GÜNAY KUT. Üniversite : İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı."

Transkript

1 GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : , Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi : Ali Şir Neva i 1. Divan: Gara ibü s-sıgar, Transkripsiyon, Edisyon Kritik ve Giriş. İstanbul Üniversitesi, Doçentlik Tezi : Heşt Bihişt: Sehi Bey Tezkiresi; İnceleme, Faksimile Metin, Varyantları, Dizin. Boğaziçi Üniversitesi, (Bkz. Kitaplar ) İş Deneyimi : Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi : Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Profesörü ve Bölüm Başkanı : Kıbrıs Near East Üniversitesi, Misafir Profesör l990 : Ziyaretçi Profesör, Faculty of Oriental Studies, The University of Oxford, Mustafa Kemal Atatürk Visiting Fellowship ile 1982-l988 : Doçent Doktor, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1981-l982 : Öğretim Görevlisi, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI II : TÜYATOK İstanbul Bürosu Başkanı, Kültür Bakanlığı tarafından atandı 1973-l978 : Asistant Professor, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations at the University of Chicago 1970-l973 : Lecturer, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations at the University of Chicago 1965-l970 : Doktor Asistan, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü : Asistan, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü KİTAPLAR l Contemporary Turkish Short Stories: An Intermediate Reader. Edited by Richard L. Chambers and Günay Kut (Alpay). Minneapolis and Chicago: Bibliotheca Islamica, l Heşt Bihişt: The Tezkire by Sehi Beg, An Analysis of the First Biographical Work on Ottoman Poets with a Critical Edition Based on MS. Süleymaniye Library, Ayasofya O Cambridge, Mass.: Harvard University, l Ormanda Yaşam=Das Leben im Wald. Meral Alpay ile. Almancaya Çeviren Zeynep Sayın. İstanbul: Yapı ve Kredi Bankası, l Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri. Nimet Bayraktar ile. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, l Et-Terkibât fî Tabhi'l-hulviyyât=Tatlı Pişirme Tarifleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, l Tercüman Gazetesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Kataloğu. İstanbul: Tercüman Gazetesi, Orhan Şaik Gökyay: Hayatı ve Eserleri. Ankara: Kültür Bakanlığı, l Mehmed Râ if. Mir ât-ı İstanbul: I. Cild Asya Yakası. Düzeltme ve Notlarla Yayına Hazırlayan Günay Kut, Hatice Aynur. İstanbul: Çelik Gülersoy Vakfı, 1996.

3 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI III Türk Lehçeleri Üzerine Bir Deneme. Esra Karabacak ve Nesrin Altun ile. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Muhibbî Dîvânı: Nuruosmaniye Kütüphanesi No 3873'teki Karamemi Tezhipli Nüshasının Tıpkıbasımı. Girişi Hazırlayan Günay Kut. Ankara: Kültür Bakanlığı, Şemsi Ahmed Paşa: Şeh-name-i Sultan Murad. Nimet Bayraktar ile. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Nureddin Abdurrahman İbni Ahmed-i Câmî. Beşinci Taht: Yusuf ve Züleyhâ. Türkçe'ye Çeviren Ali Nihat Tarlan. Türkçe Tercümeyi Asliyle Karşılaştırıp Farsça Baskısının (1972) ve Yazmasının (Süleymaniye Ayasofya 3898) Tıpkıbasımları ile Birlikte Yayına Hazırlayan Günay Kut. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Turkish Manuscripts in the Bodleian Library. Hazırlayan Günay Kut. Oxford: Oxford University, Alî Şîr Nevâyî, Garâ ibü's-sıgar: İnceleme, Karşılaştırmalı Metin. Hazırlayan Günay Kut. Ankara: Türk Dil Kurumu, Yazmalar Arasında: Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları 1. Yayına Hazırlayan Fatma Büyükkarcı Yılmaz. İstanbul: Simurg, (Toplu Makaleler) Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi Astronomi, Astroloji, Matematik Yazmaları Kataloğu, Kandilli Rasathanesi El Yazmaları 1: Türkçe Yazmalar. Hatice Aynur, Cumhure Üçer, Fatma Büyükkarcı Yılmaz ile. (bkz. Araştırma Projeleri). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Elginkan Vakfı, Rumelihisarı Şehitlik Dergâhı Mezar Taşları. Edhem Eldem ile. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II: Acâibü l-mahlûkat. Yayına Hazırlayan Fatma Büyükkarcı Yılmaz. İstanbul: Simurg, (Toplu Makaleler) Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi Astronomi, Astroloji, Matematik Yazmaları Kataloğu. Kandilli Rasathanesi El Yazmaları 2: Arapça, Farsça Yazmalar. Yayına Hazırlayan Fatma Büyükkarcı Yılmaz ile. Proje Ekibi, Esra Karabacak, Tahsin Ömer Tahaoğlu, Cumhure Üçer ile ( ). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Elginkan Vakfı, Acâyibü l-mahlûkât: İnceleme, Tıpkıbasım. Yayına Hazırlayan Günay Kut. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, (Giriş, s , Tıpkıbasım, 403 yk.)

4 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI IV İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yazmaları Kataloğu. 3 c. Zehra Toska, Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu ve Arzu Atik ile. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Mir âtü l-fevâ id fî Terâcimi Meşâhiri Âmid: Diyarbakır Ulemâ ve Eşrâfı, Mukaddime, Cilt 1 Ali Emîrî. Yayına Hazırlayan Günay Kut, Mesud Öğmen, Abdullah Demir. 2 c. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Basıma Hazırlanan Kitaplar 23. Türk Edebiyatında Şem ü Pervâneler ve Lami i'nin Şem ü Pervâne'si. Yayına hazırlanıyor. Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü. 24. Zâtî ve Şem ü Pervâne'si. Yayına hazırlanıyor. Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü. MAKALELER l961 l. Zati ve Şem ü Pervane Mesnevisi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi XI (l961): l Refî'î. İslâm Ansiklopedisi. c. IX. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1964: Rıza. İslâm Ansiklopedisi. c. IX. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1964: Ghalatat-ı Meshure. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. II. Leiden and London: E. J. Brill and Luzac. & Co., 1965; reprint l970: Ghazali. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. II. Leiden and London: E. J. Brill and Luzac. & Co., 1965; reprint l970: Gulshani. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. II. Leiden and London: E. J. Brill and Luzac. & Co., 1965; reprint l970: Abdülvasi Çelebi'nin Eseri ve Nüshaları. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1969: l 8. Veysî'nin Divanında Bulunmayan Bir Kasidesi Üzerine. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1971: Hakim Ata. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. III. Leiden and London: E. J. Brill and Luzac. & Co., 1971; reprint l979: İleri, Djelal Nuri. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. III. Leiden and London: E. J. Brill and Luzac. & Co., 1971; reprint l979:

5 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI V 11. British Museum'daki Bazı Önemli Türkçe Yazmalar ve Teva if-i Aşere'den Ta ife-i Bektaşiyan. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1971: Aşkî ve Heft Peyker Çevirisi. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1973: Gazâlî'nin Mekke'den İstanbul'a Yolladığı Mektup ve Ona Yazılan Cevaplar. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1974: Lami i Chelebi and His Works. Journal of Near Eastern Studies XXXV. Sayı 2 (Chicago 1976): Bilmece: A Corpus of Turkish Riddles. by İlhan Başgöz and Andreas Tietze. Folklore Studies, no. 22. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, Pp. vii Journal of Near Eastern Studies XXXV. Sayı 3 (Chicago 1976): Tanıtma Yazısı Bursa ve Manisa İl-Halk Kütüphanelerindeki Bazı Türkçe Yazmalar Üzerine. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları I. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, 1977: Fürkat-name. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1978: Sehî Divanı. Çevren. Yıl 6, Sayı 20 (Priştine 1978): A Bibliography of Modern Turkish Literature in English Translation. Richard L. Chambers ile. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları II. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, 1978: Isma'il Hakki. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. IV. Leiden: E. J. Brill, 1978: 191-l Edirne-Selimiye Kütüphanesi'ndeki Türkçe Yazmalar Üzerine. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Ali Nihad Tarlan Hâtıra Sayısı III. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, 1979: Literary Perspectives: Manuscript Libraries in Istanbul. Current Turkish Thought. Sayı 43 (Summer 1980): Yazmalar arasında I: Mizahî Bir Lugat. Milli Kültür II. Sayı 6-8 (Kasım-Aralık Ocak 1981):

6 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI VI 24. İstanbul'daki Yazma Kütüphaneleri. İÜ Tarih Dergisi. Sayı 33 ( ): Ayvansarayî Hafız Hüseyin b. İsmail ve Eserleri. Turgut Kut ile. İÜ Tarih Dergisi. Sayı 33 ( ): Esirî ve Sergüzeşt-nâmesi. Gösteri. Yıl 2. Sayı 24 (Kasım 1982): 79. (Bkz. Bildiriler) 27. Manuscript Libraries in Istanbul. Middle East Studies Association Bulletein 26. no.1 (July 1982): Bir Cönk Üzerine. Halk Kültürü. Sayı 3 (l984): Orhan Şaik Gökyay. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: In Memoriam Orhan Şaik Gökyay Armağanı I. VI. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1984: I-IX. 30. Heşt Bihişt in Yeni Bir Nüshası ve Bir Düzeltme. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: In Memoriam Orhan Şaik Gökyay Armağanı II. VII. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1984: Yüzyıla Ait Bir Yemek Kitabı. Kaynaklar. Sayı 3 (Bahar 1984): Türk Edebiyatında Acâibü'l-Mahlûkât Tercümeleri Üzerine. Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul Eylül l985, Tebliğler II: Türk Edebiyatı. c. l. İstanbul: İÜ Edebiyat Fakültesi, l985: l XIV. Yüzyıl Dîvân Nazım ve Nesri. Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri. Fahir İz ile. c. I. İstanbul: Ötüken-Söğüt, l985: XV. Yüzyıl Dîvân Nazım ve Nesri. Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri. Fahir İz ile. c. II. İstanbul: Ötüken-Söğüt, l985: l Tabîat-nâme ve Tatlılar Üzerine Bir Yazma Eser: et-terkîbât fî Tabhi'l-Hulviyyât. Folklor ve Etnografya Araştırmaları (1985): Âşık Çelebi'nin Meşā irü'ş-şu arā'da Söylediği Tarihler. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes Festschrift Andreas Tietze zum 70. Geburstag Gewitnet von Seinen Freunden und Schülern 76 (l986): Atasözleri ve Deyimlere Ait Manzum ve Minyatürlü Yazma Bir Eser. Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 1 (l986): 73-ll2, Esīrī: His 'Sergüzeşt' and His Other Works. Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları: Raiyyet Rusumu Essays Presented to Halil İnalcık on His Seventieth Birthday by His Colleagues and Students 10. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, l986: "Kütüphaneler." Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986:

7 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI VII 40. Lâmiî Çelebi. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: Mantıku't-tayr. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: Mecâlisü'n-Nefâis. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: Mecmua. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: "Menâkıb-ı Hâce-i Cihan ve Netice-i Can." Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: Mihr ü Mah. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: Mihr ü Müşteri. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VI. İstanbul: Dergâh, 1986: ve 17. Yüzyıl Türk Edebiyatına Toplu Bakış. 16. YY'dan l8. YY'a Çağdaş Kültürün Oluşumu. İstanbul: Metis, l986: l28-l Yüzyıl Türk Edebiyatına Toplu Bakış. 16. YY'dan l8. YY'a Çağdaş Kültürün Oluşumu. İstanbul: Metis, l986: Kanunî'nin Oğulları Sultan Bayezit ve Sultan Cihangir'in Sünnet Düğünlerindeki Kına Gecesi Ziyafeti. Catering Gourmet (l987): Nâbî'nin Hayrî-nâme si. Türk Edebiyatı. Sayı l62 (Nisan l987): Şehzâde Cihangir ve Bâyezid'in Sünnet Düğünlerindeki Yemekler Üzerine. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 5. cilt: Maddi Kültür. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, l987: Üniversitelerde Yayın Hayatı. Gösteri. Sayı 84 (l987): Yıllık Dostluğun Ardından. Türk Edebiyatı. Sayı l68 (Ekim 1987): İstanbul Tekkelerine Ait Bir Kaynak: Dergeh-nâme. Turgut Kut ile. Türkische Miszellen Robert Anhegger Armağanı. İstanbul: Editions Divit Press, l987: Abdülvâsi Çelebi. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. I. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988: Acâibü'l-mahlûkât. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. I. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1988: Fahir İz'le Söyleşi. Tarih ve Toplum. c. 9. Sayı 50 (Şubat l988): Fahir İz ve Antolojileri. Gösteri Ek, Sayı 91 (l988): Şirvânî'nin Yemek Kitabı Çevirisine Eklediği Yemekler Üzerine=On the Editions by Shirwani (15th Century?) to His Translation of a Cookery-Book (13th Century). I. Milletlerarası Yemek Kongresi: Türkiye, Eylül Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, l988: l70-l80.

8 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI VIII 60. Some Aspects of the Cataloguing of Turkish Manuscripts. Manuscripts of the Middle East. c. III (Leiden 1988): Türk Mutfağının Tarihi Kaynakları Üzerine. A la Carte, Sayı 5 (l988): Yazmalar Arasında II. Osmanlı Araştırmaları=The Journal of Ottoman Studies VII- VIII (l988): l81-l Ahmed-i Daî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. II. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989: Ahmed Hasîb Efendi. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. II. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989: Ahmed Paşa, Bursalı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. II. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989: Ahmedî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. II. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989: Ali Şîr Nevâî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. II. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989: Osmanlılarda Din, Tıp, Fen, Coğrafya, Matematik Alanlarında Yazma Eserler ve Konuları. Antik ve Dekor. Sayı 2 (1989): Türk Mutfağında Çorba Çeşitleri. İkinci Milletlerarası Yemek Kongresi Türkiye 3-10 Eylül Düzenleyen Feyzi Halıcı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989: ; İngilizcesi: Mir ât-ı İstanbul Üzerine. Hatice Aynur ile. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi. Yıl l989. Sayı V (l990): 27l Ramazan Efendi Camii (Hacı Hüsrev) Kitabesi Üzerine. Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi III. Sayı 7 (Nisan l990): Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (TÜYATOK). TASG News. no. 31 (November 1990): Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan İçin. Hazırlayan Adnan Siyadet Tarlan. İstanbul: Çanakkale Seramik Fabrikaları, 1990: Fahir İz Anlatıyor. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: Fahir İz Armağanı I. XIV. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1990: I-X. 75. Fahir İz: Hayatı ve Eserleri. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: Fahir İz Armağanı I. XIV. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1990: XI-XVII Matba a: in Turkey. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. VI. Leiden: E. J. Brill, 1991:

9 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI IX 77. Âşık Çelebi. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. III. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991: Âşık Paşa. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. IV. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991: Yunus u Anlamak. Yunus Emre Sempozyumu: Bildiriler, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (İstanbul 2 Mayıs 1991). İstanbul: Marmara Üniversitesi, 1992: Mukhtārāt: in Turkish. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. VII. Leiden: E. J. Brill, 1993: Nasreddin Hoca Hikâyeleri Yazmalarının Kolları Üzerine Bir Deneme=Variants of Nasreddin Hodja Folk Tales in Various Manuscripts. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri. 2. cilt: Halk Edebiyatı. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1992: Cem Sultan'ın Edebî Yönü. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. VII. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993: Cemâlî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. VII. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993: Damat İbrahim Paşa'nın İstanbul'da Yaptırdığı Çeşmelerin ve Sebillerin Kitabeleri. Hatice Aynur ile. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi Âmil Çelebioğlu Armağanı. Sayı 7 ( ): Letter to the Beloved. Armağan: It Festschrift Für Andreas Tietze. Herausgegeben von Ingeborg Baldauf und Suraiya Faroqhi unter Mitwirkung van Rudolf Vesely. Praha: Enigma Corporation, 1994: Yüzyılda Anadolu da Şiir Türünün Gelişmesi. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten Ankara: Türk Dil Kurumu, 1994: Daima İyiyim... Orhan Şaik Gökyay (16 Temmuz Aralık 1994). Tarih ve Toplum. c. 23. Sayı 133 (Ocak 1995): Hocam Orhan Şaik Gökyay la Hasbihal. Tarih ve Toplum. c. 23. Sayı 133 (Ocak 1995): Ömer Ashik. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. c. VIII. Leiden: E. J. Brill, 1995: Nasreddin Hoca Hikâyeleri: İran-Şiraz Milli Kütüphanesi No. 70/7H. Nasreddin Hoca ya Armağan. Yayına Hazırlayan M. Sabri Koz. İstanbul: Oğlak, 1996:

10 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI X 91. Türklerde Yeme-İçme Geleneği ve Kaynakları. Eskimeyen Tatlar: Türk Mutfak Kültürü. Hazırlayan Semahat Arsel. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı, 1996: Türkçe- İngilizce Anadilimiz Ne Durumda." Gösteri. Sayı 195 (Şubat 1997): Söyleşi: "Divan Edebiyatının Anlaşılması ve Araştırılmasına Dair." Dergâh. Sayı 85 (Mart 1997): 12-14, Hint Edebiyatı'ndan Türk Hikâyelerine. M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi: Mehmet Akalın Armağanı. (1997): İlm-i Hal Kitaplarında Yeme-İçme ve Gelenek-Görenekle İlgili Malzeme= Material Concerning Beliefs, Traditions and Customs in the Books of Theology."V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Gelenek Görenek İnançlar Seksiyon Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1997: "Heşt Bihişt." Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. XVII. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1998: "Anadolu'da Türk Edebiyatı." Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi. c. II. İstanbul: IRCICA, 1998: "The Süleymaniye Library." TASG News. no. 47 (November 1998): "Yazmalar Arasında III: Gurre-name ve Le'ali'nin Gurre-namesi ile Ruz-namelerde Görülen İki Beyit." Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: Hasibe Mazıoğlu Armağanı II. XXII. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1998: "Süleymaniye Kütüphanesi." Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VIII. İstanbul: Dergâh, 1998: "Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu." Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. c. VIII. İstanbul: Dergâh, 1998: "Metin Tesbitinde Birinci Aşama: Vezin ve Anlam." İlmi Araştırmalar Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri 8 (1999): "Divan Edebiyatında Bezm, Âlât-ı Bezm ve Âdâb-ı Sohbet." Osmanlı Ansiklopedisi. c. IX. Ankara: Yeni Türkiye, 1999: "Şeyh Galib ve Ötekiler." Ludingirra. Sayı (1999): "Sultan I. Mahmud Kütüphanesi." Osmanlı Devleti'nde Bilim Kültür ve Kütüphaneler. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999: "Yazmalar Arasında IV: Kitap-Kâtip." Simurg Kitap Kokusu. Sayı I (Ekim, 1999): "Yazma Eserler ve Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu Çalışmaları." 21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999:

11 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI XI 108. El-Edeb et-türki fi l-anadol. Ed-Devletü l-osmaniyye Tarih ve Hazerat. İstanbul: IRCICA, 1999: Arapça 109. Anadolu da Türk Edebiyatı. Osmanlı Medeniyeti Tarihi I. İstanbul: Feza Gazetecilik A.Ş., 1999: s (Zaman Gazetesi nin okurlarına hediyesi) "Mutfağın Günlük Yaşamımızdaki Yeri: Dünü-Bugünü." Hünkâr Beğendi: 700 Yıllık Mutfak Kültürü. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2000: "Payitaht İstanbul'un Sultan Şairleri (Seyf ve'l-kalem Sahipleri)." İlmi Araştırmalar Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri 9. (2000): "Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (TÜYATOK)." Simurg Kitap Kokusu. Sayı 2-3 (Ekim, 2000): "Bir Şairi Değerlendirmedeki Yöntem: Ortak Malzemenin Kullanılışı ve İfade Şekli." İlmi Araştırmalar Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri 10. (2000): Vefeyât-ı Ayvansarayî ve Nüshaları ya da Tezkire-i Ayvansarayi. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları In Memoriam Agâh Sırrı Levend Hatıra Sayısı III. XXIV/III. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2000: İbretnâme. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. XXI. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000: Turkish Literature in Anatolia. History of The Ottoman State, Society and Civilisation. II. İstanbul: IRCICA, 2002: Türklerde Yemek Kültürü. Türkler. IV. Ankara: Yeni Türkiye, 2002: Şirvânî nin Yemek Kitabı Çevirisine Eklediği Yemekler Üzerine. Yemek Kitabı: Tarih, Halk Bilimi, Edebiyat. Hazırlayan M. Sabri Koz. İstanbul: Kitabevi, 2002: Türk Edebiyatında Klasik Dönem. Osmanlı Uygarlığı 2. Yayına Hazırlayanlar Halil İnalcık, Günsel Renda. İstanbul: Kültür Bakanlığı, 2003: Osmanlı (Batı Oğuz) Sahası. : Erken Dönem ( ) Nazım. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyat Tarihi. C. 4. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2004: The Classical Period in Turkish Literature. Ottoman Civilization 2. Editors Halil İnalcık, Günsel Renda. İstanbul: Ministry of Culture, 2003: Turkish Literature. The Different Aspects of Islamic Culture. Vol 5. Culture and Learning in Islam. Paris: UNESCO, 2003: Lâmiî Çelebi. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. C. 27. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2003: Mutfak Kültürü. Turgut Kut ile. Fatih ve Dönemi: Mehmed II and His Period. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2004:

12 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI XII 125. Food of the Fatih. Turgut Kut ile. Fatih ve Dönemi: Mehmed II and His Period. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2004: Divan Şairi Olarak Nevâî. Ali Şir Nevayî nin 500. Ölüm ve 560. Doğum Yıl Dönümlerini Anma Toplantısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara: TDK, 2004, s Atatürk Kitaplığı Belediye Bölümü ne Bağışlanan Yeni Yazmalar. Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler Nail Bayraktar a Armağan I (Hatıra ve Bilimsel Makaleler). Hazırlayanlar İrfan Dağdelen, Hüseyin Türkmen, Nergis Ulu. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2005: Türklerde Beslenme Biçimi: Dünü-Bugünü. V. Türk Kültürü Kongresi Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği Aralık 2002 Belsenme Kültürü. Cilt XIV. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2005: Leiden Kütüphanesi ndeki Türkçe Yazmalar Kataloğu Üzerine. Şinasi Tekin in Anısına Uygurlardan Anadolu ya. İstanbul: Simurg, 2005: Kedi ile Fare Hikâyesi. Zehra Toksa ile. Şinasi Tekin in Anısına Uygurlardan Anadolu ya. İstanbul: Simurg, 2005: Yazmalar Arasında V: Yiyecek ve İçecekler. Yemek ve Kültür. Sayı 3 (Çiya, 2005): Nabî'nin 'Dilber Dilinden' Yazdığı İki Gazel ve Dürrî'nin Nazîreleri. Gündağ Kayaoğlu Anı Kitabı. Taç Vakfı, Meyve Bahçesi. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festchrift in Honor of Eleazar Birnbaum=Eleazar Birnbaum Armağanı XXIX. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2005: Kabûli nin İlk Divanındaki Türkçe Şiirler. Nimet Bayraktar Armağanı. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul Şubesi, 2006: ve 14. Yüzyıllarda Anadolu da Türkçenin Yazı Dili Olması ve Bu Yüzyıllardaki Eserler Üzerine. Payitaht Bursa da Kültür ve Sanat Sempozyum Kitabı (07-08 Nisan 2006). Bursa: Osmangazi Belediyesi, 2006: Vefatının İkinci Yılında Şinasi Tekin ve Hayalleri. Türk Edebiyatı 395 (Eylül 2006): Bir Türkçe Uzmanı Yusuf Çotuksöken. Yazarlığının 40. Yılında Yusuf Çotuksöken. Hazırlayan Papatya Yayıncılık Eğitim (Kasım 2006): Şinasi Tekin ( ). Journal of Turkish Literature Issue (2006): Bir Mevlânâ Uzmanı: Abdülbaki Gölpınarlı. Türk Edebiyatı 392 (Haziran 2006): Şem ü Pervâne. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2006:

13 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI XIII Muhammediye de Cennet Tasvirleri. Metin And a Armağan. Hazırlayan: M. Sabri Koz. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2007: , resim İlâhî Dîvânı ndaki Türkçe Gazeller. Edebiyat ve Dil Yazıları: Mustafa İsen e Armağan Editörler Ayşenur Külahlıoğlu İslam, Süer Eker. Ankara: 2007: Türk Mutfağı Kültürü (=Turkish Cuisine). Türk Dünyası Kültür Atlası =A Cultural Atlas of the Turkish World 5. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2007: Osmanlı Dönemi. Divan Edebiyatı (=Ottoman Period Divan Literature). Türk Dünyası Kültür Atlası=A Cultural Atlas of the Turkish World 6. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2007: Kenzü l-iştiha Üzerine. Yemek Kültür. Sayı 10 (Ekim 2007): Kabûlî nin İkinci Divanındaki Türkçe Kaside ve Gazeller. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Şinasi Tekin Hatıra Sayısı=In Memoriam Şinasi Tekin II. XXXI/II. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2007: Fahir İz ( ). Journal of Turkish Literature (JTL). Issue 4. (2007): Refîî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. 34. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007: Günay Kut ile Eski Türk Edebiyatı Üzerine. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. Cilt 5. Sayı 9 (2007): Banquet Dinners at Festivities. Turkish Cuisine. Ankara: Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism, 2008: Şenliklerde Ziyafet Sofraları. Türk Mutfağı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008: Divan Edebiyatında Adl ve Adalet Üzerine Klişeler. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi=The Journal of Ottoman Literature Studies. Sayı 1. (Güz 2008): Kimse Sevgiliye Benzeyemez. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Ölümünün 500. Yılında Şair Necati Anısına Nisan Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2009: Şair ve Tarih Düşürme Üstadı Cem Dilçin. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festchrift in Honor of Cem Dilçin I. 33/I. Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2009: LV-LXXIII Bir Kültür Hazinesi: Süleymaniye. Ulusal İslâm El Yazmaları Sempozyumu (Dr. Nevzat Kaya Onuruna), Beyazıt Kütüphanesi Konferans Salonu, İstanbul, 13 Nisan Bildiriler kitabı. Dr. Nevzat Kaya Onuruna. İstanbul: Türçek, 2009: s Fuzulî Divanı Üzerine Notlar. Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Festchrift in Honor of Cem Dilçin I. 33/I. Cambridge, Mass.:

14 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI XIV Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2009: Elli Yıllık Arkadaşım ve Meslektaş. İnci Enginün Kitabı. İstanbul: Dergah Yayınları 2011: Sehi Tezkiresi nin Tenkitli Neşrini Hazırlama Aşamasında Karşılaştığı Kimi Önemli Problemler. Prof. Dr. Mustafa İsen Adına Uluslar arası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu Bildirileri (Nevşehir, 6-8 Mayıs 2010). Ankara: Kültür Merkezi, 2011: Kasımpaşa: Bir Kültür ve Denizci Şehri. Piyale Paşa Camii Restorasyonu. İstanbul: Gürsoy Grup Kültür Yayınları, 2011: Tarlan, Ali Nihad ( ). Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. 40. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, Birinci Murâd Döneminde Bilim ve Edebi Gelişmelere Kısa Bir Bakış (769/ /1389). Sultan I. Murâd Hudâvendigâr ve Dönemi. Bursa: Osman Gazi Belediyesi, 2012: Eski Türk Edebiyatı Metinlerini Öğrencilerimize Nasıl Öğretmeliyiz. Klasik Türk Edebiyatı Araştırmacılarına Mektuplar. Haz. Sibel Üst. İstanbul: Kesit, 2012: Saray Muharebe Defterlerine Göre: Fatih Sultan Mehmet Döneminde Yiyecek-İçecekler. Turgut Kut ile. Yemek ve Kültür. Sayı 27. (Çiya, Kış 2012): Şeyhoğlu Mustafa nın Hurşîd-nâmesi ndeki Yıldırım Bayezid Medhiyesi. Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Dönemi. Bursa: Osman Gazi Belediyesi, 2013: Millet Yazma Eser Kütüphanesi. Anadolu Kütüphaneleri. ed. Bülent Yılmaz. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013: Kütüphaneler ve Kütüphaneci Dostlarım. Ruhumuzun Büyülü Tapınakları. İstanbul Kütüphanelerinden Anılar. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul Şubesi, 2013: Latîfî nin Evsâf-ı İstanbul Adlı Eserinde Tahtakale de Günlük Hayat. İstanbul un Kitabı Fatih III. İstanbul: Fatih Belediyesi, 2013: Mehmet Çelebi Dönemi Mesnevilerinden Halîl-nâme. Sultan Mehmed Çelebi ve Dönemi. Bursa: Osman Gazi Belediyesi, 2014: Garîb-nâme de İnsan Ömrü ve Garîb-nâme nin Bazı İmlâ Özellikleri. Âşık Paşa ve Anadolu da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu- Bildiriler, 1-2 Kasım Kırşehir: Kırşehir Valiliği, t.y.: Aşure. Ahilik Ansiklopedisi. c. I. Ankara: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2014:

15 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI XV 171. Aziz ve Vefakâr Arkadaşım Orhan Bilgin. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi/The Journal of Ottoman Literature Studies, 11. Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağanı 1. (İstanbul, Bahar 2014): Bedr-i Dilşâd ın Murâd-nâme si Üzerine. Sultan II. Murad ve Dönemi. Bursa: Osman Gazi Belediyesi, 2015: BİLDİRİLER ve KONFERANSLAR Türk Edebiyatında Şem' ü Pervâne Mesnevisi ve Kaynakları. II. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. İstanbul, 4-9 Ekim Esirî ve Sergüzeşt-nâmesi. IV. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. İstanbul, Eylül (Bkz. makaleler 26) Yazma Katalog Çalışmaları. Kütüphane Haftası. İstanbul, 27 Mart l Acâibü'l-mahlukât'ın Türkçe Çevirileri Üzerine. V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. İstanbul, Eylül (Bkz. makaleler 32) Şehzade Cihangir ve Bâyezid'in Sünnet Düğünlerindeki Yemekler Üzerine. III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi. İzmir, Haziran (Bkz. makaleler 51) 6. Şirvanî'nin Yemek Kitabı Çevirisine Eklediği Yemekler Üzerine. I. Milletlerarası Yemek Kongresi. İstanbul-Ankara-Konya, Eylül (Bkz. makaleler 59) 7. Türkçe'nin Sözlü ve Yazılı Kullanımında Yapılan Hatalar ve Bunların Düzeltilmesi. Üniversite Düzeyinde Türkçe Öğretimi Toplantısı. İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Eylül (Sempozyum) 8. Some Important Points to be Considered in the Cataloguing and Editing of Turkish Manuscripts." Symposium on Textual Tradition and the Editing of Persian and Turkish Texts. Leiden, October (Bkz. makaleler 60) Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî. İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, 17 Aralık (Konferans) Kanunî Devrinde Edebiyat Hayatı. İstanbul, Marmara Üniversitesi, 18 Aralık (Konferans) 11. Türk Mutfağında Çorba Çeşitleri. Uluslararası Yemek Sempozyumu. İstanbul, Bayramoğlu, 8 Eylül l988.

16 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI XVI 12. Yazma Eserler ve Konuları. 4. Uluslararası Antika ve Sanat Fuarı. İstanbul, Yıldız Sarayı, 24 Ekim l988. (Bkz. makaleler 68) Türk Edebiyatında Hint Edebiyatı İzleri. Nehru'nun Yüzüncü Doğum Yılı. İstanbul, Marmara Üniversitesi, 5 Nisan l989. (Konferans) Yunus Emre'yi Anlamak. İstanbul, Edirnekapı Halk Kütüphanesi, 20 Şubat Yunus'un Hayatı ve Şiirleri. İstanbul, Kadıköy Anadolu Lisesi, 8 Mart Bodleian Kütüphanesi'nde Şark El Yazmaları. 27. Kütüphane Haftası. İstanbul, Millet Kütüphanesi, 29 Mart Yunus u Anlamak. Yunus Emre Sempozyumu. İstanbul, Marmara Üniversitesi, 2 Mayıs (Bkz. makaleler 79) 18. Nasreddin Hoca Hikâyeleri Yazmaları Üzerine Bir Deneme. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. Antalya, 6 Mayıs (Bkz. makaleler 81) Yüzyılda Anadolu'da Gelişen Türk Şiiri." IV. Türk Sovyet Kollokyomu. Konya, Haziran (Bkz. makaleler 86) 20. Yunus'u Anlamak. İstanbul, IRCICA, 2 Kasım Yunus'un Şiirleri. İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, 2 Kasım Mesnevilerde Ziyafet. II. Milletlerarası Türk Halk Kongresi. Konya, Selçuk Üniversitesi, Ekim Orhan Şaik Gökyay. İstanbul, IRCICA, 3 Aralık "Metin Tesbitinde Dikkat Edilecek Hususlar." IX. Milli Türkoloji Kongresi. İstanbul, Eylül "Surnamelerde Yemek (Dialı). İstanbul, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Bölümü, 24 Nisan (Konferans) 26. "Surnamelerde Yemek (Dialı). Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi, 26 Nisan (Konferans) "Yazma Eserler ve Türkiye Toplu Kataloğu Çalışmaları." Ankara, Milli Kütüphane, 16 Mart "Yazma Eserlerde Türk Dünyası." Ufa, 5 Ekim "Yazmabilim ve Yazmabilimci." İstanbul Valiliği 36. Kütüphane Haftası Kutlama Programı. İstanbul, 27 Mart-2 Nisan (Konferans)

17 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI XVII Divan Şairi Olarak Nevâî. Ali Şir Nevayî nin 500. Ölüm ve 560. Doğum Yıl Dönümlerini Anma Toplantısı. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Eylül Orhan Şaik Gökyay. İstanbul Belediyesi Kültür İşleri Başkanlığı, Orhan Şaik Gökyay ı Anma Toplantısı. İstanbul, 19 Ocak Türklerde Beslenme Biçimi: Dünü-Bugünü. Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü, Geleceği. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Aralık (Kongre) Süleymaniye Kütüphanesi nde Bulunan Yazma ve Basma Eserler. İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, 15 Mayıs Orhan Şaik Gökyay'ın Şiirleri Üzerine. Orhan Şaik Gökyay: Anma ve Orhan Şaik Gökyay 2003 Yılı Şiir Ödülü Töreni. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. İstanbul, Süleymaniye Kültür Merkezi, 2 Aralık Prof. Fahir İz. İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 80. Kuruluş Yıldönümü Toplantısı. İstanbul, 12 Kasım Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Dr. Filiz Çağman. Dr. Filiz Çağman'a Armağan, Uluslarası Sempozyum ve Osmanlı Sanatı Şubat İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi, 7 Şubat Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Kitaplığı ndaki Kimi Minyatürlü Türkçe Eserler Üzerine. (Dia Gösterili) Bu konferans kütüphanecilik haftası münasebeti ile Osmanlı Bankası nda verilmiştir. 31 Mart Prof.Dr. Muharrem Ergin in 10. Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Anma Günü. İstanbul, 30 Kasım Ali Emiri Koleksiyonundaki Kimi Yazmalar Üzerine. İstanbul, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Konferans Salonu, 26 Mart Bir Kültür Hazinesi: Süleymaniye. Ulusal İslâm El Yazmaları Sempozyumu (Dr. Nevzat Kaya Onuruna). İstanbul, Beyazıt Kütüphanesi Konferans Salonu, 13 Nisan Edisyon Kritik Yöntemleri ve Yazmaların Kolları Üzerine. İstanbul, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 2 Mayıs Abdülbaki Gölpınarlı ve Anılar. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mevlana yı Günümüze Taşıyan Üstad: Abdülbaki Gölpınarlı. İstanbul, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Ekim Latîfî nin Evsâf-ı İstanbul Adlı Eserinde Tahtakale de Günlük Hayat. Süleymaniye Ulusal Sempozyumu. İstanbul, Şehir ve Medeniyet Kültür Ocağı Vakfı, 25 Kasım 2007.

18 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI XVIII Türklerde Yemek Kültürü ve Saray Düğün Yemekleri. İstanbul, Yıldız Üniversitesi, 13 Ağustos Kimse Sevgiliye Benzeyemez. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Ölümünün 500. Yılında Şair Necati Anısına. Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi, Nisan Saray Düğün Eğlenceleri. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 10. Halk Kültüründe Eğlence Konulu Sempozyum. Kocaeli Üniversitesi, 11 Aralık Elyazması ve Tenkitli Yayında Nüsha Seçimi ve Critical Aparatus. İslam Araştırmaları Merkezi Türk Yazmalar Hazinesi I konulu atölye çalışması. İstanbul, 16 Aralık Metin Neşrinde Sorunlar. İstanbul, 29 Mayıs Üniversitesi, Mart Sehi Tezkiresi nin Tenkitli Neşrini Hazırlama Aşamasında Karşılaştığımız Kimi Önemli Problemler. Prof. Dr. Mustafa İsen Adına Uluslar arası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu. Nevşehir Üniversitesi, 6 Mayıs Yazma Eser Kataloglama konulu seminer. Kültür Bakanlığı. İstanbul, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, 18 Ekim-27 Ekim Türkçenin Resmî, Edebî ve Bilim Dili Olarak 14. Yüzyıldaki Eserlerine Kısa Bir Bakış. Karaman, 3 Mart Eski Türk Edebiyatı Metinlerini Okumadaki Sorunlar. İstanbul, 29 Mayıs Üniversitesi, 13 Mayıs Metin Okuma ve Değerlendirme. Türk Dili ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümü. Uluslararası Sempozyum, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım Nevayi nin İlk Divanı Garâibü s-sıgar ve Üçüncü Divanı Bedayi ül l-vasat Üzerine Büyük Türk Şairi Ali Şir Nevâyî nin Doğumunun 570. Ölümünün 510. yıldönümü Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk Dil Kurumu nun Ortaklaşa Düzenlediği Anma Toplantısı. 30 Kasım Birinci Murad Döneminde Bilim ve Edebi Gelişmelere Kısa Bir Bakış (769/ /1389). Bursa, 6 Nisan Şeyhoğlu Mustafa nın Hurşîd-nâmesi nde Yıldırım Bayezid Medhiyesi. Bursa, Nisan Türkolojinin Güncel Sorunları. VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. İstanbul Üniversitesi, 30 Eylül

19 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI XIX 58. Mehmed Çelebi Dönemi Mesnevilerinde Halîl-nâme. Bursa, 11 Nisan Maşukla Âşıkın Savaşı. Uluslar arası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu. Sakarya Üniversitesi, 16 Aralık Tarihte Kitapçılık Sanatları ve Yazma Eser Unsurları. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Konservasyon Servisi Personeline Konferans. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, 26 Aralık Bedr-i Dilşâd ın Murâd-nâme si Üzerine. Sultan II. Murad ve Dönemi. Bursa, 10 Nisan ARAŞTIRMA PROJELERİ 1. Yugoslavya da Çağdaş Türk Edebiyatı. Proje yürütücüsü. Bu proje çerçevesinde yayımlanan kitap: İ. Güven Kaya. Yugoslavya'da Türk Halkı Edebiyatı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Şehitlik Nafi Baba Tekkesi Mezar Taşları. Proje yürütücüsü. (Prof.Dr. Süheyla Artemel tarafından koordine edilen İstanbul İmajları adlı projenin bir parçasıdır.) 3. TÜYATOK projesi İstanbul bürosu başkanı. Bu proje çerçevesinde yayımlanan kitaplar (ortak yazar olarak): a. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu II (28, 52, 53) Giresun, Ordu, Rize. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, b. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu I (34) İstanbul Süleymaniye Yazmalar Merkezi Ali Nihat Tarlan Dermesi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, c. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu IV (07) Antalya Tekelioğlu. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı, d. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu V (07) Antalya Tekelioğlu. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı, e. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu II (34) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, f. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu III (34) Süleymaniye Kütüphanesi Amca-zade Hüseyin Paşa ve Hekimbaşı Musa Nazif Efendi Kolleksiyonu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, l987. g. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu I (05) Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi. İstanbul: Kültür Bakanlığı, l990. h. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu II (05) Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi. İstanbul: Kültür Bakanlığı, l990. ı. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu III (05) Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi. İstanbul: Kültür Bakanlığı, l992. i. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu 34/4 Süleymaniye Kütüphanesi Mustafa Aşir Efendi Kolleksiyonu. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1994.

20 GÜNAY KUT BİBLİYOGRAFYASI XX j. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu IV (05) Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi. İstanbul: Kültür Bakanlığı, "Türk Lehçeleri Üzerine Bir Deneme." Proje yürütücüsü. Bu proje çerçevesinde yayımlanan kitap: Türk Lehçeleri Üzerine Bir Deneme. Esra Karabacak ve Nesrin Altun ile. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Türkçe, Arapça, Farsça Yazma Eserler Kataloğu. Proje yürütücüsü Hatice Aynur, Esra Karabacak, Tahsin Ö. Tahaoğlu, Cumhure Üçer, Fatma Büyükkarcı Yılmaz ile Yüzyıllarda Osmanlı Kültürünün Oluşumunda Tercümelerin İşlevleri. Saliha Paker yürütücülüğündeki proje ekibi üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu nun desteğiyle Osmanlı Edebiyat Modellerinin Oluşumunda Beylikler Döneminde Yapılan Tercümelerin İşlevleri. Zehra Toska yürütücülüğündeki proje danışma kurulu üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu nun desteğiyle Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Tezler, Yayınlar Bibliyografyası. Proje yürütücüsü. Cemal Demircioğlu, Tülay Gençtürk Demircioğlu, Arzu Çiftoğlu, Arzu Atik, Tamer Kutükçü ile. 9. Millet Yazma Eser Kütüphanesi nde Bulunan Türkçe ve Farsça Yazma Eserlerin Yeniden Kataloglanması Projesi. Proje Danışmanı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Getty Foundation desteğiyle. (Yazma eserlerin fiziksel tavsifleri ve içerikleri ile ilgili yaklaşık 4500 eser üzerinde detaylı çalışma ve sonuçların dijital ortama aktarımı) 10. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları Kataloglama Projesi. Günay Kut başkanlığında. Zehra Toska, Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu ve Arzu Atik ile Ali Nihat Tarlan ın Divan Edebiyatı Kavramlar/İsimler Sözlüğü. Orhan Bilgin, Zehra Toska, Nihat Öztoprak, Sabahat Deniz, Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu ile YÖNETTİĞİ TEZLER Göksel, Aslı. Abdî'nin Surnâmesi ve Nevi Açısından Değerlendirilmesi". Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, l Sabuncu, Zeynep. Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Ali. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, Bayak, Cemal. Sevda'î: Kıssa-i Leylî Birle Mecnun. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, l Gürani, Nur. Niyazname-i Sa'd u Huma: A Mathnawi of Abdî. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, l987.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

ÇALIŞMA ALANI Eski Türk edebiyatı; eski Türk edebiyatında mesnevi, kaside, tercüme eserler; yazmabilim; mecmualar

ÇALIŞMA ALANI Eski Türk edebiyatı; eski Türk edebiyatında mesnevi, kaside, tercüme eserler; yazmabilim; mecmualar FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ, Doç. Dr. yilmazfa@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 34342 Bebek İstanbul Türkiye 90 212 359 66 56 / 359 76 25 EĞİTİM Doktora

Detaylı

TÜLAY GENÇTÜRK DEMİRCİOĞLU ÖZGEÇMİŞ

TÜLAY GENÇTÜRK DEMİRCİOĞLU ÖZGEÇMİŞ TÜLAY GENÇTÜRK DEMİRCİOĞLU ÖZGEÇMİŞ Akademik Görevler Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 2003- Araştırma Görevlisi 1994-2003 Türkçe Dersleri Koordinatörü Haziran 2009- Yardımcı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

ÇALIŞMA ALANI Eski Türk edebiyatı; eski Türk edebiyatında mesnevi, kaside, tercüme eserler; yazmabilim; mecmualar

ÇALIŞMA ALANI Eski Türk edebiyatı; eski Türk edebiyatında mesnevi, kaside, tercüme eserler; yazmabilim; mecmualar FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ, Doç. Dr. yilmazfa@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 34342 Bebek İstanbul Türkiye 90 212 359 66 56 / 359 72 11 EĞİTİM Doktora

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS

KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS Günay Kut, Acâibü l-mahlûkât-eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II (Yay. Haz. Fatma Büyükkarcı Yılmaz), İstanbul: Simurg, 2010. XXX+482 s. Bezm-i ikbâlini târ eylemeye derse felek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Erkan DEMİR 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora. Tezler. 5. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Erkan DEMİR. Doğum Tarihi: 05.0.980. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL:

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL: ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Mustafa DURMUŞ ÜNVANI: Doç. Dr. DOĞUM TARİHİ: 10.08.1975 DOĞUM YERİ: İstanbul YABANCI DİLİ: İngilizce MEDENİ HÂLİ: Evli İŞ ADRESİ: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - -

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Edebiyat Fakültesi Y.Lisans - - - 1. Adı Soyadı: Ahmet Atillâ Şentürk 2. Doğum Tarihi: 24 Eylül 1958, İstanbul 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İ. Ü. Ed. Fak. Yeni İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 BURDUR T: 24222744003306 F: sevkiyenas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: 05.0.980 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans Türk Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (30 Mart - 5 Nisan 1992) 30 Mart 1992 Pazartesi O^ÖO AÇILIŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr EĞİTİM Doçentlik Tezi: Sâlih Çelebi ve Kıssa-i pür-gussa-i Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi, İnceleme ve Tenkitli Metin, İstanbul 1999. Doktora: İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BİLAL AKTAN 2. Doğum Tarihi : 19.03.1956 3. Unvanı : PROF. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY S A I12 Y NUMBER Y I L07 Y E A R PROF. DR. ORHAN BİLGİN ARMAĞAN SAYISI 2 Bu sayının editörleri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) kuruluşu olan DEV İktisadi İşletmesi yayınıdır.

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ 1953 yılında Adapazarı nda doğan Mustafa İsen, 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. Mezuniyetten

Detaylı

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi

Dr. Mikail CENGİZ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Fakültesi Ö Z G E Ç M İ Ş Dr. Mikail CENGİZ Adı Soyadı: Mikail CENGİZ Unvanı: Araştırma Görevlisi Dr. Yabancı Diller: İngilizce, Rusça E-posta: mikail@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 312 780 71 49 ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Cüneyt AKIN Doğum Tarihi: 10.03.1982 Öğrenim Durumu: Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Afyonkarahisar Kocatepe 1998-2002 Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / 8.09.968

Detaylı

İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79,

İz, F. (1978). Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Evliya Çelebi İz, F. (1978). "Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (), 61-79, Uysal, M. (). Evliyâ Çelebi'den Hikâyeler. :. Kurşun, Z. (). Evliya Çelebi Seyahatnamesi.

Detaylı

İngilizce: 63 (YDS) ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

İngilizce: 63 (YDS) ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı: Arif KOLAY Doğum Yeri: Kütahya Doğum Tarihi: 17.03.1973 Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce Yabancı Dil Puanları: ÜDS: 60 KPDS: 61 Bölümü/Anabilim Dalı: Tarih

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Haberler / News. Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarası

Haberler / News. Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarası Bilgi Dünyası 2008, 9(2):570-572 Haberler / News ÜNAK'08 "Bilgi: Farklılık ve Farkındalık" Toplantısı 2002 yılından beri her yıl farklı üniversitelerde gerçekleştirilen ÜNAK Genel Toplantıları bu yıl 9-11

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası *

Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası * Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10, İstanbul 2013, 13-24. Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası * NİHAT ÖZTOPRAK ** KİTAPLAR 1. Fuzûlî ve Cevherler (Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi), İstanbul 1960, Türkiyat

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı