Mehmet Ali Rıfkı Kıdemli Denetçi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet Ali Rıfkı Kıdemli Denetçi"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAYıŞTAY ARAŞTIRMA RAPORU SAYı : MAR. -MA TARİH: 11105/2010 HAZıRLAYAN: Mehmet Ali Rıfkı Kıdemli Denetçi Mustafa Aksoy Denetçi RAPORUN KONUSU: Vakıflar İdaresi'nde Toplu İş Sözleşmeleri, Dome Otelin İşletme Devri, Bevak Cons.Ltd'e Arazi Kiralanması, Londra Binası Tahliyesi, Eski Genel Müdür'ün Saray Otel'e Borçları, Araştırmaları. Rapor : 35 Yaprak Ekler :1-13( 426 Yaprak)

2 "Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi'nin Toplu İş Sözleşmeleri, Dome Otel'in İşletme Devri, Bevak Construction Ltd'e Vakıf Arazisi Kiralanması, Londra Bina'sının Tahliyesi Eski Genel Müdür'ün Saray Otel'e Borçları Araştırma Raporu" İçİNDEKİLER: 1- SUNUŞ. 2- DENETİMDE KULLANILAN KAYNAKLAR 3- KTAMS'LA İMZALANAN TOPLU İş SÖZLEŞMELERİ 3.1. BULGULAR Mevzuata Aykırı Hususlar KTAMS'LA İmzalanan Toplu İş Sözleşmelerin Hukuki Durumu Geçmiş Yıllara Ait Toplu İş Sözleşmeleri Tespit Edilen Diğer Hususlar Toplu İş Sözleşmesi'nin Yenilenmesi Hakkında Din İşleri Dairesi Toplu İş Sözleşmesi Hakkında 3.2. SONUÇ Sayfa 1 Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 2 Sayfa 2 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 5 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 4. DOME OTEL'İN İŞLETME MUKA VELESİYLE DAYANIŞMA TuRİZM LTD'E DEVRİ Sayfa BULGULAR Tespit Edilen Diğer Hususlar Dome Otel Hakkında Bilgi Vakıflar İdaresi Açısından İşletme Mukavelesindeki Önemli Bazı Maddeler Hakkında Bilgi Kapanış Bilançosu Gerekliliği İşletme Mukavelesi Sonrasında Vakıflar İdaresi'nin Dome Otel'le İlgili Yapmış Olduğu Faaliyetler Girne Kaza Mahkemesi'nde Açılan Davada İhlallerin ve/veya İhmallerin Tafsilatı 4.2. SONUÇ Sayfa 8 Sayfa 8 Sayfa 8 Sayfa 8 Sayfa 11 Sayfa 11 Sayfa 17 Sayfa 18

3 5. BEVAK CONSTRUCTION LTD'E VAKıF ARAzİ st KİRALANMASı Sayfa BULGULAR Tespit Edilen Diğer Hususlar Bevak Construction Ltd Hakkında Bilgi Begas (Cyprus) Tourism & Trading Company Ltd Hakkında Bilgi Derviş Efendizade Mustafa NazifVakfı'na Ait Arazinin Kiralanması Bevak Construction Ltd Direktörü Ozan Ceyhun'un Talepleri Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu'nun Bevak Sayfa 19 Sayfa 19 Sayfa 19 Sayfa 20 Sayfa 20 Sayfa 21 Construction Ltd'in Faaliyetlerine İlişkin Kararı Sayfa Vakıflar İdaresi Mevzuatına Göre Kiralamanın Hukuki Durumu Sayfa SONUÇ VE ÖNERİLER Sayfa VAKıFLAR İDARESİ'NE AİT LONDRA BİNASININ TAHLİYE st Sayfa BULGULAR Sayfa Mevzuata Aykırı Hususlar Sayfa Londra Binası Hakkında Bilgi Sayfa Avukatlık Masrafları Hakkında Sayfa Hizmet Alımının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi Sayfa SONUÇ Sayfa VAKıFLAR GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü'NÜN SARAY OTEL'E OLAN BORÇLARı 7.1. BULGULAR Tespit Edilen Diğer Hususlar Greeny On The Tour Ekibinin Saray Otel'de Konaklamalarıyla İlgili Sayın Hatice Çavlan'ın Talimatıyla Saray Otel'de Yapılan Temsil Giderleriyle İlgili 7.2. SONUÇ 8. GENEL SONUÇ VE ÖNERİLER Sayfa 29 Sayfa 29 Sayfa 29 Sayfa 29 Sayfa 32 Sayfa 32 Sayfa 33

4 ı. SUNUŞ Sayıştay Başkanlığı'nın 10 Şubat 2010 tarihinde tevdi etmiş olduğu Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Daire Başkanlığı'nın, KTAMS'LA imzalamış olduğu yılları arasındaki toplu iş sözleşmeleri, Dome Otelin İşletme Mukavelesi ile Dayanışma Turizm Ltd'e devredilmesi, Bevak Constuction Ltd'e Vakıf arazisi kiralanması, Vakıflar İdaresi'nin Londra binasının tahliyesi ve Eski Genel Müdürün Saray Otele olan borçları hakkındaki araştırmalar 11 Mayıs 2010 tarihinde tamamlanmıştır. 2.DENETİMDE KULLANILAN KAYNAKLAR Denetimde; Değiştirilmiş şekliyle 73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yasası, Vakıflar İdaresi ve Bağlı İşletmelerinin Satın alma, ihale ve İnşaat Hizmetleri Temin Tüzüğü, Fasıl 337 Evkafve Vakıflar Yasası 1957 Mülhak Vakıflar Nizamnarnesi Vakıflar İdaresi Kiralama Tüzüğü KTAMS'LA imzalanan toplu sözleşmeler Vakıflar İdaresinin yönetim kurulu tutanakları, Dome Otelle ilgili İşletme Mukavelesi, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 23. maddesinin öngördüğü yöntemlerde göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Değiştirilmiş şekliyle sayılı Sayıştay Yasasının 23. maddesinde belirlenen yöntem ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen denetimde, gerekli görülen hallerde aynı yasanın 25. maddesi gereği ilgililerin savunmaları alınmış ve araştırma tamamlanmıştır. Araştırması yapılan konu ile ilgili olarak Vakıflar İdaresinde konu edilen uygulamalara zemin oluşturan, onaylayan ve ödemeleri gerçekleştiren yetkililere sorumluluklar yüklenilmiştir.

5 3. KTAMS'LA İMZALANAN TOPLU İş SÖZLEŞMELERİ 3.1. BULGULAR Mevzuata Aykırı Hususlar: KTAMS'LA İmzalanan Toplu İş Sözleşmelerin Hukuki Durumu: Sayıştay Başkanlığı'nın 27 Temmuz 2004 ve B /6541 sayılı yazısında, konu ile ilgili yasalarda Vakıflar İdaresinin asıl ve sürekli kadrolarında çalışan personel hakkında yasa ile verilmiş özlük haklarına ilaveten başka ve/veya daha fazla haklar verilmesine olanak sağlayacak Toplu İş Sözleşmesi yapılmasına yetki veren herhangi bir hükmün mevcut olmadığı görüşünü ortaya koyarak, aşağıda belirtilen Mahkeme kararı ve Başsavcılık görüşlerine atıfta bulunmuşturıfik: 1): e Başsavcılığın tarih ve BB/99 sayılı Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Taner Derviş' e cevaben yazısında, sayılı Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Memurları Emeklilik Yasası ile sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (kuruluş, görev ve çalışma esasları) Yasası kapsamında olan Kamu Personeli'nin aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işleri bu yasalar altında düzenlenmektedir. İlgili Yasalarda Kamu Personeli ile ilgili olarak ayrıca Toplu İş Sözleşmesi yapılmasını öngören herhangi bir madde mevcut değildir. İlgili Yasaların, KKTC Anayasası'nın 121(3) maddesi altında yapılmış olduğu görülmektedir. KKTC Anayasası'nın 12(3) maddesi "Diğer kamu personelinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri, bu personelin bağlı oldukları kurumlarca yürütülen hizmetlerin özelliklerine göre yasalarla düzenlenir" hükmünü içermektedir. Esasen Toplu İş Sözleşmesi, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işleri yasal bir güvenceye kavuşturulmayan çalışanlar bakımından uygulanmakta olduğu ve Vakıflar İdaresi Merkez personeline, yani ve sayılı Yasalar kapsamında olan bu personele uygulanmaması gerektiğini belirtmektedir(ek:2). e Vakıflar İdaresinde Memur statüsünde çalışan bir kişinin sona eren toplu iş sözleşmesinin devam etmesi ıçın Lefkoşa Kaza Mahkemesinde açmış olduğu 3307/01 nolu davanın, 21 Ocak 2002 tarihli kararında yer alan ifadelere göre, sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasasında Hizmet Akdi olan çalışanlara bir ücret ödendiği, halbuki sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasına 2

6 göre memur, hizmetleri karşılığında maaş alan kişidir. 42/1996 sayılı yasanın 6(1) maddesi, çalışanın özlük haklarının devam edebilmesi için çalışanın hizmet akdine tabi olması şartı aranmakta olduğu ve Toplu İş Sözleşmesi tahtında memur statüsünde olan kişilere sağlanan özlük hakları yasaya aykırı olarak ödendiği kararına varmıştır(ek:3 ) Geçmiş Yıllara Ait Toplu İş Sözleşmeleri: Araştırma kapsamı yıllarda KTAMS'LA , ve dönemlerini kapsayan toplu sözleşmeler imzalanmıştır. Şöyle ki; dönemini içeren toplu sözleşmeye, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu'nun 16 Temmuz 2004 tarih ve KJ174/2004 sayılı kararıyla, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hüseyin İnan, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü sayın Taner Derviş, KTAMS sendika genel başkanı Sayın Ali Seylani ve KTAMS işyeri temsilcisi Sayın Hasannur Kurtel imza koymuşlardır(ek:4). Söz konusu yönetim kurulu kararını, Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hüseyin İnan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Ömer Adal, Yönetim Kurulu Üyeleri sayın Artan Ilgar, Sayın Abdurrahim Türkmen ve sayın Ersoy İlgen(Ek:5 ), dönemini içeren toplu sözleşmeye, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu 'nun 18 Nisan 2006 tarih ve KJ68/2006 sayılı kararıyla, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hüseyin İnan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Ömer Adal, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Hatice Çavlan ve KTAMS sendika genel sekreteri Sayın Ahmet Kaptan imza koymuşlardır(ek:6). Söz konusu yönetim kurulu kararını imzalayanlar, Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hüseyin İnan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Ömer Adal, Yönetim Kurulu Üyeleri sayın Kazım And, Sayın Abdurrahim Türkmen ve Sayın Ersoy İlgen(Ek:7), dönemini içeren toplu sözleşmeye, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu'nun 12 Haziran 2008 tarih ve KJ65/2008 sayılı kararıyla, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hüseyin İnan ve KTAMS sendika genel sekreteri Sayın Hasannur Kurtel imza koymuşlardır(ek:8). Söz konusu yönetim kurulu kararını, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin İnan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Avcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Artan Ilgar, Sayın Abdurrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Coşkun Gürakar ve Sayın Eray Merttürk(Ek:9 ) imza koymuşlardır. 3

7 Söz konusu dönemlerde imzalanan toplu iş sözleşmeleri maddesindeki hukuki değerlendirmeler sonucu mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ve toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasına yetki veren ve imzalanmasını gerçekleştiren yetkililerin savunmaları alınmıştır (Ek: 10 ). Savunmalara ilişkin verilen yanıtlarda, genellikle ileri sunulan görüşlere göre KTAMS'la , ve dönemleri kapsayan toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak o dönemdeki Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür aleyhine Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 29 Aralık 2009 tarihinde 7456/2009 nolu dava ikame edildiğinden söz konusu karar ve/veya kararlar yargıya intikal ettiği, ayrıca bahse konu hakkında Başsavcılık tarafından 18 Kasım 2004 tarihli Polis Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazı ile Fasıl 154 Ceza Yasasının 105. maddesi tahtında suç unsuru bulunup bulunmadığı hususunda sorumlu ve/veya sorumlular aleyhine tahkikat başlatılması ve tanzim olunacak dosyanın savcılığa gönderilmesi talep edilmiş olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir karar üretilmemiş olup, o dönemki Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür aleyhine herhangi bir işlem yapılmadığı, kaldı ki Yönetim Kurullarının almış olduğu söz konusu karar ve/veya kararlar Anayasaya, Yasalara ve Tüzüklere tamamen uygun olup, iddia edildiği gibi Toplu İş Sözleşmelerinin Vakıflar personeline uygulanmasına herhangi bir yasal engelolmadığını belirtmişlerdir(ek: 11). Denetçiliğimize göre ileri sürülen görüşler 3307/01 nolu mahkeme kararı ve tarih ve BB/99 sayılı Başsavcılık görüşleriyle çelişmekte olup Vakıflar İdaresi personelinin toplu iş sözleşmesi yapma hakkının olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıca savunmasına başvurduğumuz şahıslardan Vakıflar İdaresi eski Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Kazım And ve Sayın Eray Merttürk yasal süreler içerisinde yanıt alınmamıştır. Değiştirilmiş şekliyle sayılı Sayıştay Yasası'nın 25(2) maddesinde "Usulüne göre yapılan bildirime bilgi edinilmesinden itibaren en çok otuz gün içinde cevap vermeyen sorumluların savunmaları beklenmeyerek mevcut bilgi ve belgelere göre rapor düzenlemekle beraber bunlar hakkında ayrıca ceza kovuşturması isteminde bulunulur" ifadeleri yer almaktadır. Bahse konu Toplu İş Sözleşmeler dönemler itibariyle ele alındığında; KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Ömer Adal, Sayın Artan Ilgar, Sayın Abdurrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Taner Derviş, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa Değirmencioğlu ve Sayın Mehmet Z. Melundalı Toplu İş Sözleşmesi 4

8 karşılığı olan ,00 TL ödemeden müteselsilen sorumlu oldukları düşünülmektedir/ek: 12). KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Ömer Adal, Sayın Artan Ilgar, Sayın Kazım And, Sayın Abdurrahim Türkmen, Sayın Ersoy İIgen, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa Değirmencioğlu ve Sayın Mehmet Z. Melundalı Toplu İş Sözleşmesi karşılığı olan ,00 TL ödemeden müteselsilen sorumlu olduklan düşünülmektedirüik: 13). KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Dr. Mehmet Z. Avcı, Sayın Artan Ilgar, Sayın Abdürrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Eray Merttürk, Sayın Coşkun Gürakar, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa K. Kaymakamzade, Sayın Mustafa Değirmencioğlu, Sayın Mehmet Z. Melundalı ve Sayın Ali Çavuşoğlu Toplu İş Sözleşmesi karşılığı olan ,00 TL ödemeden müteselsilen sorumlu oldukları düşünülmektedirtfik: 14) Tespit Edilen Diğer Hususlar: Toplu İş Sözleşmesi'nin Yenilenmesi Hakkında: KTAMS Başkanlığı'nın Vakıflar İdaresine 24 Kasım 2009 tarihli yazısında Toplu İş Sözleşmesinin tarihinde sona ereceğini ve dönemini kapsayacak görüşmelerin ivedilikle başlatılması talebinde bulunmuşturflik: 15 ). Bu çerçevede Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Mustafa Kemal Kaymakamzade 18 Kasım 2009 tarih ve 14/3 70-A sayılı yazısında hukuk müşavirlerinden Toplu İş Sözleşmesinin imzalanıp imzalanamayacağı konusunda görüş talebinde bulunmuşturüsk: 16). 20 Kasım 2009 tarihli Hukuk Müşavirlerinin yazılı görüşünde; 73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasına göre Vakıflar personeli Statü Hukukuna tabi olduğu ve Statü Hukukuna tabi olanlarla Toplu İş Sözleşmesi yapılması mümkün olmadığıdır. Nitekim 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ve özellikle 6. maddesi Hizmet Akti yapılmış personelle Toplu İş Sözleşmesi yapılabileceğini öngörmekte olduğu, halbuki Vakıflar personeliyle yapılmış 5

9 herhangi bir Hizmet Akti olmadığıdır. Söz konusu personelin 73/1991 sayılı Yasa altında statüye ve haklara sahiptirler. Dolayısıyla Vakıflar personeliyle ilgili yapılmış olan Toplu İş Sözleşmesi 42/1996 sayılı Yasaya aykırı olduğundan yasadışı olduğu ve yenilenmemesi gerekmekte olduğudur. Nitekim Lefkoşa Kaza Mahkemesinin Dava No.3307/200 1 sayılı davasındaki 21101/2002 tarihli kararda Vakıflar personeliyle Toplu İş Sözleşmesi yapılamayacağını derpiş etmektedir. Sonuç olarak 31/12/2009 tarihinde sona erecek olan Toplu İş Sözleşmesinin yenilenmemesi ve/veya yeni dönem için Toplu İş Sözleşmesi yapılmaması gerektiği görüşünde olduğu ifade etmişlerdir(ek: 17). Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu 24 Kasım 2009 tarih ve Kl225/2009 sayılı kararında, 3307/01 dava numaralı Mahkeme Kararı, 22/04/1999 tarih BB/99 sayılı ve 14/03/2000 tarih BB/2000 sayılı Savcılık, 27/07/2004 tarih ve B /6541 sayılı Sayıştay Başkanlığı yazılarındaki olumsuz görüşlere ve konu hakkında Vakıflar İdaresi Hukuk Müşavirlerinin 20/ tarihli görüşleri çerçevesinde tarihinden sonra Vakıflar İdaresi ile herhangi bir sendika arasında Toplu İş Sözleşmesi yenilenmemesine ve/veya yapılmamasına ve Mahkeme kararı Savcılık ve Sayıştay Başkanlığı'nın olumsuz görüşlerine rağmen /12/2009 dönemi için Toplu İş Sözleşmesi imzalayan Vakıflar İdaresi yöneticilerine yasal işlem başlatılması kararı alınmıştır(ek: 18). Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Mustafa Kemal Kaymakamzade 26 Kasım 2009 tarihli KTAMS Başkanlığı'na cevabi yazısında yukarıda belirtilen görüşler ve Mahkeme kararı nedeniyle tarihinde sona erecek olana Toplu İş Sözleşmesinin Vakıflar İdaresi tarafından yenilenmeyeceğini ifade etmektedir(ek: 19). Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Mustafa Kemal Kaymakamzade 8/12/2009 tarihli hukuk müşavirlerine yazısında, konu ile ilgili geçmiş dönemin Yönetim kurulu üyeleri ve eski Genel Müdür Sayın Hatice Çavlan için yasal işlem başlatılması talebinde bulunmuştur(ek:20). Söz konusu talep üzerine Hukuk müşavirleri tarafından 7456/2009 sayılı dava açılmıştır Din İşleri Dairesi Toplu İş Sözleşmesi Hakkında: Vakıflar İdaresi'ne bağlı Din İşleri Dairesi'nde yapılmakta olan Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili denetim yapılmamış olup Sayıştay Başkanlığı'nın yeni denetim programlarında yer alıp ileriki dönemde denetimi yapılacaktır SONUÇ Yapılan denetimde mevzuata uygun olmayan işlemlerle ilgili olarak: 6

10 3.2.1.KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Ömer Adal, Sayın Artan Ilgar, Sayın Abdurrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Taner Derviş, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa Değirmencioğlu ve Sayın Mehmet Z. Melundalı Toplu İş Sözleşmesi karşılığı olan ,00 TL ödemeden değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası 'nın 22(2) maddesi gereğince müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları düşünülmektedir KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Ömer Adal, Sayın Artan Ilgar, Sayın Kazım And, Sayın Abdurrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa Değirmencioğlu ve Sayın Mehmet Z. Melundalı Toplu İş Sözleşmesi karşılığı olan ,00 TL ödemeden değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası 'nın 22(2) maddesi gereğince müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları düşünülmektedir KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Dr. Mehmet Z. Avcı, Sayın Artan Ilgar, Sayın Abdürrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Eray Merttürk, Sayın Coşkun Gürakar, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa K. Kaymakamzade, Sayın Mustafa Değirmencioğlu, Sayın Mehmet Z. Melundalı ve Sayın Ali Çavuşoğlu Toplu İş Sözleşmesi karşılığı olan ,00 TL ödemeden değiştirilmiş şekliyle sayılı Sayıştay Yasası 'nın 22(2) maddesi gereğince müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları düşünülmektedir Savunmalara cevap vermeyen Vakıflar İdaresi eski Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Kazım And ve Sayın Eray Merttürk sayılı Sayıştay Yasası'nın 25(2) maddesi gereği suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. 7

11 4. DOME OTELİN İŞLETME MUKAVALESİYLE DAYANIŞMA TURİzM LTD'E DEVRİ 4.1. BULGULAR Vakıflar İdaresine bağlı Dome Otelin İşletme Mukavelesi ile Dayanışma Turizm Ltd'e devri esnasında mevzuata aykırı işlemler olmamakla birlikte genel muhasebe ilkeleri ve sözleşmenin netliği açısından bir takım teknik eksiklikler tespit edilmiş olup raporun maddesi altında alt başlıklarda değerlendirilmiştir Tespit Edilen Diğer Hususlar: Dome Otel Hakkında Bilgi: Vakıflar İdaresine ait Dome Otel işletmesi 1975 yılından 14 Mayıs 2008 tarihine kadar Vakıflar İdaresi tarafından çalıştırılmıştır. 15 Mayıs 2008 tarihinde Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ile Dayanışma Turizm Ltd arasında 15 Mayıs 2008 ile 14 Mayıs 2018 tarihlerini kapsayan 10 yıllık İşletme Mukavelesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeye Vakıflar ve Din İşleri Dairesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin İnan, Dayanışma Turizm Ltd adına ise Sayın Bayram Karaman imza koymuştur(ek:20) Vakıflar İdaresi Açısından İşletme Mukavelesindeki Önemli Bazı Maddeler Hakkında Bilgi: Mukavelenin 4'üncü maddesinde Dome Otele verileceği tüm maddi ve manevi kaynakların ikinci tarafça karşılanacağı, keza birinci taraf olanın Vakıflar İdaresi 'nin işletme zararından sorumlu olmadığı ifade edilmektedir. Böylelikle Dome Otelin devrinden sonra Vakıflar İdaresinden cari giderlerine ek katkı istenmeyecektir. Vakıflar açısından olumlu bir madde olarak dikkati çekmekle birlikte, mukavelenin 11'inci maddesinde Dome Otel'in laiki ile işletilmesi ve/veya yönetilmesi için 5 kişilik bir "İşletme Yönetim Kurulu" oluşturmayı kabul eder. Söz konusu kurulun üyelerinden 3 kişi ikinci taraf 2 kişi de birinci taraf olan Vakıflar İdaresi tarafından atanacağı belirtilmektedir. Bahse konu yönetim kurulunun görev ve yetkilerinin ne olacağı yönünde hiçbir düzenlemeye rastlanılmamış ayrıca, Mukavelenin 12'inci maddesinde Birinci taraf olan Vakıflar İdaresinin Dome Otel'in ve/veya işbu mukavele konusu emlakin işletme mukavelesi dönemi öncesi personel ve piyasaya olan borç ve alacaklarını üstlenecek ve emlaki ikinci tarafa her türlü alacak verecek ilişkisinden arındırılmış olarak devredecektir. Bahse konu alacakların tahsilatı için gerekmesi halinde ikinci taraf birinci tarafa tüm gerekli 8

12 yardımı veya işbirliğini yapacağı belirtilmektedir. Fakat mukavele başlangıç tarihinde otelin bilançosunun hazır olmaması, söz konusu hesapların neler olduğuna ilişkin tutarlarının mukavelede yer almamasına neden olmuş, bu da olumsuz bir madde olarak sözleşmede yer aldığı düşünülmektedir. Mukavelenin 13'üncü maddesinde birinci taraf olan Vakıflar İdaresinin işbu mukavele konusu emlakin ikinci tarafa devir tarihine kadar yükümlülüğünü taşıdığı personelin kıdem tazminatının 1 / 4'ünü işbu işletme mukavelesinin imzalandığı tarihten itibaren iki ay içinde, kalan alacakların da iki yıl içinde ödemeyi kabul ve deruhte eder. İşletme süresinin veya ilişkisinin süresinde olsa dahi işten ayrılanlara mevcut toplu sözleşme koşullarına uygun olarak birinci tarafın yükümlülüğünde olan kıdem tazminatları işten ayrılma tarihinden itibaren bir ay içinde Vakıflar İdaresince ödeneceği belirtilmektedir. Bu maddeden anlaşılacağı üzere otelin devrinden sonra mevcut personele ödemeler yapıldıktan sonra Vakıflar İdaresi'nin kıdem tazminat sorumluluğu noktalanmış olacaktır. Mukavelenin 14'üncü maddesinde ikinci taraf olan Dayanışma Turizm Ltd'in, işbu mukavele konusu emlaki işletmesine aldığı tarihte Dome Hotel'de çalışmakta olan ve mukavele şartlarına göre birinci taraf tarafından sözleşme tarihine kadar olan hak edişleri üstlenilen personeli yeni bir toplu iş sözleşmesi çerçevesinde yeniden istihdam etmeyi ikinci taraf kabul ve deruhte eder. İşbu İşletme Mukavelesi imza tarihinden itibaren personelin hak edişlerinin ödenmesinden tamamen ikinci taraf sorumlu olacağı belirtilmektedir. Mukavelenin 16'ıncı maddesinde ilgili mevzuat tahtında yıllık hesaplar hazırlanıp kar zarar pozisyonu ortaya çıktıktan sonra elde edilen yıllık net karın % 30 birinci taraf olan Vakıflar İdaresi, % 30'u ikinci tarafa paylaştırılır. % 40'ı da yatırım amaçları için ayrılır. İkinci tarafa düşen pay hisse oranına göre dağıtılacağı, Turizm Emekçileri Sendikasının payının tamamı ise hisse sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün sendika üyesi personele dağıtılacağı belirtilmektedir. Otelin devrinden sonra Vakıflar İdaresi'nin yalnızca kar ortağı olduğu anlaşılmaktadır. Mukavelenin 18'inci maddesinde İkinci taraf olan Dayanışma Turizm Ltd'in, Dome Hotel'in dört yıldızlı hizmet veren bir hotel seviyesinde çalıştırılması için gerekli yenileme ve bakım onarımıarı yapmayı, yıl boyunca kesintisiz açık bulundurmayı, kabul ve taahhüt ettiğini, yatırım programı işbu İşletme Mukavelesine Ek 2 olarak ilave edildiği ve işbu mukavelenin bir parçası olduğu belirtilmektedir. Oteller Encümen Başkanlığı 2 Eylül 2009 tarihinde, Dome Otelde sınıflandırma talebi üzerine yapılan tespitler ve önerilen 9

13 değişikliklerin yapılmasına ilişkin 15 Mayıs 2010 tarihine kadar süre vermiştir(ek:21 ). Mukavelenin 19'uncu maddesinde halen Dome Otelin çalışanlarından hiçbirinin (disiplin suçları haricinden) işletme Yönetim Kurulunun oybirliği kararı olmadan işine son verilerneyeceği belirtilmektedir. Söz konusu maddeye ilişkin bir personel işletmenin devri sonrası farklı görevde çalıştırılmak istenmesi ve kendisinin kabul etmemesi nedeniyle Genel Müdür Yardımcısı kanalıyla işine son verildiğine dair bildirimde bulunulduğu, ilgili şahsın da konuyu mahkemeye getirdiği bilgisi edinilmiştir. Mukavelenin 20'inci maddesinde Dome Hotel'e müdür, ikinci tarafın önerisi ve işletme Yönetim Kurulunun oybirliği ile atanacağı belirtilmektedir. Mukavele addedildikten sonra sözleşmeye uygun olarak oybirliği ile Sayın Canpınar Vural müdür olarak atanmış daha sonra kendi isteğiyle istifa etmiş, daha sonra da uygun bir müdür bulunarnamış, 11 Eylül 2009 tarihinde yapılan işletme Yönetim kurulu toplantısında bir müdür adayının önerilebileceği hususunda mutabakat sağlanmış, 25 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilen 2. toplantıda Sayın Oğuz Etçi'nin otel müdürlüğüne atanması önerilmiş, ancak yönetim kurulu üyelerinin iki kişisi bu hususu Vakıflar idaresine danışmak ihtiyacı nedeniyle süre talep etmiş, ancak bu konuda henüz bir yanıt verilmemiştir. Mukavelenin 23'üncü maddesinde ikinci taraf olan Dayanışma Turizm Ltd'in, işletme müddetinin hitam bulması ve/veya işletme mukavelesinin herhangi bir şekilde fesh edilmesi halinde gerek yapmış olduğu herhangi bir masraf karşılığı gerekse herhangi bir surette birinci taraftan bir talepte bulunamayacağı belirtilmektedir. Mukavelenin 24'üncü maddesinde işletme müddetinin hitam bulması veya işletme mukavelesinin herhangi bir şekilde fesh edilmesi üzerine birinci tarafın hotel ve/veya işbu mukavele konusu emlakine derhal gırmeye ve onun tekrar tasarrufuna almağa hakkı olduğu ifade edilmektedir. Mukavelenin 26'ıncı maddesi ikinci tarafın işbu işletme mukavelesinin herhangi bir maddesini ve/veya tamamen ihlal etmesi ve/veya madde ve/veya maddelere uymaması halinde Birinci taraf, ikinci tarafa 30 günlük bir süre vererek sözleşme hüküm veya hükümlerine riayet etmesini ve/veya ihmal ve/veya işlemini düzeltmesini yazılı olarak ihbar edecektir. Ancak ikinci taraf yine de riayet etmez veya birinci tarafın talep ettiği düzeltmeyi yapmazsa birinci tarafın işbu sözleşmeyi derhal ve tek taraflı fesh etmeğe hakkı olacaktır. Bu durumda Dome Hotel ve/veya emlak ve/veya üstünde 10

14 yapılan inkişaf ve/veya tadilat ve/veya tamirat ile beraber Dome Hotelin tasarruf hakkı fesih tarihinden itibaren Birinci tarafa geri intikal etmiş olur ve ikinci tarafın emlak ve/veya Dome Hotel ile ilgili hiçbir hakkı kalmayacağı belirtilmektedir. Mukavelenin 2Tinci maddesinde işbu İşletme Mukavelesinin mukavele tahtında herhangi bir şekilde fesih edilmesinden dolayı ikinci taraf birinci taraftan herhangi bir zarar ziyan ve/veya tazminat talebinde bulunamadığı, bu hususla ilgili olarak birinci tarafın uğrayacağı ve/veya uğrayabileceği herhangi bir zarar ziyan ve/veya tazminatı tazmin edeceği ve ayrıca bu hususun mahkemeye müracaat edildiği takdirde tüm dava masraflarını da ikinci taraf ödeyeceği ifade edilmektedir(ek:20) Kapanış Bilançosu Gerekliliği: Vakıflar İdaresi 'nden İşletme Mukavelesiyle Dayanışma Turizm Ltd'e 15 Mayıs 2008 tarihinde yapılan devir esnasında göz önünde bulundurulmayan ve/veya eksik bırakılan bir konu olan Dome Otel'in devir öncesinde kapanış bilançosunun hazırlanmama gerekçesiyle ilgili olarak dönemin Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Hatice Çavlan ve dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin İnan'ın yazılı bilgilerine başvurulmuştur(ek:22). Söz konusu bilgi taleplerine ilişkin Sayın Hatice Çavlan ve Sayın Hüseyin İnan vermiş olduğu yanıtlarda, Dome Otel'in devri esnasında otelin borç ve alacakları işletme stoku tespiti yapılmış olup araştırıldığı takdirde Vakıflar İdaresi Muhasebe Müdürlüğü kayıtlarında ve arşivinde mevcut olduğu ifade etmektedir(ek:22a, Ek:22b). Söz konusu kişilerin vermiş olduğu bilgiler araştırıldığında kapanış bilançosunun olmadığı görülmüştür işletme Mukavelesi Sonrasında Vakıflar idaresinin Dome Otelle ilgili Yapmış Olduğu Faaliyetler: Dome Otelde, işletme mukavelesinin imzalanmasından sonra aşağıdaki faaliyetler gerçekleşmiştir: Vakıflar İdaresi Genel Müdürü'nün, Dayanışma Turizm Ltd'in 16 Eylül 2008 tarihinde bilgisine getirmiş olduğu Dome Otel'in devri esnasında otelde bulunan stokların; Muhtelif Malzeme Mazot LPG Toplam 101, TL 9, TL 3, TL 115, TL 11

15 en geç tarihine kadar Genel Müdürlüğe ödenmesi gerektiği belirtilmiştir(ek:23). Vakıflar Müdürü 22 Ekim 2008 tarihli yazısıyla Yönetim Kurulunun bilgisine getirmiş olduğu Dayanışma Turizm Ltd tarafından uygulanmayan; 1. Ayrılan Otel Müdürü yerine profesyonel müdür halen atanmadığı(madde 20), 2. Dayanışma Turizm Ltd ile personel arasında yapılması gereken Toplu İş Sözleşmesi halen yapılmadığı(madde 14/15), 3. Devir işleminde otele bırakılan stok malların bedeli(1 15, YTL) idareye halen ödenmediği, belirtilmektedir(ek:24). Halen Dome otelde bırakılan stok malların bedelleri ödenmemiştir. Yukarıda belirtilen ı. ve 2. maddeler İşletme Mukavelesinde yer almış olup 3. madde mukavelede yer almamıştır. Araştırmamız esnasında elde ettiğimiz bilgiye göre toplu iş sözleşmesi imzalanmış olup imza tarihi 22 Ocak 2009 olarak belirtilmiştir(ek:25). Vakıflar İdaresi eski Müdürü Hatice Çavlan, 13 Mart 2009 tarihli yazı ile 10 Mart 2009 tarihinde Dome Otelde Dayanışma Turizm Ltd'in yapmış olduğu yenileme çalışmaları hakkında Vakıflar Yönetim Kuruluna bilgi vermiştir(ek:26).işletme Mukavelesinde yer alan Dome Otel yenileme çalışmalarının bir kısmı tamamlanmıştır. Vakıflar İdaresi, 19 Mart 2009 tarihli yazı ile Av. Mustafa İnan' dan Dayanışma Turizm Ltd'e devir esnasında oluşan stok devrinin ödenmediği konusunda görüş alma talebinde bulunmuştur(ek:27). Av. Mustafa İnan'ın 19 Mart 2009 tarihli cevabi yazısında devir edilen stokun değerinin sözleşmeye madde olarak eklenmesi ve taraflarca imzalanması önermiştir(ek:28). Söz konusu öneri geç kalınmış bir öneri olup İşletme Mukavelesine eklenmemiştir. 27 Mart 2009 tarihli tablo ile Dome Otelin kıdem tazminatları tutarı 2,265, TL olduğu ve bir kısım ödemeden sonra kalan tutarın 1,681, TL olduğu bilgisi verilmektedir(ek:29): Kıdem Tazminat Tutarı 2,265, TL Kıdem Tazminatı 1. Taksit 566, TL Verilen Avans 10, TL Kesilen Vergi 7, TL Kalan 1,681, TL Bağımsız Denetçi Sezinler & Co tarafından hazırlanan, Dayanışma Turizm Ltd'in Dome otel işletmesinin 2008 Mali Yılı Raporuna göre 273, TL zarar olduğu belirtilmektedir(ek:30). 12

16 Vakıflar Müdürlüğü'nün 14 Temmuz 2009 tarihli, Yönetim Kuruluna önergesinde Dome Otel İşletme Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Erdoğan Mani ve Sayın Dr. Münir Hüdaverdi'nin atanması önerilmiştir(ek:3 1). Sayın Hüseyin Kavaz ve Sayın Erhan Soykut'un 22 Temmuz 2009 tarihli Vakıflar Müdürlüğüne bilgi mahiyetli yazısında, 21 Temmuz 2009 tarihinde Dome Otel ziyaret edildiği, hesaplar ve Toplu İş Sözleşmesine bakılması taleplerinin ret edildiği belirtilmektedir(ek:32). Vakıflar İdaresinin Dome Otel İşletme Yönetim Kurulu üyeleri, İşletme Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman'dan Otel İşletme yönetim kurulunu aşağıdaki gündemle toplanması talebinde; 1. Dome Otel Müdürünün atanması 2. Dome otel mali hesaplarının ve mali durumunun incelenmesi 3. Dome otel envanter sayımı ve değerlendirilmesi konularda tarihinde yapılması önerilmektedir(ek:33). İşletme Mukavelesinde İşletme Yönetim Kurulu üyelerinin yetkilerinin belirlenmemiş olması söz konusu taleplerinin yerine getirilmesinde engel teşkil ettiği görüşündeyiz. Dome Otel Yetkililerinin talebi üzerine, Oteller Encümen Başkanlığı 2 Eylül 2009 tarihinde, Dome Otelde sınıflandırma talebi üzerine yapılan tespitler ve önerilen değişikliklerin yapılmasına ilişkin 15 Mayıs 2010 tarihine kadar süre vermiştir(ek:2 1). Av.Ergin Ulunay ve Av. Zeki Bayram'ın Dayanışma Turizm Ltd'e yazmış olduğu tarihli ihbarında; Mayıs 2008 tarihinden beri Dome Otel işletmesini zarara uğrattığı İşletme Mukavelesinin 16. maddesi gereği yıllık karın % 30'unu ödemediği, 2. Dome Otele müdür atanması için öneride bulunmayarak söz konusu işletme mukavelesinin 20. maddesini ihlal ettiği, 3. İşletme Yönetim Kurulunun çalıştırılmadığı, 4. Bankalarda Dome Otel İşletmesi için ayrı hesaplar tutulmadığı, 5. Hesapların kontrolünün yapılmadığı, 6. Dome Otelin müştemilatının değerlendirilmesinin yapılmadığı, 7. Dome Otel'de mevcut olan 120, TL değerinde yiyecekiçecek-yakıt stokunun bedelinin ödenmediği, konularında ihbarda bulunarak 30 günlük sürenin sonunda İşletme Sözleşmesinin fesih edileceği bildirilmektedir(ek:34). Yukarıdaki maddeler İşletme Mukavelesi açısından değerlendirildiği zaman halen otel müdürünün atanmaması mukavelenin hilafında yer almaktadır. 13

17 Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, 8 Eylül 2009 tarih ve Kl155/2009 sayılı kararıyla Dome Otel sözleşmesinin fesh edilerek otelin geri alınması ile ilgili olarak yasal sürecin devam ettirilmesini onaylamıştır(ek:35). Vakıflar İdaresi Müdürlüğü'nün 24 Eylül 2009 tarihli Erman Yaylah'ya yazısında, Dome Otel personelinin TES ile Toplu İş Sözleşmesi yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi talep etmiştir(ek:36). Erman Yaylalı'nın 28 Eylül 2009 tarihli cevabi yazısında Toplu İş Sözleşmesinin sicil kayıtlarının bulunmadığı yönündedir(ek:37). Araştırmamız esnasında elde ettiğimiz bilgiye göre toplu iş sözleşmesi imzalanmış olup imza tarihi 22 Ocak 2009 olarak belirtilmiştir(ek:25). 5 Ekim 2009 tarihli Av Tahir Seroydaş'ın, Av Ergin Ulunay ve Av Zeki Bayrama İşletme Sözleşmesinin feshine ilişkin cevabi yazısında aşağıdaki tespitler yapılmıştır(ek:38): ı. İşletme mukavelesinin 16.maddesi altında Vakıflar Örgütüne bugüne kadar ödenmesi gereken yıllık karın % 30'unun ödenmediğine dair iddianın, 2008 yılında bir kar meydana gelmediği için dolayısıyla ödenmesi gereken bir kar mevcut olmadığı, 2. Mukavele addedildikten sonra sözleşmeye uygun olarak oybirliği ile Sayın Canpınar Vural müdür olarak atanmış daha sonra kendi isteğiyle istifa etmiş, daha sonra da uygun bir müdür bulunarnamış, 11 Eylül 2009 tarihinde yapılan İşletme Yönetim kurulu toplantısında bir müdür adayının önerilebileceği hususunda mutabakat sağlanmış, 25 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilen 2. toplantıda Sayın Oğuz Etçi'rıin otel müdürlüğüne atanması önerilmiş, ancak yönetim kurulu üyeleri bu hususu Vakıflar İdaresine danışmak ihtiyacı nedeniyle süre talep etmiş, ancak bu konuda henüz bir yanıt verilmemiştir. 3. Eski Yönetim kurulu üyelerinin görevde bulunduğu sürece gerektiği şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, Vakıflar Örgütünce yeni yönetim kurulu atandıktan sonra 11 Eylül 2009 ve 25 Eylül 2009 tarihinde 2 toplantı gerçekleştirdiği, ayrıca İşletme Mukavelesi İşletme Yönetim Kurulu toplantılarının hangi zaman aralıklarında toplantı yapılması konusunda suskun olduğu, 14

18 4. Birinci taraf tarafından atanan Yönetim Kurulu üyelerinin İşletme Yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisi vermemekte olduğu, 5. Bankalarda Dome otel işletmesi ıçın ayrı hesaplar tutulmadığına müteaddir iddianıza gelince İşletme Mukavelesi ahkamında böyle bir şarta da rastlanılmadığı, ancak Dome otel işletmesi ile ilgili olarak ayrı banka hesapları usulüne uygun olarak açılarak çalıştırılmakta olduğu, 6. Hesap kontrollerinin yapılmamasına ilişkin İşletme Mukavelesine göre birinci taraf olan Vakıflar İdaresi 'nin böyle bir hak ve/veya yetkisi bulunmamakta olduğu, ancak ilgili mevzuat tahtında tutulan yıllık hesaplar Vakıflar Örgütüne verilmiş ve bundan böyle de verileceği, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin de usulüne uygun olarak talep edecekleri mali bilgilerin kendilerine verilmesi mümkün olduğu, 7. Dome otel müştemilatının değerlendirilmesinin yapılmadığına iddiası İşletme Mukavelesi ahkamında böyle bir şart ve hükme rastlanmadığı gibi bugüne kadar müvekkilinizden böyle bir talep de gelmemiş olduğu, Dome Hotel' de mevcut olan takriben 120, TL değerinde yiyecek-içecek ve yakıt stokunun bedelinin ödenmediğine müteaddir iddianın da herhangi bir mesnedi bunmamakta olduğu, şöyle ki ; her şeyden önce İşletme Mukavelesinin ikinci maddesi gayet sarih olup bu madde "Dome Otel'in bulunduğu hali ile ve sözleşmeye ekli envanterde belirtilen teçhizat, donanım ve mefruşat ile birlikte ikinci tarafa devredilmesini öngörmektedir. Nitekim Dome Otel buna uygun olarak bulunduğu hali ile veya bir değişik ifade ile mevcut yiyecekiçecek ve yakıt stoku ile ikinci tarafa devir ve teslim edilmiştir. Diğer taraftan ikinci tarafa sözleşme tarihinde veya o tarihlerde sayımı yapılarak teslim edilen yiyecek-içecek ve yakıt stokunun bedelinin birinci tarafa ödenmesi gerektiğine mütedair herhangi bir şart ve/veya mukavele hükmü de mevcut olmadığı, sayımı yapılarak teslim edilen yiyecek-içecek stokunun kısm-ı azamının ekonomik bir değerinin olmadığı ve/veya mukavele hükmü de mevcut olmadığı, ikinci tarafın bu hususta herhangi bir ödeme mükellefiyetinin olmadığı ve dolayısıyla bu ödemenin yapılmamış olmasının da herhalukarda bir fesih sebebi olmayacağı iddia olunmakta, 8. Plajdaki büfenin paslanmaz çelik olarak yenilenmediğine mütedair iddianın da herhangi bir mesnedi olmadığı, çünkü plajdaki büfenin paslanmaz çelik olarak yenilenmesini amır 15

19 herhangi bir mukavele hükmü mevcut olmadığı, Mukavele tarihinden ilk iki yıl içerisinde yapılması gereken hususlarda aşikar olduğu, 9. Bulaşıkhanenin hijyenik olmadığı ve/veya bulaşıkhanenin hijyenik olarak idame ettirilmediği ve temiz servis malzemelerinin muhafaza edilmesi için yeterli raf yapılmadığına mütedair iddia ve/veya iddiaların da herhangi bir mesnedi olmadığı, çünkü bu hususlarda amir herhangi bir mukavele hükmü mevcut olmadığı, ı O.Mutfağın hijyenik durumda olmadığı ve/veya mutfağın hijyenik durumda idame ettirilmediğine mütedair iddianın da herhangi bir mesnedi olmadığı, çünkü bu hususlarda amır herhangi bir mukavele hükmü mevcut olmadığı, ı ı.deepfreeze'lerin yenilenmediğine mütedair iddianın da her hangi bir mesnedi olmadığı, çünkü bu hususlarda amır herhangi bir mukavele hükmü mevcut olmadığı, ı2.mutfak pencerelerine sinek teli takılmadığına mütedair iddianıza gelince mutfak pencerelerine sinek telleri takılmış olup bu iddianız için de yukarıdaki hukuki argümanlar aynen tekrar edilmekte olduğu, ı 3.Bazı odalarda fıziksel şartların iyileştirilmesi gerektiğine mütedair iddianızdan ne kastedildiği tam olarak anlaşılmamıştır. Ancak murat edilen mukavele ekindeki (Ek2) yatırım programının 2(a) maddesindeki 80 odanın halı vs. yenilenmesi ise mukaveleye göre bu hususlar iki yıldan sonraki yıllarda yapılması öngörülmektedir. 26 Ocak 2009 tarihli yazı ile yapılan yenilikler müvekkilinize bildirildiği, ı4.çalışanların sağlık karneleri çıkarılmış olup bu husus Girne Belediyesi Sağlık Şubesinin 3 Eylül 2009 tarihli tutanağıyla da teyid edildiği, ıs.dış cephenin boyanmadığına mütedair iddianıza gelince; Mukavele ekindeki (Ek 2) yatırım programının 2(c ) maddesi Dış cephenin eski taşlarının meydana çıkarılması ve/veya kaplanması, kalan kısımların elden geçirilmesi ve tamamının boyanmasını öngörmekle birlikte bunun iki yıldan sonraki yıllarda yapılmasını öngörmekte olduğu, ı 6.Tesis gırışıne bütünsellik kazandırılmadığına mütedair iddianızdan da ne kastedildiği tam olarak anlaşılamadığı, 16

20 17.Asgari 32 araç kapasiteli bir otopark düzenlenmediğine mütedair iddianızın da herhangi bir mesnedi olmadığı, çünkü mukavele ekinde (Ek2) yatırım programının 2(d ) maddesi sair şeyler meyanında park yerinin düzenlenmesinden bahsetmekte ve bu hususun da iki yıldan sonraki yıllarda yapılması öngörülmektedir. Vakıflar İdaresi Müdürü'nün Dome Otel Müdürlüğüne 19 Kasım 2009 tarihli yazısında, işletme mukavelesinin hukukçulara verilen talimatla 21 Ekim 2009 tarihinde Dayanışma Turizm Ltd'e gönderilen bir ihbarla fesh edildiği, bu nedenle otel personeline ait dosyaları ilişikte takdim ettiği belirtmektedir(ek:39). Bayram Karaman'ın Vakıflar Müdürüne 23 Kasım 2009 tarihli yazısında, 21 Ekim 2009 tarihli bir ihbarla feshedilmiş olduğu tarafımıza bildirildiği, Avukatımızdan almış olduğumuz görüşlerde İşletme Mukavelesinin canlı ve/veya bağlayıcı bir sözleşme olduğu iddiasında olunduğu, 25 Eylül 2009 tarihli Oğuz Etçi'nin hotel müdürlüğüne ilişkin önerimiz halen yanıt almadığı bildirmekte, gelinen bu aşamada işbu yazı tarihinden itibaren beş gün zarfında bu hususta tarafına bir yanıt verilmesini rica eder, bu hususta herhangi bir yanıt verilmemesi halinde veya bu amaçla çağrılacak İşletme Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu üyeleriniz katılmaması halinde ise toplantıya katılacak yönetim kurulu üyelerinin bu hususta karar üreteceğini ve üretilecek kararında hayata geçirileceği bilgisi verilmektedir(ek:40). Vakıflar İdaresi Müdürlüğü, 24 Kasım 2009 tarih ve Dava No: ile Dayanışma Turizm Ltd'in Dome Otelin İşletme Mukavelesinin feshi için Girne Kaza Mahkemesinde dava açmıştır (EK:41) Girne Kaza Mahkemesinde Açılan Davada İhlallerin ve/veya İhmallerin Tafsilatı: a. 15/ tarihinden beri Dome Otel işletmesini zarara uğrattı ve zarara uğratmaya devam etmektedir. b. Davacıya bugüne kadar ödenmesi gereken yıllık karın % 30'unu ödemedi ve ödememektedir. c. Dome Otel' e müdür atamadı ve özellikle de bugüne kadar Dome Otel'e profesyonelotel müdürü atamadı. d. Dome Otel'i işletmek ve/veya yönetmek için oluşan İşletme Yönetim Kurulunu çalıştırmadı. Ve/veya layikiyle çalıştırmadı ve çalıştırmamaktadır. 17

HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci. Sibel Nami RAPORUN KONUSU:

HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci. Sibel Nami RAPORUN KONUSU: < ", ARAŞTIRMA RAPORU SAYı TARİH : ME.SN 2006/ 2 : 28 Eylül, 2006 HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci Sibel Nami RAPORUN KONUSU: Vakıflar İdaresi'nin Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Ltd.' den temin ettiği internet

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-125[5/1-h-2016]-25294 08/12/2015 Konu : Yurt dışında yapılan inşaat işinde

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin Hesap Dene m Raporu

Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin Hesap Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 26/2013 23 Aralık, 2013 Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi?

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/023 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 08.04.2015 Karar No :

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 28-06-2017 Karar Sayısı : 111/2017 Dosya No : 10-17/2017 Başvuru Kayıt Tarihi : 12-06-2017 Katılan ler : Selim ALTINCIK (Başkan) Doç.Dr.

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17-28

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17-28 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/30244 Karar No. 2010/24328 Tarihi: 20.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17-28 ASIL İŞLERİ BELEDİYENİN EN BÜYÜK HİSSEDARI OLDUĞU ALT İŞVERENE VERMESİ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu Kamu İdaresi Türü Yılı 2009 Dairesi 2 Dosya No 36875 Tutanak No 37692 Tutanak Tarihi 1.10.2013 Kararın Konusu Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü; 1 572 sayılı İlamın

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Emiroğlu İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Mayıs-Temmuz 2010 Faaliyet Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Mayıs-Temmuz 2010 Faaliyet Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Faaliyet Raporu Sayıştay Başkan Vekili nin Mesajı Sayıştay, denetimleri sonucu hazırladığı raporlar ile kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesine

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23898 Karar No. 2014/5725 Tarihi: 11.03.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6 1475 S. İşK. /14 İŞYERİ DEVRİ

Detaylı

Piyangolar Birimi 2010 Mali Yılı Hesapları Dene m Raporu

Piyangolar Birimi 2010 Mali Yılı Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 25/2013 23 Aralık, 2013 Piyangolar Birimi 2010 Mali

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/5583 Karar No. 2015/15936 Tarihi: 30.04.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 FESHİN YAZILI YAPILMASININ FESİH

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, - Avans, depozito, pey

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EDİRNE BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Efa Turizm ve Seyahat Acentası Limited Şirketi,

Detaylı

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU HESAPLARA İLÂVE NOTLAR

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU HESAPLARA İLÂVE NOTLAR 1. Genel Bilgi: a. Mart 1975'e kadar bir Devlet Dairesi olarak görev yapan Elektrik Dairesi Bakanlar Kurulunun 6216 sayılı kararı ile 1 Mart 1975 tarihinden itibaren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna dönüştürülmüştür.

Detaylı

Bu itibarla dilekçi iddialarının kabulü ile 870 sayılı ilamın 6.maddesi ile 1.038.500.000 liraya ilişkin verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

Bu itibarla dilekçi iddialarının kabulü ile 870 sayılı ilamın 6.maddesi ile 1.038.500.000 liraya ilişkin verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, Temyiz Kurulu Kararı Saymanlık Adı : Rize Belediye Saymanlığı Yılı : 2003 Dairesi : 2 İlam No : 870 Dosya No : 29404 Tutanak No : 30137 Tutanak Tarihi : 06.05.2008 Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 30-05-2017 Karar Sayısı : 88/2017 Dosya No : 10-14/2017 Başvuru Kayıt Tarihi : 25-04-2017 Katılan Üyeler : Selim ALTINCIK (Başkan) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı