PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003"

Transkript

1 PANEL Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu A.YAVUZ EGE (VAVEK Başkanı): Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği VAVEK tarafından düzenlenen Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu konulu toplantıya hoş geldiniz. Kısaca hatırlamak gerekirse, Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği, vatandaşların hukuk devleti ve Anayasa ilkeleri çerçevesinde adil bir biçimde vergilendirilmesi, bu vergilerin etkin bir biçimde toplanması ve vergi toplayarak ve diğer kaynaklardan sağlanan kamu gelirlerinin toplumsal çıkarlara en uygun ve en etkin biçimde harcanmasını talep eden, bu yönde bir toplumsal bilinç oluşturulması için çaba gösteren ve kamu yönetiminin de bu çizgiyle uyumlu olması için eleştiri ve uyarılarda bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Bir başka deyişle VAVEK, refahı olabilecek en kısa sürede en çoklaştıracak bir kamu yönetimi örgütlenmesini ve bunun işlevsel kılınmasını talep etmektedir. Verginin toplanması kadar nereye ve nasıl harcandığı da önem taşımaktadır. Kamu harcamalarının formel nihaî denetim mercii, hepimizin bildiği gibi parlâmentolardır. Ancak, temsilî demokrasiden giderek daha çok katılımcı demokrasiye geçilen günümüzde sivil toplum kuruluşlarının sorgulayıcı ve denetleyici rolü de giderek ağırlık kazanmaktadır. Đşte bu anlayışla VAVEK, kurulduğu günden başlayarak, sınırlı olanaklarına karşın etkili bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Kamuoyunu aydınlatıcı duyuru ve bildirilerin yanı sıra, zaman zaman otoriteleri uyarıcı girişimlerde bulunmuş, Parlâmento denetimine destek verici çalışmalar yapmıştır. Bunların bir bölümünü, özellikle de güncel konulardaki bazı çalışmaları internetteki web sitesinden izleyebilirsiniz. Ayrıca, bugün olduğu gibi düzenlenen toplantılarla önemli konular tartışmaya açılmakta ve kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. 1

2 Şimdiye kadar yapılan toplantılarda, kamu taşınmaz mallarında kötü kullanım, yolsuzluk, siyaset ve bürokrasi ve gelir idaresinin yeniden yapılandırılması konuları ele alınmış, bu toplantılara ait kayıtlar da daha sonra yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bugün üzerinde konuşulacak olan Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu; şimdiye kadar üzerinde pek çok şey söylenmiş, ama açıkçası çok da fazla mesafe kaydedilememiş olan pek çok meseleyi kapsamaktadır. Konu çok yönlü ve geniş kapsamlıdır ve bazı yönleri itibarıyla da kangren olmuş hususları içermektedir. Elbette ki dört saatlik bir toplantıda sorunun bütün boyutlarıyla ele alınıp ayrıntılı, derinlemesine analizlerin yapılması beklenmemelidir. Ancak, konuya ilişkin birikim ve katılımcıların tümünün, siyasî kimlik taşıyanlar da dahil olmak üzere konunun uzmanı oldukları dikkate alınırsa bu toplantıdan önemli mesajlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Bu toplantıya katılmak suretiyle önemli bir toplumsal görev yapmakta olan konuşmacılara ve konferans salonlarından yararlanmamızı sağlayan TÜRMOB yetkililerine şahsım ve VAVEK adına teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantının da öncekiler gibi başarılı ve yararlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunarım. KEMAL KILIÇDAROĞLU (CHP Đstanbul Milletvekili): Değerli VAVEK üyeleri, değerli konuklar, değerli konuşmacılar; ben çoğu yerde kürsüye çıkarken pek heyecanlanmıyorum ama, VAVEK in toplantılarında gerçekten heyecanlıyım. Çünkü gözümüz gibi baktık, el birliğiyle büyütmeye çalıştık; oldukça seçkin bir üye sayımız var. Bugün tartışacağımız konu gerçekten önemli. Ufak bir anekdotla sözlerime başlamak istiyorum. Geçen ay beni Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Jeoloji Mühendisleri Odasından aradılar. Orada, Jeoloji Hocası, Kemal Bey, Biz bir toplantı yapıyoruz depremle ilgili, siz de konuşmacı olarak gelir misiniz? Dedim ki, ben depremi bilmem, jeoloji mühendisi değilim, yani bu konuda ne konuşabilirim, bir yanlışlık olmasın? Yok dediler, siz VAVEK olarak deprem vergileri konusunda açıklamalar yapmıştınız, biz onları biliyoruz, bu vergilerin nerelere nasıl harcandığını. Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Tabiî, büyük bir memnuniyetle gelebilirim dedim. Yani, biz zaman zaman açıklama yapıyoruz ama, bu açıklamaları nerelerde, nasıl yankılandığını bu ufak anıda görmek mümkün. Bugün tartışacağımız konu, gerçekten Türkiye nin son yıllarda önem verdiği ve Parlâmentodan geçirdiği yasalardan birisi, 1927 yılında, Malî Anayasa olarak algıladığımız Muhasebe-i Umumiye Kanunu değişti, uzun bir çaba sonunda değişti. 2

