ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI"

Transkript

1 ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI Mustafa Tanı 1, Kemal Selçuk Öüt 2 SUMMARY In this study initially; small, middle, and big size city concepts are explained and the status of Turkish cities are determined in this context. Secondly, the development of urban public transportation parallel to city development is given theoretically, and city population-urban public transportation relation is examined. At the next step, after the explanation of the properties of urban public transportation modes, their comparisons are made according to several criteria. Moreover, the comparison concept is discussed. Finally, some advices are given to determine urban public transportation system for middle size cities. ÖZET Bu çalımada ilk olarak; küçük, orta ve büyük ölçekli kent kavramları üzerinde durulmu ve bu balamda Türkiye deki kentler sınıflandırılmıtır. kinci olarak, toplu taımanın kent geliimine paralel geliimi teorik olarak verilmi ve nüfus-toplu taıma ilikisi üzerinde durulmutur. Bir sonraki aamada toplu taıma türlerinin özellikleri belirtilerek bu sistemler arasında çeitli yönlerden karılatırma yapılmıtır. Ayrıca bu aamada karılatırmada rastlanan bazı farklılıklar üzerinde durulmutur. Son bölümde ise orta ölçekli kentlerde uygulanacak toplu taıma sistemleri için yapılması gerekenler konusunda önerilere yer verilmitir. 1. GR Nüfus ve hareketliliin artması kentlerimizde motorlu/motorsuz araç yolculukları ile yaya olarak yapılacak yolculuk istemini arttırmaktadır. Bu istemlerin karılanması için gerek arazi kullanım kararlarının gereksiz yolculuklar üretmeyecek ekilde gözden geçirilip düzeltilmesi, gerekse yeni ulatırma altyapı yatırım kararlarının alınması gerekmektedir. Ancak oluan ulatırma istemi genelde; hızla üretilen, yeterli etüt ve plânları yapılmadan veya ina etmeye baladıktan sonra yanlı ve eksik olarak yapılan ulaım yatırımları ile parçacı çözümler sunulmaya çalımak eklinde karılanmaktadır. 1 Ar. Gör. TÜ, Ayazaa Yerlekesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı, Maslak, stanbul 2 Yard. Doç. Dr. TÜ, Ayazaa Yerlekesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı, Maslak stanbul 1

2 Henüz ciddî trafik sorunları bulunmayan orta büyüklükteki kentlerimiz de bu eilimden etkilenmektedir. Toplu taıma altyapı tesislerinin ina kararının, bu hizmetlerin ikame edilemeyii ve yüksek maliyetleri nedeniyle, isabetli verilmesi zorunludur. Yatırım kararının isabeti, yolculuk talebinin teknik etütlerle doru öngörülmesi ve yapılabilirlik çalımalarının olumlu çıkması yanında, seçeneklerin teknik özelliklerin ve maliyetlerinin gerçekçi bir ekilde ortaya konulması ile mümkündür. Yapılabilirlik çalımalarının en önemli ayaı toplu taıma isteminin doru belirlenmesidir. Bu istem pek çok etmenden etkilenmekle birlikte en önemli belirleyeni kentin büyüklüüdür. 2. KENT BÜYÜKLÜÜ Kent büyüklüü tanımı, kullanım amacına uygun olarak çeitli ekillerde yapılabilir: Sosyal ve kültürel gelimilik, ekonomik büyüklük, yüzölçümü büyüklüü, nüfus büyüklüü, vb.. Ulatırma yatırımları tür seçiminde etkili faktörlerden birinin yolculuk istemi olması ve bu istemin de ilgili bölgede yaayan nüfus ile olan ilikisi nedeniyle çalımada bu tanım, nüfus sayıları ölçü alınarak yapılmıtır. Ülkemizde Devlet Plânlama Tekilâtı (DPT) kenti, nüfusu ve üzerinde olan yerlemeler olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre 2000 yılı verileri ülkemiz nüfusunun % 64'ünün kentlerde yaadıını göstermektedir [1] sayılı Büyükehir Belediyesi Kanunu 4. maddesinde, belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla metre uzaklıktaki yerleim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu den fazla olan il belediyeleri, fizikî yerleim durumları ve ekonomik gelimilik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükehir belediyesine dönütürülebilir, denilmektedir [2]. Ülkemizde çeitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle büyükehir statüsü verilmi 16 kentimiz bulunmaktadır. Toplu taıma yatırım kararları kentleri ve kentlileri dorudan ilgilendirmektedir. Kent ile köyleri arasında yapılan yolculuklar, toplam yolculukların sayıca az bir kısmını içerirler ve toplu taıma yatırım kararının verilmesinde belirleyici deildir. Toplu taıma yatırımları kentin toplam nüfusu ile deil kent nüfusu ile ilikilidir. Ancak bu nüfuslar bile ulaım istemi etkileyecek doru deerler deildir. Daha doru bir ölçü, kentlerimizin merkez ilçesinin/ilçelerinin nüfusları olmalıdır yılı nüfus sayımlarına göre ülkemizde mülkî idare birimi olarak il statüsünde olan kentlerin merkez ilçesi/ilçeleri dikkate alındıında oluan nüfus büyüklük sıralaması Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1 de nüfusu e kadar olan kentler küçük ölçekli, ile arasındakiler orta ölçekli ve daha büyük nüfusa haiz kentler de büyük ölçekli kentler olarak nitelendirilmitir. Bu tanımla, merkez nüfusları den küçük olan büyükehir statüsündeki bazı kentlerimizin orta veya küçük ölçekli olarak deerlendirildii görülmektedir. Bu durumda olan kentlerimiz, 5216 sayılı kanunun anılan maddesindeki ayrıcalıklı durumda bulunan kentlerimiz olarak deerlendirilmelidir. 2

3 Tablo 1: Kentlerimiz için merkez nüfuslarına balı büyüklük tanımı (2000 yılı) Ölçek Yerleme Toplam Kent Köy Merkez Büyük Ölçekli Kentler Orta Ölçekli Kentler Küçük Ölçekli Kentler stanbul Ankara zmir Bursa Adana Gaziantep Konya Antalya Diyarbakır çel Kayseri Eskiehir anlıurfa Malatya Samsun Erzurum K.Mara Van Sakarya Denizli Elâzı Sivas Batman Balıkesir Trabzon Manisa Kırıkkale Kocaeli Adıyaman Osmaniye Kütahya Çorum Isparta Hatay Aydın Uak Aksaray Afyon Edirne Tokat Ordu Tekirda Erzincan Karaman Zonguldak

4 Küçük Ölçekli Kentler Tablo 1 devamı Karabük Siirt Kırehir Bolu Giresun Arı Kars Rize Nide Çanakkale Amasya Yozgat Kilis Yalova Bingöl Mu Nevehir Mardin Kastamonu Burdur Çankırı Idır Hakkâri Düzce Kırklareli ırnak Bitlis Mula Bartın Bilecik Bayburt Sinop Gümühane Tunceli Artvin Ardahan DPT, 8. Be Yıllık Kalkınma Plânı Kentiçi Ulaım Alt Komisyon Raporu [1], "Kentiçi Ulaım Türlerine likin Politikalar ve Öneriler" bölümünde sadece belli bir nüfus büyüklüün (örnein 1 milyon) üzerindeki kentlerde raylı ulaım sistemi alternatifi üzerinde durulmalı denilmektedir. Raylı sistem yatırımlarının gerçek istem öngörülerine dayanması, yatırım kararı alınırken ilk yatırım ve iletme giderleri ile yatırımın geri dönüünü içeren ekonomik etütler yapılması önerilmektedir [1]. Raylı sistemlerin finansmanının öz kaynaklarla yapılmasının pek mümkün olmadıı ve bulunacak krediler için de Hazine Müstearlıı ve DPT'nin onayı gerektii için DPT'nin bu yaklaımı göz önünde tutulmalıdır. 4

5 3. TOPLU TAIMANIN TARHSEL GELM Kentsel toplu taımanın dünyadaki geliimine bakıldıında, organize olmu ilk kentsel toplu taıma uygulamasının Fransa da Nantes ehrinde 1826 yılında baladıı görülmektedir. Kullanılan taıt Omnibus adında bir at arabasıdır. Omnibus Lâtincede halk için anlamına gelmektedir. Fransa da büyük ilgi gören bu sistem hızla Avrupa ve ABD deki kentlerde de gelimeye balamıtır. Teorik açıdan kent geliimi ile toplu taıma ilikisi incelendiinde 9 adımlık bir süreç gözlemlenmektedir: Küçük Yerleimler Adım 1: Yürüme: Küçük yerleimlerde toplu taıma hizmetlerinden söz etmek mümkün deildir. Burada en önemli ulaım türü yürümedir. Adım 2: Motorsuz ve motorlu taıtlar: Yerleim büyüdükçe yürümeden daha hızlı olan bir ulaım türüne ihtiyaç duyulur. Bu türler gelir durumuna göre sırasıyla bisiklet, motosiklet ve özel otomobildir. Bu aamada gerek özel gerekse kamu sektörünün toplu taıma hizmeti sunması için yeterli istem olumamıtır. Adım 3: lk toplu taıma geliimi: Motorlu ve motorsuz taıtları almaya ya da kullanmaya gücü yetmeyenler ulaım hizmetini satın almak eilimindedirler. Bu aamada devreye bir ara toplu türü olan taksiler girer. Küçük Kentler Adım 4: Yol aının gelimesi: Kentin gelimesiyle artan ulaım isteminin karılanabilmesi için öncelikle geni yolların, caddelerin yapılması gerekmektedir. Adım 5: Ara toplu taıma: Minibüs iletmecilii: Yapılan yeni yollar ve ulaım isteminin belli koridorlarda artması sonucu, taksilerden daha geni ve daha ucuz olan minibüs iletmeciliinin yapılması mümkün olur. Genellikle özel sektör tarafından yapılmakta olan bu ilemecilik dier toplu taıma sistemlerine göre çok esnektir. Adım 6: Otobüs ve tramvay iletmecilii: Artan ulaım istemi, minibüsten daha büyük taıtların kullanılmasını zorunlu kılar. Bu aamada gerçek anlamda bir toplu taıma sistemi olan ya otobüs, ya troleybüs ya da tramvay iletmecilikleri devreye girer. Yolcu taıma kapasiteleri açısından birbirine çok yakın olan otobüs, troleybüs ve tramvay sistemleri, gerek taıt gerekse hat yapım ve iletme maliyetleri açısından farklılıklar göstermektedir. Orta Ölçekli Kentler Adım 7: Toplu taımaya ait özel yollar: Nüfus artıına paralel artan taıt sayısı trafik tıkanıklıklarına yol açar. Bu durum, mevcut yolları kullanan toplu taıma türleri ile yapılan yolculukların sürelerinin uzamasına neden olur. Yolculuk süresindeki bu artıın zararlı etkilerini ortadan kaldırmanın en etkili yolu, toplu taıma hizmeti sunan taıtlarla dier taıt trafiinin birbirinden ayıracak yeni yolların yapılmasıdır. Adım 8: Hafif raylı sistemler ve hızlı otobüs sistemleri: Artan yolculuk istemi, mevcut geleneksel otobüs, troleybüs ya da tramvay sistemleri ile 5

6 karılanamaz duruma geldiinde mevcut iletmelerde kapasiteyi arttırıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu balamda, geleneksel otobüs sistemlerinin hızlı otobüs sistemlerine, tramvay sistemlerinin ise hafif raylı sistemlere doru bir gelime göstermeleri gerekmektedir. Büyük Kentler Adım 9: Tam korumalı yollar ve otomatik iletim sistemleri: Hafif raylı sistemlerde kapasite artımı salayabilmek için ilk yapılması gereken iletme yapılan yolların tamamen dier taıt trafiinden ayrılmasıdır. kinci olarak yapılacak uygulama, bütün sistemin tam otomatik olarak düzenlenmesidir. Bu iki özellik yalnızca metro sisteminde mevcuttur [3]. Teorik olan bu yaklaımın tüm kentlerde aynı sıra ile ilerlemesini beklemek doru deildir. Buna karılık bu sürecin yanlı ya da uygulanamaz olduunu söylemek de rasyonel bir yaklaım olmayacaktır. Popülist yaklaımlarla, kentin geliim süreci içinde gerekenli adımın deil de bir, iki adım ilersindeki uygulamanın hayata geçirilmesi gereksiz kaynak israfına neden olabilecektir. Kent nüfusu ile kentsel toplu taıma sistemlerinin uzunluu arasındaki ilikinin belirlenmesine yönelik yapılan bir çalımada [4], tramvay ve hafif raylı sistemlerin nüfusun den itibaren uygulanan bir kentsel toplu taıma sistemi olduu görülmektedir. Buna karılık, incelenen kentlerde toplu taıma sistemlerinin uzunluu ile nüfus arasında bir ilikinin olmadıı belirlenmitir. Bu durum, her kentte yapılacak toplu taıma sistemlerin, nüfusa göre deil, o kentin yapısına ve gereksiminlerine göre belirlenmesinin gerekliliini ortaya koymaktadır. 4. TOPLU TAIMA TÜRLER Kentsel toplu taıma türleri, kapasitelerine göre 3 ana balık altında toplanabilir: 1. Düük Kapasiteli Türler: Ara Toplu Taıma. Taksi Telefonla taıt çaırma Minibüs, dolmu 2. Orta Kapasiteli Türler: Yüzeysel Taıma Otobüs Troleybüs Tramvay 3. Yüksek Kapasiteli Türler: Hızlı Taıma Hızlı otobüs sistemleri Hafif raylı sistemler Metro Banliyö trenleri [3] 4.1. Düük Kapasiteli Türler: Ara Toplu Taıma 6

7 Düük kapasiteli ancak yüksek ücretli türlerden taksi ve telefon ile taıt çaırma sistemleri orta-üst gelir grubuna yönelik ulatırma türleri iken; minibüs ve dolmu iletmecilii alt-orta gelir grubuna yönelik bir ulatırma türüdür. Minibüs ve dolmu iletmecilii yalnızca gelimekte olan ülkelerde görülmektedir. Gelimi ülkelerde böyle bir ara toplu taıma örnei mevcut deildir. Bunun en önemli nedeni minibüs ve dolmu iletmeciliinin çounlukla özel sektör tarafından yapılması, baka bir deyile, yerel yönetimlere bir yük getirmemesidir. Buna karılık bu sistem, konfor ve güvenirlilik açısından otobüs iletmeciliinin çok gerisindedir Orta Kapasiteli Türler: Yüzeysel Taıma Otobüs, troleybüs ve tramvay yaklaık aynı taıma kapasitelerine haiz toplu taıma türleridir. Troleybüs iletmecilii dünyada 1970 lerden sonra giderek azalmaktadır. Tramvay sistemi, yatırım maliyetinin yüksek olması nedeniyle son yıllarda tartıma konusu olan bir sistem haline gelmitir. Genel görü bu toplu taıma türünün önümüzdeki 20 yıl içinde tamamen ortadan kalkacaı yönündedir. Bugün dünyadaki toplam 348 troleybüs iletmesinin yalnızca %20 sine yakın bir kesimi gelimi ülke kentlerindedir [5]. Troleybüs ve tramvayın otobüs karısındaki üstünlüklerinden biri olan elektrik enerjisi ile çalıması ve bu enerji türünün çevreyi kirletici etkisinin çok az olması, otobüslerdeki alternatif yakıt arayıları ve bu konudaki gelimeler karısından eski önemini yitirmi durumdadır. Yine tramvay iletmesinin üstünlükleri arasında sayılan mevcut hattın daha sonra hafif raylı sistem hattına çevrilmesinin kolaylıı, hızlı otobüs iletmeciliinin ortaya çıkmasıyla eskisi kadar önemli görülmemektedir Yüksek Kapasiteli Türler: Hızlı Taıma Son senedir ortaya çıkan ve otobüs iletmeciliinde kapasiteyi arttırıcı önlemlerle gündeme gelen hızlı otobüs sistemleri günümüzde, kapasite açısından hafif raylı sistemlerle boy ölçüür duruma gelmitir. Bu gelime, hafif raylı sistemlerin eski popülaritesinin kaybolmasına neden olmutur. Toplu taımacılıkta varılacak son nokta ise tartımasız metro sistemidir. Ancak her durumda metronun en iyi sistem olduunu söylemek, yatırım maliyetinin yükseklii açısından doru deildir. 5. TOPLU TAIMA TÜRLERNN KARILATIRILMASI Toplu taıma türlerinin karılatırılması farklı yönlerden yapılabilir. Öncelikle her toplu taıma sisteminin hem zayıf hem de güçlü yanlarının olduu unutulmamalıdır. Öte yandan mevcut literatürde yapılan karılatırmalarda, ele alınan herhangi bir ölçüt için toplu taıma türlerinin çok farklı sınır deerleri olduu, hatta birbiriyle çelien durumlara rastlandıı gözlenmektedir. Örnein saatlik yolcu kapasitesi bakımından kimi kaynaklar hafif raylı sistemleri hızlı otobüs iletmeciliinden çok önde gösterirken bazı kaynaklarda bu durum tam tersine yer almaktadır. Bu farklılık kimi zaman belli bir türün öne çıkartılması için yanlı, baka bir deyile, kasıtlı olarak yapılmaktadır. Kimi zaman ise bu farklılama, türleri temsil eden örneklerin performanslarından kaynaklanmaktadır. Özellikle hafif raylı sistemleri metro sistemlerinden ayırmak kolay 7

8 olmamakta, bu ise deerlendirmelerde farklılamalara neden olmaktadır. Ayrıca, aynı özelliklere sahip toplu taıma sistemlerinin, farklı kentlerdeki uygulamalarında, aynı performans deerlerini salayamadıkları görülmektedir. Bu nedenle karılatırmaların belli bir hata payını içerdii unutulmamalıdır Kapasite Yukarıda da bahsedildii gibi saatlik yolcu taıma kapasiteleri kaynaklar arasında farklılık göstermektedir. Bununla birlikte genel yaklaım, yolcu taıma kapasitelerinin: Minibüs sistemlerinin yolcu/saat/yön Otobüs, troleybüs ve tramvayın yolcu/saat/yön Hızlı otobüs sistemi ve hafif raylı sistemin yolcu/saat/yön Metro ve banliyö treninin yolcu/saat/yön olduu yönündedir [5] Yatırım Maliyeti Toplam yatırım maliyeti açısından ; otobüs iletmeleri için taıt maliyetinin %50, altyapı maliyetinin %50, hafif raylı sistemleri için taıt maliyetinin %15, altyapı maliyetinin %85, metro sistemleri için taıt maliyetinin %20, altyapı maliyetinin %80, olduu görülmektedir[5]. Normal bir otobüsün fiyatı $, körüklü bir otobüsün fiyatı $ mertebesindedir. Troleybüsler, üretici sayısının az olmasından dolayı otobüslere göre daha pahalıdır. Bir troleybüsün fiyatı yaklaık $ mertebesindedir. Buna karılık troleybüslerin otobüslere göre 1,5 kat daha uzun ömürlü olduu görülmektedir[6]. Tramvay ve hafif raylı sistem taıtlarında 4 dingilli tek ünitenin fiyatı $, 6 dingilli körüklü bir ünitenin fiyatı $ dolaylarındadır. Metro dergisinin 2000 yılında yayınlanan sayısında bir hafif raylı sistem taıtının fiyatının ortalama $ olduu belirtilmektedir. Hafif raylı sistemlerin en ucuzunun kilometre maliyeti $ dır. Genel olarak ise yüzeyden yapılan hafif raylı sistemlerin ortalama maliyeti $ $ aralıında deimektedir. Sistemin tünel ya da viyadüü içermesi durumunda kilometre maliyeti hızla artmaktadır. Genel yaklaım, tünel içinde yapılan bir raylı sistemin yüzeyde yapılana göre 10 kat daha pahalı olduudur. Metronun kilometre maliyetleri çok farklılık göstermektedir. Metronun çift ya da tek hat olması, yüzeysel ya da derin olması, tünel açma sırasında uygulanan yöntemler, kilometre maliyetinin çok geni bir aralıa yayılmasına neden olmaktadır. Günümüzde istasyonlar dahil 1 kilometre metro için öngörülen ortalama hat yatırım maliyeti $ dır. Öte yandan, Los Angeles teki Red Line hattında metronun kilometre hat maliyeti $, Hong Kong metrosunda ise $ a varmıtır[5]. Tablo 2 de Türkiye de yapılan ve yapılmakta olan kentsel raylı sistemler ve hızlı otobüs iletmeciliinin maliyetleriyle ilgili bilgiler yer almaktadır. 8

9 Tablo 2: Türkiye de yapılan ve yapılmakta olan kentsel raylı sistemler ve hızlı otobüs iletmecilii [8-24] Yatırım Toplu Maliyeti(YM)/ Adı Taıma Hat Uzunluu, km Keif Bedeli(KB)/ Türü hale Bedeli(B) stanbul Taksim- 4. Levent stanbul Aksaray- Havalimanı stanbul Zeytinburnu-Kabata stanbul Edirnekapı- Sultançiftlii stanbul Zeytinburnu-Bacılar Ankaray 1 Ankara Metrosu 1 zmir Metrosu 1. Aama Metro YM: 630 milyon $ Hafif Raylı Sistem 8 (tamamı tünel) YM: 550 milyon $ 20 Tramvay YM: 110 milyon $ 14 Tramvay Tramvay Hafif Raylı Sistem Metro Hafif Raylı Sistem KB: 35 milyon $ (2002) YM: 138 milyon $ (2007) 50 milyon YTL (2006) 548,6 milyon DM 13,3 (5,8 km tünel) Yapılabilirlik Raporu Kapasitesi/ letme Kapasitesi yolcu/gün yolcu/gün (Austos 2007) yolcu/gün yolcu/gün (Austos 2007) yolcu/gün yolcu/gün (Austos 2007) yolcu/saat/yön 5, yolcu/saat/yön 8,7 (8 km tünel) yolcu/saat/yön (1995) yolcu/saat/yön (2005) (1996) 660 milyon $ (1997) 14, yolcu/saat YM: 599,6 milyon $ (2000) 11,5 (4,2 km tünel) (2,8 km viyadük) yolcu/gün Durumu (2000) ( ) ( ) (2007) (2006) (1996) (1997) (2000) 9

10 Tablo 2'nin devamı Bursaray Hafif Raylı KB: 546 milyon DM yolcu/gün Sistem (1998) (3,3 km tünel) (2002) Eskiehir YM: 119 milyon $ 9800 yolcu/saat/yön Tramvay 15,7 Estram (2002) yolcu/gün (2007) (2004) Konya Tramvay - 18, yolcu/gün (2005) (1992) Kayseray Tramvay B: 100 milyon 17, yolcu/saat/yön na zmir Metrosu Hafif Raylı KB: 200 milyon $ 4,8 2. Aama Sistem (2001) (tamamı tünel) - na Adana Metrosu KB: 340 milyon $ Hafif Raylı 13,3 (1998) milyon Sistem (4 km tünel) $ (2001) - na Ankara Metrosu 2 Metro na Ankara Metrosu 3 Metro - 17,6 - na Antalya Tramvay KB: 120 milyon $ (2006) 11, yolcu/saat/yön hale Antalya Tramvay KB: 130 milyon 16,5 - Kredi Temini stanbul Topkapı- Küçükçekmece Hızlı Otobüs letmesi (2006) YM: 156 milyon $ (2007) + 79 milyon (100 adet otobüs) yolcu/saat/yön (2007) 10

11 5.3. letme Maliyeti letme maliyeti konusunda genel yaklaım, lâstik tekerlekli toplu taıma türlerinin iletme maliyetlerinin raylı sistemlere göre daha yüksek olduudur. Ancak burada önemli bir nokta göz ardı edilmektedir. Hesaplanan iletme maliyetleri, kapasite deerleri kullanılarak yapılmaktadır. Eer sistem kapasiteye yakın kullanılırsa raylı sistemlerin daha ekonomik olduu dorudur, aksi durumda raylı sistemlerin iletme maliyeti artmaktadır. Tablo 3 de verilen iletme maliyetleri taınan yolcu-km üzerinden hesaplanmıtır. Tablo 3: letme maliyetleri, yolcu-km baına, ABD cent (1993) [7] Özel Hafif Raylı Toplu Taıma Normal Otobüs Tramvay Sistem Metro Türü Otobüs Yolu (LRT) letme Maliyeti SONUÇ VE ÖNERLER Bugün ve gelecekte, kentlerimizde toplu taıma sistemlerine ciddî anlamda ihtiyaç olduu yadsınamaz bir gerçektir. Gerek sistem seçimi, gerekse mevcut sistemlerin daha etkin kullanılması için yetkin kiiler tarafından özenli çalımaların yapılması zorunludur. Kentsel gelimeye paralel olarak yeni toplu taıma yatırımlarının söz konusu olduu durumlarda yalnızca bir tür üzerinde durulmayıp alternatif türler için gerekli etütler yapılmalı ve yatırım kararları popülist yaklaımlarla deil, bilimsel gerçekler dorultusunda alınmalıdır. Özellikle mevcut toplu taıma sistemlerinin performanslarının aratırılması ve bunların iyiletirilmesi yönünde sürekli gözlem ve düzenlemelerin yapılması zorunludur. Gelir seviyesinin düük olması, insanları toplu taıma sistemlerini kullanmaya mecbur etmektedir. Ancak gelir seviyesinin artmasıyla otomobil sahibi olan toplu taıma yolcuları, artık toplu taıma sistemlerini kullanmakta daha seçici davranmaktadırlar. Otobüs iletmecilii orta ölçekli kentlerde uygulanması en kolay toplu taıma türüdür. Bu tür her kentte o kentin ihtiyacına uygun ekilde biçimlendirilebilir. Örnein dar sokakların olduu bölgelerde minibüs gibi daha küçük taıtların kullanılması bir alternatif olabilirken, yolcu trafiinin arttıı saatlerde durak atlamalı ekspres sefer uygulamaları bir çözüm olabilmektedir. Tercihli otobüs yolları kapasiteyi arttırıcı önemli bir gelimedir. Otobüs iletmeciliinin en fazla eletirilen tarafı, dıa baımlı olduu ve çevreyi kirleten bir enerji türü ile çalımasıdır. Ülkemizde elektrik üretimi tamamen hidroelektrik santrallerinden karılanmamakta, dier elektrik üreten santrallerdeki (doal gaz çevrim santralleri, vb.) yakıt için de dıa baımlılıımız söz konusu olmaktadır. Çevreye yönelik endieler ise taıt teknolojisindeki son gelimeler sayesinde hızla azalmaktadır. Ayrıca otobüs sistemlerine alternatif olan raylı sistemlerde gerek üstyapı gerekse taıt açısından dıa baımlılıımız çok daha fazladır. Tramvay iletmecilii kapasite açısından geleneksel otobüs iletmeciliine alternatif gösterilmekte, gelimi ülkelerdeki çeitli tramvay örneklerinden söz 11

12 edilmektedir. Avrupa kentlerinde görülen tramvay iletmeciliinin çounun temeli 19. yüzyıla dayanmaktadır. Baka bir deyile bu sistemler çounlukla eskiden yapılan sistemlerin yenilenmesi eklinde olup yeni yapılan bir sistem özelliinde deildir. Gelimi ülkelerde görülen gerek tramvay gerekse hafif raylı sistemlerdeki çeitliliin bir nedeni de bu sistemlerin bir vitrin konumunda olmasından kaynaklanmaktadır. Pek çok ülke kentine pazarlanması düünülen bu sistemler, öncelikle üretildikleri ülkelerde hayata geçirilmektedir. Kısacası, otobüs iletmeciliindeki son gelimeler nedeniyle artık tramvay iletmeciliinin ömrünü tamamladıını düünmekteyiz. Mevcut tramvay sistemleri yolculuk istemini karılamak kouluyla ömürlerini tamamlayana kadar iletilmelidir. Bir kentte yeni bir kentsel toplu taıma sistemi olarak tramvay yer almamalıdır. Hızlı otobüs iletmeciliindeki gelimeler neticesinde artık bu sistem, hafif raylı sisteme ciddî bir rakip konumuna gelmitir. Yeterli yolculuk isteminin olması durumunda hafif raylı sistemlerin metroya geçii kolaylatırıcı bir özellie sahip olmaları, ülkemizde tamamlanamayan ya da yapımı çok uzun yıllar alan hafif raylı sistemlerin varlıını unutturmamalıdır. Sonuç olarak, en uygun toplu taıma sistemi, kentin geliim politikaları ve kent merkezinin canlandırılması plânı balamında seçilmeli, gereinden pahalı yatırımlardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Her kentte bir metro sisteminin olması o kente ayrı bir hava verecektir. Yalnızca ülkemizde deil, dünyada pek çok kentte bu popülist yaklaım mevcuttur. Ancak yapılan her gereksiz yatırımın özellikle de sürekli dıa baımlılıımız arttıran yatırımların, kurulduundan beri hale gelimekte olan ancak bir türlü geliemeyen ülkemize nelere mal olduunu bilme zorunluluumuz vardır. Eer çocuklarımızın bizden daha iyi bir ülkede yaamasını istiyorsak her konuda olduu gibi ulatırma konusunda da daha rasyonel çözümler üretmeye mecbur olduumuzu unutmamamız gerekir. KAYNAKLAR 1. DPT (2001) "8. Be Yıllık Kalkınma Plânı, Ulatırma Özel htisas Komisyonu Raporu, Kentiçi Ulaım Alt Komisyonu Raporu" Ankara Sayılı Büyükehir Belediyesi Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Web Sayfası, 3. Vuchic,V. R. (2004), Urban Transit Operations, Planning and Economics, John Wiley and Sons, New Jersey, A.B.D. 4. Öüt, K. S., Evren, G., (2006) Türkiye de Kentsel Raylı Sistemlerin Gereklilii ve Uygulamada Dikkat Edilecek Konular Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, Ankara-stanbul, 1. cilt, ss Grava, S. (2002), Urban Transportation Systems, McGraw-Hill, New York, A.B.D. 6. Vukan, R. V. (2006) "A Seminar Note for Public Transport", Ulaım A.., November, Maslak, stanbul. 7. Gardner, G. (1994) Which Transit, PTRC. 8. Gülerman, A. R., (2001) "zmir Büyükehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem Projesi", 5. Ulatırma Kongresi Bildiriler Kitabı, Mayıs- 1 Haziran, ss , stanbul. 12

13 9. Çelik, O. N., Kaya, A., Yaız, E. (2005) "Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampusü Hafif Raylı Ulaım Sistemi", 6. Ulatırma Kongresi Bildiriler Kitabı, Mayıs 2005, TÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi, ss , stanbul

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

RÜZGAR HIZ DAĞILIMI. 50 metre. Ekonomik RES yatırımı için 7 m/s veya üzerinde rüzgar hızı gerekmektedir.

RÜZGAR HIZ DAĞILIMI. 50 metre. Ekonomik RES yatırımı için 7 m/s veya üzerinde rüzgar hızı gerekmektedir. ADANA İLİ RÜZGAR KAYNAK BİLGB LGİLERİ RÜZGAR HIZ DAĞILIMI 50 metre Ekonomik RES yatırımı için 7 m/s veya üzerinde rüzgar hızı gerekmektedir. KAPASİTE FAKTÖRÜ DAĞILIMI 50 metre Ekonomik RES yatırımı için

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI MADDE 1-GENEL KURALLAR a) 14 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye den Kıbrıs a gidiş ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Kıbrıs tan Türkiye ye dönüş olacak şekilde bilet tercihi yapılacaktır.

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı