EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER"

Transkript

1 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik Sigortası 4.Eski plakalar gelecek 5.Nüfus cüzdanı (TC. numaralı), sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. 6. Şoförler Cemiyetinden dosya Motorlu Araç Trafik Tescil Belge ücreti : 66,50 TL. Motorlu Araç Trafik Belge ücreti : 89 TL. 2 Şahadetname İle Yeni Kayıt Yapılacak Araçların 1. Şahadetname -Trafik Nüshası - Mükellef Nüshası ile 2. Yurt dışından giriş yapan araçlar için uygunluk belgesi (Yetkili Makine Mühendisleri tarafından çizilir, Ya da Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünden alınabilir) 3. Aracın muayenesi yapılacak (Muayene İstasyonundan) 4. Trafik Sigortası 5. Tescil Belgesi ve Trafik belgesi 6. Şoförler Cemiyetinden dosya 7. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. 8. Aracın eski plaka ve belgeleri Not: 1 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. Araç Şirkete Kayıt Yapılacaksa ; a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi b. İmza sirküleri c. Şirket Yetkilisi veya vekili 3 Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman yapılan işlemler 1. Şoförler odasından alınan Ek-1 formu ile Araç muayene istasyonuna sevk edilir, motor ve şase tespiti yaptırılır. 2. Vergi Dairesi kayıtları açılması için ilgili vergi dairesine yazı yazılır.

2 4 Faturalı Araçlardan İstenilen Belgeler 1. Fatura 2. Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge) 3. Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için) 4. Fatura kesme yetki belgesi 5. ÖTV Makbuzu 6. Trafik Sigortası 7. Nüfus cüzdanı (TC numaralı) veya sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği 8. Araç Tescil dosyası (boş dosya Şoförler cemiyetinden) alınacak Not: Fatura kesim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. Araç Şirket Adına Kayıt Yapılacak İse aşağıdaki Belgeler Eklenecektir a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi b. İmza Sirküleri c. Şirket Yetkilisi veya vekili Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. 5 6 Araç Devir (Plaka değişikliği olmayanlar) Araç Devir (Plaka değişikliği yapılacaklar) Satış ve devir görmüş tescilli araçların satış ; tarihinden sonra noterler tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu tarihten sonra araç satışı alan şahıslar trafik tescil kuruluşlarına sadece belgelerini almak üzere noter tarafından düzenlenen ARAÇ TESCİLİNE İLİŞKİN GEÇİCİ BELGE (EK- 44) ile 15 gün süre içerisinde müracaatta bulunacaklardır. 15 gün içerisinde belgelerini teslim almak için müracaatta bulunmayan şahısların belgeleri APS ile araç sahibine veya birinci derece yakınlarına teslim edilmek üzere adreslerine gönderilmektedir. Başka tescil kuruluşlarına ait satışı yapılan araçların plaka değişikliklerinde ise ; 1. Noter Satış senedi 2. Trafik Sigortası (varsa yeni sahibi adına zeyilname) 3. Trafik belgesi (muayenesinin yaptırılmış olması gerekir) 4. Şoförler odasından dosya 5. T.C. Numarası (Alıcının) 6. Plakalar TR. rumuzlu değil ise plakalar değişecek 7. Belgeler daktilo yada ile doldurulacak. Araçlar Şirket Adına İse Ayrıca Aşağıdaki Belgeler Eklenecektir. a. Sicil Tasdiknamesi b. İmza sirküleri c. Şirket yetkilisi veya vekili

3 7 Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak İşlemler 1. Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden) 2. Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden) 3. Sigorta (varsa zeyilname) 4. Tescil belgesi 5. Trafik belgesi 6. Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği 7. Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak) 8- İlgili vergi dairesinden borcu yoktur yazısı. 8 9 Tescil Belgesi ve Trafik belgesi Zayi Belge Yenileme (Yıpranma) 1. Dilekçe 2. Sigorta 3. Nüfus cüzdanı (TC numaralı) veya sürücü belgesi aslı 4. Muayene istasyonundan motor - şase tespiti (muayenesi var ise gerek yoktur. 5. Plakalar TR. rumuzlu değil ise değiştirilecek (muayenesi var ise gerek yoktur.. 1. İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak) 3. Sigorta 4. Nüfus cüzdanı (TC numaralı) sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği 5. Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacak 6. Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek 15 DAKİKA 15 DAKİKA 10 Trafikten Çekme (Yalnız Tescil Belgesi Alınacak ) 1. İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler Cemiyetinden) 3. Araca ait belge ve plakaları getirilecek Not: Belgeler daktilo yada bilgisayar ile yazılacak 15 DAKİKA 11 Aracın Hurdaya Ayrılması 1.Dilekçe (Tescil kuruluşundan temin edilebilir) 2.İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) 3. Trafik ve Tescil belgeleri getirilecek 4. Plakalar getirilecek Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek ve belgeler daktilo yada bilgisayar ile doldurulacak

4 12 Araçlarda Renk Değişikliği 1. İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler Cemiyetinden) 3. Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak) 4. Sigorta 5. Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek 6. Boyama faturası Ticariden Gayri Ticariye ve Gayri Ticariden Ticariye Çevirme Unvan Değiştirme - İsim veya Soyad Değişikliği 1. İki adet Araç Tescil müracaat formu (Şoförler cemiyetinden) 3. Sigorta 4. Plakalar TR rumuzlu değil ise değiştirilecek 5. TUV muayene istasyonundan tespit yapılacak 1. İki adet Araç Tescil müracaat formu (Şoförler cemiyetinden) 3. Kayıtlı olduğu Nüfus idarisinden vukuatlı nüfus kayıt örneği 4. Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için) 5. Şirketler için ticaret sicil gazetesi. 6. Ticaret Oda sicil kaydı, 7. İmza Sirküleri (Yeni unvana göre) 8. Plakalar TR.rumuzlu değil ise değişecek 15 Ülkemizde Kayıtlı Araçların Yurt Dışına Satış veya Geçici Süre Çıkış 1. İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler odasından) 2. İki adet ilişik kesme belgesi (Trafik Tescil kuruluşlarından temin edilebilir) 3. Plakalar getirilecek 4. Trafik belgesi ve Tescil belgeleri getirilecek 5. Dilekçe 6. Satış faturası 16 (A)Geçici Trafik Belgesi ve Plaka 1. 1 (bir) yıl sürelidir. 2. İmalatçı, ithalatçı ve satış yapan bayilere verilir. 3. İki adet geçici trafik belgesi (şoförler odasından) 4. Şirketin faaliyet yetki belgesi 5. Plakalar tescil kuruluşu tarafından belirlendikten sonra şoförler odasından temin edilecektir. 6. Maliyeden harç makbuzu 7. Mali Mesuliyet Sigortası 8. Şirketin Ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküleri Not: Belgeler daktilo yada bilgisayar ile doldurulur, yük ve yolcu taşımacılığı yapılamaz.

5 17 (B)Geçici Trafik Belgesi ve Plaka 1. Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi tamamlanmamış araçlar için 3. Sigorta 4. ÖTV Makbuzu 5. Satış faturası 6. Teknik belge 7. Maliyeden harç makbuzu 8. Teknik muayenelerinin yapılmış olması gerekir 9. Sarı renkli karton plakalar şoförler cemiyeti tarafından verilir (otuz) gün için geçerlidir. 11. Yük ve yolcu taşınabilir (C)Geçici Trafik Belgesi ve Plaka (D)Geçici Trafik Belgesi ve Plaka 1- Satıldığı ve bulunduğu yerden tescil edileceği veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. 2- Dilekçe 3- Sigorta 4- Sahiplik belgesi (Tescil belgesi, noter satışı, vb. gibi ) 5- Sürücü belgesi 6- Maliyeden harç makbuzu. 7- Şoförler Odasından Geçici Trafik Belgesi (Ek-10 Model:24/A) 8- Sarı karton plakalar şoförler cemiyetinden alınacak. 9 -En fazla 6 gün süreyle geçerlidir. 10-Yük ve yolcu taşımacılığı yapılamaz 11-Süre bitiminde belgenin geçerliliği yoktur. 1- Yurt dışından satın alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için verilen belgelerdir. 2- Bu belgeler, isteklilere; dilekçelerinde her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan etmeleri, araçların cins ve sayılarını, niteliklerini ve götürülüp getirileceği ülkeyi belirtmeleri şartıyla 30 gün süre ile verilir. 3- Her araç için yurtdışında da geçerli mali sorumluluk sigortası, 4- Proforma fatura örneği, 5. İthal izin veya yetki belgesi, eklenir. 6. "D" Geçici Trafik Belgesi verilen araçlarla, yük ve yolcu getirilmesi mümkündür. 7. Bu belge ile birlikte verilen plakalar, araçlara bulundukları ülkede getirileceği gün takılır ve yurda gelişlerinde belge ile birlikte veren tescil kuruluşuna iade edilir. 8- Yurtdışına götürülecek araçlar için verilen dilekçeye; a. Her araç için yurtdışında da geçerli mali sorumluluk sigortası, b. İhraç izin veya yetki belgesi, eklenir. Bu araçlar için verilen plakalar bulundukları yerde araçlara takılır, ihraç edilen ülkeye tesliminde sökülüp ilgililerce iptal edilir.

6 20 Yabancı Uyruklu Vatandaşlara Verilen Plaka 1- Sahiplik belgesi (fatura, Gümrük Şahadetnamesi, İcra satışı vb.gibi.) 2-Sigorta 3-Aracın muayenesi yoksa muayeneye tabii tutulur. 4-Plaka değişikliği gerekiyorsa eski plakaları ve belgeleri 5-İkametgah teskeresi 6. Şoförler odasından dosya (Belgeler daktilo yada bilgisayar ile doldurulur.) NOT: Tescil birimi ikametin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşudur. 21 Ad, Soyad, Ticari Unvan İhtiva Eden Tescil Plaka 1- Sahiplik belgesi (fatura, noter satışı, İcra satışı vb. gibi) 2- Şoförler Odasıdan dosya (belgeler daktilo yada bilgisayar ile doldurulacak) 3- Merkez Bankasına ad, soyad veya unvana göre yatırılacak ücretin dekontu. 4- Plakalar ad, soyad veya ticari unvanına göre tescil kuruluşu tarafından belirlenir. Tescil olduğu tarihten itibaren bir yıl sonra memur maaş katsayısına göre artışı oranında özel plaka ücreti tekrar yatırılır LPG İşlemi Yapılan Araçlarla ilgili işlemler İcra Kanalı İle Satılan Araçlarla ilgili işlemler 1- Fatura 2- Montaj tespit raporu 3- İmalat yeterlilik belgesi 4- Karayolları uygunluk belgesi 5- Projeyi hazırlayan mühendisin yetki belgesi. 6- Dilekçe 7- Ek-1 formu (2 adet) şoförler odasından 8- Aracın Muayene istasyonunda muayenesi yapılacak 9- Trafik Sigortası 10. Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE 1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi 2. İmza Sirküleri 3. Şirket yetkilisi veya kanuni vekili 1. İcra satış yazısı 2. Trafik Sigortası 3. Araç Tescil ve trafik belgesi, tescil plakaları (plaka değişikliği gerekliyse) 4. Şoförler Odasından Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet) 5. Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi veya Noter tasdikli örneği 6. Bir ay içerisinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek adlarına tescil ettirmek zorunluluğu vardır.

7 24 Motor ve Şase Değişimi 1.Motor satışına ait noter satış senedi,gümrük şahadetnamesi veya Fatura ile satın alınan Motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki tüm satışa esas belgeler. 2. Garanti kapsamındaki motor için, motor bloğunu değiştiren yetkili firma kendi adına fatura kesecek ve ilgili Trafik kuruluşuna hitaben motorun garanti kapsamından verildiğini ve araç maliki adına tescil edilmesi için dilekçe yazılacak 3. Yetkili mühendis tarafından çizilmiş proje. 4. Şoförler Odasından Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet) 5. Teknik değişikliğin yapıldığına dair araç muayene istasyonunda muayene tabi tutulacaktır. 25 Çalışma Karnesi Tasdik 1. Çalışma Karnesinin tasdik için, Sürücü belgesi, Ticari Taşıt kullanma belgesi (Bağlı olduğu Şoförler Derneğinden) alınır, ve şahsın şahsen Trafik Şube veya Bürosuna müracaat ederek tasdik edilir. 2.Çalışma karne tasdik nde plaka yazılı olmadığından, her İl veya İlçe Trafik Tescil Şube ve Bürosunda çalışma karnesi tasdik yapılabilir. 26 Çalınan Araçlarla İle İlgili İşlemler 1- Karakol tarafından tutulan tutanak ile, Oto hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir. 2- Çalınma tarihinden itibaren 1 ay geçtikten sonra Vergi Dairesindeki kayıtları kapatılabilir. 3. Aracın trafik belgesi tescil şubesince alınır. 4. Aracın çalındığına dair belge verilir.

8 27 Logo 1- Şahısların kendi adına tescilli araçlarının ticaret hanelere ve iş yerlerinin unvanı yazdıra bilmek için şahsın kendi adına ait vergi levhası veya tanzim ettiği fatura örneği 2- Şirketler adına tescilli araçlarına şirketin unvanını veya tanıtımını veya üretimini yaptığı ürünlerin tanıtımına yönelik reklamları ve yazıları bir dilekçe ile tescil şubelerine müracaatla araçlarına yazdırabilir. 3 -Şahsın kendi adına tescilli ticari araçlarını şirket tarafından kiralanması halinde ; a. Noter Tasdikli iş akdi sözleşmesi yaptırılıp şirketin reklam logosu araçların yan karoseri ve otobüs ve minibüslerin arkalarına yazdırılır. 4.Ticari araçlarda reklam bulundurulması; a. Yetki belgesi olan reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri bankadan alınmış teminat mektubu ibraz edecekler. b. Yapılan sözleşme üzerinden tahsil edilecek yüzde 25 pay trafik hizmetleri geliştirme fonunun TC Ziraat Bankası Maltepe/Ankara Şube /66777 nolu gelir hesabına yatırılacak. 5. Teminat mektubunun ibraz edemeyenlere izin verilmeyecektir 6. Düzenlenecek ticari araç reklam yetki belgesi üzerine ibraz edilen teminat mektubunu veren bankanın adı ile gerekli olan diğer bilgiler yazılır. NOT: Kira sözleşmesi yapılan araç sayısı Ticari Taksi = En az 30 Ticari Minibüs = En az 20 Ticari Otobüs = En az 10 ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi - b. İmza Sirküleri - c. Şirket Yetkilisi veya Vekili

9 28 Sürücü Belge 1. Sertifika aslı 2. Nüfus Cüzdan aslı 3. Diploma aslı 4. Şoförler odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.) 5. Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl geçerli) 6. Sabıka kaydı (aslı) (1 yıl geçerli) 7. Kan Grubu Belgesi 8. Maliyeden harç makbuzu (Her farklı sınıf sürücü sertifikası için ayrı harç yatırılması gerekmektedir) 9. Üç adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) 10. Öğrenim belgesi 11. MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu Sürücü Belge Ücreti: 89. TL. 40 DAKİKA NOT: Daha önceden silah ruhsat, pasaport gibi müracaatlarda parmak izi alınıp ta yanında parmak izi çıktısı olan şahıslar, bu belgeleri yanlarında getirdiklerinde tekrar parmak izleri alınmayacaktır.

10 29 Yıpranma, zayii veya Kimlik Değişikliğin den Dolayı Sürücü Belgesi Değişimi 1. İlgili Şube/Büroya hitaben yazılmış dilekçe (Örneği aşağıda) 2. Nüfus cüzdanı aslı, vatandaşlık numarası 3. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi 4. İki adet fotoğraf 5. Eski Sürücü belgesi. (zayii değilse) 6. Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, 7. Şahsın fiziksel durumundan şüphe edilmesi halinde İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edilerek sürücü olur sağlık raporu aldırılır 8- Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı, mahkeme kararı, vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi) Sürücü Belge Ücreti: 89. TL. NOT-1: Daha önceden silah ruhsat, pasaport gibi müracaatlarda parmak izi alınıp ta yanında parmak izi çıktısı olan şahıslar, bu belgeleri yanlarında getirdiklerinde tekrar parmak izleri alınmayacaktır. NOT -2 : Zayii, Yıpranma, Ve Yenileme Nedeniyle Sürücü Belgesi Yenilemek İçin Aşağıdaki Dilekçenin Doldurulması Gerekmektedir. 40 DAKİKA 30 Yabancı Sürücü Belgelerini n Ülkemiz Sürücü Belgesine Dönüştürül mesi İstenilen Belgeler; 1. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi 2. Noter veya Konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi 3. Şoförler Odasından Sürücü Belgesi Dosyası 4.Sürücü olur sağlık raporu 5. Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı 6. Sürücü belgesi sınıfına göre ödenmiş harç makbuzu 7. 3 adet vesikalık fotoğraf 8.Türk vatandaşı ise nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 9. Şahıs yabancı ise İkamet tezkeresi aslı ve fotokopisi 10. Elçilik mensubu ise hüviyet aslı ve fotokopisi 11.Kan grubunu belirtir belge 12.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürücü belgelerinin tercümesi istenmez ehliyet fotokopisini noterce onaylanır. Ancak diğer belgelerin tamamı istenir tarih ve 2004/155 nolu genelge gereğince yabancı sürücü belgelerinin karşılıklarını belirten tarih ve 53 nolu genelge de karşılığı olanlar değiştirilerek, şüphe edilenler ile karşılığı olmayanlar hakkında, il valilikleri ile sürücü belgesinin verildiği ülkedeki temsilciliğimiz aracılığı ile doğrudan yazışma yapıldıktan sonra alınan cevaba göre hareket edilir. 13. Geçici ve öğrenci olarak verilen yabancı sürücü belgeleri ile uluslararası sürücü belgelerinin tebdil işlemi yapılmaz. Ancak, süreli olarak verilmiş olan yabancı sürücü belgelerinin süreleri dolmuş olsa bile sürelerine itibar edilmeyerek sürücü belgesinin tebdili yapılır Yılı Sürücü Belge Kart Ücreti 89 TL. NOT: Daha önceden silah ruhsat, pasaport gibi müracaatlarda parmak izi alınıp ta yanında parmak izi çıktısı olan şahıslar, bu belgeleri yanlarında getirdiklerinde tekrar parmak izleri alınmayacaktır. 40 DAKİKA

11 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : Mefa GÜNER İsim : Zülfikar SÖKMEN Unvan : Şube Müdürü Unvan : Emniyet Müdür Yardımcısı Adres : Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Adres : Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta : e-posta :

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) SIRA NO 1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) HİZMETİN ADI Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler Tamamlanmamış Kamyonet

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YENİ KAYIT

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S.NO 1 3 6 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Nakdi Tazminat Müracaat Mal Bildirim Formu Doldurtulması işlemleri Hizmet Birleştirilmesi Başvuru

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86

ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 ARAÇ MUAYENE Hemen Arayın, Randevunuzu Alın: 0 266 762 85 86 Günümüzde vatandaşlar arasında araç muayenesi için hazırlanması ve yapılması gerekenlerin yanlış bilinmesi ya da araç muayene konusunda detaylı

Detaylı

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU

ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ HĠZMET STANDART TABLOSU S.N BAġVURDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 YENĠ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN ĠSTENEN BELGELER 1. Fatura ve faturayı

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi b) Döner Sermaye

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.)

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER SIRA LİMAN BAŞKANLIĞI İŞLEMLER İSTENEN BELGELER A B C D E F G Gemiler İçin Yanaşma/ Demir Ordinosu Liman Çıkış Belgesi (LÇB) Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) Özel Tüketim

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

Pasaport, yabancı bir ülkeye gidecek olanların kimliklerini ibraz etmelerini sağlayan,

Pasaport, yabancı bir ülkeye gidecek olanların kimliklerini ibraz etmelerini sağlayan, SIK SORULAN SORULAR (PASAPORT HAKKINDA) *Pasaport nedir? Pasaport, yabancı bir ülkeye gidecek olanların kimliklerini ibraz etmelerini sağlayan, İngilizce ve/veya bir başka yabancı dille birlikte hazırlanmış

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü f uıûpsan Capiul Û J Spot İSTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[153-TAMÎM/VI-2012/VUK2-6161]-

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No 1- Hizmetin Adı 5203 Sayılı Yasa Gereğince Verilen Belge Başvuruda İstenen Belgeler 1-İsteklerini belirtir dilekçe,

Detaylı