3 Çaba dediğim, bürokraside alt yapısı uzun yıllar çalışıldı, oluşturuldu. Devlet Plânlama Teşkilâtının kalkınma plânlarının hazırlanması sırasında oluşturulan Özel Đhtisas Komisyonlarında uzun uzun tartışıldı ve sonuçta bir yasa geldi, Parlâmentodan geçti. Ben, bu yasanın beş temel özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi, kesin hesap kanunları genelde normal bütçeyle beraber görüşülürken çok süratli bir şekilde Parlâmentoda okunur, Parlâmentoyu izleyen arkadaşlarımız bilirler; fakat bunun ne olup ne olmadığı, bir rakam kalabalığı olarak geçerdi. Alt Komisyonda görüşülürken, Kesin Hesap Kanunuyla faaliyet raporlarının genel bütçeden ayrıca ve daha önce görüşülmesi yönünde bir karar alındı ve yasaya eklendi. Bu çok önemli olay. Çünkü geçmişte, VAVEK Kesin Hesap Kanunun ne kadar önemli olduğunu sık sık yaptığım açıklamalarda vurgulardım. Bir başka konu; genel bütçe büyüklüğünü, kamunun büyüklüğünü görme açısından önemli bazı düzenlemeler yapıldı, Alt Komisyonda da bu düzenlemeler yapıldı. Bugün biz genel ve katma bütçeye baktığımızda kamunun büyüklüğünü yeterince göremiyoruz; bunu görme olanağımız olacak bundan sonra. Üç yıllık bütçe hazırlanması ilkesi yine bu yasada benimsendi. Bu, uzun yıllardır gerek bilim çevrelerinde, gerek uygulamacıların dile getirdiği bir uygulamaydı, bununla da bu gerçekleşmiş olacak. Yine bir başka konu, özellikle sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili bir yasal değişiklik gündeme geldiğinde, bu yasa taslağına önümüzdeki 20 yılın aktüerya hesaplarının eklenmesi zorunluluğu kondu ki, bu da çok önemli bir uygulama ve böylece Parlâmentodan sosyal güvenlikle ilgili düzenlenmelerin gelecekte kamuya, topluma getireceği yükleri veya artıları görme açısından büyük önem taşıyan bir düzenleme. Tabiî bütün bunlar güzel şeyler, ama bu yasada ciddî bazı eksikliklerin olduğunu vurgulamak gerekiyor. Örneğin, bu yasada öngörülen dış denetimi Sayıştay yeterince ve sağlıklı yapabilecek mi? Raporlamalar bugünkü klâsik bürokratik anlayışın ötesine ne ölçüde gidebilecek, faaliyet raporları düzenlenebilecek? Stratejik plânlar gerçekten toplumun beklediği anlamda strateji oluşturan plânlamalar mı olacak? Performans denetimi bizim beklediğimiz ve özlediğimiz ölçüde mi gerçekleşecek, yoksa siyasal iktidarın güdümünde mi bir performans denetimi yapılacak? Bunları uygulamada büyük ölçüde göreceğiz ve sanıyorum burada da tartışılacak. Ben, beni dinlediğiniz için eski bir VAVEK Başkanı olarak hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 3

4 SUNUCU (Ahmet ELBAŞI - VAVEK Sekreteri): Değerli konuklar, saygıdeğer VAVEK üyesi arkadaşlarımız; Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu yedinci etkinliğe iştirakinizden dolayı teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Özür diliyorum, şu nedenle: Gelen telgrafların tamamını okuyarak zaman kaybına meydan vermemek için liste çıkartırken konuşmalar başlamış oldu, geciktiğim için tekrar özür diliyorum. Efendim, zamanı tasarruflu kullanma amacıyla isterseniz panelist üstatlarımızı yerlerine davet edelim. Özür dilerim; Sami Bey konuşmayı düşünüyor musunuz?.. Hayhay. Özür diliyorum tekrar; TÜRMOB u, kurumumuzu temsilen Sayın Sami Kazıcı Üstadı konuşmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Üstat. SAMĐ KAZICI (TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi): Teşekkür ederim. Hepinize, TÜRMOB Yönetim Kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Ben sadece ev sahibi olma sıfatıyla söz almış bulunuyorum. Gerçekten, VAVEK in bugüne değin yapmış olduğu çalışmalarından onur duymaktayız. TÜRMOB olarak da her zaman biz elimizden geldiği kadar kendilerine yardımcı olmaya, destek vermeye çalışmışızdır. Sayın VAVEK Eski Başkanımızın da dediği gibi, güncel konular yakalamaya çalışmış ve hakikaten çok değerli üretimlerde, katkılarda bulunmak suretiyle kamuoyunun bilgisine en iyi şekilde, en güncel şekilde tartışmalara sunmaya çalışmıştır. TÜRMOB olarak biz de bu konuda kendilerine, yer tahsisi veya kitapların basılması gibi konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kamu Harcama Reformu konusunda da bir iki şey söylemek istiyorum. Kamu Harcama Reformunu, gerçekten çok önemli buluyorum. Kamu Harcama Reformunu ve yasanın hazırlanışını ve çıkışını. Niçin, diyeceksiniz; çünkü bizim çok uzun yıllardır bütçede bir sıkıntı yaşadığımız zaman, işte gelir ve gider dengesinde bir dengesizlik, bir açık ortaya çıktığında, ki yıllardır da var zaten, hemen bir vergi reformu yapalım denilmiştir lerden beri hep vergi reformu yapıldı, ama yine 1950 leden beri aşağı yukarı hemen hemen hiç kamu harcama reformu yapılmadı. Nedense o konu üzerinde hiç durulmadı. Bunun hatası Parlâmentoda aranabilir, bürokraside aranabilir, toplumda aranabilir. Acaba Kamu Harcama Reformu üzerinde niye durmadık? Kamuda birtakım aksaklıklar oluyordu, dengesizlikler oluyordu, yolsuzluklar oluyordu, şeffaflık yoktu; yoksa vergide gerçekten belli bir noktaya mı gelindi? Vergilere baktığınız zaman, sürekli vergi reformu yapılıyor, yapılıyor, işte nihayetinde bir yere kadar ondan vazgeçmek durumundasınız veya onun karşıtı olan gelirler kısmına da, giderler kısmına da dikkat etmek durumundasınız. Çünkü 4

5 vergilendirmede gerçekten belli bir kapasite, belli bir sınıra gelinmiştir diye düşünüyorum. Vergilendirmede belli bir kapasite var. Biliyorsunuz meşhur Laffer eğrisi vardır, ona baktığınız zaman bir çan eğrisidir. O çan eğrisinin belli bir noktasından sonra, tepeye geldikten sonra artık aşağıya doğru iner, belli bir noktadan sonra artık vergi toplamak gerçekten zordur. O zaman nedir? Harcama boyutuna bakmak durumundasınız. Gerçekten sürdürülebilir, makro dengeleri sağlam, enflâsyonla mücadele edebilen, yolsuzluklarla mücadele edebilen, etkin olan, performans denetimine imkân sağlayan bir bütçenin mutlaka hazırlanması ve bunların gerekli denetimlerinin en iyi şekilde, en etkin şekilde mutlaka yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani, biz şeffafız demekle şeffaf olunmuyor, biz saydamız demekle saydam olunmuyor, yani bunların hesabını biz verebiliriz demekle de gerçekten olunmuyor. Bunun hesabını verebilecek olan, yasal alt yapının mutlaka hazırlanması ve bu açıklığın sistematik bir şekilde kurulmuş olması gerektiğine inanıyorum. Kısaca bir hususa da değinmek istiyorum. Bu hazırlanan tasarı gerçekten iyi olmuştur. Tasarı diyorum, çünkü, bildiğim kadarıyla yasallaşmadı, Cumhurbaşkanının onayından geçmedi diye biliyorum. Bu tasarının Türkiye nin önünü açacağına, çok önemli şeyler getireceğine gerçekten inanıyorum. Buradan şeffaflık ve denetim gibi konularda, elbette sizler çok teknik konularda mutlaka açıklamalar yapacaksınız, ancak bir hususu daha belirtmek istiyorum. Yine her yerde söylendiği gibi, işte sadece IMF nin dışarıdan bastırmasıyla yapılmış bir olay değil. Bu olayı ben de yaşadım. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı çalışmaları yapılırken 2000 yılı içerisinde, bu Komisyonun içerisinde bende bulundum. Bu çalışma, biliyorum ki, 2000 li yıllardan beri gelen bir olgudur, o çalışmaların sonucudur. Tabiî ki, biz bunları kendimiz çıkarmadığımız zaman mutlaka bir yerler baskı yapmak zorunda veya önümüze bunları sunmak durumunda kalıyor. Ümit ediyorum ki, bu tür önemli kamusal çalışmaların, yasaların hep en iyi şekilde önümüze gelmesi ve çıkması; bundan sonra hem denetimde hem harcamalarda, harcama yapılmadan önce, yapıldıktan sonra da etkin ve verimliliğin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. SUNUCU: TÜRMOB temsilcimiz Sayın Sami Kazıcı Üstada biz de teşekkür ediyoruz. Efendim, panelistlerimizi yerlerine davet etmek istiyorum. Oturum Başkanımız Sayın Ali Serdar üstat. Profesör Doktor Sayın Oğuz Oyan hocam, Sayın Fazıl Karaman üstat, Sayın Aziz Konukman hocam, Sayın Hasan Gül üstat, Sayın Baki Kerimoğlu üstat, Sayın Bayram Barun üstat... Eksik okumamız yok herhalde? 5

6 Kendileri yerleşirken, izniniz olursa ben gelen telgrafları kısaca isim olarak belirtmek istiyorum. Telgraf gönderen yetkililer VAVEK in çalışmalarına destek verdiklerini, katılamadıkları için de üzüntülerini belirtiyorlar. Bunları sadece isim olarak hızlıca okuyup geçeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekilleri Sayın Yılmaz Ateş, Sayın Sadık Yakut, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan, Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik; parlâmenterler ise Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Nevzat Pakdil, Kayseri Milletvekili Sayın Tamer Yıldız, Sayıştay Başkanımız Sayın Mehmet Damar, Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürü Sayın Faik Ceceli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Zafer Çağlayan. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben panelin yönetimini Oturum Başkanı Sayın Ali Serdar üstada bırakıyorum, teşekkür ediyorum. Panelin faydalı ve gerekli mesajları vereceğine olan inancımı belirtiyorum, teşekkür ediyorum. OTURUM BAŞKANI (Ali SERDAR Sayıştay Üyesi): Ben de hoş geldiniz diyorum hepinize saygıyla. Ben çok zamanınızı almak istemiyorum, konuşmacı panelist sayımız fazla. Sadece girizgâh açısından birkaç şey söyleyeceğim. Gerçekten son çıkan yasa bana göre bir malî devrim lere kadar vergi kanunlarına dokunulamazdı, vergi kanununda bir değişiklik yapılamazdı, tabuydu onlar sanki. Fakat 80 den sonra bir furya başladı, vergi kanunları her yıl yılda birkaç kez rahatça değiştirildi. Biraz önce bir konuşmacımızın, malî sistemimizin anayasası diye belirlediği 1050 Sayılı Kanun 1927 yılından bu yana, küçük birkaç değişiklik dışında değişime tâbi tutulamadı, reforma tabi tutulamadı. Vergi reformları yapılırken bunun karşısında harcama reformları yapılamadı. Bu nedenle yapılan değişikliği, olumlu ya da olumsuz yönlerini bir yana bırakarak bir devrim olarak nitelemekte beis görmüyorum. 6

7 En önemli özelliklerinden birisi, kamuda şeffaflığı ve hesap verme sorumluluğu getirmesi. Đnşallah bu konuda, gerek yasa uygulayıcıları, gerekse Sayıştay tarafından bunun en iyi biçimde yerine getirileceğine inanıyorum. Geçen gün bir kitabı karıştırırken, son olarak belirtmek istediğim, Atatürk ün bir sözüne rastladım. Ulu Önderin, baktıkça değinmediği konu kalmadığını görüyorum; hesap verme konusunda da bir sözüne rastladım. Đzninizle bir cümle, onu okuyup daha sonra panelimize geçeceğim. Millet tarafından millet adına devleti idareye yetkili kılınanlar için gerektiği zaman millete hesap vermek mecburiyeti laubalilik ve keyfî hareketle ulaşılamaz yılında Atatürk ün söylediği veciz bir söz. Konuşmacı sayımız fazla; isterseniz önce onar dakika bir turda bir toparlamaya çalışalım. Sorularla ikinci turda, konuşmacılarımızın tamamlayamadığı konulara hem fırsat vermek, hem de izleyicilerimizin tartışmalara katılmasını sağlamak açısından yararlı buluyorum. Ben özellikle panellerde, izleyicilerin, katılımcıların da hem katkıda, bazen oturum başkanları aman katılımda bulunmayın, katkıda bulunmayın, soru sorun derler; ben bu konularda biraz daha esnek olmak istiyorum, esnek olunması gerektiğine inanıyorum. Herkes katkıda da bulunabilir; ama tabiî zaman sınırlamasını da gözeterek, zamandan tasarruf ederek. Konuşmacıları davetiyemizde gördünüz, aşağı yukarı tanıyorsunuz. Burada isimler de var, göremeyenler için ben kısaca okuyayım. Sayın Profesör Oğuz Oyan, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz. Sağımda Fazıl Karaman, eski Hesap Uzmanı, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili. Onun sağında Hasan Gül, eski maliye müfettişi ve Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürü. En sağ başta Bayram Barun arkadaşımız. Sayıştay Uzman Denetçisi. Aziz Konukman, özellikle kesin hesap konularında hem Kesin Hesap Kanunu hem Sayıştay la ilgisi açısından araştırmalar, yazılar yazan bir hocamız. Baki Kerimoğlu da Muhasebat Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı; bu elimizdeki çıkan kanunun çalışmalarında emek veren arkadaşlarımızdan birisi. 7

8 Süreyi herhâlde benimsedik, pek ses çıkmadı konuşmacılardan da katılımcılardan da. Fazıl arkadaşımız başlarken dedi ki, önce teknik arkadaşlara söz vererek teknik alt yapısını bir alalım, daha sonra üzerine politik açıdan değerlendirmeler yapmamız daha kolay olur dedi. O bakımdan, izniniz olursa ben önce Baki Kerimoğlu ndan başlayalım. Hazırlıksız mı yakaladım Baki Bey?.. En azından Baki, Maliye Bakanlığı açısından, Bayram arkadaşımıza Sayıştay gözlüğüyle konunun teknik boyutlarını bir ortaya koyarlar. Buyurun. BAKĐ KERĐMOĞLU: Öncelikle VAVEK e, böyle bir konuyu gündeme getirdiği için teşekkür ediyorum. Hükümetlerin ve kamu idarelerinin kendilerine verilen yetkileri, nasıl kullandıklarının sivil toplum örgütlerince sorgulanması demokratik yönetim anlayışının esasıdır. Bütçe kanunlarıyla tahsis edilen fonların önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda toplum menfaatleri için ve yasalara uygun bir şekilde kullanılmasının sivil toplum örgütlerince sorgulanması, kamu yönetiminde demokratik anlayışın yerleşmesi, hükümetleri ve kamu idarelerinin kamu hizmetlerini finansa edenlere karşı daha fazla sorumluluk hissetmelerini ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. VAVEK in düzenlediği bu panel de bu rollerden birisidir. Konuşma süresinin sınırlı olması sebebiyle ben çok uzatmadan, Kesin Hesap Kanunu açısından öncelikle mevcut sistemde yasal durum neydi, kamu mali yönetiminde reform çalışmaları kapsamında neler yapıldı, bu konularda, bu konularda konuşmak istiyorum. Kamu Malî Yönetim Reformunu siyasi parti temsilcilerinin ve hocamızın yeteri kadar tartışacağını var sayarak pek fazla girmeyeceğim. Mevcut durumda kesin hesapla ilgili yasal düzenlemeler neydi, sıkıntılar neydi; birinci bölümde önce biraz bunlara değinmek istiyorum. Đkinci bölümde de, geçen hafta Parlâmentodan geçen Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla ne tür iyileştirmeler yapıldı, kısaca bunları özetlemek istiyorum. Kesin Hesap Kanununun dayanağı, hepinizin bildiği üzere öncelikle Anayasadan gelmektedir. Anayasanın 164. maddesi, Kesin Hesap Kanunuyla ilgili gerekli düzenlemeleri içermektedir. Anayasa ayrıca, Kesin Hesap Kanun Tasarılarının hem Plân ve Bütçe Komisyonunda ve hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yeni yıl Bütçe Kanunu Tasarısıyla görüşüleceğini hüküm altına alarak, 8

9 Kesin Hesap Kanunlarıyla yeni yıl bütçeleri arasında olması gereken ilişkinin kurulması bakımından da gerekli hükümleri içermektedir. Ayrıca, 1050 Sayılı Kanun un 100, 101, 102, 103 ve 104. maddelerinde, Anayasadaki hükümlere uygun olarak Kesin Hesap Kanunu nun kapsamı, hazırlanması, görüşülmesi ve kabul edilmesi konusunda gerekli ve yeterli hükümler yer almaktadır Sayılı Kanun ayrıca, konsolide bütçeyle sınırlı kalmamış, bir kanun şeklinde olmasa bile mal kesin hesabının da Kesin Hesap Kanunu Tasarısı gibi hazırlanıp bakanlar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını ve bilgi için de Sayıştay ve Maliye Bakanlığına gönderilmesine ilişkin hükümleri düzenlemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay a, hazırlanan Kesin Hesap Kanun Tasarıları üzerinde inceleme yapma ve Türkiye Büyük Millet Meclisine genel uygunluk bildirimi verme görevi de yüklenmiş durumdadır. Peki, mevcut durumda Kesin Hesap Kanunu ile ilgili ne tür sıkıntılar vardır? Bu konuda eleştiriler gerek parlâmenterler tarafından, gerek bürokratlar tarafından ve gerekse akademisyenler tarafından sürekli dile getirilmektedir. Đki türlü sıkıntı vardır bence, benim düşündüğüm. Birincisi, Plân ve Bütçe Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Kesin Hesap Kanunlarının görüşülmesi açısından fiilî imkânsızlık vardı. Yani, Plân ve Bütçe Komisyonunun iş yükünün çok olması ve önünde gelecek yılın bütçe politikasını belirleyen bir bütçe dokümanının öncelikle görüşülüp karara bağlanacak olması Kesin Hesap Kanununa olan ilgileri azaltmaktaydı. Parlâmentonun Kesin Hesap Kanunu üzerindeki etkisini azaltan ikincisi, nedenlerden birisi de, Kesin Hesap Kanunu nun kapsamıyla ilgili. Bildiğimiz üzere bütçeler, Parlâmento tarafından kabul edilen bütçeler, sadece genel ve katma bütçeli idareleri kapsıyor. Bunun dışında döner sermayeler, fonlar, özel kuruluşlar gibi kurumların bütçeleri genel bütçe, daha doğrusu konsolide bütçe kapsamı dışında olduğu için bir bakıma Parlâmento denetiminin de dışında kalıyordu. Yani benim tespit ettiğim en önemli iki temel konu bunlardır. Parlâmento denetiminin Kesin Hesap Kanunu üzerindeki denetim yapma imkânının zayıf olmasının iki nedeni bunlardır. Yani birincisi, Mecliste Kesin Hesap Kanununun yeterli bir şekilde görüşülebilmesi için zaman ve iş yükünden dolayı bir fiilî imkânsızlık var; ikincisi de Kesin Hesap Kanununun kapsamı. Peki, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu yla bu konuda ne tür iyileştirmeler yapıldı, şimdi ona biraz değinmek istiyorum. 9

10 Bilindiği üzere Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu üzerindeki çalışmalar iki yıldan beri sürdürülmekteydi ve geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Anayasanın Kesin Hesap Kanunuyla ilgili hükümleri değişmedi, bunlar yürürlükte. Değişen sadece, 1050 Sayılı Kanunun yerini alan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki hükümler, yani yeni getirilen hükümler. Kanunun, yani Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun faaliyet raporları ve kesin hesap başlığını taşıyan 6.bölümüne baktığımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kamu harcamaları üzerinde iki şekilde denetim yapacağı hüküm altına alınmaktadır. Birincisi, faaliyet raporları üzerinde yapılacak denetimler, ikincisi de Kesin Hesap Kanunu Tasarıları üzerinde yapılacak denetimler. Bunlar birbirlerinden ayrı olarak düşünülmüyor. Faaliyet raporlarını düzenleyen 41.maddede, sosyal güvenlik kurumlarını da kapsayacak şekilde kamu idarelerinin üst yöneticileri tarafından idarenin stratejik plânlama ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetlerin, belirlenen performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin açıklandığı kurum faaliyet raporlarının düzenleneceği ve bu raporların Maliye Bakanlığına gönderileceği; bu raporların Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilerek genel faaliyet raporunun hazırlanacağı ve Sayıştay a gönderileceği, Sayıştay ın da, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen bu genel faaliyet raporunu değerlendireceği ve bir genel rapor ortaya çıkartacağı, bu rapor da Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı.hüküm altına alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de, bu raporlar çerçevesinde kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşecek. Parlâmentoya denetim imkânı sunan ikinci konu ise Kesin Hesap Kanunudur. Kesin Hesap Kanununu düzenleyen 42.maddede Türkiye Büyük Millet Meclisi nin denetim yetkisi genişletilmiştir. Burada yer alan merkezî idare bütçe kanunu tanımı, kanunun tanımlar maddesinde, mevcut uygulamadaki, konsolide bütçeli idarelerin yanında döner sermayeler, fonlar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBĐTAK gibi özel kuruluşlar ve BDDK ve Đhale Kurumu gibi bağımsız denetleyici kuruluşları da içermektedir. Yani bu yönüyle, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla getirilen Kesin Hesap Kanunu Tasarısının kapsamı, olması gerektiği gibi Merkezî Đdare Bütçe Kanununun kapsamı olarak genişletilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında, yani 42.maddenin, Kesin Hesap Kanunu Tasarısının, muhasebe kayıtları dikkate alınarak Merkezî Đdare Bütçe Kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacağı belirtildikten sonra, tasarının bir yıllık uygulama sonuçlarının karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri 10

11 içereceği ve gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı ve bir örneğinin de Sayıştay a gönderileceği hükümleri yer almaktadır. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu yla getirilen yenilikleri özetleyecek olursak şunları söyleyebiliriz: Kesin Hesap Kanununun kapsamı genişletilmektedir. Az önce ifade ettiğim gibi Merkezî Đdare Bütçe Kanunu olarak tanımlanan veya Tasarının 3.maddesinde tasarıya ekli 1, 2 ve 3 sayılı cetvellerde gösterilen kamu idarelerinin hepsi, yani Merkezî Đdare Bütçe Kanununa tâbi bütün idareler Kesin Hesap Kanunu nun kapsamında yer alacaktır. Đkinci yenilik, idarelerin performans göstergelerini de içeren faaliyet raporları Kesin Hesap Kanunu görüşmelerinde Plân ve Bütçe Komisyonunda komisyona yardımcı olacaktır. Üçüncüsü; 1050 Sayılı Kanunun 101.maddesinde en geç 7 ay olarak belirlenen Kesin Hesap Kanun Tasarısının Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bir ay ileriye alınarak, Parlâmentoya, hesaplarının incelenmesi için daha fazla süre verilmektedir. Dördüncüsü; kanunun 17.maddesine göre bütçe gelir ve giderleri uluslar arası sınıflandırmalara ve analiz yapmaya uygun olarak hazırlanacağından, Parlâmentoya bütçe gelirleri ve giderleri üzerinde daha detaylı ve etkin denetim imkânı sağlanabilecektir. Kesin Hesap Kanun Tasarısında, mevcut duruma ilâve olarak devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller, yıl içerisinde silinen kamu alacakları cetveli ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler de eklenecek. Burada bir husus akla gelebilir. Biraz önce bahsettiğim fiilî imkânsızlığı, yani Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Plân ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesindeki fiilî imkânsızlık çözülecek mi? Şu durumuyla Kesin Hesap Kanun Tasarıları Plân ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye devam edilirse bu sorun yine çözülmeyecektir. Bunun çözülebilmesi için benim düşündüğüm iki tane alternatif var. Birincisi, Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde ayrı bir alt komisyonda özel olarak görüşülmesidir. Đkincisi de, Sayıştay tarafından hazırlanan Genel Uygunluk Bildirimleri esas alınarak Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde doğrudan kanunlaştırılmasıdır. Bu ikinci durumda, Sayıştay tarafından eğer birtakım sıkıntılar, bazı kamu idareleri için birtakım sıkıntılar gündeme getirilmişse, eleştiri konusu yapılmışsa 11

12 birtakım önemli konular, bunlar Meclisin gündemine getirilecek, Mecliste sadece bu sıkıntılı konular konuşulacak. Onun dışında herhangi bir problem yoksa, Kesin Hesap Kanunuyla ilgili Sayıştay ın verdiği uygunluk bildirimi Kesin Hesap Kanun Tasarılarının kabul edilmesinde temel teşkil edecektir. Fiilî imkânsızlığın bu şekilde çözülebileceğini düşünüyorum. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu da kapsam konusundaki sıkıntıyı çözmüş durumdadır. Teşekkür ediyorum. OTURUM BAŞKANI: Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten 10 dakika galiba biraz dar geliyor, ama zamanı iyi kullanmak açısından da yararlı. Şimdi yine teknik düzeyde başlıyoruz, devam ediyoruz. Ben Bayram Borun arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Barun. BAYRAM BARUN: Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de VAVEK e, böyle bir toplantıyı organize ettiği için teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum. Aslında özür de diliyorum, şundan dolayı: Đki gündür iğneyle, ilâçla bir rahatsızlığı geçiriyorum. Yani belki on dakikaya düşmesi benim için lehte bir şey oldu, yani 20 dakika acaba götürebilir miyim konuşarak diyordum. O yüzden tutukluk yaparsam şimdiden özür diliyorum, kusura bakmayın diyorum. Şimdi, Kamu Harcama Reformu dediğimiz zaman, bütün dünyada Kamu Harcama Reformundan temel olarak algılanan aslında, sanki eşittir bütçe reformu gibi bir anlam yükleniyor Kamu Harcama Reformuna. Yani, bütün dünyada Kamu Harcama Reformu dediğimiz zaman, gerçekten hangi ülkeye bakarsak bakalım, bunun eşittir bütçe reformu şeklinde algılandığını görüyoruz. Tabiî böyle olunca da, Kamu Harcama Reformu bir anlamda kamunun bütçesinin hazırlanması, Parlâmentoda görüşülerek onaylanması, bütçenin uygulanması ve sonunda Parlâmento tarafından denetlenmesiyle ilgili süreçlerde reform yapması anlamına gelmekte. Şimdi, bütçe, devletin vatandaşlardan topladığı kaynakları, kamu faaliyetlerinin sürmesi için nasıl hazırlayacağına dair devletle millet arasında imzalanmış bir sözleşme olarak teorik anlamda nitelendirildiği için, harcama yönetimindeki reformda aslında bir devlet reformunun önemli bir öğesi olarak ele alınmak durumunda. Öyle olunca da, devletin hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için bütçe süreçlerinde birtakım iyileştirilmelerin yapılması, reform dediğimiz öğenin gerçek anlamına kavuşabilmesi için bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi, pek çok ülkeye baktığımız zaman, kamunun etkinliğinin, özellikle hizmet kalitesinin artırılması için makro malî disiplinini güçlendirecek birtakım 12

13 kurumsal çerçevelerin oluşturulduğu, birden fazla yıla yayılan; bunlar orta vadeli harcama sistemi ya da çok yıllı bütçe uygulaması diye nitelendiriliyor, sistemlerin hayatiyet kazandığı ya da kamu kurumlarının performansını artırmaya yönelik birtakım iyileştirmelerin yapıldığını görmekteyiz. Aslında dakikalık bir süre diye düşünerek, ben dünyada bütçe reformu anlamında ne gibi çalışmalar yapılıyor, özellikle bu 1990 lardan sonra, ona değinmek istiyordum ama; süre çok sınırlı olunca Kamu Malî Yönetimi ve Malî Kontrol Kanununda yapılan düzenlemelerle sözlerime devam etmek istiyorum. Aslında, geçen hafta Parlâmentoda Genel Kurulda kabul edilen tasarıya baktığımız zaman, gerçekten Türk kamu malî yönetiminde reform diye niteleyebileceğimiz, 1927 yılından beri alışılagelmiş malî yönetim anlayışının önemli bir değişime uğradığını bu tasarıda görebilmekteyiz. Şimdi her şeyden önce şöyle özetleyebilirim: Yani Kamu Malî Yönetim Kanunu, şu anda mevcut 1050 Sayılı Kanuna göre neleri değiştirdi ya da böyle bir kanunu reform diye nitelendirmemizin temel gerekçeleri ne? Her şeyden önce şunu söyleyebilirim: Bir kere bütçenin kapsamı genişletildi. Yani, şu an 1050 Sayılı Kanunda genel ve katma bütçe dediğimiz konsolide bütçeyle sınırlı bir tanım varken, şimdi buna Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu dediler. Bunun içinde genel bütçe var, özel bütçe dediğimiz birtakım kurumların bütçeleri var, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bütçesi var. Yani, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunumuz bu ama, Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu bu üç tane saydığım bütçeyle sınırlı olarak bütçeleştirirken, öbür taraftan da sosyal güvenlik kurumları, mahallî idareler gibi kamu ekonomisi ya da kamu malî büyüklüğü içerisinde önemli yer tutan kurumların harcamalarının, gelir toplamalarının, bunlara ilişkin bütçe sistemlerinin, muhasebe usullerinin de bu kanun kapsamında temel olarak düzenlenmesi gerektiği esasını geri getirmiş oluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz: KĐT ler ve Belediye Đktisadî Teşekkülleri hariç, hemen hemen her kuruluşu bu kanun kapsamında, en azından malî büyüklük olarak görebilme, değerlendirebilme şansımız olacak. Bütçe hazırlama süreci, Baki Bey biraz önce bahsetti kısaca, biraz öne çekildi. Performans esaslı bir bütçeleme esası benimsendi. Yani bir taraftan beş yıllık kalkınma plânları hazırlıyoruz, yıllık programlarımız var, ama bugüne kadar hep eleştirilen, işte plân, program ve bütçe bağlantısı bir türlü kurulamıyor. Yani her kurum, işte şu şu şu, a, b, c harcamalarına ilişkin olarak ben şu kadar ödenek talep ediyorum diyordu, harcamasını yapıyordu, işte Baki Beyin bahsettiği, bütçe süreci Kesin Hesap Kanunun çıkmasıyla sonlanıyordu. Oysa şimdi bakıyorsunuz; plân, program ve bütçe bağlantısının kurulmasında gerçekten bir tarafta kalkınma plânlarımız var, bir tarafta yıllık programlarımız var. Bu kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak kurumlarımız stratejik plânlar hazırlayacak. Bu stratejik plânlar da, işte orta vadeli bir harcama sistemi ya da çok yıllı bütçe sistemi 13

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR KONUSU : Vehbi KARABIYIK : Bülent

Detaylı

BANKALAR KANUNU. HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ

BANKALAR KANUNU. HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ BANKALAR KANUNU ve İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ İstanbul Barosu Yayınları 346.082 8212 2004 k.2 000262 İstanbul Barosu Başkanlığı

Detaylı

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi Hesap lütfen! Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil 73 67 10 Doç. Dr. Recai Akyel KAMU HARCAMALARINDA SAYIŞTAY DENETİMİ 20 Dr. Yılmaz ARGÜDEN KAMU

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emre Demir Araştırmacı TEPAV Politika Notu Ocak 2011 Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum

Detaylı

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz ISSN: 2146-5355 YIL - 1 SAYI - 2 ARALIK 2011 Anayasa Komisyonu Başkanı, Burhan KUZU: Yeni Anayasa İnsan Merkezli Olacak TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK: Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz Rekabet Kurumu

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 8. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Mesle in Yükselen Trendleri, Kamu Gözetim Kurumlar ile Mesleki ve Düzenleyici Kurulufllar liflkisi Editör Aysel ŞİMŞEK 05-06 NİSAN 2013 / ANTALYA TÜRMOB YAYINLARI - 460 ISBN

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA)

YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) Dr. Nahit YÜKSEL * I. Kamu Kesiminde Düzenleyici Reform ve DEA Kamu yönetimi yazınımızda son birkaç yıldan beri yer almakta olan bazı kavram,

Detaylı