ORTA ASYA VE KAFKASYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ASYA VE KAFKASYA"

Transkript

1 i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009

2 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : Bas Nisan STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. N o r m a l ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Caddesi Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K: 9 Zeytinburnu/ stanbul (0-212) (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) E-Posta:

3 iii Üm m ü h a n B u r a h a n B e l k s v e Y a s e m i n e...

4 iv YAZAR ÖZGEÇMİŞ Mehmet DİKKAYA, 1971 yılında Konya da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilde tamamlayarak 1994 te Ankara Üniversitesi SBF den mezun oldu. İstanbul Üniversitesi nden yüksek lisans (1996), Marmara Üniversitesi nden doktora (2003) derecesi aldı. K ü r e s e l l e ş m e, bölgeselleşme, Avrupa Birliği ve Orta Asya-Kafkasya ekonomileri konularında ulusal/uluslararası kitap ve makaleleri bulunmaktadır. ECO Bölgesi: Uluslararası Aktörlerin Rolü ve Türkiye adlı kitabı 2002 de (Muzaffer Dartan ve Esra Hatipoğlu ile) Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü nde yayınlandı da AB Yolunda Türkiye: Müzakere Sürecinin Ekonomi-Politiği adlı kitapta (Alfa Aktüel Ya y ı n l a r ı, B u rsa, 2006) editörlük yaptı. Eylül 2008 de Küreselleşmenin Ekonomi Politiği adlı kitabı (D. Özyakışır ile) Gazi kitabevinde yayınlandı. Yine aynı yıl Türkiye nin Ekonomi- Politiği: adlı derleme çalışması (D. Özyakışır ve A. Üzümcü ile) Orion Kitabevi nde yayınlandı. Ekim 2008 de İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat dalında doçent olan yazar Ş ubat 2005 ten beri Kafkas Üniversitesi, İktisat bölümünde öğretim üyeliği yapmakta olup evli ve üç çocuk babasıdır.

5 v ÖNSÖZ Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi, uygarlığı temsil eden en eski örnekler arasında yer alması ve Türkiye nin göz bebeği olarak nitelenebilecek bir öneme sahip olması nedeniyle toplumumuzun tarihsel ve aktüel hafızasında sürekli ilk sıralarda olmuştur. On yıldan uzun zamandır Sovyet sistemi, sosyalizmden piyasa ekonomisine geçiş sorunları ekseninde Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi etrafında yapılan lisans üstü çalışmalar, akademik dersler ve Rusya, Kafkasya ve Orta Asya da bulunduğum dönemlerde edindiğim izlenimlerin bir sonucu olarak bu kitap ortaya çıktı. Kafkasya ve Orta Asya bölgesi, başta annemden ve diğer aile büyüklerinden duyduğum, ama üzerinde fazla düşünmediğim sözlerin, deyimlerin ve davranış kalıplarının ana merkezidir benim için yılında bir konferans esnasında Bişkek te karşılaştığım bir ihtiyar, 20 yıl önce hayata veda eden dedemin adeta bir kopyası gibi gelmişti bana ve bu ihtiyara, bu konuda ne düşündüğünü merak ederek sormuştum. Cevabı ilginçti gerçekten ve bölgedeki toplumsal/tarihsel bilincin de bir yansımasıydı: Biz hepimiz aynı hamurdanız oğlum! Bu söz üzerine bölge için yapılan Ata Vatan tanımlamasının ne denli isabetli olduğunu daha derinden anlamış oldum. Elinizdeki çalışma, bu bağlamda başka çalışmalarla birlikte, alana katkı sunma amacı taşımaktadır. Orta Asya ve Kafkasya bölgesini etkileyen tarihsel simgeler arasından kişisel olarak en fazla etkilendiğim iki simayı, kitabın ithaf edilmesi için acizane uygun buldum. Bunların ilki; Kafkasya da yaklaşık elli yıl Rusya nın güneye inmesi önünde karizmatik/kahraman kişiliği ile büyük bir set oluşturan ve halen Kafkasya nın kahraman ruhunu temsil etmeye devam eden Şamil; ikincisi, gelenek ve modernizmi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde birleştirerek 20. yüzyılın sonlarında başlayan yeni modernizm dalgasının mimarlarına ışık tutan ceditçiliğin mimarı Gaspıralı İsmail dir. Bu kitabın hazırlanmasına giden güzergahta, özellikle lisansüstü çalışmalarımda yol göstericiliğini her zaman içimde hissetiğim bazı kıymet biçilemez şahsiyetler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde başta 13 Kasım 2008 de aramızdan ayrılan, anlayış ve paylaşımcılık timsali rahmetli hocam İlhan ULUDAĞ ı zikretmem gerekiyor. Ayrıca samimiyet örneği Yusuf TUNA, sevecen ve olgunluk yüklü Nazım EKREN, zerafet ve beyefendilik öğrendiğim Sabri ORMAN, yürek insanı Ahmet TABA-

