SATIN ALMA REHBERİ USD ALTI DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR MOBİL OFİSLER İÇİN İNCE, HAFİF, PERFORMANSLI VE ŞIK DİZÜSTÜ ÇÖZÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIN ALMA REHBERİ 1.000 USD ALTI DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR MOBİL OFİSLER İÇİN İNCE, HAFİF, PERFORMANSLI VE ŞIK DİZÜSTÜ ÇÖZÜMLER"

Transkript

1 SATIN ALMA REHBERİ USD ALTI DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR MOBİL OFİSLER İÇİN İNCE, HAFİF, PERFORMANSLI VE ŞIK DİZÜSTÜ ÇÖZÜMLER OCAK 2010 SAYI 2 sanallaştırma servisler kullandıkça öde erişim kolaylığı SERVİS ODAKLI MİMARİ SOA DA 6 GÜNAH 5 İPUCU S. 20 LİDERLİK ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU KRALLAR S. 28 VMWARE MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLARDA SANALLAŞTIRMA DEVRİMİ S. 44 TREND 10 GIGABIT ETHERNET E HAZIR MIYIZ? S. 48 RÖPORTAJ MILLENICOM GENEL MÜDÜRÜ ŞEVKİ KUYULU

2

3 EDİTÖR 2009 un En leri ve 2010 Beklentileri Geçtiğimiz yıl birçok değişime ve yeni teknolojilere sahne oldu fakat kriz hepsini gölgede bıraktı. Mükemmel bir bahane ve harika bir fırsat olan krizin etkileri henüz üzerimizden atıyoruz derken yepyeni bir yıla girdik bile. Geride bıraktığımız 2009 yılına dair birkaç başlıkla bilişim sektöründe nelere şait olduğumuzu hatırlayalım. Bulut Bilgi İşlem dillere pelesenk oldu, hatta öyleki yılların Google ı bile bulut oldu çıktı Sanallaştırma pazarı 2008 yılına oranla %40 tan fazla büyüme kaydetti Veri merkezleri daha tercih edilir ve kullanılır bir hal aldı SAAS pazarı büyüme kaydetti ve 2010 hede lerini büyüttü Hepsi Bir Arada bilgisayarlar kabul gördü ve iyi bir satış gra iği yakaladılar Yıllardır beklenen 3G teknolojisi kullanıcılarına kavuştu LED monitörler LCD teknolojisine henüz yeni olmasına rağmen göz dağı verdi Kindle tüm dünyayı sarstı hatta Kindle 2 ile farklı ülkelerin de kullanımına açıldı Microsoft yine işletim sistemi çıkarttı. Windows 7 Android telefonlar ele gelir hal aldı SSD teknolojisi iyatı yüzünden hasret çektiği kullanıcılarına kavuştu Kimileri için son, kimileri için ciddi bir fırsat halini alan kriz, şüphesiz 2009 yılının en çok konuşulan konusuydu. Her ne kadar 2009 yılında hemen hemen tüm sektörler çok ciddi sıkıntılar yaşasa da, 2010 yılının beklentileri çok yüksek ve iyimser. Özellikle bilişim sektöründe 2010 beklentileri oldukça yüksek ve birçoğunun da sonu mutlu bitecekmiş gibi görünüyor. Bilişim sektörünün dinamikleri her zaman yüksek olmuştur yılında da dinamiklerin farklı olması beklenmiyor. Peki 2010 yılında ne gibi yenilikler bizi bekliyor olacak? Yıllardır sanallaştırma kavramının ekmeğini yiyen bilişim sektörü, konsolidasyon, sanallaştırma ve veri merkezi mantığını birleştirerek Bulut Bilgi İşlem i doğurdu umarım son zamanların en çok konuşulan Bulut Bilgi İşlem kavramının kullanıldığını bu yıl görebileceğiz. Sunucu pazarının bu yıl genişlemesi özellikle SAAS uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması da beklentiler arasında üst sıralarda yer alıyor yılına göre 2009 da %30 un üzerinde bir büyüme kaydeden sanallaştırma pazarının 2010 yılında daha iyi bir oranla büyüme kaydedeceği öngörülüyor. Son kullanıcı tarafına bakacak olursak eğer daha fazla yenilik göreceğimiz kesin. Özellikle ülke ekonomisine çok ciddi katkısı olan GSM sektörünün hızla büyüyeceğini göreceğiz. Gerek hizmet gerekse terminal tarafında 2010 yılı birçok yeniliğe gebe olacağa benziyor. LTE nam-ı diğer 4G operatörlerin yapılacaklar listesindeyken, terminal tarafında Android tabanlı modellerin yaygınlaşacağını göreceğiz. LED panellerin LCD krallığını sarsması beklenen 2010 da ayrıca SSD ler de alınabilir bir iyatla piyasada dolaşacak yılının bilişim sektörü için harika bir yıl olması dileğiyle... ocak 10 3

4 İÇİNDEKİLER ocak 10 sanallaştırma kullandıkça öde Haberler 8 erişim kolaylığı servisler Analiz 20 SOA da 6 Günah 5 İpucu Analiz 24 Yeni Fırsatlara Uyanmak Güncel 25 Ucuz Havayollarına Doğru Bir Adım Daha Ayaküstü Teknoloji 26 Dünyada ve Türkiye de Navigasyon Sektörü Analiz 27 Kurumlarda Sanal Güvenliğin Önemi 38 Kapak Konusu Bulut Bilgi İşlem Nam-ı Diğer Cloud Computing Gerçekten Geleceğin Teknolojisi Mi? 4 ocak 10

5

6 İÇİNDEKİLER Analiz 28 Çirkin Ördek Yavrusu Krallar Başarı Hikayesi 30 Zorluk Enerji de SAP lı Portal Dönemi Başarı Hikayesi 32 Aselsan Röportaj 34 Şevki Kuyulu Kapak Konusu 38 Bulut Bilgi İşlem Sanallaştırma 44 Masaüstü PC de Sanallaştırma Devrimi Trend Gigabit Ethernet e Hazır Mıyız? Yazılım Test 50 İyi Bir Yazılım Testi Nasıl Yapılır? Donanım 52 Mobil Ofisler İçin Dizüstüler Donanım 58 Ürün İnceleme Ters Köşe 66 Ekrem Özdamar SAYI 2 Genel Yayın Yönetmeni İlkay Zaman Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu) Cüneyt Tepe Editörler Dilhan Uncu Murat Karslıoğlu Ekrem Özdamar Metin Altınsoy Haber Merkezi Görsel Yönetmen Oğuz Taşdan Fotoğraf Adem Başaran Web Tasarım Serhat Artun Katkıda Bulunanlar Murat Deligöz Altuğ Kayauman Nuri Kethüdan Yeşim Kıngöz İ.Z. Halkla İlişkiler Danışmanlık ve İletişim Adına Sahibi İlkay Zaman Yönetim Adresi Atapol Residence Sırt Sok No: 184 A6 Blok K: 10 D: Ümraniye / İSTANBUL Tel: Faks: Reklam Rezervasyon Tel: Ankara Bürosu Medya Reklam Tanıtım Murat Osman Vanlı Tel: / Faks: Abone Hizmetleri Abone Dağıtım Renk Dağıtım Hürriyet Mah Dr.Cemil Bengü Cad. No: 14A Kağıthane İSTANBUL Tel: Baskı ve Cilt İhlas Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna İSTANBUL Tel: ocak 10 6 ocak 10

7 Turkcell ileti im sektöründe rekabet avantaj n art rmak için HP sanalla t rma platformundan destek al yor "Veri merkezimizde HP sunucular yla gerçekle tirdi imiz konsolidasyon projesi sonucunda, taleplere çok h zl yan t verebiliyoruz ve kaynaklar m z etkin bir ekilde kullanabiliyoruz, bununla birlikte maliyetlerimizi büyük ölçüde dü ürdük ve standartla ma sa lad k." Haydar Erdem Y lmaz, Turkcell Kaynak Yönetimi ve Veri Merkezi Birimi Yöneticisi Bu bir reklamd r. Dünyan n önde gelen ileti im ve teknoloji irketlerinden Turkcell, toplam 36,4 milyon fatural ve ön ödemeli aboneye sahip olarak, üç operatörlü pazarda yakla k %57 pazar pay ile lider durumda. Abone say s bak m ndan Avrupa'n n ikinci büyük operatörü olan Turkcell, faaliyete ba lad 1994'ten bu yana verdi i hizmetlerle birlikte sürekli geli en ve büyüyen veri merkezindeki test, geli tirme ve üretim sunucular n n kullan m oranlar n n dü ük olmas sorunuyla kar la t. Bununla birlikte sunucu ortamlar n n bak m ve destek anla mas maliyetlerinin yüksekli i de giderek bir sorun olu turmaya ba lam t. Maliyet ve yetersiz kullan m oran sorununa ek olarak, pazara sunulacak servisler için sunucu altyap s n n haz rlanmas ve kurulmas süreleri de uzundu ve rekabetçi bir ortamda bu da bir dezavantaj olu turuyordu. Bütün bu s k nt lar gidermek üzere Turkcell veri merkezinde bir konsolidasyon projesine ba lama karar ald ve bu projenin x86 sanalla t rma ad m nda HP ile i birli i gerçekle tirdi. Projenin x86 sanalla t rma ad m nda, VMware yaz l m ve HP'den temin edilen BladeSystems sunucular kullan larak sanalla t rma i lemi gerçekle tirildi. Bu ekilde elde edilen sanalla t r lm ortam ise Turkcell'in proje ba ndaki hedeflerine ula mas n sa lad. Sonuçta Turkcell sistemlerini daha kolay yönetebilir hale geldi. Ortamlar n bak m, destek sözle meleri ve sistem yönetimi için gereken maliyetleri dü ürdü. Bununla birlikte bir servis talebi geldi inde gerekli sunucu altyap s n n saatler içinde haz rlanmas sa land. Böylece servislerin pazara ç k h z k salt larak önemli bir rekabet avantaj sa land. Sanalla t rma sayesinde Turkcell'de standartla ma konusunda da geli me sa land. Eski yap da uzun zamand r kurulu olan, i letim sistemi, uygulama katman eski sürümlerinde kalm sunucular da yeni ortamda Turkcell standard yla kuruldu. Bu çal ma operasyonel mükemmellik faaliyetleri kapsam nda da ek fayda sa lad. Fayda Pazara sunulacak servisler için gereken sunucu altyap s n n hizmete sunulma süresi k salt ld. Operasyonel i gücü ve veri merkezi maliyetleri dü ürülerek verimlilik art r ld. Veri merkezinin mevcut durumu analiz edilerek, sunucular n dü ük kullan m oranlar yükseltildi, kaynak kullan m verimlili i sa land. Operasyonel mükemmellik kapsam nda Turkcell standartlar olu turularak yeni ortamlarda kullan ld. Mevcut çal an sistemler için daha yüksek kullan labilirlik seviyelerine ula ld. 3 y ll k dönem için yap lan yat r m n 4,89 kat kadar tasarruf elde edildi. Ortamlarda kullan lan yaz l mlar için 3 y ll k bazda operasyonel maliyet ve sermaye maliyeti toplam giderinde yüzde 36 oran nda dü ü elde edildi. Teknoloji 5 adet HP BladeSystem C7000 Enclosure (Virtual Connect Interconnect modülleriyle birlikte) 20 adet 4 x Quadcore i lemci ve 64 GB bellekli HP Proliant BL680c G5 Blade sunucu 8 adet 2 x Quadcore i lemci ve 32 GB bellekli HP Proliant DL380 G5 sunucu HP Systems Insight Manager - HP Insight Control Environment Yönetim yaz l m Red Hat Enterprise Linux VMware ESX Enterprise (HA, DRS, Vmotion, Vmware VCB) VMware Virtual Center VMware ortam yönetimi Veems (Nworks) & HP Openview Operations Entegrasyonu HP Openview Operations Care Pack hizmetleri: HP ProLiant c-class blade'ler ve VMWare lisanslar için Support Plus 24 (3 y ll k) Pilot proje için HP Dan manl k ile ROI ve TCO analiz çal malar

8 HABER Fujitsu ısınan dizüstü pilleri için değişim programı başlattı Fujitsu, Nisan 2007 ve Haziran 2009 tarihleri arasında pazara sunulmuş olan belirli AMILO dizüstü bilgisayar modelleri için bir pil değiştirme programı başlattığını duyurdu. Pil değişim programının yalnızca çok sınırlı olarak AMILO Pa2510, Pi2512 ve Pi2515 modelleri için geçerli olduğu bildirildi. Bazı pillerin aşırı ısınması ve ilişkili yangın riski hakkında müşterilerden çok az sayıda bildirim gelmesine rağmen müşteri memnuniyetine ve güvenliğine verdiği önem nedeniyle böyle bir değişim programı başlatan Fujitsu, üketicinin tercihi olan diğer AMILO, AMILO Pro ve LIFEBOOK dizüstü modelleri için herhangi bir sorun rapor edilmediğini duyurdu. Fujitsu, pilden kaynaklanan özel bir durumla karşılaşan müşterilerine ücretsiz pil değiştirme programı sunarken, güvenlik önlemi olarak söz konusu dizüstü bilgisayar modellerinde müşterilerin yeni pil alana kadar mevcut pili çıkarmasını ve dizüstü bilgisayarlarını AC güç adaptörüyle çalıştırmasını tavsiye ediyor. Garanti den Şifrematik Garanti Bankası, İnternet Şubesi ne girişte, BDDK tarafından zorunlu hale getirilen tek kullanımlık şifre uygulaması için müşterilerine, Şifrematik başta olmak üzere farklı alternatifler sunuyor. Garanti müşterileri, 1 Ocak 2010 itibarıyla, İnternet Şubesi ne girişte müşteri numarası ve parolaya ek olarak tek kullanımlık şifrenin girilmesini de zorunlu kılacak uygulama kapsamında, Şifrematik, Cep Şifrematik, Mobil İmza veya SMS ile giriş şifresi uygulamalarından yararlanabilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Erbil, Garanti Bankası olarak, 1 Ocak 2009 itibarıyla zorunlu hale gelen tek kullanımlık şifre uygulamasına uzun süredir hazırlıklıyız. Müşterilerimiz, çözümlerimizi, tek kullanımlık şifre zorunlu hale gelmeden önce de kullanabiliyordu. Uygulamanın devreye girmesiyle, müşterilerimize sunduğumuz farklı alternatifler sayesinde, Garanti İnternet Şubesi nin kullanıcıları için bir değişiklik olmayacak. Müşterilerimiz, İnternet Şubemize girişte daha önce de kullandıkları tüm şifre uygulamalarını kullanmaya devam edecek. dedi. 8 ocak 10

9 Callus artık kendi ayakları üzerinde Kurulduğu 2004 yılı başından bu yana KoçSistem bünyesinde faaliyet göstermekte olan KoçSistem Dışkaynak Çağrı Merkezi, Callus Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. adlı yeni bir şirkete dönüştü. Şirketin dışkaynak çağrı merkezi hizmetlerine yönelik vizyonu doğrultusunda, yüzde 100 Koç Holding sermayesi ile Koç Bilgi Grubu bünyesinde kurulan şirket, 11 Eylül 2009 tarihi itibariyle tescil edildi yılı itibariyle 650 koltuk ve 30 u aşkın müşteri kapasitesi ile Callus, çeşitli sektörlerde yer alan 35 müşterisinin 50 yi aşkın projesinde hizmet vermeye devam ediyor. Canon imagerunner ADVANCE Canon, fotokopi pazarına yönelik düşük işletim maliyeti ve artırılmış belge güvenliği sunan yeni ürün serisi imagerunner ADVANCE teknolojisini Türkiye ye getirdi. KOBİ lerden büyük kurumlara kadar her büyüklükteki organizasyonlar için düşük işletim maliyeti sağlayan seri, aynı zamanda belge iş akışlarına daha kolay entegrasyon ve güvenlik getiriyor. Renkli dakikada 70 adede kadar kopya ve baskı seçeneği sunan imagerunner ADVANCE serisi yüzde 40 enerji tasarrufu ve karbon emisyonunda yüzde 50'ye varan azalma sağlıyor. Tanıtım toplantısında imagerunner ADVANCE i değerlendiren Canon İş Çözümleri Pazarlama Müdürü Faruk Hançarlıoğlu Belgeler, organizasyonların her şeyi. Şirketin büyüklüğü ne olursa olsun, iletişimi sağlamak, yaratıcılığı paylaşmak, işleri yedeklemek ve sözleşmeleri resmileştirmek için belgeler kullanılmaktadır. Bu gerçekler doğrultusunda geliştirilen imagerunner ADVANCE platformu, ofis baskısı ve belge yönetimi teknolojisinde bir evrim niteliği taşıyor dedi. Da Vinci de kullanabilseydi dünya çok farklı bir yer olurdu Dassault Systemes in PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) Forumu İstanbul da gerçekleştirildi. Forumun açılış konuşmasını yapan Dassault Systemes Türkiye Satış Müdürü Burak Süsoy, yeni zamanlar için sürdürülebilir inovasyon konulu forumda, inovasyonun dünyada hangi seviyelere ulaştığını gösteren başarı öykülerinin anlatıldığını söyleyerek, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yenilikçilerinden biri olarak tanımladığı Leonardo Da Vinci ye de göndermelerde bulundu. Burak Süsoy, Da Vinci nin ünlü eskiz defterlerini anımsatarak, Da Vinci eğer Dassault Systemes in geliştirdiği sanal tasarım çözümü CATIA yı kullanabilseydi dünya çok farklı bir yer olurdu dedi. Tasarımda her evrenin yaşayan bir döngü olduğuna dikkat çeken Süsoy, Dassault Systemes in sektörlere stratejik avantajlar sağladığına işaret etti. ocak 10 9

10 HABER LOTUSPHERE 2010 IBM, Lotus markasının her yıl gerçekleştirdiği Lotusphere Konferansı Amerika nın Florida eyaleti Orlando kentinde bu yıl 17. kez düzenlenecek. İş süreçlerini geliştirmede, işbirliği yazılımları ve çözümlerinin önemini bilen bütün bilişim uzmanları ile hiçbir yerde bulunmayacak en son bilgiler Lotusphere 2010 da paylaşılacak. Konferansta, Lotus markasının yenilikleri ve yazılımlarının tanıtımının yanı sıra içinden geçtiğimiz döneme ışık tutacak projeksiyonların yer aldığı sunumlar da gerçekleştirilecek. Geleneksel olarak Walt Disney World de gerçekleştirilen Konferans, 4 gün sürecek. Dünyanın ilk 4G/LTE şebekesi Stockholm da kullanıma geçti TeliaSonera'nın Stockholm de sunduğu ticari mobil genişbant şebekesi dünyanın en hızlı ve en büyük ağı oldu. Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi olan LTE, büyük miktarlardaki verileri en az maliyetli ve enerji tasarrufu sağlayarak aktarmak, frekans bandının kullanımını optimize etmek ve havada fibere yakın bir iletişim hızı sunmak için tasarlandı. Gecikme sürelerindeki azalmayla kullanıcılar artık HD video ve ağ oyunları gibi tüm çevrimiçi servislerden zahmetsizce yararlanabiliyor. Ericsson Başkanı ve CEO su Carl-Henric Svanberg, konuyla ilgili olarak, Mobil genişbant alanında yeni bir dönem başladı. 4G adı da verilen LTE teknolojisiyle mobil genişbant deneyimi eşsiz seviyelere taşınıyor. LTE hızı, genişbant erişiminde tam anlamıyla rahat bir erişim olanağı sağlıyor," dedi. Research In Motion un 3. Çeyrek sonuçlarını açıkladı BlackBerry akıllı telefonlarının geliştirici ve üreticisi Research In Motion Limited (RIM) (Nasdaq: RIMM; TSX: RIM), 28 Kasım 2009 da sona eren 2010 mali yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, RIM in üçüncü çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 41 lik artışla 2,78 milyar dolardan 3,92 milyar dolara yükseldi. Çeyrek dönem gelir dağılımının yaklaşık yüzde 82 sini cihazlar, yüzde 14 ünü servisler, yüzde 2 sini yazılım, yüzde 2 sini de diğer gelirler oluşturuyor. Üçüncü çeyrekte, 75 milyonuncu BlackBerry akıllı telefonu da dahil olmak üzere toplam 10.1 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştiren RIM, yaklaşık 4.4 milyon yeni net BlackBerry kullanıcısı kazandı. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle RIM in toplam BlackBerry kullanıcı sayısı 36 milyona ulaştı. 10 ocak 10

11 Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğüne Tamer Özmen atandı Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğüne Tamer Özmen atandı. Tamer Özmen göreve Şubat 2010 da başlayacak. Orange da İnternet Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Londra da çalışan ve Orange a katılmadan önce Londra da yerel arama motoru, İnternet reklamcılığı hizmetleri sunan TouchLocal firmasının kurucusu ve CEO su olarak görev yapan Tamer Özmen daha önce de Türkiye de DOL un CEO luk görevinde bulundu. Microsoft Türkiye Genel Müdürü olması ile ilgili Tamer Özmen şunları söyledi: Dünyanın en önemli şirketlerden biri olan Microsoft a ve bilhassa Türkiye de çok güçlü bir ekibe sahip olan Microsoft Türkiye ailesine katılmaktan çok mutluyum. Türkiye gibi genç nüfusa sahip, dinamik, çalışkan ve diğer ülkelere göre çok daha hızlı büyüyen bir ülkede tekrar görev yapmak ve sektörde saygın bir konuma sahip olan ekiple beraber çıtayı daha da yukarı taşımak için büyük heyecan duyuyorum. HP den yüksek performanslı veri merkezleri HP, müşterilerine teknoloji yatırımlarını kısa sürede artı değere dönüştüren ve gelecekte hızlı büyümenin temellerini atan veri merkezleri sunuyor. HP sunucuları, depolama sistemleri, yazılımlar ve ağ donanımları performansı artırıyor, işletmelerin inovasyon çalışmalarına hız kazandırarak işletim harcamalarını azaltıyor. HP ProLiant G6 Blade sunucuları, Web 2.0 Cloud desteğiyle yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemleri kullanıyor. HP ProLiant G6 Blade, Haziran ayında kullanıma sunulan ve müşterilerin sahip olma maliyetlerini düşürerek veri merkezi kapasitesini artırmak için tasarlanan (ExSO) ürün grubunun yeni bir üyesi. Düşük maliyet, güvenilirlik ve tasarruf avantajlarına sahip ExSO ürün grubu, ihtiyaca göre atanan sistem kaynakları sayesinde ölçeklenebilen verimli, güçlü ve yüksek performanslı veri merkezlerine gereksinim duyan müşteriler için geliştirildi. HP, ExSO ürün grubuyla enerji kullanımını azaltan, maliyetleri düşüren ve teknoloji yatırımlarına artı değer katan yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor. Alcatel-Lucent tan Etisalat a IP iletişimi Birleşik Arap Emirlikleri nin telekomünikasyon servis sağlayıcısı Etisalat, ülke genelindeki büroları için Alcatel-Lucent ın IP iletişim çözümlerini seçti. Proje, Alcatel-Lucent ın Körfez bölgesindeki iş ortağı Al-Futtaim Grubu tarafından yürütülecek. Anlaşma kapsamında, tüm Etisalat bürolarında VoIP (IP üzerinden ses iletimi), LAN (yerel alan ağı), VPN (sanal özel ağ) ve sesli iletişim çözümlerini içeren bir yapı kurulacak. Alcatel-Lucent IP iletişimi platformuna dayanan proje, Etisalat çalışanlarına hızlı ve aksaksız iletişim kurma imkanı verecek. IP ağ çözümü, hızlı ve tümleşik iletişim sunmak üzere geliştirilen Alcatel-Lucent OmniPCX platformuna dayanıyor. Bu kapsamda, mesajlaşma, video, tek numara kullanımı gibi çok çeşitli hizmetler sunuluyor. ocak 10 11

12 HABER INDEX, Dell Türkiye nin yeni iş ortağı oldu Fujitsu dan hodri meydan! Intel bazlı PRIMERGY sunucuları ile Fujitsu, Avrupa genelinde düzenlediği bir etkinliği bu kez İstanbul da gerçekleştirdi. Insight Competition adıyla ve Avrupa nın bağımsız eğitim kurumlarından Synecon un desteği ile düzenlenen etkinlik süresince bilinen üreticilerin son teknoloji sunucu ve veri depolama ürünleri gerçek ortamlarında ayrıntılı analiz ediliyor. Kule (tower), raf (rack) ve blade sunucular ile veri depolama cihazlarının tarafsız bir gözle değerlendirildiği Insight Competition, izleyici katılımıyla yapıldı. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda Fujitsu her üç sunucu klasmanında da yüksek not alarak diğer markalar arasında öne çıkarken, veri depolamada ise üstünlüğünü gözler önüne koydu. Dell Türkiye tüketici ürün portfoyünün dağıtımı konusunda Indeks ile sözleşme imzaladı. Yapılan sözleşme dogrultusunda Aralık 2009 tarihi itibariyle, Indeks, Dell Türkiye genelinde 81 ilde bayi ve perakende kanalına satılan tüketici ürünlerinin dağıtıcısı konumuna geldi. Index in Dell ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını belirten Dell Türkiye Tüketiciden Sorumlu Ülke Lideri Gülfem Çakmakçı Tüketici ürün potföyümüzde bulunan dizüstü ve masaüstü bilgisayarların dağıtımında Index ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Dell olarak satış ağımızın genişlemesinden ve dolayısıyla da daha fazla tüketiciye ulaşmaktan memnunuz dedi. Çakmakçı ayrıca, Index ile yapılan anlaşmanın özellikle tüketici pazarında güçlenme stratejilerinin bir parçası ve büyüme hedeflerine yönelik önemli bir hamle olduğunu da ekledi. Best Buy Türkiye de Best Buy, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin, Meksika ve Avrupa daki operasyonlarından sonra Avrupa daki ilk mağazasını İzmir de açtı. Best Buy, teknolojiyi kolay ve anlaşılır şekilde müşterilerine anlatarak Türkiye de teknoloji alışverişinin yüzünü değiştirmeyi hedefliyor. İzmir deki açılış öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek mağazayı gezdiren Best Buy Türkiye Ülke Başkanı Ruşen Kopmaz, Müşterilerimize en yeni teknolojileri kolay ve anlaşılır bir biçimde anlatmak için mağazamızda interaktif deneyim alanları oluşturduk. En büyük farkımız ve gücümüz olan Mavi Tişörtlü çalışanlarımız, herkesin deneyebileceği ürünlerin bulunduğu interaktif deneyim alanlarında müşterilerimize vaat ettiğimiz alışveriş deneyimini yaşatacak dedi. 12 ocak 10

13

14 HABER Oracle, Adalet Bakanlığı nın UYAP Projesine Çevre Ödülü Verdi Oracle, dünya çapında düzenlediği En İyi Çevreci Dönüşüm Ödülleri ne (Enable Eco-Enterprise Awards) Türkiye den Adalet Bakanlığı nın Ulusal Yargı Ağı Projesi ni (UYAP) layık gördü. Çevresel açıdan öncü girişimler gerçekleştiren kurumlara verilen bu ödül, Oracle ın her yıl San Francisco da düzenlediği organizasyonu Open World 2009 da düzenlenen törende Adalet Bakanlığı ve projenin sistem entegratörü Havelsan yetkililerine teslim edildi. Bu ödül, doğanın korunmasına en iyi katkı sağlayan, geniş bir endüstri yelpazesinden, dünya çapında sadece 15 kuruma veriliyor. Superonlıne, BOTAŞ boru hatlarıyla fiber altyapısını 2,5 katına çıkarıyor Superonline, BOTAŞ ın fiber optik altyapısının kiraya verilmesi için açtığı ihaleyi 20 milyon 900 bin Avro luk teklifiyle kazandı. 2 ayrı etap şeklinde düzenlenen ihaleye katılan Superonline, kapalı zarf açık artırma usulüyle verdiği teklif karşılığında BOTAŞ ın güzergâhını 15 yıl süreyle kiraladı. Konuya ilişkin sözleşme 24 Aralık 2009 tarihinde Ankara da BOTAŞ yetkilileri ile Superonline Genel Müdürü Murat Erkan arasında imzalandı. Ankara da düzenlenen imza töreninin ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye nin coğrafi konumu gereği telekomünikasyonda stratejik öneme sahip bir bölgede bulunduğunu belirtti. Erkan, Superonline olarak yurdun dört bir yanını fiber ağlarla örerek Türkiye yi global iletişim ağının bir kavşak noktası yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımımızla Türkiye nin en büyük fiber optik altyapısına sahip alternatif telekom operatörü olarak yüzyıllardır üzerinde bulunduğumuz İpek Yolu nu Fiber Yolu haline getirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz dedi. Viewsonic in değişen yüzü ViewSonic, yeni görsel bilgisayar ürün gamı, verimliliği, mobiliteyi, ulaşılabilirliği arttıracak ve daha az yer kaplayacak ürün gamını kullanıcıların beğeniisne sundu. Bu yeni yelpazede Viewbook Netbook ve dizüstü bilgisayar serisi, hepsi bir arada VPC serisi, ultra küçük PC Mini serisi ve medya oynatıcılar yer alıyor. Türkiye Ülke Müdürü Hasan Koçyiğit yaptığı açıklamada; Viewsonic olarak müşterilerimizin yaşam tarzlarına uygun yeni ürün gamımızı sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. 20 yılı aşkın bir süredir görüntü teknolojilerindeki deneyimimiz ve güçlü dağıtım ağı ortaklarımızla bu talebi karşılıyoruz ve güçlü kombinasyonlarıyla mükemmel kalitedeki Viewsonic ürünlerini uygun iyatlarla müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz dedi. 14 ocak 10

15 Turkcell den işsiz gençlere eğitim ve iş imkanı Turkcell; İnsana Yatırım vizyonundan yola çıkarak, sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla İŞKUR işbirliği ile yeni bir eğitim projesine başladı. TURKCELL in öncülük edeceği proje kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Diyarbakır da yaşayan, İŞKUR a kayıtlı, yaşları arasındaki adaylar arasından seçilecek kişilere üniversitelerle birlikte eğitimler verilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir de başvurular sonucu seçilecek 500 kişiye İstanbul ve Ege Üniversitesi ve Turkcell Akademi Eğitmenleri tarafından perakende, pazarlama, satış, hizmet ve teknoloji konularında sınıf içi, e-learning ve uygulamalı olarak 154 saatlik eğitim verilecek da video konferansa olan talep arttı Probil Genel Müdürü Esra Öztezcan, 2009 yılında video konferans çözümlerine yönelik talebin arttığını ifade etti. Video konferansın farklı lokasyonlardaki çalışanları sesli ve görüntülü olarak bir araya getirerek özellikle kurumlar için hız ve tasarruf sağladığına dikkat çeken Öztezcan, geçmişte sadece büyük ölçekli işletmelerde kullanılan çözümlerin artık farklı sektörlere yayıldığına dikkat çekti. Video konferans pazarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de hızlı gelişim gösterdiğine dikkat çeken Esra Öztezcan şunları söyledi: Video konferans çözüm maliyetleri talep edilen hizmetin niteliğine göre 2100 Dolar dan başlayıp 20 bin Dolar ve üzerinde olabiliyor. Yatırımın geri dönüşleri ise 3 aya kadar düşebiliyor. Sahibinden Güneydoğu Anadolu yu e-ticaretle buluşturuyor Sahibinden, Adana ofisi sayesinde; Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Antakya, İçel, İskenderun, Niğde, Malatya ve civar illerdeki üyelerine daha hızlı ulaşmayı ve bu bölgede bulunan kurumsal üyelerine vermiş olduğu hizmetin kalitesini artırmayı planlıyor. Her ay bu bölgeden yaklaşık 2,5 milyon kez ziyaret edilen Sahibinden, yeni ofisinin hizmete başlaması ile birlikte bu rakamın daha da yükseleceğine inanıyor. Ayrıca sunduğu hizmetler ile Adana da ticaretle uğraşan firmaların yaptığı ihracat rakamlarını da artırmayı hedefliyor. ocak 10 15

16 HABER Servus Demo Merkezi hizmete girdi Sun Microsystems ın Türkiye deki stratejik iş ortaklarından Servus, müşterilerine Sun teknolojilerini daha iyi ve yakından anlatmak, bu teknolojileri satın almadan önce deneme şansı sunmak amacıyla bir demo merkezi kurdu. Yeni demo merkezi ile Servus, kurumların teknolojik altyapılarını yenileme aşamasında kendi ortamlarına benzer simülasyon ortamlarına duyduğu ihtiyaca yanıt vermeyi, yüzlerce makinanın tek cihazda konsolidasyonu, karmaşık replikasyon süreçlerinin OpenStorage gibi bir ürünle tek tıkla çözümlenmesi gibi konuları birebir deneyerek görmelerini sağlamayı hedefliyor. Santa Farma, Elsys deneyiminde SAP ye geçiyor Santa Farma İlaç, uluslararası rekabetteki konumunu, Elsys danışmanlığında hayata geçirilecek SAP projesi ile güçlendirmeyi hedefliyor. İş süreçlerinin SAP uygulamaları ile entegre edileceği proje, ilaç sektöründe yer alan Santa Farma'nın maliyet izlenilebilirliği, iş süreçlerinin standardize edilmesi ve hammadde temininden üretim aşamasına kadar tüm süreçlerin denetim altında tutulması hedeflerini destekleyecek. Proje ile finans, satış, dağıtım, üretim ve kalite ana başlıkları altında pekçok farklı modül devreye alınacak. Raporların hızla oluşturulması ile karar alma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanan projenin, 2010 itibariyle canlı kullanıma geçirilmesi planlanıyor. Yeni BlackBerry Curve 8520 Vodafone ile Türkiye de BlackBerry Curve 8520 akıllı telefon sınırsız internet ve e-posta kullanımıyla beraber çok özel iyatlarla Türkiye de Vodafone Cep Merkezleri nde satışa sunuldu. BlackBerry Curve 8520 modeline, 12, 18 veya 24 ay boyunca kullanma taahhüdü veren faturalı bireysel ve kurumsal aboneler, 49 TL den başlayan iyatlarla sınırsız internet ve e-posta kullanımı ile birlikte sahip olabiliyorlar. 16 ocak 10

17 Windows. S n rs z Yaflam. ASUS, Windows ürününü önerir. Olanaklar UnLimited Unlimited Performans Intel Core 2 Duo ifllemci Unlimited Mobilite 1 inç ten daha ince tasar m Yeni Asus UL Serisi Intel Core 2 Duo SU7300 ifllemcisi sayesinde çoklu ifllemlerde sistem dengesi sa larken, çevrimiçi ve çevrimd fl video görüntülerinde inan lmaz bir performans sergiliyor. Asus UL50Vg, Nvidia GeForce G210M ekran kart ve Windows 7 Home Premium iflletim sistemi ile size tam donan ml mobil e lence sunuyor. 1 inçten ince yap s n n içinde, ihtiyaca göre enerji tasarrufu veya süper performans moduna geçen benzersiz Graphix Boost özelli ini de bar nd r yor. * Sistem konfigürasyonu ve modeller, önceden haber vermeksizin de ifltirilebilir. Intel, Intel Logo, Intel Inside, Centrino ve Centrino Inside, Intel'in ABD ve di er ülkelerdeki tescilli markalar d r. Intel ifllemci özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen adresine t klay n z. 128GB belle e kadar yüksek h zl bilgisayar kullan m Maksimum verimlilik için %40* daha h zl önyükleme Patch Guard ve Data Execution Prevention (DEP) ile güvenlik * Sistem yap land rmas na ve kullan m flartlar na ba l d r.

18 HABER Vodafone Türkiye, Borusan Telekom u bünyesine katıyor Vodafone Türkiye, 3000 kurumsal müşterisi bulunan Borusan Telekom u satın almak üzere Borusan Holding ile anlaştı. Vodafone Türkiye, bu satın alma kararı ile kurumsal iletişim pazarındaki konumunu kuvvetlendirmeye yönelik stratejik bir adım atıyor. Satın alma işlemi, ilgili resmi kurumların onayından sonra tamamlanacak yılından bu yana kurumsal müşterilere sabit iletişim hizmetleri veren Borusan Telekom, 2004 yılında A Tipi Lisansı alarak Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri sunmaya başladı dan beri sabit ses hizmetlerini de sağlayan Borusan Telekom un, 31 Aralık 2008 itibariyle geliri 70 milyon Amerikan doları olarak belirtiliyor. Borusan Telekom un ayrıca iber optik ağ altyapısı da bulunuyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ve Borusan Holding CEO su Agah Uğur un katılımıyla gerçekleştirilen satış sözleşmesi imza töreninde bir konuşma yapan Serpil Timuray, Vodafone Türkiye olarak faaliyete başladıkları 2006 yılından bu yana önemli yatırımlar yaptıklarını ve iletişim pazarında güçlü bir oyuncu olma hede iyle yatırımlarına devam ettiklerini belirtti. Timuray, Bu satın alma kararımız, Vodafone Türkiye nin müşterilerimizin güvenilir iletişim ortağı olma vizyonumuz doğrultusunda yaptığımız uzun dönemli yatırımlarımızdan ve girişimlerimizden biridir. Kurumsal müşterilerimize, ses ve veriyi kapsayan tüm iletişim ihtiyaçlarını mobil ve sabit iletişim teknolojiler ile birlikte karşılayan tek çözüm ortağı olma stratejimizle uyumlu bir adımdır. Borusan Telekom un sahip olduğu iber optik ağı altyapısı ve altyapı kurma deneyimleri de özellikle veri hizmetlerimize büyük değer katacaktır. dedi. 18 ocak 10

19 Türk Telekom dan Wirofon lu LG ler ile her ay dakika bedava konuşma Türk Telekom, Wirofon LG Cep Telefonu kampanyası ile müşterilerini ayda sadece 26,90 TL taksitle LG GM735 cep telefonu sahibi yapıyor. Ödemeler, Türk Telekom müşterilerinin ev ya da iş telefonu faturalarına yansıtılarak 24 ay taksitle gerçekleştiriliyor. 3G uyumlu ve dokunmatik ekranlı LG GM735 cep telefonunda Wi-Fi, A-GPS ve FM radyo özelliklerinin yanı sıra 5 megapiksel kamera bulunuyor. Wirofon hizmetinden faydalanan ya da faydalanmak üzere başvuran Türk Telekom müşterileri, kampanya kapsamında hediye edilen dakikayı, LG GM735 model cep telefonunun içinde yüklü olarak bulunan Wirofon servisi ile ev telefonlarından yapılan şehiriçi ve şehirlerarası görüşmelerde kullanabiliyor. Ayrıca, kampanya süresince GSM hatları ile konuşmanın dakikası tüm vergiler dahil sadece 9 kuruş olarak ücretlendiriliyor. 30 Haziran 2010 tarihine dek sürecek Wirofon LG Cep Telefonu kampanyası kapsamında, LG cep telefonunu Türk Telekom ofis ya da bayilerinden alanlar, hediye 1000 dakikayı kampanya boyunca, her ay, günün her saati, şehiriçi ve şehirlerarası görüşmelerde kullanabiliyor, kullanılmayan bedava dakikalar bir sonraki aya devretmiyor. Ev telefonlarını mobil hale getiren Wirofon hizmeti sayesinde, Türk Telekom müşterileri, WiFi uyumlu cep telefonlarını ve bilgisayarlarını kullanarak ev telefonlarından arama yapabiliyor. Böylece mobil telefon, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla gerçekleştirilebilen sabit hat aramaları, Wirofon teknolojisi ile ev telefonu tarifesi üzerinden, ev telefonu faturasına yansıyor. ocak 10 19

20 ANALİZ SOA da Servis odaklı mimari (SOA) yazılım mimarlarının giderek önem vermesi gereken bir konu haline gelirken, işin felsefesi bir elin parmakları kadar konuya dikkat etmeyi gerektiriyor. Yazı Ekrem Özdamar 20 ocak 10

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Hayalleriniz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Uluslararası teknik standartlara

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 6 Şubat 2013 Güçlü Büyüme ve Karlılık 2012 de Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

intercomp.com.tr İşinizi büyütmenin en hızlı yolu Bilişimde doğru çözüm ortağınız

intercomp.com.tr İşinizi büyütmenin en hızlı yolu Bilişimde doğru çözüm ortağınız En doğru Teknoloji Yatırımı için Intercomp'u tercih edin! biz kimiz? Kuruluş, 1993, Bilişim 500 sıralamasında bilişim hizmetleri sıralamasında ilk 30 da, Sistem Entegratörü, 45 kişiden oluşan seritifikalı

Detaylı

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda.

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. Broşür Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. 2010 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Genel Cisco Bilgileri ni içerir. Sayfa 1/5 Yeni Çalışma

Detaylı

DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş

DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş Biz Kimiz? Destek, bilişim sektöründe; danışmanlık, tasarım, satış, kuruluş, network, dış kaynak, teknik ve bakım hizmetleri veren, müşterilerine

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Temmuz 2012 2012 2. Çeyreğinde Kârlılıkta Güçlü Büyüme Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Cisco Bütünleşik İletişim 9.0 (UC 9.0) İletişim ve işbirliğindeki en son teknoloji olan Cisco Bütünleşik İletişim Sistemi 9.0 (Cisco Unified Communications System

Detaylı

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Paragon Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Hakkımızda DENEYİM Rakipsiz YARATICILIK Takip edilen YENİLİKLER Biz Kimiz? ParagonTasarım dijital medya alanında hizmet veren İstanbul merkezli bir tasarım

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur BuluTT TÜRK TELEKOM Gurubu Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur Gelirde Türkiye telekom pazarında %46 pazar payı ~15 milyon erişim

Detaylı

LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr

LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr LOUPE, IP Data ağlarında çalışan katma değerli servislerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlar. www.netas.com.tr IP Tabanlı Servis Oturumlarınızı İzlemenin Kolay Yolu Loupe, Katma Değerli Servislerinizi IP

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012

Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 Dünya ve Türkiye de, Kamu Çağrı Merkezi Uygulamaları ve Son Trendler 26 Eylül 2012 IMI 2.Ankara Çağrı Merkezi Konferansı Emre ERTÜRK TURKCELL GLOBAL BİLGİ Stratejik Planlama Müdürü Dünya Çağrı Merkezi

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu

Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu Microsoft Lync Projesi Durum: Çimtaş Microsoft Lync ile esnek, bütünleşik, yer ve zaman bağımsız kuvvetli bir iletişim altyapısına kavuştu 5 ayrı lokasyon arasında kuvvetli bir iletişim altyapısına ihtiyaç

Detaylı

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz.

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. İletişiminiz ne kadar iyi? Bu, günümüzün mobil ve sanal iş alanı ortamında çalışanları iş ortakları ve müşterileri arasında kesintisiz iletişim

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 20 Ekim 2009 Konsolide Gelir 7,8 milyar TL yi aştı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojisi şirketi Türk Telekom

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Şimdi Çok Daha Yetenekli

Şimdi Çok Daha Yetenekli Şimdi Çok Daha Yetenekli Müşterinizi daha yakından tanıyın, müşteri odaklı süreçlerinizle Türkiye nin modern kurumları arasındaki yerinizi alın. Microsoft un Silver Partner seviyesindeki iş ortağı İnnova,

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar M. Buğra Koyuncu İcra Kurulu Başkanı Gülnur Anlaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Mali İşler 9 Mayıs 2014 Yasal Uyarı Bu sunum, Şirket hakkında

Detaylı

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ BT İşletim Maliyetleri Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Yapılan Harcamalar 100 %8 %29 %63 130 %11 %46 %43 175 %16 %51 %33 217 %12 %66 %22 tahmini 247 %11

Detaylı

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / 2016 Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasının 16 ncısında dikkat çekici değişimler var. 2013, 2015 yıllarının lideri Koç Holding, liderlik koltuğuna iyice yerleşti.

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular.

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular. Euro-DMC Kimdir? Enerjisini başarılı olmanın verdiği hazdan ve eğlenerek çalışabilmesinden alan Euro/DMC ekibi, müşterilerine sağladığı esnek çözümler, keskin hedefler ve hedef kitleyi markayla bütünleştirebilme

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

Türkiye'nin Lider E-Dönü üm Platformu. www.izibiz.com.tr

Türkiye'nin Lider E-Dönü üm Platformu. www.izibiz.com.tr Türkiye'nin Lider E-Dönü üm Platformu www.izibiz.com.tr 1 Telekom alan ndaki tecrübemizi, gücümüzü, enerjimizi ve yenilikçi ye il dostu kirlerimizi E-Dönü üm Platformunda lider servis sa lay c olmak üzere

Detaylı

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T46. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T46 PC, güçlü Intel N2930 1.8GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard veya Linux işletim sistemi kullanır. SC-T46, Citrix ICA/HDX, PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2013 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Nisan 2013 Güçlü Büyüme Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2013 yılı birinci

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Markaların 2017 Sonu Büyüme Hedefleri. 7,000 Mağaza. 6,000 Mağaza 5,000 Mağaza

Markaların 2017 Sonu Büyüme Hedefleri. 7,000 Mağaza. 6,000 Mağaza 5,000 Mağaza EKİM 2017 Geride bıraktığımız son iki yılda, Türkiye ekonomik olarak tarihindeki en dalgalı dönemlerinden birisini yaşadı. Bu dalgalanmayı sektörlere indirgediğimizde, markaların ve tüketicilerin denizleri

Detaylı

KoçSistem. İK Uygulaması

KoçSistem. İK Uygulaması KoçSistem İK Uygulaması 444 0 262 www.kocsistem.com.tr İK Uygulaması nedir? İnsan kaynakları ekiplerinin işe alım sürecinden başlayarak, tüm insan kaynakları fonksiyonlarında uçtan uca çözüm üretebilen

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV Mobil Mobil TV TV Biz Kimiz? Vizyon Komünikasyon, iletişim teknolojileri alanında yüksek teknoloji sistem çözümleri üreten ve iş ortaklarına ürün desteği sağlayan bir mühendislik firmasıdır. Dünya çapında

Detaylı

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU İÇİNDEKİLER : VESTEL ŞİRKETLER GRUBU VESTEL ELEKTRONİK TARİHÇE VİZYON/MİSYON FAALİYET ALANLARI ÜRÜN KATEGORİSİ TASARIM YÖNÜ İLE VESTEL TASARIM FABRİKASI VİZYON/MİSYON VESTEL ŞİRKETLER GRUBU VESTEL ELEKTRONİK

Detaylı

SAP, Almanya'da bulunan Avrupa'nın en büyük yazılım şirketidir.1972 yılında IBM' den ayrılan beş kişi birlikte kurmuştur. 130 dan fazla ülkede ofisi

SAP, Almanya'da bulunan Avrupa'nın en büyük yazılım şirketidir.1972 yılında IBM' den ayrılan beş kişi birlikte kurmuştur. 130 dan fazla ülkede ofisi Merve ÇAKMAK SAP, Almanya'da bulunan Avrupa'nın en büyük yazılım şirketidir.1972 yılında IBM' den ayrılan beş kişi birlikte kurmuştur. 130 dan fazla ülkede ofisi bulunmaktadır. İlk olarak şirketlerin finans

Detaylı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı Teklif Dokümanı Vodafone Mobil Form Vodafone Mobil Form, kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır. IT yatırımı yapmadan sahadan

Detaylı

Tansu Kayrın. Uzman Satış Sorumlusu tansu.kayrin@eczacibasi.com.tr

Tansu Kayrın. Uzman Satış Sorumlusu tansu.kayrin@eczacibasi.com.tr Tansu Kayrın Uzman Satış Sorumlusu tansu.kayrin@eczacibasi.com.tr Gündem Eczacıbaşı Bilişim Tanıtımı - Tansu Kayrın Intranet Renovasyon Projesi - Özlem Engindeniz Proje Uygulama Süreci - Süheyla Özgül

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ HİZMETLERİMİZ KURUMSAL SES HİZMETİ Verimor Telekom un ses hizmetleriyle en basit yapılardan en kompleks yapılara kadar, firmanız için en uygun ses çözümünü alarak şehiriçi, şehirlerarası, gsm ve milletlerarası

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

KURUMSAL TANITIM DOSYASI

KURUMSAL TANITIM DOSYASI KURUMSAL TANITIM DOSYASI İNDEX 1. ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2. ŞİRKETİN İDARİ MERKEZİ 3. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI 4. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSEDARLARI 5. ŞİRKETİN MÜŞTERİLERİ VE AYLIK SMS TRAFİĞİ 6. ŞİRKET

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

"Bilişimde Devrime Devam"

Bilişimde Devrime Devam "Bilişimde Devrime Devam" Melih Murat Kıdemli Analist, BT Hizmetleri Copyright 2012 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Küresel Belirsizlik Çağında Yönetim Geleceğimizi

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

TURKCELL LİDERLİĞE OYNUYOR. TELEKOMDa ÖZEL SÖYLEŞİ KAAN TERZİOĞLU

TURKCELL LİDERLİĞE OYNUYOR. TELEKOMDa ÖZEL SÖYLEŞİ KAAN TERZİOĞLU TURKCELL ÖZEL SÖYLEŞİ TELEKOMDa LİDERLİĞE OYNUYOR Türkiye ile birlikte 9 ülkede 67,6 milyon aboneye hizmet verdiklerini belirten Turkcell CEO su Kaan Terzioğlu, 2018 e kadar 18 milyar liralık yatırım yapacağız.

Detaylı

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler

SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler SmartMessage Kitlenizle Güçlü İlişkiler 60+ deneyimli çalışan 2.000+ yerel & küresel müşteri 6 ofis SmartMessage Marketing Platform Müşterilerinize ulaştığınız dijital kanallardan maksimum fayda almanızı

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri 900+ Çalışan 45 Ülke 800+ İş Ortağı 2.500 Kişilik Ekosistem 85,000 Aktif Müşteri Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında kurulan Logo, Türkiye nin yenilikçi yazılım

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

ROTAMIZ HEP DAHA İYİYE... Mehmet Buğra Koyuncu Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı

ROTAMIZ HEP DAHA İYİYE... Mehmet Buğra Koyuncu Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı ROTAMIZ HEP DAHA İYİYE... Mehmet Buğra Koyuncu Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı Neler Demiştik? Son iki yıldır toplantılarımızda birlikte büyümek vurgusu yapıyor ve büyümeyi yönetmek üzerine konuşuyoruz

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX Nedir? Ürün kataloglarınızı dijital dünyaya taşıyan ve hedef kitlenize mobil ortamda tanıtım içeriklerinizi sunabileceğiniz bir platformdur. KataloX size kod yazmadan

Detaylı

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Sektörünüze layık bir hizmet! İhtiyaçlarınıza göre hizmetlerini şekillendirir, size özel çözümleri, sizin tercihlerinize göre sunarız.

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: Servis değerinin yaratılması, talep yönetimi, Servis kataloğu ve portföyünün yönetimi, SSA, OSA, Hazır bulunurluk ve kapasite yönetimi, BT servis süreklilik

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 17 Ekim 2012 Kârlılıkta Güçlü Büyüme 3. Çeyrekte Devam Ediyor Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

İŞ BAŞ TE TE LIK KNOL AL O ANI Jİ H AMLESİ

İŞ BAŞ TE TE LIK KNOL AL O ANI Jİ H AMLESİ İŞ TE TEKNOLOJİ BAŞLIK ALANI HAMLESİ Ülkeler Teknolojiyle Büyüyor IDI (Bilişim Gelişim Endeksi) Skoru 10,0 9,0 8,0 İngiltere Finlandiya 7,0 Fransa 6,0 5,0 4,0 3, 0 5.00 0 10.00 0 Romanya TÜRKİYE Bosna-Hersek

Detaylı

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü 444 0 262 www.kocsistem.com.tr worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyonu çözümü, saha satış ekiplerinin rota bazlı bir satış planı üzerinden,

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

We create chemistry. Kurumsal stratejimiz

We create chemistry. Kurumsal stratejimiz We create chemistry Kurumsal stratejimiz BASF nin hikayesi Kuruluş yılımız olan 1865 ten bu yana dünyamızla birlikte onun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için değişiyor ve gelişiyoruz. Şirket olarak sürdürülebilir

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

OKTAY ÖNCEL. Kendisinden hem Avnet hem de Türkiye de son dönemde gerçekleştirilen teknoloji yatırımlarına dair bilgiler aldık.

OKTAY ÖNCEL. Kendisinden hem Avnet hem de Türkiye de son dönemde gerçekleştirilen teknoloji yatırımlarına dair bilgiler aldık. OKTAY ÖNCEL OT/VT sektörünün yakından tanıdığı bir ismi ağırlıyoruz bu sayıda VecTime da; Avnet Technology Solutions Türkiye nin Kurumsal Çözümler Bölümü Yöneticisi Oktay Öncel. Kendisinden hem Avnet hem

Detaylı

www. gelecege dokun.com

www. gelecege dokun.com www. gelecege dokun.com Rekabetçi ve yenilikçi çalışma anlayışı ile her geçen gün büyüyen Anitec yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 20 yılı aşkın süredir teknolojik sistemler alanında faaliyet gösteren

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA VERİNETWORK Türkiye genelinde hizmet veren firmaların teknoloji alt yapıları optimum seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. Kurumlara özel Müşteri ilişkileri yönetim yazılımları,kuruma özel yazılımlar ve

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 23 Ekim 3. Çeyrekte Gelir Büyümesi Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, yılı üçüncü

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın.

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. arias yatırım yönetim sistemi ne hoşgeldiniz. arias yatırım yönetim sistemi modern, yenilikçi ve pratik bir proje yatırım takip ve kontrol sistemidir

Detaylı

Bankacılıkta İçerik Yönetimine Bütünsel Yaklaşım. Gürkan Budak Proje Yöneticisi Bilgi Birikim Sistemleri

Bankacılıkta İçerik Yönetimine Bütünsel Yaklaşım. Gürkan Budak Proje Yöneticisi Bilgi Birikim Sistemleri Bankacılıkta İçerik Yönetimine Bütünsel Yaklaşım Gürkan Budak Proje Yöneticisi Bilgi Birikim Sistemleri AJANDA Turkland Bank Bilgi Birikim Sistemleri Turkland Bank İçerik Yönetim Projesi IBM ECM Sorular,

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

DELL KILAVUZU MOBILITE

DELL KILAVUZU MOBILITE DELL KILAVUZU MOBILITE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ Hiçbir şeyden ödün vermeyen bir dizüstü bilgisayar istiyorsunuz. En sık seyahat edenlere bile dayanabilecek sistemlerle servis dışı kalma

Detaylı

e-fatura e-arşiv e-defter

e-fatura e-arşiv e-defter e-fatura e-arşiv e-defter Şirket Profili Veriban, Özel entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili hizmetleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek amacıyla 2013 yılında

Detaylı

WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi

WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi Arkın Balıkçıoğlu WD Türkiye Ülke Müdürü Nisan, 2014 GİRİŞ Western Digital DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİNDE LİDER Global olarak Pazar lideri ve trend belirleyicisi $40 milyar değerinde

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem Aktif Müşteri

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem Aktif Müşteri 1.000+ Çalışan 45 Ülke 800+ İş Ortağı 5.000+ Kişilik Ekosistem 85.000+ Aktif Müşteri Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında kurulan Logo, Türkiye nin yenilikçi yazılım

Detaylı