PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003"

Transkript

1 PANEL Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu A.YAVUZ EGE (VAVEK Başkanı): Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği VAVEK tarafından düzenlenen Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu konulu toplantıya hoş geldiniz. Kısaca hatırlamak gerekirse, Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği, vatandaşların hukuk devleti ve Anayasa ilkeleri çerçevesinde adil bir biçimde vergilendirilmesi, bu vergilerin etkin bir biçimde toplanması ve vergi toplayarak ve diğer kaynaklardan sağlanan kamu gelirlerinin toplumsal çıkarlara en uygun ve en etkin biçimde harcanmasını talep eden, bu yönde bir toplumsal bilinç oluşturulması için çaba gösteren ve kamu yönetiminin de bu çizgiyle uyumlu olması için eleştiri ve uyarılarda bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Bir başka deyişle VAVEK, refahı olabilecek en kısa sürede en çoklaştıracak bir kamu yönetimi örgütlenmesini ve bunun işlevsel kılınmasını talep etmektedir. Verginin toplanması kadar nereye ve nasıl harcandığı da önem taşımaktadır. Kamu harcamalarının formel nihaî denetim mercii, hepimizin bildiği gibi parlâmentolardır. Ancak, temsilî demokrasiden giderek daha çok katılımcı demokrasiye geçilen günümüzde sivil toplum kuruluşlarının sorgulayıcı ve denetleyici rolü de giderek ağırlık kazanmaktadır. Đşte bu anlayışla VAVEK, kurulduğu günden başlayarak, sınırlı olanaklarına karşın etkili bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Kamuoyunu aydınlatıcı duyuru ve bildirilerin yanı sıra, zaman zaman otoriteleri uyarıcı girişimlerde bulunmuş, Parlâmento denetimine destek verici çalışmalar yapmıştır. Bunların bir bölümünü, özellikle de güncel konulardaki bazı çalışmaları internetteki web sitesinden izleyebilirsiniz. Ayrıca, bugün olduğu gibi düzenlenen toplantılarla önemli konular tartışmaya açılmakta ve kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. 1

2 Şimdiye kadar yapılan toplantılarda, kamu taşınmaz mallarında kötü kullanım, yolsuzluk, siyaset ve bürokrasi ve gelir idaresinin yeniden yapılandırılması konuları ele alınmış, bu toplantılara ait kayıtlar da daha sonra yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bugün üzerinde konuşulacak olan Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu; şimdiye kadar üzerinde pek çok şey söylenmiş, ama açıkçası çok da fazla mesafe kaydedilememiş olan pek çok meseleyi kapsamaktadır. Konu çok yönlü ve geniş kapsamlıdır ve bazı yönleri itibarıyla da kangren olmuş hususları içermektedir. Elbette ki dört saatlik bir toplantıda sorunun bütün boyutlarıyla ele alınıp ayrıntılı, derinlemesine analizlerin yapılması beklenmemelidir. Ancak, konuya ilişkin birikim ve katılımcıların tümünün, siyasî kimlik taşıyanlar da dahil olmak üzere konunun uzmanı oldukları dikkate alınırsa bu toplantıdan önemli mesajlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Bu toplantıya katılmak suretiyle önemli bir toplumsal görev yapmakta olan konuşmacılara ve konferans salonlarından yararlanmamızı sağlayan TÜRMOB yetkililerine şahsım ve VAVEK adına teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantının da öncekiler gibi başarılı ve yararlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunarım. KEMAL KILIÇDAROĞLU (CHP Đstanbul Milletvekili): Değerli VAVEK üyeleri, değerli konuklar, değerli konuşmacılar; ben çoğu yerde kürsüye çıkarken pek heyecanlanmıyorum ama, VAVEK in toplantılarında gerçekten heyecanlıyım. Çünkü gözümüz gibi baktık, el birliğiyle büyütmeye çalıştık; oldukça seçkin bir üye sayımız var. Bugün tartışacağımız konu gerçekten önemli. Ufak bir anekdotla sözlerime başlamak istiyorum. Geçen ay beni Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Jeoloji Mühendisleri Odasından aradılar. Orada, Jeoloji Hocası, Kemal Bey, Biz bir toplantı yapıyoruz depremle ilgili, siz de konuşmacı olarak gelir misiniz? Dedim ki, ben depremi bilmem, jeoloji mühendisi değilim, yani bu konuda ne konuşabilirim, bir yanlışlık olmasın? Yok dediler, siz VAVEK olarak deprem vergileri konusunda açıklamalar yapmıştınız, biz onları biliyoruz, bu vergilerin nerelere nasıl harcandığını. Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Tabiî, büyük bir memnuniyetle gelebilirim dedim. Yani, biz zaman zaman açıklama yapıyoruz ama, bu açıklamaları nerelerde, nasıl yankılandığını bu ufak anıda görmek mümkün. Bugün tartışacağımız konu, gerçekten Türkiye nin son yıllarda önem verdiği ve Parlâmentodan geçirdiği yasalardan birisi, 1927 yılında, Malî Anayasa olarak algıladığımız Muhasebe-i Umumiye Kanunu değişti, uzun bir çaba sonunda değişti. 2

3 Çaba dediğim, bürokraside alt yapısı uzun yıllar çalışıldı, oluşturuldu. Devlet Plânlama Teşkilâtının kalkınma plânlarının hazırlanması sırasında oluşturulan Özel Đhtisas Komisyonlarında uzun uzun tartışıldı ve sonuçta bir yasa geldi, Parlâmentodan geçti. Ben, bu yasanın beş temel özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi, kesin hesap kanunları genelde normal bütçeyle beraber görüşülürken çok süratli bir şekilde Parlâmentoda okunur, Parlâmentoyu izleyen arkadaşlarımız bilirler; fakat bunun ne olup ne olmadığı, bir rakam kalabalığı olarak geçerdi. Alt Komisyonda görüşülürken, Kesin Hesap Kanunuyla faaliyet raporlarının genel bütçeden ayrıca ve daha önce görüşülmesi yönünde bir karar alındı ve yasaya eklendi. Bu çok önemli olay. Çünkü geçmişte, VAVEK Kesin Hesap Kanunun ne kadar önemli olduğunu sık sık yaptığım açıklamalarda vurgulardım. Bir başka konu; genel bütçe büyüklüğünü, kamunun büyüklüğünü görme açısından önemli bazı düzenlemeler yapıldı, Alt Komisyonda da bu düzenlemeler yapıldı. Bugün biz genel ve katma bütçeye baktığımızda kamunun büyüklüğünü yeterince göremiyoruz; bunu görme olanağımız olacak bundan sonra. Üç yıllık bütçe hazırlanması ilkesi yine bu yasada benimsendi. Bu, uzun yıllardır gerek bilim çevrelerinde, gerek uygulamacıların dile getirdiği bir uygulamaydı, bununla da bu gerçekleşmiş olacak. Yine bir başka konu, özellikle sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili bir yasal değişiklik gündeme geldiğinde, bu yasa taslağına önümüzdeki 20 yılın aktüerya hesaplarının eklenmesi zorunluluğu kondu ki, bu da çok önemli bir uygulama ve böylece Parlâmentodan sosyal güvenlikle ilgili düzenlenmelerin gelecekte kamuya, topluma getireceği yükleri veya artıları görme açısından büyük önem taşıyan bir düzenleme. Tabiî bütün bunlar güzel şeyler, ama bu yasada ciddî bazı eksikliklerin olduğunu vurgulamak gerekiyor. Örneğin, bu yasada öngörülen dış denetimi Sayıştay yeterince ve sağlıklı yapabilecek mi? Raporlamalar bugünkü klâsik bürokratik anlayışın ötesine ne ölçüde gidebilecek, faaliyet raporları düzenlenebilecek? Stratejik plânlar gerçekten toplumun beklediği anlamda strateji oluşturan plânlamalar mı olacak? Performans denetimi bizim beklediğimiz ve özlediğimiz ölçüde mi gerçekleşecek, yoksa siyasal iktidarın güdümünde mi bir performans denetimi yapılacak? Bunları uygulamada büyük ölçüde göreceğiz ve sanıyorum burada da tartışılacak. Ben, beni dinlediğiniz için eski bir VAVEK Başkanı olarak hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 3

4 SUNUCU (Ahmet ELBAŞI - VAVEK Sekreteri): Değerli konuklar, saygıdeğer VAVEK üyesi arkadaşlarımız; Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu yedinci etkinliğe iştirakinizden dolayı teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Özür diliyorum, şu nedenle: Gelen telgrafların tamamını okuyarak zaman kaybına meydan vermemek için liste çıkartırken konuşmalar başlamış oldu, geciktiğim için tekrar özür diliyorum. Efendim, zamanı tasarruflu kullanma amacıyla isterseniz panelist üstatlarımızı yerlerine davet edelim. Özür dilerim; Sami Bey konuşmayı düşünüyor musunuz?.. Hayhay. Özür diliyorum tekrar; TÜRMOB u, kurumumuzu temsilen Sayın Sami Kazıcı Üstadı konuşmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Üstat. SAMĐ KAZICI (TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi): Teşekkür ederim. Hepinize, TÜRMOB Yönetim Kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Ben sadece ev sahibi olma sıfatıyla söz almış bulunuyorum. Gerçekten, VAVEK in bugüne değin yapmış olduğu çalışmalarından onur duymaktayız. TÜRMOB olarak da her zaman biz elimizden geldiği kadar kendilerine yardımcı olmaya, destek vermeye çalışmışızdır. Sayın VAVEK Eski Başkanımızın da dediği gibi, güncel konular yakalamaya çalışmış ve hakikaten çok değerli üretimlerde, katkılarda bulunmak suretiyle kamuoyunun bilgisine en iyi şekilde, en güncel şekilde tartışmalara sunmaya çalışmıştır. TÜRMOB olarak biz de bu konuda kendilerine, yer tahsisi veya kitapların basılması gibi konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kamu Harcama Reformu konusunda da bir iki şey söylemek istiyorum. Kamu Harcama Reformunu, gerçekten çok önemli buluyorum. Kamu Harcama Reformunu ve yasanın hazırlanışını ve çıkışını. Niçin, diyeceksiniz; çünkü bizim çok uzun yıllardır bütçede bir sıkıntı yaşadığımız zaman, işte gelir ve gider dengesinde bir dengesizlik, bir açık ortaya çıktığında, ki yıllardır da var zaten, hemen bir vergi reformu yapalım denilmiştir lerden beri hep vergi reformu yapıldı, ama yine 1950 leden beri aşağı yukarı hemen hemen hiç kamu harcama reformu yapılmadı. Nedense o konu üzerinde hiç durulmadı. Bunun hatası Parlâmentoda aranabilir, bürokraside aranabilir, toplumda aranabilir. Acaba Kamu Harcama Reformu üzerinde niye durmadık? Kamuda birtakım aksaklıklar oluyordu, dengesizlikler oluyordu, yolsuzluklar oluyordu, şeffaflık yoktu; yoksa vergide gerçekten belli bir noktaya mı gelindi? Vergilere baktığınız zaman, sürekli vergi reformu yapılıyor, yapılıyor, işte nihayetinde bir yere kadar ondan vazgeçmek durumundasınız veya onun karşıtı olan gelirler kısmına da, giderler kısmına da dikkat etmek durumundasınız. Çünkü 4

5 vergilendirmede gerçekten belli bir kapasite, belli bir sınıra gelinmiştir diye düşünüyorum. Vergilendirmede belli bir kapasite var. Biliyorsunuz meşhur Laffer eğrisi vardır, ona baktığınız zaman bir çan eğrisidir. O çan eğrisinin belli bir noktasından sonra, tepeye geldikten sonra artık aşağıya doğru iner, belli bir noktadan sonra artık vergi toplamak gerçekten zordur. O zaman nedir? Harcama boyutuna bakmak durumundasınız. Gerçekten sürdürülebilir, makro dengeleri sağlam, enflâsyonla mücadele edebilen, yolsuzluklarla mücadele edebilen, etkin olan, performans denetimine imkân sağlayan bir bütçenin mutlaka hazırlanması ve bunların gerekli denetimlerinin en iyi şekilde, en etkin şekilde mutlaka yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani, biz şeffafız demekle şeffaf olunmuyor, biz saydamız demekle saydam olunmuyor, yani bunların hesabını biz verebiliriz demekle de gerçekten olunmuyor. Bunun hesabını verebilecek olan, yasal alt yapının mutlaka hazırlanması ve bu açıklığın sistematik bir şekilde kurulmuş olması gerektiğine inanıyorum. Kısaca bir hususa da değinmek istiyorum. Bu hazırlanan tasarı gerçekten iyi olmuştur. Tasarı diyorum, çünkü, bildiğim kadarıyla yasallaşmadı, Cumhurbaşkanının onayından geçmedi diye biliyorum. Bu tasarının Türkiye nin önünü açacağına, çok önemli şeyler getireceğine gerçekten inanıyorum. Buradan şeffaflık ve denetim gibi konularda, elbette sizler çok teknik konularda mutlaka açıklamalar yapacaksınız, ancak bir hususu daha belirtmek istiyorum. Yine her yerde söylendiği gibi, işte sadece IMF nin dışarıdan bastırmasıyla yapılmış bir olay değil. Bu olayı ben de yaşadım. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı çalışmaları yapılırken 2000 yılı içerisinde, bu Komisyonun içerisinde bende bulundum. Bu çalışma, biliyorum ki, 2000 li yıllardan beri gelen bir olgudur, o çalışmaların sonucudur. Tabiî ki, biz bunları kendimiz çıkarmadığımız zaman mutlaka bir yerler baskı yapmak zorunda veya önümüze bunları sunmak durumunda kalıyor. Ümit ediyorum ki, bu tür önemli kamusal çalışmaların, yasaların hep en iyi şekilde önümüze gelmesi ve çıkması; bundan sonra hem denetimde hem harcamalarda, harcama yapılmadan önce, yapıldıktan sonra da etkin ve verimliliğin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. SUNUCU: TÜRMOB temsilcimiz Sayın Sami Kazıcı Üstada biz de teşekkür ediyoruz. Efendim, panelistlerimizi yerlerine davet etmek istiyorum. Oturum Başkanımız Sayın Ali Serdar üstat. Profesör Doktor Sayın Oğuz Oyan hocam, Sayın Fazıl Karaman üstat, Sayın Aziz Konukman hocam, Sayın Hasan Gül üstat, Sayın Baki Kerimoğlu üstat, Sayın Bayram Barun üstat... Eksik okumamız yok herhalde? 5

6 Kendileri yerleşirken, izniniz olursa ben gelen telgrafları kısaca isim olarak belirtmek istiyorum. Telgraf gönderen yetkililer VAVEK in çalışmalarına destek verdiklerini, katılamadıkları için de üzüntülerini belirtiyorlar. Bunları sadece isim olarak hızlıca okuyup geçeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekilleri Sayın Yılmaz Ateş, Sayın Sadık Yakut, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan, Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik; parlâmenterler ise Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Nevzat Pakdil, Kayseri Milletvekili Sayın Tamer Yıldız, Sayıştay Başkanımız Sayın Mehmet Damar, Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürü Sayın Faik Ceceli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Zafer Çağlayan. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben panelin yönetimini Oturum Başkanı Sayın Ali Serdar üstada bırakıyorum, teşekkür ediyorum. Panelin faydalı ve gerekli mesajları vereceğine olan inancımı belirtiyorum, teşekkür ediyorum. OTURUM BAŞKANI (Ali SERDAR Sayıştay Üyesi): Ben de hoş geldiniz diyorum hepinize saygıyla. Ben çok zamanınızı almak istemiyorum, konuşmacı panelist sayımız fazla. Sadece girizgâh açısından birkaç şey söyleyeceğim. Gerçekten son çıkan yasa bana göre bir malî devrim lere kadar vergi kanunlarına dokunulamazdı, vergi kanununda bir değişiklik yapılamazdı, tabuydu onlar sanki. Fakat 80 den sonra bir furya başladı, vergi kanunları her yıl yılda birkaç kez rahatça değiştirildi. Biraz önce bir konuşmacımızın, malî sistemimizin anayasası diye belirlediği 1050 Sayılı Kanun 1927 yılından bu yana, küçük birkaç değişiklik dışında değişime tâbi tutulamadı, reforma tabi tutulamadı. Vergi reformları yapılırken bunun karşısında harcama reformları yapılamadı. Bu nedenle yapılan değişikliği, olumlu ya da olumsuz yönlerini bir yana bırakarak bir devrim olarak nitelemekte beis görmüyorum. 6

7 En önemli özelliklerinden birisi, kamuda şeffaflığı ve hesap verme sorumluluğu getirmesi. Đnşallah bu konuda, gerek yasa uygulayıcıları, gerekse Sayıştay tarafından bunun en iyi biçimde yerine getirileceğine inanıyorum. Geçen gün bir kitabı karıştırırken, son olarak belirtmek istediğim, Atatürk ün bir sözüne rastladım. Ulu Önderin, baktıkça değinmediği konu kalmadığını görüyorum; hesap verme konusunda da bir sözüne rastladım. Đzninizle bir cümle, onu okuyup daha sonra panelimize geçeceğim. Millet tarafından millet adına devleti idareye yetkili kılınanlar için gerektiği zaman millete hesap vermek mecburiyeti laubalilik ve keyfî hareketle ulaşılamaz yılında Atatürk ün söylediği veciz bir söz. Konuşmacı sayımız fazla; isterseniz önce onar dakika bir turda bir toparlamaya çalışalım. Sorularla ikinci turda, konuşmacılarımızın tamamlayamadığı konulara hem fırsat vermek, hem de izleyicilerimizin tartışmalara katılmasını sağlamak açısından yararlı buluyorum. Ben özellikle panellerde, izleyicilerin, katılımcıların da hem katkıda, bazen oturum başkanları aman katılımda bulunmayın, katkıda bulunmayın, soru sorun derler; ben bu konularda biraz daha esnek olmak istiyorum, esnek olunması gerektiğine inanıyorum. Herkes katkıda da bulunabilir; ama tabiî zaman sınırlamasını da gözeterek, zamandan tasarruf ederek. Konuşmacıları davetiyemizde gördünüz, aşağı yukarı tanıyorsunuz. Burada isimler de var, göremeyenler için ben kısaca okuyayım. Sayın Profesör Oğuz Oyan, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz. Sağımda Fazıl Karaman, eski Hesap Uzmanı, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili. Onun sağında Hasan Gül, eski maliye müfettişi ve Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürü. En sağ başta Bayram Barun arkadaşımız. Sayıştay Uzman Denetçisi. Aziz Konukman, özellikle kesin hesap konularında hem Kesin Hesap Kanunu hem Sayıştay la ilgisi açısından araştırmalar, yazılar yazan bir hocamız. Baki Kerimoğlu da Muhasebat Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı; bu elimizdeki çıkan kanunun çalışmalarında emek veren arkadaşlarımızdan birisi. 7

8 Süreyi herhâlde benimsedik, pek ses çıkmadı konuşmacılardan da katılımcılardan da. Fazıl arkadaşımız başlarken dedi ki, önce teknik arkadaşlara söz vererek teknik alt yapısını bir alalım, daha sonra üzerine politik açıdan değerlendirmeler yapmamız daha kolay olur dedi. O bakımdan, izniniz olursa ben önce Baki Kerimoğlu ndan başlayalım. Hazırlıksız mı yakaladım Baki Bey?.. En azından Baki, Maliye Bakanlığı açısından, Bayram arkadaşımıza Sayıştay gözlüğüyle konunun teknik boyutlarını bir ortaya koyarlar. Buyurun. BAKĐ KERĐMOĞLU: Öncelikle VAVEK e, böyle bir konuyu gündeme getirdiği için teşekkür ediyorum. Hükümetlerin ve kamu idarelerinin kendilerine verilen yetkileri, nasıl kullandıklarının sivil toplum örgütlerince sorgulanması demokratik yönetim anlayışının esasıdır. Bütçe kanunlarıyla tahsis edilen fonların önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda toplum menfaatleri için ve yasalara uygun bir şekilde kullanılmasının sivil toplum örgütlerince sorgulanması, kamu yönetiminde demokratik anlayışın yerleşmesi, hükümetleri ve kamu idarelerinin kamu hizmetlerini finansa edenlere karşı daha fazla sorumluluk hissetmelerini ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. VAVEK in düzenlediği bu panel de bu rollerden birisidir. Konuşma süresinin sınırlı olması sebebiyle ben çok uzatmadan, Kesin Hesap Kanunu açısından öncelikle mevcut sistemde yasal durum neydi, kamu mali yönetiminde reform çalışmaları kapsamında neler yapıldı, bu konularda, bu konularda konuşmak istiyorum. Kamu Malî Yönetim Reformunu siyasi parti temsilcilerinin ve hocamızın yeteri kadar tartışacağını var sayarak pek fazla girmeyeceğim. Mevcut durumda kesin hesapla ilgili yasal düzenlemeler neydi, sıkıntılar neydi; birinci bölümde önce biraz bunlara değinmek istiyorum. Đkinci bölümde de, geçen hafta Parlâmentodan geçen Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla ne tür iyileştirmeler yapıldı, kısaca bunları özetlemek istiyorum. Kesin Hesap Kanununun dayanağı, hepinizin bildiği üzere öncelikle Anayasadan gelmektedir. Anayasanın 164. maddesi, Kesin Hesap Kanunuyla ilgili gerekli düzenlemeleri içermektedir. Anayasa ayrıca, Kesin Hesap Kanun Tasarılarının hem Plân ve Bütçe Komisyonunda ve hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yeni yıl Bütçe Kanunu Tasarısıyla görüşüleceğini hüküm altına alarak, 8

9 Kesin Hesap Kanunlarıyla yeni yıl bütçeleri arasında olması gereken ilişkinin kurulması bakımından da gerekli hükümleri içermektedir. Ayrıca, 1050 Sayılı Kanun un 100, 101, 102, 103 ve 104. maddelerinde, Anayasadaki hükümlere uygun olarak Kesin Hesap Kanunu nun kapsamı, hazırlanması, görüşülmesi ve kabul edilmesi konusunda gerekli ve yeterli hükümler yer almaktadır Sayılı Kanun ayrıca, konsolide bütçeyle sınırlı kalmamış, bir kanun şeklinde olmasa bile mal kesin hesabının da Kesin Hesap Kanunu Tasarısı gibi hazırlanıp bakanlar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını ve bilgi için de Sayıştay ve Maliye Bakanlığına gönderilmesine ilişkin hükümleri düzenlemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay a, hazırlanan Kesin Hesap Kanun Tasarıları üzerinde inceleme yapma ve Türkiye Büyük Millet Meclisine genel uygunluk bildirimi verme görevi de yüklenmiş durumdadır. Peki, mevcut durumda Kesin Hesap Kanunu ile ilgili ne tür sıkıntılar vardır? Bu konuda eleştiriler gerek parlâmenterler tarafından, gerek bürokratlar tarafından ve gerekse akademisyenler tarafından sürekli dile getirilmektedir. Đki türlü sıkıntı vardır bence, benim düşündüğüm. Birincisi, Plân ve Bütçe Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Kesin Hesap Kanunlarının görüşülmesi açısından fiilî imkânsızlık vardı. Yani, Plân ve Bütçe Komisyonunun iş yükünün çok olması ve önünde gelecek yılın bütçe politikasını belirleyen bir bütçe dokümanının öncelikle görüşülüp karara bağlanacak olması Kesin Hesap Kanununa olan ilgileri azaltmaktaydı. Parlâmentonun Kesin Hesap Kanunu üzerindeki etkisini azaltan ikincisi, nedenlerden birisi de, Kesin Hesap Kanunu nun kapsamıyla ilgili. Bildiğimiz üzere bütçeler, Parlâmento tarafından kabul edilen bütçeler, sadece genel ve katma bütçeli idareleri kapsıyor. Bunun dışında döner sermayeler, fonlar, özel kuruluşlar gibi kurumların bütçeleri genel bütçe, daha doğrusu konsolide bütçe kapsamı dışında olduğu için bir bakıma Parlâmento denetiminin de dışında kalıyordu. Yani benim tespit ettiğim en önemli iki temel konu bunlardır. Parlâmento denetiminin Kesin Hesap Kanunu üzerindeki denetim yapma imkânının zayıf olmasının iki nedeni bunlardır. Yani birincisi, Mecliste Kesin Hesap Kanununun yeterli bir şekilde görüşülebilmesi için zaman ve iş yükünden dolayı bir fiilî imkânsızlık var; ikincisi de Kesin Hesap Kanununun kapsamı. Peki, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu yla bu konuda ne tür iyileştirmeler yapıldı, şimdi ona biraz değinmek istiyorum. 9

10 Bilindiği üzere Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu üzerindeki çalışmalar iki yıldan beri sürdürülmekteydi ve geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Anayasanın Kesin Hesap Kanunuyla ilgili hükümleri değişmedi, bunlar yürürlükte. Değişen sadece, 1050 Sayılı Kanunun yerini alan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki hükümler, yani yeni getirilen hükümler. Kanunun, yani Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun faaliyet raporları ve kesin hesap başlığını taşıyan 6.bölümüne baktığımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kamu harcamaları üzerinde iki şekilde denetim yapacağı hüküm altına alınmaktadır. Birincisi, faaliyet raporları üzerinde yapılacak denetimler, ikincisi de Kesin Hesap Kanunu Tasarıları üzerinde yapılacak denetimler. Bunlar birbirlerinden ayrı olarak düşünülmüyor. Faaliyet raporlarını düzenleyen 41.maddede, sosyal güvenlik kurumlarını da kapsayacak şekilde kamu idarelerinin üst yöneticileri tarafından idarenin stratejik plânlama ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetlerin, belirlenen performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin açıklandığı kurum faaliyet raporlarının düzenleneceği ve bu raporların Maliye Bakanlığına gönderileceği; bu raporların Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilerek genel faaliyet raporunun hazırlanacağı ve Sayıştay a gönderileceği, Sayıştay ın da, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen bu genel faaliyet raporunu değerlendireceği ve bir genel rapor ortaya çıkartacağı, bu rapor da Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı.hüküm altına alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de, bu raporlar çerçevesinde kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşecek. Parlâmentoya denetim imkânı sunan ikinci konu ise Kesin Hesap Kanunudur. Kesin Hesap Kanununu düzenleyen 42.maddede Türkiye Büyük Millet Meclisi nin denetim yetkisi genişletilmiştir. Burada yer alan merkezî idare bütçe kanunu tanımı, kanunun tanımlar maddesinde, mevcut uygulamadaki, konsolide bütçeli idarelerin yanında döner sermayeler, fonlar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBĐTAK gibi özel kuruluşlar ve BDDK ve Đhale Kurumu gibi bağımsız denetleyici kuruluşları da içermektedir. Yani bu yönüyle, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla getirilen Kesin Hesap Kanunu Tasarısının kapsamı, olması gerektiği gibi Merkezî Đdare Bütçe Kanununun kapsamı olarak genişletilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında, yani 42.maddenin, Kesin Hesap Kanunu Tasarısının, muhasebe kayıtları dikkate alınarak Merkezî Đdare Bütçe Kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacağı belirtildikten sonra, tasarının bir yıllık uygulama sonuçlarının karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri 10

11 içereceği ve gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı ve bir örneğinin de Sayıştay a gönderileceği hükümleri yer almaktadır. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu yla getirilen yenilikleri özetleyecek olursak şunları söyleyebiliriz: Kesin Hesap Kanununun kapsamı genişletilmektedir. Az önce ifade ettiğim gibi Merkezî Đdare Bütçe Kanunu olarak tanımlanan veya Tasarının 3.maddesinde tasarıya ekli 1, 2 ve 3 sayılı cetvellerde gösterilen kamu idarelerinin hepsi, yani Merkezî Đdare Bütçe Kanununa tâbi bütün idareler Kesin Hesap Kanunu nun kapsamında yer alacaktır. Đkinci yenilik, idarelerin performans göstergelerini de içeren faaliyet raporları Kesin Hesap Kanunu görüşmelerinde Plân ve Bütçe Komisyonunda komisyona yardımcı olacaktır. Üçüncüsü; 1050 Sayılı Kanunun 101.maddesinde en geç 7 ay olarak belirlenen Kesin Hesap Kanun Tasarısının Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bir ay ileriye alınarak, Parlâmentoya, hesaplarının incelenmesi için daha fazla süre verilmektedir. Dördüncüsü; kanunun 17.maddesine göre bütçe gelir ve giderleri uluslar arası sınıflandırmalara ve analiz yapmaya uygun olarak hazırlanacağından, Parlâmentoya bütçe gelirleri ve giderleri üzerinde daha detaylı ve etkin denetim imkânı sağlanabilecektir. Kesin Hesap Kanun Tasarısında, mevcut duruma ilâve olarak devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller, yıl içerisinde silinen kamu alacakları cetveli ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler de eklenecek. Burada bir husus akla gelebilir. Biraz önce bahsettiğim fiilî imkânsızlığı, yani Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Plân ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesindeki fiilî imkânsızlık çözülecek mi? Şu durumuyla Kesin Hesap Kanun Tasarıları Plân ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye devam edilirse bu sorun yine çözülmeyecektir. Bunun çözülebilmesi için benim düşündüğüm iki tane alternatif var. Birincisi, Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde ayrı bir alt komisyonda özel olarak görüşülmesidir. Đkincisi de, Sayıştay tarafından hazırlanan Genel Uygunluk Bildirimleri esas alınarak Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde doğrudan kanunlaştırılmasıdır. Bu ikinci durumda, Sayıştay tarafından eğer birtakım sıkıntılar, bazı kamu idareleri için birtakım sıkıntılar gündeme getirilmişse, eleştiri konusu yapılmışsa 11

12 birtakım önemli konular, bunlar Meclisin gündemine getirilecek, Mecliste sadece bu sıkıntılı konular konuşulacak. Onun dışında herhangi bir problem yoksa, Kesin Hesap Kanunuyla ilgili Sayıştay ın verdiği uygunluk bildirimi Kesin Hesap Kanun Tasarılarının kabul edilmesinde temel teşkil edecektir. Fiilî imkânsızlığın bu şekilde çözülebileceğini düşünüyorum. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu da kapsam konusundaki sıkıntıyı çözmüş durumdadır. Teşekkür ediyorum. OTURUM BAŞKANI: Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten 10 dakika galiba biraz dar geliyor, ama zamanı iyi kullanmak açısından da yararlı. Şimdi yine teknik düzeyde başlıyoruz, devam ediyoruz. Ben Bayram Borun arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Barun. BAYRAM BARUN: Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de VAVEK e, böyle bir toplantıyı organize ettiği için teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum. Aslında özür de diliyorum, şundan dolayı: Đki gündür iğneyle, ilâçla bir rahatsızlığı geçiriyorum. Yani belki on dakikaya düşmesi benim için lehte bir şey oldu, yani 20 dakika acaba götürebilir miyim konuşarak diyordum. O yüzden tutukluk yaparsam şimdiden özür diliyorum, kusura bakmayın diyorum. Şimdi, Kamu Harcama Reformu dediğimiz zaman, bütün dünyada Kamu Harcama Reformundan temel olarak algılanan aslında, sanki eşittir bütçe reformu gibi bir anlam yükleniyor Kamu Harcama Reformuna. Yani, bütün dünyada Kamu Harcama Reformu dediğimiz zaman, gerçekten hangi ülkeye bakarsak bakalım, bunun eşittir bütçe reformu şeklinde algılandığını görüyoruz. Tabiî böyle olunca da, Kamu Harcama Reformu bir anlamda kamunun bütçesinin hazırlanması, Parlâmentoda görüşülerek onaylanması, bütçenin uygulanması ve sonunda Parlâmento tarafından denetlenmesiyle ilgili süreçlerde reform yapması anlamına gelmekte. Şimdi, bütçe, devletin vatandaşlardan topladığı kaynakları, kamu faaliyetlerinin sürmesi için nasıl hazırlayacağına dair devletle millet arasında imzalanmış bir sözleşme olarak teorik anlamda nitelendirildiği için, harcama yönetimindeki reformda aslında bir devlet reformunun önemli bir öğesi olarak ele alınmak durumunda. Öyle olunca da, devletin hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için bütçe süreçlerinde birtakım iyileştirilmelerin yapılması, reform dediğimiz öğenin gerçek anlamına kavuşabilmesi için bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi, pek çok ülkeye baktığımız zaman, kamunun etkinliğinin, özellikle hizmet kalitesinin artırılması için makro malî disiplinini güçlendirecek birtakım 12

13 kurumsal çerçevelerin oluşturulduğu, birden fazla yıla yayılan; bunlar orta vadeli harcama sistemi ya da çok yıllı bütçe uygulaması diye nitelendiriliyor, sistemlerin hayatiyet kazandığı ya da kamu kurumlarının performansını artırmaya yönelik birtakım iyileştirmelerin yapıldığını görmekteyiz. Aslında dakikalık bir süre diye düşünerek, ben dünyada bütçe reformu anlamında ne gibi çalışmalar yapılıyor, özellikle bu 1990 lardan sonra, ona değinmek istiyordum ama; süre çok sınırlı olunca Kamu Malî Yönetimi ve Malî Kontrol Kanununda yapılan düzenlemelerle sözlerime devam etmek istiyorum. Aslında, geçen hafta Parlâmentoda Genel Kurulda kabul edilen tasarıya baktığımız zaman, gerçekten Türk kamu malî yönetiminde reform diye niteleyebileceğimiz, 1927 yılından beri alışılagelmiş malî yönetim anlayışının önemli bir değişime uğradığını bu tasarıda görebilmekteyiz. Şimdi her şeyden önce şöyle özetleyebilirim: Yani Kamu Malî Yönetim Kanunu, şu anda mevcut 1050 Sayılı Kanuna göre neleri değiştirdi ya da böyle bir kanunu reform diye nitelendirmemizin temel gerekçeleri ne? Her şeyden önce şunu söyleyebilirim: Bir kere bütçenin kapsamı genişletildi. Yani, şu an 1050 Sayılı Kanunda genel ve katma bütçe dediğimiz konsolide bütçeyle sınırlı bir tanım varken, şimdi buna Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu dediler. Bunun içinde genel bütçe var, özel bütçe dediğimiz birtakım kurumların bütçeleri var, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bütçesi var. Yani, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunumuz bu ama, Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu bu üç tane saydığım bütçeyle sınırlı olarak bütçeleştirirken, öbür taraftan da sosyal güvenlik kurumları, mahallî idareler gibi kamu ekonomisi ya da kamu malî büyüklüğü içerisinde önemli yer tutan kurumların harcamalarının, gelir toplamalarının, bunlara ilişkin bütçe sistemlerinin, muhasebe usullerinin de bu kanun kapsamında temel olarak düzenlenmesi gerektiği esasını geri getirmiş oluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz: KĐT ler ve Belediye Đktisadî Teşekkülleri hariç, hemen hemen her kuruluşu bu kanun kapsamında, en azından malî büyüklük olarak görebilme, değerlendirebilme şansımız olacak. Bütçe hazırlama süreci, Baki Bey biraz önce bahsetti kısaca, biraz öne çekildi. Performans esaslı bir bütçeleme esası benimsendi. Yani bir taraftan beş yıllık kalkınma plânları hazırlıyoruz, yıllık programlarımız var, ama bugüne kadar hep eleştirilen, işte plân, program ve bütçe bağlantısı bir türlü kurulamıyor. Yani her kurum, işte şu şu şu, a, b, c harcamalarına ilişkin olarak ben şu kadar ödenek talep ediyorum diyordu, harcamasını yapıyordu, işte Baki Beyin bahsettiği, bütçe süreci Kesin Hesap Kanunun çıkmasıyla sonlanıyordu. Oysa şimdi bakıyorsunuz; plân, program ve bütçe bağlantısının kurulmasında gerçekten bir tarafta kalkınma plânlarımız var, bir tarafta yıllık programlarımız var. Bu kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak kurumlarımız stratejik plânlar hazırlayacak. Bu stratejik plânlar da, işte orta vadeli bir harcama sistemi ya da çok yıllı bütçe sistemi 13

14 dediğimiz bir yılın bütçesi ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösterecek çok yıllı bir bütçe anlayışında üç yıla, yani en az üç yıla dayalı bir stratejik plân hazırlayacaklar. Bütçelerini bu stratejik plânda öngördükleri hedef ve amaçlarına uygun olarak rakamlandıracaklar ve sonuçta bütçe uygulamasıyla ilgili olarak bir taraftan Sayıştay ın hazırladığı Genel Uygunluk Bildirimi ve Parlâmentonun, gerek Genel Uygunluk Bildirimi, gerekse bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdiği Kesin Hesap Kanunu; diğer tarafta ise, yani şu anki mevcut sistemimizde olmayan ve benim Kamu Malî Yönetim Kanununun, yani reform anlamında en önemli yeniliklerinden biri olarak nitelendirdiğim bu 41.maddede getirilen faaliyet raporları konusu da, yani bu performans esaslı bütçelemenin, gerçekten öngörülün amaç doğrultusunda işlerliğe kavuşabilmesi için çok önemli bir araç olduğunu söylemek istiyorum. Sonra, Kamu Malî Yönetim Kanununda saydamlığın artırılmasına ilişkin birtakım mekanizmalar getirildi. Bunun en temelini şöyle söyleyebiliriz: Yani, mevcut 1050 Sayılı Kanunda hesap verme sadece belli görevlililerin belli kurumlara karşı hesap vermesi olarak algılanmasına rağmen, yeni kanunda bunun vatandaşa karşı da birtakım yükümlülüklerin yerine getirilmesi, en azından bu faaliyet raporlarının topluma açıklanması, kamuoyuna duyurulması diye nitelendiriliyor veya kurumların bu stratejik plânlarını, hedeflerini, amaçlarını işte her malî yılbaşından önce kamuoyuna duyurması gibi hususlar gerçekten saydamlığın artırılmasına ilişkin önemli mekanizmalar getiriyor. Yani, saydamlık denince de dünyada, saydamlığın olabilmesi için, işte IMF nin de saydamlıkla ilgili bir tüzüğü var, o tüzükte, roller ve sorumluluklar açık olacak diye hedef ediyor. Rollerin, sorumlulukların açık olması, kimin neden, ne derece sorumlu olduğunun belirtilmesi, işte kullanılan kaynakların sonunda bağımsız bir denetim kurumundan denetlenmesi gibi pek çok husus var. Gerçekten, yani yeni kanunun bu bağlamda saydamlıkla ilgili pek çok mekanizmayı getirdiğini görüyoruz. Yine saydamlıkla paralel olarak nitelendirebileceğimiz hesap verme sorumluluğu ya da hesap verilebilirlik diye nitelendirilen kavram, gerçekten uluslar arası anlamda ya da çağdaş anlamdaki yerini bu kanunda nispeten bulduğunu düşünüyorum. Yani, hesap verme mevcut kanunda sadece, işte adına sayman ya da tahakkuk memuru dediğimiz insanların malî sorumluluğu anlamında bir sorumluluk anlayışıyken, yani bu 1050 Sayılı Kanunun 22.maddesinde bazı istisnaî durumlarda üst yöneticilerin de sınırlı olmak üzere birtakım sorumlulukları vardı. Yeni kanunda, bakandan, üst yöneticiden harcama yetkilisine, işte malî kontrol yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri diye devam eden bir harcama sürecinin hangi halkasında bulunursa bulunsun bu işin içerisinde bulunan insanların gerek malî sorumluluk, gerek üst yöneticilerin performans sorumluluğu, bakanların da aynı şekilde, anlamında gerçekten uluslar arası anlamda bugün algılanabilir bir sorumluluk kavramının bu kanunda yer bulduğunu görüyoruz. 14

15 Maliye Bakanlığının bütçe sürecinde ve Sayıştay ın bütçe sürecindeki, özellikle ön denetime ilişkin birtakım yetkilerini harcamacı kuruluşlara devredildiğini görüyoruz. Belli bir sürenin sonunda, gerek Sayıştay ın, gerek Maliye Bakanlığının bu vize ve tescil olayı tamamen kurumun kendi elemanları, adına mali kontrol yetkilisi dediğimiz kişilerce yerine getirilecek, kurumlara devredilmiş bir hizmet olacak. Sayıştay ın, 68.madde işte uluslararası denetim standartları dikkate alarak denetimlerini yapacağı belirtilerek, ilk defa bir kanunda uluslar arası standartlara atıfta bulunuyor. Bence bu da çok önemli bir yenilik. Yani, gerek 1050 Sayılı Kanun, gerekse 832 Sayıştay Kanununda denetimin nasıl yapılacağı açık açık, tek tek yazılıyken şimdi uluslar arası standartlara atıfta bulunarak artık denetimlerin uluslar arası standart bağlamında yerine getirilmesi gerektiği dile getiriliyor. Sonra faaliyetlerin, hizmetlerin, yani kanunda belirtilen işte bir tarafta iç kontrol, iç denetim, dış denetim, muhasebe sistemiyle ilgili olarak birtakım kurumlar oluşturuluyor. Bu da Avrupa daki ve dünyadaki örneklerine uygun bir oluşum; işte Đç Denetim Koordinasyon Kurulu, Muhasebe Standartları Kurulu gibi. Harcamacı kuruluşlara iç denetim birimleri kuruluyor ve iç denetim artık uluslar arası anlamda, uluslar arası iç denetim standartlarına uyguna olarak, gerçekten adına iç deneti dediğimiz meslek sahibi, belli bir sertifikayı almış, belli bir eğitimden geçmiş insanlar tarafından iç denetim standartları olarak yürütülecek bir faaliyet olarak algılanıyor. Ve dediğim gibi, özellikle Sayıştay açısından, sorumluluk sadece sayman ya da tahakkuk memuru dediğimiz sorumlular üzerinden alınıp, gerçekten, bir harcama sürecinin hangi aşamasında olursa olsun bir kaynağın kullanılmasıyla ilgili rol ve yetki sahibi olan herkesin yerine göre malî sorumluluğu ya da performans sorumluluğu şeklinde yeni bir biçimde algılanıyor. Teşekkür ediyorum. OTURUM BAŞKANI: Ben teşekkür ediyorum. Đki teknisyenimizi dinledikten sonra, genel müdür düzeyinde olan Sayın Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürü Hasan Gül e sözü bırakıyorum. HASAN GÜL: Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli konuklar; şimdi konu aslında çok kapsamlı bir konu ve teknik ayrıntılara girildiği zaman nereden başlanacağı da çok belirgin değil. Çünkü sadece, Bayram Bey kısmen bahsetti ama, bir performans bütçeleme, stratejik plân, stratejik yönetim konusu bile başlı başına bir oturum konusu olabilecek ağırlıkta konular bizce. Onun için ben de, teknik ayrıntıları sorulabilecek sorulara bırakarak genel bir çerçeve çizmek istiyorum. 15

16 Ben çerçeveyi; kamu harcama yönetim sürecinin reformu diyoruz hep; kamu harcama yönetim sürecinden ne kastediyoruz, ben birazcık oradan başlamak istiyorum. Kamu harcama yönetim sürecini, bütçenin hazırlanmasıyla başlayan, harcamaların yapılması suretiyle hizmetin halka sunulmasına kadar uzanan bir yönetim süreci olarak tanımlayabiliriz. Bu süreç, tanımdan da anlaşılacağı üzere üç aşamalı bir süreç. Đlk aşamada, öncelikle politika ve hedeflerle bunlara ulaşmayı sağlayacak kaynakların belirlenmesi gerekiyor. Burada dikkate alınması gereken unsurlar, ülkenin makro ekonomik yapısı, her şeyden önce bunun dikkate alınması gerekiyor. Zira, ülkenin kaynakları da her şeyde olduğu gibi kısıtlıdır. Bir plân yaparken bu kaynak kısıtlılığının da mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Burada gündeme gelmesi gereken konu politika ve hedefleri belirleme aşamasında, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından ağırlıklı olarak yürütülen beş yıllık kalkınma plânları ve yıllık programların burada dikkate alınması gerekiyor. Daha sonra, bu beş yıllık kalkınma plânları ve yıllık programlarla uyumlu bir şekilde bütçenin hazırlanması gerekiyor. Bütçenin buradaki fonksiyonunu, kaynakların belirlenmiş bu önceliklere göre faaliyet alanlarına tahsis edilmesi olarak görebiliriz. Daha sonra üçüncü aşama ise kamu harcama yönetiminde, kamu hizmetlerinin ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde yapılması ve bunun kontrollünü sağlayacak sistemlerin bulunması. Aksi takdirde, sistem bulunmadığı zaman bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını test edecek bir sistem olmaz. Burada neler gündeme geliyor, bakıyoruz, bu üçüncü aşamada; malî kontrolün burada iyi bir şekilde oturtulması gerekiyor. Malî raporlamanın olması gerekiyor ki, biz bütçe uygulamaları sonucunda hangi sonuçları almışız, onun hem mali şeffaflık açısından kamuoyuna duyurulması gerekiyor, hem de hesap verilebilirlik açısından yöneticiler, bütçe sahipleri neler üretmiş, onların o aşamada görülmesi gerekiyor. Bunun da sağlanabilmesi için bu süreçte, bütçe sınıflandırmasının buna uygun olması gerekiyor, ayrıca muhasebe sistemimizin buna uygun olması gerekiyor. Tüm bunları dikkate aldığımız zaman, Bayram Bey de belirtti, kamu harcama yönetim reformu dediğimiz zaman, aslında bütçe bunun bir parçası; sistemi bütünüyle düşünmek gerekiyor. Meselâ kamu harcama yönetim süreci içerisinde Đhale Kanunu da çok önemli bir role sahip; çünkü harcamaların merkezinde yer alan işlemlerden birisi. Đhale sistemini de bu reforma dahil etmek geriyor ki, kamu ihale sistemi de değiştirildi zaten bu kapsamda. 16

17 Biz buna ulaşmak için kamu harcama yönetim sürecini kontrol altına almak, bunu verimli çalıştırmak, düzenlemek için Maliye Bakanlığı olarak ne yaptık diye bakarsak, epeyce gerilere uzanan plânlı bir çalışmanın bu alanda yapıldığı söylenebilir. Bizim Genel Müdürlükçe yapılan çalışmalar var, Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar var, temel olarak bu iki genel müdürlüğün yaptığı çalışmalar var. Meselâ biz 2004 yılı bütçesini yeni bir sınıflandırma anlayışına göre hazırladık. Bu ne sağlayacak bize? Malî raporlamamız daha mükemmel olacak. Harcamaları fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma kriterlerine uygun olarak, uluslar arası standartlara uygun olarak tespit edeceğiz, sonuçları alacağız ve bunu malî raporlarla kamuoyuna duyuracağız. Burada biz ne yaptık diye bakarsak analitik bütçe sınıflandırmasının dışında, Muhasebat Genel Müdürlüğü tahakkuk esaslı muhasebeye geçiyor ki, bu da onun yine bir parçası. Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanununun da bu sistemin bir parçası olarak görülmesi gerekiyor. Ben, bütçenin önemi nereden kaynaklanıyor, gerçi bu hep bilinen bir şey ama, burada ben beş altı madde olarak sayacağım. Her şeyden önce bütçe kıt kaynakların tahsisidir. Bilindiği üzere ekonomi teorisinin konusudur bu. Đktisat derslerine biz başladığımız zaman zaten hemen işte kaynakların kıt olduğundan, ihtiyaçların sınırsız olduğundan başlarız. Kimden ne alınacağını, hangi alanlara ne kadar harcama yapacağımızın temel politika aracıdır. Đktisadî plânların ve programların gerçekleştirilmesinin bir arcıdır veya en azından aracı olması gerekir. Zaten bizim öngördüğümüz sistem de işi bu noktaya götürüyor. Bütçe hazırlığına biz, bütçenin kalkınma plânlarıyla, yıllık programlarla, orta vadeli programlarla ilişkisini artık kurarak başlatıyoruz. Bu neyi sağlayacak? Artık bizim hazırlanan kalkınma plânlarının da değişmesini gerektirecek. Zira, şimdiye kadarki kalkınma plânlarımız bizim hep bir iyi niyet belgesi; yani biz her şeyi yazarız kalkınma plânlarına ama, meselâ kalkınma plânlarının içinde hiçbir zaman o faaliyet için ne kadar kaynak gerektiğine dair bir bilgiye rastlanmaz. Ülkenin ihtiyacı olan, gerçekleştirilmesi iyi olan, herkesin de bu konuda hem fikir olduğu her şey bu plânlara yazılır. Ama neticede, biz bu yeni sistem içerisinde bu kalkınma plânlarında, yıllık programlarda olan şeylerden kurumun en acilen yapması gerekenleri bir stratejik plâna bağlayacağız ve bütçemizi de ona uygun olarak hazırlama şeklinde bir yola gireceğiz. Tabiî ben hep şunu söylüyorum: Bunlar çok gerilere uzanan, plânlı, programlı olarak bu aşamaya kadar getirilen ve birçoğu da artık gerçekleştirilmiş olan çalışmalar. Analitik bütçeye göre bütçemizi hazırladık bu sene, tahakkuk esaslı 17

18 muhasebeye önümüzdeki yıl geçiyoruz, kanunu çıkardık; Bayram Bey o konulara ana başlıklarıyla değindi. Bütçenin kapsamını genişletiyoruz. Kesin hesabı daha güzel bir şekilde hazırlayacağız, daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Fakat, benim kanaatime göre, bizim şu ana kadar yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz şeyler belki işin kolay olan kısmı. Bundan sonra artık kurumların yönetim kültürünün, belki daha geniş bir şekilde bakacak olursak, politik ve siyasî kültürün de buna uygun olarak değişmesi gerekir. Yani, biz bu kamu harcama yönetiminin içinde cereyan ettiği bu kültürü de değiştiremezsek belki çok fazla bir netice almamız mümkün olmayabilir. Onun için, bu noktadan sonra asıl bize daha çok görev düşüyor, Maliye Bakanlığı, özellikle Bütçe Genel Müdürlüğü ve Muhasebat Genel Müdürlüğü olarak. Bizim önümüzde şu anda çok sıkı, zor bir dönem var. Tabiî bizim eylem plânımız hazır. Biz tabiî kanunun Resmî Gazetede yayınlanacağını düşünüyoruz; biz Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünde yeni bir yapılanmaya kanun çıkmadan da kısmen başladık. Biz bunu daha da geliştirerek bu kanun için gerekli olan, uygulanması için gerekli olan ikincil mevzuatın hazırlıklarına başlayacağız. Burada temel önceliği de tabiî özellikle, bu konudaki eğitimin iyi bir şekilde verilmesi gerekiyor, eğitim çalışmalarına başlayacağız. Tabiî bu kanun Avrupa Birliği uyum sürecinin de bir gereği. Avrupa Birliğine uyum konuları 31 başlık altında düzenlenmiş. Bunlardan 28. Chapter denilen malî kontrolle ilgili kısım; bizim orada da birtakım taahhütlerimiz var. O taahhütlere de uygun bir şekilde biz bu kanunun uygulanmasını gerçekleştireceğiz. Tabiî bu arada bizim uluslar arası kuruluşlarda ortak çalışmalarımız var. Avrupa Birliği Komisyonu dün bizim Bakanlıktaydı, görüştük. Bunun dışında Dünya Bankasından uzmanlar gelecek, Twinning Projesi denen ortak projelerimiz var, Fransızlarla yürüteceğiz. Geçen hafta arkadaşlar Fransa ya gittiler, görüştüler. Hâliyle sistematik ve düzenli ve sıkı bir çalışmaya biz başladık. Đnşallah, demin de belirttiğim politik, siyasî ve yönetim kültürünü de daha ileriye taşınmasını sağlayabilirsek bu kanunu iyi bir şekilde uygulayacağımızı umuyorum ben. Dediğim gibi, ayrıntıya ilişkin olarak herhangi bir konuya girmeden onu sorulara bırakarak ben teşekkür ediyorum. OTURUM BAŞKANI: Ben teşekkür ediyorum. Şimdi de, biraz önce belirttiğim gibi bu konulara çok emek veren Sayın Aziz Hocamıza söz veriyorum. Buyurun Hocam. 18

19 AZĐZ KONUKMAN: Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Bizim pratiğimizde, taslaklarda gerekçe yer almaz her nedense. Yani, bir taslak dolaşır ortalıkta ama gerekçeyi bilmezsiniz. Tasarıya dönüşürse, yani Plan Bütçe Komisyonu ya da Genel Kurula gelindiğinde ne yapılmak istendiğini o zaman orada öğrenirsiniz. Genellikle, yazma özürlülüğünden midir yoksa bilinçli bir şekilde öyle tercih edildiğinden midir nedir bizim tasarıların gerekçelerinin ne demek istediğini anlamak öyle kolay değildi.ben Plân- Bütçe Komisyonunda SHP - CHP Grubuna danışman olarak çalıştım.hukuk danışmanı arkadaşımla adeta bir tercüme bürosu gibi çalışıyorduk; Dur bakayım, herhâlde kanun koyucu burada şunu demek istiyor gibi yorumlar yapardık. Çünkü, karşılaştığımız metinler bürokratik bir dille yazılmış son derece anlaşılması güç metinlerdi.bırakınız milletvekillerini, konunun uzmanları bile bunları anlamakta zorluk çekiyordu.đlk kez, bir kanun tasarısının- bu tasarı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısıdır. Bilindiği üzere bu tasarı daha sonra kanunlaşmıştır- gerekçesi son derece saydam, ne yapmak istediğini çok açık bir şekilde ortaya koyan bir dille yazılmış. Darısı diğer tasarıların başına. Öncelikle, bu gelişmeyi olumlu bulduğumu belirtmeliyim. Genel gerekçedeki ifadelere baktığımızda, biraz kendimize de pay çerçevesinde oluşturulan başkan yardımcılığını yaptığımız Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık isimli Özel Đhtisas Komisyonumuzun hazırladığı raporda yer alan tespitler neredeyse aynen gerekçeyle aktarılmış. Bundan büyük bir mutluluk duyduğumu ayrıca belirtmeliyim. Sözünü ettiğim Komisyonu Raporunda gerçekten kamu mali sistemimizin sorunları çok iyi teşhis edilmiştir. Çünkü, Rapor sorunları bizzat yaşayanlarca kaleme alınmıştı. Komisyonun demokratik ve katılımcı bir anlayışla oluşturulduğunu ayrıca belirtmeliyim. Komisyona her kesimden uzman katılmış ve katkı vermiştir. Şöyle bir etrafıma bakıyorum ve görüyorum ki, Komisyonda görev almış ve katkıda bulunmuş çok sayıda arkadaşımız burada. Sayamadıklarım mutlaka vardır. Bir çırpıda isterseniz isimlerini sayayım, Sami bey, Oğuz Hoca, Gazi Üniversitesinden arkadaşımız Yaşar Mehdibay. Az kalsın unutuyorduk, Panel yöneticimiz Ali Bey Sayıştay adına katıldı.sayıştay dan çok sayıda arkadaşımız katkı yaptı.bayram arkadaşımız da onlardan biri. Şimdi isterseniz yasayı değerlendirmeye geçelim. Benden önceki konuşmacılar tasarının neler getirdiğini ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiler.tekrardan kaçınmak için, söylediklerini tek tek not aldım.yasanın getirdiği birinci yenilik bütçenin kapsamının genişletilmesidir.çok önemli bir katkı.yani olacak şey değil, hayal dahi kuramazdık; bir kere bunu sağlıyor. Đkinci yenilik ki bence çok önemli, birinci yeniliğin bir doğal sonucu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay ın denetim alanı genişliyor. Meclis, Sayıştay a diyor ki; işte kapsanmayan bazı yerler var, oralara da bir el at ; çünkü kamu kaynağı kullanıyor bunlar. Evet, katma bütçeli idare değil; evet, genel bütçeli idare değil, ama kamu kaynağı kullanıyor ve kamu hizmeti üretiyorlar, ayrıca kamusal anlamda da sorumlulukları var. Biz bunları parçalı bu 19

20 mali yapı nedeniyle eskiden izleyemiyor idik. Đşte döner sermayesiydi, fonuydu, bu tür bütçe dışı hesaplar izlenemiyordu ve üstelik bunun dışında, örneğin sosyal güvenlik kuruluşları var, yerel yönetimler var; bunlarla da ilgili bilgiye ihtiyacımız var bizim. Saydığımız bütün bu hesaplara ilişkin bilgiler rapor edilir ve Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin bilgisine sunulur deniliyor; muazzam, çok önemli bir gelişmedir. OTURUM BAŞKANI: Olumlu mu? AZĐZ KONUKMAN: Evet evet, çok olumlu. Ana çerçevenin içini dolduruyorum biraz daha. Buna benzer bir sürü olumlu düzenleme var.bunlara benden önceki diğer konuşmacılar ayrıntılı bir şekilde değindi.bunlara yeniden değinmeyeceğim.şimdi ben, Yasanın beni rahatsız eden yönlerini dikkatinize sunmak istiyorum. Fakat, beni esas rahatsız edici bölüm, bakın açalım, tasarının-bilindiği üzere genel gerekçe ve madde gerekçeleri tasarıda yer alır- daha birinci sayfasında; çok güzel bir tespitle başlıyor, ama ondan sonra tespitin gereği yapılmıyor. Bakın ne diyor tespit, birinci sayfa: Kalkınma planlarıyla bütçeler arasında sıkı bir bağ kurulamaması, bazı malî işlerin bütçede yer almaması, böyle gidiyor, eleştiriliyor. Ne diyor bu, derdi ne bunun? Kalkınma planlarıyla bütçeler arasında sıkı bir bağ kuracağım diyor, altına imza atarım. Ama bakın, öyle mi oluyor? Đkinci sayfayı açıyorum, bakın ne diyor? Çok masumane sözcükler ama, bu masumane sözcüklerin anlamını iyi anlayalım, bakın ne diyor, şimdi çözümü söylüyor: Bu çerçevede plan-bütçe ilişkisi güçlendirilerek kamu idarelerinin stratejik plân hazırlamaları ve bütçelerini bu plâna dayandırmaları öngörülmekte. Beyler, iyi durun, iyi anlayın bakın; ne diyor? Plan-bütçe ilişkisi güçlendirilerek kamu idarelerinin (yani kamu kuruluşlarının) stratejik plan hazırlamaları. Merkezi planı söylemiyor, plan hazırlamaları, stratejik plan hazırlamaları. Yani özel sektör gibi. Bugün dünyanın bütün çok uluslu şirketleri stratejik plân hazırlıyor arkadaşlar, siz kapitalizmi plansız bir sistem mi zannediyorsunuz? Bugün General Ford undan tutun Orta Doğunun petrollerine gözünü dikmiş şirketlere kadar bütün çok uluslu şirketler eski sosyalist planlamanın o müthiş aletinden yararlanıyor. Yani, 2020 yılında Orta Doğu nasıl paylaşılacak, kimlerin payına ne düşecek, petrolden hangi ülke ve şirket ne pay alacak? ; bunu planlıyor bu şirketler.. Yani kapitalizmin böyle bir plansız sistem falan olduğunu zannetmeyin. Bizim kuruluşlar da böyle plân yapacak. Ama bakın, merkezi planla herhangi bir bağ kurularak ona bir gönderme yapılmıyor. Peki bütçesi ne olacak? O bütçe, o kuruluşun bu stratejik planına uygun olacak. 20

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

DEVLET BÜTÇESİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ

DEVLET BÜTÇESİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ DEVLET BÜTÇESİ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur.

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012 Bütçe ve Harcama Usulleri Halil AGAH Antalya, 2012 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu mali yönetimi açısından ; politika ve önceliklerin belirlenmesi, kaynakların etkin olarak tahsisi

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve

DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve DÖNEM: 22 CİLT: 98 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 20 nci Birleşim 17 Kasım 2005 Perşembe 5.- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

DPT MUSTESARLIGI CALISMA GRUBU

DPT MUSTESARLIGI CALISMA GRUBU DPT MUSTESARLIGI CALISMA GRUBU TÜRKİYE DEKİ MEVCUT BÜTÇE SİSTEMİ Ülkemizde devlet bütçesi yasal dayanağını Anayasa ve 5018 sayılı Kanundan almaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECĠ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması

BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECĠ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECĠ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur. Bütçe yasası kamu

Detaylı

KAMU HARCAMA YÖNETİMİNDE REFORM (BÜTÇE REFORMU)

KAMU HARCAMA YÖNETİMİNDE REFORM (BÜTÇE REFORMU) KAMU HARCAMA YÖNETİMİNDE REFORM (BÜTÇE REFORMU) KAMU HARCAMA YÖNETİMİNDE REFORM (BÜTÇE REFORMU) NEDİR NİÇİN GEREKLİDİR? Bugün bir çok alanda yapısal reform gerekliliğinden söz edilmektedir. Bu reformların

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ www.asbu.edu.tr ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2020 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Eyüp ATEŞ Bilgisayar İşletmeni Bahattin ALBAS Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı * 2018-2020 ASBÜ

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 SUNUM PLANI I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE II. TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME III. SONUÇ 2 ÇOK YILLI BÜTÇELEME (ORTA VADELİ HARCAMA ÇERÇEVESİ) NEDİR?

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No:

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11)

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) KAHRAMANMARAŞ-13.05.2016 KATKIDA BULUNAN ÜNİVERSİTELER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Kamu Mali Yönetim Eğitimi Hollanda Maliye Bakanlığı Maliye ve Ekonomi Ulusal Akademisi ve Türkiye Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından işbirliği içinde hazırlanan Eğitim Programı Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

IMF Mali Saydamlık Standartları Çerçevesinde 2000 li Yılların Başlarında Türkiye de Mali Saydamlık

IMF Mali Saydamlık Standartları Çerçevesinde 2000 li Yılların Başlarında Türkiye de Mali Saydamlık İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. MALİ SAYDAMLIK VE IMF MALİ SAYDAMLIK İYİ UYGULAMALAR TÜZÜĞÜ... 5 2.1. MALİ SAYDAMLIK KAVRAMI VE TANIMI... 5 2.1.1. Kavram... 5 2.1.2. Tanım... 5 2.1.3. Mali Saydamlığın Yararları

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR Doç. Dr. H. Hakan YILMAZ Ocak 2009 I. YEREL YÖNETİMLERİN BÜTÇE

Detaylı

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Maliye Bakanlýðý Faaliyet Bu broşür; Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet nun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı Devlet Bütçesi 1927 yılında yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanımının özellikleri: Devlet müesseselerince hazırlanmasıgelir gider tahmini olmasıuygulanmasına önceden izin verilmesi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

YÖNETMELIK KAMU IDARELERINCE HAZIRLANACAK FAALIYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELIK

YÖNETMELIK KAMU IDARELERINCE HAZIRLANACAK FAALIYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELIK Maliye Bakanligindan: YÖNETMELIK KAMU IDARELERINCE HAZIRLANACAK FAALIYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELIK BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu: T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Toplantının Konusu: 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanmakta

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı