T.C. Bağcılar Belediyesi Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Bağcılar Belediyesi Faaliyet Raporu"

Transkript

1

2 2007 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KOMİSYONU Cafer SEZGİN Yalçın LİMON Kerim AYTEKİN Faik IŞIM İrfan ÖZER Şevket SEZER Ali YÜKSEL Hakkı ÇİÇEK Kenan GÜLTÜRK Şahin KÖSE Cemil ŞAHİN Abdurrahman FİDANCI Kamil SERVER İsmail BOLCAN Muhammet DEMİR Ahmet NARİN Hakim SUBAŞI TASHİH Ekrem KAFTAN Tasarım: Baskı:

3 BAĞCILAR BELEDiYESi 2007

4

5 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, hakk a tapan, milletimin istiklal! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, hakk a tapan, milletimin istiklal! Mehmet Akif ERSOY

6

7 Abdullah GÜL / Cumhurbaşkanı

8

9 Recep Tayyip ERDOĞAN / Başbakan

10

11 Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

12

13 Lokman ÇAĞIRICI / Belediye Başkanı

14

15 BAŞKAN DAN Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, Belediyemizin 01/ /12/2007 tarihleri arasındaki faaliyetlerini ihtiva eden nu sizlere takdim etmiş bulunmaktayız. Bağcılar ı çağdaş, modern, yeşili bol, temiz ve huzur veren bir şehir haline getirmek için aralıksız çalışıyoruz. Altyapı hizmetlerimizi tamamladık ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları da karşılamanın gayreti içinde olduk. Çevre konusuna verdiğimiz büyük önemin sonucu olarak artık insanlarımız Bağcılar ı temiz tutma konusunda daha duyarlı davranmaya başladı. Yeni ağaçlar diktik. Parklarımızın sayısını arttırırken, yenilenmesi gerekenleri de yeniledik yılında gerçekleştirdiğimiz en önemli çalışmalardan biri de Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde II. Kademe Kursları ile diploması olmayan okuryazarların ilkokul diploması yerine geçecek belge almalarını sağlamak oldu. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz çerçevesinde, Gençlik Şöleni, Sünnet Şöleni, Evlendirme Şöleni, İzci ve Gençlik Kampları, Gönüllü Meclislerimizin şûraları, Konya ve Kapadokya gezileri, Ramazan Çadırı İrfan Sofrası Etkinlikleri gibi çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi gençlerimize eğitim yardımları, vatandaşlarımıza gıda ve kömür yardımları yaptık. Meclisimizin Değerli Üyeleri; Dünyadaki ekonomi yönetimi, siyaset anlayışı, şirket yönetiminden kamu yönetimine, bilimden teknolojiye kadar yaşanan gelişmeler devletlerin yapısında uzun vadeli etkilere yol açan çok önemli değişim ve gelişim sürecine sebep olmaktadır. Belediyemiz, Stratejik Plan gereği 2007 yılında belirlenen, İnsan ve Sosyal Hayat, Kurumsal Yapı ile Şehircilik Stratejik alanlarında 4036 faaliyet gerçekleştirmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik dikkate alınarak hazırladığımız raporu onayınıza sunuyorum. İlçemizin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Milletvekilimiz Sayın Feyzullah Kıyıklık Beye teşekkür ediyorum. Önceden olduğu gibi bundan sonra da, bütün çalışmalarımızı sizlerle beraber, Bağcılar ımıza daha güzel bir gelecek sağlamak üzere hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizin Bağcılar ımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum Lokman ÇAĞIRICI Belediye Başkanı

16 TEM Otoyolu

17 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Organizasyon Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...36 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri...38 B- Temel Politikalar ve Öncelikler...44 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar...47 B- Performans Bilgileri...49 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Güçlü Yanlar B- Geliştirilmesi Gereken Yanlar...174

18 BAĞCILAR BELEDiYESi 18 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon MİSYON Önce İnsan, Sosyal Belediyecilik, Katılımcılık ve etkili bir Yönetişim anlayışı çerçevesinde hemşerilerimizin Bağcılar da yaşamaktan haz duyduğu, sosyal ve kültürel hayatı zengin, çağdaş ve yaşanabilir bir kent oluşmasını sağlamak. VİZYON Sağlıklı gelişen bir Bağcılar için; çarpık ve plansız yapılaşmanın önüne geçmiş, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşanılan, çağdaş kent normlarında şehircilik projelerini hayata geçirmiş, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle halkla bütünleşmiş, hizmet üretiminde mükemmellik merkezi haline gelmiş, hizmette öncü bir belediye olmak. İLKELER Belediye faaliyetlerinde önce insan anlayışıyla, Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, Uygulamalarda adalet ve tarafsızlık, Hizmetlerde sürdürülebilirlik ve süreklilik, Kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik, B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediye Kanunu, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen kanundur. Türkiye de belediyeler, uzun yıllar 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı kanuna göre hizmet verdiler. Bilindiği gibi, 24 Aralık 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5272 sayılı Belediye Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bulunmaktadır. Bu kanunun yerine tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanunu kabul edilmiştir sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahip olup; Büyükşehir Belediyeleri de 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nda yer almayan konularda bu kanuna bağlı olarak faaliyetlerini yürüteceklerdir. Kanunun üçüncü maddesinde belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmaktadır. 07 BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Belediye yasasının 14 ve 15. maddelerinde belirtilen Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanının kapsamı, belediye sınırları ile sınırlıdır. Ancak belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilecektir. Yasa gereğince bir belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı; Coğrafî ve kent bilgi sistemleri; Çevre ve çevre sağlığı, Temizlik ve katı atık; Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Şehir içi trafik; Defin ve mezarlıklar; Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; Konut; Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, Meslek ve beceri kazandırma; Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir10; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Sayılan bu hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecektir. Ayrıca belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacak, hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler

19 uygulanacaktır. Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte 77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın da önü açılmaktadır. Buna göre Belediye; Sağlık, Eğitim, Spor, Çevre, Sosyal hizmet ve yardım, Kütüphane, Park, Trafik, Ve kültür hizmetleriyle, Yaşlılara, kadın ve çocuklara, Özürlülere, yoksul ve düşkünlere, Yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayabilecektir. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar bilahare İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. Belediye Yasasının 53 üncü maddesi gereğince belediyeler acil durum plânlaması yapmakla da yükümlüdürler. Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapacak, ekip ve donanımı hazırlayacaktır. Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanması ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşlerinin alınması gereklidir. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilecektir. Belediyeler, kendi belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlamakta serbest konuma getirilmiştir. BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI Belediye yasasının 15. maddesinde düzenlenen hükümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Borç almak, bağış kabul etmek Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.( gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyük şehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat mal

20 BAĞCILAR BELEDiYESi zemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Meclis üyeleri kendi aralarında ihtisas komisyonları kurabilirler. BAĞCILAR İLÇESİ VE KONUMU İstanbul un Avrupa yakasında yer alan Bağcılar, Avrupa- Asya aksı üzerinde, Edirne-Ankara arasında yapılmış olan, Türkiye nin en önemli otobanı TEM in geçiş yolu üzerindedir yılında Bağcılar, Mahmutbey, Kirazlı ve Güneşli semtlerinin birleştirilmesi ile Bakırköy den ayrılarak ilçe olur. Başta tekstil, gıda, metal ve basın sanayi gibi önemli sektörler olmak üzere değişik amaçlı atölyeler, ticarethaneler ve İSTOÇ, Oto-Center, Massit gibi ticaret merkezleri burada yer alır yılı itibariyle bu sektörlerde i aşkın işletme faaliyet göstermektedir. Ülkemizin büyük basın kuruluşlarından Hürriyet, Milliyet, Dünya, Vakit ve Yeni Asya gazetelerinin yanısıra CNN Türk, Kanal D ve Star Tv kanalları, yönetim merkezleri Belediyemiz sınırları içindedir. Alt yapı sorunlarını en aza indirmiş, çevreye duyarlı, hızla modern bir kentleşme modeli çizen Bağcılar da artık yüzler gülmekte, geleceğe umutla bakılmaktadır. Yerleşimi çok eski dönemlere uzanan Bağcılar; Bakırköy ilçesine bağlı Bağcılar; Mahmutbey, Kirazlı ve Güneşli semtlerinin birleştirilmesi ile 1992 yılında Bakırköy den ayrılarak 3806 sayılı yasaya istinaden kurulmuştur. İdari yapısı itibarıyla bilinen en eski İstanbul yerleşimlerinden Mahmutbey Nahiyesi 11 köyü barındırmaktaydı. İstanbul Belediyesi İstatistik Müdürlüğünce yayınlanan İstanbul Şehri İstatistik Yıllığı adlı yayında Mahmutbey Nahiyesi şöyle verilmektedir. Avas köyü, Ayapa Köyü, Ayayorgi Köyü, Çıfıtburgaz Köyü, Vidos Köyü ve Yenibosna Köyü. Bunlardan Ayapa, Kirazlı, Litros Esenler, Vidos Güngören, Ayayorgi Kayabaşı Nifos Kocasinan ve Çıfıtburgaz ise Bağcılar olarak günümüzün yerleşimlerini oluşturmaktadır. Bu yerleşimlerin bilinen tarihi geçmişleri yoktur. Günümüzde Bağcılar ilçesini oluşturan zeminde tarihi esere pek rastlanmamaktadır. Cumhuriyet döneminde Balkanlardan göçen Türklerin yerleştirildiği bu bölgeler yapılarıyla birlikte isimlerini de Türkleştirmişlerdir

21 07 21

22 BAĞCILAR BELEDiYESi COĞRAFİ KONUMU VE YAPISI İstanbul ilinin Avrupa yakasında, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Bağcılar, Avrupa - Asya aksı üzerindedir. Edirne - Ankara arasında yapılmış, Türkiye nin en önemli otobanı olan E - 80 (TEM) oto yolunun O 2 güzergâhı ile bu güzergâhın, D 100 (Eski E 5) oto yolunun, güney - batı ve kuzey - doğu ekspres bağlantıları arasındaki Bağcılar ilçesi bir geçit özelliği taşımaktadır. DOĞAL YAPISI Aşınımla önemli ölçüde taşınmış olan düz ve hafif dalgalı platoya yayılan Bağcılar İlçesi nin vadi oluşumları son derece önemsizdir. Ortalama yükseklik m. civarındadır. Akarsuların uzunlukları kısa ve su rejimleri düzensizdir. Bu akarsuları, hızlı kentleşmenin ve sanayileşmenin sonucu olarak, biyolojik ve kimyasal atıkları taşıyan derelere dönüşmüşlerdir. JEOLOJİK OLUŞUMLARI Birinci zamandan şişt ve gre türü kayaçları kapsayan Trakya serisinden Devon alanlar, ilçe temelini oluşturur. Bölge genelde Neojen oluşumlar içerir. Vadi düzlükleri alüvyonik artıklarla teraslanmıstır. Hemen her alanda bulunabilen yer altı suları, derin olmayan kuyular ile yer üstüne taşınabilir niteliktedir. NÜFUS YAPISI İstanbul un en hızlı nüfus artışının görüldüğü Bağcılar ilçesi, son yıllardaki göç hareketleri ile resmi rakamlara göre kişi yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Mahmutbey MİA (Merkez iş alanı) Bölgesinin ticari yapılaşmasının tamamlanması halinde nüfus yoğunluğunun çok daha büyük boyuta ulaşacağı açıktır. Bağcıları göç alan bir kent olmasından ve bunun bir sonucu olarak kentin kozmopolit yapısından kaynaklanan nedenlerden dolayı Bağcılarlılık kimliğinin oluşmasında önemli engeldir. Bunun yanı sıra kent göç almaya da devam etmektedir. %48,7 %51,3 Erkek Erkek Kadın Kadın Erkek İKLİM Bağcılar İlçesi nin iklimini de, İstanbul un il iklimi gibi belirgin kalıplar içinde değerlendirmek mümkün değildir. Akdeniz ve Karadeniz iklim yapıları arasında geçiş özelliği taşıyan ilçe ilkimi, kimi dönemlerde karasal iklim özellikleri taşır. En sıcak geçen ayların temmuz ve ağustos ayları olduğu Bağcılar ilçesi nin en az yağış alan dönemlerini de bu aylar oluşturur. Ekim - Nisan ayları en çok yağış alan aylar olup, en soğuk geçen dönem Aralık - Ocak dönemidir. Kar, yağmur ve kuraklık ilçe yaşantısında önemli bir olumsuz etki yapmaz. İDARİ YAPI BAĞCILAR İlçesi, 22 Mahalleden oluşmaktadır. Mahalleler; Bağlar Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Çınar Mahallesi, Demirkapı Mahallesi, Evren Mahallesi, Fatih Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Güneşli Mahallesi, Göztepe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, İnönü Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Kirazlı Mahallesi, Mahmutbey Mahallesi, Sancaktepe Mahallesi, Yavuzselim Mahallesi, Yeni Mahalle, Yenigün Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi, Yüzyıl Mahallesi, Merkez Mahallesi. İlçenin güneyinde Bakırköy ve Bahçelievler, batısında Küçükçekmece, doğusunda Güngören, kuzeyinde Esenler bulunmaktadır. EKONOMİK DURUM İstanbul un en önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan Bağcılar İlçesinde günümüzde iplik, dokuma, gıda metal ve basın sanayi çeşitlemesi küçük-büyük atölyeler, ticarethaneler, fabrikalar ve ticaret merkezleri bulunmaktadır. Molla Gürani Parkı İstanbul un en büyük ticaret merkezlerinden Massit, Oto Center ve İSTOÇ ilçemizdedir. Ülkenin büyük basın kuruluşlarından Hürriyet, Milliyet, Posta, Dünya, Vakit, Yeni Asya gibi ulusal gazetelerin matbaa ve yönetim merkezleri Bağcılar İlçesindedir. Son yirmi yıla kadar %72 si kültüre elverişli ta

23 rım alanı olan Bağcılar İlçesinde günümüzde tarım alanları, mera ve otlakların yapılaşmaya bağlı olarak yok olması nedeniyle hemen hiç kalmamıştır. ULAŞIM Bağcılar ilçesinin yol dokusu, İstanbul un yol dokusu ile bütünlük arz etmektedir. Doğu - Batı yönünde uzanan E - 80 (TEM) oto yolu ve D otoyolları ekspres yol bağlantısı iledir. En önemli kuzey - güney ikinci ana ulaşım Mahmutbey asfaltıdır. Günümüzde 2874 Cadde ve Sokağın hepsinde yaya kaldırımı mevcuttur, yollar asfalt ve kilit taşı kaplama olarak yapılmıştır. Yapılan kavşak ve yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları ile kent içi ulaşımda olumsuzlukları ortadan kaldırılmıştır. İstanbul un merkez ve diğer ilçeleriyle ulaşımında Hızlı Tramvay İETT ve Halk Otobüsleri yanında, minibüsler ile toplu taşıma hizmeti yürütülmektedir. Bağcılarda haberleşme ağı çok hızlı gelişmesine rağmen nüfusun iç ve dış göç ile artış hızının daha yüksek olmasına bağlı olarak ihtiyaçların gerisinde kalmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Zeytinburnu-Bağcılar-Güngören güzergâhındaki cadde tramvayının seferleri tarihi itibariyle başlatılmıştır. Güzergâh uzunluğu 5.2 km olup, 9 istasyon bulunmaktadır. Bu güzergâh sayesinde 1 saat 18 dk da 4. Levent e ulaşmak mümkün olacaktır. Ayrıca Güngören-Bağcılar hattını kullanan bir yolcu Zeytinburnu nda aktarma yapmak suretiyle Havaalanı na direkt ulaşma imkânına sahip olacaktır. Cadde tramvayı, saatte tek yönde olmak üzere 21 bin 600 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır. EĞİTİM Aktif nüfusun 1/3ini oluşturan 7 22 yaş grubunun öğrenci gençliği olduğu düşünüldüğünde ve ilköğretim alanında okullaşma oranı en yüksek olan ilçelerden oluşmasına rağmen yine de ilk ve lise öğretim kurumları henüz istenen sayıda değildir. Bağcılar ilçesinde, ilköğretim ve lise seviyesinde öğrenci, bunların eğitim gördüğü 2250 derslik bulunmaktadır. Yüksek öğrenim kurumu olarak Abdurrahman ve Nermin Bilimli Endüstri ve Meslek Lisesi bünyesinde 2 yıllık Otomotiv Bölümü açılmış olup eğitim faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca ilçede resmi kayıtlara göre 23 adet kütüphane bulunmaktadır. RESMİ EĞİTİM KURUMLARI (*) Anaokulu 1 İlköğretim 53 Lise ve Dengi Okul 12 Meslek Lisesi 6 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Merkezi 4 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI Özel Anaokulu 6 Özel İlköğretim 4 Özel Lise 4 Özel Kurs Dershane ve Eğitim Merkezi 75 Alaaddin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Kız Meslek Lisesi 07 23

24 BAĞCILAR BELEDiYESi SAĞLIK ve SPOR Sağlık alanında da Bağcılar ilçemizde halkımıza yeni hizmetler sunulmuştur yatak kapasiteli 1236 çalışanıyla günde 5,000 hastaya hizmet veren Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete girmiştir m 2 stadyum ve 22 Mahalle Konağımızda kondüsyon ve spor salonumuz mevcuttur. Eğitim ve Araştırma Hastanesi SAĞLIK ve SPOR TESİSLERİMİZ RESMİ SAĞLIK KURUMLARI (**) Eğitim ve Araşatrıma Hastanesi 1 Sağlık Ocağı 22 Acil Yardım İstasyonu 4 Verem Savaş Dispanseri 1 Sağlık Danışma Merkezi 1 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi 1 Büyükşehir Sağlık Merkezi 2 ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI Özel Hastane 5 Özel Poliklinik 11 Özel Tıp Merkezi 12 Özel Diyaliz Merkezi 3 Özel Sağlık Kabini 8 Mahalle Konağı - Spor Salonu 22 Belediye Kültür Merkezi 1 Kütüphane 23 Engelliler Rehabilitasyon Merkezi 1 Cami ve Mescid Sayısı 85 KATILIMCI YÖNETİM ÇALIŞMALARI Belediyemiz kente ve kentliye en güzel hizmeti sunmak için; sivil toplum kuruluşları, diğer kamu kurumu temsilcileri, muhtarlar ve toplumun her kesimiyle zaman zaman toplantılar düzenlemektedir. Bu sayede halkın yönetime katılımı sağlanmakta, serbest kürsü uygulaması ile doğrudan demokrasinin gereği yerine getirilmektedir. Başlıca Katılımcı Yönetim Uygulamalarımız; İstişare Toplantıları İstişare toplantıları; İlçe kaymakamı, belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar, resmi kurum ve kuruluşların yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, noterler, üniversite temsilcileri, Büyükşehir Belediye temsilcisi, her mahalleden halk önderi ve belediye bürokratlarından oluşan en az 600 kişinin katılımıyla yılda 4 kez yapılmaktadır. Bu yıl 33, 34 ve 35. İstişare Toplantıları yapılmıştır. Halk Meclisleri Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, İlçemizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve esnafın katılımıyla 22 mahallemizde Halk Meclisi Toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda kenti yönetenler ile yönetilenler aracısız olarak buluşmakta, açık mikrofon uygulaması ile herkes mahalle ile ilgili sorunlarını dile getirebilmektedir. Halk Meclisleri sayesinde belediye yönetimi ve diğer kamu kurumu yetkililerinin sorunları yerinde görme dinleme ve çözüm üretme imkânları olmaktadır. Halkımız da sorunlarını kenti yönetenlere aracısız iletme fırsatı bulmaktadır. Halk Günleri Halkımızdan; kent yönetimi ile ilgili görüş ve öneri getirmek isteyenler ile şahsi veya ailevi problemlerini belediye başkanı ile paylaşarak birlikte çözüm üretmek isteyenler için her Çarşamba Halk Günü düzenlenmektedir. Halk Gününde vatandaşlar belediye başkanı ile aracısız görüşmekte, belediye başkanına iletilen sorun ve önerilerle ilgili yerinde araştırma yapılmakta ve çözüm üretilmektedir

25 Sivil Toplum Çalışmaları Belediyemiz yönetişim anlayışının gereği olarak sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına, faaliyet göstermesine ve belediye etkinliklerinde yer almalarına önem vermektedir. İlçemizde bulunan sivil toplum kuruluşları ile periyodik olarak ilçemizin sorunlarının tartışıldığı STK İstişare Toplantıları düzenlenmektedir. Belediyemizin de katkılarıyla kurulan; Hanımlar Meclisi, Engelliler Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi, Çevre Kulübü ve İzcilik Kulübü ilçemizde faaliyet göstermektedir. Belediyemiz bu sivil toplum kuruluşlarının kendi alanlarında yaptıkları her türlü faaliyetlere destek vermiş ve bazı projeler hayata geçirilmiştir. İzcilik Kulübü C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-FİZİKSEL YAPI HİZMET BİNALARI MAHALLE Merkez Hizmet Binası ve Müştemilatı Güneşli Halk Sarayı Yeni mahalle Kültür Merkezi Sancaktepe Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Barbaros Mahalle Konakları 22 Mahalle 22x650 Gençlik Merkezi Güneşli Çocuk Evi Güneşli, Demirkapı 365 Stadyum Mahmutbey Lojman 48 adet 8544 Bağcılar Belediyesi Kayıtlı Resmi Araç Sayısı ve Yaş Aralıkları Araç Tipi Yaş Aralıkları ve üstü TOPLAM KULLANIM ALANI / m 2 Binek Minibüs - Otobüs Kamyonet Kamyon (Damperli, Çöp, Tanker, v.b.) İş Makineleri TOPLAM GENEL TOPLAM

26 BAĞCILAR BELEDiYESi 2. ORGANİZASYON ŞEMASI Bağcılar Belediyesi bünyesinde 5 Başkan Yardımcısı ve 17 müdürlük bulunmaktadır. Belediyenin organizasyon yapısı; Belediye Encümeni Lokman ÇAĞIRICI Belediye Başkanı Belediye Meclisi İç Denetçiler Hukuk İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Zabıta Müdürlüğü Muhterem ŞAHİN Başkan Yardımcısı Cafer SEZGİN Başkan Yardımcısı Necati DURMUŞ Başkan Yardımcısı Ali AYDIN Başkan Yardımcısı Dursun BALCIOĞLU Başkan Yardımcısı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 26 07

27 BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI ENCÜMEN TOPLANTISI 07 27

28 BAĞCILAR BELEDiYESi Belediye Meclis Üyeleri HAYRETTİN KAYA MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ 1952 SİVAS İŞ ADAMI AK PARTİ Ömer AKGÜL 1976 YOZGAT Kuyumcu AK PARTİ FARUK AKTAŞ 1960 MUŞ MUHASEBECİ AK PARTİ RECEP ALIÇ 1966 KIRIKKALE SERBEST AK PARTİ HÜSAMETTİN ALTUNTAŞ 1962 BAYBURT ESNAF AK PARTİ MUSTAFA AZGÜN 1965 ERZURUM AVUKAT AK PARTİ HÜSNÜ BAŞ 1970 ERZİNCAN ESNAF AK PARTİ MUSTAFA BABAYİĞİT 1976 KAYSERİ AVUKAT AK PARTİ FETHİ BAŞARANOĞLU 1965 İSTANBUL AVUKAT AK PARTİ HÜSEYİN BUDAK 1968 GÜMÜŞHANE DOKTOR AK PARTİ CELAL CAN 1972 GÜMÜŞHANE SİGORTACI AK PARTİ ÖZCAN CAN 1975 BAYBURT MİMAR AK PARTİ İBRAHİM CENİK 1969 SİVAS İŞ ADAMI AK PARTİ HATİCE ÇÖRDÜKÇÜ 1964 İSTANBUL EV HANIMI AK PARTİ ABDULLAH DEĞERLİ 1951 TOKAT TEKSTİL AK PARTİ HAYRİ DOĞAN 1960 SİVAS EĞİTİMCİ AK PARTİ NECATİ DURMUŞ 1948 BAYBURT EĞİTİMCİ AK PARTİ ÇETİN ELEVLİ MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ 1973 GİRESUN AVUKAT AK PARTİ HASAN ELMALI 1963 ERZURUM MÜTEAHHİT AK PARTİ RAMAZAN EROĞLU 1974 MALATYA TEKSTİL AK PARTİ MUZAFFER KARAMEŞE 1962 SİNOP TEKSTİL AK PARTİ RESUL KAYATUZU 1945 ELAZIĞ TEKSTİLCİ AK PARTİ YAVUZ KAYNARCA 1961 SAMSUN GAZETECİ AK PARTİ M. KADİR KOÇ 1978 MALATYA SANAYİCİ AK PARTİ HASAN ÖZCAN KORHAN 1969 KARS TEKSTİL AK PARTİ 28 07

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU BAŞKANIN SUNUŞU Sevgili İnegöllüler, Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte sizlere verdiğimiz sözleri, projeleri

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul

Detaylı

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 2 2.SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU 3 3.STRATEJİK PLANLAMA TEMEL KAVRAMLAR.. 4 4. STRATEJİK PLAN HUKUKİ DAYANAK.... 6 5.SEYHAN BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı