AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI ( m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI)"

Transkript

1 Bakanlık Yayın No: 296 Müdürlük Yayın No: 28 ISBN: X AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI ( m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3) Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Progeny Trials in Middle Elevation Breeding Zone ( m) of Mediterranean Region (Fourth Year Results) Dr. Hikmet ÖZTÜRK Sadi ŞIKLAR Dr. Murat ALAN Turgay EZEN A. Gani GÜLBABA Rumi SABUNCU Belkıs KORKMAZ Mümtaz TULUKÇU S.Işık DERİLGEN Semra KESKİN Belma ÇALIŞKAN TEKNİK BÜLTEN : 16 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN AĞAÇLARI VE TOHUMLARI ISLAH ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ FOREST TREE SEED AND TREE BREEDING RESEARCH DIRECTORATE ANKARA-TÜRKİYE

2 YAYIN KURULU Editorial Board Ercan VELİOĞLU Süleyman Işık DERİLGEN Dr. Hülya ÖZLER Dr. Gaye KANDEMİR Hacer SEMERCİ YAYINLAYAN Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü P.K. 11, Gazi/ANKARA Published by Forest Tree Seeds and Tree Breeding Research Directorate P.O. Box 11, Gazi/ANKARA Tel: Fax: YIL : 2006 Gündem Ofset Matbaacılık Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti. Tel: Fax:

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ÖZ... ABSTRACT... SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ... iii iv v vii 1. GİRİŞ MATERYAL VE YÖNTEM Deneme Materyali Deneme Alanı Yerleri ve Arazi Hazırlığı Deneme Deseni Biyoistatistiksel Analizler Genetik Parametrelerin Tahmini Temel genetik parametrelerin tahmini Islah değerlerinin tahmini ve genetik kazancın hesaplanması BULGULAR Birinci Seri Denemeler İkinci Seri Denemeler TARTIŞMA Genetik Parametreler Tahmin Edilen Islah Değerleri ve Seleksiyonla Elde Edilecek Genetik Kazanç SONUÇ VE ÖNERİLER i

4 ÖZET SUMMARY KAYNAKÇA EKLER EK-1 EK-2 EK-3 EK-4 5A (Korkuteli-Yazır) ve 5B (Pos-Eğni) Deneme Alanlarına Ait Anova Tablosu Birinci Seri Deneme Alanlarının Ortak Analizine Ait Anova Tablosu A (Korkuteli-Yazır) ve 6B (Pos-Hızar) Deneme Alanlarına Ait Anova Tablosu... İkinci Seri Deneme Alanlarının Ortak Analizine Ait Anova Tablosu EK-5 Birinci Seri Deneme Alanlarının Ortak Analiziyle Boy Karakteri İçin Hesaplanan Ailelerin Genel Birleşme Yeteneği (GCA), Islah Değeri (BV), Mutlak Islah Değeri (MBV), Tahmin Edilen Islah Değeri ile Gerçek Islah Değeri Arasındaki Korelasyonlar (Corr(g,ğ)) EK-6 İkinci Seri Deneme Alanlarının Ortak Analiziyle Boy Karakteri İçin Hesaplanan Ailelerin Genel Birleşme Yeteneği (GCA), Islah Değeri (BV), Mutlak Islah Değeri (MBV), Tahmin Edilen Islah Değeri ile Gerçek Islah Değeri Arasındaki Korelasyonlar (Corr(g,ğ)) ii

5 ÖNSÖZ Tüm genetik ıslah programlarında olduğu gibi 1994 yılında uygulamaya konulan Türkiye Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı nda döl denemeleri genetik ıslah çalışmalarının en önemli kısmını oluşturmaktadır. Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programında entansif ıslah çalışmalarının yürütüleceği kızılçam, karaçam, sarıçam, sedir ve kayın türleri için döl denemelerinin kurulması planlanmıştır. Bununla beraber, mevcut kurumsal kapasite koşulları dikkate alınarak hızlı büyümesi, ağaçlandırma potansiyeli, odunun çeşitli kullanım alanlarına uygunluğu, sahip olduğu genetik varyasyon vb. özellikleri nedeniyle kızılçama öncelik verilmiştir. Kızılçam genetik ıslah programında yedi ıslah zonunda döl denemelerinin kurulmasını öngörülmüştür. Bu çalışma, ıslah zonlarından Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı ( m) Islah Zonunu kapsamaktadır. Döl denemeleri; kozalakların toplanmasından, fidanların yetiştirilmesi, denemelerin kurulması, düzenli olarak bakım ile koruma çalışmalarının uygulanması ve denemelerin ölçülmesine kadar çok sayıda kurumun ortaklaşa olmasını gerektiren kapsamlı çalışmalardır. Bu çalışma Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda çalışmalara büyük katkı koyan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü nün merkez kuruluşu ile bu çalışmalarda büyük emeği geçen Muğla, Antalya, Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin tüm çalışanlarına sağladıkları bu destek nedeniyle teşekkür ederiz. ANKARA, 2006 Dr. Hikmet ÖZTÜRK Sadi ŞIKLAR Dr. Murat ALAN Turgay EZEN A. Gani GÜLBABA Rumi SABUNCU Belkıs KORKMAZ Mümtaz TULUKÇU S.Işık DERİLGEN Semra KESKİN Belma ÇALIŞKAN iii

6 ÖZ Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı ( m) Islah Zonunda bulunan 13 adet tohum meşceresi ile 3 adet gen koruma ormanından seçilmiş 270 adet plus ağaçtan ve tesis edilmiş dört adet klonal tohum bahçesinde yer alan 75 klondan toplanan tohumlarla iki seri halinde döl denemeleri tesis edilmiştir. Denemelerde 4. yaşta boy karakteri ölçülmüş ve bu karaktere ilişkin genetik parametreler hesaplanmıştır. Ayrıca, BLUP yöntemi kullanılarak ailelerin ıslah değerleri hesaplanmıştır. Her iki seride de doğu Akdeniz populasyonları, batı Akdeniz populasyonlarından daha iyi gelişme göstermiştir. Birinci seri denemelerde, bireysel kalıtım derecesi 0.19±0.03, aile ortalamaları kalıtım derecesi 0.56±0.04, ikinci seri denemelerde bireysel kalıtım derecesi 0.42±0.08, aile ortalamaları kalıtım derecesi 0.76±0.05 olarak bulunmuştur. Birinci seri deneme alanları arasında (5A ve 5B), genotip çevre etkileşimi istatistik olarak anlamlı bulunmasına karşın, B tipi genetik korelasyon oldukça yüksektir (0.88). İkinci seri deneme alanları (6A ve 6B) arasında genotip çevre etkileşimi istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuçlara göre, bu ıslah zonunda ilave zonlama yapılmasına gerek yoktur. Sonuç olarak, Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Kızılçam Islah Zonu nda en yüksek ıslah değerine sahip 30 klonla kurulacak 1.5 generasyon klonal tohum bahçelerinin tesisi ile dördüncü yaş ağaç boyu için tahmin edilen genetik kazanç her iki seride de %13 olarak hesaplanmıştır. Anahtar kelimeler: Kızılçam (Pinus brutia Ten.), döl denemeleri, BLUP, kalıtım derecesi, ıslah değeri, genetik kazanç, genotip çevre etkileşimi. iv

7 ABSTRACT In the present study, open pollinated seeds from 270 plus trees (from 13 seed stands and 3 gene conservation forests) and 75 clones (from 4 clonal seed orchards) were used to establish two series progeny tests in Turkish red pine Mediterranean Middle Elevation ( m) breeding zone. At the end of the 4 th growing season, tree heights were measured and genetic parameters were calculated. Parental breeding values were also estimated by employing BLUP method. In both series tests, eastern Mediterranean populations had better growth than western Mediterranean populations. Individual and family heritability values were estimated as 0.19±0.03 and 0.56±0.04, respectively, in overall analyses of the first series progeny tests. Estimated individual and family heritability values were 0.42±0.08 and 0.76±0.05, respectively in the second series progeny trials. Within first series test sites (5A and 5B), although genotype-environment interaction was statistically significant, B type genetic correlation was high (0.88). Within the second series test sites (6A and 6B), genotype-environment interaction was not statistically significant. These results revealed that no additional sub-zones are needed for this breeding zone. As a result, establishment of a 1.5 generation clonal seed orchard by selecting 30 clones with the highest breeding values for the 4 th year tree height character would provide 13% genetic gain in Mediterranean Middle Elevation ( m) breeding zone of Turkish red pine. Key Words: Turkish red pine (Pinus brutia Ten.), progeny trials, BLUP, heritability, breeding value, genetic gain, genotype-environment interaction. v

8 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler BLUP Corr (g,ĝ ) SE hi 2 h 2 f σ 2 f σ t 2 σ 2 s σ 2 fs σ 2 fb σ e 2 σ 2 pi Best Linear Unbiased Prediction tahmin edilen ıslah değeri ile gerçek ıslah değeri arasındaki korelasyon standart hata bireysel kalıtsallık derecesi aile ortalamaları kalıtsallık derecesi aile varyansı deneme alanları varyansı set varyansı aile deneme alanı etkileşimi varyansı aile blok etkileşimi varyansı (plot varyansı) hata varyansı bireysel fenotipik varyans σ 2 p fam aile ortalamaları fenotipik varyansı σ 2 a X sx x f min eklemeli gen etkileri varyansı aritmetik ortalama x karakterinin standart sapması en düşük ailenin ortalaması vi

9 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler x f max en yüksek aile ortalaması σ h x x karakterine ait kalıtsallık derecesinin standart hatası r Bg B tipi genetik korelasyon σ r Bg B tipi genetik korelasyonun standart hatası Kısaltmalar BV GCA ABS_BV ha ıslah değeri genel birleşme yeteneği mutlak ıslah değeri hektar vii

10 1. GİRİŞ Türkiye de nüfus artışı hızı ile orantılı olarak odun hammaddesine olan talep artmaktadır. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı verilerine göre Türkiye de odun arz açığı ortalama 4.5 milyon m 3 /yıl dır (ANİM 2001). Türkiye gerçeklerinde, odun arz açığının ülke kaynakları ile sağlanabilmesinin yegane yolu; bozuk orman alanlarının verimli orman haline getirilmesi ve orman alanlarında verimliliğin artırılmasıdır (BOYDAK ve DİRİK 1998). Ormanlarda verimliliğin artırılabilmesi iki temel uygulamaya dayanır. Birincisi; yetişme ortamı faktörlerinin ağaç türünün biyolojik ve ekolojik isteklerine uygun hale getirilmesine yönelik müdahelelerin uygulanması, ikincisi; üretim alanındaki genetik kompozisyonun verimliliği yüksek genotiplerden oluşturacak şekilde düzenlenmesidir. Son hasılatın alındığı doğal gençleştirme çalışmaları dahil, mevcut ormanlarda verimliliği artırabilmenin yolu; sayılan bu temel uygulamalardan yalnızca yetişme ortamı faktörleri üzerinde düzenlemeleri kapsayan silvikültürel tedbirlerin uygulanması ile olasıdır. Buna karşılık yapay gençleştirme ve ağaçlandırmalarda verimliliğin artırılmasında kültürel tedbirlerin yanında orman yetiştirme materyalinin (tohum, fidan vb.) genetik kompozisyonunu düzenlemek mümkündür ve bu nedenle verimliliğin artırılması bakımından daha efektiftirler. Nitekim, Pinus taeda da doğal ormanlarda yıllık artım 5 m 3 /ha iken, genetik olarak ıslah edilmiş orman yetiştirme materyali kullanılarak yapılan ağaçlandırmalarda yıllık artımın 25 m 3 /ha a ulaştığı bildirilmektedir (STANTUTH ve ark. 2003). Kızılçam mevcut doğal türlerimiz içinde odun hammaddesi açığının kapatılmasında yararlanılabilecek türlerin başında gelmektedir. Kızılçam ana coğrafik bölgelerdeki çeşitli ekolojik koşullara uyum sağlaması, geniş yayılış alanına sahip olması, hızlı büyümesi ve odun özelliklerinin çok çeşitli kullanım alanlarına uygun olması nedeniyle tesis değeri yüksek bir türdür. Buna bağlı olarak kızılçam ağaçlandırmalarda kullanılan türlerin başında gelmektedir yılı sonuna kadar yapılan ağaçlandırmaların %33 ü ( ha) kızılçam ile ağaçlandırılmıştır (ANİM 2001). Bu özelliklerinin yanısıra kızılçam genetik ıslah çalışmaları açısından uygun özelliklere sahiptir. Kızılçamda populasyonlar arası ve populasyon içi genetik çeşitlilik yüksektir (IŞIK 1986; IŞIK ve ark. 1987; KAYA ve IŞIK 1997; IŞIK 1998; GÜLBABA ve ÖZKURT 1998; IŞIK ve ark. 1999; IŞIK ve IŞIK 1999; GÜLBABA ve ÖZKURT 2001; VELİOĞLU ve ark. 2005). Bunun pratik anlamı; genetik ıslah çalışmalarıyla hem populasyonlar arası 1

11 hem de populasyon içi seleksiyon yoluyla genetik kazancın önemli miktarda artırılabileceğidir. Kızılçamın ağaçlandırmalardaki yaygın kullanımına paralel olarak, ihtiyaç duyulan tohumu genetik olarak ıslah edilmiş kaynaklardan sağlamak üzere Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğünce yaklaşık 35 yıldır genetik ıslah çalışmaları yürütülmektedir. Şimdiye kadar Türkiyenin değişik bölgelerinde ağaçlandırmaların acil tohum ihtiyacını karşılamak üzere 77 adet, ha tohum meşceresi seçilmiştir. Seçilen tohum meşcerelerinden ve diğer doğal ormanlardan 3000 adet plus ağaç seçimi yapılmış ve bunlarla 67 adet 472 ha klonal tohum bahçesi tesis edilmiştir (ANİM 2005). Ancak sözü edilen tüm bu çalışmalar fenotipik özelliklere göre yapıldığından, elde edilecek kazanç oldukça sınırlı olabilmektedir. Örneğin; ÖZTÜRK ve ark. (2004), Akdeniz Bölgesi alçak rakımında tohum bahçelerinden üretilen tohumlarla elde edilen genetik kazancı, 4. yaşta ağaç boyu için % 8 olarak hesaplamışlardır. Fenotipik seleksiyon ile elde edilecek kazancın bu seviyede düşük olmasında ana neden ağaç boyu, çap ve hacim gibi çoğu büyümeye ilişkin karakterlerde fenotipik değer ile genotipik değer arasındaki ilişkinin zayıf olması, diğer bir ifade ile bu karakterlerde kalıtım derecesinin düşük seviyede olmasıdır (WRIGHT 1976; ZOBEL ve TALBERT 1984; CORNELIUS 1994). Bu nedenle genetik çalışmalarda daha fazla kazanç elde edilebilmesi için, ıslah programlarında genotipik değerin ya da ıslah değerinin güvenilir olarak belirlenmesine yönelik çalışmalar ıslah programının en önemli faaliyet alanını teşkil eder (WHITE ve HODGE 1989). Orman ağaçları ıslahında ıslah değerinin bulunması için kullanılan genetik test tipi, döl denemeleridir. Döl denemeleri ıslah programlarının ayrılmaz bir parçasıdır (LAMBETH ve ark. 1983; ZOBEL ve TALBERT 1984; NAMKOONG ve ark. 1988; MIKOLA 1993). Nitekim kızılçam genetik ıslah programında da ıslah populasyonunda yer alan ebeveyn ağaçların ıslah değerlerinin tahmini için 56 ha. döl denemesi tesisi planlanmıştır (KOSKI ve ANTOLA 1993). Türkiye de farklı coğrafik bölgelerde ve yükseltilerde yayılış gösteren kızılçam populasyonlarının tek bir ıslah populasyonu altında toplanmasının yaratacağı sakıncaları ortadan kaldırmak ve programa esnek bir yapı oluşturmak amacıyla tüm ıslah çalışmaları ıslah zonları bazında planlanmıştır. Islah zonları kızılçam genetik ıslah programının temel ünitesidirler. Bu çalışma sözkonusu zonlardan biri olan Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı ( m) Kızılçam Islah Zonunu kapsamaktadır. Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programında her bir ıslah zonunda tesis edilecek açık tozlaşma döl denemeleri ile; seçilen plus ağaçların ıslah değerlerinin bulunması, ıslah değerlerine göre yapılacak 2

12 seleksiyonla birinci kuşak genotipik tohum bahçelerinin (1.5 generasyon tohum bahçelerinin) kurulması ve mevcut klonal tohum bahçelerinde genetik ayıklamaların yapılması öngörülmüştür. Bu hedeflere paralel olarak Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı ( m.) Islah Zonu nda açık tozlaşma döl denemeleri tesis edilmiştir. Bu denemelerden elde edilen verilerle bu çalışmada; 1- Akdeniz Bölgesi Orta ( m.) Yükselti Kuşağı Kızılçam Islah Zonu nda tesis edilmiş olan tohum bahçelerindeki klonların ve temel ıslah populasyonuna dahil plus ağaçların boy karakteri için ıslah değerlerinin sağlıklı bir şekilde tahmin edilmesi, 2- Islah çalışmalarının ihtiyaç duyduğu bazı genetik parametrelerin (eklemeli genetik varyans, kalıtım derecesi, genotip çevre etkileşiminin önem derecesi) elde edilmesi, 3- Gözlemlerin yapıldığı 4. yaşta fenotipik tohum bahçelerinden elde edilen genetik kazancın bulunması, 4- Tohum bahçelerinde genetik ayıklamalar ile elde edilecek genetik kazanç ile genotipik tohum bahçeleri kurulmasıyla (1.5 generasyon tohum bahçeleriyle) elde edilecek genetik kazancın tahmin edilmesi, hedeflenmiştir. 3

13 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Deneme Materyali Açık tozlaşma döl denemeleri ya orijinal plus ağaçlardan ya da plus ağaçların genetik kopyalarının bulunduğu klonal tohum bahçelerinden üretilen tohumlarla tesis edilebilir. Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü nce Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı ( m) Kızılçam Islah Zonu ndaki meşcerelerden seçilen plus ağaçlardan üretilen aşılı fidanlarla klonal tohum bahçeleri tesis edilmiştir. Bunlardan kozalak hasat edilebilecek olan tohum bahçelerinde yer alan klonlarlar bir seri, orijinal plus ağaçlardan kozalak toplananlar ise diğer bir seri olarak gruplandırılmıştır. Esas olarak gerek tohum bahçelerinde yer alan klonlar, gerekse plus ağaçlar aynı seleksiyon kriterlerine göre seçilmiş olmakla birlikte, tohum bahçelerinde ve meşcerelerde polen bulutları birbirinden farklıdır. Tohum bahçelerinde yeterli izolasyon sağlanması halinde yalnız bahçedeki klonların yani seçilmiş bireylerin ürettiği polenler bahçedeki gen havuzuna katkı koyarlar. Meşcerelerde ise polen bulutu hem seçilmiş hem de seçilmemiş bireylerin polenlerinden oluşur. Polen bulutundaki bu farklılık gen frekanslarının farklı olması sonucunu doğurabilir. Islah değerlerinin belirlenmesindeki olası bu etkiyi yok etmek için denemeler iki seri halinde planlanmıştır. Birinci seri denemeler yeni seçilen orijinal plus ağaçlardan, ikincisi ise aynı zona hitap eden tohum bahçelerinden oluşturulmuştur. Yeni seçim yapılan orijinal plus ağaçlar ıslah zonunda yer alan 16 farklı populasyonda seçilmiştir. Seçim yapılan bu populasyonlar ile seçilen plus ağaç adetleri Çizelge 2.1 de gösterilmiştir. Çizelge 2.1 den görüleceği üzere bir meşcereden seçilen plus ağaç sayıları 7-26 arasında değişmektedir. Birinci seri denemelerde test edilen toplam plus ağaç sayısı 270 adettir. İkinci seride ise dört klonal tohum bahçesinde yer alan 81 adet klondan kozalak toplanmıştır (Çizelge 2.2). Kozalak toplanan bu tohum bahçelerinin orijinleri Çizelge 2.3 de gösterilmiştir. Ancak 10 nolu tohum bahçesinde iki, 21 nolu tohum bahçesinde ise dört klondan denemeler için yeterli fidan üretilemediğinden ikinci seri denemelerde toplam 75 aileye yer verilmiştir. Seçilen bu plus ağaçlardan 1998 ve 1999 yıllarında kozalak toplanmış ve plus ağaç numaraları yazılarak etiketlenmiştir. Kızılçam tohum bahçelerinde, tohum bahçesi dışında, istenmeyen polen kaynaklarından gelen polenler nedeniyle genetik kirlenme oldukça yüksek olabilmektedir (KAYA ve IŞIK 2001). Yabancı polenlerle döllenmiş kozalakların örneklenmesi olasılığını azaltmak amacıyla kozalaklar, mümkün olduğu kadar, her bir 4

14 5 Çizelge 2.1. Tohum toplanan orijinal plus ağaçların orijinleri hakkında bilgiler Table 2.1. Information about the origins of original plus trees in first series progeny trials Meşcerenin Of Stands TM-1 İli (Province) ADANA İşletmesi POS District Şefliği Subdistrict Plus Ağaç Sayısı Number of Selected 10 Plus Trees Rakımı (m) 735 Altitude (m) Bakısı G Aspect Yaşı (Age) 108 Denizden Uzaklığı Distance from the sea Enlemi Latitude Boylamı Longitude Ort. Sıcaklık o C) Aver. Temp. ( o 13.6 C) Yıllık Yağış (mm) 703 Annual Precip. (mm) TM-2 TM-3 TM-4 Meşcerenin Ulusal Kayıt Numarası National Registration Number TM-5 TM-7 TM-11 TM-20 ADANA ADANA ISPARTA ISPARTA ANTALYA ANTALYA ISPARTA POS POS BUCAK BUCAK GÜNDOĞMUS SERİK SÜTÇÜLER SOĞUKOLUK KARSANTI KARSANTI PAMUCAK BUCAK GÜZELBAĞ PINARGÖZÜ KARADAĞ B-KB KB D K K B-GB K km 93 km 88 km 61 km 69 km 22 km 45 km 73 km

15 6 Çizelge 2.1. in devamı. Tohum toplanan orijinal plus ağaçların orijinleri hakkında bilgiler Table 2.1. Continue. Information about the origins of original plus trees in first series progeny trials Meşcerenin Of Stands TM-26 İli (Province) MERSİN İşletmesi (District) GÜLNAR İşletme Şefliği Subdistrict Plus Ağaç Sayısı Number of Selected 19 Plus Trees Rakımı (m) 650 Altitude (m) Bakısı K Aspect Yaşı (Age) 84 Denizden Uzaklığı Distance from the sea Enlemi Latitude Boylamı Longitude Ort. Sıcaklık o C) Aver. Temp. ( o 19.1 C) Yıllık Yağış (mm) 936 Annual Precip. (mm) Meşcerenin Ulusal Kayıt Numarası National Registration No TM-30 TM-40 TM-56 TM-356 GKO-6 GKO-48 GKO-92 MERSİN DENİZLİ DENİZLİ ANTALYA MERSİN MERSİN ISPARTA MERSİN ÇAMELİ ÇAMELİ SERİK ANAMUR TARSUS BUCAK PEMBECİK DAVULTEPE GÖLDAĞ BOYALI PINARGÖZÜ GÖKÇESU BULADAN PAMUCAK G ÇEŞİT K-D G K K KD km 19 km 42 km 41 km 47 km 15 km 35 km 56 km ,2 533,1 1068,2 936,

16 Çizelge 2.2. İkinci seri döl denemesinde yer alan tohum bahçeleri hakkında bilgiler Table 2.2. Information about the seed orchards in second series progeny trials Tohum Bahçesinin Özellikleri Tohum Bahçesi No Properties of Seed Seed Orchard No Orchards Tesis Yeri Establishment Place Tesis Yılı Establishment Year Klon sayısı Number of Clones Ramet Sayısı Number of Ramets Alanı (ha) Area (ha) Dikim Aralığı (m) Spacing (m) Dağıtım Şekli Distribution Type Kadirli Fethiye Fethiye Antalya x9 8x8 8x8 8x8 Rastlantısal Rastlantısal Rastlantısal Rastlantısal klonun tohum bahçelerinin merkezinde bulunan rametlerinden toplanmış ve klon numaraları yazılarak etiketlendirilmiştir. Döl denemelerinde bulunan ailelere ek olarak, her iki seri denemelere ayrı bir işlem birimi olarak kontrol materyali (standart materyal) de konulmuştur. Ağaçlandırmalarda kullanılan altı adet tohum meşceresi kontrol materyali olarak belirlenmiştir (Çizelge 2.4). Bunlardan üç tanesi (Serik-Pınargözü, Anamur-Gökçesu ve Mersin-Fındıkpınarı) bu çalışmaya konu olan ıslah zonundaki tohum meşcereleridir. Birden daha çok sayıda meşcerenin kontrol materyali olarak kullanılmasındaki temel neden, kontrol materyalinin geniş genetik tabanlı olmasını sağlamak ve böylelikle kontrol materyali çevre etkileşimini minimize etmektir. Kozalaklar toplandığı yıl Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü nün kozalak çıkarma fırınlarında açılmış, tohumlar kanatlarından ayrılmış, tohumun rutubeti % 4-7 ye düşürülerek, +4 0 C de çalışan soğuk hava depolarına konulmuştur. 7

17 Çizelge 2.3. Tohum bahçelerinde yer alan klonların orijini (tohum meşcereleri) hakkında bilgiler Table 2.3. Information about the origins of the clones in the seed orchards Tohum Bahçesi Ulusal Kayıt No Tohum Bahçesinin Orijinin Seed Orchard Registration No Origin of Seed Orchard Bölge Müdürlüğü Regional Directorate İşletme Müdürlüğü District İşletme Şefliği Subdistrict Meşcere No Registration No Rakımı (m) Altitude (m) Bakısı Aspect Yaşı Average Age Enlemi Latitude Boylamı Longitude Ort. Sıcaklık ( 0 C ) Annual Mean Temperature ( 0 C ) Ort. Yağış (mm) Annual Rainfall (mm) K.Maraş Muğla Antalya Denizli Antakya Kemer Fethiye Çameli Yayladağı Yapraktepe Geyrandağı Göldağ TM TM Güney Kuzeybatı Düz Kuzey K K K K D D D D Elde edilen tohumlar Muğla Gökova Fidanlığı nda ENSO Tipi olarak adlandırılan 259 cm 3 hacminde, 45 adet plastik tüp içeren fidan tepsilerine 2000 yılının Nisan ayının ilk haftası ekilmiştir. Tüp materyali olarak yalnız turba kullanılmıştır. Ekim yapılan her bir tepsiye klon numaraları yazılmış, ayrıca klon numaralarını belirten etiketler konulmuştur. Fidan yetişme ortamının besi maddesi içermemesi nedeniyle, fidanlara sulama suyu ile birlikte gelişim evrelerine göre değişen dozlarda NPK içeren gübre verilmiştir. Ekimlerde tohumun boş olması ya da çimlenmemesi olasılığı düşünülerek her bir tüpe yaklaşık 2-3 adet tohum ekilmiştir. Birden fazla tohumun çimlendiği tüplerde her bir tüpte bir fidan kalacak şekilde tekleme yapılmıştır. 8

18 Çizelge 2.4. Döl denemelerinde kontrol materyali olarak kullanılan tohumların elde edildiği tohum meşcereleri hakkında bilgiler Table 2.4. Information about the checklots Kontrol Materyali No Checklot Id. Tohum Meşceresi No Seed Stand No Islah Zonu Breeding Zone Bölge Müdürlüğü Regional Directorate İşletme Müdürlüğü District Serisi Subdistrict Rakım (m) Elevation Enlem Latitude Boylam Longitute Mersin Antalya Mersin Antalya Mersin Amasya Silifke Serık Mersin Alanya Anamur Bafra Akdere Pınargözü Fındıkpınarı Kargı Gökçesu Alaçam K K K K K K D D D D D D 2.2. Deneme Alanı Yerleri ve Arazi Hazırlığı Kızılçam Islah Programı nda temel ıslah ünitesi ağaç ıslahı zonlarıdır. Bunun anlamı; her bir ıslah zonunda ayrı bir ıslah populasyonu oluşturulması, eşleştirmelerin bu ıslah populasyonu içinde yapılması, genetik testlerin aynı ıslah zonu içinde tesis edilmesidir. Kızılçam ıslah programında öngörülen genetik test açık tozlaşma döl denemeleri olup, deneme alanlarının ıslah zonunda yer alan çevre koşullarını temsil etmesi hedeflenmiştir. Bunun nedeni denemelerden elde edilen parametrelerin test edildiği çevre koşullarına özgün olması, aynı parametrelerin başka çevre koşulları için geçerli olmamasıdır ((NYQUIST 1991). Bu nedenle Kızılçam Islah Programı na uygun olarak, deneme alanları 5B deneme alanı hariç, Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı ( m) Kızılçam Islah Zonu içinde yer alacak şekilde seçilmişlerdir (Çizelge 2.5). Plus ağaçların seçildiği populasyonların ortalama rakımlarının ıslah zonu rakım ortalamasının genelde üzerinde olması nedeniyle 5B deneme alanının zonun dışında olmasının bir sakınca teşkil etmeyeceği düşünülmüştür. 9

19 Çizelge 2.5. Döl denemeleri alanlarına ait bazı bilgiler Table 2.5. Some information about test sites Deneme Alanları Deneme Alanı Özellikleri Test Sites Test Sites Informations Korkuteli-Yazır Pos-Eğni Osmaniye-Ürün Deneme Alanı No Test Site No Dikim Tarihi Planting Date Arazi Tipi Field Type Rakımı (m) Altitude (m) Eğimi Slope Enlemi Latitude Boylamı Longitute 5A, 6A 5B 6B 9-13/02/ /02/ /02/2001 Orman alanı Orman alanı Fidanlık arazisi % 1 % 1 % ' K ' K ' K ' D ' D ' D Dikim öncesi tüm deneme alanlarında tam alan toprak işlemesi yapılmıştır. Antalya-Korkuteli nde bulunan 5A ve 6A nolu deneme alanları ile Pos-Eğni deki 5B deneme alanlarında arazi dozer ile üçlü riper kullanılarak 50 cm derinliğinde işlenmiştir. Osmaniye-Ürün Fidanlığındaki deneme alanında ise toprak işlemesi pullukla yapılmıştır. Daha sonra her bir deneme alanına ağır diskaro çekilmiştir Deneme Deseni Tüm deneme alanlarında rastlantı blokları deneme deseni kullanılmıştır. Blok sayısı 5A, 5B ve 6A deneme alanlarında yedi adet, 6B deneme alanında ise altı adettir. Tüm denemelerde parsel düzenlemeleri dört ağaçlı sıra parseli şeklinde oluşturulmuştur. Rastlantı blokları deneme deseninde sahada mevcut çevresel varyasyon, daha küçük homojen bloklarda kontrol edilmektedir. Ancak orman ağaçları büyük hacimlidirler. Bu nedenle test edilecek aile sayısı, blok adedi ve her bir parseldeki ağaç sayısına bağlı olarak bir blok için gerekli olan alan çok büyük olabilmektedir. Bu durumda çevresel varyans artmaktadır. Çevresel varyansın artması genetik varyansın bir kısmının çevresel varyans tarafından örtülmesine ve sonuçta yapılacak seleksiyonun etkinliğinin azalmasına yol açmaktadır. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması 10

20 için her iki seri döl denemelerinde SCHUTZ ve COCKERHAM (1966) tarafından B (set in rep) deseni olarak adlandırılan alt bloklama yapılmıştır. Bu düzenleme ile tüm deneme materyali belirli ailelerden oluşan sabit setlere bölünmüştür. Her bir set içine kontrol materyallerinin tümü dahil edilmiştir. Birinci seri denemelerde aile sayısının fazla olması nedeniyle her biri 54 aile ile 6 kontrol materyalinden oluşan beş adet set, ikinci seri denemelerde ise 37 aile ile 6 kontrol materyalinden oluşan iki adet set oluşturulmuştur (Çizelge 2.6 ve Çizelge 2.7). Çizelge 2.6. Birinci seri denemelerde test edilen ailelerin setlere dağılımı Table 2.6. Distribution of families into the sets in first series progeny trials Meşcere No SETLER (Sets) Stand No TOPLAM Total Kontrol TOPLAM

21 Çizelge 2.7. İkinci seri denemelerde test edilen ailelerin setlere dağılımı Table 2.7. Distribution of families into the sets in second series progeny trials Set (Sets) Tohum Bahçesi No Seed Orchard No Toplam Total Kontrol Toplam Biyoistatistiksel Analizler Deneme alanlarında dikimden sonra çok az miktarda kurumalar olmuştur. Kuruyan fidanlar 5A ve 6A deneme alanlarında yine aynı aileye ait bireyle tamamlanmıştır. Analizlerde bu fidanlar hariç tutulmuştur. Deneme alanlarının tek tek analizlerinde aşağıdaki model kullanılmıştır. Blok içinde farklı yerlerde bulunan setlerin aile ortalamaları üzerinde etkileri, kontrol materyali kullanılarak test edilmiş ve her iki serinin tüm deneme alanlarında da set etkisi istatistik olarak anlamsız bulunmuştur. Bu nedenle set etkisine modelde yer verilmemiştir. değeri, Y ijk =µ+ B i + F j + FB ij + e ijk, Modelde; Y ijk : i. bloktaki j. setteki k. ailesinin l. bireyi üzerindeki gözlem µ : genel ortalama, B i : i. bloğun etkisi, i=1, 2,, 7, F j : j. ailenin etkisi, j=1, 2,, f, FB ij : i. blok ile j. ailenin etkileşimi, e ijk : deneysel hatadır. Bir serideki deneme alanlarının ortak analizlerinde ise aşağıdaki model kullanılmıştır. Y ijkl =µ+ S i + B j(i) + F k +FS ik +FB jk(i) + e ijkl Bu modelde; Y ijkl : i. deneme alanı j. bloktaki k. ailenin l. ağacın gözlem değeri, 12

22 µ : genel ortalama, S i : i. deneme alanının etkisi, i=1, 2, 3, 4, B j(i) : i. deneme alanındaki j. bloğun etkisi, j=1, 2,..., t i, F k : k. ailenin etkisi, k= 1, 2,..., f, FS ik : i. deneme alanı ile k. ailenin etkileşimi, FB jk(i) : i. deneme alanında j. blok ile k. ailenin etkileşimi, e ijkl : deneysel hatadır. Deneme alanı ve blok etkileri varyans bileşenlerinin bulunmasında rastlantısal diğer analizlerde sabit etki olarak alınmış, diğer tüm faktörler rastlantısal etki olarak kabul edilmiştir. Varyans analizleri SAS Proc GLM, varyans bileşenleri SAS Proc VARCOMP prosedürleri kullanılarak elde edilmiştir (SAS 1989) Genetik Parametrelerin Tahmini Temel genetik parametrelerin tahmini Bireysel kalıtım derecesi ( hi 2 ), aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır. h 2 i = 2 σ f 2 k( σ ) Formülde; 2 σ tek analizlerinde 2 σ f pi 2 σ fs 2 σ fb pi 2 σ e = : fenotipik varyans (denemelerin tek σ 2 fs eşitlikte yer almamaktadır) σ 2 f : aile varyansı, σ 2 : deneme alanı aile etkileşimi varyansı, fs σ 2 fb : blok aile etkileşimi varyansı, σ e 2 : hata varyansı, k : döl ile ebeveyni arasındaki genetik kovaryanstır ve bu değer yarım kardeş ailelerde ¼ değerine eşittir (SQUILLACE 1974; BECKER 1992). 2 Aile ortalamaları kalıtım derecesi ( h ) ise aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. f 13

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165. Bakanlık Yayın : 404 Müdürlük Yayın : 35 EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3) Turkish Red Pine (Pinus brutia

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği MAKALE / ARTICLE Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği Regional Income Inequality in Turkey Alpay FİLİZTEKİN, 1 Murat Alp ÇELİK 2 Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 ve 2003 Hane Halkı Gelir

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu.

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu. Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu Haziran 2012 "Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE ORTA SU TROLÜNÜN KULLANIM OLANAKLARI ve AV VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (TAGEM/HAYSUD/1998/17/3/7) PROJE SONUÇ RAPORU

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

FARKLI TOPLUM KESİMLERİNİN ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİNE YÖNELİK BİLGİ, GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİNİN BELİRLENMESİ, MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

FARKLI TOPLUM KESİMLERİNİN ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİNE YÖNELİK BİLGİ, GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİNİN BELİRLENMESİ, MERSİN İLİ ÖRNEĞİ DOA Yayın No: 68 ISBN: 978-605-4610-32-7 FARKLI TOPLUM KESİMLERİNİN ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİNE YÖNELİK BİLGİ, GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİNİN BELİRLENMESİ, MERSİN İLİ ÖRNEĞİ ODC: 43;431;432 Identifying Different

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME M. Birkan IŞIK 1 Murat KORKMAZ 2 Deniz ÇALIKAN 3 Serhan BAYKARA 4 ÖZ Her

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi

Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi Doç.Dr. Mustafa ÖZER* Yrd.Doç.Dr. Kemal BİÇERLİ* Öz:Türkiye de kadınların İKO nı etkileyen unsurları tespit etmeye yönelik bu çalışmada 1988-2001 dönemi için

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı