SATIN ALMA REHBERİ USD ALTI DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR MOBİL OFİSLER İÇİN İNCE, HAFİF, PERFORMANSLI VE ŞIK DİZÜSTÜ ÇÖZÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIN ALMA REHBERİ 1.000 USD ALTI DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR MOBİL OFİSLER İÇİN İNCE, HAFİF, PERFORMANSLI VE ŞIK DİZÜSTÜ ÇÖZÜMLER"

Transkript

1 SATIN ALMA REHBERİ USD ALTI DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR MOBİL OFİSLER İÇİN İNCE, HAFİF, PERFORMANSLI VE ŞIK DİZÜSTÜ ÇÖZÜMLER OCAK 2010 SAYI 2 sanallaştırma servisler kullandıkça öde erişim kolaylığı SERVİS ODAKLI MİMARİ SOA DA 6 GÜNAH 5 İPUCU S. 20 LİDERLİK ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU KRALLAR S. 28 VMWARE MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLARDA SANALLAŞTIRMA DEVRİMİ S. 44 TREND 10 GIGABIT ETHERNET E HAZIR MIYIZ? S. 48 RÖPORTAJ MILLENICOM GENEL MÜDÜRÜ ŞEVKİ KUYULU

2

3 EDİTÖR 2009 un En leri ve 2010 Beklentileri Geçtiğimiz yıl birçok değişime ve yeni teknolojilere sahne oldu fakat kriz hepsini gölgede bıraktı. Mükemmel bir bahane ve harika bir fırsat olan krizin etkileri henüz üzerimizden atıyoruz derken yepyeni bir yıla girdik bile. Geride bıraktığımız 2009 yılına dair birkaç başlıkla bilişim sektöründe nelere şait olduğumuzu hatırlayalım. Bulut Bilgi İşlem dillere pelesenk oldu, hatta öyleki yılların Google ı bile bulut oldu çıktı Sanallaştırma pazarı 2008 yılına oranla %40 tan fazla büyüme kaydetti Veri merkezleri daha tercih edilir ve kullanılır bir hal aldı SAAS pazarı büyüme kaydetti ve 2010 hede lerini büyüttü Hepsi Bir Arada bilgisayarlar kabul gördü ve iyi bir satış gra iği yakaladılar Yıllardır beklenen 3G teknolojisi kullanıcılarına kavuştu LED monitörler LCD teknolojisine henüz yeni olmasına rağmen göz dağı verdi Kindle tüm dünyayı sarstı hatta Kindle 2 ile farklı ülkelerin de kullanımına açıldı Microsoft yine işletim sistemi çıkarttı. Windows 7 Android telefonlar ele gelir hal aldı SSD teknolojisi iyatı yüzünden hasret çektiği kullanıcılarına kavuştu Kimileri için son, kimileri için ciddi bir fırsat halini alan kriz, şüphesiz 2009 yılının en çok konuşulan konusuydu. Her ne kadar 2009 yılında hemen hemen tüm sektörler çok ciddi sıkıntılar yaşasa da, 2010 yılının beklentileri çok yüksek ve iyimser. Özellikle bilişim sektöründe 2010 beklentileri oldukça yüksek ve birçoğunun da sonu mutlu bitecekmiş gibi görünüyor. Bilişim sektörünün dinamikleri her zaman yüksek olmuştur yılında da dinamiklerin farklı olması beklenmiyor. Peki 2010 yılında ne gibi yenilikler bizi bekliyor olacak? Yıllardır sanallaştırma kavramının ekmeğini yiyen bilişim sektörü, konsolidasyon, sanallaştırma ve veri merkezi mantığını birleştirerek Bulut Bilgi İşlem i doğurdu umarım son zamanların en çok konuşulan Bulut Bilgi İşlem kavramının kullanıldığını bu yıl görebileceğiz. Sunucu pazarının bu yıl genişlemesi özellikle SAAS uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması da beklentiler arasında üst sıralarda yer alıyor yılına göre 2009 da %30 un üzerinde bir büyüme kaydeden sanallaştırma pazarının 2010 yılında daha iyi bir oranla büyüme kaydedeceği öngörülüyor. Son kullanıcı tarafına bakacak olursak eğer daha fazla yenilik göreceğimiz kesin. Özellikle ülke ekonomisine çok ciddi katkısı olan GSM sektörünün hızla büyüyeceğini göreceğiz. Gerek hizmet gerekse terminal tarafında 2010 yılı birçok yeniliğe gebe olacağa benziyor. LTE nam-ı diğer 4G operatörlerin yapılacaklar listesindeyken, terminal tarafında Android tabanlı modellerin yaygınlaşacağını göreceğiz. LED panellerin LCD krallığını sarsması beklenen 2010 da ayrıca SSD ler de alınabilir bir iyatla piyasada dolaşacak yılının bilişim sektörü için harika bir yıl olması dileğiyle... ocak 10 3

4 İÇİNDEKİLER ocak 10 sanallaştırma kullandıkça öde Haberler 8 erişim kolaylığı servisler Analiz 20 SOA da 6 Günah 5 İpucu Analiz 24 Yeni Fırsatlara Uyanmak Güncel 25 Ucuz Havayollarına Doğru Bir Adım Daha Ayaküstü Teknoloji 26 Dünyada ve Türkiye de Navigasyon Sektörü Analiz 27 Kurumlarda Sanal Güvenliğin Önemi 38 Kapak Konusu Bulut Bilgi İşlem Nam-ı Diğer Cloud Computing Gerçekten Geleceğin Teknolojisi Mi? 4 ocak 10

5

6 İÇİNDEKİLER Analiz 28 Çirkin Ördek Yavrusu Krallar Başarı Hikayesi 30 Zorluk Enerji de SAP lı Portal Dönemi Başarı Hikayesi 32 Aselsan Röportaj 34 Şevki Kuyulu Kapak Konusu 38 Bulut Bilgi İşlem Sanallaştırma 44 Masaüstü PC de Sanallaştırma Devrimi Trend Gigabit Ethernet e Hazır Mıyız? Yazılım Test 50 İyi Bir Yazılım Testi Nasıl Yapılır? Donanım 52 Mobil Ofisler İçin Dizüstüler Donanım 58 Ürün İnceleme Ters Köşe 66 Ekrem Özdamar SAYI 2 Genel Yayın Yönetmeni İlkay Zaman Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu) Cüneyt Tepe Editörler Dilhan Uncu Murat Karslıoğlu Ekrem Özdamar Metin Altınsoy Haber Merkezi Görsel Yönetmen Oğuz Taşdan Fotoğraf Adem Başaran Web Tasarım Serhat Artun Katkıda Bulunanlar Murat Deligöz Altuğ Kayauman Nuri Kethüdan Yeşim Kıngöz İ.Z. Halkla İlişkiler Danışmanlık ve İletişim Adına Sahibi İlkay Zaman Yönetim Adresi Atapol Residence Sırt Sok No: 184 A6 Blok K: 10 D: Ümraniye / İSTANBUL Tel: Faks: Reklam Rezervasyon Tel: Ankara Bürosu Medya Reklam Tanıtım Murat Osman Vanlı Tel: / Faks: Abone Hizmetleri Abone Dağıtım Renk Dağıtım Hürriyet Mah Dr.Cemil Bengü Cad. No: 14A Kağıthane İSTANBUL Tel: Baskı ve Cilt İhlas Gazetecilik A.Ş. 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna İSTANBUL Tel: ocak 10 6 ocak 10

7 Turkcell ileti im sektöründe rekabet avantaj n art rmak için HP sanalla t rma platformundan destek al yor "Veri merkezimizde HP sunucular yla gerçekle tirdi imiz konsolidasyon projesi sonucunda, taleplere çok h zl yan t verebiliyoruz ve kaynaklar m z etkin bir ekilde kullanabiliyoruz, bununla birlikte maliyetlerimizi büyük ölçüde dü ürdük ve standartla ma sa lad k." Haydar Erdem Y lmaz, Turkcell Kaynak Yönetimi ve Veri Merkezi Birimi Yöneticisi Bu bir reklamd r. Dünyan n önde gelen ileti im ve teknoloji irketlerinden Turkcell, toplam 36,4 milyon fatural ve ön ödemeli aboneye sahip olarak, üç operatörlü pazarda yakla k %57 pazar pay ile lider durumda. Abone say s bak m ndan Avrupa'n n ikinci büyük operatörü olan Turkcell, faaliyete ba lad 1994'ten bu yana verdi i hizmetlerle birlikte sürekli geli en ve büyüyen veri merkezindeki test, geli tirme ve üretim sunucular n n kullan m oranlar n n dü ük olmas sorunuyla kar la t. Bununla birlikte sunucu ortamlar n n bak m ve destek anla mas maliyetlerinin yüksekli i de giderek bir sorun olu turmaya ba lam t. Maliyet ve yetersiz kullan m oran sorununa ek olarak, pazara sunulacak servisler için sunucu altyap s n n haz rlanmas ve kurulmas süreleri de uzundu ve rekabetçi bir ortamda bu da bir dezavantaj olu turuyordu. Bütün bu s k nt lar gidermek üzere Turkcell veri merkezinde bir konsolidasyon projesine ba lama karar ald ve bu projenin x86 sanalla t rma ad m nda HP ile i birli i gerçekle tirdi. Projenin x86 sanalla t rma ad m nda, VMware yaz l m ve HP'den temin edilen BladeSystems sunucular kullan larak sanalla t rma i lemi gerçekle tirildi. Bu ekilde elde edilen sanalla t r lm ortam ise Turkcell'in proje ba ndaki hedeflerine ula mas n sa lad. Sonuçta Turkcell sistemlerini daha kolay yönetebilir hale geldi. Ortamlar n bak m, destek sözle meleri ve sistem yönetimi için gereken maliyetleri dü ürdü. Bununla birlikte bir servis talebi geldi inde gerekli sunucu altyap s n n saatler içinde haz rlanmas sa land. Böylece servislerin pazara ç k h z k salt larak önemli bir rekabet avantaj sa land. Sanalla t rma sayesinde Turkcell'de standartla ma konusunda da geli me sa land. Eski yap da uzun zamand r kurulu olan, i letim sistemi, uygulama katman eski sürümlerinde kalm sunucular da yeni ortamda Turkcell standard yla kuruldu. Bu çal ma operasyonel mükemmellik faaliyetleri kapsam nda da ek fayda sa lad. Fayda Pazara sunulacak servisler için gereken sunucu altyap s n n hizmete sunulma süresi k salt ld. Operasyonel i gücü ve veri merkezi maliyetleri dü ürülerek verimlilik art r ld. Veri merkezinin mevcut durumu analiz edilerek, sunucular n dü ük kullan m oranlar yükseltildi, kaynak kullan m verimlili i sa land. Operasyonel mükemmellik kapsam nda Turkcell standartlar olu turularak yeni ortamlarda kullan ld. Mevcut çal an sistemler için daha yüksek kullan labilirlik seviyelerine ula ld. 3 y ll k dönem için yap lan yat r m n 4,89 kat kadar tasarruf elde edildi. Ortamlarda kullan lan yaz l mlar için 3 y ll k bazda operasyonel maliyet ve sermaye maliyeti toplam giderinde yüzde 36 oran nda dü ü elde edildi. Teknoloji 5 adet HP BladeSystem C7000 Enclosure (Virtual Connect Interconnect modülleriyle birlikte) 20 adet 4 x Quadcore i lemci ve 64 GB bellekli HP Proliant BL680c G5 Blade sunucu 8 adet 2 x Quadcore i lemci ve 32 GB bellekli HP Proliant DL380 G5 sunucu HP Systems Insight Manager - HP Insight Control Environment Yönetim yaz l m Red Hat Enterprise Linux VMware ESX Enterprise (HA, DRS, Vmotion, Vmware VCB) VMware Virtual Center VMware ortam yönetimi Veems (Nworks) & HP Openview Operations Entegrasyonu HP Openview Operations Care Pack hizmetleri: HP ProLiant c-class blade'ler ve VMWare lisanslar için Support Plus 24 (3 y ll k) Pilot proje için HP Dan manl k ile ROI ve TCO analiz çal malar

8 HABER Fujitsu ısınan dizüstü pilleri için değişim programı başlattı Fujitsu, Nisan 2007 ve Haziran 2009 tarihleri arasında pazara sunulmuş olan belirli AMILO dizüstü bilgisayar modelleri için bir pil değiştirme programı başlattığını duyurdu. Pil değişim programının yalnızca çok sınırlı olarak AMILO Pa2510, Pi2512 ve Pi2515 modelleri için geçerli olduğu bildirildi. Bazı pillerin aşırı ısınması ve ilişkili yangın riski hakkında müşterilerden çok az sayıda bildirim gelmesine rağmen müşteri memnuniyetine ve güvenliğine verdiği önem nedeniyle böyle bir değişim programı başlatan Fujitsu, üketicinin tercihi olan diğer AMILO, AMILO Pro ve LIFEBOOK dizüstü modelleri için herhangi bir sorun rapor edilmediğini duyurdu. Fujitsu, pilden kaynaklanan özel bir durumla karşılaşan müşterilerine ücretsiz pil değiştirme programı sunarken, güvenlik önlemi olarak söz konusu dizüstü bilgisayar modellerinde müşterilerin yeni pil alana kadar mevcut pili çıkarmasını ve dizüstü bilgisayarlarını AC güç adaptörüyle çalıştırmasını tavsiye ediyor. Garanti den Şifrematik Garanti Bankası, İnternet Şubesi ne girişte, BDDK tarafından zorunlu hale getirilen tek kullanımlık şifre uygulaması için müşterilerine, Şifrematik başta olmak üzere farklı alternatifler sunuyor. Garanti müşterileri, 1 Ocak 2010 itibarıyla, İnternet Şubesi ne girişte müşteri numarası ve parolaya ek olarak tek kullanımlık şifrenin girilmesini de zorunlu kılacak uygulama kapsamında, Şifrematik, Cep Şifrematik, Mobil İmza veya SMS ile giriş şifresi uygulamalarından yararlanabilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Erbil, Garanti Bankası olarak, 1 Ocak 2009 itibarıyla zorunlu hale gelen tek kullanımlık şifre uygulamasına uzun süredir hazırlıklıyız. Müşterilerimiz, çözümlerimizi, tek kullanımlık şifre zorunlu hale gelmeden önce de kullanabiliyordu. Uygulamanın devreye girmesiyle, müşterilerimize sunduğumuz farklı alternatifler sayesinde, Garanti İnternet Şubesi nin kullanıcıları için bir değişiklik olmayacak. Müşterilerimiz, İnternet Şubemize girişte daha önce de kullandıkları tüm şifre uygulamalarını kullanmaya devam edecek. dedi. 8 ocak 10

9 Callus artık kendi ayakları üzerinde Kurulduğu 2004 yılı başından bu yana KoçSistem bünyesinde faaliyet göstermekte olan KoçSistem Dışkaynak Çağrı Merkezi, Callus Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. adlı yeni bir şirkete dönüştü. Şirketin dışkaynak çağrı merkezi hizmetlerine yönelik vizyonu doğrultusunda, yüzde 100 Koç Holding sermayesi ile Koç Bilgi Grubu bünyesinde kurulan şirket, 11 Eylül 2009 tarihi itibariyle tescil edildi yılı itibariyle 650 koltuk ve 30 u aşkın müşteri kapasitesi ile Callus, çeşitli sektörlerde yer alan 35 müşterisinin 50 yi aşkın projesinde hizmet vermeye devam ediyor. Canon imagerunner ADVANCE Canon, fotokopi pazarına yönelik düşük işletim maliyeti ve artırılmış belge güvenliği sunan yeni ürün serisi imagerunner ADVANCE teknolojisini Türkiye ye getirdi. KOBİ lerden büyük kurumlara kadar her büyüklükteki organizasyonlar için düşük işletim maliyeti sağlayan seri, aynı zamanda belge iş akışlarına daha kolay entegrasyon ve güvenlik getiriyor. Renkli dakikada 70 adede kadar kopya ve baskı seçeneği sunan imagerunner ADVANCE serisi yüzde 40 enerji tasarrufu ve karbon emisyonunda yüzde 50'ye varan azalma sağlıyor. Tanıtım toplantısında imagerunner ADVANCE i değerlendiren Canon İş Çözümleri Pazarlama Müdürü Faruk Hançarlıoğlu Belgeler, organizasyonların her şeyi. Şirketin büyüklüğü ne olursa olsun, iletişimi sağlamak, yaratıcılığı paylaşmak, işleri yedeklemek ve sözleşmeleri resmileştirmek için belgeler kullanılmaktadır. Bu gerçekler doğrultusunda geliştirilen imagerunner ADVANCE platformu, ofis baskısı ve belge yönetimi teknolojisinde bir evrim niteliği taşıyor dedi. Da Vinci de kullanabilseydi dünya çok farklı bir yer olurdu Dassault Systemes in PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) Forumu İstanbul da gerçekleştirildi. Forumun açılış konuşmasını yapan Dassault Systemes Türkiye Satış Müdürü Burak Süsoy, yeni zamanlar için sürdürülebilir inovasyon konulu forumda, inovasyonun dünyada hangi seviyelere ulaştığını gösteren başarı öykülerinin anlatıldığını söyleyerek, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yenilikçilerinden biri olarak tanımladığı Leonardo Da Vinci ye de göndermelerde bulundu. Burak Süsoy, Da Vinci nin ünlü eskiz defterlerini anımsatarak, Da Vinci eğer Dassault Systemes in geliştirdiği sanal tasarım çözümü CATIA yı kullanabilseydi dünya çok farklı bir yer olurdu dedi. Tasarımda her evrenin yaşayan bir döngü olduğuna dikkat çeken Süsoy, Dassault Systemes in sektörlere stratejik avantajlar sağladığına işaret etti. ocak 10 9

10 HABER LOTUSPHERE 2010 IBM, Lotus markasının her yıl gerçekleştirdiği Lotusphere Konferansı Amerika nın Florida eyaleti Orlando kentinde bu yıl 17. kez düzenlenecek. İş süreçlerini geliştirmede, işbirliği yazılımları ve çözümlerinin önemini bilen bütün bilişim uzmanları ile hiçbir yerde bulunmayacak en son bilgiler Lotusphere 2010 da paylaşılacak. Konferansta, Lotus markasının yenilikleri ve yazılımlarının tanıtımının yanı sıra içinden geçtiğimiz döneme ışık tutacak projeksiyonların yer aldığı sunumlar da gerçekleştirilecek. Geleneksel olarak Walt Disney World de gerçekleştirilen Konferans, 4 gün sürecek. Dünyanın ilk 4G/LTE şebekesi Stockholm da kullanıma geçti TeliaSonera'nın Stockholm de sunduğu ticari mobil genişbant şebekesi dünyanın en hızlı ve en büyük ağı oldu. Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi olan LTE, büyük miktarlardaki verileri en az maliyetli ve enerji tasarrufu sağlayarak aktarmak, frekans bandının kullanımını optimize etmek ve havada fibere yakın bir iletişim hızı sunmak için tasarlandı. Gecikme sürelerindeki azalmayla kullanıcılar artık HD video ve ağ oyunları gibi tüm çevrimiçi servislerden zahmetsizce yararlanabiliyor. Ericsson Başkanı ve CEO su Carl-Henric Svanberg, konuyla ilgili olarak, Mobil genişbant alanında yeni bir dönem başladı. 4G adı da verilen LTE teknolojisiyle mobil genişbant deneyimi eşsiz seviyelere taşınıyor. LTE hızı, genişbant erişiminde tam anlamıyla rahat bir erişim olanağı sağlıyor," dedi. Research In Motion un 3. Çeyrek sonuçlarını açıkladı BlackBerry akıllı telefonlarının geliştirici ve üreticisi Research In Motion Limited (RIM) (Nasdaq: RIMM; TSX: RIM), 28 Kasım 2009 da sona eren 2010 mali yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, RIM in üçüncü çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 41 lik artışla 2,78 milyar dolardan 3,92 milyar dolara yükseldi. Çeyrek dönem gelir dağılımının yaklaşık yüzde 82 sini cihazlar, yüzde 14 ünü servisler, yüzde 2 sini yazılım, yüzde 2 sini de diğer gelirler oluşturuyor. Üçüncü çeyrekte, 75 milyonuncu BlackBerry akıllı telefonu da dahil olmak üzere toplam 10.1 milyon cihaz sevkiyatı gerçekleştiren RIM, yaklaşık 4.4 milyon yeni net BlackBerry kullanıcısı kazandı. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle RIM in toplam BlackBerry kullanıcı sayısı 36 milyona ulaştı. 10 ocak 10

11 Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğüne Tamer Özmen atandı Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğüne Tamer Özmen atandı. Tamer Özmen göreve Şubat 2010 da başlayacak. Orange da İnternet Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Londra da çalışan ve Orange a katılmadan önce Londra da yerel arama motoru, İnternet reklamcılığı hizmetleri sunan TouchLocal firmasının kurucusu ve CEO su olarak görev yapan Tamer Özmen daha önce de Türkiye de DOL un CEO luk görevinde bulundu. Microsoft Türkiye Genel Müdürü olması ile ilgili Tamer Özmen şunları söyledi: Dünyanın en önemli şirketlerden biri olan Microsoft a ve bilhassa Türkiye de çok güçlü bir ekibe sahip olan Microsoft Türkiye ailesine katılmaktan çok mutluyum. Türkiye gibi genç nüfusa sahip, dinamik, çalışkan ve diğer ülkelere göre çok daha hızlı büyüyen bir ülkede tekrar görev yapmak ve sektörde saygın bir konuma sahip olan ekiple beraber çıtayı daha da yukarı taşımak için büyük heyecan duyuyorum. HP den yüksek performanslı veri merkezleri HP, müşterilerine teknoloji yatırımlarını kısa sürede artı değere dönüştüren ve gelecekte hızlı büyümenin temellerini atan veri merkezleri sunuyor. HP sunucuları, depolama sistemleri, yazılımlar ve ağ donanımları performansı artırıyor, işletmelerin inovasyon çalışmalarına hız kazandırarak işletim harcamalarını azaltıyor. HP ProLiant G6 Blade sunucuları, Web 2.0 Cloud desteğiyle yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemleri kullanıyor. HP ProLiant G6 Blade, Haziran ayında kullanıma sunulan ve müşterilerin sahip olma maliyetlerini düşürerek veri merkezi kapasitesini artırmak için tasarlanan (ExSO) ürün grubunun yeni bir üyesi. Düşük maliyet, güvenilirlik ve tasarruf avantajlarına sahip ExSO ürün grubu, ihtiyaca göre atanan sistem kaynakları sayesinde ölçeklenebilen verimli, güçlü ve yüksek performanslı veri merkezlerine gereksinim duyan müşteriler için geliştirildi. HP, ExSO ürün grubuyla enerji kullanımını azaltan, maliyetleri düşüren ve teknoloji yatırımlarına artı değer katan yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor. Alcatel-Lucent tan Etisalat a IP iletişimi Birleşik Arap Emirlikleri nin telekomünikasyon servis sağlayıcısı Etisalat, ülke genelindeki büroları için Alcatel-Lucent ın IP iletişim çözümlerini seçti. Proje, Alcatel-Lucent ın Körfez bölgesindeki iş ortağı Al-Futtaim Grubu tarafından yürütülecek. Anlaşma kapsamında, tüm Etisalat bürolarında VoIP (IP üzerinden ses iletimi), LAN (yerel alan ağı), VPN (sanal özel ağ) ve sesli iletişim çözümlerini içeren bir yapı kurulacak. Alcatel-Lucent IP iletişimi platformuna dayanan proje, Etisalat çalışanlarına hızlı ve aksaksız iletişim kurma imkanı verecek. IP ağ çözümü, hızlı ve tümleşik iletişim sunmak üzere geliştirilen Alcatel-Lucent OmniPCX platformuna dayanıyor. Bu kapsamda, mesajlaşma, video, tek numara kullanımı gibi çok çeşitli hizmetler sunuluyor. ocak 10 11

12 HABER INDEX, Dell Türkiye nin yeni iş ortağı oldu Fujitsu dan hodri meydan! Intel bazlı PRIMERGY sunucuları ile Fujitsu, Avrupa genelinde düzenlediği bir etkinliği bu kez İstanbul da gerçekleştirdi. Insight Competition adıyla ve Avrupa nın bağımsız eğitim kurumlarından Synecon un desteği ile düzenlenen etkinlik süresince bilinen üreticilerin son teknoloji sunucu ve veri depolama ürünleri gerçek ortamlarında ayrıntılı analiz ediliyor. Kule (tower), raf (rack) ve blade sunucular ile veri depolama cihazlarının tarafsız bir gözle değerlendirildiği Insight Competition, izleyici katılımıyla yapıldı. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda Fujitsu her üç sunucu klasmanında da yüksek not alarak diğer markalar arasında öne çıkarken, veri depolamada ise üstünlüğünü gözler önüne koydu. Dell Türkiye tüketici ürün portfoyünün dağıtımı konusunda Indeks ile sözleşme imzaladı. Yapılan sözleşme dogrultusunda Aralık 2009 tarihi itibariyle, Indeks, Dell Türkiye genelinde 81 ilde bayi ve perakende kanalına satılan tüketici ürünlerinin dağıtıcısı konumuna geldi. Index in Dell ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını belirten Dell Türkiye Tüketiciden Sorumlu Ülke Lideri Gülfem Çakmakçı Tüketici ürün potföyümüzde bulunan dizüstü ve masaüstü bilgisayarların dağıtımında Index ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Dell olarak satış ağımızın genişlemesinden ve dolayısıyla da daha fazla tüketiciye ulaşmaktan memnunuz dedi. Çakmakçı ayrıca, Index ile yapılan anlaşmanın özellikle tüketici pazarında güçlenme stratejilerinin bir parçası ve büyüme hedeflerine yönelik önemli bir hamle olduğunu da ekledi. Best Buy Türkiye de Best Buy, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin, Meksika ve Avrupa daki operasyonlarından sonra Avrupa daki ilk mağazasını İzmir de açtı. Best Buy, teknolojiyi kolay ve anlaşılır şekilde müşterilerine anlatarak Türkiye de teknoloji alışverişinin yüzünü değiştirmeyi hedefliyor. İzmir deki açılış öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek mağazayı gezdiren Best Buy Türkiye Ülke Başkanı Ruşen Kopmaz, Müşterilerimize en yeni teknolojileri kolay ve anlaşılır bir biçimde anlatmak için mağazamızda interaktif deneyim alanları oluşturduk. En büyük farkımız ve gücümüz olan Mavi Tişörtlü çalışanlarımız, herkesin deneyebileceği ürünlerin bulunduğu interaktif deneyim alanlarında müşterilerimize vaat ettiğimiz alışveriş deneyimini yaşatacak dedi. 12 ocak 10

13

14 HABER Oracle, Adalet Bakanlığı nın UYAP Projesine Çevre Ödülü Verdi Oracle, dünya çapında düzenlediği En İyi Çevreci Dönüşüm Ödülleri ne (Enable Eco-Enterprise Awards) Türkiye den Adalet Bakanlığı nın Ulusal Yargı Ağı Projesi ni (UYAP) layık gördü. Çevresel açıdan öncü girişimler gerçekleştiren kurumlara verilen bu ödül, Oracle ın her yıl San Francisco da düzenlediği organizasyonu Open World 2009 da düzenlenen törende Adalet Bakanlığı ve projenin sistem entegratörü Havelsan yetkililerine teslim edildi. Bu ödül, doğanın korunmasına en iyi katkı sağlayan, geniş bir endüstri yelpazesinden, dünya çapında sadece 15 kuruma veriliyor. Superonlıne, BOTAŞ boru hatlarıyla fiber altyapısını 2,5 katına çıkarıyor Superonline, BOTAŞ ın fiber optik altyapısının kiraya verilmesi için açtığı ihaleyi 20 milyon 900 bin Avro luk teklifiyle kazandı. 2 ayrı etap şeklinde düzenlenen ihaleye katılan Superonline, kapalı zarf açık artırma usulüyle verdiği teklif karşılığında BOTAŞ ın güzergâhını 15 yıl süreyle kiraladı. Konuya ilişkin sözleşme 24 Aralık 2009 tarihinde Ankara da BOTAŞ yetkilileri ile Superonline Genel Müdürü Murat Erkan arasında imzalandı. Ankara da düzenlenen imza töreninin ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye nin coğrafi konumu gereği telekomünikasyonda stratejik öneme sahip bir bölgede bulunduğunu belirtti. Erkan, Superonline olarak yurdun dört bir yanını fiber ağlarla örerek Türkiye yi global iletişim ağının bir kavşak noktası yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımımızla Türkiye nin en büyük fiber optik altyapısına sahip alternatif telekom operatörü olarak yüzyıllardır üzerinde bulunduğumuz İpek Yolu nu Fiber Yolu haline getirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz dedi. Viewsonic in değişen yüzü ViewSonic, yeni görsel bilgisayar ürün gamı, verimliliği, mobiliteyi, ulaşılabilirliği arttıracak ve daha az yer kaplayacak ürün gamını kullanıcıların beğeniisne sundu. Bu yeni yelpazede Viewbook Netbook ve dizüstü bilgisayar serisi, hepsi bir arada VPC serisi, ultra küçük PC Mini serisi ve medya oynatıcılar yer alıyor. Türkiye Ülke Müdürü Hasan Koçyiğit yaptığı açıklamada; Viewsonic olarak müşterilerimizin yaşam tarzlarına uygun yeni ürün gamımızı sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. 20 yılı aşkın bir süredir görüntü teknolojilerindeki deneyimimiz ve güçlü dağıtım ağı ortaklarımızla bu talebi karşılıyoruz ve güçlü kombinasyonlarıyla mükemmel kalitedeki Viewsonic ürünlerini uygun iyatlarla müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz dedi. 14 ocak 10

15 Turkcell den işsiz gençlere eğitim ve iş imkanı Turkcell; İnsana Yatırım vizyonundan yola çıkarak, sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla İŞKUR işbirliği ile yeni bir eğitim projesine başladı. TURKCELL in öncülük edeceği proje kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Diyarbakır da yaşayan, İŞKUR a kayıtlı, yaşları arasındaki adaylar arasından seçilecek kişilere üniversitelerle birlikte eğitimler verilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir de başvurular sonucu seçilecek 500 kişiye İstanbul ve Ege Üniversitesi ve Turkcell Akademi Eğitmenleri tarafından perakende, pazarlama, satış, hizmet ve teknoloji konularında sınıf içi, e-learning ve uygulamalı olarak 154 saatlik eğitim verilecek da video konferansa olan talep arttı Probil Genel Müdürü Esra Öztezcan, 2009 yılında video konferans çözümlerine yönelik talebin arttığını ifade etti. Video konferansın farklı lokasyonlardaki çalışanları sesli ve görüntülü olarak bir araya getirerek özellikle kurumlar için hız ve tasarruf sağladığına dikkat çeken Öztezcan, geçmişte sadece büyük ölçekli işletmelerde kullanılan çözümlerin artık farklı sektörlere yayıldığına dikkat çekti. Video konferans pazarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de hızlı gelişim gösterdiğine dikkat çeken Esra Öztezcan şunları söyledi: Video konferans çözüm maliyetleri talep edilen hizmetin niteliğine göre 2100 Dolar dan başlayıp 20 bin Dolar ve üzerinde olabiliyor. Yatırımın geri dönüşleri ise 3 aya kadar düşebiliyor. Sahibinden Güneydoğu Anadolu yu e-ticaretle buluşturuyor Sahibinden, Adana ofisi sayesinde; Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Antakya, İçel, İskenderun, Niğde, Malatya ve civar illerdeki üyelerine daha hızlı ulaşmayı ve bu bölgede bulunan kurumsal üyelerine vermiş olduğu hizmetin kalitesini artırmayı planlıyor. Her ay bu bölgeden yaklaşık 2,5 milyon kez ziyaret edilen Sahibinden, yeni ofisinin hizmete başlaması ile birlikte bu rakamın daha da yükseleceğine inanıyor. Ayrıca sunduğu hizmetler ile Adana da ticaretle uğraşan firmaların yaptığı ihracat rakamlarını da artırmayı hedefliyor. ocak 10 15

16 HABER Servus Demo Merkezi hizmete girdi Sun Microsystems ın Türkiye deki stratejik iş ortaklarından Servus, müşterilerine Sun teknolojilerini daha iyi ve yakından anlatmak, bu teknolojileri satın almadan önce deneme şansı sunmak amacıyla bir demo merkezi kurdu. Yeni demo merkezi ile Servus, kurumların teknolojik altyapılarını yenileme aşamasında kendi ortamlarına benzer simülasyon ortamlarına duyduğu ihtiyaca yanıt vermeyi, yüzlerce makinanın tek cihazda konsolidasyonu, karmaşık replikasyon süreçlerinin OpenStorage gibi bir ürünle tek tıkla çözümlenmesi gibi konuları birebir deneyerek görmelerini sağlamayı hedefliyor. Santa Farma, Elsys deneyiminde SAP ye geçiyor Santa Farma İlaç, uluslararası rekabetteki konumunu, Elsys danışmanlığında hayata geçirilecek SAP projesi ile güçlendirmeyi hedefliyor. İş süreçlerinin SAP uygulamaları ile entegre edileceği proje, ilaç sektöründe yer alan Santa Farma'nın maliyet izlenilebilirliği, iş süreçlerinin standardize edilmesi ve hammadde temininden üretim aşamasına kadar tüm süreçlerin denetim altında tutulması hedeflerini destekleyecek. Proje ile finans, satış, dağıtım, üretim ve kalite ana başlıkları altında pekçok farklı modül devreye alınacak. Raporların hızla oluşturulması ile karar alma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanan projenin, 2010 itibariyle canlı kullanıma geçirilmesi planlanıyor. Yeni BlackBerry Curve 8520 Vodafone ile Türkiye de BlackBerry Curve 8520 akıllı telefon sınırsız internet ve e-posta kullanımıyla beraber çok özel iyatlarla Türkiye de Vodafone Cep Merkezleri nde satışa sunuldu. BlackBerry Curve 8520 modeline, 12, 18 veya 24 ay boyunca kullanma taahhüdü veren faturalı bireysel ve kurumsal aboneler, 49 TL den başlayan iyatlarla sınırsız internet ve e-posta kullanımı ile birlikte sahip olabiliyorlar. 16 ocak 10

17 Windows. S n rs z Yaflam. ASUS, Windows ürününü önerir. Olanaklar UnLimited Unlimited Performans Intel Core 2 Duo ifllemci Unlimited Mobilite 1 inç ten daha ince tasar m Yeni Asus UL Serisi Intel Core 2 Duo SU7300 ifllemcisi sayesinde çoklu ifllemlerde sistem dengesi sa larken, çevrimiçi ve çevrimd fl video görüntülerinde inan lmaz bir performans sergiliyor. Asus UL50Vg, Nvidia GeForce G210M ekran kart ve Windows 7 Home Premium iflletim sistemi ile size tam donan ml mobil e lence sunuyor. 1 inçten ince yap s n n içinde, ihtiyaca göre enerji tasarrufu veya süper performans moduna geçen benzersiz Graphix Boost özelli ini de bar nd r yor. * Sistem konfigürasyonu ve modeller, önceden haber vermeksizin de ifltirilebilir. Intel, Intel Logo, Intel Inside, Centrino ve Centrino Inside, Intel'in ABD ve di er ülkelerdeki tescilli markalar d r. Intel ifllemci özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen adresine t klay n z. 128GB belle e kadar yüksek h zl bilgisayar kullan m Maksimum verimlilik için %40* daha h zl önyükleme Patch Guard ve Data Execution Prevention (DEP) ile güvenlik * Sistem yap land rmas na ve kullan m flartlar na ba l d r.

18 HABER Vodafone Türkiye, Borusan Telekom u bünyesine katıyor Vodafone Türkiye, 3000 kurumsal müşterisi bulunan Borusan Telekom u satın almak üzere Borusan Holding ile anlaştı. Vodafone Türkiye, bu satın alma kararı ile kurumsal iletişim pazarındaki konumunu kuvvetlendirmeye yönelik stratejik bir adım atıyor. Satın alma işlemi, ilgili resmi kurumların onayından sonra tamamlanacak yılından bu yana kurumsal müşterilere sabit iletişim hizmetleri veren Borusan Telekom, 2004 yılında A Tipi Lisansı alarak Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri sunmaya başladı dan beri sabit ses hizmetlerini de sağlayan Borusan Telekom un, 31 Aralık 2008 itibariyle geliri 70 milyon Amerikan doları olarak belirtiliyor. Borusan Telekom un ayrıca iber optik ağ altyapısı da bulunuyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ve Borusan Holding CEO su Agah Uğur un katılımıyla gerçekleştirilen satış sözleşmesi imza töreninde bir konuşma yapan Serpil Timuray, Vodafone Türkiye olarak faaliyete başladıkları 2006 yılından bu yana önemli yatırımlar yaptıklarını ve iletişim pazarında güçlü bir oyuncu olma hede iyle yatırımlarına devam ettiklerini belirtti. Timuray, Bu satın alma kararımız, Vodafone Türkiye nin müşterilerimizin güvenilir iletişim ortağı olma vizyonumuz doğrultusunda yaptığımız uzun dönemli yatırımlarımızdan ve girişimlerimizden biridir. Kurumsal müşterilerimize, ses ve veriyi kapsayan tüm iletişim ihtiyaçlarını mobil ve sabit iletişim teknolojiler ile birlikte karşılayan tek çözüm ortağı olma stratejimizle uyumlu bir adımdır. Borusan Telekom un sahip olduğu iber optik ağı altyapısı ve altyapı kurma deneyimleri de özellikle veri hizmetlerimize büyük değer katacaktır. dedi. 18 ocak 10

geleceğimize yön verecek uygulamalar

geleceğimize yön verecek uygulamalar DEV EKRANLI AKILLI TELEFONLAR İŞ DÜNYASININ HİZMETİNDE www.itadvisor.com.tr KASIM 2013 SAYI 48 Ahmet Akkök Arneca Genel Müdürü Kerem Turgay Arneca Ar-Ge Lideri geleceğimize yön verecek uygulamalar BüyükşehirleriN

Detaylı

VERİ DEPOLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ

VERİ DEPOLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 0101010 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Detaylı

GÜÇLENEN KOBİ LER YENİ NESİL AĞ TEKNOLOJİLERİYLE GELECEĞİMİZE YÖN VERECEK CİHAZLAR SUNUCULAR KÜÇÜK İŞLETMELERİN BULUT BİLİŞİM MACERASI

GÜÇLENEN KOBİ LER YENİ NESİL AĞ TEKNOLOJİLERİYLE GELECEĞİMİZE YÖN VERECEK CİHAZLAR SUNUCULAR KÜÇÜK İŞLETMELERİN BULUT BİLİŞİM MACERASI GELECEĞİMİZE YÖN VERECEK CİHAZLAR SUNUCULAR IT ADVISOR www.itadvisor.com.tr TEMMUZ 2013 SAYI 44 www.itadvisor.com.tr YENİ NESİL AĞ TEKNOLOJİLERİYLE GÜÇLENEN KOBİ LER Ali Dinçer TPlink, Ülke Müdür Yardımcısı

Detaylı

Bankacılıkta Fiziksel Dönem Geride Kalıyor

Bankacılıkta Fiziksel Dönem Geride Kalıyor teknoloji dünyasının kalbi ıfa 2014 te attı ÖZEL DOSYA MüştEri ve FirMA ArASınDAki köprü: ÇAğrı MErkEZLEri Bankacılıkta Fiziksel Dönem Geride Kalıyor Kamu alanı Dijitalleşiyor bulut hizmetlerinde GüvenliK

Detaylı

türkiye nin internet haritası

türkiye nin internet haritası KOBİLER İÇİN AĞ ÇÖZÜMLERİ REHBERİ www.itadvisor.com.tr HAZİRAN 2014 SAYI 55 türkiye nin internet haritası Hayatımızın temeline oturan internet olgusu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişiyor.

Detaylı

TEKNOLOJİ DÜNYASINI DEĞİŞTİREN YATIRIMLAR

TEKNOLOJİ DÜNYASINI DEĞİŞTİREN YATIRIMLAR TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK KARŞI KARŞIYA IT ADVISOR www.itadvisor.com.tr HAZİRAN 2011 SAYI 19 AVRUPALI KOBİ LER BULUTU BENİMSEDİ TEKNOLOJİ DÜNYASINI DEĞİŞTİREN YATIRIMLAR www.itadvisor.com.tr STEVE BALLMER

Detaylı

Türkİye de Bulut Bİlİşİm

Türkİye de Bulut Bİlİşİm EKONOMİ IT YE EMANET IT ADVISOR www.itadvisor.com.tr AĞUSTOS 2012 SAYI 33 Türkİye de www.itadvisor.com.tr Bulut Bİlİşİm AĞUŞTOS 2012 SAYI 33 MOBİL UYGULAMALAR İŞ DÜNYASINDA SAĞLIKTA E-REÇETE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Detaylı

Kurumsalda Mobil Cihazların Önemi

Kurumsalda Mobil Cihazların Önemi YÖNETİCİNİZİ DEĞİŞTİRMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN ÖZEL HABER ORACLE OPEN WORLD 2014 Kurumsalda Mobil Cihazların Önemi EBOLA NIN ÇÖZÜMÜ BÜYÜK VERI OLABILIR MI? ŞIRKETLER 2015 TE IT YATIRIMLARINI ARTIRACAK E-TICARETE

Detaylı

Finans sektörü yeni anlamını ve misyonunu buluyor

Finans sektörü yeni anlamını ve misyonunu buluyor Nisan 2015 ÖZEL EK Finans sektörü yeni anlamını ve misyonunu buluyor Mobil ödeme alışkanlığı hızla yaygınlaşacak Yeniliklerin sonu ve sınırı yok Müşteri, bankayı cebinde taşımayı sevdi Büyük veri nereye

Detaylı

SAP TÜRKİYE NİN 10.YILI

SAP TÜRKİYE NİN 10.YILI Sayı 1/Ekim 2011. SAP TÜRKİYE NİN 10.YILI Başarılı bir 10 yılı geride bırakan SAP Türkiye, gelecek 10 yıla hazır SAP FORUM 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Şimdi işletmeler için mobilite zamanı... HANA ile dönüşüme

Detaylı

Tüm İhTİyaçlara Tek çözüm

Tüm İhTİyaçlara Tek çözüm İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI IT ADVISOR www.itadvisor.com.tr EKİM 2013 SAYI 47 Tüm İhTİyaçlara Tek çözüm Ergin Öztürk IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı www.itadvisor.com.tr

Detaylı

Sağlık Sektörü Dijitalleşiyor

Sağlık Sektörü Dijitalleşiyor Dünyayı akıllı Şehirler kurtaracak ÖZEL DOSYA PAZARLAMACILARIN GÖZÜ KULAĞI CEBİMİZDE Sağlık Sektörü Dijitalleşiyor ARAÇ İÇİ TEKNOLOJİLER KURUMSAL PAZARDA ANDROİD GÜVENLİ Mİ? SANALLAȘTIRMA VE VMWARE 3 BOYUTLU

Detaylı

HEMEN ŞİMDİ! İNOVASYON, TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEN NOTLAR E-TİCARET, PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SON GELİŞMELER FARUK ECZACIBAŞI İLE İNOVASYON ÜZERİNE

HEMEN ŞİMDİ! İNOVASYON, TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEN NOTLAR E-TİCARET, PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SON GELİŞMELER FARUK ECZACIBAŞI İLE İNOVASYON ÜZERİNE SAYI 7 / 2013 İNOVASYON, HEMEN ŞİMDİ! TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEN NOTLAR E-TİCARET, PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SON GELİŞMELER FARUK ECZACIBAŞI İLE İNOVASYON ÜZERİNE ... ÖNSÖZ İnovasyon Bugün! İnovasyon artık

Detaylı

MOBİLİTE REKABETTE YENİ FIRSAT: SAP TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

MOBİLİTE REKABETTE YENİ FIRSAT: SAP TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ SAYI 4 / 2012 REKABETTE YENİ FIRSAT: MOBİLİTE TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ İLE DAHA VERİMLİ VE YENİLİKÇİ KURUMLAR BAŞARI ÖYKÜSÜ: ŞİŞECAM'DA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ AKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TURGUT GÜNEY:

Detaylı

ISSN1303-6300. Merhaba,

ISSN1303-6300. Merhaba, ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MAYIS 2006 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Yayın Kurulu Başkanı Önder ÖZDEMİR Yayın Koordinatörü Aslı Evren ÖZBAY (TBD

Detaylı

VERİ MERKEZLERİ NE ALEMDE? TÜRKİYE DE. Kurumsal Çözümler Rehberi 2015 geliyor. IT profesyonellerinin tatilde olmazsa olmazları

VERİ MERKEZLERİ NE ALEMDE? TÜRKİYE DE. Kurumsal Çözümler Rehberi 2015 geliyor. IT profesyonellerinin tatilde olmazsa olmazları ISSN: 2148-8061 www.techinside.com Haberde Analiz SAYI 12 AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE DE VERİ MERKEZLERİ NE ALEMDE? 3 Kurumsal Çözümler Rehberi 2015 geliyor Uzaktan çalışmanın işletmelere sağladığı faydalar IT

Detaylı

DIJITAL BELGE VE ELEKTRONIK UYGULAMALAR ZAMAN VE MALIYET TASARRUFU SAĞLIYOR 4. E-TICARET KONFERANSI NDA SOSYAL MEDYA KONUŞULDU GELENEKSEL

DIJITAL BELGE VE ELEKTRONIK UYGULAMALAR ZAMAN VE MALIYET TASARRUFU SAĞLIYOR 4. E-TICARET KONFERANSI NDA SOSYAL MEDYA KONUŞULDU GELENEKSEL TÜRKİYE NİN E-TİCARET REFERANSI HAZİRAN - TEMMUZ 2015 - SAYI 14 - ÜCRETSİZDİR 4. E-TICARET KONFERANSI NDA SOSYAL MEDYA KONUŞULDU GELENEKSEL LOJİSTİKTEN E-LOJİSTİK E DIJITAL BELGE VE ELEKTRONIK UYGULAMALAR

Detaylı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM FIRSATINI KAÇIRMAYIN

DİJİTAL DÖNÜŞÜM FIRSATINI KAÇIRMAYIN KAPAK_EKO_girisim_HAZIRAN.qxp:EKO_girisim_kapakKOBI 6/5/15 6:39 PM Page 1 DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 17 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI... EKONOMİST DERGİSİNİN PARASIZ EKİDİR. DİJİTAL DÖNÜŞÜM FIRSATINI KAÇIRMAYIN Dijital

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Güle güle 2014,

Detaylı

ANALİTİĞİ Haberde Analiz SAYI 9 MAYIS 2015

ANALİTİĞİ Haberde Analiz SAYI 9 MAYIS 2015 ANALİTİĞİ Haberde Analiz SAYI 9 MAYIS 2015 5G İŞ VERİ KALİTESİ UZAY HUKUKU İŞ ZEKASI GİRİŞİM SERMAYESİ İŞ ANALİSTİ ISSN: 2148-8061 www.techinside.com BÜYÜK VERİ ENDÜSTRİ 4.0 3 Girişim sermayesi 2015 e

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Alternatif Ödeme

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

Türkiye Operasyonel Kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 10 Milyar TL'yi aştı. Günlük araç kiralama hayatlarımızı değiştiriyor

Türkiye Operasyonel Kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 10 Milyar TL'yi aştı. Günlük araç kiralama hayatlarımızı değiştiriyor TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI MAYIS-HAZİRAN 2014 SAYI: 74 Kazan-Kazan prensibiyle hareket ediyoruz Önder GÖKER Hyundai Assan Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası ndan sorumlu Genel Müdürü

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Büyük Veri Casper

Detaylı

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68 İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz 6 Stratejik Hedeflerimiz 7 Bank Audi Grubu Hakkında 8 Ana Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Yapısı 9 Banka Bilgileri 10

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını Sayfa 1 SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Siemens Türkiye ye top+ ödülü CEO Stratejik bir planlama ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olan projeler, Siemens için

Detaylı

retorik kelebeğin fırtınası 3 yaşındayız... Geri zekalı zenginlerin ülkesi... Göğüs gösteren çorap reklamı! marketing europe & anatolia

retorik kelebeğin fırtınası 3 yaşındayız... Geri zekalı zenginlerin ülkesi... Göğüs gösteren çorap reklamı! marketing europe & anatolia marketing europe & anatolia Tarih: Kasım 2014 Sayı: 35 retorik Geri zekalı zenginlerin ülkesi... kelebeğin fırtınası Göğüs gösteren çorap reklamı! 3 yaşındayız... İçindekiler Sayı: 35 Tarih: Kasım 2014

Detaylı