6 vi KOĞLU, nihayet saygı ve sevgi dolu gerçek bir demokrat insan Muzaffer DAR- TAN a ilk sıralarda yer vermem gerekiyor. Kendilerine bu vesileyle sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Kuşkusuz, burada entelektüel gelişimimde pay sahibi olan, daha onlarca isme yer vermem gerekiyor ve onların hiçbirisi zerafet ve paylaşımcılık bakımından yukarıda isimlerden farklı bir yerde değiller. Bu minvalde, Türkiye yi Orta Asya ve Kafkasya da mükemmel bir şekilde temsil eden ve kendisini ata vatan sevdalısı olarak niteleyen herkes, dünyanın neresinde yaşıyor olduğuna bakılmaksızın bu teşekkür listemde yerini alacaktır.

7 vii İÇİNDEKİLER YAZAR ÖZGEÇMİŞ...iv ÖNSÖZ...v TABLOLAR...xii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİK SİSTEMLER I. Ekonomik Sistem Kavramı Temel Kavramlar Ekonomik Sistemde Düzenleyici Mekanizmalar Ekonomik Sistemlerin Sınıflandırılması...9 II. Serbest Piyasa Ekonomisi Serbest Piyasa Ekonomisi nin Kurumları Devletin Ekonomiye Müdahale Gerekçeleri Uygulamada Serbest Piyasa Ekonomisi...25 III. Sosyalist Ekonomi Sosyalist Ekonomi nin Kurumları Uygulamada Sosyalist Ekonomi...36 İKİNCİ BÖLÜM SOVYET EKONOMİK SİSTEMİ VE DAĞILMA SÜRECİNİN ANALİZİ I. Gorbaçov a Kadar Ekonomik Sistemin Gelişimi Devrimi nden Kruşçev e Kadar Tarihsel Süreç Sovyet Sistemi nin Yeni Dönüşümleri...45

8 viii II. Glastnost, Perestroika ve Dağılma Süreci Glastnost ve Perestroika yı Gerektiren Sebepler Glastnost-Perestroika: Genel Bir Analiz SSCB nin Dağılması...63 II. Bölüme Ek:...65 BDT ÜLKELERİNDE EMEK VERİMLİLİĞİ...65 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ORTA ASYA VE KAFKASYA BÖLGESİNDE EKONOMİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ: ERKEN DÖNEMİN ANALİZİ [ ] I. Ekonomilerin Genel Özellikleri Geçmiş Dönemin Mirası Eski Dönemden Kaynaklanan Sorunlar...79 II. Ekonomik Dönüşüm Sürecinin Özellikleri Dönüşüm Sürecinin Hızlı İşlemesi Dönüşümün Teorik ve Pratik Şartları...83 III. OAK Bölgesi nde Ekonomik Dönüşüm Süreci Geçiş Sürecinin Siyasal Özellikleri Piyasa Ekonomisine Geçiş Aşamaları Piyasa Ekonomisine Geçiş: Genel Bir Analiz Dönüşümde AB, ABD ve Türkiye nin Rolü...98 IV. Erken Dönemde Para ve Maliye Politikaları Para Politikaları Maliye Politikaları V. Erken Dönemde Sosyal Politikalar Demografik Yapı: Temel Bilgiler İşgücü Piyasası Sorunları OAK Bölgesi nde Emek Piyasası Politikaları Ücret ve Fiyat Politikaları...114

9 ix DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ORTA ASYA VE KAFKASYA DA EKONOMİK VE POLİTİK GELİŞMELER [ ] BEŞİNCİ BÖLÜM ORTA ASYA VE KAFKASYA NIN ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİĞİ I. Ekonomik İşbirliği Örgütü: Gelişim, Potansiyel ve Dinamikler Entegrasyon ve Gelişmekte Olan Ülkeler Başarılı Bir Entegrasyon İçin Koşullar Gelişmekte Olan Ülkeler ve Entegrasyon Gelişmekte Olan Ülkeler Arasındaki Ekonomik Entegrasyonların Problemleri Eski ve Yeni Uygulamalardan Dersler ECO: Tarihsel Gelişim ve Arka Plan ECO nun Potansiyeli ve İşbirliği Olanakları Bir Bölgeselleşme Modeli Olarak ECO ECO da Bölgesel İşbirliği Alanları Sonuç II. Kafkasya-Osmanlı İlişkilerinin Günümüze Uzanan Yansımaları Tarihte Osmanlı Kafkasya İlişkileri Kafkasya da Osmanlı Mirasının Etkileri Sovyet Sonrası Dönemde Türkiye nin Kafkasya Üzerindeki Kültürel Etkileri Sonuç III. Türkiye-AB İlişkilerinin Türkiye-OAK İlişkileri Üzerindeki Etkileri AB nin OAK Stratejisi Türkiye-OAK İlişkileri Rusya Faktörü Türkiye-AB Müzakere Sürecinin Türkiye-OAK İlişkilerine Muhtemel Etkileri Sonuç IV. Dönüşüm Sürecinde Kırgızistan: Tarihsel Bakış ve Perspektifler Sovyet Kırgızistan ı: Tarihsel Arka Plan...218

10 x 2. Ulusal Ekonominin İnşası: Merkezi Sistemin Yıkılması ( ) ve Piyasanın İnşası ( ) Sonrası: Yabancı Yatırım Yetersizliği ve Yapısal Sorunlar Kırgızistan ın Güncel Ekonomik Sorunları Sonuç V. Çağdaş Kazakistan ın Uluslararası Ekonomi Politiği ve Türkiye Ekonomik ve Politik Transformasyon Bölgesel ve Küresel Politikalar Türkiye İle İlişkilerin Küresel Sistemle Bütünleşmede Etkileri Sonuç VI. Haydar Aliyev Döneminde Azerbaycan ın Dönüşümü: Fısratlar ve Sorunlar Azerbaycan ın Ekonomik ve Politik Performansı: Azerbaycan ın Dönüşümünde Aliyev Faktörü Azerbaycan ın Dönüşümünde Türkiye nin Rolü Sonuç ALTINCI BÖLÜM ORTA ASYA VE KAFKASYA ÜZERİNE GÜNCEL YAZILAR I. Orta Asya Ekonomilerini Yeniden Düşünmek II. Niyazov un Ardından III. Niyazov Dönemi Türkmen-Türk İlişkileri ve Yeni Dönemde Beklentiler IV. Kafkasya da Ulaşımda Bölgesel İşbirliği ve Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi V. Aytmatov Romanlarında Komünizm ve Sonrası VI. Bir Doğal Gaz OPEC inin Oluşması Mümkün mü? VII. Orta Asya da Ekonomik Entegrasyon Düşüncesinin Temelleri VIII. Kazakistan İzlenimleri (Ağustos 2007) IX. Nahçıvan İzlenimleri (Kasım 2007) X. Orta Asya Doğal Gazı: Ortak Politikaların Önemi ve Yeni Gelişmeler...306

11 xi XI. Rusya da Türk Yılı ve Düşündürdüklerı XII. AB nin 2008 Türkiye İlerleme Raporu na Göre Türkiye nin Kafkasya ve Orta Asya İle İlişkilerinde Gelişmeler XIII. Nabucco Projesi: Tarihin Yeniden Canlanışı mı? SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER KAYNAKÇA İNDEKS...341

12 xii TABLOLAR Tablo 1. Sosyalizm ve Komünizmin Aşamaları...30 Tablo 2. Sosyalist Ekonomik Modellerin Özellikleri...31 Tablo 3. SSCB de Faktör Verimliliği Değişimi ( )...52 Tablo 4. ABD, SSCB ve Japonya da KbdGSMH (Cari, $)...53 Tablo 5. SSCB de Yıllık Büyüme ( , Yüzde)...55 Tablo 6. SSCB de Tarımsal Üretim ( )...56 Tablo 7. ABD, SSCB ve Japonya Dış Ticareti (Milyon $)...57 Tablo 8. BDT Emek Verimliliği(1990:100)...67 Tablo 9. BDT nin İktisadî Potansiyeli(Ölçek: 1 30)...76 Tablo 10. OAK Bölgesi GSYİH Değişimi ( , %)...95 Tablo 11. OAK Bölgesi nde İhracat/GSYİH Oranı (%)...96 Tablo 12. Azerbaycan ve Orta Asya da Piyasa Ekonomisine Geçiş...97 Tablo 13. TACIS Yardımları, (Milyon ECU)...99 Tablo 14. ABD Yardım Programı (Milyon Dolar) Tablo 15. OAK Bölgesi nde Enflasyon (GSYİH Def.) Tablo 16. OAK Devlet Bütçesi (GSYİH nın %si) Tablo 17. OAK Bölgesi: Demografik Gelişim (milyon kişi) Tablo 18. OAK Bölgesi: GSYİH ve İstihdamın Gelişimi Tablo 19. OAK Bölgesi Yıllık GSYİH Artışı (yüzde) Tablo 20. OAK Bölgesi GSYİH nın Gelişimi (milyar dolar) Tablo 21. OAK Bölgesi Kbgsmg Gelişimi (SGP, bin dolar) Tablo 22. OAK Bölgesi Net DYY Gelişimi (milyon dolar) Tablo 23. OAK Bölgesi Tarım/GSYİH Oranları Tablo 24. OAK Bölgesi Sanayi/GSYİH Oranları Tablo 25. OAK Bölgesi Hizmetler/GSYİH Oranları...126

13 xiii Tablo 26. OAK Bölgesi Enflasyon Oranları (%) Tablo 27. OAK Bölgesi Yıllık Nüfus Artışı (%) Tablo 28. OAK Bölgesi Toplam Nüfus (milyon kişi) Tablo 29. ECO: Sosyo-Ekonomik Yapı (2004) Tablo 30. ECO da Bölge-İçi Ticaret (milyon dolar) Tablo 31. TACIS Fonu: (Milyon Euro) Tablo 32. OAK-AB Dış Ticareti (25 Üye, ) Tablo 33. OAK-Türkiye Dış Ticareti ( ) Tablo 34. Türkiye-AB Ticareti ( ) Tablo 35. Kazakistan: Bazı Sosyo-Ekonomik Veriler (2005) Tablo 36. Kazak-Türk Dış Ticareti ( ) Tablo 37. Azerbaycan: Temel Makro Göstergeler Tablo 38. Azerbaycan: Makro Ekonomik Gelişmeler Tablo 39. Azerbaycan Dış Ticareti ( ) Tablo 40. Azerbaycan Petrol İhracatı ( ) Tablo 41. Azerbaycan Dış Ticaretinin Yönelimi Tablo 42. Orta Asya: Sosyo-Ekonomik Veriler (2005) Tablo 43. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye: Ulaşım Verileri (2004) Tablo 44. Nahcıvan a Yakın İllerin Dış Ticaret Performansı...305

14 xiv

15 xv KISALTMALAR AB ABD AGİT AvET BDT BTC CENTO CIS COMECON ÇMPŞ DTÖ DYY EBRD ECO GOSPLAN GOSKOMSTAT GSMH GSYİH IMF KTB NEP OAET OAK RCD SBKP : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı : Avrasya Ekonomik Topluluğu : Bağımsız Devletler Topluluğu : Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı : Merkezi Anlaşma Örgütü : Commonwealth of Independent States : Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi : Çin Milli Petrol Şirketi : Dünya Ticaret Örgütü : Doğrudan Yabancı Yatırım : Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası : Ekonomik İşbirliği Örgütü : Sovyetler Birliği Devlet Planlama Komitesi : Sovyetler Birliği Devlet İstatistik Komitesi : Gayri Safi Milli Hasıla : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla : Uluslararası Para Fonu : Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi : Yeni Ekonomi Politikası : Orta Asya Ekonomik Topluluğu : Orta Asya ve Kafkasya : Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği : Sovyetler Birliği Komünist Partisi

16 xvi SOCAR SSCB ŞİÖ TACIS TRACECA USAID : Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği : Şanghay İşbirliği Örgütü : BDT İçin Teknik Yardım Programı : Kafkasya-Orta Asya Taşımacılık Koridoru : ABD Yardım Programı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri Ahmet Sapmaz Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri İÇİNDEKİLER Kısaltmalar... 9 Önsöz... 11 Giriş... 13 BİRİNCİ BÖLÜM TRANSKAFKASYA NıN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASı SİSTEM AÇıSıNDAN ÖNEMİ

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Editörler: Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ FARKLI ÜLKELERDE COĞRAFYA

Detaylı

Yeni Bir Su Politikasına Doğru

Yeni Bir Su Politikasına Doğru Yeni Bir Su Politikasına Doğru Türkiye de Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler Akgün İlhan 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Aralık 2011, İstanbul Yeni Bir Su Politikasına Doğru i Yeni Bir Su Politikasına

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Editör: R. Kutay KARACA ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Yazarlar: Özgür KÖRPE Uğur Yasin ASAL Tarık Çağrı ORUÇ Bengü TÜRK Cansın ÖZEL Ayla YİĞİTEL Ahmet YAVAŞ İstanbul, 2013 BİLGESAM YAYINLARI

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-64-2 YAYIN NO: KB: 2869 - ÖİK: 719 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ Mahmut YARDIMCIOĞLU Hüseyin KOÇARSLAN ÖZET Soğuk savaş döneminde dünyada iki kutuplu merkez söz konusuydu. Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya (Belarus) ve

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye

Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013, ss.125-142 Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye Global Geoeconomic Rivalry in Central Asia and Turkey Türkan

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı