanununda öngörüln idari yaptırımlar uygulanır. 14

15 Yürürlüktn kaldırılan yöntmlik MADDE 40 (1) 31/5/2005 tarili v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yöntmliği yürürlüktn kaldırılmıştır. Gçiş ükümlri GEÇİCİ MADDE 1 (1) 8 inci maddnin irinci ıkrasına gör Ek2, Talo 2 d yr alan aaliytlri yürütn mvcut aaliyt saiplri n gç üç ay içrisind, yni aşlayacak aaliyt saiplri is aaliyt aşladıktan sonra n gç ir ay içrisind Ek3 t yr alan Faaliyt Ön Bilgi Formunu Kirlnmiş Saalar Bilgi Sistmind doldurarak il müdürlüğün ildirir. Yürürlük MADDE 41 (1) Bu Yöntmliğin; a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 40, 41 v 42 nci maddlri yayımı tariind, ) (Dğişik:RG11/7/ ) (2) Diğr maddlri 8/6/2015 tariind, yürürlüğ girr. Yürütm MADDE 42 (Dğişik:RG14/6/ ) (1) Bu Yöntmlik ükümlrini Çvr v Şircilik Bakanı yürütür. (1) 14/6/2012 tarili v sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü v Noktasal Kaynaklı Kirlnmiş Saalara Dair Yöntmlikt Dğişiklik Yapılmasına Dair Yöntmliğin 5 inci maddsi il, u Yöntmliğin klrind gçn Çvr v Orman Bakanlığı iarlri Çvr v Şircilik Bakanlığı, İl Çvr v Orman Müdürlüğü iarlri Çvr v Şircilik İl Müdürlüğü olarak dğiştirilmiştir. girr. (2) Bu dğişiklik 8/6/2013 tariindn gçrli olmak üzr yayımı tariind yürürlüğ Yöntmliğin Yayımlandığı Rsmî Gazt nin Tarii Sayısı 8/6/ Yöntmlikt Dğişiklik Yapan Yöntmliklrin Yayımlandığı Rsmî Gaztlrin Tarii Sayısı 1. 14/6/ /7/

16 Ek1: Jnrik Kirltici Sınır Dğrlr Listsi ORGANİKLER Kirltici JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrilamid ,1 Akrilonitril Akrolin Aldrin ,03 Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim (mg/kg ırın kuru toprak) Antrasn Asnatn Aston (2Propanon) Atrazin Bnz(a)antrasn ,6 Bnzn Bnzidin ,002 Bnzo(a)pirn ,06 Bnzo()lorantn ,6 Bnzo(k)lorantn Bnzoik asit Bis(2tilkzil)italat Bis(2klorotil)tr ,6 Bis(2klorotoksi)mtan Bis(kloromtil)tr ,003 Bromodikloromtan Bromoorm Butanol Butil nzil italat DDD DDE DDT Dinz(a,)antrasn ,06 1,2Dikloronzn ,4Dikloronzn ,3'Dikloronzidin ,1Diklorotan ,2Diklorotan ,1Diklorotiln c,,c,c c, c, c, c,,c c,,c c, c, Uçucu maddlrin dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 0,3 0,2 1 0,3 0, ,5 0,06 i i i i i d Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 0, ,0003 0,04 0, ,01 0,4 0,006 0, , ,0001 0,2 0, ,003 0, ,9 0,6 0,9 0, , ,002 0,0004 Kirlticilrin yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 ı 0, , ,004 0, ,001 0,04 0,0006 0, ,01 0, , ,02 0, ,0003 0,03 0,7 0,7 0,09 0,06 0,09 0,05 1 0,3 0, ,0002 0,00004 ı 16

17 Kirltici CAS No 1,2cisDiklorotiln Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim (mg/kg ırın kuru toprak) 1,2transDiklorotiln ,4Dikloronol ,4Dikloronoksi astik asit ,2Dikloropropan ,3Dikloropropn Dildrin ,03 Ditilitalat ,2Dinilidrazin ,6 2,4Dimtilnol Dimtilitalat Dinutil italat ,6Dinitrookrsol ,4Dinitronol ,4Dinitrotolun ,6Dinitrotolun Dinoktil italat Endosülan Endrin Etilnzn Fnol Florantn Fluorn Furan αhch (αbhc) ,08 βhch (βbhc) ,3 γhch (Lindan) ,5 Hkzakloro1,3ütadin Hkzakloronzn ,3 Hkzaklorotan Hkzaklorosiklopntadin Hptaklor ,1 Hptaklorpoksit ,05 Hidrokinon Indno(1,2,3cd)pirn ,6 İzooron Kararil Karazol Karouran Karon disülid Karon ttraklorit Klordan pkloroanilin Kloronzn Klorodiromomtan ,c,c c, c,,c,c,c c,,c 17 Uçucu maddlrin dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) ,3 374 i i i i i i i i i i d i Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 0, ,08 0,1 0,003 0, , ,05 0,7 0,7 0, , ,1 0,0007 0,003 0,1 0,01 0,003 0,03 8 0,02 0,0008 0,01 5 0,2 25 0,8 0,6 9 0,02 0,3 0, ,3 Kirlticilrin yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 d d 0,02 0,2 0,2 0,008 0,01 0,0003 0, , ,005 0,07 0,07 0, ,01 0, ,01 0, ,0003 0,01 0,001 0,0003 0,003 0,8 0,002 0, ,001 0,5 0,02 2 0,08 0,06 0,9 0,002 0,03 0,0004 0,5 0,03 d

18 Kirltici CAS No 2Kloronol Kloroorm Kloromtan Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim (mg/kg ırın kuru toprak) takloronatalin mkrsol okrsol pkrsol Krizn Ksiln, karışım mksiln oksiln Man MCPA Mtil romür Mtil trsiyrütil tr (MTBE) Mtiln klorür Mtoksiklor Natalin Nitronzn Nitronol Nitronol NNitrozodimtilamin ,01 NNitrozodiNpropilamin ,07 NNitrozodinilamin PCB ,2 PCB Pntakloronzn Pntakloronol Pirn Piridin Siklokzanon Stirn ,2,4,5Ttrakloronzn ,3,7,8Ttraklorodinzop Dioksin , ,1,2,2Ttraklorotan Ttraklorotiln Ttratil kurşun ,006 Toksan ,4 Tolun Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aliatik) (EC5 EC8) ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aliatik) (EC8> EC16) ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aliatik) (EC16> EC35) ,c,c c, c,,c,c,c,c,c c, c,,c,c,c c, c,,c Uçucu maddlrin dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 0, , , d d i d i d i i Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 2 0,8 0, ,4 0,005 0,1 0,08 0, ,1 2 0,3 0, ,03 0,9 1 0, , ,2 0,3 0, ,001 0,2 0,0001 0, Kirlticilrin yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 d d 0,2 0,08 0, , ,04 0,0005 0,01 0,008 0, ,01 0,2 0,03 0, ,2 0,003 0,09 0,1 0, , ,02 0,03 0, ,0001 0,02 0, ,01 0,5 0,4 0,

19 Kirltici CAS No Toprağın yutulması v dri tması yoluyla milim (mg/kg ırın kuru toprak) Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aromatik) (EC5 EC9) ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aromatik) (EC9> EC16) ,c Toplam Ptrol Hidrokaronları (Aromatik) (EC16> EC35) ,c Triutiltin oksit Trikloronzn ,1,1Triklorotan ,1,2Triklorotan Triklorotiln ,4,5Trikloronol ,4,6Trikloronol Vinil astat Vinil klorür (klorotiln) ,4 INORGANİKLER Antimon Arsnik ,4 Bakır Baryum Brilyum ,1 Civa Çinko Gümüş Kadmiyum Kalay Koalt Krom (III) Krom (VI) Krom (toplam) Kurşun Molidn Nikl Slnyum Talyum Titanyum Vanadyum Siyanür Tiyosiyanat ,c,c c, c,,c c,,k,c,c,c c,,c,c,c,m,c,c,c,c,c n,c,c,c,c,c,c,c,c Uçucu maddlrin dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) , ,6 i i d,l Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) d ,004 0, ,2 78 0,0002 Kirlticilrin yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun içilmsi 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = , ,5 2,k ı ı d j ı ı ı ı j 1 0,1 0, ,6 26 0,0004 0, ,02 8 0, ,2 0, ,01 0, , ,05 0, Akir olan msanin 3m dn az olması, akirin çatlaklı vya karstik olması ya da kirlilik kaynağı alanının 10 ktar vya daa üyük olması koşullarından rangi irinin gçrli olması alind syrlm aktörü SF 1 ; diğr durumlarda SF 10 olarak kaul dilmlidir. Aroklor 1016 dışında kalan tüm karışımlar için dikkat alınmalıdır. Sadc Aroklor 1016 karışımları için dikkat alınmalıdır. EC: Eşdğr karon sayısı. Dtaylı ilgi için akınız ABD EPA, (Provisional Pr Rviwd Toxicity Valus or Total Ptrolum Hydrocarons. Suprund Halt Risk Tcnical Support Cntr National Cntr or Environmntal Assssmnt, Oic o Rsarc and Dvlopmnt, Cincinnati, OH 45268) ,02 ı 256 0,5 0,002,k ı ı j ı ı ı ı ı 19

20 5 a c d g ı i j k l Krom (VI) için saplanan sınır dğrlr kullanılmıştır. Jnrik Kirltici Sınır Dğrlrinin saplanmasında insan sağlığı üzrin risklr dikkat alınmıştır. Bu dğrin saplanmasında tlik ndksi 1 olarak kaul dilmiştir. Bu kirltici için dri milim aktörü ulunmadığından sadc toprağın yutulması maruziyt yolu dikkat alınmıştır. Toprak doygunluk konsantrasyonu ( ). Bu dğrin saplanmasında kansr riski 10 6 olarak kaul dilmiştir. Bu maruziyt yolu için toksikolojik dğr ulunmamaktadır. Bu dğrin saplanmasında dğri kullanılmıştır. Bu dğrin saplanmasında Dünya Sağlık Örgütü nün lirldiği içm suyu standardı kullanılmıştır. Bu dğrin saplanmasında TS266 İnsani Tüktim Amaçlı Sular standardında içm v kullanma suları için vrilmiş olan sınır dğr kullanılmıştır. Bu kirlticiy ait, v dğrlri ulunmadığı için u maruziyt yolu için sınır dğr saplanamamıştır. Topraktaki kirltici konsantrasyonu n olursa olsun, kimyasala özgü özlliklr ndniyl, u maruziyt yolunun dikkat alınmasına grk ulunmamaktadır. Bu sınır dğr vinil klorür ömür oyunca sürkli olarak maruz kalındığı varsayılarak saplanmıştır. Bu sınır dğr vinil klorür ytişkinlik dönmind sürkli olarak maruz kalındığı varsayılarak saplanmıştır. m Bu sınır dğrin saplanmasında Kadmiyum un sin yoluyla vücuda alınması için lirlnn dğri kullanılmıştır. n Bu dğr ABD EPA, 1994'dn alınmıştır (ABD EPA, Rvisd Intrim Soil Lad Guidanc or CERCLA Sits and RCRA Corrctiv Action Facilitis, EPA/540/F94/043, Oic o Solid Wast and Emrgncy Rspons, Wasington, D.C. Dirctiv ). o ö Bu dğr civa klorür (CAS No ) için lirlnn Bu dğr talyum sülat (CAS No ) için lirlnn dğri kullanılarak saplanmıştır. dğri kullanılarak saplanmıştır. 20

21 Ek2: Kirlilik Göstrg Paramtrlri Listsi, Potansiyl Toprak Kirltici Faaliytlr v Faaliyt Özl Kirlilik Göstrg Paramtrlri Talo 1. Kirlilik Göstrg Paramtrlri Listsi Paramtr Smol Bnzn, Tolun, Etilnzn, Ksiln BTEX Asst Asst ph ph Toplam Organik Halojn TOX * Toplam Ptrol Hidrokaronları TPH YağGrs YağGrs Toplam Uçucu Organik Bilşiklr TVOCs ** Kadmiyum Cd Civa Hg Çinko Zn Bakır Cu Nikl Ni Krom Cr Kurşun P Slnyum S Arsnik As Antimon S Molidn Mo Titanyum Ti Kalay Sn Baryum Ba Brilyum B Bor B Uranyum U Vanadyum V Koalt Co Talyum Tl Gümüş Ag * Su örnklrind TOX yrin AOX (adsorlanailn organik alojnlr) ölçümü yapılacaktır. ** Sadc gaz örnklrind, gaz numunlrind ölçümün söz konusu olması alind saa tipi ciazlarla ölçülrk lirlncktir. 21

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 08 Haziran 2010 Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çvr v Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELĠK Çvr vs Orman Bakanlığından: 8/6/2010 tarili v 27605 sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan dğişiklik TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Hazran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27605 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 Amaç TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ DERSİ Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GELİR BİRİMİ MALİ İZMTLR MÜDÜRLÜĞÜ-GLİR BİRİMİ DAİR İÇİ MÜDÜRLÜKLR ARASI BORCU YOKTUR İŞ AKIŞ ŞMASI İŞYRİ RUSATI ALMAK İÇİN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RUSAT BÖLÜMÜN BAŞVURAN VATANDAŞLARIN BORCU YOKTUR KAŞ V İMZASI İÇİN MALİ

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi XU 100 U SD /TR Y (S ağ taraf) 05 Mart 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 80,612.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 315,101.9 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 89,968.2 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 Şuat

Detaylı

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu :

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu : T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ GERİ ÖDEME TALEP FORMU B-1 T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, 1416 Sayılı Kanuna gör MEB (... Ünivrsitsi) adına rsmi burslu statüd öğrnim görmk

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Harita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması İMAR V ŞİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ arita Şefliği 18. madde uygulaması(1/2) iş akış şeması Gerekli Belgeler: 1-Değişiklik aritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri 2-Pafta Ölçeğinde Kadastro Durum Planı 3-Ölçü krokisi

Detaylı

Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi; Paydaşların Yetki, Sorumluluk ve Görevleri

Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi; Paydaşların Yetki, Sorumluluk ve Görevleri Akademisyenler ve Danışman Firmalar - Kirlenmiş Sahalar Yönetimi Çalıştayları: Yeni Yönetmeliğin Getirdiği Güçlükler ve Fırsatlar; 9 Aralık 2015 Kirlenmiş Sahalara Yönetim Sistemi: Ana Bileşenleri ve İşleyişi;

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12 BÖLÜM 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE FİRMANIN/İŞLETMENİN TANIMI 1.1 Ürün kimliği: EB25SS Ticari isim: Ekstra Güçlü Pisuar Kapakları 1.2 Maddnin vya karışımın blirtiln ilgili kullanımları v blirtiln kullanımlara

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı ÖZET Çay Atıklarından Aktif Karbon Ürtimi v Adsorpsiyon Prosslrind Kullanımı Mrym OZMAK a, Işıl Gürtn b, Emin YAĞMUR b, Zki AKTAŞ b a DSİ Gn.Md. TAKK Dairsi Başkanlığı, Ankara, 61 b Ankara Ünivrsitsi Mühndislik

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu 26 Şuat 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 76,670.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,093.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,034.3 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,341.46 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı XU 100 US D/TRY (Sağ taraf) 06 Mart 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 81,051.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 318,088.0 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 90,822.1 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,695.51 Yurtdışı

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ T.C. Çvr v Şircilik Bknlığı KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME TEKNİK REHBERİ ANKARA, 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Tknik Rrin Amcı... 1 1.2. Tnımlr v Kısltmlr... 1 1.3. Tknik Rrin Kullnımı... 5 2.

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR DAP Bölg Kalınma İdarsi Başanı Adnan DEMİR DOĞU ANADOLU YA BÜYÜK HİZMET DAP Başanı Adnan Dmir, Doğu Anadolu Bölgsind başlattıları alınma hamlsinin, bölgnin anayan yarası olan huzur v güvn ortamının tsisi

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 KURULUM BAĞLANTIYI YAPMADAN ÖNCE AYAR LEVHASI ÜZERINDE BELIRTILEN VOLTAJIN, vinizd mvcut voltaj il aynı olduğundan min olunuz. FIRININ IÇ KISMINDAKI KENARDA BULUNAN MIKRODALGA GIRIŞ

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, BORSA İSTANBUL A.Ş. DE İŞLEM GÖREN PAYLAR A, B, C v D GRUBU OLMAK ÜZERE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ OLUP, GRUPLAR İLE

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Cünyt DUMRUL * ÖZ Bu çalışma ticarî dışa açıklık, bklnn döviz kuru, bklnn nflasyon oranı v Türkiy il

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT)

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT) Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik 98/70/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 5 Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Civa, Çinko, Gümüş, Fosfor, Kadmiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Mangan, Nikel, Selenyum, Talyum - İzokinetik EPA 29 Arsenik,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ F Mtal v Rklam Ürünlri San Tic AŞ YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEM F TAL v NTİCAŞ Zmin Üstü Bağlantılı EGANT Srisi C50 Elgant srisi yüksk mimari standarttaki yapıların, dğrin, sağlamlığı v sttiği il dğr

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA

Detaylı

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Onuncu Ulual Kimya Mühndiliği Kongri, 3-6 Eylül 2012, Koç Ünivriti, İtanbul ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Abdulwahab GIWA, Sülyman KARACAN

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması

Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL 214 21 Glnksl Dvlt Anlayışından -dvlt: Türkiy v Irak - dvlt Algısı Karşılaştırması Wadullah Majd FADHIL 1, Alptkin SÖKMEN 2, Emr Burak EKMEKÇİOĞLU

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU BULANIK MANIK KONROLLÜ ERMOELEKRİK BEYİN SOĞUUCUSU A.Hakan YAVUZ 1, Raşit AHISKA 2,Mahmut HEKİM 3 1Niksar Mslk Yükskokulu,Gaziosmanpaşa Ünivrsitsi Niksar,okat 2knik Eğitim Fakültsi,Elktronik Bilgisayar

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ Gökhan ÖKTEM Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. ÇED, İzin ve Denetim lüğü : Y 35/292/2016 Düzenleme Tarihi : 24.11.2016 : Emisyon,İmisyon,Gürültü Adres : ERZENE MAH. 114. SK. NO:3 P. K. 35050 Bornova/İzmir Yukarıda açık adı ve adresi

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME

KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME KİRLENMİŞ SAHA RİSK DEĞERLENDİRME Akademisyenler ve Danışman Firmalar - Kirlenmiş Sahalar Yönetimi Çalıştayları: Yeni Yönetmeliğin Getirdiği Güçlükler ve Fırsatlar; 9 Aralık 2015 Kirlenmiş Sahalar Yönetim

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/12 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523 Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 SU,

Detaylı

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0. Su Ürünlri Drgisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 305-314 İzmir-Bornova 1998 Örtü Tora Yöntmi il Örnklnn Sürütm Ağlarında Sçicilik Paramtrlrinin Hsaplanması Üzrin Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.0) Akın T.

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim.

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim. Dğrli Bayrampaşalılar, Atila AYDINER İçind bulunduğumuz v Bilgi Çağı olarak tanımlanan bu dönmd, büyük dvltlrin v büyük özl sktör yapılanmalarının n önmli gidr kalmini bilgi v tknoloji harcamaları oluşturuyor.

Detaylı