Web tabanlı Haritacılık. Prof. Dr. Çetin CÖMERT. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web tabanlı Haritacılık. Prof. Dr. Çetin CÖMERT. Karadeniz Teknik Üniversitesi"

Transkript

1 Web tabanlı Haritacılık Prof. Dr. Çetin CÖMERT Karadeniz Teknik Üniversitesi

2 Motive ediciler 1. Sürdürülebilir Gelişme 2. iş modeli 3. Kültürel evrim

3 Sürdürülebilir Gelişme ekonomik büyüme Soysal Refah Çevresel koruma Ekonomik büyüme, sosyal refah ve çevresel korumanın birbirlerini güçlendirdikleri bir büyüme AB raporu (Green Paper) 2006

4 Sürdürülebilir Gelişme FAO (2005) raporuna göre Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Karadeniz doğal balık stoklarının geriye döndürülmesinin acil ihtiyaç olduğu denizler durumunda. Yine bir Avrupa birliği raporuna göre (EU, 2006) Baltik bölgesindeki ekolojinin çöktüğü ve kalıcı kirlenmeye hapsolduğu kabul edilmektedir FAO, (2005) FAO's biennial report, The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA), Rome.

5 TÜRKİYE İÇİN BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ Ç.CÖMERT, Ö. BAHAR

6 İş modeli / değer üretimi? Ekim 2010 da Google ın navigasyon sektörüne girdiğini anons etmesi Garmin in pazarından $1.2 milyar dolar aldı, Garmin ve TomTom hisseleri borsada %16 ve %38 oranlarında değer kaybetti, sırasıyla.

7 İş modeli / değer üretimi? Ekim 2007 de Nokia Navtech i 8.1 milyar dolara satın aldı. Nokia nın en büyük satın almalarından biri. Mayıs 2008 de TomTom 3 milyar Euro ya TeleAtlası satın aldı - TomTom bir Hollanda şirketi. TeleAtlas, Navtech in en önemli rakibi idi[1]. [1] Nokia satış gelirlerini büyük oranda cep telefonundan sağlıyor (Dünya genelinde satılan her üç telefondan biri Nokia) Ekim 2007 şirket piyasa değeri 150 milyar dolar. Navtech 1985 te kurulmuş, bir ABD şirketi, araç navigasyon sistemleri, mobile uygulamalar için veri üreten bir şirket. 6 kıta ve 69 ülke de sayısal haritalar üretmiş bir şirket

8 İş modeli / değer üretimi? İngiltere nin temel veri sağlayıcısı kurumu durumundaki Ordnance Survey in sorumluluğundaki topoğrafik verinin 100 milyar sterlin değerinde olduğu tahmin edilmiştir. Kaynak: EC (2006) Report of International Workshop on Spatial Data Infrastructures Cost-Benefit / Return on Investment, European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy.

9 3D uygulamalar -3D kent modelleri, 3d cadastre, BIM (Bina bilgi modelleri) 3D KVA. Eğilimler Web 2.0, Mash Ups, Web APIs. Web services, componentized gis Free and open source software (FOSS) Linked data and Semantik Web (Web 3.0) RS alanında servis odaklı veri sunumu

10 Eğilimler Yeni donanımlar Topcon are proud to present the IP-S2; a vehicle mounted, 3D precision mapping and survey system. The IP-S2 combines dual-frequency GNSS positioning with inertial measurement to precisely position laser scanning and digital imaging data. The data collected using 3D laser scanners, and/or cameras, is integrated, time stamped and geo-referenced by the IP-S2 control box. The practitioner can then quickly and accurately combine the laser point cloud and digital imaging data to build true-coloured 3D models of the areas covered.

11 Eğilimler Yeni ugulamalar

12 Web 2.0 Mash Ups Web APIs

13 İş Modeli Gerek sürdürülebilir gelişme ve gerekse dinamik ve rekabetçi iş modeli hızlı, kaliteli (doğru), ekonomik servisler /ürünler / çözümler i gerektirmektedir

14 İstenen özellik teki veriye hızlı ya da anlık veri erişimi ihtiyacı Acil Durum Yönetimi Çevre düzeni planı üretimi ve daha sonraki planların bu planlara uygunluğunun denetlenmesi Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına yönelik önlemler emlak vergisi kayıpları Kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin üst düzeye çekilmesi, imar çapı verme, kadastral işlemler, ÇED hazırlama ve değerlendirilmesi Özel sektörün veri ihtiyacı Üniversitelerin veri ihtiyacı Diğer kullanıcıların ihtiaçları

15 Balıkçılık Denizcilik Turizm BİB ÇOB İller Bankası Tapu Kadastro ÖÇKKB OGM Kurumlar MSB ETB Deniz K.K HGK SGK BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ KTB MTA BOTAŞ TEDAŞ DSİ UB TKB DLHİ Denizcilik Müsteşarlığı Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Sektörler KHGM Çevre Veriler Halihazır Haritalar, Kıyı Kenar Çizgisi Haritaları, Kadastral Durum Haritaları, Fauna / Flora Haritası, Orman Haritaları, ÖÇKA Haritaları, Turizm Merkez ve Alanları, Tescilli ve öneri arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanları Oşinografik veriler : Deniz suyu sıcaklığı, dalga boyu,akıntı hızı,rüzgar hızı,tuzluluk, çözünmüş oksijen Batimetrik Harita Askeri Yasak Bölgeler Topoğrafik Haritalar Jeoloji Haritası İdari Harita Arazi Kullanım Haritası Toprak Haritası İmar durumu

16 To access the image, simply left-click it with your mouse, then right click and select "Save Target As" from the menu. This window is resizable.

17

18 17 ağustos 1999

19 Eğilimler Konumsal Veri Altyapıları (KVA) Konumsal Veri Altyapıları (KVA) kritik önem dedir.

20 ÇOB Çevresel veri / servisler TKB Tarım veri / servisler INSPIRE HGK UKVA Topoğrafik veri / servisler UB Ulaşım veri / servisler MTA Jeoloji veri / servisler KTB turizm veri / servisler Yerel KVA TKGM Tapu Kadastro veri / servisler... diğer veri / servisler Yerel KVA

21 İstemciler uygulamalarını nasıl gerçekleştirecek? kullanıcı HGK Kültür ve turizm bakanlığı topoğrafya Sit alanları Hidroloji DSI ÇOB portal CORINE verisi. Tarım bakanlığı Arazi kullanımı Ulaştırma bakanlığı yollar idari sınırlar MTA Jeoloji depremsellik İçişleri bakanlığı

22 Kentsel, Ulusal, Denizel KVA UKVA Denizel KVA HGK Tapu kadastro TÜİK TCK Üniversitel er SHOD Deniz Bilimleri Enstitüleri Çevre Orman MTA belediye valilik Kültür turizm tarım Çevre orman tapu kadastro Kentsel KVA Kültür turizm tarım emniy et diğe r sağlık DSİ elektrik bayındırlık

23 UKVA & e-türkiye DSİ DIE Özel sektör Sosyal Güvenlik Adalet HGK OGM Sağlık TKGM Belediye UKVAS MTA.. e-türkiye Portalı Eğitim TCK Üniversite Özel Sektör Emniyet Vergi Nüfus E-TÜRKİYE

24 Altyapı nitelemesi Gerekli teknoloji yanında işletimsel kuralları olan, bu kurallar olmadan işlemesi mümkün olmayan bir yapı. sistem teorisi"

25 Altyapı nitelemesi -Masser, Ülke Avustralya Kanada Endonezya Japonya Kore Malezya Hollanda Portekiz Katar İngiltere ABD İsimlendirme Avustralya Konumsal Veri Altyapısı Kanada Konumsal Veri Altyapısı Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Ulusal Konumsal Veri Altyapısı Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Arazi Bilgi Sistemleri için Ulusal Altyapı Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Coğrafi Bilgi için Ulusal Sistem Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Ulusal Konumsal Veri Altyapısı Ulusal Konumsal Veri Altyapısı INSPIRE : Infrastructure for Spatial Information In Europe

26 Eğilimler?... Açık Bütünleşik Dağıtık Federe... Görevlerin dağıtılması Kaynakların paylaşımı Ortaklaşa işlem Sistemler

27 NSDI ABD National Spatial Data Infrastructure Al Gore 1993 National Partnership for Reinventing Government Devletin yeniden Ulusal ortaklık Projesi yapıland landırılmas lması için Devletin daha az harcayarak, daha iyi çalış ışmas ması ve Amerikan halkının dikkate alacağı sonuçlar üretmesinin yollarını aramak

28 UKVA nın Türkiye için ilk olarak önerilmesi 1995 Cömert & Banger, 1995 DİE Araştırma Sempozyumu,

29 İlk çalışmalar / Çıkış noktamız Mevcut birlikte işlerlik teknolojileri ile belediye uygulamaları geliştirmek. Ve kullanılan birlikte işlerlik altyapısının UKVA için uyarlanabilmesinin yollarını aramak. örnek uygulama Tapu Sicil Müdürlüğü ve Belediye veritabanlarında yer alan bilgileri kullanarak, internet üzerinden otomatik olarak emlak vergilerini hesaplayan bir uygulama (EVBİS: Emlak Vergisi Bilgi Sistemi) geliştirilmesi.. JAVA RMI gerçekleştirimi. CORBA gerçekleştirimi

30 sonraki çalışmalar / Web Servisleri teknolojisinin fark edilmesi ve çıkış noktasının revizyonu: Web Servisleri ile e-belediye uygulamaları geliştirmek. Ve Web Servisleri mimarisinin UKVA için uyarlanabilmesinin yollarını aramak. Trabzon Belediyesinin belirli birimleri için bir dizi Web servisi tasarlandı (Şahin, 2003)

31 sonraki çalışmalar / e-belediye için Web Servislerinin tasarlanması (Trabzon belediyesi örneğinde) Necati Şahin (Yeşilyalı Belediyesi) Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 25 Eylül 2006, Trabzon

32 Servis yönelimli mimari (SYM) service-oriented architecture (SOA) İstemci, ihtiyacı olan servisi katalogda arar servis kataloğu Sunucu, servisini katalogda yayınlar Servis istemcisi İstemci, ilgili sunucuya bağlanır Servis sunucusu Anlaşma temelli birlikte işlerlik -consensus based interoperability-

33 İstemciler uygulamalarını nasıl gerçekleştirecek? KDS 3 kullanıcısı HGK Kültür ve turizm bakanlığı topoğrafya Sit alanları Hidroloji DSI ÇOB portal CORINE verisi. Tarım bakanlığı Arazi kullanımı Ulaştırma bakanlığı yollar idari sınırlar MTA Jeoloji depremsellik İçişleri bakanlığı

34 e-belediye için Web Servisleri İmar ve Planlama Müdürlüğü (İPM) Harita ve Kadastro Müdürlüğü (HKM) İmar Çizim Servisi (İÇS) İmar Tadilat Servisi Yapı Denetim Servisi (YDS) Yapı Ruhsat Servisi Yapı Kullanma Servisi (İTS) (YRS) (YKS) Bilgi İşlem Servisi (BİS) Numarataj Servisi (NS) Kamulaş. Servisi (KS) İmar Uygulama Servisi (İUS) Plakote Servisi (PS)

35 e-belediye için Web Servisleri Birim Web Servisleri Serv. Birim Web Servisleri Serv. imaradaidgetir İPM halihazırharitagetir HKM imaradagetir İPM halihazırkesgetir HKM imarparselçakıştır İPM çakıştır HKM imardurumugetir İPM mahallesınırkrokigetir HKM İmar ve Planlama Müd. (İPM) ipvgetir imarpaftagetir kısıtlılıkgetir mimariprojegetir yapıruhsatgetir İPM İPM İPM İPM İPM Harita ve Kadastro Müdürlüğü (HKM) caddesokakkrokigetir parselgeometrigetir paftagetir parselkoordinatgetir poligonkoordinatgetir HKM KM KM KM KM parselgeometrigetir KM röperkrokisigetir KM paftagetir KM parselöznitelikgetirpafta TSM parselkoordinatgetir KM parselöznitelikgetir TSM parselöznitelikgetir TSM binaöznitelikgetir TSM parselöznitelikgetirpafta TSM

36 e-belediye için Web Servisleri İM GUI kadastro sunucusu Kadastro Web Servisleri imar md. kadastro veri tabanı İM sunucusu İM Web Servisleri Tapu sunucusu Tapu Web Servisleri İM veri tabanı tapu veri tabanı

37 e-belediye için Web Servisleri SVG araç kutusu

38 öngörü Artık çoğu uygulama internet üzerinden gerçekleştirilebilir. Web servisleri vasıtasıyla 2005 Vancouver / Kanada da GeoWeb (GML days) konferensında bu öngörümüzü paylaştık hyperdatabases

39 sonraki çalışmalar / Konumsal Veri Altyapıları Web Servisleri ile Gerçekleştirilebilir mi? Mevcut Durum Analizi ve Gelecek Yönelimlerinin Belirlenmesi Halil AKINCI (Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi) Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 25 Eylül 2006, Trabzon.UKVA genel mimarisi çalışmalarımız devam ediyor

40 Halil tez çıktı

41 Mevcut Çalışmalarımız UKVA teknolojik mimarisi SyM/PORTAL? Çetin Cömert & Halil Akıncı UKVA nın yönetimsel gereksinimleri ve UKVA eylem planı Necati Şahin (Doktora) Tapu ve Kadastro Web servislerinin tasarlanması Semantik Web Services Hasan T. Bostancı (Doktora) Konumsal Ontolojiler ( veri, işlem ontolojileri) Gülten Kara (doktora) Servis düzenleme (servis zincirleme) Deniztan Ulutaş (doktora)

42 sonraki çalışmalar / Konumsal veri altyapılarının Semantik Web Servisleri ile gerçekleştirimi Deniztan Ulutaş (KTÜ) Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 25 Ağustos 2008, Trabzon Doktora da aynı temelde semantik matching ağırlıklı devam ediyor

43 UKVA ortamı: sayısız kullanıcı ve sağlayıcılar Katalog Sağlayıcı Kullanıcı

44 Semantic Service Discovery User Search Results Query UDDI Protege Domain Ontology Import Owl-s Uddi Matchmaker Owl-s Editor Plug-in Service Profiles (owl-s) RacerPro Service Provider Domain Ontologies TAIEX Workshop December 2009, Ankara, Turkey Spatial Data Infrastructures and its implementation with Web Services Çetin CÖMERT, KTU

45 Semantic Service Discovery CityName User: Coastal planner Gazetteer Service Point BBOX Create Service Srs Bbox Features WMS Map TAIEX Workshop December 2009, Ankara, Turkey Spatial Data Infrastructures and its implementation with Web Services Çetin CÖMERT, KTU

46 sonraki çalışmalar / Semantik Web de ontoloji tanımlama ve kullanma Kurumlarımızın Semantik KVA ya dönüşümü için yapması gereken Gülten KARA (KTÜ) Doktora Tezi, 2010 sonu olası tamamlanma

47 sonraki çalışmalar / Konumsal Web servislerinin açık kaynak kodlu yazılımlar ile geliştirilmesi Cemre Yılmaz (KTÜ) Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım 2009, Trabzon Barcelona FOSS 2010 da sunuldu Doktora da Veri Kalitesi konusunda devam ediyor

48 FOSS (Free and Open Source Software)

49 sonraki çalışmalar / UKVA için Tapu Kadastro Web servislerinin tasarımı ve geliştirilmesi Hasan T. Bostancı (Gümüşhane Üniversitesi) Doktora Tezi, KTÜ FBE, mayıs 2010 da tamamlandı Çözmeye çalıştığı problem (SOA tasarım metodolojisi + WS performans simulasyonu) açısından Dünya da ilk

50 Kurumsal dönüşümler? Tapu Kadastro Servis Havuzu Dış geliştiriciler Aplikasyon Krokisi Hazırla PlanÖrneği Hazırla KöşeKoor. Getir Parsel CepheYaz Parsel Geometri Getir İmarDurumu Hazırla PlanTadilatı Yap Kroki Hazırla TapuAlan Getir ParselNo Getir AdaNo Getir EmlakVergisi Hesapla TeknikBelge Hazırla PaftaNo Getir YapıRuhsat Hazırla Genel servisler Özel servisler Düzenlenmiş servisler

51 sonraki çalışmalar / UKVA kurumsal altyapısının tanımlanması ve UKVA eylem planı Necati Şahin (milli emlak müdürlüğü) Doktora Tezi, Aralık 2010 (olası tamamlanma..) Sistem teorisi, karmaşıklık (complexity teorisi), KVA lar CAS mıdır değil midir? Olsa ne olur?

52 Ne yapmalı? Teknolojik alt yapı ve kurumsal alt yapı tanımlanmalı Öncelikler dahilinde UKVA kurulmalıdır. top-down ya da bottom-up

53 Kurumsal / Kültürel dönüşümler Ülke, kent, belediye, üniversite,.. Yönetimleri hedef ve önceliklerini belirlemeliler. -- Acil durumları iyi yönetmek istiyor muyuz? -- Çevre Düzeni planları dahil, planları doğru üretmek, planlara uyulduğunu denetlemek istiyor muyuz? -- Hizmet kalitemizi yükseltmeli miyiz? -- Çevre yi korumak istiyor muyuz -- Değer üretmek / fark yaratmak istiyor muyuz?

54

55 Kurumsal dönüşümler? Tapu Kadastro HGK (Ordnace Survey in (ingiltere) dönüşümü yakından incelenmeli Bütün kurumlarımızın ve yönetim vizyonlarının süratle yeniden yapılanması gerekmektedir. Dünya bankası, e-yapı lara geçişi teknolojik olmaktan çok kültürel bir dönüşüm olarak tanımlamaktadır.

56 yukarıdan-aşağı aşağı / aşağıdan-yukarı UKVA ya geçiş / Kurumsal dönüşüm Proje-I Proje-II

57 İş modeli / rekabetçi ekonomiler? Araştırmada, eğitimde, ülke yönetiminde, hatta her ne yapıyorsak orda yaratıcı ya da stratejik olma, değer üretme zorunluluğu. Bu, 2006 Davos zirvesinin de ana gündem maddelerinden biri idi Zorunlu yaratıcılık Çin ve Hindistan ın önlenemez yükselişleri karşısında yeni iş alanları nasıl yaratılacak?

58 Ne yapmalı? Yerel uygulamalarda da KVA tarzında hareket edilmelidir. İzole ( yalnız ) Bilgi sistemleri ne HAYIR!

59 İtiraf ediyorum, hiçbir ilerleme kaydedemedik Milliyet 25 Kasım 2006 İstanbul'daki Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Zirvesi'ne katılan Bakan Babacan, burada yaptığı konuşmada, herhangi bir ülke için yatırım çekme ve avantaj sahibi olmanın önemli olduğunu, bunun için de siyasi ve ekonomik istikrar gerektiğini söyledi. Bu kapsamda kayıt dışı ekonominin önemli bir engel olduğunu ifade eden Babacan, bir dinleyicinin, 'Kayıt dışılıkla mücadelede hükümetin planı nedir?' şeklindeki sorusu üzerine, şöyle konuştu: "Belki tek ilerleme kaydedemediğimiz alanlardan bir tanesi ne yazık ki budur. Geçen dört yıl içinde, Türkiye'deki kayıt dışılıkla ilgili belki hiçbir ilerleme kaydedemedik. Bunu itiraf ediyorum ve kabul etmek zorundayız. Çok talihsiz tabii ama durum bu... Kayıt dışıyla mücadele için ne yaptık? Vergi oranlarını düşürdük. Azalan vergi oranları, insanları kayıt dışılıktan caydıracaktır diye düşündük."

60 Herşey olabildiğince basitleştirilmeli, ancak olduğundan basit yapılmamalı (indirgenmemelidir)

61 ISO / OGC / INSPIRE? BUNLAR NEDİR VE BİZİ NE KADAR BAĞLAMALILAR?

62 ISO? Konumsal veri ve servis meta verisi tanımlarının standardını koyar ISO 19115, Veri ve servis tanımlarının standardını koyar ISO GFM, GML özel amaçlı tanımların nasıl yapılması gerektiğinin kurallarını koyar ISO profiller

63 OGC Konumsal web servislerini tanımlar WMS, WFS, WCS, WPS, Genel düzeyde Katalog servisini tanımlar CS-W

64 INSPIRE? ISO meta veri tanımlarını özelleştirir Annex I, II, III bağlamında ISO veri tanımlamaları Annex I, II, III bağlamında ISO veri tanımlamaları özelleştiriyor (Uygulamaşemaları

65 Genel Varlık modeli General Feature Model (GFM)

66

67 Veri ve Servis Arama Kriterleri 1) Anahtar kelimeler 2) Konumsal veri ve servis sınıflandırması 3) Konumsal veri setlerinin kalitesi ve geçerliliği 4) Konumsal veri setlerinin ilgili INSPIRE gerçekleştirim kurallarına (data specifications) uygunluğu 5) Coğrafi konum 6) Konumsal veri setleri ve servislere erişim ve kullanım için uygulanacak haklar 7) Konumsal veri setleri ve servislerin oluşturulması, yönetimi, bakımı ve dağıtımından sorumlu kurumlar

68 Annex I, II Annex I 1. Coordinate reference systems 2. Geographical grid systems 3. Geographical names 4. Administrative units 5. Addresses Annex II 1. Elevation DSS3 2. Land cover 3. Ortho-imagery 4. Geology DSS3 6. Cadastral parcels 7. Transport networks 8. Hydrography 9. Protected sites lejant Sarı : DSS3 için gerekli INSPIRE UŞ var Beyaz : DSS3 için gerekli INSPIRE UŞ yok

69 Annex III 1. Statistical units 2. Buildings 3. Soil 4. Land use DSS3 5. Human health and safety 6. Utility and governmental services 7. Environmental monitoring facilities 8. Production and industrial facilities 9. Agricultural and aquaculture facilities 10.Population distribution demography 11.Area management/restriction /regulation zones & reporting units 12.Natural risk zones 13.Atmospheric conditions 14.Meteorological geographical features 15.Oceanographic geographical features 16.Sea regions 17.Bio-geographical regions 18.Habitats and biotopes- Anx1.protected sites 19.Species distribution-anx1.ps 20.Energy Resources 21.Mineral resources

70 E Türkiye Mart 2000 Lizbon Avrupa Konseyi (AK) toplantısında, 15 AB ülkesinin Hükümet ve Devlet Başkanlarının, Avrupa nın gelecek on yılda Dünya nın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelmesi hedefi doğrultusunda, eavrupa Eylem Planı Haziran 2000 de kabul edilmiştir Türkiye, Haziran 2001 Göteborg zirvesinde, en son başvuran ülke konumunda, e-avrupa+ eylem planını kabul etmiştir Eylül 2001 de de, e-avrupa+ eylem planının hedefleri doğrultusunda gerekli stratejilerin belirlenip, ulusal bilgi politikasının oluşturulması ve uygulanması.. amacıyla e- Dönüşüm Türkiye girişimi başlatılmıştır.

71 E-Türkiye KDEP / Eylem KDEP, 2003 Eylem yok KDEP, nolu eylem Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulabilmesi için bir ön çalışma yapılması KDEP, nolu eylem : TUCBS oluşturmaya yönelik Altyapı hazırlık çalışmaları Amaç/açıklama Konumsal ve tapu verisi ile ilgili hiçbir eylem yok Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulabilmesi için, hangi bilgilerin hangi kurumlar tarafından tutulacağı ve paylaşılacağı ile, bilgi ve bilgi değişim standartlarının belirlenmesine ilişkin bir ön çalışma yapılacaktır. İşlem ve veri kapsamı ile standartların (sınıflandırma, metaveri, veri toplama- depolama kalite-paylaşım esasları) belirlenmesi, iletişim alt yapısı, kurumsal yapılanma görev ve sorumlulukların tanımlarını içeren TUCBS politika/strateji dokümanı hazırlanacak ve yasal düzenleme ihtiyaçları tespit edilecektir. KDEP, 2006 Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Eylem 75 nolu eylem : kapsamında coğrafi veri içerik ve değişim standartlarının belirlenmesi ve coğrafi bilginin paylaşımını sağlayan bir portalın oluşturulması hedeflenmektedir

72 TR 6.ncı Avrupa, 17.nci Dünya büyük ekonomisi Times üniversite indeksi Bilkent 112.nci Odtü 180.nci Tarımda %92 Sağlıkta %98 dışa bağımlılık

73 Tabzon emniyeti Arvento ATS kullanıyor. Harita tabanlı uygulamalarla ilgili yeni biri girişim var. Yanlış yere park etmiş araçlara otomatik ceza kesmeyi önerdim.

74 Open Layers nedir? Tamamen açık kaynak kodlu web üzerinden haritalarınız için kullanacağınız «arayüzler» oluşturmak için geliştirilmiş Javascript kütüphanesidir.

75 Tıpkı Google Maps, Yahoo Maps ve Bing Maps gibi Javascript API desteği mevcut ama tek farkla free

76 1.Adım: OpenLayers web sayfasına git

77

78 3.Adım: Kod Yazmaya Başla!!!

79 Oluşturacağınız harita arayüzü için.css dosyaları Web uygulamanızda OpenLayers kullanmak istiyorsanız bunu kullanın

80 Haritanı tanımla!!! Yönlendirme Butonları ekle Zoombar Ekle Ölçek çizgisi ekle Fare ile harita üzerinde gezinirken koordinatları görmek için ekle Ön izleme haritası ekle Ayrıca Google Maps, Yahoo Maps, Bing Maps, OpenStreet Maps gibi harita servislerinin haritalarını katman olarak ekleyebilirsiniz Haritana OGC standartı WMS katmanlar ekleyebilirsin!!!

81 Şaşırtıcı ama 5 dk içinde haritamız hazır

82

83 Nasıl Uygulamalar Geliştirilebilir?

84

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

Tapu Kadastro Web Servisleri İçin Tasarım Metodolojisi Geliştirilmesi

Tapu Kadastro Web Servisleri İçin Tasarım Metodolojisi Geliştirilmesi Tapu Kadastro Web Servisleri İçin Tasarım Metodolojisi Geliştirilmesi Hasan Tahsin BOSTANCI 1, Çetin CÖMERT 2 Özet Bu çalışma, Tapu ve Kadastro veri sunumu hizmetlerinin, UKVA için öngörülen teknolojik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Turkey

Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Turkey Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Volkan BASER, Cemal BIYIK Key Words: Land Management, Coastal and Marine Zone Administration,

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov.

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Bu raporun bütün hakları saklıdır. Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan tamamen veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanılması

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ ADIYAMAN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İL AFET BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI PROJESİ Bu Proje; 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

DENİZEL ALANLARA YÖNELİK KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI: TRABZON ÖRNEĞİ

DENİZEL ALANLARA YÖNELİK KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI: TRABZON ÖRNEĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara DENİZEL ALANLARA YÖNELİK KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI: TRABZON ÖRNEĞİ Recep Nişancı

Detaylı

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 414 ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 11.1.1. Birlikte Çalışabilirliğin Tanımı İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİNDEKİ VERİTABANI FARKLILIKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

KENT BİLGİ SİSTEMLERİNDEKİ VERİTABANI FARKLILIKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 1081 KENT BİLGİ SİSTEMLERİNDEKİ VERİTABANI FARKLILIKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ Tuncay ERCAN *, Murat KOMESLİ ** ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), veri yönetiminin hemen hemen bütün alanlarında kullanılabilmekte,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK 1 Genel Bilgi Proje Özeti 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Arş. Gör. Arif Çağdaş Aydınoğlu (1), Dr. Faik Ahmet Sesli (1,2) (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM: AN EFFECTIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN REGIONAL PLANNING Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme

Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2011/1 Sayı 104 www.hkmo.org.tr Arazi İdaresi İçin Konumsal Modelleme Halil İbrahim İNAN 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 2 Özet Geleneksel olarak tapu ve kadastro

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

2005 Eylem Planı. 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği

2005 Eylem Planı. 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği Açık kaynak kodlu yazılımların idari, mali ve hukuki boyutları

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI D. Uçar 1, R. Deniz 1,

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı